فروش بر اساس الگوهای کندلی در روند صعودی

شناسه: 79002008
%120
هشدار فروش

فروش بر اساس مشاهده الگوهای کندلی نزولی کننده در دو روز متوالی بعد از یک روند صعودی یا مشاهده نکات منفی در تابلو پس از سه روز متوالی

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ شنبه 21 تیر 1399 تا سه شنبه 5 بهمن 1400 تعداد 1,747 هشدار فروش صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 120.11 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -19.77 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 98.03 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 91 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 85 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
و**** سه شنبه 5 بهمن 1400 2,907 (1.85) 0.00 0.00 0.00 1
ق**** دوشنبه 4 بهمن 1400 69,550 (-2.99) 2.43 2.43 -2.73 2
ق**** یکشنبه 3 بهمن 1400 70,200 (-2.97) 3.39 3.39 -3.84 3
خ**** یکشنبه 3 بهمن 1400 1,086 (-2.94) 2.94 -2.51 -2.95 3
ف**** یکشنبه 3 بهمن 1400 20,950 (-2.78) 2.95 -0.48 -0.48 3
گ**** شنبه 2 بهمن 1400 32,400 (2.36) 7.28 7.28 -2.26 4
ا**** شنبه 2 بهمن 1400 10,820 (3.93) 6.08 6.08 -0.55 4
خ**** دوشنبه 27 دی 1400 53,600 (1.61) 6.45 3.98 -5.55 9
ف**** دوشنبه 27 دی 1400 20,370 (-3) 0.10 -3.23 -8.04 9
خ**** یکشنبه 26 دی 1400 53,000 (0.56) 5.26 2.81 -6.61 10
ق**** یکشنبه 26 دی 1400 63,850 (2.98) -4.63 -5.96 -14.30 10
ق**** شنبه 25 دی 1400 62,400 (2.97) -0.08 -8.10 -16.24 11
س**** چهارشنبه 22 دی 1400 5,640 (3.48) 46.61 46.61 -2.76 14
ا**** چهارشنبه 22 دی 1400 4,938 (1.47) 3.94 0.67 -0.82 14
ق**** چهارشنبه 22 دی 1400 60,600 (2.97) 2.71 -10.75 -18.66 14
ق**** سه شنبه 21 دی 1400 58,850 (2.97) -0.25 -13.33 -21.01 15
ش**** دوشنبه 20 دی 1400 213,500 (-1.77) 2.20 -11.04 -14.91 16
ق**** یکشنبه 19 دی 1400 57,200 (2.97) -2.80 -15.76 -23.22 17
م**** چهارشنبه 15 دی 1400 40,500 (0.26) 12.97 12.97 -2.06 21
س**** چهارشنبه 15 دی 1400 16,620 (0.18) 10.73 10.73 -0.95 21
ش**** چهارشنبه 15 دی 1400 215,547 (2.99) 3.18 -10.19 -14.09 21
ف**** چهارشنبه 15 دی 1400 511,000 (-0.13) 21.06 17.28 -0.97 21
و**** سه شنبه 14 دی 1400 4,100 (2.01) 4.41 1.51 -3.82 22
ش**** سه شنبه 14 دی 1400 209,869 (2.99) 2.37 -12.55 -16.35 22
ش**** دوشنبه 13 دی 1400 205,810 (2.99) 0.39 -14.25 -17.97 23
و**** دوشنبه 13 دی 1400 4,055 (2.99) 3.66 0.40 -4.88 23
و**** یکشنبه 12 دی 1400 3,939 (2.98) 0.69 -2.48 -7.60 24
ا**** شنبه 11 دی 1400 8,800 (0.57) 48.90 47.40 -2.22 25
ف**** شنبه 11 دی 1400 7,240 (0.13) 18.11 13.30 -2.82 25
