سیگنال طلایی خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه + پول هوشمند + حجم مشکوک

شناسه: 75799941
%101
هشدار خرید

این فیلتر، اولین فیلتر از مجموعه میانگین های طلایی 1 است.
اساس این فیلتر بر سیگنال خرید میانگین های متحرک 8 و 21 روزه بنا شده است و برای استحکام بیشتر و ریسک کمتر، موارد متععد تابلوخوانی، بنیادی و تکنیکال به فیلتر اضافه شده است.

برای معامله بر اساس این فیلتر، یک استراتژی تهیه و بهینه شده است و شما میتوانید معاملات خود را با استراتژی ذکر شده هماهنگ کنید.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ دوشنبه 30 تیر 1399 تا یکشنبه 6 فروردین 1402 تعداد 850 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 100.83 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -23.21 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 77.42 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 97 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 95 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ا**** یکشنبه 6 فروردین 1402 5,272 (4.99) 0.00 0.00 0.00 3
م**** یکشنبه 6 فروردین 1402 10,880 (2.93) 0.00 0.00 0.00 3
ک**** شنبه 5 فروردین 1402 9,210 (2.9) 2.28 2.28 -2.61 4
گ**** شنبه 5 فروردین 1402 37,450 (2.88) 2.80 0.80 -3.07 4
و**** شنبه 27 اسفند 1401 2,647 (2.99) 2.98 -2.27 -2.57 11
ب**** دوشنبه 15 اسفند 1401 58,300 (4.99) 4.49 -9.35 -11.49 23
ه**** یکشنبه 7 اسفند 1401 4,915 (1.16) 8.85 6.73 -2.93 31
ش**** یکشنبه 7 اسفند 1401 172,780 (3.66) 5.34 3.30 -11.54 31
ا**** شنبه 6 اسفند 1401 5,290 (4.89) 3.59 -0.34 -11.44 32
خ**** شنبه 6 اسفند 1401 122,020 (4.99) 9.41 7.68 -2.00 32
و**** شنبه 6 اسفند 1401 4,219 (3.15) 11.16 5.45 -1.16 32
خ**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 5,560 (2.96) 35.43 35.43 1.80 35
و**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 6,230 (2.97) 5.62 5.46 -3.37 35
ا**** دوشنبه 1 اسفند 1401 15,320 (3.44) 20.63 15.86 -0.91 37
ک**** سه شنبه 25 بهمن 1401 4,372 (0.58) 72.00 69.95 -6.06 43
م**** سه شنبه 27 دی 1401 12,400 (2.47) 6.77 -10.56 -25.81 71
خ**** شنبه 24 دی 1401 5,710 (2.88) 30.47 30.47 -12.26 74
ه**** یکشنبه 18 دی 1401 2,490 (2.97) 18.03 9.48 -11.65 80
و**** یکشنبه 18 دی 1401 735 (6.9) 348.30 328.71 -54.01 80
ا**** یکشنبه 18 دی 1401 5,114 (4.98) 14.00 7.39 -8.39 80
ش**** یکشنبه 11 دی 1401 126,250 (1.97) 48.28 38.46 1.31 87
و**** شنبه 10 دی 1401 2,758 (2.98) 4.35 -5.26 -11.24 88
ر**** شنبه 10 دی 1401 10,830 (6.91) 30.19 21.79 -13.30 88
و**** چهارشنبه 7 دی 1401 6,990 (-0.42) 17.60 -5.72 -7.15 91
خ**** یکشنبه 4 دی 1401 119,990 (1.41) 13.33 13.30 -9.15 94
