سیگنال طلایی خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه + پول هوشمند + حجم مشکوک

شناسه: 75799941
%134
هشدار خرید

این فیلتر، اولین فیلتر از مجموعه میانگین های طلایی 1 است.
اساس این فیلتر بر سیگنال خرید میانگین های متحرک 8 و 21 روزه بنا شده است و برای استحکام بیشتر و ریسک کمتر، موارد متععد تابلوخوانی، بنیادی و تکنیکال به فیلتر اضافه شده است.

برای معامله بر اساس این فیلتر، یک استراتژی تهیه و بهینه شده است و شما میتوانید معاملات خود را با استراتژی ذکر شده هماهنگ کنید.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ دوشنبه 30 تیر 1399 تا چهارشنبه 16 خرداد 1403 تعداد 1,118 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 134.28 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -28.38 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 27.19 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 95 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 91 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
خ**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 6,200 (1.97) 1.77 -2.58 -2.58 10
ف**** یکشنبه 30 اردیبهشت 1403 8,060 (1.89) 4.47 4.47 0.00 27
غ**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 15,930 (4.94) 1.69 -13.62 -13.62 32
و**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 19,590 (2.99) 2.50 -16.13 -16.13 35
ب**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 25,620 (5) 3.04 -20.96 -20.96 40
ک**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 20,200 (1.05) 0.50 -20.94 -21.83 49
آ**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 1,676 (1.02) 0.24 -24.88 -24.88 49
ل**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 14,720 (2.93) 12.30 5.84 0.61 49
چ**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 7,450 (1.22) 1.88 -17.58 -17.58 49
د**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 13,810 (4.93) 9.34 -13.61 -19.55 49
ف**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 13,700 (4.98) 1.97 -22.63 -22.63 49
س**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 19,590 (4.98) 1.99 -34.10 -34.10 49
غ**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 2,135 (0) 10.02 -11.48 -12.32 49
ل**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 33,250 (1.34) 0.12 -20.90 -21.98 49
چ**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 14,240 (3.49) 3.37 -23.81 -23.81 52
ف**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 1,700 (3.98) 1.18 -34.24 -34.24 52
س**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 60,000 (-1.32) 4.17 -30.87 -30.87 52
ک**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 1,392 (3.19) 1.87 -20.47 -24.64 52
