سیگنال خرید سهم در کف قیمتی با استفاده از اندیکاتور RSI + MFI + CCI

شناسه: 22282866
%43
هشدار خرید

در این فیلتر ورود پول هوشمند به صورت 4 روز متوالی ملاک قرار گرفته که در حال حاضر حجم معاملاتشان بیشتر از میانگین ۵ روزه بوده است . مقدار CCI دیروز بیشتر از 2 روز قبل در نظر گرفته شده است. همچنین برای صحت شروع روند صعودی مقادیر اندیکاتور RSI و MFI امروز نیز بیشتر از روز قبل تنظیم شده است.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ شنبه 4 بهمن 1399 تا یکشنبه 23 مرداد 1401 تعداد 4,244 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 43.14 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -22.31 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 5.81 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 84 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 74 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
غ**** شنبه 22 مرداد 1401 37,470 (4.22) 0.00 0.00 0.00 1
ح**** شنبه 22 مرداد 1401 2,167 (2.99) 0.00 0.00 0.00 1
ش**** شنبه 22 مرداد 1401 4,118 (1.98) 0.00 0.00 0.00 1
پ**** شنبه 22 مرداد 1401 64,150 (2.96) 0.00 0.00 0.00 1
س**** شنبه 22 مرداد 1401 40,410 (4.98) 0.00 0.00 0.00 1
و**** شنبه 22 مرداد 1401 11,760 (5.94) 0.00 0.00 0.00 1
ث**** شنبه 22 مرداد 1401 25,660 (0.35) 0.00 0.00 0.00 1
پ**** شنبه 22 مرداد 1401 8,590 (4.5) 0.00 0.00 0.00 1
و**** شنبه 22 مرداد 1401 7,600 (2.98) 0.00 0.00 0.00 1
و**** شنبه 22 مرداد 1401 2,816 (4.83) 0.00 0.00 0.00 1
ح**** شنبه 22 مرداد 1401 9,510 (4.96) 0.00 0.00 0.00 1
ش**** شنبه 22 مرداد 1401 14,540 (1.96) 0.00 0.00 0.00 1
م**** شنبه 22 مرداد 1401 2,382 (3.79) 0.00 0.00 0.00 1
ز**** شنبه 22 مرداد 1401 9,280 (3.8) 0.00 0.00 0.00 1
ب**** شنبه 22 مرداد 1401 23,850 (1.27) 0.00 0.00 0.00 1
ق**** شنبه 22 مرداد 1401 26,690 (4.99) 0.00 0.00 0.00 1
غ**** شنبه 22 مرداد 1401 10,950 (4.98) 0.00 0.00 0.00 1
م**** شنبه 22 مرداد 1401 44,500 (5.95) 0.00 0.00 0.00 1
ش**** شنبه 22 مرداد 1401 13,850 (5.56) 0.00 0.00 0.00 1
و**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 8,990 (5.88) 5.23 5.23 5.23 4
ز**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 9,710 (1.56) 2.88 1.13 -2.99 4
س**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 2,647 (2.99) 1.74 1.74 1.74 4
م**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 9,070 (4.97) 4.85 4.85 1.32 4
و**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 35,050 (2.93) 1.43 -1.28 -4.14 4
ذ**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 2,454 (4.96) 4.40 4.40 0.00 4
