این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ شنبه 15 شهریور 1399 تا سه شنبه 8 خرداد 1403 تعداد 163 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 176.79 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -36.90 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 27.73 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 98 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 97 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ک**** سه شنبه 8 خرداد 1403 17,110 (0.76) 2.16 -6.66 -7.71 18
خ**** سه شنبه 8 خرداد 1403 13,380 (1.98) 3.36 -8.30 -8.30 18
ک**** شنبه 26 اسفند 1402 6,120 (5.51) 12.58 -22.39 -22.39 91
ش**** شنبه 26 اسفند 1402 4,990 (4.98) 20.44 -14.99 -14.99 91
ن**** سه شنبه 26 دی 1402 16,350 (0.55) 4.59 -29.42 -29.42 151
ث**** سه شنبه 16 آبان 1402 13,920 (2.95) 39.58 26.22 -6.25 221
ف**** سه شنبه 25 مهر 1402 4,600 (-0.28) -0.20 -25.17 -26.76 242
غ**** چهارشنبه 11 آبان 1401 5,780 (2.84) 170.59 6.75 -1.73 591
و**** یکشنبه 8 آبان 1401 2,485 (-0.65) 351.11 59.84 -1.17 594
و**** چهارشنبه 27 مهر 1401 7,220 (1.4) 219.25 110.25 -9.28 605
خ**** یکشنبه 17 مهر 1401 19,340 (-3.82) 42.04 -43.28 -43.28 615
ز**** سه شنبه 12 مهر 1401 10,230 (2.81) 169.31 72.92 -21.31 620
ق**** دوشنبه 7 شهریور 1401 22,950 (2.91) 57.30 -83.63 -83.63 656
و**** یکشنبه 30 مرداد 1401 5,720 (2.87) 216.96 -2.10 -5.77 664
ش**** دوشنبه 24 مرداد 1401 11,500 (0) 224.35 -32.00 -33.91 670
غ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 3,274 (0.67) 274.47 69.82 -5.19 682
ق**** سه شنبه 11 مرداد 1401 3,832 (4.92) 206.63 29.70 -17.01 683
ک**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 14,040 (0.57) 282.55 121.15 -36.32 689
ک**** سه شنبه 4 مرداد 1401 58,950 (4.78) 114.47 -4.12 -34.35 690
ب**** سه شنبه 4 مرداد 1401 1,210 (5.98) 280.00 107.44 -22.48 690
ک**** یکشنبه 12 تیر 1401 4,941 (3.88) 85.99 -10.34 -43.13 713
و**** شنبه 11 تیر 1401 12,510 (0.16) 354.04 106.24 -11.27 714
ت**** شنبه 11 تیر 1401 53,000 (2.91) 72.08 3.87 -23.77 714
و**** یکشنبه 8 اسفند 1400 2,280 (4.97) 146.05 22.59 -22.59 839
ز**** یکشنبه 24 بهمن 1400 6,900 (3.29) 299.28 156.38 -8.26 853
خ**** چهارشنبه 20 بهمن 1400 2,497 (-1.08) 235.20 -15.62 -16.34 857
غ**** شنبه 9 بهمن 1400 8,640 (4.98) 1,012.96 675.58 -9.72 868
س**** شنبه 9 بهمن 1400 23,360 (-2.3) 668.15 279.49 -10.10 868
ش**** شنبه 9 بهمن 1400 10,090 (3.91) 180.57 17.05 -6.74 868
خ**** شنبه 9 بهمن 1400 6,660 (1.67) 103.45 -25.08 -25.08 868
ف**** چهارشنبه 6 بهمن 1400 2,941 (-0.62) 254.30 135.29 -5.10 871