ک**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 11,350 (6.97) 3.96 -28.81 -28.81 52
ف**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 4,850 (0.94) 0.80 -22.45 -24.25 52
ک**** یکشنبه 19 فروردین 1403 14,000 (1.08) 7.50 -4.43 -4.43 69
ش**** یکشنبه 19 فروردین 1403 7,090 (2.9) 15.66 10.30 -3.53 69
ح**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 13,560 (2.96) 18.81 -2.88 -4.57 73
ت**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 2,016 (6.94) 6.10 -39.48 -40.08 80
م**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 8,560 (2.88) 5.02 -16.94 -16.94 80
ت**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 11,950 (0.67) 10.79 -15.06 -20.00 80
و**** یکشنبه 27 اسفند 1402 1,790 (1.35) 9.94 -18.66 -22.85 90
چ**** شنبه 26 اسفند 1402 23,750 (2.81) 80.00 64.84 2.95 91
و**** شنبه 26 اسفند 1402 8,820 (6.9) 14.17 -29.48 -31.86 91
و**** شنبه 26 اسفند 1402 5,770 (3.03) 9.01 -2.43 -5.55 91
د**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 3,288 (6.99) 10.34 -18.77 -18.77 94
غ**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 6,420 (2.06) 9.81 -4.67 -9.35 94
غ**** سه شنبه 22 اسفند 1402 2,401 (0.29) 10.58 -20.16 -22.12 95
ق**** دوشنبه 21 اسفند 1402 11,590 (2.93) 11.13 -12.86 -15.01 96
غ**** یکشنبه 20 اسفند 1402 15,530 (0.77) 5.60 -11.40 -11.40 97
ق**** شنبه 19 اسفند 1402 15,390 (4.97) 7.21 -21.18 -21.18 98
و**** شنبه 19 اسفند 1402 1,346 (6.99) 4.68 -19.24 -20.36 98
ق**** شنبه 19 اسفند 1402 2,860 (0.66) 11.54 -20.14 -20.14 98
پ**** شنبه 19 اسفند 1402 34,600 (2.97) 1.73 -84.71 -84.71 98
ق**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 11,450 (4.94) 11.62 -2.97 -5.15 101
ق**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 7,370 (6.96) 5.43 -15.20 -15.20 101
غ**** سه شنبه 15 اسفند 1402 73,280 (2.34) 17.56 -8.56 -9.78 102
ش**** سه شنبه 15 اسفند 1402 12,940 (3.43) 6.80 -5.26 -6.57 102
ف**** سه شنبه 15 اسفند 1402 1,700 (-0.05) 15.18 -22.94 -22.94 102
م**** دوشنبه 14 اسفند 1402 8,440 (4.97) 10.90 -1.66 -4.27 103
ب**** دوشنبه 14 اسفند 1402 19,900 (4.95) 21.86 -43.22 -45.53 103
ک**** یکشنبه 13 اسفند 1402 11,290 (3.38) 5.40 -28.43 -28.43 104
ف**** یکشنبه 13 اسفند 1402 7,380 (1.51) 18.83 -11.52 -13.96 104
ن**** یکشنبه 13 اسفند 1402 152,380 (2.13) 27.31 13.01 -3.42 104
ش**** یکشنبه 13 اسفند 1402 10,710 (6.88) 12.98 -8.50 -12.51 104
ف**** یکشنبه 13 اسفند 1402 5,155 (4.47) 3.78 -27.04 -28.73 104
آ**** یکشنبه 13 اسفند 1402 6,790 (1.49) 9.72 -48.50 -48.50 104
ش**** یکشنبه 13 اسفند 1402 29,820 (6.99) 16.20 -1.51 -2.85 104
ق**** شنبه 12 اسفند 1402 11,090 (3.16) 22.99 0.81 -7.12 105
