سیگنال خرید سهم در کف قیمتی با استفاده از اندیکاتور RSI + MFI + CCI

شناسه: 22282866
%77
هشدار خرید

در این فیلتر ورود پول هوشمند به صورت 4 روز متوالی ملاک قرار گرفته که در حال حاضر حجم معاملاتشان بیشتر از میانگین ۵ روزه بوده است . مقدار CCI دیروز بیشتر از 2 روز قبل در نظر گرفته شده است. همچنین برای صحت شروع روند صعودی مقادیر اندیکاتور RSI و MFI امروز نیز بیشتر از روز قبل تنظیم شده است.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ شنبه 4 بهمن 1399 تا چهارشنبه 9 فروردین 1402 تعداد 6,526 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 76.63 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -20.52 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 56.17 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 94 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 88 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
و**** یکشنبه 6 فروردین 1402 4,941 (2.63) 0.00 0.00 0.00 3
غ**** یکشنبه 6 فروردین 1402 2,025 (4) 0.00 0.00 0.00 3
غ**** یکشنبه 6 فروردین 1402 12,200 (1.32) 0.00 0.00 0.00 3
ا**** یکشنبه 6 فروردین 1402 16,890 (4.97) 0.00 0.00 0.00 3
و**** شنبه 5 فروردین 1402 2,463 (2.96) 9.22 9.22 2.96 4
ا**** شنبه 5 فروردین 1402 16,460 (3.71) 6.14 3.83 0.06 4
غ**** شنبه 5 فروردین 1402 1,963 (4.97) 8.41 8.41 -0.82 4
خ**** شنبه 5 فروردین 1402 34,000 (3.72) 4.32 0.85 -2.85 4
ث**** شنبه 5 فروردین 1402 17,910 (2.87) 3.13 3.13 -2.79 4
ق**** شنبه 5 فروردین 1402 7,190 (2.86) 2.92 2.92 2.92 4
خ**** شنبه 5 فروردین 1402 4,175 (2.98) 6.78 3.81 -1.22 4
س**** شنبه 5 فروردین 1402 68,720 (4.98) 2.18 -7.64 -9.21 4
م**** شنبه 5 فروردین 1402 3,322 (-0.3) 5.21 4.88 -3.46 4
ق**** شنبه 5 فروردین 1402 18,270 (2.98) 1.92 1.92 -3.67 4
د**** شنبه 5 فروردین 1402 6,680 (6.88) 11.83 11.83 -0.60 4
ن**** شنبه 5 فروردین 1402 8,090 (2.92) 2.97 0.12 -0.62 4
ص**** شنبه 5 فروردین 1402 4,103 (4.98) 1.36 -0.19 -5.22 4
س**** شنبه 5 فروردین 1402 3,720 (2.99) 8.15 4.38 0.73 4
ذ**** شنبه 5 فروردین 1402 4,183 (4.99) 7.96 7.96 -1.98 4
ز**** شنبه 5 فروردین 1402 17,140 (1) 2.92 2.92 -8.40 4
س**** شنبه 5 فروردین 1402 9,850 (4.89) 5.79 4.87 -5.08 4
ب**** شنبه 5 فروردین 1402 15,240 (2) 8.33 6.04 -5.84 4
چ**** شنبه 5 فروردین 1402 35,000 (0.86) 8.43 7.86 -5.57 4
ب**** یکشنبه 28 اسفند 1401 3,590 (6.97) 4.74 -1.25 -5.29 10
آ**** یکشنبه 28 اسفند 1401 1,792 (1.3) -0.11 -2.01 -5.75 10
س**** یکشنبه 28 اسفند 1401 18,030 (4.94) 2.61 -0.06 -7.82 10
ص**** یکشنبه 28 اسفند 1401 3,911 (4.99) 4.91 3.76 -0.56 10
خ**** یکشنبه 28 اسفند 1401 7,710 (2.93) 3.24 3.24 -1.43 10
