سر خطی خرید فردا

شناسه: 96693279
%258
هشدار خرید

نمادهایی که در تمام طول روز صف خرید بوده اند و تقاضای شدید برای آنها وجود دارد و مناسب سر خطی خرید هستند.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ شنبه 21 تیر 1399 تا چهارشنبه 8 آذر 1402 تعداد 2,966 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 258.32 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -17.06 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 129.64 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 98 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 97 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ک**** سه شنبه 7 آذر 1402 17,960 (2.98) 0.00 0.00 0.00 1
س**** سه شنبه 7 آذر 1402 17,040 (2.96) 0.00 0.00 0.00 1
خ**** سه شنبه 7 آذر 1402 3,038 (2.98) 0.00 0.00 0.00 1
پ**** سه شنبه 7 آذر 1402 15,700 (2.95) 0.00 0.00 0.00 1
و**** سه شنبه 7 آذر 1402 51,300 (2.9) 0.00 0.00 0.00 1
س**** دوشنبه 6 آذر 1402 17,020 (2.96) 0.00 0.00 0.00 2
ک**** دوشنبه 6 آذر 1402 17,920 (2.98) 0.00 0.00 0.00 2
پ**** دوشنبه 6 آذر 1402 15,650 (2.96) 0.00 0.00 0.00 2
س**** یکشنبه 5 آذر 1402 16,990 (2.96) 0.29 0.29 0.18 3
س**** شنبه 4 آذر 1402 16,940 (2.97) 0.47 0.47 0.30 4
پ**** چهارشنبه 1 آذر 1402 15,620 (2.96) 0.19 0.19 0.19 7
ک**** چهارشنبه 1 آذر 1402 17,690 (2.96) 1.30 1.30 0.06 7
ش**** چهارشنبه 1 آذر 1402 131,350 (2.97) 4.45 4.38 0.27 7
ش**** سه شنبه 30 آبان 1402 130,500 (2.99) 2.11 2.11 0.65 8
ک**** سه شنبه 30 آبان 1402 17,620 (2.98) 1.14 1.14 0.40 8
و**** سه شنبه 30 آبان 1402 2,111 (2.97) 3.84 3.84 -1.52 8
س**** سه شنبه 30 آبان 1402 16,830 (2.99) 0.95 0.95 0.06 8
ش**** دوشنبه 29 آبان 1402 129,400 (2.98) 9.08 5.91 0.85 9
ک**** دوشنبه 29 آبان 1402 17,600 (2.98) 2.05 2.05 0.11 9
پ**** یکشنبه 28 آبان 1402 15,600 (2.97) 0.32 0.32 0.13 10
ک**** یکشنبه 28 آبان 1402 17,550 (2.99) 2.11 2.11 0.28 10
و**** یکشنبه 28 آبان 1402 52,150 (2.96) 0.00 0.00 0.00 10
س**** یکشنبه 28 آبان 1402 16,710 (2.95) 1.86 1.86 0.18 10
ک**** شنبه 27 آبان 1402 17,520 (2.99) 2.51 2.51 0.17 11
و**** شنبه 27 آبان 1402 2,091 (2.95) 9.42 9.42 -0.57 11
و**** شنبه 27 آبان 1402 52,050 (2.96) 0.19 -1.44 -1.44 11
پ**** شنبه 27 آبان 1402 15,580 (2.97) 0.77 0.77 0.13 11
ک**** سه شنبه 23 آبان 1402 17,430 (2.95) 3.04 3.04 0.17 15
پ**** سه شنبه 23 آبان 1402 15,530 (2.98) 1.09 1.09 0.19 15
و**** دوشنبه 22 آبان 1402 51,700 (2.98) 0.87 0.87 0.10 16
ک**** دوشنبه 22 آبان 1402 17,370 (2.96) 2.59 2.59 0.35 16
پ**** دوشنبه 22 آبان 1402 15,370 (2.94) 1.63 1.63 1.04 16
ث**** دوشنبه 22 آبان 1402 26,050 (2.96) 10.56 9.40 -5.18 16
و**** یکشنبه 21 آبان 1402 2,065 (2.99) 10.80 10.80 0.19 17
و**** یکشنبه 21 آبان 1402 51,700 (2.98) 0.87 -0.77 -0.77 17
پ**** یکشنبه 21 آبان 1402 15,360 (2.94) 2.21 2.21 0.07 17
پ**** شنبه 20 آبان 1402 15,260 (2.96) 2.56 2.56 0.66 18
و**** شنبه 20 آبان 1402 51,550 (2.99) 1.16 1.16 0.29 18
