سیگنال خرید سهم در کف قیمتی با استفاده از اندیکاتور RSI + MFI + CCI

شناسه: 22282866
%135
هشدار خرید

در این فیلتر ورود پول هوشمند به صورت 4 روز متوالی ملاک قرار گرفته که در حال حاضر حجم معاملاتشان بیشتر از میانگین ۵ روزه بوده است . مقدار CCI دیروز بیشتر از 2 روز قبل در نظر گرفته شده است. همچنین برای صحت شروع روند صعودی مقادیر اندیکاتور RSI و MFI امروز نیز بیشتر از روز قبل تنظیم شده است.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ شنبه 4 بهمن 1399 تا چهارشنبه 8 آذر 1402 تعداد 7,643 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 135.11 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -21.31 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 60.99 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 93 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 89 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ز**** سه شنبه 7 آذر 1402 21,890 (4.98) 0.00 0.00 0.00 1
س**** سه شنبه 7 آذر 1402 40,880 (5.6) 0.00 0.00 0.00 1
ث**** سه شنبه 7 آذر 1402 57,300 (2.96) 0.00 0.00 0.00 1
ت**** سه شنبه 7 آذر 1402 2,755 (1.13) 0.00 0.00 0.00 1
و**** سه شنبه 7 آذر 1402 10,310 (1.17) 0.00 0.00 0.00 1
ش**** سه شنبه 7 آذر 1402 23,690 (2.02) 0.00 0.00 0.00 1
ک**** سه شنبه 7 آذر 1402 10,820 (1.88) 0.00 0.00 0.00 1
ب**** سه شنبه 7 آذر 1402 2,589 (4.98) 0.00 0.00 0.00 1
خ**** سه شنبه 7 آذر 1402 2,097 (0.62) 0.00 0.00 0.00 1
د**** سه شنبه 7 آذر 1402 10,890 (2.54) 0.00 0.00 0.00 1
پ**** سه شنبه 7 آذر 1402 11,230 (1.26) 0.00 0.00 0.00 1
و**** سه شنبه 7 آذر 1402 13,960 (1.08) 0.00 0.00 0.00 1
و**** سه شنبه 7 آذر 1402 3,218 (0.94) 0.00 0.00 0.00 1
گ**** دوشنبه 6 آذر 1402 28,450 (1.97) 0.00 0.00 0.00 2
و**** دوشنبه 6 آذر 1402 10,230 (0.29) 0.00 0.00 0.00 2
ک**** دوشنبه 6 آذر 1402 10,710 (5) 0.00 0.00 0.00 2
و**** دوشنبه 6 آذر 1402 7,250 (1.82) 0.00 0.00 0.00 2
پ**** دوشنبه 6 آذر 1402 12,690 (0.63) 0.00 0.00 0.00 2
غ**** دوشنبه 6 آذر 1402 38,400 (3.78) 0.00 0.00 0.00 2
ک**** دوشنبه 6 آذر 1402 3,414 (4.98) 0.00 0.00 0.00 2
غ**** دوشنبه 6 آذر 1402 7,300 (1.1) 0.00 0.00 0.00 2
ب**** دوشنبه 6 آذر 1402 2,476 (4.95) 0.00 0.00 0.00 2
پ**** دوشنبه 6 آذر 1402 6,160 (4.94) 0.00 0.00 0.00 2
خ**** دوشنبه 6 آذر 1402 7,450 (6.88) 0.00 0.00 0.00 2
ش**** دوشنبه 6 آذر 1402 13,700 (0.66) 0.00 0.00 0.00 2
ن**** دوشنبه 6 آذر 1402 17,500 (6.7) 0.00 0.00 0.00 2
و**** دوشنبه 6 آذر 1402 4,292 (2.99) 0.00 0.00 0.00 2
