این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ سه شنبه 9 دی 1399 تا چهارشنبه 8 آذر 1402 تعداد 1,651 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 114.61 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -21.65 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 47.63 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 93 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 88 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
غ**** دوشنبه 6 آذر 1402 17,860 (1.3) 0.00 0.00 0.00 2
و**** دوشنبه 6 آذر 1402 1,355 (1.49) 0.00 0.00 0.00 2
ف**** دوشنبه 6 آذر 1402 12,320 (-0.96) 0.00 0.00 0.00 2
خ**** دوشنبه 6 آذر 1402 8,340 (0.96) 0.00 0.00 0.00 2
ش**** دوشنبه 6 آذر 1402 15,470 (0.06) 0.00 0.00 0.00 2
ب**** دوشنبه 6 آذر 1402 33,750 (0) 0.00 0.00 0.00 2
د**** یکشنبه 5 آذر 1402 83,850 (2.06) 0.95 -1.01 -2.68 3
ف**** یکشنبه 5 آذر 1402 50,500 (2.95) 4.16 2.77 0.99 3
غ**** یکشنبه 5 آذر 1402 36,800 (0.96) 6.93 0.27 0.14 3
ش**** شنبه 4 آذر 1402 13,750 (-0.57) 3.27 -0.36 -1.67 4
م**** شنبه 4 آذر 1402 23,400 (0.08) 1.28 -1.28 -1.32 4
س**** شنبه 4 آذر 1402 22,190 (0.68) 2.07 0.05 -0.36 4
ه**** شنبه 4 آذر 1402 27,450 (0.54) 3.28 2.00 -0.73 4
س**** شنبه 4 آذر 1402 45,150 (2.96) 1.77 -4.43 -4.43 4
گ**** چهارشنبه 1 آذر 1402 2,691 (4.18) 2.19 -1.08 -2.04 7
ک**** چهارشنبه 1 آذر 1402 12,090 (1.34) 1.74 1.49 -2.81 7
و**** دوشنبه 29 آبان 1402 1,344 (-0.66) 0.52 -1.86 -5.58 9
د**** یکشنبه 28 آبان 1402 6,460 (0.31) 4.80 -1.24 -4.18 10
ف**** یکشنبه 28 آبان 1402 4,542 (2.94) 5.13 4.14 -0.92 10
م**** شنبه 27 آبان 1402 4,199 (4.92) 14.41 8.62 -2.69 11
ن**** شنبه 27 آبان 1402 138,680 (0.17) 8.16 6.99 0.12 11
خ**** شنبه 27 آبان 1402 13,120 (2.02) 15.24 10.37 0.53 11
ل**** شنبه 27 آبان 1402 74,500 (1.01) 1.34 -2.21 -2.75 11
م**** یکشنبه 21 آبان 1402 14,760 (2.57) 1.56 -0.88 -3.86 17
و**** یکشنبه 21 آبان 1402 36,800 (2.93) 18.34 14.27 -2.17 17
و**** چهارشنبه 17 آبان 1402 2,284 (0.04) 3.90 -5.08 -6.48 21
ز**** سه شنبه 16 آبان 1402 35,790 (2.99) 4.50 -2.40 -6.29 22
س**** سه شنبه 16 آبان 1402 22,160 (0.36) 2.21 1.40 -3.16 22
و**** سه شنبه 16 آبان 1402 1,327 (-1.41) 4.52 -0.60 -4.37 22
ا**** یکشنبه 14 آبان 1402 24,800 (-0.8) 11.09 8.06 -1.41 24
ل**** یکشنبه 14 آبان 1402 73,400 (1.8) 2.86 -0.75 -3.34 24
خ**** یکشنبه 14 آبان 1402 4,820 (-0.86) 8.51 2.49 0.33 24
گ**** یکشنبه 14 آبان 1402 7,110 (0.14) 22.64 9.56 -0.98 24
ف**** یکشنبه 14 آبان 1402 9,900 (-0.9) 10.51 2.42 -0.40 24
ر**** شنبه 13 آبان 1402 13,640 (6.98) 12.83 8.28 -3.52 25
ب**** شنبه 13 آبان 1402 54,980 (4.18) 4.53 2.86 -1.78 25
س**** سه شنبه 9 آبان 1402 35,290 (1.78) 17.34 15.84 -3.06 29
س**** سه شنبه 9 آبان 1402 32,200 (2.41) 6.18 -1.86 -3.73 29