غ**** چهارشنبه 22 دی 1400 2,470 (4.88) 136.84 -16.23 -34.33 885
ب**** سه شنبه 21 دی 1400 14,670 (-3.48) 102.79 59.85 -20.18 886
ل**** یکشنبه 19 دی 1400 12,233 (4.99) 106.98 57.12 -41.96 888
ث**** سه شنبه 14 دی 1400 7,068 (2.24) 300.40 110.38 -32.51 893
ف**** سه شنبه 16 آذر 1400 10,756 (1.69) 397.40 50.99 -28.32 921
م**** سه شنبه 16 آذر 1400 4,700 (4.98) 157.45 17.45 -12.83 921
خ**** سه شنبه 16 آذر 1400 8,335 (2.99) 62.57 -40.13 -40.13 921
ث**** سه شنبه 16 آذر 1400 4,840 (4.98) 206.82 48.14 -47.69 921
س**** شنبه 13 آذر 1400 9,210 (-0.53) 122.58 11.51 -15.31 924
و**** دوشنبه 1 آذر 1400 2,833 (2.09) 66.89 20.72 -38.02 936
خ**** شنبه 29 آبان 1400 2,469 (2.96) 46.01 -35.20 -40.34 938
ب**** یکشنبه 23 آبان 1400 19,044 (2.99) 56.22 23.14 -38.51 944
ح**** سه شنبه 11 آبان 1400 31,223 (4.99) 193.69 -78.03 -78.61 956
خ**** سه شنبه 11 آبان 1400 2,672 (4.99) 34.92 -40.12 -44.87 956
ا**** دوشنبه 10 آبان 1400 9,600 (0.74) 198.96 -5.00 -19.38 957
ث**** شنبه 8 آبان 1400 8,676 (4.99) 159.34 61.71 -48.47 959
غ**** سه شنبه 4 آبان 1400 2,692 (4.99) 232.47 46.14 -19.73 963
س**** سه شنبه 27 مهر 1400 60,191 (2.99) 54.51 -92.36 -94.70 970
ح**** سه شنبه 27 مهر 1400 15,340 (0.13) 16.24 -56.71 -67.28 970
غ**** دوشنبه 19 مهر 1400 25,498 (4.98) 185.43 -46.03 -46.03 978
ز**** یکشنبه 11 مهر 1400 22,860 (2.55) 121.65 67.32 -30.88 986
ت**** شنبه 10 مهر 1400 2,064 (0.77) 73.93 3.20 -35.22 987
ث**** چهارشنبه 24 شهریور 1400 29,848 (2.99) 20.41 -40.20 -71.56 1004
ق**** سه شنبه 23 شهریور 1400 10,818 (4.99) 28.21 -58.50 -58.50 1005
آ**** چهارشنبه 20 مرداد 1400 2,640 (0.38) 316.67 6.48 -46.48 1039
آ**** سه شنبه 12 مرداد 1400 8,780 (2.81) 320.84 93.96 -56.49 1047
ل**** سه شنبه 1 تیر 1400 78,700 (-0.49) 131.32 -66.58 -67.04 1089
ت**** سه شنبه 1 تیر 1400 32,700 (4.4) 119.11 -0.06 -48.38 1089
د**** یکشنبه 30 خرداد 1400 10,366 (1.98) 63.92 -26.01 -63.57 1091
خ**** شنبه 22 خرداد 1400 5,680 (2.34) 648.42 253.70 -10.92 1099
ح**** چهارشنبه 12 خرداد 1400 4,212 (2.85) 390.27 71.18 -18.97 1109
و**** چهارشنبه 12 خرداد 1400 2,314 (-0.33) 181.76 -4.54 -6.66 1109
ث**** سه شنبه 11 خرداد 1400 1,816 (4.97) 146.15 15.58 -34.03 1110
و**** شنبه 8 خرداد 1400 4,036 (0.56) 39.00 -30.75 -56.27 1113
خ**** شنبه 8 خرداد 1400 3,708 (3.45) 307.50 55.88 -30.93 1113
و**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 2,912 (5) 289.77 68.61 -27.88 1116
پ**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 13,095 (4.99) 57.31 -72.39 -74.73 1116
و**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 2,577 (2.99) 335.00 52.62 -5.78 1116
