سیگنال خرید سهم در کف قیمتی با استفاده از اندیکاتور RSI + MFI + CCI

شناسه: 22282866
%130
هشدار خرید

در این فیلتر ورود پول هوشمند به صورت 4 روز متوالی ملاک قرار گرفته که در حال حاضر حجم معاملاتشان بیشتر از میانگین ۵ روزه بوده است . مقدار CCI دیروز بیشتر از 2 روز قبل در نظر گرفته شده است. همچنین برای صحت شروع روند صعودی مقادیر اندیکاتور RSI و MFI امروز نیز بیشتر از روز قبل تنظیم شده است.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ شنبه 4 بهمن 1399 تا شنبه 26 خرداد 1403 تعداد 8,708 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 130.32 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -27.35 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 25.02 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 93 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 88 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
و**** یکشنبه 13 خرداد 1403 1,254 (1.95) 22.01 21.61 -2.95 13
ت**** یکشنبه 13 خرداد 1403 2,299 (1.41) 1.78 1.52 -2.26 13
خ**** یکشنبه 13 خرداد 1403 4,102 (1.98) 4.31 4.29 -3.10 13
ف**** یکشنبه 13 خرداد 1403 12,510 (1.95) 2.40 -4.00 -4.08 13
خ**** یکشنبه 13 خرداد 1403 2,775 (1.98) 6.23 2.52 -2.16 13
ا**** یکشنبه 13 خرداد 1403 2,959 (0.47) 1.39 -5.04 -5.07 13
خ**** یکشنبه 13 خرداد 1403 2,425 (1.97) 4.33 2.97 -2.52 13
خ**** یکشنبه 13 خرداد 1403 3,292 (1.98) 6.62 4.80 -1.91 13
و**** یکشنبه 13 خرداد 1403 2,843 (1.97) 6.79 4.29 -0.39 13
خ**** یکشنبه 13 خرداد 1403 2,830 (1.98) 4.59 1.77 -3.89 13
ک**** یکشنبه 13 خرداد 1403 11,360 (1.97) 0.00 -8.36 -8.36 13
خ**** یکشنبه 13 خرداد 1403 6,200 (1.97) 1.77 -2.58 -2.90 13
و**** یکشنبه 13 خرداد 1403 3,528 (1.99) 6.07 6.07 0.00 13
خ**** یکشنبه 13 خرداد 1403 2,165 (1.97) 3.51 -0.14 -3.05 13
س**** یکشنبه 13 خرداد 1403 4,753 (1.99) 0.00 -2.12 -6.19 13
خ**** یکشنبه 13 خرداد 1403 2,873 (1.98) 2.40 -0.45 -3.90 13
ز**** یکشنبه 13 خرداد 1403 36,600 (1.97) 6.07 4.51 -0.08 13
و**** یکشنبه 13 خرداد 1403 8,010 (1.9) 0.62 -7.74 -7.74 13
ش**** یکشنبه 13 خرداد 1403 1,610 (0.43) 1.55 -1.30 -4.60 13
چ**** یکشنبه 30 اردیبهشت 1403 9,100 (4.59) 0.11 -5.16 -5.16 27
ن**** یکشنبه 30 اردیبهشت 1403 48,120 (4.99) 3.33 -6.75 -6.75 27
ث**** یکشنبه 30 اردیبهشت 1403 4,450 (1.2) 1.06 -12.43 -12.43 27
و**** یکشنبه 30 اردیبهشت 1403 1,950 (2.79) 0.00 -8.46 -8.46 27
و**** یکشنبه 30 اردیبهشت 1403 2,154 (2.96) 5.99 -5.15 -5.15 27
ن**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 39,000 (3.58) 2.05 -3.59 -9.23 32
و**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 4,316 (6.99) -5.51 -9.01 -9.01 32
و**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 1,735 (3.39) 0.23 -20.06 -20.06 32
و**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 3,325 (6.98) 4.63 -20.15 -20.33 32
ش**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 14,330 (6.94) 14.24 -11.93 -14.31 32
د**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 38,650 (-2.02) 3.49 -10.61 -10.61 32
پ**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 1,059 (2.02) 0.00 -9.54 -11.80 32
ن**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 13,100 (2.98) 4.35 -0.46 -0.46 35
ز**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 2,477 (1.01) 2.75 -14.25 -14.25 35
ش**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 4,250 (2.98) 1.84 -5.65 -5.65 35
ب**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 1,381 (2.06) 3.62 -19.62 -19.62 35