غ**** دوشنبه 8 آبان 1402 3,504 (6.99) 13.58 9.30 -2.97 30
و**** دوشنبه 8 آبان 1402 3,480 (5.96) 5.34 1.67 -6.32 30
ش**** یکشنبه 7 آبان 1402 13,740 (6.92) 9.10 -1.09 -1.75 31
ل**** چهارشنبه 3 آبان 1402 73,700 (1.23) 2.85 -0.81 -5.02 35
ک**** سه شنبه 2 آبان 1402 27,400 (1.1) 20.62 14.60 -0.73 36
ف**** دوشنبه 1 آبان 1402 3,823 (-0.33) 10.65 6.09 -6.62 37
ک**** دوشنبه 1 آبان 1402 18,750 (-0.15) 9.92 3.73 -7.20 37
س**** یکشنبه 30 مهر 1402 21,610 (0) 20.27 19.16 -2.41 38
ک**** یکشنبه 30 مهر 1402 10,500 (0.57) 9.43 -0.38 -8.76 38
س**** یکشنبه 30 مهر 1402 27,600 (2.22) 14.82 11.56 -5.98 38
ش**** یکشنبه 30 مهر 1402 7,660 (2.13) 13.97 5.61 -7.18 38
ک**** یکشنبه 30 مهر 1402 8,500 (4.55) 51.53 44.71 -8.59 38
ف**** یکشنبه 30 مهر 1402 7,510 (-0.13) 7.72 -2.13 -18.77 38
ش**** یکشنبه 30 مهر 1402 14,520 (0.13) 10.19 6.54 -4.61 38
و**** یکشنبه 30 مهر 1402 3,400 (0.5) 7.82 4.06 -5.97 38
ک**** سه شنبه 25 مهر 1402 43,150 (-0.69) 8.34 4.52 -9.62 43
ش**** سه شنبه 25 مهر 1402 7,660 (0.13) 3.52 -1.17 -4.83 43
ش**** سه شنبه 25 مهر 1402 35,300 (0.71) 11.47 -0.71 -4.82 43
و**** سه شنبه 25 مهر 1402 3,118 (-0.25) 5.81 2.25 -8.60 43
و**** سه شنبه 25 مهر 1402 2,600 (-0.23) 4.62 1.92 -4.62 43
ث**** سه شنبه 25 مهر 1402 2,010 (-0.19) 14.43 7.96 -9.70 43
ز**** سه شنبه 25 مهر 1402 18,220 (1.1) 18.99 14.16 -5.76 43
ا**** سه شنبه 25 مهر 1402 26,540 (-0.41) 2.86 -3.35 -7.12 43
م**** دوشنبه 24 مهر 1402 3,030 (0.59) 9.67 7.92 -8.28 44
ف**** دوشنبه 24 مهر 1402 7,450 (6.88) 11.28 9.66 -17.58 44
غ**** دوشنبه 24 مهر 1402 17,180 (4.94) 3.20 -7.51 -17.17 44
ز**** دوشنبه 24 مهر 1402 2,954 (2.81) 11.65 6.94 -7.92 44
س**** دوشنبه 24 مهر 1402 4,208 (3.54) 0.71 -10.60 -16.33 44
ک**** یکشنبه 23 مهر 1402 5,052 (6.98) 14.61 7.48 -17.46 45
آ**** شنبه 22 مهر 1402 4,265 (2.99) 30.36 22.86 -0.91 46
و**** چهارشنبه 19 مهر 1402 6,760 (-1.45) 26.33 24.41 -3.25 49
ز**** چهارشنبه 19 مهر 1402 5,140 (3.62) 9.92 3.31 -9.53 49
خ**** چهارشنبه 19 مهر 1402 23,100 (4.43) 10.30 -1.73 -11.43 49
ق**** چهارشنبه 19 مهر 1402 8,210 (1.1) 8.16 1.34 -14.25 49
آ**** چهارشنبه 19 مهر 1402 2,068 (3.65) 0.58 -5.80 -13.39 49
غ**** چهارشنبه 19 مهر 1402 17,410 (-1.63) 8.67 3.56 -2.81 49
و**** سه شنبه 18 مهر 1402 1,679 (6.94) 2.80 -6.91 -17.21 50
د**** سه شنبه 18 مهر 1402 16,910 (2.17) 1.48 -9.40 -13.54 50
پ**** سه شنبه 18 مهر 1402 13,340 (4.95) 8.62 -4.87 -6.45 50
ع**** شنبه 15 مهر 1402 23,550 (0) 0.21 -7.86 -15.50 53
ک**** شنبه 15 مهر 1402 10,880 (-0.09) 5.61 -1.84 -11.95 53
ث**** چهارشنبه 12 مهر 1402 2,077 (-1.37) 10.74 5.20 -12.61 56
غ**** چهارشنبه 12 مهر 1402 18,270 (0.55) 6.51 -0.27 -15.16 56
آ**** چهارشنبه 12 مهر 1402 1,785 (1.88) 0.73 -15.01 -21.29 56
