سر خطی خرید فردا

شناسه: 96693279
%249
هشدار خرید

نمادهایی که در تمام طول روز صف خرید بوده اند و تقاضای شدید برای آنها وجود دارد و مناسب سر خطی خرید هستند.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ شنبه 21 تیر 1399 تا شنبه 26 خرداد 1403 تعداد 3,190 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 249.31 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -26.86 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 59.21 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 98 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 96 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ش**** چهارشنبه 23 خرداد 1403 7,830 (1.95) 0.00 0.00 0.00 3
پ**** چهارشنبه 23 خرداد 1403 19,730 (1.96) 0.00 0.00 0.00 3
ش**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 6,980 (1.89) 12.18 12.18 3.87 10
خ**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 18,040 (1.97) 5.10 5.10 -0.67 10
ش**** یکشنبه 13 خرداد 1403 6,980 (1.89) 12.18 12.18 0.00 13
خ**** یکشنبه 13 خرداد 1403 18,040 (1.97) 5.10 5.10 -0.67 13
پ**** سه شنبه 8 خرداد 1403 3,139 (1.98) 2.45 -3.25 -4.71 18
خ**** سه شنبه 8 خرداد 1403 17,850 (2) 6.22 6.22 0.11 18
و**** سه شنبه 8 خرداد 1403 3,479 (1.99) 7.56 7.56 0.20 18
ف**** شنبه 29 اردیبهشت 1403 8,050 (1.89) 4.60 4.60 0.00 28
ش**** شنبه 29 اردیبهشت 1403 12,180 (1.92) 0.00 -3.78 -3.78 28
ن**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 13,480 (2.97) 1.41 -3.26 -3.26 32
و**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 75,300 (2.93) 8.96 8.96 1.20 35
ف**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 7,780 (1.96) 8.23 8.23 0.26 35
م**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 4,808 (2.99) 22.50 18.55 -4.60 38
ف**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 7,750 (1.97) 8.65 8.65 0.39 38
و**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 4,547 (2.98) 6.77 -3.58 -6.80 40
ش**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 12,140 (1.93) 0.33 -3.46 -3.54 40
ف**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 7,690 (1.98) 9.49 9.49 0.26 40
ش**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 11,680 (1.91) 4.28 0.34 0.00 48
خ**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 21,400 (2.88) 3.50 -3.27 -3.27 48
و**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 4,471 (2.99) 8.59 -1.95 -5.21 48
ش**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 11,680 (1.91) 4.28 0.34 0.00 49
و**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 4,457 (2.98) 8.93 -1.64 -4.91 49
و**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 14,700 (2.94) 3.95 3.27 0.27 49
و**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 73,200 (2.95) 12.09 12.09 0.20 49
