سیگنال طلایی خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه + پول هوشمند + حجم مشکوک

شناسه: 75799941
%138
هشدار خرید

این فیلتر، اولین فیلتر از مجموعه میانگین های طلایی 1 است.
اساس این فیلتر بر سیگنال خرید میانگین های متحرک 8 و 21 روزه بنا شده است و برای استحکام بیشتر و ریسک کمتر، موارد متععد تابلوخوانی، بنیادی و تکنیکال به فیلتر اضافه شده است.

برای معامله بر اساس این فیلتر، یک استراتژی تهیه و بهینه شده است و شما میتوانید معاملات خود را با استراتژی ذکر شده هماهنگ کنید.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ دوشنبه 30 تیر 1399 تا چهارشنبه 8 آذر 1402 تعداد 983 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 138.07 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -22.30 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 63.14 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 93 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 90 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
د**** سه شنبه 7 آذر 1402 10,890 (2.54) 0.00 0.00 0.00 1
پ**** سه شنبه 7 آذر 1402 1,850 (2.2) 0.00 0.00 0.00 1
پ**** سه شنبه 7 آذر 1402 58,770 (4.98) 0.00 0.00 0.00 1
د**** دوشنبه 6 آذر 1402 12,600 (6.87) 0.00 0.00 0.00 2
ب**** دوشنبه 6 آذر 1402 3,813 (6.98) 0.00 0.00 0.00 2
ک**** دوشنبه 6 آذر 1402 6,840 (1.48) 0.00 0.00 0.00 2
ش**** دوشنبه 6 آذر 1402 6,370 (2.24) 0.00 0.00 0.00 2
غ**** دوشنبه 6 آذر 1402 3,830 (1.99) 0.00 0.00 0.00 2
ک**** دوشنبه 6 آذر 1402 5,570 (2.2) 0.00 0.00 0.00 2
خ**** دوشنبه 6 آذر 1402 17,340 (6.97) 0.00 0.00 0.00 2
غ**** دوشنبه 6 آذر 1402 3,387 (5.15) 0.00 0.00 0.00 2
ک**** دوشنبه 6 آذر 1402 10,710 (5) 0.00 0.00 0.00 2
ر**** یکشنبه 5 آذر 1402 9,260 (4.98) 5.08 1.73 0.86 3
د**** یکشنبه 5 آذر 1402 4,251 (1.26) 2.82 0.82 -0.26 3
ل**** یکشنبه 5 آذر 1402 29,880 (4.98) 4.99 0.40 -2.84 3
و**** یکشنبه 5 آذر 1402 188,560 (4.98) 1.35 -1.71 -4.10 3
غ**** شنبه 4 آذر 1402 10,820 (4.94) 8.69 8.69 -2.77 4
ا**** شنبه 4 آذر 1402 4,805 (1.88) 2.14 -0.77 -1.89 4
و**** شنبه 4 آذر 1402 3,924 (2.99) 5.76 5.76 2.45 4
ح**** شنبه 4 آذر 1402 48,560 (6.98) 11.00 3.75 1.01 4
ز**** چهارشنبه 1 آذر 1402 35,900 (0.58) 3.34 -3.20 -3.34 7
ف**** چهارشنبه 1 آذر 1402 10,630 (6.94) 4.89 -1.13 -2.92 7
خ**** سه شنبه 30 آبان 1402 3,056 (4.98) 12.86 11.26 2.23 8
پ**** سه شنبه 30 آبان 1402 10,920 (3.01) 14.74 7.14 3.39 8
خ**** سه شنبه 30 آبان 1402 4,600 (-0.73) 18.04 13.91 2.39 8
ش**** سه شنبه 30 آبان 1402 1,741 (4.06) 10.22 10.22 -0.34 8