ف**** چهارشنبه 12 مهر 1402 14,190 (-1.25) 1.69 -11.35 -15.15 56
و**** دوشنبه 10 مهر 1402 3,294 (2.17) 1.03 -3.22 -13.48 58
ش**** دوشنبه 10 مهر 1402 2,037 (1.19) 1.62 -7.66 -11.78 58
غ**** یکشنبه 9 مهر 1402 18,000 (-0.66) 8.11 0.94 -13.89 59
ن**** یکشنبه 9 مهر 1402 138,190 (0) 7.21 5.65 -5.93 59
د**** شنبه 8 مهر 1402 7,360 (0.96) 12.50 4.62 -8.29 60
و**** شنبه 8 مهر 1402 6,860 (0.73) 7.29 -3.50 -11.22 60
س**** شنبه 8 مهر 1402 9,900 (1.22) 3.03 -6.16 -14.34 60
خ**** شنبه 8 مهر 1402 22,690 (6.97) 12.30 -2.42 -9.83 60
ف**** شنبه 8 مهر 1402 7,830 (1.16) 3.32 -4.60 -22.09 60
و**** شنبه 8 مهر 1402 7,530 (-2.08) 3.05 -14.74 -18.46 60
آ**** شنبه 8 مهر 1402 1,742 (-0.96) 3.33 -12.06 -19.35 60
ک**** چهارشنبه 5 مهر 1402 22,950 (2.45) 3.49 -10.24 -16.56 63
ه**** چهارشنبه 5 مهر 1402 29,150 (2.28) 1.20 -3.26 -15.61 63
ب**** چهارشنبه 5 مهر 1402 2,790 (0.83) 12.58 4.30 -13.98 63
ز**** سه شنبه 4 مهر 1402 5,500 (0.91) 8.18 -1.45 -15.45 64
ف**** دوشنبه 3 مهر 1402 5,410 (-0.18) 7.21 -15.16 -27.91 65
غ**** شنبه 1 مهر 1402 41,700 (1.7) 22.30 13.91 -18.35 67
غ**** چهارشنبه 29 شهریور 1402 18,410 (0.16) 6.14 -2.06 -8.09 70
ز**** چهارشنبه 29 شهریور 1402 16,050 (-0.49) 16.64 6.79 -6.73 70
پ**** چهارشنبه 29 شهریور 1402 4,670 (0.25) 26.34 21.84 -11.09 70
غ**** سه شنبه 28 شهریور 1402 3,997 (-0.24) 2.90 -22.94 -29.45 71
ف**** یکشنبه 26 شهریور 1402 43,450 (1.04) 7.02 -5.87 -12.20 73
پ**** یکشنبه 26 شهریور 1402 7,020 (0) 12.25 1.85 -15.95 73
ت**** یکشنبه 26 شهریور 1402 17,840 (1.3) 2.02 -4.71 -9.08 73
و**** یکشنبه 26 شهریور 1402 18,370 (2.97) 6.04 -55.74 -56.40 73
و**** دوشنبه 20 شهریور 1402 4,960 (0) 47.58 29.44 0.81 79
و**** دوشنبه 20 شهریور 1402 14,140 (0.14) 15.42 -36.99 -41.51 79
ا**** شنبه 11 شهریور 1402 29,850 (3.1) 8.88 -11.22 -20.60 88
پ**** شنبه 11 شهریور 1402 14,180 (2.97) 10.37 10.37 -15.80 88
ش**** شنبه 11 شهریور 1402 2,159 (0.37) 2.32 -12.88 -16.77 88
ا**** شنبه 11 شهریور 1402 27,210 (2.95) 6.58 -5.73 -9.41 88
ش**** شنبه 11 شهریور 1402 8,500 (2.28) 1.76 -7.53 -18.71 88
ک**** شنبه 11 شهریور 1402 14,380 (0.48) 6.40 -25.52 -35.61 88
و**** شنبه 11 شهریور 1402 4,780 (4.09) 53.14 31.59 -0.63 88
غ**** شنبه 11 شهریور 1402 20,390 (6.97) 4.90 -7.41 -27.17 88
س**** شنبه 11 شهریور 1402 22,520 (4.3) 3.15 -1.42 -12.43 88
ف**** شنبه 11 شهریور 1402 5,570 (4.69) 4.13 -18.24 -29.98 88
ش**** شنبه 11 شهریور 1402 13,100 (5.47) 5.34 -10.76 -15.42 88
ف**** چهارشنبه 1 شهریور 1402 7,750 (2.37) 15.35 -56.74 -57.94 98
د**** چهارشنبه 1 شهریور 1402 9,340 (2.41) 8.99 -7.17 -13.70 98
و**** چهارشنبه 1 شهریور 1402 10,970 (6.92) 7.57 -11.94 -22.42 98
ف**** چهارشنبه 1 شهریور 1402 4,457 (6.95) 7.67 -28.43 -30.24 98
