سیگنال طلایی استوکاستیک + حمایت حقوقی + حجم مشکوک

شناسه: 60063558
%111
هشدار خرید

سیگنال خرید اندیکاتور استوکاستیک که با ورود پول هوشمند، حمایت حقوقی و پارامترهای دیگر تلفیق شده است.
همچنین جهت کاهش ریسک، ورود پول هوشمند طی دیروز و امروز و قدرت بالاتر خریدار حقیقی امروز به فیلتر اضافه شده است.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ چهارشنبه 12 شهریور 1399 تا شنبه 22 اردیبهشت 1403 تعداد 114 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 111.46 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -36.21 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 3.88 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 99 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 96 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ث**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 2,740 (0.18) 2.19 -23.39 -23.39 35
ق**** یکشنبه 27 اسفند 1402 12,340 (6.65) 10.53 -9.40 -16.53 90
چ**** سه شنبه 15 اسفند 1402 2,727 (2.44) 10.05 -23.76 -26.26 102
ت**** سه شنبه 10 بهمن 1402 12,550 (2.95) 47.81 17.77 -0.56 137
و**** چهارشنبه 6 دی 1402 6,280 (6.98) 26.91 -37.47 -48.23 171
د**** سه شنبه 5 دی 1402 8,020 (0.62) 12.22 -36.78 -36.78 172
خ**** سه شنبه 14 آذر 1402 2,690 (1.97) 9.81 -7.17 -17.17 193
ذ**** دوشنبه 6 آذر 1402 3,787 (1.22) 24.27 -89.17 -89.75 201
ک**** یکشنبه 5 آذر 1402 5,620 (3.3) 26.87 -21.17 -24.02 202
غ**** یکشنبه 5 آذر 1402 3,230 (1.09) 10.80 -40.65 -42.11 202
ث**** شنبه 13 آبان 1402 2,800 (6.99) 20.39 -25.04 -25.04 224
و**** یکشنبه 7 آبان 1402 4,575 (6.99) 41.20 -30.99 -51.91 230
غ**** چهارشنبه 3 آبان 1402 3,590 (3.39) 12.53 -27.58 -27.83 234
ث**** یکشنبه 26 شهریور 1402 3,086 (6.96) 9.24 -31.98 -31.98 272
ت**** یکشنبه 24 اردیبهشت 1402 45,190 (4.15) 58.55 -27.68 -28.63 398
ف**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 3,129 (1.98) 59.80 -22.40 -31.80 409
ف**** چهارشنبه 16 فروردین 1402 4,197 (6.98) 37.72 -18.56 -28.47 437
ک**** سه شنبه 15 فروردین 1402 14,800 (1.23) 20.20 -18.24 -37.43 438
ز**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 27,800 (6.92) 69.06 -15.83 -20.14 458
د**** سه شنبه 23 اسفند 1401 20,850 (4.77) 53.48 -68.63 -68.63 459
چ**** یکشنبه 21 اسفند 1401 6,050 (4.85) 121.49 1.49 -0.99 461
ا**** دوشنبه 8 اسفند 1401 6,840 (4.9) 47.66 -54.58 -54.68 474
ث**** شنبه 6 اسفند 1401 3,172 (4.99) 90.10 25.32 -8.51 476
س**** چهارشنبه 28 دی 1401 5,620 (2.93) 49.29 -16.16 -24.48 514
ح**** دوشنبه 26 دی 1401 4,747 (5.32) 74.85 28.50 -21.78 516
و**** دوشنبه 12 دی 1401 1,147 (6.99) 122.32 -5.23 -6.54 530
س**** چهارشنبه 7 دی 1401 20,140 (4.95) 68.77 -68.57 -69.07 535
س**** شنبه 3 دی 1401 19,620 (4.8) 73.24 -67.74 -68.25 539
س**** شنبه 3 دی 1401 21,690 (6.95) 88.11 38.31 -3.32 539
ث**** دوشنبه 28 آذر 1401 1,687 (4.91) 164.97 24.42 -4.03 544
خ**** شنبه 21 آبان 1401 3,330 (6.97) 178.98 81.38 -1.74 581
