خرید سر بزنگاه در محدوده حمایت طلایی

شناسه: 32113954
%160
هشدار خرید

نمادهایی که

- سهام یا حق تقدم هستند.
- در یک محدوده حمایتی قوی هستند.
- قبلا از همین حدود سابقه بازگشت داشته اند.
- نشانه های بازگشت و شروع یک روند صعودی را طی معاملات آخرین روز معاملاتی از خود نشان داده اند.
- فاکتورهای بنیادی مورد نظر ما را داشته اند.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ سه شنبه 15 مهر 1399 تا چهارشنبه 1 آذر 1402 تعداد 283 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 160.07 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -24.08 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 85.94 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 92 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 86 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ت**** چهارشنبه 1 آذر 1402 1,022 (-7.34) 5.68 0.20 -6.36 7
ا**** سه شنبه 30 آبان 1402 12,300 (1.4) 15.45 15.45 -0.41 8
ب**** دوشنبه 22 آبان 1402 19,850 (2.84) 4.79 -1.26 -2.02 16
س**** شنبه 20 آبان 1402 49,600 (2.9) 2.62 -13.00 -13.00 18
ت**** شنبه 20 آبان 1402 18,650 (0.26) 3.54 -8.10 -8.10 18
ک**** چهارشنبه 17 آبان 1402 6,100 (0.66) 6.56 0.49 -5.57 21
ت**** سه شنبه 16 آبان 1402 1,200 (2.12) 3.75 -16.25 -20.25 22
د**** چهارشنبه 10 آبان 1402 4,980 (0.2) 7.43 5.42 0.52 28
گ**** چهارشنبه 10 آبان 1402 3,840 (1.64) 2.86 0.78 -3.18 28
ف**** چهارشنبه 10 آبان 1402 8,020 (-2.43) 16.71 16.71 -3.24 28
ح**** چهارشنبه 10 آبان 1402 5,010 (-2.33) 6.59 -0.72 -3.19 28
ه**** دوشنبه 8 آبان 1402 13,799 (1.66) 6.85 2.91 -4.34 30
خ**** یکشنبه 7 آبان 1402 4,135 (1.47) 33.01 22.37 0.22 31
د**** شنبه 6 آبان 1402 11,780 (0.17) 11.38 5.52 -7.64 32
و**** چهارشنبه 3 آبان 1402 18,000 (1.58) 3.00 -3.61 -9.78 35
غ**** شنبه 29 مهر 1402 64,800 (2.12) 16.74 3.55 -10.80 39
ک**** چهارشنبه 26 مهر 1402 3,290 (-1.79) 2.43 -5.78 -23.10 42
ک**** دوشنبه 24 مهر 1402 2,786 (2.57) -1.01 -6.75 -12.13 44
غ**** یکشنبه 23 مهر 1402 6,050 (-1.3) 5.95 -4.13 -13.72 45
ه**** یکشنبه 23 مهر 1402 14,099 (0.55) 4.57 0.72 -7.01 45
ب**** سه شنبه 18 مهر 1402 14,240 (0) 20.15 17.77 -3.93 50
ا**** سه شنبه 18 مهر 1402 12,010 (3.53) 6.58 -2.37 -3.41 50
د**** سه شنبه 18 مهر 1402 5,600 (5.46) 1.61 -6.25 -15.36 50
ث**** سه شنبه 18 مهر 1402 12,660 (2.17) 20.46 15.96 -12.95 50
و**** یکشنبه 16 مهر 1402 2,800 (-2.71) 8.21 -2.79 -5.96 52
ا**** یکشنبه 16 مهر 1402 12,999 (-4.41) 5.39 2.85 -5.76 52
خ**** چهارشنبه 12 مهر 1402 7,910 (2.86) 2.53 -21.74 -22.63 56
ک**** شنبه 11 شهریور 1402 10,400 (2.97) 2.40 -33.56 -33.56 88
و**** چهارشنبه 1 شهریور 1402 2,270 (2.62) 19.34 4.76 -9.74 98
خ**** چهارشنبه 1 شهریور 1402 1,200 (2.91) 12.17 -4.83 -10.92 98
و**** دوشنبه 23 مرداد 1402 13,480 (2.97) 4.60 -21.22 -21.22 107
ث**** شنبه 14 مرداد 1402 16,506 (1.92) 6.90 -4.70 -11.65 116
و**** شنبه 14 مرداد 1402 2,100 (4.11) 34.10 16.10 -16.67 116
