فروش بر اساس الگوهای کندلی در روند صعودی

شناسه: 79002008
%100
هشدار فروش

فروش بر اساس مشاهده الگوهای کندلی نزولی کننده در دو روز متوالی بعد از یک روند صعودی یا مشاهده نکات منفی در تابلو پس از سه روز متوالی

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ شنبه 21 تیر 1399 تا چهارشنبه 9 فروردین 1402 تعداد 3,425 هشدار فروش صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 99.55 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -27.68 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 12.20 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 84 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 75 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ک**** یکشنبه 6 فروردین 1402 18,520 (2.94) 0.00 0.00 0.00 3
ث**** یکشنبه 6 فروردین 1402 17,800 (-0.39) 0.00 0.00 0.00 3
ف**** یکشنبه 6 فروردین 1402 7,690 (-6.9) 0.00 0.00 0.00 3
ش**** یکشنبه 6 فروردین 1402 81,700 (1.23) 0.00 0.00 0.00 3
ت**** یکشنبه 6 فروردین 1402 5,790 (4.89) 0.00 0.00 0.00 3
گ**** یکشنبه 6 فروردین 1402 4,719 (1.2) 0.00 0.00 0.00 3
ک**** یکشنبه 6 فروردین 1402 8,470 (-4.18) 0.00 0.00 0.00 3
س**** یکشنبه 6 فروردین 1402 15,810 (4.91) 0.00 0.00 0.00 3
ا**** یکشنبه 6 فروردین 1402 6,440 (4.54) 0.00 0.00 0.00 3
ش**** شنبه 5 فروردین 1402 81,000 (0.43) 3.85 0.37 -3.34 4
ق**** شنبه 5 فروردین 1402 7,040 (0.28) 3.99 -2.22 -2.90 4
و**** شنبه 5 فروردین 1402 40,550 (1.29) 6.15 -2.64 -3.18 4
ک**** شنبه 5 فروردین 1402 7,260 (2.1) 2.40 -2.29 -3.46 4
ک**** شنبه 5 فروردین 1402 17,810 (-6.94) 3.55 -5.17 -7.86 4
گ**** شنبه 5 فروردین 1402 4,699 (0.9) 6.05 0.04 -0.44 4
ت**** شنبه 5 فروردین 1402 17,240 (-0.28) 1.41 -9.07 -9.07 4
ب**** شنبه 5 فروردین 1402 5,560 (2.39) 2.39 -9.89 -9.89 4
ب**** شنبه 5 فروردین 1402 4,329 (-2.6) 1.86 -10.59 -10.59 4
و**** شنبه 5 فروردین 1402 15,280 (0.13) 4.73 -6.94 -6.94 4
ش**** شنبه 5 فروردین 1402 176,390 (4) 1.95 -1.18 -3.08 4
غ**** شنبه 5 فروردین 1402 14,000 (1.01) 4.95 1.67 -0.92 4
ش**** شنبه 5 فروردین 1402 33,920 (5.24) 4.31 -1.68 -3.09 4
و**** شنبه 5 فروردین 1402 4,715 (0.81) 7.16 2.72 -0.67 4
ب**** یکشنبه 28 اسفند 1401 5,530 (2.4) 2.41 -6.11 -6.11 10
و**** یکشنبه 28 اسفند 1401 4,749 (2.76) 7.93 2.68 0.19 10
خ**** یکشنبه 28 اسفند 1401 129,800 (1.06) 1.12 -3.13 -3.13 10
ک**** یکشنبه 28 اسفند 1401 7,150 (3.77) 0.85 -3.77 -4.92 10
گ**** یکشنبه 28 اسفند 1401 4,750 (2.52) 7.20 1.06 -2.34 10
ث**** یکشنبه 28 اسفند 1401 24,870 (-4.96) 11.52 9.61 -2.13 10
و**** یکشنبه 28 اسفند 1401 192,550 (2.99) 2.94 -0.72 -5.50 10
ک**** یکشنبه 28 اسفند 1401 73,030 (3.98) -0.64 -6.54 -11.48 10
