سر خطی فروش فردا

شناسه: 87253364
%130
هشدار فروش

نمادهایی که در تمام طول روز صف فروش بوده اند و شدت عرضه در آنها بسیار بالاست و مناسب سرخطی فروش هستند.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ سه شنبه 24 تیر 1399 تا یکشنبه 23 مرداد 1401 تعداد 23,907 هشدار فروش صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 129.55 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -12.94 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 75.99 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 96 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 93 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
گ**** شنبه 22 مرداد 1401 109,050 (-2.98) 2.11 2.11 2.11 1
ق**** شنبه 22 مرداد 1401 113,300 (-1.98) 2.07 2.07 2.07 1
ل**** شنبه 22 مرداد 1401 16,750 (-2.95) 0.06 0.06 0.06 1
ک**** شنبه 22 مرداد 1401 56,150 (-1.92) 0.00 0.00 0.00 1
ک**** شنبه 22 مرداد 1401 10,350 (-2.9) 3.09 3.09 3.09 1
ک**** شنبه 22 مرداد 1401 47,100 (-2.98) 0.21 0.21 0.21 1
ک**** شنبه 22 مرداد 1401 46,400 (-2.92) 0.22 0.22 0.22 1
ف**** شنبه 22 مرداد 1401 2,010 (-2.99) 0.25 0.25 0.25 1
ف**** شنبه 22 مرداد 1401 27,250 (-2.85) 2.64 2.64 2.64 1
ش**** شنبه 22 مرداد 1401 269,450 (-1.98) 0.07 0.07 0.07 1
ا**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 33,650 (-4.99) -3.50 -8.09 -8.09 4
ک**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 56,150 (-1.92) 0.00 0.00 0.00 4
ش**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 269,450 (-1.98) 0.07 0.07 0.00 4
ق**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 113,300 (-1.98) 2.07 2.07 0.00 4
گ**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 109,050 (-2.98) 2.11 2.11 0.00 4
ل**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 22,050 (-1.78) 0.00 -1.78 -2.00 4
ت**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 19,300 (-4.92) 1.05 -4.46 -4.46 4
ل**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 16,750 (-2.95) 0.06 0.06 0.00 4
ف**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 2,011 (-2.99) 0.30 0.30 0.05 4
ک**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 46,450 (-2.92) 0.32 0.32 0.11 4
ح**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 85,250 (-2.95) 2.40 2.40 -5.28 4
خ**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 12,740 (-2.97) 1.27 -3.48 -4.43 4
ف**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 27,550 (-2.99) 3.77 3.77 1.10 4
ف**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 4,551 (-1.98) 1.56 1.56 -3.17 4
ک**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 10,660 (-2.91) 6.18 6.18 3.00 4
خ**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 21,800 (-2.89) 0.46 -4.80 -7.23 4