و**** شنبه 11 دی 1400 3,826 (2.98) 0.58 -5.27 -10.25 25
ک**** شنبه 11 دی 1400 48,200 (0.65) 9.17 7.83 -1.18 25
ک**** چهارشنبه 8 دی 1400 22,780 (1.01) 11.78 7.45 -0.04 28
خ**** چهارشنبه 8 دی 1400 54,000 (1.79) 7.25 4.75 -4.85 28
ک**** چهارشنبه 8 دی 1400 31,200 (0.74) 19.49 12.64 -0.10 28
ر**** سه شنبه 7 دی 1400 16,460 (1.66) 22.65 22.65 -2.60 29
ک**** سه شنبه 7 دی 1400 31,250 (1.49) 19.69 12.82 -1.08 29
ک**** سه شنبه 7 دی 1400 22,720 (0.79) 11.48 7.17 -0.31 29
ف**** سه شنبه 7 دی 1400 14,664 (0.66) 18.93 17.88 -0.99 29
ف**** دوشنبه 6 دی 1400 14,780 (1.83) 19.87 18.81 -0.20 30
ج**** یکشنبه 5 دی 1400 51,100 (2.75) 21.15 21.15 -2.91 31
ف**** یکشنبه 5 دی 1400 14,800 (2.53) 20.03 18.97 -0.99 31
ب**** یکشنبه 5 دی 1400 11,460 (2.41) 17.78 17.66 -2.55 31
ج**** شنبه 4 دی 1400 50,000 (1.17) 18.54 18.54 -5.00 32
ت**** شنبه 4 دی 1400 5,780 (0.17) 3.58 -1.37 -8.83 32
ا**** شنبه 4 دی 1400 8,450 (-3.86) 42.98 41.54 -6.11 32
س**** شنبه 4 دی 1400 4,988 (1.5) 7.04 6.72 -7.41 32
ک**** شنبه 4 دی 1400 3,900 (3.31) 13.60 13.60 -2.72 32
ف**** شنبه 4 دی 1400 6,620 (1.06) 37.06 34.83 -4.06 32
گ**** شنبه 4 دی 1400 29,600 (-2.04) 7.60 -1.99 -10.71 32
د**** چهارشنبه 1 دی 1400 14,936 (4.98) -3.20 -3.20 -3.33 35
ج**** چهارشنبه 1 دی 1400 50,300 (3.49) 19.25 19.25 -4.43 35
ر**** چهارشنبه 1 دی 1400 3,348 (3.26) 5.92 4.62 -16.43 35
خ**** چهارشنبه 1 دی 1400 53,643 (2.16) 6.54 4.06 -5.47 35
و**** چهارشنبه 1 دی 1400 3,752 (2.99) 3.33 -7.11 -11.99 35
ش**** چهارشنبه 1 دی 1400 93,960 (4.99) 25.82 22.65 -4.90 35
و**** چهارشنبه 1 دی 1400 1,260 (2.43) 18.64 9.09 -5.26 35
ف**** چهارشنبه 1 دی 1400 6,600 (4.92) 36.65 34.42 -4.35 35
س**** چهارشنبه 1 دی 1400 5,000 (3.92) 7.30 6.97 -7.18 35
و**** سه شنبه 30 آذر 1400 3,740 (2.86) 3.00 -7.40 -12.27 36
خ**** سه شنبه 30 آذر 1400 53,300 (2.08) 5.86 3.39 -6.08 36
س**** سه شنبه 30 آذر 1400 15,750 (5) 4.30 -1.56 -7.84 36
ک**** سه شنبه 30 آذر 1400 31,938 (2.99) -2.58 -7.02 -15.95 36
ب**** دوشنبه 29 آذر 1400 42,476 (0) 26.61 21.53 -1.22 37
ش**** دوشنبه 29 آذر 1400 121,900 (0.4) 16.76 16.76 -1.49 37
س**** دوشنبه 29 آذر 1400 4,798 (0.46) 24.72 24.72 -17.28 37
ک**** دوشنبه 29 آذر 1400 28,000 (1.78) 7.24 1.08 -11.36 37
ک**** دوشنبه 29 آذر 1400 31,241 (2.99) -2.18 -9.05 -17.79 37
ف**** دوشنبه 29 آذر 1400 10,050 (1.92) 13.56 7.37 -12.15 37
ب**** یکشنبه 28 آذر 1400 42,473 (0) 26.60 21.53 -1.23 38