ف**** سه شنبه 30 آبان 1402 22,550 (2.96) 2.00 -3.99 -3.99 8
ز**** سه شنبه 30 آبان 1402 34,950 (1.89) 7.01 -0.06 -0.97 8
ک**** دوشنبه 29 آبان 1402 66,470 (2.56) 1.84 -3.73 -5.51 9
ک**** دوشنبه 29 آبان 1402 9,510 (6.25) 12.09 9.78 -5.36 9
و**** دوشنبه 29 آبان 1402 310,000 (2.99) 10.08 3.23 2.32 9
د**** یکشنبه 28 آبان 1402 5,370 (4.88) 16.39 10.99 0.19 10
م**** یکشنبه 28 آبان 1402 3,054 (0.52) 8.81 6.81 -1.24 10
ت**** شنبه 27 آبان 1402 7,430 (-0.13) 2.56 -0.40 -4.17 11
و**** شنبه 27 آبان 1402 7,670 (2.81) 10.17 10.17 -1.96 11
س**** شنبه 27 آبان 1402 38,400 (6.28) 7.84 6.46 -3.33 11
ا**** سه شنبه 23 آبان 1402 11,200 (2.18) 2.23 -5.00 -6.16 15
و**** سه شنبه 23 آبان 1402 5,410 (6.03) 35.67 34.94 -6.47 15
ر**** سه شنبه 23 آبان 1402 3,244 (3.14) 14.36 1.33 -3.21 15
ق**** سه شنبه 23 آبان 1402 8,020 (1.26) 3.12 -0.50 -8.35 15
ش**** دوشنبه 22 آبان 1402 19,850 (1.32) 4.79 2.27 -5.39 16
س**** دوشنبه 22 آبان 1402 8,760 (2.57) 5.48 2.85 -1.03 16
و**** دوشنبه 22 آبان 1402 2,305 (0.47) 0.78 -5.94 -7.33 16
و**** دوشنبه 22 آبان 1402 188,760 (3.14) 0.84 -0.11 -6.37 16
ب**** دوشنبه 22 آبان 1402 6,350 (1.76) 1.42 -2.36 -5.35 16
د**** دوشنبه 22 آبان 1402 4,255 (1.89) 1.50 -0.09 -5.52 16
غ**** یکشنبه 21 آبان 1402 4,434 (2.14) 7.56 2.55 -6.74 17
ز**** یکشنبه 21 آبان 1402 7,230 (5.39) 4.15 -6.22 -8.16 17
ل**** یکشنبه 21 آبان 1402 14,720 (4.99) 7.61 -1.29 -3.74 17
ک**** یکشنبه 21 آبان 1402 13,930 (0.07) 2.58 -4.59 -5.96 17
و**** شنبه 20 آبان 1402 4,470 (-0.28) 1.54 -0.94 -3.33 18
خ**** چهارشنبه 17 آبان 1402 3,798 (3.96) 2.90 -1.08 -8.11 21
م**** چهارشنبه 17 آبان 1402 8,910 (2.88) 3.70 -2.24 -2.92 21
ب**** چهارشنبه 17 آبان 1402 2,699 (2.35) 9.37 9.37 -1.19 21
ز**** چهارشنبه 17 آبان 1402 5,281 (0.43) 6.99 -0.02 -5.32 21
ک**** سه شنبه 16 آبان 1402 8,410 (6.99) 34.36 4.76 -9.27 22
ز**** سه شنبه 16 آبان 1402 35,790 (2.99) 4.50 -2.40 -6.29 22
و**** سه شنبه 16 آبان 1402 14,310 (6.95) 14.05 -37.74 -42.21 22
ف**** سه شنبه 16 آبان 1402 7,080 (0.99) 1.98 -1.98 -2.82 22
د**** سه شنبه 16 آبان 1402 8,340 (1.33) 15.11 0.96 -1.20 22
ک**** سه شنبه 16 آبان 1402 6,220 (6.87) 8.68 4.18 -7.07 22
ف**** سه شنبه 16 آبان 1402 7,810 (4.13) 0.90 -4.74 -5.89 22
غ**** سه شنبه 16 آبان 1402 48,860 (1.7) 15.60 4.42 -3.75 22
ک**** دوشنبه 15 آبان 1402 5,342 (6.98) 8.39 1.65 -3.97 23
ه**** دوشنبه 15 آبان 1402 4,895 (4.99) 1.33 -2.41 -4.88 23
آ**** دوشنبه 15 آبان 1402 6,640 (-1.33) 6.78 -1.66 -2.41 23
و**** دوشنبه 15 آبان 1402 2,325 (6.89) 1.55 -10.11 -11.57 23
