این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ شنبه 22 شهریور 1399 تا چهارشنبه 8 آذر 1402 تعداد 4,017 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 145.62 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -27.41 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 67.20 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 96 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 92 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ز**** سه شنبه 7 آذر 1402 25,500 (0.11) 0.00 0.00 0.00 1
پ**** سه شنبه 7 آذر 1402 58,770 (4.98) 0.00 0.00 0.00 1
ح**** سه شنبه 7 آذر 1402 54,940 (6.32) 0.00 0.00 0.00 1
و**** سه شنبه 7 آذر 1402 10,310 (1.17) 0.00 0.00 0.00 1
ش**** سه شنبه 7 آذر 1402 23,690 (2.02) 0.00 0.00 0.00 1
ب**** سه شنبه 7 آذر 1402 5,900 (5.73) 0.00 0.00 0.00 1
و**** سه شنبه 7 آذر 1402 13,960 (1.08) 0.00 0.00 0.00 1
و**** سه شنبه 7 آذر 1402 6,730 (6.99) 0.00 0.00 0.00 1
ذ**** سه شنبه 7 آذر 1402 3,983 (4.48) 0.00 0.00 0.00 1
ک**** سه شنبه 7 آذر 1402 5,800 (5.45) 0.00 0.00 0.00 1
و**** سه شنبه 7 آذر 1402 6,060 (5.2) 0.00 0.00 0.00 1
س**** دوشنبه 6 آذر 1402 39,100 (1.29) 0.00 0.00 0.00 2
خ**** دوشنبه 6 آذر 1402 1,796 (0.22) 0.00 0.00 0.00 2
د**** دوشنبه 6 آذر 1402 10,500 (2.53) 0.00 0.00 0.00 2
س**** دوشنبه 6 آذر 1402 22,090 (4.94) 0.00 0.00 0.00 2
ک**** دوشنبه 6 آذر 1402 6,840 (1.48) 0.00 0.00 0.00 2
ث**** یکشنبه 5 آذر 1402 28,500 (1.06) 2.81 2.81 -2.63 3
ل**** یکشنبه 5 آذر 1402 9,290 (4.97) 6.67 5.38 -0.97 3
غ**** یکشنبه 5 آذر 1402 3,230 (1.09) 8.08 5.26 -0.28 3
ب**** یکشنبه 5 آذر 1402 2,952 (6.99) 2.64 -4.27 -5.12 3
د**** یکشنبه 5 آذر 1402 17,830 (4.94) 0.22 -5.83 -8.58 3
غ**** یکشنبه 5 آذر 1402 4,504 (6.98) 5.88 0.95 -0.09 3
چ**** یکشنبه 5 آذر 1402 8,420 (6.98) 5.11 -0.71 -2.85 3
غ**** یکشنبه 5 آذر 1402 7,870 (6.92) 6.23 0.76 -0.89 3
خ**** یکشنبه 5 آذر 1402 13,960 (6.97) 3.72 0.29 -1.50 3
خ**** یکشنبه 5 آذر 1402 4,685 (1.07) 2.45 -0.75 -2.01 3
غ**** یکشنبه 5 آذر 1402 4,295 (2.77) 4.77 3.40 -2.21 3
ح**** یکشنبه 5 آذر 1402 17,060 (1.72) 4.45 2.64 0.00 3
ر**** یکشنبه 5 آذر 1402 11,260 (1.9) 6.75 5.60 -1.42 3
خ**** یکشنبه 5 آذر 1402 5,131 (6.98) 5.83 -0.41 -1.13 3
و**** شنبه 4 آذر 1402 3,924 (2.99) 5.76 5.76 2.45 4
ق**** شنبه 4 آذر 1402 3,095 (4.7) 2.16 -5.40 -5.40 4
ت**** شنبه 4 آذر 1402 7,100 (0.14) 6.76 6.76 -0.28 4
و**** شنبه 4 آذر 1402 32,340 (6.97) 2.84 -2.26 -2.72 4
