سر خطی خرید فردا

شناسه: 96693279
%169
هشدار خرید

نمادهایی که در تمام طول روز صف خرید بوده اند و تقاضای شدید برای آنها وجود دارد و مناسب سر خطی خرید هستند.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ شنبه 21 تیر 1399 تا یکشنبه 23 مرداد 1401 تعداد 2,274 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 169.16 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -15.52 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 83.46 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 98 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 96 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ت**** شنبه 22 مرداد 1401 136,750 (2.97) 0.00 0.00 0.00 1
ک**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 144,950 (4.99) -1.93 -1.93 -1.93 4
پ**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 64,100 (2.97) 0.08 0.08 0.08 4
ت**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 136,500 (2.98) 0.18 0.18 0.18 4
و**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 7,580 (2.98) 0.26 0.26 0.26 4
و**** سه شنبه 18 مرداد 1401 7,560 (2.99) 0.53 0.53 0.26 5
پ**** سه شنبه 18 مرداد 1401 64,050 (2.97) 0.16 0.16 0.08 5
ت**** سه شنبه 18 مرداد 1401 135,450 (2.96) 0.96 0.96 0.78 5
د**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 6,070 (2.88) 7.25 7.25 0.49 11
ت**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 130,800 (2.99) 4.55 4.55 -1.26 11
س**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 36,850 (0.95) 3.39 3.39 0.68 11
پ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 63,450 (2.91) 1.10 1.10 0.24 11
د**** سه شنبه 11 مرداد 1401 6,060 (2.88) 7.43 7.43 0.17 12
پ**** سه شنبه 11 مرداد 1401 63,200 (2.93) 1.50 1.50 0.40 12
س**** سه شنبه 11 مرداد 1401 36,800 (0.96) 3.53 3.53 0.14 12
ت**** سه شنبه 11 مرداد 1401 130,500 (2.99) 4.79 4.79 -1.03 12
ت**** دوشنبه 10 مرداد 1401 129,550 (2.98) 5.56 5.56 -0.31 13
ک**** دوشنبه 10 مرداد 1401 142,150 (2.96) 1.97 0.00 0.00 13
د**** دوشنبه 10 مرداد 1401 6,000 (2.91) 8.50 8.50 1.00 13
پ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 63,100 (2.93) 1.66 1.66 0.16 13
پ**** یکشنبه 9 مرداد 1401 62,900 (2.94) 1.91 1.91 0.32 14
ت**** یکشنبه 9 مرداد 1401 129,150 (2.99) 5.69 5.69 0.00 14
ت**** شنبه 8 مرداد 1401 128,650 (2.96) 6.30 6.30 0.39 15
س**** شنبه 8 مرداد 1401 3,103 (2.98) 7.25 7.25 -2.61 15
پ**** شنبه 8 مرداد 1401 62,850 (2.94) 2.07 2.07 0.08 15
د**** شنبه 8 مرداد 1401 5,920 (2.95) 9.97 9.97 0.17 15
پ**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 62,650 (2.95) 2.39 2.39 0.32 18
س**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 35,950 (0.98) 5.98 5.98 0.28 18
د**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 5,910 (2.96) 10.15 10.15 0.17 18
د**** سه شنبه 4 مرداد 1401 5,900 (2.96) 10.34 10.34 0.17 19
د**** یکشنبه 2 مرداد 1401 5,690 (2.89) 14.41 14.41 0.70 21
د**** شنبه 1 مرداد 1401 5,680 (2.89) 14.61 14.61 0.18 22
