سر خطی خرید فردا

شناسه: 96693279
%198
هشدار خرید

نمادهایی که در تمام طول روز صف خرید بوده اند و تقاضای شدید برای آنها وجود دارد و مناسب سر خطی خرید هستند.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ شنبه 21 تیر 1399 تا چهارشنبه 9 فروردین 1402 تعداد 2,738 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 198.02 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -17.15 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 129.91 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 99 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 97 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ک**** یکشنبه 6 فروردین 1402 11,290 (2.91) 0.00 0.00 0.00 3
پ**** یکشنبه 6 فروردین 1402 69,200 (2.97) 0.00 0.00 0.00 3
ف**** شنبه 5 فروردین 1402 8,380 (4.88) 7.52 7.52 1.07 4
ح**** شنبه 27 اسفند 1401 3,080 (4.97) 15.68 15.68 2.60 11
ح**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 3,013 (4.98) 18.25 18.25 2.22 14
و**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 35,100 (2.93) 4.84 3.56 -1.14 14
ت**** سه شنبه 23 اسفند 1401 3,886 (4.99) 10.91 6.41 3.06 15
و**** سه شنبه 23 اسفند 1401 34,100 (2.86) 7.92 7.18 1.76 15
و**** دوشنبه 22 اسفند 1401 34,050 (2.87) 8.08 6.75 0.15 16
ت**** یکشنبه 21 اسفند 1401 3,592 (4.99) 19.99 15.12 3.03 17
و**** شنبه 20 اسفند 1401 33,400 (2.92) 10.18 8.83 0.15 18
ت**** شنبه 20 اسفند 1401 3,533 (4.99) 21.99 14.63 1.67 18
و**** سه شنبه 16 اسفند 1401 33,400 (2.92) 10.18 8.83 0.00 22
و**** یکشنبه 14 اسفند 1401 33,250 (2.94) 10.68 9.92 0.00 24
و**** شنبه 13 اسفند 1401 33,200 (2.94) 10.84 9.49 0.15 25
ق**** شنبه 13 اسفند 1401 5,430 (6.88) 39.96 27.07 2.58 25
ف**** سه شنبه 9 اسفند 1401 36,120 (5) 6.87 -5.37 -9.83 29
ک**** سه شنبه 9 اسفند 1401 7,690 (6.95) 34.72 29.65 4.68 29
م**** سه شنبه 9 اسفند 1401 10,240 (2.91) 46.00 46.00 0.00 29
ف**** سه شنبه 9 اسفند 1401 31,050 (2.98) 13.85 7.25 -2.74 29
ک**** دوشنبه 8 اسفند 1401 7,460 (6.87) 38.87 33.51 3.08 30
ف**** یکشنبه 7 اسفند 1401 26,720 (4.99) 13.32 4.49 -4.68 31
ش**** یکشنبه 7 اسفند 1401 79,650 (2.97) 11.99 10.48 0.63 31
م**** یکشنبه 7 اسفند 1401 10,240 (2.91) 46.00 46.00 0.00 31
ت**** یکشنبه 7 اسفند 1401 14,820 (4.95) 22.94 22.94 0.47 31
و**** یکشنبه 7 اسفند 1401 33,150 (2.95) 11.01 9.65 0.00 31
س**** یکشنبه 7 اسفند 1401 33,050 (1.84) 20.42 16.49 0.00 31
و**** شنبه 6 اسفند 1401 33,100 (2.95) 11.18 5.74 0.15 32
م**** شنبه 6 اسفند 1401 10,240 (2.91) 41.80 41.80 0.00 32
ش**** شنبه 6 اسفند 1401 79,200 (2.99) 12.18 12.18 0.57 32
