سر خطی فروش فردا

شناسه: 87253364
%135
هشدار فروش

نمادهایی که در تمام طول روز صف فروش بوده اند و شدت عرضه در آنها بسیار بالاست و مناسب سرخطی فروش هستند.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ سه شنبه 24 تیر 1399 تا چهارشنبه 9 فروردین 1402 تعداد 25,708 هشدار فروش صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 135.32 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -20.08 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 24.75 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 97 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 94 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
گ**** یکشنبه 6 فروردین 1402 149,100 (-2.99) 0.00 0.00 0.00 3
و**** یکشنبه 6 فروردین 1402 4,595 (-2.99) 0.00 0.00 0.00 3
غ**** شنبه 5 فروردین 1402 833,900 (-2.99) 5.35 5.35 2.14 4
ث**** شنبه 5 فروردین 1402 13,330 (-1.98) 4.14 4.14 0.08 4
ش**** شنبه 5 فروردین 1402 52,650 (-2.94) 0.29 0.29 0.00 4
ف**** شنبه 5 فروردین 1402 35,950 (-2.96) 0.00 0.00 0.00 4
ث**** شنبه 5 فروردین 1402 60,250 (-2.97) 0.33 0.33 0.00 4
ث**** یکشنبه 28 اسفند 1401 13,330 (-1.98) 2.07 2.07 0.00 10
ف**** یکشنبه 28 اسفند 1401 35,950 (-2.96) 0.00 0.00 0.00 10
ش**** یکشنبه 28 اسفند 1401 52,700 (-2.94) 0.29 0.29 0.09 10
ث**** یکشنبه 28 اسفند 1401 60,500 (-2.96) 0.67 0.67 0.41 10
غ**** یکشنبه 28 اسفند 1401 834,100 (-2.99) 5.32 5.32 0.02 10
ث**** شنبه 27 اسفند 1401 13,330 (-1.98) 2.07 2.07 0.00 11
ب**** شنبه 27 اسفند 1401 316,550 (-1.99) 5.10 5.10 2.11 11
غ**** شنبه 27 اسفند 1401 834,650 (-2.99) 5.39 5.39 0.07 11
ف**** شنبه 27 اسفند 1401 35,950 (-2.96) 0.00 0.00 0.00 11
ث**** شنبه 27 اسفند 1401 60,800 (-2.95) 1.16 1.16 0.50 11
آ**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 1,782 (-2.99) 5.51 1.48 -1.49 14
غ**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 835,000 (-2.99) 5.43 5.43 0.04 14
ش**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 53,150 (-2.92) 1.14 1.14 0.19 14
ب**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 317,200 (-1.99) 5.31 5.31 0.21 14
ث**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 61,000 (-2.94) 1.50 1.50 0.33 14
ک**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 50,250 (-1.95) 9.36 9.36 1.11 14
ث**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 13,220 (-3.99) 1.23 1.23 -0.83 14
آ**** سه شنبه 23 اسفند 1401 1,789 (-2.98) 5.92 0.62 -1.11 15
ب**** سه شنبه 23 اسفند 1401 317,250 (-1.99) 5.45 5.45 0.02 15
ث**** سه شنبه 23 اسفند 1401 13,500 (-1.96) 5.47 5.47 1.28 15
ک**** سه شنبه 23 اسفند 1401 50,250 (-1.95) 11.54 11.30 0.00 15
ل**** سه شنبه 23 اسفند 1401 30,800 (-2.99) 0.98 0.98 -5.23 15
