حمایت RSI + حمایت حقوقی + اصلاح ۵۰ درصدی

شناسه: 59727579
%70
هشدار خرید

نمادهایی که روی حمایت RSI قرار دارند و مورد حمایت حقوقی در ۱۰، ۳۰ و ۱۰۰ روز گذشته هستند.
همچنین حداقل ۵۰ درصد نسبت به مقاومت یک ساله اصلاح کرده اند.

ضمنا نمادهایی که در شش ماه گذشته عرضه شده اند از فیلتر حذف شده اند.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ چهارشنبه 25 تیر 1399 تا سه شنبه 11 مرداد 1401 تعداد 424 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 70.41 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -27.34 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 8.84 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 94 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 88 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ف**** سه شنبه 11 مرداد 1401 5,460 (1.48) 5.68 2.38 -1.47 12
خ**** یکشنبه 9 مرداد 1401 1,426 (-5.37) 31.70 23.91 2.10 14
ف**** یکشنبه 9 مرداد 1401 5,410 (0.18) 6.65 3.33 -1.85 14
و**** یکشنبه 9 مرداد 1401 3,053 (-2.95) 17.46 15.98 -1.05 14
خ**** شنبه 8 مرداد 1401 1,470 (-4.6) 21.09 21.09 -3.40 15
و**** یکشنبه 26 تیر 1401 2,522 (-1.67) 21.53 21.53 0.08 28
و**** یکشنبه 26 تیر 1401 1,514 (-2.25) 6.80 3.76 -10.90 28
ف**** یکشنبه 26 تیر 1401 6,110 (0.49) -5.56 -6.55 -16.20 28
ف**** شنبه 25 تیر 1401 6,090 (-1.93) 0.66 -6.24 -15.93 29
ف**** سه شنبه 21 تیر 1401 6,200 (-2.2) 1.61 -7.90 -17.42 33
ف**** دوشنبه 20 تیر 1401 6,260 (-2.79) 1.92 -10.70 -18.21 34
ت**** دوشنبه 20 تیر 1401 2,412 (-0.63) 5.18 -1.33 -4.64 34
ف**** یکشنبه 19 تیر 1401 6,440 (-0.46) 1.09 -13.20 -20.50 36
ف**** دوشنبه 13 تیر 1401 6,590 (0.3) 1.97 -13.35 -22.31 41
و**** یکشنبه 12 تیر 1401 2,857 (-1.34) 7.28 7.28 -13.02 42
ف**** یکشنبه 12 تیر 1401 6,580 (-1.49) 2.13 -13.22 -22.19 42
ف**** شنبه 11 تیر 1401 6,640 (-1.48) 1.20 -14.01 -22.89 43
و**** شنبه 11 تیر 1401 2,850 (-5.25) 7.54 7.54 -12.81 43
و**** دوشنبه 6 تیر 1401 2,976 (0.57) 4.13 1.61 -16.50 48
ف**** یکشنبه 5 تیر 1401 6,710 (-3.31) 1.64 -14.90 -23.70 49
و**** یکشنبه 22 خرداد 1401 5,780 (1.94) 10.73 -10.73 -18.69 63
ف**** شنبه 21 خرداد 1401 16,990 (-3.79) 7.42 -25.60 -31.84 64
ف**** دوشنبه 16 خرداد 1401 16,960 (-5.98) 7.61 -27.48 -31.72 69
ف**** سه شنبه 23 فروردین 1401 7,200 (-3.35) 22.22 14.86 2.50 124
ف**** دوشنبه 15 فروردین 1401 7,530 (0.4) 16.87 11.55 -5.31 132
ف**** چهارشنبه 10 فروردین 1401 7,470 (12.5) 17.80 10.71 -4.55 137
خ**** شنبه 14 اسفند 1400 5,810 (-2.84) 131.84 128.74 -9.81 162
و**** شنبه 7 اسفند 1400 2,400 (-3.61) 41.25 9.17 -7.92 169
آ**** دوشنبه 2 اسفند 1400 69,500 (-1.41) 43.88 4.24 -2.88 174
ح**** دوشنبه 2 اسفند 1400 62,050 (-2.97) 62.29 34.17 -5.80 174
و**** یکشنبه 1 اسفند 1400 64,700 (2.94) 38.79 -3.25 -19.17 175
آ**** چهارشنبه 27 بهمن 1400 7,260 (-2.94) 22.04 6.06 -6.61 179
ح**** دوشنبه 25 بهمن 1400 62,750 (-2.93) 60.48 36.25 -6.85 181
و**** چهارشنبه 20 بهمن 1400 6,870 (-2.96) 58.66 13.10 -13.39 186