س**** یکشنبه 28 اسفند 1401 2,302 (2.99) 2.35 2.35 0.35 10
آ**** یکشنبه 28 اسفند 1401 3,985 (2.99) 7.58 7.58 0.38 10
د**** یکشنبه 28 اسفند 1401 32,850 (0.61) 3.35 0.15 -6.39 10
آ**** یکشنبه 28 اسفند 1401 11,400 (1.51) 4.47 4.47 -0.35 10
ب**** یکشنبه 28 اسفند 1401 14,870 (3.76) 6.32 5.58 -3.50 10
س**** یکشنبه 28 اسفند 1401 14,250 (4.93) 2.18 -3.23 -6.67 10
خ**** یکشنبه 28 اسفند 1401 4,054 (2.99) 7.94 7.94 1.73 10
د**** یکشنبه 28 اسفند 1401 14,040 (4.38) 8.62 1.35 -4.49 10
و**** یکشنبه 28 اسفند 1401 8,540 (2.27) 1.99 0.82 -4.92 10
ح**** یکشنبه 28 اسفند 1401 3,160 (4.98) 12.75 12.75 4.72 10
ز**** یکشنبه 28 اسفند 1401 714 (2.88) 8.96 8.82 2.80 10
ف**** یکشنبه 28 اسفند 1401 930 (2.99) 1.72 1.61 -1.18 10
ف**** یکشنبه 28 اسفند 1401 5,212 (2.98) 7.06 5.53 0.92 10
ث**** یکشنبه 28 اسفند 1401 17,700 (2.9) 3.45 2.49 -1.64 10
د**** یکشنبه 28 اسفند 1401 178,600 (4.15) 2.07 -0.90 -5.34 10
ب**** یکشنبه 28 اسفند 1401 4,452 (6.99) 6.58 5.32 -5.17 10
م**** یکشنبه 28 اسفند 1401 15,680 (1.11) 2.04 1.91 -0.96 10
س**** یکشنبه 28 اسفند 1401 52,900 (3.52) 3.97 -1.70 -5.48 10
س**** یکشنبه 28 اسفند 1401 36,930 (4.97) 9.67 6.55 -0.05 10
خ**** یکشنبه 28 اسفند 1401 33,080 (4.84) 6.08 4.32 -0.24 10
غ**** یکشنبه 28 اسفند 1401 1,870 (4.99) 10.59 9.57 -0.05 10
ح**** یکشنبه 28 اسفند 1401 5,300 (5.47) 4.91 -0.94 -4.34 10
آ**** یکشنبه 28 اسفند 1401 1,750 (6.38) 12.57 6.46 -0.23 10
ب**** یکشنبه 28 اسفند 1401 15,810 (2.86) 1.20 1.20 0.70 10
س**** یکشنبه 28 اسفند 1401 65,680 (4.98) 6.91 -1.80 -4.74 10
س**** یکشنبه 28 اسفند 1401 57,700 (2.39) 1.82 1.82 -5.20 10
و**** یکشنبه 28 اسفند 1401 1,383 (2.97) 7.45 5.57 0.14 10
ک**** یکشنبه 28 اسفند 1401 16,560 (4.94) 4.83 1.03 -2.84 10
ک**** یکشنبه 28 اسفند 1401 22,650 (1.79) 3.31 3.09 -0.44 10
ت**** یکشنبه 28 اسفند 1401 16,840 (4.98) 6.83 1.19 -3.50 10
ت**** شنبه 27 اسفند 1401 16,050 (4.97) 12.09 6.17 1.25 11
ک**** شنبه 27 اسفند 1401 31,650 (1.93) 1.42 -3.32 -4.74 11
ک**** شنبه 27 اسفند 1401 20,170 (4.99) 9.32 7.24 0.64 11
ث**** شنبه 27 اسفند 1401 2,184 (6.84) 7.55 6.68 -2.88 11
خ**** شنبه 27 اسفند 1401 31,580 (4.98) 11.11 9.28 0.32 11
ف**** شنبه 27 اسفند 1401 16,930 (6.94) 6.91 -2.30 -4.61 11
ش**** شنبه 27 اسفند 1401 1,270 (4.95) 5.12 2.44 -1.26 11
ف**** شنبه 27 اسفند 1401 28,290 (-0.52) 2.16 -1.31 -4.38 11
ج**** شنبه 27 اسفند 1401 936 (2.97) 1.60 -1.18 -4.06 11
ش**** شنبه 27 اسفند 1401 36,950 (6.97) 6.63 2.22 -3.63 11
ک**** شنبه 27 اسفند 1401 28,850 (6.85) 2.25 -4.16 -9.01 11
آ**** شنبه 27 اسفند 1401 1,665 (6.93) 18.32 11.89 2.22 11