د**** چهارشنبه 29 تیر 1401 5,630 (2.92) 15.63 15.63 0.89 25
ف**** چهارشنبه 29 تیر 1401 26,500 (2.91) 11.32 2.83 -0.19 25
س**** سه شنبه 28 تیر 1401 34,600 (0.87) 10.12 10.12 0.29 26
د**** سه شنبه 28 تیر 1401 5,620 (2.93) 15.84 15.84 0.18 26
د**** یکشنبه 26 تیر 1401 5,590 (2.94) 16.46 16.46 0.54 28
د**** شنبه 25 تیر 1401 30,750 (4.94) 5.04 -2.93 -7.97 29
د**** شنبه 25 تیر 1401 5,570 (2.95) 16.88 16.88 0.36 29
د**** شنبه 25 تیر 1401 35,050 (5.89) 5.99 -3.71 -8.27 29
س**** شنبه 25 تیر 1401 34,450 (0.87) 10.60 10.60 0.15 29
د**** چهارشنبه 22 تیر 1401 5,550 (2.96) 17.30 17.30 0.36 32
د**** سه شنبه 21 تیر 1401 5,530 (2.97) 17.72 17.72 0.36 33
د**** دوشنبه 20 تیر 1401 5,500 (2.99) 18.36 18.36 0.55 34
ل**** یکشنبه 19 تیر 1401 28,030 (4.98) 4.99 -18.44 -23.01 36
پ**** شنبه 11 تیر 1401 13,550 (2.96) 13.51 -11.14 -11.14 43
پ**** چهارشنبه 8 تیر 1401 13,530 (2.96) 13.67 -11.01 -11.01 46
و**** چهارشنبه 8 تیر 1401 3,651 (2.99) 5.23 -13.23 -23.01 46
ک**** سه شنبه 7 تیر 1401 23,950 (2.78) 0.63 -23.76 -23.76 47
خ**** یکشنبه 5 تیر 1401 1,821 (2.99) 6.81 4.89 -0.93 49
غ**** یکشنبه 5 تیر 1401 13,700 (2.93) 2.63 -6.57 -13.36 49
خ**** شنبه 4 تیر 1401 1,791 (2.99) 8.60 6.64 0.73 50
خ**** چهارشنبه 1 تیر 1401 1,767 (2.97) 10.07 8.09 1.36 53
ق**** چهارشنبه 1 تیر 1401 19,330 (2.98) 29.33 18.21 -3.62 53
خ**** سه شنبه 31 خرداد 1401 1,744 (2.95) 11.53 9.52 1.32 54
ق**** یکشنبه 29 خرداد 1401 11,460 (4.94) 7.68 -11.87 -23.30 56
ق**** سه شنبه 24 خرداد 1401 20,500 (2.96) 23.90 23.66 0.63 61
ق**** دوشنبه 23 خرداد 1401 20,370 (2.98) 24.69 24.45 0.64 62
ف**** دوشنبه 23 خرداد 1401 9,430 (4.89) 22.80 -13.47 -26.41 62
خ**** شنبه 21 خرداد 1401 10,520 (2.93) 28.04 26.33 -0.19 64
خ**** شنبه 21 خرداد 1401 10,380 (2.97) 24.37 -7.61 -15.13 64
خ**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 10,510 (2.93) 28.16 26.45 -0.10 67
ق**** دوشنبه 16 خرداد 1401 18,110 (2.95) 40.25 39.98 0.17 69
ش**** دوشنبه 16 خرداد 1401 78,100 (1.95) 20.10 -0.96 -0.96 69
ش**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 77,500 (1.97) 21.03 -0.19 -0.19 74
خ**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 10,220 (2.92) 31.80 30.04 0.10 74
ق**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 18,110 (2.95) 40.25 39.98 0.00 74
ق**** سه شنبه 10 خرداد 1401 18,110 (2.95) 40.25 39.98 0.00 75
و**** سه شنبه 10 خرداد 1401 30,200 (2.89) 2.48 -30.63 -33.77 75
ش**** دوشنبه 9 خرداد 1401 31,200 (2.97) 4.65 -17.95 -22.76 76
ق**** دوشنبه 9 خرداد 1401 18,040 (2.96) 40.80 40.52 0.39 76
ش**** یکشنبه 8 خرداد 1401 31,050 (2.98) 5.15 -17.55 -22.38 77
غ**** یکشنبه 8 خرداد 1401 14,010 (4.94) 5.00 -25.77 -35.12 77
ق**** یکشنبه 8 خرداد 1401 17,910 (2.99) 41.82 41.54 0.73 77
ق**** شنبه 7 خرداد 1401 17,790 (2.95) 42.78 42.50 0.67 78
خ**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 9,810 (2.93) 37.31 35.47 -4.18 81
و**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 2,871 (2.97) 5.47 -5.19 -5.64 81
