سیگنال طلایی خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه + پول هوشمند + حجم مشکوک

شناسه: 75799941
%73
هشدار خرید

این فیلتر، اولین فیلتر از مجموعه میانگین های طلایی 1 است.
اساس این فیلتر بر سیگنال خرید میانگین های متحرک 8 و 21 روزه بنا شده است و برای استحکام بیشتر و ریسک کمتر، موارد متععد تابلوخوانی، بنیادی و تکنیکال به فیلتر اضافه شده است.

برای معامله بر اساس این فیلتر، یک استراتژی تهیه و بهینه شده است و شما میتوانید معاملات خود را با استراتژی ذکر شده هماهنگ کنید.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ دوشنبه 30 تیر 1399 تا شنبه 22 مرداد 1401 تعداد 557 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 73.28 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -26.94 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 21.81 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 92 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 89 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ت**** شنبه 22 مرداد 1401 5,640 (4.91) 0.00 0.00 0.00 1
ش**** شنبه 22 مرداد 1401 978 (4.93) 0.00 0.00 0.00 1
ف**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 28,700 (2.5) 2.79 -5.05 -5.05 11
و**** سه شنبه 11 مرداد 1401 14,400 (1.98) 3.26 1.53 -1.25 12
چ**** چهارشنبه 29 تیر 1401 5,990 (4.9) 2.17 -4.34 -14.69 25
ت**** یکشنبه 26 تیر 1401 5,570 (4.5) 1.97 1.26 -13.29 28
م**** یکشنبه 26 تیر 1401 1,221 (0.32) 3.60 -3.36 -10.81 28
ف**** سه شنبه 21 تیر 1401 1,514 (1.95) 23.05 13.21 -0.13 33
و**** دوشنبه 20 تیر 1401 6,050 (5.95) -7.44 -14.71 -22.31 34
ت**** دوشنبه 20 تیر 1401 13,350 (2.92) 3.00 -2.77 -3.00 34
و**** چهارشنبه 8 تیر 1401 2,310 (0.39) -0.56 -10.82 -18.23 46
س**** سه شنبه 7 تیر 1401 17,780 (5.95) 5.96 -3.94 -13.55 47
س**** یکشنبه 29 خرداد 1401 55,550 (4.91) 9.09 -7.56 -12.24 56
و**** یکشنبه 29 خرداد 1401 11,570 (0.52) 1.21 -11.67 -11.67 56
ب**** سه شنبه 17 خرداد 1401 4,230 (2.52) -1.06 -19.15 -21.96 68
ک**** سه شنبه 10 خرداد 1401 60,000 (1.09) 8.50 -6.42 -8.08 75
ک**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 19,970 (0.7) 0.90 -17.88 -19.88 81
پ**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 2,769 (5.96) 3.65 -2.49 -15.93 81
ا**** سه شنبه 3 خرداد 1401 4,449 (4.97) 2.72 -8.05 -14.97 82
ش**** سه شنبه 3 خرداد 1401 102,800 (1.98) 21.89 21.06 -2.38 82
و**** دوشنبه 2 خرداد 1401 8,050 (5.92) 13.54 -14.53 -16.02 83
ت**** شنبه 31 اردیبهشت 1401 5,710 (4.96) 1.58 -1.23 -15.41 85
ک**** چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 50,000 (4.05) 3.10 -12.80 -16.20 88