ب**** یکشنبه 28 اسفند 1401 20,510 (4.96) 2.55 -3.93 -5.48 10
ک**** یکشنبه 28 اسفند 1401 9,800 (3.7) 7.22 2.83 -0.91 10
ش**** یکشنبه 28 اسفند 1401 170,000 (1.26) -0.04 -4.76 -6.59 10
ش**** یکشنبه 28 اسفند 1401 81,000 (1.06) 3.85 0.00 -3.57 10
و**** یکشنبه 28 اسفند 1401 27,150 (2.25) 4.22 2.26 -3.38 10
و**** یکشنبه 28 اسفند 1401 41,000 (4.37) 7.33 1.43 -1.87 10
س**** یکشنبه 28 اسفند 1401 10,380 (5.16) 2.87 -0.38 -3.26 10
و**** یکشنبه 28 اسفند 1401 3,652 (4.43) 7.38 0.88 -1.56 10
د**** یکشنبه 28 اسفند 1401 22,500 (3.87) 0.00 -7.02 -7.60 10
و**** یکشنبه 28 اسفند 1401 1,874 (0.91) 5.22 0.32 -2.75 10
ش**** یکشنبه 28 اسفند 1401 32,700 (6.93) 0.55 -2.79 -6.57 10
ق**** یکشنبه 28 اسفند 1401 7,140 (4.53) 5.47 0.42 -2.19 10
ب**** شنبه 27 اسفند 1401 5,520 (2.6) 2.22 -6.28 -6.28 11
ث**** شنبه 27 اسفند 1401 24,370 (-4.99) 9.28 7.40 -4.09 11
ب**** شنبه 27 اسفند 1401 3,444 (-3.66) 8.64 -1.18 -2.99 11
ل**** شنبه 27 اسفند 1401 15,780 (4.08) 5.76 3.00 -1.19 11
چ**** شنبه 27 اسفند 1401 6,450 (-3.58) 0.94 -10.91 -14.00 11
س**** شنبه 27 اسفند 1401 171,000 (-4.99) 3.51 -7.78 -7.78 11
ق**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 6,900 (-6.88) 5.50 0.00 -2.82 14
و**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 5,080 (-1.16) -0.39 -15.33 -16.45 14
و**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 2,606 (2.96) 1.05 0.73 -4.40 14
ث**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 15,370 (-1.15) -2.66 -10.27 -17.81 14
خ**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 1,501 (-2.97) 6.08 0.33 -2.53 14
ش**** سه شنبه 23 اسفند 1401 54,900 (-4.07) 2.58 -7.73 -12.86 15
ق**** سه شنبه 23 اسفند 1401 7,100 (-0.14) 8.56 1.43 -1.66 15
و**** دوشنبه 22 اسفند 1401 4,912 (-2.98) 7.11 7.11 -2.73 16
و**** یکشنبه 21 اسفند 1401 4,980 (-0.04) 8.88 8.88 -2.35 17
چ**** یکشنبه 21 اسفند 1401 3,494 (0.05) 2.76 -5.62 -8.05 17
پ**** یکشنبه 21 اسفند 1401 12,910 (-4.93) 2.46 -16.11 -20.31 17
ق**** یکشنبه 21 اسفند 1401 15,430 (1.71) 4.89 -8.26 -11.37 17
س**** شنبه 20 اسفند 1401 16,350 (-1.8) 2.70 -5.22 -9.32 18
چ**** شنبه 20 اسفند 1401 3,511 (2.87) 4.12 -1.24 -7.61 18
و**** شنبه 20 اسفند 1401 1,593 (3.71) 10.62 -0.93 -2.39 18
ف**** شنبه 20 اسفند 1401 14,210 (-2.93) 5.57 2.01 -5.01 18
ح**** سه شنبه 16 اسفند 1401 33,600 (2.5) 7.90 -7.18 -7.87 22
س**** سه شنبه 16 اسفند 1401 44,290 (6.54) 3.00 -14.83 -19.47 22
ک**** سه شنبه 16 اسفند 1401 9,010 (6.62) 9.48 -9.63 -13.03 22
ف**** سه شنبه 16 اسفند 1401 33,350 (-2.91) 7.93 0.15 -2.91 22