ح**** شنبه 4 آذر 1402 48,560 (6.98) 11.00 3.75 1.01 4
ک**** شنبه 4 آذر 1402 19,490 (4.11) 3.39 0.56 -5.59 4
ل**** شنبه 4 آذر 1402 28,900 (4.97) 8.55 5.88 3.29 4
غ**** شنبه 4 آذر 1402 10,900 (1.58) 2.84 2.75 -2.84 4
غ**** چهارشنبه 1 آذر 1402 11,760 (5) 12.76 8.42 2.89 7
س**** چهارشنبه 1 آذر 1402 23,800 (0.12) 2.65 0.84 -1.68 7
ح**** چهارشنبه 1 آذر 1402 7,380 (1.93) -0.54 -5.15 -5.15 7
ک**** چهارشنبه 1 آذر 1402 13,950 (0.72) 0.22 -3.94 -6.09 7
ش**** چهارشنبه 1 آذر 1402 1,874 (0.69) 1.65 0.37 -2.08 7
و**** چهارشنبه 1 آذر 1402 4,737 (0.83) 6.80 3.23 -2.47 7
س**** چهارشنبه 1 آذر 1402 11,680 (2.99) 5.57 1.71 -2.40 7
ا**** دوشنبه 29 آبان 1402 3,551 (4.99) 1.10 -10.31 -10.98 9
خ**** دوشنبه 29 آبان 1402 2,748 (4.96) 26.20 20.09 1.24 9
غ**** دوشنبه 29 آبان 1402 88,470 (4.99) 1.70 -11.04 -11.39 9
و**** دوشنبه 29 آبان 1402 2,137 (6.95) 6.22 -3.74 -8.52 9
پ**** دوشنبه 29 آبان 1402 10,710 (5) 16.99 10.36 -0.56 9
ف**** دوشنبه 29 آبان 1402 20,470 (4.97) 7.87 7.87 -1.07 9
ب**** یکشنبه 28 آبان 1402 241,700 (1.98) 2.50 -2.07 -2.54 10
م**** یکشنبه 28 آبان 1402 3,054 (0.52) 8.81 6.81 -1.24 10
س**** یکشنبه 28 آبان 1402 38,780 (1.33) 3.53 0.83 -4.28 10
غ**** یکشنبه 28 آبان 1402 84,290 (4.99) 10.37 10.37 -0.23 10
ک**** یکشنبه 28 آبان 1402 8,990 (6.89) 16.35 9.45 -0.44 10
پ**** یکشنبه 28 آبان 1402 17,530 (1.09) 8.39 3.99 -2.51 10
خ**** شنبه 27 آبان 1402 34,450 (0.96) 5.08 -1.31 -5.08 11
خ**** شنبه 27 آبان 1402 13,120 (2.02) 15.24 10.37 0.53 11
د**** شنبه 27 آبان 1402 15,750 (5) 14.29 6.60 1.71 11
ش**** شنبه 27 آبان 1402 6,770 (2.88) 2.36 -15.21 -15.21 11
و**** شنبه 27 آبان 1402 5,450 (6.86) 10.46 -3.85 -6.06 11
ک**** شنبه 27 آبان 1402 29,200 (2.99) 13.18 7.71 1.20 11
خ**** سه شنبه 23 آبان 1402 4,774 (2.27) 7.88 5.22 -3.52 15
ح**** سه شنبه 23 آبان 1402 10,940 (4.38) 3.66 -2.83 -6.49 15
ف**** سه شنبه 23 آبان 1402 10,280 (1.78) 8.46 3.02 -5.16 15
س**** سه شنبه 23 آبان 1402 22,790 (6.99) 30.76 19.57 -1.10 15
و**** سه شنبه 23 آبان 1402 4,540 (2.85) 3.41 0.33 -1.54 15
پ**** سه شنبه 23 آبان 1402 5,133 (6.98) 14.94 10.85 -0.45 15
ق**** دوشنبه 22 آبان 1402 3,010 (2.34) 7.28 2.79 -5.48 16
ث**** دوشنبه 22 آبان 1402 53,000 (2.91) 9.81 4.15 -3.87 16
پ**** دوشنبه 22 آبان 1402 4,710 (2.65) 25.27 19.96 1.30 16
و**** دوشنبه 22 آبان 1402 5,143 (6.98) 39.41 38.05 -1.61 16
ف**** دوشنبه 22 آبان 1402 20,650 (0.48) 9.20 9.20 -0.48 16
