فروش بر اساس الگوهای کندلی در روند صعودی

شناسه: 79002008
%229
هشدار فروش

فروش بر اساس مشاهده الگوهای کندلی نزولی کننده در دو روز متوالی بعد از یک روند صعودی یا مشاهده نکات منفی در تابلو پس از سه روز متوالی

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ شنبه 21 تیر 1399 تا چهارشنبه 2 خرداد 1403 تعداد 4,214 هشدار فروش صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 229.49 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -37.08 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 154.68 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 92 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 86 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
و**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 2,600 (0.23) 6.91 4.12 -1.89 11
ث**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 34,180 (0.05) 4.14 2.92 -4.42 11
د**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 5,670 (2.16) 9.46 4.81 -3.41 11
ث**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 34,250 (0.38) 4.36 3.13 -4.22 14
ف**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 9,420 (0.21) 8.53 2.39 -1.88 16
س**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 34,130 (0.23) 13.73 9.67 -1.33 16
س**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 46,800 (2.97) 7.34 5.41 -1.99 24
ت**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 22,400 (2.75) 10.89 9.80 -4.48 24
ش**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 27,640 (0.25) 11.95 11.23 -1.46 25
س**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 46,300 (2.88) 6.19 4.28 -3.04 25
ا**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 3,000 (0.87) 17.60 13.81 0.00 25
ت**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 22,050 (2.79) 9.16 8.09 -5.97 25
س**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 45,700 (2.93) 4.82 2.93 -4.29 28
ج**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 53,560 (1.4) 8.77 6.71 -2.62 28
غ**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 6,670 (3.73) 14.60 7.58 -0.60 28
و**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 4,717 (3.65) 37.28 37.28 -9.29 28
و**** شنبه 25 فروردین 1403 6,320 (-4.96) 15.75 8.78 0.96 39
ت**** یکشنبه 19 فروردین 1403 28,800 (1.02) 10.73 8.11 -2.37 45
ج**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 51,900 (1.13) 5.40 3.41 -5.64 49
ا**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 19,080 (0.1) 12.04 6.18 -3.10 49
پ**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 36,200 (0.16) 15.80 14.16 -2.43 49
