فیلتر تشخیص سهام بنیادی نزدیک حمایت شش ماهه

شناسه: 37494396
%101
هشدار خرید

این فیلتر بیشتر برای پیداکردن نمادهای بنیادی طراحی نزدیک حمایت طراحی شده اما در عین حال با استفاده از این فیلتر می توانید نمادهای بنیادی که الان در وضعیت خوبی قرار دارند را پیدا کنید و سپس با بررسی وضعیت تکنیکال آن نماد برای خرید و معامله نماد مورد نظر تصمیم گیری کنید.
برای اینکه سهمی از این استراتژی روند سودآوری در تحلیل بنیادی عبور نماید باید دارای خصوصیت زیر باشد :
۱ – شرکت زیان ده نباشد . (حتما تولید سود یا سودآوری داشته باشد)
۲ – شرکت باید روند سود آوری مثبت و در حال افزایش داشته باشدبطوریکه سودآوری دوره آخر آن از دو دوره گذشته بیشتر باشد
انتخاب P/E نمیتواند به تنهایی کاربردی باشد . توجه داشته باشید که P/E هر سهم بهتر است با میانگین P/E گروه سهم مقایسه گردد.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ شنبه 4 بهمن 1399 تا یکشنبه 23 مرداد 1401 تعداد 6,763 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 100.69 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -7.74 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 66.92 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 83 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 75 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
م**** شنبه 22 مرداد 1401 4,050 (0.07) 0.00 0.00 0.00 1
و**** شنبه 22 مرداد 1401 14,000 (0.57) 0.00 0.00 0.00 1
ف**** شنبه 22 مرداد 1401 2,878 (1.12) 0.00 0.00 0.00 1
د**** شنبه 22 مرداد 1401 12,280 (1.32) 0.00 0.00 0.00 1
ک**** شنبه 22 مرداد 1401 13,600 (-0.29) 0.00 0.00 0.00 1
ک**** شنبه 22 مرداد 1401 43,600 (-0.79) 0.00 0.00 0.00 1
و**** شنبه 22 مرداد 1401 1,943 (1.19) 0.00 0.00 0.00 1
ک**** شنبه 22 مرداد 1401 16,400 (-1.02) 0.00 0.00 0.00 1
ش**** شنبه 22 مرداد 1401 6,670 (-0.14) 0.00 0.00 0.00 1
ک**** شنبه 22 مرداد 1401 11,190 (-2.09) 0.00 0.00 0.00 1
و**** شنبه 22 مرداد 1401 13,020 (0.61) 0.00 0.00 0.00 1
غ**** شنبه 22 مرداد 1401 9,440 (0.63) 0.00 0.00 0.00 1
س**** شنبه 22 مرداد 1401 27,000 (-2.52) 0.00 0.00 0.00 1
و**** شنبه 22 مرداد 1401 6,190 (-1.74) 0.00 0.00 0.00 1
ب**** شنبه 22 مرداد 1401 14,030 (0.5) 0.00 0.00 0.00 1
پ**** شنبه 22 مرداد 1401 12,040 (-2.98) 0.00 0.00 0.00 1
و**** شنبه 22 مرداد 1401 20,950 (2.94) 0.00 0.00 0.00 1
ک**** شنبه 22 مرداد 1401 1,274 (2.99) 0.00 0.00 0.00 1
ک**** شنبه 22 مرداد 1401 7,130 (3.03) 0.00 0.00 0.00 1
ش**** شنبه 22 مرداد 1401 8,440 (0) 0.00 0.00 0.00 1
س**** شنبه 22 مرداد 1401 11,000 (0.54) 0.00 0.00 0.00 1
و**** شنبه 22 مرداد 1401 2,540 (3.84) 0.00 0.00 0.00 1
ه**** شنبه 22 مرداد 1401 7,600 (0.52) 0.00 0.00 0.00 1
د**** شنبه 22 مرداد 1401 5,540 (1.46) 0.00 0.00 0.00 1
و**** شنبه 22 مرداد 1401 2,060 (5.96) 0.00 0.00 0.00 1
ک**** شنبه 22 مرداد 1401 3,455 (2.76) 0.00 0.00 0.00 1
ر**** شنبه 22 مرداد 1401 4,130 (0.7) 0.00 0.00 0.00 1
ف**** شنبه 22 مرداد 1401 4,230 (3.62) 0.00 0.00 0.00 1
د**** شنبه 22 مرداد 1401 12,300 (2.24) 0.00 0.00 0.00 1
ش**** شنبه 22 مرداد 1401 73,250 (0.75) 0.00 0.00 0.00 1
ف**** شنبه 22 مرداد 1401 7,310 (0.68) 0.00 0.00 0.00 1
د**** شنبه 22 مرداد 1401 6,680 (0.14) 0.00 0.00 0.00 1
س**** شنبه 22 مرداد 1401 22,050 (1.19) 0.00 0.00 0.00 1
ف**** شنبه 22 مرداد 1401 18,430 (-1.91) 0.00 0.00 0.00 1
ش**** شنبه 22 مرداد 1401 72,690 (-1.66) 0.00 0.00 0.00 1
د**** شنبه 22 مرداد 1401 31,530 (1.35) 0.00 0.00 0.00 1
