سر خطی فروش فردا

شناسه: 87253364
%143
هشدار فروش

نمادهایی که در تمام طول روز صف فروش بوده اند و شدت عرضه در آنها بسیار بالاست و مناسب سرخطی فروش هستند.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ سه شنبه 24 تیر 1399 تا چهارشنبه 8 آذر 1402 تعداد 26,897 هشدار فروش صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 143.29 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -34.51 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 20.67 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 97 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 93 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ا**** سه شنبه 7 آذر 1402 1,666 (-1.94) 0.00 0.00 0.00 1
ف**** سه شنبه 7 آذر 1402 21,700 (-2.9) 0.00 0.00 0.00 1
ل**** سه شنبه 7 آذر 1402 18,170 (-2.98) 0.00 0.00 0.00 1
س**** سه شنبه 7 آذر 1402 50,150 (-1.95) 0.00 0.00 0.00 1
ب**** سه شنبه 7 آذر 1402 19,500 (-2.98) 0.00 0.00 0.00 1
ش**** سه شنبه 7 آذر 1402 15,500 (-1.96) 0.00 0.00 0.00 1
ح**** سه شنبه 7 آذر 1402 256,800 (-2.98) 0.00 0.00 0.00 1
ش**** سه شنبه 7 آذر 1402 218,000 (-1.97) 0.00 0.00 0.00 1
خ**** سه شنبه 7 آذر 1402 50,250 (-2.99) 0.00 0.00 0.00 1
ق**** سه شنبه 7 آذر 1402 174,600 (-2.97) 0.00 0.00 0.00 1
ف**** سه شنبه 7 آذر 1402 10,710 (-2.98) 0.00 0.00 0.00 1
ل**** سه شنبه 7 آذر 1402 45,350 (-2.99) 0.00 0.00 0.00 1
ا**** دوشنبه 6 آذر 1402 1,666 (-2) 0.00 0.00 0.00 2
ح**** دوشنبه 6 آذر 1402 257,050 (-2.98) 0.00 0.00 0.00 2
ک**** دوشنبه 6 آذر 1402 6,130 (-2.85) 0.00 0.00 0.00 2
و**** دوشنبه 6 آذر 1402 69,000 (-2.95) 0.00 0.00 0.00 2
ب**** دوشنبه 6 آذر 1402 19,150 (-4.96) 0.00 0.00 0.00 2
آ**** دوشنبه 6 آذر 1402 7,470 (-2.98) 0.00 0.00 0.00 2
ف**** دوشنبه 6 آذر 1402 10,730 (-2.98) 0.00 0.00 0.00 2
ق**** دوشنبه 6 آذر 1402 174,750 (-2.99) 0.00 0.00 0.00 2
ا**** یکشنبه 5 آذر 1402 1,666 (-2) 0.00 0.00 0.00 3
د**** یکشنبه 5 آذر 1402 12,430 (-2.96) 3.07 0.00 -2.66 3
آ**** یکشنبه 5 آذر 1402 6,250 (-2.95) 0.00 0.00 0.00 3
ک**** یکشنبه 5 آذر 1402 7,060 (-2.88) 4.59 4.59 -2.35 3
و**** یکشنبه 5 آذر 1402 69,050 (-2.95) 0.15 -2.47 -3.76 3
ح**** یکشنبه 5 آذر 1402 257,150 (-2.99) 0.14 0.14 0.04 3
ق**** یکشنبه 5 آذر 1402 174,950 (-2.99) 0.20 0.20 0.11 3
ش**** یکشنبه 5 آذر 1402 9,270 (-4.92) 0.00 0.00 0.00 3
ف**** شنبه 4 آذر 1402 954 (-2.95) 2.14 2.14 -0.10 4
ش**** شنبه 4 آذر 1402 58,500 (-1.92) 0.00 0.00 0.00 4