ک**** دوشنبه 18 بهمن 1400 4,714 (-4.92) 36.25 9.46 -3.39 188
ق**** یکشنبه 10 بهمن 1400 4,560 (-1.25) 43.64 11.38 -1.29 196
ت**** یکشنبه 10 بهمن 1400 1,942 (-2.9) 4.48 -36.66 -38.47 196
ق**** شنبه 9 بهمن 1400 4,606 (-2) 42.21 10.27 -2.28 197
ذ**** چهارشنبه 6 بهمن 1400 2,545 (0.91) 29.39 5.23 -19.14 200
پ**** چهارشنبه 6 بهمن 1400 9,750 (-1.51) 44.10 -12.92 -23.90 200
ف**** چهارشنبه 6 بهمن 1400 5,080 (4.95) 31.10 -19.35 -22.97 200
ث**** سه شنبه 5 بهمن 1400 1,210 (-2.34) 51.32 17.11 1.32 201
ش**** سه شنبه 5 بهمن 1400 9,200 (-2.64) 48.48 6.09 0.11 201
ش**** سه شنبه 5 بهمن 1400 8,395 (-4.92) 30.79 10.54 0.42 201
و**** دوشنبه 4 بهمن 1400 1,017 (-4.98) 23.99 -12.49 -21.83 202
ا**** یکشنبه 3 بهمن 1400 1,521 (-4.99) 70.48 28.21 -7.89 203
و**** شنبه 2 بهمن 1400 5,880 (-2) 102.38 49.66 -11.22 204
ذ**** چهارشنبه 29 دی 1400 2,758 (-3.83) 19.40 -7.11 -25.38 207
ف**** چهارشنبه 29 دی 1400 18,760 (-4.33) 26.33 -32.62 -38.27 207
ش**** سه شنبه 28 دی 1400 16,340 (-4.66) 49.82 -15.73 -25.03 208
و**** سه شنبه 28 دی 1400 8,120 (-4.91) 44.33 7.14 -10.96 208
گ**** دوشنبه 27 دی 1400 19,000 (-0.73) 128.42 24.21 -8.32 209
ت**** شنبه 25 دی 1400 15,610 (-2.98) 2.43 -5.32 -30.75 211
ت**** چهارشنبه 22 دی 1400 15,820 (-15.37) 2.40 -6.57 -31.67 214
و**** دوشنبه 20 دی 1400 1,100 (-1.08) 14.64 -19.09 -27.73 216
و**** دوشنبه 13 دی 1400 9,060 (-1.46) 20.31 -14.24 -34.33 223
و**** چهارشنبه 8 دی 1400 40,000 (-0.47) 61.50 25.12 -18.50 228
ل**** دوشنبه 6 دی 1400 28,113 (-2.99) -1.11 -33.84 -37.72 230
ث**** یکشنبه 5 دی 1400 23,947 (-2.99) 2.35 -43.12 -49.60 231
ل**** یکشنبه 5 دی 1400 28,881 (-4.99) 2.11 -37.23 -39.37 231
ش**** یکشنبه 28 آذر 1400 847 (-3.55) 30.22 13.93 0.47 238
ف**** شنبه 27 آذر 1400 21,400 (-0.09) 21.36 -42.52 -45.89 239
ا**** چهارشنبه 24 آذر 1400 1,646 (0.18) 57.53 18.47 -14.88 242
ش**** چهارشنبه 24 آذر 1400 866 (-0.29) 27.37 12.93 -2.42 242
ج**** چهارشنبه 24 آذر 1400 2,206 (-4.99) 207.80 119.08 -5.58 242
ف**** چهارشنبه 24 آذر 1400 21,210 (-2.52) 22.44 -40.41 -45.40 242
ف**** سه شنبه 23 آذر 1400 21,850 (-3.19) 18.86 -43.71 -47.00 243
و**** سه شنبه 23 آذر 1400 3,957 (-4.76) 23.81 -21.53 -27.87 243
ث**** سه شنبه 23 آذر 1400 4,333 (-3.98) 5.08 -14.38 -21.60 243
ف**** دوشنبه 22 آذر 1400 22,220 (-4.92) 16.88 -43.11 -47.88 244
ا**** شنبه 20 آذر 1400 1,780 (-1.71) 45.67 10.11 -21.29 246
ش**** سه شنبه 16 آذر 1400 6,121 (-4.99) 53.08 8.97 -7.91 250
ا**** سه شنبه 16 آذر 1400 1,810 (-2.1) 43.26 7.73 -22.60 250
ا**** دوشنبه 15 آذر 1400 1,867 (-3.26) 38.89 4.98 -24.96 251
و**** شنبه 13 آذر 1400 9,170 (-3.87) 27.81 -2.18 -21.16 253
ش**** سه شنبه 9 آذر 1400 6,520 (-3.83) 43.71 2.30 -13.54 257
و**** شنبه 29 آبان 1400 2,322 (-4.85) 39.36 32.00 -12.27 267
و**** شنبه 22 آبان 1400 1,894 (-2.99) 23.44 -11.40 -21.44 274
ن**** سه شنبه 11 آبان 1400 2,028 (0.65) 26.23 -31.90 -38.36 285
ب**** سه شنبه 11 آبان 1400 20,750 (-0.52) 25.98 -32.39 -35.33 285
