سیگنال خرید سهم در کف قیمتی با استفاده از اندیکاتور RSI + MFI + CCI

شناسه: 22282866
%129
هشدار خرید

در این فیلتر ورود پول هوشمند به صورت 4 روز متوالی ملاک قرار گرفته که در حال حاضر حجم معاملاتشان بیشتر از میانگین ۵ روزه بوده است . مقدار CCI دیروز بیشتر از 2 روز قبل در نظر گرفته شده است. همچنین برای صحت شروع روند صعودی مقادیر اندیکاتور RSI و MFI امروز نیز بیشتر از روز قبل تنظیم شده است.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ شنبه 4 بهمن 1399 تا دوشنبه 7 اسفند 1402 تعداد 8,414 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 129.30 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -22.71 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 47.71 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 92 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 87 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
س**** شنبه 5 اسفند 1402 44,750 (2.99) 0.00 0.00 0.00 2
م**** شنبه 5 اسفند 1402 8,340 (2.2) 0.00 0.00 0.00 2
ب**** شنبه 5 اسفند 1402 14,930 (0.53) 0.00 0.00 0.00 2
س**** شنبه 5 اسفند 1402 169,340 (6.99) 0.00 0.00 0.00 2
و**** شنبه 5 اسفند 1402 2,208 (3.03) 0.00 0.00 0.00 2
ق**** شنبه 5 اسفند 1402 12,760 (2.98) 0.00 0.00 0.00 2
م**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 8,220 (2.87) 2.19 1.46 -2.31 5
م**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 5,495 (4.98) 3.00 3.00 -1.18 5
ث**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 49,150 (2.93) 2.95 2.95 2.95 5
س**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 4,000 (1.54) -0.02 -1.20 -3.95 5
س**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 43,450 (2.71) 2.99 2.99 0.00 5
ب**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 5,260 (3.91) 1.14 -3.04 -4.18 5
و**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 6,700 (5.67) 1.04 -2.09 -5.07 5
س**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 85,450 (2.33) -0.23 -0.70 -1.40 5
غ**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 20,040 (6.99) 1.60 -3.84 -6.14 5
ب**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 14,860 (4.94) 4.91 0.47 -0.40 5
م**** سه شنبه 1 اسفند 1402 5,200 (2.88) 5.67 5.67 -1.73 6
ب**** سه شنبه 1 اسفند 1402 5,138 (4.98) 3.44 2.37 0.23 6
ف**** سه شنبه 1 اسفند 1402 6,840 (0.44) 1.61 -0.73 -2.19 6
و**** سه شنبه 1 اسفند 1402 3,568 (-0.08) 1.60 -1.21 -1.21 6
س**** سه شنبه 1 اسفند 1402 8,070 (0.87) 1.61 -1.36 -2.73 6
و**** سه شنبه 1 اسفند 1402 9,400 (2.84) -0.11 -4.15 -4.15 6
ف**** سه شنبه 1 اسفند 1402 5,149 (5.14) 0.99 -2.89 -4.43 6
