فیلتر تشخیص سهام بنیادی نزدیک حمایت شش ماهه

شناسه: 37494396
%116
هشدار خرید

این فیلتر بیشتر برای پیداکردن نمادهای بنیادی طراحی نزدیک حمایت طراحی شده اما در عین حال با استفاده از این فیلتر می توانید نمادهای بنیادی که الان در وضعیت خوبی قرار دارند را پیدا کنید و سپس با بررسی وضعیت تکنیکال آن نماد برای خرید و معامله نماد مورد نظر تصمیم گیری کنید.
برای اینکه سهمی از این استراتژی روند سودآوری در تحلیل بنیادی عبور نماید باید دارای خصوصیت زیر باشد :
۱ – شرکت زیان ده نباشد . (حتما تولید سود یا سودآوری داشته باشد)
۲ – شرکت باید روند سود آوری مثبت و در حال افزایش داشته باشدبطوریکه سودآوری دوره آخر آن از دو دوره گذشته بیشتر باشد
انتخاب P/E نمیتواند به تنهایی کاربردی باشد . توجه داشته باشید که P/E هر سهم بهتر است با میانگین P/E گروه سهم مقایسه گردد.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ شنبه 4 بهمن 1399 تا چهارشنبه 16 خرداد 1403 تعداد 23,264 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 116.28 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -20.75 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 21.90 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 88 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 81 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
غ**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 1,231 (1.98) 8.45 8.45 -1.14 10
خ**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 3,750 (1.1) 2.72 -2.67 -2.67 10
ب**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 4,387 (-1.98) -1.30 -2.64 -2.64 10
ف**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 3,442 (-1.99) 0.00 0.00 0.00 10
غ**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 8,170 (-1.92) -1.71 -3.18 -5.51 10
ک**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 17,770 (-1.98) 0.00 0.00 0.00 10
ف**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 7,390 (0) 0.68 -2.03 -2.17 10
و**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 4,219 (0.04) -1.23 -5.50 -5.50 10
آ**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 1,342 (-0.07) -2.16 -6.18 -6.18 10
د**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 19,630 (-1.75) 3.62 -0.36 -0.36 10
پ**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 2,468 (-0.72) 0.89 -1.34 -1.74 10
و**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 3,450 (-0.49) 1.28 -0.26 -2.49 10
و**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 3,528 (1.99) 6.07 6.07 0.91 10
ک**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 2,312 (-0.85) 2.29 0.13 -5.71 10
و**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 4,100 (0) 0.37 -2.93 -3.66 10
ش**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 16,100 (-1.76) -0.87 -16.89 -17.64 10
و**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 329,400 (-1.99) -0.43 -3.57 -4.36 10
ز**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 17,240 (-1.48) 4.23 3.77 -3.60 10
د**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 49,000 (-1.98) 0.82 -0.20 -3.90 10
ح**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 1,858 (-1.69) -2.15 -6.94 -6.94 10
ه**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 3,970 (-0.4) 1.49 -0.43 -2.52 10
ز**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 4,810 (-1.11) -1.19 -1.68 -5.99 10
ک**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 11,480 (-0.43) 6.36 5.40 -1.74 10
غ**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 4,080 (0.66) -1.72 -3.58 -6.13 10
د**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 11,550 (1.94) 3.29 3.29 -2.42 10
غ**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 2,800 (-0.88) -2.86 -7.14 -7.46 10
ش**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 6,840 (-1.86) 2.49 0.88 -1.02 10
د**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 2,366 (-1.98) 1.69 -1.69 -1.69 10
ق**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 7,210 (-1.09) 2.50 2.50 -1.53 10
س**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 29,650 (-0.33) 2.19 1.18 -3.58 10
و**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 1,505 (-1.95) -1.06 -5.38 -5.51 10
ک**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 17,350 (-1.92) 1.38 -0.75 -2.07 10
ث**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 1,853 (-1.22) -1.35 -4.80 -5.18 10
ک**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 27,150 (-1.91) -0.70 -3.54 -4.49 10
غ**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 3,851 (-1.5) -0.70 -2.03 -5.82 10
و**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 2,949 (-1.04) 1.05 -0.14 -2.17 10
ف**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 3,400 (-0.93) 1.15 -3.15 -3.15 10
گ**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 18,760 (-1.98) -1.81 -6.34 -6.34 10
ن**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 36,350 (0) 5.36 3.44 -1.79 10
و**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 2,876 (-1.97) 0.63 -2.50 -2.50 10