ک**** شنبه 4 آذر 1402 6,130 (-2.85) 0.00 0.00 0.00 4
آ**** شنبه 4 آذر 1402 6,250 (-2.95) 0.00 0.00 0.00 4
خ**** شنبه 4 آذر 1402 24,050 (-2.82) 0.00 0.00 -3.41 4
ک**** شنبه 4 آذر 1402 7,080 (-2.88) 2.46 2.46 -2.07 4
ق**** شنبه 4 آذر 1402 175,050 (-2.99) 0.17 0.17 0.06 4
د**** شنبه 4 آذر 1402 12,450 (-2.96) 0.16 0.16 -2.51 4
و**** شنبه 4 آذر 1402 69,150 (-2.94) 0.22 0.22 0.14 4
ت**** چهارشنبه 1 آذر 1402 113,550 (-2.99) 0.00 0.00 0.00 7
ا**** چهارشنبه 1 آذر 1402 1,672 (-1.99) 2.08 0.36 0.36 7
ب**** چهارشنبه 1 آذر 1402 19,580 (-2.97) 2.25 2.25 -0.10 7
ح**** چهارشنبه 1 آذر 1402 260,050 (-2.98) 2.14 1.17 -1.87 7
ث**** چهارشنبه 1 آذر 1402 11,960 (-2.92) 0.00 0.00 0.00 7
ک**** چهارشنبه 1 آذر 1402 7,080 (-2.88) 2.46 2.46 -2.07 7
ح**** سه شنبه 30 آبان 1402 260,100 (-2.98) 2.16 1.30 -1.85 8
ف**** سه شنبه 30 آبان 1402 955 (-2.94) 2.69 2.69 0.00 8
ث**** سه شنبه 30 آبان 1402 11,960 (-2.92) 0.00 0.00 0.00 8
ت**** سه شنبه 30 آبان 1402 113,550 (-2.99) 0.00 0.00 0.00 8
ک**** سه شنبه 30 آبان 1402 7,100 (-2.87) 8.23 8.23 -1.80 8
ب**** سه شنبه 30 آبان 1402 19,600 (-2.97) 2.35 0.51 0.00 8
د**** سه شنبه 30 آبان 1402 12,510 (-2.94) 3.73 0.40 -2.04 8
ا**** دوشنبه 29 آبان 1402 1,675 (-1.98) 2.26 0.54 0.06 9
ف**** دوشنبه 29 آبان 1402 39,250 (-1.99) 0.00 0.00 0.00 9
آ**** دوشنبه 29 آبان 1402 7,620 (-2.92) 2.14 2.14 -6.39 9
و**** دوشنبه 29 آبان 1402 7,430 (-4.98) 4.06 4.06 -1.98 9
ل**** دوشنبه 29 آبان 1402 1,470 (-2.97) 6.44 5.91 -3.73 9
خ**** دوشنبه 29 آبان 1402 49,150 (-2.96) 1.13 -7.70 -9.73 9
ب**** دوشنبه 29 آبان 1402 19,600 (-2.97) 2.35 0.51 0.00 9
ث**** دوشنبه 29 آبان 1402 11,970 (-2.91) 0.08 0.08 0.08 9
ق**** دوشنبه 29 آبان 1402 178,200 (-2.99) 2.06 2.06 0.22 9
ک**** دوشنبه 29 آبان 1402 7,100 (-2.87) 5.19 5.19 -1.80 9
ش**** یکشنبه 28 آبان 1402 58,500 (-1.92) 0.00 0.00 0.00 10
ف**** یکشنبه 28 آبان 1402 955 (-2.94) 2.25 2.25 0.00 10
ک**** یکشنبه 28 آبان 1402 39,150 (-4.97) 0.00 0.00 0.00 10
ح**** یکشنبه 28 آبان 1402 260,300 (-2.99) 2.24 1.26 -1.77 10
ا**** یکشنبه 28 آبان 1402 1,675 (-1.98) 2.26 0.54 0.00 10
ث**** یکشنبه 28 آبان 1402 11,970 (-2.91) 0.08 0.08 0.00 10
ت**** یکشنبه 28 آبان 1402 111,250 (-4.99) 0.00 -2.03 -2.03 10
آ**** یکشنبه 28 آبان 1402 7,630 (-2.92) 2.14 2.14 -6.27 10
و**** یکشنبه 28 آبان 1402 7,590 (-2.94) 3.12 3.12 0.13 10
ا**** شنبه 27 آبان 1402 1,676 (-1.98) 2.32 0.60 0.06 11