ت**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 14,580 (0.62) 2.95 -11.04 -15.84 35
د**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 9,510 (6.97) 27.23 2.94 2.00 35
و**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 75,300 (2.93) 8.96 8.96 1.20 35
ع**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 6,810 (0.88) 3.96 -17.62 -18.80 35
ث**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 10,490 (2.94) 32.79 32.79 2.57 35
و**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 7,230 (-0.82) 11.48 2.21 -3.73 35
ف**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 4,734 (2.84) 3.93 -33.42 -33.42 38
د**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 9,030 (0.89) 34.00 8.42 -2.21 38
چ**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 3,809 (4.41) 2.07 -4.91 -13.76 38
ث**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 2,016 (1.05) 2.53 -12.50 -12.85 38
ب**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 1,374 (1.47) 4.15 -19.21 -19.21 38
س**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 4,427 (2.97) 8.47 3.89 -2.87 40
ک**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 148,700 (6.97) 21.62 -8.54 -10.69 40
و**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 22,390 (6.97) 24.52 7.32 -3.84 40
و**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 6,800 (2.4) 8.24 -17.21 -18.09 40
و**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 5,570 (2.95) 13.82 -21.72 -21.72 40
س**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 10,660 (1.13) 1.22 -3.66 -6.29 40
ک**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 2,070 (0.63) 5.65 -12.61 -12.61 40
ت**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 2,260 (2.82) -11.95 -15.00 -16.90 40
و**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 2,238 (8.06) 25.07 3.13 -10.01 40
پ**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 1,851 (2.94) 4.43 -2.92 -2.97 48
ا**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 16,940 (2.79) 2.13 -9.27 -15.29 48
و**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 2,630 (1.93) 2.24 -18.44 -18.44 48
غ**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 2,212 (2.74) 6.19 -14.56 -15.37 48
گ**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 50,150 (2.97) 7.48 -12.96 -12.96 48
ز**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 20,900 (-0.28) 1.20 -16.75 -21.24 49
د**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 44,350 (0.56) 1.01 -22.10 -22.10 49
ک**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 12,030 (0.16) 4.41 0.58 -8.40 49
غ**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 4,350 (3.32) 4.60 -13.26 -16.62 49
و**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 1,711 (2.21) 1.87 -18.94 -18.94 49
و**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 2,611 (2.99) 2.99 -17.85 -17.85 49
ز**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 4,450 (2.55) 0.22 -19.10 -23.78 49
ت**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 2,245 (0.13) 1.96 -24.45 -24.45 49
پ**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 4,100 (0.53) 2.80 -11.83 -19.29 49
ت**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 2,425 (1.42) 5.36 -3.75 -10.43 49
ن**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 37,100 (0.4) 7.28 1.35 -4.58 49
م**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 7,090 (2.16) 1.27 -46.23 -46.23 49
