علاوه بر وب سایت، شما میتوانید از ربات تلگرام هم استفاده نمایید. بعد از شروع استفاده از ربات، جهت متصل کردن ربات به حساب کاربری خودتان در سایت و استفاده از اشتراک خریداری شده، روی منوی عضویت در بخش اشتراک رایگان کلیک نمایید.