و**** شنبه 27 آبان 1402 26,050 (-2.97) 6.98 1.36 -4.23 11
و**** شنبه 27 آبان 1402 7,590 (-2.94) 6.30 6.30 0.00 11
ف**** شنبه 27 آبان 1402 40,900 (-1.91) 4.20 4.20 2.12 11
خ**** شنبه 27 آبان 1402 49,500 (-2.94) 1.85 -7.04 -9.09 11
و**** سه شنبه 23 آبان 1402 26,050 (-2.97) 6.98 1.36 -4.23 15
ک**** سه شنبه 23 آبان 1402 40,000 (-2.91) 2.17 2.17 0.00 15
ش**** سه شنبه 23 آبان 1402 6,670 (-2.91) 16.20 16.20 -3.75 15
آ**** سه شنبه 23 آبان 1402 7,750 (-2.88) 3.89 3.89 -4.79 15
آ**** دوشنبه 22 آبان 1402 6,250 (-2.95) 0.00 0.00 0.00 16
ش**** دوشنبه 22 آبان 1402 58,500 (-1.92) 0.00 0.00 0.00 16
ث**** دوشنبه 22 آبان 1402 11,970 (-2.99) 2.05 0.08 0.00 16
ش**** دوشنبه 22 آبان 1402 38,250 (-1.92) 6.10 6.10 0.00 16
ف**** دوشنبه 22 آبان 1402 40,900 (-1.91) 4.20 4.20 0.00 16
ش**** دوشنبه 22 آبان 1402 6,840 (-5) 12.87 12.87 -1.30 16
پ**** دوشنبه 22 آبان 1402 2,078 (-2.98) 3.69 3.69 0.29 16
ش**** دوشنبه 22 آبان 1402 9,540 (-2.95) 2.91 2.91 0.00 16
خ**** دوشنبه 22 آبان 1402 50,050 (-2.9) 2.98 -3.47 -3.47 16
ت**** دوشنبه 22 آبان 1402 113,650 (-2.98) 2.16 0.09 0.00 16
و**** دوشنبه 22 آبان 1402 26,050 (-2.97) 6.54 6.54 -4.23 16
ف**** یکشنبه 21 آبان 1402 40,950 (-1.91) 4.33 4.33 0.12 17
و**** یکشنبه 21 آبان 1402 7,430 (-4.98) 4.06 4.06 -2.11 17
ا**** یکشنبه 21 آبان 1402 1,712 (-1.94) 4.52 2.76 -3.11 17
آ**** یکشنبه 21 آبان 1402 6,120 (-4.96) -2.08 -2.08 -2.08 17
ث**** یکشنبه 21 آبان 1402 11,970 (-2.99) 2.05 0.08 0.00 17
پ**** یکشنبه 21 آبان 1402 2,080 (-2.98) 10.23 8.67 0.10 17
گ**** یکشنبه 21 آبان 1402 181,150 (-2.99) 7.44 7.44 -1.55 17
ک**** یکشنبه 21 آبان 1402 7,320 (-2.91) 8.44 8.44 -7.34 17
چ**** یکشنبه 21 آبان 1402 59,850 (-5) 17.58 17.58 -1.80 17
ش**** یکشنبه 21 آبان 1402 9,550 (-2.94) 3.02 3.02 0.10 17
ش**** یکشنبه 21 آبان 1402 6,990 (-2.91) 21.78 21.78 0.87 17
ث**** شنبه 20 آبان 1402 11,970 (-2.99) 2.05 0.08 0.00 18
ت**** شنبه 20 آبان 1402 111,550 (-4.98) 0.27 -1.76 -2.06 18
چ**** شنبه 20 آبان 1402 61,200 (-2.93) 16.68 16.68 0.41 18
ک**** شنبه 20 آبان 1402 7,340 (-2.91) 6.22 6.22 -7.09 18
آ**** شنبه 20 آبان 1402 6,260 (-2.94) 2.29 0.16 0.16 18
و**** شنبه 20 آبان 1402 7,590 (-2.94) 3.12 3.12 0.00 18
ش**** شنبه 20 آبان 1402 9,570 (-2.94) 3.24 3.24 0.21 18
ش**** شنبه 20 آبان 1402 6,990 (-2.91) 18.88 18.88 0.00 18
ث**** چهارشنبه 17 آبان 1402 20,700 (-2.81) 2.99 -5.91 -5.91 21