ف**** یکشنبه 14 آبان 1402 6,810 (4.76) 15.12 3.52 -0.29 24
ف**** چهارشنبه 10 آبان 1402 5,390 (0.55) 7.98 -1.48 -1.86 28
ث**** چهارشنبه 10 آبان 1402 3,751 (4.98) 25.22 16.45 -0.56 28
ب**** سه شنبه 9 آبان 1402 21,060 (1.29) 12.77 3.13 -3.89 29
س**** دوشنبه 8 آبان 1402 12,910 (4.02) 13.09 0.23 -8.37 30
و**** دوشنبه 8 آبان 1402 4,794 (6.98) 23.28 -2.86 -6.13 30
س**** چهارشنبه 3 آبان 1402 28,550 (1.71) 11.00 7.85 -9.11 35
س**** چهارشنبه 3 آبان 1402 49,410 (6.99) 29.08 10.30 -7.65 35
و**** چهارشنبه 3 آبان 1402 2,092 (0.62) -0.24 -6.69 -12.48 35
س**** چهارشنبه 3 آبان 1402 87,240 (6.99) 11.75 -0.08 -4.03 35
ش**** دوشنبه 1 آبان 1402 4,839 (-1.18) 6.61 1.01 -7.75 37
ا**** یکشنبه 30 مهر 1402 5,790 (2.65) 1.90 -8.98 -9.33 38
س**** یکشنبه 30 مهر 1402 3,152 (2.97) 10.41 -3.17 -3.24 38
ک**** شنبه 29 مهر 1402 26,950 (2.86) 22.63 16.70 -3.53 39
ف**** چهارشنبه 26 مهر 1402 12,960 (6.93) 8.10 2.62 -8.80 42
ل**** چهارشنبه 26 مهر 1402 31,670 (2.92) 1.17 -5.27 -18.72 42
ش**** سه شنبه 25 مهر 1402 1,320 (0.99) -8.11 -10.23 -18.71 43
ت**** سه شنبه 25 مهر 1402 14,090 (1.43) 0.99 -9.72 -22.29 43
و**** دوشنبه 24 مهر 1402 3,284 (2.97) 35.02 35.02 -10.17 44
ح**** یکشنبه 16 مهر 1402 7,410 (1.64) 5.13 -5.53 -10.39 52
ح**** شنبه 15 مهر 1402 50,290 (6.95) 3.38 1.01 -15.49 53
ق**** شنبه 15 مهر 1402 12,550 (1.61) 7.33 -1.20 -11.55 53
ق**** شنبه 15 مهر 1402 8,050 (2.94) 29.32 29.32 -6.71 53
ک**** شنبه 15 مهر 1402 33,300 (2.68) 0.00 -10.30 -21.92 53
ف**** چهارشنبه 12 مهر 1402 23,710 (4.95) 3.84 -6.87 -25.35 56
و**** چهارشنبه 12 مهر 1402 7,230 (5.08) 0.00 -8.44 -15.77 56
ز**** چهارشنبه 12 مهر 1402 40,040 (4.98) 10.39 -8.32 -13.81 56
د**** دوشنبه 10 مهر 1402 8,570 (3.87) 12.02 -1.17 -15.64 58
غ**** دوشنبه 10 مهر 1402 11,280 (2.82) 3.01 -0.71 -8.33 58
و**** شنبه 8 مهر 1402 1,729 (2.24) 3.53 -10.35 -19.61 60
پ**** شنبه 8 مهر 1402 11,130 (5) 12.58 7.64 -13.75 60
د**** شنبه 8 مهر 1402 4,070 (1.29) 8.30 -13.46 -13.96 60
ق**** شنبه 8 مهر 1402 8,480 (4.95) 15.09 10.26 -19.81 60
خ**** شنبه 8 مهر 1402 25,950 (1.96) 3.85 -19.08 -30.64 60
غ**** چهارشنبه 5 مهر 1402 17,130 (6.99) 10.92 -6.95 -27.61 63
ک**** چهارشنبه 5 مهر 1402 13,400 (2.91) 10.45 -0.82 -6.64 63
س**** چهارشنبه 5 مهر 1402 86,090 (6.81) 13.24 1.78 -9.40 63
خ**** چهارشنبه 5 مهر 1402 3,168 (4.97) 11.93 5.49 -17.61 63
خ**** چهارشنبه 5 مهر 1402 18,960 (3.54) 1.53 -6.80 -23.42 63
خ**** چهارشنبه 5 مهر 1402 3,128 (1.65) 10.87 5.50 -27.21 63