ب**** دوشنبه 10 آبان 1400 20,440 (-4.97) 27.89 -31.36 -34.34 286
و**** دوشنبه 10 آبان 1400 3,144 (4.97) 39.19 8.78 -11.58 286
س**** دوشنبه 10 آبان 1400 4,970 (-4.97) 75.05 47.28 -10.38 286
ا**** دوشنبه 10 آبان 1400 2,099 (0.67) 23.54 -7.10 -33.25 286
خ**** یکشنبه 9 آبان 1400 5,390 (-1.1) 28.20 -5.36 -39.07 287
ن**** یکشنبه 9 آبان 1400 2,046 (-4.99) 25.12 -32.50 -38.91 287
و**** یکشنبه 9 آبان 1400 1,928 (-4.97) 53.11 6.85 -3.22 287
ز**** یکشنبه 9 آبان 1400 7,778 (-4.99) 118.57 26.25 -18.62 287
ت**** یکشنبه 9 آبان 1400 1,941 (-4.98) 55.02 24.78 -10.46 287
و**** یکشنبه 9 آبان 1400 1,653 (-4.94) 41.68 -4.96 -15.25 287
ف**** یکشنبه 9 آبان 1400 23,350 (-4.49) 16.92 -45.87 -50.41 287
و**** شنبه 8 آبان 1400 1,758 (-3.56) 31.97 -10.64 -23.27 288
و**** شنبه 8 آبان 1400 37,560 (-4.98) 241.45 177.58 -30.24 288
س**** چهارشنبه 5 آبان 1400 2,570 (-2.97) 5.88 -6.26 -24.12 291
و**** چهارشنبه 5 آبان 1400 2,148 (-0.83) 13.73 -14.34 -29.89 291
و**** چهارشنبه 5 آبان 1400 3,290 (-0.27) 33.01 3.95 -15.50 291
و**** سه شنبه 4 آبان 1400 3,275 (-3.87) 33.62 4.43 -15.11 292
س**** سه شنبه 4 آبان 1400 3,137 (-4.73) 54.61 33.09 -2.87 292
غ**** سه شنبه 4 آبان 1400 6,786 (-4.99) 13.25 -18.07 -42.20 292
و**** سه شنبه 4 آبان 1400 39,770 (-4.99) 222.48 162.16 -34.12 292
غ**** دوشنبه 3 آبان 1400 7,139 (-4.99) 7.65 -22.12 -45.06 293
س**** دوشنبه 3 آبان 1400 3,265 (-4.98) 48.55 27.87 -6.68 293
غ**** شنبه 1 آبان 1400 7,511 (-4.99) 2.32 -27.04 -47.78 295
و**** دوشنبه 26 مهر 1400 1,904 (-4.19) 34.66 -3.73 -12.76 300
و**** دوشنبه 26 مهر 1400 2,338 (-0.55) 4.49 -21.30 -35.59 300
ت**** شنبه 24 مهر 1400 63,413 (-2.99) 9.27 -19.34 -26.20 302
ب**** چهارشنبه 21 مهر 1400 16,323 (-4.99) 5.37 -24.89 -31.94 305
س**** چهارشنبه 21 مهر 1400 3,626 (-4.59) 33.76 15.14 -15.97 305
و**** چهارشنبه 21 مهر 1400 2,382 (-2.37) 2.60 -22.75 -36.78 305
ا**** چهارشنبه 21 مهر 1400 2,258 (-2.83) 14.84 -13.64 -37.95 305
ز**** چهارشنبه 21 مهر 1400 8,839 (-4.61) 92.33 11.10 -28.39 305
غ**** سه شنبه 20 مهر 1400 11,080 (-4.89) 20.04 -31.05 -37.73 306
ا**** سه شنبه 20 مهر 1400 2,302 (-4.99) 12.64 -15.29 -39.14 306
ز**** سه شنبه 20 مهر 1400 9,259 (-4.95) 83.61 6.06 -31.63 306
س**** سه شنبه 20 مهر 1400 3,799 (-4.85) 27.67 9.90 -19.79 306
س**** دوشنبه 19 مهر 1400 2,561 (-2.99) 47.68 29.95 -18.74 307
غ**** دوشنبه 19 مهر 1400 11,710 (2.8) 13.58 -34.76 -41.08 307
غ**** شنبه 17 مهر 1400 11,860 (-4.96) 12.14 -35.58 -41.82 309
ت**** چهارشنبه 14 مهر 1400 2,433 (2.96) 55.36 -49.45 -50.88 312
ث**** یکشنبه 11 مهر 1400 9,215 (-5) 13.05 -37.17 -49.32 315
ت**** سه شنبه 6 مهر 1400 72,412 (-2.99) 1.96 -29.36 -35.37 320
س**** چهارشنبه 31 شهریور 1400 12,670 (-1.32) 1.03 -30.54 -37.02 326
س**** سه شنبه 30 شهریور 1400 5,510 (-4.15) 2.14 -57.82 -60.34 327
س**** سه شنبه 30 شهریور 1400 12,890 (-4.3) 1.63 -31.73 -38.09 327
س**** سه شنبه 30 شهریور 1400 2,774 (-2.99) 36.34 19.97 -24.98 327