و**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 73,150 (2.96) 12.17 12.17 0.07 52
و**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 2,596 (2.98) 3.58 -17.37 -17.37 52
خ**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 21,350 (2.89) 3.75 -3.04 -3.04 52
و**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 4,444 (2.99) 9.25 -1.35 -4.64 52
ش**** یکشنبه 26 فروردین 1403 11,460 (0.96) 6.28 2.27 0.00 62
ش**** شنبه 25 فروردین 1403 11,570 (1.93) 5.27 1.30 -0.95 63
س**** یکشنبه 19 فروردین 1403 42,450 (2.91) 12.49 4.59 -1.30 69
و**** یکشنبه 19 فروردین 1403 4,099 (2.99) 18.44 6.95 0.34 69
ش**** یکشنبه 19 فروردین 1403 11,570 (1.94) 5.27 1.30 -0.95 69
و**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 4,050 (2.97) 19.88 8.25 0.30 73
و**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 62,250 (2.97) 31.81 31.81 0.48 73
غ**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 7,420 (2.91) 0.94 -16.85 -17.79 80
و**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 3,977 (2.97) 22.08 10.23 0.43 80
و**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 6,890 (2.98) 13.21 -6.39 -18.72 80
و**** یکشنبه 5 فروردین 1403 3,929 (2.98) 23.57 11.58 0.18 83
خ**** یکشنبه 5 فروردین 1403 3,521 (6.98) 15.00 -17.35 -18.06 83
ب**** یکشنبه 5 فروردین 1403 10,160 (4.95) 9.65 -18.80 -18.80 83
و**** یکشنبه 5 فروردین 1403 61,150 (2.94) 34.18 34.18 0.00 83
و**** یکشنبه 27 اسفند 1402 59,400 (2.94) 38.13 38.13 0.00 90
خ**** یکشنبه 27 اسفند 1402 3,370 (6.98) 20.15 -13.65 -14.39 90
و**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 59,350 (2.94) 38.25 38.25 0.08 94
و**** سه شنبه 22 اسفند 1402 58,700 (2.98) 39.78 39.78 1.11 95
و**** سه شنبه 22 اسفند 1402 17,890 (2.99) 37.79 23.25 -2.85 95
و**** دوشنبه 21 اسفند 1402 17,370 (2.96) 41.91 26.94 0.06 96
ت**** دوشنبه 21 اسفند 1402 4,265 (6.99) 14.89 -30.60 -30.60 96
و**** شنبه 19 اسفند 1402 16,380 (2.95) 50.49 34.62 2.99 98
ا**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 13,840 (4.92) 5.06 -0.79 -12.79 101
و**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 16,380 (2.95) 50.49 34.62 0.00 101
و**** سه شنبه 15 اسفند 1402 57,150 (2.97) 43.57 43.57 -4.11 102
و**** سه شنبه 15 اسفند 1402 15,910 (2.97) 54.93 38.59 2.95 102
م**** دوشنبه 14 اسفند 1402 3,909 (4.99) 50.68 45.82 -8.42 103
و**** دوشنبه 14 اسفند 1402 57,050 (2.97) 43.82 43.82 -3.94 103
م**** یکشنبه 13 اسفند 1402 3,833 (2.98) 53.67 48.71 -6.60 104
و**** یکشنبه 13 اسفند 1402 57,000 (2.98) 43.95 43.95 -3.86 104
و**** شنبه 12 اسفند 1402 57,000 (2.98) 43.95 43.95 -3.86 105
م**** شنبه 12 اسفند 1402 3,833 (2.98) 53.67 48.71 -6.60 105
م**** چهارشنبه 9 اسفند 1402 3,832 (2.98) 53.71 48.75 -6.58 108