غ**** دوشنبه 22 آبان 1402 7,300 (4.88) 2.47 -0.41 -4.79 16
غ**** یکشنبه 21 آبان 1402 4,434 (2.14) 7.56 2.55 -6.74 17
ل**** یکشنبه 21 آبان 1402 14,720 (4.99) 7.61 -1.29 -3.74 17
د**** شنبه 20 آبان 1402 13,850 (1.68) 1.08 -0.51 -2.53 18
ک**** شنبه 20 آبان 1402 7,750 (6.89) 10.97 1.29 -2.97 18
و**** شنبه 20 آبان 1402 4,637 (3.55) 5.05 -9.23 -11.58 18
ت**** شنبه 20 آبان 1402 6,900 (6.97) 17.39 9.42 -7.39 18
ش**** چهارشنبه 17 آبان 1402 124,900 (2.96) 6.69 6.69 -5.52 21
س**** چهارشنبه 17 آبان 1402 5,610 (2.93) 1.96 -12.66 -12.66 21
س**** چهارشنبه 17 آبان 1402 12,960 (4.85) 12.65 -0.46 -3.40 21
و**** سه شنبه 16 آبان 1402 4,460 (2.27) 9.22 -2.71 -8.07 22
ک**** سه شنبه 16 آبان 1402 10,720 (4.58) 7.18 -2.24 -3.82 22
ث**** سه شنبه 16 آبان 1402 24,650 (2.92) 18.86 18.86 0.20 22
ا**** سه شنبه 16 آبان 1402 10,800 (0.93) 6.02 -1.48 -2.69 22
غ**** سه شنبه 16 آبان 1402 11,180 (4.97) 18.60 16.64 -2.42 22
ک**** سه شنبه 16 آبان 1402 13,360 (2.92) 6.96 -0.52 -1.95 22
و**** سه شنبه 16 آبان 1402 2,270 (1.02) 4.54 -4.23 -6.43 22
ب**** سه شنبه 16 آبان 1402 21,400 (2.93) 10.98 1.50 -4.25 22
ک**** سه شنبه 16 آبان 1402 4,759 (6.99) 1.89 -5.06 -8.97 22
خ**** سه شنبه 16 آبان 1402 3,716 (6.99) 12.76 7.37 -6.08 22
س**** سه شنبه 16 آبان 1402 9,350 (4.82) 1.60 -1.93 -5.45 22
ث**** سه شنبه 16 آبان 1402 13,920 (2.95) 9.27 9.27 -2.87 22
خ**** دوشنبه 15 آبان 1402 5,444 (4.91) 9.48 1.21 -1.36 23
س**** دوشنبه 15 آبان 1402 78,930 (1.98) 23.69 -4.42 -12.96 23
و**** دوشنبه 15 آبان 1402 8,640 (4.98) 4.17 -6.02 -8.68 23
س**** دوشنبه 15 آبان 1402 29,480 (3.36) 3.46 -2.17 -4.68 23
خ**** یکشنبه 14 آبان 1402 5,200 (0.4) 14.62 -19.04 -19.04 24
ز**** یکشنبه 14 آبان 1402 24,510 (3.54) 11.95 4.04 -2.16 24
و**** شنبه 13 آبان 1402 73,400 (0.13) 14.44 -5.99 -5.99 25
م**** شنبه 13 آبان 1402 2,990 (4.29) 11.14 9.10 -2.17 25
ب**** چهارشنبه 10 آبان 1402 9,740 (4.95) 24.23 14.58 2.46 28
ا**** چهارشنبه 10 آبان 1402 9,000 (6.88) 16.22 11.22 0.11 28
ب**** چهارشنبه 10 آبان 1402 31,160 (4.98) 37.36 19.06 -0.10 28
ت**** چهارشنبه 10 آبان 1402 53,990 (2.52) 5.09 -20.58 -22.00 28
و**** چهارشنبه 10 آبان 1402 1,405 (2.93) 8.90 -8.90 -8.97 28
خ**** سه شنبه 9 آبان 1402 2,811 (4.14) 18.89 18.89 -4.55 29
و**** دوشنبه 8 آبان 1402 4,094 (6.97) 18.98 2.81 -1.05 30
ف**** یکشنبه 7 آبان 1402 43,700 (4.69) 7.32 1.01 -1.60 31