د**** دوشنبه 6 آذر 1402 46,510 (2.01) 0.00 0.00 0.00 2
ب**** یکشنبه 5 آذر 1402 17,420 (0.92) 1.95 -2.30 -6.43 3
ع**** یکشنبه 5 آذر 1402 21,700 (0.69) 1.84 -0.23 -1.38 3
ح**** یکشنبه 5 آذر 1402 17,060 (1.72) 4.45 2.64 0.00 3
ث**** یکشنبه 5 آذر 1402 1,714 (2.94) 2.39 2.39 1.87 3
و**** یکشنبه 5 آذر 1402 7,100 (5.81) 3.38 2.82 -1.27 3
ث**** یکشنبه 5 آذر 1402 4,500 (0.58) 1.22 -2.22 -4.44 3
ق**** یکشنبه 5 آذر 1402 9,350 (3.77) 2.89 -3.74 -6.52 3
ن**** یکشنبه 5 آذر 1402 16,550 (6.98) 8.76 4.77 -5.38 3
ف**** یکشنبه 5 آذر 1402 12,510 (0.56) 1.92 0.56 -1.52 3
ا**** یکشنبه 5 آذر 1402 26,350 (0.76) 4.55 1.71 -3.61 3
ز**** یکشنبه 5 آذر 1402 19,020 (0.42) 2.21 -1.95 -3.36 3
غ**** یکشنبه 5 آذر 1402 18,820 (3.46) 2.39 -3.19 -7.70 3
خ**** یکشنبه 5 آذر 1402 2,494 (0.76) 1.48 1.24 -1.24 3
ر**** یکشنبه 5 آذر 1402 14,780 (3.79) 2.57 2.17 -4.60 3
ب**** یکشنبه 5 آذر 1402 16,890 (4.06) 1.30 -4.44 -4.62 3
ر**** یکشنبه 5 آذر 1402 11,770 (4.25) 1.53 -0.08 -4.25 3
و**** یکشنبه 5 آذر 1402 4,200 (2.99) 4.93 3.57 -3.29 3
م**** یکشنبه 5 آذر 1402 9,300 (3.33) 0.86 -1.94 -4.09 3
غ**** یکشنبه 5 آذر 1402 36,800 (0.96) 6.93 0.27 0.14 3
ث**** شنبه 4 آذر 1402 14,610 (0.55) 3.90 0.48 -1.85 4
ک**** شنبه 4 آذر 1402 17,700 (2.96) 1.24 1.24 0.68 4
ق**** شنبه 4 آذر 1402 3,095 (4.7) 2.16 -5.40 -5.40 4
ع**** شنبه 4 آذر 1402 21,300 (-0.23) 3.76 0.94 -0.47 4
و**** شنبه 4 آذر 1402 333,000 (2.96) 2.48 -1.85 -2.73 4
ز**** شنبه 4 آذر 1402 19,010 (4.5) 2.37 -0.26 -1.58 4
ن**** شنبه 4 آذر 1402 1,757 (3.23) 2.79 -2.96 -4.04 4
و**** شنبه 4 آذر 1402 4,490 (2.81) 0.20 -1.60 -3.12 4
ن**** شنبه 4 آذر 1402 167,550 (0.08) 1.01 -1.22 -2.18 4
غ**** شنبه 4 آذر 1402 18,310 (6.95) 6.28 -0.76 -0.76 4
و**** شنبه 4 آذر 1402 6,070 (6.49) 2.97 -5.93 -7.74 4
آ**** شنبه 4 آذر 1402 15,700 (4.59) 2.29 -7.52 -9.24 4
ق**** شنبه 4 آذر 1402 9,020 (4.64) 6.65 -0.44 -2.77 4
و**** شنبه 4 آذر 1402 6,710 (6.84) 9.39 8.79 -6.71 4
غ**** شنبه 4 آذر 1402 46,250 (6.93) 10.27 2.70 -1.84 4
و**** چهارشنبه 1 آذر 1402 13,670 (0) 1.83 0.95 -1.61 7
ث**** چهارشنبه 1 آذر 1402 8,340 (4.9) 2.04 -8.15 -9.59 7
ش**** چهارشنبه 1 آذر 1402 1,874 (0.69) 1.65 0.37 -2.08 7
ف**** چهارشنبه 1 آذر 1402 4,721 (6.97) 1.50 -3.54 -4.05 7
خ**** چهارشنبه 1 آذر 1402 3,167 (4.38) 5.24 0.25 -1.14 7
ث**** چهارشنبه 1 آذر 1402 14,530 (4.98) 4.96 1.03 -1.31 7
