این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ سه شنبه 9 دی 1399 تا یکشنبه 23 مرداد 1401 تعداد 790 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 36.70 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -22.47 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 1.19 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 85 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 75 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ت**** شنبه 22 مرداد 1401 2,422 (2.36) 0.74 -1.73 -3.63 1
ش**** سه شنبه 18 مرداد 1401 34,200 (0) -2.19 -4.24 -4.53 5
ج**** شنبه 15 مرداد 1401 42,470 (1.62) 0.16 -3.01 -3.93 8
و**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 2,754 (1.17) 11.29 11.29 2.14 11
ث**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 5,740 (5.9) 16.20 16.20 0.35 11
س**** سه شنبه 11 مرداد 1401 21,050 (4.98) 2.38 -2.14 -4.51 12
ب**** سه شنبه 11 مرداد 1401 8,520 (0.35) 7.39 5.99 -0.47 12
ب**** سه شنبه 11 مرداد 1401 4,055 (4.99) 10.97 9.47 -2.34 12
ف**** سه شنبه 11 مرداد 1401 3,120 (0.03) 10.80 10.80 -0.93 12
خ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 20,740 (2.87) 6.56 -3.09 -4.48 13
غ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 7,280 (3.7) 6.46 1.24 -2.47 13
ث**** دوشنبه 10 مرداد 1401 1,319 (2.24) 11.07 4.85 -0.68 13
س**** دوشنبه 10 مرداد 1401 19,850 (4.97) 32.49 31.49 3.98 13
س**** شنبه 8 مرداد 1401 20,250 (-1.69) 6.42 1.73 -3.70 15
چ**** شنبه 8 مرداد 1401 26,850 (2.67) 1.68 -0.56 -6.33 15
س**** شنبه 8 مرداد 1401 3,103 (2.98) 7.25 7.25 -2.61 15
ز**** شنبه 8 مرداد 1401 1,962 (5.99) 1.94 0.41 -7.49 15
ز**** شنبه 8 مرداد 1401 21,150 (3.93) 6.62 6.62 -5.20 15
ز**** شنبه 8 مرداد 1401 2,464 (1.94) 6.41 6.41 -8.40 15
غ**** شنبه 8 مرداد 1401 3,519 (-1.86) 6.37 6.37 -5.09 15
ش**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 3,291 (4.97) 4.53 -0.58 -5.17 18
س**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 51,800 (2.37) 1.64 -2.41 -5.89 18
غ**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 3,973 (3.46) 1.81 -4.68 -9.39 18
ک**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 10,140 (2.01) 9.66 4.14 -4.04 18
ا**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 3,211 (-2.4) 2.77 -4.33 -12.64 18
ش**** شنبه 1 مرداد 1401 3,510 (0.45) -0.28 -7.44 -12.08 22
د**** چهارشنبه 29 تیر 1401 14,481 (2.95) 2.87 -7.19 -12.75 25
ث**** چهارشنبه 29 تیر 1401 3,995 (5.99) 4.88 -1.63 -13.39 25
و**** چهارشنبه 29 تیر 1401 3,355 (2.13) 4.26 2.83 -8.17 25
س**** چهارشنبه 29 تیر 1401 19,450 (4.96) 2.88 -1.59 -6.38 25
غ**** چهارشنبه 29 تیر 1401 3,754 (4.97) 1.41 -0.29 -11.03 25
ل**** چهارشنبه 29 تیر 1401 37,200 (3.19) 2.02 -1.08 -14.38 25