غ**** سه شنبه 23 اسفند 1401 835,150 (-2.99) 5.51 5.51 0.02 15
ش**** سه شنبه 23 اسفند 1401 53,200 (-2.91) 1.33 1.33 0.09 15
پ**** سه شنبه 23 اسفند 1401 1,990 (-1.97) 0.25 -2.74 -5.78 15
ث**** سه شنبه 23 اسفند 1401 61,200 (-2.93) 1.92 1.92 0.33 15
ف**** سه شنبه 23 اسفند 1401 37,800 (-2.95) 5.15 5.15 2.02 15
ف**** دوشنبه 22 اسفند 1401 11,990 (-2.99) 5.73 1.10 -3.69 16
ب**** دوشنبه 22 اسفند 1401 317,400 (-1.99) 5.38 5.38 0.05 16
ث**** دوشنبه 22 اسفند 1401 13,500 (-1.96) 3.37 3.37 0.00 16
ک**** دوشنبه 22 اسفند 1401 50,250 (-1.95) 9.36 9.36 0.00 16
آ**** دوشنبه 22 اسفند 1401 1,798 (-2.96) 6.45 2.39 -0.61 16
ر**** دوشنبه 22 اسفند 1401 333,600 (-2.99) 0.00 0.00 0.00 16
ش**** دوشنبه 22 اسفند 1401 53,200 (-2.91) 1.24 1.24 0.00 16
خ**** دوشنبه 22 اسفند 1401 9,030 (-2.9) 13.58 7.12 0.00 16
ث**** دوشنبه 22 اسفند 1401 61,450 (-2.92) 2.25 2.25 0.41 16
ش**** یکشنبه 21 اسفند 1401 53,200 (-2.91) 1.33 1.33 0.00 17
ث**** یکشنبه 21 اسفند 1401 13,500 (-1.96) 5.47 5.47 0.00 17
ف**** یکشنبه 21 اسفند 1401 38,050 (-2.93) 5.84 5.84 0.00 17
ب**** یکشنبه 21 اسفند 1401 317,450 (-1.99) 5.52 5.52 0.02 17
ک**** یکشنبه 21 اسفند 1401 50,250 (-1.95) 11.54 11.30 0.00 17
ر**** یکشنبه 21 اسفند 1401 333,650 (-2.99) 11.74 11.74 0.01 17
ل**** یکشنبه 21 اسفند 1401 31,000 (-2.97) 1.64 1.64 -4.62 17
خ**** یکشنبه 21 اسفند 1401 9,030 (-2.9) 13.58 7.89 0.00 17
آ**** یکشنبه 21 اسفند 1401 8,250 (-2.94) 10.89 1.73 -0.12 17
ث**** یکشنبه 21 اسفند 1401 61,600 (-2.99) 2.58 2.58 0.24 17
ث**** شنبه 20 اسفند 1401 13,500 (-1.96) 3.37 3.37 0.00 18
ر**** شنبه 20 اسفند 1401 333,850 (-2.99) 0.07 0.07 0.06 18
ف**** شنبه 20 اسفند 1401 38,050 (-2.93) 5.84 5.84 0.00 18
گ**** شنبه 20 اسفند 1401 151,700 (-2.97) 2.15 0.03 -3.99 18
ل**** شنبه 20 اسفند 1401 31,000 (-2.97) 0.98 0.98 -4.62 18
ک**** شنبه 20 اسفند 1401 50,300 (-1.94) 9.47 9.47 0.10 18
آ**** شنبه 20 اسفند 1401 8,250 (-2.94) 10.89 4.70 -0.12 18
خ**** سه شنبه 16 اسفند 1401 9,490 (-2.96) 19.37 12.57 2.04 22
ث**** سه شنبه 16 اسفند 1401 13,520 (-1.95) 3.52 3.52 0.15 22
ف**** سه شنبه 16 اسفند 1401 38,050 (-2.93) 5.84 5.84 0.00 22
گ**** سه شنبه 16 اسفند 1401 151,800 (-2.97) 2.22 0.10 -3.92 22
آ**** سه شنبه 16 اسفند 1401 8,250 (-2.94) 10.89 4.70 -0.12 22
ر**** سه شنبه 16 اسفند 1401 334,000 (-2.99) 0.12 0.12 0.04 22
ث**** دوشنبه 15 اسفند 1401 13,250 (-3.99) 1.45 1.45 -2.00 23
پ**** دوشنبه 15 اسفند 1401 60,200 (-4.9) -1.47 -7.67 -13.01 23
گ**** دوشنبه 15 اسفند 1401 152,250 (-2.99) 2.53 0.40 -3.64 23
ف**** دوشنبه 15 اسفند 1401 39,200 (-4.97) 9.04 9.04 3.02 23
خ**** دوشنبه 15 اسفند 1401 9,490 (-2.97) 19.37 12.57 0.00 23