پ**** چهارشنبه 17 آبان 1402 2,080 (-2.98) 3.79 3.79 0.00 21
ک**** چهارشنبه 17 آبان 1402 7,360 (-2.9) 4.25 4.25 -6.84 21
و**** چهارشنبه 17 آبان 1402 7,590 (-2.94) 2.15 0.13 0.00 21
ث**** چهارشنبه 17 آبان 1402 11,990 (-2.99) 2.22 0.25 0.17 21
گ**** چهارشنبه 17 آبان 1402 182,350 (-2.97) 7.42 7.42 -0.90 21
ش**** چهارشنبه 17 آبان 1402 37,500 (-3.96) 4.02 4.02 -1.96 21
ش**** چهارشنبه 17 آبان 1402 6,990 (-2.91) 15.35 15.35 0.00 21
خ**** چهارشنبه 17 آبان 1402 50,150 (-2.9) 3.19 -3.28 -3.28 21
چ**** سه شنبه 16 آبان 1402 61,250 (-2.93) 20.33 20.33 0.00 22
و**** سه شنبه 16 آبان 1402 25,750 (-2.83) 5.75 0.19 -7.37 22
ث**** سه شنبه 16 آبان 1402 12,020 (-2.98) 2.47 0.50 0.25 22
آ**** سه شنبه 16 آبان 1402 6,260 (-2.94) 2.29 0.16 0.00 22
پ**** سه شنبه 16 آبان 1402 2,080 (-2.98) 10.23 8.67 0.00 22
ش**** سه شنبه 16 آبان 1402 6,990 (-2.91) 21.78 21.78 0.00 22
ف**** سه شنبه 16 آبان 1402 41,300 (-1.9) 5.22 5.22 0.00 22
ق**** سه شنبه 16 آبان 1402 189,150 (-3) 9.18 8.33 -2.75 22
ک**** سه شنبه 16 آبان 1402 7,250 (-4.98) 7.41 7.41 -8.23 22
خ**** سه شنبه 16 آبان 1402 50,550 (-2.97) 4.01 -5.07 -7.16 22
ش**** دوشنبه 15 آبان 1402 38,350 (-1.91) 8.49 8.49 0.00 23
ت**** دوشنبه 15 آبان 1402 28,850 (-2.86) 9.28 6.07 -5.41 23
ش**** دوشنبه 15 آبان 1402 6,990 (-2.91) 18.88 18.88 0.00 23
ت**** دوشنبه 15 آبان 1402 113,900 (-2.98) 2.38 0.31 0.00 23
و**** دوشنبه 15 آبان 1402 7,590 (-2.94) 3.12 3.12 0.00 23
و**** دوشنبه 15 آبان 1402 11,820 (-2.95) 10.67 10.67 -6.34 23
ش**** دوشنبه 15 آبان 1402 58,500 (-1.92) 2.09 0.00 0.00 23
ح**** دوشنبه 15 آبان 1402 272,150 (-2.99) 6.89 5.87 -2.47 23
چ**** دوشنبه 15 آبان 1402 61,250 (-2.93) 16.78 16.78 0.00 23
و**** دوشنبه 15 آبان 1402 25,750 (-2.83) 5.53 4.89 -7.37 23
ک**** دوشنبه 15 آبان 1402 7,420 (-2.87) 7.38 7.38 -6.08 23
ف**** دوشنبه 15 آبان 1402 1,003 (-2.9) 7.39 7.39 -4.39 23
ش**** دوشنبه 15 آبان 1402 9,980 (-2.91) 7.66 7.66 0.00 23
ق**** دوشنبه 15 آبان 1402 189,400 (-2.99) 9.32 8.38 -2.62 23
ت**** یکشنبه 14 آبان 1402 28,900 (-2.85) 9.47 4.71 -5.25 24
ک**** یکشنبه 14 آبان 1402 38,550 (-2.89) 0.00 -1.53 -8.43 24
ش**** یکشنبه 14 آبان 1402 38,350 (-1.91) 10.68 10.68 0.00 24
ث**** یکشنبه 14 آبان 1402 20,900 (-2.79) 3.98 -7.32 -7.32 24
آ**** یکشنبه 14 آبان 1402 6,260 (-2.94) 2.29 0.16 0.00 24
و**** یکشنبه 14 آبان 1402 7,600 (-2.93) 6.44 6.44 0.13 24