و**** یکشنبه 28 آذر 1400 12,380 (1.89) 1.14 -11.57 -14.03 38
ک**** یکشنبه 28 آذر 1400 27,660 (0.61) 5.94 -0.14 -12.44 38
س**** یکشنبه 28 آذر 1400 4,800 (0.1) 24.77 24.77 -17.24 38
س**** یکشنبه 28 آذر 1400 2,140 (0.14) 9.74 7.16 -2.19 38
ک**** شنبه 27 آذر 1400 27,580 (0.8) 5.63 -0.43 -12.69 39
و**** شنبه 27 آذر 1400 2,900 (0.72) 6.58 3.98 -7.02 39
ا**** شنبه 27 آذر 1400 5,000 (0.4) 7.53 1.94 -1.77 39
ن**** شنبه 27 آذر 1400 107,920 (2.59) 28.03 23.76 -9.30 39
ت**** یکشنبه 21 آذر 1400 5,470 (1.1) 5.19 -6.66 -13.72 45
ف**** یکشنبه 21 آذر 1400 16,200 (0.06) 100.50 100.50 -12.05 45
و**** شنبه 20 آذر 1400 3,022 (0.44) 14.73 8.01 -20.64 46
ت**** شنبه 20 آذر 1400 5,580 (4.29) 7.31 -4.78 -11.99 46
و**** شنبه 20 آذر 1400 13,350 (0.6) 6.04 -1.84 -10.40 46
ف**** شنبه 20 آذر 1400 446,400 (0.37) 14.74 2.46 -14.97 46
ت**** چهارشنبه 17 آذر 1400 5,480 (3.98) 5.38 -6.48 -13.56 49
ش**** چهارشنبه 17 آذر 1400 11,240 (0.71) 14.81 12.96 -3.85 49
ف**** چهارشنبه 17 آذر 1400 450,150 (1.32) 15.70 3.32 -14.26 49
ش**** چهارشنبه 17 آذر 1400 10,220 (1.99) 16.80 16.80 -3.68 49
ش**** سه شنبه 16 آذر 1400 11,170 (0.17) 14.10 12.26 -4.45 50
ت**** سه شنبه 16 آذر 1400 5,600 (2.99) 1.63 -2.78 -9.21 50
ل**** سه شنبه 16 آذر 1400 5,730 (0.7) 3.24 0.17 -3.54 50
ب**** دوشنبه 15 آذر 1400 42,490 (0.02) 26.65 21.57 -1.19 51
و**** دوشنبه 15 آذر 1400 13,400 (1.28) 6.43 -1.47 -10.07 51
ت**** دوشنبه 15 آذر 1400 5,487 (2.98) -0.24 -4.74 -11.04 51
و**** یکشنبه 14 آذر 1400 13,350 (0.98) 6.04 -1.84 -10.40 52
ش**** شنبه 13 آذر 1400 12,950 (0.4) 29.24 22.29 -2.62 53
خ**** شنبه 13 آذر 1400 1,231 (2.99) 0.00 -4.20 -23.06 53
س**** شنبه 13 آذر 1400 11,653 (1.99) 0.05 -10.64 -10.64 53
ق**** چهارشنبه 10 آذر 1400 55,704 (2.99) 13.68 -17.96 -25.23 56
ش**** چهارشنبه 10 آذر 1400 9,910 (4.97) 13.26 13.26 -6.60 56
خ**** چهارشنبه 10 آذر 1400 1,203 (2.99) -1.64 -6.38 -24.81 56
و**** چهارشنبه 10 آذر 1400 2,069 (-2.95) 27.56 -5.40 -10.04 56
س**** چهارشنبه 10 آذر 1400 7,096 (-0.58) 79.55 68.07 -0.62 56
ت**** دوشنبه 8 آذر 1400 23,189 (-4.99) 41.83 -10.29 -12.82 58
خ**** یکشنبه 7 آذر 1400 1,085 (2.99) -1.09 -15.56 -32.19 59
گ**** یکشنبه 7 آذر 1400 23,440 (-2.99) 62.89 62.89 -4.00 59
خ**** شنبه 6 آذر 1400 1,060 (2.99) -2.30 -17.51 -33.75 60
و**** چهارشنبه 3 آذر 1400 17,750 (4.65) 42.80 42.80 -0.95 63
ش**** چهارشنبه 3 آذر 1400 16,930 (-0.23) 57.49 54.61 -3.81 63
ش**** چهارشنبه 3 آذر 1400 44,005 (0.2) 4.05 -1.77 -4.65 63