ل**** شنبه 21 آبان 1401 42,250 (1.56) 142.84 58.22 -4.73 581
ک**** چهارشنبه 18 آبان 1401 26,530 (4.98) 126.05 -82.25 -83.09 584
ق**** سه شنبه 3 آبان 1401 5,663 (2.91) 131.86 -40.90 -40.90 599
ث**** سه شنبه 15 شهریور 1401 1,468 (4.7) 123.57 20.16 -14.78 648
م**** یکشنبه 6 شهریور 1401 2,927 (4.98) 535.46 53.47 -10.83 657
ف**** سه شنبه 21 تیر 1401 7,260 (1.96) 668.60 304.96 -1.38 704
و**** سه شنبه 31 خرداد 1401 1,667 (2.69) 41.15 -34.61 -35.27 725
س**** دوشنبه 30 خرداد 1401 25,170 (5.97) 146.25 11.16 -30.08 726
ک**** یکشنبه 22 خرداد 1401 6,667 (4.03) 79.66 -10.60 -46.02 734
ک**** یکشنبه 1 خرداد 1401 4,917 (4.11) 50.91 -48.16 -49.32 755
س**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 4,575 (4.97) 180.66 -8.96 -25.03 762
و**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 2,881 (5.99) 171.78 53.42 -42.87 766
و**** یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 992 (5.97) 157.06 9.58 -30.04 769
و**** شنبه 10 اردیبهشت 1401 3,281 (5.96) 61.87 14.05 -36.85 777
س**** چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 58,000 (0.6) 190.52 126.29 -20.52 780
و**** شنبه 27 فروردین 1401 2,320 (4.98) 48.15 -22.20 -24.53 791
و**** دوشنبه 16 اسفند 1400 1,756 (2.99) 56.72 -14.35 -23.06 831
غ**** یکشنبه 15 اسفند 1400 3,582 (3.86) 65.02 -46.48 -47.79 832
د**** یکشنبه 15 اسفند 1400 17,603 (4.85) 159.90 -3.77 -9.96 832
د**** یکشنبه 1 اسفند 1400 10,028 (4.97) 54.64 -35.08 -35.48 846
چ**** سه شنبه 5 بهمن 1400 2,500 (-0.47) 239.20 44.88 -24.48 872
ش**** سه شنبه 5 بهمن 1400 11,800 (-0.92) 350.42 -1.86 -4.15 872
ک**** یکشنبه 3 بهمن 1400 7,563 (4.92) 153.87 -23.58 -27.15 874
ث**** سه شنبه 28 دی 1400 1,282 (-2.65) 156.01 37.60 -6.55 879
غ**** چهارشنبه 22 دی 1400 1,962 (4.97) 205.30 32.52 -28.54 885
ز**** دوشنبه 20 دی 1400 13,770 (4.95) 136.75 41.18 -28.76 887
خ**** دوشنبه 20 دی 1400 1,732 (4.02) 128.06 44.17 -16.63 887
ق**** یکشنبه 19 دی 1400 11,900 (4.98) 51.26 -6.05 -38.11 888
ح**** چهارشنبه 15 دی 1400 4,190 (2.82) 98.09 45.58 -27.59 892
ک**** شنبه 11 دی 1400 6,859 (4.98) 179.92 -15.73 -19.67 896
س**** یکشنبه 5 دی 1400 7,280 (4.89) 137.23 71.84 -16.07 902
و**** چهارشنبه 24 آذر 1400 2,858 (-4.25) 172.22 102.24 -14.24 913
ر**** چهارشنبه 3 آذر 1400 19,951 (4.99) 232.31 -44.76 -51.64 934
ب**** سه شنبه 25 آبان 1400 11,064 (4.99) 96.13 7.01 -32.39 942
غ**** دوشنبه 10 آبان 1400 4,773 (4.98) 23.84 -59.84 -60.82 957
خ**** یکشنبه 9 آبان 1400 2,358 (-2.8) 251.15 100.68 0.51 958
ز**** سه شنبه 4 آبان 1400 9,188 (2) 225.42 94.49 -18.37 963
ث**** دوشنبه 3 آبان 1400 1,397 (0) 134.93 26.27 -14.24 964
ر**** سه شنبه 27 مهر 1400 22,874 (1.88) 189.85 -51.82 -57.82 970
و**** شنبه 24 مهر 1400 10,000 (1.01) 15.70 -61.19 -68.30 973
ز**** چهارشنبه 31 شهریور 1400 18,300 (1.04) 78.14 6.23 -46.39 997