ق**** سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 121,700 (1.96) 1.85 -6.90 -8.42 89
ش**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 102,800 (1.98) 21.89 21.06 -3.89 91
ز**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 3,906 (2.97) 11.75 -31.75 -31.75 99
ت**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 11,950 (1.61) 29.04 23.68 -3.51 99
ل**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 21,200 (1.92) 23.82 5.19 -3.30 104
ب**** سه شنبه 6 اردیبهشت 1401 102,500 (0.6) 2.24 -31.68 -36.10 110
س**** دوشنبه 5 اردیبهشت 1401 3,420 (2.98) 16.93 -21.26 -28.33 111
آ**** دوشنبه 5 اردیبهشت 1401 3,816 (2.99) 24.87 4.38 -0.58 111
غ**** سه شنبه 30 فروردین 1401 15,440 (4.96) 23.90 -38.86 -40.87 117
ف**** دوشنبه 29 فروردین 1401 4,970 (1.96) 15.49 -6.44 -9.78 118
د**** دوشنبه 29 فروردین 1401 13,337 (2.8) 32.56 0.77 -5.26 118
س**** دوشنبه 29 فروردین 1401 69,050 (4.7) 48.30 -12.67 -30.34 118
غ**** یکشنبه 28 فروردین 1401 6,440 (2.71) 44.25 5.12 0.00 119
ح**** یکشنبه 28 فروردین 1401 67,550 (2.97) 49.07 26.57 0.00 119
ش**** یکشنبه 28 فروردین 1401 11,480 (4.93) 11.15 -26.48 -28.48 119
ح**** شنبه 27 فروردین 1401 2,640 (0.68) 7.92 -17.92 -26.06 120
ک**** چهارشنبه 24 فروردین 1401 8,800 (1.96) 4.55 -3.41 -3.41 123
ت**** چهارشنبه 24 فروردین 1401 1,500 (-0.99) 29.53 -18.00 -20.33 123
غ**** چهارشنبه 24 فروردین 1401 9,300 (4.96) 35.48 -9.25 -13.01 123
ق**** سه شنبه 23 فروردین 1401 5,410 (2.85) 11.09 -3.88 -19.04 124
ل**** یکشنبه 21 فروردین 1401 21,600 (0) 18.75 -16.06 -18.94 126
خ**** چهارشنبه 17 فروردین 1401 6,920 (2.97) 24.28 -22.98 -26.01 130
ش**** چهارشنبه 17 فروردین 1401 6,060 (0.49) 17.82 -31.32 -33.91 130
غ**** سه شنبه 16 فروردین 1401 46,000 (0.43) 32.17 -22.61 -26.20 131
ش**** دوشنبه 15 فروردین 1401 9,160 (3.32) 19.87 1.53 -3.93 132
ف**** دوشنبه 15 فروردین 1401 1,441 (-1.63) 29.29 18.95 -5.27 132
و**** یکشنبه 14 فروردین 1401 4,204 (4.99) 16.53 -24.98 -32.11 133
م**** یکشنبه 14 فروردین 1401 8,110 (4.01) 58.82 17.26 -5.06 133
ش**** چهارشنبه 10 فروردین 1401 4,272 (4.84) 45.13 -0.51 -6.44 137
ش**** چهارشنبه 10 فروردین 1401 15,340 (0.92) 59.58 -9.71 -20.14 137
ث**** چهارشنبه 10 فروردین 1401 2,690 (4.98) 40.63 8.29 -8.85 137
ک**** سه شنبه 9 فروردین 1401 798 (5) 33.46 0.75 -10.65 138
د**** سه شنبه 9 فروردین 1401 9,710 (4.97) 56.75 16.89 -7.93 138
ک**** سه شنبه 9 فروردین 1401 1,415 (2.46) 27.92 -9.96 -14.06 138
ش**** سه شنبه 9 فروردین 1401 11,000 (4.96) 90.82 66.55 -1.27 138
پ**** سه شنبه 9 فروردین 1401 26,100 (4.81) 45.40 31.61 -3.45 138
د**** سه شنبه 9 فروردین 1401 8,565 (4.95) 19.10 -18.27 -27.19 138