ت**** چهارشنبه 4 مرداد 1402 15,750 (-0.12) 2.73 -3.68 -9.84 126
ث**** سه شنبه 3 مرداد 1402 16,890 (-0.35) 4.47 -8.93 -13.66 127
ش**** دوشنبه 12 تیر 1402 800,000 (3.68) 4.75 -75.88 -77.43 149
ش**** یکشنبه 11 تیر 1402 806,950 (0.05) 3.85 -75.71 -77.63 150
گ**** سه شنبه 23 خرداد 1402 6,400 (4.91) 57.03 2.34 -5.00 169
ف**** سه شنبه 23 خرداد 1402 4,810 (4.79) -0.42 -16.32 -28.40 169
و**** سه شنبه 23 خرداد 1402 12,557 (4.91) 20.25 9.90 -6.38 169
ب**** سه شنبه 23 خرداد 1402 4,360 (-1.8) 18.12 -12.55 -26.49 169
و**** سه شنبه 9 خرداد 1402 1,483 (2.98) 13.55 -13.01 -17.06 183
ت**** یکشنبه 31 اردیبهشت 1402 14,770 (2.42) 16.18 4.20 -5.01 192
ه**** یکشنبه 24 اردیبهشت 1402 15,753 (5.42) 3.15 -7.34 -17.48 199
ت**** یکشنبه 17 اردیبهشت 1402 9,330 (8.74) 7.07 -16.83 -22.08 206
ف**** سه شنبه 23 اسفند 1401 17,800 (1.54) 63.76 20.51 -3.48 260
ف**** یکشنبه 14 اسفند 1401 14,700 (-1.8) 25.03 -33.40 -47.21 269
و**** سه شنبه 9 اسفند 1401 11,892 (1.43) 33.62 12.60 -9.38 274
ا**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 3,500 (-0.65) 25.37 10.37 -6.97 280
ق**** دوشنبه 17 بهمن 1401 9,870 (-2.08) 82.37 5.47 -6.08 296
ه**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 11,000 (3.37) 78.07 29.10 -3.64 301
و**** دوشنبه 10 بهمن 1401 1,907 (-3.05) 96.17 24.70 -6.76 303
ش**** یکشنبه 25 دی 1401 156,590 (-1.48) 40.49 6.01 -18.26 318
ش**** شنبه 24 دی 1401 156,590 (-1.48) 40.49 5.50 -18.26 319
ک**** چهارشنبه 14 دی 1401 4,500 (1.12) 155.56 115.56 -8.42 329
م**** سه شنبه 13 دی 1401 3,032 (6.98) 98.22 42.81 -8.28 330
ک**** چهارشنبه 30 آذر 1401 5,340 (6.71) 115.36 81.65 -22.83 343
آ**** سه شنبه 29 آذر 1401 2,383 (2.98) 106.04 106.04 0.25 344
ح**** یکشنبه 27 آذر 1401 10,590 (-2.48) 42.78 35.22 -3.78 346
آ**** شنبه 26 آذر 1401 2,498 (-0.43) 96.56 96.56 -10.05 347
م**** سه شنبه 22 آذر 1401 5,039 (0.87) 85.16 67.89 -20.62 351
خ**** چهارشنبه 9 آذر 1401 5,550 (2.96) 123.24 13.87 -9.73 364
آ**** سه شنبه 1 آذر 1401 2,757 (2.98) 78.09 78.09 -18.50 372
و**** دوشنبه 30 آبان 1401 2,800 (0.1) 146.43 96.79 -3.18 373
د**** سه شنبه 10 آبان 1401 10,750 (2.77) 100.47 100.47 -2.33 393
ف**** دوشنبه 9 آبان 1401 3,200 (1.8) 303.12 136.56 -1.69 394
د**** دوشنبه 9 آبان 1401 8,800 (3.52) 144.32 144.32 -3.98 394
ش**** یکشنبه 8 آبان 1401 25,300 (0.19) 141.11 40.32 -2.96 395
ش**** شنبه 30 مهر 1401 67,000 (0.97) 126.94 104.63 -16.34 403
ک**** دوشنبه 18 مهر 1401 8,600 (0.46) 51.40 50.00 -4.92 415
ل**** یکشنبه 17 مهر 1401 3,330 (0.66) 15.62 -27.87 -30.30 416
ف**** یکشنبه 10 مهر 1401 9,985 (-0.91) 149.37 36.50 -5.32 423
ک**** چهارشنبه 6 مهر 1401 39,950 (2.96) 38.67 -2.00 -28.54 427
ش**** دوشنبه 4 مهر 1401 5,777 (0.78) 149.09 -26.43 -27.99 429
ف**** چهارشنبه 9 شهریور 1401 6,073 (-0.11) 73.72 30.91 -26.81 455
