سیگنال طلایی خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه + پول هوشمند + حجم مشکوک

شناسه: 75799941
%39
هشدار خرید

این فیلتر، اولین فیلتر از مجموعه میانگین های طلایی 1 است.
اساس این فیلتر بر سیگنال خرید میانگین های متحرک 8 و 21 روزه بنا شده است و برای استحکام بیشتر و ریسک کمتر، موارد متععد تابلوخوانی، بنیادی و تکنیکال به فیلتر اضافه شده است.

برای معامله بر اساس این فیلتر، یک استراتژی تهیه و بهینه شده است و شما میتوانید معاملات خود را با استراتژی ذکر شده هماهنگ کنید.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ دوشنبه 30 تیر 1399 تا یکشنبه 3 بهمن 1400 تعداد 370 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 38.71 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -31.17 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و -20.99 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 83 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 73 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
د**** یکشنبه 3 بهمن 1400 23,380 (2.4) 6.03 -5.77 -5.77 3
خ**** شنبه 2 بهمن 1400 55,300 (4.93) 2.62 -6.78 -6.78 4
ش**** شنبه 2 بهمن 1400 6,480 (0.93) 0.93 -6.48 -9.10 4
ق**** شنبه 2 بهمن 1400 4,773 (4.99) 2.66 -7.08 -7.10 4
ن**** چهارشنبه 29 دی 1400 11,510 (2.95) 1.30 -4.43 -7.30 7
م**** سه شنبه 28 دی 1400 28,950 (4.89) 11.40 -2.42 -2.42 8
ج**** یکشنبه 26 دی 1400 2,468 (2.96) 2.51 -3.93 -6.93 10
و**** یکشنبه 26 دی 1400 1,893 (2.99) 2.43 -6.23 -6.23 10
ب**** یکشنبه 26 دی 1400 21,440 (4.99) 9.00 -52.99 -52.99 10
چ**** یکشنبه 26 دی 1400 2,752 (4.99) 2.83 -9.16 -11.48 10
ز**** چهارشنبه 22 دی 1400 18,300 (4.99) 2.46 -9.45 -9.67 14
ف**** سه شنبه 21 دی 1400 17,030 (4.92) 0.88 -22.08 -24.13 15
ک**** سه شنبه 21 دی 1400 29,400 (4.81) 11.22 -3.74 -4.08 15
س**** دوشنبه 20 دی 1400 5,400 (4.44) 7.41 -28.76 -28.76 16
ث**** دوشنبه 20 دی 1400 9,360 (4.93) 29.59 28.95 0.11 16
و**** یکشنبه 19 دی 1400 2,475 (1.3) 0.97 -8.24 -8.61 17
ق**** یکشنبه 19 دی 1400 23,800 (4.98) 10.71 0.34 -8.19 17
س**** یکشنبه 19 دی 1400 15,120 (5) 4.23 -16.60 -17.92 17
و**** شنبه 18 دی 1400 5,060 (1.52) 0.79 -8.85 -8.85 18
چ**** چهارشنبه 15 دی 1400 8,540 (4.91) 11.48 -9.84 -11.94 21
ث**** چهارشنبه 15 دی 1400 1,895 (4.98) 3.11 -10.55 -11.29 21
و**** سه شنبه 14 دی 1400 3,348 (4.98) 3.79 -22.64 -22.82 22
ح**** دوشنبه 13 دی 1400 22,760 (-3.8) 0.75 -27.99 -27.99 23
و**** یکشنبه 12 دی 1400 11,250 (2.73) 1.33 -25.60 -25.60 24
غ**** یکشنبه 12 دی 1400 2,042 (4.98) 3.82 -29.97 -32.42 24
د**** شنبه 11 دی 1400 19,010 (4.96) -0.32 -24.09 -24.09 25
