خرید سر بزنگاه در محدوده حمایت طلایی

شناسه: 32113954
%58
هشدار خرید

نمادهایی که

- سهام یا حق تقدم هستند.
- در یک محدوده حمایتی قوی هستند.
- قبلا از همین حدود سابقه بازگشت داشته اند.
- نشانه های بازگشت و شروع یک روند صعودی را طی معاملات آخرین روز معاملاتی از خود نشان داده اند.
- فاکتورهای بنیادی مورد نظر ما را داشته اند.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ سه شنبه 15 مهر 1399 تا چهارشنبه 6 بهمن 1400 تعداد 191 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 56.94 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -18.64 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 3.62 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 94 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 82 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
پ**** سه شنبه 5 بهمن 1400 1,870 (0.21) 0.00 0.00 0.00 1
ش**** سه شنبه 5 بهمن 1400 2,802 (-2.06) 0.00 0.00 0.00 1
پ**** سه شنبه 5 بهمن 1400 160,720 (-0.88) 0.00 0.00 0.00 1
و**** یکشنبه 3 بهمن 1400 13,790 (0.65) 0.29 -1.16 -5.73 3
ا**** شنبه 2 بهمن 1400 10,460 (4.91) 1.15 -1.91 -6.41 4
و**** چهارشنبه 8 دی 1400 1,690 (0.41) 36.09 33.25 -4.02 28
ک**** چهارشنبه 1 دی 1400 11,000 (-0.09) 8.27 -35.09 -35.18 35
غ**** شنبه 27 آذر 1400 2,331 (5) 23.12 -7.98 -12.01 39
غ**** چهارشنبه 24 آذر 1400 2,300 (-0.64) 24.78 -6.74 -10.83 42
و**** سه شنبه 23 آذر 1400 35,600 (-0.11) 9.27 -17.56 -25.28 43
ش**** سه شنبه 16 آذر 1400 17,000 (-2.46) 2.35 -43.53 -44.76 50
س**** شنبه 13 آذر 1400 13,910 (-0.64) 22.86 15.96 -6.47 53
ف**** شنبه 6 آذر 1400 38,115 (0.83) 1.13 -22.47 -27.72 60
ش**** چهارشنبه 12 آبان 1400 1,225 (4.97) 9.47 -33.71 -37.47 84
ب**** سه شنبه 11 آبان 1400 20,750 (-0.52) 25.98 -28.72 -34.70 85
غ**** سه شنبه 11 آبان 1400 17,640 (3.15) 6.35 -20.86 -31.63 85
ت**** دوشنبه 10 آبان 1400 5,050 (3.48) 25.54 16.04 -1.78 86
و**** دوشنبه 10 آبان 1400 6,740 (3.29) 9.79 8.46 -6.68 86
ت**** یکشنبه 9 آبان 1400 5,000 (-1.57) 26.80 17.20 -4.80 87
ک**** چهارشنبه 5 آبان 1400 6,405 (-1.77) 10.49 -33.26 -33.26 91
ک**** چهارشنبه 5 آبان 1400 3,721 (4.99) 36.79 20.80 -1.53 91
ک**** سه شنبه 4 آبان 1400 32,590 (4.66) 6.32 -50.69 -52.19 92
س**** شنبه 24 مهر 1400 7,289 (0.06) 5.62 -4.24 -14.94 102
ف**** چهارشنبه 21 مهر 1400 12,011 (-2.49) 8.23 -26.48 -30.06 105
غ**** چهارشنبه 21 مهر 1400 11,130 (0.27) 7.73 -31.09 -34.41 105
غ**** دوشنبه 19 مهر 1400 20,557 (4.99) 14.78 -32.09 -41.33 107
ش**** چهارشنبه 14 مهر 1400 134,645 (4.99) 86.34 84.56 -0.98 112
و**** چهارشنبه 7 مهر 1400 30,000 (2.95) 8.33 0.33 0.00 119
ک**** چهارشنبه 7 مهر 1400 83,269 (1.99) 16.34 4.30 -0.36 119
س**** چهارشنبه 7 مهر 1400 12,470 (3.39) 1.68 -34.16 -36.01 119