ف**** یکشنبه 14 آبان 1402 1,003 (-2.9) 7.73 7.73 -4.39 24
ک**** یکشنبه 14 آبان 1402 7,430 (-2.87) 10.07 10.07 -5.95 24
و**** یکشنبه 14 آبان 1402 25,750 (-2.83) 5.75 0.19 -7.37 24
ف**** یکشنبه 14 آبان 1402 12,670 (-2.98) 18.30 18.30 -1.71 24
ق**** یکشنبه 14 آبان 1402 190,400 (-2.98) 9.90 9.05 -2.11 24
ش**** شنبه 13 آبان 1402 38,350 (-1.91) 8.49 8.49 0.00 25
آ**** شنبه 13 آبان 1402 6,260 (-2.94) 2.29 0.16 0.00 25
ت**** شنبه 13 آبان 1402 113,900 (-2.98) 2.38 0.31 0.00 25
و**** شنبه 13 آبان 1402 25,750 (-2.83) 5.53 4.89 -7.37 25
ش**** شنبه 13 آبان 1402 58,500 (-1.92) 2.09 0.00 0.00 25
پ**** شنبه 13 آبان 1402 2,089 (-2.97) 7.46 7.46 0.00 25
و**** شنبه 13 آبان 1402 7,490 (-4.94) 1.77 1.77 -1.45 25
چ**** شنبه 13 آبان 1402 60,500 (-4.94) 15.35 15.35 -1.22 25
ش**** شنبه 13 آبان 1402 6,990 (-2.91) 18.88 18.88 0.00 25
ح**** شنبه 13 آبان 1402 274,900 (-2.99) 7.97 6.94 -1.49 25
ف**** شنبه 13 آبان 1402 12,680 (-2.98) 18.17 18.17 -1.63 25
ک**** شنبه 13 آبان 1402 7,440 (-2.99) 7.67 7.67 -5.82 25
خ**** شنبه 13 آبان 1402 50,800 (-2.96) 4.53 -4.06 -4.06 25
ق**** شنبه 13 آبان 1402 190,800 (-2.99) 10.13 9.18 -1.90 25
ش**** چهارشنبه 10 آبان 1402 38,350 (-1.91) 8.49 8.49 0.00 28
ج**** چهارشنبه 10 آبان 1402 924 (-2.94) 6.08 6.08 -2.22 28
م**** چهارشنبه 10 آبان 1402 14,870 (-2.93) 7.52 6.14 -4.62 28
ش**** چهارشنبه 10 آبان 1402 95,200 (-1.95) 19.52 15.53 -0.16 28
ف**** چهارشنبه 10 آبان 1402 43,000 (-1.93) 9.55 9.55 0.00 28
ف**** چهارشنبه 10 آبان 1402 1,003 (-2.99) 7.39 7.39 -4.39 28
ت**** چهارشنبه 10 آبان 1402 111,550 (-4.98) 0.27 -1.76 -2.06 28
و**** چهارشنبه 10 آبان 1402 7,650 (-2.91) 3.94 3.94 0.66 28
ق**** چهارشنبه 10 آبان 1402 190,850 (-2.99) 10.16 9.21 -1.88 28
ث**** چهارشنبه 10 آبان 1402 11,790 (-4.99) 0.51 -1.42 -1.91 28
و**** چهارشنبه 10 آبان 1402 12,090 (-2.96) 13.20 13.20 -4.20 28
س**** چهارشنبه 10 آبان 1402 53,750 (-1.91) 6.97 6.97 -0.46 28
ش**** چهارشنبه 10 آبان 1402 6,990 (-2.91) 18.88 18.88 0.00 28
ح**** چهارشنبه 10 آبان 1402 6,850 (-1.86) 3.16 -2.14 -7.18 28
و**** چهارشنبه 10 آبان 1402 25,750 (-2.83) 5.53 4.89 -7.37 28
ک**** چهارشنبه 10 آبان 1402 7,440 (-2.99) 7.67 7.67 -5.82 28
ف**** چهارشنبه 10 آبان 1402 12,690 (-2.98) 18.27 18.27 -1.55 28
و**** چهارشنبه 10 آبان 1402 71,200 (-2.99) 3.19 3.19 -15.24 28
خ**** چهارشنبه 10 آبان 1402 50,900 (-2.95) 4.73 -3.87 -3.87 28