و**** چهارشنبه 1 آذر 1402 2,516 (2.98) 9.18 9.18 2.86 7
و**** چهارشنبه 1 آذر 1402 323,050 (2.88) 5.63 1.18 -1.35 7
آ**** چهارشنبه 1 آذر 1402 15,010 (6.98) 7.00 -3.26 -5.06 7
و**** چهارشنبه 1 آذر 1402 3,890 (2.99) 6.68 6.68 -2.90 7
ک**** چهارشنبه 1 آذر 1402 20,040 (-0.14) 1.05 -2.94 -5.19 7
و**** چهارشنبه 1 آذر 1402 6,350 (6.9) 15.59 14.96 -1.42 7
ت**** چهارشنبه 1 آذر 1402 18,100 (2.95) 1.27 -5.30 -5.30 7
و**** چهارشنبه 1 آذر 1402 5,720 (6.91) 9.27 -0.17 -2.10 7
ق**** چهارشنبه 1 آذر 1402 9,740 (2.95) 3.18 3.18 1.03 7
د**** چهارشنبه 1 آذر 1402 6,010 (3.26) 3.99 -0.83 -6.32 7
و**** سه شنبه 30 آبان 1402 2,436 (1.5) 9.48 9.48 0.29 8
ث**** سه شنبه 30 آبان 1402 21,590 (5.26) 4.21 -11.76 -11.76 8
و**** سه شنبه 30 آبان 1402 3,859 (2.57) 4.43 4.43 -4.12 8
و**** سه شنبه 30 آبان 1402 25,450 (2.82) 2.95 2.16 -2.55 8
و**** سه شنبه 30 آبان 1402 5,940 (6.83) 20.71 19.53 1.01 8
د**** سه شنبه 30 آبان 1402 5,820 (4.86) 5.84 5.33 -3.26 8
ک**** سه شنبه 30 آبان 1402 19,820 (3.06) 3.99 -1.36 -3.88 8
د**** دوشنبه 29 آبان 1402 5,560 (4.9) 12.41 4.50 1.26 9
ث**** دوشنبه 29 آبان 1402 7,820 (3.98) 8.82 3.96 -3.96 9
و**** دوشنبه 29 آبان 1402 1,960 (-0.05) 1.73 -0.46 -3.93 9
ب**** دوشنبه 29 آبان 1402 245,150 (1.99) 1.06 -3.65 -3.65 9
ز**** یکشنبه 28 آبان 1402 3,090 (1.71) 6.73 1.46 -3.17 10
ک**** یکشنبه 28 آبان 1402 7,120 (4.86) 24.86 24.86 1.40 10
ث**** یکشنبه 28 آبان 1402 21,250 (0) 5.65 1.88 -5.41 10
و**** یکشنبه 28 آبان 1402 5,580 (0) 6.63 2.51 -1.61 10
و**** یکشنبه 28 آبان 1402 2,073 (2.98) 3.18 1.93 -2.80 10
ر**** یکشنبه 28 آبان 1402 14,850 (0.13) 2.09 -0.54 -7.07 10
س**** یکشنبه 28 آبان 1402 22,180 (3.4) 0.23 -0.41 -6.67 10
ب**** یکشنبه 28 آبان 1402 15,820 (3.53) 8.15 6.01 -5.06 10
خ**** یکشنبه 28 آبان 1402 13,820 (4.93) 9.41 5.72 -0.94 10
ث**** یکشنبه 28 آبان 1402 5,310 (0.95) 9.04 6.03 -4.52 10
ب**** یکشنبه 28 آبان 1402 241,700 (1.98) 2.50 -2.07 -2.54 10
ش**** شنبه 27 آبان 1402 8,510 (4.93) 2.59 -7.05 -7.40 11
آ**** شنبه 27 آبان 1402 10,750 (3.76) 2.14 -1.67 -4.00 11
ل**** شنبه 27 آبان 1402 74,500 (1.01) 1.34 -2.21 -2.75 11
ب**** شنبه 27 آبان 1402 15,340 (4.99) 11.54 5.22 -2.09 11
ث**** شنبه 27 آبان 1402 51,610 (4.98) 8.45 2.69 0.43 11
ث**** شنبه 27 آبان 1402 6,170 (0.81) 0.65 -0.97 -1.30 11
و**** شنبه 27 آبان 1402 52,050 (2.96) 0.19 -1.44 -1.44 11
ب**** شنبه 27 آبان 1402 16,890 (2.73) 7.70 0.77 -5.03 11