و**** چهارشنبه 9 اسفند 1402 56,950 (2.98) 44.07 44.07 -3.78 108
م**** سه شنبه 8 اسفند 1402 3,830 (2.98) 53.79 48.83 -6.53 109
و**** دوشنبه 7 اسفند 1402 56,400 (2.91) 45.48 45.48 -2.84 110
م**** دوشنبه 7 اسفند 1402 3,827 (2.98) 53.91 48.94 -6.45 110
ش**** شنبه 5 اسفند 1402 49,650 (1.95) -75.47 -76.39 -76.92 112
و**** شنبه 5 اسفند 1402 56,300 (2.92) 45.74 45.74 -2.66 112
ن**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 9,710 (2.96) 40.78 34.29 0.10 115
م**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 3,823 (2.99) 54.07 49.10 -6.36 115
د**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 145,500 (2.97) 4.33 -8.69 -13.33 115
و**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 56,250 (2.92) 45.87 45.87 -2.58 115
و**** سه شنبه 1 اسفند 1402 56,150 (2.93) 46.13 46.13 -2.40 116
د**** سه شنبه 1 اسفند 1402 145,100 (2.98) 4.62 -8.44 -13.09 116
م**** سه شنبه 1 اسفند 1402 3,818 (2.99) 54.27 49.29 -6.23 116
م**** دوشنبه 30 بهمن 1402 3,812 (2.99) 54.51 49.53 -6.09 117
ن**** دوشنبه 30 بهمن 1402 9,600 (2.89) 42.40 35.83 0.21 117
و**** دوشنبه 30 بهمن 1402 56,100 (2.93) 46.26 46.26 -2.32 117
ب**** دوشنبه 30 بهمن 1402 13,940 (4.96) 11.84 -28.05 -28.05 117
د**** دوشنبه 30 بهمن 1402 144,850 (2.98) 4.80 -8.28 -12.94 117
ف**** چهارشنبه 25 بهمن 1402 8,280 (1.97) 19.32 1.69 -9.30 122
و**** چهارشنبه 25 بهمن 1402 55,750 (2.95) 47.17 47.17 -1.70 122
ن**** چهارشنبه 25 بهمن 1402 9,540 (2.91) 43.29 36.69 0.52 122
م**** سه شنبه 24 بهمن 1402 3,780 (2.99) 55.82 50.79 -5.29 123
ف**** دوشنبه 23 بهمن 1402 8,210 (1.98) 20.34 2.56 -8.53 124
ف**** شنبه 21 بهمن 1402 8,190 (1.99) 20.63 2.81 -8.30 126
م**** شنبه 21 بهمن 1402 3,762 (2.98) 56.57 51.52 -4.84 126
م**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 3,756 (2.98) 56.82 51.76 -4.69 129
ن**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 9,460 (2.93) 44.50 37.84 0.42 129
ف**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 8,170 (1.99) 20.93 3.06 -8.08 129
ک**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 5,206 (2.98) 2.19 -15.67 -16.19 129
ن**** سه شنبه 17 بهمن 1402 9,450 (2.94) 44.66 37.99 0.11 130
م**** سه شنبه 17 بهمن 1402 3,751 (2.99) 57.02 51.96 -4.56 130
ف**** سه شنبه 17 بهمن 1402 8,160 (2) 21.08 3.19 -7.97 130
ف**** دوشنبه 16 بهمن 1402 8,140 (1.87) 21.38 3.44 -7.74 131
ن**** دوشنبه 16 بهمن 1402 9,450 (2.94) 44.66 37.99 0.00 131
م**** دوشنبه 16 بهمن 1402 3,746 (2.99) 57.23 52.16 -4.43 131
ک**** یکشنبه 15 بهمن 1402 5,155 (2.99) 3.20 -14.84 -15.36 132
م**** یکشنبه 15 بهمن 1402 3,738 (2.97) 57.57 52.49 -4.23 132
ف**** یکشنبه 15 بهمن 1402 8,130 (1.87) 21.53 3.57 -7.63 132
ن**** یکشنبه 15 بهمن 1402 9,430 (2.94) 44.96 38.28 0.21 132
ر**** شنبه 14 بهمن 1402 148,300 (2.98) 3.17 -17.63 -17.63 133
