سیگنال طلایی استوکاستیک + حمایت حقوقی + حجم مشکوک

شناسه: 60063558
%57
هشدار خرید

سیگنال خرید اندیکاتور استوکاستیک که با ورود پول هوشمند، حمایت حقوقی و پارامترهای دیگر تلفیق شده است.
همچنین جهت کاهش ریسک، ورود پول هوشمند طی دیروز و امروز و قدرت بالاتر خریدار حقیقی امروز به فیلتر اضافه شده است.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ چهارشنبه 12 شهریور 1399 تا چهارشنبه 24 اسفند 1401 تعداد 96 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 57.49 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -30.41 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 31.28 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 97 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 94 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ز**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 27,800 (6.92) 17.99 17.81 0.72 14
د**** سه شنبه 23 اسفند 1401 20,850 (4.77) 14.87 13.67 0.72 15
چ**** یکشنبه 21 اسفند 1401 6,050 (4.85) 24.63 24.63 -0.99 17
ا**** دوشنبه 8 اسفند 1401 6,840 (4.9) 1.32 -2.49 -17.69 30
ث**** شنبه 6 اسفند 1401 3,172 (4.99) 24.53 19.80 -8.51 32
س**** چهارشنبه 28 دی 1401 5,620 (2.93) 1.78 -17.78 -20.69 70
ح**** دوشنبه 26 دی 1401 4,747 (5.32) 17.13 10.60 -21.78 72
و**** دوشنبه 12 دی 1401 1,147 (6.99) 67.48 45.68 -0.87 86
س**** چهارشنبه 7 دی 1401 20,140 (4.95) 11.22 6.41 -16.39 91
س**** شنبه 3 دی 1401 19,620 (4.8) 16.51 16.51 -14.17 95
س**** شنبه 3 دی 1401 21,690 (6.95) 53.53 53.02 -3.32 95
ث**** دوشنبه 28 آذر 1401 1,687 (4.91) 39.24 38.11 -4.03 100
ل**** شنبه 21 آبان 1401 42,250 (1.56) 88.88 71.12 -4.73 137
خ**** شنبه 21 آبان 1401 3,330 (6.97) 78.38 75.38 -1.74 137
ک**** چهارشنبه 18 آبان 1401 26,530 (4.98) 61.44 51.45 -2.75 140
ق**** سه شنبه 3 آبان 1401 5,663 (2.91) 45.15 45.15 -13.81 155
ث**** سه شنبه 15 شهریور 1401 1,468 (4.7) 35.29 35.29 -14.78 204
م**** یکشنبه 6 شهریور 1401 2,927 (4.98) 127.88 67.41 -10.83 213
ف**** سه شنبه 21 تیر 1401 7,260 (1.96) 278.79 278.79 -1.38 260
و**** سه شنبه 31 خرداد 1401 1,667 (2.69) 11.58 1.02 -35.27 281
س**** دوشنبه 30 خرداد 1401 25,170 (5.97) 44.02 29.52 -30.08 282
ک**** یکشنبه 22 خرداد 1401 27,620 (4.03) 29.98 21.54 -46.02 290
ک**** یکشنبه 1 خرداد 1401 4,917 (4.11) 11.25 7.38 -42.67 311
س**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 4,575 (4.97) 98.03 97.81 -25.03 318
و**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 2,881 (5.99) 12.81 5.80 -42.87 322
و**** یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 992 (5.97) 93.65 62.10 -30.04 325
و**** شنبه 10 اردیبهشت 1401 9,420 (5.96) 26.33 16.77 -36.84 333
س**** چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 58,000 (0.6) 106.90 93.62 -20.52 336
و**** شنبه 27 فروردین 1401 2,320 (4.98) 48.15 6.47 -23.71 347
و**** دوشنبه 16 اسفند 1400 1,756 (2.99) 33.71 3.30 -23.06 387
د**** یکشنبه 15 اسفند 1400 17,603 (4.85) 110.19 93.72 -9.96 388
غ**** یکشنبه 15 اسفند 1400 3,582 (3.86) 65.02 9.58 -21.08 388
د**** یکشنبه 1 اسفند 1400 14,550 (4.97) 54.64 -9.07 -29.21 402
ش**** سه شنبه 5 بهمن 1400 11,800 (-0.92) 145.76 138.98 -4.15 428
چ**** سه شنبه 5 بهمن 1400 2,500 (-0.47) 88.72 82.00 -24.48 428
ک**** یکشنبه 3 بهمن 1400 7,563 (4.92) 65.01 62.50 -27.15 430
ث**** سه شنبه 28 دی 1400 1,282 (-2.65) 53.67 48.52 -6.55 435
غ**** چهارشنبه 22 دی 1400 1,962 (4.97) 149.75 131.40 -28.54 441
ز**** دوشنبه 20 دی 1400 13,770 (4.95) 46.19 20.55 -28.76 443
خ**** دوشنبه 20 دی 1400 1,732 (4.02) 61.32 51.67 -16.63 443
ق**** یکشنبه 19 دی 1400 11,900 (4.98) 17.52 0.84 -38.11 444
ح**** چهارشنبه 15 دی 1400 4,190 (2.82) 32.70 25.30 -27.59 448