و**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 11,800 (2.96) 1.44 1.44 1.44 4
م**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 43,100 (5.37) 3.25 3.25 -1.97 4
و**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 1,479 (2.99) 1.42 0.07 -2.23 4
خ**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 1,713 (2.69) 3.91 3.91 0.53 4
ح**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 3,694 (1.39) 0.00 0.00 0.00 4
و**** سه شنبه 18 مرداد 1401 4,360 (2.66) 2.29 1.83 -2.29 5
ذ**** سه شنبه 18 مرداد 1401 2,360 (4.98) 8.56 8.56 -0.38 5
ص**** سه شنبه 18 مرداد 1401 4,756 (2.96) 2.92 1.56 -1.45 5
س**** سه شنبه 18 مرداد 1401 3,558 (4.21) 2.59 -0.70 -5.31 5
ب**** سه شنبه 18 مرداد 1401 23,600 (4.88) 4.66 1.06 -1.69 5
س**** سه شنبه 18 مرداد 1401 19,010 (-0.31) 1.68 0.68 -2.58 5
ت**** سه شنبه 18 مرداد 1401 21,300 (3.9) 1.41 -1.88 -2.35 5
پ**** سه شنبه 18 مرداد 1401 8,340 (2.33) 3.48 3.00 -3.96 5
ر**** سه شنبه 18 مرداد 1401 1,901 (5.61) 6.26 -7.84 -7.94 5
پ**** سه شنبه 18 مرداد 1401 13,600 (4.93) 3.31 3.31 -4.19 5
ر**** سه شنبه 18 مرداد 1401 10,120 (0.12) 0.24 0.22 0.05 5
ق**** سه شنبه 18 مرداد 1401 24,050 (2.99) 1.46 -4.99 -5.41 5
خ**** سه شنبه 18 مرداد 1401 2,979 (4.96) 9.57 9.57 0.70 5
خ**** سه شنبه 18 مرداد 1401 3,495 (1.36) 1.40 1.40 -1.69 5
م**** سه شنبه 18 مرداد 1401 2,321 (0.56) 3.79 2.63 -1.90 5
ف**** سه شنبه 18 مرداد 1401 1,359 (3.81) -0.66 -2.28 -7.06 5
ش**** سه شنبه 18 مرداد 1401 1,742 (2.41) 1.03 -1.55 -5.28 5
ث**** سه شنبه 18 مرداد 1401 25,660 (4.99) 3.20 0.00 -5.22 5
ث**** سه شنبه 18 مرداد 1401 8,500 (1.19) 1.88 1.88 -5.29 5
ز**** سه شنبه 18 مرداد 1401 12,420 (3.58) 4.11 3.06 -3.38 5
م**** سه شنبه 18 مرداد 1401 8,820 (4.25) 7.82 7.82 -2.04 5
ت**** سه شنبه 18 مرداد 1401 4,247 (2.58) 3.77 3.77 -4.64 5
و**** سه شنبه 18 مرداد 1401 2,778 (2.62) -0.61 -2.45 -6.80 5
ک**** سه شنبه 18 مرداد 1401 2,946 (2.54) 5.13 5.13 -3.19 5
م**** شنبه 15 مرداد 1401 6,230 (3.48) 1.77 1.77 -5.78 8
ر**** شنبه 15 مرداد 1401 10,108 (0.19) 0.36 0.34 0.11 8
س**** شنبه 15 مرداد 1401 51,550 (3.2) 2.13 -0.39 -4.07 8
ص**** شنبه 15 مرداد 1401 4,725 (3.41) 3.60 2.22 -0.95 8
ق**** شنبه 15 مرداد 1401 9,880 (4.99) 3.44 2.23 -4.86 8
د**** شنبه 15 مرداد 1401 3,604 (4.98) 3.83 3.63 -2.86 8
ب**** شنبه 15 مرداد 1401 4,355 (4.99) 3.33 1.93 -4.71 8
ف**** شنبه 15 مرداد 1401 2,829 (-1.63) 3.22 1.73 -3.46 8
و**** شنبه 15 مرداد 1401 1,831 (4.15) 1.26 0.93 -2.46 8
و**** شنبه 15 مرداد 1401 2,033 (3.25) 2.26 1.67 -3.10 8
گ**** شنبه 15 مرداد 1401 10,395 (0.6) 2.10 2.10 0.08 8