ب**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 7,650 (4.93) 19.61 -14.90 -18.69 81
ق**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 17,740 (2.95) 43.18 42.90 0.28 81
د**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 39,450 (5.9) 12.29 -30.04 -35.23 81
د**** سه شنبه 3 خرداد 1401 37,250 (5.97) 18.93 -25.91 -31.41 82
ق**** سه شنبه 3 خرداد 1401 17,640 (2.97) 43.99 43.71 0.57 82
ف**** سه شنبه 3 خرداد 1401 27,100 (4.99) 52.58 -14.10 -20.85 82
خ**** سه شنبه 3 خرداد 1401 9,790 (2.94) 37.59 35.75 -3.98 82
ک**** سه شنبه 3 خرداد 1401 38,000 (2.98) 31.45 22.11 -8.16 82
ق**** دوشنبه 2 خرداد 1401 17,540 (2.99) 44.81 44.53 0.57 83
ف**** دوشنبه 2 خرداد 1401 26,180 (4.97) 57.94 -11.08 -18.07 83
ح**** دوشنبه 2 خرداد 1401 35,350 (2.91) 21.50 9.62 2.12 83
ک**** دوشنبه 2 خرداد 1401 37,700 (2.86) 32.49 23.08 -7.43 83
و**** دوشنبه 2 خرداد 1401 2,845 (2.96) 6.43 -4.32 -4.78 83
ک**** یکشنبه 1 خرداد 1401 37,200 (2.9) 34.27 24.73 -6.18 84
خ**** یکشنبه 1 خرداد 1401 9,740 (2.95) 38.30 36.45 -3.49 84
و**** یکشنبه 1 خرداد 1401 2,833 (2.98) 6.88 -3.92 -4.38 84
ک**** یکشنبه 1 خرداد 1401 14,710 (2.93) 15.70 -6.32 -14.00 84
ح**** یکشنبه 1 خرداد 1401 35,000 (2.94) 22.71 10.71 1.00 84
ک**** شنبه 31 اردیبهشت 1401 14,290 (2.95) 19.10 -3.57 -11.48 85
و**** شنبه 31 اردیبهشت 1401 2,829 (2.98) 7.03 -3.78 -4.24 85
پ**** چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 15,840 (2.99) 8.65 -23.99 -26.33 88
و**** چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 2,826 (2.98) 7.15 -3.68 -4.14 88
ق**** سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 17,050 (2.71) 48.97 48.68 0.29 89
ا**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 10,880 (4.91) 69.03 59.38 4.96 90
ک**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 13,470 (2.98) 26.35 2.30 -6.09 90
ک**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 20,750 (2.97) 5.88 -34.46 -36.19 90
و**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 2,789 (2.99) 8.57 -2.40 -2.87 90
و**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 2,785 (2.99) 8.73 -2.26 -2.73 91
ک**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 13,100 (2.98) 29.92 5.19 -3.44 91
ف**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 5,750 (4.94) 5.91 -39.88 -47.37 92
ز**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 2,503 (5.96) 26.05 -21.29 -28.49 92
س**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 32,180 (5.99) 6.00 -33.19 -40.12 92
غ**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 4,927 (5.97) 2.09 -31.40 -36.47 92
ز**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 7,420 (6) 3.77 -32.75 -39.08 92
ز**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 10,700 (5.94) 10.37 -25.51 -35.33 92
و**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 2,775 (2.96) 9.12 -1.91 -2.38 92