و**** شنبه 29 مرداد 1401 5,680 (-0.69) 219.19 47.54 -3.35 466
ف**** شنبه 22 مرداد 1401 15,890 (2.98) 2.45 -32.60 -34.68 473
ر**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 1,715 (1.96) 17.78 -24.20 -24.20 483
ق**** سه شنبه 4 مرداد 1401 8,750 (-2.83) 105.71 18.97 -15.83 491
ر**** چهارشنبه 29 تیر 1401 2,010 (3.18) 1.89 -35.32 -35.32 497
ر**** سه شنبه 28 تیر 1401 2,022 (-1.65) 2.37 -35.71 -35.71 498
ب**** سه شنبه 7 تیر 1401 145 (5.97) 2,066.21 1,944.14 -24.14 519
ش**** دوشنبه 30 خرداد 1401 10,956 (-2.99) 109.93 39.74 -39.76 527
غ**** دوشنبه 29 فروردین 1401 178,850 (3.98) 499.61 468.47 -5.90 590
و**** یکشنبه 14 فروردین 1401 1,281 (2.13) 83.68 0.94 -15.77 605
و**** دوشنبه 8 فروردین 1401 3,640 (4.99) 71.43 29.12 -13.54 611
و**** چهارشنبه 18 اسفند 1400 4,074 (5) 65.19 -10.87 -25.63 630
ک**** چهارشنبه 18 اسفند 1400 6,563 (-2.05) 274.83 173.05 -0.96 630
گ**** یکشنبه 8 اسفند 1400 70,150 (4.93) 211.48 140.56 -8.05 640
و**** چهارشنبه 4 اسفند 1400 4,148 (4.83) 23.19 -34.62 -50.29 644
ح**** سه شنبه 3 اسفند 1400 6,430 (1.9) 21.46 9.80 -33.92 645
و**** یکشنبه 1 اسفند 1400 64,700 (2.94) 65.77 13.29 -38.49 647
و**** یکشنبه 1 اسفند 1400 253 (2.34) 3,113.44 2,809.09 -14.23 647
پ**** چهارشنبه 20 بهمن 1400 19,150 (3.12) 163.71 134.99 -8.83 658
خ**** سه شنبه 12 بهمن 1400 10,500 (2.95) 465.71 404.29 -8.19 666
ش**** دوشنبه 11 بهمن 1400 22,200 (2.77) 232.66 -58.24 -58.24 667
ک**** چهارشنبه 6 بهمن 1400 5,155 (4.77) 173.52 114.35 -11.66 672
ذ**** چهارشنبه 6 بهمن 1400 2,495 (0.91) 130.86 49.90 -23.93 672
و**** چهارشنبه 6 بهمن 1400 1,912 (4.97) 177.77 120.45 2.35 672
پ**** سه شنبه 5 بهمن 1400 641 (0.21) 427.93 180.81 -14.51 673
پ**** سه شنبه 5 بهمن 1400 2,025 (-0.88) 92.59 14.91 0.00 673
ش**** سه شنبه 5 بهمن 1400 2,802 (-2.06) 177.30 67.74 -4.07 673
و**** یکشنبه 3 بهمن 1400 13,790 (0.65) 84.19 -41.04 -41.91 675
ا**** شنبه 2 بهمن 1400 6,687 (4.91) 45.81 -20.74 -22.54 676
و**** چهارشنبه 8 دی 1400 827 (0.41) 416.81 168.68 -4.11 700
ک**** چهارشنبه 1 دی 1400 11,000 (-0.09) 8.27 -26.64 -55.91 707
غ**** شنبه 27 آذر 1400 2,331 (5) 56.16 -36.89 -39.30 711
غ**** چهارشنبه 24 آذر 1400 2,300 (-0.64) 58.26 -35.17 -38.48 714
و**** سه شنبه 23 آذر 1400 1,258 (-0.11) 166.30 60.57 -36.80 715
س**** شنبه 13 آذر 1400 13,910 (-0.64) 174.12 133.64 -6.47 725
ف**** شنبه 6 آذر 1400 38,115 (0.83) 79.19 36.17 -46.22 732
ش**** چهارشنبه 12 آبان 1400 1,225 (4.97) 141.39 45.71 -37.47 756
غ**** سه شنبه 11 آبان 1400 11,880 (3.15) 172.73 53.37 -40.93 757
ب**** سه شنبه 11 آبان 1400 9,177 (-0.52) 26.22 -32.77 -54.84 757
ت**** دوشنبه 10 آبان 1400 2,855 (3.48) 103.85 -20.49 -23.54 758
و**** دوشنبه 10 آبان 1400 422 (3.29) 657.11 561.14 -59.95 758
ت**** یکشنبه 9 آبان 1400 2,826 (-1.57) 105.94 -19.67 -22.75 759
ک**** چهارشنبه 5 آبان 1400 6,405 (-1.77) 130.60 -14.75 -45.00 763
