فروش بر اساس الگوهای کندلی در روند صعودی

شناسه: 79002008
%102
هشدار فروش

فروش بر اساس مشاهده الگوهای کندلی نزولی کننده در دو روز متوالی بعد از یک روند صعودی یا مشاهده نکات منفی در تابلو پس از سه روز متوالی

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ شنبه 21 تیر 1399 تا چهارشنبه 8 آذر 1402 تعداد 3,935 هشدار فروش صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 101.98 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -37.60 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 16.44 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 87 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 79 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ک**** سه شنبه 7 آذر 1402 11,100 (0.72) 0.00 0.00 0.00 1
س**** سه شنبه 7 آذر 1402 16,580 (1.9) 0.00 0.00 0.00 1
م**** سه شنبه 7 آذر 1402 8,460 (0.23) 0.00 0.00 0.00 1
غ**** سه شنبه 7 آذر 1402 95,500 (3.37) 0.00 0.00 0.00 1
و**** سه شنبه 7 آذر 1402 2,790 (0.07) 0.00 0.00 0.00 1
ش**** سه شنبه 7 آذر 1402 41,890 (1.6) 0.00 0.00 0.00 1
م**** دوشنبه 6 آذر 1402 8,470 (0.35) 0.00 0.00 0.00 2
د**** دوشنبه 6 آذر 1402 28,760 (1.23) 0.00 0.00 0.00 2
و**** یکشنبه 5 آذر 1402 2,798 (0.35) 1.27 0.29 -0.07 3
د**** یکشنبه 5 آذر 1402 28,550 (0.59) 1.10 0.39 -1.14 3
م**** یکشنبه 5 آذر 1402 8,450 (0.11) 1.32 -0.12 -0.71 3
د**** شنبه 4 آذر 1402 28,390 (0.03) 0.00 -1.29 -1.97 4
ب**** شنبه 4 آذر 1402 40,200 (-2.09) 8.36 8.36 -2.07 4
و**** شنبه 4 آذر 1402 2,797 (0.32) 1.23 -0.04 -0.11 4
م**** شنبه 4 آذر 1402 8,450 (0.11) 1.32 -0.24 -0.24 4
د**** چهارشنبه 1 آذر 1402 31,850 (0.75) 2.48 0.50 -0.59 7
م**** چهارشنبه 1 آذر 1402 8,450 (0.11) 1.44 -0.24 -0.24 7
و**** چهارشنبه 1 آذر 1402 2,789 (0.03) 2.35 -0.32 -0.71 7
ف**** چهارشنبه 1 آذر 1402 41,850 (0.6) 4.36 2.88 -0.24 7
و**** سه شنبه 30 آبان 1402 2,789 (0.03) 2.35 -0.32 -0.71 8
ف**** سه شنبه 30 آبان 1402 41,890 (0.6) 4.46 2.52 -0.24 8
پ**** سه شنبه 30 آبان 1402 5,600 (-0.35) 6.46 -0.88 -1.93 8
ج**** سه شنبه 30 آبان 1402 182,990 (0.7) 0.65 0.64 -1.50 8
م**** سه شنبه 30 آبان 1402 8,450 (0.11) 1.44 0.00 -0.24 8
م**** دوشنبه 29 آبان 1402 8,450 (0.11) 1.44 -0.12 -0.71 9
ج**** دوشنبه 29 آبان 1402 182,600 (0.49) 1.44 -1.61 -1.86 9
ف**** دوشنبه 29 آبان 1402 30,000 (0.84) 2.39 -10.04 -10.04 9
ب**** دوشنبه 29 آبان 1402 20,100 (0.24) 1.52 -0.99 -0.99 9
م**** یکشنبه 28 آبان 1402 8,450 (0.11) 1.81 -0.24 -0.24 10
ب**** یکشنبه 28 آبان 1402 20,100 (0.24) 1.77 -0.99 -0.99 10