ک**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 18,310 (-2.96) 0.27 0.16 -5.52 4
ف**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 50,650 (-2.96) 4.76 4.76 1.71 4
گ**** سه شنبه 18 مرداد 1401 109,050 (-2.98) 2.11 2.11 0.00 5
و**** سه شنبه 18 مرداد 1401 4,364 (-2.97) 6.26 6.26 0.02 5
ف**** سه شنبه 18 مرداد 1401 57,000 (-0.95) 1.06 1.06 0.00 5
ک**** سه شنبه 18 مرداد 1401 48,050 (-2.92) 2.23 2.23 2.02 5
ق**** سه شنبه 18 مرداد 1401 113,300 (-1.98) 2.07 2.07 0.00 5
ک**** سه شنبه 18 مرداد 1401 55,150 (-3.91) -1.78 -1.78 -1.78 5
ل**** سه شنبه 18 مرداد 1401 16,750 (-2.95) 0.06 0.06 0.00 5
و**** سه شنبه 18 مرداد 1401 2,757 (-2.99) 1.85 1.36 -4.24 5
د**** سه شنبه 18 مرداد 1401 1,387 (-2.93) 6.20 6.20 0.00 5
خ**** سه شنبه 18 مرداد 1401 21,950 (-2.87) 1.15 -4.15 -6.60 5
ک**** سه شنبه 18 مرداد 1401 10,670 (-3) 6.27 6.27 0.09 5
ک**** سه شنبه 18 مرداد 1401 46,550 (-2.91) 0.54 0.54 0.22 5
ف**** سه شنبه 18 مرداد 1401 4,557 (-1.97) 1.70 1.70 -3.04 5
ف**** سه شنبه 18 مرداد 1401 2,012 (-2.98) 0.35 0.35 0.05 5
ف**** سه شنبه 18 مرداد 1401 27,800 (-2.96) 4.71 4.71 0.91 5
ف**** سه شنبه 18 مرداد 1401 51,500 (-2.92) 6.51 6.51 1.68 5
گ**** شنبه 15 مرداد 1401 109,050 (-2.98) 2.11 2.11 0.00 8
و**** شنبه 15 مرداد 1401 4,378 (-2.99) 6.60 6.60 0.32 8
ک**** شنبه 15 مرداد 1401 48,150 (-2.92) 2.45 2.45 0.21 8
د**** شنبه 15 مرداد 1401 1,387 (-2.93) 6.20 6.20 0.00 8
ک**** شنبه 15 مرداد 1401 56,300 (-1.91) 2.09 0.27 0.27 8
ق**** شنبه 15 مرداد 1401 113,350 (-1.98) 2.12 2.12 0.04 8
خ**** شنبه 15 مرداد 1401 22,200 (-2.84) 2.30 -3.06 -5.53 8
ف**** شنبه 15 مرداد 1401 15,160 (-2.94) 9.54 9.54 0.07 8
ف**** شنبه 15 مرداد 1401 57,000 (-0.95) 1.06 1.06 0.00 8
ک**** شنبه 15 مرداد 1401 10,880 (-2.94) 8.37 8.37 1.97 8
خ**** شنبه 15 مرداد 1401 28,400 (-2.9) 6.57 6.57 -1.05 8
ت**** شنبه 15 مرداد 1401 19,750 (-2.94) 3.40 -2.23 -2.23 8
ک**** شنبه 15 مرداد 1401 18,480 (-2.99) 1.20 1.09 -4.64 8
ف**** شنبه 15 مرداد 1401 2,012 (-2.98) 0.35 0.35 0.00 8
ف**** شنبه 15 مرداد 1401 4,560 (-1.99) 1.76 1.76 -2.98 8
ک**** شنبه 15 مرداد 1401 45,850 (-4.97) -0.97 -0.97 -1.50 8
خ**** شنبه 15 مرداد 1401 25,550 (-2.85) 4.29 2.40 -3.40 8
ب**** شنبه 15 مرداد 1401 13,480 (-2.95) 4.25 4.25 -2.67 8
ف**** شنبه 15 مرداد 1401 52,050 (-2.98) 7.65 7.65 1.07 8
ش**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 269,450 (-1.98) 0.00 0.00 0.00 11
و**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 9,150 (-1.92) 6.27 6.27 0.00 11
ح**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 38,750 (-2.88) 0.00 0.00 0.00 11
گ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 109,050 (-2.98) 0.00 0.00 0.00 11