ه**** چهارشنبه 31 شهریور 1400 16,320 (0.28) 13.60 -17.16 -23.59 126
پ**** چهارشنبه 31 شهریور 1400 3,814 (1.78) 5.35 -50.10 -53.51 126
ک**** دوشنبه 29 شهریور 1400 9,554 (4.99) 1.49 -55.25 -55.25 128
و**** شنبه 27 شهریور 1400 29,950 (-0.53) 8.51 0.50 -13.19 130
س**** شنبه 13 شهریور 1400 13,377 (2.99) -0.24 -41.62 -55.30 144
خ**** چهارشنبه 20 مرداد 1400 20,792 (4.97) 31.03 -25.45 -25.45 168
و**** دوشنبه 18 مرداد 1400 32,100 (0.29) 6.39 -24.45 -31.68 170
ا**** سه شنبه 12 مرداد 1400 2,840 (4.1) 7.57 -48.52 -50.67 176
غ**** چهارشنبه 6 مرداد 1400 14,771 (3.57) 7.34 -50.04 -51.93 182
ث**** چهارشنبه 6 مرداد 1400 14,700 (1.65) 7.28 -16.26 -42.65 182
ف**** سه شنبه 22 تیر 1400 6,676 (2.96) 77.32 50.69 -0.36 197
غ**** دوشنبه 21 تیر 1400 34,980 (3.18) 28.82 -18.27 -35.73 198
س**** یکشنبه 20 تیر 1400 43,600 (0.92) 5.50 -51.83 -54.04 199
گ**** شنبه 19 تیر 1400 5,282 (4.98) 18.71 -5.36 -11.00 200
ک**** شنبه 19 تیر 1400 6,390 (-1.23) 29.73 -29.66 -46.74 200
گ**** سه شنبه 15 تیر 1400 131,900 (0.49) 22.82 -22.52 -24.11 204
ت**** یکشنبه 13 تیر 1400 2,930 (0.96) 156.28 141.77 -3.92 206
ق**** شنبه 5 تیر 1400 3,020 (0.06) 54.14 -43.38 -44.57 214
ق**** سه شنبه 1 تیر 1400 3,829 (2.96) 65.03 2.98 -6.09 218
و**** سه شنبه 1 تیر 1400 7,110 (5.8) 5.49 3.52 -2.39 218
ق**** سه شنبه 1 تیر 1400 85,860 (4.98) 54.50 -23.89 -28.64 218
د**** سه شنبه 1 تیر 1400 12,390 (-24.13) 185.31 -0.73 -0.73 218
ف**** سه شنبه 1 تیر 1400 1,249 (-3.18) 22.50 -31.55 -36.91 218
و**** دوشنبه 31 خرداد 1400 6,930 (3.27) 8.23 6.20 -3.17 219
س**** یکشنبه 30 خرداد 1400 86,100 (0.02) 78.22 -14.10 -20.21 220
غ**** یکشنبه 30 خرداد 1400 9,213 (-2.77) 48.36 -20.55 -21.74 220
غ**** چهارشنبه 26 خرداد 1400 5,010 (0.4) 32.73 -13.87 -24.35 224
و**** دوشنبه 24 خرداد 1400 46,556 (3) 26.73 -29.33 -34.70 226
و**** یکشنبه 23 خرداد 1400 5,570 (1.27) 50.09 -18.35 -22.39 227
ب**** چهارشنبه 19 خرداد 1400 6,139 (0.69) 36.67 4.41 -22.63 231
س**** چهارشنبه 19 خرداد 1400 15,200 (-13.39) 74.28 40.13 -7.57 231
ه**** چهارشنبه 19 خرداد 1400 20,300 (2.62) 82.27 29.06 -15.27 231
ک**** چهارشنبه 19 خرداد 1400 30,390 (-5.57) 51.69 -4.74 -20.70 231
ق**** دوشنبه 17 خرداد 1400 33,250 (3.07) 20.00 -29.20 -38.50 233
ا**** چهارشنبه 12 خرداد 1400 4,760 (0) 109.03 93.28 0.00 238
غ**** شنبه 8 خرداد 1400 17,600 (-0.77) 84.66 -20.68 -31.47 242
س**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 3,155 (4.95) 77.12 54.04 -1.49 245
س**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 19,040 (4.73) 57.51 2.73 -3.83 245
ث**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 24,119 (3) 52.71 -8.79 -10.65 245