ف**** یکشنبه 28 آبان 1402 29,850 (2.93) 1.88 -8.58 -8.58 10
و**** یکشنبه 28 آبان 1402 18,000 (0.72) 0.00 -6.20 -16.67 10
م**** شنبه 27 آبان 1402 8,450 (0.11) 1.81 -0.12 -0.71 11
س**** سه شنبه 23 آبان 1402 18,330 (0.76) 1.33 -0.60 -1.19 15
س**** سه شنبه 23 آبان 1402 94,890 (4.99) 38.12 21.47 -2.81 15
س**** دوشنبه 22 آبان 1402 55,350 (0.18) 1.02 -2.72 -4.57 16
س**** دوشنبه 22 آبان 1402 90,640 (4.99) 27.34 27.34 -7.16 16
و**** یکشنبه 21 آبان 1402 6,550 (-2.96) 18.02 18.02 -0.30 17
ک**** یکشنبه 21 آبان 1402 6,200 (2.47) 4.03 1.14 -4.62 17
خ**** یکشنبه 21 آبان 1402 5,900 (2.43) 3.51 1.20 -4.99 17
م**** شنبه 20 آبان 1402 8,470 (0.23) 2.29 0.00 -0.35 18
ک**** شنبه 20 آبان 1402 44,570 (0.76) 4.70 2.84 -3.84 18
س**** چهارشنبه 17 آبان 1402 43,300 (1.88) 0.96 -5.27 -9.41 21
و**** چهارشنبه 17 آبان 1402 9,580 (0.73) 5.04 1.91 -1.44 21
ک**** چهارشنبه 17 آبان 1402 44,300 (0.15) 4.06 2.83 -4.42 21
ب**** چهارشنبه 17 آبان 1402 20,200 (0.24) 2.80 -0.49 -0.49 21
ف**** چهارشنبه 17 آبان 1402 8,550 (2.02) 13.10 9.62 -0.47 21
ج**** چهارشنبه 17 آبان 1402 184,080 (1.37) 2.37 1.24 -0.92 21
ش**** چهارشنبه 17 آبان 1402 23,400 (1.51) 3.36 2.27 -2.42 21
م**** چهارشنبه 17 آبان 1402 8,490 (0.47) 2.54 0.47 -0.12 21
د**** چهارشنبه 17 آبان 1402 28,420 (0.53) 2.23 -0.46 -2.17 21
ف**** سه شنبه 16 آبان 1402 8,620 (2.86) 14.02 8.43 -1.71 22
و**** سه شنبه 16 آبان 1402 9,600 (1.8) 5.26 1.59 -1.23 22
د**** سه شنبه 16 آبان 1402 28,440 (0.53) 2.30 0.00 -2.10 22
م**** سه شنبه 16 آبان 1402 4,380 (0.57) 4.29 -1.95 -6.23 22
س**** سه شنبه 16 آبان 1402 43,020 (1.22) 0.75 -4.02 -10.00 22
م**** سه شنبه 16 آبان 1402 8,530 (1.3) 3.02 0.83 0.24 22
ب**** سه شنبه 16 آبان 1402 20,250 (0.74) 3.05 -0.25 -0.25 22
د**** سه شنبه 16 آبان 1402 27,530 (0.87) 2.34 -2.58 -5.07 22
و**** دوشنبه 15 آبان 1402 6,610 (2.48) 3.12 0.15 -5.44 23
ب**** دوشنبه 15 آبان 1402 20,250 (0.99) 3.05 -0.25 -0.25 23
د**** دوشنبه 15 آبان 1402 27,560 (1.77) 2.45 -2.48 -4.97 23
س**** دوشنبه 15 آبان 1402 54,360 (1.36) -0.33 -3.72 -6.28 23
م**** دوشنبه 15 آبان 1402 8,480 (0.71) 2.42 0.12 -0.59 23
س**** یکشنبه 14 آبان 1402 18,190 (0.55) 0.83 -1.36 -1.94 24
س**** یکشنبه 14 آبان 1402 54,100 (1.31) 0.58 -6.61 -6.72 24
ف**** یکشنبه 14 آبان 1402 8,480 (1.31) 12.17 6.67 -3.31 24
م**** یکشنبه 14 آبان 1402 8,500 (0.95) 2.66 0.47 -0.35 24
س**** یکشنبه 14 آبان 1402 15,610 (1.36) 4.07 -1.20 -3.94 24
و**** شنبه 13 آبان 1402 5,920 (2.95) 3.86 3.86 -14.20 25