ث**** شنبه 27 آبان 1402 54,950 (2.99) 5.91 4.28 -1.00 11
ب**** شنبه 27 آبان 1402 3,282 (2.69) 2.99 -13.71 -13.92 11
و**** شنبه 27 آبان 1402 3,590 (2.98) 19.03 19.03 -0.14 11
ش**** شنبه 27 آبان 1402 40,990 (3.66) 3.00 2.20 -3.46 11
ف**** شنبه 27 آبان 1402 17,230 (2.98) 2.96 -8.59 -9.11 11
ث**** سه شنبه 23 آبان 1402 54,050 (2.95) 7.68 6.01 -0.09 15
پ**** سه شنبه 23 آبان 1402 5,133 (6.98) 14.94 10.85 -0.45 15
ب**** سه شنبه 23 آبان 1402 15,690 (6.95) 15.93 8.48 0.00 15
و**** سه شنبه 23 آبان 1402 5,410 (6.03) 35.67 34.94 -6.47 15
ز**** سه شنبه 23 آبان 1402 20,070 (0.65) 9.07 9.07 -7.97 15
ث**** سه شنبه 23 آبان 1402 6,100 (0.49) 1.80 0.16 -0.98 15
و**** سه شنبه 23 آبان 1402 2,090 (2.35) 5.07 -5.26 -8.90 15
و**** سه شنبه 23 آبان 1402 51,750 (2.98) 0.77 -0.87 -0.87 15
غ**** سه شنبه 23 آبان 1402 10,830 (0) 3.60 0.65 -3.79 15
ف**** سه شنبه 23 آبان 1402 7,530 (4.58) 7.44 -2.39 -4.25 15
د**** سه شنبه 23 آبان 1402 13,590 (5.18) 11.99 4.71 -3.61 15
و**** سه شنبه 23 آبان 1402 3,548 (2.98) 24.97 24.97 2.25 15
ث**** سه شنبه 23 آبان 1402 16,040 (4.15) 4.49 -2.31 -8.98 15
ب**** سه شنبه 23 آبان 1402 3,010 (3.04) 4.35 -3.32 -4.19 15
س**** سه شنبه 23 آبان 1402 24,210 (1.97) 1.12 -0.66 -4.17 15
ن**** سه شنبه 23 آبان 1402 12,500 (3.13) 44.00 38.72 -3.12 15
د**** دوشنبه 22 آبان 1402 14,960 (2.95) 3.81 3.81 0.47 16
ع**** دوشنبه 22 آبان 1402 20,650 (0.24) 5.81 5.08 -0.48 16
و**** دوشنبه 22 آبان 1402 5,143 (6.98) 39.41 38.05 -1.61 16
ف**** دوشنبه 22 آبان 1402 18,820 (1.12) 0.96 -7.01 -9.51 16
ک**** دوشنبه 22 آبان 1402 13,980 (0.07) 1.07 -4.22 -4.22 16
ا**** دوشنبه 22 آبان 1402 13,900 (4.98) 3.02 -6.12 -8.42 16
غ**** دوشنبه 22 آبان 1402 7,300 (4.88) 2.47 -0.41 -4.79 16
و**** دوشنبه 22 آبان 1402 3,480 (2.71) 22.87 22.87 -2.39 16
ف**** دوشنبه 22 آبان 1402 7,140 (2) 13.31 4.62 -1.96 16
ث**** دوشنبه 22 آبان 1402 53,000 (2.91) 9.81 4.15 -3.87 16
د**** دوشنبه 22 آبان 1402 50,750 (1.5) 2.07 -1.18 -5.32 16
و**** دوشنبه 22 آبان 1402 309,250 (0.11) 10.35 7.36 -5.69 16
غ**** دوشنبه 22 آبان 1402 3,914 (4.98) 11.52 9.73 -5.21 16
د**** دوشنبه 22 آبان 1402 12,970 (6.92) 17.35 17.19 0.31 16
ق**** دوشنبه 22 آبان 1402 8,210 (2.24) 8.16 -1.46 -2.56 16
و**** دوشنبه 22 آبان 1402 3,873 (2.97) 8.44 8.44 -4.96 16
ث**** دوشنبه 22 آبان 1402 7,010 (1.44) 9.84 4.28 -1.14 16
ز**** دوشنبه 22 آبان 1402 20,060 (4.97) 3.44 -0.05 -7.93 16