د**** سه شنبه 9 فروردین 1401 8,210 (4.98) 30.21 -18.64 -21.32 138
د**** سه شنبه 9 فروردین 1401 14,876 (4.97) 18.88 -7.17 -10.59 138
ث**** سه شنبه 9 فروردین 1401 5,690 (4.98) 50.79 8.96 -3.51 138
ف**** سه شنبه 9 فروردین 1401 813 (1.75) 46.49 29.64 -1.60 138
ت**** سه شنبه 9 فروردین 1401 18,790 (4.97) 30.18 16.66 -4.79 138
د**** سه شنبه 9 فروردین 1401 21,300 (4.92) 75.82 58.45 0.00 138
پ**** دوشنبه 8 فروردین 1401 10,710 (4.96) 42.86 17.46 2.33 139
ل**** دوشنبه 8 فروردین 1401 18,650 (4.79) 66.11 22.57 0.80 139
ت**** دوشنبه 8 فروردین 1401 15,120 (3.99) 37.76 24.87 -2.91 139
ز**** یکشنبه 7 فروردین 1401 8,270 (4.94) 75.21 12.21 -9.31 140
ث**** یکشنبه 7 فروردین 1401 7,870 (4.93) 35.83 -7.88 -19.57 140
ش**** شنبه 6 فروردین 1401 42,900 (4.88) 39.16 7.69 -2.45 141
غ**** شنبه 28 اسفند 1400 4,485 (4.98) 46.04 -5.22 -9.32 148
غ**** شنبه 28 اسفند 1400 53,440 (4.99) 27.23 -0.88 -8.76 148
ش**** شنبه 28 اسفند 1400 31,950 (3.23) 25.20 7.04 -2.66 148
ث**** شنبه 28 اسفند 1400 1,874 (4.98) 45.09 25.77 -2.77 148
غ**** شنبه 28 اسفند 1400 1,863 (4.95) 76.38 20.18 -3.92 148
آ**** شنبه 28 اسفند 1400 1,519 (4.97) 32.98 2.57 -11.13 148
ف**** شنبه 28 اسفند 1400 13,790 (4.94) 30.31 -6.09 -16.10 148
و**** شنبه 28 اسفند 1400 3,945 (0.7) 29.96 2.59 -0.15 148
و**** شنبه 28 اسفند 1400 8,770 (4.9) 46.07 -2.17 -7.64 148
ق**** شنبه 28 اسفند 1400 22,800 (2.01) 22.68 -26.71 -34.17 148
و**** چهارشنبه 25 اسفند 1400 4,204 (4.99) 28.57 -1.71 -14.32 151
ف**** چهارشنبه 25 اسفند 1400 1,294 (4.94) 42.81 1.93 -11.13 151
غ**** سه شنبه 24 اسفند 1400 9,540 (2.14) 54.19 9.01 -4.72 152
س**** سه شنبه 24 اسفند 1400 21,693 (4.79) 55.49 39.26 -2.12 152
ب**** دوشنبه 23 اسفند 1400 8,320 (4.91) 71.03 8.53 -4.93 153
ب**** دوشنبه 23 اسفند 1400 1,778 (4.95) 48.76 8.89 -2.53 153
ش**** دوشنبه 23 اسفند 1400 9,150 (4.75) 20.00 1.64 -6.61 153
ش**** یکشنبه 22 اسفند 1400 886 (4.97) 69.30 14.33 -1.24 154
ث**** یکشنبه 22 اسفند 1400 2,826 (4.97) 52.09 16.10 2.30 154
ح**** شنبه 21 اسفند 1400 68,850 (-2.95) 46.26 24.18 -13.14 155
پ**** شنبه 21 اسفند 1400 1,196 (4.93) 68.14 6.69 -8.70 155
ق**** شنبه 21 اسفند 1400 3,950 (-0.17) 47.09 8.18 -9.87 155
ق**** چهارشنبه 18 اسفند 1400 1,848 (2.6) 40.26 -4.22 -12.01 158
ش**** چهارشنبه 18 اسفند 1400 6,070 (2.7) 17.63 -31.43 -34.02 158
ک**** سه شنبه 17 اسفند 1400 9,070 (4.97) 50.94 34.73 -9.81 159
پ**** سه شنبه 17 اسفند 1400 2,108 (1.68) 23.34 -0.90 -12.57 159
س**** سه شنبه 17 اسفند 1400 42,080 (4.99) 32.44 -3.97 -12.90 159
غ**** سه شنبه 17 اسفند 1400 3,004 (4.99) 62.32 17.01 1.70 159