م**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 10,240 (2.91) 50.29 50.20 0.00 35
ک**** سه شنبه 2 اسفند 1401 4,587 (6.99) 19.25 15.11 -4.29 36
س**** سه شنبه 2 اسفند 1401 31,950 (1.91) 24.57 20.50 0.16 36
م**** سه شنبه 2 اسفند 1401 10,240 (2.91) 46.00 46.00 0.00 36
ت**** دوشنبه 1 اسفند 1401 12,640 (4.98) 50.00 50.00 1.34 37
ه**** دوشنبه 1 اسفند 1401 7,612 (4.99) 31.50 27.04 0.88 37
م**** دوشنبه 1 اسفند 1401 10,240 (2.91) 50.29 50.20 0.00 37
ک**** دوشنبه 1 اسفند 1401 4,354 (6.97) 26.32 24.02 0.83 37
س**** دوشنبه 1 اسفند 1401 31,950 (1.91) 24.57 20.97 0.00 37
س**** یکشنبه 30 بهمن 1401 31,750 (1.92) 25.35 21.26 0.63 38
ش**** یکشنبه 30 بهمن 1401 86,950 (2.96) 11.10 5.98 -0.58 38
م**** یکشنبه 30 بهمن 1401 10,430 (4.92) 43.34 43.34 -1.82 38
س**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 31,600 (1.93) 25.95 21.84 0.47 42
م**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 10,230 (2.91) 46.14 46.14 0.10 42
ش**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 86,500 (2.97) 11.68 6.53 -0.06 42
و**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 32,650 (2.99) 12.71 11.33 0.00 42
م**** سه شنبه 25 بهمن 1401 10,230 (2.91) 46.14 46.14 0.00 43
س**** سه شنبه 25 بهمن 1401 32,100 (3.88) 23.99 19.94 -1.56 43
س**** دوشنبه 24 بهمن 1401 31,500 (1.94) 26.35 22.70 0.32 44
م**** دوشنبه 24 بهمن 1401 10,230 (2.91) 50.44 50.34 0.00 44
و**** دوشنبه 24 بهمن 1401 32,400 (2.85) 13.58 12.81 0.00 44
و**** یکشنبه 23 بهمن 1401 32,400 (2.85) 13.58 12.19 0.00 45
س**** یکشنبه 23 بهمن 1401 31,500 (1.94) 26.35 22.22 0.00 45
م**** یکشنبه 23 بهمن 1401 10,220 (2.92) 46.28 46.28 0.10 45
م**** چهارشنبه 19 بهمن 1401 10,220 (2.92) 46.28 46.28 0.00 49
س**** چهارشنبه 19 بهمن 1401 31,500 (1.94) 26.35 22.22 0.00 49
ب**** سه شنبه 18 بهمن 1401 18,170 (4.96) 19.92 19.92 -4.02 50
د**** سه شنبه 18 بهمن 1401 12,720 (2.99) 6.92 4.80 -7.15 50
م**** سه شنبه 18 بهمن 1401 10,420 (4.93) 43.47 43.47 -1.92 50
س**** سه شنبه 18 بهمن 1401 31,450 (1.94) 26.55 22.42 0.16 50
و**** سه شنبه 18 بهمن 1401 32,350 (2.86) 13.76 12.36 0.00 50
م**** دوشنبه 17 بهمن 1401 10,220 (2.92) 50.59 50.49 0.00 51
س**** دوشنبه 17 بهمن 1401 31,400 (1.94) 26.75 23.09 0.16 51
د**** دوشنبه 17 بهمن 1401 12,620 (2.93) 8.64 8.64 -6.42 51
د**** یکشنبه 16 بهمن 1401 12,580 (2.94) 8.11 5.96 -6.12 52
و**** یکشنبه 16 بهمن 1401 32,300 (2.86) 13.93 12.54 0.00 52
س**** یکشنبه 16 بهمن 1401 31,200 (1.96) 27.56 23.40 0.64 52
م**** یکشنبه 16 بهمن 1401 10,220 (2.92) 46.28 46.28 0.00 52
غ**** یکشنبه 16 بهمن 1401 20,830 (4.98) 17.14 4.42 -8.55 52