ک**** یکشنبه 4 دی 1401 4,163 (6.94) 80.64 78.48 -7.23 94
خ**** یکشنبه 4 دی 1401 5,770 (0) 30.50 30.50 -13.17 94
ت**** چهارشنبه 30 آذر 1401 5,700 (4.97) 15.96 2.81 -12.46 98
ک**** سه شنبه 29 آذر 1401 59,160 (1.91) 39.45 32.08 -10.77 99
ث**** سه شنبه 29 آذر 1401 7,100 (2.74) 12.39 -10.99 -10.99 99
س**** سه شنبه 29 آذر 1401 6,352 (1.69) 19.33 12.56 -8.38 99
پ**** دوشنبه 28 آذر 1401 2,313 (4.99) 57.76 52.18 -3.55 100
س**** یکشنبه 27 آذر 1401 39,330 (4.99) 78.54 64.00 -0.13 101
و**** یکشنبه 27 آذر 1401 1,238 (2.56) 24.72 17.93 -4.20 101
ا**** یکشنبه 27 آذر 1401 4,949 (4.98) 17.80 10.97 -6.77 101
س**** یکشنبه 27 آذر 1401 23,450 (2.85) 66.31 52.88 -3.41 101
و**** شنبه 26 آذر 1401 1,523 (2.97) 29.61 19.11 -2.17 102
ا**** شنبه 26 آذر 1401 5,830 (3.92) 21.10 14.41 -3.43 102
و**** چهارشنبه 23 آذر 1401 1,765 (2.08) 32.18 27.14 -1.70 105
ن**** سه شنبه 22 آذر 1401 95,940 (4.99) 43.11 43.11 -2.54 106
و**** سه شنبه 22 آذر 1401 2,037 (2.98) 51.45 27.00 -1.28 106
ش**** سه شنبه 22 آذر 1401 28,750 (4.73) 44.87 44.35 -1.91 106
ش**** سه شنبه 22 آذر 1401 890 (4.95) 50.00 46.63 -0.79 106
ا**** سه شنبه 22 آذر 1401 6,300 (0.96) 49.68 47.46 -1.75 106
غ**** سه شنبه 22 آذر 1401 9,320 (4.6) 37.45 37.23 -6.97 106
و**** سه شنبه 22 آذر 1401 2,184 (0.42) 61.17 55.63 -1.74 106
و**** سه شنبه 22 آذر 1401 21,400 (0.94) 74.07 63.08 -3.97 106
ف**** سه شنبه 22 آذر 1401 13,010 (3.74) 68.26 60.95 0.15 106
ج**** سه شنبه 22 آذر 1401 737 (2.93) 29.99 26.87 -0.41 106
ف**** سه شنبه 22 آذر 1401 4,080 (0.27) 14.44 -2.21 -7.99 106
و**** دوشنبه 21 آذر 1401 1,596 (5) 40.79 30.58 -2.38 107
ک**** دوشنبه 21 آذر 1401 13,280 (2.94) 87.88 74.70 1.66 107
و**** یکشنبه 20 آذر 1401 1,431 (4.98) 46.19 46.19 0.70 108
ش**** شنبه 19 آذر 1401 233,150 (1.99) 40.25 17.54 -0.04 109
ک**** چهارشنبه 16 آذر 1401 10,390 (0.28) 92.01 77.29 -5.10 112
د**** چهارشنبه 16 آذر 1401 36,700 (4.94) 69.70 31.61 -8.31 112
گ**** سه شنبه 15 آذر 1401 19,240 (2.72) 17.46 12.27 -8.52 113
و**** سه شنبه 15 آذر 1401 2,956 (1.72) 36.40 36.40 -0.20 113
ث**** دوشنبه 14 آذر 1401 9,820 (2.93) 48.68 30.35 -1.83 114
ک**** دوشنبه 14 آذر 1401 7,435 (2.97) 54.67 54.67 -5.38 114
خ**** یکشنبه 13 آذر 1401 11,340 (2.81) 62.17 51.32 -3.17 115
ک**** شنبه 12 آذر 1401 14,800 (4.96) 49.93 44.12 -6.96 116
خ**** شنبه 12 آذر 1401 21,300 (2.84) 20.66 16.43 -5.87 116
ب**** شنبه 12 آذر 1401 3,337 (4.97) 35.93 34.04 -3.33 116
ث**** شنبه 12 آذر 1401 4,346 (2.98) 70.27 70.27 -6.81 116