چ**** سه شنبه 16 اسفند 1401 3,439 (3.99) 1.99 -3.26 -9.50 22
ک**** دوشنبه 15 اسفند 1401 8,570 (2.15) 4.13 -14.04 -17.28 23
س**** دوشنبه 15 اسفند 1401 8,090 (2.93) 1.00 -13.10 -17.62 23
س**** دوشنبه 15 اسفند 1401 35,500 (4.57) 12.70 -1.39 -8.03 23
خ**** یکشنبه 14 اسفند 1401 33,850 (-2.86) 12.83 8.67 1.20 24
غ**** یکشنبه 14 اسفند 1401 38,270 (-4.99) 2.88 -7.83 -11.60 24
آ**** یکشنبه 14 اسفند 1401 3,791 (-2.99) 5.19 -14.13 -14.13 24
ف**** شنبه 13 اسفند 1401 4,905 (-3.63) 2.19 -40.18 -41.95 25
ن**** شنبه 13 اسفند 1401 42,410 (0.76) 13.76 2.12 -2.17 25
ف**** شنبه 13 اسفند 1401 36,080 (-4.8) 10.78 5.56 -3.94 25
پ**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 2,981 (-2.67) 4.93 -15.79 -18.31 28
س**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 150,500 (4.99) 0.17 -22.57 -22.57 28
ج**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 46,700 (-4.24) -1.14 -9.85 -11.89 28
ق**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 8,690 (3.2) 1.76 -10.13 -15.55 28
ف**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 5,010 (-2.9) 4.38 -37.76 -40.71 28
و**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 14,150 (-2.48) 3.82 -0.84 -6.23 28
ه**** سه شنبه 9 اسفند 1401 8,888 (-1.8) 8.47 -8.93 -11.21 29
س**** سه شنبه 9 اسفند 1401 35,000 (4.47) 11.11 -2.78 -9.33 29
ب**** سه شنبه 9 اسفند 1401 20,440 (2.14) 12.31 -4.26 -5.81 29
ز**** دوشنبه 8 اسفند 1401 68,300 (0.24) 9.28 8.38 -2.33 30
س**** دوشنبه 8 اسفند 1401 144,310 (4.99) -1.16 -25.75 -25.75 30
ق**** دوشنبه 8 اسفند 1401 25,700 (0.39) 10.06 2.59 -2.28 30
ب**** دوشنبه 8 اسفند 1401 20,120 (1.3) 10.55 -5.54 -7.28 30
س**** دوشنبه 8 اسفند 1401 40,170 (-0.09) 2.66 -17.00 -24.92 30
ش**** دوشنبه 8 اسفند 1401 15,570 (-2.74) 11.21 -3.05 -6.32 30
ز**** یکشنبه 7 اسفند 1401 68,300 (1.23) 9.28 7.24 -3.79 31
س**** یکشنبه 7 اسفند 1401 137,450 (4.99) 5.13 -25.87 -27.27 31
ک**** یکشنبه 7 اسفند 1401 59,990 (-2.85) 4.77 -4.76 -11.45 31
س**** شنبه 6 اسفند 1401 8,440 (6.97) -1.29 -17.82 -21.34 32
ب**** شنبه 6 اسفند 1401 19,210 (4.97) 5.55 -10.23 -10.65 32
ز**** شنبه 6 اسفند 1401 68,300 (3.53) 9.28 7.56 -3.79 32
س**** شنبه 6 اسفند 1401 38,820 (4.97) 8.59 -17.26 -19.63 32
س**** شنبه 6 اسفند 1401 130,970 (4.99) 0.18 -25.90 -30.70 32
و**** شنبه 6 اسفند 1401 160,150 (-2.99) 1.94 -18.71 -19.16 32
س**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 36,000 (1.26) 1.27 -22.33 -22.41 35
ب**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 18,320 (0.1) 0.66 -13.99 -15.58 35