ق**** شنبه 12 اسفند 1402 2,681 (4.97) 18.99 -15.22 -15.22 105
ف**** شنبه 12 اسفند 1402 11,270 (0.89) 2.84 -38.42 -40.11 105
ف**** شنبه 12 اسفند 1402 8,670 (4.33) 5.19 -54.96 -56.30 105
ف**** شنبه 12 اسفند 1402 11,400 (4.77) 17.54 -17.54 -19.12 105
ف**** شنبه 12 اسفند 1402 4,560 (5.33) 24.89 5.68 -0.48 105
د**** شنبه 12 اسفند 1402 11,980 (3.99) 3.17 -25.04 -28.46 105
س**** سه شنبه 8 اسفند 1402 63,490 (0.69) 14.19 -15.53 -19.11 109
پ**** دوشنبه 7 اسفند 1402 35,000 (2.94) 2.71 -84.89 -84.89 110
غ**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 3,652 (4.7) 5.42 -28.81 -29.05 115
س**** دوشنبه 30 بهمن 1402 35,850 (1.12) 14.92 -9.90 -11.58 117
س**** سه شنبه 24 بهمن 1402 9,550 (2.9) 48.80 40.73 -4.29 123
ق**** سه شنبه 24 بهمن 1402 7,120 (2.89) 12.50 -3.93 -3.93 123
ن**** دوشنبه 23 بهمن 1402 16,590 (2.97) 3.07 -30.44 -30.44 124
و**** شنبه 21 بهمن 1402 4,780 (2.64) 11.72 -16.76 -17.57 126
ک**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 12,190 (1.16) 4.59 -17.15 -17.15 129
و**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 9,100 (3.76) 10.66 -31.65 -33.96 129
د**** سه شنبه 17 بهمن 1402 43,440 (4.97) 6.81 -12.78 -15.47 130
و**** دوشنبه 16 بهمن 1402 2,029 (6.95) 7.93 -31.64 -31.64 131
ف**** سه شنبه 10 بهمن 1402 11,170 (4.1) 19.96 -15.85 -17.46 137
گ**** سه شنبه 10 بهمن 1402 165,350 (2.98) 3.33 -3.24 -10.13 137
ک**** سه شنبه 10 بهمن 1402 21,690 (2.99) 2.03 -18.07 -18.35 137
ل**** دوشنبه 9 بهمن 1402 15,230 (4.96) 12.80 -66.45 -67.89 138
ت**** یکشنبه 8 بهمن 1402 12,660 (-0.47) 4.58 -19.83 -24.49 139
چ**** یکشنبه 8 بهمن 1402 2,705 (4.19) 10.94 -23.14 -25.66 139
و**** یکشنبه 1 بهمن 1402 2,133 (2.99) 47.91 0.56 0.56 146
د**** چهارشنبه 27 دی 1402 3,765 (3.37) -1.75 -29.06 -29.06 150
س**** دوشنبه 25 دی 1402 83,200 (0.82) 14.06 -21.43 -23.68 152
غ**** دوشنبه 25 دی 1402 11,430 (2.97) 16.19 -46.02 -46.63 152
ف**** یکشنبه 24 دی 1402 7,560 (0.66) 6.22 -5.16 -26.19 153
ش**** یکشنبه 24 دی 1402 8,550 (1.06) 0.47 -50.39 -50.39 153
پ**** شنبه 23 دی 1402 3,120 (3.44) 66.99 -0.64 -17.18 154
ح**** شنبه 23 دی 1402 3,462 (2.03) 2.25 -27.07 -28.83 154
خ**** سه شنبه 19 دی 1402 49,950 (1.73) 2.60 -19.72 -19.72 158
ک**** سه شنبه 19 دی 1402 5,480 (2.04) 11.31 -44.14 -44.14 158
د**** دوشنبه 18 دی 1402 3,708 (0.89) 2.10 -27.97 -27.97 159
ز**** چهارشنبه 13 دی 1402 41,400 (4.99) 20.97 -32.95 -32.95 164
و**** شنبه 9 دی 1402 1,763 (2.97) 2.67 -12.93 -14.75 168
د**** شنبه 9 دی 1402 14,510 (4.01) 10.13 -17.78 -23.43 168
و**** شنبه 2 دی 1402 1,922 (0.41) 13.94 -27.84 -27.84 175
غ**** شنبه 2 دی 1402 3,730 (1.02) 3.22 -30.29 -30.54 175
م**** شنبه 2 دی 1402 15,050 (2.94) 16.68 16.61 -9.57 175