س**** شنبه 27 اسفند 1401 13,310 (4.22) 5.18 3.16 -3.16 11
د**** شنبه 27 اسفند 1401 13,650 (6.06) 11.72 4.25 -2.34 11
پ**** شنبه 27 اسفند 1401 4,292 (6.97) 9.30 8.69 0.68 11
ص**** شنبه 27 اسفند 1401 3,736 (4.97) 9.82 8.62 3.05 11
و**** شنبه 27 اسفند 1401 6,360 (6.89) 4.56 3.62 -0.94 11
و**** شنبه 27 اسفند 1401 6,830 (4.91) 8.35 3.51 0.73 11
آ**** شنبه 27 اسفند 1401 11,310 (4.91) 5.31 5.31 -1.59 11
ا**** شنبه 27 اسفند 1401 13,460 (9.57) 7.82 -0.07 -4.15 11
ث**** شنبه 27 اسفند 1401 1,875 (4.98) 2.83 1.55 -2.40 11
آ**** شنبه 27 اسفند 1401 252,500 (3.15) 7.68 7.68 -0.47 11
ش**** شنبه 27 اسفند 1401 27,650 (6.96) 4.88 1.99 -5.24 11
ج**** شنبه 27 اسفند 1401 51,740 (4.99) 2.44 1.39 -5.16 11
ف**** شنبه 27 اسفند 1401 10,770 (4.97) 10.86 9.10 0.00 11
ش**** شنبه 27 اسفند 1401 4,603 (4.99) 8.52 5.65 -1.69 11
خ**** شنبه 27 اسفند 1401 4,150 (4.98) 10.27 10.27 -3.06 11
و**** شنبه 27 اسفند 1401 3,860 (4.97) 3.63 0.85 -2.85 11
س**** شنبه 27 اسفند 1401 62,600 (4.99) 12.17 3.04 -2.59 11
ف**** شنبه 27 اسفند 1401 8,530 (6.89) 5.39 -1.99 -3.75 11
ش**** شنبه 27 اسفند 1401 5,242 (4.98) 10.64 7.40 0.53 11
ت**** شنبه 27 اسفند 1401 4,284 (5) 0.61 -5.46 -6.51 11
و**** شنبه 27 اسفند 1401 9,960 (6.98) 0.90 -2.61 -6.12 11
و**** شنبه 27 اسفند 1401 1,663 (2.97) 6.92 6.92 -0.72 11
و**** شنبه 27 اسفند 1401 1,890 (0.47) 1.48 1.32 -2.96 11
گ**** شنبه 27 اسفند 1401 21,250 (2.9) 1.65 0.47 -3.53 11
د**** شنبه 27 اسفند 1401 32,400 (4.01) 4.78 1.54 -5.09 11
غ**** شنبه 27 اسفند 1401 3,945 (6.99) 3.93 -0.38 -7.15 11
پ**** شنبه 27 اسفند 1401 165,270 (9.99) 9.88 7.47 -2.57 11
ت**** شنبه 27 اسفند 1401 18,734 (9.99) 9.91 4.43 -0.68 11
ب**** شنبه 27 اسفند 1401 44,520 (5) 13.68 13.68 0.70 11
و**** شنبه 27 اسفند 1401 1,355 (2.96) 9.67 7.75 0.96 11
ف**** شنبه 27 اسفند 1401 7,400 (6.47) 6.49 2.43 -3.38 11
س**** شنبه 27 اسفند 1401 35,880 (4.97) 12.88 9.67 0.39 11
ک**** شنبه 27 اسفند 1401 11,740 (4.91) 2.98 -6.30 -6.47 11
س**** شنبه 27 اسفند 1401 51,100 (6.9) 7.63 1.76 -2.15 11
س**** شنبه 27 اسفند 1401 15,270 (4.94) 4.78 1.96 -5.24 11
و**** شنبه 27 اسفند 1401 16,700 (2.95) 10.78 10.78 0.36 11
س**** شنبه 27 اسفند 1401 9,300 (4.96) 9.89 8.92 -0.97 11
ت**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 5,230 (2.95) 7.27 7.27 0.76 14
و**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 16,220 (2.98) 14.06 14.06 -0.92 14
ث**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 2,048 (1.18) 14.70 13.77 0.59 14
س**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 34,400 (4.94) 10.17 1.83 -4.77 14