ز**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 66,050 (0.19) 5.68 4.81 -6.96 35
س**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 7,900 (0.12) -0.63 -24.55 -26.37 35
ف**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 30,050 (-0.66) 2.91 -10.30 -14.99 35
ک**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 100,700 (2.86) 10.60 1.82 -6.93 35
س**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 37,150 (0.37) 3.92 -23.10 -24.29 35
پ**** سه شنبه 2 اسفند 1401 11,090 (-4.97) 3.07 -30.03 -31.54 36
س**** سه شنبه 2 اسفند 1401 7,950 (1.27) 1.92 -23.70 -25.91 36
ا**** دوشنبه 1 اسفند 1401 5,100 (2.43) 8.86 -8.09 -10.84 37
د**** دوشنبه 1 اسفند 1401 12,510 (4.94) 5.84 -9.94 -9.94 37
ش**** دوشنبه 1 اسفند 1401 31,010 (6.96) -0.06 -19.01 -21.19 37
ح**** دوشنبه 1 اسفند 1401 4,227 (-2.98) 0.64 -20.09 -20.09 37
ش**** یکشنبه 30 بهمن 1401 29,000 (0.34) -1.36 -24.71 -26.30 38
ا**** یکشنبه 30 بهمن 1401 4,998 (0.36) 6.68 -8.99 -8.99 38
ا**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 5,000 (0.2) 6.72 -8.96 -8.96 42
ث**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 60,500 (-1.78) 4.13 0.67 -6.56 42
ر**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 4,016 (0.6) 1.93 -21.81 -22.62 42
ر**** سه شنبه 25 بهمن 1401 4,010 (0.32) 1.78 -21.92 -22.74 43
ش**** سه شنبه 25 بهمن 1401 62,700 (0.15) 1.13 -22.59 -25.36 43
ک**** سه شنبه 25 بهمن 1401 44,050 (1.03) 1.85 -24.25 -27.01 43
ر**** دوشنبه 24 بهمن 1401 4,030 (0.82) 3.33 -26.15 -26.15 44
ش**** دوشنبه 24 بهمن 1401 63,050 (0.79) 1.69 -21.87 -24.94 44
و**** دوشنبه 24 بهمن 1401 4,400 (5.01) 12.82 -26.05 -28.34 44
ح**** یکشنبه 23 بهمن 1401 4,100 (-1.22) 2.73 -20.25 -20.25 45
ر**** یکشنبه 23 بهمن 1401 4,020 (0.24) 3.08 -21.73 -22.54 45
ک**** یکشنبه 23 بهمن 1401 5,262 (0.89) 1.17 -47.22 -49.21 45
ر**** چهارشنبه 19 بهمن 1401 4,025 (0.37) 3.21 -21.63 -22.45 49
ش**** چهارشنبه 19 بهمن 1401 19,080 (1.59) 5.88 -31.74 -33.17 49
گ**** چهارشنبه 19 بهمن 1401 4,834 (2.96) 13.71 2.85 -6.54 49
خ**** چهارشنبه 19 بهمن 1401 114,600 (0.25) 5.13 -14.47 -14.48 49
و**** سه شنبه 18 بهمن 1401 3,300 (0.97) 3.12 -4.04 -8.33 50
و**** دوشنبه 17 بهمن 1401 3,295 (0.88) 2.97 -4.27 -8.47 51
ا**** دوشنبه 17 بهمن 1401 5,098 (3.03) 8.82 -8.13 -10.87 51
ش**** دوشنبه 17 بهمن 1401 62,900 (2.44) 3.11 -22.06 -25.12 51
ب**** دوشنبه 17 بهمن 1401 2,700 (1.96) 3.85 -25.00 -28.19 51
ب**** یکشنبه 16 بهمن 1401 2,700 (1.61) 4.65 -23.84 -28.19 52
م**** یکشنبه 16 بهمن 1401 185,450 (1.83) 6.89 2.20 -2.78 52
آ**** یکشنبه 16 بهمن 1401 33,220 (-4.97) 21.51 -5.57 -5.73 52