غ**** چهارشنبه 3 آذر 1400 37,350 (-3.43) 37.22 37.22 -17.11 63
ش**** چهارشنبه 3 آذر 1400 35,800 (1.41) 31.38 29.48 -1.65 63
ف**** سه شنبه 2 آذر 1400 442,840 (0) 13.82 1.64 -15.65 64
ش**** سه شنبه 2 آذر 1400 44,001 (0.46) 4.04 -1.78 -4.66 64
ش**** دوشنبه 1 آذر 1400 44,250 (1.15) 4.62 -1.23 -4.12 65
ک**** یکشنبه 30 آبان 1400 10,219 (3.02) 25.91 -7.52 -8.10 66
خ**** یکشنبه 30 آبان 1400 974 (2.99) -2.89 -24.20 -39.12 66
و**** شنبه 29 آبان 1400 32,010 (1.42) 5.26 5.26 -12.85 67
و**** چهارشنبه 26 آبان 1400 32,010 (1.49) 5.26 5.26 -12.85 70
ا**** سه شنبه 25 آبان 1400 25,685 (2.81) 52.80 52.80 -11.74 71
ش**** سه شنبه 25 آبان 1400 43,700 (1.08) 3.94 -2.46 -5.31 71
و**** سه شنبه 25 آبان 1400 32,500 (3.43) 6.87 6.87 -11.52 71
و**** دوشنبه 24 آبان 1400 12,790 (0.18) 5.70 4.84 -0.08 72
و**** دوشنبه 24 آبان 1400 32,000 (2.17) 5.23 5.23 -12.88 72
ش**** دوشنبه 24 آبان 1400 11,447 (-2.99) 11.46 2.30 -13.87 72
ش**** یکشنبه 23 آبان 1400 99,960 (1.91) 19.21 19.21 -1.05 73
ا**** چهارشنبه 19 آبان 1400 7,380 (0.54) 24.87 23.62 -18.90 77
ک**** دوشنبه 17 آبان 1400 23,910 (0.25) 21.19 12.78 -2.80 79
گ**** دوشنبه 17 آبان 1400 27,519 (2.99) 6.09 -8.88 -16.99 79
ف**** یکشنبه 16 آبان 1400 16,020 (-1.17) 98.27 98.27 -13.03 80
خ**** شنبه 15 آبان 1400 113,800 (4.99) 28.95 28.95 -15.55 81
د**** شنبه 15 آبان 1400 46,240 (4.99) 40.85 39.87 -7.06 81
و**** شنبه 15 آبان 1400 6,950 (4.9) 10.49 -4.92 -6.08 81
م**** شنبه 15 آبان 1400 24,920 (3.66) 35.95 32.55 -5.78 81
ش**** شنبه 15 آبان 1400 48,181 (3.16) 19.70 18.67 -3.43 81
غ**** شنبه 15 آبان 1400 14,190 (4.95) 51.28 50.96 -2.81 81
ت**** شنبه 15 آبان 1400 22,040 (-2.99) 50.14 48.22 1.10 81
خ**** شنبه 15 آبان 1400 87,780 (3.95) 41.35 33.00 -7.41 81
ق**** شنبه 15 آبان 1400 4,706 (1.68) 21.35 21.35 -4.76 81
ک**** شنبه 15 آبان 1400 12,758 (4.98) 9.85 5.70 -12.13 81
ب**** شنبه 15 آبان 1400 12,600 (7.23) 29.50 29.36 -0.40 81
م**** شنبه 15 آبان 1400 46,650 (0.08) 5.95 1.52 -1.10 81
ت**** شنبه 15 آبان 1400 23,900 (3.28) 52.62 52.62 -5.08 81
ش**** چهارشنبه 12 آبان 1400 105,610 (4.99) 41.42 37.85 -8.13 84
ز**** چهارشنبه 12 آبان 1400 103,110 (1.95) 0.00 -4.22 -4.22 84
م**** چهارشنبه 12 آبان 1400 24,580 (3.71) 34.10 30.74 -7.07 84
و**** چهارشنبه 12 آبان 1400 7,740 (1.01) 11.69 10.26 -9.04 84
ش**** چهارشنبه 12 آبان 1400 12,030 (4.97) 22.88 20.90 -5.20 84
م**** چهارشنبه 12 آبان 1400 46,630 (0.04) 5.91 1.48 -1.14 84