س**** چهارشنبه 29 آذر 1402 6,890 (2.98) 9.00 2.47 -19.45 178
ح**** چهارشنبه 29 آذر 1402 7,200 (1.98) 13.47 -7.36 -7.36 178
ب**** سه شنبه 28 آذر 1402 18,840 (4.95) 28.72 -40.02 -42.46 179
س**** سه شنبه 28 آذر 1402 110,080 (6.99) 4.97 -77.05 -79.61 179
د**** دوشنبه 27 آذر 1402 3,710 (0.7) 3.83 -28.01 -28.01 180
و**** دوشنبه 27 آذر 1402 2,164 (2.51) 22.46 14.65 -7.07 180
ش**** دوشنبه 27 آذر 1402 23,320 (5.95) 20.28 -1.42 -2.36 180
ک**** چهارشنبه 22 آذر 1402 14,010 (2.93) 13.13 -19.34 -20.06 185
و**** سه شنبه 21 آذر 1402 1,825 (2.64) 1.97 -17.59 -24.00 186
د**** سه شنبه 21 آذر 1402 28,890 (1.29) 13.22 -45.14 -45.14 186
آ**** دوشنبه 20 آذر 1402 68,780 (4.99) 15.05 -98.05 -98.35 187
د**** یکشنبه 19 آذر 1402 3,115 (4.81) 17.98 -24.91 -24.98 188
پ**** شنبه 18 آذر 1402 10,020 (4.92) 9.88 -41.52 -41.72 189
د**** شنبه 18 آذر 1402 31,830 (6.38) 24.10 -24.63 -24.63 189
ا**** چهارشنبه 15 آذر 1402 3,200 (3.99) 5.94 -17.66 -25.00 192
و**** سه شنبه 14 آذر 1402 6,120 (5.51) 28.92 -25.60 -29.62 193
د**** سه شنبه 14 آذر 1402 3,855 (1.95) 3.11 -30.71 -30.71 193
ش**** دوشنبه 13 آذر 1402 2,577 (6.97) 16.72 -37.91 -40.01 194
ا**** دوشنبه 13 آذر 1402 11,180 (2.47) 29.61 -43.20 -46.33 194
ف**** دوشنبه 13 آذر 1402 5,290 (0.95) 8.88 -27.41 -27.41 194
ت**** دوشنبه 13 آذر 1402 13,020 (2.03) 1.92 -22.04 -26.57 194
ف**** دوشنبه 13 آذر 1402 4,398 (0.43) 29.49 9.57 -6.32 194
ش**** یکشنبه 12 آذر 1402 4,399 (4.01) 5.57 -39.44 -41.78 195
ف**** یکشنبه 12 آذر 1402 11,110 (4.91) 18.81 -40.59 -40.77 195
و**** یکشنبه 12 آذر 1402 5,520 (6.97) 8.88 -27.74 -31.30 195
ز**** یکشنبه 12 آذر 1402 39,850 (4.97) 25.67 -30.34 -30.34 195
ک**** یکشنبه 12 آذر 1402 5,850 (0.68) 3.59 -31.79 -32.41 195
و**** یکشنبه 12 آذر 1402 4,709 (1.11) 3.99 -52.50 -56.78 195
خ**** شنبه 11 آذر 1402 22,000 (-0.09) 3.95 -50.14 -50.14 196
و**** شنبه 11 آذر 1402 2,155 (1.69) 19.12 -10.07 -13.13 196
و**** شنبه 11 آذر 1402 2,070 (4.96) 7.05 -20.14 -25.17 196
خ**** شنبه 11 آذر 1402 2,170 (2.45) 9.49 -26.27 -27.10 196
آ**** شنبه 11 آذر 1402 2,001 (2.61) 16.54 -37.08 -37.08 196
ش**** شنبه 11 آذر 1402 5,570 (2.76) 7.00 -20.84 -20.86 196
و**** شنبه 11 آذر 1402 1,640 (2.37) 9.76 -42.68 -43.60 196
ک**** شنبه 11 آذر 1402 9,120 (1.44) 12.94 -23.57 -25.88 196
ش**** شنبه 11 آذر 1402 1,219 (1.58) 8.29 -14.19 -20.26 196
ف**** شنبه 11 آذر 1402 5,560 (1.45) 18.35 -11.74 -20.49 196
غ**** شنبه 11 آذر 1402 10,370 (2.06) 4.24 -40.98 -43.88 196
ب**** شنبه 11 آذر 1402 6,310 (1.12) 16.64 -31.35 -31.39 196
و**** چهارشنبه 8 آذر 1402 1,726 (4.98) 39.57 4.35 -4.98 199
ف**** چهارشنبه 8 آذر 1402 3,288 (6.99) 32.91 1.19 -0.79 199