غ**** دوشنبه 16 اسفند 1400 7,890 (-0.5) 68.57 -3.17 -12.55 160
ش**** دوشنبه 16 اسفند 1400 10,540 (3.94) 29.60 -6.07 -12.62 160
ز**** دوشنبه 16 اسفند 1400 12,350 (0.16) 63.00 3.64 -15.87 160
ش**** دوشنبه 16 اسفند 1400 45,530 (4.98) 15.07 -16.19 -21.88 160
ش**** دوشنبه 16 اسفند 1400 40,940 (2.32) 22.47 -15.39 -20.52 160
و**** دوشنبه 16 اسفند 1400 8,410 (4.99) 39.36 6.66 -5.83 160
د**** دوشنبه 16 اسفند 1400 14,585 (4.53) 21.25 -5.31 -10.02 160
د**** یکشنبه 15 اسفند 1400 25,900 (4.85) 44.02 15.25 -3.47 161
آ**** یکشنبه 15 اسفند 1400 1,519 (3.33) 32.98 2.57 -11.13 161
ح**** یکشنبه 15 اسفند 1400 18,410 (4.96) 147.80 103.64 2.23 161
ا**** یکشنبه 15 اسفند 1400 1,581 (4.98) 64.01 23.34 -7.65 161
ف**** یکشنبه 15 اسفند 1400 5,001 (4.91) 20.80 16.18 -3.38 161
د**** یکشنبه 15 اسفند 1400 13,680 (4.98) 49.20 21.42 -0.58 161
ه**** یکشنبه 15 اسفند 1400 15,196 (4.81) 43.38 11.87 -5.70 161
غ**** یکشنبه 15 اسفند 1400 8,060 (3.86) 65.01 -5.21 -14.39 161
ش**** یکشنبه 15 اسفند 1400 77,210 (4.91) 32.95 -5.85 -7.46 161
و**** یکشنبه 15 اسفند 1400 13,400 (4.85) 54.93 4.48 -2.99 161
خ**** یکشنبه 15 اسفند 1400 670 (0.03) 370.30 222.54 -5.37 161
د**** یکشنبه 15 اسفند 1400 22,760 (4.98) 26.98 1.19 -7.29 161
ل**** یکشنبه 15 اسفند 1400 12,082 (4.98) 24.40 1.14 -6.59 161
چ**** یکشنبه 15 اسفند 1400 1,966 (4.96) 35.76 -5.95 -18.06 161
آ**** یکشنبه 15 اسفند 1400 4,676 (4.98) 45.85 -4.62 -18.03 161
ا**** یکشنبه 15 اسفند 1400 9,530 (4.84) 42.71 2.52 -18.78 161
ب**** یکشنبه 15 اسفند 1400 3,395 (4.74) 16.94 -7.81 -25.24 161
ز**** یکشنبه 15 اسفند 1400 8,400 (5) 72.50 10.48 -10.71 161
خ**** شنبه 14 اسفند 1400 8,150 (2.25) 26.63 -60.52 -65.50 162
ب**** شنبه 14 اسفند 1400 1,527 (0.65) 43.94 1.44 -8.97 162
د**** چهارشنبه 11 اسفند 1400 2,466 (4.98) 59.77 -0.65 -9.49 165
غ**** چهارشنبه 11 اسفند 1400 1,564 (4.96) 51.34 -13.43 -20.33 165
و**** چهارشنبه 11 اسفند 1400 2,475 (4.96) 28.85 13.78 -10.83 165
و**** چهارشنبه 11 اسفند 1400 1,200 (0.75) 83.33 50.83 -2.75 165
و**** دوشنبه 9 اسفند 1400 4,430 (4.85) 59.14 -1.96 -13.50 167
و**** دوشنبه 9 اسفند 1400 2,970 (4.98) 31.52 -14.48 -21.14 167
ق**** دوشنبه 9 اسفند 1400 1,880 (4.96) 37.87 -5.85 -13.51 167
د**** دوشنبه 9 اسفند 1400 21,230 (4.99) 76.40 58.97 -7.68 167
س**** دوشنبه 9 اسفند 1400 8,680 (4.84) 78.00 71.20 -1.88 167
س**** دوشنبه 9 اسفند 1400 23,500 (4.95) 88.81 10.38 -9.66 167
غ**** دوشنبه 9 اسفند 1400 4,400 (4.16) 45.23 -7.66 -13.41 167
ک**** دوشنبه 9 اسفند 1400 20,530 (4.95) 43.69 4.24 -5.50 167
ت**** یکشنبه 8 اسفند 1400 2,064 (4.98) 176.16 46.37 -5.77 168