و**** دوشنبه 15 اسفند 1401 7,300 (-0.95) 10.77 10.77 0.97 23
ک**** دوشنبه 15 اسفند 1401 50,900 (-1.93) 10.77 10.77 0.10 23
ث**** یکشنبه 14 اسفند 1401 13,530 (-1.95) 5.70 5.70 0.07 24
ف**** یکشنبه 14 اسفند 1401 12,510 (-2.94) 10.32 8.78 0.48 24
پ**** یکشنبه 14 اسفند 1401 61,450 (-2.92) 2.16 -5.53 -11.20 24
ا**** یکشنبه 14 اسفند 1401 34,360 (-6.98) -1.43 -38.33 -38.33 24
گ**** یکشنبه 14 اسفند 1401 152,400 (-2.99) 2.63 0.63 -3.54 24
ش**** یکشنبه 14 اسفند 1401 303,500 (-3.98) 12.99 12.99 -1.86 24
ف**** یکشنبه 14 اسفند 1401 40,050 (-2.9) 11.40 11.40 2.17 24
ب**** یکشنبه 14 اسفند 1401 322,250 (-1.99) 7.11 7.11 -5.50 24
و**** یکشنبه 14 اسفند 1401 157,100 (-4.98) -1.87 -17.88 -22.90 24
خ**** یکشنبه 14 اسفند 1401 9,490 (-2.96) 19.37 13.38 0.00 24
و**** یکشنبه 14 اسفند 1401 7,300 (-0.94) 11.79 9.77 0.00 24
ک**** یکشنبه 14 اسفند 1401 50,950 (-1.92) 13.10 12.85 0.10 24
و**** یکشنبه 14 اسفند 1401 42,800 (-2.94) 3.01 -3.82 -6.14 24
ف**** شنبه 13 اسفند 1401 12,520 (-2.94) 10.41 5.56 0.08 25
ف**** شنبه 13 اسفند 1401 40,050 (-2.9) 11.40 11.40 0.00 25
ب**** شنبه 13 اسفند 1401 322,450 (-1.99) 7.06 7.06 -5.44 25
ث**** شنبه 13 اسفند 1401 13,540 (-1.95) 3.68 3.68 0.07 25
و**** شنبه 13 اسفند 1401 7,300 (-0.94) 10.77 10.77 0.00 25
ک**** شنبه 13 اسفند 1401 51,000 (-1.92) 10.99 10.99 0.10 25
و**** شنبه 13 اسفند 1401 160,500 (-2.99) 2.16 -17.25 -21.23 25
آ**** شنبه 13 اسفند 1401 8,680 (-2.9) 16.67 10.15 2.12 25
ب**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 322,750 (-1.98) 7.28 7.28 -5.35 28
و**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 160,650 (-2.98) 2.26 -16.02 -21.15 28
ث**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 13,550 (-1.95) 5.86 5.86 0.07 28
خ**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 9,490 (-2.96) 19.37 13.38 0.00 28
آ**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 8,680 (-2.9) 16.67 7.03 0.00 28
ک**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 51,100 (-1.91) 13.43 13.18 0.20 28
و**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 7,320 (-0.94) 12.10 10.08 0.27 28
ف**** سه شنبه 9 اسفند 1401 40,050 (-2.9) 11.40 11.40 0.00 29
ا**** سه شنبه 9 اسفند 1401 36,010 (-6.99) 4.80 -30.48 -34.28 29
و**** سه شنبه 9 اسفند 1401 7,320 (-0.94) 11.08 11.08 0.00 29
و**** سه شنبه 9 اسفند 1401 160,800 (-2.98) 2.36 -17.09 -21.08 29
ث**** سه شنبه 9 اسفند 1401 13,560 (-1.95) 3.83 3.83 0.07 29
ب**** سه شنبه 9 اسفند 1401 323,050 (-1.98) 7.25 7.25 -5.26 29
آ**** سه شنبه 9 اسفند 1401 8,680 (-2.9) 16.67 10.15 0.00 29
ر**** سه شنبه 9 اسفند 1401 334,400 (-2.98) 0.24 0.24 0.12 29
س**** دوشنبه 8 اسفند 1401 34,200 (-0.86) 0.15 -8.06 -8.06 30