خ**** شنبه 11 دی 1400 1,078 (-0.55) 5.01 -14.01 -14.94 25
م**** شنبه 11 دی 1400 1,179 (0) 6.87 -10.52 -12.04 25
ق**** چهارشنبه 8 دی 1400 23,590 (4.98) 4.71 -14.96 -15.01 28
ش**** چهارشنبه 8 دی 1400 6,110 (4.08) 1.31 -37.81 -37.81 28
و**** چهارشنبه 8 دی 1400 2,110 (3.53) 25.59 7.16 -1.37 28
ق**** چهارشنبه 8 دی 1400 3,600 (4.98) 3.94 -14.44 -14.47 28
ش**** سه شنبه 7 دی 1400 21,900 (4.93) 1.37 -23.33 -23.38 29
ه**** سه شنبه 7 دی 1400 8,570 (2.88) 0.93 -26.49 -26.49 29
خ**** دوشنبه 6 دی 1400 1,690 (3.42) 5.03 -12.90 -14.56 30
س**** دوشنبه 6 دی 1400 23,810 (3.2) 0.80 -19.24 -19.28 30
ک**** دوشنبه 6 دی 1400 1,265 (4.97) 6.25 -14.31 -14.31 30
ف**** دوشنبه 6 دی 1400 4,140 (1.97) 14.40 -18.77 -18.77 30
و**** دوشنبه 6 دی 1400 14,000 (-0.42) 0.00 0.00 0.00 30
ش**** دوشنبه 6 دی 1400 11,190 (-0.17) 0.00 -1.97 -2.95 30
س**** یکشنبه 5 دی 1400 46,999 (2.65) 3.06 -12.55 -12.87 31
ا**** یکشنبه 5 دی 1400 7,430 (4.94) 5.65 -14.00 -15.61 31
ش**** یکشنبه 5 دی 1400 6,690 (4.85) 3.14 -9.42 -11.96 31
ز**** یکشنبه 5 دی 1400 18,580 (4.97) 2.26 -10.82 -11.03 31
ش**** یکشنبه 5 دی 1400 6,320 (2.1) 3.64 -16.61 -19.62 31
و**** یکشنبه 5 دی 1400 3,149 (0.38) 6.32 -12.38 -14.99 31
ک**** یکشنبه 5 دی 1400 15,920 (-2.39) 2.95 -20.85 -20.85 31
ث**** شنبه 4 دی 1400 7,395 (-1.04) 5.45 -27.92 -27.92 32
ف**** شنبه 4 دی 1400 7,030 (4.61) 5.97 -9.10 -12.80 32
و**** شنبه 4 دی 1400 1,872 (3.94) 10.63 -8.28 -11.38 32
ش**** شنبه 4 دی 1400 14,339 (3.77) 5.93 -17.71 -21.05 32
ز**** چهارشنبه 1 دی 1400 7,821 (4.99) 5.87 -10.63 -15.10 35
ف**** چهارشنبه 1 دی 1400 17,230 (4.99) 4.35 -12.94 -13.87 35
غ**** چهارشنبه 1 دی 1400 4,496 (4.99) 6.76 -8.41 -12.21 35
پ**** چهارشنبه 1 دی 1400 33,630 (4.99) 4.01 -25.30 -25.30 35
س**** دوشنبه 29 آذر 1400 16,510 (4.95) 4.66 -9.09 -9.09 37
پ**** شنبه 13 آذر 1400 57,310 (-1.28) 2.42 -31.25 -32.65 53
د**** سه شنبه 9 آذر 1400 20,700 (1.22) 5.41 -8.74 -9.47 57
د**** شنبه 6 آذر 1400 23,397 (4.39) 5.95 -16.14 -19.95 60
ت**** شنبه 6 آذر 1400 61,198 (-2.24) 0.49 -22.79 -22.79 60
م**** دوشنبه 1 آذر 1400 1,271 (4.78) 2.52 -16.99 -18.57 65
ف**** یکشنبه 30 آبان 1400 1,660 (4.79) 1.20 -31.33 -32.47 66
و**** سه شنبه 25 آبان 1400 3,636 (2.97) 10.75 -21.73 -21.73 71
خ**** یکشنبه 23 آبان 1400 3,687 (2.35) 6.73 -28.56 -28.91 73
د**** چهارشنبه 19 آبان 1400 5,860 (0.63) -0.34 -36.35 -37.42 77
ز**** چهارشنبه 19 آبان 1400 8,372 (4.99) 0.33 -16.51 -21.15 77
ر**** چهارشنبه 19 آبان 1400 5,920 (4.96) 17.74 -23.82 -23.82 77
س**** سه شنبه 18 آبان 1400 37,545 (4.99) 63.67 -22.23 -22.23 78