ک**** سه شنبه 4 خرداد 1400 4,657 (2.77) 157.20 27.98 -22.72 1117
و**** سه شنبه 4 خرداد 1400 13,131 (1.08) 299.44 67.92 -24.38 1117
ش**** دوشنبه 3 خرداد 1400 1,971 (4.93) 226.74 35.16 -0.25 1118
ش**** دوشنبه 3 خرداد 1400 2,706 (1.99) 284.33 99.56 -0.15 1118
س**** یکشنبه 2 خرداد 1400 6,530 (4.98) 280.86 174.58 -5.67 1119
ث**** سه شنبه 28 اردیبهشت 1400 1,347 (4.98) 143.65 30.96 -11.06 1124
پ**** سه شنبه 28 اردیبهشت 1400 14,589 (4.99) 41.20 -75.22 -77.32 1124
خ**** یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 2,341 (-1.22) 296.84 158.01 -29.39 1126
د**** چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 29,511 (5.82) 312.05 206.50 -36.53 1130
و**** سه شنبه 21 اردیبهشت 1400 2,660 (1.99) 129.32 -29.85 -33.35 1131
ک**** سه شنبه 21 اردیبهشت 1400 6,035 (0.28) 98.48 -1.24 -40.36 1131
غ**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 1,709 (5.36) 250.50 52.14 -25.80 1132
و**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 4,040 (-0.87) 179.70 61.39 -6.06 1132
ب**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 2,219 (4.27) 99.37 -12.93 -36.19 1132
ش**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 2,133 (1.95) 201.92 24.89 -14.96 1132
ش**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 2,932 (2.78) 254.71 84.17 -13.64 1132
ش**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 3,456 (2.91) 331.71 183.56 -8.16 1132
ش**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 2,836 (0.52) 744.15 332.30 -12.24 1132
ر**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 9,633 (-1.92) 98.28 3.60 -32.30 1132
م**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 4,977 (0.49) 46.57 -23.41 -61.92 1132
خ**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 2,265 (-2.2) 246.58 72.27 -22.74 1132
خ**** چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 2,520 (1.61) 211.51 54.84 -30.56 1144
ب**** دوشنبه 6 اردیبهشت 1400 12,174 (-2.21) 78.25 -2.74 -38.56 1146
ب**** سه شنبه 24 فروردین 1400 2,793 (-0.21) 58.40 -30.83 -49.30 1159
ب**** شنبه 21 فروردین 1400 13,864 (5.99) 56.52 -14.60 -46.05 1162
آ**** شنبه 21 فروردین 1400 13,980 (2.04) 35.34 -31.19 -43.71 1162
خ**** چهارشنبه 20 اسفند 1399 13,284 (3) 5.99 -62.44 -62.44 1193
ت**** چهارشنبه 13 اسفند 1399 2,585 (0.53) 38.88 -17.60 -48.28 1200
ب**** سه شنبه 12 اسفند 1399 8,460 (-1.06) 70.09 -23.88 -29.85 1201
ه**** شنبه 9 اسفند 1399 2,925 (5.96) 32.75 -74.22 -74.22 1204
ز**** سه شنبه 5 اسفند 1399 31,150 (0.05) 50.88 -23.43 -65.51 1208