ک**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 11,940 (3.64) 9.64 9.14 -6.35 56
خ**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 137,290 (1.25) 13.43 10.11 -2.56 56
س**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 22,200 (1.27) 4.08 0.45 -10.12 56
س**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 22,850 (1.24) 10.39 7.78 -5.15 56
س**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 8,730 (1.39) 10.23 8.85 -11.01 56
د**** شنبه 26 اسفند 1402 26,000 (2.97) 32.99 32.32 -2.99 67
غ**** شنبه 26 اسفند 1402 6,630 (3.91) 13.92 6.94 -5.96 67
س**** شنبه 26 اسفند 1402 21,400 (5.67) 2.59 -14.43 -21.90 67
ش**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 81,000 (-1.09) 4.72 4.05 -2.11 70
س**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 20,640 (2.38) 0.78 -17.47 -24.67 70
غ**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 6,420 (2.06) 10.31 3.55 -8.94 70
س**** سه شنبه 22 اسفند 1402 50,000 (1.39) 25.00 23.09 -15.92 71
و**** سه شنبه 22 اسفند 1402 2,810 (1.15) 12.49 9.85 -5.70 71
س**** سه شنبه 22 اسفند 1402 20,950 (4.95) 2.70 -16.23 -23.54 71
و**** سه شنبه 22 اسفند 1402 7,900 (2.06) 23.24 18.98 -2.11 71
و**** دوشنبه 21 اسفند 1402 2,799 (0.35) 12.05 9.42 -6.07 72
س**** دوشنبه 21 اسفند 1402 49,410 (0.34) 23.52 21.61 -16.92 72
پ**** یکشنبه 20 اسفند 1402 2,511 (0.11) 4.02 1.09 -7.14 73
و**** یکشنبه 20 اسفند 1402 2,265 (-4.99) 28.04 17.97 -2.66 73
ک**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 20,180 (5.26) 14.08 14.01 -4.90 77
س**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 19,990 (4.98) 0.50 -20.07 -27.04 77
ک**** سه شنبه 15 اسفند 1402 19,590 (4.25) 10.74 10.68 -7.68 78
ج**** سه شنبه 15 اسفند 1402 50,650 (4.97) 3.35 0.92 -7.91 78
س**** سه شنبه 15 اسفند 1402 19,600 (3.92) 0.00 -21.63 -28.47 78
ک**** دوشنبه 14 اسفند 1402 15,290 (0.13) 40.66 38.37 -3.84 79
س**** دوشنبه 14 اسفند 1402 19,320 (3.26) 0.89 -22.75 -29.49 79
س**** دوشنبه 14 اسفند 1402 26,200 (0.96) 26.57 23.58 -4.73 79
م**** یکشنبه 13 اسفند 1402 8,230 (1.23) 21.39 19.62 1.11 80
س**** یکشنبه 13 اسفند 1402 26,550 (5.31) 28.26 25.24 -3.45 80
خ**** یکشنبه 13 اسفند 1402 6,820 (2.09) 278.89 274.73 -0.58 80
ش**** یکشنبه 13 اسفند 1402 23,790 (2.67) 3.80 -2.38 -19.16 80
پ**** یکشنبه 13 اسفند 1402 15,450 (1.77) 11.55 4.11 -13.64 80
ل**** یکشنبه 13 اسفند 1402 15,090 (3.28) 200.60 194.15 -1.50 80
ش**** شنبه 12 اسفند 1402 23,440 (0.51) 2.27 -3.82 -20.35 81
ش**** شنبه 12 اسفند 1402 84,050 (2.93) 8.66 7.96 -0.41 81
ف**** شنبه 12 اسفند 1402 4,560 (5.33) 0.48 -7.88 -19.93 81