د**** شنبه 27 شهریور 1400 29,587 (3.89) 8.16 -77.90 -77.90 1001
ک**** دوشنبه 22 شهریور 1400 22,290 (4.99) 140.96 39.12 -59.89 1006
و**** یکشنبه 31 مرداد 1400 2,994 (4.97) 14.56 -40.38 -52.44 1028
و**** شنبه 23 مرداد 1400 2,382 (4.89) 197.23 67.38 -32.07 1036
پ**** سه شنبه 19 مرداد 1400 17,834 (3.4) 15.51 -79.73 -81.45 1040
غ**** دوشنبه 18 مرداد 1400 2,660 (4.64) 101.50 -39.66 -51.02 1041
س**** یکشنبه 17 مرداد 1400 14,940 (4.11) 37.22 -31.26 -47.79 1042
و**** چهارشنبه 13 مرداد 1400 10,400 (1.28) 31.32 -62.68 -69.52 1046
ت**** سه شنبه 12 مرداد 1400 2,086 (0.63) 72.10 2.11 -35.91 1047
غ**** یکشنبه 10 مرداد 1400 2,680 (4.98) 100.00 -40.11 -51.38 1049
س**** شنبه 9 مرداد 1400 58,469 (4.99) 188.19 124.48 -31.93 1050
و**** دوشنبه 28 تیر 1400 12,900 (0.62) 132.56 55.04 -8.91 1062
غ**** چهارشنبه 23 تیر 1400 6,159 (4.97) 99.06 -9.73 -52.10 1067
و**** دوشنبه 7 تیر 1400 1,555 (0.39) 121.03 16.08 -1.99 1083
ف**** دوشنبه 31 خرداد 1400 5,410 (4.84) 94.09 -57.45 -57.99 1090
و**** شنبه 29 خرداد 1400 4,544 (4.99) 54.49 -34.75 -42.30 1092
غ**** سه شنبه 11 خرداد 1400 4,515 (4.59) 35.99 -41.71 -63.39 1110
س**** یکشنبه 2 خرداد 1400 6,530 (4.98) 280.86 174.58 -5.67 1119
ت**** دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 2,298 (2.8) 56.22 -7.31 -41.82 1125
ش**** سه شنبه 24 فروردین 1400 9,410 (3.36) 117.75 55.26 -18.28 1159
ف**** شنبه 23 اسفند 1399 4,248 (5.99) 124.81 -9.60 -31.14 1190
آ**** شنبه 23 اسفند 1399 57,849 (6) 106.75 28.87 -15.99 1190
ف**** دوشنبه 11 اسفند 1399 3,096 (4.67) 70.41 6.36 -40.08 1202
ت**** چهارشنبه 8 بهمن 1399 16,460 (4.99) 24.47 -21.20 -61.54 1235
ز**** شنبه 29 آذر 1399 24,150 (3.87) 34.99 -19.50 -59.38 1274
ک**** شنبه 29 آذر 1399 11,868 (4.01) 61.78 -51.30 -58.06 1274
س**** چهارشنبه 26 آذر 1399 545 (3) 587.89 268.99 -92.48 1277
ق**** یکشنبه 2 آذر 1399 13,785 (4.99) 44.72 -18.90 -46.57 1301
ح**** سه شنبه 27 آبان 1399 11,230 (4.21) 246.39 229.47 -45.33 1306
ک**** شنبه 10 آبان 1399 9,480 (2.38) 89.87 -73.09 -78.88 1323
ح**** شنبه 10 آبان 1399 2,643 (4.07) 99.09 -34.58 -44.61 1323
م**** چهارشنبه 7 آبان 1399 7,663 (0.67) 24.39 -50.25 -75.27 1326
ک**** چهارشنبه 7 آبان 1399 6,445 (-0.34) 85.85 -7.53 -44.16 1326
و**** سه شنبه 6 آبان 1399 1,851 (-4.22) 195.52 119.99 -7.08 1327
ث**** دوشنبه 14 مهر 1399 4,260 (4.93) 41.55 -8.52 -61.50 1349
خ**** چهارشنبه 9 مهر 1399 1,723 (2.44) 85.66 -10.10 -40.63 1354
س**** سه شنبه 8 مهر 1399 2,179 (0.9) 90.00 -23.45 -28.87 1355
خ**** سه شنبه 1 مهر 1399 4,010 (0.75) 131.67 50.62 -58.78 1362
ش**** سه شنبه 1 مهر 1399 9,220 (0.44) 214.10 -87.89 -87.95 1362
غ**** یکشنبه 30 شهریور 1399 13,290 (3) 48.23 -57.86 -60.80 1364
ش**** سه شنبه 18 شهریور 1399 35,310 (-3.57) 237.02 113.25 1.44 1376
ک**** چهارشنبه 12 شهریور 1399 40,560 (5) 70.12 -35.43 -52.88 1382

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.