آ**** سه شنبه 4 مهر 1402 2,091 (4.96) 1.58 -8.66 -14.35 64
و**** دوشنبه 3 مهر 1402 4,475 (2.99) 16.00 -4.51 -26.70 65
ف**** دوشنبه 3 مهر 1402 5,450 (2.83) 2.57 -24.51 -26.15 65
ا**** شنبه 1 مهر 1402 5,980 (4.91) 1.51 -11.87 -12.21 67
ک**** شنبه 1 مهر 1402 1,714 (6.99) 1.52 -8.46 -13.89 67
ح**** شنبه 1 مهر 1402 17,350 (2.96) 2.42 -6.34 -13.54 67
خ**** شنبه 1 مهر 1402 5,510 (3.37) 11.62 5.63 -24.14 67
ف**** چهارشنبه 29 شهریور 1402 11,710 (4.92) 15.54 -13.24 -18.10 70
خ**** چهارشنبه 29 شهریور 1402 12,350 (1.89) 22.43 17.25 -10.85 70
غ**** سه شنبه 28 شهریور 1402 2,096 (4.95) 22.23 5.92 -3.15 71
ب**** یکشنبه 26 شهریور 1402 6,330 (6.92) 2.53 -6.79 -25.28 73
و**** یکشنبه 26 شهریور 1402 3,914 (3.29) 34.70 26.42 -8.64 73
ک**** یکشنبه 26 شهریور 1402 1,637 (2.69) 6.29 -3.67 -9.84 73
ح**** شنبه 11 شهریور 1402 1,535 (4.99) 73.94 62.67 -5.54 88
ت**** شنبه 11 شهریور 1402 6,300 (0.31) 28.57 19.84 -10.79 88
و**** شنبه 14 مرداد 1402 5,026 (1.74) 9.43 -27.78 -39.71 116
ک**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 49,800 (0.91) 13.25 -39.16 -39.56 218
ب**** سه شنبه 15 فروردین 1402 27,810 (4.98) 62.89 39.55 -25.85 239
ا**** یکشنبه 6 فروردین 1402 5,272 (4.99) 49.85 -33.25 -35.66 248
م**** یکشنبه 6 فروردین 1402 4,730 (2.93) 97.25 79.70 -1.10 248
گ**** شنبه 5 فروردین 1402 37,450 (2.88) 87.05 31.38 -3.07 249
ک**** شنبه 5 فروردین 1402 9,210 (2.9) 72.31 45.49 -2.61 249
و**** شنبه 27 اسفند 1401 2,647 (2.99) 55.27 11.41 -3.66 256
ب**** دوشنبه 15 اسفند 1401 28,832 (4.99) 57.12 28.68 -28.48 268
ه**** یکشنبه 7 اسفند 1401 4,915 (1.16) 67.04 -2.81 -11.68 276
ش**** یکشنبه 7 اسفند 1401 172,780 (3.66) 27.33 -4.39 -25.92 276
ا**** شنبه 6 اسفند 1401 5,290 (4.89) 49.34 -33.48 -35.88 277
خ**** شنبه 6 اسفند 1401 122,020 (4.99) 63.74 17.93 -2.00 277
و**** شنبه 6 اسفند 1401 2,910 (3.15) 40.07 28.56 -1.17 277
خ**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 5,560 (2.96) 122.84 11.33 1.80 280
و**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 6,230 (2.97) 191.01 38.20 -3.37 280
ا**** دوشنبه 1 اسفند 1401 15,320 (3.44) 87.01 12.92 -0.91 282
ک**** سه شنبه 25 بهمن 1401 2,231 (0.58) 256.79 153.70 -6.10 288
م**** سه شنبه 27 دی 1401 5,391 (2.47) 73.07 56.74 -25.80 316
خ**** شنبه 24 دی 1401 5,710 (2.88) 116.99 8.58 -12.26 319
ه**** یکشنبه 18 دی 1401 2,490 (2.97) 55.94 -13.37 -24.26 325
و**** یکشنبه 18 دی 1401 368 (6.9) 768.21 660.33 -54.08 325
ا**** یکشنبه 18 دی 1401 5,114 (4.98) 54.48 -31.13 -33.67 325