ب**** شنبه 14 بهمن 1402 5,190 (0.19) 0.58 -17.71 -17.71 133
ن**** شنبه 14 بهمن 1402 9,420 (2.95) 45.12 38.43 0.11 133
ف**** شنبه 14 بهمن 1402 8,110 (1.88) 21.82 3.82 -7.40 133
ک**** شنبه 14 بهمن 1402 5,129 (2.99) 3.72 -14.41 -14.93 133
و**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 12,270 (2.93) 12.55 -65.50 -69.28 136
ر**** سه شنبه 10 بهمن 1402 145,100 (2.98) 5.44 -15.82 -15.82 137
و**** سه شنبه 10 بهمن 1402 12,240 (2.94) 12.83 -65.42 -69.21 137
ر**** دوشنبه 9 بهمن 1402 143,950 (2.96) 6.29 -15.14 -15.14 138
و**** دوشنبه 9 بهمن 1402 12,420 (4.98) 11.19 -65.92 -69.65 138
ک**** دوشنبه 9 بهمن 1402 14,290 (2.95) 9.24 -6.37 -10.64 138
و**** یکشنبه 8 بهمن 1402 12,170 (2.96) 13.48 -65.22 -69.03 139
و**** یکشنبه 8 بهمن 1402 7,220 (2.99) 25.90 -43.57 -44.16 139
ن**** یکشنبه 8 بهمن 1402 9,310 (2.98) 46.83 40.06 0.21 139
ک**** یکشنبه 8 بهمن 1402 14,250 (2.96) 9.54 -6.11 -10.39 139
ک**** شنبه 7 بهمن 1402 20,600 (3) 7.43 -13.74 -14.03 140
ن**** شنبه 7 بهمن 1402 9,310 (2.98) 46.83 40.06 0.00 140
و**** شنبه 7 بهمن 1402 12,170 (2.96) 13.48 -65.22 -69.03 140
و**** چهارشنبه 4 بهمن 1402 12,160 (2.96) 13.57 -65.19 -69.00 143
و**** سه شنبه 3 بهمن 1402 12,160 (2.96) 13.57 -65.19 -69.00 144
ف**** سه شنبه 3 بهمن 1402 7,870 (1.94) 25.54 6.99 -4.57 144
و**** دوشنبه 2 بهمن 1402 12,150 (2.96) 13.66 -65.16 -68.98 145
ف**** دوشنبه 2 بهمن 1402 7,860 (1.94) 25.70 7.12 -4.45 145
و**** یکشنبه 1 بهمن 1402 12,080 (2.98) 14.32 -64.96 -68.80 146
و**** شنبه 30 دی 1402 12,060 (2.98) 14.51 -64.90 -68.75 147
و**** چهارشنبه 27 دی 1402 11,990 (2.91) 15.18 -64.70 -68.57 150
و**** سه شنبه 26 دی 1402 11,990 (2.91) 15.18 -64.70 -68.57 151
و**** دوشنبه 25 دی 1402 11,960 (2.92) 15.47 -64.61 -68.49 152
و**** یکشنبه 24 دی 1402 11,880 (2.94) 16.25 -64.37 -68.27 153
ن**** یکشنبه 24 دی 1402 99,450 (4.96) 10.21 -77.58 -78.53 153
و**** شنبه 23 دی 1402 11,860 (2.95) 16.44 -64.31 -68.22 154
س**** چهارشنبه 20 دی 1402 55,450 (1.93) 4.06 -21.73 -21.73 157
و**** چهارشنبه 20 دی 1402 11,820 (2.96) 16.84 -64.19 -68.11 157
ک**** چهارشنبه 20 دی 1402 12,480 (2.97) 25.08 7.21 0.64 157
و**** سه شنبه 19 دی 1402 11,810 (2.96) 16.93 -64.16 -68.09 158
ک**** سه شنبه 19 دی 1402 12,460 (2.97) 25.28 7.38 0.16 158
ث**** دوشنبه 18 دی 1402 23,650 (4.97) 57.29 24.95 -6.55 159
و**** دوشنبه 18 دی 1402 11,750 (2.97) 17.53 -63.97 -67.92 159
ک**** دوشنبه 18 دی 1402 12,400 (2.99) 25.89 7.90 0.48 159
و**** یکشنبه 17 دی 1402 11,710 (2.99) 17.93 -63.85 -67.81 160
ث**** یکشنبه 17 دی 1402 22,530 (4.98) 65.11 31.16 -1.91 160
د**** شنبه 16 دی 1402 2,074 (4.95) 48.36 -9.26 -17.45 161
ک**** شنبه 16 دی 1402 12,320 (2.92) 26.70 8.60 0.08 161
ث**** شنبه 16 دی 1402 21,460 (4.99) 73.35 37.70 2.98 161