و**** چهارشنبه 8 آذر 1402 4,598 (4) 19.40 -35.86 -37.06 199
س**** چهارشنبه 8 آذر 1402 30,700 (6.48) 24.10 -13.97 -16.74 199
و**** چهارشنبه 8 آذر 1402 1,996 (2.83) 58.07 8.12 -4.11 199
ک**** چهارشنبه 8 آذر 1402 1,619 (2.92) 13.65 -31.19 -35.21 199
د**** چهارشنبه 8 آذر 1402 30,310 (6.98) 11.71 -27.05 -27.98 199
د**** چهارشنبه 8 آذر 1402 32,070 (3.38) 15.22 -31.87 -34.86 199
س**** چهارشنبه 8 آذر 1402 26,000 (2.8) 8.81 -75.81 -76.04 199
ف**** چهارشنبه 8 آذر 1402 1,940 (3.85) 33.97 -7.42 -14.28 199
ت**** چهارشنبه 8 آذر 1402 7,990 (1.91) 34.42 19.65 -1.00 199
د**** سه شنبه 7 آذر 1402 10,890 (2.54) 92.84 42.61 -22.50 200
پ**** سه شنبه 7 آذر 1402 58,770 (4.98) 24.21 1.24 -3.71 200
پ**** سه شنبه 7 آذر 1402 1,850 (2.2) 18.11 -16.43 -17.46 200
ک**** دوشنبه 6 آذر 1402 5,570 (2.2) 9.52 -45.04 -45.04 201
ک**** دوشنبه 6 آذر 1402 10,710 (5) 17.27 12.98 -2.89 201
غ**** دوشنبه 6 آذر 1402 3,830 (1.99) 9.56 -31.28 -32.64 201
د**** دوشنبه 6 آذر 1402 12,600 (6.87) 8.33 -28.73 -31.98 201
ک**** دوشنبه 6 آذر 1402 6,840 (1.48) 13.60 -60.94 -62.59 201
ش**** دوشنبه 6 آذر 1402 6,370 (2.24) 19.31 -21.82 -21.82 201
ب**** دوشنبه 6 آذر 1402 3,813 (6.98) 15.26 -46.08 -46.81 201
غ**** دوشنبه 6 آذر 1402 3,387 (5.15) 5.67 -43.40 -44.79 201
خ**** دوشنبه 6 آذر 1402 17,340 (6.97) 123.18 -29.24 -29.24 201
د**** یکشنبه 5 آذر 1402 4,251 (1.26) 184.64 130.30 -0.26 202
و**** یکشنبه 5 آذر 1402 188,560 (4.98) 64.93 0.88 -4.10 202
ر**** یکشنبه 5 آذر 1402 9,260 (4.98) 29.27 -9.29 -10.15 202
ل**** یکشنبه 5 آذر 1402 29,880 (4.98) 27.74 1.24 -4.18 202
ا**** شنبه 4 آذر 1402 4,805 (1.88) 14.26 -23.27 -23.27 203
و**** شنبه 4 آذر 1402 3,924 (2.99) 83.23 47.81 2.45 203
ح**** شنبه 4 آذر 1402 48,560 (6.98) 44.25 -41.72 -56.61 203
غ**** شنبه 4 آذر 1402 10,820 (4.94) 20.06 -22.92 -22.92 203
ز**** چهارشنبه 1 آذر 1402 35,900 (0.58) 20.33 6.55 -4.87 206
ف**** چهارشنبه 1 آذر 1402 10,630 (6.94) 15.43 -38.57 -42.62 206
خ**** سه شنبه 30 آبان 1402 3,056 (4.98) 22.32 -12.30 -14.92 207
پ**** سه شنبه 30 آبان 1402 10,920 (3.01) 24.08 -49.27 -49.27 207
ف**** سه شنبه 30 آبان 1402 22,550 (2.96) 2.00 -27.98 -28.60 207
ز**** سه شنبه 30 آبان 1402 34,950 (1.89) 23.61 9.93 -2.29 207
ش**** سه شنبه 30 آبان 1402 1,741 (4.06) 57.96 -10.05 -10.17 207
خ**** سه شنبه 30 آبان 1402 4,600 (-0.73) 19.13 -19.65 -20.96 207
ک**** دوشنبه 29 آبان 1402 9,510 (6.25) 41.96 -8.94 -9.15 208
ک**** دوشنبه 29 آبان 1402 66,470 (2.56) 27.13 -14.97 -14.97 208
و**** دوشنبه 29 آبان 1402 310,000 (2.99) 43.84 2.47 0.73 208
د**** یکشنبه 28 آبان 1402 5,370 (4.88) 27.37 -8.01 -8.38 209
م**** یکشنبه 28 آبان 1402 3,054 (0.52) 22.76 -17.16 -19.84 209