ش**** یکشنبه 16 بهمن 1401 62,000 (0.81) 3.16 -23.46 -26.19 52
ا**** یکشنبه 16 بهمن 1401 4,980 (0.2) 6.30 -9.32 -9.32 52
و**** یکشنبه 16 بهمن 1401 3,316 (1.59) 3.62 -3.58 -7.89 52
ک**** یکشنبه 16 بهمن 1401 3,750 (1.7) 4.98 -37.29 -43.69 52
ث**** یکشنبه 16 بهمن 1401 12,950 (-2.04) 23.22 4.27 -15.85 52
ن**** یکشنبه 16 بهمن 1401 39,656 (-4.99) 10.51 -4.51 -8.84 52
م**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 184,500 (1.51) 6.34 1.68 -3.28 56
ش**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 62,250 (1.46) 3.58 -23.15 -25.89 56
ر**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 4,108 (0.24) 5.33 -20.02 -20.85 56
و**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 3,320 (1.77) 3.75 -3.46 -7.78 56
پ**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 31,240 (0.03) 12.17 -16.69 -18.86 56
غ**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 29,200 (-0.88) 4.85 -27.62 -32.55 56
ش**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 168,750 (-1.97) 5.83 -4.82 -9.86 56
و**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 1,763 (-6.96) 11.58 -30.75 -30.86 56
س**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 38,780 (0.12) 4.25 -16.40 -18.01 56
ن**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 100,000 (0.07) 5.57 -24.27 -25.29 56
آ**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 33,580 (-1.95) 22.82 -4.55 -4.71 56
چ**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 2,818 (0.75) 7.97 -20.73 -25.84 56
و**** سه شنبه 11 بهمن 1401 1,885 (-6.95) 19.30 -25.96 -26.08 57
ف**** دوشنبه 10 بهمن 1401 8,650 (-2.91) 20.14 -20.71 -20.71 58
ث**** یکشنبه 9 بهمن 1401 11,370 (-4.77) 8.18 -8.45 -26.12 59
ل**** یکشنبه 9 بهمن 1401 5,240 (-4.9) 12.45 -6.09 -6.09 59
ف**** شنبه 8 بهمن 1401 9,380 (0.42) 8.56 -20.17 -21.44 60
و**** شنبه 8 بهمن 1401 6,000 (-3.62) 53.41 30.46 -3.23 60
س**** شنبه 8 بهمن 1401 35,600 (-2.99) 9.88 -21.93 -22.61 60
ف**** شنبه 8 بهمن 1401 1,776 (-4.97) 31.36 -18.16 -18.16 60
غ**** شنبه 8 بهمن 1401 6,450 (-4.86) 34.10 18.78 4.03 60
و**** شنبه 8 بهمن 1401 1,840 (-5.54) 16.46 -27.73 -27.84 60
خ**** شنبه 8 بهمن 1401 22,840 (-4.99) 37.09 10.34 5.20 60
ف**** چهارشنبه 5 بهمن 1401 9,420 (0.31) 9.03 -19.83 -21.11 63
ف**** چهارشنبه 5 بهمن 1401 2,372 (-4.96) 28.22 -11.16 -15.01 63
و**** چهارشنبه 5 بهمن 1401 1,959 (6.99) 23.99 -23.06 -23.18 63
ش**** چهارشنبه 5 بهمن 1401 70,950 (1.03) 7.99 -17.84 -22.03 63
س**** چهارشنبه 5 بهمن 1401 83,370 (5) 3.00 -57.11 -57.11 63
م**** چهارشنبه 5 بهمن 1401 183,000 (0.82) 5.48 -0.30 -4.06 63