ز**** شنبه 22 مرداد 1401 1,970 (5.97) 0.00 0.00 0.00 1
ش**** شنبه 22 مرداد 1401 7,120 (-0.28) 0.00 0.00 0.00 1
و**** شنبه 22 مرداد 1401 1,758 (2.74) 0.00 0.00 0.00 1
آ**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 71,750 (0) 1.39 1.05 -0.14 4
ک**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 13,630 (-2.98) 1.91 -0.22 -2.86 4
ث**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 6,930 (-1.28) 4.62 4.62 -1.01 4
ب**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 10,300 (-2.64) 3.11 0.87 -0.97 4
ث**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 12,090 (-1.38) 5.71 1.90 0.17 4
ک**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 43,400 (-1.25) 2.30 0.46 0.46 4
و**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 1,887 (-1.97) 3.76 2.97 -0.26 4
د**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 10,580 (2.12) 2.08 0.76 -1.32 4
د**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 12,120 (0.16) 2.31 1.32 -0.91 4
ج**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 41,460 (-0.81) 2.27 -0.14 -1.33 4
ن**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 4,214 (-5.97) 5.46 3.94 0.71 4
و**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 8,100 (5.88) 5.93 5.93 5.93 4
ش**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 13,120 (-0.15) 5.95 5.56 0.99 4
ف**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 2,850 (-0.17) 2.46 0.98 -2.42 4
غ**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 8,180 (-3.53) 5.50 3.18 -0.12 4
ف**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 12,550 (-2.25) 5.58 3.19 -2.23 4
س**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 10,970 (0) 2.55 0.27 -1.37 4
ش**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 38,000 (-1.96) 1.82 0.42 -0.26 4
ک**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 16,100 (-3.47) 2.55 1.86 0.31 4
ر**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 9,730 (-2.7) 5.86 5.86 -1.03 4
ک**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 1,240 (-2.13) 2.74 2.74 0.00 4
ف**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 12,260 (-2.69) 7.42 5.63 2.37 4
و**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 20,450 (-2.15) 2.44 2.44 0.98 4
ف**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 3,292 (0.21) 5.01 5.01 -0.67 4
ک**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 8,150 (-0.12) 3.93 3.07 0.12 4
ب**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 13,920 (-2.92) 3.95 0.79 -0.57 4
د**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 74,350 (0.4) 2.49 0.87 -1.82 4
خ**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 26,940 (-3.37) 3.67 3.67 0.15 4
و**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 6,270 (-2.94) 2.39 -1.28 -2.39 4
غ**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 12,600 (-2.47) 4.84 1.59 -0.95 4
و**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 12,960 (-0.07) 2.01 0.46 -2.01 4
غ**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 9,270 (-1.8) 3.45 1.83 1.62 4
ک**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 11,140 (-3.29) 1.97 0.45 -0.90 4
ب**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 67,400 (-1.31) 5.99 3.90 1.63 4