ش**** یکشنبه 11 دی 1401 126,250 (1.97) 98.42 72.67 1.31 332
ر**** شنبه 10 دی 1401 10,830 (6.91) 76.36 9.79 -13.30 333
و**** شنبه 10 دی 1401 2,758 (2.98) 49.02 8.16 -11.24 333
و**** چهارشنبه 7 دی 1401 6,990 (-0.42) 17.60 -36.91 -36.91 336
ک**** یکشنبه 4 دی 1401 2,124 (6.94) 274.76 168.36 -7.25 339
خ**** یکشنبه 4 دی 1401 5,770 (0) 114.73 7.28 -13.17 339
خ**** یکشنبه 4 دی 1401 119,990 (1.41) 66.51 20.31 -9.15 339
ت**** چهارشنبه 30 آذر 1401 3,056 (4.97) 73.04 68.16 -12.43 343
س**** سه شنبه 29 آذر 1401 6,352 (1.69) 74.43 44.21 -8.38 344
ک**** سه شنبه 29 آذر 1401 17,248 (1.91) 59.22 1.00 -10.77 344
ث**** سه شنبه 29 آذر 1401 7,100 (2.74) 17.61 -20.70 -34.13 344
پ**** دوشنبه 28 آذر 1401 2,313 (4.99) 68.61 0.43 -3.55 345
س**** یکشنبه 27 آذر 1401 23,450 (2.85) 282.30 84.01 -3.41 346
ا**** یکشنبه 27 آذر 1401 4,949 (4.98) 59.63 -29.08 -31.46 346
و**** یکشنبه 27 آذر 1401 1,238 (2.56) 130.94 57.67 -4.20 346
س**** یکشنبه 27 آذر 1401 39,330 (4.99) 217.82 176.63 -0.13 346
ا**** شنبه 26 آذر 1401 5,830 (3.92) 73.24 -16.16 -18.52 347
و**** شنبه 26 آذر 1401 1,523 (2.97) 80.70 20.22 -2.17 347
و**** چهارشنبه 23 آذر 1401 1,765 (2.08) 78.47 4.82 -1.70 350
و**** سه شنبه 22 آذر 1401 2,037 (2.98) 187.68 179.82 -1.28 351
ش**** سه شنبه 22 آذر 1401 890 (4.95) 77.42 33.03 -0.79 351
ش**** سه شنبه 22 آذر 1401 28,750 (4.73) 112.17 21.57 -1.91 351
ن**** سه شنبه 22 آذر 1401 95,940 (4.99) 71.49 54.66 -2.54 351
و**** سه شنبه 22 آذر 1401 2,184 (0.42) 154.58 103.07 -1.74 351
غ**** سه شنبه 22 آذر 1401 2,330 (4.6) 287.55 213.30 -6.95 351
ا**** سه شنبه 22 آذر 1401 6,300 (0.96) 159.37 72.22 -1.75 351
ف**** سه شنبه 22 آذر 1401 13,010 (3.74) 117.14 -15.68 -18.52 351
و**** سه شنبه 22 آذر 1401 21,400 (0.94) 292.52 230.84 -3.97 351
ج**** سه شنبه 22 آذر 1401 737 (2.93) 107.87 18.59 -0.41 351
ف**** سه شنبه 22 آذر 1401 4,080 (0.27) 98.53 73.04 -7.99 351
ک**** دوشنبه 21 آذر 1401 13,280 (2.94) 148.87 136.45 1.66 352
و**** دوشنبه 21 آذر 1401 1,596 (5) 107.96 2.51 -3.38 352
و**** یکشنبه 20 آذر 1401 1,431 (4.98) 123.62 31.52 0.70 353
ش**** شنبه 19 آذر 1401 233,150 (1.99) 40.25 11.82 -3.90 354
د**** چهارشنبه 16 آذر 1401 36,700 (4.94) 89.32 8.04 -8.31 357
ک**** چهارشنبه 16 آذر 1401 10,390 (0.28) 159.87 29.93 -5.10 357
و**** سه شنبه 15 آذر 1401 2,956 (1.72) 137.48 88.77 -0.20 358
گ**** سه شنبه 15 آذر 1401 19,109 (2.72) 63.21 -46.47 -50.70 358
ک**** دوشنبه 14 آذر 1401 7,435 (2.97) 230.87 141.02 -5.38 359
ث**** دوشنبه 14 آذر 1401 9,820 (2.93) 193.28 190.22 -1.83 359