س**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 5,770 (4.89) 3.64 -28.44 -30.64 49
س**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 2,339 (2.85) 0.13 -14.02 -14.02 49
ک**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 14,640 (2.95) 2.80 -8.61 -8.61 49
ع**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 6,590 (0.76) 7.44 -14.87 -16.08 49
ق**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 7,680 (2.94) 1.43 -10.94 -10.94 49
ز**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 14,250 (2.29) 0.56 -21.33 -24.14 49
ل**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 10,480 (6.93) 33.02 -4.77 -4.77 49
ک**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 12,640 (1.36) 0.47 -10.60 -11.39 49
ث**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 4,970 (-1.6) 2.21 -19.66 -21.39 49
ل**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 24,400 (3.56) 3.77 -21.23 -21.23 49
و**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 4,210 (-0.42) -0.24 -29.12 -30.69 49
ت**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 1,279 (4.92) 2.89 -20.09 -22.99 49
ث**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 2,890 (-0.24) 0.00 -27.37 -27.37 49
و**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 9,130 (1.89) 16.87 -10.62 -10.62 49
ف**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 13,700 (4.98) 1.97 -22.63 -22.63 49
س**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 19,590 (4.98) 1.99 -34.10 -34.10 49
ب**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 36,100 (1.69) 1.66 -20.36 -21.88 49
ک**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 12,020 (0.17) 4.49 0.67 -8.32 52
ف**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 4,724 (7) 10.08 -33.28 -33.28 52
م**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 6,880 (3.93) 4.36 -44.59 -44.59 52
ف**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 13,380 (4.94) 4.41 -20.78 -20.78 52
و**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 1,685 (6.98) 5.04 -17.69 -17.69 52
ت**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 1,236 (4.92) 6.47 -17.31 -20.31 52
ت**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 2,415 (3.03) 5.80 -3.35 -10.06 52
ب**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 35,900 (3.91) 2.23 -19.92 -21.45 52
و**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 17,570 (0.34) 15.77 -2.68 -5.18 52
م**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 3,020 (4.21) 2.02 -16.23 -18.94 52
پ**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 4,090 (2.07) 4.65 -11.61 -19.10 52
و**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 4,196 (1.25) 2.19 -28.88 -30.46 52
ب**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 14,540 (0.14) 2.68 -14.51 -14.51 52
ب**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 14,170 (3.81) 7.97 -16.44 -16.44 52
و**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 6,190 (3) 2.10 -9.53 -12.92 52
ف**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 3,420 (6.98) 7.87 -0.06 -1.46 52
و**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 4,545 (2.99) 1.19 -6.86 -6.86 52
س**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 5,515 (4.99) 8.43 -25.13 -27.43 52
و**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 14,280 (2.96) 7.00 6.30 2.94 52