ز**** شنبه 15 مرداد 1401 9,620 (4.9) 4.05 2.08 -2.70 8
آ**** شنبه 15 مرداد 1401 8,870 (4.97) 2.82 0.90 -3.61 8
و**** شنبه 15 مرداد 1401 4,193 (4.04) 3.58 3.58 -3.17 8
ت**** شنبه 15 مرداد 1401 10,540 (4.15) 0.38 -0.66 -3.04 8
ر**** شنبه 15 مرداد 1401 1,820 (9.96) 10.99 -3.74 -3.85 8
ل**** شنبه 15 مرداد 1401 36,400 (4.74) 3.43 1.10 -5.08 8
ث**** شنبه 15 مرداد 1401 1,418 (3.8) 1.55 0.85 -3.39 8
ک**** شنبه 15 مرداد 1401 16,700 (4.04) 0.60 -1.50 -4.91 8
ق**** شنبه 15 مرداد 1401 4,171 (4.98) 2.45 2.45 -3.84 8
ذ**** شنبه 15 مرداد 1401 2,256 (4.97) 13.56 13.56 -3.37 8
ث**** شنبه 15 مرداد 1401 2,873 (5.97) 2.68 1.39 -4.28 8
ب**** شنبه 15 مرداد 1401 1,953 (5.96) 6.30 6.30 -4.10 8
ک**** شنبه 15 مرداد 1401 6,310 (-0.31) 3.01 1.43 -2.85 8
س**** شنبه 15 مرداد 1401 75,250 (1.45) 2.33 2.01 -1.49 8
ح**** شنبه 15 مرداد 1401 10,660 (5.96) 3.00 -1.31 -4.03 8
خ**** شنبه 15 مرداد 1401 3,230 (5.52) 1.86 -0.37 -7.12 8
و**** شنبه 15 مرداد 1401 1,420 (2.52) 5.35 5.00 -3.38 8
ف**** شنبه 15 مرداد 1401 3,316 (4.34) 4.25 4.25 -3.50 8
و**** شنبه 15 مرداد 1401 2,357 (5.98) 4.33 -0.30 -6.15 8
و**** شنبه 15 مرداد 1401 66,250 (2.95) 1.06 -5.51 -5.51 8
م**** شنبه 15 مرداد 1401 2,318 (4.98) 3.93 2.76 -2.93 8
و**** شنبه 15 مرداد 1401 1,319 (5.94) 1.44 1.44 -6.14 8
س**** شنبه 15 مرداد 1401 6,630 (2.95) 1.66 -2.41 -4.98 8
چ**** شنبه 15 مرداد 1401 2,631 (4.98) 2.77 0.53 -2.96 8
ک**** شنبه 15 مرداد 1401 10,370 (4.95) 3.76 -6.75 -6.75 8
ث**** شنبه 15 مرداد 1401 12,190 (4.99) 5.41 1.07 -3.94 8
ش**** شنبه 15 مرداد 1401 9,740 (2.31) 3.49 1.64 -3.49 8
ک**** شنبه 15 مرداد 1401 2,891 (4.97) 7.13 7.13 -2.35 8
س**** شنبه 15 مرداد 1401 12,740 (0.95) 2.04 2.04 -1.41 8
ث**** شنبه 15 مرداد 1401 2,750 (4.96) 1.82 0.36 -5.85 8
ر**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 10,090 (0.08) 0.54 0.52 0.12 11
د**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 27,600 (5.95) 2.54 0.00 -3.08 11
پ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 12,870 (4.97) 9.17 9.17 -1.48 11
ک**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 7,490 (4.9) 10.15 10.15 2.80 11
س**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 11,620 (4.96) 3.27 0.26 -3.36 11
آ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 8,600 (2.25) 6.05 4.07 -1.51 11
ل**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 34,850 (4.96) 8.03 5.60 -1.29 11
و**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 64,350 (2.96) 4.04 -2.72 -2.95 11