و**** چهارشنبه 9 آذر 1401 30,900 (2.31) 19.09 17.64 -5.18 119
پ**** چهارشنبه 9 آذر 1401 6,140 (4.95) 55.54 37.62 -3.42 119
ب**** چهارشنبه 9 آذر 1401 15,640 (0.02) 39.32 39.32 -0.23 119
ت**** سه شنبه 8 آذر 1401 44,400 (2.89) 45.50 24.32 0.00 120
س**** سه شنبه 8 آذر 1401 18,360 (4.08) 22.00 16.72 -8.28 120
ش**** سه شنبه 8 آذر 1401 28,100 (1.26) 44.84 43.77 -5.52 120
ن**** سه شنبه 8 آذر 1401 94,560 (4.99) 41.55 39.65 -5.62 120
خ**** سه شنبه 8 آذر 1401 10,080 (2.96) 111.31 103.77 -2.78 120
ش**** سه شنبه 8 آذر 1401 861 (1.53) 55.05 51.10 -5.11 120
پ**** دوشنبه 7 آذر 1401 21,220 (2.95) 49.62 38.31 0.00 121
پ**** دوشنبه 7 آذر 1401 8,010 (2.95) 53.06 42.57 -1.25 121
ث**** یکشنبه 6 آذر 1401 7,170 (0) 11.30 -11.85 -11.85 122
ث**** یکشنبه 6 آذر 1401 1,111 (2.93) 45.00 45.00 -1.35 122
س**** یکشنبه 6 آذر 1401 38,950 (4.98) 80.28 65.60 -10.65 122
و**** شنبه 5 آذر 1401 4,362 (2.85) 56.35 49.47 -3.26 123
ک**** شنبه 5 آذر 1401 20,065 (2.93) 43.28 16.37 -2.11 123
و**** شنبه 5 آذر 1401 1,211 (4.96) 40.12 -20.62 -23.25 123
ش**** شنبه 5 آذر 1401 6,251 (7) 27.18 26.70 -9.61 123
و**** شنبه 5 آذر 1401 1,507 (2.93) 30.99 17.98 -8.96 123
ا**** چهارشنبه 2 آذر 1401 4,474 (4.99) 33.21 30.76 -3.89 126
و**** چهارشنبه 2 آذر 1401 4,412 (2.98) 59.34 45.74 -1.16 126
ش**** سه شنبه 1 آذر 1401 28,050 (0.53) 48.48 47.95 -5.35 127
و**** دوشنبه 30 آبان 1401 930 (3.1) 174.19 173.76 -2.80 128
ث**** دوشنبه 30 آبان 1401 3,421 (4.97) 100.82 100.82 -1.90 128
غ**** یکشنبه 29 آبان 1401 6,010 (2.38) 88.52 70.55 -3.99 129
ت**** یکشنبه 29 آبان 1401 19,330 (3.25) 69.48 62.44 -4.71 129
س**** یکشنبه 29 آبان 1401 5,120 (1.74) 25.98 25.98 -7.42 129
ش**** یکشنبه 29 آبان 1401 28,300 (3.47) 47.17 46.64 -6.18 129
ک**** شنبه 28 آبان 1401 5,050 (1.34) 58.22 51.29 -1.98 130
س**** شنبه 28 آبان 1401 35,650 (4.97) 33.52 29.73 -5.75 130
ش**** شنبه 28 آبان 1401 13,590 (4.94) 43.71 43.71 -6.40 130
ک**** چهارشنبه 25 آبان 1401 8,760 (2.57) 19.63 5.25 -11.30 133
ک**** سه شنبه 24 آبان 1401 1,228 (2.84) 78.09 74.10 -2.85 134
ف**** سه شنبه 24 آبان 1401 3,764 (4.99) 72.69 71.63 -1.51 134
و**** دوشنبه 23 آبان 1401 2,335 (4.99) 41.33 35.12 -9.64 135
ک**** دوشنبه 23 آبان 1401 45,600 (-1.19) 45.39 36.91 -6.58 135
ث**** دوشنبه 23 آبان 1401 1,109 (2.94) 45.27 45.27 -4.60 135
د**** یکشنبه 22 آبان 1401 17,800 (4.95) 30.34 21.40 -5.56 136
ک**** یکشنبه 22 آبان 1401 4,691 (4.92) 96.33 77.79 -0.75 136
و**** شنبه 21 آبان 1401 108,060 (4.99) 44.16 29.81 -5.15 137
ث**** شنبه 21 آبان 1401 7,330 (2.94) 73.67 70.80 -1.09 137