ب**** چهارشنبه 17 آبان 1402 11,530 (4.91) 4.94 -3.90 -5.81 21
و**** چهارشنبه 17 آبان 1402 1,734 (6.97) 30.91 16.49 4.27 21
ف**** چهارشنبه 17 آبان 1402 3,685 (6.99) 9.36 -8.20 -8.28 21
پ**** چهارشنبه 17 آبان 1402 15,250 (2.97) 2.43 2.43 0.07 21
پ**** سه شنبه 16 آبان 1402 15,220 (2.97) 3.15 3.15 0.20 22
و**** سه شنبه 16 آبان 1402 50,900 (2.93) 2.46 0.79 0.10 22
ش**** دوشنبه 15 آبان 1402 244,100 (1.98) 6.80 6.80 -2.93 23
پ**** دوشنبه 15 آبان 1402 15,160 (2.98) 3.23 3.23 0.40 23
پ**** یکشنبه 14 آبان 1402 15,040 (2.94) 4.39 4.39 0.80 24
ب**** یکشنبه 14 آبان 1402 10,320 (4.98) 17.25 8.72 2.03 24
خ**** یکشنبه 14 آبان 1402 19,200 (2.94) 17.24 11.46 1.20 24
و**** شنبه 13 آبان 1402 17,700 (2.96) 4.86 1.69 -6.67 25
خ**** شنبه 13 آبان 1402 18,900 (2.99) 19.10 10.85 1.59 25
پ**** شنبه 13 آبان 1402 15,000 (2.95) 4.33 4.33 0.27 25
پ**** چهارشنبه 10 آبان 1402 14,840 (2.98) 5.46 5.46 1.08 28
پ**** سه شنبه 9 آبان 1402 14,750 (2.93) 6.44 6.44 0.61 29
پ**** دوشنبه 8 آبان 1402 14,660 (2.94) 6.75 6.75 0.61 30
و**** چهارشنبه 3 آبان 1402 5,820 (2.82) 18.56 -2.06 -5.67 35
و**** دوشنبه 1 آبان 1402 5,600 (2.94) 23.21 -0.89 -1.96 37
و**** دوشنبه 24 مهر 1402 5,145 (2.98) 34.11 7.87 1.05 44
م**** چهارشنبه 12 مهر 1402 19,650 (2.98) 11.96 -11.86 -12.47 56
و**** یکشنبه 9 مهر 1402 31,800 (2.91) 3.46 -22.80 -23.27 59
م**** شنبه 8 مهر 1402 18,760 (2.96) 17.27 -4.58 -8.32 60
و**** شنبه 8 مهر 1402 37,500 (2.88) 16.13 10.00 -17.07 60
و**** چهارشنبه 5 مهر 1402 36,450 (2.96) 19.48 15.36 -14.68 63
و**** چهارشنبه 5 مهر 1402 31,500 (2.94) 4.44 -18.41 -22.70 63
و**** سه شنبه 4 مهر 1402 31,400 (2.95) 4.78 -21.82 -22.29 64
و**** سه شنبه 28 شهریور 1402 29,250 (2.99) 12.48 -12.14 -16.75 71
و**** شنبه 11 شهریور 1402 25,500 (2.82) 29.02 -3.73 -4.31 88
و**** چهارشنبه 1 شهریور 1402 25,100 (2.86) 31.08 2.39 -2.99 98
و**** دوشنبه 23 مرداد 1402 24,450 (2.94) 34.56 5.11 -0.41 107
و**** سه شنبه 17 مرداد 1402 23,800 (2.8) 38.24 3.15 0.21 113
ث**** یکشنبه 15 مرداد 1402 21,350 (1.9) 34.89 33.49 0.47 115
و**** یکشنبه 15 مرداد 1402 23,700 (2.81) 38.82 3.59 0.21 115
د**** شنبه 14 مرداد 1402 16,550 (2.98) 7.25 -24.89 -34.26 116
ث**** شنبه 14 مرداد 1402 21,200 (1.92) 38.21 38.21 0.71 116
و**** شنبه 14 مرداد 1402 23,650 (2.82) 39.11 8.67 0.21 116
و**** چهارشنبه 11 مرداد 1402 23,650 (2.82) 39.11 3.81 0.00 119
د**** چهارشنبه 11 مرداد 1402 16,500 (2.99) 7.58 -24.67 -34.06 119
و**** چهارشنبه 4 مرداد 1402 70,800 (2.98) 51.48 3.53 -7.34 126
و**** چهارشنبه 4 مرداد 1402 24,350 (2.95) 42.09 -1.23 -4.31 126
و**** چهارشنبه 4 مرداد 1402 48,400 (2.97) 49.79 7.75 -0.83 126
و**** سه شنبه 3 مرداد 1402 48,200 (2.99) 50.41 8.20 -0.41 127
و**** سه شنبه 3 مرداد 1402 24,350 (2.95) 42.09 -4.31 -4.31 127
و**** یکشنبه 1 مرداد 1402 47,900 (2.9) 51.36 8.87 0.21 129
و**** یکشنبه 1 مرداد 1402 24,150 (2.98) 43.27 -0.41 -3.52 129
و**** چهارشنبه 28 تیر 1402 47,700 (2.91) 51.99 9.33 0.21 133