م**** یکشنبه 16 آبان 1400 1,259 (-0.31) 3.49 -16.20 -17.79 80
گ**** شنبه 15 آبان 1400 2,124 (4.99) 11.02 -44.26 -44.40 81
ف**** شنبه 15 آبان 1400 1,340 (-0.66) 1.34 -37.99 -37.99 81
و**** چهارشنبه 28 مهر 1400 2,145 (2.97) 0.19 -31.19 -35.15 98
ف**** سه شنبه 20 مهر 1400 6,525 (-0.98) 2.38 -21.38 -22.61 106
ک**** دوشنبه 19 مهر 1400 24,399 (4.99) -0.41 -10.04 -23.46 107
ث**** شنبه 17 مهر 1400 7,994 (1.21) 9.73 -15.06 -15.06 109
ف**** دوشنبه 12 مهر 1400 13,640 (0.78) 13.64 -42.60 -42.60 114
س**** یکشنبه 4 مهر 1400 8,112 (2.99) 4.97 -34.29 -35.65 122
غ**** سه شنبه 30 شهریور 1400 13,930 (3.49) 2.01 -40.85 -40.85 127
و**** شنبه 27 شهریور 1400 3,738 (1.27) 7.73 -23.86 -23.86 130
ث**** چهارشنبه 24 شهریور 1400 5,900 (2.43) 1.53 -54.24 -54.24 133
ف**** یکشنبه 21 شهریور 1400 2,370 (2.99) 6.29 -31.18 -32.66 136
ک**** چهارشنبه 17 شهریور 1400 25,025 (4.99) 3.51 -12.29 -25.38 140
ا**** دوشنبه 15 شهریور 1400 65,000 (3.35) 2.88 -35.26 -36.97 142
ف**** دوشنبه 15 شهریور 1400 25,770 (3.28) 11.29 -43.50 -44.86 142
د**** دوشنبه 15 شهریور 1400 195,930 (0.17) 2.82 -46.79 -46.79 142
ک**** دوشنبه 15 شهریور 1400 6,990 (3.86) 4.15 -37.35 -51.32 142
و**** دوشنبه 15 شهریور 1400 5,111 (1.67) 7.85 -4.52 -14.30 142
و**** دوشنبه 15 شهریور 1400 14,450 (1.66) 0.00 -32.80 -32.80 142
س**** سه شنبه 9 شهریور 1400 111,259 (4.99) 43.81 -25.53 -36.99 148
و**** دوشنبه 8 شهریور 1400 7,500 (4.89) 5.73 -70.43 -70.43 149
آ**** یکشنبه 7 شهریور 1400 6,724 (2.98) 11.45 -25.94 -27.13 150
و**** یکشنبه 7 شهریور 1400 3,118 (2.97) 36.72 29.54 -3.14 150
ر**** یکشنبه 7 شهریور 1400 45,999 (-0.55) 15.18 -49.24 -49.24 150
و**** یکشنبه 7 شهریور 1400 13,100 (0.51) 2.90 -33.44 -38.78 150
ث**** یکشنبه 7 شهریور 1400 49,020 (0.92) 15.26 -31.68 -31.68 150
خ**** شنبه 6 شهریور 1400 56,030 (4.98) 69.20 17.79 2.55 151
ق**** شنبه 6 شهریور 1400 18,450 (3.18) 11.92 -30.62 -30.62 151
ب**** شنبه 6 شهریور 1400 27,940 (4.99) 11.31 -57.70 -57.70 151
ر**** چهارشنبه 3 شهریور 1400 83,120 (4.99) 27.53 -43.94 -43.94 154
د**** چهارشنبه 3 شهریور 1400 13,610 (4.93) 29.98 -37.55 -44.82 154
و**** چهارشنبه 3 شهریور 1400 3,195 (1.97) 5.73 -44.41 -46.79 154
خ**** چهارشنبه 3 شهریور 1400 11,630 (4.96) 15.65 -51.85 -51.85 154
خ**** چهارشنبه 3 شهریور 1400 5,896 (4.94) 19.30 -61.72 -61.72 154
و**** چهارشنبه 3 شهریور 1400 4,479 (4.96) 5.51 -64.43 -64.43 154
ا**** چهارشنبه 3 شهریور 1400 67,990 (4.98) 3.82 -38.11 -39.74 154
ث**** چهارشنبه 3 شهریور 1400 9,490 (-3.06) 11.38 -55.41 -57.86 154