و**** سه شنبه 1 اسفند 1402 1,926 (0.36) 1.25 0.78 -1.09 6
و**** سه شنبه 1 اسفند 1402 3,946 (6.99) 1.77 -1.29 -2.43 6
خ**** سه شنبه 1 اسفند 1402 6,510 (0.77) 1.54 0.15 -1.54 6
س**** سه شنبه 1 اسفند 1402 34,640 (2.54) 2.17 0.26 -0.95 6
م**** سه شنبه 1 اسفند 1402 8,070 (2.93) 1.86 1.86 0.12 6
س**** دوشنبه 30 بهمن 1402 6,060 (6.87) 6.60 5.45 -4.46 7
ف**** دوشنبه 30 بهمن 1402 4,778 (3.19) 0.75 -3.73 -4.16 7
و**** دوشنبه 30 بهمن 1402 6,850 (2.85) 5.84 3.65 0.58 7
پ**** دوشنبه 30 بهمن 1402 12,000 (3.35) 1.17 -7.33 -8.33 7
ا**** دوشنبه 30 بهمن 1402 14,080 (2.99) 1.42 -0.92 -3.41 7
س**** دوشنبه 30 بهمن 1402 84,050 (0.29) 2.74 0.95 -4.64 7
ف**** دوشنبه 30 بهمن 1402 3,146 (0.63) 3.69 1.72 -0.57 7
و**** دوشنبه 30 بهمن 1402 3,560 (2.15) 1.91 -1.38 -2.28 7
ک**** دوشنبه 30 بهمن 1402 19,190 (4.74) 1.56 -1.77 -3.49 7
گ**** دوشنبه 30 بهمن 1402 7,810 (1.95) 1.02 -5.38 -7.04 7
ب**** دوشنبه 30 بهمن 1402 13,290 (5.72) 0.83 -3.99 -5.42 7
غ**** دوشنبه 30 بهمن 1402 7,310 (0.27) 4.65 1.50 -1.50 7
ن**** دوشنبه 30 بهمن 1402 190,050 (0.92) 1.82 -4.24 -4.76 7
س**** دوشنبه 30 بهمن 1402 35,850 (1.12) 0.28 -3.63 -4.74 7
ا**** دوشنبه 30 بهمن 1402 13,600 (1.1) 1.47 -2.19 -2.68 7
س**** دوشنبه 30 بهمن 1402 8,050 (2.02) 3.73 -0.62 -2.48 7
ف**** دوشنبه 30 بهمن 1402 15,310 (0.32) 1.18 -2.42 -2.61 7
ا**** دوشنبه 30 بهمن 1402 3,475 (3.63) 0.00 -4.43 -5.04 7
و**** دوشنبه 30 بهمن 1402 6,020 (0) 1.00 -2.99 -3.65 7
ل**** دوشنبه 30 بهمن 1402 78,800 (3.75) 1.46 -2.09 -4.82 7
ز**** چهارشنبه 25 بهمن 1402 18,860 (6.97) 10.45 8.22 -6.89 12
ک**** چهارشنبه 25 بهمن 1402 3,842 (2.01) 0.99 -9.94 -10.62 12
ف**** چهارشنبه 25 بهمن 1402 9,930 (2.9) 11.38 11.38 1.31 12
ب**** سه شنبه 24 بهمن 1402 13,380 (0.22) 0.45 -4.41 -8.97 13
ث**** سه شنبه 24 بهمن 1402 1,900 (2.98) 9.89 2.05 -3.16 13
و**** سه شنبه 24 بهمن 1402 3,518 (0.05) 14.16 10.72 -0.97 13
ا**** سه شنبه 24 بهمن 1402 3,257 (1.81) 5.93 2.86 -3.19 13
س**** سه شنبه 24 بهمن 1402 42,050 (2.93) 3.57 3.33 -4.88 13
غ**** سه شنبه 24 بهمن 1402 4,758 (1.94) 4.43 -9.00 -12.17 13
و**** سه شنبه 24 بهمن 1402 6,950 (1.9) 7.63 7.19 -2.16 13
ک**** دوشنبه 23 بهمن 1402 2,550 (3.23) 1.73 -9.22 -9.80 14
غ**** دوشنبه 23 بهمن 1402 4,642 (1.46) 7.04 -10.38 -11.53 14
ن**** دوشنبه 23 بهمن 1402 16,590 (2.97) 3.07 -8.86 -8.86 14
آ**** دوشنبه 23 بهمن 1402 10,820 (4.94) 1.94 -6.38 -6.47 14
ث**** دوشنبه 23 بهمن 1402 16,140 (6.95) 13.32 -0.93 -2.97 14
م**** دوشنبه 23 بهمن 1402 3,769 (2.97) 3.40 3.40 0.29 14
ت**** دوشنبه 23 بهمن 1402 4,673 (6.98) 6.57 -4.22 -5.63 14