خ**** شنبه 12 اسفند 1402 6,870 (4.4) 281.67 277.47 -1.43 81
پ**** شنبه 12 اسفند 1402 15,470 (4.81) 11.70 4.25 -13.53 81
س**** شنبه 12 اسفند 1402 17,500 (3.12) 19.05 18.64 -14.38 81
س**** شنبه 5 اسفند 1402 45,170 (0.19) 5.59 2.43 -9.64 88
س**** شنبه 5 اسفند 1402 30,690 (1.52) 17.77 13.12 -19.45 88
و**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 4,908 (1.13) 64.92 60.92 0.00 91
و**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 7,450 (3.47) 16.22 12.20 -7.68 91
ب**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 19,080 (0.21) 3.25 -10.72 -21.32 91
س**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 30,800 (1.91) 18.19 13.53 -19.16 91
ک**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 11,770 (0.08) 8.08 7.59 -7.69 91
و**** سه شنبه 1 اسفند 1402 4,854 (0.04) 63.10 59.15 -1.20 92
ا**** سه شنبه 1 اسفند 1402 25,700 (0.19) 8.21 8.21 -16.83 92
و**** سه شنبه 1 اسفند 1402 2,340 (-2.25) 11.43 -6.29 -11.70 92
ت**** سه شنبه 1 اسفند 1402 28,780 (0.17) 10.65 8.03 -2.90 92
ش**** سه شنبه 1 اسفند 1402 4,790 (0.12) 17.40 14.62 -8.78 92
س**** سه شنبه 1 اسفند 1402 61,400 (3.83) 35.27 31.90 -3.91 92
ش**** سه شنبه 1 اسفند 1402 2,028 (0.09) 22.17 19.72 -13.99 92
م**** سه شنبه 1 اسفند 1402 8,180 (0.12) 20.65 18.90 -1.09 92
ش**** دوشنبه 30 بهمن 1402 2,026 (2.47) 22.05 19.60 -14.08 93
س**** دوشنبه 30 بهمن 1402 48,600 (0.78) 21.50 19.65 -18.28 93
د**** دوشنبه 30 بهمن 1402 33,060 (0.12) 26.62 23.17 -2.76 93
ش**** دوشنبه 30 بهمن 1402 4,805 (0.58) 17.77 14.98 -8.49 93
و**** دوشنبه 30 بهمن 1402 15,200 (1.33) 4.25 -24.72 -25.27 93
س**** دوشنبه 30 بهمن 1402 59,200 (3.67) 30.43 27.18 -7.36 93
د**** دوشنبه 30 بهمن 1402 33,090 (1.25) 32.89 29.31 -1.69 93
و**** دوشنبه 30 بهمن 1402 13,680 (1.1) 4.43 -5.00 -13.42 93
و**** دوشنبه 30 بهمن 1402 21,930 (0.55) 16.03 11.89 -14.54 93
م**** دوشنبه 30 بهمن 1402 8,200 (0.36) 20.94 19.19 -0.85 93
س**** دوشنبه 30 بهمن 1402 16,700 (1.15) 5.03 3.21 -3.19 93
ا**** دوشنبه 30 بهمن 1402 25,700 (0.19) 8.21 8.21 -16.83 93
د**** دوشنبه 30 بهمن 1402 30,840 (0.71) 31.29 31.29 -3.02 93
و**** دوشنبه 30 بهمن 1402 10,250 (0.29) 2.09 -17.47 -25.45 93
ف**** دوشنبه 30 بهمن 1402 11,210 (0.08) 61.06 60.37 -3.28 93
د**** دوشنبه 30 بهمن 1402 55,260 (0.3) 2.33 -2.80 -16.26 93
غ**** دوشنبه 30 بهمن 1402 2,170 (2.16) 9.21 8.50 -12.22 93
و**** دوشنبه 30 بهمن 1402 4,854 (0.16) 63.10 59.15 -1.20 93
ت**** دوشنبه 30 بهمن 1402 28,800 (0.24) 10.73 8.11 -3.03 93
س**** دوشنبه 30 بهمن 1402 49,150 (1.34) 7.57 5.27 -10.57 93
ج**** چهارشنبه 25 بهمن 1402 46,200 (0.74) 2.46 -7.95 -16.00 98
