سیگنال طلایی استوکاستیک + حمایت حقوقی + حجم مشکوک

شناسه: 60063558
%33
هشدار خرید

سیگنال خرید اندیکاتور استوکاستیک که با ورود پول هوشمند، حمایت حقوقی و پارامترهای دیگر تلفیق شده است.
همچنین جهت کاهش ریسک، ورود پول هوشمند طی دیروز و امروز و قدرت بالاتر خریدار حقیقی امروز به فیلتر اضافه شده است.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ چهارشنبه 12 شهریور 1399 تا سه شنبه 5 بهمن 1400 تعداد 63 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 33.51 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -30.81 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و -23.09 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 83 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 71 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
چ**** سه شنبه 5 بهمن 1400 2,500 (-0.47) 0.00 0.00 0.00 1
ش**** سه شنبه 5 بهمن 1400 11,800 (-0.92) 0.76 0.76 0.00 1
ک**** یکشنبه 3 بهمن 1400 22,990 (4.92) 1.91 -0.83 -3.87 3
ث**** سه شنبه 28 دی 1400 1,282 (-2.65) 1.40 -1.72 -6.55 8
غ**** چهارشنبه 22 دی 1400 3,271 (4.97) 4.52 -14.03 -18.10 14
ز**** دوشنبه 20 دی 1400 13,770 (4.95) 5.74 -9.44 -13.14 16
خ**** دوشنبه 20 دی 1400 1,732 (4.02) 2.48 -12.30 -16.63 16
ق**** یکشنبه 19 دی 1400 23,800 (4.98) 10.71 -1.09 -8.19 17
ح**** چهارشنبه 15 دی 1400 4,190 (2.82) 2.22 -25.27 -25.54 21
ک**** شنبه 11 دی 1400 20,850 (4.98) 13.67 9.35 -8.87 25
س**** یکشنبه 5 دی 1400 7,280 (4.89) 5.77 -9.75 -16.07 31
و**** چهارشنبه 24 آذر 1400 2,858 (-4.25) 12.98 -5.28 -14.24 42
ر**** چهارشنبه 3 آذر 1400 61,101 (4.99) 8.00 -25.78 -27.42 63
ب**** سه شنبه 25 آبان 1400 11,064 (4.99) 4.91 -26.43 -31.13 71
غ**** دوشنبه 10 آبان 1400 10,740 (4.98) 4.93 -28.58 -32.03 86
خ**** یکشنبه 9 آبان 1400 2,358 (-2.8) 48.85 21.67 0.51 87
ز**** سه شنبه 4 آبان 1400 9,188 (2) 5.34 -12.60 -15.87 92
ث**** دوشنبه 3 آبان 1400 1,397 (0) 14.60 -9.81 -14.24 93
ر**** سه شنبه 27 مهر 1400 70,051 (1.88) 7.74 -35.26 -36.69 99
و**** شنبه 24 مهر 1400 10,000 (1.01) 15.70 -16.20 -20.20 102
ز**** چهارشنبه 31 شهریور 1400 18,300 (1.04) 4.92 -31.86 -34.64 126
د**** شنبه 27 شهریور 1400 29,587 (3.89) 1.06 -50.82 -50.86 130
ک**** دوشنبه 22 شهریور 1400 22,290 (4.99) 8.70 -43.52 -43.52 135
و**** یکشنبه 31 مرداد 1400 2,994 (4.97) 14.56 -48.56 -49.70 157
و**** شنبه 23 مرداد 1400 5,360 (4.89) 26.49 -28.23 -32.09 165
پ**** سه شنبه 19 مرداد 1400 71,333 (3.4) 9.46 -45.33 -46.87 169
غ**** دوشنبه 18 مرداد 1400 3,511 (4.64) 23.24 -38.62 -41.98 170