م**** سه شنبه 28 تیر 1401 24,990 (4.29) 16.01 3.40 -5.80 26
ث**** شنبه 25 تیر 1401 6,440 (-2.12) 3.57 3.57 -19.10 29
س**** چهارشنبه 22 تیر 1401 11,420 (0.79) 2.80 -13.92 -21.02 32
ق**** چهارشنبه 22 تیر 1401 20,310 (2.88) 3.40 -17.73 -26.10 32
ف**** چهارشنبه 22 تیر 1401 23,950 (2.13) 2.92 -2.71 -12.53 32
و**** چهارشنبه 22 تیر 1401 1,760 (1.91) 7.39 5.00 -4.55 32
ر**** چهارشنبه 22 تیر 1401 11,350 (3.93) 0.79 -9.25 -17.80 32
و**** چهارشنبه 22 تیر 1401 4,560 (4.41) 1.78 -4.76 -15.96 32
س**** سه شنبه 21 تیر 1401 4,418 (1.05) 8.40 -5.50 -10.07 33
د**** دوشنبه 20 تیر 1401 30,200 (1.34) 4.30 -8.61 -15.40 34
و**** سه شنبه 14 تیر 1401 3,950 (1.59) 0.73 -21.39 -27.75 40
ف**** سه شنبه 14 تیر 1401 1,449 (1.47) 0.35 -10.84 -20.63 40
خ**** سه شنبه 14 تیر 1401 13,680 (2.31) 1.17 -16.67 -17.84 40
و**** سه شنبه 14 تیر 1401 4,300 (1.58) 1.16 -6.07 -7.91 40
س**** دوشنبه 13 تیر 1401 7,110 (2.44) 8.30 -13.78 -18.14 41
ک**** دوشنبه 13 تیر 1401 9,130 (4.94) 7.78 -15.01 -20.04 41
س**** دوشنبه 13 تیر 1401 55,000 (-1.69) 0.00 -6.64 -11.36 41
خ**** یکشنبه 12 تیر 1401 1,919 (2.45) 1.35 -0.47 -5.00 42
و**** شنبه 11 تیر 1401 2,954 (0.71) 2.91 -14.01 -20.72 43
و**** شنبه 11 تیر 1401 6,580 (1.38) 7.45 3.34 -1.22 43
ش**** چهارشنبه 8 تیر 1401 53,650 (2.97) 2.42 -13.89 -21.99 46
و**** سه شنبه 7 تیر 1401 3,559 (-0.86) 6.15 -1.40 -13.43 47
خ**** سه شنبه 7 تیر 1401 6,740 (2.12) 20.03 1.48 -4.15 47
س**** سه شنبه 7 تیر 1401 20,060 (2.13) 3.44 -7.03 -9.52 47
غ**** دوشنبه 6 تیر 1401 11,480 (4.84) 7.23 -9.58 -20.82 48
ک**** شنبه 4 تیر 1401 7,280 (0.69) 19.78 -3.30 -15.52 50
خ**** شنبه 4 تیر 1401 23,980 (4.99) 5.75 -13.01 -23.64 50
ک**** شنبه 4 تیر 1401 4,731 (4.99) 2.24 -28.15 -35.09 50
پ**** سه شنبه 31 خرداد 1401 2,538 (-1.31) 9.18 6.38 -8.27 54
س**** سه شنبه 31 خرداد 1401 15,540 (5) 1.67 -10.04 -12.87 54
و**** دوشنبه 30 خرداد 1401 17,650 (0.39) 2.95 -15.81 -17.56 55
و**** دوشنبه 30 خرداد 1401 2,388 (3.19) 1.21 -15.49 -19.51 55
و**** شنبه 28 خرداد 1401 3,085 (-1.02) 3.73 -17.67 -24.08 57
ک**** شنبه 28 خرداد 1401 16,540 (2.98) 2.78 -17.78 -19.95 57
ث**** دوشنبه 23 خرداد 1401 1,490 (-0.2) 12.08 -7.18 -14.90 62
س**** دوشنبه 23 خرداد 1401 9,900 (-2.94) 0.20 -19.19 -26.67 62
ج**** دوشنبه 23 خرداد 1401 6,050 (2.54) -0.33 -19.21 -30.10 62
د**** دوشنبه 23 خرداد 1401 11,490 (3.32) 10.53 -2.96 -17.32 62
ز**** دوشنبه 23 خرداد 1401 15,180 (3.75) 4.02 -18.38 -31.55 62
ک**** دوشنبه 23 خرداد 1401 16,050 (2.42) 10.53 -15.14 -15.14 62
ک**** دوشنبه 23 خرداد 1401 4,223 (-0.28) 15.75 -21.90 -27.28 62
ث**** دوشنبه 23 خرداد 1401 1,574 (0.76) 3.43 -9.97 -16.45 62