ل**** سه شنبه 28 بهمن 1399 18,067 (5.99) 40.15 6.38 -60.70 1215
خ**** سه شنبه 21 بهمن 1399 1,230 (4.97) 359.35 131.30 -64.72 1222
د**** یکشنبه 19 بهمن 1399 8,550 (4.91) 18.71 -42.22 -62.11 1224
س**** یکشنبه 19 بهمن 1399 3,998 (4.99) 105.10 16.36 -63.26 1224
ت**** شنبه 11 بهمن 1399 7,691 (2.13) 191.99 31.97 -41.41 1232
خ**** شنبه 11 بهمن 1399 5,071 (4.99) 63.28 -6.69 -53.58 1232
ث**** دوشنبه 6 بهمن 1399 41,900 (4.05) 70.76 61.81 -77.73 1237
د**** چهارشنبه 1 بهمن 1399 28,726 (2.16) 323.31 214.87 -34.80 1242
و**** سه شنبه 30 دی 1399 4,154 (-2.37) 35.05 -32.72 -57.51 1243
ش**** سه شنبه 30 دی 1399 2,122 (4.99) 203.49 25.54 -14.51 1243
ب**** سه شنبه 30 دی 1399 3,070 (-1.92) 44.10 -37.07 -53.88 1243
ش**** سه شنبه 30 دی 1399 12,276 (-1.02) 237.24 8.99 -9.14 1243
ک**** شنبه 8 آذر 1399 3,391 (3) 29.05 -46.65 -69.54 1295
س**** چهارشنبه 28 آبان 1399 22,900 (5) 170.66 22.18 -43.41 1305
س**** چهارشنبه 28 آبان 1399 17,850 (0.56) 168.80 87.68 -36.97 1305
و**** سه شنبه 27 آبان 1399 12,810 (0.42) 92.28 18.50 -53.55 1306
غ**** شنبه 24 آبان 1399 11,651 (-4.23) 267.35 -45.24 -51.71 1309
ف**** چهارشنبه 21 آبان 1399 2,672 (0.34) 47.23 -50.97 -60.70 1312
ز**** چهارشنبه 21 آبان 1399 13,690 (-0.07) 116.95 30.68 -56.83 1312
و**** چهارشنبه 21 آبان 1399 32,760 (-0.12) 211.80 150.46 -22.55 1312
س**** چهارشنبه 21 آبان 1399 25,130 (-0.83) 146.64 11.34 -48.43 1312
ف**** چهارشنبه 21 آبان 1399 3,088 (1.81) 209.26 24.35 -5.28 1312
ک**** چهارشنبه 21 آبان 1399 1,172 (0.3) 849.66 161.18 -6.66 1312
س**** چهارشنبه 21 آبان 1399 7,280 (1.9) 423.35 269.92 -6.22 1312
گ**** چهارشنبه 21 آبان 1399 2,661 (-2.23) 162.31 19.09 -3.23 1312
س**** سه شنبه 20 آبان 1399 2,067 (0.59) 100.29 -19.30 -25.01 1313
ک**** سه شنبه 20 آبان 1399 6,987 (-2.7) 697.77 -10.26 -52.47 1313
آ**** دوشنبه 19 آبان 1399 7,237 (4.97) 135.46 -51.68 -51.68 1314
د**** یکشنبه 18 آبان 1399 14,284 (5) 220.29 18.59 -5.47 1315
د**** یکشنبه 18 آبان 1399 7,799 (4.92) 63.43 -36.66 -58.46 1315
ا**** یکشنبه 18 آبان 1399 3,992 (-2.66) 28.61 -43.64 -53.31 1315
د**** یکشنبه 18 آبان 1399 6,975 (5) 124.09 -1.36 -42.09 1315
ش**** شنبه 10 آبان 1399 3,311 (2.62) 94.50 -19.54 -45.21 1323
ش**** شنبه 10 آبان 1399 3,460 (3.99) 591.91 254.34 -28.84 1323
ز**** شنبه 10 آبان 1399 18,770 (1.35) 73.68 3.57 -47.74 1323
ح**** چهارشنبه 7 آبان 1399 2,544 (-3.9) 106.84 -32.04 -42.45 1326
ک**** چهارشنبه 7 آبان 1399 29,337 (-1.9) 182.41 42.99 -14.73 1326
و**** چهارشنبه 7 آبان 1399 8,833 (2.97) 198.21 -89.13 -89.26 1326
م**** چهارشنبه 7 آبان 1399 7,663 (0.67) 24.39 -50.25 -75.27 1326