غ**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 6,560 (-1.94) 0.30 -3.96 -3.96 10
ش**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 143,330 (-0.63) 1.85 0.11 -1.73 10
ف**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 31,890 (-0.93) -1.69 -3.48 -5.42 10
ر**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 11,420 (-1.89) -0.18 -3.50 -6.13 10
خ**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 3,060 (2.23) 2.19 0.92 -3.56 10
ک**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 5,450 (-0.54) 0.73 -1.65 -2.94 10
ت**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 14,970 (0) 1.87 0.80 -2.81 10
و**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 1,564 (0.38) -0.32 -1.85 -3.13 10
پ**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 59,300 (1.66) 1.01 0.34 -3.74 10
خ**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 14,740 (-1.73) -1.02 -5.70 -5.70 10
ش**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 14,650 (1.03) -0.07 -1.71 -3.62 10
د**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 1,492 (-1.97) -0.40 -1.14 -1.14 10
ت**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 8,190 (0.73) 1.47 0.12 -3.42 10
س**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 41,200 (-0.04) 3.11 1.14 -1.58 10
ف**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 4,471 (-1.99) 1.99 -1.97 -1.97 10
ص**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 2,631 (-1.97) 3.95 2.93 -1.56 10
و**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 11,800 (1.72) 7.63 7.46 -0.25 10
غ**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 12,250 (-2) -3.92 -10.69 -10.69 10
و**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 1,098 (-1.52) 0.91 -1.00 -2.37 10
ج**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 163,630 (-0.12) 0.11 -1.20 -2.67 10
ت**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 1,910 (-0.93) 1.99 0.58 -1.68 10
س**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 214,890 (-1.99) -1.24 -7.48 -7.48 10
ش**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 1,170 (-1.34) -1.20 -4.53 -5.04 10
ف**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 3,406 (-1.98) -3.35 -7.46 -7.46 10
ح**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 2,583 (-1.97) -0.35 -4.18 -4.61 10
ک**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 32,370 (1.79) 1.17 -4.20 -4.20 10
غ**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 2,646 (-2) 2.04 -0.53 -2.49 10
غ**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 14,820 (-1.98) -0.07 -7.15 -7.15 10
خ**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 3,650 (-0.1) 0.71 -5.48 -5.48 10
ک**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 4,520 (-0.44) -0.44 -1.99 -5.53 10
س**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 8,130 (0) 1.72 0.25 -1.85 10
خ**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 5,330 (-1.47) -2.44 -6.38 -6.38 10
ب**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 2,588 (-0.26) -2.24 -3.01 -6.03 10
ت**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 3,610 (-1.31) 0.25 -0.44 -5.04 10
و**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 17,650 (-1.99) 0.00 -6.63 -6.63 10
ح**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 7,280 (0) -0.41 -0.96 -5.22 10
ک**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 17,380 (-1.58) 0.69 -1.50 -2.93 10
ب**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 2,080 (-1.42) 1.54 -0.96 -2.16 10
ت**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 4,753 (-2) -3.91 -9.15 -9.89 10
و**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 3,503 (-1.98) -0.69 -2.37 -2.37 10
ا**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 17,100 (-1.94) 3.68 2.40 -0.29 10
س**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 39,500 (0.5) -2.66 -5.19 -6.96 10
ک**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 10,350 (-1.98) 0.77 -2.42 -2.42 10
پ**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 5,350 (-1.83) 2.62 -1.12 -1.12 10
ف**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 7,010 (-0.98) 1.57 -0.43 -2.00 10
و**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 3,240 (-0.94) -0.31 -0.31 -3.98 10
ف**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 2,840 (-1.96) -0.18 -2.25 -4.75 10
ب**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 4,980 (-0.2) -2.17 -5.96 -6.47 10
و**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 15,690 (-2.12) 2.42 -0.64 -0.64 10
ز**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 17,450 (-1.96) 0.29 -0.29 -5.67 10
و**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 4,859 (-1.99) 2.65 -0.29 -0.91 10
ف**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 6,950 (0.14) 0.72 -0.14 -2.59 10
ن**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 23,000 (-1.91) -2.17 -3.04 -7.17 10