س**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 29,510 (6.95) 12.84 9.08 0.95 14
و**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 2,320 (4.12) 12.93 12.93 0.69 14
س**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 33,450 (6.86) 22.42 18.68 1.64 14
ا**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 12,739 (7.58) 13.93 5.58 -1.49 14
ث**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 1,770 (2.54) 8.93 7.57 1.81 14
ا**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 1,560 (1.82) 4.94 4.94 -1.60 14
س**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 14,600 (4.96) 9.59 6.64 -0.89 14
ت**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 4,080 (4.99) 5.64 -0.74 -1.84 14
د**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 35,400 (6.94) 6.36 4.80 -4.10 14
خ**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 2,151 (2.96) 5.44 4.37 0.42 14
ک**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 8,540 (2.89) 8.90 7.96 0.12 14
د**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 31,550 (4.64) 7.61 4.28 -2.54 14
س**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 28,890 (7) 13.19 3.12 0.59 14
ش**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 35,500 (6.92) 14.65 13.80 1.41 14
م**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 3,845 (4.99) 4.81 1.74 -5.33 14
ب**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 3,929 (6.99) 20.77 19.34 2.06 14
خ**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 4,226 (6.98) 6.48 3.22 -2.70 14
ر**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 15,680 (7.99) 7.06 3.86 -4.27 14
آ**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 3,761 (2.98) 13.99 13.99 1.09 14
غ**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 3,580 (2.6) 7.54 6.68 0.28 14
س**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 43,700 (2.36) 8.24 6.16 -0.64 14
س**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 43,070 (4.99) 13.86 12.79 -1.09 14
ش**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 34,570 (6.99) 13.97 9.26 3.01 14
پ**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 151,810 (4.3) 19.62 16.99 0.78 14
س**** سه شنبه 23 اسفند 1401 31,150 (4.53) 34.19 33.23 0.48 15
و**** سه شنبه 23 اسفند 1401 15,750 (2.94) 19.75 19.75 2.03 15
گ**** سه شنبه 23 اسفند 1401 7,810 (6.98) 10.63 10.63 -2.05 15
چ**** سه شنبه 23 اسفند 1401 4,206 (3.59) 11.86 11.72 -0.50 15
ت**** سه شنبه 23 اسفند 1401 5,080 (2.83) 11.81 11.81 0.00 15