ک**** سه شنبه 29 مهر 1399 655 (-1.6) 272.52 69.01 -5.50 1334
س**** دوشنبه 14 مهر 1399 8,090 (4.93) 183.31 41.29 -46.14 1349
د**** دوشنبه 14 مهر 1399 8,294 (2.86) 88.45 -17.05 -51.30 1349
ث**** شنبه 12 مهر 1399 7,790 (-0.64) 115.02 78.82 -59.96 1351
غ**** شنبه 12 مهر 1399 2,245 (0.39) 86.50 -50.38 -51.00 1351
و**** شنبه 12 مهر 1399 4,404 (5.01) 67.12 -37.06 -65.24 1351
ک**** چهارشنبه 9 مهر 1399 7,064 (4.99) 102.51 -55.72 -75.07 1354
پ**** چهارشنبه 9 مهر 1399 2,094 (-2.79) 119.96 4.82 -51.34 1354
و**** چهارشنبه 9 مهر 1399 9,990 (4.94) 161.66 -16.42 -68.71 1354
ح**** چهارشنبه 9 مهر 1399 2,596 (-3.91) 102.70 -33.40 -43.61 1354
ش**** سه شنبه 8 مهر 1399 20,990 (-3.66) 81.28 21.96 -42.50 1355
غ**** یکشنبه 6 مهر 1399 4,257 (4.89) 113.48 -38.17 -61.17 1357
د**** سه شنبه 1 مهر 1399 18,588 (3.95) 146.13 -8.87 -30.47 1362
ت**** سه شنبه 1 مهر 1399 7,565 (1.69) 128.46 -42.92 -66.77 1362
و**** دوشنبه 31 شهریور 1399 8,085 (1.7) 567.59 103.83 -1.45 1363
ف**** دوشنبه 24 شهریور 1399 3,482 (-1.5) 169.96 0.26 -43.97 1370
ث**** دوشنبه 24 شهریور 1399 11,051 (-3.05) 406.47 167.40 -60.54 1370
د**** دوشنبه 24 شهریور 1399 7,563 (-3.24) 71.76 -32.96 -43.81 1370
پ**** دوشنبه 24 شهریور 1399 5,947 (-3.82) 55.83 -13.07 -56.65 1370
پ**** دوشنبه 24 شهریور 1399 3,122 (-2.81) 116.88 -28.64 -41.45 1370
ز**** دوشنبه 24 شهریور 1399 18,054 (-4.15) 316.31 53.76 -27.30 1370
ر**** چهارشنبه 19 شهریور 1399 7,116 (-2.77) 27.37 -24.82 -56.37 1375
ف**** چهارشنبه 19 شهریور 1399 3,468 (-4.61) 171.05 0.66 -43.74 1375
ر**** شنبه 15 شهریور 1399 7,629 (-2.24) 18.81 -29.87 -59.30 1379

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

 • رسا رفیعی
  1 سال پیش

  سلام باید در زمان بازار، این فیلتر رو رصد کنید و در صورتی که نماد مناسب رو بهتون پیشنهاد داد اقدام به معامله کنید.
  #93557010

  در پاسخ به 09127162***

  سلام وقت بخیر امروز اتش زیر خاکستر را خریداری کردم ایا این گزینه برام فعال است ؟چطور میتوانم با استفاده از این اندیکاتور سهمی را خریداری کنم؟
  #93557010

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

 • 09127162***
  1 سال پیش

  سلام وقت بخیر امروز اتش زیر خاکستر را خریداری کردم ایا این گزینه برام فعال است ؟چطور میتوانم با استفاده از این اندیکاتور سهمی را خریداری کنم؟
  #93557010

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

 • مصطفی
  1 سال پیش

  سلام به همگی عالی
  #93557010

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

 • 09304333***
  2 سال پیش

  عالی
  #93557010

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.