و**** شنبه 16 دی 1402 11,650 (2.91) 18.54 -63.67 -67.65 161
ک**** چهارشنبه 13 دی 1402 12,300 (2.92) 26.91 8.78 0.16 164
س**** چهارشنبه 13 دی 1402 53,450 (1.9) 7.95 -18.80 -18.80 164
ک**** سه شنبه 12 دی 1402 12,300 (2.92) 26.91 8.78 0.00 165
و**** دوشنبه 11 دی 1402 427,900 (2.99) 4.21 -25.77 -26.37 166
ک**** یکشنبه 10 دی 1402 12,170 (2.96) 28.27 9.94 0.08 167
ک**** شنبه 9 دی 1402 12,160 (2.96) 28.37 10.03 0.08 168
و**** چهارشنبه 6 دی 1402 398,350 (2.99) 11.94 -18.94 -20.91 171
و**** چهارشنبه 6 دی 1402 11,580 (2.93) 19.26 -63.45 -67.45 171
ک**** چهارشنبه 6 دی 1402 12,150 (2.96) 28.48 10.12 0.08 171
و**** چهارشنبه 6 دی 1402 26,650 (2.89) 2.44 -30.47 -33.47 171
س**** سه شنبه 5 دی 1402 78,900 (2.93) 14.26 -94.17 -95.96 172
ک**** سه شنبه 5 دی 1402 12,140 (2.96) 28.58 10.21 0.08 172
و**** سه شنبه 5 دی 1402 390,100 (2.99) 14.30 -18.57 -19.24 172
و**** سه شنبه 5 دی 1402 11,560 (2.93) 19.46 -63.38 -67.40 172
ک**** دوشنبه 4 دی 1402 12,340 (4.93) 26.50 8.43 -1.62 173
پ**** دوشنبه 4 دی 1402 17,430 (2.95) 14.00 -42.28 -48.82 173
و**** دوشنبه 4 دی 1402 11,540 (2.94) 19.67 -63.32 -67.34 173
س**** دوشنبه 4 دی 1402 78,100 (2.96) 15.43 -94.11 -95.92 173
و**** یکشنبه 3 دی 1402 11,530 (2.94) 19.77 -63.29 -67.31 174
ک**** یکشنبه 3 دی 1402 8,850 (6.88) 40.79 10.85 2.71 174
پ**** یکشنبه 3 دی 1402 17,430 (2.95) 14.00 -42.28 -48.82 174
س**** یکشنبه 3 دی 1402 77,000 (2.94) 17.08 -94.03 -95.86 174
ک**** یکشنبه 3 دی 1402 12,080 (2.98) 29.22 10.76 0.50 174
و**** شنبه 2 دی 1402 11,480 (2.95) 20.30 -63.13 -67.17 175
ک**** شنبه 2 دی 1402 12,060 (2.98) 29.44 10.95 0.17 175
و**** شنبه 2 دی 1402 25,400 (2.83) 7.48 -27.01 -30.20 175
پ**** شنبه 2 دی 1402 17,350 (2.96) 14.52 -42.02 -48.59 175
و**** چهارشنبه 29 آذر 1402 353,850 (2.99) 26.01 -10.23 -10.97 178
و**** چهارشنبه 29 آذر 1402 11,460 (2.96) 20.51 -63.06 -67.11 178
پ**** چهارشنبه 29 آذر 1402 17,230 (2.98) 15.32 -41.61 -48.23 178
ک**** چهارشنبه 29 آذر 1402 12,050 (2.99) 29.54 11.04 0.08 178
و**** چهارشنبه 29 آذر 1402 25,400 (2.83) 7.48 -27.01 -30.20 178
ک**** سه شنبه 28 آذر 1402 12,040 (2.99) 29.65 11.13 0.08 179
و**** سه شنبه 28 آذر 1402 11,430 (2.97) 20.82 -62.97 -67.03 179
و**** سه شنبه 28 آذر 1402 25,400 (2.83) 7.48 -27.01 -30.20 179
و**** سه شنبه 28 آذر 1402 351,750 (2.98) 26.77 -9.69 -10.43 179
پ**** سه شنبه 28 آذر 1402 17,080 (2.95) 16.33 -41.10 -47.78 179
ش**** دوشنبه 27 آذر 1402 18,520 (4.98) 4.97 -93.97 -94.00 180
و**** دوشنبه 27 آذر 1402 347,450 (2.99) 28.34 -8.58 -9.33 180
ک**** دوشنبه 27 آذر 1402 12,030 (2.99) 29.76 11.22 0.08 180
پ**** دوشنبه 27 آذر 1402 17,020 (2.96) 16.75 -40.89 -47.59 180
و**** شنبه 25 آذر 1402 343,950 (2.99) 29.64 -7.65 -8.40 182
پ**** شنبه 25 آذر 1402 17,000 (2.96) 16.88 -40.82 -47.53 182