ف**** چهارشنبه 12 آبان 1400 6,738 (2.4) 39.50 37.23 -4.70 84
ک**** چهارشنبه 12 آبان 1400 1,046 (3.66) 40.40 37.81 -5.77 84
ک**** چهارشنبه 12 آبان 1400 29,670 (4.98) 13.63 7.11 -6.08 84
ف**** چهارشنبه 12 آبان 1400 9,123 (2.99) 5.84 -9.31 -16.99 84
و**** سه شنبه 11 آبان 1400 7,662 (2.99) 10.56 9.15 -9.95 85
و**** سه شنبه 11 آبان 1400 12,880 (0.33) 6.45 5.57 0.00 85
ق**** دوشنبه 10 آبان 1400 51,523 (-2.99) 7.99 -24.12 -30.84 86
و**** دوشنبه 10 آبان 1400 12,920 (0.65) 6.78 5.90 0.00 86
ح**** یکشنبه 9 آبان 1400 120,124 (-2.99) 65.35 57.44 2.82 87
و**** یکشنبه 9 آبان 1400 4,275 (-2.99) 67.98 47.06 -0.58 87
و**** یکشنبه 9 آبان 1400 12,870 (0.25) 6.36 5.49 -0.54 87
ب**** شنبه 8 آبان 1400 43,466 (0.68) 29.56 24.37 -7.02 88
خ**** شنبه 8 آبان 1400 945 (4.99) 9.25 -26.46 -40.94 88
خ**** چهارشنبه 5 آبان 1400 913 (2.99) 5.55 -28.95 -42.94 91
ب**** چهارشنبه 5 آبان 1400 43,326 (0.49) 29.14 23.97 -7.32 91
س**** سه شنبه 4 آبان 1400 10,674 (0.99) -0.30 -18.14 -18.14 92
و**** دوشنبه 3 آبان 1400 12,840 (0) 6.12 5.25 -0.77 93
و**** شنبه 1 آبان 1400 12,870 (0.22) 6.36 5.49 -0.54 95
ث**** شنبه 1 آبان 1400 33,800 (2.99) 56.84 53.64 -4.11 95
و**** چهارشنبه 28 مهر 1400 12,930 (0.7) 6.86 5.98 -0.08 98
آ**** چهارشنبه 28 مهر 1400 19,398 (1.29) 61.65 49.56 -0.37 98
م**** چهارشنبه 28 مهر 1400 47,040 (0.02) 6.84 2.37 -0.88 98
ف**** چهارشنبه 28 مهر 1400 17,290 (2.73) 16.98 16.98 -19.32 98
ش**** چهارشنبه 28 مهر 1400 34,081 (-4.99) 33.15 23.26 -8.06 98
د**** چهارشنبه 28 مهر 1400 44,120 (-4.99) 100.18 55.41 -0.81 98
ف**** سه شنبه 27 مهر 1400 17,170 (0.7) 112.50 112.50 -6.79 99
س**** سه شنبه 27 مهر 1400 10,444 (0.99) -0.01 -19.91 -19.91 99
م**** سه شنبه 27 مهر 1400 47,040 (0.02) 6.84 2.37 -0.91 99
ب**** دوشنبه 26 مهر 1400 42,992 (0.01) 28.14 23.01 -8.03 100
س**** دوشنبه 26 مهر 1400 6,310 (0.47) 23.73 23.73 -3.37 100
م**** دوشنبه 26 مهر 1400 47,060 (0.1) 6.88 2.42 -0.86 100
ف**** دوشنبه 26 مهر 1400 17,200 (2.32) 112.87 112.87 -6.62 100
ا**** دوشنبه 26 مهر 1400 21,400 (0.22) 27.31 27.31 -26.46 100
و**** یکشنبه 25 مهر 1400 7,042 (4.99) 1.62 0.31 -17.24 101
خ**** یکشنبه 25 مهر 1400 115,670 (-2.22) 31.07 31.07 -14.16 101
ا**** یکشنبه 25 مهر 1400 21,790 (1.68) 29.63 29.63 -25.12 101
ف**** یکشنبه 25 مهر 1400 16,900 (0.65) 109.16 109.16 -8.25 101
غ**** یکشنبه 25 مهر 1400 38,900 (-2.11) 175.50 175.50 -6.04 101
ف**** شنبه 24 مهر 1400 17,090 (2.39) 111.51 111.51 -7.22 102