ک**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 12,720 (2.99) 33.81 8.33 -0.55 92
ش**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 6,230 (5.84) 5.94 -29.26 -32.41 92
ز**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 24,100 (5.88) 21.16 -16.64 -25.48 92
ا**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 9,880 (4.99) 86.13 75.51 4.96 92
ا**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 9,410 (4.9) 95.43 84.27 4.99 95
ش**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 5,886 (5.99) 12.13 -25.13 -28.46 95
ک**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 12,630 (2.93) 34.76 9.11 0.16 95
غ**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 4,392 (5.98) 11.02 -19.97 -27.14 95
و**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 2,170 (5.95) 25.39 2.90 -16.36 95
ک**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 15,160 (2.98) 68.87 20.45 0.20 95
ز**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 10,120 (5.96) 16.70 -21.25 -31.62 95
س**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 30,360 (5.96) 12.35 -29.18 -36.53 95
و**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 2,767 (2.97) 9.43 -1.63 -2.10 95
ا**** سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 8,970 (4.91) 105.02 93.31 4.91 96
ف**** سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 5,460 (5) 11.54 -36.68 -44.58 96
ش**** سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 5,553 (5.99) 18.85 -20.64 -24.17 96
و**** سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 2,757 (2.98) 9.83 -1.27 -1.74 96
ز**** سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 14,850 (4.94) 14.48 -33.87 -39.73 96
ک**** سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 15,140 (2.99) 69.09 20.61 0.13 96
و**** سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 2,152 (5.95) 26.44 3.76 -15.66 96
و**** دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 2,787 (5.96) 5.92 -26.09 -32.22 97
ا**** دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 8,550 (4.9) 115.09 102.81 4.91 97
ش**** دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 5,487 (5.98) 20.28 -19.68 -23.25 97
ک**** دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 15,110 (2.99) 69.42 20.85 0.20 97
و**** دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 13,970 (2.94) 8.59 -14.32 -20.54 97
ب**** یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 13,060 (4.98) 79.79 66.85 3.60 98
و**** یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 2,712 (5.97) 8.85 -24.04 -30.35 98
ش**** یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 5,364 (5.98) 23.04 -17.84 -21.50 98
خ**** یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 8,270 (2.98) 56.11 15.96 0.97 98
ک**** یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 15,110 (2.99) 69.42 20.85 0.00 98
ش**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 17,680 (5.99) 35.41 -8.09 -11.99 99