ف**** سه شنبه 4 خرداد 1400 6,365 (-1.82) 31.06 -36.21 -40.68 246
ل**** سه شنبه 4 خرداد 1400 4,218 (3.97) 55.97 35.61 -1.83 246
ب**** دوشنبه 3 خرداد 1400 43,600 (3.04) 111.01 53.35 -1.38 247
و**** دوشنبه 3 خرداد 1400 3,859 (4.97) 64.55 -29.85 -36.49 247
ف**** دوشنبه 3 خرداد 1400 4,402 (-1.38) 94.91 58.11 -1.41 247
ل**** دوشنبه 3 خرداد 1400 4,192 (2.84) 56.94 36.45 -3.08 247
ش**** یکشنبه 2 خرداد 1400 10,894 (-45.57) 65.22 6.02 -5.99 248
ن**** چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 73,180 (-34.27) 89.67 -19.38 -21.55 252
ش**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 5,432 (2.78) 59.50 -0.96 -13.64 261
ش**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 3,456 (2.91) 113.54 80.56 -8.16 261
د**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 11,400 (-1.38) 18.42 -57.89 -61.84 261
ش**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 3,450 (1.95) 58.43 13.28 -14.96 261
خ**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 1,898 (0.21) 33.83 0.42 -17.39 261
ف**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 13,730 (2.38) 40.86 13.98 -14.79 261
ش**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 19,740 (0.45) 57.80 -10.59 -14.99 261
د**** یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 12,000 (-1.96) 12.50 -60.00 -63.75 262
ک**** دوشنبه 6 اردیبهشت 1400 10,560 (6.13) 135.13 107.20 -9.56 275
پ**** دوشنبه 6 اردیبهشت 1400 2,898 (1.93) 68.74 -34.33 -38.82 275
ک**** دوشنبه 30 فروردین 1400 11,140 (2.48) 122.89 96.41 -14.27 282
خ**** چهارشنبه 27 اسفند 1399 12,190 (0) 0.08 -5.91 -6.89 315
د**** سه شنبه 26 اسفند 1399 23,091 (5.99) 42.33 28.31 -4.29 316
س**** سه شنبه 12 اسفند 1399 15,000 (8.45) 15.20 1.53 0.00 330
ک**** دوشنبه 27 بهمن 1399 14,750 (5.96) 23.39 -49.15 -53.22 345
ف**** شنبه 25 بهمن 1399 23,500 (4.21) 0.00 0.00 0.00 347
پ**** شنبه 25 بهمن 1399 9,000 (5.14) 10.67 -3.33 -3.33 347
و**** دوشنبه 20 بهمن 1399 18,002 (3) 50.33 -24.29 -27.79 352
آ**** شنبه 18 بهمن 1399 74,399 (-0.95) 66.83 -2.28 -8.87 354
و**** شنبه 18 بهمن 1399 46,470 (-2.7) 26.96 -36.84 -42.76 354
ف**** چهارشنبه 8 بهمن 1399 1,324 (0.99) 15.56 -35.42 -40.48 364
ف**** سه شنبه 30 دی 1399 5,145 (4.04) 46.84 28.28 -8.16 372
و**** سه شنبه 30 دی 1399 3,690 (2.79) 33.39 -25.23 -28.24 372
ش**** سه شنبه 30 دی 1399 20,070 (3.99) 176.33 87.14 -2.74 372
ش**** سه شنبه 30 دی 1399 5,084 (4.95) 70.42 5.82 -7.73 372
ش**** سه شنبه 30 دی 1399 54,600 (4.56) 117.95 32.64 -2.74 372
و**** سه شنبه 30 دی 1399 2,760 (1.47) 27.54 -44.20 -45.43 372
و**** سه شنبه 30 دی 1399 3,950 (1.28) 39.24 -20.58 -29.62 372
پ**** سه شنبه 30 دی 1399 3,228 (3.53) 51.49 -41.05 -45.07 372
