این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ شنبه 15 شهریور 1399 تا چهارشنبه 6 بهمن 1400 تعداد 133 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 59.17 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -31.73 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و -21.84 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 89 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 82 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
غ**** چهارشنبه 22 دی 1400 4,940 (4.88) 2.41 -26.28 -28.08 14
ب**** سه شنبه 21 دی 1400 14,670 (-3.48) 4.77 -4.02 -5.93 15
ل**** یکشنبه 19 دی 1400 43,950 (4.99) 4.73 -10.78 -11.04 17
ث**** سه شنبه 14 دی 1400 7,068 (2.24) 2.01 -22.18 -26.29 22
م**** سه شنبه 16 آذر 1400 14,100 (4.98) 14.18 -6.10 -12.84 50
ث**** سه شنبه 16 آذر 1400 4,840 (4.98) 9.59 -12.98 -17.38 50
ف**** سه شنبه 16 آذر 1400 10,756 (1.69) 1.12 -25.62 -28.32 50
خ**** سه شنبه 16 آذر 1400 8,335 (2.99) 1.98 -21.54 -23.94 50
س**** شنبه 13 آذر 1400 9,210 (-0.53) 5.86 -10.86 -13.36 53
و**** دوشنبه 1 آذر 1400 2,833 (2.09) 0.39 -18.21 -23.61 65
خ**** شنبه 29 آبان 1400 2,469 (2.96) 5.31 -27.99 -27.99 67
ب**** یکشنبه 23 آبان 1400 19,044 (2.99) 12.36 -26.07 -27.54 73
خ**** سه شنبه 11 آبان 1400 2,672 (4.99) 3.82 -33.46 -33.46 85
ح**** سه شنبه 11 آبان 1400 31,223 (4.99) 28.43 -10.16 -17.95 85
ا**** دوشنبه 10 آبان 1400 9,600 (0.74) 25.92 -2.60 -10.83 86
ث**** شنبه 8 آبان 1400 8,676 (4.99) 3.73 -46.40 -47.10 88
غ**** سه شنبه 4 آبان 1400 2,692 (4.99) 33.06 -13.04 -19.73 92
س**** سه شنبه 27 مهر 1400 60,191 (2.99) 8.70 -46.75 -46.75 99
ح**** سه شنبه 27 مهر 1400 15,340 (0.13) 16.24 -34.94 -38.40 99
غ**** دوشنبه 19 مهر 1400 24,840 (4.98) 81.40 15.10 -6.96 107
ز**** یکشنبه 11 مهر 1400 22,860 (2.55) 1.44 -23.23 -30.53 115
ت**** شنبه 10 مهر 1400 3,488 (0.77) 5.19 -30.33 -35.21 116
ث**** چهارشنبه 24 شهریور 1400 29,848 (2.99) 20.41 -26.29 -27.80 133
ق**** سه شنبه 23 شهریور 1400 15,417 (4.99) 8.32 -29.69 -51.03 134
آ**** چهارشنبه 20 مرداد 1400 2,640 (0.38) 19.32 -45.23 -45.95 168
آ**** سه شنبه 12 مرداد 1400 8,780 (2.81) 38.72 -48.53 -48.53 176
ت**** سه شنبه 1 تیر 1400 32,700 (4.4) 33.79 17.61 -21.19 218
ل**** سه شنبه 1 تیر 1400 78,700 (-0.49) 131.32 2.82 -22.22 218
د**** یکشنبه 30 خرداد 1400 14,550 (1.98) 21.31 -60.48 -62.47 220
خ**** شنبه 22 خرداد 1400 5,680 (2.34) 76.06 3.87 -10.92 228
و**** چهارشنبه 12 خرداد 1400 11,780 (-0.33) 60.87 8.15 -6.28 238
ح**** چهارشنبه 12 خرداد 1400 12,980 (2.85) 60.94 -13.33 -18.95 238
ث**** سه شنبه 11 خرداد 1400 1,816 (4.97) 52.48 -27.59 -31.99 239
و**** شنبه 8 خرداد 1400 5,651 (0.56) 14.55 -44.03 -47.25 242
خ**** شنبه 8 خرداد 1400 3,708 (3.45) 48.33 -26.40 -30.29 242
و**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 12,591 (2.99) 85.05 1.50 -1.52 245
و**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 2,912 (5) 72.87 -18.61 -22.39 245
پ**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 52,376 (4.99) 49.08 -25.54 -27.64 245
ک**** سه شنبه 4 خرداد 1400 19,290 (2.77) 71.07 3.21 -2.64 246
و**** سه شنبه 4 خرداد 1400 13,131 (1.08) 21.83 -8.92 -24.38 246
ش**** دوشنبه 3 خرداد 1400 3,189 (4.93) 71.40 22.55 -0.25 247
ش**** دوشنبه 3 خرداد 1400 5,013 (1.99) 72.83 7.32 -0.12 247