ب**** سه شنبه 23 اسفند 1401 2,488 (4.71) 8.64 6.71 -2.29 15
م**** سه شنبه 23 اسفند 1401 15,250 (2.97) 11.80 8.07 -0.98 15
چ**** سه شنبه 23 اسفند 1401 6,610 (4.92) 14.07 14.07 -3.78 15
ث**** سه شنبه 23 اسفند 1401 6,370 (2.9) 16.17 16.17 2.83 15
و**** سه شنبه 23 اسفند 1401 5,160 (6.76) 17.83 16.28 -3.49 15
ک**** سه شنبه 23 اسفند 1401 8,970 (3.34) 8.47 -5.91 -9.70 15
و**** دوشنبه 22 اسفند 1401 15,300 (2.96) 20.92 20.92 2.94 16
ز**** دوشنبه 22 اسفند 1401 1,950 (1.24) 5.28 4.41 -4.10 16
ک**** دوشنبه 22 اسفند 1401 8,770 (6.95) 10.95 -2.96 -5.70 16
غ**** دوشنبه 22 اسفند 1401 15,800 (2.86) 17.15 17.15 -2.97 16
د**** دوشنبه 22 اسفند 1401 44,340 (4.99) 15.70 9.92 -1.22 16
چ**** دوشنبه 22 اسفند 1401 6,270 (4.32) 19.62 15.47 -4.47 16
و**** یکشنبه 21 اسفند 1401 6,500 (2.84) 8.15 -1.08 -1.08 17
م**** یکشنبه 21 اسفند 1401 14,380 (2.93) 18.57 14.60 0.83 17
و**** یکشنبه 21 اسفند 1401 13,670 (2.93) 13.90 13.39 2.78 17
ز**** یکشنبه 21 اسفند 1401 1,929 (2.98) 7.93 7.93 -3.06 17
د**** یکشنبه 21 اسفند 1401 3,640 (3.37) 18.82 11.92 -4.12 17
س**** یکشنبه 21 اسفند 1401 2,580 (-0.27) 17.13 17.13 -1.90 17
ا**** یکشنبه 21 اسفند 1401 45,950 (2.13) 28.14 19.48 -2.29 17
پ**** یکشنبه 21 اسفند 1401 65,450 (2.98) 5.73 -0.61 -4.13 17
س**** یکشنبه 21 اسفند 1401 6,410 (0.94) 20.12 17.16 -2.81 17
ک**** شنبه 20 اسفند 1401 1,979 (1.12) 10.51 8.03 -3.59 18
غ**** شنبه 20 اسفند 1401 11,570 (3.95) 8.21 7.87 -7.95 18
ا**** شنبه 20 اسفند 1401 21,370 (2.54) 16.05 7.96 -3.65 18
د**** شنبه 20 اسفند 1401 144,370 (7.65) 26.27 22.60 -3.44 18
س**** شنبه 20 اسفند 1401 16,220 (2.65) 14.06 11.10 -6.84 18
و**** شنبه 20 اسفند 1401 3,812 (-0.31) 5.19 1.71 -5.01 18
م**** شنبه 20 اسفند 1401 13,980 (2.94) 19.24 18.74 0.93 18
و**** شنبه 20 اسفند 1401 2,825 (1.98) 4.21 4.21 0.53 18
ا**** شنبه 20 اسفند 1401 15,350 (3.29) 16.42 14.59 -3.91 18
پ**** شنبه 20 اسفند 1401 142,500 (3.9) 27.44 24.64 -3.14 18
ک**** شنبه 20 اسفند 1401 18,620 (0.21) 1.45 -7.84 -11.39 18
ش**** شنبه 20 اسفند 1401 4,019 (1.87) 14.73 11.62 -4.60 18
س**** شنبه 20 اسفند 1401 108,000 (4.95) 11.11 3.98 -4.07 18
ث**** شنبه 20 اسفند 1401 14,100 (4.36) 32.62 21.49 -3.19 18
گ**** شنبه 20 اسفند 1401 21,250 (2.85) 1.65 0.47 -6.12 18
د**** شنبه 20 اسفند 1401 12,940 (0.77) 5.10 3.01 -2.78 18
و**** شنبه 20 اسفند 1401 3,260 (5.29) 7.98 3.13 -3.31 18
ح**** شنبه 20 اسفند 1401 5,840 (2.09) 14.38 7.36 -3.94 18
ب**** شنبه 20 اسفند 1401 2,308 (2.16) 16.85 13.73 -1.21 18
س**** سه شنبه 16 اسفند 1401 42,500 (2.9) 8.24 7.29 -4.12 22