س**** یکشنبه 28 شهریور 1400 13,350 (-4.57) 3.07 -34.08 -40.22 329
ا**** یکشنبه 24 مرداد 1400 2,619 (0.53) 16.65 -25.54 -46.51 364
ا**** شنبه 23 مرداد 1400 2,608 (-1.84) 17.14 -25.23 -46.28 365
ا**** چهارشنبه 20 مرداد 1400 2,670 (1.21) 14.42 -26.97 -47.53 368
آ**** چهارشنبه 20 مرداد 1400 2,640 (0.38) 189.77 175.76 -46.48 368
ا**** دوشنبه 18 مرداد 1400 2,618 (-3.96) 16.69 -25.52 -46.49 370
ا**** یکشنبه 17 مرداد 1400 2,713 (-1.23) 12.61 -28.12 -48.36 371
ا**** شنبه 16 مرداد 1400 2,725 (-3.3) 12.11 -28.44 -48.59 372
ش**** شنبه 16 مرداد 1400 119,997 (-2.99) 36.48 -45.00 -51.50 372
ا**** چهارشنبه 13 مرداد 1400 2,790 (1.93) 9.50 -30.11 -49.78 375
ا**** سه شنبه 12 مرداد 1400 2,840 (4.1) 7.57 -31.34 -50.67 376
ق**** سه شنبه 12 مرداد 1400 17,858 (-4.99) 8.30 -40.64 -57.72 376
ا**** شنبه 9 مرداد 1400 15,160 (-3.8) 14.42 -35.55 -48.94 379
ش**** یکشنبه 27 تیر 1400 2,928 (-4.97) 72.03 -45.29 -53.21 392
ش**** شنبه 26 تیر 1400 3,016 (-2.6) 67.01 -46.88 -54.58 393
ف**** شنبه 26 تیر 1400 1,398 (-1.68) 15.81 -42.13 -46.92 393
ش**** چهارشنبه 23 تیر 1400 3,113 (-4.02) 61.81 -48.54 -55.99 396
ک**** شنبه 19 تیر 1400 6,390 (-1.23) 29.73 0.16 -46.74 400
آ**** چهارشنبه 16 تیر 1400 9,789 (1.1) 24.43 -54.44 -60.84 403
ک**** چهارشنبه 16 تیر 1400 6,440 (-4.73) 28.73 -0.62 -47.16 403
و**** سه شنبه 15 تیر 1400 9,910 (0.9) 37.81 -13.12 -19.48 404
ک**** سه شنبه 15 تیر 1400 22,520 (1.07) 45.65 24.33 -59.72 404
س**** دوشنبه 14 تیر 1400 8,390 (-4) 29.92 -12.75 -46.91 405
ش**** دوشنبه 14 تیر 1400 3,599 (-4.01) 39.96 -55.49 -61.93 405
و**** دوشنبه 14 تیر 1400 10,000 (-0.26) 36.57 -13.90 -20.20 405
و**** یکشنبه 13 تیر 1400 10,160 (-1.12) 34.42 -15.26 -21.46 406
ب**** یکشنبه 13 تیر 1400 32,652 (-4.99) 47.00 -26.96 -37.98 406
و**** شنبه 12 تیر 1400 10,253 (-3.98) 33.20 -16.02 -22.17 407
ش**** شنبه 12 تیر 1400 3,752 (-2.28) 34.25 -57.30 -63.49 407
ک**** چهارشنبه 2 تیر 1400 56,776 (-0.41) 88.64 44.43 -2.21 417
و**** چهارشنبه 2 تیر 1400 2,635 (2.45) 32.45 -0.57 -16.13 417
ه**** سه شنبه 1 تیر 1400 2,455 (-0.59) 28.47 2.40 -26.23 418
ک**** سه شنبه 1 تیر 1400 11,718 (0.02) 57.56 -28.32 -34.55 418
ق**** سه شنبه 1 تیر 1400 30,030 (0.94) 32.87 -44.36 -50.02 418
و**** سه شنبه 1 تیر 1400 2,590 (1.29) 34.75 1.16 -14.67 418
غ**** دوشنبه 31 خرداد 1400 8,867 (-1.68) 54.14 -23.65 -34.14 419
ک**** دوشنبه 31 خرداد 1400 11,633 (-4.96) 58.71 -27.79 -34.07 419
ک**** شنبه 29 خرداد 1400 2,791 (-4.99) 95.27 87.03 -4.84 421
خ**** شنبه 29 خرداد 1400 4,685 (-4.48) 63.29 43.86 -19.53 421
د**** چهارشنبه 26 خرداد 1400 174 (-4.96) 595.40 448.85 -3.45 424
ک**** چهارشنبه 26 خرداد 1400 2,920 (-4.89) 86.64 78.77 -9.04 424
د**** سه شنبه 25 خرداد 1400 177 (-4.35) 583.62 439.55 -5.08 425
خ**** سه شنبه 25 خرداد 1400 5,075 (-4.96) 50.74 32.81 -25.71 425
و**** سه شنبه 25 خرداد 1400 9,072 (-4.94) 73.72 -31.55 -43.34 425
س**** سه شنبه 25 خرداد 1400 14,550 (0.69) 134.43 47.77 -0.27 425