ث**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 2,731 (5.97) 8.02 6.66 0.70 11
ف**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 8,470 (4.95) 13.34 3.90 -2.24 11
ش**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 14,250 (1.93) 2.04 2.04 -2.39 11
ف**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 8,250 (-3.28) 2.79 -1.09 -6.42 11
ح**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 10,210 (2.1) 7.54 3.04 0.20 11
خ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 19,340 (3.58) 9.67 9.67 -1.55 11
و**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 1,329 (2.78) 1.88 -3.69 -8.58 11
ک**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 2,760 (4.98) 12.21 12.21 0.40 11
س**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 3,256 (3.36) 12.10 8.51 0.21 11
ح**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 7,470 (5.8) 2.28 -2.01 -7.10 11
خ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 3,350 (2.98) 6.00 5.79 2.09 11
ف**** سه شنبه 11 مرداد 1401 8,070 (4.94) 18.96 9.05 -4.58 12
س**** سه شنبه 11 مرداد 1401 21,050 (4.98) 2.38 -2.14 -4.51 12
ل**** سه شنبه 11 مرداد 1401 33,750 (4.97) 11.56 9.04 0.44 12
س**** سه شنبه 11 مرداد 1401 8,510 (0.94) 3.76 3.41 -1.18 12
ث**** سه شنبه 11 مرداد 1401 1,356 (0.22) 6.19 5.46 -1.11 12
ث**** سه شنبه 11 مرداد 1401 1,376 (4.95) 6.47 2.54 -1.60 12
ف**** سه شنبه 11 مرداد 1401 2,788 (-3.69) 4.73 3.23 -2.04 12
ث**** سه شنبه 11 مرداد 1401 7,890 (4.92) 9.76 9.76 -0.51 12
ث**** سه شنبه 11 مرداد 1401 14,360 (1.91) 3.76 -5.15 -5.15 12
ف**** سه شنبه 11 مرداد 1401 8,960 (4.91) 0.67 -5.25 -7.03 12
ف**** دوشنبه 10 مرداد 1401 7,690 (4.91) 24.84 14.43 0.13 13
س**** دوشنبه 10 مرداد 1401 79,330 (4.98) 10.07 10.07 -0.32 13
غ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 7,280 (3.7) 5.77 4.95 -2.47 13
ز**** دوشنبه 10 مرداد 1401 50,850 (5.93) 4.23 -12.19 -12.19 13
ث**** دوشنبه 10 مرداد 1401 2,571 (1.1) 14.74 13.30 -1.21 13
غ**** یکشنبه 9 مرداد 1401 5,680 (2.34) 2.29 -4.05 -7.04 14
ز**** یکشنبه 9 مرداد 1401 48,200 (5.93) 9.96 -3.42 -5.81 14
ا**** یکشنبه 9 مرداد 1401 6,040 (4.86) 2.48 -4.97 -5.63 14
آ**** یکشنبه 9 مرداد 1401 10,052 (0.07) 0.59 0.58 0.05 14
ف**** یکشنبه 9 مرداد 1401 7,360 (4.99) 26.63 26.63 2.58 14
ز**** شنبه 8 مرداد 1401 21,090 (5.97) 1.00 -4.74 -14.84 15
ق**** شنبه 8 مرداد 1401 5,120 (1.99) -0.78 -0.80 -5.86 15
و**** شنبه 8 مرداد 1401 2,566 (2.19) 8.65 5.61 -3.16 15
ک**** شنبه 8 مرداد 1401 15,610 (4.48) 8.90 -7.11 -10.57 15
م**** شنبه 8 مرداد 1401 6,150 (5.85) 3.09 3.09 -8.62 15