ش**** دوشنبه 23 بهمن 1402 2,105 (0.57) 0.62 -5.75 -7.46 14
ز**** دوشنبه 23 بهمن 1402 3,860 (2.41) 0.98 -9.69 -10.60 14
ا**** دوشنبه 23 بهمن 1402 3,199 (2.99) 8.07 6.25 -1.66 14
س**** دوشنبه 23 بهمن 1402 49,380 (0.59) 2.75 -1.01 -2.79 14
ف**** دوشنبه 23 بهمن 1402 14,420 (4.94) 2.29 -9.92 -13.45 14
غ**** شنبه 21 بهمن 1402 2,229 (4.15) 8.70 5.34 -7.13 16
ش**** شنبه 21 بهمن 1402 2,099 (3.44) 2.29 -5.48 -7.19 16
و**** شنبه 21 بهمن 1402 17,560 (1.21) 5.92 -7.74 -7.92 16
ص**** شنبه 21 بهمن 1402 11,180 (1.36) 10.91 2.86 -0.81 16
ا**** شنبه 21 بهمن 1402 3,106 (2.98) 11.30 9.43 1.29 16
و**** شنبه 21 بهمن 1402 3,596 (1.32) 0.95 -2.36 -4.87 16
م**** شنبه 21 بهمن 1402 3,762 (2.98) 3.59 3.59 0.19 16
و**** شنبه 21 بهمن 1402 4,780 (2.64) 2.05 -1.67 -3.72 16
ب**** شنبه 21 بهمن 1402 3,087 (2.96) 5.18 -1.52 -6.12 16
د**** شنبه 21 بهمن 1402 889 (0.56) 1.12 -2.70 -2.70 16
ک**** شنبه 21 بهمن 1402 19,260 (1.52) 1.77 -2.13 -7.06 16
ف**** شنبه 21 بهمن 1402 13,740 (4.96) 7.35 -5.46 -9.17 16
ک**** شنبه 21 بهمن 1402 29,000 (2.65) 0.00 -6.72 -7.59 16
ف**** شنبه 21 بهمن 1402 11,800 (4.98) 7.20 5.34 -5.93 16
ح**** شنبه 21 بهمن 1402 252,600 (2.99) 5.05 3.33 -5.72 16
ب**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 14,820 (1.78) 0.20 -5.53 -8.91 19
ف**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 13,260 (3.43) 11.24 6.49 2.49 19
و**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 9,100 (3.76) 3.08 -9.56 -10.99 19
ت**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 2,550 (0.15) 0.98 -0.39 -3.22 19
و**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 16,880 (1.38) 1.13 -6.99 -6.99 19
غ**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 2,433 (0.57) 0.74 -2.18 -6.08 19
گ**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 2,815 (2.43) 1.07 -9.95 -14.03 19
د**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 22,300 (2.29) 5.38 2.02 -2.47 19
ق**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 12,690 (2.91) 2.99 -2.36 -10.40 19
ل**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 1,224 (2.85) 4.58 -2.86 -5.64 19
ت**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 20,310 (2.06) 2.17 -12.26 -12.85 19
و**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 17,530 (2.39) 6.10 -3.99 -5.08 19
ا**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 3,016 (2.97) 14.39 11.07 2.98 19
و**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 6,220 (1.63) 2.89 -5.79 -9.97 19