و**** دوشنبه 22 آبان 1402 2,043 (4.98) 7.49 -1.62 -6.80 16
ک**** یکشنبه 21 آبان 1402 20,260 (1.19) 2.27 2.27 -4.39 17
ک**** یکشنبه 21 آبان 1402 13,930 (0.07) 2.58 -4.59 -5.96 17
ا**** یکشنبه 21 آبان 1402 13,460 (4.99) 6.39 -4.23 -5.87 17
ث**** یکشنبه 21 آبان 1402 6,830 (0) 12.74 4.25 0.44 17
و**** یکشنبه 21 آبان 1402 3,389 (2.97) 30.84 30.84 -2.04 17
ث**** یکشنبه 21 آبان 1402 52,500 (1.44) 10.86 9.14 -4.57 17
ک**** یکشنبه 21 آبان 1402 8,170 (6.93) 5.26 -3.79 -7.96 17
و**** یکشنبه 21 آبان 1402 3,761 (2.98) 17.18 15.66 -2.13 17
و**** یکشنبه 21 آبان 1402 4,700 (4.32) 5.21 -0.64 -4.02 17
و**** یکشنبه 21 آبان 1402 1,984 (6.95) 14.42 3.68 -6.20 17
د**** یکشنبه 21 آبان 1402 12,460 (6.95) 22.15 14.21 0.32 17
و**** یکشنبه 21 آبان 1402 4,745 (4.19) 2.66 -8.56 -13.59 17
و**** یکشنبه 21 آبان 1402 2,181 (2.97) 14.40 14.17 1.60 17
ب**** شنبه 20 آبان 1402 1,354 (0) 2.95 0.66 -4.58 18
غ**** شنبه 20 آبان 1402 17,580 (4.95) 4.72 -5.35 -9.50 18
و**** شنبه 20 آبان 1402 2,160 (2.95) 13.24 12.18 -0.93 18
ف**** شنبه 20 آبان 1402 4,556 (1.71) 5.18 -0.04 -6.06 18
س**** شنبه 20 آبان 1402 92,900 (5.62) 2.58 -10.60 -13.29 18
خ**** شنبه 20 آبان 1402 5,160 (2.93) 6.59 -3.88 -3.88 18
م**** شنبه 20 آبان 1402 15,430 (2.93) 1.04 -9.20 -10.37 18
ف**** شنبه 20 آبان 1402 4,700 (-0.36) 2.51 0.64 -7.68 18
ک**** شنبه 20 آبان 1402 13,930 (2.05) 2.58 -3.80 -5.96 18
خ**** شنبه 20 آبان 1402 21,050 (2.83) 6.94 -0.48 -6.41 18
ث**** شنبه 20 آبان 1402 51,750 (2.98) 12.46 8.02 -3.19 18
س**** شنبه 20 آبان 1402 16,000 (2.96) 6.38 6.38 0.00 18
س**** شنبه 20 آبان 1402 25,140 (1.16) 1.39 -0.91 -4.14 18
آ**** شنبه 20 آبان 1402 12,410 (3.33) 29.41 17.00 -4.92 18
ق**** شنبه 20 آبان 1402 13,000 (2.92) 3.62 -7.54 -7.69 18
ب**** چهارشنبه 17 آبان 1402 2,699 (2.35) 9.37 9.37 -1.19 21
و**** چهارشنبه 17 آبان 1402 3,540 (0.73) 0.45 -0.25 -5.17 21
و**** چهارشنبه 17 آبان 1402 8,630 (2.98) 0.00 0.00 0.00 21
م**** چهارشنبه 17 آبان 1402 8,910 (2.88) 3.70 -2.24 -2.92 21
ک**** چهارشنبه 17 آبان 1402 13,680 (2.93) 4.46 -2.12 -2.12 21
غ**** چهارشنبه 17 آبان 1402 16,580 (2.72) 11.04 2.11 -4.04 21
س**** چهارشنبه 17 آبان 1402 3,492 (4.99) 32.04 32.04 2.81 21
و**** چهارشنبه 17 آبان 1402 2,284 (0.04) 3.90 -5.08 -6.48 21
و**** چهارشنبه 17 آبان 1402 50,950 (2.92) 2.36 2.36 1.18 21
ق**** چهارشنبه 17 آبان 1402 19,270 (4.95) -2.34 -16.09 -17.44 21