و**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 4,379 (-2.99) 3.45 3.45 0.02 11
ف**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 57,000 (-0.95) 0.00 0.00 0.00 11
و**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 2,798 (-2.98) 3.25 2.79 -2.81 11
ق**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 113,350 (-1.98) 0.04 0.04 0.00 11
ل**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 16,820 (-2.94) 2.13 0.42 0.42 11
ک**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 46,850 (-2.9) 2.18 0.97 0.64 11
ت**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 19,750 (-2.94) 2.33 0.77 -1.50 11
ک**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 14,170 (-2.94) 7.02 4.19 -2.54 11
ک**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 48,200 (-2.92) 2.44 2.34 0.10 11
ت**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 8,660 (-4.93) 4.46 -1.03 -6.98 11
گ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 25,950 (-2.99) 7.90 7.90 -5.12 11
خ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 25,550 (-2.85) 4.29 2.40 -3.40 11
خ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 28,550 (-2.89) 6.73 4.20 -0.52 11
و**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 1,804 (-2.95) 4.10 2.50 -2.17 11
خ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 22,250 (-2.83) 2.53 -3.26 -3.26 11
ف**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 4,484 (-3.98) -1.43 -3.57 -4.60 11
خ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 17,140 (-2.99) 4.70 -2.50 -3.22 11
د**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 1,359 (-4.96) 0.97 0.97 -2.02 11
ک**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 10,930 (-2.93) 5.60 5.60 0.46 11
ف**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 1,972 (-4.96) -1.89 -1.89 -1.99 11
و**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 10,360 (-2.99) 1.37 1.37 -3.27 11
ک**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 18,500 (-2.88) 1.31 1.31 -4.54 11
ف**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 52,650 (-2.94) 5.72 5.72 1.15 11
ف**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 15,170 (-2.94) 6.38 6.38 0.07 11
م**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 63,600 (-2.97) 1.92 1.92 -6.88 11
ک**** سه شنبه 11 مرداد 1401 56,450 (-1.99) 2.36 0.53 0.00 12
ب**** سه شنبه 11 مرداد 1401 13,690 (-2.97) 5.88 5.88 -1.16 12
ت**** سه شنبه 11 مرداد 1401 8,730 (-4.9) 5.31 3.80 -6.23 12
گ**** سه شنبه 11 مرداد 1401 25,650 (-4.82) 8.69 8.69 -6.22 12
ف**** سه شنبه 11 مرداد 1401 2,013 (-2.98) 2.08 0.40 0.05 12
ت**** سه شنبه 11 مرداد 1401 5,010 (-2.9) 7.63 7.63 -2.72 12
ف**** سه شنبه 11 مرداد 1401 4,578 (-1.99) 2.16 2.16 -2.60 12