ف**** یکشنبه 7 آبان 1402 26,600 (2.7) 19.36 19.36 -2.26 31
و**** یکشنبه 7 آبان 1402 4,575 (6.99) 29.18 0.77 -1.64 31
ق**** یکشنبه 7 آبان 1402 9,900 (0.1) 1.41 0.30 -8.48 31
پ**** شنبه 6 آبان 1402 6,970 (4.96) 25.25 12.05 0.43 32
غ**** چهارشنبه 3 آبان 1402 3,590 (3.39) 8.64 4.87 -10.14 35
س**** چهارشنبه 3 آبان 1402 49,410 (6.99) 29.08 10.30 -7.65 35
ر**** چهارشنبه 3 آبان 1402 3,164 (4.97) 17.26 4.24 -7.36 35
ف**** چهارشنبه 3 آبان 1402 22,850 (1.55) 0.66 -4.16 -14.88 35
ک**** سه شنبه 2 آبان 1402 8,840 (4.36) 45.70 38.35 -12.10 36
ر**** سه شنبه 2 آبان 1402 3,015 (1.51) 23.05 11.94 -2.79 36
س**** دوشنبه 1 آبان 1402 17,890 (6.1) 66.57 52.32 -5.03 37
و**** دوشنبه 1 آبان 1402 6,940 (6.93) 49.14 45.10 0.43 37
چ**** یکشنبه 30 مهر 1402 2,767 (6.99) 17.06 7.08 -11.17 38
ث**** یکشنبه 30 مهر 1402 2,785 (6.99) 12.85 3.77 -9.66 38
ث**** یکشنبه 30 مهر 1402 15,460 (6.98) 3.17 -11.45 -19.66 38
ک**** یکشنبه 30 مهر 1402 8,500 (4.55) 51.53 44.71 -8.59 38
ل**** یکشنبه 30 مهر 1402 8,850 (1.72) 12.09 8.25 -17.40 38
ش**** یکشنبه 30 مهر 1402 120,550 (2.99) 13.81 13.73 -4.77 38
ث**** یکشنبه 30 مهر 1402 6,570 (4.95) 29.53 16.59 -13.70 38
ث**** یکشنبه 30 مهر 1402 2,083 (4.98) 10.42 4.18 -12.87 38
ف**** شنبه 29 مهر 1402 1,776 (4.96) 22.13 7.55 -7.09 39
س**** شنبه 29 مهر 1402 260,300 (4.99) 40.22 35.72 1.30 39
ک**** شنبه 29 مهر 1402 6,110 (6.07) 16.20 -3.60 -9.49 39
و**** شنبه 29 مهر 1402 5,120 (1.99) 43.36 42.58 -14.06 39
ک**** شنبه 29 مهر 1402 26,950 (2.86) 22.63 16.70 -3.53 39
ش**** شنبه 29 مهر 1402 5,083 (2.89) 18.63 17.06 -3.80 39
ت**** شنبه 29 مهر 1402 6,350 (6.9) 27.56 21.26 -11.50 39
س**** چهارشنبه 26 مهر 1402 59,680 (4.99) 63.59 30.90 -2.48 42
ک**** چهارشنبه 26 مهر 1402 5,740 (0.34) 23.69 2.61 -3.66 42
ش**** چهارشنبه 26 مهر 1402 17,670 (2.91) 5.26 -11.32 -14.60 42
س**** چهارشنبه 26 مهر 1402 32,000 (1.61) 6.84 -1.25 -7.22 42
چ**** چهارشنبه 26 مهر 1402 4,725 (4.97) 1.57 -11.11 -15.98 42
ش**** چهارشنبه 26 مهر 1402 4,787 (3.97) 7.77 2.11 -6.75 42
س**** سه شنبه 25 مهر 1402 27,100 (1.34) 16.94 13.62 -4.24 43
و**** سه شنبه 25 مهر 1402 13,060 (1.55) 24.96 -32.62 -36.68 43
ف**** دوشنبه 24 مهر 1402 7,200 (1.98) 2.64 -1.94 -3.06 44
و**** دوشنبه 24 مهر 1402 17,850 (3) 21.01 4.54 -5.77 44
ح**** دوشنبه 24 مهر 1402 7,580 (0.13) -0.53 -7.78 -12.40 44
و**** دوشنبه 24 مهر 1402 3,901 (6.99) 35.14 26.84 -1.56 44
ف**** دوشنبه 24 مهر 1402 23,010 (6.97) 3.87 -52.33 -53.93 44