س**** شنبه 13 آبان 1402 54,590 (2.55) 1.49 -3.31 -5.88 25
پ**** شنبه 13 آبان 1402 38,850 (3.18) 1.75 -1.67 -5.22 25
و**** شنبه 13 آبان 1402 2,765 (2.1) 2.18 -1.18 -2.64 25
م**** شنبه 13 آبان 1402 8,510 (1.3) 2.78 0.47 -0.23 25
ک**** چهارشنبه 10 آبان 1402 49,600 (0.3) 1.74 0.40 -1.59 28
و**** چهارشنبه 10 آبان 1402 2,730 (0.88) 0.89 -2.43 -3.87 28
و**** سه شنبه 9 آبان 1402 2,728 (0.88) 2.63 -2.22 -3.94 29
و**** چهارشنبه 3 آبان 1402 2,730 (0.73) 5.73 -2.43 -3.87 35
س**** چهارشنبه 3 آبان 1402 28,940 (2.76) 7.15 0.35 -5.15 35
ک**** چهارشنبه 3 آبان 1402 49,550 (0.1) 2.91 0.30 -1.69 35
م**** چهارشنبه 3 آبان 1402 8,470 (0.23) 4.57 0.00 -0.70 35
ف**** چهارشنبه 3 آبان 1402 26,100 (2.95) 3.78 -20.06 -20.06 35
ک**** سه شنبه 2 آبان 1402 49,700 (0.4) 3.22 -0.40 -1.39 36
س**** سه شنبه 2 آبان 1402 28,240 (0.35) 4.55 -2.18 -7.44 36
م**** سه شنبه 2 آبان 1402 8,460 (0.11) 4.44 0.12 -0.82 36
و**** سه شنبه 2 آبان 1402 2,711 (0.03) 5.00 -3.11 -4.54 36
ک**** دوشنبه 1 آبان 1402 49,850 (0.7) 3.53 -0.50 -1.09 37
و**** دوشنبه 1 آبان 1402 4,524 (3.45) 6.67 -2.94 -7.48 37
د**** یکشنبه 30 مهر 1402 30,420 (0.52) 10.18 5.77 -1.23 38
و**** یکشنبه 30 مهر 1402 4,449 (2.86) 4.90 -4.55 -9.02 38
ک**** یکشنبه 30 مهر 1402 49,700 (0.4) 3.22 0.61 -1.39 38
و**** شنبه 29 مهر 1402 8,120 (2.91) 13.73 13.73 -0.12 39
ب**** شنبه 29 مهر 1402 20,150 (0.75) 3.87 -0.74 -0.74 39
د**** شنبه 29 مهر 1402 30,420 (1.02) 10.18 6.96 -1.87 39
پ**** شنبه 29 مهر 1402 38,400 (0.2) 5.21 -3.27 -6.32 39
و**** شنبه 29 مهر 1402 4,344 (0.62) 2.43 -6.80 -11.17 39
ح**** شنبه 29 مهر 1402 12,760 (0.63) 13.42 13.22 -3.48 39
و**** چهارشنبه 26 مهر 1402 4,419 (0.91) 1.59 -0.36 -7.16 42
و**** چهارشنبه 26 مهر 1402 2,723 (0.66) 5.46 -2.40 -4.12 42
س**** چهارشنبه 26 مهر 1402 23,500 (2.66) 9.30 -2.08 -3.73 42
و**** چهارشنبه 26 مهر 1402 4,330 (0.34) 2.10 -7.10 -11.45 42
پ**** چهارشنبه 26 مهر 1402 38,400 (0.2) 5.21 -3.27 -6.32 42
ب**** چهارشنبه 26 مهر 1402 20,050 (0.25) 3.35 -1.23 -1.23 42
و**** سه شنبه 25 مهر 1402 4,330 (0.95) 2.10 -7.10 -11.45 43
س**** سه شنبه 25 مهر 1402 9,200 (0.65) 8.49 0.44 -3.16 43
و**** سه شنبه 25 مهر 1402 4,400 (1.17) 1.15 -0.11 -7.56 43
ا**** سه شنبه 25 مهر 1402 27,570 (0.03) 64.11 57.81 52.40 43
م**** سه شنبه 25 مهر 1402 8,510 (0.94) 5.06 0.47 -0.23 43
و**** سه شنبه 25 مهر 1402 2,737 (1.93) 6.00 -2.18 -3.63 43
و**** دوشنبه 24 مهر 1402 2,726 (1.9) 5.58 -2.29 -4.01 44