س**** شنبه 27 آبان 1402 38,400 (6.28) 13.15 -27.14 -30.29 210
و**** شنبه 27 آبان 1402 7,670 (2.81) 17.08 -26.60 -29.47 210
ت**** شنبه 27 آبان 1402 7,430 (-0.13) 149.66 98.92 -4.17 210
ق**** سه شنبه 23 آبان 1402 8,020 (1.26) 3.12 -22.07 -22.07 214
ا**** سه شنبه 23 آبان 1402 11,200 (2.18) 29.38 -43.30 -46.43 214
و**** سه شنبه 23 آبان 1402 5,410 (6.03) 43.81 6.84 -6.47 214
ر**** سه شنبه 23 آبان 1402 3,244 (3.14) 16.18 -43.13 -43.50 214
ب**** دوشنبه 22 آبان 1402 6,350 (1.76) 15.91 -31.78 -31.83 215
ش**** دوشنبه 22 آبان 1402 19,850 (1.32) 48.26 8.11 -5.39 215
س**** دوشنبه 22 آبان 1402 8,760 (2.57) 11.99 -8.22 -10.84 215
و**** دوشنبه 22 آبان 1402 2,305 (0.47) 9.76 -33.84 -49.33 215
و**** دوشنبه 22 آبان 1402 188,760 (3.14) 64.76 0.77 -6.37 215
د**** دوشنبه 22 آبان 1402 4,255 (1.89) 184.37 130.08 -5.52 215
ل**** یکشنبه 21 آبان 1402 14,720 (4.99) 16.71 -65.29 -66.78 216
غ**** یکشنبه 21 آبان 1402 4,434 (2.14) 21.15 -11.28 -13.62 216
ز**** یکشنبه 21 آبان 1402 7,230 (5.39) 397.93 310.79 -8.16 216
ک**** یکشنبه 21 آبان 1402 13,930 (0.07) 13.78 -18.88 -19.60 216
و**** شنبه 20 آبان 1402 4,470 (-0.28) 22.82 -34.12 -35.46 217
خ**** چهارشنبه 17 آبان 1402 3,798 (3.96) 18.25 -18.69 -22.59 220
م**** چهارشنبه 17 آبان 1402 8,910 (2.88) 6.96 -20.20 -20.20 220
ب**** چهارشنبه 17 آبان 1402 2,699 (2.35) 23.75 -7.00 -9.89 220
ز**** چهارشنبه 17 آبان 1402 5,281 (0.43) 42.59 -10.45 -14.37 220
ک**** سه شنبه 16 آبان 1402 8,410 (6.99) 34.36 -31.27 -31.27 221
و**** سه شنبه 16 آبان 1402 14,310 (6.95) 14.05 -56.53 -58.00 221
ف**** سه شنبه 16 آبان 1402 7,080 (0.99) 13.42 1.27 -21.19 221
ف**** سه شنبه 16 آبان 1402 7,810 (4.13) 20.61 5.38 -5.89 221
ک**** سه شنبه 16 آبان 1402 6,220 (6.87) 15.92 -42.25 -42.25 221
د**** سه شنبه 16 آبان 1402 8,340 (1.33) 18.23 -21.94 -22.42 221
ز**** سه شنبه 16 آبان 1402 35,790 (2.99) 20.70 6.87 -6.29 221
غ**** سه شنبه 16 آبان 1402 48,860 (1.7) 24.62 -15.02 -15.02 221
و**** دوشنبه 15 آبان 1402 2,325 (6.89) 10.41 -16.65 -19.48 222
آ**** دوشنبه 15 آبان 1402 6,640 (-1.33) 15.96 -47.33 -47.33 222
ه**** دوشنبه 15 آبان 1402 4,895 (4.99) 21.55 -19.24 -20.94 222
ک**** دوشنبه 15 آبان 1402 5,342 (6.98) 33.47 -17.07 -20.07 222
ف**** یکشنبه 14 آبان 1402 6,810 (4.76) 15.12 -44.77 -46.05 223
ف**** چهارشنبه 10 آبان 1402 5,390 (0.55) 22.08 -8.96 -17.98 227
ث**** چهارشنبه 10 آبان 1402 3,751 (4.98) 60.76 3.89 -0.56 227
ب**** سه شنبه 9 آبان 1402 21,060 (1.29) 12.77 -60.83 -60.83 228
و**** دوشنبه 8 آبان 1402 4,794 (6.98) 34.75 -34.15 -54.11 229
س**** دوشنبه 8 آبان 1402 12,910 (4.02) 32.84 -11.46 -11.46 229