پ**** سه شنبه 4 بهمن 1401 30,100 (-2.9) 14.67 2.56 0.17 64
ف**** سه شنبه 4 بهمن 1401 9,420 (0.31) 9.03 -19.83 -21.11 64
ش**** سه شنبه 4 بهمن 1401 62,050 (0.4) 5.44 -23.40 -26.13 64
ک**** سه شنبه 4 بهمن 1401 16,840 (2.49) 28.75 -9.12 -18.65 64
و**** سه شنبه 4 بهمن 1401 1,835 (6.99) 16.14 -27.93 -28.04 64
م**** سه شنبه 4 بهمن 1401 186,950 (3.23) 7.75 3.03 -1.99 64
د**** سه شنبه 4 بهمن 1401 21,460 (0.42) 8.06 -14.16 -17.14 64
ت**** سه شنبه 4 بهمن 1401 5,990 (-0.33) 18.38 11.13 -0.17 64
ف**** سه شنبه 4 بهمن 1401 64,400 (0.94) -0.23 -22.87 -22.87 64
پ**** سه شنبه 4 بهمن 1401 10,600 (-0.37) 25.44 -6.77 -11.59 64
و**** سه شنبه 4 بهمن 1401 2,224 (-0.58) 11.14 -3.72 -8.21 64
ف**** دوشنبه 3 بهمن 1401 9,410 (0.53) 8.91 -19.91 -21.19 65
ش**** دوشنبه 3 بهمن 1401 62,150 (0.81) 5.61 -23.27 -26.01 65
ف**** دوشنبه 3 بهمن 1401 63,900 (0.94) -0.78 -23.47 -23.47 65
م**** دوشنبه 3 بهمن 1401 185,000 (3.46) 6.63 1.96 -3.01 65
و**** دوشنبه 3 بهمن 1401 1,720 (6.96) 8.86 -32.44 -32.55 65
ش**** دوشنبه 3 بهمن 1401 29,316 (4.95) 14.22 -12.85 -16.24 65
و**** دوشنبه 3 بهمن 1401 17,600 (-0.56) 16.25 -11.11 -14.65 65
ب**** دوشنبه 3 بهمن 1401 11,520 (1.67) 19.75 0.09 -5.42 65
س**** دوشنبه 3 بهمن 1401 96,600 (-0.45) 25.13 -12.01 -19.10 65
ش**** یکشنبه 2 بهمن 1401 310,650 (1.98) 13.36 13.36 -5.00 66
و**** یکشنبه 2 بهمن 1401 3,271 (0.7) 2.22 -4.89 -9.14 66
ف**** یکشنبه 2 بهمن 1401 63,450 (0.95) -0.70 -24.01 -24.01 66
ب**** یکشنبه 2 بهمن 1401 34,250 (-4.99) 14.17 -4.60 -16.46 66
ف**** یکشنبه 2 بهمن 1401 9,400 (0.96) 8.80 -20.00 -21.27 66
م**** یکشنبه 2 بهمن 1401 182,950 (2.6) 5.45 0.83 -4.09 66
ث**** یکشنبه 2 بهمن 1401 1,491 (-2.75) 0.40 -7.45 -7.45 66
س**** یکشنبه 2 بهمن 1401 5,480 (-2.83) 22.95 20.86 -3.35 66
پ**** یکشنبه 2 بهمن 1401 9,340 (4.94) 31.18 10.53 -2.20 66
ک**** یکشنبه 2 بهمن 1401 15,200 (-0.06) 31.03 -29.73 -31.07 66
ت**** یکشنبه 2 بهمن 1401 23,290 (-4.74) 18.40 -7.58 -13.03 66
ر**** شنبه 1 بهمن 1401 289,000 (-2.9) -2.74 -3.22 -18.44 67
ف**** شنبه 1 بهمن 1401 62,850 (0.96) 0.00 -25.44 -25.44 67
و**** شنبه 1 بهمن 1401 17,030 (-2.57) 12.48 -13.25 -17.41 67
و**** شنبه 1 بهمن 1401 3,270 (0.73) 2.19 -5.00 -9.17 67
خ**** شنبه 1 بهمن 1401 19,820 (-0.35) 13.39 -6.16 -6.95 67
ش**** شنبه 1 بهمن 1401 309,050 (1.99) 15.06 15.06 -5.49 67
ک**** شنبه 1 بهمن 1401 53,010 (2.45) 19.20 -16.44 -21.76 67
و**** شنبه 1 بهمن 1401 2,718 (0.25) 18.59 5.15 -0.80 67
چ**** شنبه 1 بهمن 1401 4,000 (-2.29) 16.86 -14.88 -15.22 67
س**** چهارشنبه 28 دی 1401 7,840 (2.75) 10.27 -25.12 -26.93 70