م**** دوشنبه 24 مهر 1402 8,480 (0.83) 4.69 0.24 -0.59 44
ا**** دوشنبه 24 مهر 1402 27,620 (0.25) 64.40 59.65 -0.86 44
و**** یکشنبه 23 مهر 1402 2,690 (0.63) 4.18 -3.86 -5.28 45
م**** یکشنبه 23 مهر 1402 8,450 (0.47) 4.32 -0.24 -0.94 45
ا**** یکشنبه 23 مهر 1402 27,750 (1.57) 65.18 58.84 -2.60 45
م**** شنبه 22 مهر 1402 8,430 (0.23) 4.07 -0.24 -1.17 46
و**** شنبه 22 مهر 1402 2,680 (0.29) 3.80 -4.22 -5.63 46
د**** چهارشنبه 19 مهر 1402 29,100 (0.31) 12.36 2.97 -3.93 49
ا**** یکشنبه 16 مهر 1402 25,410 (2.5) 51.25 45.45 -11.31 52
ب**** شنبه 15 مهر 1402 20,250 (0.24) 7.71 -0.25 -0.25 53
و**** چهارشنبه 12 مهر 1402 2,723 (0.18) 7.20 -2.40 -4.12 56
ف**** چهارشنبه 12 مهر 1402 190,950 (-0.98) 9.93 8.83 -0.16 56
ب**** چهارشنبه 12 مهر 1402 20,250 (0.24) 7.71 -0.25 -0.25 56
ف**** دوشنبه 10 مهر 1402 192,950 (0.99) 11.08 11.08 -0.92 58
س**** دوشنبه 10 مهر 1402 45,100 (0.78) 10.81 8.41 -0.11 58
و**** دوشنبه 10 مهر 1402 37,000 (-2.88) 18.97 -9.31 -15.04 58
ف**** یکشنبه 9 مهر 1402 191,050 (0.97) 9.99 9.99 -1.90 59
ف**** شنبه 8 مهر 1402 189,200 (0.98) 8.92 7.84 -2.85 60
ث**** چهارشنبه 5 مهر 1402 27,950 (2.94) 20.22 -4.61 -4.61 63
ف**** چهارشنبه 5 مهر 1402 187,450 (0.99) 7.92 6.84 -3.75 63
و**** چهارشنبه 5 مهر 1402 2,730 (0.07) 7.48 -2.15 -3.87 63
ب**** چهارشنبه 5 مهر 1402 20,300 (0.24) 7.98 0.00 0.00 63
و**** سه شنبه 4 مهر 1402 2,736 (0.29) 7.72 -2.22 -3.66 64
ب**** سه شنبه 4 مهر 1402 20,350 (0.24) 8.24 0.25 0.25 64
ل**** سه شنبه 4 مهر 1402 63,450 (-2.98) 14.02 10.93 -9.49 64
و**** دوشنبه 3 مهر 1402 67,750 (-2.93) 7.54 -4.31 -19.35 65
و**** دوشنبه 3 مهر 1402 5,340 (1.32) 76.24 47.11 -2.91 65
م**** دوشنبه 3 مهر 1402 8,560 (0.11) 6.60 1.18 -0.35 65
س**** شنبه 1 مهر 1402 34,510 (0.08) 15.03 -3.63 -7.36 67
و**** شنبه 1 مهر 1402 2,733 (0.07) 7.60 -2.32 -3.77 67
م**** شنبه 1 مهر 1402 8,560 (0.11) 6.60 1.06 -0.35 67
س**** شنبه 1 مهر 1402 45,300 (1.91) 11.30 8.89 -0.44 67
س**** چهارشنبه 29 شهریور 1402 33,200 (-0.21) 9.14 0.94 -3.04 70
ت**** چهارشنبه 29 شهریور 1402 7,600 (0.92) 1.60 -3.80 -5.35 70
و**** چهارشنبه 29 شهریور 1402 2,739 (0.29) 7.83 -1.83 -3.56 70
م**** چهارشنبه 29 شهریور 1402 8,560 (0.11) 6.60 1.18 -0.35 70
س**** سه شنبه 28 شهریور 1402 43,000 (2.21) 15.90 4.24 -0.23 71
س**** سه شنبه 28 شهریور 1402 44,700 (1.36) 9.83 8.10 -1.76 71
م**** سه شنبه 28 شهریور 1402 8,560 (0.11) 6.60 1.18 -0.35 71
ت**** سه شنبه 28 شهریور 1402 7,580 (0.66) 1.34 -4.05 -5.60 71