ک**** یکشنبه 22 خرداد 1401 22,750 (1.78) 11.21 -5.93 -8.79 63
ک**** یکشنبه 22 خرداد 1401 25,900 (2.08) 10.08 -9.85 -11.97 63
ق**** شنبه 21 خرداد 1401 22,600 (2.3) 2.17 -26.06 -33.58 64
ک**** شنبه 21 خرداد 1401 1,773 (2.96) 2.09 -28.14 -31.42 64
ز**** شنبه 21 خرداد 1401 3,870 (1.36) 4.99 -7.49 -20.44 64
ح**** شنبه 21 خرداد 1401 3,960 (1.2) 4.85 -6.72 -19.90 64
د**** شنبه 21 خرداد 1401 21,590 (0.55) 17.18 -2.59 -10.47 64
و**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 5,400 (-0.36) 7.78 -17.78 -23.85 67
ف**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 4,744 (2.35) 8.52 -0.42 -12.08 67
غ**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 3,330 (5.94) 8.08 -12.40 -22.82 67
ف**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 7,460 (-1.84) 28.69 17.96 -10.86 67
ق**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 24,910 (4.97) 7.91 7.15 -26.13 67
و**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 19,520 (1.03) 10.50 -18.75 -20.54 67
ف**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 4,770 (0.76) 7.92 -3.33 -12.56 74
ف**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 7,780 (0.38) 23.39 11.31 -14.52 74
و**** سه شنبه 10 خرداد 1401 5,810 (0) 10.15 -11.19 -19.10 75
د**** دوشنبه 9 خرداد 1401 12,900 (1.57) 1.94 -17.36 -24.34 76
ف**** دوشنبه 9 خرداد 1401 8,680 (4.95) 33.41 -5.99 -20.05 76
ک**** دوشنبه 9 خرداد 1401 25,980 (2.89) 9.74 -10.12 -12.24 76
چ**** شنبه 7 خرداد 1401 3,300 (-1.04) 1.00 -19.85 -28.42 78
ق**** شنبه 7 خرداد 1401 11,196 (2.19) 10.22 -9.79 -21.49 78
خ**** شنبه 7 خرداد 1401 6,690 (1.21) 20.93 7.03 -8.07 78
س**** شنبه 7 خرداد 1401 13,460 (1.2) 14.78 10.40 -8.99 78
و**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 7,480 (5.94) 18.98 -14.44 -20.45 81
ف**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 8,040 (4.82) 19.40 9.45 -17.29 81
ش**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 34,550 (3.28) 8.97 -1.01 -7.81 81
ل**** سه شنبه 3 خرداد 1401 7,480 (4.9) 12.03 -18.05 -22.59 82
ف**** دوشنبه 2 خرداد 1401 7,490 (-1.44) 54.61 8.95 -7.34 83
ب**** یکشنبه 1 خرداد 1401 2,487 (3.23) 5.95 -5.11 -14.56 84
ش**** یکشنبه 1 خرداد 1401 78,700 (-0.01) 3.48 -12.71 -26.04 84
ک**** یکشنبه 1 خرداد 1401 20,800 (0.92) 7.16 -9.23 -20.96 84
و**** شنبه 31 اردیبهشت 1401 3,017 (3.02) 4.04 1.59 -17.63 85
ث**** سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 7,660 (0.52) 26.63 -28.59 -30.68 89
ش**** سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 1,068 (0.28) 0.75 -9.64 -14.98 89
و**** سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 2,160 (0.37) 4.86 -27.69 -35.14 89