غ**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 51,490 (0.06) 0.91 -19.36 -19.36 52
غ**** شنبه 25 فروردین 1403 16,400 (2.37) 42.68 32.01 -0.37 63
غ**** شنبه 25 فروردین 1403 9,880 (3.34) 47.27 2.94 -2.23 63
و**** شنبه 25 فروردین 1403 2,283 (2.97) 21.11 -27.24 -27.24 63
و**** شنبه 25 فروردین 1403 27,850 (2.38) -0.18 -19.93 -21.72 63
و**** یکشنبه 19 فروردین 1403 63,850 (2.98) 28.50 28.50 -0.55 69
س**** یکشنبه 19 فروردین 1403 20,300 (2.99) 11.08 -7.04 -7.04 69
ک**** یکشنبه 19 فروردین 1403 14,880 (2.98) 14.92 10.82 1.61 69
ک**** یکشنبه 19 فروردین 1403 50,350 (2.76) 4.77 -4.37 -6.26 69
ج**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 851 (1.91) -0.12 -10.58 -10.58 73
س**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 112,300 (6.95) 26.98 2.80 -10.86 73
پ**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 10,110 (2.95) 6.53 -0.49 -7.32 73
و**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 1,074 (2.97) 2.42 -19.18 -19.18 73
ل**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 1,297 (2.93) 2.85 -28.22 -28.22 80
ف**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 12,640 (2.93) 2.93 -4.98 -12.90 80
و**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 5,843 (4.99) 18.43 5.43 -8.27 80
ب**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 10,420 (4.93) 6.91 -20.83 -20.83 80
خ**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 8,660 (1.76) -0.81 -28.06 -29.91 80
ش**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 1,682 (2.43) 3.51 -5.53 -12.13 80
و**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 6,000 (2.04) 1.83 -34.45 -34.45 80
ک**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 20,760 (2.97) 0.19 -14.40 -14.69 80
ج**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 840 (1.94) 1.31 -9.40 -9.40 80
و**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 6,460 (4.87) 5.11 -10.53 -10.84 80
ت**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 15,860 (4.41) 0.25 -44.77 -44.77 80
ث**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 5,292 (1.98) 0.72 -24.55 -26.17 80
و**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 24,800 (2.05) 1.21 -33.55 -33.55 80
ب**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 20,190 (2.95) 16.15 16.15 -2.67 80
م**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 8,560 (2.88) 5.02 -16.94 -16.94 80
پ**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 1,925 (2.99) 1.04 -6.65 -10.03 80
ن**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 14,570 (4.97) 13.45 -29.17 -29.17 80
گ**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 43,600 (1.98) 23.62 0.11 -7.45 80
س**** یکشنبه 27 اسفند 1402 142,650 (0.84) 18.12 -7.99 -13.25 90
د**** یکشنبه 27 اسفند 1402 850 (-1.73) 4.82 -3.18 -3.18 90
ت**** یکشنبه 27 اسفند 1402 13,950 (4.72) 9.39 -7.03 -12.04 90
ث**** یکشنبه 27 اسفند 1402 17,530 (2.99) 10.84 0.23 -4.34 90
خ**** یکشنبه 27 اسفند 1402 1,961 (2.5) 9.43 -18.41 -19.33 90
ل**** یکشنبه 27 اسفند 1402 9,650 (6.98) 44.46 3.42 -16.06 90
آ**** شنبه 26 اسفند 1402 28,300 (6.99) 9.89 -39.82 -42.08 91
ا**** شنبه 26 اسفند 1402 1,779 (4.03) 9.56 -12.25 -14.56 91
ا**** شنبه 26 اسفند 1402 18,150 (0.49) 9.81 -3.53 -6.17 91
آ**** شنبه 26 اسفند 1402 73,650 (4.98) 10.79 -84.70 -84.96 91
ث**** شنبه 26 اسفند 1402 15,590 (6.92) 3.72 -29.44 -35.54 91