و**** سه شنبه 28 شهریور 1402 2,733 (0.07) 7.60 -2.04 -3.77 71
ا**** سه شنبه 28 شهریور 1402 3,130 (3.6) 6.46 5.74 -10.57 71
س**** یکشنبه 26 شهریور 1402 44,200 (0.34) 8.60 6.89 -2.86 73
خ**** یکشنبه 26 شهریور 1402 156,500 (0.9) 11.16 8.41 0.07 73
ب**** یکشنبه 26 شهریور 1402 20,400 (0.74) 8.51 0.49 0.00 73
ف**** یکشنبه 26 شهریور 1402 178,200 (0.99) 2.59 1.57 -8.50 73
س**** یکشنبه 26 شهریور 1402 46,890 (0.29) 20.60 10.59 -1.88 73
ج**** یکشنبه 26 شهریور 1402 188,130 (0.11) 6.89 1.37 -0.98 73
ش**** یکشنبه 26 شهریور 1402 8,740 (2.94) 52.26 52.26 -5.72 73
ک**** یکشنبه 26 شهریور 1402 50,000 (0.1) 3.84 -0.20 -1.19 73
و**** یکشنبه 26 شهریور 1402 2,735 (0.21) 7.68 -1.97 -3.70 73
م**** یکشنبه 26 شهریور 1402 8,570 (0.46) 6.72 1.30 -1.38 73
س**** یکشنبه 26 شهریور 1402 18,080 (0.94) 3.91 -1.95 -3.06 73
ف**** دوشنبه 20 شهریور 1402 174,850 (0.98) 0.98 -0.34 -10.22 79
خ**** دوشنبه 20 شهریور 1402 155,790 (0.6) 10.65 7.92 -2.01 79
د**** دوشنبه 20 شهریور 1402 29,790 (0.03) 7.90 4.75 -4.46 79
س**** دوشنبه 20 شهریور 1402 33,370 (0.78) 9.70 1.46 -2.54 79
ک**** شنبه 11 شهریور 1402 11,250 (1.35) 9.22 1.99 -1.23 88
ج**** شنبه 11 شهریور 1402 44,430 (0.9) 9.81 9.51 -6.33 88
ب**** شنبه 11 شهریور 1402 18,430 (1.59) 4.54 2.39 -7.29 88
خ**** شنبه 11 شهریور 1402 155,640 (2.96) 10.55 7.71 -2.10 88
م**** شنبه 11 شهریور 1402 173,300 (1.02) 16.00 8.31 -2.64 88
و**** شنبه 11 شهریور 1402 14,130 (1.07) 5.53 3.59 -1.67 88
ش**** شنبه 11 شهریور 1402 6,780 (2.88) 15.31 15.31 -26.86 88
و**** شنبه 11 شهریور 1402 18,910 (0.15) 8.00 -2.27 -6.11 88
ح**** چهارشنبه 1 شهریور 1402 297,500 (-2.99) 16.85 15.85 -7.81 98
د**** دوشنبه 23 مرداد 1402 30,020 (0.13) 8.73 5.56 -3.84 107
ف**** دوشنبه 23 مرداد 1402 152,150 (0.99) -0.98 -13.28 -21.87 107
پ**** دوشنبه 23 مرداد 1402 113,500 (2.99) -0.18 -4.78 -22.26 107
ش**** شنبه 14 مرداد 1402 33,020 (0.67) 19.16 8.01 -4.29 116
ش**** شنبه 14 مرداد 1402 8,880 (0.33) 17.00 7.38 -1.33 116
د**** شنبه 14 مرداد 1402 56,000 (3.18) 32.95 20.27 -2.01 116
ک**** شنبه 14 مرداد 1402 44,000 (0.94) 12.13 0.92 -5.07 116
ل**** شنبه 14 مرداد 1402 14,950 (2.32) 13.26 2.89 -5.62 116
ش**** شنبه 14 مرداد 1402 38,100 (2.77) 19.47 -9.05 -11.17 116
د**** شنبه 14 مرداد 1402 30,270 (1) 9.63 6.43 -3.04 116
و**** شنبه 14 مرداد 1402 2,653 (2.94) 15.35 -4.91 -6.58 116
س**** شنبه 14 مرداد 1402 116,190 (4.99) 2,528.73 1,899.83 -3.98 116
و**** شنبه 14 مرداد 1402 4,590 (2.38) 7.49 3.49 -6.13 116