و**** سه شنبه 11 مرداد 1401 1,956 (-1.95) 3.93 2.09 -0.91 12
گ**** سه شنبه 11 مرداد 1401 106,950 (-4.97) 0.14 0.14 -1.93 12
خ**** سه شنبه 11 مرداد 1401 25,550 (-2.85) 4.29 2.40 -3.40 12
د**** سه شنبه 11 مرداد 1401 1,389 (-2.93) 6.36 6.36 0.14 12
ک**** سه شنبه 11 مرداد 1401 46,850 (-2.9) 2.18 1.19 0.00 12
خ**** سه شنبه 11 مرداد 1401 22,350 (-2.82) 3.00 -2.40 -4.89 12
ش**** سه شنبه 11 مرداد 1401 269,500 (-1.98) 0.09 0.09 0.02 12
خ**** سه شنبه 11 مرداد 1401 28,600 (-2.88) 7.32 7.32 -0.35 12
ت**** سه شنبه 11 مرداد 1401 19,750 (-2.94) 3.40 -2.23 -2.23 12
ک**** سه شنبه 11 مرداد 1401 48,200 (-2.92) 2.55 2.55 0.00 12
ف**** سه شنبه 11 مرداد 1401 791 (-2.94) 1.02 -0.88 -5.61 12
ح**** سه شنبه 11 مرداد 1401 1,973 (-2.95) 1.08 -6.14 -10.28 12
ش**** سه شنبه 11 مرداد 1401 83,450 (-1.99) 9.73 9.73 0.12 12
ک**** سه شنبه 11 مرداد 1401 1,224 (-2.93) 0.66 -1.69 -5.63 12
ف**** سه شنبه 11 مرداد 1401 53,450 (-2.99) 10.55 10.55 1.52 12
خ**** سه شنبه 11 مرداد 1401 5,350 (-2.9) 4.49 3.48 -4.97 12
ف**** سه شنبه 11 مرداد 1401 14,870 (-4.98) 7.44 7.44 -1.98 12
خ**** سه شنبه 11 مرداد 1401 17,170 (-2.99) 4.89 0.18 -5.40 12
ک**** سه شنبه 11 مرداد 1401 14,220 (-2.93) 7.40 5.72 -2.20 12
ن**** دوشنبه 10 مرداد 1401 8,870 (-2.95) 0.00 0.00 0.00 13
و**** دوشنبه 10 مرداد 1401 9,150 (-1.92) 8.41 8.41 0.00 13
ش**** دوشنبه 10 مرداد 1401 270,100 (-1.99) 0.32 0.32 0.22 13
ک**** دوشنبه 10 مرداد 1401 56,450 (-1.99) 2.36 0.53 0.00 13
ت**** دوشنبه 10 مرداد 1401 19,750 (-2.94) 3.40 -2.23 -2.23 13
و**** دوشنبه 10 مرداد 1401 1,811 (-2.94) 4.50 2.37 -1.79 13
ل**** دوشنبه 10 مرداد 1401 16,820 (-2.94) 2.13 0.48 0.00 13
خ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 25,600 (-2.84) 4.49 2.61 -3.21 13
خ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 17,260 (-2.97) 5.44 0.70 -4.90 13
و**** دوشنبه 10 مرداد 1401 1,168 (-2.99) 11.77 11.13 0.17 13
ک**** دوشنبه 10 مرداد 1401 14,340 (-2.97) 8.31 6.62 -1.38 13
ث**** دوشنبه 10 مرداد 1401 3,600 (-1.98) 5.98 -2.96 -2.96 13
ف**** دوشنبه 10 مرداد 1401 57,000 (-0.95) 1.06 1.06 0.00 13
ف**** دوشنبه 10 مرداد 1401 16,890 (-2.98) 12.83 6.83 0.00 13
ب**** دوشنبه 10 مرداد 1401 13,690 (-2.97) 5.88 5.88 -1.16 13
گ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 26,150 (-2.96) 10.81 10.81 -4.39 13
ک**** دوشنبه 10 مرداد 1401 48,250 (-2.91) 2.66 2.66 0.10 13
ت**** دوشنبه 10 مرداد 1401 5,010 (-2.9) 7.63 7.63 -2.72 13
ک**** دوشنبه 10 مرداد 1401 46,850 (-2.9) 2.18 1.19 0.00 13
ف**** دوشنبه 10 مرداد 1401 4,579 (-1.99) 2.19 2.19 -2.57 13
خ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 4,720 (-2.88) 3.74 1.94 -2.28 13
خ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 22,500 (-2.8) 3.69 -1.75 -4.26 13