ج**** سه شنبه 24 بهمن 1402 45,990 (0.43) 2.00 -8.37 -16.38 99
ک**** دوشنبه 23 بهمن 1402 17,260 (-4.95) 34.32 34.32 -17.65 100
م**** دوشنبه 23 بهمن 1402 8,250 (0.24) 21.68 19.91 -0.24 100
و**** شنبه 21 بهمن 1402 3,576 (0.05) 85.28 81.98 -1.16 102
م**** شنبه 21 بهمن 1402 8,240 (0.12) 21.53 19.77 -0.36 102
و**** شنبه 21 بهمن 1402 2,199 (0.59) 4.71 -11.93 -17.02 102
ل**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 86,350 (-2.97) 27.64 14.37 -7.10 105
ش**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 82,300 (2.1) 6.40 5.72 -2.49 105
خ**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 3,170 (0.53) 18.28 14.86 -11.94 105
و**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 7,290 (-2.92) 57.11 57.11 -19.80 105
و**** سه شنبه 17 بهمن 1402 7,440 (-2.87) 60.34 60.34 -18.15 106
و**** دوشنبه 16 بهمن 1402 3,015 (0.16) 20.70 17.87 -0.50 107
ح**** دوشنبه 16 بهمن 1402 53,800 (2.16) 155.34 82.99 -23.20 107
ش**** دوشنبه 9 بهمن 1402 78,650 (2.34) 1.75 1.03 -6.81 114
ف**** یکشنبه 8 بهمن 1402 11,230 (0.08) 61.35 60.66 -3.11 115
م**** یکشنبه 8 بهمن 1402 8,410 (0.11) 24.04 22.24 0.12 115
ش**** یکشنبه 8 بهمن 1402 148,520 (0.8) 2.43 0.80 -10.88 115
س**** یکشنبه 8 بهمن 1402 17,500 (0.34) 21.70 19.05 -29.29 115
و**** یکشنبه 8 بهمن 1402 4,988 (0.28) 67.61 63.54 0.16 115
ق**** یکشنبه 8 بهمن 1402 7,680 (1.58) 7.11 3.23 -20.82 115
ف**** یکشنبه 8 بهمن 1402 6,200 (0.16) 40.24 26.02 0.16 115
خ**** یکشنبه 8 بهمن 1402 3,235 (1.66) 20.71 17.21 -10.14 115
خ**** یکشنبه 8 بهمن 1402 21,000 (1.69) 30.19 23.31 -6.67 115
ک**** شنبه 7 بهمن 1402 45,820 (1.08) 905.71 868.10 -8.82 116
د**** شنبه 7 بهمن 1402 7,830 (3.43) 45.27 45.27 -0.89 116
و**** چهارشنبه 4 بهمن 1402 3,050 (0.69) 22.10 19.23 0.00 119
د**** چهارشنبه 4 بهمن 1402 7,600 (2.42) 41.00 41.00 -3.80 119
پ**** چهارشنبه 4 بهمن 1402 42,130 (-0.84) 130.22 120.69 -3.81 119
ث**** چهارشنبه 4 بهمن 1402 13,300 (-5) 71.17 71.17 -8.78 119
و**** سه شنبه 3 بهمن 1402 3,034 (0.09) 21.46 18.61 -0.65 120
ا**** یکشنبه 1 بهمن 1402 18,390 (2.28) 7.99 2.34 -7.73 122
م**** یکشنبه 1 بهمن 1402 8,430 (0.11) 24.34 22.53 -0.24 122
س**** شنبه 30 دی 1402 31,710 (0.66) 21.68 16.88 -16.77 123
م**** شنبه 30 دی 1402 8,440 (0.11) 24.48 22.67 -0.12 123
م**** شنبه 30 دی 1402 1,980 (0.2) 1.02 -46.08 -49.23 123
ا**** شنبه 30 دی 1402 17,990 (0.05) 5.64 0.11 -9.73 123
س**** چهارشنبه 27 دی 1402 31,800 (0.95) 22.03 17.21 -16.54 126
و**** چهارشنبه 27 دی 1402 3,038 (0.03) 21.62 18.76 -0.59 126
و**** سه شنبه 26 دی 1402 3,049 (0.52) 22.06 19.19 -0.23 127