س**** شنبه 14 مرداد 1402 25,390 (0.19) 23.43 5.57 -7.00 116
ف**** شنبه 14 مرداد 1402 13,210 (1.45) 23.11 -0.68 -8.83 116
ش**** شنبه 14 مرداد 1402 5,180 (1.94) -1.52 -9.76 -44.12 116
د**** شنبه 14 مرداد 1402 37,960 (1.85) 7.99 4.86 -1.43 116
آ**** شنبه 14 مرداد 1402 7,740 (3.89) 34.61 18.17 -0.64 116
ب**** شنبه 14 مرداد 1402 20,900 (0.72) 11.17 2.96 0.48 116
ک**** شنبه 14 مرداد 1402 6,300 (2.1) 25.50 -2.78 -7.49 116
ج**** شنبه 14 مرداد 1402 177,350 (0.42) 2.51 -4.44 -7.14 116
و**** شنبه 14 مرداد 1402 3,605 (1.09) 0.98 -5.01 -10.37 116
ح**** شنبه 14 مرداد 1402 14,680 (2.94) 55.67 38.10 -0.88 116
ک**** شنبه 14 مرداد 1402 5,970 (1.87) 10.56 1.70 -2.29 116
ش**** شنبه 14 مرداد 1402 25,300 (2.42) 17.13 10.34 -7.02 116
د**** شنبه 14 مرداد 1402 16,550 (4.94) 23.78 17.88 -3.72 116
ف**** شنبه 14 مرداد 1402 11,850 (0.42) 16.18 13.51 -5.35 116
د**** شنبه 14 مرداد 1402 8,600 (2.62) 58.96 47.26 -2.60 116
پ**** شنبه 14 مرداد 1402 2,654 (0.26) 15.34 12.46 -12.55 116
ف**** شنبه 14 مرداد 1402 3,396 (3.06) 18.33 9.80 -4.61 116
س**** شنبه 14 مرداد 1402 19,750 (2.97) 79.55 66.95 -8.78 116
س**** شنبه 14 مرداد 1402 19,850 (1.37) 14.61 -10.42 -19.14 116
ه**** شنبه 14 مرداد 1402 2,630 (1.3) 39.45 23.19 -3.31 116
ک**** شنبه 14 مرداد 1402 16,090 (2.35) 14.93 14.03 -5.30 116
ف**** شنبه 14 مرداد 1402 145,900 (0.96) -0.78 -16.84 -25.08 116
ا**** چهارشنبه 4 مرداد 1402 23,650 (0.12) 40.77 35.37 -17.45 126
ف**** چهارشنبه 4 مرداد 1402 7,770 (5) 10.53 6.15 -7.39 126
خ**** چهارشنبه 4 مرداد 1402 20,240 (3.47) 5.42 -5.68 -20.88 126
ش**** چهارشنبه 4 مرداد 1402 24,180 (0.62) 11.94 5.36 -11.14 126
ش**** چهارشنبه 4 مرداد 1402 5,540 (1.09) 10.80 3.36 -17.56 126
ف**** چهارشنبه 4 مرداد 1402 6,660 (0.15) 1.37 -3.90 -12.60 126
ت**** سه شنبه 3 مرداد 1402 9,050 (0.89) 27.64 14.56 -0.66 127
غ**** سه شنبه 3 مرداد 1402 5,400 (1.5) 32.81 26.43 -8.32 127
ک**** سه شنبه 3 مرداد 1402 50,000 (0.2) 4.82 0.20 -2.63 127
و**** سه شنبه 3 مرداد 1402 14,650 (2.95) 35.27 35.27 -5.18 127
ش**** شنبه 24 تیر 1402 42,450 (1.92) 22.51 22.51 -10.35 137
خ**** سه شنبه 20 تیر 1402 29,300 (-2.98) 22.08 22.08 -9.98 141
ح**** سه شنبه 20 تیر 1402 252,200 (-2.98) 1.08 -1.79 -21.85 141
ف**** شنبه 17 تیر 1402 13,700 (0.36) 34.31 32.11 1.78 144
ش**** شنبه 17 تیر 1402 4,750 (6.98) 57.23 9.07 -20.70 144
ت**** شنبه 17 تیر 1402 4,210 (0.11) 92.85 87.53 -0.21 144
ق**** شنبه 17 تیر 1402 106,500 (-2.96) 23.98 19.19 -1.57 144
و**** شنبه 17 تیر 1402 6,760 (2.89) 47.15 18.60 -8.15 144