خ**** یکشنبه 13 آذر 1401 9,776 (2.81) 157.06 10.27 -5.89 360
ث**** شنبه 12 آذر 1401 4,346 (2.98) 241.00 175.20 -6.81 361
ب**** شنبه 12 آذر 1401 3,337 (4.97) 133.14 15.58 -3.33 361
خ**** شنبه 12 آذر 1401 21,300 (2.84) 169.01 135.92 -5.87 361
ک**** شنبه 12 آذر 1401 14,800 (4.96) 88.38 26.69 -6.96 361
پ**** چهارشنبه 9 آذر 1401 2,869 (4.95) 220.67 105.65 -3.42 364
ب**** چهارشنبه 9 آذر 1401 15,640 (0.02) 104.16 32.74 -0.23 364
و**** چهارشنبه 9 آذر 1401 30,900 (2.31) 134.63 68.77 -5.18 364
س**** سه شنبه 8 آذر 1401 18,360 (4.08) 85.13 34.15 -8.28 365
ت**** سه شنبه 8 آذر 1401 44,400 (2.89) 105.41 28.15 0.00 365
ش**** سه شنبه 8 آذر 1401 28,100 (1.26) 117.08 26.33 -5.52 365
ن**** سه شنبه 8 آذر 1401 94,560 (4.99) 74.00 55.48 -5.62 365
خ**** سه شنبه 8 آذر 1401 10,080 (2.96) 286.41 108.33 -2.78 365
ش**** سه شنبه 8 آذر 1401 861 (1.53) 83.39 38.79 -5.11 365
پ**** دوشنبه 7 آذر 1401 21,220 (2.95) 137.98 112.06 0.00 366
پ**** دوشنبه 7 آذر 1401 8,010 (2.95) 95.01 95.01 -1.25 366
س**** یکشنبه 6 آذر 1401 38,950 (4.98) 220.92 187.03 -10.65 367
ث**** یکشنبه 6 آذر 1401 7,170 (0) 16.46 -21.48 -34.77 367
ث**** یکشنبه 6 آذر 1401 1,111 (2.93) 126.82 54.28 -1.35 367
و**** شنبه 5 آذر 1401 4,362 (2.85) 149.89 112.98 -3.26 368
ک**** شنبه 5 آذر 1401 9,983 (2.93) 199.01 101.54 -2.11 368
ش**** شنبه 5 آذر 1401 6,251 (7) 103.65 31.66 -9.61 368
و**** شنبه 5 آذر 1401 1,211 (4.96) 139.47 72.58 -0.99 368
و**** شنبه 5 آذر 1401 1,507 (2.93) 82.61 21.50 -8.96 368
ا**** چهارشنبه 2 آذر 1401 4,474 (4.99) 99.82 6.39 -4.83 371
و**** چهارشنبه 2 آذر 1401 4,412 (2.98) 267.18 194.20 -1.16 371
ش**** سه شنبه 1 آذر 1401 28,050 (0.53) 117.47 24.60 -5.35 372
و**** دوشنبه 30 آبان 1401 930 (3.1) 260.22 121.18 -2.80 373
ث**** دوشنبه 30 آبان 1401 3,421 (4.97) 567.93 564.43 -1.90 373
ش**** یکشنبه 29 آبان 1401 28,300 (3.47) 115.55 23.50 -6.18 374
غ**** یکشنبه 29 آبان 1401 6,010 (2.38) 160.23 81.36 -3.99 374
ت**** یکشنبه 29 آبان 1401 19,330 (3.25) 270.67 118.00 -4.71 374
س**** یکشنبه 29 آبان 1401 175 (1.74) 1,837.14 1,831.43 -76.57 374
ش**** شنبه 28 آبان 1401 13,590 (4.94) 108.31 47.53 -6.40 375
س**** شنبه 28 آبان 1401 35,650 (4.97) 124.54 102.52 -5.75 375
ک**** شنبه 28 آبان 1401 5,050 (1.34) 129.90 81.78 -1.98 375
ک**** چهارشنبه 25 آبان 1401 8,760 (2.57) 81.16 52.85 -11.30 378
ک**** سه شنبه 24 آبان 1401 1,228 (2.84) 139.50 75.08 -2.85 379
ف**** سه شنبه 24 آبان 1401 3,764 (4.99) 139.90 93.94 -1.51 379