س**** چهارشنبه 3 آبان 1402 49,410 (6.99) 45.72 -16.05 -16.05 234
و**** چهارشنبه 3 آبان 1402 2,092 (0.62) 50.81 2.53 -12.48 234
س**** چهارشنبه 3 آبان 1402 87,240 (6.99) 19.35 -97.20 -97.30 234
س**** چهارشنبه 3 آبان 1402 28,550 (1.71) 42.91 5.08 -9.11 234
ش**** دوشنبه 1 آبان 1402 4,839 (-1.18) 12.01 -14.28 -16.04 236
ا**** یکشنبه 30 مهر 1402 5,790 (2.65) 1.90 -49.69 -49.83 237
س**** یکشنبه 30 مهر 1402 3,152 (2.97) 10.41 -47.08 -50.82 237
ک**** شنبه 29 مهر 1402 26,950 (2.86) 22.63 -10.39 -12.06 238
ف**** چهارشنبه 26 مهر 1402 12,960 (6.93) 14.43 -46.14 -48.07 241
ل**** چهارشنبه 26 مهر 1402 31,670 (2.92) 20.52 -4.48 -18.72 241
ش**** سه شنبه 25 مهر 1402 1,320 (0.99) 0.00 -20.76 -26.36 242
ت**** سه شنبه 25 مهر 1402 14,090 (1.43) 0.99 -27.96 -32.15 242
و**** دوشنبه 24 مهر 1402 3,284 (2.97) 176.80 24.06 -10.17 243
ح**** یکشنبه 16 مهر 1402 7,410 (1.64) 10.26 -9.99 -10.80 251
ق**** شنبه 15 مهر 1402 8,050 (2.94) 63.11 -58.42 -58.42 252
ک**** شنبه 15 مهر 1402 33,300 (2.68) 3.60 -21.35 -22.13 252
ح**** شنبه 15 مهر 1402 50,290 (6.95) 39.29 -43.73 -58.10 252
ق**** شنبه 15 مهر 1402 12,550 (1.61) 7.33 -32.11 -33.31 252
ف**** چهارشنبه 12 مهر 1402 23,710 (4.95) 3.84 -55.29 -55.29 255
و**** چهارشنبه 12 مهر 1402 7,230 (5.08) 14.11 -44.95 -45.37 255
ز**** چهارشنبه 12 مهر 1402 40,040 (4.98) 25.07 -30.67 -30.67 255
غ**** دوشنبه 10 مهر 1402 11,280 (2.82) 17.73 -45.30 -45.92 257
د**** دوشنبه 10 مهر 1402 8,570 (3.87) 15.05 -24.04 -24.50 257
د**** شنبه 8 مهر 1402 4,070 (1.29) 8.30 -34.37 -34.37 259
و**** شنبه 8 مهر 1402 1,729 (2.24) 4.11 -45.63 -46.50 259
پ**** شنبه 8 مهر 1402 11,130 (5) 21.74 -50.49 -50.49 259
ق**** شنبه 8 مهر 1402 8,480 (4.95) 29.72 -20.87 -20.99 259
خ**** شنبه 8 مهر 1402 25,950 (1.96) 3.85 -27.55 -30.64 259
ک**** چهارشنبه 5 مهر 1402 13,400 (2.91) 18.28 -15.67 -16.42 262
س**** چهارشنبه 5 مهر 1402 86,090 (6.81) 20.94 -97.16 -97.27 262
غ**** چهارشنبه 5 مهر 1402 17,130 (6.99) 15.88 -63.22 -63.22 262
خ**** چهارشنبه 5 مهر 1402 3,168 (4.97) 17.99 -18.75 -18.75 262
خ**** چهارشنبه 5 مهر 1402 18,960 (3.54) 104.11 -35.28 -35.28 262
خ**** چهارشنبه 5 مهر 1402 3,128 (1.65) 38.40 -7.93 -27.21 262
آ**** سه شنبه 4 مهر 1402 2,091 (4.96) 11.53 -39.79 -39.79 263
و**** دوشنبه 3 مهر 1402 4,475 (2.99) 60.67 29.61 -26.70 264
ف**** دوشنبه 3 مهر 1402 5,450 (2.83) 2.57 -36.84 -38.18 264
ح**** شنبه 1 مهر 1402 17,350 (2.96) 2.42 -24.09 -34.58 266
ا**** شنبه 1 مهر 1402 5,980 (4.91) 1.51 -51.29 -51.42 266
ک**** شنبه 1 مهر 1402 1,714 (6.99) 7.35 -35.41 -38.80 266
خ**** شنبه 1 مهر 1402 5,510 (3.37) 32.67 -37.39 -37.39 266
ف**** چهارشنبه 29 شهریور 1402 11,710 (4.92) 15.54 -43.64 -43.81 269