و**** سه شنبه 17 بهمن 1402 6,200 (2.99) 1.94 -5.81 -6.45 20
ک**** سه شنبه 17 بهمن 1402 8,630 (4.86) 2.90 -17.38 -17.38 20
ب**** سه شنبه 17 بهمن 1402 4,994 (0.82) 6.53 2.12 -2.74 20
ث**** سه شنبه 17 بهمن 1402 5,228 (1.98) 4.63 3.67 -4.36 20
گ**** سه شنبه 17 بهمن 1402 2,759 (4.38) 3.12 -9.39 -12.29 20
و**** سه شنبه 17 بهمن 1402 17,170 (1.29) 8.33 -5.65 -5.82 20
و**** سه شنبه 17 بهمن 1402 13,410 (2.99) 2.98 -71.89 -71.89 20
ک**** سه شنبه 17 بهمن 1402 48,250 (4.5) 3.63 -15.05 -19.21 20
ک**** سه شنبه 17 بهمن 1402 6,170 (4.57) 6.65 1.30 -6.81 20
ح**** سه شنبه 17 بهمن 1402 7,700 (2.52) 1.69 -10.65 -11.04 20
و**** سه شنبه 17 بهمن 1402 8,790 (1.61) 6.71 -6.14 -7.85 20
ب**** سه شنبه 17 بهمن 1402 14,620 (4.95) 3.76 -5.54 -7.66 20
ب**** سه شنبه 17 بهمن 1402 2,913 (2.96) 11.47 4.36 -0.51 20
ف**** سه شنبه 17 بهمن 1402 4,990 (4.06) 4.21 -1.80 -6.81 20
س**** دوشنبه 16 بهمن 1402 9,030 (2.96) 8.08 7.31 -2.33 21
ر**** دوشنبه 16 بهمن 1402 10,460 (1.94) 14.44 4.68 -1.82 21
ب**** دوشنبه 16 بهمن 1402 2,831 (2.98) 14.69 5.97 0.67 21
و**** دوشنبه 16 بهمن 1402 2,827 (2.98) 11.60 -0.99 -5.06 21
و**** دوشنبه 16 بهمن 1402 2,649 (3.43) 3.78 -8.12 -10.23 21
ب**** دوشنبه 16 بهمن 1402 8,660 (2.97) 3.35 -7.39 -7.39 21
غ**** دوشنبه 16 بهمن 1402 17,810 (6.96) 2.19 -8.31 -9.55 21
ت**** دوشنبه 16 بهمن 1402 19,980 (3.2) 3.85 -10.81 -11.41 21
غ**** دوشنبه 16 بهمن 1402 18,470 (0.87) 8.50 8.50 -1.89 21
س**** دوشنبه 16 بهمن 1402 38,100 (2.97) 14.30 14.04 -3.28 21
ث**** دوشنبه 16 بهمن 1402 5,127 (1.98) 6.69 3.37 -2.48 21
و**** دوشنبه 16 بهمن 1402 3,653 (0.8) 3.45 0.66 -5.50 21
چ**** دوشنبه 16 بهمن 1402 77,400 (6.97) 5.43 -6.65 -8.14 21
و**** دوشنبه 16 بهمن 1402 1,621 (2.98) 2.53 -3.21 -8.57 21
ح**** دوشنبه 16 بهمن 1402 3,032 (2.08) 3.20 -2.90 -8.51 21
ک**** دوشنبه 16 بهمن 1402 5,160 (2.99) 3.10 -5.43 -5.43 21
ر**** دوشنبه 16 بهمن 1402 20,220 (2.95) 2.87 -5.19 -5.54 21
چ**** یکشنبه 15 بهمن 1402 72,900 (6.96) 11.93 -1.44 -2.47 22
ر**** یکشنبه 15 بهمن 1402 16,050 (-0.12) 6.54 -0.81 -5.42 22
ا**** یکشنبه 15 بهمن 1402 27,950 (-0.17) 3.22 -2.15 -3.94 22
غ**** یکشنبه 15 بهمن 1402 2,382 (2.58) 2.90 -2.02 -4.07 22
ث**** یکشنبه 15 بهمن 1402 5,460 (0.55) 10.44 -12.09 -13.55 22
س**** یکشنبه 15 بهمن 1402 33,310 (0.51) 16.72 0.99 -2.43 22
د**** یکشنبه 15 بهمن 1402 125,900 (2.98) 15.61 8.94 -1.15 22
ب**** یکشنبه 15 بهمن 1402 8,420 (2.93) 6.29 -4.99 -6.29 22
ب**** یکشنبه 15 بهمن 1402 5,366 (4.98) 3.37 -8.68 -10.92 22
و**** یکشنبه 15 بهمن 1402 3,600 (1.52) 1.72 -2.47 -4.97 22