و**** شنبه 8 مرداد 1401 4,096 (4.01) 7.18 -8.20 -8.94 15
و**** شنبه 8 مرداد 1401 2,939 (1.8) 6.84 6.12 -2.35 15
چ**** شنبه 8 مرداد 1401 26,850 (2.67) 1.68 -0.56 -6.33 15
ش**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 13,190 (4.93) 3.56 1.67 -4.93 18
و**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 2,030 (1.39) 2.41 1.82 -5.32 18
ت**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 21,050 (0.95) 3.09 -0.71 -4.75 18
آ**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 10,030 (0.05) 0.94 0.93 0.14 18
ف**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 8,050 (4.27) 7.45 1.37 -4.10 18
س**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 19,600 (2.94) 2.09 -2.35 -7.09 18
غ**** سه شنبه 4 مرداد 1401 65,210 (4.99) 6.10 -8.68 -8.68 19
ف**** سه شنبه 4 مرداد 1401 7,730 (4.88) 11.90 5.56 -0.91 19
و**** دوشنبه 3 مرداد 1401 6,870 (2.69) 2.91 -1.02 -2.47 20
ر**** دوشنبه 3 مرداد 1401 54,650 (4.29) 0.18 -4.30 -6.95 20
ث**** دوشنبه 3 مرداد 1401 14,530 (2.97) 15.69 15.69 -5.99 20
ک**** یکشنبه 2 مرداد 1401 15,980 (2.63) 1.38 -14.89 -17.15 21
س**** یکشنبه 2 مرداد 1401 7,550 (3.7) 2.65 -3.05 -5.96 21
غ**** یکشنبه 2 مرداد 1401 13,050 (1.87) 1.69 -1.92 -9.04 21
ز**** یکشنبه 2 مرداد 1401 10,980 (1.85) 0.82 -10.56 -18.49 21
د**** یکشنبه 2 مرداد 1401 5,690 (2.89) 14.41 14.41 0.70 21
ف**** شنبه 1 مرداد 1401 1,672 (1.95) 11.42 2.51 -4.01 22
ص**** شنبه 1 مرداد 1401 4,700 (3.72) 4.15 2.77 -6.15 22
س**** شنبه 1 مرداد 1401 74,860 (4.99) 16.64 16.64 -6.37 22
و**** شنبه 1 مرداد 1401 2,863 (0.31) 9.68 8.94 -3.95 22
غ**** شنبه 1 مرداد 1401 5,750 (5.89) 9.22 7.83 -6.09 22
غ**** شنبه 1 مرداد 1401 5,260 (4.99) 10.46 5.70 -6.27 22
و**** شنبه 1 مرداد 1401 3,921 (8.16) 2.01 -14.31 -14.46 22
پ**** شنبه 1 مرداد 1401 31,500 (5.84) 1.21 -0.13 -3.14 22
ب**** شنبه 1 مرداد 1401 102,740 (4.82) 1.67 -0.38 -6.02 22
ت**** شنبه 1 مرداد 1401 1,408 (2.99) 1.56 -12.64 -15.13 22
و**** شنبه 1 مرداد 1401 1,900 (2.92) 2.26 -4.74 -12.63 22
ب**** شنبه 1 مرداد 1401 76,700 (4.99) 0.99 -8.70 -14.60 22
ش**** شنبه 1 مرداد 1401 1,760 (-0.5) 1.14 -2.56 -13.64 22
ف**** شنبه 1 مرداد 1401 25,190 (1.65) 5.56 5.52 -2.70 22
ک**** شنبه 1 مرداد 1401 6,500 (2.52) 1.85 -1.54 -8.31 22
غ**** چهارشنبه 29 تیر 1401 5,430 (5.84) 15.65 14.18 -0.55 25
ب**** چهارشنبه 29 تیر 1401 9,150 (5.9) 3.83 -1.31 -13.55 25
ز**** چهارشنبه 29 تیر 1401 10,330 (4.97) 9.49 -4.94 -13.36 25
ل**** چهارشنبه 29 تیر 1401 37,200 (3.19) 2.02 -1.08 -14.38 25