ا**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 15,630 (4.96) 58.67 47.60 4.41 56
و**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 27,000 (2.85) 3.70 -7.59 -15.37 56
م**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 10,220 (2.92) 46.28 46.28 0.00 56
و**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 32,300 (2.86) 13.93 12.54 0.00 56
ا**** سه شنبه 11 بهمن 1401 14,890 (4.93) 66.55 54.94 4.97 57
و**** سه شنبه 11 بهمن 1401 26,850 (2.87) 4.28 -7.08 -14.90 57
د**** سه شنبه 11 بهمن 1401 12,370 (2.99) 9.94 7.76 -4.53 57
س**** سه شنبه 11 بهمن 1401 30,850 (1.98) 29.01 24.80 0.49 57
خ**** سه شنبه 11 بهمن 1401 19,530 (2.95) 2.76 -11.83 -18.59 57
ف**** سه شنبه 11 بهمن 1401 10,220 (2.92) 4.60 -6.65 -11.94 57
م**** سه شنبه 11 بهمن 1401 10,220 (2.92) 46.28 46.28 0.00 57
و**** سه شنبه 11 بهمن 1401 32,250 (2.87) 14.11 12.71 0.16 57
ا**** دوشنبه 10 بهمن 1401 14,190 (4.95) 74.77 67.23 4.93 58
د**** دوشنبه 10 بهمن 1401 12,240 (2.94) 12.01 12.01 -3.51 58
ف**** دوشنبه 10 بهمن 1401 10,160 (2.93) 5.22 -5.02 -11.42 58
خ**** دوشنبه 10 بهمن 1401 19,400 (2.97) 3.45 -10.82 -18.04 58
م**** دوشنبه 10 بهمن 1401 10,190 (2.92) 51.03 50.93 0.29 58
م**** یکشنبه 9 بهمن 1401 10,190 (2.92) 46.71 46.71 0.00 59
ا**** یکشنبه 9 بهمن 1401 13,520 (4.96) 83.43 70.64 4.96 59
ا**** شنبه 8 بهمن 1401 12,880 (4.97) 92.55 79.11 4.97 60
ف**** شنبه 8 بهمن 1401 10,030 (2.97) 6.58 -4.89 -10.27 60
د**** شنبه 8 بهمن 1401 11,850 (2.95) 14.77 12.49 -0.34 60
و**** شنبه 8 بهمن 1401 25,350 (2.83) 10.45 -1.58 -9.86 60
ت**** شنبه 8 بهمن 1401 4,116 (4.94) 46.99 46.99 -6.90 60
ف**** شنبه 8 بهمن 1401 20,940 (4.96) 21.44 -1.53 -15.00 60
و**** شنبه 8 بهمن 1401 31,750 (2.91) 15.91 14.49 0.79 60
خ**** شنبه 8 بهمن 1401 18,990 (2.98) 5.69 -9.32 -16.27 60
و**** چهارشنبه 5 بهمن 1401 25,100 (2.86) 11.55 1.00 -8.96 63
د**** چهارشنبه 5 بهمن 1401 11,450 (4.94) 14.85 14.85 -9.52 63
ف**** چهارشنبه 5 بهمن 1401 20,500 (4.96) 24.05 2.88 -13.17 63
د**** چهارشنبه 5 بهمن 1401 11,600 (2.92) 18.19 18.19 1.81 63
و**** چهارشنبه 5 بهمن 1401 31,700 (2.92) 16.09 15.30 0.16 63
و**** سه شنبه 4 بهمن 1401 31,650 (2.92) 16.27 14.85 0.16 64
د**** سه شنبه 4 بهمن 1401 11,480 (2.95) 18.47 16.11 1.05 64
ف**** سه شنبه 4 بهمن 1401 7,820 (6.97) 39.51 29.54 -7.93 64
و**** سه شنبه 4 بهمن 1401 6,500 (2.84) 8.15 2.92 -7.85 64
ف**** سه شنبه 4 بهمن 1401 9,810 (2.93) 8.97 -2.75 -8.26 64
د**** سه شنبه 4 بهمن 1401 11,150 (4.99) 14.89 13.72 -7.09 64
و**** سه شنبه 4 بهمن 1401 24,950 (2.88) 12.22 0.00 -8.42 64