و**** شنبه 21 آبان 1401 44,450 (2.41) 21.60 2.25 -8.44 137
چ**** شنبه 21 آبان 1401 4,211 (0.81) 64.09 50.80 -2.02 137
س**** شنبه 21 آبان 1401 38,820 (0.18) 80.89 66.15 -10.36 137
ک**** چهارشنبه 18 آبان 1401 3,780 (3.93) 71.96 66.40 -8.73 140
ث**** چهارشنبه 18 آبان 1401 3,198 (4.99) 71.83 71.83 -7.44 140
د**** چهارشنبه 18 آبان 1401 12,440 (4.97) 103.70 87.70 -4.58 140
ک**** چهارشنبه 18 آبان 1401 6,430 (4.89) 67.34 58.79 -6.38 140
ک**** چهارشنبه 18 آبان 1401 2,890 (0.24) 235.64 223.18 -0.83 140
ک**** چهارشنبه 18 آبان 1401 2,446 (4.04) 58.18 44.52 -5.97 140
ش**** سه شنبه 17 آبان 1401 1,007 (-1.94) 47.07 47.07 -6.26 141
و**** سه شنبه 17 آبان 1401 1,233 (-2.98) 46.96 38.69 -5.92 141
غ**** سه شنبه 17 آبان 1401 34,850 (-0.42) 53.34 53.34 -4.88 141
خ**** سه شنبه 17 آبان 1401 3,000 (-1.75) 98.03 46.67 -0.93 141
ک**** سه شنبه 17 آبان 1401 12,500 (4.77) 38.88 33.12 -3.52 141
ت**** سه شنبه 17 آبان 1401 2,907 (-0.31) 104.33 87.13 -0.79 141
م**** سه شنبه 17 آبان 1401 9,000 (4.77) 36.89 32.67 -5.00 141
ش**** سه شنبه 17 آبان 1401 13,990 (4.95) 71.55 68.69 -3.07 141
ف**** سه شنبه 17 آبان 1401 2,321 (2.38) 83.97 76.09 -5.21 141
ش**** سه شنبه 17 آبان 1401 1,650 (-2.13) 44.85 44.00 -3.33 141
ق**** سه شنبه 17 آبان 1401 1,904 (-3.39) 52.57 41.49 -1.21 141
و**** سه شنبه 17 آبان 1401 4,369 (3.75) 59.53 33.67 -5.93 141
و**** سه شنبه 17 آبان 1401 5,040 (2.73) 63.49 39.68 -7.02 141
س**** سه شنبه 17 آبان 1401 27,250 (1.86) 46.06 41.83 -7.89 141
خ**** سه شنبه 17 آبان 1401 20,510 (-2.1) 85.76 80.89 -3.12 141
ش**** سه شنبه 17 آبان 1401 4,635 (6.96) 45.63 30.53 -6.13 141
س**** دوشنبه 16 آبان 1401 19,300 (4.6) 96.37 81.09 -2.33 142
چ**** دوشنبه 16 آبان 1401 2,478 (5) 53.35 49.39 -7.18 142
و**** دوشنبه 16 آبان 1401 1,441 (4.95) 47.26 47.26 -6.59 142
ف**** دوشنبه 16 آبان 1401 4,515 (6.99) 97.79 84.94 -8.53 142
ث**** دوشنبه 16 آبان 1401 2,114 (4.96) 83.68 83.68 -3.03 142
غ**** دوشنبه 16 آبان 1401 3,338 (4.45) 32.86 17.59 -6.65 142
ت**** دوشنبه 16 آبان 1401 8,540 (4.91) 110.66 96.49 0.70 142
س**** دوشنبه 16 آبان 1401 18,610 (4.96) 22.84 22.84 -9.51 142
ج**** دوشنبه 16 آبان 1401 113,500 (4.99) 60.04 59.82 1.60 142
و**** دوشنبه 16 آبان 1401 9,440 (6.9) 130.30 121.40 -6.14 142
ت**** دوشنبه 16 آبان 1401 17,430 (6.99) 67.70 66.78 -1.89 142
و**** دوشنبه 16 آبان 1401 3,663 (4.98) 30.63 16.00 -6.36 142
چ**** دوشنبه 16 آبان 1401 28,400 (5.57) 36.80 32.92 -8.63 142
ش**** دوشنبه 16 آبان 1401 3,246 (4.98) 78.68 69.44 -1.42 142