پ**** سه شنبه 2 شهریور 1400 21,900 (4.98) 6.58 -31.28 -45.80 155
چ**** سه شنبه 2 شهریور 1400 13,860 (5) 24.31 -58.95 -58.95 155
ب**** سه شنبه 2 شهریور 1400 2,605 (4.97) 18.96 -46.26 -46.87 155
و**** سه شنبه 2 شهریور 1400 3,567 (4.99) 9.14 -46.73 -48.25 155
غ**** سه شنبه 2 شهریور 1400 5,089 (4.99) 30.67 -19.08 -25.53 155
ت**** سه شنبه 2 شهریور 1400 15,206 (4.99) 3.91 -54.69 -54.95 155
چ**** دوشنبه 1 شهریور 1400 4,583 (4.99) 11.28 -62.14 -62.14 156
ک**** دوشنبه 1 شهریور 1400 12,620 (4.99) 20.05 -46.67 -48.49 156
ت**** یکشنبه 31 مرداد 1400 7,270 (4.9) 14.31 -59.85 -59.85 157
غ**** یکشنبه 31 مرداد 1400 3,588 (4.97) 20.60 -42.78 -43.23 157
پ**** یکشنبه 31 مرداد 1400 6,990 (2.19) 19.89 -48.15 -48.15 157
چ**** یکشنبه 31 مرداد 1400 4,025 (4.98) 23.28 -36.70 -38.16 157
م**** یکشنبه 31 مرداد 1400 45,200 (2.99) 19.47 -20.69 -20.69 157
ف**** یکشنبه 31 مرداد 1400 2,095 (4.95) 16.66 -45.58 -46.49 157
ر**** یکشنبه 31 مرداد 1400 4,900 (5) 28.24 -34.69 -36.63 157
س**** یکشنبه 24 مرداد 1400 15,710 (4.94) 10.76 -48.31 -49.20 164
خ**** یکشنبه 24 مرداد 1400 5,246 (4.92) 54.27 -35.25 -35.25 164
ب**** یکشنبه 24 مرداد 1400 2,467 (4.97) 27.52 -37.58 -39.36 164
ت**** یکشنبه 24 مرداد 1400 7,230 (4.17) 13.28 -18.95 -34.16 164
و**** یکشنبه 24 مرداد 1400 11,200 (2.72) 21.94 -28.30 -28.75 164
پ**** شنبه 23 مرداد 1400 3,030 (2.43) 8.91 -53.14 -54.06 165
ش**** شنبه 23 مرداد 1400 21,750 (4.97) 14.94 -25.61 -30.85 165
ک**** شنبه 23 مرداد 1400 39,690 (5) 21.24 -49.38 -49.38 165
ش**** شنبه 23 مرداد 1400 8,380 (4.88) 18.14 -49.70 -49.70 165
ل**** چهارشنبه 20 مرداد 1400 39,010 (4.97) 16.30 -19.64 -26.99 168
ح**** چهارشنبه 20 مرداد 1400 4,200 (2.18) 32.60 -55.00 -55.43 168
ت**** چهارشنبه 20 مرداد 1400 3,557 (2.98) 19.88 -48.83 -49.62 168
ق**** چهارشنبه 20 مرداد 1400 4,758 (5) 32.81 -18.50 -18.50 168
ز**** چهارشنبه 20 مرداد 1400 2,916 (0.93) 26.89 -33.81 -35.77 168
غ**** سه شنبه 19 مرداد 1400 9,876 (4.92) 34.67 -24.97 -24.97 169
و**** سه شنبه 19 مرداد 1400 4,831 (4.99) 33.99 -37.76 -38.29 169
ز**** سه شنبه 19 مرداد 1400 19,350 (4.99) 22.33 -37.11 -38.19 169
ف**** سه شنبه 19 مرداد 1400 25,180 (4.96) 43.45 -18.78 -32.88 169
ل**** سه شنبه 19 مرداد 1400 52,400 (4.98) 38.87 -25.38 -28.40 169
خ**** سه شنبه 19 مرداد 1400 25,729 (2.99) 24.35 -16.63 -16.63 169
پ**** سه شنبه 19 مرداد 1400 32,230 (4.98) 18.06 -23.70 -33.76 169
چ**** سه شنبه 19 مرداد 1400 14,510 (0) 21.23 -46.93 -49.55 169
غ**** دوشنبه 18 مرداد 1400 3,511 (4.64) 23.24 -41.53 -41.98 170
ش**** دوشنبه 18 مرداد 1400 16,452 (4.99) 29.27 -28.28 -31.19 170