پ**** یکشنبه 23 مهر 1402 6,650 (4.88) 31.28 16.54 -6.92 45
ث**** یکشنبه 23 مهر 1402 12,540 (4.93) 82.22 74.80 1.28 45
د**** یکشنبه 23 مهر 1402 10,960 (4.98) 4.01 -4.20 -15.15 45
ک**** یکشنبه 23 مهر 1402 19,690 (6.95) 6.30 -0.46 -17.22 45
ل**** شنبه 22 مهر 1402 14,490 (5) 6.97 0.76 -9.25 46
د**** شنبه 22 مهر 1402 18,470 (1.2) 1.25 -3.47 -25.61 46
خ**** چهارشنبه 19 مهر 1402 18,230 (6.98) 5.60 -3.07 -20.35 49
ر**** چهارشنبه 19 مهر 1402 24,600 (1.86) -1.02 -17.48 -18.29 49
پ**** سه شنبه 18 مهر 1402 58,480 (3.94) 4.22 -4.75 -11.06 50
د**** سه شنبه 18 مهر 1402 7,520 (6.97) 10.11 1.20 -8.11 50
ک**** سه شنبه 18 مهر 1402 13,700 (1.4) 8.03 -2.19 -8.69 50
ث**** دوشنبه 17 مهر 1402 58,500 (2.27) 2.31 -2.05 -17.09 51
چ**** دوشنبه 17 مهر 1402 4,018 (4.99) 19.44 4.53 -3.66 51
س**** دوشنبه 17 مهر 1402 26,780 (4.81) 1.64 -5.23 -15.24 51
م**** دوشنبه 17 مهر 1402 1,657 (6.97) 25.47 6.22 2.23 51
د**** دوشنبه 17 مهر 1402 17,710 (4.97) 8.13 -5.19 -22.42 51
ر**** شنبه 15 مهر 1402 4,110 (0.26) -0.36 -22.14 -27.98 53
ب**** شنبه 15 مهر 1402 5,470 (3.99) 2.19 -2.93 -22.21 53
و**** چهارشنبه 12 مهر 1402 7,230 (5.08) 0.00 -8.44 -15.77 56
ت**** چهارشنبه 12 مهر 1402 14,580 (3.69) -0.55 -12.89 -24.90 56
ق**** چهارشنبه 12 مهر 1402 12,290 (1.99) 9.60 -1.71 -9.68 56
ح**** چهارشنبه 12 مهر 1402 47,350 (6.98) 16.75 16.03 -10.24 56
ک**** چهارشنبه 12 مهر 1402 26,450 (2.91) 24.95 18.90 -6.99 56
ف**** دوشنبه 10 مهر 1402 7,590 (0.13) -0.66 -6.98 -8.83 58
ف**** دوشنبه 10 مهر 1402 23,650 (2.82) 7.82 -7.40 -17.76 58
ف**** دوشنبه 10 مهر 1402 10,940 (6.94) 7.40 -3.93 -17.64 58
ق**** دوشنبه 10 مهر 1402 7,830 (2.89) 32.95 32.95 -4.09 58
و**** دوشنبه 10 مهر 1402 69,200 (2.97) 21.39 -0.29 -8.96 58
س**** دوشنبه 10 مهر 1402 22,580 (4.97) 8.72 -2.17 -16.16 58
و**** دوشنبه 10 مهر 1402 6,350 (4.78) 10.55 -12.13 -12.91 58
س**** دوشنبه 10 مهر 1402 91,000 (6.17) 7.13 -4.21 -14.29 58
و**** یکشنبه 9 مهر 1402 10,550 (4.97) 3.22 -23.03 -27.30 59
ا**** یکشنبه 9 مهر 1402 12,640 (6.93) 4.83 -16.14 -21.36 59
غ**** یکشنبه 9 مهر 1402 19,840 (4.97) 2.62 -16.13 -30.44 59
ذ**** یکشنبه 9 مهر 1402 3,564 (4.97) 9.88 6.26 -15.54 59
و**** شنبه 8 مهر 1402 1,729 (2.24) 3.53 -10.35 -19.61 60
و**** شنبه 8 مهر 1402 6,860 (0.73) 7.29 -3.50 -11.22 60
ز**** شنبه 8 مهر 1402 37,260 (4.28) 1.45 -4.19 -16.02 60
س**** شنبه 8 مهر 1402 20,940 (4.96) 17.24 0.53 -9.60 60