ک**** دوشنبه 24 خرداد 1400 3,173 (-1.02) 71.76 64.51 -16.29 426
ک**** یکشنبه 23 خرداد 1400 3,202 (-4.9) 70.21 63.02 -17.05 427
چ**** شنبه 22 خرداد 1400 3,762 (-5) 31.90 -29.69 -37.21 428
چ**** چهارشنبه 19 خرداد 1400 3,945 (-4.98) 25.78 -32.95 -40.13 431
خ**** چهارشنبه 12 خرداد 1400 3,950 (-1.49) 165.06 81.27 -5.75 438
ر**** سه شنبه 11 خرداد 1400 5,450 (-1.44) 44.95 -24.22 -26.61 439
ث**** سه شنبه 11 خرداد 1400 2,945 (-5) 69.85 -6.28 -24.55 439
ث**** دوشنبه 10 خرداد 1400 3,100 (-38.92) 61.35 -10.97 -28.32 440
خ**** دوشنبه 10 خرداد 1400 4,147 (-4.99) 152.47 72.65 -10.22 440
ر**** دوشنبه 10 خرداد 1400 5,500 (0.73) 43.64 -24.91 -27.27 440
خ**** یکشنبه 9 خرداد 1400 4,186 (-4.99) 150.12 71.05 -11.06 441
پ**** یکشنبه 9 خرداد 1400 6,181 (-9.17) 55.33 -33.67 -41.40 441
ش**** شنبه 8 خرداد 1400 3,130 (-1.44) 206.39 32.97 -3.83 442
و**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 12,591 (2.99) 85.05 18.02 -1.52 445
ش**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 3,179 (-2.57) 201.67 30.92 -5.32 445
خ**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 4,340 (4.83) 141.24 64.98 -14.22 445
خ**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 1,530 (-0.9) 58.24 21.76 -6.73 445
ف**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 4,213 (1.01) 45.74 37.91 0.57 445
و**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 1,800 (3.03) 56.67 -12.72 -22.17 445
غ**** سه شنبه 4 خرداد 1400 1,563 (0.39) 132.89 27.13 -2.88 446
خ**** سه شنبه 4 خرداد 1400 2,012 (-2.98) 89.41 -16.30 -26.79 446
و**** سه شنبه 4 خرداد 1400 1,731 (-0.13) 154.13 99.31 -0.87 446
ف**** سه شنبه 4 خرداد 1400 4,162 (0.11) 47.53 39.60 -1.35 446
غ**** دوشنبه 3 خرداد 1400 1,577 (-3.4) 130.82 26.00 -4.88 447
د**** دوشنبه 3 خرداد 1400 16,881 (4.96) 86.13 36.43 -5.41 447
و**** دوشنبه 3 خرداد 1400 1,737 (1.31) 153.25 98.62 -2.99 447
و**** دوشنبه 3 خرداد 1400 6,580 (1.85) 77.66 43.77 -1.22 447
و**** دوشنبه 3 خرداد 1400 1,710 (2.39) 49.94 7.19 -2.87 447
خ**** دوشنبه 3 خرداد 1400 1,510 (-4.36) 60.33 23.38 -5.50 447
و**** یکشنبه 2 خرداد 1400 2,184 (-4.96) 62.04 -5.68 -14.56 448
ف**** یکشنبه 2 خرداد 1400 12,230 (-4.89) 92.15 56.91 -4.33 448
ش**** یکشنبه 2 خرداد 1400 9,180 (-4.96) 69.66 1.31 -8.61 448
ش**** یکشنبه 2 خرداد 1400 3,031 (-4.97) 103.56 65.89 -3.20 448
و**** یکشنبه 2 خرداد 1400 1,667 (-3.1) 53.81 9.96 -4.20 448
خ**** یکشنبه 2 خرداد 1400 1,571 (-4.96) 54.11 18.59 -9.17 448
و**** شنبه 1 خرداد 1400 1,700 (-3.95) 50.82 7.82 -6.06 449
ث**** چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 3,421 (-4.99) 60.13 -14.85 -31.86 452
و**** چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 6,800 (-2.43) 71.91 39.12 -8.24 452
و**** سه شنبه 28 اردیبهشت 1400 7,000 (0.28) 67.00 35.14 -10.86 453
و**** سه شنبه 28 اردیبهشت 1400 9,350 (-4.97) 32.83 -5.88 -44.17 453
س**** سه شنبه 28 اردیبهشت 1400 5,230 (-4.9) 95.22 47.99 -10.71 453