ک**** شنبه 11 دی 1400 6,859 (4.98) 81.95 79.18 -19.67 452
س**** یکشنبه 5 دی 1400 7,280 (4.89) 60.58 53.57 -16.07 458
و**** چهارشنبه 24 آذر 1400 2,858 (-4.25) 72.74 41.71 -14.24 469
ر**** چهارشنبه 3 آذر 1400 61,101 (4.99) 20.05 11.62 -51.64 490
ب**** سه شنبه 25 آبان 1400 11,064 (4.99) 28.62 18.85 -32.39 498
غ**** دوشنبه 10 آبان 1400 4,773 (4.98) 23.84 -17.77 -40.77 513
خ**** یکشنبه 9 آبان 1400 2,358 (-2.8) 114.16 83.80 0.51 514
ز**** سه شنبه 4 آبان 1400 9,188 (2) 120.94 118.76 -18.37 519
ث**** دوشنبه 3 آبان 1400 1,397 (0) 42.16 42.16 -14.24 520
ر**** سه شنبه 27 مهر 1400 70,051 (1.88) 7.74 -2.64 -57.82 526
و**** شنبه 24 مهر 1400 10,000 (1.01) 15.70 -33.50 -37.60 529
ز**** چهارشنبه 31 شهریور 1400 18,300 (1.04) 10.00 -3.61 -46.39 553
د**** شنبه 27 شهریور 1400 29,587 (3.89) 1.06 -19.90 -59.24 557
ک**** دوشنبه 22 شهریور 1400 22,290 (4.99) 8.70 0.18 -59.89 562
و**** یکشنبه 31 مرداد 1400 2,994 (4.97) 14.56 -28.66 -52.44 584
و**** شنبه 23 مرداد 1400 3,573 (4.89) 95.07 63.45 -32.07 592
پ**** سه شنبه 19 مرداد 1400 17,834 (3.4) 9.46 -23.18 -59.91 596
غ**** دوشنبه 18 مرداد 1400 2,660 (4.64) 23.23 -4.77 -51.02 597
س**** یکشنبه 17 مرداد 1400 14,940 (4.11) 16.47 -6.76 -47.79 598
و**** چهارشنبه 13 مرداد 1400 10,400 (1.28) 31.32 -36.06 -40.00 602
ت**** سه شنبه 12 مرداد 1400 2,712 (0.63) 36.36 25.74 -35.91 603
غ**** یکشنبه 10 مرداد 1400 2,680 (4.98) 22.31 -5.49 -51.38 605
س**** شنبه 9 مرداد 1400 58,469 (4.99) 105.24 93.26 -31.93 606
و**** دوشنبه 28 تیر 1400 12,900 (0.62) 105.35 89.22 -8.91 618
غ**** چهارشنبه 23 تیر 1400 6,159 (4.97) 15.93 13.65 -52.10 623
و**** دوشنبه 7 تیر 1400 1,555 (0.39) 121.03 58.84 -1.99 639
ف**** دوشنبه 31 خرداد 1400 5,410 (4.84) 58.60 40.11 -13.12 646
و**** شنبه 29 خرداد 1400 4,544 (4.99) 21.04 -14.33 -42.30 648
غ**** سه شنبه 11 خرداد 1400 4,515 (4.59) 14.64 -12.96 -63.39 666
س**** یکشنبه 2 خرداد 1400 6,530 (4.98) 164.93 155.59 -5.67 675
ت**** دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 2,988 (2.8) 23.76 14.12 -41.83 681
ش**** سه شنبه 24 فروردین 1400 9,410 (3.36) 58.98 49.31 -18.28 715
آ**** شنبه 23 اسفند 1399 57,849 (6) 72.86 66.73 -15.99 746
ف**** شنبه 23 اسفند 1399 4,248 (5.99) 110.22 98.68 -31.14 746
ف**** دوشنبه 11 اسفند 1399 3,096 (4.67) 56.36 31.72 -40.08 758
ت**** چهارشنبه 8 بهمن 1399 16,460 (4.99) 24.47 -30.19 -61.54 791
ک**** شنبه 29 آذر 1399 11,868 (4.01) 59.07 0.52 -58.06 830
ز**** شنبه 29 آذر 1399 24,150 (3.87) 21.33 -31.26 -59.38 830
س**** چهارشنبه 26 آذر 1399 15,899 (3) 47.05 -59.43 -72.77 833
ق**** یکشنبه 2 آذر 1399 13,785 (4.99) 44.72 -12.95 -46.57 857
ح**** سه شنبه 27 آبان 1399 11,230 (4.21) 66.51 23.95 -45.33 862
ک**** شنبه 10 آبان 1399 9,480 (2.38) 89.87 -62.96 -78.74 879
ح**** شنبه 10 آبان 1399 2,643 (4.07) 99.09 14.26 -44.61 879
م**** چهارشنبه 7 آبان 1399 7,663 (0.67) 24.39 -48.95 -75.27 882
ک**** چهارشنبه 7 آبان 1399 26,700 (-0.34) 70.79 27.64 -44.16 882
و**** سه شنبه 6 آبان 1399 3,351 (-4.22) 83.23 77.26 -7.07 883
ث**** دوشنبه 14 مهر 1399 4,260 (4.93) 24.41 -12.65 -61.50 905
خ**** چهارشنبه 9 مهر 1399 1,723 (2.44) 50.84 20.02 -40.63 910
س**** سه شنبه 8 مهر 1399 2,179 (0.9) 64.66 34.69 -26.94 911
خ**** سه شنبه 1 مهر 1399 4,010 (0.75) 48.13 45.64 -58.78 918
ش**** سه شنبه 1 مهر 1399 9,220 (0.44) 165.73 -0.87 -60.20 918
غ**** یکشنبه 30 شهریور 1399 13,290 (3) 28.36 -1.43 -46.30 920
ش**** سه شنبه 18 شهریور 1399 35,310 (-3.57) 237.02 149.16 1.44 932
ک**** چهارشنبه 12 شهریور 1399 40,560 (5) 70.12 -21.89 -52.88 938

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.