د**** دوشنبه 3 بهمن 1401 11,350 (2.99) 19.82 17.44 1.15 65
ف**** دوشنبه 3 بهمن 1401 7,690 (6.95) 41.87 31.73 -6.37 65
و**** دوشنبه 3 بهمن 1401 24,550 (2.93) 14.05 1.63 -6.92 65
ش**** دوشنبه 3 بهمن 1401 73,550 (1.94) 31.34 25.29 -0.41 65
د**** دوشنبه 3 بهمن 1401 10,990 (4.96) 16.56 15.38 -5.73 65
و**** دوشنبه 3 بهمن 1401 31,600 (2.93) 16.46 15.03 0.16 65
و**** دوشنبه 3 بهمن 1401 6,430 (2.88) 9.33 4.04 -6.84 65
ف**** دوشنبه 3 بهمن 1401 27,750 (2.96) 27.39 20.00 -7.21 65
د**** دوشنبه 3 بهمن 1401 10,380 (4.95) 37.86 36.32 7.42 65
ف**** یکشنبه 2 بهمن 1401 7,660 (6.98) 42.43 32.25 -6.01 66
د**** یکشنبه 2 بهمن 1401 10,820 (4.94) 18.39 17.19 -4.25 66
د**** یکشنبه 2 بهمن 1401 10,000 (4.93) 43.10 41.50 3.80 66
د**** یکشنبه 2 بهمن 1401 11,110 (2.96) 22.41 19.98 2.16 66
و**** یکشنبه 2 بهمن 1401 31,450 (2.94) 17.01 15.58 0.48 66
د**** شنبه 1 بهمن 1401 10,680 (4.91) 23.13 23.13 -3.00 67
د**** شنبه 1 بهمن 1401 10,970 (2.9) 24.98 24.98 1.28 67
ف**** شنبه 1 بهمن 1401 9,440 (2.94) 13.24 2.22 -4.66 67
د**** شنبه 1 بهمن 1401 9,530 (4.95) 51.63 49.00 4.93 67
ف**** شنبه 1 بهمن 1401 7,430 (6.9) 46.84 46.84 -3.10 67
و**** شنبه 1 بهمن 1401 23,600 (2.83) 18.64 7.42 -3.18 67
ش**** چهارشنبه 28 دی 1401 70,900 (1.94) 36.25 28.77 0.35 70
ف**** چهارشنبه 28 دی 1401 7,380 (6.95) 47.83 47.83 -2.44 70
و**** چهارشنبه 28 دی 1401 31,000 (2.99) 18.71 17.90 0.32 70
ف**** چهارشنبه 28 دی 1401 9,400 (2.95) 13.72 2.66 -4.26 70
د**** چهارشنبه 28 دی 1401 9,180 (4.91) 57.41 54.68 3.81 70
د**** چهارشنبه 28 دی 1401 6,240 (6.84) 28.37 28.37 -3.69 70
د**** چهارشنبه 28 دی 1401 10,450 (4.91) 25.84 25.84 -0.86 70
پ**** چهارشنبه 28 دی 1401 29,700 (2.94) 6.90 1.52 -11.62 70
ب**** سه شنبه 27 دی 1401 14,370 (4.96) 12.73 9.26 -15.31 71
د**** سه شنبه 27 دی 1401 5,940 (6.83) 34.34 27.44 1.18 71
ف**** سه شنبه 27 دی 1401 7,250 (6.93) 50.48 39.72 -0.69 71
ف**** سه شنبه 27 دی 1401 9,350 (2.97) 14.33 2.03 -3.74 71
د**** سه شنبه 27 دی 1401 24,090 (4.96) 5.19 0.46 -24.87 71
و**** سه شنبه 27 دی 1401 23,000 (2.9) 21.74 8.48 -0.65 71
و**** سه شنبه 27 دی 1401 2,701 (2.97) 3.37 -7.44 -15.14 71
و**** سه شنبه 27 دی 1401 1,445 (6.95) 76.47 76.19 3.94 71
ب**** دوشنبه 26 دی 1401 14,260 (4.93) 13.60 10.10 -14.66 72
پ**** دوشنبه 26 دی 1401 10,460 (4.91) 14.63 8.70 -19.22 72
پ**** دوشنبه 26 دی 1401 29,100 (2.82) 9.11 0.86 -9.79 72
ف**** دوشنبه 26 دی 1401 9,290 (2.99) 15.07 2.69 -3.12 72
و**** دوشنبه 26 دی 1401 1,351 (6.96) 88.75 88.45 6.96 72
ک**** دوشنبه 26 دی 1401 8,100 (4.92) 13.70 2.96 -16.91 72
و**** دوشنبه 26 دی 1401 22,550 (2.96) 24.17 10.64 1.33 72