و**** دوشنبه 26 تیر 1402 47,500 (2.92) 52.63 9.79 0.42 135
و**** شنبه 24 تیر 1402 22,050 (2.98) 56.92 12.02 -2.72 137
ث**** شنبه 24 تیر 1402 19,010 (1.98) 54.13 54.13 -0.89 137
و**** شنبه 24 تیر 1402 47,000 (2.95) 54.26 9.15 0.53 137
و**** سه شنبه 20 تیر 1402 22,850 (2.92) 43.98 12.47 0.44 141
ث**** سه شنبه 20 تیر 1402 18,420 (1.99) 59.07 59.07 1.19 141
و**** سه شنبه 20 تیر 1402 46,500 (2.99) 55.91 10.32 0.11 141
س**** شنبه 17 تیر 1402 70,250 (1.95) 23.84 -28.47 -28.47 144
و**** شنبه 17 تیر 1402 3,126 (2.99) 37.30 37.30 -6.37 144
و**** شنبه 17 تیر 1402 22,400 (2.98) 46.88 9.60 0.45 144
و**** دوشنبه 12 تیر 1402 46,050 (2.9) 57.44 13.25 0.11 149
ث**** یکشنبه 11 تیر 1402 16,850 (1.99) 73.89 73.89 1.07 150
و**** یکشنبه 11 تیر 1402 46,050 (2.9) 57.44 11.40 0.00 150
س**** یکشنبه 11 تیر 1402 69,350 (1.98) 25.45 -27.69 -27.69 150
و**** چهارشنبه 7 تیر 1402 45,900 (2.91) 57.95 13.62 0.22 154
و**** چهارشنبه 7 تیر 1402 18,870 (4.94) 83.36 23.48 -1.85 154
س**** چهارشنبه 7 تیر 1402 58,950 (2.96) 52.08 -25.02 -26.04 154
و**** سه شنبه 6 تیر 1402 18,470 (2.95) 87.33 33.73 0.27 155
و**** شنبه 3 تیر 1402 18,430 (2.96) 87.74 30.49 0.11 158
س**** شنبه 3 تیر 1402 57,950 (2.93) 54.70 -25.54 -25.54 158
س**** شنبه 3 تیر 1402 66,750 (1.98) 30.34 -24.72 -24.72 158
و**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 18,420 (2.96) 87.84 34.09 0.05 161
س**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 57,650 (2.94) 55.51 -26.45 -27.23 161
س**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 223,490 (4.99) 63.32 58.08 -2.98 161
س**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 66,650 (1.98) 30.53 -24.76 -24.76 161
و**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 12,620 (2.93) 22.42 -15.85 -15.85 161
و**** یکشنبه 28 خرداد 1402 18,180 (2.94) 90.32 35.86 0.39 164
س**** یکشنبه 28 خرداد 1402 65,900 (1.93) 32.02 -23.90 -23.90 164
و**** سه شنبه 23 خرداد 1402 17,820 (2.94) 94.16 34.96 0.34 169
م**** سه شنبه 23 خرداد 1402 23,250 (2.87) 3.66 -23.10 -30.11 169
و**** سه شنبه 23 خرداد 1402 2,646 (2.99) 62.21 62.21 0.49 169
ک**** سه شنبه 23 خرداد 1402 18,900 (2.99) 30.16 -5.19 -14.97 169
و**** سه شنبه 23 خرداد 1402 40,750 (2.9) 77.91 27.98 0.00 169
م**** دوشنبه 22 خرداد 1402 23,100 (2.89) 4.33 -25.02 -29.65 170
و**** دوشنبه 22 خرداد 1402 17,770 (2.95) 94.71 39.00 0.28 170
و**** شنبه 20 خرداد 1402 40,100 (2.95) 80.80 30.05 0.25 172
و**** شنبه 20 خرداد 1402 17,660 (2.97) 95.92 31.94 0.34 172
پ**** شنبه 20 خرداد 1402 73,350 (2.94) 99.05 69.53 0.00 172
و**** سه شنبه 9 خرداد 1402 39,700 (2.98) 82.62 31.36 0.00 183
گ**** سه شنبه 9 خرداد 1402 2,989 (4.98) 28.47 -9.27 -25.36 183
ز**** سه شنبه 9 خرداد 1402 18,480 (5) 35.01 8.50 -18.83 183
و**** سه شنبه 9 خرداد 1402 17,400 (2.95) 98.85 33.91 0.06 183
پ**** سه شنبه 9 خرداد 1402 73,150 (2.95) 99.59 69.99 0.07 183