ش**** دوشنبه 8 اسفند 1401 309,900 (-1.99) 15.38 15.38 0.00 30
ف**** دوشنبه 8 اسفند 1401 40,050 (-2.9) 11.40 11.40 0.00 30
و**** دوشنبه 8 اسفند 1401 7,320 (-0.94) 12.10 10.08 0.00 30
خ**** دوشنبه 8 اسفند 1401 9,990 (-2.91) 25.66 19.35 2.15 30
س**** یکشنبه 7 اسفند 1401 34,200 (-0.86) 0.15 -7.69 -7.69 31
ا**** یکشنبه 7 اسفند 1401 37,290 (0) 8.53 -28.01 -31.94 31
خ**** یکشنبه 7 اسفند 1401 9,990 (-2.91) 25.66 18.51 0.00 31
ث**** یکشنبه 7 اسفند 1401 13,610 (-1.94) 4.21 4.21 0.37 31
و**** یکشنبه 7 اسفند 1401 7,320 (-0.94) 11.08 11.08 0.00 31
آ**** یکشنبه 7 اسفند 1401 8,680 (-2.9) 16.67 10.15 0.00 31
ف**** یکشنبه 7 اسفند 1401 29,450 (-2.96) 0.86 -11.56 -16.69 31
ر**** یکشنبه 7 اسفند 1401 334,550 (-2.98) 0.28 0.28 0.04 31
ا**** شنبه 6 اسفند 1401 16,400 (-6.97) -12.95 -13.46 -13.46 32
س**** شنبه 6 اسفند 1401 34,200 (-0.86) 0.15 -6.94 -6.94 32
ش**** شنبه 6 اسفند 1401 39,450 (-1.98) 17.06 14.35 0.13 32
ش**** شنبه 6 اسفند 1401 304,100 (-3.99) 8.76 8.76 -1.87 32
ف**** شنبه 6 اسفند 1401 42,100 (-2.99) 17.11 17.11 2.06 32
خ**** شنبه 6 اسفند 1401 9,990 (-2.91) 22.43 22.43 0.00 32
ث**** شنبه 6 اسفند 1401 13,640 (-1.94) 3.18 2.40 0.22 32
ر**** شنبه 6 اسفند 1401 334,750 (-2.99) 0.34 0.34 0.06 32
ش**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 38,650 (-3.97) 14.69 7.81 -2.03 35
و**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 7,360 (-0.94) 12.71 10.68 0.14 35
ث**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 29,400 (-2.97) 14.62 5.95 -3.61 35
ا**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 33,890 (-6.99) 4.44 -39.18 -39.18 35
گ**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 34,600 (-2.94) 0.00 -8.34 -10.13 35
آ**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 9,130 (-2.97) 22.72 12.58 2.13 35
ش**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 310,500 (-1.98) 15.60 15.60 0.19 35
ف**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 12,680 (-2.98) 11.82 10.26 -5.86 35
ث**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 13,650 (-1.93) 6.64 6.64 0.07 35
ف**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 2,160 (-2.96) 15.32 13.39 -4.42 35
ب**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 8,220 (-4.97) 2.75 -5.52 -11.80 35
د**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 12,100 (-2.96) 2.46 -11.74 -11.74 35
خ**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 9,990 (-2.91) 25.66 19.35 0.00 35
و**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 24,250 (-2.8) 6.13 -4.34 -8.66 35
و**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 45,200 (-2.9) 8.78 1.57 -2.16 35