و**** چهارشنبه 10 آبان 1402 3,139 (-2.99) 6.41 -28.25 -28.25 28
غ**** چهارشنبه 10 آبان 1402 4,155 (-4.98) 2.19 -2.72 -11.78 28
ف**** سه شنبه 9 آبان 1402 43,000 (-1.93) 9.55 9.55 0.00 29
و**** سه شنبه 9 آبان 1402 12,100 (-2.96) 13.94 13.94 -4.12 29
ث**** سه شنبه 9 آبان 1402 12,040 (-2.98) 2.64 0.67 0.17 29
ک**** سه شنبه 9 آبان 1402 7,440 (-2.99) 10.22 10.22 -5.82 29
ف**** سه شنبه 9 آبان 1402 188,100 (-1) 8.29 7.21 0.00 29
ش**** سه شنبه 9 آبان 1402 6,990 (-2.91) 21.78 21.78 0.00 29
ف**** سه شنبه 9 آبان 1402 1,003 (-2.99) 7.73 7.73 -4.39 29
آ**** سه شنبه 9 آبان 1402 7,750 (-2.88) 3.89 3.89 -4.79 29
ر**** سه شنبه 9 آبان 1402 313,800 (-1.99) 46.53 46.53 0.00 29
ش**** سه شنبه 9 آبان 1402 95,200 (-1.95) 19.52 13.67 -0.16 29
ق**** سه شنبه 9 آبان 1402 191,550 (-2.98) 10.56 9.71 -1.52 29
خ**** سه شنبه 9 آبان 1402 50,950 (-2.95) 4.84 -4.32 -6.43 29
ف**** سه شنبه 9 آبان 1402 12,690 (-2.98) 18.49 18.49 -1.55 29
پ**** سه شنبه 9 آبان 1402 2,090 (-2.97) 10.76 9.20 0.00 29
ن**** سه شنبه 9 آبان 1402 8,770 (-2.98) 6.56 3.42 -4.88 29
ف**** دوشنبه 8 آبان 1402 43,150 (-1.93) 9.94 9.94 0.35 30
ش**** دوشنبه 8 آبان 1402 95,500 (-1.95) 19.90 15.90 0.16 30
آ**** دوشنبه 8 آبان 1402 7,760 (-2.87) 3.88 3.88 -4.67 30
غ**** دوشنبه 8 آبان 1402 1,842 (-1.96) 30.18 23.54 0.16 30
ث**** دوشنبه 8 آبان 1402 51,750 (-2.9) 6.70 -7.42 -11.08 30
ر**** دوشنبه 8 آبان 1402 313,800 (-1.99) 43.62 43.62 0.00 30
پ**** دوشنبه 8 آبان 1402 2,090 (-2.97) 7.51 7.51 0.00 30
ف**** دوشنبه 8 آبان 1402 186,250 (-1.99) 7.23 7.23 -0.98 30
ث**** دوشنبه 8 آبان 1402 12,040 (-2.98) 2.64 0.67 0.00 30
ش**** دوشنبه 8 آبان 1402 38,350 (-1.91) 8.49 8.49 0.00 30
و**** دوشنبه 8 آبان 1402 7,650 (-2.91) 3.94 3.94 0.00 30
چ**** دوشنبه 8 آبان 1402 61,800 (-2.98) 17.83 17.83 0.00 30
ش**** دوشنبه 8 آبان 1402 60,900 (-1.93) 6.28 4.10 2.10 30
ف**** دوشنبه 8 آبان 1402 1,635 (-2.96) 5.69 5.69 0.06 30
ف**** دوشنبه 8 آبان 1402 12,690 (-2.98) 18.27 18.27 -1.55 30
و**** دوشنبه 8 آبان 1402 27,050 (-2.87) 10.86 10.18 -2.70 30
ک**** دوشنبه 8 آبان 1402 7,330 (-4.92) 6.08 6.08 -7.22 30
خ**** دوشنبه 8 آبان 1402 51,800 (-2.99) 6.58 -2.17 -2.17 30
پ**** دوشنبه 8 آبان 1402 46,400 (-2.92) 5.94 3.46 -1.28 30
غ**** یکشنبه 7 آبان 1402 1,848 (-1.96) 30.60 25.63 0.33 31
س**** یکشنبه 7 آبان 1402 54,050 (-1.99) 7.46 7.46 0.09 31