ف**** دوشنبه 26 دی 1401 7,160 (6.86) 52.37 41.48 0.56 72
پ**** یکشنبه 25 دی 1401 10,060 (4.9) 19.18 13.02 -16.00 73
ب**** شنبه 24 دی 1401 14,120 (4.98) 14.73 11.19 -13.81 74
ف**** شنبه 24 دی 1401 9,220 (2.9) 15.94 3.47 -2.39 74
پ**** شنبه 24 دی 1401 10,060 (4.9) 19.18 13.02 -16.00 74
و**** شنبه 24 دی 1401 2,634 (2.97) 6.00 -5.09 -12.98 74
ب**** چهارشنبه 21 دی 1401 13,990 (4.95) 18.01 15.51 -13.01 77
پ**** چهارشنبه 21 دی 1401 9,590 (4.92) 25.03 20.65 -11.89 77
ف**** چهارشنبه 21 دی 1401 9,160 (2.92) 16.70 5.35 -1.75 77
و**** چهارشنبه 21 دی 1401 21,590 (2.95) 29.69 17.42 1.44 77
پ**** چهارشنبه 21 دی 1401 28,400 (2.89) 11.80 6.16 -7.57 77
ب**** سه شنبه 20 دی 1401 13,800 (4.94) 19.64 17.10 -11.81 78
پ**** سه شنبه 20 دی 1401 9,250 (4.99) 29.62 25.08 -8.65 78
و**** سه شنبه 20 دی 1401 9,070 (6.95) 84.79 72.88 -6.28 78
و**** سه شنبه 20 دی 1401 21,480 (2.97) 30.35 18.02 0.51 78
پ**** سه شنبه 20 دی 1401 28,200 (2.91) 12.59 6.91 -6.91 78
ف**** سه شنبه 20 دی 1401 22,650 (2.95) 56.07 47.90 0.88 78
ف**** سه شنبه 20 دی 1401 9,070 (2.95) 17.86 6.39 -0.77 78
ش**** سه شنبه 20 دی 1401 283,400 (1.99) 15.38 -5.22 -5.22 78
ب**** دوشنبه 19 دی 1401 13,700 (4.98) 20.51 17.96 -11.17 79
ش**** دوشنبه 19 دی 1401 68,950 (1.99) 40.10 32.41 -1.09 79
و**** دوشنبه 19 دی 1401 21,080 (2.97) 32.83 20.26 1.90 79
ق**** یکشنبه 18 دی 1401 226,650 (2.99) 39.38 39.38 1.24 80
و**** یکشنبه 18 دی 1401 20,930 (2.95) 33.78 19.21 0.72 80
ف**** یکشنبه 18 دی 1401 8,770 (2.93) 21.89 8.78 0.46 80
ش**** یکشنبه 18 دی 1401 138,400 (1.98) 35.26 28.11 1.63 80
ب**** یکشنبه 18 دی 1401 13,620 (4.93) 18.94 15.27 -10.65 80
ب**** شنبه 17 دی 1401 13,500 (4.97) 20.00 16.30 -9.85 81
ش**** شنبه 17 دی 1401 136,000 (1.98) 37.65 30.37 1.76 81
و**** شنبه 17 دی 1401 20,580 (2.95) 36.05 21.23 1.70 81
ح**** شنبه 17 دی 1401 2,898 (2.98) 77.40 77.40 2.97 81
ش**** چهارشنبه 14 دی 1401 66,300 (2) 45.70 37.71 0.60 84
ش**** چهارشنبه 14 دی 1401 133,350 (1.98) 40.38 31.08 1.99 84
م**** چهارشنبه 14 دی 1401 6,690 (4.85) 15.99 10.16 -8.97 84
و**** چهارشنبه 14 دی 1401 20,530 (2.95) 36.39 23.48 0.24 84
ب**** سه شنبه 13 دی 1401 13,180 (4.93) 25.27 22.61 -7.66 85
غ**** سه شنبه 13 دی 1401 9,110 (2.93) 24.37 12.51 -13.50 85
و**** سه شنبه 13 دی 1401 19,940 (2.99) 40.42 27.13 2.96 85
ش**** سه شنبه 13 دی 1401 65,800 (1.93) 46.81 38.75 0.76 85
ش**** سه شنبه 13 دی 1401 270,050 (1.98) 21.09 -0.54 -0.54 85
م**** سه شنبه 13 دی 1401 6,520 (4.99) 19.02 13.04 -6.60 85
ت**** سه شنبه 13 دی 1401 4,675 (2.99) 32.41 15.29 0.21 85