پ**** شنبه 8 مهر 1402 7,490 (6.54) 5.21 -6.14 -21.23 60
س**** چهارشنبه 5 مهر 1402 86,090 (6.81) 13.24 1.78 -9.40 63
ت**** چهارشنبه 5 مهر 1402 6,880 (6.66) 17.73 11.92 -18.31 63
ک**** چهارشنبه 5 مهر 1402 13,400 (2.91) 10.45 -0.82 -6.64 63
ث**** چهارشنبه 5 مهر 1402 10,890 (3.51) 109.83 108.72 -2.20 63
غ**** چهارشنبه 5 مهر 1402 17,130 (6.99) 10.92 -6.95 -27.61 63
ف**** چهارشنبه 5 مهر 1402 39,500 (1.07) 18.73 11.87 -5.70 63
ح**** چهارشنبه 5 مهر 1402 4,183 (3.84) 4.40 -25.08 -26.58 63
س**** سه شنبه 4 مهر 1402 3,200 (0.15) 3.78 3.78 -18.94 64
د**** سه شنبه 4 مهر 1402 11,690 (6.95) 30.20 19.42 -17.02 64
و**** سه شنبه 4 مهر 1402 4,530 (1.61) 14.59 -8.39 -27.59 64
خ**** سه شنبه 4 مهر 1402 4,150 (3.51) 24.10 19.52 -12.39 64
ح**** سه شنبه 4 مهر 1402 298,800 (2.99) 1.96 -13.97 -14.79 64
س**** دوشنبه 3 مهر 1402 30,630 (6.98) 11.62 3.17 -5.32 65
م**** شنبه 1 مهر 1402 9,670 (4.99) 4.34 -5.69 -18.61 67
ک**** چهارشنبه 29 شهریور 1402 27,500 (2.23) 20.18 14.36 -10.55 70
ف**** چهارشنبه 29 شهریور 1402 11,710 (4.92) 15.54 -13.24 -18.10 70
س**** سه شنبه 28 شهریور 1402 82,250 (2.94) 13.07 -13.19 -17.69 71
س**** سه شنبه 28 شهریور 1402 28,510 (1.49) 19.92 10.84 -1.26 71
ل**** سه شنبه 28 شهریور 1402 112,980 (1.99) 4.20 -15.91 -25.55 71
ا**** سه شنبه 28 شهریور 1402 10,640 (2.7) 24.53 0.00 -6.58 71
ر**** سه شنبه 28 شهریور 1402 4,251 (6.99) 4.05 -19.55 -30.37 71
و**** سه شنبه 28 شهریور 1402 4,520 (2.37) 7.77 -4.00 -18.43 71
د**** سه شنبه 28 شهریور 1402 17,030 (0.05) 2.41 -19.08 -24.72 71
و**** سه شنبه 28 شهریور 1402 1,833 (2.97) 2.29 -30.22 -30.82 71
و**** سه شنبه 28 شهریور 1402 69,800 (2.94) 20.34 1.43 -9.74 71
ف**** سه شنبه 28 شهریور 1402 7,960 (4.46) 3.89 -5.15 -11.68 71
س**** یکشنبه 26 شهریور 1402 28,030 (1.92) 21.98 12.74 -1.78 73
ب**** یکشنبه 26 شهریور 1402 6,330 (6.92) 2.53 -6.79 -25.28 73
ک**** یکشنبه 26 شهریور 1402 14,960 (4.9) 2.27 -11.30 -25.94 73
ف**** یکشنبه 26 شهریور 1402 7,370 (3.07) 6.38 -4.34 -21.57 73
م**** یکشنبه 26 شهریور 1402 9,420 (0.74) 2.02 -7.75 -16.35 73
د**** یکشنبه 26 شهریور 1402 7,710 (2.66) 7.39 -0.39 -12.45 73
ک**** یکشنبه 26 شهریور 1402 5,340 (4.7) 8.99 8.61 -21.91 73
ت**** یکشنبه 26 شهریور 1402 8,800 (6.02) 2.16 -11.59 -19.43 73
ا**** یکشنبه 26 شهریور 1402 10,400 (3.58) 4.90 4.33 -28.75 73
ک**** یکشنبه 26 شهریور 1402 6,520 (6.88) 8.44 -2.15 -27.30 73