پ**** دوشنبه 16 آبان 1401 1,202 (6.93) 41.85 41.85 -7.40 142
و**** دوشنبه 16 آبان 1401 3,999 (3.17) 19.13 16.78 -4.58 142
و**** دوشنبه 16 آبان 1401 4,202 (6.98) 54.21 49.45 -6.02 142
پ**** دوشنبه 16 آبان 1401 2,593 (5.44) 87.58 87.58 -5.51 142
ف**** دوشنبه 16 آبان 1401 1,278 (4.92) 69.64 66.20 -6.81 142
ش**** دوشنبه 16 آبان 1401 1,504 (4.95) 89.96 89.96 -7.31 142
غ**** دوشنبه 16 آبان 1401 11,906 (6.94) 61.94 52.61 -4.37 142
ک**** دوشنبه 16 آبان 1401 20,310 (6.95) 76.76 65.29 -7.93 142
پ**** دوشنبه 16 آبان 1401 2,304 (4.96) 58.38 53.65 -10.29 142
ق**** دوشنبه 16 آبان 1401 8,510 (5.51) 44.89 41.60 -6.58 142
ش**** دوشنبه 16 آبان 1401 8,500 (4.8) 72.59 66.59 -1.65 142
ش**** دوشنبه 16 آبان 1401 4,681 (4.97) 103.59 98.89 -4.70 142
د**** دوشنبه 16 آبان 1401 18,760 (4.98) 37.21 35.50 -3.14 142
و**** دوشنبه 16 آبان 1401 2,140 (7) 106.07 103.97 -7.10 142
س**** یکشنبه 15 آبان 1401 16,800 (4.34) 94.64 77.26 -1.96 143
ک**** یکشنبه 15 آبان 1401 11,300 (4.92) 53.10 41.95 3.45 143
خ**** یکشنبه 15 آبان 1401 3,227 (6.99) 63.31 45.62 4.59 143
خ**** یکشنبه 15 آبان 1401 2,056 (4.95) 75.34 66.83 2.09 143
ش**** یکشنبه 15 آبان 1401 9,070 (4.97) 64.94 55.35 0.88 143
س**** یکشنبه 15 آبان 1401 29,020 (4.99) 69.37 66.47 -1.79 143
ک**** یکشنبه 15 آبان 1401 6,810 (4.93) 45.23 44.64 -7.93 143
ش**** یکشنبه 15 آبان 1401 32,700 (6.79) 20.34 17.09 -15.14 143
ک**** یکشنبه 15 آبان 1401 10,500 (2.23) 90.00 78.86 -9.43 143
س**** یکشنبه 15 آبان 1401 6,250 (4.86) 66.72 65.28 1.92 143
پ**** یکشنبه 15 آبان 1401 32,090 (1.35) 29.42 16.14 -13.21 143
ف**** یکشنبه 15 آبان 1401 22,170 (1.46) 42.08 37.57 -4.24 143
ن**** یکشنبه 15 آبان 1401 93,420 (1.18) 46.97 46.97 -4.69 143
ک**** یکشنبه 15 آبان 1401 36,000 (4.04) 88.19 76.22 -2.78 143
و**** یکشنبه 15 آبان 1401 46,100 (-2.94) 17.25 -1.41 -11.71 143
ک**** یکشنبه 15 آبان 1401 25,020 (4.99) 41.81 31.41 -8.19 143
و**** شنبه 14 آبان 1401 14,290 (6.96) 85.37 70.82 -0.63 144
ا**** شنبه 14 آبان 1401 11,610 (4.97) 123.94 116.62 1.64 144
س**** شنبه 14 آبان 1401 7,740 (6.75) 51.03 44.44 -10.34 144
س**** شنبه 14 آبان 1401 9,430 (5.01) 83.46 73.81 -9.86 144
و**** شنبه 14 آبان 1401 827 (3.33) 132.29 102.06 -1.93 144
ت**** شنبه 14 آبان 1401 10,180 (4.94) 86.25 86.25 0.00 144
ث**** چهارشنبه 11 آبان 1401 2,822 (4.28) 94.90 87.46 -0.43 147
پ**** سه شنبه 10 آبان 1401 6,248 (4.93) 91.90 81.98 -0.69 148
و**** سه شنبه 10 آبان 1401 2,060 (2.79) 57.77 57.77 -3.88 148
و**** سه شنبه 10 آبان 1401 1,923 (6.95) 21.32 12.17 -14.82 148