ش**** یکشنبه 7 آبان 1402 60,900 (-1.93) 6.28 4.10 0.00 31
آ**** یکشنبه 7 آبان 1402 7,760 (-2.87) 3.60 3.60 -4.67 31
ج**** یکشنبه 7 آبان 1402 933 (-2.91) 6.75 6.63 -1.27 31
ف**** یکشنبه 7 آبان 1402 1,015 (-2.96) 8.67 8.67 -3.24 31
و**** یکشنبه 7 آبان 1402 7,650 (-2.91) 2.96 0.92 0.00 31
و**** یکشنبه 7 آبان 1402 11,920 (-4.94) 10.06 10.06 -5.55 31
ش**** یکشنبه 7 آبان 1402 95,550 (-1.94) 18.84 16.45 0.05 31
و**** یکشنبه 7 آبان 1402 1,754 (-2.98) 7.48 -3.31 -3.31 31
ک**** یکشنبه 7 آبان 1402 6,460 (-2.85) 12.15 5.38 -1.07 31
چ**** یکشنبه 7 آبان 1402 61,800 (-2.98) 14.34 14.34 0.00 31
ک**** یکشنبه 7 آبان 1402 7,480 (-2.98) 5.95 5.95 -5.32 31
ق**** یکشنبه 7 آبان 1402 200,050 (-2.98) 15.47 14.35 1.24 31
ث**** یکشنبه 7 آبان 1402 12,040 (-2.98) 2.64 0.67 0.00 31
خ**** یکشنبه 7 آبان 1402 52,100 (-2.97) 7.20 0.48 0.48 31
ح**** یکشنبه 7 آبان 1402 283,900 (-2.98) 11.51 10.40 -2.44 31
ن**** یکشنبه 7 آبان 1402 8,810 (-2.97) 6.53 6.53 -4.45 31
ج**** شنبه 6 آبان 1402 933 (-2.91) 7.86 6.75 -1.27 32
ک**** شنبه 6 آبان 1402 33,350 (-1.91) 10.80 7.06 -1.33 32
ف**** شنبه 6 آبان 1402 1,635 (-2.96) 5.76 4.14 0.00 32
م**** شنبه 6 آبان 1402 14,890 (-2.99) 7.90 5.90 -4.49 32
س**** شنبه 6 آبان 1402 54,050 (-1.99) 7.78 7.78 0.00 32
ش**** شنبه 6 آبان 1402 60,900 (-1.93) 6.28 4.10 0.00 32
ت**** شنبه 6 آبان 1402 21,500 (-2.93) 25.66 25.66 0.00 32
پ**** شنبه 6 آبان 1402 135,000 (-2.98) 16.43 13.26 2.12 32
س**** شنبه 6 آبان 1402 2,929 (-2.98) 12.91 -13.34 -13.34 32
چ**** شنبه 6 آبان 1402 61,800 (-2.98) 21.41 21.41 0.00 32
ش**** شنبه 6 آبان 1402 38,350 (-1.91) 10.68 10.68 0.00 32
ف**** شنبه 6 آبان 1402 12,770 (-2.96) 19.23 19.23 -0.93 32
ف**** شنبه 6 آبان 1402 188,150 (-0.99) 8.32 7.24 0.00 32
ت**** شنبه 6 آبان 1402 7,160 (-2.98) 2.73 -3.24 -6.04 32
و**** شنبه 6 آبان 1402 3,178 (-2.99) 7.73 -28.33 -28.33 32
ت**** شنبه 6 آبان 1402 5,630 (-2.93) 5.23 4.65 -6.01 32
و**** شنبه 6 آبان 1402 12,170 (-2.95) 14.60 14.60 -3.57 32
ن**** شنبه 6 آبان 1402 8,810 (-2.97) 7.05 3.89 -4.45 32
و**** شنبه 6 آبان 1402 7,650 (-2.91) 7.14 7.14 0.00 32
خ**** شنبه 6 آبان 1402 19,450 (-2.99) 8.06 -9.11 -13.59 32
ش**** شنبه 6 آبان 1402 95,550 (-2) 19.96 14.09 0.00 32
ح**** شنبه 6 آبان 1402 7,040 (-1.94) 6.02 0.72 -4.61 32
ث**** شنبه 6 آبان 1402 24,800 (-2.93) 6.67 -15.36 -15.36 32
غ**** شنبه 6 آبان 1402 1,851 (-1.95) 30.81 21.94 0.16 32