غ**** چهارشنبه 1 شهریور 1402 3,419 (3.54) 6.87 -0.56 -14.30 98
ک**** دوشنبه 23 مرداد 1402 23,850 (1.48) 1.47 -18.45 -27.04 107
و**** دوشنبه 23 مرداد 1402 3,134 (1.88) 10.85 2.68 -9.06 107
ص**** دوشنبه 23 مرداد 1402 3,533 (2.28) 15.77 -13.93 -17.63 107
ش**** دوشنبه 23 مرداد 1402 8,980 (4.9) 6.12 -6.68 -17.04 107
غ**** دوشنبه 23 مرداد 1402 4,050 (4.4) 15.04 -23.95 -30.37 107
ع**** دوشنبه 23 مرداد 1402 22,375 (2.67) 13.07 -3.24 -11.06 107
ک**** دوشنبه 23 مرداد 1402 10,710 (0.18) 6.35 3.64 -4.39 107
ا**** دوشنبه 23 مرداد 1402 10,280 (3) 28.89 3.50 -3.60 107
و**** شنبه 14 مرداد 1402 1,990 (2.94) 12.61 -16.33 -17.99 116
غ**** چهارشنبه 4 مرداد 1402 11,190 (3.32) 3.49 -13.67 -25.74 126
ث**** چهارشنبه 4 مرداد 1402 28,030 (4.98) 99.68 93.51 1.21 126
ا**** سه شنبه 3 مرداد 1402 10,800 (4.95) 22.69 -0.46 -9.81 127
ت**** سه شنبه 3 مرداد 1402 6,370 (4.94) 11.77 -8.79 -23.86 127
پ**** سه شنبه 3 مرداد 1402 29,390 (1.9) 39.47 34.74 -1.36 127
و**** سه شنبه 3 مرداد 1402 25,650 (2.39) 69.79 60.82 -11.50 127
ر**** سه شنبه 3 مرداد 1402 21,100 (2.92) 29.15 -1.90 -5.21 127
و**** سه شنبه 3 مرداد 1402 3,304 (2.99) 29.42 29.42 -14.65 127
ف**** سه شنبه 3 مرداد 1402 8,230 (-1.78) 6.32 -9.23 -25.88 127
س**** سه شنبه 3 مرداد 1402 88,040 (4.99) 37.44 -93.09 -94.98 127
د**** شنبه 24 تیر 1402 11,720 (5.77) 6.66 -7.08 -22.44 137
و**** شنبه 24 تیر 1402 3,032 (1.13) 1.25 -13.06 -21.04 137
و**** شنبه 24 تیر 1402 2,625 (0.34) 5.18 -20.19 -33.26 137
غ**** سه شنبه 20 تیر 1402 9,640 (6.99) 3.73 -30.71 -45.44 141
غ**** سه شنبه 20 تیر 1402 19,210 (4.97) 12.08 -35.97 -38.42 141
ف**** سه شنبه 20 تیر 1402 51,050 (1.69) 18.61 1.67 -7.84 141
ز**** سه شنبه 20 تیر 1402 19,680 (4.96) 11.23 11.23 -23.78 141
آ**** شنبه 17 تیر 1402 1,831 (-0.7) 2.73 -19.17 -23.27 144
س**** شنبه 17 تیر 1402 107,210 (6.99) 3.64 -25.38 -29.79 144
ف**** شنبه 17 تیر 1402 43,200 (3.59) 12.85 -1.85 -15.97 144
ش**** شنبه 17 تیر 1402 37,500 (2.31) 1.47 -23.47 -26.00 144
ث**** شنبه 17 تیر 1402 7,900 (2.99) 2.03 -28.73 -40.80 144
ش**** شنبه 17 تیر 1402 2,546 (1.59) 0.94 -26.12 -29.42 144
د**** شنبه 17 تیر 1402 3,984 (4.98) 3.79 -29.97 -33.86 144
ت**** شنبه 17 تیر 1402 7,420 (4.95) 3.10 -21.97 -34.64 144
ک**** دوشنبه 12 تیر 1402 14,080 (4.99) 11.43 -12.86 -25.36 149
ث**** دوشنبه 12 تیر 1402 7,510 (0.4) 7.32 -25.03 -37.72 149
ف**** دوشنبه 12 تیر 1402 34,390 (3.42) 36.38 27.36 -5.18 149
ش**** دوشنبه 12 تیر 1402 8,990 (6.89) 5.67 -29.14 -38.82 149
خ**** دوشنبه 12 تیر 1402 26,050 (0.03) 7.37 -15.70 -29.75 149
ص**** دوشنبه 12 تیر 1402 3,631 (1.36) 12.64 -16.25 -19.86 149
چ**** دوشنبه 12 تیر 1402 3,457 (6.99) 9.81 -14.29 -29.65 149