و**** شنبه 25 آذر 1402 11,360 (2.99) 21.57 -62.74 -66.82 182
ک**** شنبه 25 آذر 1402 11,990 (2.91) 30.19 11.59 0.33 182
پ**** چهارشنبه 22 آذر 1402 16,960 (2.97) 17.16 -40.68 -47.41 185
و**** چهارشنبه 22 آذر 1402 11,310 (2.91) 22.10 -62.57 -66.68 185
س**** سه شنبه 21 آذر 1402 17,410 (2.95) 29.52 8.39 0.23 186
و**** سه شنبه 21 آذر 1402 11,300 (2.91) 22.21 -62.54 -66.65 186
پ**** سه شنبه 21 آذر 1402 16,600 (2.97) 19.70 -39.40 -46.27 186
د**** دوشنبه 20 آذر 1402 12,230 (2.94) 0.82 -87.94 -87.94 187
و**** دوشنبه 20 آذر 1402 11,270 (2.92) 22.54 -62.44 -66.56 187
س**** دوشنبه 20 آذر 1402 17,370 (2.96) 29.82 8.64 0.23 187
پ**** دوشنبه 20 آذر 1402 16,410 (2.94) 21.08 -38.70 -45.64 187
د**** یکشنبه 19 آذر 1402 12,220 (2.94) 0.90 -87.91 -87.91 188
پ**** یکشنبه 19 آذر 1402 16,360 (2.95) 21.45 -38.51 -45.48 188
و**** یکشنبه 19 آذر 1402 11,240 (2.93) 22.86 -62.34 -66.47 188
س**** یکشنبه 19 آذر 1402 17,350 (2.96) 29.97 8.88 0.12 188
پ**** شنبه 18 آذر 1402 16,330 (2.96) 21.68 -38.40 -45.38 189
س**** شنبه 18 آذر 1402 17,320 (2.97) 30.20 8.95 0.17 189
و**** شنبه 18 آذر 1402 11,200 (2.94) 23.30 -62.21 -66.35 189
پ**** چهارشنبه 15 آذر 1402 16,240 (2.98) 22.35 -38.05 -45.07 192
س**** چهارشنبه 15 آذر 1402 17,250 (2.98) 30.72 9.39 0.41 192
و**** سه شنبه 14 آذر 1402 51,650 (2.99) 58.86 58.86 -0.29 193
س**** سه شنبه 14 آذر 1402 17,230 (2.98) 30.88 9.52 0.12 193
پ**** سه شنبه 14 آذر 1402 16,170 (2.99) 22.88 -37.79 -44.84 193
س**** دوشنبه 13 آذر 1402 17,220 (2.99) 30.95 9.58 0.06 194
پ**** دوشنبه 13 آذر 1402 16,090 (2.94) 23.49 -37.48 -44.56 194
و**** دوشنبه 13 آذر 1402 51,500 (3) 59.32 59.32 0.00 194
و**** یکشنبه 12 آذر 1402 51,400 (2.9) 59.63 59.63 0.19 195
پ**** یکشنبه 12 آذر 1402 16,050 (2.95) 23.80 -37.32 -44.42 195
س**** یکشنبه 12 آذر 1402 17,170 (2.99) 31.33 9.90 0.29 195
س**** شنبه 11 آذر 1402 17,120 (2.94) 31.72 10.22 0.29 196
و**** شنبه 11 آذر 1402 51,350 (2.9) 59.79 59.79 0.10 196
پ**** شنبه 11 آذر 1402 16,020 (2.95) 24.03 -37.20 -44.32 196
پ**** چهارشنبه 8 آذر 1402 15,970 (2.96) 24.42 -37.01 -44.15 199
و**** چهارشنبه 8 آذر 1402 51,350 (2.9) 59.79 59.79 0.00 199
س**** چهارشنبه 8 آذر 1402 17,090 (2.95) 31.95 10.53 0.18 199
س**** سه شنبه 7 آذر 1402 17,040 (2.96) 32.34 10.74 0.29 200
ک**** سه شنبه 7 آذر 1402 17,960 (2.98) -13.08 -25.50 -33.24 200
و**** سه شنبه 7 آذر 1402 51,300 (2.9) 59.94 59.94 0.10 200
پ**** سه شنبه 7 آذر 1402 15,700 (2.95) 26.56 -35.92 -43.18 200
خ**** سه شنبه 7 آذر 1402 3,038 (2.98) 4.28 -21.96 -25.71 200
ک**** دوشنبه 6 آذر 1402 17,920 (2.98) 0.22 -25.33 -33.09 201
س**** دوشنبه 6 آذر 1402 17,020 (2.96) 32.49 10.87 0.12 201
پ**** دوشنبه 6 آذر 1402 15,650 (2.96) 26.96 -35.72 -43.00 201