ت**** سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 2,723 (0.31) 10.17 -12.60 -15.53 89
ث**** سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 8,320 (2.71) 1.56 -25.48 -34.01 89
و**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 4,048 (2.4) 2.22 -15.51 -26.16 90
پ**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 25,450 (0.67) 3.34 -6.05 -15.21 90
خ**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 5,590 (-1.41) 36.85 15.38 -2.86 92
چ**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 8,560 (2.88) 5.72 -28.15 -30.96 92
ا**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 15,000 (0.06) 2.67 -22.60 -25.40 92
ت**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 4,570 (1.98) 35.23 -5.56 -12.47 92
ا**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 20,930 (2.34) 2.20 -9.22 -12.09 95
س**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 23,000 (4.78) 10.43 -13.48 -15.22 95
س**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 10,800 (3.44) 14.81 -19.35 -23.98 95
ف**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 27,700 (5.96) 23.25 -3.25 -17.51 95
چ**** دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 3,309 (0.27) 14.35 -20.07 -28.62 97
ب**** یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 9,010 (2.97) 54.16 41.84 -0.78 98
ف**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 4,359 (0.43) 18.77 8.37 -4.31 99
و**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 14,220 (0.99) 12.38 2.81 -4.64 99
و**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 4,796 (0.34) 6.90 -15.62 -17.43 99
ق**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 5,358 (4.91) 8.44 -20.25 -30.20 104
ف**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 9,580 (5.97) 11.38 -31.11 -36.01 104
ف**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 1,656 (4.94) 11.59 -20.35 -30.56 104
خ**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 4,364 (4.97) 20.83 -15.17 -22.75 104
د**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 40,850 (4.98) 25.80 -20.44 -22.89 104
س**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 11,690 (5.98) 12.92 11.21 -10.44 104
د**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 27,400 (3.12) 4.71 -13.61 -25.47 104
و**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 5,126 (5.99) 25.83 -15.33 -32.27 104
ث**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 2,240 (0.94) 21.38 5.22 -10.27 104
س**** شنبه 10 اردیبهشت 1401 58,700 (3.25) 8.18 -12.52 -21.47 106
ک**** شنبه 10 اردیبهشت 1401 10,070 (2.54) 9.24 -22.94 -27.51 106
ک**** شنبه 10 اردیبهشت 1401 15,030 (2.03) 16.10 -13.51 -16.43 106