س**** دوشنبه 12 تیر 1402 185,180 (4.96) 101.50 80.61 -4.72 149
ا**** دوشنبه 12 تیر 1402 3,148 (5.07) 20.47 6.42 -12.31 149
ف**** دوشنبه 12 تیر 1402 57,300 (0.8) 39.01 16.30 -6.34 149
ف**** دوشنبه 12 تیر 1402 6,035 (-4.99) 94.55 73.77 -5.23 149
ش**** دوشنبه 12 تیر 1402 19,280 (4.95) 9.86 -6.13 -13.11 149
ک**** دوشنبه 12 تیر 1402 35,490 (1.11) 36.50 20.39 -2.90 149
ش**** دوشنبه 12 تیر 1402 28,770 (2.64) 47.24 33.07 2.02 149
ک**** دوشنبه 12 تیر 1402 13,460 (2.98) 94.79 94.79 -5.81 149
ک**** دوشنبه 12 تیر 1402 14,491 (1.34) 85.07 71.69 -3.59 149
پ**** دوشنبه 12 تیر 1402 3,955 (2.64) 52.12 36.10 -7.59 149
و**** دوشنبه 12 تیر 1402 6,240 (2.8) 35.83 9.47 -15.22 149
ک**** یکشنبه 11 تیر 1402 13,250 (2.95) 96.30 96.30 -7.28 150
ف**** یکشنبه 11 تیر 1402 57,000 (1.13) 38.28 16.40 -6.83 150
ا**** یکشنبه 11 تیر 1402 3,058 (2.2) 17.03 3.31 -14.82 150
ا**** یکشنبه 11 تیر 1402 23,890 (1.18) 42.20 38.09 -16.61 150
م**** چهارشنبه 7 تیر 1402 8,980 (0.67) 15.13 -3.44 -11.00 154
پ**** چهارشنبه 7 تیر 1402 11,680 (0.42) 27.51 21.29 -2.34 154
پ**** چهارشنبه 7 تیر 1402 41,250 (2.86) 3.00 -8.33 -18.32 154
ک**** چهارشنبه 7 تیر 1402 12,870 (2.96) 82.29 82.29 -9.94 154
ک**** سه شنبه 6 تیر 1402 12,730 (2.99) 88.59 88.59 -10.92 155
و**** شنبه 3 تیر 1402 2,942 (-0.37) 27.91 5.15 -0.61 158
ک**** شنبه 3 تیر 1402 12,230 (2.94) 76.99 76.99 -14.42 158
ن**** شنبه 3 تیر 1402 133,120 (0.24) 25.35 -8.82 -11.84 158
ف**** شنبه 3 تیر 1402 13,600 (2.95) 26.75 26.75 -15.79 158
ف**** شنبه 3 تیر 1402 8,790 (0.8) 19.92 14.90 -3.19 158
ا**** شنبه 3 تیر 1402 25,500 (1.19) 4.72 3.45 -12.52 158
و**** شنبه 3 تیر 1402 5,720 (0.35) 39.65 29.18 -10.62 158
م**** شنبه 3 تیر 1402 5,930 (0.07) 11.34 -29.99 -36.44 158
م**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 5,943 (0.21) 11.58 -29.75 -36.30 161
و**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 5,740 (0.52) 40.14 29.78 -10.31 161
ک**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 12,080 (2.98) 78.96 78.96 -15.47 161
س**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 104,100 (3) 2,255.20 1,691.74 -13.97 161
س**** یکشنبه 28 خرداد 1402 22,810 (0.13) 10.89 -5.16 -20.44 164
ش**** یکشنبه 28 خرداد 1402 4,585 (-1.98) 9.40 -20.12 -50.54 164
س**** یکشنبه 28 خرداد 1402 54,940 (1.32) 41.31 29.58 -9.19 164
ک**** یکشنبه 28 خرداد 1402 11,490 (2.95) 70.22 70.22 -19.59 164
آ**** سه شنبه 23 خرداد 1402 119,000 (-0.52) 100.84 82.71 -6.82 169