ف**** چهارشنبه 17 آبان 1402 7,580 (3.55) 2.24 -3.69 -5.67 21
ش**** چهارشنبه 17 آبان 1402 124,900 (2.96) 6.69 6.69 -5.52 21
ف**** چهارشنبه 17 آبان 1402 4,670 (1.65) 4.03 0.62 -7.09 21
ت**** چهارشنبه 17 آبان 1402 12,860 (3.62) 19.75 15.79 -2.02 21
س**** چهارشنبه 17 آبان 1402 90,350 (6.98) 5.48 -8.25 -10.85 21
س**** چهارشنبه 17 آبان 1402 15,900 (2.97) 6.86 6.86 0.63 21
ل**** چهارشنبه 17 آبان 1402 72,900 (0.82) 3.57 0.27 -1.23 21
و**** چهارشنبه 17 آبان 1402 13,240 (2.95) -0.30 -4.46 -7.93 21
د**** سه شنبه 16 آبان 1402 164,940 (2.9) 1.82 -5.56 -8.60 22
س**** سه شنبه 16 آبان 1402 15,400 (1.11) 5.45 1.43 -4.55 22
س**** سه شنبه 16 آبان 1402 3,387 (5.18) 2.75 -7.74 -9.95 22
ق**** سه شنبه 16 آبان 1402 7,290 (1.67) 2.88 -6.45 -11.93 22
گ**** سه شنبه 16 آبان 1402 7,820 (6.97) 11.51 -0.38 -3.45 22
خ**** سه شنبه 16 آبان 1402 24,950 (6.71) 2.12 -9.02 -15.51 22
خ**** سه شنبه 16 آبان 1402 2,386 (4.97) 6.08 5.83 -3.35 22
ف**** سه شنبه 16 آبان 1402 4,595 (2.98) 5.72 1.52 -5.57 22
خ**** سه شنبه 16 آبان 1402 11,370 (6.96) 0.97 -3.43 -10.99 22
ف**** سه شنبه 16 آبان 1402 4,088 (0.88) 3.47 -0.78 -4.31 22
ر**** سه شنبه 16 آبان 1402 9,070 (3.18) 7.28 3.86 -5.18 22
ث**** سه شنبه 16 آبان 1402 6,830 (3.64) 21.23 8.35 -4.10 22
و**** سه شنبه 16 آبان 1402 5,250 (2.53) 19.05 9.90 -5.14 22
و**** سه شنبه 16 آبان 1402 3,200 (2.26) 3.09 0.56 -2.81 22
پ**** سه شنبه 16 آبان 1402 149,900 (1.28) 0.20 -4.20 -6.76 22
ز**** سه شنبه 16 آبان 1402 5,317 (4.48) 6.26 -0.13 -5.96 22
د**** سه شنبه 16 آبان 1402 5,250 (1.07) 0.00 0.00 0.00 22
ب**** سه شنبه 16 آبان 1402 11,000 (4.96) 10.00 2.00 -1.27 22
ف**** سه شنبه 16 آبان 1402 4,480 (3.15) 6.96 2.46 -4.46 22
و**** سه شنبه 16 آبان 1402 1,940 (2.15) 10.26 7.99 -3.14 22
ف**** سه شنبه 16 آبان 1402 7,620 (1.87) 8.66 3.28 -4.99 22
و**** سه شنبه 16 آبان 1402 21,400 (2.05) 2.29 -2.80 -6.45 22
س**** سه شنبه 16 آبان 1402 4,174 (2.42) 1.80 -3.93 -7.26 22
و**** سه شنبه 16 آبان 1402 2,014 (4.95) 1.49 -6.41 -7.94 22
و**** سه شنبه 16 آبان 1402 13,770 (3.14) 1.53 1.38 -3.05 22
چ**** سه شنبه 16 آبان 1402 58,600 (6.93) 3.07 -2.90 -10.41 22
ب**** سه شنبه 16 آبان 1402 2,650 (6.98) 14.34 6.64 -0.34 22
ک**** سه شنبه 16 آبان 1402 19,370 (1.51) 6.40 0.41 -4.44 22
ز**** سه شنبه 16 آبان 1402 19,040 (1.81) 14.97 14.97 -2.99 22
م**** سه شنبه 16 آبان 1402 3,072 (3.36) 8.17 6.45 -2.18 22