ش**** دوشنبه 25 دی 1402 30,500 (0.39) 12.88 3.39 -11.98 128
ش**** دوشنبه 25 دی 1402 47,200 (0.7) 8.88 -10.13 -16.00 128
س**** دوشنبه 25 دی 1402 17,410 (0.34) 5.20 -22.59 -26.54 128
ف**** دوشنبه 25 دی 1402 41,520 (1.04) 28.66 26.97 -5.55 128
س**** یکشنبه 24 دی 1402 111,500 (-2.84) 31.13 17.79 -37.86 129
ف**** یکشنبه 24 دی 1402 41,300 (0.58) 27.98 26.30 -6.05 129
ش**** یکشنبه 24 دی 1402 152,980 (3.79) 5.96 3.83 -8.21 129
ش**** یکشنبه 24 دی 1402 30,580 (1.12) 13.18 3.66 -11.75 129
ش**** یکشنبه 24 دی 1402 23,550 (2.34) 60.53 59.55 -0.55 129
س**** شنبه 23 دی 1402 50,000 (0.54) 25.00 23.06 -15.92 130
ف**** شنبه 23 دی 1402 11,170 (0.35) 60.49 59.80 -3.62 130
ش**** شنبه 23 دی 1402 23,320 (1.87) 58.96 57.99 -1.52 130
ش**** شنبه 23 دی 1402 30,390 (0.56) 12.47 3.02 -12.29 130
ش**** شنبه 23 دی 1402 147,970 (0.5) 2.49 0.43 -11.21 130
و**** چهارشنبه 20 دی 1402 5,150 (0.38) 73.05 68.85 -0.96 133
س**** چهارشنبه 20 دی 1402 50,030 (3.64) 25.07 23.14 -15.87 133
و**** چهارشنبه 20 دی 1402 3,030 (1.06) 21.30 18.45 -0.92 133
پ**** سه شنبه 19 دی 1402 7,640 (0.26) 64.30 58.51 -2.68 134
س**** سه شنبه 19 دی 1402 48,980 (2.08) 22.45 20.55 -17.64 134
و**** دوشنبه 18 دی 1402 5,950 (-6.88) 24.48 23.19 -16.08 135
س**** یکشنبه 17 دی 1402 9,880 (0.61) 21.38 17.76 -3.70 136
ن**** یکشنبه 17 دی 1402 148,970 (0.58) 2.09 -16.65 -23.21 136
ا**** شنبه 16 دی 1402 3,710 (0.65) 14.12 8.89 -4.13 137
و**** چهارشنبه 13 دی 1402 5,800 (2.83) 1.05 0.00 -19.33 140
و**** چهارشنبه 13 دی 1402 411,750 (-2.99) 28.69 21.10 -7.66 140
و**** سه شنبه 12 دی 1402 5,790 (2.84) 0.87 -0.17 -19.47 141
ف**** سه شنبه 12 دی 1402 19,670 (2.98) 112.42 27.56 24.26 141
س**** دوشنبه 11 دی 1402 26,910 (0.22) 30.00 26.93 -4.23 142
س**** دوشنبه 11 دی 1402 17,430 (0.46) 5.32 -22.50 -26.46 142
ز**** دوشنبه 11 دی 1402 13,320 (-6.98) 5.13 -62.37 -63.00 142
ل**** دوشنبه 11 دی 1402 68,050 (-2.01) 25.44 24.18 -12.36 142
ش**** دوشنبه 11 دی 1402 6,570 (0.3) 11.36 -7.98 -17.57 142
ش**** یکشنبه 10 دی 1402 6,570 (0.45) 11.36 -7.98 -17.57 143
خ**** یکشنبه 10 دی 1402 25,390 (-0.66) 91.91 89.62 -34.39 143
ه**** یکشنبه 10 دی 1402 5,830 (-1.01) 50.65 47.59 -0.51 143
د**** یکشنبه 10 دی 1402 71,440 (-0.39) 45.14 41.21 -1.53 143
و**** یکشنبه 10 دی 1402 3,037 (0.03) 21.58 18.73 -0.69 143
س**** شنبه 9 دی 1402 41,400 (0.97) 7.67 -6.76 -13.30 144
ش**** شنبه 9 دی 1402 6,580 (0.15) 11.53 -7.84 -17.44 144
ش**** چهارشنبه 6 دی 1402 6,580 (0.3) 11.53 -7.84 -17.44 147
و**** چهارشنبه 6 دی 1402 61,500 (2.92) 19.42 -25.05 -25.05 147
ش**** سه شنبه 5 دی 1402 23,460 (0.17) 2.89 -5.59 -16.36 148