ف**** چهارشنبه 28 دی 1401 62,250 (0.97) -0.72 -26.16 -26.16 70
ک**** چهارشنبه 28 دی 1401 46,050 (1.88) 10.56 -21.08 -23.76 70
ح**** چهارشنبه 28 دی 1401 27,950 (-2.1) 16.46 -12.38 -17.55 70
ف**** چهارشنبه 28 دی 1401 18,090 (-1.95) 8.98 -35.16 -35.16 70
ف**** چهارشنبه 28 دی 1401 16,420 (-0.6) 19.85 -21.59 -24.99 70
ف**** سه شنبه 27 دی 1401 14,040 (-1.12) 23.81 18.38 -5.14 71
خ**** سه شنبه 27 دی 1401 7,160 (-4.91) 30.18 -10.28 -18.54 71
خ**** سه شنبه 27 دی 1401 20,580 (-4.98) 23.53 -0.58 -18.40 71
ث**** سه شنبه 27 دی 1401 4,937 (-0.12) 11.47 -3.39 -4.32 71
غ**** سه شنبه 27 دی 1401 48,520 (-4.95) 22.03 -5.84 -5.84 71
د**** سه شنبه 27 دی 1401 3,824 (-1.51) 32.69 -5.21 -11.58 71
ک**** سه شنبه 27 دی 1401 16,340 (-1.08) 24.35 6.24 -5.28 71
خ**** سه شنبه 27 دی 1401 13,670 (-4.93) 19.39 3.95 -8.99 71
و**** سه شنبه 27 دی 1401 6,250 (-0.79) 19.96 -4.14 -8.36 71
ش**** سه شنبه 27 دی 1401 2,238 (-1.4) 30.42 -0.89 -6.36 71
چ**** سه شنبه 27 دی 1401 3,067 (-0.8) 17.51 -13.73 -19.29 71
ف**** دوشنبه 26 دی 1401 5,750 (4.35) 3.98 -12.08 -18.44 72
ک**** دوشنبه 26 دی 1401 37,000 (63.13) 59.21 21.43 17.46 72
ش**** دوشنبه 26 دی 1401 70,900 (2.01) 17.58 5.04 -4.58 72
ک**** دوشنبه 26 دی 1401 63,000 (2.42) 19.34 -19.38 -23.64 72
ر**** دوشنبه 26 دی 1401 313,900 (2.98) 8.62 -5.91 -11.42 72
ز**** دوشنبه 26 دی 1401 69,900 (-0.04) 11.84 9.75 -6.80 72
ف**** دوشنبه 26 دی 1401 14,200 (2.97) 25.22 19.73 -4.05 72
ک**** دوشنبه 26 دی 1401 9,650 (2.98) 21.54 4.66 -7.92 72
ب**** دوشنبه 26 دی 1401 4,448 (4.11) 35.07 3.66 -1.94 72
ب**** دوشنبه 26 دی 1401 4,152 (2.4) 6.49 -30.22 -32.27 72
ش**** دوشنبه 26 دی 1401 9,640 (1.58) 14.49 -19.20 -20.13 72
ث**** دوشنبه 26 دی 1401 1,436 (2.56) 3.01 -10.86 -10.86 72
ش**** دوشنبه 26 دی 1401 40,350 (1.89) 19.73 14.31 -4.61 72
س**** دوشنبه 26 دی 1401 30,990 (2.37) 20.02 -4.94 -14.51 72
و**** دوشنبه 26 دی 1401 1,919 (2.95) 28.79 7.93 -2.79 72
و**** دوشنبه 26 دی 1401 2,852 (2.73) 20.54 13.17 -7.55 72
ر**** شنبه 24 دی 1401 304,800 (2.99) 5.47 -8.63 -13.98 74
م**** شنبه 24 دی 1401 180,100 (1.03) 3.80 -0.74 -5.58 74
ف**** شنبه 24 دی 1401 7,200 (7.46) 0.56 -28.92 -34.01 74
ث**** شنبه 24 دی 1401 4,850 (0.99) 9.51 -5.09 -6.01 74
ک**** شنبه 24 دی 1401 27,300 (-2.32) 28.17 16.92 -5.04 74
و**** شنبه 24 دی 1401 16,140 (-1.64) 6.61 -18.48 -21.73 74
ا**** شنبه 24 دی 1401 6,660 (1.36) 18.29 4.39 -5.67 74
ف**** شنبه 24 دی 1401 5,590 (1.45) 1.64 -14.53 -20.71 74
ش**** شنبه 24 دی 1401 39,800 (1.92) 18.10 12.75 -5.91 74