ش**** دوشنبه 10 مرداد 1401 83,850 (-1.98) 10.26 10.26 0.48 13
و**** دوشنبه 10 مرداد 1401 4,294 (-4.97) 4.55 4.55 -1.94 13
و**** دوشنبه 10 مرداد 1401 1,958 (-1.95) 4.04 2.19 -0.81 13
و**** دوشنبه 10 مرداد 1401 6,510 (-2.98) 9.41 9.41 -1.96 13
م**** دوشنبه 10 مرداد 1401 64,450 (-2.93) 4.20 2.30 -5.64 13
خ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 28,650 (-2.88) 7.50 7.50 -0.17 13
ف**** دوشنبه 10 مرداد 1401 2,014 (-2.98) 2.13 0.45 0.05 13
ت**** دوشنبه 10 مرداد 1401 8,750 (-4.99) 5.55 4.04 -6.02 13
ف**** دوشنبه 10 مرداد 1401 15,200 (-2.93) 9.83 9.83 0.20 13
و**** یکشنبه 9 مرداد 1401 9,150 (-1.92) 8.41 8.41 0.00 14
ل**** یکشنبه 9 مرداد 1401 16,820 (-2.94) 2.13 0.48 0.00 14
م**** یکشنبه 9 مرداد 1401 64,800 (-2.99) 4.77 2.86 -5.12 14
ل**** یکشنبه 9 مرداد 1401 24,350 (-1.81) 10.43 8.46 0.00 14
و**** یکشنبه 9 مرداد 1401 2,798 (-2.98) 3.36 2.87 -2.81 14
و**** یکشنبه 9 مرداد 1401 4,384 (-2.98) 6.74 6.74 0.11 14
گ**** یکشنبه 9 مرداد 1401 109,200 (-2.97) 2.25 2.25 0.00 14
ت**** یکشنبه 9 مرداد 1401 5,010 (-2.9) 7.63 7.63 -2.72 14
و**** یکشنبه 9 مرداد 1401 6,510 (-2.98) 9.41 9.41 -1.96 14
و**** یکشنبه 9 مرداد 1401 1,959 (-1.95) 4.09 2.24 -0.76 14
و**** یکشنبه 9 مرداد 1401 1,171 (-2.98) 12.06 11.42 0.26 14
ش**** یکشنبه 9 مرداد 1401 270,500 (-1.99) 0.46 0.46 0.15 14
گ**** یکشنبه 9 مرداد 1401 26,200 (-2.96) 11.02 11.02 -4.20 14
ب**** یکشنبه 9 مرداد 1401 13,710 (-2.97) 6.03 6.03 -1.01 14
ث**** یکشنبه 9 مرداد 1401 3,600 (-1.98) 5.98 -2.96 -2.96 14
ف**** یکشنبه 9 مرداد 1401 7,240 (-1.89) 1.12 -3.08 -7.77 14
و**** یکشنبه 9 مرداد 1401 1,179 (-2.96) 6.89 6.89 -4.77 14
ف**** یکشنبه 9 مرداد 1401 16,550 (-4.99) 10.55 4.68 -2.01 14
و**** یکشنبه 9 مرداد 1401 19,500 (-2.98) 2.63 -5.80 -7.58 14
خ**** یکشنبه 9 مرداد 1401 17,270 (-2.97) 5.50 0.76 -4.85 14
ک**** یکشنبه 9 مرداد 1401 46,900 (-2.89) 2.29 1.30 0.11 14
خ**** یکشنبه 9 مرداد 1401 9,400 (-2.99) 6.70 -0.11 -4.57 14
خ**** یکشنبه 9 مرداد 1401 25,650 (-2.84) 4.69 2.81 -3.02 14
ف**** یکشنبه 9 مرداد 1401 2,015 (-2.98) 2.18 0.50 0.05 14
ن**** یکشنبه 9 مرداد 1401 8,880 (-2.95) 0.11 0.11 0.11 14
ش**** یکشنبه 9 مرداد 1401 83,950 (-1.98) 10.39 10.39 0.12 14
ف**** یکشنبه 9 مرداد 1401 15,200 (-2.99) 9.83 9.83 0.00 14
ت**** یکشنبه 9 مرداد 1401 8,770 (-4.98) 5.79 4.28 -5.80 14
د**** شنبه 8 مرداد 1401 1,389 (-2.93) 3.19 3.19 0.00 15
و**** شنبه 8 مرداد 1401 9,150 (-1.92) 6.27 6.27 0.00 15
ل**** شنبه 8 مرداد 1401 16,820 (-2.94) 2.13 0.42 0.00 15
ت**** شنبه 8 مرداد 1401 4,920 (-4.83) 2.86 2.86 -4.47 15
ث**** شنبه 8 مرداد 1401 11,660 (-2.99) 23.39 23.39 0.00 15
ل**** شنبه 8 مرداد 1401 24,350 (-1.81) 10.43 9.19 0.00 15
خ**** شنبه 8 مرداد 1401 17,340 (-2.96) 5.93 -1.37 -2.09 15