د**** دوشنبه 18 مرداد 1400 31,500 (2.5) 54.79 -9.87 -30.03 170
پ**** شنبه 16 مرداد 1400 5,890 (2.25) 8.83 7.13 -11.71 172
غ**** چهارشنبه 13 مرداد 1400 49,241 (4.55) 11.12 -29.53 -47.81 175
م**** دوشنبه 11 مرداد 1400 6,688 (2.95) 8.97 -32.72 -36.30 177
ه**** یکشنبه 10 مرداد 1400 9,060 (4.98) 18.43 -30.46 -30.46 178
ن**** یکشنبه 10 مرداد 1400 5,369 (4.98) 18.85 -43.38 -43.38 178
آ**** دوشنبه 4 مرداد 1400 1,837 (2.97) 32.17 -29.45 -29.45 184
ر**** دوشنبه 28 تیر 1400 48,500 (2.29) 9.24 -51.86 -51.86 191
م**** دوشنبه 28 تیر 1400 16,390 (4.99) 18.36 -45.21 -48.08 191
ت**** دوشنبه 28 تیر 1400 14,944 (4.99) 32.83 -53.69 -57.31 191
ک**** دوشنبه 28 تیر 1400 16,320 (0.61) 48.47 -22.79 -22.79 191
ب**** یکشنبه 27 تیر 1400 26,690 (4.99) 16.52 -55.71 -55.71 192
غ**** شنبه 26 تیر 1400 3,598 (4.98) 20.26 -42.94 -43.39 193
ش**** شنبه 26 تیر 1400 8,380 (4.88) 18.14 -49.70 -49.70 193
ح**** چهارشنبه 23 تیر 1400 34,729 (4.99) 26.70 -18.22 -26.23 196
ش**** چهارشنبه 23 تیر 1400 40,932 (2.99) 18.86 9.45 -1.06 196
ک**** چهارشنبه 23 تیر 1400 16,280 (4.96) 32.68 -28.13 -29.79 196
ف**** چهارشنبه 23 تیر 1400 24,930 (2.8) 44.89 -17.97 -32.21 196
ق**** چهارشنبه 23 تیر 1400 5,625 (2.36) 8.98 -21.16 -28.30 196
و**** سه شنبه 22 تیر 1400 5,380 (-1.33) 4.09 -9.29 -18.59 197
ش**** سه شنبه 22 تیر 1400 18,213 (4.98) 19.93 -47.95 -47.95 197
و**** دوشنبه 21 تیر 1400 4,060 (2.13) 15.20 -32.04 -34.78 198
خ**** دوشنبه 21 تیر 1400 25,870 (2.99) 23.68 -17.09 -17.09 198
و**** یکشنبه 20 تیر 1400 13,690 (1.89) 16.86 -15.05 -27.47 199
پ**** یکشنبه 20 تیر 1400 33,250 (4.98) 14.44 -26.05 -35.79 199
ز**** یکشنبه 20 تیر 1400 4,624 (-1.38) 32.35 -35.19 -43.75 199
و**** شنبه 19 تیر 1400 15,354 (2.99) 12.40 -48.29 -48.29 200
و**** شنبه 19 تیر 1400 3,432 (2.97) 2.53 -48.25 -50.47 200
د**** شنبه 19 تیر 1400 19,490 (5.63) 28.17 -3.08 -6.52 200
ر**** شنبه 19 تیر 1400 5,820 (4.86) 35.74 -22.51 -22.51 200
د**** شنبه 19 تیر 1400 6,440 (4.88) 21.12 -42.08 -43.06 200
ق**** چهارشنبه 16 تیر 1400 59,070 (2.12) 15.12 -31.91 -46.27 203
ف**** سه شنبه 15 تیر 1400 32,590 (2.25) 18.40 -58.55 -58.55 204
ش**** سه شنبه 15 تیر 1400 10,298 (3.41) 42.16 6.53 -5.23 204
ک**** سه شنبه 15 تیر 1400 9,040 (-1.52) 59.73 -46.90 -47.35 204
و**** سه شنبه 15 تیر 1400 13,690 (2.99) 16.86 -15.05 -27.47 204
د**** سه شنبه 15 تیر 1400 12,910 (4.95) 34.78 -11.31 -14.02 204
و**** دوشنبه 14 تیر 1400 6,280 (4.84) 33.12 -27.60 -27.60 205
ش**** دوشنبه 14 تیر 1400 21,740 (4.97) 15.00 -25.57 -30.82 205