د**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 11,940 (-4.32) 5.53 3.02 1.26 4
و**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 1,159 (4.98) 0.52 0.52 0.52 4
ه**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 7,500 (-0.79) 3.07 1.33 -0.67 4
ک**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 7,890 (-1.74) 5.32 4.94 0.00 4
ا**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 3,100 (0.25) 3.19 0.68 0.00 4
و**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 3,931 (-1.1) 5.11 5.11 1.02 4
د**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 5,500 (-3.5) 1.82 0.73 -0.73 4
ف**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 5,280 (-1.3) 3.41 1.70 0.76 4
و**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 2,025 (0.59) 2.67 2.07 -1.63 4
چ**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 1,760 (0.91) 5.06 5.06 -0.74 4
و**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 1,920 (-1.23) 7.29 7.29 7.29 4
و**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 1,750 (0.63) 4.74 4.74 -1.71 4
غ**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 2,105 (-1.91) 6.79 4.99 -1.71 4
ر**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 4,105 (0.07) 2.80 0.61 -0.10 4
د**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 13,910 (0.57) -0.07 -0.72 -1.44 4
خ**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 3,047 (-3.57) 5.61 5.61 0.10 4
م**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 4,054 (0) 1.13 -0.10 -0.91 4
و**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 3,251 (-0.91) 5.20 5.20 1.51 4
و**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 1,280 (-1.99) 4.53 4.53 -0.47 4
و**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 2,380 (-4.41) 7.02 6.72 -1.60 4
ف**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 4,947 (1.16) 2.85 1.88 -2.87 4
چ**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 2,578 (-1.49) 4.69 2.60 0.12 4
س**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 18,780 (-2.13) 2.93 1.92 -1.22 4
ک**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 6,950 (-2.25) 3.17 2.59 -2.59 4
ش**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 8,210 (-4.42) 5.97 2.80 1.34 4
د**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 6,700 (0.44) 0.60 -0.30 -3.43 4
ف**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 18,220 (-3.03) 2.58 1.15 0.16 4
ز**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 6,370 (-5.06) 3.61 2.67 1.10 4
د**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 31,450 (0.7) 0.73 0.25 -1.59 4
ش**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 6,970 (-2.92) 2.58 2.15 0.86 4
چ**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 2,165 (0.18) 0.00 0.00 0.00 4
ز**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 1,885 (-1.3) 4.51 4.51 -1.70 4
ف**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 7,250 (-0.13) 1.52 0.83 -0.97 4
ش**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 73,200 (0.68) 0.96 0.07 -0.96 4
ش**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 34,700 (3.15) 1.30 -0.17 -1.50 4
ا**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 11,700 (0.08) 0.85 0.60 -1.37 4
ش**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 9,580 (-0.2) 5.22 3.34 -0.84 4