د**** دوشنبه 12 تیر 1402 5,930 (6.84) 12.98 -27.49 -35.06 149
و**** دوشنبه 12 تیر 1402 2,503 (2.96) 7.35 -3.20 -21.13 149
س**** دوشنبه 12 تیر 1402 41,330 (1.67) 49.96 -5.40 -18.95 149
ش**** دوشنبه 12 تیر 1402 6,000 (1.52) 2.33 -21.37 -26.42 149
ث**** دوشنبه 12 تیر 1402 3,380 (6.99) 3.49 -14.50 -25.89 149
ف**** دوشنبه 12 تیر 1402 9,980 (2.46) 3.31 -19.24 -32.46 149
غ**** دوشنبه 12 تیر 1402 11,390 (3.92) 12.03 -15.19 -27.04 149
ا**** دوشنبه 12 تیر 1402 4,163 (4.99) 6.17 -2.98 -12.80 149
ف**** دوشنبه 12 تیر 1402 49,900 (2.88) 21.34 4.21 -5.71 149
غ**** دوشنبه 12 تیر 1402 20,260 (2.79) 5.82 -18.71 -38.80 149
غ**** دوشنبه 12 تیر 1402 4,250 (1.6) 2.47 -11.41 -24.09 149
و**** یکشنبه 11 تیر 1402 3,345 (-0.17) 2.24 -21.20 -28.43 150
س**** یکشنبه 11 تیر 1402 25,270 (6.98) 17.65 0.44 -10.17 150
د**** یکشنبه 11 تیر 1402 19,620 (6.97) 11.52 -21.66 -25.48 150
ف**** یکشنبه 11 تیر 1402 9,240 (0.1) 13.10 -20.45 -33.98 150
ع**** یکشنبه 11 تیر 1402 20,833 (0.6) 21.44 3.92 -12.60 150
ک**** یکشنبه 11 تیر 1402 24,200 (4.98) 3.10 -14.88 -23.14 150
ف**** یکشنبه 11 تیر 1402 8,230 (4.97) 8.02 -14.34 -29.77 150
و**** یکشنبه 11 تیر 1402 3,276 (2.98) 35.35 35.35 -13.92 150
پ**** یکشنبه 11 تیر 1402 14,690 (4.33) 29.54 23.83 -11.50 150
ح**** یکشنبه 11 تیر 1402 6,020 (1) 15.95 8.80 -25.25 150
ش**** یکشنبه 11 تیر 1402 23,080 (4.95) 16.38 -13.13 -15.90 150
س**** یکشنبه 11 تیر 1402 41,740 (2.12) 14.95 -1.17 -11.12 150
د**** چهارشنبه 7 تیر 1402 27,550 (5.75) 5.99 -29.66 -39.60 154
غ**** چهارشنبه 7 تیر 1402 4,248 (1.98) 112.57 71.14 -14.36 154
و**** سه شنبه 6 تیر 1402 3,708 (4.99) 8.47 2.35 -7.55 155
و**** سه شنبه 6 تیر 1402 5,450 (4) 28.81 4.04 -11.93 155
و**** سه شنبه 6 تیر 1402 3,818 (2.55) 6.86 -3.09 -26.24 155
ک**** سه شنبه 6 تیر 1402 20,450 (1.99) 4.89 -10.27 -19.07 155
پ**** شنبه 3 تیر 1402 6,263 (0.95) 0.81 -10.11 -33.71 158
د**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 3,286 (0.12) 25.84 -16.13 -19.81 161
ب**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 2,971 (-0.99) 12.76 -13.26 -24.13 161
ف**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 5,467 (6.98) 4.08 -41.65 -43.13 161
و**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 5,780 (1.76) 2.25 -20.54 -31.64 161
س**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 27,240 (4.44) 24.45 5.91 -2.72 161
ش**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 34,350 (4.88) 10.77 -17.32 -19.21 161
س**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 71,580 (6.99) 1.98 -92.78 -93.74 161
آ**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 1,869 (2.8) 5.89 -18.83 -24.83 161
غ**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 5,860 (1.03) 12.63 -22.41 -36.64 161