ک**** چهارشنبه 5 آبان 1400 3,721 (4.99) 212.01 146.71 -1.53 763
ک**** سه شنبه 4 آبان 1400 19,171 (4.66) 85.96 7.45 -30.89 764
س**** شنبه 24 مهر 1400 1,872 (0.06) 121.15 66.93 -14.96 774
ف**** چهارشنبه 21 مهر 1400 2,065 (-2.49) 314.04 122.28 -31.14 777
غ**** چهارشنبه 21 مهر 1400 4,947 (0.27) 19.49 -31.27 -42.85 777
غ**** دوشنبه 19 مهر 1400 13,844 (4.99) 134.04 31.61 -49.31 779
ش**** چهارشنبه 14 مهر 1400 5,386 (4.99) 327.03 169.40 -0.98 784
س**** چهارشنبه 7 مهر 1400 12,470 (3.39) 62.95 36.33 -37.45 791
ک**** چهارشنبه 7 مهر 1400 83,269 (1.99) 16.34 -62.59 -63.85 791
و**** چهارشنبه 7 مهر 1400 30,000 (2.95) 8.33 -39.33 -46.63 791
ه**** چهارشنبه 31 شهریور 1400 8,327 (0.28) 48.19 -19.90 -40.07 798
پ**** چهارشنبه 31 شهریور 1400 1,306 (1.78) 159.11 41.65 -58.04 798
ک**** دوشنبه 29 شهریور 1400 9,554 (4.99) 54.59 -42.85 -63.13 800
و**** شنبه 27 شهریور 1400 29,950 (-0.53) 8.51 -39.23 -46.54 802
س**** شنبه 13 شهریور 1400 459 (2.99) 638.56 636.38 -91.07 816
خ**** چهارشنبه 20 مرداد 1400 15,288 (4.97) 288.54 248.31 -36.94 840
و**** دوشنبه 18 مرداد 1400 467 (0.29) 1,640.90 1,428.91 -53.53 842
ا**** سه شنبه 12 مرداد 1400 1,935 (4.1) 112.45 52.87 -50.65 848
غ**** چهارشنبه 6 مرداد 1400 3,014 (3.57) 461.05 236.10 -51.92 854
ث**** چهارشنبه 6 مرداد 1400 7,008 (1.65) 534.56 246.18 -42.65 854
ف**** سه شنبه 22 تیر 1400 6,676 (2.96) 77.32 -37.99 -39.71 869
غ**** دوشنبه 21 تیر 1400 35,906 (3.18) 102.69 -54.41 -61.57 870
س**** یکشنبه 20 تیر 1400 12,722 (0.92) 92.97 74.19 -54.04 871
ک**** شنبه 19 تیر 1400 6,390 (-1.23) 81.69 43.66 -46.74 872
گ**** شنبه 19 تیر 1400 3,452 (4.98) 102.20 12.25 -23.32 872
گ**** سه شنبه 15 تیر 1400 131,900 (0.49) 65.66 27.94 -51.78 876
ت**** یکشنبه 13 تیر 1400 2,930 (0.96) 156.28 -4.27 -30.03 878
ق**** شنبه 5 تیر 1400 3,020 (0.06) 54.14 -3.05 -52.32 886
ف**** سه شنبه 1 تیر 1400 1,249 (-3.18) 170.62 52.92 -45.16 890
د**** سه شنبه 1 تیر 1400 8,539 (-24.13) 185.31 -1.39 -16.86 890
ق**** سه شنبه 1 تیر 1400 85,860 (4.98) 168.58 63.02 -28.64 890
و**** سه شنبه 1 تیر 1400 7,110 (5.8) 78.48 54.71 -2.39 890
ق**** سه شنبه 1 تیر 1400 3,829 (2.96) 186.76 112.07 -8.33 890
و**** دوشنبه 31 خرداد 1400 6,930 (3.27) 83.12 58.73 -3.17 891
س**** یکشنبه 30 خرداد 1400 54,151 (0.02) 111.54 61.81 -20.21 892
غ**** یکشنبه 30 خرداد 1400 9,213 (-2.77) 69.76 18.31 -40.63 892
غ**** چهارشنبه 26 خرداد 1400 5,010 (0.4) 145.51 -11.36 -31.74 896
و**** دوشنبه 24 خرداد 1400 23,278 (3) 131.87 12.98 -34.70 898
و**** یکشنبه 23 خرداد 1400 4,330 (1.27) 147.11 52.89 -22.38 899
ه**** چهارشنبه 19 خرداد 1400 11,341 (2.62) 290.18 148.66 -15.27 903
ب**** چهارشنبه 19 خرداد 1400 3,515 (0.69) 140.68 26.88 -22.62 903
ک**** چهارشنبه 19 خرداد 1400 9,587 (-5.57) 96.93 29.13 -36.58 903
س**** چهارشنبه 19 خرداد 1400 15,200 (-13.39) 139.80 107.43 -7.57 903