ب**** یکشنبه 15 بهمن 1402 2,753 (2.99) 17.94 10.42 -0.11 22
گ**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 4,478 (1.7) 5.74 -25.97 -26.35 26
ف**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 13,340 (4.54) 1.20 -2.55 -4.65 26
ش**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 1,806 (1.17) 1.22 -9.03 -11.96 26
ک**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 5,270 (2.13) 15.94 7.97 -1.14 26
و**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 16,240 (1.31) 14.53 -0.25 -0.86 26
ث**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 5,289 (4.98) 14.01 -9.25 -10.76 26
ف**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 11,490 (3.14) 1.22 -5.13 -7.83 26
و**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 6,590 (6.98) 3.19 -7.44 -15.02 26
ق**** سه شنبه 10 بهمن 1402 7,230 (2.99) 9.41 8.99 -8.02 27
ب**** سه شنبه 10 بهمن 1402 4,446 (1.09) 1.21 -5.98 -7.76 27
ف**** سه شنبه 10 بهمن 1402 13,110 (4.96) 2.97 -0.84 -2.97 27
ک**** سه شنبه 10 بهمن 1402 21,690 (2.99) 2.03 -7.79 -10.33 27
ف**** سه شنبه 10 بهمن 1402 11,170 (4.1) 4.12 -1.52 -5.19 27
ف**** سه شنبه 10 بهمن 1402 4,973 (2.72) 0.54 -5.47 -8.69 27
ز**** سه شنبه 10 بهمن 1402 3,688 (4.23) 5.75 -2.39 -3.25 27
آ**** سه شنبه 10 بهمن 1402 84,000 (3.25) 8.21 4.94 -2.14 27
ف**** سه شنبه 10 بهمن 1402 8,840 (2.67) 4.64 -1.13 -4.64 27
ک**** سه شنبه 10 بهمن 1402 2,349 (4.86) 10.43 1.53 -5.28 27
و**** سه شنبه 10 بهمن 1402 1,710 (2.95) 2.57 -6.43 -9.53 27
ش**** سه شنبه 10 بهمن 1402 1,791 (2.99) 2.62 -8.15 -11.22 27
س**** دوشنبه 9 بهمن 1402 4,280 (1.27) 3.15 -7.66 -10.28 28
ث**** دوشنبه 9 بهمن 1402 5,011 (4.72) 20.34 -4.21 -5.81 28
ش**** دوشنبه 9 بهمن 1402 1,740 (2.95) 5.63 -5.57 -8.62 28
و**** دوشنبه 9 بهمن 1402 4,662 (-1.12) 0.54 -2.96 -10.34 28
چ**** دوشنبه 9 بهمن 1402 5,029 (0.64) 1.01 -2.09 -10.72 28
ب**** دوشنبه 9 بهمن 1402 13,800 (0.95) 1.81 -7.54 -11.74 28
ش**** دوشنبه 9 بهمن 1402 24,200 (2.45) 0.66 -1.24 -2.98 28
ل**** دوشنبه 9 بهمن 1402 1,255 (2.95) 2.79 -8.69 -9.16 28
ث**** دوشنبه 9 بهمن 1402 3,227 (4.33) 4.46 -11.19 -11.31 28
آ**** دوشنبه 9 بهمن 1402 1,840 (2.96) 2.61 -5.16 -8.80 28
ک**** دوشنبه 9 بهمن 1402 44,920 (4.97) 11.31 -8.75 -13.22 28
ب**** دوشنبه 9 بهمن 1402 2,697 (2.97) 20.39 12.72 -4.04 28
س**** دوشنبه 9 بهمن 1402 4,616 (2.98) 54.68 46.01 0.97 28
ف**** دوشنبه 9 بهمن 1402 11,100 (0.54) 7.21 -4.86 -5.86 28
ف**** دوشنبه 9 بهمن 1402 10,900 (3.21) 6.70 0.00 -2.84 28
د**** دوشنبه 9 بهمن 1402 25,650 (0.78) 1.75 -5.26 -6.04 28