ک**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 5,440 (-1.62) 7.54 -16.95 -29.08 161
غ**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 4,184 (1.28) 6.33 -18.74 -29.97 161
س**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 10,940 (4.88) 1.28 -16.18 -26.60 161
و**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 5,129 (6.98) 25.37 -11.37 -26.61 161
خ**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 10,800 (2.95) 6.39 -22.59 -30.09 161
خ**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 6,690 (6.19) 2.99 -30.49 -45.99 161
و**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 5,220 (6.74) 10.15 -5.21 -35.27 161
و**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 27,340 (3.79) 21.65 18.73 -18.98 161
ح**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 6,930 (3.58) 9.96 -29.87 -38.67 161
غ**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 4,259 (1.93) 2.58 -11.25 -24.25 161
و**** یکشنبه 28 خرداد 1402 11,420 (2.97) 58.76 -24.61 -33.45 164
غ**** یکشنبه 28 خرداد 1402 22,800 (2.7) 17.98 -20.92 -25.79 164
ب**** یکشنبه 28 خرداد 1402 4,001 (-1.57) 45.46 9.47 -5.02 164
و**** یکشنبه 28 خرداد 1402 3,541 (2.99) 25.22 25.22 -20.36 164
غ**** دوشنبه 22 خرداد 1402 11,030 (-0.89) 15.68 -12.69 -24.66 170
و**** دوشنبه 22 خرداد 1402 183,700 (-2.95) 43.52 -90.58 -91.16 170
ت**** دوشنبه 22 خرداد 1402 2,780 (-0.21) 3.27 -0.90 -12.95 170
د**** دوشنبه 22 خرداد 1402 26,900 (-2.64) 33.68 5.06 -3.72 170
س**** دوشنبه 22 خرداد 1402 79,400 (4.99) 52.39 -92.68 -94.43 170
و**** دوشنبه 22 خرداد 1402 6,800 (3.81) 19.12 -35.18 -35.19 170
ف**** دوشنبه 22 خرداد 1402 18,480 (3.82) 2.81 -26.24 -36.36 170
و**** دوشنبه 22 خرداد 1402 3,801 (3.79) 7.34 -30.65 -37.02 170
غ**** شنبه 20 خرداد 1402 15,240 (1.32) 28.61 -16.60 -32.35 172
ز**** شنبه 20 خرداد 1402 10,540 (-1.77) 5.03 -12.14 -31.78 172
و**** سه شنبه 9 خرداد 1402 5,160 (1.17) 0.58 -8.91 -20.39 183
ح**** سه شنبه 9 خرداد 1402 19,340 (1.15) 32.11 28.49 -15.25 183
م**** سه شنبه 9 خرداد 1402 4,206 (6.99) 2.43 -22.14 -33.93 183
ز**** سه شنبه 9 خرداد 1402 3,406 (3.24) 5.34 -4.17 -25.16 183
ک**** سه شنبه 9 خرداد 1402 15,380 (-1.47) 5.79 -32.77 -39.79 183
و**** سه شنبه 9 خرداد 1402 4,762 (3.09) 47.42 19.28 -1.30 183
و**** دوشنبه 8 خرداد 1402 4,274 (2.96) 11.72 -24.71 -33.32 184
خ**** دوشنبه 8 خرداد 1402 9,470 (4.98) 3.17 -40.76 -49.21 184
ت**** دوشنبه 8 خرداد 1402 33,940 (1.46) 11.99 -14.29 -17.50 184
ا**** دوشنبه 8 خرداد 1402 3,721 (6.98) 6.10 -20.45 -29.78 184
پ**** دوشنبه 8 خرداد 1402 13,050 (4.98) 45.82 39.39 -0.38 184
و**** یکشنبه 7 خرداد 1402 21,300 (0.23) 9.86 -62.11 -62.39 185