و**** شنبه 24 مهر 1400 6,707 (2.99) -3.22 -4.46 -21.18 102
و**** شنبه 24 مهر 1400 12,970 (1.08) 7.19 6.31 -0.22 102
ق**** چهارشنبه 21 مهر 1400 49,310 (4.99) 3.35 -27.38 -33.81 105
ف**** چهارشنبه 21 مهر 1400 16,780 (0.11) 107.67 107.67 -8.90 105
و**** چهارشنبه 21 مهر 1400 6,516 (2.98) -2.85 -7.18 -23.42 105
ق**** چهارشنبه 21 مهر 1400 8,500 (1.79) 17.24 11.84 -7.10 105
و**** سه شنبه 20 مهر 1400 6,357 (2.99) -0.83 -9.44 -25.29 106
ف**** سه شنبه 20 مهر 1400 16,850 (0.95) 108.54 108.54 -8.52 106
ق**** سه شنبه 20 مهر 1400 48,282 (2.99) 1.19 -28.89 -35.19 106
ق**** دوشنبه 19 مهر 1400 48,218 (2.99) 1.06 -28.99 -35.28 107
و**** دوشنبه 19 مهر 1400 6,186 (4.98) 3.01 -11.88 -27.30 107
ف**** دوشنبه 19 مهر 1400 16,750 (0.72) 107.30 107.30 -9.07 107
ق**** یکشنبه 18 مهر 1400 48,113 (2.99) 0.84 -29.14 -35.42 108
پ**** یکشنبه 18 مهر 1400 24,130 (0.79) 55.48 55.48 -1.79 108
ف**** یکشنبه 18 مهر 1400 16,890 (2.48) 109.03 109.03 -8.31 108
ش**** شنبه 17 مهر 1400 8,094 (-2.99) 48.24 48.24 -15.60 109
ق**** شنبه 17 مهر 1400 22,421 (-2.99) 14.98 1.91 -17.82 109
ق**** شنبه 17 مهر 1400 48,459 (4.99) 1.56 -28.63 -34.95 109
ف**** شنبه 17 مهر 1400 16,560 (0.79) 104.95 104.95 -10.10 109
ث**** شنبه 17 مهر 1400 50,300 (2.59) 50.19 50.19 -6.85 109
ق**** چهارشنبه 14 مهر 1400 8,570 (0.23) 18.21 12.76 -6.34 112
پ**** چهارشنبه 14 مهر 1400 27,468 (1.36) 61.20 60.35 -0.89 112
ف**** چهارشنبه 14 مهر 1400 19,040 (1.27) 28.82 28.82 -11.15 112
ش**** چهارشنبه 14 مهر 1400 3,529 (1.67) 4.62 -21.75 -21.75 112
خ**** چهارشنبه 14 مهر 1400 865 (4.99) 1.05 -32.68 -45.94 112
پ**** چهارشنبه 14 مهر 1400 27,300 (5) 21.88 18.44 -10.49 112
م**** دوشنبه 12 مهر 1400 23,360 (0.6) 27.44 24.26 -11.68 114
ف**** دوشنبه 12 مهر 1400 17,091 (2.99) 47.95 -18.81 -22.84 114
ق**** دوشنبه 12 مهر 1400 8,750 (2.33) 20.69 15.13 -4.37 114
ف**** دوشنبه 12 مهر 1400 19,000 (3.37) 28.55 28.55 -11.34 114
د**** یکشنبه 11 مهر 1400 20,300 (-0.92) 27.27 27.27 -8.48 115
ف**** یکشنبه 11 مهر 1400 16,600 (2.91) 43.70 -21.14 -25.06 115
ق**** یکشنبه 11 مهر 1400 8,630 (1.64) 19.03 13.55 -5.68 115
ش**** شنبه 10 مهر 1400 13,790 (4.76) 37.62 30.22 -7.26 116
و**** شنبه 10 مهر 1400 12,895 (0.56) 6.57 5.70 -0.81 116
د**** شنبه 10 مهر 1400 20,670 (0.09) 29.59 29.59 -6.81 116
و**** چهارشنبه 7 مهر 1400 12,830 (0.06) 6.03 5.16 -1.31 119
د**** چهارشنبه 7 مهر 1400 20,930 (1.3) 31.22 31.22 -5.64 119
م**** سه شنبه 6 مهر 1400 47,330 (0.06) 7.49 3.00 -1.29 120