ک**** شنبه 6 آبان 1402 7,480 (-2.98) 10.81 10.81 -5.32 32
ک**** شنبه 6 آبان 1402 13,430 (-2.96) 7.35 1.05 -6.02 32
و**** شنبه 6 آبان 1402 28,300 (-2.91) 11.20 6.39 -7.52 32
ح**** شنبه 6 آبان 1402 15,970 (-2.97) 3.57 -1.72 -9.16 32
ش**** شنبه 6 آبان 1402 116,400 (-3) 1.39 -15.07 -17.53 32
و**** شنبه 6 آبان 1402 18,720 (-2.95) 13.32 2.13 0.86 32
و**** شنبه 6 آبان 1402 78,200 (-2.97) 9.91 9.91 -10.98 32
ق**** شنبه 6 آبان 1402 200,800 (-4.99) 15.90 15.01 0.37 32
پ**** چهارشنبه 3 آبان 1402 135,050 (-2.98) 16.47 8.17 0.04 35
و**** چهارشنبه 3 آبان 1402 52,800 (-2.94) 10.00 1.25 -0.85 35
س**** چهارشنبه 3 آبان 1402 54,050 (-1.99) 7.56 7.56 0.00 35
ک**** چهارشنبه 3 آبان 1402 6,470 (-2.85) 12.33 5.55 -0.92 35
ش**** چهارشنبه 3 آبان 1402 7,350 (-2.9) 25.00 25.00 2.08 35
ف**** چهارشنبه 3 آبان 1402 1,015 (-2.96) 8.67 8.67 -3.24 35
ق**** چهارشنبه 3 آبان 1402 205,200 (-2.97) 18.44 17.42 2.19 35
ت**** چهارشنبه 3 آبان 1402 113,900 (-2.98) 2.38 0.31 0.00 35
ف**** چهارشنبه 3 آبان 1402 12,790 (-2.95) 19.20 19.20 -0.78 35
س**** چهارشنبه 3 آبان 1402 2,932 (-2.97) 13.03 -11.71 -11.71 35
ح**** چهارشنبه 3 آبان 1402 283,950 (-2.98) 11.53 10.46 -2.42 35
ث**** چهارشنبه 3 آبان 1402 12,040 (-2.98) 2.64 0.67 0.00 35
ش**** چهارشنبه 3 آبان 1402 60,900 (-1.93) 6.28 4.10 0.00 35
چ**** چهارشنبه 3 آبان 1402 60,950 (-4.98) 16.21 16.21 -1.38 35
آ**** چهارشنبه 3 آبان 1402 6,270 (-2.94) 2.45 0.32 0.16 35
و**** چهارشنبه 3 آبان 1402 27,050 (-2.87) 10.86 10.18 -2.70 35
ک**** چهارشنبه 3 آبان 1402 7,490 (-2.97) 8.39 8.39 -5.19 35
ف**** چهارشنبه 3 آبان 1402 188,300 (-0.99) 8.41 8.41 0.08 35
ش**** چهارشنبه 3 آبان 1402 95,700 (-1.99) 20.15 16.14 0.16 35
غ**** چهارشنبه 3 آبان 1402 1,855 (-1.95) 31.10 24.41 0.22 35
و**** چهارشنبه 3 آبان 1402 12,180 (-2.94) 14.04 14.04 -3.49 35
خ**** چهارشنبه 3 آبان 1402 52,350 (-2.96) 7.72 -1.13 -1.13 35
ک**** چهارشنبه 3 آبان 1402 33,400 (-1.9) 10.96 10.05 -1.18 35
آ**** چهارشنبه 3 آبان 1402 7,760 (-3) 3.88 3.88 -4.67 35
خ**** چهارشنبه 3 آبان 1402 20,050 (-2.9) 11.39 -4.30 -10.93 35
گ**** چهارشنبه 3 آبان 1402 187,450 (-2.97) 11.08 11.08 0.16 35
ش**** سه شنبه 2 آبان 1402 7,350 (-2.9) 21.29 21.29 0.00 36
ش**** سه شنبه 2 آبان 1402 38,500 (-1.91) 6.80 6.80 0.00 36
و**** سه شنبه 2 آبان 1402 52,850 (-2.93) 10.10 1.34 -0.75 36

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.