ث**** سه شنبه 28 اردیبهشت 1400 3,558 (-4.99) 53.96 -18.13 -34.49 453
س**** دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 5,410 (-4.92) 88.72 43.07 -13.68 454
و**** دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 7,000 (-1.96) 67.00 35.14 -10.86 454
و**** دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 3,361 (-4.82) 105.30 69.00 -28.89 454
خ**** یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 2,341 (-1.22) 70.27 21.23 -29.39 455
خ**** یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 671 (-0.14) 195.53 184.65 -22.80 455
و**** یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 7,150 (-1.37) 63.50 32.31 -12.73 455
س**** یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 7,310 (-4.94) 67.44 34.47 -19.15 455
س**** یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 6,583 (-4.92) 61.46 24.56 -22.44 455
خ**** شنبه 25 اردیبهشت 1400 671 (-2.98) 195.53 184.65 -22.80 456
گ**** شنبه 25 اردیبهشت 1400 2,200 (-3.63) 22.23 -30.82 -46.32 456
ر**** شنبه 25 اردیبهشت 1400 6,460 (-4.15) 22.29 -36.07 -38.08 456
ش**** شنبه 25 اردیبهشت 1400 23,780 (-4.3) 23.30 -41.76 -48.49 456
و**** شنبه 25 اردیبهشت 1400 2,503 (-3.65) 41.39 -17.70 -25.45 456
س**** شنبه 25 اردیبهشت 1400 6,879 (-4.92) 54.51 19.20 -25.77 456
خ**** چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 693 (-14.23) 186.15 175.61 -25.25 459
س**** چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 5,640 (-2.92) 81.03 37.23 -17.20 459
ک**** چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 24,300 (-2.99) 35.80 -9.55 -25.88 459
ف**** چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 2,217 (-2.98) 24.36 -40.10 -47.23 459
و**** سه شنبه 21 اردیبهشت 1400 8,523 (-2.56) 33.76 -24.91 -38.05 460
س**** سه شنبه 21 اردیبهشت 1400 5,770 (-2.69) 76.95 34.14 -19.06 460
ل**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 5,624 (-2.89) 41.36 13.80 -30.96 461
و**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 4,486 (-2.98) 63.17 -7.89 -26.82 461
ش**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 10,600 (-1.39) 44.81 27.64 -8.30 461
ش**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 3,456 (2.91) 187.33 122.80 -8.16 461
ش**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 3,450 (1.95) 78.84 45.74 -14.96 461
س**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 2,813 (-1.02) 34.45 18.31 -26.02 461
پ**** یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 2,650 (-2.77) 84.53 -21.17 -33.32 462
ت**** یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 9,750 (-2.98) 85.44 65.13 -4.62 462
غ**** یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 2,706 (-2.94) 118.03 45.45 -21.88 462
پ**** شنبه 18 اردیبهشت 1400 2,750 (-1.11) 77.82 -24.04 -35.75 463
ذ**** شنبه 18 اردیبهشت 1400 3,036 (-2.99) 59.98 -15.61 -32.21 463
و**** شنبه 18 اردیبهشت 1400 7,450 (-2.74) 56.91 26.98 -16.24 463