و**** شنبه 8 مرداد 1401 1,960 (-1.95) 4.14 0.87 -0.71 15
و**** شنبه 8 مرداد 1401 6,520 (-2.97) 6.54 5.33 -1.81 15
ف**** شنبه 8 مرداد 1401 57,050 (-0.95) 0.09 0.09 0.00 15
و**** شنبه 8 مرداد 1401 2,798 (-2.98) 3.25 2.79 -2.81 15
ت**** شنبه 8 مرداد 1401 8,840 (-4.94) 6.63 1.03 -5.05 15
ک**** شنبه 8 مرداد 1401 46,900 (-2.89) 2.29 1.08 0.00 15
ف**** شنبه 8 مرداد 1401 16,900 (-2.98) 12.89 6.36 0.06 15
و**** شنبه 8 مرداد 1401 1,830 (-2.96) 5.60 3.98 -0.76 15
ف**** شنبه 8 مرداد 1401 4,593 (-1.98) 2.43 -1.23 -2.28 15
و**** شنبه 8 مرداد 1401 4,384 (-2.98) 3.57 3.57 0.00 15
ت**** شنبه 8 مرداد 1401 14,780 (-1.98) 0.00 0.00 0.00 15
ح**** شنبه 8 مرداد 1401 39,960 (-4.99) 15.83 6.59 -5.95 15
و**** شنبه 8 مرداد 1401 296,050 (-2.99) 0.19 0.19 -5.61 15
ف**** شنبه 8 مرداد 1401 2,018 (-2.98) 2.33 0.40 0.15 15
گ**** شنبه 8 مرداد 1401 26,250 (-2.95) 9.15 9.15 -4.02 15
ب**** شنبه 8 مرداد 1401 13,740 (-2.96) 3.78 3.31 -0.79 15
و**** شنبه 8 مرداد 1401 1,177 (-2.96) 12.63 7.29 0.51 15
ف**** شنبه 8 مرداد 1401 15,210 (-2.99) 6.66 6.66 0.07 15
ک**** شنبه 8 مرداد 1401 55,400 (-3.98) 0.45 -1.34 -1.86 15
ف**** شنبه 8 مرداد 1401 27,500 (-2.82) 1.10 0.92 -6.78 15
س**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 32,600 (-1.95) 7.06 6.71 -1.66 18
و**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 4,402 (-2.99) 7.18 7.18 0.41 18
ف**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 57,050 (-0.95) 1.15 1.15 0.00 18
ل**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 24,350 (-1.81) 10.43 8.46 0.00 18
و**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 2,798 (-2.98) 3.36 2.87 -2.81 18
گ**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 109,200 (-2.97) 2.25 2.25 0.00 18
ن**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 9,090 (-4.91) 2.48 2.48 -0.66 18
ت**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 14,830 (-1.98) 0.34 0.34 0.34 18
ت**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 5,020 (-2.9) 7.84 7.84 -2.52 18
و**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 296,600 (-2.99) 2.67 2.67 -5.44 18
ح**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 4,506 (-1.97) 5.73 5.35 -0.09 18
ف**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 15,210 (-2.99) 9.90 9.90 0.00 18
ث**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 3,600 (-1.98) 5.98 -2.96 -2.96 18
ف**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 16,900 (-2.98) 12.89 6.89 0.00 18
و**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 6,560 (-2.95) 10.25 10.25 -1.20 18
و**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 1,199 (-2.99) 8.70 8.70 -3.15 18