م**** شنبه 26 اسفند 1402 6,290 (3.28) 14.15 -39.40 -39.40 91
و**** شنبه 26 اسفند 1402 13,700 (3.08) 0.36 -7.52 -13.94 91
و**** شنبه 26 اسفند 1402 3,690 (1.96) 16.53 -24.25 -28.21 91
ک**** شنبه 26 اسفند 1402 19,100 (1.97) 10.10 -26.60 -28.17 91
ب**** شنبه 26 اسفند 1402 2,598 (4.17) 6.20 -25.64 -26.98 91
پ**** شنبه 26 اسفند 1402 5,078 (2.75) 1.20 -40.19 -49.11 91
ف**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 16,050 (4.9) 32.52 -24.49 -24.49 94
ش**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 36,000 (0.98) 13.89 -64.94 -65.89 94
م**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 6,060 (3.76) 18.48 -37.10 -37.10 94
و**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 1,725 (0.11) 4.75 -11.01 -12.17 94
و**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 350,600 (-0.22) 19.78 -9.40 -10.14 94
د**** سه شنبه 22 اسفند 1402 172,850 (1.07) 6.44 -15.94 -21.31 95
س**** سه شنبه 22 اسفند 1402 9,280 (1.19) 17.46 10.67 -4.74 95
آ**** دوشنبه 21 اسفند 1402 10,500 (0.67) 14.29 -8.38 -9.52 96
ل**** دوشنبه 21 اسفند 1402 8,720 (2.83) 59.86 14.45 -7.11 96
خ**** دوشنبه 21 اسفند 1402 11,930 (4.92) 4.44 -17.94 -25.06 96
س**** دوشنبه 21 اسفند 1402 9,110 (-0.76) 19.65 12.73 -2.96 96
ل**** یکشنبه 20 اسفند 1402 8,530 (6.89) 63.42 17.00 -5.04 97
پ**** شنبه 19 اسفند 1402 4,986 (6.99) 4.49 -39.09 -48.17 98
ل**** شنبه 19 اسفند 1402 25,200 (9.99) 1.07 -10.00 -12.54 98
ک**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 5,015 (2.99) 1.60 -12.46 -13.00 101
ب**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 14,720 (0.06) 4.21 -15.56 -15.56 101
ک**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 42,950 (1.65) 22.82 12.11 0.00 101
م**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 2,780 (0.14) 12.19 -8.99 -11.94 101
ل**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 23,540 (5.23) 8.20 -3.65 -6.37 101
ت**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 60,150 (2.99) 2.91 -8.48 -9.06 101
ف**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 2,616 (2.99) 2.26 -7.19 -9.79 101
ت**** سه شنبه 15 اسفند 1402 2,380 (1.27) 4.20 -28.74 -28.74 102
غ**** سه شنبه 15 اسفند 1402 7,730 (4.17) 10.35 -7.50 -8.28 102
و**** سه شنبه 15 اسفند 1402 3,786 (1.31) 2.14 -9.67 -9.67 102
خ**** سه شنبه 15 اسفند 1402 21,380 (2.98) 24.18 -12.07 -12.07 102
غ**** سه شنبه 15 اسفند 1402 17,420 (2.53) 34.33 24.28 -13.83 102
س**** سه شنبه 15 اسفند 1402 34,910 (0.02) 14.32 -4.38 -9.45 102
پ**** سه شنبه 15 اسفند 1402 4,425 (2.57) 17.74 -31.37 -41.60 102
و**** سه شنبه 15 اسفند 1402 4,273 (2.98) 49.08 37.61 0.00 102
خ**** سه شنبه 15 اسفند 1402 4,820 (3.83) 12.63 -28.84 -28.84 102
خ**** سه شنبه 15 اسفند 1402 1,094 (0.36) 5.39 -23.77 -23.77 102
و**** سه شنبه 15 اسفند 1402 12,220 (4.98) 12.52 3.68 -3.52 102
ک**** سه شنبه 15 اسفند 1402 4,950 (4.65) 7.27 6.87 -12.44 102
پ**** دوشنبه 14 اسفند 1402 4,313 (6.96) 20.80 -29.58 -40.09 103
و**** دوشنبه 14 اسفند 1402 7,620 (3.39) 17.19 -20.34 -20.34 103
و**** دوشنبه 14 اسفند 1402 3,777 (1.99) 2.38 -9.45 -9.45 103
و**** دوشنبه 14 اسفند 1402 4,950 (1.02) 7.88 -19.62 -20.40 103
ف**** دوشنبه 14 اسفند 1402 7,050 (0.57) 21.42 -22.27 -22.27 103
و**** دوشنبه 14 اسفند 1402 1,621 (2.65) 8.33 -5.31 -7.28 103
غ**** دوشنبه 14 اسفند 1402 7,490 (1.49) 13.89 -4.54 -5.34 103
و**** دوشنبه 14 اسفند 1402 11,580 (4.79) 18.74 9.41 -1.12 103