ث**** سه شنبه 9 خرداد 1402 6,900 (2.98) 21.01 -18.41 -32.22 183
م**** سه شنبه 9 خرداد 1402 21,950 (2.81) 9.79 -18.45 -25.97 183
گ**** دوشنبه 8 خرداد 1402 2,848 (4.97) 34.83 -8.36 -21.66 184
و**** دوشنبه 8 خرداد 1402 17,390 (2.96) 98.96 42.04 0.06 184
ث**** دوشنبه 8 خرداد 1402 6,700 (2.91) 24.63 -16.87 -30.19 184
ز**** دوشنبه 8 خرداد 1402 17,600 (4.94) 41.76 24.38 -14.77 184
پ**** دوشنبه 8 خرداد 1402 73,100 (2.95) 99.73 63.06 0.07 184
و**** دوشنبه 8 خرداد 1402 63,750 (2.98) 68.24 11.61 -0.71 184
ث**** یکشنبه 7 خرداد 1402 6,540 (2.99) 27.68 -13.91 -28.49 185
و**** یکشنبه 7 خرداد 1402 17,280 (2.97) 100.23 34.84 0.64 185
و**** یکشنبه 7 خرداد 1402 62,400 (2.97) 71.88 19.63 1.44 185
ش**** یکشنبه 7 خرداد 1402 108,200 (2.99) 40.53 23.15 -3.28 185
پ**** یکشنبه 7 خرداد 1402 74,350 (4.94) 96.37 67.25 -1.68 185
گ**** یکشنبه 7 خرداد 1402 2,713 (4.99) 41.54 -0.04 -17.77 185
د**** دوشنبه 1 خرداد 1402 18,050 (2.96) 3.99 -31.14 -39.72 191
ک**** دوشنبه 1 خرداد 1402 7,880 (0.89) 29.19 26.78 0.00 191
و**** دوشنبه 1 خرداد 1402 58,300 (2.91) 83.96 25.73 1.63 191
و**** دوشنبه 1 خرداد 1402 4,470 (2.85) 0.87 -53.09 -57.36 191
م**** دوشنبه 1 خرداد 1402 21,300 (2.89) 13.15 -16.06 -23.71 191
گ**** یکشنبه 31 اردیبهشت 1402 2,228 (4.99) 72.35 17.15 0.13 192
و**** یکشنبه 31 اردیبهشت 1402 57,300 (2.96) 87.17 24.17 1.75 192
و**** یکشنبه 31 اردیبهشت 1402 17,240 (2.98) 100.70 43.27 0.06 192
ک**** یکشنبه 31 اردیبهشت 1402 7,880 (0.89) 29.19 29.19 0.00 192
پ**** یکشنبه 31 اردیبهشت 1402 72,650 (2.97) 100.96 64.07 0.21 192
ش**** یکشنبه 31 اردیبهشت 1402 104,800 (2.99) 45.09 30.77 -0.14 192
و**** یکشنبه 31 اردیبهشت 1402 39,100 (2.89) 85.42 31.20 0.26 192
و**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 55,800 (2.95) 92.20 33.78 1.08 196
گ**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 2,198 (4.96) 74.70 23.38 0.59 196
و**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 38,850 (2.91) 86.62 34.23 0.26 196
و**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 17,200 (2.99) 101.16 35.47 0.06 196
پ**** یکشنبه 24 اردیبهشت 1402 72,450 (2.98) 101.52 64.53 0.07 199
و**** یکشنبه 24 اردیبهشت 1402 54,450 (2.93) 96.97 30.67 0.92 199
پ**** یکشنبه 24 اردیبهشت 1402 18,320 (4.98) 33.08 -30.79 -33.19 199
ک**** یکشنبه 24 اردیبهشت 1402 7,860 (0.89) 29.52 29.52 0.13 199
ف**** یکشنبه 17 اردیبهشت 1402 1,055 (2.93) 29.00 -11.47 -11.47 206
ش**** یکشنبه 17 اردیبهشت 1402 18,706 (2.96) 2.98 -15.27 -20.13 206
ش**** یکشنبه 17 اردیبهشت 1402 92,200 (2.96) 64.91 48.70 0.70 206
و**** یکشنبه 17 اردیبهشت 1402 50,150 (2.97) 113.86 46.16 1.10 206
و**** یکشنبه 17 اردیبهشت 1402 16,260 (2.97) 112.79 47.91 0.12 206
و**** یکشنبه 17 اردیبهشت 1402 8,440 (2.92) 83.06 26.54 -2.96 206
و**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 16,240 (2.98) 113.05 43.47 0.12 207