ف**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 5,055 (4.98) 20.47 -31.61 -40.14 99
ک**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 15,350 (4.99) 66.78 18.96 -1.56 99
ف**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 14,300 (2.95) 10.84 -13.15 -15.73 99
ش**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 5,284 (5.99) 24.91 -16.60 -20.31 99
و**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 2,082 (5.95) 30.69 7.25 -12.82 99
و**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 2,559 (5.96) 15.36 -19.50 -26.18 99
پ**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 1,647 (5.98) 22.10 -22.53 -33.70 99
س**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 34,550 (2.98) 25.04 -21.85 -22.72 104
ش**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 5,232 (5.99) 26.15 -15.77 -19.51 104
و**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 2,700 (2.97) 12.15 0.81 0.15 104
ف**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 16,740 (4.95) 147.01 39.07 -3.94 104
خ**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 7,800 (2.9) 65.51 22.95 2.95 104
ک**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 15,040 (2.94) 70.21 21.41 0.47 104
و**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 2,061 (5.96) 32.02 8.35 -11.94 104
و**** یکشنبه 11 اردیبهشت 1401 2,011 (2.96) 16.26 -16.56 -20.89 105
ش**** یکشنبه 11 اردیبهشت 1401 5,132 (5.98) 28.60 -14.13 -17.95 105
ف**** یکشنبه 11 اردیبهشت 1401 4,915 (4.99) 23.91 -29.66 -38.43 105
و**** یکشنبه 11 اردیبهشت 1401 2,050 (5.99) 32.73 8.93 -11.46 105
ک**** یکشنبه 11 اردیبهشت 1401 18,840 (2.95) 16.61 -27.81 -29.72 105
ک**** یکشنبه 11 اردیبهشت 1401 15,030 (2.94) 70.33 21.49 0.07 105
خ**** یکشنبه 11 اردیبهشت 1401 7,580 (2.98) 70.32 26.52 2.90 105
ف**** شنبه 10 اردیبهشت 1401 7,100 (4.87) 63.10 14.93 -9.15 106
و**** شنبه 10 اردیبهشت 1401 2,000 (2.98) 16.90 -16.10 -20.45 106
ش**** شنبه 10 اردیبهشت 1401 5,037 (5.99) 31.03 -12.51 -16.40 106
د**** شنبه 10 اردیبهشت 1401 12,600 (5.97) 20.79 -9.92 -24.60 106
ک**** شنبه 10 اردیبهشت 1401 15,000 (2.95) 70.67 21.73 0.20 106
ف**** شنبه 10 اردیبهشت 1401 4,845 (4.98) 25.70 -28.65 -37.54 106
غ**** شنبه 10 اردیبهشت 1401 3,345 (5.98) 31.84 -12.80 -23.17 106
و**** شنبه 10 اردیبهشت 1401 2,644 (2.99) 14.52 2.95 0.00 106
و**** شنبه 10 اردیبهشت 1401 2,037 (5.98) 33.58 9.62 -10.90 106
ک**** شنبه 10 اردیبهشت 1401 18,410 (2.96) 19.34 -26.13 -28.08 106
ک**** چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 17,980 (2.97) 22.19 -24.36 -26.36 109
و**** چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 13,100 (2.98) 15.80 -8.63 -15.27 109
ف**** چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 4,756 (4.98) 28.05 -27.31 -36.38 109
ف**** چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 6,940 (4.99) 66.86 17.58 -7.06 109