و**** چهارشنبه 29 تیر 1401 6,720 (1.81) 5.21 1.19 -0.30 25
ث**** چهارشنبه 29 تیر 1401 1,515 (1.67) 1.52 -6.86 -16.30 25
ب**** چهارشنبه 29 تیر 1401 99,000 (4.12) 5.52 3.38 -2.47 25
ک**** چهارشنبه 29 تیر 1401 6,400 (4.4) 3.59 0.00 -6.88 25
ش**** چهارشنبه 29 تیر 1401 88,400 (1.96) 1.81 -12.50 -12.50 25
ک**** چهارشنبه 29 تیر 1401 11,840 (1.8) 3.21 3.21 -8.95 25
ک**** چهارشنبه 29 تیر 1401 26,280 (4.99) 7.72 6.54 -4.11 25
س**** چهارشنبه 29 تیر 1401 7,270 (2.82) 6.60 0.69 -2.34 25
ث**** سه شنبه 28 تیر 1401 1,493 (4.99) 3.62 -5.49 -15.07 26
ف**** سه شنبه 28 تیر 1401 7,480 (0.53) 28.34 17.65 -11.10 26
ث**** سه شنبه 28 تیر 1401 1,515 (1.6) 2.77 -5.61 -13.20 26
و**** سه شنبه 28 تیر 1401 2,835 (-0.21) 10.76 10.02 -3.00 26
و**** سه شنبه 28 تیر 1401 1,847 (5.96) 2.33 0.05 -9.04 26
ف**** سه شنبه 28 تیر 1401 1,613 (1.95) 15.50 6.26 -0.50 26
ا**** سه شنبه 28 تیر 1401 15,980 (1.13) 8.51 8.51 -3.75 26
د**** سه شنبه 28 تیر 1401 2,835 (3.24) 7.23 -10.30 -13.54 26
د**** یکشنبه 26 تیر 1401 5,590 (2.94) 16.46 16.46 0.54 28
ف**** یکشنبه 26 تیر 1401 7,460 (3.89) 28.69 17.96 -10.86 28
غ**** یکشنبه 26 تیر 1401 13,550 (4.95) 2.73 -16.46 -21.18 28
س**** یکشنبه 26 تیر 1401 57,250 (2.59) 9.61 9.61 -6.20 28
ه**** یکشنبه 26 تیر 1401 16,040 (1.77) 1.25 -6.61 -11.41 28
ز**** یکشنبه 26 تیر 1401 22,070 (2.12) 2.58 -16.99 -22.47 28
س**** یکشنبه 26 تیر 1401 7,210 (1.98) 17.61 17.06 1.94 28
د**** یکشنبه 26 تیر 1401 31,500 (2.77) 2.54 -5.24 -10.16 28
ف**** شنبه 25 تیر 1401 7,340 (0.96) 30.79 19.89 -9.40 29
چ**** شنبه 25 تیر 1401 27,000 (4.85) 5.00 -1.11 -6.85 29
س**** شنبه 25 تیر 1401 22,100 (1.37) 3.39 -6.79 -11.76 29
ت**** شنبه 25 تیر 1401 14,580 (1.95) 5.76 1.37 1.37 29
د**** شنبه 25 تیر 1401 30,750 (4.94) 5.04 -2.93 -7.97 29
د**** شنبه 25 تیر 1401 34,410 (5.97) 4.59 -8.37 -11.13 29
ا**** شنبه 25 تیر 1401 15,910 (3.17) 8.99 8.99 -3.33 29
د**** شنبه 25 تیر 1401 13,320 (9.99) 5.03 -12.16 -13.36 29
ف**** شنبه 25 تیر 1401 1,572 (1.94) 18.51 9.03 -1.15 29
د**** شنبه 25 تیر 1401 45,400 (5.95) 3.52 -1.43 -5.73 29
د**** شنبه 25 تیر 1401 29,530 (4.97) 4.88 -14.26 -17.27 29
د**** شنبه 25 تیر 1401 6,159 (5.93) 8.41 -10.05 -16.22 29
د**** شنبه 25 تیر 1401 19,300 (9.97) 8.60 -11.87 -16.01 29
ز**** شنبه 25 تیر 1401 21,800 (4.75) 3.85 -15.96 -21.51 29
س**** چهارشنبه 22 تیر 1401 21,900 (3.05) 4.34 -5.94 -10.96 32
ث**** چهارشنبه 22 تیر 1401 11,440 (1.04) 1.12 -2.13 -6.47 32
ت**** چهارشنبه 22 تیر 1401 58,450 (2.99) 2.99 -12.49 -14.97 32
و**** چهارشنبه 22 تیر 1401 1,760 (1.91) 7.39 5.00 -4.55 32