و**** سه شنبه 16 اسفند 1401 21,800 (2.83) 6.65 5.05 -4.13 22
ث**** سه شنبه 16 اسفند 1401 1,846 (-0.32) 4.44 3.14 -7.91 22
پ**** سه شنبه 16 اسفند 1401 13,370 (4.78) 3.07 -1.35 -10.32 22
ا**** سه شنبه 16 اسفند 1401 20,840 (4.98) 19.00 10.70 -1.20 22
س**** سه شنبه 16 اسفند 1401 13,280 (4.98) 9.64 3.84 -6.48 22
س**** سه شنبه 16 اسفند 1401 15,850 (4.96) 16.72 13.69 -4.67 22
پ**** سه شنبه 16 اسفند 1401 2,391 (-0.82) 16.23 15.31 -0.67 22
آ**** سه شنبه 16 اسفند 1401 11,060 (1.46) 7.69 7.69 -6.60 22
غ**** سه شنبه 16 اسفند 1401 69,450 (6.92) 6.84 6.77 -2.74 22
ب**** سه شنبه 16 اسفند 1401 3,179 (6.74) 19.22 9.63 -4.06 22
س**** سه شنبه 16 اسفند 1401 103,200 (4.98) 16.28 8.82 -0.10 22
ث**** سه شنبه 16 اسفند 1401 2,090 (1.8) 12.39 11.48 -5.69 22
خ**** سه شنبه 16 اسفند 1401 4,550 (4.11) 4.51 -2.20 -14.97 22
و**** سه شنبه 16 اسفند 1401 4,936 (2.98) 3.95 -7.09 -7.09 22
غ**** سه شنبه 16 اسفند 1401 9,190 (4.31) 11.97 9.25 -6.20 22
س**** سه شنبه 16 اسفند 1401 15,150 (2.02) 5.61 2.77 -12.87 22
ش**** دوشنبه 15 اسفند 1401 180,850 (1.97) 3.51 -1.96 -4.15 23
آ**** دوشنبه 15 اسفند 1401 7,030 (1.01) 1.71 -1.00 -6.12 23
غ**** دوشنبه 15 اسفند 1401 65,500 (2.83) 13.28 13.21 0.08 23
ل**** دوشنبه 15 اسفند 1401 1,092 (2.92) 10.07 10.07 -0.18 23
ب**** دوشنبه 15 اسفند 1401 3,010 (6.97) 25.91 15.78 0.66 23
ب**** دوشنبه 15 اسفند 1401 58,300 (4.99) 4.49 -9.35 -11.49 23
س**** دوشنبه 15 اسفند 1401 15,140 (4.99) 22.19 19.02 -0.20 23
ش**** دوشنبه 15 اسفند 1401 24,300 (2.75) 19.34 16.05 -5.35 23
ل**** دوشنبه 15 اسفند 1401 75,300 (5.46) 5.98 -3.98 -6.37 23
ا**** دوشنبه 15 اسفند 1401 19,920 (4.95) 24.50 15.81 2.66 23
و**** دوشنبه 15 اسفند 1401 2,717 (1.04) 19.62 19.62 -2.91 23
و**** دوشنبه 15 اسفند 1401 2,256 (3.3) 16.13 16.13 -4.48 23
ر**** دوشنبه 15 اسفند 1401 72,500 (5.92) 1.17 -5.93 -12.28 23
د**** دوشنبه 15 اسفند 1401 12,540 (2.96) 8.45 6.30 -0.32 23
ف**** یکشنبه 14 اسفند 1401 14,010 (2.93) 6.78 0.21 -3.93 24
ش**** یکشنبه 14 اسفند 1401 23,750 (6.98) 23.37 17.47 -3.16 24
ر**** یکشنبه 14 اسفند 1401 68,650 (6.93) 6.85 -0.66 -7.36 24
غ**** یکشنبه 14 اسفند 1401 18,160 (3.53) 6.17 0.06 -13.82 24
ز**** یکشنبه 14 اسفند 1401 29,500 (5.35) 31.19 31.19 -8.47 24
و**** یکشنبه 14 اسفند 1401 2,042 (2.97) 17.83 17.83 2.99 24
پ**** یکشنبه 14 اسفند 1401 10,540 (3.63) 13.76 9.77 -6.55 24
ت**** یکشنبه 14 اسفند 1401 5,400 (1.69) 1.30 -0.19 -6.30 24
ر**** شنبه 13 اسفند 1401 65,150 (6.97) 12.59 4.68 -2.38 25
ف**** شنبه 13 اسفند 1401 6,480 (4.07) 2.62 -6.33 -15.12 25
ش**** شنبه 13 اسفند 1401 84,600 (2.98) 5.44 4.02 -4.37 25