و**** دوشنبه 14 اسفند 1402 17,150 (6.98) 62.57 40.12 -14.69 103
س**** دوشنبه 14 اسفند 1402 10,650 (2.99) 33.43 26.20 -3.66 103
و**** دوشنبه 14 اسفند 1402 2,207 (2.98) 25.28 -24.74 -24.74 103
خ**** دوشنبه 14 اسفند 1402 4,700 (4.74) 15.51 -27.02 -27.02 103
ف**** دوشنبه 14 اسفند 1402 40,750 (1.36) 1.23 -96.38 -96.38 103
ک**** دوشنبه 14 اسفند 1402 12,120 (3.58) 3.63 -0.17 -9.08 103
س**** دوشنبه 14 اسفند 1402 85,350 (0.88) 67.08 35.27 -3.69 103
غ**** دوشنبه 14 اسفند 1402 17,000 (2.96) 37.65 27.35 -11.71 103
ک**** دوشنبه 14 اسفند 1402 7,950 (1.14) 6.54 -10.82 -22.64 103
ش**** دوشنبه 14 اسفند 1402 3,941 (2.97) 25.96 1.75 -4.29 103
و**** دوشنبه 14 اسفند 1402 17,070 (1.42) 8.38 -74.46 -74.46 103
ع**** یکشنبه 13 اسفند 1402 6,270 (2.61) 13.24 -10.53 -11.80 104
ش**** یکشنبه 13 اسفند 1402 2,617 (1.15) 23.84 8.67 -5.27 104
ش**** یکشنبه 13 اسفند 1402 13,100 (3.55) 9.62 -11.60 -12.29 104
ا**** یکشنبه 13 اسفند 1402 11,180 (2.47) 17.53 -2.42 -5.01 104
ث**** یکشنبه 13 اسفند 1402 1,996 (2.99) 11.17 -2.40 -4.41 104
پ**** یکشنبه 13 اسفند 1402 10,000 (2.98) 7.70 0.60 -10.80 104
و**** یکشنبه 13 اسفند 1402 1,371 (4.65) 5.40 -5.18 -5.18 104
ب**** یکشنبه 13 اسفند 1402 11,370 (5.87) 5.36 -13.81 -20.32 104
آ**** یکشنبه 13 اسفند 1402 10,430 (2.75) 15.05 -7.77 -8.92 104
ش**** یکشنبه 13 اسفند 1402 1,686 (2.99) 12.46 -21.95 -22.00 104
و**** یکشنبه 13 اسفند 1402 7,370 (6.96) 21.17 -17.64 -17.64 104
ف**** یکشنبه 13 اسفند 1402 14,940 (1.7) 11.18 -13.39 -15.86 104
غ**** یکشنبه 13 اسفند 1402 2,429 (3.71) 9.30 -21.08 -23.01 104
ا**** یکشنبه 13 اسفند 1402 14,820 (4.58) 16.73 3.71 -6.14 104
س**** یکشنبه 13 اسفند 1402 19,000 (1.76) 18.68 -0.68 -3.74 104
ا**** یکشنبه 13 اسفند 1402 1,811 (3.78) 7.62 -13.80 -16.07 104
خ**** یکشنبه 13 اسفند 1402 5,510 (4.95) 6.35 -14.12 -16.37 104
د**** یکشنبه 13 اسفند 1402 5,320 (3.5) 3.76 -26.69 -27.29 104
و**** یکشنبه 13 اسفند 1402 3,620 (1.51) 18.78 -22.79 -26.82 104
ف**** یکشنبه 13 اسفند 1402 21,220 (2.61) 9.57 -15.83 -16.21 104
ح**** یکشنبه 13 اسفند 1402 7,200 (2.12) 7.92 -15.28 -18.33 104
ک**** یکشنبه 13 اسفند 1402 7,800 (5.69) 8.59 -9.10 -21.15 104
ا**** یکشنبه 13 اسفند 1402 3,321 (0.97) 2.35 -12.29 -12.53 104
خ**** یکشنبه 13 اسفند 1402 6,440 (3.87) 6.37 -6.21 -16.30 104
ل**** یکشنبه 13 اسفند 1402 22,600 (2.26) 12.70 0.35 -3.05 104
و**** یکشنبه 13 اسفند 1402 6,050 (2.71) 2.31 -34.99 -34.99 104
ب**** یکشنبه 13 اسفند 1402 12,640 (1.03) 21.04 -6.33 -7.12 104
ش**** یکشنبه 13 اسفند 1402 46,900 (4.4) 19.81 10.64 -2.94 104
و**** یکشنبه 13 اسفند 1402 2,077 (4.95) 15.98 -14.06 -14.83 104
و**** یکشنبه 13 اسفند 1402 6,850 (5.87) 3.65 -42.67 -52.54 104
ف**** یکشنبه 13 اسفند 1402 7,380 (1.51) 18.83 -11.52 -13.96 104
خ**** یکشنبه 13 اسفند 1402 4,490 (4.98) 20.91 -23.61 -23.61 104
ش**** یکشنبه 13 اسفند 1402 17,150 (2.32) 11.31 -14.81 -19.24 104
ت**** یکشنبه 13 اسفند 1402 2,488 (1.34) 2.69 -6.19 -12.70 104
ک**** یکشنبه 13 اسفند 1402 23,650 (3.95) 3.38 -22.33 -25.75 104
گ**** یکشنبه 13 اسفند 1402 7,990 (1.26) 6.26 -28.04 -28.04 104
ب**** یکشنبه 13 اسفند 1402 14,410 (2.05) 6.45 -13.74 -13.74 104
ف**** یکشنبه 13 اسفند 1402 10,720 (1.32) 21.36 12.03 -1.59 104
پ**** یکشنبه 13 اسفند 1402 4,032 (6.97) 29.22 -24.68 -35.91 104
ل**** شنبه 12 اسفند 1402 22,430 (3.12) 13.55 1.11 -2.32 105
و**** شنبه 12 اسفند 1402 4,240 (2.98) 8.47 -0.17 -6.60 105
و**** شنبه 12 اسفند 1402 25,200 (2.85) 2.98 -34.60 -34.60 105