و**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 1,710 (-1.44) 3.04 2.81 -1.52 4
ز**** سه شنبه 18 مرداد 1401 6,550 (-2.81) 0.76 -0.15 -3.66 5
م**** سه شنبه 18 مرداد 1401 4,009 (-1.37) 2.27 1.02 -0.22 5
و**** سه شنبه 18 مرداد 1401 3,261 (0.86) 4.88 4.88 -1.53 5
پ**** سه شنبه 18 مرداد 1401 2,628 (2.65) 5.44 2.74 -1.90 5
ک**** سه شنبه 18 مرداد 1401 8,250 (4.96) 0.00 0.00 0.00 5
ف**** سه شنبه 18 مرداد 1401 3,230 (-2.44) 7.03 7.03 0.00 5
ش**** سه شنبه 18 مرداد 1401 11,610 (-2.02) 0.00 0.00 0.00 5
ک**** سه شنبه 18 مرداد 1401 16,460 (-2.08) 0.30 -0.36 -2.79 5
و**** سه شنبه 18 مرداد 1401 1,900 (-1.8) 3.05 2.26 -0.95 5
ک**** سه شنبه 18 مرداد 1401 43,350 (-1.36) 2.42 0.58 -0.81 5
ک**** سه شنبه 18 مرداد 1401 13,930 (-0.28) 0.00 -2.37 -4.95 5
ث**** سه شنبه 18 مرداد 1401 6,910 (-1.7) 4.92 4.92 -2.89 5
ش**** سه شنبه 18 مرداد 1401 10,140 (1.09) 1.48 -0.59 -3.06 5
آ**** سه شنبه 18 مرداد 1401 71,800 (0.13) 1.32 0.97 -0.42 5
د**** سه شنبه 18 مرداد 1401 12,360 (2.31) 0.89 -0.65 -2.83 5
ن**** سه شنبه 18 مرداد 1401 4,353 (-0.43) 2.39 0.62 -3.19 5
ج**** سه شنبه 18 مرداد 1401 41,500 (-0.74) 2.17 -0.24 -1.52 5
غ**** سه شنبه 18 مرداد 1401 7,350 (-2.77) 4.76 3.95 -0.54 5
ش**** سه شنبه 18 مرداد 1401 13,110 (1.47) 6.03 5.64 -0.84 5
ش**** سه شنبه 18 مرداد 1401 38,000 (-2.08) 3.11 0.42 -1.05 5
د**** سه شنبه 18 مرداد 1401 12,280 (-1.99) 2.61 0.16 -3.01 5
ب**** سه شنبه 18 مرداد 1401 68,500 (0.52) 4.29 2.23 -1.90 5
ک**** سه شنبه 18 مرداد 1401 11,230 (-3.27) 2.40 -0.36 -1.69 5
ر**** سه شنبه 18 مرداد 1401 10,100 (1.4) 1.98 1.98 -5.94 5
و**** سه شنبه 18 مرداد 1401 20,850 (-0.47) 0.96 0.48 -2.64 5
ک**** سه شنبه 18 مرداد 1401 1,245 (-1.11) 2.33 2.33 -1.20 5
و**** سه شنبه 18 مرداد 1401 1,146 (4.94) 1.66 1.66 1.13 5
ذ**** سه شنبه 18 مرداد 1401 2,360 (4.98) 8.56 8.56 -0.38 5
ف**** سه شنبه 18 مرداد 1401 12,770 (2.07) 3.13 1.41 -3.99 5
ک**** سه شنبه 18 مرداد 1401 8,140 (-3.44) 4.05 3.19 -0.61 5
ب**** سه شنبه 18 مرداد 1401 14,190 (-0.42) 1.97 -1.13 -2.75 5
د**** سه شنبه 18 مرداد 1401 75,000 (2.95) 1.67 0.00 -2.67 5
و**** سه شنبه 18 مرداد 1401 6,380 (-0.62) 3.13 -2.98 -4.08 5
س**** سه شنبه 18 مرداد 1401 27,000 (-2.35) 5.00 0.00 -1.11 5
غ**** سه شنبه 18 مرداد 1401 12,800 (-1.99) 3.20 0.00 -2.50 5
غ**** سه شنبه 18 مرداد 1401 9,400 (-0.42) 2.02 0.43 -2.13 5
و**** سه شنبه 18 مرداد 1401 12,920 (-0.46) 2.32 0.77 -3.17 5
ف**** سه شنبه 18 مرداد 1401 12,760 (1.91) 3.84 1.49 -3.84 5
خ**** سه شنبه 18 مرداد 1401 3,091 (-3.31) 4.11 4.11 -2.94 5
ف**** سه شنبه 18 مرداد 1401 7,300 (0.55) 0.82 0.14 -1.64 5
ف**** سه شنبه 18 مرداد 1401 4,899 (0.16) 3.86 2.88 -3.04 5
و**** سه شنبه 18 مرداد 1401 2,435 (-3.64) 4.60 4.31 -3.82 5
ه**** سه شنبه 18 مرداد 1401 7,540 (-0.26) 2.52 0.80 -1.19 5
ک**** سه شنبه 18 مرداد 1401 8,010 (1.13) 3.75 3.37 -1.75 5
د**** سه شنبه 18 مرداد 1401 5,700 (5.94) 3.33 -2.81 -5.96 5
ا**** سه شنبه 18 مرداد 1401 3,100 (0.71) 3.19 0.68 -1.16 5
و**** سه شنبه 18 مرداد 1401 3,925 (-1.67) 5.27 5.27 -1.32 5
ف**** سه شنبه 18 مرداد 1401 5,300 (-2.75) 3.02 1.32 -2.26 5
و**** سه شنبه 18 مرداد 1401 2,017 (0.34) 3.07 2.48 -2.33 5
چ**** سه شنبه 18 مرداد 1401 1,732 (0) 6.76 6.76 -0.92 5
غ**** سه شنبه 18 مرداد 1401 2,138 (-0.55) 5.14 3.37 -3.23 5
و**** سه شنبه 18 مرداد 1401 1,731 (-0.51) 5.89 5.89 -1.79 5