ب**** سه شنبه 23 خرداد 1402 5,030 (-4.91) 31.74 1.82 -13.72 169
ب**** سه شنبه 23 خرداد 1402 22,515 (1.06) 19.76 10.91 0.42 169
ک**** سه شنبه 23 خرداد 1402 11,030 (2.98) 59.62 59.62 -22.81 169
ب**** سه شنبه 23 خرداد 1402 21,950 (-2.87) 17.07 14.62 -26.22 169
ا**** سه شنبه 23 خرداد 1402 5,840 (1.91) 84.75 83.47 -7.30 169
ح**** دوشنبه 22 خرداد 1402 225,250 (2.99) -1.42 -12.29 -30.20 170
ش**** دوشنبه 22 خرداد 1402 118,500 (-2.98) 13.23 -13.54 -22.07 170
ک**** دوشنبه 22 خرداد 1402 40,510 (-4.99) 35.26 -18.15 -18.16 170
و**** دوشنبه 22 خرداد 1402 73,850 (-1) 16.67 3.79 -31.14 170
ش**** شنبه 20 خرداد 1402 24,180 (-4.99) 60.24 52.65 -16.51 172
خ**** شنبه 20 خرداد 1402 4,243 (-4.99) 39.21 3.49 -32.44 172
و**** شنبه 20 خرداد 1402 11,590 (-2.93) 7.02 7.02 -24.98 172
ف**** سه شنبه 9 خرداد 1402 14,030 (1.44) 37.55 35.56 -1.06 183
ا**** دوشنبه 8 خرداد 1402 25,850 (0.38) 7.48 3.82 -11.32 184
م**** دوشنبه 8 خرداد 1402 6,822 (4.73) 28.09 -19.36 -26.88 184
و**** یکشنبه 7 خرداد 1402 279,710 (-4.99) 70.72 48.34 -15.36 185
ک**** دوشنبه 1 خرداد 1402 6,170 (0.82) 42.17 34.57 -5.80 191
ک**** دوشنبه 1 خرداد 1402 137 (2.94) 0.00 -97.77 -98.58 191
و**** دوشنبه 1 خرداد 1402 16,850 (1.5) 27.65 23.53 -5.81 191
ک**** یکشنبه 31 اردیبهشت 1402 136 (2.96) -0.73 -97.78 -98.59 192
غ**** یکشنبه 31 اردیبهشت 1402 67,830 (5) 67.61 32.95 -8.31 192
ب**** یکشنبه 31 اردیبهشت 1402 20,852 (0.45) 10.91 2.72 -8.54 192
ل**** یکشنبه 31 اردیبهشت 1402 15,250 (0.92) 16.41 4.17 -15.70 192
ف**** یکشنبه 31 اردیبهشت 1402 9,320 (1.96) 27.15 21.20 -0.21 192
م**** یکشنبه 31 اردیبهشت 1402 21,000 (-2.77) 52.17 49.36 -3.23 192
د**** یکشنبه 31 اردیبهشت 1402 31,000 (1.01) 16.37 9.00 -5.78 192
ح**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 6,870 (-0.14) 8.36 -2.69 -12.04 196
ل**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 15,260 (3.38) 16.49 4.52 -15.64 196
ش**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 67,400 (1.2) 78.12 48.29 -10.87 196
س**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 21,100 (0.14) 1.39 -11.79 -21.03 196
ک**** یکشنبه 24 اردیبهشت 1402 122 (2.91) 0.00 -98.01 -98.73 199
ک**** یکشنبه 17 اردیبهشت 1402 14,050 (-2.96) 19.37 4.85 -11.47 206
ش**** یکشنبه 17 اردیبهشت 1402 135,000 (-2.98) 69.49 63.83 -25.89 206
ت**** یکشنبه 17 اردیبهشت 1402 8,940 (-2.93) 28.26 18.57 -10.06 206

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.