س**** یکشنبه 8 اسفند 1400 20,480 (4.27) 23.05 4.44 -5.76 168
ف**** یکشنبه 8 اسفند 1400 1,270 (0.47) 45.51 3.86 -9.45 168
و**** شنبه 7 اسفند 1400 2,417 (1.42) 38.19 12.12 -3.89 169
ز**** شنبه 7 اسفند 1400 2,181 (4.95) 71.02 20.22 -5.78 169
ف**** شنبه 7 اسفند 1400 8,800 (1.96) 87.39 62.05 -7.73 169
س**** شنبه 7 اسفند 1400 13,570 (1.57) 69.42 38.17 -2.21 169
ز**** شنبه 7 اسفند 1400 18,450 (4.94) 69.65 -0.70 -7.26 169
س**** چهارشنبه 4 اسفند 1400 14,710 (-2.32) 97.14 64.24 -4.15 172
ز**** چهارشنبه 4 اسفند 1400 4,731 (4.99) 62.76 5.47 -4.46 172
و**** چهارشنبه 4 اسفند 1400 10,220 (2.92) 48.43 17.12 -4.99 172
ش**** چهارشنبه 4 اسفند 1400 13,420 (2.52) 44.19 -0.07 -8.42 172
ک**** سه شنبه 3 اسفند 1400 2,854 (4.96) 71.27 19.10 -0.49 173
ش**** سه شنبه 3 اسفند 1400 6,740 (4.98) 47.33 14.24 -3.56 173
س**** سه شنبه 3 اسفند 1400 7,610 (4.96) 60.84 29.17 -1.31 173
م**** سه شنبه 3 اسفند 1400 1,160 (0.17) 40.52 1.72 -7.76 173
س**** دوشنبه 2 اسفند 1400 41,720 (4.98) 33.15 -1.29 -6.81 174
ح**** دوشنبه 2 اسفند 1400 2,223 (4.95) 56.55 48.45 -10.48 174
س**** دوشنبه 2 اسفند 1400 46,350 (4.98) 37.00 10.79 -2.80 174
س**** یکشنبه 1 اسفند 1400 51,384 (4.99) 48.06 9.51 -3.56 175
و**** یکشنبه 1 اسفند 1400 6,890 (2.22) 103.92 75.47 -11.32 175
ک**** چهارشنبه 27 بهمن 1400 8,270 (2.98) 105.80 66.63 -3.63 179
ف**** چهارشنبه 27 بهمن 1400 930 (4.37) 176.34 80.54 -1.61 179
د**** چهارشنبه 27 بهمن 1400 4,173 (4.98) 36.35 -10.50 -19.75 179
س**** چهارشنبه 27 بهمن 1400 22,330 (4.98) 51.81 31.93 -9.09 179
و**** چهارشنبه 27 بهمن 1400 13,990 (0.64) 14.37 -6.93 -10.58 179
ف**** شنبه 23 بهمن 1400 3,980 (4.37) 30.08 18.69 -13.24 183
ف**** شنبه 23 بهمن 1400 168,780 (-2.17) 58.50 43.38 -9.04 183
ب**** شنبه 23 بهمن 1400 1,556 (4.99) 41.26 -0.45 -10.67 183
و**** شنبه 23 بهمن 1400 4,359 (2.46) 17.62 -7.16 -19.52 183
و**** شنبه 23 بهمن 1400 2,952 (1.82) 14.84 -11.25 -25.14 183
و**** چهارشنبه 20 بهمن 1400 36,300 (4.91) 197.38 166.12 2.48 186
ز**** سه شنبه 19 بهمن 1400 6,580 (2.49) 69.45 -0.61 -8.66 187
د**** سه شنبه 19 بهمن 1400 29,950 (0.84) 56.93 49.42 -8.18 187
و**** یکشنبه 17 بهمن 1400 2,346 (-4.41) 37.94 30.65 -1.88 189
ت**** یکشنبه 17 بهمن 1400 52,000 (2.86) 26.06 -1.63 -10.00 189
د**** یکشنبه 17 بهمن 1400 4,413 (2.98) 47.52 47.52 -2.86 189
ر**** چهارشنبه 13 بهمن 1400 11,150 (0.63) 30.94 -7.62 -16.32 193
و**** چهارشنبه 13 بهمن 1400 1,835 (4.97) 74.28 57.49 -16.57 193
ث**** چهارشنبه 13 بهمن 1400 1,938 (4.98) 40.30 21.62 -14.34 193
ک**** سه شنبه 12 بهمن 1400 7,540 (4.86) 45.89 2.92 -9.81 194