س**** چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 28,000 (0.61) 15.29 0.71 -13.82 109
ر**** سه شنبه 6 اردیبهشت 1401 53,900 (2.96) 14.10 -2.97 -9.74 110
د**** سه شنبه 6 اردیبهشت 1401 43,280 (4.84) 12.45 -27.15 -29.34 110
ف**** چهارشنبه 31 فروردین 1401 12,730 (1.92) 24.51 -2.44 -5.34 116
خ**** یکشنبه 28 فروردین 1401 2,820 (4.09) 38.30 31.21 -3.26 119
ک**** شنبه 27 فروردین 1401 13,400 (-0.74) 14.40 -27.84 -30.67 120
ک**** شنبه 27 فروردین 1401 24,210 (2.1) 18.96 -0.83 -7.56 120
س**** دوشنبه 22 فروردین 1401 8,390 (4.48) 12.63 -7.75 -18.47 125
ف**** دوشنبه 22 فروردین 1401 6,030 (4.86) 59.20 45.94 -5.31 125
ب**** دوشنبه 22 فروردین 1401 3,630 (4.97) 58.68 22.29 -0.74 125
ح**** دوشنبه 22 فروردین 1401 14,580 (3.92) 41.50 14.47 -6.93 125
و**** دوشنبه 22 فروردین 1401 82,840 (4.99) 54.82 25.86 -5.61 125
س**** دوشنبه 22 فروردین 1401 2,219 (4.96) 102.34 59.22 -6.35 125
چ**** دوشنبه 22 فروردین 1401 3,184 (4.97) 18.84 -16.93 -25.82 125
س**** دوشنبه 22 فروردین 1401 17,800 (4.95) 26.40 15.00 -7.19 125
س**** دوشنبه 22 فروردین 1401 9,890 (4.98) 25.38 -11.02 -16.99 125
و**** یکشنبه 21 فروردین 1401 2,530 (4.97) 19.09 -26.96 -33.60 126
غ**** یکشنبه 21 فروردین 1401 2,506 (1.78) 45.25 -20.71 -27.45 126
خ**** یکشنبه 21 فروردین 1401 4,950 (4.98) 39.60 3.05 -7.52 126
س**** یکشنبه 21 فروردین 1401 57,280 (4.98) 76.12 52.44 -3.51 126
د**** یکشنبه 21 فروردین 1401 15,800 (2.39) 60.13 33.10 -4.81 126
د**** یکشنبه 21 فروردین 1401 4,932 (4.98) 15.37 -24.27 -32.10 126
غ**** یکشنبه 21 فروردین 1401 2,200 (4.96) 49.36 1.77 -18.18 126
غ**** یکشنبه 21 فروردین 1401 4,507 (4.98) 46.22 -16.95 -25.89 126
ز**** یکشنبه 21 فروردین 1401 3,349 (2.63) 48.97 6.90 -8.06 126
ز**** یکشنبه 21 فروردین 1401 21,380 (4.95) 46.40 -14.31 -19.97 126
و**** یکشنبه 21 فروردین 1401 2,958 (4.96) 18.32 -30.12 -35.02 126
د**** یکشنبه 21 فروردین 1401 23,450 (4.45) 32.07 7.97 -5.37 126
و**** شنبه 20 فروردین 1401 2,750 (4.8) 15.96 2.40 -11.64 127
چ**** شنبه 20 فروردین 1401 6,870 (4.88) 31.73 -9.61 -13.97 127
ش**** شنبه 20 فروردین 1401 34,050 (4.93) 17.47 0.44 -7.49 127
و**** شنبه 20 فروردین 1401 7,030 (4.92) 41.96 -2.84 -11.95 127
ک**** چهارشنبه 17 فروردین 1401 23,940 (2.65) 19.30 -2.09 -4.76 130
ش**** چهارشنبه 17 فروردین 1401 11,890 (4.94) 76.53 56.01 -3.28 130
و**** چهارشنبه 17 فروردین 1401 5,338 (4.99) 12.40 -17.57 -22.97 130
س**** چهارشنبه 17 فروردین 1401 31,590 (4.98) 40.46 -13.93 -23.11 130
ث**** چهارشنبه 17 فروردین 1401 6,310 (3.1) 35.97 -1.74 -13.00 130
ف**** چهارشنبه 17 فروردین 1401 3,940 (1.46) 31.40 17.03 -2.23 130
ق**** چهارشنبه 17 فروردین 1401 4,462 (1.98) 30.21 -2.17 -16.18 130
ت**** چهارشنبه 17 فروردین 1401 16,210 (4.98) 28.50 14.13 -3.15 130