و**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 8,960 (-3.96) 6.16 6.16 -2.08 18
ش**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 4,359 (-2.98) 8.84 3.91 -0.02 18
گ**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 26,250 (-2.95) 11.23 11.23 -4.02 18
ک**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 46,950 (-2.99) 2.40 1.40 0.11 18
د**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 1,390 (-2.93) 6.43 6.43 0.07 18
خ**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 26,350 (-2.94) 7.55 5.61 -0.38 18
ح**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 40,030 (-4.98) 16.03 11.88 -5.79 18
خ**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 17,400 (-2.95) 6.29 1.52 -4.13 18
ش**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 84,750 (-1.96) 11.44 11.44 -0.99 18
ف**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 2,020 (-2.97) 2.43 0.75 0.10 18
ز**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 2,757 (-2.99) 3.41 3.41 -1.22 18
ف**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 4,595 (-1.98) 2.54 2.54 -2.23 18
ث**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 11,430 (-4.98) 24.65 24.65 -1.97 18
م**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 66,000 (-2.94) 6.71 4.76 -3.37 18
ت**** سه شنبه 4 مرداد 1401 5,020 (-2.9) 4.96 4.96 -2.52 19
گ**** سه شنبه 4 مرداد 1401 109,200 (-2.97) 2.10 0.14 0.00 19
ک**** سه شنبه 4 مرداد 1401 56,550 (-1.99) 2.54 0.71 0.00 19
و**** سه شنبه 4 مرداد 1401 9,150 (-1.92) 6.27 6.27 0.00 19
ث**** سه شنبه 4 مرداد 1401 11,670 (-2.99) 23.49 23.49 0.09 19
ف**** سه شنبه 4 مرداد 1401 15,210 (-2.99) 6.66 6.66 0.00 19
ف**** سه شنبه 4 مرداد 1401 57,050 (-0.95) 0.09 0.09 0.00 19
ل**** سه شنبه 4 مرداد 1401 24,350 (-1.81) 10.43 9.19 0.00 19
خ**** سه شنبه 4 مرداد 1401 26,350 (-2.94) 7.55 5.61 -0.38 19
ح**** سه شنبه 4 مرداد 1401 4,507 (-1.97) 5.75 4.18 -0.07 19
گ**** سه شنبه 4 مرداد 1401 26,250 (-2.95) 9.15 9.15 -4.02 19
ح**** سه شنبه 4 مرداد 1401 2,143 (-2.98) 9.78 -1.11 -2.10 19
ث**** سه شنبه 4 مرداد 1401 3,602 (-1.98) 6.03 -1.13 -1.13 19
و**** سه شنبه 4 مرداد 1401 4,403 (-2.99) 4.02 4.02 0.02 19
ت**** سه شنبه 4 مرداد 1401 12,990 (-2.98) 0.08 0.08 -2.40 19
ف**** سه شنبه 4 مرداد 1401 13,290 (-2.99) 10.29 7.00 -3.20 19
ف**** سه شنبه 4 مرداد 1401 16,900 (-2.98) 12.89 6.36 0.00 19
و**** سه شنبه 4 مرداد 1401 1,200 (-2.99) 8.01 7.14 -3.07 19
ف**** سه شنبه 4 مرداد 1401 1,983 (-4.98) 0.56 -1.34 -1.83 19
د**** سه شنبه 4 مرداد 1401 1,362 (-4.95) 1.19 1.19 -2.01 19
ح**** سه شنبه 4 مرداد 1401 40,060 (-4.98) 16.12 6.86 -5.72 19
ت**** سه شنبه 4 مرداد 1401 14,840 (-1.98) 0.41 0.41 0.07 19
م**** سه شنبه 4 مرداد 1401 66,700 (-2.98) 6.89 6.89 -2.34 19