ق**** دوشنبه 17 خرداد 1400 16,625 (3.07) 20.00 -37.38 -55.70 905
ا**** چهارشنبه 12 خرداد 1400 4,760 (0) 109.03 26.68 0.00 910
غ**** شنبه 8 خرداد 1400 11,852 (-0.77) 173.37 53.73 -40.79 914
س**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 19,040 (4.73) 251.89 204.25 -3.94 917
س**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 3,155 (4.95) 491.13 484.47 -1.49 917
ث**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 24,119 (3) 52.71 21.48 -64.80 917
ف**** سه شنبه 4 خرداد 1400 6,365 (-1.82) 39.67 10.76 -64.49 918
ل**** سه شنبه 4 خرداد 1400 1,948 (3.97) 131.01 83.21 -1.85 918
ب**** دوشنبه 3 خرداد 1400 99 (3.04) 3,072.73 2,839.39 -1.01 919
ف**** دوشنبه 3 خرداد 1400 4,402 (-1.38) 138.53 -23.83 -25.94 919
ل**** دوشنبه 3 خرداد 1400 1,936 (2.84) 132.44 84.35 -3.10 919
و**** دوشنبه 3 خرداد 1400 3,859 (4.97) 93.57 89.17 -36.49 919
ش**** یکشنبه 2 خرداد 1400 10,894 (-45.57) 242.39 116.17 -5.99 920
ن**** چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 23,428 (-34.27) 229.86 86.44 -21.55 924
خ**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 1,898 (0.21) 143.99 37.41 -17.39 933
ف**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 3,433 (2.38) 178.18 47.39 -14.80 933
ش**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 3,456 (2.91) 331.71 184.72 -8.16 933
ش**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 2,133 (1.95) 201.92 93.95 -14.96 933
د**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 11,400 (-1.38) 18.42 -33.33 -61.84 933
ش**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 4,935 (0.45) 116.21 -0.95 -20.77 933
ش**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 2,932 (2.78) 254.71 182.74 -13.64 933
د**** یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 12,000 (-1.96) 12.50 -36.67 -63.75 934
پ**** دوشنبه 6 اردیبهشت 1400 992 (1.93) 241.13 86.49 -44.76 947
ک**** دوشنبه 6 اردیبهشت 1400 10,560 (6.13) 135.13 -54.55 -56.22 947
ک**** دوشنبه 30 فروردین 1400 11,140 (2.48) 122.89 -56.91 -58.50 954
خ**** چهارشنبه 27 اسفند 1399 12,190 (0) 0.08 -69.10 -76.96 987
د**** سه شنبه 26 اسفند 1399 23,091 (5.99) 42.33 28.31 -4.29 988
س**** سه شنبه 12 اسفند 1399 15,000 (8.45) 54.00 53.33 -19.07 1002
ک**** دوشنبه 27 بهمن 1399 14,750 (5.96) 23.39 -54.24 -61.49 1017
و**** دوشنبه 20 بهمن 1399 18,002 (3) 50.33 -54.84 -55.50 1024
و**** شنبه 18 بهمن 1399 1,643 (-2.7) 103.90 25.20 -51.61 1026
آ**** شنبه 18 بهمن 1399 49,599 (-0.95) 141.13 53.63 -5.24 1026
ف**** چهارشنبه 8 بهمن 1399 1,324 (0.99) 155.29 44.26 -48.26 1036
و**** سه شنبه 30 دی 1399 3,950 (1.28) 77.72 43.54 -33.62 1044
ف**** سه شنبه 30 دی 1399 2,573 (4.04) 249.79 169.72 -10.03 1044
پ**** سه شنبه 30 دی 1399 1,105 (3.53) 206.24 67.42 -50.41 1044
ش**** سه شنبه 30 دی 1399 54,600 (4.56) 117.95 19.01 -12.82 1044