د**** چهارشنبه 17 فروردین 1401 23,300 (2.41) 60.73 41.42 -1.29 130
ک**** چهارشنبه 17 فروردین 1401 4,078 (4.99) 33.64 27.02 -5.89 130
س**** چهارشنبه 17 فروردین 1401 31,600 (3.09) 26.39 22.28 -3.77 130
غ**** چهارشنبه 17 فروردین 1401 4,719 (4.98) 59.78 28.63 -2.95 130
ش**** چهارشنبه 17 فروردین 1401 9,340 (4.94) 2.14 -24.73 -26.34 130
ح**** سه شنبه 16 فروردین 1401 15,590 (4.98) 48.17 7.25 -5.77 131
ف**** یکشنبه 14 فروردین 1401 1,517 (2.52) 146.54 135.73 -0.59 133
و**** یکشنبه 14 فروردین 1401 1,625 (4.97) 14.46 -17.66 -29.23 133
ت**** یکشنبه 14 فروردین 1401 9,730 (4.96) 20.14 7.61 -6.47 133
ف**** یکشنبه 14 فروردین 1401 7,850 (4.81) 0.64 -27.26 -34.78 133
و**** یکشنبه 14 فروردین 1401 2,850 (4.99) 54.35 21.05 -4.18 133
ک**** یکشنبه 14 فروردین 1401 13,640 (4.87) 34.75 6.30 2.27 133
ف**** یکشنبه 14 فروردین 1401 15,150 (4.98) 18.61 -14.52 -23.63 133
ش**** یکشنبه 14 فروردین 1401 12,000 (4.25) 13.83 -17.50 -23.25 133
ف**** یکشنبه 14 فروردین 1401 28,290 (4.97) 25.45 -11.35 -23.65 133
و**** یکشنبه 14 فروردین 1401 8,320 (4.91) 43.03 5.77 -10.94 133
ز**** یکشنبه 14 فروردین 1401 15,120 (4.96) 93.12 32.87 0.26 133
س**** یکشنبه 14 فروردین 1401 8,260 (4.95) 14.41 -6.30 -17.19 133
ت**** یکشنبه 14 فروردین 1401 14,440 (4.99) 25.21 11.50 -4.92 133
غ**** یکشنبه 14 فروردین 1401 2,968 (4.98) 48.58 -1.72 -13.41 133
ب**** یکشنبه 14 فروردین 1401 78,770 (4.99) 32.61 29.94 -4.76 133
ف**** یکشنبه 14 فروردین 1401 5,713 (4.99) 5.74 1.70 -13.86 133
ه**** یکشنبه 14 فروردین 1401 16,610 (4.99) 6.74 -31.43 -34.74 133
ف**** یکشنبه 14 فروردین 1401 6,390 (4.92) 4.23 -33.80 -38.76 133
و**** یکشنبه 14 فروردین 1401 4,780 (3.36) 47.49 -9.14 -19.83 133
ذ**** یکشنبه 14 فروردین 1401 2,871 (4.97) 14.70 -10.76 -28.32 133
ش**** یکشنبه 14 فروردین 1401 69,300 (5) 17.55 -0.87 -16.00 133
پ**** یکشنبه 14 فروردین 1401 5,012 (4.98) 20.11 -18.20 -27.73 133
و**** یکشنبه 14 فروردین 1401 6,740 (4.98) 48.07 1.34 -8.16 133
ک**** یکشنبه 14 فروردین 1401 27,610 (4.98) 5.22 -20.39 -28.83 133
ف**** یکشنبه 14 فروردین 1401 30,150 (4.97) 2.29 -11.84 -21.49 133
ف**** یکشنبه 14 فروردین 1401 21,530 (4.97) 9.15 -10.87 -23.78 133
خ**** سه شنبه 9 فروردین 1401 1,781 (-1.65) 33.86 -7.19 -17.35 138
ح**** دوشنبه 8 فروردین 1401 13,420 (4.96) 53.73 24.37 -0.45 139
و**** دوشنبه 8 فروردین 1401 3,999 (4.95) 9.43 -14.48 -25.26 139
و**** دوشنبه 8 فروردین 1401 2,938 (4.98) 10.14 4.32 -15.42 139
و**** دوشنبه 8 فروردین 1401 1,975 (4.98) 18.58 -20.46 -29.06 139
ف**** شنبه 28 اسفند 1400 6,380 (0) 28.68 -15.83 -20.85 148
و**** شنبه 28 اسفند 1400 3,945 (0.7) 29.96 2.59 -0.15 148
ف**** چهارشنبه 25 اسفند 1400 13,300 (2.78) 22.48 3.76 -0.83 151