س**** سه شنبه 5 دی 1402 36,980 (-0.56) 23.23 18.83 -6.38 148
ش**** سه شنبه 5 دی 1402 6,600 (0.76) 11.86 -7.56 -17.19 148
و**** دوشنبه 4 دی 1402 3,040 (0.26) 21.70 18.84 -0.62 149
ف**** دوشنبه 4 دی 1402 7,650 (0.13) 40.62 22.99 -1.67 149
ف**** دوشنبه 4 دی 1402 16,640 (2.33) 134.04 128.26 -0.54 149
ش**** دوشنبه 4 دی 1402 6,550 (0.76) 11.02 -8.26 -17.82 149
م**** یکشنبه 3 دی 1402 8,840 (0.11) 30.38 28.49 -0.11 150
س**** یکشنبه 3 دی 1402 63,890 (0.99) 20.27 19.64 -11.88 150
ک**** یکشنبه 3 دی 1402 63,330 (4.16) 277.19 270.13 -1.81 150
د**** یکشنبه 3 دی 1402 25,850 (1.77) 32.23 31.55 -3.54 150
و**** شنبه 2 دی 1402 20,280 (1.9) 29.42 26.36 -0.20 151
پ**** شنبه 2 دی 1402 18,490 (0.59) 33.50 24.60 -2.07 151
ک**** شنبه 2 دی 1402 61,500 (2.51) 266.29 259.44 -4.65 151
س**** شنبه 2 دی 1402 83,740 (0.25) 28.89 28.04 -11.76 151
س**** شنبه 2 دی 1402 63,700 (1.01) 19.92 19.29 -12.14 151
س**** چهارشنبه 29 آذر 1402 9,860 (0.5) 21.13 17.52 -3.90 154
د**** چهارشنبه 29 آذر 1402 29,180 (0.17) 60.33 54.31 -10.79 154
س**** چهارشنبه 29 آذر 1402 63,100 (0.15) 18.79 18.16 -12.97 154
س**** چهارشنبه 29 آذر 1402 83,690 (0.01) 28.81 27.97 -11.81 154
س**** سه شنبه 28 آذر 1402 63,170 (0.94) 18.92 18.30 -12.87 155
ن**** سه شنبه 28 آذر 1402 150,500 (0.29) 3.14 -15.79 -22.42 155
ش**** سه شنبه 28 آذر 1402 22,220 (1.04) 68.46 64.59 -2.03 155
س**** سه شنبه 28 آذر 1402 84,000 (0.28) 29.29 28.44 -11.49 155
و**** سه شنبه 28 آذر 1402 3,038 (0.59) 21.62 18.76 -0.82 155
د**** سه شنبه 28 آذر 1402 33,000 (0.3) 26.39 22.95 -10.20 155
ک**** دوشنبه 27 آذر 1402 31,630 (-0.78) 339.92 337.48 -4.44 156
ش**** دوشنبه 27 آذر 1402 5,250 (0.38) 28.68 25.63 -0.57 156
و**** دوشنبه 27 آذر 1402 4,743 (-2.98) 2.22 2.22 -47.82 156
م**** دوشنبه 27 آذر 1402 8,920 (1.24) 31.56 29.65 -0.22 156
د**** دوشنبه 27 آذر 1402 52,320 (1.47) 4.16 -7.97 -20.72 156
ت**** دوشنبه 27 آذر 1402 31,050 (1.7) 19.38 16.55 -2.88 156
و**** دوشنبه 27 آذر 1402 3,040 (1.7) 21.70 18.84 -0.75 156
س**** دوشنبه 27 آذر 1402 18,800 (1.02) 3.58 -24.83 -31.39 156
ق**** دوشنبه 27 آذر 1402 10,510 (1.74) 111.47 105.27 -10.55 156
و**** دوشنبه 27 آذر 1402 5,350 (4.28) 38.24 29.04 -2.19 156
ت**** شنبه 25 آذر 1402 31,010 (1.97) 19.22 16.40 -3.00 158
ق**** شنبه 25 آذر 1402 10,400 (1.06) 109.26 103.12 -11.49 158
د**** شنبه 25 آذر 1402 16,190 (0.8) 7.79 5.13 -17.90 158
ث**** شنبه 25 آذر 1402 32,250 (0.15) 49.65 47.94 -9.79 158
و**** شنبه 25 آذر 1402 5,150 (0.38) 33.07 24.22 -5.85 158
م**** شنبه 25 آذر 1402 8,850 (0.45) 30.53 28.63 -1.01 158
د**** چهارشنبه 22 آذر 1402 16,250 (1.37) 8.19 4.97 -17.60 161