ت**** دوشنبه 12 دی 1401 4,672 (2.99) 32.49 15.37 0.06 86
و**** دوشنبه 12 دی 1401 19,820 (2.96) 41.27 27.90 0.61 86
ب**** دوشنبه 12 دی 1401 13,040 (4.99) 26.61 23.93 -6.67 86
و**** یکشنبه 11 دی 1401 19,660 (2.98) 42.42 28.94 0.81 87
ش**** یکشنبه 11 دی 1401 64,000 (1.99) 50.94 42.66 0.86 87
ت**** یکشنبه 11 دی 1401 4,664 (2.98) 32.72 15.57 0.17 87
پ**** شنبه 10 دی 1401 59,200 (2.95) 18.07 9.88 0.51 88
ف**** شنبه 10 دی 1401 18,830 (2.95) 87.73 77.91 -3.51 88
ب**** چهارشنبه 7 دی 1401 12,400 (4.99) 30.65 26.61 -1.85 91
ف**** چهارشنبه 7 دی 1401 18,290 (2.98) 93.28 82.07 -0.66 91
و**** چهارشنبه 7 دی 1401 1,433 (4.98) 18.00 14.45 -12.07 91
خ**** چهارشنبه 7 دی 1401 5,940 (4.94) 47.98 34.34 -7.41 91
ت**** چهارشنبه 7 دی 1401 4,543 (2.99) 36.25 18.64 0.37 91
ک**** چهارشنبه 7 دی 1401 2,906 (4.98) 33.14 20.82 -8.33 91
پ**** چهارشنبه 7 دی 1401 58,900 (2.97) 18.68 10.70 0.51 91
خ**** دوشنبه 5 دی 1401 5,800 (4.88) 51.55 43.28 -5.17 93
پ**** دوشنبه 5 دی 1401 58,800 (2.97) 18.88 10.63 0.17 93
ت**** دوشنبه 5 دی 1401 4,539 (2.99) 36.37 18.75 0.09 93
ب**** دوشنبه 5 دی 1401 12,270 (4.96) 34.56 31.70 -0.81 93
ک**** یکشنبه 4 دی 1401 7,390 (4.97) 24.63 17.59 -8.93 94
پ**** یکشنبه 4 دی 1401 58,550 (2.99) 19.39 11.10 0.43 94
ک**** یکشنبه 4 دی 1401 15,890 (2.98) 57.02 46.32 -2.39 94
ش**** یکشنبه 4 دی 1401 13,950 (1.97) 32.40 32.40 0.22 94
ب**** یکشنبه 4 دی 1401 12,150 (4.92) 35.88 33.00 0.16 94
و**** یکشنبه 4 دی 1401 3,938 (6.98) 68.87 15.29 -2.87 94
س**** یکشنبه 4 دی 1401 9,930 (4.96) 65.86 59.42 -3.22 94
خ**** یکشنبه 4 دی 1401 5,720 (4.95) 53.67 45.28 -3.85 94
ک**** یکشنبه 4 دی 1401 2,637 (4.97) 46.72 34.05 1.02 94
ک**** یکشنبه 4 دی 1401 8,940 (2.99) 17.23 5.37 -11.19 94
ف**** یکشنبه 4 دی 1401 5,580 (6.89) 69.35 60.39 3.94 94
ش**** یکشنبه 4 دی 1401 59,600 (1.96) 62.08 53.19 1.26 94
ت**** یکشنبه 4 دی 1401 4,522 (2.98) 36.89 19.20 0.38 94
ک**** شنبه 3 دی 1401 7,110 (4.86) 29.54 22.22 -5.34 95
س**** شنبه 3 دی 1401 9,580 (4.92) 71.92 65.24 0.31 95
ش**** شنبه 3 دی 1401 13,920 (1.97) 32.69 32.69 0.22 95
پ**** شنبه 3 دی 1401 58,400 (2.99) 19.69 11.39 0.26 95
ف**** شنبه 3 دی 1401 17,190 (2.99) 105.64 94.88 0.64 95
ب**** شنبه 3 دی 1401 12,090 (4.94) 36.56 33.66 0.50 95
ف**** چهارشنبه 30 آذر 1401 17,060 (2.95) 107.21 95.19 0.76 98
خ**** چهارشنبه 30 آذر 1401 14,080 (4.99) 10.16 -13.99 -33.31 98
ک**** چهارشنبه 30 آذر 1401 6,840 (4.9) 34.65 21.93 -1.61 98
و**** چهارشنبه 30 آذر 1401 2,057 (2.99) 44.63 26.98 0.49 98
پ**** چهارشنبه 30 آذر 1401 58,100 (2.92) 20.31 12.22 0.52 98