س**** یکشنبه 17 مرداد 1400 14,940 (4.11) 16.47 -45.05 -46.59 171
و**** چهارشنبه 13 مرداد 1400 10,400 (1.28) 31.32 -19.42 -23.27 175
ت**** سه شنبه 12 مرداد 1400 3,525 (0.63) 36.40 -31.06 -35.89 176
غ**** یکشنبه 10 مرداد 1400 3,537 (4.98) 22.34 -39.07 -42.41 178
س**** شنبه 9 مرداد 1400 58,469 (4.99) 21.89 -25.60 -31.93 179
و**** دوشنبه 28 تیر 1400 12,900 (0.62) 34.26 -3.02 -8.91 191
غ**** چهارشنبه 23 تیر 1400 7,600 (4.97) 15.00 -45.59 -46.37 196
و**** دوشنبه 7 تیر 1400 1,991 (0.39) 43.80 8.99 -2.01 212
ف**** دوشنبه 31 خرداد 1400 5,410 (4.84) 58.60 28.65 -5.18 219
و**** شنبه 29 خرداد 1400 4,544 (4.99) 21.04 -30.96 -38.82 221
غ**** سه شنبه 11 خرداد 1400 4,515 (4.59) 14.64 -60.91 -62.75 239
س**** یکشنبه 2 خرداد 1400 6,530 (4.98) 74.43 9.49 -5.67 248
ت**** دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 3,885 (2.8) 23.76 -37.45 -41.83 254
ش**** سه شنبه 24 فروردین 1400 9,410 (3.36) 46.97 0.74 -15.09 288
ف**** شنبه 23 اسفند 1399 16,990 (5.99) 13.83 -7.89 -31.14 319
آ**** شنبه 23 اسفند 1399 86,773 (6) 43.04 -16.22 -21.87 319
ف**** دوشنبه 11 اسفند 1399 5,229 (4.67) 56.34 -2.85 -7.63 331
ت**** چهارشنبه 8 بهمن 1399 16,460 (4.99) 24.47 -57.29 -59.72 364
ک**** شنبه 29 آذر 1399 36,080 (4.01) 59.06 -36.81 -58.07 403
ز**** شنبه 29 آذر 1399 24,150 (3.87) 21.33 -48.36 -50.48 403
س**** چهارشنبه 26 آذر 1399 15,899 (3) 47.05 -50.88 -62.39 406
ق**** یکشنبه 2 آذر 1399 27,570 (4.99) 44.72 -14.62 -25.83 430
ح**** سه شنبه 27 آبان 1399 64,200 (4.21) 66.51 -37.07 -43.14 435
ک**** شنبه 10 آبان 1399 14,220 (2.38) 89.87 -75.51 -75.51 452
ح**** شنبه 10 آبان 1399 3,376 (4.07) 99.08 -42.54 -44.61 452
م**** چهارشنبه 7 آبان 1399 11,239 (0.67) 24.39 -64.67 -66.63 455
ک**** چهارشنبه 7 آبان 1399 26,700 (-0.34) 70.79 -25.43 -32.55 455
و**** سه شنبه 6 آبان 1399 6,066 (-4.22) 69.80 20.51 -7.07 456
ث**** دوشنبه 14 مهر 1399 4,260 (4.93) 24.41 -60.49 -61.50 478
خ**** چهارشنبه 9 مهر 1399 1,723 (2.44) 49.85 2.09 -40.63 483
س**** سه شنبه 8 مهر 1399 8,487 (0.9) 64.59 -17.76 -26.95 484
خ**** سه شنبه 1 مهر 1399 4,010 (0.75) 19.20 -37.93 -58.78 491
ش**** سه شنبه 1 مهر 1399 9,220 (0.44) 165.73 -58.35 -60.20 491
غ**** یکشنبه 30 شهریور 1399 18,657 (3) 28.36 -41.90 -41.90 493
ش**** سه شنبه 18 شهریور 1399 35,310 (-3.57) 237.02 105.10 1.44 505
ک**** چهارشنبه 12 شهریور 1399 40,560 (5) 70.12 -49.43 -51.38 511

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.