ر**** سه شنبه 18 مرداد 1401 4,106 (0.02) 2.78 0.58 -2.05 5
چ**** سه شنبه 18 مرداد 1401 2,602 (-0.34) 3.73 1.65 -1.84 5
ش**** سه شنبه 18 مرداد 1401 74,450 (2.47) 0.47 -1.61 -3.43 5
ا**** سه شنبه 18 مرداد 1401 11,670 (-0.17) 1.11 0.86 -1.37 5
ش**** سه شنبه 18 مرداد 1401 8,500 (-2.74) 2.94 -0.71 -3.41 5
ف**** سه شنبه 18 مرداد 1401 2,781 (-2.96) 5.00 3.49 -1.47 5
ک**** سه شنبه 18 مرداد 1401 7,030 (-2.9) 1.99 1.42 -3.70 5
س**** سه شنبه 18 مرداد 1401 10,970 (0.18) 2.55 0.27 -1.91 5
د**** سه شنبه 18 مرداد 1401 6,730 (0.89) 0.30 -0.74 -3.86 5
ف**** سه شنبه 18 مرداد 1401 18,300 (-2.65) 2.13 0.71 -0.77 5
ک**** سه شنبه 18 مرداد 1401 10,260 (-0.77) -0.19 -5.75 -5.75 5
د**** سه شنبه 18 مرداد 1401 31,190 (-0.25) 1.64 1.09 -1.64 5
و**** سه شنبه 18 مرداد 1401 3,604 (1.77) 1.00 0.83 -4.50 5
ش**** سه شنبه 18 مرداد 1401 7,050 (-2.21) 2.55 0.99 -2.41 5
و**** سه شنبه 18 مرداد 1401 1,442 (1.05) 4.02 2.64 -1.80 5
ز**** سه شنبه 18 مرداد 1401 1,884 (-2.98) 4.56 4.56 -3.13 5
چ**** سه شنبه 18 مرداد 1401 2,143 (-1.51) 4.06 1.03 -0.09 5
و**** سه شنبه 18 مرداد 1401 1,703 (-1.73) 3.46 3.23 -1.17 5
ش**** سه شنبه 18 مرداد 1401 9,590 (-0.1) 5.11 3.23 -0.94 5
ش**** شنبه 15 مرداد 1401 8,690 (0) 1.96 -2.88 -5.52 8
ش**** شنبه 15 مرداد 1401 38,770 (0) 1.88 -1.57 -3.02 8
ج**** شنبه 15 مرداد 1401 42,470 (1.62) 0.16 -2.52 -3.77 8
ف**** شنبه 15 مرداد 1401 18,490 (-1.75) 1.08 -0.32 -1.78 8
ک**** شنبه 15 مرداد 1401 7,220 (1.69) 0.42 -1.25 -6.23 8
ش**** شنبه 15 مرداد 1401 13,140 (3.87) 5.78 5.40 -1.52 8
ف**** شنبه 15 مرداد 1401 2,829 (-1.63) 3.22 1.73 -3.46 8
ف**** شنبه 15 مرداد 1401 12,630 (5.95) 5.07 2.53 -3.01 8
س**** شنبه 15 مرداد 1401 11,060 (1.09) 1.72 -0.54 -2.71 8
د**** شنبه 15 مرداد 1401 6,800 (2.4) -0.15 -1.76 -4.85 8
ن**** شنبه 15 مرداد 1401 4,361 (4.43) 4.33 0.44 -3.60 8
ک**** شنبه 15 مرداد 1401 4,799 (3.11) 2.13 1.88 -4.69 8
چ**** شنبه 15 مرداد 1401 2,214 (4.97) 0.72 -2.21 -5.83 8
د**** شنبه 15 مرداد 1401 12,540 (4.93) 2.79 -1.91 -5.02 8
ش**** شنبه 15 مرداد 1401 12,030 (2.64) 0.67 -3.49 -3.49 8
ک**** شنبه 15 مرداد 1401 16,810 (-0.17) 0.36 -2.44 -4.82 8
و**** شنبه 15 مرداد 1401 1,959 (1.6) 0.05 -0.82 -3.93 8
ک**** شنبه 15 مرداد 1401 43,900 (-0.11) 1.71 -0.68 -2.05 8
ث**** شنبه 15 مرداد 1401 7,070 (4.27) 2.55 2.55 -5.09 8
ک**** شنبه 15 مرداد 1401 14,080 (-1.94) 1.21 -3.41 -5.97 8
آ**** شنبه 15 مرداد 1401 71,900 (0.55) 1.18 0.83 -0.56 8
د**** شنبه 15 مرداد 1401 10,530 (4.05) 2.56 1.23 -2.66 8
د**** شنبه 15 مرداد 1401 12,060 (0.24) 3.40 1.82 -0.41 8
ک**** شنبه 15 مرداد 1401 10,370 (4.95) 3.76 -6.75 -6.75 8
س**** شنبه 15 مرداد 1401 39,000 (4.25) 3.62 3.62 -1.79 8
د**** شنبه 15 مرداد 1401 31,350 (0.6) 2.68 0.57 -2.14 8
ا**** شنبه 15 مرداد 1401 3,093 (0.55) 3.43 0.91 -1.91 8
و**** شنبه 15 مرداد 1401 2,033 (3.25) 2.26 1.67 -3.10 8
چ**** شنبه 15 مرداد 1401 1,753 (2.81) 5.48 5.48 -2.11 8
غ**** شنبه 15 مرداد 1401 2,150 (3.41) 4.56 2.79 -3.77 8
و**** شنبه 15 مرداد 1401 1,770 (2.9) 3.56 3.56 -3.95 8
ر**** شنبه 15 مرداد 1401 4,110 (0.46) 2.68 0.49 -2.58 8
ک**** شنبه 15 مرداد 1401 7,860 (4.93) 4.96 4.96 0.00 8
پ**** شنبه 15 مرداد 1401 2,551 (2.82) 8.62 5.84 -1.10 8
م**** شنبه 15 مرداد 1401 4,051 (-0.46) 1.21 -0.02 -2.37 8
و**** شنبه 15 مرداد 1401 3,234 (5) 5.75 5.75 -0.71 8