ش**** دوشنبه 29 دی 1399 86,900 (0.53) 134.28 46.90 -5.24 373
پ**** شنبه 27 دی 1399 17,206 (-0.43) 120.16 49.95 -3.35 375
ف**** یکشنبه 21 دی 1399 13,750 (0.6) 30.91 -6.47 -21.51 381
غ**** دوشنبه 15 دی 1399 10,615 (3.11) 15.69 -11.87 -21.53 387
ت**** دوشنبه 15 دی 1399 8,300 (-17.08) 7.35 -6.02 -6.02 387
ل**** چهارشنبه 5 آذر 1399 24,802 (3) 141.88 2.41 -3.14 427
ت**** چهارشنبه 5 آذر 1399 13,830 (1.39) 29.65 -12.51 -32.75 427
د**** سه شنبه 4 آذر 1399 156,588 (3) 73.09 -35.40 -35.40 428
ف**** دوشنبه 3 آذر 1399 26,006 (-29.89) 116.50 -56.09 -58.62 429
س**** دوشنبه 26 آبان 1399 8,571 (2) 30.00 -37.81 -39.10 436
س**** چهارشنبه 21 آبان 1399 13,490 (0.3) 96.37 57.89 -0.30 441
ش**** چهارشنبه 21 آبان 1399 6,969 (1.5) 90.70 41.91 -22.18 441
پ**** چهارشنبه 21 آبان 1399 8,070 (5.63) 35.44 7.81 3.84 441
و**** چهارشنبه 21 آبان 1399 2,660 (0.76) 49.62 -33.65 -40.64 441
و**** چهارشنبه 21 آبان 1399 9,408 (4.89) 84.10 32.97 -10.53 441
ف**** چهارشنبه 21 آبان 1399 2,672 (0.34) 47.23 -55.73 -58.05 441
ک**** چهارشنبه 21 آبان 1399 8,309 (4.98) 140.58 120.24 -3.67 441
و**** چهارشنبه 21 آبان 1399 4,320 (2.98) 99.65 69.21 0.69 441
ش**** چهارشنبه 21 آبان 1399 9,785 (2.47) 41.34 -3.12 -20.18 441
پ**** سه شنبه 20 آبان 1399 124,850 (3.45) 81.01 31.24 -5.42 442
و**** سه شنبه 20 آبان 1399 9,305 (4.07) 86.14 34.44 -9.54 442
ش**** دوشنبه 19 آبان 1399 3,810 (7.32) 361.94 36.56 -1.84 443
و**** دوشنبه 19 آبان 1399 4,295 (-0.69) 100.81 70.20 -4.77 443
پ**** دوشنبه 19 آبان 1399 125,000 (-1.08) 80.79 31.08 -5.54 443
و**** دوشنبه 19 آبان 1399 4,370 (-1.35) 35.01 -36.86 -39.41 443
ش**** دوشنبه 19 آبان 1399 78,743 (-1.77) 158.55 62.12 -4.36 443
ش**** یکشنبه 18 آبان 1399 3,630 (-4.97) 384.85 43.33 -5.23 444
ا**** یکشنبه 18 آبان 1399 6,978 (1) 81.86 47.03 -9.97 444
س**** یکشنبه 18 آبان 1399 16,570 (-2.3) 18.29 -50.45 -51.84 444
ک**** یکشنبه 18 آبان 1399 10,000 (2.31) 173.50 15.00 -2.50 444
ب**** شنبه 17 آبان 1399 10,044 (3) 67.45 -22.64 -40.91 445
ک**** شنبه 17 آبان 1399 13,500 (2.35) 76.59 29.78 -6.30 445
و**** یکشنبه 11 آبان 1399 14,766 (3) 38.70 -19.00 -32.75 451
س**** شنبه 10 آبان 1399 7,610 (4.84) 26.45 -46.36 -49.45 452
ک**** چهارشنبه 7 آبان 1399 8,520 (1.29) 134.62 114.79 -11.68 455
و**** چهارشنبه 7 آبان 1399 10,512 (0.9) 64.76 19.01 -19.93 455
ک**** چهارشنبه 7 آبان 1399 13,990 (1.97) 70.41 25.23 -9.94 455
د**** چهارشنبه 7 آبان 1399 36,150 (4.84) 19.36 0.39 -9.82 455
و**** چهارشنبه 7 آبان 1399 4,495 (-2.18) 91.88 62.63 -9.01 455
ش**** چهارشنبه 7 آبان 1399 18,500 (0.27) 199.78 103.03 -2.86 455
پ**** چهارشنبه 7 آبان 1399 130,950 (2.73) 72.58 25.12 -9.83 455