ش**** شنبه 13 اسفند 1401 174,000 (1.99) 7.59 1.90 -0.37 25
ش**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 83,100 (2.97) 8.12 8.06 -2.65 28
ب**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 11,390 (1.87) 15.45 15.45 -6.76 28
و**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 1,678 (0.96) 8.10 8.10 -6.97 28
ف**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 6,226 (6.99) 6.97 -1.06 -11.66 28
غ**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 24,800 (6.43) 12.70 -3.63 -9.88 28
و**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 2,975 (2.99) -9.58 -9.58 -28.44 28
ب**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 5,960 (0.84) 3.36 3.36 -12.58 28
ث**** سه شنبه 9 اسفند 1401 1,905 (2.86) 2.99 -0.05 -10.76 29
و**** سه شنبه 9 اسفند 1401 11,720 (2.98) -0.77 -2.73 -5.55 29
ف**** سه شنبه 9 اسفند 1401 1,759 (4.95) 18.42 18.42 -5.12 29
خ**** سه شنبه 9 اسفند 1401 4,230 (0.73) 12.41 5.20 -8.63 29
س**** سه شنبه 9 اسفند 1401 56,400 (2.91) 4.17 4.17 -6.91 29
آ**** دوشنبه 8 اسفند 1401 10,950 (2.05) 13.88 12.79 -6.58 30
س**** دوشنبه 8 اسفند 1401 12,300 (1.82) 18.37 13.25 -4.31 30
ب**** دوشنبه 8 اسفند 1401 11,170 (1.63) 17.73 17.73 -4.92 30
ف**** دوشنبه 8 اسفند 1401 7,980 (6.97) 12.66 4.51 -11.03 30
ب**** دوشنبه 8 اسفند 1401 43,630 (4.98) 20.15 20.15 -8.04 30
ب**** دوشنبه 8 اسفند 1401 5,232 (4.99) 17.93 17.93 -4.42 30
ب**** یکشنبه 7 اسفند 1401 41,640 (4.99) 21.54 21.54 -3.96 31
و**** یکشنبه 7 اسفند 1401 1,720 (2.01) 3.20 -2.09 -7.62 31
ف**** یکشنبه 7 اسفند 1401 10,360 (4.96) 15.25 13.42 -4.54 31
ا**** یکشنبه 7 اسفند 1401 188,250 (2.24) 12.57 9.43 -12.74 31
ت**** یکشنبه 7 اسفند 1401 11,680 (6.86) 24.74 24.57 -7.36 31
ت**** یکشنبه 7 اسفند 1401 21,110 (2.97) 2.79 -5.73 -8.57 31
و**** یکشنبه 7 اسفند 1401 2,830 (3.24) 9.01 7.74 -6.71 31
غ**** یکشنبه 7 اسفند 1401 10,060 (1.71) 24.45 24.06 -1.49 31
ش**** یکشنبه 7 اسفند 1401 34,600 (0.43) 17.63 16.76 -6.07 31
غ**** یکشنبه 7 اسفند 1401 7,000 (2.18) 11.29 7.71 -9.29 31
پ**** یکشنبه 7 اسفند 1401 2,496 (5.49) 11.34 10.46 -12.22 31
ث**** یکشنبه 7 اسفند 1401 5,900 (2.78) 23.05 23.05 -5.76 31
س**** یکشنبه 7 اسفند 1401 12,080 (4.95) 20.53 14.16 -4.39 31
س**** یکشنبه 7 اسفند 1401 15,020 (2.03) 23.17 19.97 -7.19 31
و**** یکشنبه 7 اسفند 1401 418 (2.95) 11.24 9.09 -10.53 31
و**** یکشنبه 7 اسفند 1401 2,186 (2.96) 9.79 5.12 -4.53 31
ا**** یکشنبه 7 اسفند 1401 19,690 (4.95) 25.95 17.17 -5.94 31
ک**** یکشنبه 7 اسفند 1401 12,980 (4.93) 14.02 11.09 -4.47 31