و**** سه شنبه 12 بهمن 1400 2,521 (3.78) 38.00 28.52 -0.24 194
ک**** سه شنبه 12 بهمن 1400 1,267 (4.97) 39.46 21.15 -3.31 194
س**** دوشنبه 11 بهمن 1400 7,040 (0.42) 34.23 9.94 -7.24 195
س**** دوشنبه 11 بهمن 1400 24,880 (4.97) 60.53 56.67 -4.26 195
د**** دوشنبه 11 بهمن 1400 22,160 (4.97) 69.00 52.30 -13.58 195
و**** دوشنبه 11 بهمن 1400 4,420 (3.22) 22.29 -6.52 -18.51 195
گ**** دوشنبه 11 بهمن 1400 5,295 (1.06) 15.39 -0.28 -23.51 195
و**** دوشنبه 11 بهمن 1400 10,760 (1.7) 20.54 -5.02 -5.20 195
ف**** یکشنبه 10 بهمن 1400 5,019 (3.07) 20.36 15.76 -6.61 196
ت**** یکشنبه 10 بهمن 1400 2,037 (3.27) 47.72 18.90 -2.50 196
ش**** یکشنبه 10 بهمن 1400 6,780 (4.14) 46.46 13.57 -6.93 196
د**** یکشنبه 3 بهمن 1400 23,380 (2.4) 23.61 -1.50 -12.96 203
خ**** شنبه 2 بهمن 1400 108 (4.93) 6,057.41 5,779.63 -11.11 204
ش**** شنبه 2 بهمن 1400 6,480 (0.93) 53.24 18.83 -9.10 204
ق**** شنبه 2 بهمن 1400 4,773 (4.99) 75.57 26.75 -7.19 204
ن**** چهارشنبه 29 دی 1400 11,510 (2.95) 1.30 -22.94 -40.14 207
م**** سه شنبه 28 دی 1400 28,950 (4.89) 108.81 53.71 -5.53 208
و**** یکشنبه 26 دی 1400 1,127 (2.99) 32.39 -0.62 -15.88 210
ب**** یکشنبه 26 دی 1400 8,823 (4.99) 72.28 17.76 3.82 210
چ**** یکشنبه 26 دی 1400 2,752 (4.99) 19.30 -21.33 -31.40 210
ج**** یکشنبه 26 دی 1400 2,468 (2.96) 175.12 95.83 -6.93 210
ز**** چهارشنبه 22 دی 1400 18,300 (4.99) 71.04 0.11 -13.66 214
ف**** سه شنبه 21 دی 1400 17,030 (4.92) 5.52 -23.96 -32.06 215
ک**** سه شنبه 21 دی 1400 9,274 (4.81) 35.11 -10.72 -22.36 215
س**** دوشنبه 20 دی 1400 3,600 (4.44) 34.72 15.97 -1.11 216
ث**** دوشنبه 20 دی 1400 9,360 (4.93) 75.64 31.62 0.11 216
س**** یکشنبه 19 دی 1400 15,120 (5) 52.05 24.01 -25.60 217
ق**** یکشنبه 19 دی 1400 23,800 (4.98) 17.52 -29.79 -36.93 217
و**** یکشنبه 19 دی 1400 2,475 (1.3) 4.28 -21.49 -23.96 217
و**** شنبه 18 دی 1400 3,493 (1.52) 24.53 24.53 -9.71 218
چ**** چهارشنبه 15 دی 1400 4,207 (4.91) 44.76 13.62 -11.96 221
ث**** چهارشنبه 15 دی 1400 1,895 (4.98) 43.48 24.38 -13.46 221
و**** سه شنبه 14 دی 1400 3,348 (4.98) 16.67 -24.13 -30.05 222
ح**** دوشنبه 13 دی 1400 22,760 (-3.8) 100.44 64.72 -32.51 223
غ**** یکشنبه 12 دی 1400 2,042 (4.98) 15.92 -33.69 -38.98 224
و**** یکشنبه 12 دی 1400 11,250 (2.73) 13.87 -23.73 -30.67 224
م**** شنبه 11 دی 1400 1,179 (0) 38.25 0.08 -12.04 225
خ**** شنبه 11 دی 1400 1,078 (-0.55) 22.45 -3.90 -15.58 225
د**** شنبه 11 دی 1400 19,010 (4.96) 33.09 10.63 -28.98 225
ق**** چهارشنبه 8 دی 1400 9,436 (4.98) 32.13 7.04 -19.42 228
ش**** چهارشنبه 8 دی 1400 6,110 (4.08) 16.69 -23.40 -39.93 228