و**** چهارشنبه 7 آبان 1399 6,197 (2.33) 66.21 17.96 -9.04 455
ف**** چهارشنبه 7 آبان 1399 5,397 (2.4) 56.20 22.29 -12.91 455
ش**** چهارشنبه 7 آبان 1399 47,940 (4.99) 105.74 18.42 -7.18 455
ش**** چهارشنبه 7 آبان 1399 37,260 (2.84) 81.16 17.28 -6.68 455
ه**** چهارشنبه 7 آبان 1399 11,406 (5) 83.24 18.53 -3.73 455
ک**** چهارشنبه 7 آبان 1399 11,344 (3.66) 125.41 86.88 -9.74 455
ش**** چهارشنبه 7 آبان 1399 4,610 (6.96) 281.78 12.86 -25.38 455
و**** چهارشنبه 7 آبان 1399 1,360 (3.03) 25.00 -26.47 -26.47 455
ا**** چهارشنبه 7 آبان 1399 12,411 (5) 59.37 -5.73 -14.83 455
و**** چهارشنبه 7 آبان 1399 4,783 (3.98) 30.82 -16.39 -21.95 455
و**** چهارشنبه 7 آبان 1399 7,259 (-1.32) 26.41 -23.13 -34.01 455
ا**** چهارشنبه 7 آبان 1399 10,427 (4.99) 25.16 16.11 12.96 455
ف**** چهارشنبه 7 آبان 1399 9,209 (3.29) 42.25 8.05 -27.27 455
ت**** سه شنبه 6 آبان 1399 5,642 (1.88) 45.16 3.86 -15.63 456
س**** سه شنبه 6 آبان 1399 16,770 (1.27) 16.88 -51.04 -52.42 456
پ**** سه شنبه 6 آبان 1399 130,960 (-0.8) 72.56 25.11 -9.84 456
ا**** سه شنبه 6 آبان 1399 7,149 (2.54) 77.51 43.52 -12.13 456
د**** سه شنبه 6 آبان 1399 35,190 (-0.68) 22.62 3.13 -7.36 456
م**** سه شنبه 6 آبان 1399 15,401 (-1.27) 71.74 25.51 -16.89 456
پ**** دوشنبه 5 آبان 1399 135,580 (-1.97) 66.68 20.85 -12.91 457
ز**** دوشنبه 5 آبان 1399 153,640 (2.13) 124.55 0.01 -9.95 457
ت**** دوشنبه 5 آبان 1399 5,694 (-2.22) 43.84 2.92 -16.40 457
ف**** دوشنبه 5 آبان 1399 5,305 (2.98) 54.10 -4.24 -9.59 457
ک**** دوشنبه 5 آبان 1399 14,550 (4.45) 63.85 20.41 -13.40 457
ا**** دوشنبه 5 آبان 1399 12,700 (0.27) 55.74 -7.87 -16.76 457
ه**** دوشنبه 5 آبان 1399 11,520 (1.35) 81.42 17.36 -9.45 457
ش**** دوشنبه 5 آبان 1399 39,100 (-1.14) 72.63 11.76 -11.07 457
د**** دوشنبه 5 آبان 1399 36,200 (-3.54) 19.20 0.25 -9.94 457
ش**** چهارشنبه 30 مهر 1399 39,000 (0.58) 32.36 14.74 -11.84 462
و**** سه شنبه 29 مهر 1399 7,380 (-4.88) 8.40 8.40 -9.89 463
ه**** سه شنبه 29 مهر 1399 11,900 (-0.89) 75.63 13.61 -12.34 463
ا**** سه شنبه 29 مهر 1399 14,000 (-2.34) 41.28 -16.43 -24.49 463
ک**** سه شنبه 29 مهر 1399 13,130 (-1.42) 94.74 61.46 -22.02 463
ف**** سه شنبه 29 مهر 1399 5,480 (-2.1) 49.18 -7.30 -12.48 463
ک**** سه شنبه 29 مهر 1399 16,000 (-1.42) 97.88 73.12 -17.44 463
ز**** سه شنبه 29 مهر 1399 156,700 (0.06) 120.17 -1.95 -11.71 463
ج**** سه شنبه 29 مهر 1399 79,000 (-2.45) 68.46 49.67 -20.70 463
ش**** چهارشنبه 23 مهر 1399 10,700 (0.44) 72.90 43.93 0.00 469
و**** چهارشنبه 16 مهر 1399 13,680 (1.01) 42.43 11.24 -6.38 476
ن**** سه شنبه 15 مهر 1399 61,000 (-1.21) 127.54 -3.28 -18.36 477
م**** سه شنبه 15 مهر 1399 4,408 (-1.08) 91.65 3.04 -3.36 477