ک**** دوشنبه 23 آبان 1401 45,600 (-1.19) 177.26 41.67 -6.58 380
و**** دوشنبه 23 آبان 1401 2,335 (4.99) 247.75 97.43 -9.64 380
ث**** دوشنبه 23 آبان 1401 1,109 (2.94) 127.23 54.55 -4.60 380
د**** یکشنبه 22 آبان 1401 17,800 (4.95) 81.46 -37.25 -42.30 381
ک**** یکشنبه 22 آبان 1401 4,691 (4.92) 239.37 184.59 -0.75 381
و**** شنبه 21 آبان 1401 44,450 (2.41) 141.28 64.90 -8.44 382
س**** شنبه 21 آبان 1401 38,820 (0.18) 222.00 180.27 -10.36 382
چ**** شنبه 21 آبان 1401 4,211 (0.81) 197.55 101.85 -2.02 382
و**** شنبه 21 آبان 1401 108,060 (4.99) 205.82 73.05 -5.15 382
ث**** شنبه 21 آبان 1401 7,330 (2.94) 213.78 99.86 -1.09 382
ک**** چهارشنبه 18 آبان 1401 6,430 (4.89) 126.28 53.03 -6.38 385
د**** چهارشنبه 18 آبان 1401 12,440 (4.97) 207.80 127.17 -4.58 385
ث**** چهارشنبه 18 آبان 1401 3,198 (4.99) 192.37 139.52 -7.44 385
ک**** چهارشنبه 18 آبان 1401 2,446 (4.04) 98.77 39.57 -5.97 385
ک**** چهارشنبه 18 آبان 1401 1,772 (0.24) 429.01 244.81 -0.85 385
ک**** چهارشنبه 18 آبان 1401 3,780 (3.93) 143.12 43.65 -8.73 385
س**** سه شنبه 17 آبان 1401 27,250 (1.86) 219.27 84.04 -7.89 386
ک**** سه شنبه 17 آبان 1401 12,500 (4.77) 88.64 12.88 -3.52 386
ت**** سه شنبه 17 آبان 1401 2,907 (-0.31) 210.97 99.52 -0.79 386
ش**** سه شنبه 17 آبان 1401 4,635 (6.96) 104.96 38.51 -6.13 386
غ**** سه شنبه 17 آبان 1401 34,850 (-0.42) 136.73 46.40 -4.88 386
و**** سه شنبه 17 آبان 1401 1,233 (-2.98) 140.06 26.44 -5.92 386
ش**** سه شنبه 17 آبان 1401 1,007 (-1.94) 193.64 77.26 -6.26 386
خ**** سه شنبه 17 آبان 1401 3,000 (-1.75) 158.00 98.67 -0.93 386
خ**** سه شنبه 17 آبان 1401 20,510 (-2.1) 204.92 -20.04 -32.81 386
ف**** سه شنبه 17 آبان 1401 2,321 (2.38) 127.32 33.26 -5.21 386
ش**** سه شنبه 17 آبان 1401 13,990 (4.95) 171.98 103.00 -3.07 386
ق**** سه شنبه 17 آبان 1401 1,904 (-3.39) 165.23 43.17 -1.21 386
و**** سه شنبه 17 آبان 1401 2,913 (3.75) 143.05 60.32 -5.94 386
ش**** سه شنبه 17 آبان 1401 1,650 (-2.13) 158.79 47.27 -3.33 386
و**** سه شنبه 17 آبان 1401 5,040 (2.73) 125.00 12.90 -7.02 386
م**** سه شنبه 17 آبان 1401 9,000 (4.77) 48.67 -3.44 -12.44 386
و**** دوشنبه 16 آبان 1401 3,663 (4.98) 70.35 28.31 -6.36 387
ش**** دوشنبه 16 آبان 1401 4,681 (4.97) 518.67 234.76 -4.70 387
د**** دوشنبه 16 آبان 1401 18,760 (4.98) 83.26 69.30 -3.14 387
ف**** دوشنبه 16 آبان 1401 1,278 (4.92) 156.96 34.59 -6.81 387
ش**** دوشنبه 16 آبان 1401 1,504 (4.95) 372.07 191.56 -7.31 387
غ**** دوشنبه 16 آبان 1401 11,906 (6.94) 132.15 33.88 -4.37 387