س**** یکشنبه 2 خرداد 1400 6,530 (4.98) 74.43 9.49 -5.67 248
پ**** سه شنبه 28 اردیبهشت 1400 58,353 (4.99) 33.81 -33.17 -35.05 253
ث**** سه شنبه 28 اردیبهشت 1400 1,347 (4.98) 47.74 -6.46 -11.06 253
خ**** یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 2,341 (-1.22) 37.55 6.32 -29.39 255
د**** چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 29,511 (5.82) 12.43 -34.57 -36.53 259
ک**** سه شنبه 21 اردیبهشت 1400 25,000 (0.28) 32.00 -20.36 -27.96 260
و**** سه شنبه 21 اردیبهشت 1400 2,660 (1.99) 33.05 -10.00 -29.85 260
ش**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 25,000 (0.52) 84.96 38.28 -12.20 261
ش**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 5,432 (2.78) 59.50 -0.96 -13.64 261
ش**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 3,450 (1.95) 58.43 13.28 -14.96 261
ب**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 2,219 (4.27) 34.02 -22.04 -25.10 261
غ**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 2,850 (5.36) 49.47 -1.33 -25.82 261
خ**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 2,265 (-2.2) 46.80 -1.19 -22.74 261
و**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 7,900 (-0.87) 71.90 9.37 -6.08 261
م**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 7,300 (0.49) 46.58 -45.60 -48.63 261
ر**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 14,800 (-1.92) 43.85 -7.70 -20.95 261
ش**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 3,456 (2.91) 113.54 80.56 -8.16 261
خ**** چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 2,520 (1.61) 31.94 -11.19 -30.56 273
ب**** دوشنبه 6 اردیبهشت 1400 12,174 (-2.21) 17.46 -33.14 -37.41 275
ب**** سه شنبه 24 فروردین 1400 2,793 (-0.21) 6.48 -38.06 -40.49 288
آ**** شنبه 21 فروردین 1400 13,980 (2.04) 21.24 -36.84 -40.56 291
ب**** شنبه 21 فروردین 1400 13,864 (5.99) 3.14 -41.29 -45.04 291
خ**** چهارشنبه 20 اسفند 1399 13,284 (3) 5.99 -50.77 -52.27 322
ت**** چهارشنبه 13 اسفند 1399 4,369 (0.53) 10.92 -44.38 -48.27 329
ب**** سه شنبه 12 اسفند 1399 8,460 (-1.06) 20.25 -8.16 -29.85 330
ه**** شنبه 9 اسفند 1399 9,950 (5.96) 10.45 -33.87 -37.59 333
ز**** سه شنبه 5 اسفند 1399 31,150 (0.05) 2.09 -62.41 -65.51 337
ل**** سه شنبه 28 بهمن 1399 64,910 (5.99) 12.11 -39.59 -42.20 344
خ**** سه شنبه 21 بهمن 1399 6,220 (4.97) 25.48 -62.75 -64.47 351
س**** یکشنبه 19 بهمن 1399 3,998 (4.99) 11.31 -62.21 -63.26 353
د**** یکشنبه 19 بهمن 1399 8,550 (4.91) 6.55 -55.77 -57.66 353
ت**** شنبه 11 بهمن 1399 23,500 (2.13) 1.70 -9.91 -41.40 361
خ**** شنبه 11 بهمن 1399 5,071 (4.99) 0.63 -43.42 -53.58 361
ث**** دوشنبه 6 بهمن 1399 41,900 (4.05) 17.13 -72.98 -73.48 366
د**** چهارشنبه 1 بهمن 1399 28,726 (2.16) 81.63 -32.78 -34.80 371
و**** سه شنبه 30 دی 1399 5,815 (-2.37) 25.67 -45.61 -48.74 372
ش**** سه شنبه 30 دی 1399 61,380 (-1.02) 114.73 59.09 -9.14 372
ش**** سه شنبه 30 دی 1399 3,432 (4.99) 59.27 13.87 -14.51 372
ب**** سه شنبه 30 دی 1399 3,070 (-1.92) 14.43 -43.65 -45.86 372
ک**** شنبه 8 آذر 1399 3,391 (3) 29.05 -59.16 -59.16 424
س**** چهارشنبه 28 آبان 1399 22,900 (5) 90.92 -39.78 -42.31 434
س**** چهارشنبه 28 آبان 1399 17,850 (0.56) 137.82 -30.64 -31.99 434
و**** سه شنبه 27 آبان 1399 12,810 (0.42) 92.28 -36.46 -38.41 435