ب**** دوشنبه 14 تیر 1400 2,341 (4.97) 34.39 -34.22 -36.10 205
غ**** دوشنبه 14 تیر 1400 65,280 (1.57) 35.80 -26.93 -27.80 205
و**** دوشنبه 14 تیر 1400 5,690 (3.26) 35.15 -5.10 -8.26 205
ق**** دوشنبه 14 تیر 1400 33,210 (4.99) 20.14 -28.09 -38.42 205
ل**** دوشنبه 14 تیر 1400 52,750 (0.01) 37.95 -25.88 -28.87 205
و**** یکشنبه 13 تیر 1400 152,870 (0.77) 85.78 -30.64 -30.64 206
ر**** یکشنبه 13 تیر 1400 4,837 (4.89) 29.92 -33.84 -35.81 206
ک**** شنبه 12 تیر 1400 15,287 (4.15) 19.95 -21.04 -28.13 207
ش**** شنبه 12 تیر 1400 9,730 (2.98) 54.57 8.84 -3.01 207
ا**** شنبه 12 تیر 1400 67,840 (4.99) 10.55 -37.97 -39.61 207
ا**** شنبه 12 تیر 1400 4,353 (4.99) 31.86 -20.28 -25.75 207
ا**** شنبه 12 تیر 1400 20,066 (4.99) 45.02 -16.23 -16.23 207
ب**** چهارشنبه 9 تیر 1400 6,188 (4.99) 25.06 -19.52 -25.44 210
د**** سه شنبه 8 تیر 1400 24,720 (4.96) 19.58 -32.32 -32.32 211
د**** سه شنبه 8 تیر 1400 10,759 (4.79) 37.20 -32.80 -32.80 211
ب**** سه شنبه 8 تیر 1400 7,128 (4.99) 31.03 8.31 -15.15 211
آ**** دوشنبه 7 تیر 1400 1,884 (4.95) 28.87 -31.21 -31.21 212
و**** دوشنبه 7 تیر 1400 4,442 (2.99) 32.87 -14.54 -14.54 212
ه**** دوشنبه 7 تیر 1400 8,660 (4.98) 33.03 -14.55 -15.24 212
س**** یکشنبه 6 تیر 1400 15,150 (0.74) 30.69 -30.03 -30.03 213
و**** شنبه 5 تیر 1400 6,874 (4.73) 30.91 -15.33 -16.18 214
س**** شنبه 5 تیر 1400 5,990 (4.9) 44.07 -14.86 -14.86 214
ب**** شنبه 5 تیر 1400 6,890 (3.27) 21.77 -9.43 -31.06 214
ت**** شنبه 5 تیر 1400 25,450 (4.99) 37.05 -38.47 -38.47 214
س**** چهارشنبه 2 تیر 1400 21,170 (-1.58) 71.09 -18.28 -18.28 217
و**** چهارشنبه 2 تیر 1400 9,760 (4.94) 46.41 -24.18 -25.92 217
ش**** چهارشنبه 2 تیر 1400 20,790 (3.89) 49.83 -19.24 -19.29 217
و**** چهارشنبه 2 تیر 1400 14,160 (4.81) 37.64 -1.13 -16.60 217
ف**** چهارشنبه 2 تیر 1400 6,839 (4.08) 21.98 -42.68 -43.88 217
ک**** چهارشنبه 2 تیر 1400 32,640 (4.98) 79.69 35.08 0.18 217
ت**** دوشنبه 31 خرداد 1400 3,719 (4.99) 29.28 -34.44 -39.23 219
و**** دوشنبه 31 خرداد 1400 4,997 (2.9) 48.09 -7.70 -7.70 219
ش**** دوشنبه 31 خرداد 1400 6,000 (-2.24) 121.50 86.50 -1.73 219
و**** یکشنبه 30 خرداد 1400 2,051 (-1.06) 37.49 -16.28 -23.01 220
ش**** شنبه 29 خرداد 1400 11,520 (4.91) 28.47 -13.63 -15.02 221
ش**** شنبه 29 خرداد 1400 10,680 (4.91) 42.04 2.72 -8.90 221
ش**** چهارشنبه 26 خرداد 1400 43,980 (4.98) 53.48 -2.71 -6.78 224
پ**** چهارشنبه 26 خرداد 1400 3,046 (4.97) 60.54 -38.61 -41.79 224
ش**** سه شنبه 25 خرداد 1400 2,385 (1.9) 65.62 17.48 -2.10 225
ش**** شنبه 22 خرداد 1400 84,910 (2.99) 26.82 -1.25 -7.64 228