ش**** شنبه 12 اسفند 1402 17,000 (2.34) 12.29 -14.06 -18.53 105
ب**** شنبه 12 اسفند 1402 2,840 (5.73) 7.04 -40.07 -42.46 105
د**** شنبه 12 اسفند 1402 11,230 (4.75) 18.70 -31.70 -31.70 105
ا**** شنبه 12 اسفند 1402 7,990 (3.09) 5.38 -20.53 -24.91 105
و**** شنبه 12 اسفند 1402 1,301 (0.93) 11.07 -0.08 -0.08 105
و**** شنبه 12 اسفند 1402 6,630 (2.95) 24.13 11.46 -3.02 105
ش**** شنبه 12 اسفند 1402 1,662 (2.97) 14.08 -20.82 -20.88 105
چ**** شنبه 12 اسفند 1402 72,600 (4.76) 2.75 -27.27 -29.61 105
د**** شنبه 12 اسفند 1402 8,280 (1.59) 4.35 -15.58 -15.58 105
ف**** شنبه 12 اسفند 1402 6,920 (6.95) 23.70 -20.81 -20.81 105
گ**** شنبه 12 اسفند 1402 7,980 (3.5) 6.39 -27.94 -27.94 105
ب**** شنبه 12 اسفند 1402 12,580 (2.44) 21.62 -5.88 -6.68 105
و**** شنبه 12 اسفند 1402 1,979 (4.98) 21.73 -9.80 -10.61 105
ف**** شنبه 12 اسفند 1402 10,800 (2.75) 20.46 11.20 -2.31 105
ف**** شنبه 12 اسفند 1402 13,800 (0.95) 54.13 -12.17 -12.17 105
ک**** شنبه 12 اسفند 1402 19,250 (2.28) 9.25 -27.17 -28.73 105
ب**** شنبه 12 اسفند 1402 11,160 (9.95) 7.35 -12.19 -18.82 105
م**** شنبه 12 اسفند 1402 8,270 (2.73) 8.71 -14.03 -14.03 105
و**** شنبه 12 اسفند 1402 3,763 (1.97) 2.76 -9.12 -9.12 105
و**** شنبه 12 اسفند 1402 3,746 (3.28) 17.43 -13.77 -16.95 105
س**** شنبه 12 اسفند 1402 8,030 (2.68) 3.86 -21.17 -22.42 105
س**** شنبه 12 اسفند 1402 28,690 (2.53) 15.02 -24.96 -29.14 105
غ**** شنبه 12 اسفند 1402 7,480 (2.18) 14.04 -4.41 -5.21 105
د**** شنبه 12 اسفند 1402 95,000 (5.73) 15.68 -20.58 -21.79 105
ف**** شنبه 12 اسفند 1402 4,744 (4.08) 2.87 -24.14 -29.05 105
غ**** شنبه 12 اسفند 1402 2,387 (4.6) 11.23 -19.69 -21.66 105
ع**** شنبه 12 اسفند 1402 6,120 (0.99) 16.01 -8.33 -9.64 105
و**** شنبه 12 اسفند 1402 4,830 (2.33) 10.56 -17.62 -18.43 105
ا**** شنبه 12 اسفند 1402 3,290 (-0.06) 3.31 -11.46 -11.70 105
ش**** شنبه 12 اسفند 1402 12,590 (1.86) 14.06 -8.02 -8.74 105
و**** شنبه 12 اسفند 1402 5,990 (4.9) 13.36 -3.51 -6.51 105
و**** شنبه 12 اسفند 1402 6,570 (2.65) 8.07 -40.23 -50.52 105
ش**** شنبه 12 اسفند 1402 35,450 (1.28) 15.66 -64.40 -65.36 105
پ**** سه شنبه 8 اسفند 1402 9,700 (0.2) 11.03 3.71 -8.04 109
غ**** سه شنبه 8 اسفند 1402 7,430 (2.9) 10.09 -16.96 -17.90 109
و**** سه شنبه 8 اسفند 1402 5,970 (-2.61) 37.86 23.79 5.70 109
و**** سه شنبه 8 اسفند 1402 4,018 (2.99) 24.49 1.79 -13.12 109
س**** سه شنبه 8 اسفند 1402 4,039 (1.99) 21.81 -4.80 -4.80 109
خ**** سه شنبه 8 اسفند 1402 36,400 (1.96) 1.92 -16.48 -23.21 109
ت**** دوشنبه 7 اسفند 1402 4,780 (4.98) 17.36 -3.62 -11.28 110
ق**** دوشنبه 7 اسفند 1402 12,900 (1.17) -2.79 -74.05 -74.05 110
ز**** دوشنبه 7 اسفند 1402 21,550 (4.66) 67.05 37.82 -1.16 110
ب**** شنبه 5 اسفند 1402 14,930 (0.53) 3.82 -32.82 -32.82 112
ق**** شنبه 5 اسفند 1402 12,760 (2.98) 2.90 -73.77 -73.77 112
و**** شنبه 5 اسفند 1402 2,208 (3.03) 1.31 -62.00 -62.00 112
س**** شنبه 5 اسفند 1402 44,750 (2.99) 3.80 -95.23 -95.29 112
م**** شنبه 5 اسفند 1402 8,340 (2.2) 7.79 -14.75 -14.75 112
س**** شنبه 5 اسفند 1402 169,340 (6.99) 5.96 -47.65 -49.79 112
س**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 85,450 (2.33) 66.88 35.11 -6.09 115
غ**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 20,040 (6.99) 1.60 -51.40 -51.40 115

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • behin taherian
    5 ماه پیش

    خرید در کف قیمت ... ایده آل برای خریدار
    #22282866

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.