ک**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 29,230 (-4.97) 16.69 -4.20 -6.85 35
ش**** سه شنبه 2 اسفند 1401 39,450 (-1.98) 17.06 11.76 0.00 36
ث**** سه شنبه 2 اسفند 1401 13,650 (-1.93) 4.52 4.52 0.00 36
ف**** سه شنبه 2 اسفند 1401 42,100 (-2.99) 17.11 17.11 0.00 36
ش**** سه شنبه 2 اسفند 1401 310,750 (-1.98) 13.39 13.39 0.08 36
و**** سه شنبه 2 اسفند 1401 24,250 (-3) 6.13 -2.81 -8.66 36
ب**** سه شنبه 2 اسفند 1401 8,410 (-2.88) 5.12 -3.33 -9.76 36
ک**** سه شنبه 2 اسفند 1401 53,400 (-1.92) 16.21 16.21 -2.91 36
و**** سه شنبه 2 اسفند 1401 7,360 (-0.94) 11.68 11.68 0.00 36
خ**** سه شنبه 2 اسفند 1401 9,990 (-2.91) 25.66 18.51 0.00 36
آ**** سه شنبه 2 اسفند 1401 9,140 (-2.97) 22.85 15.99 0.11 36
ف**** سه شنبه 2 اسفند 1401 12,470 (-4.95) 9.96 5.14 -7.42 36
خ**** سه شنبه 2 اسفند 1401 18,920 (-2.97) 8.24 -7.89 -11.17 36
آ**** دوشنبه 1 اسفند 1401 2,148 (-2.98) 27.18 20.81 0.00 37
ن**** دوشنبه 1 اسفند 1401 8,480 (-2.97) 13.07 4.69 -6.30 37
ث**** دوشنبه 1 اسفند 1401 13,660 (-1.93) 6.72 6.72 0.07 37
و**** دوشنبه 1 اسفند 1401 7,370 (-0.94) 12.86 10.83 0.14 37
ش**** دوشنبه 1 اسفند 1401 310,900 (-1.98) 15.75 15.75 0.05 37
ف**** دوشنبه 1 اسفند 1401 42,100 (-2.99) 17.11 17.11 0.00 37
ش**** دوشنبه 1 اسفند 1401 39,450 (-1.98) 17.06 10.04 0.00 37
و**** دوشنبه 1 اسفند 1401 24,300 (-2.99) 6.35 -4.14 -8.47 37
د**** دوشنبه 1 اسفند 1401 12,530 (-2.94) 6.10 -8.61 -8.61 37
ف**** دوشنبه 1 اسفند 1401 2,273 (-2.98) 21.36 19.32 0.09 37
ب**** دوشنبه 1 اسفند 1401 8,410 (-2.99) 5.12 -3.33 -9.76 37
خ**** دوشنبه 1 اسفند 1401 18,930 (-2.97) 8.30 -10.37 -11.13 37
و**** دوشنبه 1 اسفند 1401 47,850 (-2.94) 15.16 7.53 0.31 37
ت**** دوشنبه 1 اسفند 1401 5,580 (-2.95) 10.28 3.53 -2.79 37
ب**** یکشنبه 30 بهمن 1401 8,410 (-2.99) 5.12 -3.33 -9.76 38
ف**** یکشنبه 30 بهمن 1401 4,046 (-0.97) 7.78 2.20 0.25 38
آ**** یکشنبه 30 بهمن 1401 2,182 (-2.97) 29.19 24.26 1.58 38
ش**** یکشنبه 30 بهمن 1401 310,950 (-1.98) 13.46 13.46 0.02 38
آ**** یکشنبه 30 بهمن 1401 9,160 (-2.96) 23.12 16.24 0.11 38
ف**** یکشنبه 30 بهمن 1401 12,790 (-2.95) 12.79 7.84 -5.05 38
ف**** یکشنبه 30 بهمن 1401 42,100 (-2.99) 17.11 17.11 0.00 38
س**** یکشنبه 30 بهمن 1401 34,200 (-0.86) 0.15 -7.69 -7.69 38
پ**** یکشنبه 30 بهمن 1401 63,050 (-2.92) 4.82 -3.30 -8.89 38
ک**** یکشنبه 30 بهمن 1401 53,500 (-1.92) 16.43 16.43 -2.73 38
خ**** یکشنبه 30 بهمن 1401 10,510 (-2.95) 32.20 24.67 2.14 38
ن**** یکشنبه 30 بهمن 1401 8,480 (-2.97) 13.07 3.04 -6.30 38
ث**** یکشنبه 30 بهمن 1401 5,820 (-2.83) 5.24 -19.83 -19.83 38
ف**** یکشنبه 30 بهمن 1401 2,274 (-2.98) 21.41 17.82 0.04 38