ش**** سه شنبه 30 دی 1399 2,744 (4.95) 279.01 202.11 -7.73 1044
ش**** سه شنبه 30 دی 1399 20,070 (3.99) 176.33 52.32 -2.74 1044
و**** سه شنبه 30 دی 1399 2,183 (2.79) 154.70 103.16 -28.22 1044
و**** سه شنبه 30 دی 1399 2,760 (1.47) 27.54 -39.46 -48.41 1044
ش**** دوشنبه 29 دی 1399 86,900 (0.53) 153.16 93.45 -5.24 1045
پ**** شنبه 27 دی 1399 17,206 (-0.43) 181.88 130.73 -3.35 1047
ف**** یکشنبه 21 دی 1399 13,750 (0.6) 30.91 -26.25 -31.05 1053
ت**** دوشنبه 15 دی 1399 8,300 (-17.08) 7.35 -35.54 -39.76 1059
غ**** دوشنبه 15 دی 1399 10,615 (3.11) 15.69 -11.87 -21.53 1059
ل**** چهارشنبه 5 آذر 1399 24,802 (3) 154.41 82.85 -37.67 1099
ت**** چهارشنبه 5 آذر 1399 9,756 (1.39) 134.21 74.25 -32.76 1099
د**** سه شنبه 4 آذر 1399 156,588 (3) 73.09 -31.86 -55.42 1100
ف**** دوشنبه 3 آذر 1399 14,860 (-29.89) 155.72 48.59 -61.74 1101
س**** دوشنبه 26 آبان 1399 8,571 (2) 30.00 -22.18 -52.25 1108
ش**** چهارشنبه 21 آبان 1399 9,785 (2.47) 109.40 61.37 -21.41 1113
ش**** چهارشنبه 21 آبان 1399 6,969 (1.5) 96.58 10.78 -22.18 1113
س**** چهارشنبه 21 آبان 1399 13,490 (0.3) 170.20 134.25 -0.30 1113
و**** چهارشنبه 21 آبان 1399 2,660 (0.76) 49.62 -29.14 -54.74 1113
و**** چهارشنبه 21 آبان 1399 9,408 (4.89) 218.88 121.09 -10.53 1113
ف**** چهارشنبه 21 آبان 1399 2,672 (0.34) 47.23 -35.63 -60.70 1113
ک**** چهارشنبه 21 آبان 1399 8,309 (4.98) 235.54 125.66 -3.67 1113
و**** چهارشنبه 21 آبان 1399 270 (2.98) 1,083.33 933.33 -37.41 1113
پ**** سه شنبه 20 آبان 1399 1,573 (3.45) 147.93 50.03 -5.40 1114
و**** سه شنبه 20 آبان 1399 9,305 (4.07) 222.41 123.54 -9.54 1114
و**** دوشنبه 19 آبان 1399 2,586 (-1.35) 115.00 71.50 -39.40 1115
پ**** دوشنبه 19 آبان 1399 1,575 (-1.08) 147.62 49.84 -5.52 1115
و**** دوشنبه 19 آبان 1399 269 (-0.69) 1,087.73 937.17 -37.17 1115
ش**** دوشنبه 19 آبان 1399 78,743 (-1.77) 179.39 113.49 -4.36 1115
ش**** دوشنبه 19 آبان 1399 3,810 (7.32) 361.94 36.56 -1.84 1115
ک**** یکشنبه 18 آبان 1399 10,000 (2.31) 173.50 -3.00 -58.79 1116
س**** یکشنبه 18 آبان 1399 16,570 (-2.3) 22.63 2.60 -52.93 1116
ا**** یکشنبه 18 آبان 1399 4,461 (1) 118.56 18.81 -9.98 1116
ش**** یکشنبه 18 آبان 1399 3,630 (-4.97) 384.85 43.33 -5.23 1116
ک**** شنبه 17 آبان 1399 13,500 (2.35) 76.59 29.78 -6.30 1117
ب**** شنبه 17 آبان 1399 10,044 (3) 67.45 -26.03 -40.91 1117
و**** یکشنبه 11 آبان 1399 14,766 (3) 194.93 184.78 -32.75 1123
س**** شنبه 10 آبان 1399 5,073 (4.84) 153.10 37.59 -39.94 1124
ا**** چهارشنبه 7 آبان 1399 10,427 (4.99) 25.16 16.11 12.96 1127
و**** چهارشنبه 7 آبان 1399 10,512 (0.9) 185.39 97.87 -19.93 1127
و**** چهارشنبه 7 آبان 1399 2,420 (-1.32) 30.17 -23.55 -34.71 1127
و**** چهارشنبه 7 آبان 1399 4,783 (3.98) 114.30 76.67 -21.95 1127
ا**** چهارشنبه 7 آبان 1399 12,411 (5) 136.48 100.63 -14.91 1127
و**** چهارشنبه 7 آبان 1399 1,360 (3.03) 25.00 -71.32 -77.72 1127