ز**** چهارشنبه 22 تیر 1401 21,100 (4.97) 7.30 -13.18 -18.91 32
ش**** چهارشنبه 22 تیر 1401 9,680 (4.64) 1.14 -20.45 -22.62 32
ش**** چهارشنبه 22 تیر 1401 23,390 (4.74) 1.07 -30.53 -33.48 32
ت**** سه شنبه 21 تیر 1401 56,850 (2.98) 5.89 -10.03 -12.58 33
س**** سه شنبه 21 تیر 1401 35,350 (1.87) 3.68 -12.87 -13.30 33
غ**** سه شنبه 21 تیر 1401 226,000 (1.98) 1.00 1.00 0.71 33
د**** سه شنبه 21 تیر 1401 17,000 (0.83) 23.29 0.06 -4.65 33
ف**** سه شنبه 21 تیر 1401 1,514 (1.95) 23.05 13.21 -0.13 33
ت**** دوشنبه 20 تیر 1401 55,200 (2.98) 9.06 -7.34 -9.96 34
و**** دوشنبه 20 تیر 1401 6,610 (1.38) 6.96 2.87 -1.66 34
س**** دوشنبه 20 تیر 1401 54,750 (2.91) 14.61 14.61 -3.56 34
ف**** دوشنبه 20 تیر 1401 1,487 (1.98) 25.29 15.27 0.47 34
و**** دوشنبه 20 تیر 1401 1,278 (2.98) 0.16 -14.16 -18.23 34
و**** دوشنبه 20 تیر 1401 3,725 (1) 8.99 -9.80 -9.96 34
خ**** دوشنبه 20 تیر 1401 18,380 (5.99) 4.46 -6.04 -28.29 34
ت**** یکشنبه 19 تیر 1401 13,080 (2.99) 5.12 -0.76 -0.99 36
ر**** یکشنبه 19 تیر 1401 57,250 (1.23) 0.17 -8.65 -13.28 36
م**** یکشنبه 19 تیر 1401 18,620 (9.98) 1.40 -16.22 -18.10 36
د**** یکشنبه 19 تیر 1401 16,600 (3.68) 26.27 2.47 -3.55 36
گ**** یکشنبه 19 تیر 1401 34,550 (2.98) 13.89 6.51 0.72 36
س**** یکشنبه 19 تیر 1401 7,510 (4.88) 2.53 -18.38 -22.50 36
ش**** یکشنبه 19 تیر 1401 11,830 (2.78) 0.59 -13.10 -15.13 36
ز**** یکشنبه 19 تیر 1401 3,289 (1.26) 0.94 -18.94 -18.94 36
د**** یکشنبه 19 تیر 1401 21,880 (5.95) 15.63 -3.88 -11.33 36
م**** یکشنبه 19 تیر 1401 72,350 (2.4) 4.63 -13.75 -13.75 36
ش**** چهارشنبه 15 تیر 1401 36,250 (1.11) 3.86 -5.66 -10.34 39
و**** چهارشنبه 15 تیر 1401 883 (2.91) 5.44 -20.61 -28.65 39
ح**** چهارشنبه 15 تیر 1401 10,790 (3.05) 1.76 -11.86 -24.10 39
ه**** چهارشنبه 15 تیر 1401 15,350 (3.29) 7.75 -2.41 -7.43 39
س**** چهارشنبه 15 تیر 1401 51,700 (2.98) 21.37 21.37 -0.10 39
ل**** چهارشنبه 15 تیر 1401 23,150 (1.98) 13.39 -3.67 -4.75 39
ر**** چهارشنبه 15 تیر 1401 23,050 (4.53) 2.39 -19.39 -25.29 39
ک**** چهارشنبه 15 تیر 1401 9,330 (-0.53) 3.86 -16.83 -21.76 39
گ**** چهارشنبه 15 تیر 1401 19,600 (1.71) 0.77 -9.23 -16.53 39
خ**** چهارشنبه 15 تیر 1401 3,986 (0.5) 2.06 -14.25 -27.70 39
و**** چهارشنبه 15 تیر 1401 2,631 (3.09) 3.42 -15.13 -31.01 39
و**** چهارشنبه 15 تیر 1401 17,450 (2.58) 1.32 -14.84 -16.62 39
ر**** سه شنبه 14 تیر 1401 10,133 (0.06) 0.79 0.09 -1.12 40
س**** سه شنبه 14 تیر 1401 21,970 (4.96) 18.93 17.89 -14.66 40
غ**** سه شنبه 14 تیر 1401 8,910 (0.33) 5.50 -14.25 -22.56 40
