اشتراک ها

تعریف اشتراک های ترندیفای

کاربران ترندیفای با توجه به نوع اشتراک شان به دسته های ذیل طبقه بندی میشوند.

بدون اشتراک

این دسته از کاربران میتوانند به برخی امکانات سایت دسترسی داشته باشند اما به صورت کلی قادر به مشاهده نام نمادها در فیلترها و استراتژی ها نیستند و جهت مشاهده نام نماد میبایستی اشتراک تهیه کنند.

اشتراک پایه

کاربرانی که اشتراک پایه را تهیه کرده اند و یا به صورت رایگان از اشتراک پایه بهره مند هستند، میتوانند از کلیه امکانات وبسایت به جز پکیج های VIP و امکانات کاربران حرفه ای استفاده کنند. امکان مشاهده نام نمادهای فیلترها و استراتژی های عمومی هم برای این دسته از کاربران فراهم است.

اشتراک حرفه ای

مشترکین حرفه ای میتوانند از همه امکانات پایه به علاوه امکانات حرفه ای از جمله قابلیت ذخیره سازی فیلتر و استراتژی های شخصی، دسترسی به بخش گوش بزنگ و ... استفاده کنند.

اشتراک فیلترها و استراتژی های VIP

بسته های VIP به صورت مجزا از اشتراک سایت فروخته میشوند و برای دسترسی به فیلترها و استراتژی های VIP بایستی اشتراک مخصوص آنها را خرید فرمایید. برای استفاده از پکیج های VIP احتیاجی به خرید اشتراک سایت ندارید و کاربران بدون اشتراک هم در صورت خرید فیلتر مشخص میتوانند به محتوا و خروجی فیلتر خریداری شده دسترسی داشته باشند. کاربران میتوانند با مراجعه به منوی پکیج های خریداری شده به فیلترها و استراتژی های خریداری شده دسترسی داشته باشند