س**** چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 4,976 (2.98) 31.63 -7.72 -14.79 109
ک**** چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 14,990 (2.95) 70.78 21.81 0.07 109
و**** چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 2,256 (5.96) 9.44 -18.75 -26.37 109
و**** چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 2,639 (2.96) 14.74 3.15 0.19 109
خ**** چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 7,150 (2.87) 80.56 34.13 2.94 109
ث**** چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 8,640 (5.88) 64.47 -27.66 -31.71 109
ف**** سه شنبه 6 اردیبهشت 1401 4,726 (4.99) 28.86 -26.85 -35.97 110
س**** سه شنبه 6 اردیبهشت 1401 4,941 (2.98) 32.56 -7.06 -14.19 110
ث**** سه شنبه 6 اردیبهشت 1401 1,610 (4.95) 13.73 -11.18 -18.32 110
ف**** سه شنبه 6 اردیبهشت 1401 6,640 (4.89) 74.40 22.89 -2.86 110
پ**** سه شنبه 6 اردیبهشت 1401 13,580 (2.95) 28.06 -11.34 -14.06 110
ک**** سه شنبه 6 اردیبهشت 1401 27,050 (2.85) 84.66 71.53 0.37 110
ک**** سه شنبه 6 اردیبهشت 1401 14,960 (2.95) 71.12 22.06 0.20 110
خ**** سه شنبه 6 اردیبهشت 1401 7,060 (2.91) 82.86 35.84 1.27 110
و**** سه شنبه 6 اردیبهشت 1401 2,186 (5.96) 12.95 -16.15 -24.02 110
ث**** سه شنبه 6 اردیبهشت 1401 8,270 (5.88) 71.83 -24.43 -28.66 110
و**** دوشنبه 5 اردیبهشت 1401 2,127 (5.97) 16.08 -13.82 -21.91 111
ف**** دوشنبه 5 اردیبهشت 1401 4,707 (4.99) 29.38 -26.56 -35.71 111
و**** دوشنبه 5 اردیبهشت 1401 8,420 (2.93) 29.45 -7.72 -10.21 111
ف**** دوشنبه 5 اردیبهشت 1401 6,360 (4.95) 82.08 28.30 1.42 111
ک**** دوشنبه 5 اردیبهشت 1401 27,000 (2.85) 85.00 71.85 0.19 111
ک**** دوشنبه 5 اردیبهشت 1401 14,940 (2.96) 71.35 22.22 0.13 111
و**** دوشنبه 5 اردیبهشت 1401 2,626 (2.98) 15.31 3.66 0.08 111
خ**** دوشنبه 5 اردیبهشت 1401 6,910 (2.98) 86.83 38.78 2.17 111
و**** دوشنبه 5 اردیبهشت 1401 12,760 (2.98) 18.89 -6.19 -13.01 111
ث**** دوشنبه 5 اردیبهشت 1401 7,980 (5.97) 78.07 -21.68 -26.07 111
س**** دوشنبه 5 اردیبهشت 1401 4,886 (2.99) 34.06 -6.02 -13.22 111
ف**** یکشنبه 4 اردیبهشت 1401 4,636 (4.98) 31.36 -25.43 -34.73 112
و**** یکشنبه 4 اردیبهشت 1401 12,720 (2.99) 19.26 -5.90 -12.74 112
ث**** یکشنبه 4 اردیبهشت 1401 1,461 (4.95) 25.33 -2.12 -9.99 112
ف**** یکشنبه 4 اردیبهشت 1401 6,220 (4.89) 86.17 31.19 2.25 112
پ**** یکشنبه 4 اردیبهشت 1401 13,500 (2.97) 28.81 -10.81 -13.56 112
خ**** یکشنبه 4 اردیبهشت 1401 6,750 (2.89) 91.26 42.07 2.37 112
ک**** یکشنبه 4 اردیبهشت 1401 14,900 (2.97) 71.81 22.55 0.27 112
س**** یکشنبه 4 اردیبهشت 1401 4,826 (2.98) 35.72 -4.85 -12.14 112
و**** یکشنبه 4 اردیبهشت 1401 2,624 (2.98) 15.40 3.73 0.08 112
و**** یکشنبه 4 اردیبهشت 1401 2,024 (5.96) 21.99 -9.44 -17.93 112
س**** چهارشنبه 31 فروردین 1401 4,776 (2.99) 37.14 -3.85 -11.22 116
د**** چهارشنبه 31 فروردین 1401 8,230 (5.92) 16.77 -32.93 -38.27 116
و**** چهارشنبه 31 فروردین 1401 12,650 (2.92) 19.92 -5.38 -12.25 116
ک**** چهارشنبه 31 فروردین 1401 14,880 (2.97) 72.04 22.72 0.13 116