آ**** دوشنبه 9 بهمن 1402 82,250 (1.98) 10.52 6.63 -0.85 28
ک**** یکشنبه 8 بهمن 1402 17,350 (6.96) 3.46 -11.53 -17.52 29
و**** یکشنبه 8 بهمن 1402 3,704 (2.09) 2.02 -0.27 -6.80 29
پ**** یکشنبه 8 بهمن 1402 4,283 (4.03) 1.56 -4.34 -4.74 29
ک**** یکشنبه 8 بهمن 1402 7,740 (12.5) 7.88 -7.88 -9.56 29
و**** یکشنبه 8 بهمن 1402 6,330 (6.92) 7.42 -3.63 -11.53 29
س**** یکشنبه 8 بهمن 1402 4,546 (2.99) 57.06 48.26 1.54 29
ث**** یکشنبه 8 بهمن 1402 2,363 (4.97) 3.22 -8.08 -9.39 29
ث**** یکشنبه 8 بهمن 1402 4,791 (4.99) 25.86 0.19 -3.99 29
ح**** یکشنبه 8 بهمن 1402 13,940 (6.98) 6.81 -0.22 -10.98 29
ب**** یکشنبه 8 بهمن 1402 2,658 (-0.18) 22.16 14.37 -2.63 29
ز**** یکشنبه 8 بهمن 1402 23,000 (1.09) 0.65 -7.39 -12.61 29
ش**** یکشنبه 8 بهمن 1402 72,480 (4.98) 3.19 -2.06 -4.39 29
ث**** یکشنبه 8 بهمن 1402 3,100 (6.97) 8.74 -7.55 -7.68 29
د**** یکشنبه 8 بهمن 1402 25,550 (0.39) 2.15 -4.89 -5.68 29
ف**** یکشنبه 8 بهمن 1402 3,140 (0.28) 3.89 1.91 -1.91 29
پ**** شنبه 7 بهمن 1402 11,860 (0.76) 0.51 -2.87 -4.72 30
ا**** شنبه 7 بهمن 1402 14,110 (3.06) 2.69 -39.48 -40.89 30
ث**** شنبه 7 بهمن 1402 2,274 (4.98) 7.26 -3.47 -5.19 30
ع**** شنبه 7 بهمن 1402 7,540 (4.86) 1.86 -13.00 -13.93 30
و**** شنبه 7 بهمن 1402 1,180 (3.59) 10.17 -9.24 -9.24 30
ث**** شنبه 7 بهمن 1402 2,960 (6.97) 13.89 -1.35 -2.40 30
ب**** شنبه 7 بهمن 1402 13,530 (0.29) 3.84 -5.47 -9.98 30
ش**** شنبه 7 بهمن 1402 69,600 (2.57) 7.17 2.59 -0.86 30
ک**** شنبه 7 بهمن 1402 10,980 (2.04) 2.73 -2.37 -4.83 30
ت**** شنبه 7 بهمن 1402 12,810 (3.8) 1.09 -8.12 -9.29 30
س**** چهارشنبه 4 بهمن 1402 28,350 (2.05) 2.61 1.41 -3.63 33
ش**** چهارشنبه 4 بهمن 1402 1,647 (1.98) 11.60 -0.12 -3.46 33
و**** چهارشنبه 4 بهمن 1402 1,814 (2.95) 17.09 16.54 -5.18 33
و**** سه شنبه 3 بهمن 1402 1,763 (2.97) 21.55 15.71 -2.44 34
ب**** دوشنبه 2 بهمن 1402 61,490 (3.13) 1.97 -5.03 -8.03 35
و**** دوشنبه 2 بهمن 1402 6,560 (6.84) 20.27 -12.50 -12.96 35
و**** دوشنبه 2 بهمن 1402 1,712 (2.94) 25.18 19.16 0.47 35
و**** دوشنبه 2 بهمن 1402 2,176 (2.98) 44.99 27.25 2.99 35
د**** یکشنبه 1 بهمن 1402 121,000 (2.97) 20.25 20.25 -4.96 36
پ**** یکشنبه 1 بهمن 1402 40,880 (4.98) 7.14 -2.42 -2.64 36
ک**** یکشنبه 1 بهمن 1402 12,080 (4.49) 2.73 -4.06 -6.62 36
ب**** یکشنبه 1 بهمن 1402 2,776 (2.73) 16.97 8.07 -8.03 36
و**** یکشنبه 1 بهمن 1402 3,535 (0.74) 13.61 10.18 -3.82 36
و**** یکشنبه 1 بهمن 1402 6,460 (1.25) 0.62 -52.17 -52.79 36
و**** یکشنبه 1 بهمن 1402 6,170 (6.93) 27.88 -0.97 -7.46 36
و**** یکشنبه 1 بهمن 1402 2,133 (2.99) 47.91 31.22 2.02 36