د**** سه شنبه 10 آبان 1401 1,545 (4.88) 136.83 136.76 -2.91 148
غ**** یکشنبه 8 آبان 1401 12,750 (2.98) 45.18 45.18 0.78 150
ز**** سه شنبه 3 آبان 1401 1,909 (0.16) 52.54 52.54 -9.64 155
د**** دوشنبه 2 آبان 1401 13,940 (2.95) 47.63 37.45 -2.94 156
ز**** دوشنبه 2 آبان 1401 8,020 (-0.37) 83.67 65.46 -8.48 156
ث**** یکشنبه 1 آبان 1401 1,366 (-1.87) 44.22 39.39 -6.30 157
د**** یکشنبه 1 آبان 1401 11,070 (4.14) 137.85 129.72 -3.52 157
غ**** یکشنبه 1 آبان 1401 8,142 (4.68) 243.28 197.22 -11.09 157
غ**** یکشنبه 1 آبان 1401 12,043 (3.29) 58.60 54.28 -12.07 157
س**** یکشنبه 1 آبان 1401 8,380 (1.58) 69.09 35.08 -5.97 157
ت**** شنبه 30 مهر 1401 18,580 (2.99) 53.12 48.01 -6.51 158
ق**** شنبه 30 مهر 1401 8,750 (2.45) 17.60 10.86 -12.00 158
ش**** شنبه 30 مهر 1401 2,967 (3.24) 68.35 63.90 -6.81 158
ک**** شنبه 30 مهر 1401 1,163 (1.96) 47.03 44.20 -7.05 158
ن**** چهارشنبه 27 مهر 1401 1,439 (6.35) 54.48 54.48 -5.98 161
آ**** چهارشنبه 27 مهر 1401 1,245 (6.95) 58.23 48.92 -12.45 161
س**** چهارشنبه 27 مهر 1401 7,620 (6.87) 53.41 46.72 -13.25 161
ح**** دوشنبه 25 مهر 1401 35,650 (0.42) 70.83 60.03 -5.05 163
پ**** شنبه 23 مهر 1401 6,271 (4.99) 91.20 81.31 -9.36 165
ن**** چهارشنبه 20 مهر 1401 92,630 (2.99) 48.22 48.22 -10.93 168
پ**** چهارشنبه 20 مهر 1401 3,102 (0.37) 54.87 36.81 -16.89 168
ش**** سه شنبه 19 مهر 1401 4,426 (3.97) 107.18 103.57 -3.32 169
غ**** دوشنبه 18 مهر 1401 2,489 (4.98) 96.87 83.69 -5.99 170
و**** سه شنبه 12 مهر 1401 2,190 (3.37) 44.29 42.88 -9.36 176
س**** سه شنبه 12 مهر 1401 47,210 (3.8) 17.64 17.39 -16.16 176
ب**** دوشنبه 11 مهر 1401 3,505 (0.14) 16.29 8.59 -15.78 177
ش**** شنبه 9 مهر 1401 18,890 (-1.97) 108.58 97.46 -14.29 179
ف**** دوشنبه 4 مهر 1401 5,386 (6.99) 75.45 68.77 -7.91 184
و**** چهارشنبه 30 شهریور 1401 1,892 (4.24) 23.31 18.60 -16.49 189
ک**** دوشنبه 28 شهریور 1401 19,490 (4.95) 6.21 -3.49 -42.23 191
ح**** دوشنبه 28 شهریور 1401 1,948 (2.58) 171.56 171.56 -17.92 191
ک**** دوشنبه 28 شهریور 1401 18,060 (6.99) 63.34 53.10 -26.63 191
و**** یکشنبه 27 شهریور 1401 9,400 (2.95) 131.28 122.34 -23.30 192
ب**** یکشنبه 27 شهریور 1401 13,150 (4.94) 25.55 22.89 -19.39 192
ک**** چهارشنبه 23 شهریور 1401 14,810 (4.96) 50.78 50.78 -39.64 196
ح**** چهارشنبه 23 شهریور 1401 2,186 (2.96) 179.96 71.96 -3.89 196
ت**** دوشنبه 21 شهریور 1401 52,150 (2.96) 23.87 7.00 -22.53 198
ق**** دوشنبه 21 شهریور 1401 120,100 (2.95) 166.99 166.99 2.21 198
و**** یکشنبه 20 شهریور 1401 8,080 (3.98) 24.38 21.29 -29.08 199
ف**** شنبه 19 شهریور 1401 27,550 (2.99) 47.91 8.89 -27.40 200