د**** چهارشنبه 31 فروردین 1401 11,020 (5.96) 38.11 2.99 -13.79 116
خ**** چهارشنبه 31 فروردین 1401 6,392 (5.98) 8.10 -20.20 -28.25 116
و**** چهارشنبه 31 فروردین 1401 4,170 (4.98) 11.27 3.02 -11.22 116
خ**** چهارشنبه 31 فروردین 1401 6,560 (2.98) 96.80 46.19 2.90 116
د**** سه شنبه 30 فروردین 1401 10,640 (5.97) 43.05 6.67 -10.71 117
و**** سه شنبه 30 فروردین 1401 3,972 (4.99) 16.82 8.16 -6.80 117
ک**** سه شنبه 30 فروردین 1401 3,765 (4.99) 17.88 -17.74 -35.56 117
خ**** سه شنبه 30 فروردین 1401 6,370 (2.9) 102.67 50.55 2.98 117
ک**** سه شنبه 30 فروردین 1401 14,800 (2.99) 72.97 23.38 0.54 117
د**** سه شنبه 30 فروردین 1401 8,150 (5.98) 17.91 -32.27 -37.67 117
و**** سه شنبه 30 فروردین 1401 2,604 (2.96) 16.28 4.53 0.77 117
ک**** سه شنبه 30 فروردین 1401 25,800 (2.99) 93.60 79.84 -3.88 117
و**** دوشنبه 29 فروردین 1401 5,261 (5.98) 34.00 -17.45 -27.16 118
د**** دوشنبه 29 فروردین 1401 10,410 (5.9) 46.21 9.03 -8.74 118
د**** دوشنبه 29 فروردین 1401 8,060 (5.91) 19.23 -31.51 -36.97 118
و**** دوشنبه 29 فروردین 1401 3,783 (4.99) 22.65 13.56 -2.14 118
ک**** دوشنبه 29 فروردین 1401 14,750 (2.93) 73.56 23.80 0.34 118
خ**** دوشنبه 29 فروردین 1401 6,190 (4.91) 108.56 54.93 2.91 118
پ**** دوشنبه 29 فروردین 1401 13,260 (2.95) 31.15 -9.20 -11.99 118
ت**** دوشنبه 29 فروردین 1401 3,439 (5.97) 65.75 -12.15 -22.22 118
و**** یکشنبه 28 فروردین 1401 5,088 (4.99) 38.56 -14.64 -24.69 119
س**** یکشنبه 28 فروردین 1401 4,588 (2.98) 42.76 0.09 -7.59 119
د**** یکشنبه 28 فروردین 1401 7,910 (4.9) 21.49 -30.21 -35.78 119
و**** یکشنبه 28 فروردین 1401 17,510 (3) 11.31 -15.13 -16.90 119
ک**** یکشنبه 28 فروردین 1401 14,980 (4.97) 70.89 21.90 -1.54 119
خ**** یکشنبه 28 فروردین 1401 5,900 (2.96) 118.81 62.54 4.92 119
و**** شنبه 27 فروردین 1401 4,987 (4.98) 41.37 -12.91 -23.16 120
د**** شنبه 27 فروردین 1401 7,830 (4.95) 22.73 -29.50 -35.12 120
ک**** شنبه 27 فروردین 1401 14,630 (2.95) 74.98 24.81 0.82 120
خ**** شنبه 27 فروردین 1401 5,730 (2.87) 125.31 67.36 2.97 120
و**** شنبه 27 فروردین 1401 11,650 (2.91) 30.21 2.75 -4.72 120
پ**** شنبه 27 فروردین 1401 13,130 (2.98) 32.44 -8.30 -11.12 120
ک**** چهارشنبه 24 فروردین 1401 14,620 (2.95) 75.10 24.90 0.07 123
و**** چهارشنبه 24 فروردین 1401 11,590 (2.93) 30.89 3.28 -4.23 123
د**** چهارشنبه 24 فروردین 1401 7,730 (4.88) 24.32 -28.59 -34.28 123
پ**** چهارشنبه 24 فروردین 1401 13,330 (4.96) 30.46 -9.68 -12.45 123
ح**** سه شنبه 23 فروردین 1401 27,550 (2.99) 55.90 40.65 2.36 124
ک**** سه شنبه 23 فروردین 1401 14,560 (2.97) 75.82 25.41 0.41 124
س**** سه شنبه 23 فروردین 1401 4,423 (2.98) 48.09 3.82 -4.14 124
پ**** سه شنبه 23 فروردین 1401 13,000 (2.92) 33.77 -7.38 -10.23 124
خ**** دوشنبه 22 فروردین 1401 1,914 (4.99) 27.48 -4.81 -16.41 125
ک**** دوشنبه 22 فروردین 1401 6,950 (4.98) 17.27 -25.32 -32.95 125
و**** دوشنبه 22 فروردین 1401 4,479 (4.99) 54.05 26.81 -1.99 125
خ**** دوشنبه 22 فروردین 1401 2,646 (5) 19.09 -18.33 -29.48 125