س**** یکشنبه 5 آذر 1402 16,990 (2.96) 32.73 11.07 0.18 202
س**** شنبه 4 آذر 1402 16,940 (2.97) 33.12 11.39 0.30 203
ک**** چهارشنبه 1 آذر 1402 17,690 (2.96) 1.53 -24.36 -32.22 206
پ**** چهارشنبه 1 آذر 1402 15,620 (2.96) 27.21 -35.60 -42.89 206
ش**** چهارشنبه 1 آذر 1402 131,350 (2.97) 8.53 -97.83 -98.14 206
ش**** سه شنبه 30 آبان 1402 130,500 (2.99) 9.23 -97.80 -98.13 207
و**** سه شنبه 30 آبان 1402 2,111 (2.97) 16.91 -20.37 -20.37 207
س**** سه شنبه 30 آبان 1402 16,830 (2.99) 33.99 12.24 0.06 207
ک**** سه شنبه 30 آبان 1402 17,620 (2.98) 1.93 -24.06 -31.95 207
ک**** دوشنبه 29 آبان 1402 17,600 (2.98) 2.05 -23.98 -31.88 208
ش**** دوشنبه 29 آبان 1402 129,400 (2.98) 10.16 -97.80 -98.11 208
س**** یکشنبه 28 آبان 1402 16,710 (2.95) 34.95 12.93 0.18 209
ک**** یکشنبه 28 آبان 1402 17,550 (2.99) 2.34 -23.76 -31.68 209
و**** یکشنبه 28 آبان 1402 52,150 (2.96) 57.33 57.33 -1.63 209
پ**** یکشنبه 28 آبان 1402 15,600 (2.97) 27.37 -35.51 -42.82 209
و**** شنبه 27 آبان 1402 2,091 (2.95) 18.03 -19.61 -19.61 210
ک**** شنبه 27 آبان 1402 17,520 (2.99) 2.51 -23.63 -31.56 210
و**** شنبه 27 آبان 1402 52,050 (2.96) 57.64 57.64 -1.44 210
پ**** شنبه 27 آبان 1402 15,580 (2.97) 27.54 -35.43 -42.75 210
پ**** سه شنبه 23 آبان 1402 15,530 (2.98) 27.95 -35.22 -42.56 214
ک**** سه شنبه 23 آبان 1402 17,430 (2.95) 3.04 -23.24 -31.21 214
ث**** دوشنبه 22 آبان 1402 26,050 (2.96) 37.24 -31.48 -32.55 215
و**** دوشنبه 22 آبان 1402 51,700 (2.98) 58.70 58.70 -0.77 215
ک**** دوشنبه 22 آبان 1402 17,370 (2.96) 3.40 -22.97 -30.97 215
پ**** دوشنبه 22 آبان 1402 15,370 (2.94) 29.28 -34.55 -41.96 215
و**** یکشنبه 21 آبان 1402 51,700 (2.98) 58.70 58.70 -0.77 216
و**** یکشنبه 21 آبان 1402 2,065 (2.99) 19.52 -18.60 -18.60 216
پ**** یکشنبه 21 آبان 1402 15,360 (2.94) 29.36 -34.51 -41.93 216
پ**** شنبه 20 آبان 1402 15,260 (2.96) 30.21 -34.08 -41.55 217
و**** شنبه 20 آبان 1402 51,550 (2.99) 59.17 59.17 -0.48 217
و**** چهارشنبه 17 آبان 1402 1,734 (6.97) 51.04 -17.88 -17.99 220
ب**** چهارشنبه 17 آبان 1402 11,530 (4.91) 55.33 -13.01 -13.01 220
ف**** چهارشنبه 17 آبان 1402 3,685 (6.99) 9.36 -37.53 -38.32 220
پ**** چهارشنبه 17 آبان 1402 15,250 (2.97) 30.30 -34.03 -41.51 220
و**** سه شنبه 16 آبان 1402 50,900 (2.93) 61.20 61.20 0.10 221
پ**** سه شنبه 16 آبان 1402 15,220 (2.97) 30.55 -33.90 -41.39 221
پ**** دوشنبه 15 آبان 1402 15,160 (2.98) 31.07 -33.64 -41.16 222
ش**** دوشنبه 15 آبان 1402 244,100 (1.98) 8.05 -14.24 -14.24 222
پ**** یکشنبه 14 آبان 1402 15,040 (2.94) 32.11 -33.11 -40.69 223
خ**** یکشنبه 14 آبان 1402 19,200 (2.94) 38.28 -2.08 -2.08 223
ب**** یکشنبه 14 آبان 1402 10,320 (4.98) 73.55 -2.81 -2.81 223
خ**** شنبه 13 آبان 1402 18,900 (2.99) 40.48 -0.53 -0.53 224