ت**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 6,500 (2.84) 23.85 -13.69 -17.69 207
ش**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 91,250 (2.99) 66.63 46.03 1.04 207
ک**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 7,820 (0.9) 30.18 30.18 0.00 207
و**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 3,210 (2.98) 129.28 82.55 -5.23 207
و**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 2,833 (2.98) 6.95 -14.01 -30.32 207
و**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 49,250 (2.92) 117.77 51.57 1.83 207
و**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 22,690 (6.97) 6.96 -61.30 -63.55 207
پ**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 15,080 (4.94) 61.67 -16.78 -18.83 207
و**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 10,180 (2.93) 59.14 24.26 -2.06 207
ق**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 10,274 (2.89) 29.74 -3.35 -11.82 207
و**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 16,200 (2.98) 113.58 52.47 0.25 210
ح**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 49,900 (4.94) 25.25 -64.91 -69.74 210
ک**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 7,820 (0.9) 30.18 30.18 0.00 210
پ**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 14,370 (4.96) 69.66 -11.76 -14.82 210
و**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 9,970 (2.99) 62.49 30.19 0.00 210
ش**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 91,100 (2.99) 66.90 50.44 0.16 210
و**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 48,850 (2.95) 119.55 45.65 0.82 210
و**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 9,350 (6.97) 14.44 -29.20 -34.87 210
ف**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 1,045 (2.95) 30.24 -10.91 -10.91 210
ت**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 62,050 (2.98) 46.98 -6.69 -11.76 210
و**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 21,210 (6.95) 14.43 -57.99 -61.01 210
و**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 46,650 (2.98) 129.90 52.52 2.79 212
ت**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 61,700 (2.91) 47.81 -6.16 -11.26 212
ت**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 6,420 (2.88) 25.39 -16.20 -16.67 212
ک**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 7,810 (0.9) 30.35 30.35 0.13 212
پ**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 13,040 (4.99) 86.96 -2.76 -6.13 212
و**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 8,340 (4.9) 85.25 27.34 -1.80 212
ش**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 17,592 (2.95) 9.50 -11.27 -15.08 212
ق**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 76,875 (2.98) 46.99 15.38 -3.15 212
ق**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 9,866 (2.83) 35.11 3.08 -8.17 212
پ**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 12,420 (4.98) 96.30 2.17 -1.45 213