و**** چهارشنبه 30 آذر 1401 7,490 (2.88) 106.01 103.60 1.47 98
ک**** سه شنبه 29 آذر 1401 6,520 (4.99) 41.26 27.91 3.22 99
و**** سه شنبه 29 آذر 1401 7,380 (2.92) 109.08 106.64 1.49 99
ت**** سه شنبه 29 آذر 1401 4,480 (2.98) 38.17 20.31 0.20 99
پ**** سه شنبه 29 آذر 1401 58,000 (2.92) 20.52 12.41 0.17 99
پ**** دوشنبه 28 آذر 1401 57,850 (2.93) 20.83 12.71 0.26 100
خ**** دوشنبه 28 آذر 1401 5,630 (2.92) 32.33 32.33 -11.01 100
غ**** دوشنبه 28 آذر 1401 7,690 (2.94) 47.33 34.59 -1.69 100
ک**** دوشنبه 28 آذر 1401 6,270 (4.84) 46.89 33.01 3.99 100
ک**** یکشنبه 27 آذر 1401 5,990 (4.9) 53.76 39.23 4.67 101
پ**** یکشنبه 27 آذر 1401 57,650 (2.94) 21.25 13.10 0.35 101
ت**** یکشنبه 27 آذر 1401 4,440 (2.99) 39.41 21.40 0.27 101
ک**** یکشنبه 27 آذر 1401 426,450 (2.99) 48.85 48.85 -2.24 101
ک**** شنبه 26 آذر 1401 5,960 (4.92) 54.53 45.81 0.50 102
و**** چهارشنبه 23 آذر 1401 19,420 (2.96) 44.18 30.54 1.24 105
پ**** چهارشنبه 23 آذر 1401 57,250 (2.96) 22.10 13.62 0.26 105
ک**** چهارشنبه 23 آذر 1401 5,720 (4.95) 61.01 51.92 4.20 105
ت**** سه شنبه 22 آذر 1401 4,401 (2.99) 40.65 22.47 0.23 106
ک**** سه شنبه 22 آذر 1401 5,710 (4.96) 61.30 52.19 0.18 106
و**** سه شنبه 22 آذر 1401 19,140 (2.95) 46.29 32.45 1.46 106
و**** دوشنبه 21 آذر 1401 18,950 (2.98) 47.76 31.66 1.00 107
ک**** دوشنبه 21 آذر 1401 5,700 (4.97) 61.58 46.32 0.18 107
ت**** دوشنبه 21 آذر 1401 4,388 (2.98) 41.07 22.84 0.30 107
و**** یکشنبه 20 آذر 1401 18,670 (2.97) 49.97 33.64 1.50 108
ک**** یکشنبه 20 آذر 1401 5,460 (5) 68.68 52.75 4.40 108
ک**** شنبه 19 آذر 1401 5,440 (4.85) 69.30 53.31 0.37 109
و**** شنبه 19 آذر 1401 18,130 (2.95) 54.44 37.62 2.98 109
ک**** چهارشنبه 16 آذر 1401 5,433 (4.98) 69.52 53.51 0.13 112
و**** چهارشنبه 16 آذر 1401 17,840 (2.94) 56.95 39.85 1.63 112
ک**** چهارشنبه 16 آذر 1401 392,100 (2.99) 61.88 61.88 -3.93 112
ک**** سه شنبه 15 آذر 1401 5,400 (4.99) 70.56 60.93 0.61 113
و**** یکشنبه 13 آذر 1401 17,080 (2.95) 63.93 48.42 2.17 115
ک**** یکشنبه 13 آذر 1401 5,397 (9.98) 70.65 61.02 0.02 115
ک**** شنبه 12 آذر 1401 5,145 (5) 79.01 68.90 4.90 116
ک**** چهارشنبه 9 آذر 1401 5,135 (4.98) 79.36 62.41 0.19 119
و**** سه شنبه 8 آذر 1401 16,340 (2.96) 71.36 52.69 2.39 120
ک**** سه شنبه 8 آذر 1401 5,132 (4.99) 79.46 62.51 0.06 120
ک**** دوشنبه 7 آذر 1401 5,128 (4.99) 79.60 62.64 0.08 121
و**** دوشنبه 7 آذر 1401 16,220 (2.98) 72.63 53.82 0.74 121
ک**** یکشنبه 6 آذر 1401 5,122 (4.98) 79.81 62.83 0.12 122
ک**** شنبه 5 آذر 1401 5,106 (4.99) 80.38 63.34 0.31 123
م**** شنبه 5 آذر 1401 5,873 (4.94) 32.13 24.81 1.75 123