د**** یکشنبه 26 شهریور 1402 17,000 (0.23) 2.59 -18.94 -24.59 73
د**** دوشنبه 20 شهریور 1402 52,500 (0.67) 2.86 -2.86 -10.10 79
س**** دوشنبه 20 شهریور 1402 7,440 (2.9) 5.91 -10.35 -11.69 79
ث**** دوشنبه 20 شهریور 1402 50,150 (2.34) 19.34 14.26 -5.38 79
و**** دوشنبه 20 شهریور 1402 5,580 (1.45) 3.58 -1.61 -6.45 79
ق**** شنبه 11 شهریور 1402 10,520 (4.99) 13.97 5.13 -6.94 88
ت**** شنبه 11 شهریور 1402 38,100 (0.26) 3.15 -28.61 -30.71 88
س**** شنبه 11 شهریور 1402 107,910 (4.99) 15.84 0.82 -18.10 88
ث**** شنبه 11 شهریور 1402 7,380 (4.97) 15.31 3.79 -23.17 88
و**** شنبه 11 شهریور 1402 27,100 (0.93) 60.70 50.55 -1.48 88
س**** شنبه 11 شهریور 1402 2,829 (2.94) 19.83 17.39 -8.31 88
س**** چهارشنبه 1 شهریور 1402 148,960 (4.99) 10.08 -33.08 -38.31 98
و**** چهارشنبه 1 شهریور 1402 3,818 (2.66) 27.58 13.65 -3.43 98
د**** چهارشنبه 1 شهریور 1402 22,200 (4.96) 14.86 -3.38 -12.16 98
د**** دوشنبه 23 مرداد 1402 33,610 (0.17) 3.99 -14.13 -17.73 107
س**** دوشنبه 23 مرداد 1402 19,950 (2.99) 8.52 -40.70 -44.86 107
و**** دوشنبه 23 مرداد 1402 1,666 (2.96) 12.55 -23.23 -23.89 107
ک**** دوشنبه 23 مرداد 1402 13,900 (1.45) 6.47 -4.39 -13.67 107
ش**** دوشنبه 23 مرداد 1402 20,340 (4.73) 17.35 16.47 -9.54 107
ش**** دوشنبه 23 مرداد 1402 5,150 (3.83) 17.09 15.53 -9.51 107
ف**** شنبه 14 مرداد 1402 9,160 (6.88) 6.66 -63.40 -64.41 116
گ**** شنبه 14 مرداد 1402 2,818 (4.99) 4.33 -7.38 -20.83 116
و**** چهارشنبه 4 مرداد 1402 16,050 (7) 34.58 19.56 -34.58 126
خ**** چهارشنبه 4 مرداد 1402 5,460 (6.84) 12.64 6.59 -23.44 126
ک**** چهارشنبه 4 مرداد 1402 6,000 (4.89) 5.00 -9.50 -30.50 126
س**** چهارشنبه 4 مرداد 1402 259,200 (4.9) 40.82 33.89 -15.77 126
م**** سه شنبه 3 مرداد 1402 10,530 (2.93) 3.70 -17.28 -25.17 127
ث**** شنبه 24 تیر 1402 7,840 (1.42) 0.51 -22.07 -23.47 137
د**** شنبه 24 تیر 1402 52,840 (2.46) 15.42 -11.88 -20.29 137
س**** سه شنبه 20 تیر 1402 111,800 (2.61) 11.81 -2.50 -20.95 141
و**** سه شنبه 20 تیر 1402 2,628 (2.97) 2.25 -5.25 -24.89 141
د**** سه شنبه 20 تیر 1402 29,190 (0.72) 11.58 -2.57 -5.41 141
غ**** سه شنبه 20 تیر 1402 9,640 (6.99) 3.73 -30.71 -45.44 141
س**** شنبه 17 تیر 1402 107,210 (6.99) 3.64 -25.38 -29.79 144
س**** شنبه 17 تیر 1402 46,000 (6.95) 4.30 -9.30 -19.35 144
ک**** شنبه 17 تیر 1402 21,750 (2.54) 1.06 -14.94 -18.80 144
س**** شنبه 17 تیر 1402 20,000 (3.3) 1.60 -19.50 -23.55 144
ث**** شنبه 17 تیر 1402 8,240 (1.98) 1.33 -25.85 -27.18 144