س**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 44,300 (1.95) 96.39 13.43 0.11 213
ت**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 61,350 (2.93) 48.66 -7.17 -10.76 213
ت**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 6,390 (2.89) 25.98 -14.71 -16.28 213
و**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 8,170 (2.89) 89.11 30.72 0.24 213
و**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 15,370 (2.94) 125.11 56.47 2.08 213
و**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 3,081 (2.97) 138.88 85.00 -1.27 213
ک**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 7,780 (0.9) 30.85 28.41 0.13 217
ق**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 9,645 (2.9) 38.21 4.20 -6.07 217
ت**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 6,270 (2.95) 28.39 -13.08 -14.67 217
ت**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 61,050 (2.95) 49.39 -6.72 -10.32 217
و**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 15,330 (2.95) 125.70 56.88 0.13 217
س**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 44,100 (1.96) 97.28 13.95 0.23 217
و**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 8,150 (2.9) 89.57 31.04 0.12 217
ش**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 89,800 (2.98) 69.32 52.67 0.45 217
ش**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 17,331 (2.99) 11.15 -8.55 -13.80 217
پ**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 68,750 (2.99) 112.36 81.60 0.15 217
د**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 129,450 (2.98) 14.37 -19.93 -20.16 217
و**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 8,590 (2.99) 88.59 47.26 1.75 218
و**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 15,290 (2.96) 126.29 52.39 0.26 218
ق**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 9,611 (2.9) 38.70 3.32 -5.73 218
ش**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 88,850 (2.95) 71.13 49.97 1.07 218
ک**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 7,770 (0.9) 31.02 31.02 0.13 218
د**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 128,800 (2.99) 14.95 -16.93 -19.76 218
ت**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 60,800 (2.96) 50.00 -6.41 -9.95 218
و**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 8,150 (2.9) 89.57 32.88 0.00 218
و**** سه شنبه 29 فروردین 1402 8,020 (2.95) 102.00 61.85 1.87 225
د**** سه شنبه 29 فروردین 1402 23,500 (2.84) 16.38 0.00 -11.91 225
ت**** سه شنبه 29 فروردین 1402 6,150 (2.84) 30.89 -12.52 -13.01 225
و**** سه شنبه 29 فروردین 1402 15,210 (2.97) 127.48 62.39 0.20 225
و**** یکشنبه 27 فروردین 1402 7,690 (2.94) 110.66 69.05 4.29 227
و**** یکشنبه 27 فروردین 1402 2,916 (2.96) 50.03 50.03 -3.29 227
ث**** یکشنبه 27 فروردین 1402 16,390 (6.98) 72.67 -5.13 -35.08 227