ش**** دوشنبه 30 آبان 1401 225,050 (1.99) 45.30 19.35 -1.07 128
ش**** یکشنبه 29 آبان 1401 224,850 (1.99) 45.43 19.46 -0.98 129
ش**** شنبه 28 آبان 1401 224,300 (1.97) 45.79 19.75 -0.74 130
ح**** چهارشنبه 25 آبان 1401 1,960 (5) 81.79 81.79 -1.68 133
ح**** چهارشنبه 25 آبان 1401 2,417 (2.98) 112.70 112.70 -3.23 133
ش**** چهارشنبه 25 آبان 1401 6,750 (2.89) 77.19 55.26 -2.22 133
ح**** سه شنبه 24 آبان 1401 2,347 (2.98) 119.05 119.05 -0.34 134
ش**** سه شنبه 24 آبان 1401 221,400 (1.98) 47.70 23.78 0.07 134
ح**** سه شنبه 24 آبان 1401 3,456 (2.97) 77.08 7.61 -1.91 134
ح**** سه شنبه 24 آبان 1401 1,947 (4.84) 83.00 83.00 -1.03 134
ح**** دوشنبه 23 آبان 1401 1,923 (4.9) 85.28 85.28 0.21 135
ش**** دوشنبه 23 آبان 1401 6,370 (2.9) 87.76 64.52 2.98 135
ج**** شنبه 21 آبان 1401 5,058 (2.99) 24.95 12.10 -11.64 137
آ**** شنبه 21 آبان 1401 2,260 (2.99) 89.69 89.69 -55.09 137
ج**** چهارشنبه 18 آبان 1401 4,946 (2.99) 27.78 16.26 -9.64 140
س**** چهارشنبه 18 آبان 1401 2,232 (2.96) 35.39 35.39 -3.63 140
غ**** چهارشنبه 18 آبان 1401 2,302 (6.97) 44.66 41.40 0.22 140
غ**** سه شنبه 17 آبان 1401 2,200 (6.95) 51.36 47.95 4.64 141
س**** سه شنبه 17 آبان 1401 2,218 (2.98) 36.25 36.25 -3.02 141
ج**** سه شنبه 17 آبان 1401 4,860 (2.98) 30.04 18.31 -8.05 141
د**** دوشنبه 16 آبان 1401 7,620 (2.97) 79.92 79.92 -2.36 142
غ**** دوشنبه 16 آبان 1401 2,119 (6.96) 57.15 53.61 3.82 142

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

 • رسا رفیعی
  2 ماه پیش

  این فیلتر، از اسمش مشخص هست که مناسب افرادی هست که میخان سرخطی بزنن و وارد صف بشن. از بین نمادهایی که صف هستند مناسب ترین نماد رو برای سرخطی بهتون پیشنهاد میکنه.
  #96693279

  در پاسخ به رضا نورمرادی

  سلام نمادهایی که این فیلتر سیگنال خرید می هد مدتهاست صف خرید هستند و عملا امکان خرید وجود ندارد
  #96693279

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

 • رضا نورمرادی
  2 ماه پیش

  سلام نمادهایی که این فیلتر سیگنال خرید می هد مدتهاست صف خرید هستند و عملا امکان خرید وجود ندارد
  #96693279

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

 • محسن محزون
  10 ماه پیش

  فیلتر بدون مشکل نمایش داده می شود.اگر اشتراکی برای این فیلتر خریداری کنید در دسترس خواهد بود.
  #96693279

  در پاسخ به 09300619***

  چرا نمایش نمیده
  #96693279

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

 • 09300619***
  10 ماه پیش

  چرا نمایش نمیده
  #96693279

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

 • 09374481***
  1 سال پیش

  سلام
  #96693279

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.