ش**** چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 3,578 (-2.99) 72.44 40.53 -18.00 466
ر**** چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 15,410 (-2.96) 38.16 -1.23 -24.08 466
ذ**** چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 3,128 (-2.99) 55.27 -18.09 -34.21 466
ب**** چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 2,223 (-2.97) 33.78 -12.91 -26.68 466
آ**** چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 4,682 (-1.26) 109.10 64.46 -0.32 466
ش**** چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 3,550 (-2.97) 179.72 116.90 -10.59 466
ش**** چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 4,080 (-2.95) 85.78 54.41 -15.61 466
و**** چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 3,366 (-1.89) 90.14 53.30 -7.16 466
و**** دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 2,358 (-2.96) 45.46 -21.97 -36.13 468
پ**** دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 17,630 (-2.97) 114.86 78.45 -5.67 468
آ**** دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 4,732 (-2) 106.89 62.72 -1.80 468
د**** یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 25,600 (0.86) 26.95 -29.69 -52.89 469
و**** یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 10,528 (0.23) 49.70 -41.01 -51.18 469
ش**** شنبه 11 اردیبهشت 1400 3,704 (-2.98) 168.09 107.88 -14.31 470
س**** شنبه 11 اردیبهشت 1400 15,510 (-2.94) 70.21 11.99 -14.51 470
ش**** شنبه 11 اردیبهشت 1400 2,899 (-3) 725.80 460.54 -14.14 470
و**** شنبه 11 اردیبهشت 1400 10,600 (-1.05) 48.68 -41.42 -51.51 470
م**** چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 5,373 (-2.74) 35.77 -55.67 -60.92 473
و**** چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 3,588 (1.17) 78.37 43.81 -12.90 473
ت**** سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 2,793 (-2.88) 32.40 -13.28 -37.77 474
و**** سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 2,410 (-0.41) 42.32 -23.65 -37.51 474
و**** دوشنبه 6 اردیبهشت 1400 2,450 (-1.21) 40.00 -24.90 -38.53 475
ذ**** دوشنبه 6 اردیبهشت 1400 3,296 (-2.08) 47.36 -22.27 -37.56 475
ب**** دوشنبه 6 اردیبهشت 1400 2,441 (-1.61) 21.84 -20.69 -33.22 475
خ**** دوشنبه 6 اردیبهشت 1400 2,030 (-2.4) 33.84 -0.99 -22.76 475
و**** سه شنبه 31 فروردین 1400 3,185 (-1.97) 26.44 -44.74 -45.59 481
و**** دوشنبه 30 فروردین 1400 2,560 (0.39) 33.98 -28.12 -41.17 482
خ**** دوشنبه 25 اسفند 1399 3,265 (-1.98) 295.41 193.72 -10.54 517
خ**** شنبه 23 اسفند 1399 3,300 (-1.99) 291.21 190.61 -11.48 519
خ**** سه شنبه 19 اسفند 1399 2,976 (-4) 28.06 -43.41 -50.50 523
خ**** سه شنبه 19 اسفند 1399 13,024 (-0.99) 8.11 -59.08 -60.69 523
خ**** دوشنبه 18 اسفند 1399 3,450 (-0.92) 274.20 177.97 -15.33 524
ش**** شنبه 16 اسفند 1399 3,666 (-1.98) 161.59 13.53 -17.89 526
ش**** شنبه 16 اسفند 1399 889 (-2) 48.14 10.01 -10.12 526
ه**** چهارشنبه 6 اسفند 1399 2,761 (-10.32) 17.02 -8.95 -34.41 536