آ**** شنبه 24 دی 1401 80,450 (0.62) 7.99 -16.59 -19.55 74
ر**** چهارشنبه 21 دی 1401 298,000 (2.91) 3.11 -0.20 -15.90 77
م**** چهارشنبه 21 دی 1401 179,000 (0.28) 3.17 -2.48 -6.16 77
ف**** چهارشنبه 21 دی 1401 5,580 (2.19) 2.39 -18.18 -20.85 77
و**** چهارشنبه 21 دی 1401 1,372 (-6.96) 4.41 -17.89 -28.58 77
س**** چهارشنبه 21 دی 1401 13,360 (-1.98) 16.78 12.27 -6.25 77
ا**** چهارشنبه 21 دی 1401 6,580 (1.54) 16.87 -1.35 -6.80 77
و**** چهارشنبه 21 دی 1401 4,110 (-2.69) 46.52 11.08 -4.88 77
د**** چهارشنبه 21 دی 1401 8,360 (-5.74) 24.96 -22.45 -26.34 77
ا**** سه شنبه 20 دی 1401 6,500 (1.72) 15.45 -2.55 -7.93 78
غ**** سه شنبه 20 دی 1401 1,988 (-0.84) 28.59 -6.58 -6.58 78
و**** سه شنبه 20 دی 1401 5,620 (-0.88) 20.60 -10.51 -13.27 78
و**** سه شنبه 20 دی 1401 2,876 (-4.89) 21.15 -12.98 -12.98 78
م**** سه شنبه 20 دی 1401 179,850 (0.86) 3.66 -2.02 -5.71 78
ذ**** سه شنبه 20 دی 1401 3,427 (-0.62) 33.87 -24.11 -24.11 78
ش**** سه شنبه 20 دی 1401 1,083 (-0.82) 20.33 -17.01 -18.88 78
غ**** سه شنبه 20 دی 1401 11,500 (-1.96) 7.68 -16.49 -20.08 78
و**** سه شنبه 20 دی 1401 1,775 (-2.63) 19.29 5.40 -4.57 78
پ**** سه شنبه 20 دی 1401 3,801 (-1.19) 21.59 -4.14 -4.14 78
غ**** سه شنبه 20 دی 1401 9,320 (-2.91) 18.27 -9.07 -17.74 78
س**** سه شنبه 20 دی 1401 13,210 (-0.22) 4.02 -24.08 -26.73 78
ک**** دوشنبه 19 دی 1401 11,370 (2.06) 6.36 -39.46 -43.01 79
غ**** دوشنبه 19 دی 1401 8,070 (0.12) 8.76 -14.78 -17.65 79
م**** دوشنبه 19 دی 1401 180,100 (1.2) 3.80 -1.88 -5.58 79
س**** دوشنبه 19 دی 1401 13,440 (1.97) 17.48 12.94 -5.68 79
و**** دوشنبه 19 دی 1401 6,000 (0.84) 4.71 -8.68 -9.77 79
ش**** دوشنبه 19 دی 1401 40,000 (0.12) 12.83 1.39 -1.72 79
و**** دوشنبه 19 دی 1401 4,531 (3.63) 18.74 -2.98 -4.89 79
ن**** دوشنبه 19 دی 1401 30,900 (3) 7.67 -22.46 -29.21 79
ج**** دوشنبه 19 دی 1401 830 (1.21) 2.47 -11.23 -13.36 79
ل**** دوشنبه 19 دی 1401 4,980 (0.26) 9.47 -0.20 -8.79 79
س**** دوشنبه 19 دی 1401 22,000 (-2.26) 12.82 -26.12 -32.72 79
و**** دوشنبه 19 دی 1401 2,951 (-0.84) 24.30 -10.71 -10.71 79
و**** یکشنبه 18 دی 1401 4,265 (-0.53) 34.71 7.16 -12.76 80
ک**** یکشنبه 18 دی 1401 8,780 (3.29) 18.49 -14.76 -18.40 80
س**** یکشنبه 18 دی 1401 13,180 (1.93) 15.21 14.81 -7.51 80
ف**** یکشنبه 18 دی 1401 2,613 (2.99) 39.51 35.39 -2.90 80
ز**** یکشنبه 18 دی 1401 70,200 (0.38) 12.32 10.22 -6.40 80
ش**** یکشنبه 18 دی 1401 40,250 (1.25) 13.54 2.94 -1.47 80
پ**** یکشنبه 18 دی 1401 4,565 (-4.93) 30.65 1.49 -8.52 80
ف**** یکشنبه 18 دی 1401 60,150 (0.92) 1.26 -27.96 -27.96 80

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.