خ**** چهارشنبه 29 شهریور 1402 12,350 (1.89) 25.43 -60.57 -60.57 269
غ**** سه شنبه 28 شهریور 1402 2,096 (4.95) 22.81 -10.64 -11.35 270
و**** یکشنبه 26 شهریور 1402 3,914 (3.29) 60.71 -29.18 -29.18 272
ک**** یکشنبه 26 شهریور 1402 1,637 (2.69) 12.40 -32.38 -35.92 272
ب**** یکشنبه 26 شهریور 1402 6,330 (6.92) 3.79 -26.02 -26.41 272
ح**** شنبه 11 شهریور 1402 1,535 (4.99) 73.94 2.02 -5.54 287
ت**** شنبه 11 شهریور 1402 6,300 (0.31) 71.43 8.10 -10.79 287
و**** شنبه 14 مرداد 1402 5,026 (1.74) 9.43 -24.17 -45.84 315
ک**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 49,800 (0.91) 13.25 -41.57 -42.07 417
ب**** سه شنبه 15 فروردین 1402 27,810 (4.98) 62.89 -27.18 -27.18 438
م**** یکشنبه 6 فروردین 1402 4,730 (2.93) 97.25 46.09 -1.10 447
ا**** یکشنبه 6 فروردین 1402 5,272 (4.99) 49.85 -35.64 -38.33 447
ک**** شنبه 5 فروردین 1402 9,210 (2.9) 72.31 22.69 -2.61 448
گ**** شنبه 5 فروردین 1402 37,450 (2.88) 87.05 16.56 -3.07 448
و**** شنبه 27 اسفند 1401 2,647 (2.99) 75.56 5.93 -3.66 455
ب**** دوشنبه 15 اسفند 1401 28,832 (4.99) 57.12 -29.77 -29.77 467
ش**** یکشنبه 7 اسفند 1401 172,780 (3.66) 27.33 -16.95 -25.92 475
ه**** یکشنبه 7 اسفند 1401 4,915 (1.16) 67.04 -19.57 -21.26 475
و**** شنبه 6 اسفند 1401 2,910 (3.15) 40.07 17.97 -1.17 476
خ**** شنبه 6 اسفند 1401 122,020 (4.99) 63.74 -10.38 -11.24 476
ا**** شنبه 6 اسفند 1401 5,290 (4.89) 49.34 -35.86 -38.54 476
خ**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 5,560 (2.96) 122.84 -7.91 -13.79 479
و**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 6,230 (2.97) 191.01 -10.11 -13.48 479
ا**** دوشنبه 1 اسفند 1401 15,320 (3.44) 87.01 14.30 -0.91 481
ک**** سه شنبه 25 بهمن 1401 2,231 (0.58) 256.79 78.84 -6.10 487
م**** سه شنبه 27 دی 1401 5,391 (2.47) 73.07 28.18 -25.80 515
خ**** شنبه 24 دی 1401 5,710 (2.88) 116.99 -10.33 -16.06 518
و**** یکشنبه 18 دی 1401 368 (6.9) 768.21 585.05 -54.08 524
ا**** یکشنبه 18 دی 1401 5,114 (4.98) 54.48 -33.65 -36.43 524
ه**** یکشنبه 18 دی 1401 2,490 (2.97) 55.94 -69.00 -69.20 524
ش**** یکشنبه 11 دی 1401 126,250 (1.97) 98.42 18.85 1.31 531
و**** شنبه 10 دی 1401 2,758 (2.98) 68.49 1.67 -11.24 532
ر**** شنبه 10 دی 1401 10,830 (6.91) 76.36 -7.85 -13.30 532
و**** چهارشنبه 7 دی 1401 6,990 (-0.42) 17.60 -44.48 -54.65 535
خ**** یکشنبه 4 دی 1401 119,990 (1.41) 66.51 -8.36 -9.73 538
خ**** یکشنبه 4 دی 1401 5,770 (0) 114.73 -11.27 -16.93 538
ک**** یکشنبه 4 دی 1401 2,124 (6.94) 274.76 87.85 -7.25 538
ت**** چهارشنبه 30 آذر 1401 3,056 (4.97) 83.57 50.75 -12.43 542
ث**** سه شنبه 29 آذر 1401 7,100 (2.74) 17.61 -43.76 -44.97 543

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.