و**** سه شنبه 6 مهر 1400 12,850 (0.22) 6.20 5.33 -1.15 120
ف**** سه شنبه 6 مهر 1400 6,500 (1.16) 8.70 1.72 -12.75 120
خ**** سه شنبه 6 مهر 1400 21,940 (4.97) 55.16 55.16 -20.16 120
ا**** سه شنبه 6 مهر 1400 15,298 (1.53) 35.50 35.50 -7.00 120
ف**** سه شنبه 6 مهر 1400 50,379 (1.8) 82.86 66.82 -9.06 120
ب**** سه شنبه 6 مهر 1400 10,884 (0.22) 11.86 11.75 -15.89 120
ش**** سه شنبه 6 مهر 1400 8,574 (2.99) -0.31 -23.38 -35.49 120
خ**** یکشنبه 4 مهر 1400 102,990 (4.99) 99.86 60.07 -10.40 122
ن**** یکشنبه 4 مهر 1400 104,500 (0.91) 23.98 19.84 -20.23 122
ف**** یکشنبه 4 مهر 1400 16,100 (1.38) 99.26 99.26 -12.60 122
ش**** یکشنبه 4 مهر 1400 129,700 (0.87) 73.67 69.30 -0.99 122
و**** یکشنبه 4 مهر 1400 12,999 (1.4) 7.43 6.55 -0.01 122
ف**** یکشنبه 4 مهر 1400 16,780 (1.26) 13.38 11.87 -12.60 122
ف**** یکشنبه 4 مهر 1400 27,410 (1.85) 69.09 62.38 -5.42 122
ک**** یکشنبه 4 مهر 1400 27,300 (1.07) 6.68 -1.44 -13.58 122
ف**** یکشنبه 4 مهر 1400 6,505 (3.33) 8.78 1.80 -12.68 122
غ**** یکشنبه 4 مهر 1400 14,083 (4.95) 55.10 55.10 -6.47 122
ف**** یکشنبه 4 مهر 1400 49,995 (0.18) 81.47 65.55 -9.76 122
خ**** یکشنبه 4 مهر 1400 20,960 (4.95) 48.23 48.23 -23.73 122
ش**** یکشنبه 4 مهر 1400 12,560 (0.39) 28.29 26.23 -6.96 122
س**** یکشنبه 4 مهر 1400 6,690 (1.05) 31.18 31.18 -1.18 122
ف**** یکشنبه 4 مهر 1400 15,175 (-0.4) 31.36 -27.91 -31.49 122
ک**** شنبه 3 مهر 1400 41,680 (-4.99) 84.10 82.81 4.07 123
ف**** شنبه 3 مهر 1400 49,982 (2.99) 81.42 65.50 -9.78 123
د**** شنبه 3 مهر 1400 28,680 (4.97) 52.07 49.84 -5.32 123
ل**** شنبه 3 مهر 1400 23,320 (4.99) 49.87 28.27 -4.43 123
و**** چهارشنبه 31 شهریور 1400 47,600 (3.11) 72.71 72.71 -3.45 126
ش**** چهارشنبه 31 شهریور 1400 7,353 (-2.99) 34.67 34.67 -23.33 126
ش**** سه شنبه 30 شهریور 1400 4,714 (-1.81) 180.93 180.93 -3.06 127
ش**** سه شنبه 30 شهریور 1400 46,975 (2.79) 12.11 4.85 -2.09 127
م**** سه شنبه 30 شهریور 1400 47,320 (0.06) 7.47 2.98 -1.31 127
م**** دوشنبه 29 شهریور 1400 47,300 (0.36) 7.43 2.94 -1.36 128
ت**** دوشنبه 29 شهریور 1400 7,628 (-2.98) 47.20 32.43 -4.04 128
خ**** دوشنبه 29 شهریور 1400 3,653 (-2.97) 104.76 104.76 1.47 128
ف**** دوشنبه 29 شهریور 1400 11,261 (-2.99) 35.53 11.94 2.47 128
ش**** دوشنبه 29 شهریور 1400 17,273 (4.99) 53.13 51.52 -4.03 128
خ**** یکشنبه 28 شهریور 1400 3,670 (-0.81) 105.72 105.72 -0.81 129
ف**** یکشنبه 28 شهریور 1400 36,273 (-2.99) 22.14 14.07 -9.74 129