ر**** سه شنبه 16 آبان 1402 10,810 (6.92) 10.92 8.79 -2.13 22
غ**** سه شنبه 16 آبان 1402 3,290 (0.51) 6.11 3.34 -5.38 22
س**** سه شنبه 16 آبان 1402 85,350 (5.63) 11.66 -2.23 -5.62 22
و**** سه شنبه 16 آبان 1402 2,691 (1.16) 1.08 -2.04 -6.32 22
ز**** سه شنبه 16 آبان 1402 26,580 (6.96) 3.24 -4.06 -6.13 22
ف**** سه شنبه 16 آبان 1402 7,370 (3.8) 6.38 -4.34 -7.87 22
ک**** سه شنبه 16 آبان 1402 2,950 (6.88) 5.08 5.08 -4.07 22
و**** سه شنبه 16 آبان 1402 3,510 (1.03) 1.31 0.60 -4.36 22
و**** سه شنبه 16 آبان 1402 2,127 (2.95) 17.30 17.07 0.61 22
ک**** سه شنبه 16 آبان 1402 13,360 (2.92) 6.96 -0.52 -1.95 22
ث**** سه شنبه 16 آبان 1402 2,199 (3.53) 4.59 -0.64 -6.78 22
غ**** سه شنبه 16 آبان 1402 43,400 (6.89) 17.51 5.76 -5.41 22
و**** سه شنبه 16 آبان 1402 3,677 (1.96) 0.84 0.84 -4.54 22
خ**** سه شنبه 16 آبان 1402 1,773 (4.41) 3.78 3.38 -3.55 22
پ**** سه شنبه 16 آبان 1402 56,860 (4.96) 3.36 3.36 -3.17 22
ش**** سه شنبه 16 آبان 1402 1,965 (4.96) 1.27 -4.38 -6.62 22
ب**** سه شنبه 16 آبان 1402 10,600 (4.53) 2.08 1.89 -2.36 22
خ**** سه شنبه 16 آبان 1402 2,626 (4.99) 2.55 -0.69 -3.12 22
و**** سه شنبه 16 آبان 1402 85,650 (2.94) 2.57 -16.93 -16.93 22
ت**** سه شنبه 16 آبان 1402 15,280 (2.82) 1.11 0.72 -2.42 22
ب**** سه شنبه 16 آبان 1402 2,439 (1.87) 6.15 6.15 -7.75 22
ا**** سه شنبه 16 آبان 1402 10,800 (0.93) 6.02 -1.48 -2.69 22
و**** سه شنبه 16 آبان 1402 1,640 (3.92) 3.05 -4.94 -7.38 22
و**** سه شنبه 16 آبان 1402 2,270 (1.02) 4.54 -4.23 -6.43 22
ش**** سه شنبه 16 آبان 1402 23,830 (6.76) 14.98 -1.17 -5.16 22
ک**** سه شنبه 16 آبان 1402 8,410 (6.99) 34.36 4.76 -9.27 22
ذ**** سه شنبه 16 آبان 1402 3,760 (4.58) 6.44 5.93 -4.97 22
و**** دوشنبه 15 آبان 1402 8,890 (2.89) 4.39 -8.89 -9.90 23
ج**** دوشنبه 15 آبان 1402 6,590 (2.96) 1.97 -15.63 -15.78 23
و**** دوشنبه 15 آبان 1402 7,070 (3.97) 3.54 -11.03 -11.74 23
ک**** دوشنبه 15 آبان 1402 19,290 (4.21) 6.84 0.83 -4.04 23
پ**** دوشنبه 15 آبان 1402 13,080 (-1.58) 4.20 3.59 -0.84 23
ث**** دوشنبه 15 آبان 1402 2,127 (1.96) 8.13 2.02 -3.62 23
و**** دوشنبه 15 آبان 1402 3,465 (1.28) 2.63 1.90 -3.12 23
ب**** دوشنبه 15 آبان 1402 5,470 (1.48) 2.56 -1.83 -7.31 23
و**** دوشنبه 15 آبان 1402 3,151 (0.99) 4.70 1.17 -1.94 23
ب**** دوشنبه 15 آبان 1402 2,409 (4.92) 2.78 2.78 -6.60 23
د**** دوشنبه 15 آبان 1402 5,212 (2.47) 2.23 0.73 -1.07 23