و**** چهارشنبه 8 دی 1400 2,110 (3.53) 54.03 18.96 -13.70 228
ق**** چهارشنبه 8 دی 1400 3,600 (4.98) 54.44 31.72 -14.47 228
ش**** سه شنبه 7 دی 1400 10,950 (4.93) 1.37 -15.07 -23.38 229
ه**** سه شنبه 7 دی 1400 2,519 (2.88) 21.24 -0.20 -28.11 229
خ**** دوشنبه 6 دی 1400 1,690 (3.42) 43.25 10.24 -14.56 230
س**** دوشنبه 6 دی 1400 23,810 (3.2) 26.00 -7.39 -22.34 230
ک**** دوشنبه 6 دی 1400 1,265 (4.97) 39.68 21.34 -14.31 230
ف**** دوشنبه 6 دی 1400 4,140 (1.97) 25.05 14.11 -19.76 230
و**** دوشنبه 6 دی 1400 4,620 (-0.42) 6.04 -31.73 -38.23 230
ش**** دوشنبه 6 دی 1400 971 (-0.17) 13.59 0.72 -10.40 230
س**** یکشنبه 5 دی 1400 46,999 (2.65) 35.11 9.26 -15.32 231
ا**** یکشنبه 5 دی 1400 7,430 (4.94) 20.86 -12.52 -15.61 231
ش**** یکشنبه 5 دی 1400 6,690 (4.85) 48.43 15.10 -11.96 231
ز**** یکشنبه 5 دی 1400 18,580 (4.97) 68.46 -1.40 -14.96 231
ش**** یکشنبه 5 دی 1400 4,639 (2.1) 63.40 35.81 -19.62 231
و**** یکشنبه 5 دی 1400 2,422 (0.38) 33.61 26.55 -14.99 231
ک**** یکشنبه 5 دی 1400 15,920 (-2.39) 12.44 -18.34 -35.11 231
ش**** شنبه 4 دی 1400 14,339 (3.77) 34.95 -6.48 -21.12 232
و**** شنبه 4 دی 1400 1,872 (3.94) 25.11 -16.08 -25.16 232
ف**** شنبه 4 دی 1400 7,030 (4.61) 12.38 -18.78 -27.17 232
ث**** شنبه 4 دی 1400 7,395 (-1.04) 16.02 -16.16 -32.66 232
ز**** چهارشنبه 1 دی 1400 7,821 (4.99) 51.00 1.91 -15.23 235
ف**** چهارشنبه 1 دی 1400 17,230 (4.99) 36.39 11.38 -13.87 235
غ**** چهارشنبه 1 دی 1400 4,496 (4.99) 45.69 -5.45 -12.21 235
پ**** چهارشنبه 1 دی 1400 33,630 (4.99) 4.01 -6.45 -30.57 235
س**** دوشنبه 29 آذر 1400 16,510 (4.95) 58.27 56.87 -14.60 237
پ**** شنبه 13 آذر 1400 14,328 (-1.28) 2.42 -40.05 -48.21 253
د**** سه شنبه 9 آذر 1400 20,700 (1.22) 38.60 14.35 -11.11 257
د**** شنبه 6 آذر 1400 23,397 (4.39) 60.06 44.25 -19.95 260
ت**** شنبه 6 آذر 1400 61,198 (-2.24) 7.11 -16.42 -23.53 260
م**** دوشنبه 1 آذر 1400 1,271 (4.78) 28.25 -7.16 -18.57 265
ف**** یکشنبه 30 آبان 1400 1,660 (4.79) 11.33 -20.54 -32.83 266
و**** سه شنبه 25 آبان 1400 3,636 (2.97) 10.75 -51.60 -52.34 271
خ**** یکشنبه 23 آبان 1400 3,687 (2.35) 28.86 -7.30 -30.54 273
ر**** چهارشنبه 19 آبان 1400 5,920 (4.96) 17.74 -30.24 -32.43 277
ز**** چهارشنبه 19 آبان 1400 8,372 (4.99) 41.07 -4.80 -21.15 277
د**** چهارشنبه 19 آبان 1400 5,860 (0.63) -0.34 -36.26 -42.85 277
س**** سه شنبه 18 آبان 1400 37,545 (4.99) 63.67 -49.79 -52.46 278
م**** یکشنبه 16 آبان 1400 1,259 (-0.31) 29.47 -6.27 -17.79 280
ف**** شنبه 15 آبان 1400 1,340 (-0.66) 1.34 -39.63 -44.63 281
گ**** شنبه 15 آبان 1400 2,124 (4.99) 11.02 -28.34 -44.40 281