ک**** شنبه 15 مرداد 1401 7,930 (4.89) 4.79 4.41 -0.88 8
ف**** شنبه 15 مرداد 1401 4,909 (2.95) 3.89 2.67 -3.24 8
و**** شنبه 15 مرداد 1401 1,450 (2.47) 3.45 2.07 -2.34 8
ز**** شنبه 15 مرداد 1401 1,941 (1.19) 1.49 1.49 -5.98 8
و**** شنبه 15 مرداد 1401 1,741 (2.95) 2.41 0.98 -3.33 8
و**** شنبه 15 مرداد 1401 3,599 (1.46) 1.14 0.97 -4.36 8
ش**** شنبه 15 مرداد 1401 9,740 (2.31) 3.49 1.64 -3.49 8
ا**** شنبه 15 مرداد 1401 11,720 (0.25) 1.02 0.43 -1.79 8
چ**** شنبه 15 مرداد 1401 2,631 (4.98) 2.77 0.53 -2.96 8
ف**** شنبه 15 مرداد 1401 7,360 (1.51) 0.00 -0.68 -2.45 8
ش**** شنبه 15 مرداد 1401 74,000 (1.92) 1.08 -1.01 -2.84 8
و**** شنبه 15 مرداد 1401 2,532 (2.8) 1.34 0.32 -7.50 8
ث**** شنبه 15 مرداد 1401 6,060 (5.94) 10.07 10.07 -4.95 8
ک**** شنبه 15 مرداد 1401 8,390 (0.72) 1.31 0.12 -4.05 8
ب**** شنبه 15 مرداد 1401 69,190 (2.57) 3.25 1.21 -2.88 8
ر**** شنبه 15 مرداد 1401 9,970 (4.94) 4.51 3.31 -4.71 8
و**** شنبه 15 مرداد 1401 21,100 (2.67) 1.42 -0.71 -3.79 8
ف**** شنبه 15 مرداد 1401 12,600 (1.69) 4.52 2.78 -2.70 8
و**** شنبه 15 مرداد 1401 1,136 (4.99) 2.55 2.55 0.88 8
ک**** شنبه 15 مرداد 1401 1,261 (2.93) 1.74 1.03 -2.46 8
ف**** شنبه 15 مرداد 1401 3,316 (4.34) 4.25 4.25 -3.50 8
ش**** شنبه 15 مرداد 1401 13,450 (0.52) 5.95 5.58 0.37 8
ک**** شنبه 15 مرداد 1401 11,430 (-2.05) 0.61 -2.10 -3.41 8
و**** شنبه 15 مرداد 1401 13,080 (0.84) 1.07 -0.46 -4.36 8
غ**** شنبه 15 مرداد 1401 9,470 (1.39) 1.37 -0.32 -2.85 8
د**** شنبه 15 مرداد 1401 73,900 (2.99) 3.18 1.49 -1.22 8
غ**** شنبه 15 مرداد 1401 26,950 (0.37) 3.15 2.23 -4.64 8
ذ**** شنبه 15 مرداد 1401 2,256 (4.97) 13.56 13.56 -3.37 8
د**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 10,200 (1.79) 5.88 4.51 -0.39 11
آ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 71,700 (0.77) 1.46 1.12 -0.28 11
ش**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 10,130 (1.91) 2.57 -0.49 -2.96 11
ث**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 11,680 (0.51) 10.02 5.48 -3.51 11
ث**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 6,870 (5.85) 5.53 5.53 -2.33 11
ک**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 14,170 (-2.94) 2.61 -4.02 -6.56 11
ک**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 43,500 (-1.13) 2.64 0.23 -1.38 11
و**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 1,954 (-1.95) 0.61 -0.56 -3.68 11
م**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 2,228 (3.62) 8.12 6.91 -0.81 11
غ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 11,150 (0.99) 4.48 1.52 -1.70 11
س**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 18,610 (1.08) 4.46 2.85 -0.59 11
ش**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 12,600 (0.71) 10.32 9.92 -0.63 11
ک**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 7,050 (0.57) 4.96 1.13 -3.97 11
ف**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 2,812 (-2.42) 3.84 2.35 -2.88 11
ن**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 4,180 (4.31) 8.85 4.78 0.00 11
ش**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 39,000 (0.59) 1.41 -2.15 -3.59 11
ج**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 41,800 (0.04) 2.61 -0.96 -2.22 11
د**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 12,030 (0) 3.66 2.08 -0.17 11