پ**** دوشنبه 16 آبان 1401 2,304 (4.96) 69.27 2.43 -10.29 387
ک**** دوشنبه 16 آبان 1401 4,903 (6.95) 144.30 32.37 -7.93 387
و**** دوشنبه 16 آبان 1401 2,758 (3.17) 47.79 37.60 -4.57 387
و**** دوشنبه 16 آبان 1401 4,202 (6.98) 154.64 57.54 -6.02 387
پ**** دوشنبه 16 آبان 1401 2,197 (5.44) 208.19 158.99 -5.51 387
ق**** دوشنبه 16 آبان 1401 8,510 (5.51) 111.52 22.33 -6.58 387
و**** دوشنبه 16 آبان 1401 1,441 (4.95) 122.07 30.81 -6.59 387
ش**** دوشنبه 16 آبان 1401 8,500 (4.8) 162.35 144.12 -1.65 387
س**** دوشنبه 16 آبان 1401 19,300 (4.6) 169.33 132.23 -2.33 387
ش**** دوشنبه 16 آبان 1401 3,246 (4.98) 139.37 45.26 -1.42 387
ج**** دوشنبه 16 آبان 1401 113,500 (4.99) 87.72 63.52 1.60 387
و**** دوشنبه 16 آبان 1401 9,440 (6.9) 252.33 243.86 -6.14 387
س**** دوشنبه 16 آبان 1401 18,610 (4.96) 82.64 36.38 -9.51 387
ت**** دوشنبه 16 آبان 1401 17,430 (6.99) 118.07 66.90 -1.89 387
ث**** دوشنبه 16 آبان 1401 2,114 (4.96) 171.52 108.14 -3.03 387
چ**** دوشنبه 16 آبان 1401 28,400 (5.57) 277.11 100.35 -8.63 387
غ**** دوشنبه 16 آبان 1401 3,338 (4.45) 66.27 1.86 -12.22 387
ت**** دوشنبه 16 آبان 1401 4,063 (4.91) 145.88 94.44 0.69 387
پ**** دوشنبه 16 آبان 1401 1,202 (6.93) 211.98 129.62 -7.40 387
و**** دوشنبه 16 آبان 1401 2,140 (7) 185.05 72.90 -7.10 387
چ**** دوشنبه 16 آبان 1401 2,478 (5) 129.62 27.72 -7.18 387
ف**** دوشنبه 16 آبان 1401 4,515 (6.99) 111.52 12.07 -8.53 387
ف**** یکشنبه 15 آبان 1401 22,170 (1.46) 161.30 84.39 -4.24 388
ک**** یکشنبه 15 آبان 1401 11,300 (4.92) 136.28 62.39 3.45 388
ن**** یکشنبه 15 آبان 1401 93,420 (1.18) 76.12 58.83 -4.69 388
س**** یکشنبه 15 آبان 1401 8,468 (4.99) 189.91 161.69 -1.79 388
ش**** یکشنبه 15 آبان 1401 9,070 (4.97) 125.91 74.09 0.88 388
خ**** یکشنبه 15 آبان 1401 2,056 (4.95) 125.24 26.85 2.09 388
خ**** یکشنبه 15 آبان 1401 3,227 (6.99) 143.26 34.80 4.59 388
ک**** یکشنبه 15 آبان 1401 10,500 (2.23) 157.14 28.57 -9.43 388
پ**** یکشنبه 15 آبان 1401 32,090 (1.35) 51.14 23.71 -14.62 388
ک**** یکشنبه 15 آبان 1401 36,000 (4.04) 177.78 52.67 -2.78 388
ک**** یکشنبه 15 آبان 1401 25,020 (4.99) 103.80 19.74 -8.19 388
و**** یکشنبه 15 آبان 1401 46,100 (-2.94) 132.65 54.34 -11.71 388
س**** یکشنبه 15 آبان 1401 16,800 (4.34) 152.20 114.29 -1.96 388
ک**** یکشنبه 15 آبان 1401 6,810 (4.93) 120.12 53.89 -7.93 388
ش**** یکشنبه 15 آبان 1401 32,700 (6.79) 64.22 -6.51 -15.26 388
س**** یکشنبه 15 آبان 1401 6,250 (4.86) 164.00 110.40 1.92 388

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.