ث**** شنبه 30 دی 1402 19,290 (3.37) 11.92 -11.30 -14.31 37
و**** شنبه 30 دی 1402 4,299 (2.99) 2.12 -11.28 -16.91 37
س**** شنبه 30 دی 1402 10,060 (-1.17) 0.80 -8.85 -10.04 37
ک**** شنبه 30 دی 1402 21,350 (2.39) 0.94 -11.71 -16.16 37
س**** شنبه 30 دی 1402 27,620 (2.67) 5.32 1.92 -2.21 37
ف**** چهارشنبه 27 دی 1402 7,550 (1.88) 16.82 16.82 1.59 40
س**** چهارشنبه 27 دی 1402 87,700 (1.5) -0.06 -3.25 -8.61 40
ث**** چهارشنبه 27 دی 1402 19,070 (6.95) 13.21 -10.28 -13.32 40
پ**** چهارشنبه 27 دی 1402 3,580 (6.99) 8.88 -13.72 -15.11 40
ک**** چهارشنبه 27 دی 1402 15,380 (1.78) 2.67 -4.88 -6.50 40
ر**** چهارشنبه 27 دی 1402 16,570 (1.4) 4.95 -3.92 -9.47 40
ن**** سه شنبه 26 دی 1402 200,200 (3.78) 1.15 -9.09 -10.59 41
ک**** سه شنبه 26 دی 1402 12,020 (4.97) 54.16 31.45 0.83 41
ک**** سه شنبه 26 دی 1402 2,922 (2.99) 10.16 3.70 1.03 41
چ**** سه شنبه 26 دی 1402 74,800 (4.68) 9.09 -3.94 -15.04 41
ر**** سه شنبه 26 دی 1402 16,450 (2.74) 5.71 -3.22 -8.81 41
خ**** سه شنبه 26 دی 1402 23,850 (2.58) 5.03 -14.93 -20.13 41
ز**** سه شنبه 26 دی 1402 21,460 (1.65) 4.15 -18.31 -18.31 41
و**** سه شنبه 26 دی 1402 6,520 (6.88) 4.29 -6.44 -18.56 41
آ**** سه شنبه 26 دی 1402 4,757 (2.98) 4.04 -13.33 -14.80 41
ت**** سه شنبه 26 دی 1402 2,964 (4.69) 3.64 -23.08 -23.75 41
و**** سه شنبه 26 دی 1402 6,950 (3.26) 14.68 -5.61 -11.80 41
ا**** دوشنبه 25 دی 1402 3,360 (3.6) -12.35 -21.73 -23.63 42
ت**** دوشنبه 25 دی 1402 2,855 (1.89) 3.12 -19.82 -20.56 42
چ**** دوشنبه 25 دی 1402 72,100 (6.97) 13.18 0.21 -11.86 42
ت**** دوشنبه 25 دی 1402 3,246 (2.98) 2.83 -7.58 -9.64 42
ف**** دوشنبه 25 دی 1402 47,300 (3.41) 5.60 -17.23 -19.77 42
و**** دوشنبه 25 دی 1402 6,790 (6.92) 17.38 -1.33 -9.72 42
ک**** دوشنبه 25 دی 1402 11,460 (4.94) 61.69 46.25 -1.31 42
ن**** دوشنبه 25 دی 1402 194,800 (4.98) 3.95 -4.34 -8.11 42
ز**** دوشنبه 25 دی 1402 21,360 (6.96) 4.63 -17.51 -17.56 42
و**** یکشنبه 24 دی 1402 2,276 (2.56) -0.62 -2.99 -12.92 43
خ**** یکشنبه 24 دی 1402 1,227 (-0.56) 0.65 -15.81 -16.30 43
ب**** یکشنبه 24 دی 1402 8,630 (1.88) 3.71 -7.30 -11.36 43
پ**** یکشنبه 24 دی 1402 10,550 (2.92) -0.19 -2.56 -3.79 43
د**** یکشنبه 24 دی 1402 8,850 (3.99) 0.45 -20.45 -22.82 43
ف**** یکشنبه 24 دی 1402 47,190 (4.82) 5.85 -17.67 -19.58 43
ب**** یکشنبه 24 دی 1402 60,350 (2.28) 3.89 -3.23 -6.30 43
ا**** یکشنبه 24 دی 1402 11,070 (1) 0.63 -3.16 -4.16 43
د**** یکشنبه 24 دی 1402 892 (-1.87) 1.57 -3.03 -3.03 43
ا**** یکشنبه 24 دی 1402 3,303 (2.6) 2.30 -23.37 -23.43 43
پ**** یکشنبه 24 دی 1402 150,040 (1.13) 0.04 -15.55 -16.69 43