ک**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 16,850 (0) 0.89 -2.67 -5.04 11
ش**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 12,120 (4.12) 2.39 -4.21 -4.21 11
ف**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 12,510 (4.94) 5.28 3.52 -2.00 11
غ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 27,200 (5.83) 2.39 1.29 -5.51 11
و**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 1,110 (4.91) 4.95 4.95 2.34 11
ش**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 13,520 (1.42) 5.40 5.03 -1.11 11
ذ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 2,179 (4.96) 17.58 17.58 0.05 11
ر**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 9,580 (1.16) 8.77 7.52 -0.84 11
ک**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 1,229 (-1.91) 4.39 3.66 0.08 11
ف**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 3,191 (2.34) 8.34 8.34 0.28 11
ب**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 13,860 (1.38) 5.70 1.23 -0.43 11
د**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 72,350 (0.9) 5.39 3.66 0.90 11
غ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 12,800 (2.97) 3.67 0.00 -2.50 11
غ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 9,360 (1.18) 3.63 0.85 -1.71 11
و**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 12,960 (0) 2.01 0.46 -3.47 11
ک**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 11,500 (-1.7) 1.74 -2.70 -4.00 11
ب**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 67,370 (0.35) 6.04 3.95 -0.25 11
ث**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 5,740 (5.9) 16.20 16.20 0.35 11
د**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 12,250 (3.28) 5.22 0.41 -2.78 11
ز**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 11,600 (5.93) 11.47 10.34 0.95 11
ز**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 7,870 (0.76) 20.33 17.92 0.00 11
ک**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 8,310 (1.58) 3.49 1.08 -3.13 11
و**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 2,480 (-2.89) 5.24 2.42 -5.56 11
ف**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 4,755 (0.76) 7.26 5.99 -0.11 11
ک**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 7,570 (2.71) 9.78 9.38 1.98 11
ا**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 3,020 (0.56) 5.93 3.34 -2.98 11
و**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 3,805 (2.12) 8.59 8.59 1.18 11
ک**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 5,027 (1.43) 7.22 3.24 -0.54 11
و**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 1,975 (0.3) 5.27 4.66 -1.16 11
چ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 1,720 (2.01) 7.50 7.50 -0.23 11
و**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 1,745 (1.98) 5.04 5.04 -2.58 11
ر**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 4,149 (1.54) 1.71 -0.46 -3.49 11
غ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 2,082 (1.51) 7.97 6.15 -1.06 11
د**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 13,700 (-1.15) 2.92 0.80 -2.12 11
ح**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 3,320 (3.2) 12.74 11.27 0.60 11
خ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 3,088 (4.53) 6.54 4.21 -2.85 11

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.