و**** یکشنبه 7 اسفند 1401 2,250 (1.3) 16.44 16.44 -7.96 31
ک**** یکشنبه 7 اسفند 1401 14,670 (4.93) 50.31 47.44 4.98 31
و**** یکشنبه 7 اسفند 1401 2,765 (3.17) 17.54 17.54 -6.18 31
ش**** یکشنبه 7 اسفند 1401 21,150 (2.86) 37.12 33.33 -2.70 31
د**** یکشنبه 7 اسفند 1401 7,760 (2.1) 14.82 13.53 -2.84 31
ف**** یکشنبه 7 اسفند 1401 5,730 (0.17) 13.44 12.74 -3.84 31
ک**** یکشنبه 7 اسفند 1401 15,150 (6.99) 31.68 21.58 -3.63 31
ش**** یکشنبه 7 اسفند 1401 7,640 (4.8) 4.58 0.13 -15.97 31
ذ**** یکشنبه 7 اسفند 1401 3,792 (4.57) 17.09 14.45 -11.92 31
و**** یکشنبه 7 اسفند 1401 5,800 (1.75) 10.17 8.62 -7.93 31
د**** یکشنبه 7 اسفند 1401 130,030 (2.52) 40.20 36.12 -4.78 31
ق**** یکشنبه 7 اسفند 1401 11,120 (2.01) 10.88 7.91 -11.33 31
و**** یکشنبه 7 اسفند 1401 4,840 (3.22) 14.46 14.46 -8.06 31
ف**** یکشنبه 7 اسفند 1401 2,232 (6.94) 9.77 2.33 -16.17 31
و**** یکشنبه 7 اسفند 1401 6,420 (1.74) 2.49 -0.62 -6.23 31
و**** یکشنبه 7 اسفند 1401 526 (7.12) 18.06 -22.62 -27.95 31
خ**** یکشنبه 7 اسفند 1401 3,860 (8.61) 6.92 4.30 -9.33 31
و**** یکشنبه 7 اسفند 1401 6,860 (2.84) 9.62 8.75 -2.62 31
ش**** یکشنبه 7 اسفند 1401 8,670 (2.96) 3.92 3.58 -9.46 31
ث**** یکشنبه 7 اسفند 1401 5,459 (4.87) 22.37 20.17 -5.11 31
آ**** یکشنبه 7 اسفند 1401 89,350 (2.46) 11.92 7.95 -5.32 31
ص**** یکشنبه 7 اسفند 1401 147,650 (0.41) 10.40 8.58 -0.78 31
ش**** یکشنبه 7 اسفند 1401 13,290 (4.81) 12.57 5.72 -5.04 31
س**** یکشنبه 7 اسفند 1401 2,606 (2.96) 12.62 12.62 -6.06 31
س**** یکشنبه 7 اسفند 1401 13,500 (2.19) 28.15 23.63 -9.41 31
پ**** یکشنبه 7 اسفند 1401 148,000 (5.39) 22.70 20.01 -11.01 31
ف**** یکشنبه 7 اسفند 1401 8,940 (6.81) 7.05 2.35 -15.88 31
س**** یکشنبه 7 اسفند 1401 2,230 (2.95) 5.65 5.65 -4.39 31
ش**** شنبه 6 اسفند 1401 12,680 (4.96) 17.98 9.23 -0.47 32
پ**** شنبه 6 اسفند 1401 2,433 (13.95) 9.54 0.74 -9.95 32
ک**** شنبه 6 اسفند 1401 13,980 (4.95) 57.73 50.21 3.00 32
ش**** شنبه 6 اسفند 1401 16,990 (1.98) 8.53 8.53 -2.24 32
ب**** شنبه 6 اسفند 1401 16,260 (2.97) 1.41 -2.09 -8.73 32
ک**** شنبه 6 اسفند 1401 12,390 (5) 19.45 14.85 0.08 32
ا**** شنبه 6 اسفند 1401 3,621 (2.98) 1.60 -10.08 -10.08 32
پ**** شنبه 6 اسفند 1401 14,160 (4.96) 4.59 -10.03 -15.32 32
و**** شنبه 6 اسفند 1401 13,860 (6.94) 8.87 2.89 -1.66 32
پ**** شنبه 6 اسفند 1401 2,225 (1.18) 2.43 -8.22 -10.79 32
ت**** شنبه 6 اسفند 1401 14,120 (4.98) 27.05 22.45 4.96 32
ه**** شنبه 6 اسفند 1401 8,464 (5) 18.27 15.43 -3.19 32
ش**** شنبه 6 اسفند 1401 5,290 (2.81) 10.59 9.26 -3.97 32

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.