پ**** یکشنبه 27 فروردین 1402 7,330 (4.86) 232.61 73.12 0.82 227
ت**** یکشنبه 27 فروردین 1402 6,090 (2.87) 32.18 -10.51 -12.15 227
ق**** چهارشنبه 16 فروردین 1402 113,920 (4.99) 102.42 22.81 4.67 238
ح**** چهارشنبه 16 فروردین 1402 4,128 (4.98) 30.26 -24.66 -25.61 238
ت**** چهارشنبه 16 فروردین 1402 56,950 (2.98) 60.14 0.00 -3.86 238
و**** چهارشنبه 16 فروردین 1402 14,230 (2.96) 143.15 69.01 0.14 238
ف**** چهارشنبه 16 فروردین 1402 4,558 (6.99) 55.77 -10.47 -13.56 238
ح**** سه شنبه 15 فروردین 1402 4,026 (4.98) 33.56 -21.21 -23.72 239
ک**** یکشنبه 6 فروردین 1402 11,290 (2.91) 117.89 57.84 -2.04 248
پ**** یکشنبه 6 فروردین 1402 69,200 (2.97) 110.98 79.70 -9.32 248
ف**** شنبه 5 فروردین 1402 8,380 (4.88) 93.56 21.60 1.07 249
ح**** شنبه 27 اسفند 1401 3,080 (4.97) 74.58 0.97 -0.29 256
ح**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 3,013 (4.98) 78.46 5.28 1.92 259
و**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 35,100 (2.93) 106.55 48.58 -1.14 259
ت**** سه شنبه 23 اسفند 1401 3,886 (4.99) 49.77 -42.23 -43.82 260
و**** سه شنبه 23 اسفند 1401 34,100 (2.86) 112.61 52.93 1.76 260
و**** دوشنبه 22 اسفند 1401 34,050 (2.87) 112.92 53.16 0.15 261
ت**** یکشنبه 21 اسفند 1401 3,592 (4.99) 62.03 -37.50 -39.23 262
و**** شنبه 20 اسفند 1401 33,400 (2.92) 117.07 56.14 0.15 263
ت**** شنبه 20 اسفند 1401 3,533 (4.99) 64.73 -34.90 -38.21 263
و**** سه شنبه 16 اسفند 1401 33,400 (2.92) 117.07 56.14 0.00 267
و**** یکشنبه 14 اسفند 1401 33,250 (2.94) 118.05 54.29 0.00 269
ق**** شنبه 13 اسفند 1401 5,430 (6.88) 114.73 78.64 2.58 270
و**** شنبه 13 اسفند 1401 33,200 (2.94) 118.37 57.08 0.15 270
ک**** سه شنبه 9 اسفند 1401 3,593 (6.95) 138.80 60.87 4.70 274
ف**** سه شنبه 9 اسفند 1401 31,050 (2.98) 72.30 -29.47 -37.36 274
م**** سه شنبه 9 اسفند 1401 10,240 (2.91) 135.35 74.61 0.00 274
ف**** سه شنبه 9 اسفند 1401 36,120 (5) 80.18 36.41 -9.83 274
ک**** دوشنبه 8 اسفند 1401 3,486 (6.87) 146.13 68.39 3.07 275
ش**** یکشنبه 7 اسفند 1401 79,650 (2.97) 42.69 -11.80 -12.05 276
ت**** یکشنبه 7 اسفند 1401 14,820 (4.95) 54.18 13.50 0.47 276
ف**** یکشنبه 7 اسفند 1401 26,720 (4.99) 75.52 63.92 -4.68 276
م**** یکشنبه 7 اسفند 1401 10,240 (2.91) 135.35 74.61 0.00 276
و**** یکشنبه 7 اسفند 1401 33,150 (2.95) 118.70 57.32 0.00 276
س**** یکشنبه 7 اسفند 1401 33,050 (1.84) 163.24 52.04 0.00 276
ش**** شنبه 6 اسفند 1401 79,200 (2.99) 43.50 -10.73 -11.30 277
م**** شنبه 6 اسفند 1401 10,240 (2.91) 135.35 74.80 0.00 277
و**** شنبه 6 اسفند 1401 33,100 (2.95) 119.03 57.55 0.15 277
م**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 10,240 (2.91) 135.35 69.14 0.00 280
س**** سه شنبه 2 اسفند 1401 31,950 (1.91) 172.30 57.28 0.16 281
م**** سه شنبه 2 اسفند 1401 10,240 (2.91) 135.35 74.61 0.00 281
ک**** سه شنبه 2 اسفند 1401 4,587 (6.99) 61.76 -0.04 -5.38 281
ه**** دوشنبه 1 اسفند 1401 7,612 (4.99) 62.11 -12.38 -22.36 282