غ**** چهارشنبه 25 اسفند 1400 7,350 (1.51) 80.95 3.95 -6.12 151
د**** سه شنبه 24 اسفند 1400 13,740 (4.96) 63.76 -10.48 -16.59 152
س**** سه شنبه 24 اسفند 1400 21,630 (5) 16.50 -1.11 -9.20 152
پ**** دوشنبه 23 اسفند 1400 6,010 (-1.31) 57.07 3.99 -4.33 153
ف**** شنبه 21 اسفند 1400 28,830 (-4.63) 6.97 -7.80 -17.90 155
ز**** شنبه 21 اسفند 1400 1,854 (4.98) 70.17 6.26 -3.45 155
س**** چهارشنبه 18 اسفند 1400 20,100 (3.28) 75.62 35.32 -6.57 158
ز**** چهارشنبه 18 اسفند 1400 14,130 (4.97) 130.36 59.59 2.34 158
و**** چهارشنبه 18 اسفند 1400 3,500 (0) 84.29 24.00 -5.63 158
ز**** چهارشنبه 18 اسفند 1400 13,260 (4.98) 51.81 -3.47 -21.64 158
غ**** دوشنبه 16 اسفند 1400 7,890 (-0.5) 68.57 -3.17 -12.55 160
ق**** دوشنبه 16 اسفند 1400 3,650 (0.13) 59.18 17.07 -2.47 160
ف**** دوشنبه 16 اسفند 1400 3,618 (1.82) 43.09 30.57 -4.56 160
چ**** دوشنبه 16 اسفند 1400 2,790 (1.23) 35.63 -5.20 -15.34 160
غ**** یکشنبه 15 اسفند 1400 2,270 (1.61) 45.37 -2.64 -11.89 161
و**** یکشنبه 15 اسفند 1400 2,360 (0.76) 43.64 11.02 -6.36 161
و**** یکشنبه 15 اسفند 1400 2,859 (2.5) 85.06 10.81 -8.71 161
م**** یکشنبه 15 اسفند 1400 1,194 (1.1) 36.52 -1.17 -10.39 161
س**** چهارشنبه 11 اسفند 1400 14,630 (0.06) 53.79 39.92 -2.19 165
ق**** چهارشنبه 11 اسفند 1400 5,190 (-0.95) 61.46 16.57 -3.47 165
ش**** دوشنبه 9 اسفند 1400 30,700 (1.65) 30.29 11.40 -2.93 167
ب**** یکشنبه 8 اسفند 1400 7,400 (0.95) 87.70 75.81 -5.41 168
ک**** یکشنبه 8 اسفند 1400 8,230 (-0.72) 106.80 67.44 -1.46 168
و**** شنبه 7 اسفند 1400 5,400 (-0.18) 64.81 18.52 -1.67 169
ق**** شنبه 7 اسفند 1400 69,000 (0.31) 59.42 6.78 -5.43 169
و**** چهارشنبه 4 اسفند 1400 12,560 (1.12) 27.23 16.40 -0.32 172
ک**** دوشنبه 2 اسفند 1400 13,410 (-2.47) 81.88 40.79 -8.95 174
ش**** دوشنبه 2 اسفند 1400 31,100 (4.71) 28.62 9.97 -4.82 174
ر**** دوشنبه 2 اسفند 1400 41,000 (1.73) 50.00 27.56 -1.71 174
ح**** یکشنبه 1 اسفند 1400 2,113 (-0.61) 64.69 56.18 -5.82 175
خ**** یکشنبه 1 اسفند 1400 2,329 (1.12) 90.94 42.12 -5.54 175
و**** یکشنبه 1 اسفند 1400 2,640 (1.03) 161.36 115.15 -0.76 175
خ**** یکشنبه 1 اسفند 1400 9,200 (3.37) 54.13 23.91 -4.46 175
ب**** یکشنبه 1 اسفند 1400 1,696 (1.55) 55.96 14.15 -2.59 175
غ**** یکشنبه 1 اسفند 1400 7,350 (2.36) 80.95 3.95 -6.12 175
و**** شنبه 30 بهمن 1400 2,488 (4.99) 30.06 23.19 -0.12 176
ک**** شنبه 30 بهمن 1400 2,396 (1.01) 85.23 29.26 -4.05 176
د**** چهارشنبه 27 بهمن 1400 1,965 (4.96) 101.88 29.41 -2.19 179
پ**** چهارشنبه 27 بهمن 1400 19,920 (4.95) 43.07 -0.70 -12.35 179
د**** چهارشنبه 27 بهمن 1400 25,500 (4.5) 46.27 17.06 -5.88 179
س**** چهارشنبه 27 بهمن 1400 20,410 (1.69) 29.69 -6.22 -11.95 179