ق**** چهارشنبه 22 آذر 1402 11,700 (0.94) 13.04 1.83 -10.00 161
ش**** چهارشنبه 22 آذر 1402 23,930 (1.18) 508.60 444.36 -12.66 161
م**** چهارشنبه 22 آذر 1402 8,820 (0.11) 30.09 28.20 -1.34 161
م**** سه شنبه 21 آذر 1402 8,830 (0.22) 30.24 28.34 -1.78 162
و**** سه شنبه 21 آذر 1402 67,900 (2.64) 1,594.96 1,020.46 -7.05 162
ق**** سه شنبه 21 آذر 1402 11,720 (2.09) 13.24 2.00 -9.85 162
و**** دوشنبه 20 آذر 1402 19,600 (0.05) 25.08 22.12 -3.92 163
ق**** دوشنبه 20 آذر 1402 11,530 (0.43) 11.40 0.35 -11.31 163
و**** دوشنبه 20 آذر 1402 2,937 (0.06) 17.57 14.82 -4.11 163
ف**** دوشنبه 20 آذر 1402 11,870 (0.33) 173.88 160.99 -12.07 163
م**** دوشنبه 20 آذر 1402 8,830 (0.34) 30.24 28.34 -1.78 163
ق**** یکشنبه 19 آذر 1402 11,550 (0.52) 11.59 0.52 -11.15 164
ق**** یکشنبه 19 آذر 1402 10,040 (0.4) 102.01 96.09 -14.55 164
ف**** یکشنبه 19 آذر 1402 12,040 (1.86) 177.80 164.73 -10.81 164
و**** یکشنبه 19 آذر 1402 19,770 (0.97) 26.16 23.18 -3.09 164
م**** یکشنبه 19 آذر 1402 8,840 (0.68) 30.38 28.49 -1.67 164
و**** یکشنبه 19 آذر 1402 2,935 (0.58) 17.49 14.74 -4.18 164
ت**** یکشنبه 19 آذر 1402 30,550 (1.42) 17.45 14.68 -4.44 164
س**** یکشنبه 19 آذر 1402 25,010 (0.52) 4.51 -7.16 -22.62 164
س**** شنبه 18 آذر 1402 24,890 (0.12) 4.01 -7.61 -22.99 165
س**** شنبه 18 آذر 1402 36,100 (0.27) 9.56 7.44 -12.38 165
و**** شنبه 18 آذر 1402 19,720 (0.76) 25.85 22.87 -3.33 165
ق**** شنبه 18 آذر 1402 11,500 (0.26) 11.11 0.09 -11.54 165
م**** شنبه 18 آذر 1402 8,790 (0.11) 29.65 27.76 -2.22 165
ق**** شنبه 18 آذر 1402 10,000 (1.11) 101.21 95.31 -14.89 165
و**** شنبه 18 آذر 1402 2,921 (0.03) 16.93 14.19 -4.64 165
م**** چهارشنبه 15 آذر 1402 8,800 (0.34) 29.79 27.91 -2.11 168
س**** چهارشنبه 15 آذر 1402 60,970 (0.74) 14.78 14.18 -15.90 168
و**** چهارشنبه 15 آذر 1402 75,150 (2.66) 89.29 89.29 -4.57 168
و**** چهارشنبه 15 آذر 1402 19,980 (2.4) 27.50 24.49 -2.06 168
ر**** چهارشنبه 15 آذر 1402 13,700 (-2.49) 29.49 28.64 -11.27 168
ق**** چهارشنبه 15 آذر 1402 11,500 (0.43) 11.11 0.09 -11.54 168
س**** چهارشنبه 15 آذر 1402 56,730 (1.14) 24.98 21.87 -21.21 168
ش**** چهارشنبه 15 آذر 1402 2,150 (-1.01) 29.52 26.92 -21.82 168
س**** چهارشنبه 15 آذر 1402 24,900 (0.76) 4.05 -7.57 -22.96 168
ت**** چهارشنبه 15 آذر 1402 8,070 (-3.23) 19.03 11.31 -25.28 168
م**** سه شنبه 14 آذر 1402 9,050 (4.62) 33.48 31.54 -0.55 169
و**** سه شنبه 14 آذر 1402 4,650 (-2.98) 1.75 -19.83 -35.33 169
و**** سه شنبه 14 آذر 1402 73,350 (2.94) 84.76 84.76 -6.86 169
ف**** سه شنبه 14 آذر 1402 7,900 (0.63) 3.54 -6.18 -16.14 169