د**** دوشنبه 12 تیر 1402 23,010 (1.63) 0.78 -40.11 -44.29 149
و**** دوشنبه 12 تیر 1402 3,978 (3.62) 2.56 -7.77 -29.21 149
س**** دوشنبه 12 تیر 1402 101,500 (2.93) 9.47 -21.18 -25.84 149
ک**** دوشنبه 12 تیر 1402 6,370 (6.87) 11.46 -7.06 -27.32 149
ف**** دوشنبه 12 تیر 1402 34,390 (3.42) 36.38 27.36 -5.18 149
ق**** دوشنبه 12 تیر 1402 169,310 (4.99) 1.59 -17.37 -25.32 149
ث**** دوشنبه 12 تیر 1402 8,120 (4.9) 15.15 -5.67 -30.17 149
غ**** دوشنبه 12 تیر 1402 4,570 (6.03) 6.21 -16.19 -30.57 149
ک**** یکشنبه 11 تیر 1402 6,000 (4.34) 18.33 -1.83 -22.83 150
خ**** یکشنبه 11 تیر 1402 25,950 (2.73) 7.78 -12.52 -29.48 150
ز**** یکشنبه 11 تیر 1402 40,000 (3.57) 6.00 -12.68 -22.40 150
خ**** یکشنبه 11 تیر 1402 3,666 (4.98) 12.41 -8.84 -28.81 150
س**** یکشنبه 11 تیر 1402 40,890 (4.76) 51.58 -0.02 -18.07 150
و**** یکشنبه 11 تیر 1402 6,990 (0.14) 12.16 -17.45 -30.19 150
غ**** یکشنبه 11 تیر 1402 93,660 (5) 24.23 -15.97 -23.66 150
ش**** یکشنبه 11 تیر 1402 8,600 (6.96) 10.47 -25.35 -36.05 150
خ**** یکشنبه 11 تیر 1402 3,836 (4.98) 11.05 -13.97 -40.64 150
خ**** یکشنبه 11 تیر 1402 60,050 (4.98) 4.15 -72.69 -77.05 150
س**** یکشنبه 11 تیر 1402 19,110 (1.59) 6.33 -11.04 -19.99 150
خ**** چهارشنبه 7 تیر 1402 38,200 (2.96) 50.00 31.54 -0.65 154
و**** چهارشنبه 7 تیر 1402 5,160 (0.58) 6.59 -30.10 -41.28 154
د**** چهارشنبه 7 تیر 1402 28,400 (1.53) 14.68 0.53 -2.78 154
غ**** چهارشنبه 7 تیر 1402 13,430 (2.99) 2.46 -19.36 -23.01 154
و**** سه شنبه 6 تیر 1402 3,708 (4.99) 8.47 2.35 -7.55 155
و**** سه شنبه 6 تیر 1402 5,020 (3.12) 9.24 -9.26 -26.08 155
ا**** سه شنبه 6 تیر 1402 1,860 (1.47) 2.90 -10.43 -11.94 155
ف**** شنبه 3 تیر 1402 8,170 (6.93) 10.16 -1.10 -17.38 158
ح**** شنبه 3 تیر 1402 7,070 (2.31) 7.78 -31.39 -39.89 158
خ**** شنبه 3 تیر 1402 7,390 (1.37) 6.77 -20.97 -34.91 158
ش**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 63,200 (2.93) 16.85 -85.33 -85.33 161
ث**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 27,400 (2.81) 55.29 29.01 -2.19 161
ت**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 19,410 (2.21) 17.72 13.34 -4.48 161
ث**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 8,680 (1.99) 163.25 161.87 -8.29 161
ح**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 55,610 (0.08) 12.12 -1.20 -25.46 161

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.