ث**** چهارشنبه 16 شهریور 1401 12,660 (-0.07) 112.72 79.23 -24.88 203
س**** چهارشنبه 16 شهریور 1401 4,790 (2.81) 105.01 94.36 -6.49 203
ث**** سه شنبه 15 شهریور 1401 1,468 (4.7) 35.29 35.29 -14.78 204
خ**** سه شنبه 15 شهریور 1401 30,560 (4.94) 25.52 12.21 -32.82 204
و**** سه شنبه 15 شهریور 1401 7,970 (6.97) 26.10 22.96 -28.11 204
و**** سه شنبه 15 شهریور 1401 4,058 (2.08) 40.22 36.27 -26.07 204
ر**** سه شنبه 15 شهریور 1401 3,260 (3.98) 6.17 6.17 -35.55 204
ش**** سه شنبه 15 شهریور 1401 11,830 (0.16) 41.08 35.76 -21.81 204
ا**** دوشنبه 14 شهریور 1401 7,410 (6.92) 27.26 25.37 -24.29 205
ق**** یکشنبه 13 شهریور 1401 5,360 (1.9) 86.19 38.06 -6.90 206
ک**** یکشنبه 13 شهریور 1401 12,050 (4.96) 43.57 33.11 -17.01 206
ش**** یکشنبه 13 شهریور 1401 7,080 (2.9) 68.93 49.44 -20.90 206
پ**** یکشنبه 13 شهریور 1401 1,239 (1.89) 37.61 37.61 -17.43 206
ت**** شنبه 12 شهریور 1401 53,000 (1.72) 21.89 5.28 -23.77 207
آ**** چهارشنبه 9 شهریور 1401 6,900 (4.86) 23.91 15.65 -17.68 210
ک**** چهارشنبه 9 شهریور 1401 1,933 (1.61) 79.72 78.32 -18.73 210
ک**** چهارشنبه 9 شهریور 1401 13,630 (4.92) 27.37 22.08 -24.87 210
غ**** سه شنبه 8 شهریور 1401 40,250 (6.9) 84.35 -11.18 -12.55 211
ف**** سه شنبه 8 شهریور 1401 3,413 (1.6) 64.08 54.12 -33.78 211
ش**** دوشنبه 7 شهریور 1401 10,900 (-0.54) 4.68 -16.24 -32.94 212
ک**** دوشنبه 7 شهریور 1401 1,360 (2.56) 60.81 58.09 -24.04 212
خ**** دوشنبه 7 شهریور 1401 112,030 (4.99) 21.39 21.35 -5.11 212
ب**** دوشنبه 7 شهریور 1401 3,756 (4.96) 64.00 64.00 -25.00 212
س**** دوشنبه 7 شهریور 1401 19,870 (4.96) 15.05 15.05 -21.74 212
ث**** یکشنبه 6 شهریور 1401 1,437 (-0.69) 37.09 32.50 -12.94 213
د**** یکشنبه 6 شهریور 1401 12,418 (4.98) 69.35 55.42 -7.52 213
د**** یکشنبه 6 شهریور 1401 4,809 (4.87) 68.43 66.98 -11.35 213
ش**** یکشنبه 6 شهریور 1401 4,230 (1.97) 35.46 35.46 -2.84 213
و**** شنبه 5 شهریور 1401 2,883 (5.99) 58.17 28.34 -25.08 214
و**** شنبه 5 شهریور 1401 1,418 (2.98) 31.17 18.76 -23.91 214
پ**** شنبه 5 شهریور 1401 3,051 (4.88) 63.88 53.72 -16.42 214
غ**** شنبه 5 شهریور 1401 3,704 (5.98) 92.76 88.98 -2.54 214
ش**** شنبه 5 شهریور 1401 1,660 (1.52) 72.11 72.11 -23.86 214
ک**** شنبه 5 شهریور 1401 4,430 (2.89) 46.73 41.99 -36.57 214
ن**** شنبه 5 شهریور 1401 1,445 (1.83) 53.84 53.84 -12.73 214
غ**** شنبه 5 شهریور 1401 13,099 (4.43) 47.19 38.71 -21.41 214
خ**** چهارشنبه 2 شهریور 1401 5,930 (2.95) 44.86 36.59 0.00 217
و**** چهارشنبه 2 شهریور 1401 1,902 (5.96) 45.37 45.37 -26.39 217