س**** سه شنبه 14 آذر 1402 60,880 (1.87) 14.61 14.01 -16.03 169
ق**** سه شنبه 14 آذر 1402 11,500 (0.52) 11.11 0.09 -11.54 169
و**** سه شنبه 14 آذر 1402 19,950 (2.62) 27.31 24.30 -2.21 169
ق**** دوشنبه 13 آذر 1402 11,500 (0.7) 11.11 0.09 -11.54 170
ث**** دوشنبه 13 آذر 1402 27,190 (4.41) 2.60 -18.13 -37.35 170
و**** دوشنبه 13 آذر 1402 7,230 (1.11) 79.63 72.97 -12.36 170
و**** دوشنبه 13 آذر 1402 71,450 (2.95) 79.97 79.97 -9.27 170
س**** دوشنبه 13 آذر 1402 60,250 (1.26) 13.42 12.83 -16.90 170
م**** دوشنبه 13 آذر 1402 163,000 (2.9) 14.23 12.07 -0.88 170
م**** دوشنبه 13 آذر 1402 8,930 (4.93) 31.71 29.80 -1.87 170
س**** یکشنبه 12 آذر 1402 60,990 (4.32) 14.82 14.21 -15.88 171
و**** یکشنبه 12 آذر 1402 5,820 (0.17) 105.80 100.69 -10.46 171
س**** یکشنبه 12 آذر 1402 32,880 (0.88) 9.53 -1.97 -17.80 171
س**** شنبه 11 آذر 1402 58,890 (1.93) 10.86 10.28 -18.77 172
ک**** شنبه 11 آذر 1402 30,040 (4.99) 317.80 315.49 -9.24 172
س**** شنبه 11 آذر 1402 30,560 (2.17) 17.27 12.64 -19.79 172
و**** شنبه 11 آذر 1402 5,820 (2.46) 105.80 100.69 -10.46 172
س**** شنبه 11 آذر 1402 32,660 (0.27) 8.79 -2.62 -18.35 172
ش**** شنبه 11 آذر 1402 45,700 (0.28) 5.42 -12.99 -18.67 172
س**** چهارشنبه 8 آذر 1402 18,400 (0.71) 1.38 -26.43 -32.85 175
م**** چهارشنبه 8 آذر 1402 4,447 (1.69) 48.23 43.73 -5.98 175
ک**** چهارشنبه 8 آذر 1402 11,190 (1.45) 2.75 2.29 -12.24 175
و**** سه شنبه 7 آذر 1402 2,790 (0.07) 11.69 9.07 -8.91 176
ش**** سه شنبه 7 آذر 1402 41,890 (1.6) 465.32 419.08 -8.34 176
ک**** سه شنبه 7 آذر 1402 11,100 (0.72) 1.93 1.46 -12.94 176
غ**** سه شنبه 7 آذر 1402 95,500 (3.37) 52.85 30.64 -0.69 176
س**** سه شنبه 7 آذر 1402 16,580 (1.9) 5.00 2.47 -3.88 176
م**** سه شنبه 7 آذر 1402 8,460 (0.23) 24.78 22.97 -7.03 176
م**** دوشنبه 6 آذر 1402 8,470 (0.35) 24.93 23.11 -6.92 177
د**** دوشنبه 6 آذر 1402 28,760 (1.23) 58.02 52.09 -12.08 177
م**** یکشنبه 5 آذر 1402 8,450 (0.11) 24.63 22.82 -7.14 178
و**** یکشنبه 5 آذر 1402 2,798 (0.35) 12.01 9.38 -8.65 178
د**** یکشنبه 5 آذر 1402 28,550 (0.59) 56.87 50.98 -12.72 178
د**** شنبه 4 آذر 1402 28,390 (0.03) 55.99 50.13 -13.21 179
م**** شنبه 4 آذر 1402 8,450 (0.11) 24.63 22.82 -7.14 179
و**** شنبه 4 آذر 1402 2,797 (0.32) 11.97 9.34 -8.68 179
ب**** شنبه 4 آذر 1402 40,200 (-2.09) 82.98 81.74 -2.07 179
ف**** چهارشنبه 1 آذر 1402 41,850 (0.6) 29.69 27.98 -7.00 182
د**** چهارشنبه 1 آذر 1402 31,850 (0.75) 21.98 18.67 -13.33 182
م**** چهارشنبه 1 آذر 1402 8,450 (0.11) 24.63 22.82 -7.14 182
و**** چهارشنبه 1 آذر 1402 2,789 (0.03) 11.65 9.03 -8.95 182

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.