خ**** سه شنبه 4 مرداد 1401 10,000 (-2.91) 13.51 4.28 0.30 19
ف**** سه شنبه 4 مرداد 1401 25,800 (-4.97) 20.28 10.82 -3.37 19
ل**** دوشنبه 3 مرداد 1401 24,350 (-1.81) 10.43 9.19 0.00 20
و**** دوشنبه 3 مرداد 1401 9,150 (-1.92) 6.27 6.27 0.00 20
س**** دوشنبه 3 مرداد 1401 33,250 (-1.91) 8.48 7.95 0.00 20
ک**** دوشنبه 3 مرداد 1401 56,550 (-1.99) 2.54 0.71 0.00 20
گ**** دوشنبه 3 مرداد 1401 109,200 (-2.97) 2.10 0.14 0.00 20
ف**** دوشنبه 3 مرداد 1401 16,900 (-2.98) 12.89 6.36 0.00 20
ت**** دوشنبه 3 مرداد 1401 12,990 (-2.98) 0.08 0.08 -2.40 20
و**** دوشنبه 3 مرداد 1401 99,940 (-4.99) 5.48 -4.14 -10.77 20
ت**** دوشنبه 3 مرداد 1401 14,970 (-1.96) 1.29 1.29 0.88 20
ب**** دوشنبه 3 مرداد 1401 14,310 (-2.98) 8.08 7.59 2.21 20
ث**** دوشنبه 3 مرداد 1401 11,680 (-2.99) 23.60 23.60 0.09 20
د**** دوشنبه 3 مرداد 1401 1,391 (-2.93) 3.34 3.34 0.07 20
ن**** دوشنبه 3 مرداد 1401 9,280 (-2.92) 4.62 4.62 0.00 20
ف**** دوشنبه 3 مرداد 1401 14,910 (-4.97) 4.56 4.56 -1.97 20
و**** دوشنبه 3 مرداد 1401 4,410 (-2.99) 4.18 4.18 0.16 20
ل**** دوشنبه 3 مرداد 1401 23,910 (-4.96) 10.80 4.59 -1.97 20
ش**** دوشنبه 3 مرداد 1401 85,850 (-1.99) 10.99 10.99 0.29 20
خ**** دوشنبه 3 مرداد 1401 26,350 (-2.94) 7.55 5.61 -0.38 20
ل**** دوشنبه 3 مرداد 1401 19,800 (-2.94) 13.08 9.21 -5.04 20
و**** دوشنبه 3 مرداد 1401 1,200 (-2.99) 8.01 7.14 -3.07 20
ف**** دوشنبه 3 مرداد 1401 2,028 (-2.96) 2.84 0.90 0.40 20
ح**** دوشنبه 3 مرداد 1401 4,508 (-2) 5.77 4.21 -0.04 20
ح**** دوشنبه 3 مرداد 1401 40,090 (-4.97) 16.20 6.94 -5.65 20
ف**** دوشنبه 3 مرداد 1401 26,040 (-4.99) 21.40 11.86 -2.47 20
غ**** دوشنبه 3 مرداد 1401 11,400 (-5) 14.00 4.11 -2.40 20
ش**** دوشنبه 3 مرداد 1401 11,040 (-5.96) 74.41 65.77 34.63 20
گ**** دوشنبه 3 مرداد 1401 25,750 (-4.98) 7.07 7.07 -5.85 20
ف**** دوشنبه 3 مرداد 1401 13,320 (-2.98) 10.54 7.25 -2.99 20
خ**** دوشنبه 3 مرداد 1401 10,020 (-2.9) 13.73 4.48 0.20 20
خ**** دوشنبه 3 مرداد 1401 18,340 (-2.96) 12.03 4.32 2.29 20
ب**** یکشنبه 2 مرداد 1401 14,340 (-2.97) 8.31 7.82 0.21 21
گ**** یکشنبه 2 مرداد 1401 26,300 (-2.95) 9.36 9.36 -3.84 21
ت**** یکشنبه 2 مرداد 1401 12,990 (-2.98) 0.08 0.08 -2.40 21
و**** یکشنبه 2 مرداد 1401 9,150 (-1.92) 6.27 6.27 0.00 21
ف**** یکشنبه 2 مرداد 1401 15,230 (-2.99) 6.80 6.80 0.13 21
ک**** یکشنبه 2 مرداد 1401 56,600 (-1.99) 2.63 0.80 0.09 21
ث**** یکشنبه 2 مرداد 1401 11,680 (-2.99) 23.60 23.60 0.00 21
و**** یکشنبه 2 مرداد 1401 51,600 (-2.91) 11.33 3.10 -0.58 21
ف**** یکشنبه 2 مرداد 1401 57,550 (-0.94) 0.96 0.96 0.09 21
ف**** یکشنبه 2 مرداد 1401 818 (-2.96) 4.47 1.11 -2.39 21
ح**** یکشنبه 2 مرداد 1401 4,509 (-1.99) 5.80 4.23 -0.02 21

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.