و**** چهارشنبه 28 مهر 1400 2,145 (2.97) 9.46 -18.04 -42.52 298
ک**** دوشنبه 19 مهر 1400 24,399 (4.99) 104.72 90.17 -23.46 307
ث**** شنبه 17 مهر 1400 7,994 (1.21) 19.96 5.45 -19.31 309
ف**** دوشنبه 12 مهر 1400 13,640 (0.78) 20.89 4.55 -43.48 314
س**** یکشنبه 4 مهر 1400 8,112 (2.99) 4.97 -43.39 -49.54 322
غ**** سه شنبه 30 شهریور 1400 13,930 (3.49) 2.01 -39.41 -44.01 327
ث**** چهارشنبه 24 شهریور 1400 5,900 (2.43) 1.53 -44.39 -58.17 333
ف**** یکشنبه 21 شهریور 1400 2,370 (2.99) 6.29 -27.68 -45.32 336
ک**** چهارشنبه 17 شهریور 1400 25,025 (4.99) 99.60 85.41 -25.38 340
ا**** دوشنبه 15 شهریور 1400 65,000 (3.35) 2.88 -11.60 -36.97 342
ف**** دوشنبه 15 شهریور 1400 25,770 (3.28) 11.29 -40.40 -50.60 342
د**** دوشنبه 15 شهریور 1400 195,930 (0.17) 2.82 -61.72 -64.38 342
ک**** دوشنبه 15 شهریور 1400 6,990 (3.86) 4.15 -8.44 -51.32 342
و**** دوشنبه 15 شهریور 1400 2,662 (1.67) 25.47 1.80 -24.27 342
و**** دوشنبه 15 شهریور 1400 14,450 (1.66) 0.00 -29.27 -33.15 342
س**** سه شنبه 9 شهریور 1400 111,259 (4.99) 43.81 -45.80 -56.77 348
و**** دوشنبه 8 شهریور 1400 7,500 (4.89) 5.73 -62.45 -72.40 349
ث**** یکشنبه 7 شهریور 1400 49,020 (0.92) 15.26 -47.65 -54.30 350
و**** یکشنبه 7 شهریور 1400 7,600 (0.51) 2.91 -61.17 -62.75 350
ر**** یکشنبه 7 شهریور 1400 45,999 (-0.55) 15.18 -59.61 -64.13 350
و**** یکشنبه 7 شهریور 1400 3,118 (2.97) 36.72 16.55 -3.14 350
آ**** یکشنبه 7 شهریور 1400 6,724 (2.98) 11.45 -40.76 -49.64 350
ب**** شنبه 6 شهریور 1400 27,940 (4.99) 11.31 -44.49 -66.36 351
ق**** شنبه 6 شهریور 1400 18,450 (3.18) 11.92 -29.27 -38.27 351
خ**** شنبه 6 شهریور 1400 10,300 (4.98) 119.13 105.92 2.55 351
ر**** چهارشنبه 3 شهریور 1400 83,120 (4.99) 27.53 -37.08 -53.32 354
د**** چهارشنبه 3 شهریور 1400 13,610 (4.93) 29.98 -23.29 -44.82 354
و**** چهارشنبه 3 شهریور 1400 1,902 (1.97) 5.73 -41.11 -50.16 354
خ**** چهارشنبه 3 شهریور 1400 11,630 (4.96) 90.11 48.50 -56.66 354
خ**** چهارشنبه 3 شهریور 1400 1,528 (4.94) 106.22 41.43 -62.83 354
و**** چهارشنبه 3 شهریور 1400 2,828 (4.96) 5.52 -54.74 -66.76 354
ا**** چهارشنبه 3 شهریور 1400 67,990 (4.98) 3.82 -15.49 -39.74 354
ث**** چهارشنبه 3 شهریور 1400 9,490 (-3.06) 11.38 -63.57 -69.37 354
پ**** سه شنبه 2 شهریور 1400 21,900 (4.98) 21.14 9.18 -45.80 355
چ**** سه شنبه 2 شهریور 1400 13,860 (5) 24.31 -55.19 -63.85 355
ب**** سه شنبه 2 شهریور 1400 2,605 (4.97) 18.96 -40.54 -47.49 355
و**** سه شنبه 2 شهریور 1400 3,567 (4.99) 9.14 -37.40 -50.88 355
غ**** سه شنبه 2 شهریور 1400 5,089 (4.99) 30.67 -16.47 -25.53 355

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.