م**** چهارشنبه 2 شهریور 1401 1,216 (5.92) 48.03 21.30 -6.25 217
ث**** چهارشنبه 2 شهریور 1401 1,470 (4.92) 67.07 67.07 -18.50 217
ب**** چهارشنبه 2 شهریور 1401 12,990 (4.92) 27.10 24.40 -18.40 217
آ**** چهارشنبه 2 شهریور 1401 9,490 (4.97) 31.40 30.14 -17.07 217
ف**** چهارشنبه 2 شهریور 1401 1,337 (4.94) 83.25 68.66 -26.93 217
ه**** چهارشنبه 2 شهریور 1401 4,940 (2.34) 14.49 8.18 -16.01 217
ب**** چهارشنبه 2 شهریور 1401 6,250 (5.93) 33.12 28.00 -29.70 217
غ**** چهارشنبه 2 شهریور 1401 40,200 (3.74) 84.58 -11.07 -12.44 217
غ**** چهارشنبه 2 شهریور 1401 10,650 (3.19) 141.31 64.23 -29.58 217
ث**** چهارشنبه 2 شهریور 1401 7,600 (1.87) 76.18 76.18 -30.39 217
ک**** چهارشنبه 2 شهریور 1401 2,658 (5.98) 82.09 76.19 -33.75 217
ش**** چهارشنبه 2 شهریور 1401 1,805 (2.9) 10.42 10.42 -30.75 217
ز**** چهارشنبه 2 شهریور 1401 7,250 (0.97) 22.07 14.76 -28.14 217
س**** چهارشنبه 2 شهریور 1401 22,300 (2.81) 27.53 27.53 -25.34 217
د**** چهارشنبه 2 شهریور 1401 1,639 (4.99) 129.35 115.25 -14.83 217
غ**** سه شنبه 1 شهریور 1401 3,840 (1.72) 88.80 73.18 -12.68 218
ز**** سه شنبه 1 شهریور 1401 5,357 (2.99) 48.96 48.96 -21.13 218
ح**** سه شنبه 1 شهریور 1401 38,250 (2.27) 59.22 57.12 -15.29 218
چ**** سه شنبه 1 شهریور 1401 2,756 (4.43) 37.88 34.33 -27.43 218
س**** سه شنبه 1 شهریور 1401 41,690 (4.98) 68.43 52.24 -20.00 218
ح**** دوشنبه 31 مرداد 1401 3,701 (0.35) 50.23 41.85 -18.02 219
ث**** شنبه 29 مرداد 1401 1,105 (2.97) 45.79 45.79 -6.33 221
ت**** شنبه 29 مرداد 1401 3,360 (5) 76.79 60.71 -25.18 221
ث**** چهارشنبه 26 مرداد 1401 3,900 (1.93) 32.31 31.03 -7.49 224
و**** چهارشنبه 26 مرداد 1401 120,160 (4.99) 29.64 16.74 -24.26 224
ث**** سه شنبه 25 مرداد 1401 25,400 (2.83) 25.98 9.84 -25.12 225
و**** سه شنبه 25 مرداد 1401 1,381 (1.69) 31.21 20.56 -24.33 225
ف**** سه شنبه 25 مرداد 1401 1,320 (-0.22) 57.80 57.80 -20.45 225
و**** سه شنبه 25 مرداد 1401 1,931 (-1.12) 20.82 11.70 -18.18 225
و**** سه شنبه 25 مرداد 1401 2,297 (4.07) 87.20 86.90 -22.81 225
ت**** شنبه 22 مرداد 1401 5,640 (4.91) 17.20 6.91 -11.52 228
ش**** شنبه 22 مرداد 1401 978 (4.93) 36.50 33.44 -23.01 228
ف**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 28,700 (2.5) 41.99 1.57 -30.31 238
و**** سه شنبه 11 مرداد 1401 14,400 (1.98) 83.96 71.18 -12.99 239
چ**** چهارشنبه 29 تیر 1401 5,990 (4.9) 25.88 25.88 -39.70 252
م**** یکشنبه 26 تیر 1401 1,221 (0.32) 47.42 20.80 -10.81 255
ت**** یکشنبه 26 تیر 1401 5,570 (4.5) 18.67 8.26 -13.29 255

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.