ه**** سه شنبه 14 تیر 1401 14,900 (1.63) 11.01 0.54 -4.63 40
ق**** سه شنبه 14 تیر 1401 5,760 (1.94) 1.56 -11.82 -16.32 40
ش**** سه شنبه 14 تیر 1401 9,500 (3.37) 3.05 -18.95 -21.16 40
خ**** سه شنبه 14 تیر 1401 3,050 (2.55) 7.02 7.02 -16.03 40
ف**** سه شنبه 14 تیر 1401 1,167 (4.94) 1.97 -9.68 -14.57 40
و**** سه شنبه 14 تیر 1401 13,410 (2.99) 2.61 -10.74 -17.23 40
س**** دوشنبه 13 تیر 1401 7,110 (2.44) 8.30 -13.78 -18.14 41
ق**** دوشنبه 13 تیر 1401 9,180 (3.72) 6.21 -5.01 -11.76 41
ق**** دوشنبه 13 تیر 1401 5,660 (1.98) 3.36 -10.27 -14.84 41
ت**** دوشنبه 13 تیر 1401 36,270 (3.86) 0.63 -36.59 -37.58 41
آ**** دوشنبه 13 تیر 1401 4,260 (2.94) 2.82 -6.50 -6.50 41
ک**** دوشنبه 13 تیر 1401 6,600 (1.07) 2.88 -3.03 -10.91 41
و**** دوشنبه 13 تیر 1401 2,423 (5.99) 12.30 -7.84 -25.09 41
س**** دوشنبه 13 تیر 1401 22,350 (2.99) 2.24 -7.83 -12.75 41
ف**** دوشنبه 13 تیر 1401 1,135 (4.99) 4.85 -7.14 -12.16 41
ر**** دوشنبه 13 تیر 1401 56,350 (4.44) 4.44 -7.19 -11.89 41
م**** دوشنبه 13 تیر 1401 16,820 (0.89) 12.25 -7.25 -9.33 41
و**** دوشنبه 13 تیر 1401 2,940 (0.92) 7.14 -3.33 -7.89 41
ص**** دوشنبه 13 تیر 1401 4,668 (-0.8) 4.86 3.47 -5.51 41
ک**** یکشنبه 12 تیر 1401 28,000 (1.74) 1.46 -16.61 -18.57 42
س**** یکشنبه 12 تیر 1401 33,350 (5.97) 4.05 -18.44 -25.91 42
ر**** یکشنبه 12 تیر 1401 54,000 (4.95) 8.98 -3.15 -8.06 42
ح**** یکشنبه 12 تیر 1401 86,700 (2.96) 12.86 -1.38 -1.67 42
د**** یکشنبه 12 تیر 1401 13,779 (2.91) 8.11 -49.28 -49.28 42
ل**** یکشنبه 12 تیر 1401 22,100 (1.84) 18.78 0.90 -0.68 42
ت**** شنبه 11 تیر 1401 21,350 (5.43) 1.64 -2.11 -10.30 43
س**** شنبه 11 تیر 1401 48,850 (2.95) 28.45 28.45 0.72 43
س**** شنبه 11 تیر 1401 66,470 (4.57) 5.31 -21.92 -28.69 43
ک**** شنبه 11 تیر 1401 27,700 (2.78) 2.92 -15.70 -17.69 43
ک**** شنبه 11 تیر 1401 5,580 (2.99) 4.12 -9.14 -15.77 43
خ**** شنبه 11 تیر 1401 21,100 (0.9) 11.85 9.00 -7.35 43
ش**** شنبه 11 تیر 1401 4,294 (1.99) 1.89 -4.10 -8.10 43
ف**** شنبه 11 تیر 1401 4,942 (4.99) 4.17 -4.41 -14.61 43
ل**** شنبه 11 تیر 1401 21,700 (1.87) 20.97 2.76 -1.84 43
ر**** شنبه 11 تیر 1401 52,250 (4.91) 12.63 0.10 -4.98 43
ک**** چهارشنبه 8 تیر 1401 27,300 (4.23) 4.43 -14.47 -16.48 46
ت**** چهارشنبه 8 تیر 1401 20,650 (1.97) 5.08 1.21 -7.26 46
ر**** چهارشنبه 8 تیر 1401 50,700 (1.7) 16.07 3.16 -3.16 46
س**** چهارشنبه 8 تیر 1401 21,400 (0.23) 6.78 -3.74 -8.88 46
ث**** چهارشنبه 8 تیر 1401 1,612 (4.94) 3.60 -12.47 -21.34 46
ل**** چهارشنبه 8 تیر 1401 21,300 (1.91) 23.24 4.69 -0.23 46

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.