ش**** چهارشنبه 7 آبان 1399 4,610 (6.96) 281.78 12.86 -25.38 1127
ه**** چهارشنبه 7 آبان 1399 5,819 (5) 112.06 14.62 -14.25 1127
ش**** چهارشنبه 7 آبان 1399 37,260 (2.84) 112.02 23.03 -11.43 1127
ف**** چهارشنبه 7 آبان 1399 2,026 (3.29) 263.77 164.56 -27.25 1127
ش**** چهارشنبه 7 آبان 1399 15,980 (4.99) 172.84 36.42 -7.18 1127
و**** چهارشنبه 7 آبان 1399 1,892 (2.33) 158.46 146.35 -9.09 1127
پ**** چهارشنبه 7 آبان 1399 1,650 (2.73) 136.36 43.03 -9.82 1127
ش**** چهارشنبه 7 آبان 1399 18,500 (0.27) 199.78 65.24 -2.86 1127
و**** چهارشنبه 7 آبان 1399 281 (-2.18) 1,037.01 892.88 -39.86 1127
ک**** چهارشنبه 7 آبان 1399 8,520 (1.29) 227.23 120.07 -11.68 1127
د**** چهارشنبه 7 آبان 1399 36,150 (4.84) 19.36 0.39 -9.82 1127
ک**** چهارشنبه 7 آبان 1399 13,990 (1.97) 70.41 25.23 -9.94 1127
ف**** چهارشنبه 7 آبان 1399 2,699 (2.4) 233.46 157.13 -14.23 1127
ک**** چهارشنبه 7 آبان 1399 1,507 (3.66) 428.20 278.23 -9.75 1127
س**** سه شنبه 6 آبان 1399 16,770 (1.27) 21.17 1.37 -53.49 1128
پ**** سه شنبه 6 آبان 1399 1,650 (-0.8) 136.36 43.03 -9.82 1128
ا**** سه شنبه 6 آبان 1399 4,570 (2.54) 113.35 15.97 -12.12 1128
م**** سه شنبه 6 آبان 1399 15,401 (-1.27) 198.81 49.99 -16.89 1128
ت**** سه شنبه 6 آبان 1399 3,189 (1.88) 82.50 -28.82 -31.55 1128
د**** سه شنبه 6 آبان 1399 35,190 (-0.68) 22.62 3.13 -7.36 1128
ا**** دوشنبه 5 آبان 1399 12,700 (0.27) 131.10 96.06 -16.85 1129
ه**** دوشنبه 5 آبان 1399 5,878 (1.35) 109.94 13.47 -15.11 1129
ش**** دوشنبه 5 آبان 1399 39,100 (-1.14) 102.05 17.24 -15.60 1129
ک**** دوشنبه 5 آبان 1399 14,550 (4.45) 63.85 20.41 -13.40 1129
ف**** دوشنبه 5 آبان 1399 3,141 (2.98) 67.97 -1.53 -40.94 1129
ت**** دوشنبه 5 آبان 1399 3,219 (-2.22) 80.80 -29.48 -32.18 1129
د**** دوشنبه 5 آبان 1399 36,200 (-3.54) 19.20 0.25 -9.94 1129
ز**** دوشنبه 5 آبان 1399 153,640 (2.13) 124.55 -19.10 -41.81 1129
پ**** دوشنبه 5 آبان 1399 1,708 (-1.97) 128.34 38.17 -12.88 1129
ش**** چهارشنبه 30 مهر 1399 13,573 (0.58) 41.92 15.01 -11.85 1134
ه**** سه شنبه 29 مهر 1399 6,071 (-0.89) 103.26 9.87 -17.81 1135
ا**** سه شنبه 29 مهر 1399 14,000 (-2.34) 109.64 77.86 -24.57 1135
ک**** سه شنبه 29 مهر 1399 1,744 (-1.42) 356.42 226.83 -22.02 1135
ج**** سه شنبه 29 مهر 1399 79,000 (-2.45) 169.70 134.92 -20.70 1135
و**** سه شنبه 29 مهر 1399 7,380 (-4.88) 8.40 -61.38 -72.74 1135
ک**** سه شنبه 29 مهر 1399 1,633 (-1.42) 425.41 259.46 -17.45 1135
ز**** سه شنبه 29 مهر 1399 156,700 (0.06) 120.17 -20.68 -42.95 1135
ف**** سه شنبه 29 مهر 1399 3,245 (-2.1) 62.59 -4.68 -42.84 1135
ش**** چهارشنبه 23 مهر 1399 10,700 (0.44) 72.90 43.93 0.00 1141
و**** چهارشنبه 16 مهر 1399 13,680 (1.01) 42.43 11.24 -6.38 1148
ن**** سه شنبه 15 مهر 1399 19,529 (-1.21) 295.72 123.67 -18.36 1149
م**** سه شنبه 15 مهر 1399 3,526 (-1.08) 91.66 26.69 -24.42 1149