س**** یکشنبه 7 خرداد 1402 91,610 (4.99) 36.45 22.04 -7.76 185
ش**** دوشنبه 1 خرداد 1402 8,600 (1.41) 3.26 -37.67 -41.86 191
س**** دوشنبه 1 خرداد 1402 17,480 (6.98) 8.75 -14.19 -17.62 191
ه**** دوشنبه 1 خرداد 1402 6,840 (4.9) 5.26 -30.16 -36.54 191
ث**** دوشنبه 1 خرداد 1402 17,140 (6.99) 31.27 4.14 -40.61 191
س**** دوشنبه 1 خرداد 1402 14,790 (6.02) 14.87 5.68 -11.76 191
ف**** دوشنبه 1 خرداد 1402 7,310 (6.25) 1.92 -37.21 -40.01 191
ز**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 18,770 (6.95) 22.27 -8.95 -23.02 196
ف**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 16,930 (-1.85) 5.14 -37.68 -46.78 196
س**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 57,990 (5.62) 25.88 -91.00 -92.27 196
ح**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 14,540 (5.97) 16.92 -19.81 -22.35 196
ف**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 7,060 (2.31) 5.52 -35.38 -37.89 196
و**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 3,795 (2.81) 8.30 -23.58 -30.20 196
ک**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 15,990 (-0.12) 3.56 -35.33 -42.09 196
غ**** یکشنبه 17 اردیبهشت 1402 25,050 (1.21) 7.39 -28.70 -32.46 206
و**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 4,452 (6.99) 24.89 -0.83 -13.05 207
س**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 51,000 (0.91) 4.12 -17.35 -27.82 207
و**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 6,880 (2.68) 54.94 3.63 -13.37 207
ت**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 4,317 (4.95) 22.49 19.04 -22.61 210
و**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 26,000 (2.97) 67.50 61.73 -12.69 210
ک**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 9,520 (4.96) 29.10 -17.44 -36.97 212
غ**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 13,920 (4.97) 21.48 -27.51 -32.18 212
ه**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 7,820 (4.96) 4.99 -36.30 -44.49 212
غ**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 6,960 (6.91) 28.59 -34.67 -46.65 212
ب**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 2,189 (4.82) 166.33 130.24 -12.47 212
خ**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 3,837 (4.9) 691.35 10.79 -4.09 212
د**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 32,230 (4.98) 18.80 -12.32 -19.64 212
و**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 2,614 (5.31) 22.00 -16.83 -25.17 212
غ**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 17,100 (4.97) 25.91 -28.07 -30.82 212
ش**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 20,780 (4.21) 14.87 10.73 -28.49 213
ج**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 64,480 (4.98) 5.92 -37.08 -37.25 213