و**** سه شنبه 11 خرداد 1400 46,640 (4.99) 26.50 -40.91 -40.91 239
ح**** سه شنبه 11 خرداد 1400 7,156 (4.15) 11.92 -34.60 -44.79 239
ش**** سه شنبه 11 خرداد 1400 7,464 (4.99) 42.15 17.23 -10.46 239
ا**** یکشنبه 9 خرداد 1400 1,822 (1.7) 67.67 -23.11 -23.11 241
ش**** شنبه 8 خرداد 1400 97,780 (4.99) 108.21 24.24 -1.81 242
س**** شنبه 8 خرداد 1400 9,238 (2.99) 13.34 -24.44 -32.89 242
ف**** شنبه 8 خرداد 1400 9,430 (4.89) 51.54 -0.74 -6.15 242
ش**** دوشنبه 3 خرداد 1400 9,067 (1.99) 42.05 -22.58 -37.83 247
و**** چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 2,672 (0.41) 28.37 -42.74 -43.64 252
خ**** یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 41,173 (4.97) 44.39 25.20 -15.56 255
ش**** چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 3,930 (0.51) 144.02 38.93 -23.41 259
و**** سه شنبه 21 اردیبهشت 1400 5,960 (5.3) 1.68 -47.10 -47.10 260
س**** دوشنبه 16 فروردین 1400 8,870 (1.14) 28.41 -23.34 -33.37 296
ق**** شنبه 14 فروردین 1400 8,021 (3) 25.00 -35.29 -40.32 298
خ**** چهارشنبه 11 فروردین 1400 8,800 (5.26) 11.36 -24.89 -40.57 301
ک**** چهارشنبه 11 فروردین 1400 25,980 (0.54) 25.37 -24.94 -31.02 301
ف**** سه شنبه 10 فروردین 1400 1,682 (5.62) 3.92 -51.61 -52.26 302
ف**** سه شنبه 10 فروردین 1400 20,380 (3.82) 26.64 -34.89 -36.60 302
و**** سه شنبه 10 فروردین 1400 3,530 (-0.28) 1.42 -32.18 -47.14 302
و**** یکشنبه 8 فروردین 1400 184,300 (-1.67) 54.10 -42.47 -42.47 304
غ**** یکشنبه 8 فروردین 1400 2,998 (5.98) 39.03 -2.00 -20.38 304
م**** یکشنبه 8 فروردین 1400 19,730 (5.96) 5.78 -54.49 -56.87 304
ف**** یکشنبه 8 فروردین 1400 5,100 (5.81) 68.24 31.96 -16.84 304
ق**** شنبه 7 فروردین 1400 65,210 (6) 8.88 -38.32 -51.33 305
پ**** چهارشنبه 27 اسفند 1399 28,360 (5.98) 12.83 -45.28 -45.28 315
و**** چهارشنبه 27 اسفند 1399 6,110 (5.89) 3.11 -48.40 -48.40 315
و**** چهارشنبه 27 اسفند 1399 12,840 (3.55) 16.04 5.92 -30.14 315
و**** سه شنبه 26 اسفند 1399 10,591 (1.68) 34.93 -30.13 -31.73 316
غ**** سه شنبه 26 اسفند 1399 4,610 (5.25) 0.43 -50.89 -53.12 316
ش**** دوشنبه 25 اسفند 1399 9,010 (6) 53.50 2.11 -11.32 317
ش**** یکشنبه 24 اسفند 1399 65,246 (6) 102.00 42.54 -4.34 318
ک**** شنبه 23 اسفند 1399 37,360 (5.99) 56.99 18.01 -24.65 319
ج**** چهارشنبه 20 اسفند 1399 34,400 (1.96) 56.66 22.62 -5.52 322
خ**** سه شنبه 19 اسفند 1399 69,540 (2.99) 93.77 26.91 -15.13 323
ج**** سه شنبه 19 اسفند 1399 72,880 (4.52) 82.60 55.87 -14.04 323
پ**** دوشنبه 18 اسفند 1399 6,750 (2.44) 7.41 -6.52 -22.96 324
ش**** یکشنبه 17 اسفند 1399 2,486 (-1.76) 58.89 12.71 -13.44 325