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

 • رسا رفیعی
  3 ماه پیش

  سلام دوست عزیز. شما پنج شنبه خرید کرده اید و این فیلتر در آخرین روز معاملاتی سیگنال داشته است. هفته های قبل هم سیگنال داده که میتونید رصد کنید. در رابطه با مسایل مالی هم باید با پشتیبانی تماس بگیرید.
  #32113954

  در پاسخ به 09228906***

  سلام من این فیلتر را خریدم، چرا برای من هیچ سهمی معرفی نمیکنه لطفا وجه من را برگردانید
  #32113954

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

 • 09228906***
  3 ماه پیش

  سلام من این فیلتر را خریدم، چرا برای من هیچ سهمی معرفی نمیکنه لطفا وجه من را برگردانید
  #32113954

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

 • محسن محزون
  4 ماه پیش

  یادتون باشه درسته این نماد در بازار پایه زرد فرابورس هست و P/E خوبی داره در گروه خودش...
  اما فعلا شرایط برای ورود به سهم مهیا نیست.. اکثر اندیاتورها سیگنال ورود ندادن
  دیروز هم چند بار صف فروش جمع شد...
  چون همه چیز در وضعیت متعادل هست فعلا نه سیگنال خروج از سهم داریم نه ورودی.. بهتره یکی دو روز صبر کنید
  ضمن اینکه شرایط کل بازار و شرایط گروه هم باید در نظر بگیرید..
  چون این هفته عرضه اولیه هم با روش جدید داریم...
  #بمیلا
  #32113954

  در پاسخ به 09126800***

  بميلا و شستا لطفا
  #32113954

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

 • 09126800***
  4 ماه پیش

  بميلا و شستا لطفا
  #32113954

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.