پ**** شنبه 13 آبان 1402 15,000 (2.95) 32.47 -32.93 -40.53 224
و**** شنبه 13 آبان 1402 17,700 (2.96) 13.95 -14.24 -27.29 224
پ**** چهارشنبه 10 آبان 1402 14,840 (2.98) 33.89 -32.21 -39.89 227
پ**** سه شنبه 9 آبان 1402 14,750 (2.93) 34.71 -31.80 -39.53 228
پ**** دوشنبه 8 آبان 1402 14,660 (2.94) 35.54 -31.38 -39.15 229
و**** چهارشنبه 3 آبان 1402 5,820 (2.82) 18.56 -24.67 -41.12 234
و**** دوشنبه 1 آبان 1402 5,600 (2.94) 23.21 -21.71 -38.80 236
و**** دوشنبه 24 مهر 1402 5,145 (2.98) 34.11 -14.79 -33.39 243
م**** چهارشنبه 12 مهر 1402 19,650 (2.98) 11.96 -70.99 -81.78 255
و**** یکشنبه 9 مهر 1402 31,800 (2.91) 3.46 -41.70 -44.25 258
و**** شنبه 8 مهر 1402 37,500 (2.88) 39.87 -41.20 -57.57 259
م**** شنبه 8 مهر 1402 18,760 (2.96) 17.27 -69.62 -80.92 259
و**** چهارشنبه 5 مهر 1402 36,450 (2.96) 43.90 -39.51 -56.35 262
و**** چهارشنبه 5 مهر 1402 31,500 (2.94) 4.44 -41.14 -43.71 262
و**** سه شنبه 4 مهر 1402 31,400 (2.95) 4.78 -40.96 -43.54 263
و**** سه شنبه 28 شهریور 1402 29,250 (2.99) 12.48 -36.62 -39.38 270
و**** شنبه 11 شهریور 1402 25,500 (2.82) 29.02 -27.29 -30.47 287
و**** چهارشنبه 1 شهریور 1402 25,100 (2.86) 31.08 -26.14 -29.36 297
و**** دوشنبه 23 مرداد 1402 24,450 (2.94) 34.56 -24.17 -27.48 306
و**** سه شنبه 17 مرداد 1402 23,800 (2.8) 38.24 -22.10 -25.50 312
و**** یکشنبه 15 مرداد 1402 23,700 (2.81) 38.82 -21.77 -25.19 314
ث**** یکشنبه 15 مرداد 1402 21,350 (1.9) 67.45 -16.39 -17.70 314
ث**** شنبه 14 مرداد 1402 21,200 (1.92) 68.63 -15.57 -17.12 315
د**** شنبه 14 مرداد 1402 16,550 (2.98) 7.25 -91.07 -91.07 315
و**** شنبه 14 مرداد 1402 23,650 (2.82) 39.11 -21.65 -25.03 315

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

 • رسا رفیعی
  1 سال پیش

  این فیلتر، از اسمش مشخص هست که مناسب افرادی هست که میخان سرخطی بزنن و وارد صف بشن. از بین نمادهایی که صف هستند مناسب ترین نماد رو برای سرخطی بهتون پیشنهاد میکنه.
  #96693279

  در پاسخ به رضا نورمرادی

  سلام نمادهایی که این فیلتر سیگنال خرید می هد مدتهاست صف خرید هستند و عملا امکان خرید وجود ندارد
  #96693279

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

 • رضا نورمرادی
  1 سال پیش

  سلام نمادهایی که این فیلتر سیگنال خرید می هد مدتهاست صف خرید هستند و عملا امکان خرید وجود ندارد
  #96693279

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

 • محسن محزون
  2 سال پیش

  فیلتر بدون مشکل نمایش داده می شود.اگر اشتراکی برای این فیلتر خریداری کنید در دسترس خواهد بود.
  #96693279

  در پاسخ به 09300619***

  چرا نمایش نمیده
  #96693279

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

 • 09300619***
  2 سال پیش

  چرا نمایش نمیده
  #96693279

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

 • 09374481***
  2 سال پیش

  سلام
  #96693279

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.