ش**** شنبه 9 اسفند 1399 21,552 (5.99) 2.40 -56.01 -56.01 333
ف**** چهارشنبه 6 اسفند 1399 1,659 (0) 5.36 -50.93 -51.60 336
ف**** شنبه 2 اسفند 1399 23,641 (3.77) 42.13 14.12 -27.37 340
ق**** چهارشنبه 29 بهمن 1399 6,342 (2.58) 6.13 -38.85 -43.85 343
ح**** سه شنبه 28 بهمن 1399 18,128 (0) 160.45 -21.50 -29.94 344
و**** شنبه 25 بهمن 1399 11,151 (5.99) 28.15 -33.64 -35.16 347
م**** شنبه 25 بهمن 1399 7,072 (6) 7.35 -36.37 -39.76 347
پ**** دوشنبه 20 بهمن 1399 39,793 (4.99) 13.50 -38.21 -46.35 352
ق**** دوشنبه 20 بهمن 1399 80,671 (4) 75.96 64.56 -37.70 352
ح**** دوشنبه 20 بهمن 1399 12,178 (3.19) 44.77 32.94 -26.95 352
س**** سه شنبه 23 دی 1399 33,104 (4.99) 31.72 -29.65 -37.44 379
غ**** یکشنبه 21 دی 1399 31,310 (5) 32.23 -54.90 -54.90 381
م**** چهارشنبه 17 دی 1399 45,367 (5) 65.74 -37.73 -44.34 385
س**** یکشنبه 14 دی 1399 35,476 (2) 41.39 -28.97 -29.41 388
ث**** چهارشنبه 10 دی 1399 11,647 (0.87) 90.77 -60.08 -60.08 392
ش**** چهارشنبه 3 دی 1399 12,987 (4.99) 45.85 -15.53 -36.46 399
ح**** چهارشنبه 3 دی 1399 62,936 (3) 99.89 21.23 -7.64 399
د**** سه شنبه 2 دی 1399 166,758 (3) 62.54 -37.48 -37.48 400
و**** سه شنبه 2 دی 1399 60,550 (3) 39.34 -37.99 -37.99 400
ف**** دوشنبه 1 دی 1399 46,296 (5) 35.24 -34.77 -40.49 401
ف**** یکشنبه 30 آذر 1399 24,002 (4.99) 39.99 12.41 -28.46 402
ک**** دوشنبه 24 آذر 1399 19,890 (-0.47) 44.67 -10.96 -27.33 408
د**** یکشنبه 23 آذر 1399 171,267 (3) 58.26 -39.13 -39.13 409
پ**** شنبه 22 آذر 1399 5,558 (3) 86.47 11.37 -2.91 410
ث**** شنبه 22 آذر 1399 27,220 (-0.87) 51.17 -37.18 -37.18 410
س**** سه شنبه 18 آذر 1399 15,282 (3) 29.95 -30.64 -30.64 414
خ**** دوشنبه 17 آذر 1399 8,117 (6.56) 238.55 74.20 1.03 415
د**** شنبه 15 آذر 1399 43,722 (3) 27.24 -44.42 -47.30 417
غ**** چهارشنبه 12 آذر 1399 38,162 (3) 49.10 -57.05 -67.82 420
ف**** چهارشنبه 12 آذر 1399 5,609 (0.6) 294.90 275.29 -1.39 420
غ**** سه شنبه 11 آذر 1399 31,330 (4.99) 32.14 -54.93 -54.93 421
ف**** سه شنبه 11 آذر 1399 22,310 (4.99) 81.76 -5.60 -5.60 421
و**** دوشنبه 10 آذر 1399 11,237 (3) 144.49 -25.25 -28.25 422
ب**** دوشنبه 10 آذر 1399 68,060 (5) 137.73 89.24 -9.39 422
ش**** دوشنبه 10 آذر 1399 52,997 (5) 373.42 352.86 -3.09 422
ث**** دوشنبه 10 آذر 1399 21,679 (3.75) 27.80 -44.32 -61.11 422
ن**** دوشنبه 10 آذر 1399 11,503 (5) 22.32 -49.67 -49.67 422
ش**** دوشنبه 10 آذر 1399 11,946 (2.38) 58.56 -8.17 -30.92 422
و**** دوشنبه 10 آذر 1399 2,503 (2.98) 74.11 -6.31 -6.31 422

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.