ک**** یکشنبه 30 بهمن 1401 34,300 (2.23) 13.76 12.09 0.00 38
گ**** یکشنبه 30 بهمن 1401 20,050 (-2.9) 5.42 -6.09 -7.18 38
ت**** یکشنبه 30 بهمن 1401 7,320 (-2.91) 12.44 5.93 -1.74 38
خ**** یکشنبه 30 بهمن 1401 18,930 (-2.97) 8.30 -7.84 -11.13 38
و**** یکشنبه 30 بهمن 1401 7,380 (-0.93) 11.99 11.99 0.14 38
و**** یکشنبه 30 بهمن 1401 49,300 (-2.95) 18.65 10.79 3.03 38
س**** یکشنبه 30 بهمن 1401 4,666 (-2.99) 4.69 2.91 -5.70 38
خ**** یکشنبه 30 بهمن 1401 18,400 (-2.95) 15.72 6.85 -4.17 38
و**** یکشنبه 30 بهمن 1401 51,400 (-2.92) 4.58 -2.00 -14.33 38
ب**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 15,510 (-2.94) 4.51 -3.06 -5.94 42
آ**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 2,249 (-2.97) 33.16 28.08 3.07 42
ک**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 53,500 (-1.92) 16.43 16.43 -2.73 42
ف**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 2,277 (-2.98) 21.57 17.98 0.13 42
و**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 1,942 (-2.99) 8.98 1.41 -2.17 42
س**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 34,200 (-0.86) 0.15 -7.69 -7.69 42
ف**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 12,790 (-2.95) 12.79 7.84 -5.05 42
پ**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 63,050 (-2.92) 4.82 -3.30 -8.89 42
ب**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 365,450 (-1.99) 21.33 21.33 2.10 42
و**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 6,380 (-2.89) 6.51 -4.63 -9.25 42
ش**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 311,000 (-1.98) 13.48 13.48 0.02 42
ف**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 9,400 (-2.99) 4.44 -1.47 -12.07 42
ب**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 8,420 (-2.99) 5.25 -3.22 -9.66 42
ت**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 7,320 (-2.91) 12.44 5.93 -1.74 42
س**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 4,670 (-2.91) 4.78 3.00 -5.62 42
گ**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 20,050 (-2.9) 5.42 -6.09 -7.18 42
خ**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 18,930 (-2.97) 8.30 -7.84 -11.13 42
خ**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 10,510 (-2.95) 32.20 24.67 0.00 42
و**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 51,600 (-2.91) 4.98 -1.62 -14.00 42
و**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 50,800 (-2.96) 22.26 14.16 3.04 42
د**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 55,800 (-4.98) 20.00 15.53 0.38 42
گ**** سه شنبه 25 بهمن 1401 35,650 (-2.99) 3.03 -4.68 -7.40 43