خ**** دوشنبه 15 آبان 1402 5,444 (4.91) 9.48 1.21 -1.36 23
ک**** دوشنبه 15 آبان 1402 7,890 (6.91) 43.22 18.00 -3.30 23
س**** دوشنبه 15 آبان 1402 15,320 (5.36) 6.01 2.02 -4.05 23
پ**** دوشنبه 15 آبان 1402 16,600 (4.2) 14.46 9.82 -3.25 23
س**** دوشنبه 15 آبان 1402 23,900 (2.83) 8.74 7.74 -1.67 23
س**** یکشنبه 14 آبان 1402 23,050 (2.48) 6.25 4.34 -1.52 24
پ**** یکشنبه 14 آبان 1402 4,521 (3.21) 30.50 25.86 -2.65 24
م**** یکشنبه 14 آبان 1402 8,560 (2.88) 7.94 1.52 -0.58 24
ش**** یکشنبه 14 آبان 1402 14,680 (3.38) 1.09 -5.59 -8.04 24
ث**** یکشنبه 14 آبان 1402 2,823 (1.29) 11.34 2.37 -1.52 24
و**** یکشنبه 14 آبان 1402 5,880 (1.37) 3.40 -7.82 -9.18 24
پ**** یکشنبه 14 آبان 1402 16,180 (2.59) 17.43 12.42 -2.04 24
و**** یکشنبه 14 آبان 1402 2,640 (0.34) 3.03 -0.15 -4.51 24
خ**** یکشنبه 14 آبان 1402 5,200 (0.4) 14.62 -19.04 -19.04 24
ب**** یکشنبه 14 آبان 1402 56,300 (3.24) 2.08 1.60 -4.09 24
ک**** یکشنبه 14 آبان 1402 18,650 (1.52) 10.51 4.29 -1.66 24
ب**** یکشنبه 14 آبان 1402 5,400 (4.65) 3.89 0.74 -6.11 24
ق**** یکشنبه 14 آبان 1402 7,030 (3.23) 6.69 -2.99 -8.68 24
ت**** یکشنبه 14 آبان 1402 1,803 (0.72) 10.32 8.15 -0.17 24
د**** یکشنبه 14 آبان 1402 5,105 (1.14) 4.80 2.84 -0.10 24
ک**** یکشنبه 14 آبان 1402 7,390 (6.94) 52.91 19.22 1.49 24
د**** یکشنبه 14 آبان 1402 49,900 (0.5) 6.71 2.20 -3.71 24
و**** یکشنبه 14 آبان 1402 1,468 (2.94) 4.22 -12.87 -13.62 24
خ**** یکشنبه 14 آبان 1402 4,662 (2.98) 17.98 4.46 1.16 24
ث**** یکشنبه 14 آبان 1402 2,092 (4.96) 9.94 4.45 -2.01 24
و**** یکشنبه 14 آبان 1402 28,490 (1.82) 16.74 13.93 -2.18 24
س**** یکشنبه 14 آبان 1402 23,580 (4.56) 11.11 9.33 -0.34 24
و**** شنبه 13 آبان 1402 4,800 (3.22) 52.92 52.08 -3.96 25
ث**** شنبه 13 آبان 1402 3,932 (4.99) 19.46 11.09 -5.14 25
و**** شنبه 13 آبان 1402 3,570 (5.99) 2.69 -0.90 -4.31 25
ق**** شنبه 13 آبان 1402 6,890 (3.92) 8.85 -1.31 -6.82 25
خ**** شنبه 13 آبان 1402 4,527 (2.97) 21.49 9.56 -2.98 25
م**** شنبه 13 آبان 1402 8,340 (2.96) 10.79 4.68 -0.60 25
و**** چهارشنبه 10 آبان 1402 5,450 (6.5) 8.44 -14.55 -17.43 28
ک**** چهارشنبه 10 آبان 1402 6,540 (6.86) 72.78 42.35 1.83 28
س**** چهارشنبه 10 آبان 1402 5,760 (2.85) 2.78 -16.49 -16.49 28
د**** چهارشنبه 10 آبان 1402 12,490 (4.95) 5.12 -11.21 -17.77 28
و**** چهارشنبه 10 آبان 1402 1,405 (2.93) 8.90 -8.90 -8.97 28

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.