و**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 4,390 (5.47) 2.05 -16.40 -29.16 213
و**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 8,490 (4.94) 28.39 9.42 -3.77 213
غ**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 7,730 (4.88) 4.79 -44.75 -47.40 213
ش**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 19,540 (4.99) 14.12 5.12 -10.18 213
ک**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 27,060 (4.96) 3.03 -31.63 -34.74 213
ش**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 31,650 (4.97) 20.22 -9.32 -12.32 213
و**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 6,070 (4.47) 2.80 -22.57 -32.32 213
م**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 4,962 (6.98) 4.80 -34.26 -43.99 213
ش**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 48,050 (-0.72) 26.95 -27.06 -32.67 213
و**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 5,017 (1.51) 11.02 -29.48 -36.28 213
ر**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 7,570 (0.53) 10.70 -31.18 -33.69 213
ا**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 7,390 (4.97) 6.90 -52.50 -54.10 213
ت**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 22,120 (4.73) 3.30 -23.96 -31.65 213
ک**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 4,735 (3.31) 2.68 -27.90 -42.07 213
و**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 3,867 (-0.99) 26.45 20.53 -31.70 213
و**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 4,958 (2.2) 41.59 12.55 -12.20 213
ش**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 19,340 (0.62) 18.92 -39.56 -44.67 213
ت**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 20,703 (6.99) 8.47 -38.56 -47.11 213
ب**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 57,300 (4.44) 8.03 -1.31 -27.42 217
د**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 11,260 (5.43) 35.44 -6.75 -19.27 217
س**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 9,740 (0.58) 1.13 -0.66 -5.69 217
ش**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 67,790 (6.99) 16.54 -33.03 -44.18 217
ا**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 4,511 (4.98) 13.32 -10.46 -19.53 217
ک**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 16,800 (4.87) 5.89 -36.25 -44.88 217
د**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 44,500 (4.22) 2.81 -49.89 -56.40 217
خ**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 5,770 (4.91) 36.74 1.21 -16.64 217
غ**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 4,345 (4.95) 107.83 68.01 -18.57 217

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.