خ**** سه شنبه 25 بهمن 1401 10,510 (-2.95) 32.20 24.67 0.00 43
ب**** سه شنبه 25 بهمن 1401 8,420 (-2.99) 5.25 -3.22 -9.66 43
آ**** سه شنبه 25 بهمن 1401 2,318 (-2.97) 37.24 32.00 3.07 43
ف**** سه شنبه 25 بهمن 1401 12,790 (-2.95) 12.79 7.84 -5.05 43
ف**** سه شنبه 25 بهمن 1401 44,300 (-2.95) 23.23 23.23 2.07 43
ش**** سه شنبه 25 بهمن 1401 39,450 (-1.98) 17.06 11.76 0.00 43
ب**** سه شنبه 25 بهمن 1401 365,750 (-1.99) 21.43 21.43 0.08 43
ف**** سه شنبه 25 بهمن 1401 2,287 (-2.96) 22.10 18.50 0.44 43
ت**** سه شنبه 25 بهمن 1401 7,340 (-2.91) 12.75 6.22 -1.48 43
ث**** سه شنبه 25 بهمن 1401 5,820 (-2.83) 5.24 -19.83 -19.83 43
ش**** سه شنبه 25 بهمن 1401 304,800 (-3.98) 11.22 11.22 -1.99 43
گ**** سه شنبه 25 بهمن 1401 20,050 (-2.9) 5.42 -6.09 -7.18 43
خ**** سه شنبه 25 بهمن 1401 18,930 (-2.97) 8.30 -7.84 -11.13 43
و**** سه شنبه 25 بهمن 1401 52,350 (-2.96) 25.99 17.64 3.05 43
ح**** سه شنبه 25 بهمن 1401 5,580 (-1.93) 6.08 -1.06 -4.29 43
ف**** سه شنبه 25 بهمن 1401 9,410 (-2.98) 4.56 -1.36 -11.97 43
و**** سه شنبه 25 بهمن 1401 6,380 (-2.89) 6.51 -4.63 -9.25 43
و**** سه شنبه 25 بهمن 1401 51,750 (-2.9) 5.29 -1.33 -13.75 43
ر**** سه شنبه 25 بهمن 1401 335,450 (-2.99) 0.55 0.55 0.16 43
و**** سه شنبه 25 بهمن 1401 25,900 (-2.81) 13.35 3.81 -2.45 43
آ**** دوشنبه 24 بهمن 1401 2,389 (-2.96) 41.44 34.36 3.06 44
ح**** دوشنبه 24 بهمن 1401 5,580 (-1.93) 6.08 -2.96 -4.29 44
ت**** دوشنبه 24 بهمن 1401 7,340 (-2.91) 12.75 4.86 -1.48 44
ف**** دوشنبه 24 بهمن 1401 2,288 (-2.96) 22.16 20.10 0.04 44
ت**** دوشنبه 24 بهمن 1401 5,580 (-2.95) 10.28 3.53 -2.79 44
ن**** دوشنبه 24 بهمن 1401 8,490 (-2.97) 13.20 4.81 -6.19 44
و**** دوشنبه 24 بهمن 1401 6,420 (-2.87) 7.18 -0.16 -8.68 44
ب**** دوشنبه 24 بهمن 1401 365,850 (-1.99) 21.61 21.61 0.03 44
ف**** دوشنبه 24 بهمن 1401 44,300 (-2.95) 23.23 23.23 0.00 44
ث**** دوشنبه 24 بهمن 1401 5,820 (-3) 5.24 -21.35 -21.35 44
گ**** دوشنبه 24 بهمن 1401 20,050 (-2.9) 5.42 -7.18 -7.18 44
ر**** دوشنبه 24 بهمن 1401 335,450 (-2.99) 12.34 12.34 0.00 44
خ**** دوشنبه 24 بهمن 1401 18,560 (-2.97) 16.73 7.28 -3.33 44
و**** دوشنبه 24 بهمن 1401 52,000 (-2.98) 5.80 -3.70 -13.33 44
خ**** دوشنبه 24 بهمن 1401 10,510 (-2.95) 32.20 25.57 0.00 44
ک**** دوشنبه 24 بهمن 1401 52,750 (-3.91) 17.09 16.83 -4.09 44
خ**** دوشنبه 24 بهمن 1401 18,550 (-4.96) 6.12 -12.17 -12.91 44
ف**** دوشنبه 24 بهمن 1401 9,420 (-2.98) 4.67 -2.38 -11.88 44
و**** دوشنبه 24 بهمن 1401 53,700 (-2.98) 29.24 20.67 2.58 44
ش**** یکشنبه 23 بهمن 1401 311,150 (-2) 13.54 13.54 0.00 45
ف**** یکشنبه 23 بهمن 1401 885 (-2.96) 3.03 -6.35 -6.45 45
و**** یکشنبه 23 بهمن 1401 6,470 (-2.85) 8.01 -3.29 -7.97 45