ک**** یکشنبه 28 شهریور 1400 30,920 (-4.97) 170.52 170.52 -5.73 129
و**** شنبه 27 شهریور 1400 5,511 (4.99) 3.47 -21.50 -35.23 130
و**** شنبه 27 شهریور 1400 3,763 (2.98) 47.86 29.45 -17.46 130
و**** چهارشنبه 24 شهریور 1400 3,657 (2.98) 43.69 25.80 -19.79 133
و**** سه شنبه 23 شهریور 1400 14,312 (-4.99) 136.17 136.17 -2.24 134
ت**** سه شنبه 23 شهریور 1400 21,690 (0.88) 26.62 26.47 -7.35 134
ق**** سه شنبه 23 شهریور 1400 46,365 (2.99) 4.82 -31.72 -37.77 134
ف**** سه شنبه 23 شهریور 1400 6,298 (2.99) 119.60 111.34 0.00 134
ف**** دوشنبه 22 شهریور 1400 6,115 (4.99) 113.21 105.20 -2.91 135
ح**** دوشنبه 22 شهریور 1400 44,999 (4.99) 216.23 216.23 -4.69 135
ف**** دوشنبه 22 شهریور 1400 219,710 (4.99) 55.71 46.50 -4.03 135
ق**** دوشنبه 22 شهریور 1400 45,015 (4.99) 1.76 -33.70 -39.58 135
ش**** دوشنبه 22 شهریور 1400 23,750 (1.1) 57.91 46.79 -0.84 135
د**** دوشنبه 22 شهریور 1400 16,700 (1.58) 122.37 96.47 -5.60 135
ف**** یکشنبه 21 شهریور 1400 5,824 (2.98) 103.07 95.44 -7.53 136
ب**** یکشنبه 21 شهریور 1400 53,166 (0.08) 58.47 52.12 -0.31 136
م**** یکشنبه 21 شهریور 1400 47,630 (-0.14) 8.18 3.66 -0.67 136
ق**** یکشنبه 21 شهریور 1400 42,872 (2.99) -3.08 -36.86 -42.45 136
ح**** یکشنبه 21 شهریور 1400 92,580 (-1.98) 27.43 21.34 -26.41 136
ب**** شنبه 20 شهریور 1400 52,900 (0) 57.68 51.36 -2.52 137
ف**** شنبه 20 شهریور 1400 5,655 (2.98) 97.18 89.77 -10.21 137
خ**** شنبه 20 شهریور 1400 25,450 (-4.96) 196.62 196.62 -9.91 137
ق**** شنبه 20 شهریور 1400 41,624 (2.99) -2.91 -38.70 -44.13 137
ک**** شنبه 20 شهریور 1400 18,680 (-4) 16.75 7.05 -6.55 137
خ**** شنبه 20 شهریور 1400 175 (-2.99) 43.44 -84.29 -84.43 137
ک**** چهارشنبه 17 شهریور 1400 43,289 (-4.99) 79.62 52.96 -3.59 140
ف**** چهارشنبه 17 شهریور 1400 5,491 (2.98) 91.46 84.26 -12.81 140
ت**** سه شنبه 16 شهریور 1400 7,081 (-2.98) 36.65 22.93 -12.36 141
و**** سه شنبه 16 شهریور 1400 209,010 (-4.99) 97.12 97.12 -26.40 141
م**** سه شنبه 16 شهریور 1400 47,000 (2.5) 6.75 2.29 -2.37 141
د**** دوشنبه 15 شهریور 1400 15,690 (0.31) 41.35 37.03 -9.83 142
ش**** دوشنبه 15 شهریور 1400 154,679 (-1.99) 48.16 48.16 -2.72 142
ث**** دوشنبه 15 شهریور 1400 4,619 (-4.99) 82.21 82.21 -7.66 142
ل**** دوشنبه 15 شهریور 1400 118,520 (-4.99) 59.32 55.37 -34.90 142
ح**** دوشنبه 15 شهریور 1400 5,270 (-1.47) 181.52 178.84 -5.37 142
ش**** یکشنبه 14 شهریور 1400 29,200 (0.03) 74.02 73.91 -0.68 143

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.