ل**** دوشنبه 22 فروردین 1401 6,370 (4.94) 24.80 0.47 -5.65 125
پ**** دوشنبه 22 فروردین 1401 12,960 (2.93) 34.18 -7.10 -9.95 125
خ**** دوشنبه 22 فروردین 1401 7,180 (2.86) 87.60 85.10 -1.25 125
س**** دوشنبه 22 فروردین 1401 4,421 (2.98) 48.16 3.87 -4.09 125
خ**** یکشنبه 21 فروردین 1401 1,863 (4.95) 30.97 -2.20 -14.12 126
و**** یکشنبه 21 فروردین 1401 10,750 (2.96) 41.12 11.35 2.88 126
ک**** یکشنبه 21 فروردین 1401 6,940 (4.99) 17.44 -25.22 -32.85 126
پ**** یکشنبه 21 فروردین 1401 6,874 (2.93) 30.52 -0.49 -4.57 126
پ**** یکشنبه 21 فروردین 1401 12,890 (2.95) 34.91 -6.59 -9.46 126
ل**** یکشنبه 21 فروردین 1401 6,270 (4.84) 26.79 2.07 -4.15 126
خ**** یکشنبه 21 فروردین 1401 1,948 (4.95) 11.34 -8.62 -27.10 126
س**** یکشنبه 21 فروردین 1401 4,419 (2.98) 48.22 3.91 -4.05 126
س**** یکشنبه 21 فروردین 1401 25,910 (4.98) 36.28 -7.29 -9.57 126
و**** یکشنبه 21 فروردین 1401 4,522 (4.99) 37.11 18.53 -13.09 126
خ**** یکشنبه 21 فروردین 1401 2,571 (4.98) 22.56 -15.95 -27.42 126
ک**** شنبه 20 فروردین 1401 6,910 (4.85) 17.95 -24.89 -32.56 127
خ**** شنبه 20 فروردین 1401 6,890 (2.98) 95.50 92.89 2.03 127
ل**** شنبه 20 فروردین 1401 6,200 (4.9) 28.23 3.23 -3.06 127
خ**** شنبه 20 فروردین 1401 1,836 (4.97) 32.90 -0.76 -12.85 127
س**** شنبه 20 فروردین 1401 4,499 (4.99) 45.59 2.07 -5.76 127
و**** شنبه 20 فروردین 1401 3,684 (4.98) 43.62 -14.01 -23.70 127
خ**** شنبه 20 فروردین 1401 2,460 (4.99) 28.09 -12.15 -24.15 127
خ**** چهارشنبه 17 فروردین 1401 6,830 (2.86) 97.22 94.58 0.88 130
و**** چهارشنبه 17 فروردین 1401 2,408 (2.99) 25.75 13.04 -1.16 130
س**** چهارشنبه 17 فروردین 1401 4,412 (2.98) 48.46 4.08 -3.90 130
و**** چهارشنبه 17 فروردین 1401 3,509 (2.99) 50.78 -9.72 -19.89 130
ت**** چهارشنبه 17 فروردین 1401 4,759 (1.47) 10.72 3.99 -11.01 130
و**** چهارشنبه 17 فروردین 1401 2,647 (2.99) 3.85 -26.67 -30.83 130
ک**** چهارشنبه 17 فروردین 1401 6,840 (4.9) 19.15 -24.12 -31.87 130
خ**** چهارشنبه 17 فروردین 1401 2,343 (4.97) 34.49 -7.77 -20.36 130
خ**** چهارشنبه 17 فروردین 1401 1,812 (4.98) 34.66 0.55 -11.70 130
ل**** چهارشنبه 17 فروردین 1401 6,140 (4.95) 29.48 4.23 -2.12 130
و**** چهارشنبه 17 فروردین 1401 4,393 (4.99) 57.07 29.30 -0.07 130
خ**** سه شنبه 16 فروردین 1401 2,232 (4.98) 41.17 -3.18 -16.40 131
ت**** سه شنبه 16 فروردین 1401 4,693 (4.98) 12.27 5.45 -9.76 131
و**** سه شنبه 16 فروردین 1401 4,198 (4.97) 64.36 35.30 4.57 131

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

 • محسن محزون
  2 ماه پیش

  فیلتر بدون مشکل نمایش داده می شود.اگر اشتراکی برای این فیلتر خریداری کنید در دسترس خواهد بود.
  #96693279

  در پاسخ به 09300619***

  چرا نمایش نمیده
  #96693279

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

 • 09300619***
  2 ماه پیش

  چرا نمایش نمیده
  #96693279

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

 • 09374481***
  11 ماه پیش

  سلام
  #96693279

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.