ل**** یکشنبه 24 دی 1402 81,900 (1.86) 2.20 -5.80 -13.61 43
ن**** یکشنبه 24 دی 1402 185,650 (4.97) 9.08 -1.97 -3.58 43
و**** یکشنبه 24 دی 1402 3,100 (2.71) 29.55 20.87 -1.87 43
م**** یکشنبه 24 دی 1402 6,590 (3.12) 0.76 -14.11 -26.56 43
ا**** یکشنبه 24 دی 1402 1,740 (4.12) 3.28 -21.32 -26.03 43
گ**** یکشنبه 24 دی 1402 8,700 (6.87) 3.10 -15.06 -16.55 43
ف**** یکشنبه 24 دی 1402 8,290 (2.72) 1.81 -2.90 -7.00 43
و**** یکشنبه 24 دی 1402 3,759 (1.02) 1.54 -1.73 -8.97 43
د**** یکشنبه 24 دی 1402 9,300 (6.89) 6.02 -14.30 -16.13 43
ش**** یکشنبه 24 دی 1402 13,970 (4.87) 0.79 -14.17 -14.75 43
ج**** یکشنبه 24 دی 1402 12,550 (1.04) 1.12 -10.36 -10.68 43
د**** یکشنبه 24 دی 1402 22,600 (1.34) 0.66 -63.27 -63.81 43
خ**** یکشنبه 24 دی 1402 5,550 (2.58) 1.08 -9.95 -19.46 43
و**** یکشنبه 24 دی 1402 4,700 (-0.44) 0.91 -14.13 -19.26 43
ف**** یکشنبه 24 دی 1402 5,360 (1.7) 0.75 -8.58 -15.86 43
ک**** شنبه 23 دی 1402 13,250 (4.99) 1.96 -14.34 -14.79 44
ش**** شنبه 23 دی 1402 37,900 (0.53) 5.01 -7.65 -8.44 44
ک**** شنبه 23 دی 1402 14,540 (6.99) 25.93 15.20 -5.30 44
ن**** شنبه 23 دی 1402 17,641 (4.47) 9.35 2.04 -4.77 44
ف**** شنبه 23 دی 1402 45,000 (0.28) 11.00 -13.67 -15.67 44
گ**** شنبه 23 دی 1402 8,220 (1.73) 9.12 -10.10 -11.68 44
ق**** شنبه 23 دی 1402 12,220 (2.94) 6.96 4.42 -7.36 44
ح**** شنبه 23 دی 1402 7,600 (1.87) 7.50 -2.37 -2.37 44
و**** شنبه 23 دی 1402 5,490 (2.92) 59.93 59.93 1.82 44
ج**** شنبه 23 دی 1402 12,530 (3.55) 3.59 -10.22 -10.53 44
د**** شنبه 23 دی 1402 8,490 (4.81) 6.01 -17.08 -19.55 44
ب**** شنبه 23 دی 1402 59,630 (2.45) 5.15 -2.06 -5.17 44
ک**** شنبه 23 دی 1402 22,550 (2.26) 6.65 1.33 -12.86 44
ب**** شنبه 23 دی 1402 4,325 (0.55) 5.16 -2.66 -5.18 44
پ**** شنبه 23 دی 1402 147,970 (1.14) 2.32 -14.37 -15.52 44
ا**** شنبه 23 دی 1402 10,970 (0.83) 1.55 -2.28 -3.28 44
ت**** شنبه 23 دی 1402 3,121 (2.39) 6.95 -4.74 -6.02 44
د**** شنبه 23 دی 1402 1,168 (0.77) 0.77 -4.20 -7.11 44
آ**** چهارشنبه 20 دی 1402 11,820 (4.97) 2.37 -14.30 -14.38 47
ک**** چهارشنبه 20 دی 1402 12,480 (2.97) 25.08 12.66 0.64 47
ف**** چهارشنبه 20 دی 1402 8,140 (1.11) 3.69 -1.11 -5.28 47
ف**** چهارشنبه 20 دی 1402 5,314 (2.58) 2.56 -7.79 -15.13 47
پ**** چهارشنبه 20 دی 1402 146,900 (1.44) 3.06 -13.74 -14.91 47
ب**** چهارشنبه 20 دی 1402 15,550 (2.03) 1.29 -11.19 -13.89 47

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • behin taherian
    1 ماه پیش

    خرید در کف قیمت ... ایده آل برای خریدار
    #22282866

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.