س**** دوشنبه 1 اسفند 1401 31,950 (1.91) 172.30 56.96 0.00 282
م**** دوشنبه 1 اسفند 1401 10,240 (2.91) 135.35 69.14 0.00 282
ت**** دوشنبه 1 اسفند 1401 12,640 (4.98) 80.78 34.49 1.34 282
ک**** دوشنبه 1 اسفند 1401 4,354 (6.97) 70.42 5.63 -0.32 282
ش**** یکشنبه 30 بهمن 1401 86,950 (2.96) 109.49 -5.64 -7.53 283
م**** یکشنبه 30 بهمن 1401 10,430 (4.92) 131.06 71.62 -1.82 283
س**** یکشنبه 30 بهمن 1401 31,750 (1.92) 174.02 58.43 0.63 283
و**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 32,650 (2.99) 122.05 59.72 0.00 287
س**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 31,600 (1.93) 175.32 59.18 0.47 287
ش**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 86,500 (2.97) 110.58 -5.14 -7.05 287
م**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 10,230 (2.91) 135.58 74.98 0.10 287
م**** سه شنبه 25 بهمن 1401 10,230 (2.91) 135.58 74.78 0.00 288
س**** سه شنبه 25 بهمن 1401 32,100 (3.88) 171.03 56.54 -1.56 288
س**** دوشنبه 24 بهمن 1401 31,500 (1.94) 176.19 59.21 0.32 289
و**** دوشنبه 24 بهمن 1401 32,400 (2.85) 123.77 58.33 0.00 289
م**** دوشنبه 24 بهمن 1401 10,230 (2.91) 135.58 69.31 0.00 289
م**** یکشنبه 23 بهمن 1401 10,220 (2.92) 135.81 74.95 0.10 290
س**** یکشنبه 23 بهمن 1401 31,500 (1.94) 176.19 59.52 0.00 290
و**** یکشنبه 23 بهمن 1401 32,400 (2.85) 123.77 60.96 0.00 290
س**** چهارشنبه 19 بهمن 1401 31,500 (1.94) 176.19 59.52 0.00 294
م**** چهارشنبه 19 بهمن 1401 10,220 (2.92) 135.81 74.95 0.00 294
و**** سه شنبه 18 بهمن 1401 32,350 (2.86) 124.11 61.21 0.00 295
د**** سه شنبه 18 بهمن 1401 12,720 (2.99) 47.56 -2.28 -14.47 295
ب**** سه شنبه 18 بهمن 1401 18,170 (4.96) 75.73 18.33 -4.02 295
س**** سه شنبه 18 بهمن 1401 31,450 (1.94) 176.63 59.78 0.16 295

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

 • رسا رفیعی
  10 ماه پیش

  این فیلتر، از اسمش مشخص هست که مناسب افرادی هست که میخان سرخطی بزنن و وارد صف بشن. از بین نمادهایی که صف هستند مناسب ترین نماد رو برای سرخطی بهتون پیشنهاد میکنه.
  #96693279

  در پاسخ به رضا نورمرادی

  سلام نمادهایی که این فیلتر سیگنال خرید می هد مدتهاست صف خرید هستند و عملا امکان خرید وجود ندارد
  #96693279

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

 • رضا نورمرادی
  10 ماه پیش

  سلام نمادهایی که این فیلتر سیگنال خرید می هد مدتهاست صف خرید هستند و عملا امکان خرید وجود ندارد
  #96693279

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

 • محسن محزون
  1 سال پیش

  فیلتر بدون مشکل نمایش داده می شود.اگر اشتراکی برای این فیلتر خریداری کنید در دسترس خواهد بود.
  #96693279

  در پاسخ به 09300619***

  چرا نمایش نمیده
  #96693279

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

 • 09300619***
  1 سال پیش

  چرا نمایش نمیده
  #96693279

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

 • 09374481***
  2 سال پیش

  سلام
  #96693279

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.