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

 • رسا رفیعی
  2 سال پیش

  سلام دوست عزیز. شما پنج شنبه خرید کرده اید و این فیلتر در آخرین روز معاملاتی سیگنال داشته است. هفته های قبل هم سیگنال داده که میتونید رصد کنید. در رابطه با مسایل مالی هم باید با پشتیبانی تماس بگیرید.
  #32113954

  در پاسخ به 09228906***

  سلام من این فیلتر را خریدم، چرا برای من هیچ سهمی معرفی نمیکنه لطفا وجه من را برگردانید
  #32113954

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

 • 09228906***
  2 سال پیش

  سلام من این فیلتر را خریدم، چرا برای من هیچ سهمی معرفی نمیکنه لطفا وجه من را برگردانید
  #32113954

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

 • محسن محزون
  2 سال پیش

  یادتون باشه درسته این نماد در بازار پایه زرد فرابورس هست و P/E خوبی داره در گروه خودش...
  اما فعلا شرایط برای ورود به سهم مهیا نیست.. اکثر اندیاتورها سیگنال ورود ندادن
  دیروز هم چند بار صف فروش جمع شد...
  چون همه چیز در وضعیت متعادل هست فعلا نه سیگنال خروج از سهم داریم نه ورودی.. بهتره یکی دو روز صبر کنید
  ضمن اینکه شرایط کل بازار و شرایط گروه هم باید در نظر بگیرید..
  چون این هفته عرضه اولیه هم با روش جدید داریم...
  #بمیلا
  #32113954

  در پاسخ به 09126800***

  بميلا و شستا لطفا
  #32113954

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

 • 09126800***
  2 سال پیش

  بميلا و شستا لطفا
  #32113954

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.