با ترندیفای، نبض بازار را در دست داشته باشید و هر روز مولفه های کلان بازار بورس و فرابورس ایران از جمله ورود و خروج پول، قدرت حقیقی و شاخص عرضه و تقاضا را رصد کنید. با استفاده از فیلد مشکی رنگ تاریخ،‌ میتوانید وضعیت بازار را در روزهای گذشته بررسی کنید.

شاخص عرضه و تقاضا
قدرت حقیقی