ک**** چهارشنبه 27 بهمن 1400 8,270 (2.98) 105.80 66.63 -3.63 179
ق**** چهارشنبه 27 بهمن 1400 69,210 (4.99) 58.94 6.46 -5.72 179
س**** چهارشنبه 27 بهمن 1400 44,400 (-0.11) 43.02 15.65 -2.03 179
و**** چهارشنبه 27 بهمن 1400 2,328 (4.95) 77.41 0.95 -18.08 179
س**** دوشنبه 25 بهمن 1400 14,580 (1.6) 64.06 19.14 -4.53 181
ف**** دوشنبه 25 بهمن 1400 1,304 (1.24) 48.01 1.84 -10.28 181
خ**** دوشنبه 25 بهمن 1400 1,648 (0.48) 44.66 0.30 -10.68 181
ب**** شنبه 23 بهمن 1400 7,600 (-1.17) 35.79 -20.39 -20.66 183
و**** شنبه 23 بهمن 1400 7,860 (2.47) 49.11 14.12 -3.56 183
س**** شنبه 23 بهمن 1400 44,350 (0.91) 43.18 15.78 -2.93 183
ح**** شنبه 23 بهمن 1400 2,104 (4.88) 65.40 56.84 -5.42 183
و**** چهارشنبه 20 بهمن 1400 2,637 (1.42) 161.66 115.40 -7.32 186
ح**** چهارشنبه 20 بهمن 1400 11,420 (0.61) 80.65 46.15 -2.45 186
خ**** چهارشنبه 20 بهمن 1400 18,810 (0.21) 48.86 10.90 -8.35 186
ق**** چهارشنبه 20 بهمن 1400 3,373 (4.97) 64.84 40.59 -6.91 186
س**** چهارشنبه 20 بهمن 1400 20,070 (0.85) 49.48 9.87 -2.49 186
و**** چهارشنبه 20 بهمن 1400 4,095 (0.24) 72.16 6.06 -6.42 186
و**** چهارشنبه 20 بهمن 1400 4,541 (1.09) 7.02 -16.36 -25.96 186
س**** سه شنبه 19 بهمن 1400 1,572 (-0.44) 185.62 124.75 -2.67 187
و**** سه شنبه 19 بهمن 1400 2,183 (-0.29) 60.33 -5.31 -11.96 187
ک**** دوشنبه 18 بهمن 1400 22,770 (-1.12) 25.43 2.55 -3.60 188
ب**** دوشنبه 18 بهمن 1400 5,840 (4.84) 46.75 5.82 -16.27 188
ق**** یکشنبه 17 بهمن 1400 22,700 (3.04) 23.22 -26.39 -33.88 189
پ**** یکشنبه 17 بهمن 1400 25,920 (2.16) 53.90 18.60 -1.62 189
و**** شنبه 16 بهمن 1400 1,864 (4.42) 71.57 55.04 -17.86 190
ک**** شنبه 16 بهمن 1400 13,855 (0.27) 27.75 -2.56 -51.03 190
ق**** سه شنبه 12 بهمن 1400 20,600 (3) 22.57 10.92 -21.99 194
خ**** سه شنبه 12 بهمن 1400 8,010 (-2.19) 28.84 -59.83 -64.89 194
خ**** سه شنبه 12 بهمن 1400 2,800 (-2.26) 69.68 22.07 -8.54 194
ز**** شنبه 9 بهمن 1400 12,900 (4.96) 56.05 -0.78 -19.46 197
و**** شنبه 9 بهمن 1400 4,145 (4.93) 70.08 4.78 -7.55 197
خ**** چهارشنبه 6 بهمن 1400 2,238 (4.97) 98.70 47.90 -2.23 200
ک**** چهارشنبه 6 بهمن 1400 19,910 (4.89) 45.91 10.40 -6.23 200
ش**** چهارشنبه 6 بهمن 1400 3,949 (4.87) 91.95 59.53 0.20 200
ز**** چهارشنبه 6 بهمن 1400 11,710 (4.92) 149.36 71.56 -8.11 200
س**** چهارشنبه 6 بهمن 1400 18,000 (2.68) 41.11 14.44 0.00 200
ب**** سه شنبه 5 بهمن 1400 3,102 (4.99) 27.98 0.90 -18.18 201
ک**** سه شنبه 5 بهمن 1400 79,500 (1.85) 29.69 -7.92 -20.63 201
ز**** سه شنبه 5 بهمن 1400 6,990 (0.14) 68.96 14.02 -5.15 201
و**** سه شنبه 5 بهمن 1400 3,060 (-1.92) 43.01 11.76 -2.32 201
د**** دوشنبه 4 بهمن 1400 8,120 (-3.33) 94.33 28.57 -0.74 202

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.