ف**** یکشنبه 23 بهمن 1401 44,300 (-2.95) 23.23 23.23 0.00 45
گ**** یکشنبه 23 بهمن 1401 35,700 (-2.98) 3.18 -4.55 -7.27 45
پ**** یکشنبه 23 بهمن 1401 63,050 (-2.92) 4.82 -3.30 -8.89 45
ت**** یکشنبه 23 بهمن 1401 5,470 (-4.86) 8.10 1.48 -4.70 45
ت**** یکشنبه 23 بهمن 1401 7,350 (-2.9) 12.90 6.37 -1.34 45
آ**** یکشنبه 23 بهمن 1401 9,250 (-2.93) 24.33 17.39 0.00 45
ب**** یکشنبه 23 بهمن 1401 366,050 (-1.99) 21.53 21.53 0.05 45
ر**** یکشنبه 23 بهمن 1401 336,000 (-2.98) 0.72 0.72 0.16 45
ن**** یکشنبه 23 بهمن 1401 8,340 (-4.9) 11.20 1.34 -7.85 45
ف**** یکشنبه 23 بهمن 1401 4,131 (-0.98) 10.04 4.34 0.12 45
ک**** یکشنبه 23 بهمن 1401 53,850 (-1.91) 17.19 17.19 -2.09 45
خ**** یکشنبه 23 بهمن 1401 10,510 (-2.95) 32.20 24.67 0.00 45
ف**** یکشنبه 23 بهمن 1401 2,242 (-4.95) 19.70 16.17 -2.01 45
و**** یکشنبه 23 بهمن 1401 54,600 (-2.93) 31.41 22.70 1.68 45
خ**** یکشنبه 23 بهمن 1401 18,590 (-2.97) 16.92 7.96 -3.18 45
خ**** یکشنبه 23 بهمن 1401 18,940 (-2.97) 8.35 -7.79 -11.08 45
ف**** یکشنبه 23 بهمن 1401 9,450 (-2.97) 5.00 -0.94 -11.60 45
آ**** چهارشنبه 19 بهمن 1401 2,802 (-2.97) 65.90 59.57 13.63 49
ت**** چهارشنبه 19 بهمن 1401 5,580 (-2.95) 10.28 3.53 -2.79 49
ن**** چهارشنبه 19 بهمن 1401 8,510 (-2.96) 13.47 3.40 -5.97 49
ف**** چهارشنبه 19 بهمن 1401 12,790 (-2.95) 12.79 7.84 -5.05 49
ش**** چهارشنبه 19 بهمن 1401 39,450 (-1.98) 17.06 11.76 0.00 49
ف**** چهارشنبه 19 بهمن 1401 44,300 (-2.95) 23.23 23.23 0.00 49
ف**** چهارشنبه 19 بهمن 1401 2,289 (-2.96) 22.21 18.60 0.04 49
ت**** چهارشنبه 19 بهمن 1401 18,290 (-2.97) 0.11 -8.09 -15.71 49
ف**** چهارشنبه 19 بهمن 1401 4,133 (-0.98) 10.10 4.40 0.05 49
ح**** چهارشنبه 19 بهمن 1401 5,590 (-1.92) 6.27 -0.89 -4.12 49
ب**** چهارشنبه 19 بهمن 1401 366,150 (-1.99) 21.56 21.56 0.03 49
خ**** چهارشنبه 19 بهمن 1401 18,620 (-2.97) 17.11 8.13 -3.02 49
آ**** چهارشنبه 19 بهمن 1401 9,250 (-2.93) 24.33 17.39 0.00 49
ر**** چهارشنبه 19 بهمن 1401 336,150 (-2.98) 0.76 0.76 0.04 49
ف**** چهارشنبه 19 بهمن 1401 9,460 (-2.97) 5.11 -0.84 -11.51 49
ت**** چهارشنبه 19 بهمن 1401 7,370 (-2.89) 13.21 6.66 -1.07 49
خ**** چهارشنبه 19 بهمن 1401 18,940 (-2.97) 8.35 -7.79 -11.08 49
و**** چهارشنبه 19 بهمن 1401 54,950 (-2.91) 32.25 23.48 0.64 49
ت**** سه شنبه 18 بهمن 1401 18,310 (-2.96) 0.22 -7.99 -15.62 50
ک**** سه شنبه 18 بهمن 1401 53,900 (-1.91) 17.30 17.30 -2.00 50
ش**** سه شنبه 18 بهمن 1401 39,550 (-1.98) 17.36 12.04 0.25 50
آ**** سه شنبه 18 بهمن 1401 2,814 (-2.99) 66.61 60.25 0.43 50
ش**** سه شنبه 18 بهمن 1401 311,300 (-1.99) 13.59 13.59 0.00 50
ت**** سه شنبه 18 بهمن 1401 1,552 (-2.93) 5.72 -9.29 -12.37 50

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.