و**** دوشنبه 27 بهمن 1399 12,720 (-1.97) 23.90 -51.18 -59.59 545
و**** یکشنبه 26 بهمن 1399 12,928 (-1.94) 21.91 -51.96 -60.24 546
و**** شنبه 25 بهمن 1399 13,168 (-0.72) 19.68 -52.84 -60.97 547
خ**** شنبه 18 بهمن 1399 1,418 (-4.96) 52.96 25.53 -27.86 554
و**** شنبه 18 بهمن 1399 1,203 (-5.05) 98.42 50.46 -16.71 554
و**** چهارشنبه 15 بهمن 1399 9,770 (-4.96) 29.58 -9.93 -46.57 557
خ**** چهارشنبه 15 بهمن 1399 1,467 (-4.93) 47.85 21.34 -30.27 557
ف**** شنبه 11 بهمن 1399 3,118 (-2.99) 6.96 -45.03 -58.43 561
ف**** چهارشنبه 8 بهمن 1399 3,213 (-2.99) 3.80 -46.65 -59.66 564
د**** چهارشنبه 8 بهمن 1399 20,102 (-4.86) 38.92 -46.97 -51.45 564
ق**** سه شنبه 7 بهمن 1399 4,222 (-4.99) 39.13 -45.88 -70.23 565
ف**** سه شنبه 7 بهمن 1399 3,201 (-3) 4.19 -46.45 -59.51 565
ف**** دوشنبه 6 بهمن 1399 3,300 (-2.8) 3.00 -48.06 -60.73 566
ق**** دوشنبه 6 بهمن 1399 4,380 (-3.11) 34.11 -47.83 -71.30 566
پ**** سه شنبه 30 دی 1399 6,418 (-5) 12.96 -0.59 -18.98 572
و**** سه شنبه 30 دی 1399 5,200 (-3.53) 24.81 -20.38 -40.17 572
ش**** سه شنبه 30 دی 1399 61,380 (-1.02) 121.41 67.48 -9.14 572
خ**** سه شنبه 30 دی 1399 8,450 (-4.95) 67.93 44.97 -38.11 572
و**** دوشنبه 29 دی 1399 3,933 (-4.99) 52.56 12.89 -5.09 573
و**** دوشنبه 29 دی 1399 2,014 (-4.88) 29.10 -8.99 -20.71 573
و**** دوشنبه 29 دی 1399 2,240 (-4.68) 28.57 -29.87 -37.46 573

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

 • محسن محزون
  11 ماه پیش

  دوست عزیز ممنون از توجه شما
  1- بر خلاف سایت های دیگه و دیگر دوستان و نرم افزار ها خرید حقوقی و حقیقی در بازه های زمانی متفاوت بررسی و دقیق محاسبه می شه و به صورت جریان نقدینگی مداوم به اون نگاه میشه نه فقط ورود یا خروج پول هوشمند در یک روز....شما در پلتفرم ترندیفای همه چیز رو در اختیار دارید. و حتی اگه به زبان SQL اشنا باشید میتونید خودتون هر مدل فیلتری رو بنویسید.
  2- فیلتر های متفاوتی در مورد رفتار حقوقی ها در سایت وجود داره.البته شما میتونید درخواست فیلتر اختصاصی رو هم داشته باشید که طراحی بشه توسط تیم فنی سایت و اختصاصی در اختیار شما قرار بگیره. اما اگه قطعا همه این امکانات در سایت بورس قابل انجام بود و در محیط کد نویسی ، ترندیفای و ظهورش معنایی نداشت. #93252836 و فیلتر #59727579 به صورت نمونه هستند.. نکته اینه که شما در بخش فیلتر نویسی میتونید هر مدل فیلتری رو ترکیب کنید با توجه به عوامل مختلف و طی 4 روز معاملاتی ..
  3- برای اطلاع بیشتر در مورد سایر بخش های ترندیفای در پیام راسان وات ساپ یا به صورت تلفنی با پشتیبانی سایت در تماس باشید
  سپاس از شما

  در پاسخ به محسن

  با عرض سلام مجدد. فیلترهای شما بسیار کاربردی و مفید هستند، من ابتدا تصورم این بود که این فیلترها در سایت بورس قابل پیاده سازی هستند! ممنون از پاسختون ولی اگر ربات یا یک جور web scraper خاصی دارید که میشه باهاش فیلتر خرید حقوقی در 10 روز معاملاتی اخیر رو رصد کرد بنده حاضر به پرداخت مبلغ آن هستم و اگر نه که از سایت بسیار مفید شما بهره برداری خواهم کرد. با تشکر

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.