غ**** شنبه 24 آبان 1399 14,000 (-4.23) 139.35 -46.86 -46.86 438
ک**** چهارشنبه 21 آبان 1399 8,038 (0.3) 153.36 27.52 0.81 441
س**** چهارشنبه 21 آبان 1399 12,521 (1.9) 71.34 14.45 -6.21 441
گ**** چهارشنبه 21 آبان 1399 4,071 (-2.23) 54.02 22.80 -3.24 441
ف**** چهارشنبه 21 آبان 1399 12,350 (1.81) 87.69 26.72 -5.26 441
س**** چهارشنبه 21 آبان 1399 25,130 (-0.83) 73.98 -45.13 -47.43 441
ز**** چهارشنبه 21 آبان 1399 27,380 (-0.07) 56.84 -48.43 -48.43 441
ف**** چهارشنبه 21 آبان 1399 2,672 (0.34) 47.23 -55.73 -58.05 441
و**** چهارشنبه 21 آبان 1399 32,760 (-0.12) 211.80 -9.04 -22.55 441
ک**** سه شنبه 20 آبان 1399 19,080 (-2.7) 149.16 -40.25 -40.25 442
س**** سه شنبه 20 آبان 1399 8,050 (0.59) 73.53 -13.29 -22.98 442
آ**** دوشنبه 19 آبان 1399 7,237 (4.97) 135.46 -10.05 -13.09 443
د**** یکشنبه 18 آبان 1399 21,017 (5) 167.40 22.04 -5.47 444
ا**** یکشنبه 18 آبان 1399 5,354 (-2.66) 28.60 -33.88 -39.63 444
د**** یکشنبه 18 آبان 1399 7,799 (4.92) 63.43 -51.51 -53.58 444
د**** یکشنبه 18 آبان 1399 9,704 (5) 122.90 -30.54 -35.08 444
ش**** شنبه 10 آبان 1399 5,356 (2.62) 29.89 -27.04 -45.22 452
ش**** شنبه 10 آبان 1399 30,500 (3.99) 51.61 13.34 -28.79 452
ز**** شنبه 10 آبان 1399 18,770 (1.35) 56.10 -33.56 -36.28 452
م**** چهارشنبه 7 آبان 1399 11,239 (0.67) 24.39 -64.67 -66.63 455
و**** چهارشنبه 7 آبان 1399 8,833 (2.97) 198.21 7.89 -15.32 455
ک**** چهارشنبه 7 آبان 1399 58,020 (-1.9) 172.84 40.47 -14.73 455
ح**** چهارشنبه 7 آبان 1399 3,250 (-3.9) 106.80 -40.31 -42.46 455
ک**** سه شنبه 29 مهر 1399 1,024 (-1.6) 153.03 11.52 -5.47 463
د**** دوشنبه 14 مهر 1399 11,540 (2.86) 87.44 -41.59 -45.41 478
س**** دوشنبه 14 مهر 1399 8,090 (4.93) 183.31 -43.26 -45.97 478
ث**** شنبه 12 مهر 1399 7,790 (-0.64) 115.02 -44.43 -44.43 480
و**** شنبه 12 مهر 1399 8,807 (5.01) 51.73 -62.53 -64.36 480
غ**** شنبه 12 مهر 1399 2,245 (0.39) 86.50 -4.45 -33.18 480
ک**** چهارشنبه 9 مهر 1399 14,127 (4.99) 102.52 -64.47 -66.31 483
پ**** چهارشنبه 9 مهر 1399 2,754 (-2.79) 119.97 -48.15 -51.34 483
ح**** چهارشنبه 9 مهر 1399 3,316 (-3.91) 102.68 -41.50 -43.61 483
و**** چهارشنبه 9 مهر 1399 9,990 (4.94) 161.66 66.07 -4.30 483
ش**** سه شنبه 8 مهر 1399 20,990 (-3.66) 26.60 -34.78 -38.21 484
غ**** یکشنبه 6 مهر 1399 4,257 (4.89) 113.48 -58.54 -60.49 486
ت**** سه شنبه 1 مهر 1399 16,550 (1.69) 128.46 -57.95 -61.45 491
د**** سه شنبه 1 مهر 1399 27,350 (3.95) 105.48 -6.22 -30.47 491
و**** دوشنبه 31 شهریور 1399 16,169 (1.7) 362.14 103.48 -1.44 492
ز**** دوشنبه 24 شهریور 1399 77,429 (-4.15) 145.05 39.03 -27.30 499
پ**** دوشنبه 24 شهریور 1399 8,195 (-3.82) 55.83 -43.77 -46.28 499
ث**** دوشنبه 24 شهریور 1399 11,051 (-3.05) 24.12 -48.87 -48.87 499
د**** دوشنبه 24 شهریور 1399 11,496 (-3.24) 44.10 -33.37 -37.80 499
پ**** دوشنبه 24 شهریور 1399 4,351 (-2.81) 7.86 -26.22 -41.46 499
ف**** دوشنبه 24 شهریور 1399 11,915 (-1.5) 168.05 -21.11 -24.97 499
ف**** چهارشنبه 19 شهریور 1399 11,869 (-4.61) 169.09 -20.80 -24.68 504
ر**** چهارشنبه 19 شهریور 1399 7,116 (-2.77) 27.37 -53.74 -56.37 504
ر**** شنبه 15 شهریور 1399 7,629 (-2.24) 18.81 -56.85 -59.30 508

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09304333***
    1 هفته پیش

    عالی
    #93557010

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.