ل**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 70,700 (-1.87) -3.39 -5.45 -7.50 10
س**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 7,890 (-1.62) 2.66 1.90 -1.01 10
و**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 5,890 (-1.99) -1.19 -4.75 -5.09 10
و**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 34,050 (-0.64) 0.44 -1.91 -4.93 10
ب**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 3,280 (0.79) -2.74 -5.00 -7.84 10
و**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 1,842 (-0.48) 0.43 -2.01 -4.94 10
و**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 6,410 (-2.44) 2.18 1.72 -0.78 10
د**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 15,780 (0.25) 1.33 -2.41 -3.55 10
د**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 15,840 (-1.91) 1.20 -0.76 -2.02 10
ت**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 26,910 (0) 0.37 -2.82 -2.82 10
د**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 24,710 (-1.98) 1.34 -2.91 -2.91 10
ت**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 6,960 (-1.55) -0.86 -2.16 -3.59 10
ک**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 4,050 (-1.55) 0.69 -1.48 -2.37 10
ف**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 13,230 (-0.45) -0.98 -2.19 -4.99 10
س**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 32,400 (-1.36) 1.39 -0.31 -2.16 10
س**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 4,464 (-1.99) -1.61 -6.70 -6.70 10
ب**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 1,698 (-0.23) 2.71 0.24 -3.77 10
ش**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 2,699 (-0.62) -0.56 -1.30 -5.11 10
ق**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 12,690 (-0.47) 0.00 -4.41 -4.41 10
پ**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 10,240 (-1.91) 2.15 -2.93 -3.03 10
م**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 2,552 (-1.95) 2.08 -0.86 -4.08 10
و**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 2,535 (-0.39) 0.67 -0.83 -2.92 10
ر**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 1,891 (-1.09) 0.05 -2.43 -3.07 10
س**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 26,490 (-0.6) 1.66 1.66 -3.51 10
د**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 79,700 (-1.6) 0.13 -5.33 -6.78 10
د**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 7,090 (-1.93) 2.82 -1.41 -1.41 10
خ**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 2,775 (1.98) 6.23 2.52 -1.51 10
و**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 4,084 (-0.21) 1.74 -0.29 -2.08 10
پ**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 12,490 (1.95) 3.28 0.96 -2.48 10
ق**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 6,360 (-1.85) 2.04 -1.73 -1.73 10
ق**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 143,080 (-2) 0.64 -2.96 -6.77 10
ا**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 2,288 (-0.82) -1.44 -1.66 -5.59 10
غ**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 1,970 (-1.5) -0.91 -4.06 -4.97 10
و**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 1,626 (-1.03) 1.66 1.66 -4.74 10
ب**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 8,330 (-1.88) 1.44 -0.96 -0.96 10
ح**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 4,491 (1.01) 4.12 4.12 -2.96 10
س**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 12,460 (-0.95) 2.09 0.40 -4.17 10
ک**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 14,380 (-1.3) 1.74 -2.50 -3.34 10
ق**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 5,180 (0.77) -0.77 -4.05 -4.05 10
ک**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 6,130 (0.16) -1.14 -2.77 -4.08 10
ز**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 3,500 (0.34) 3.80 2.86 -3.06 10
ب**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 4,639 (-1.46) -1.96 -6.62 -6.68 10
ب**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 4,571 (-1.74) 1.49 -3.17 -3.17 10
ش**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 3,802 (-0.8) 0.18 0.05 -6.08 10
ا**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 4,000 (-0.79) -2.23 -7.83 -7.83 10
ش**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 891 (-1.98) -3.14 -7.74 -7.74 10
گ**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 3,150 (1.25) 1.33 0.60 -3.14 10
ف**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 18,500 (-0.96) -0.65 -3.46 -3.46 10
ف**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 9,410 (-1.97) 0.64 -0.11 -2.02 10
ف**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 4,036 (-1.15) -1.88 -4.86 -4.86 10
ش**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 13,180 (-1.93) -2.05 -4.25 -6.83 10
د**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 11,330 (-1.98) 2.47 -1.50 -1.50 10
س**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 5,090 (-0.58) 2.55 2.55 -3.14 10
ش**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 8,020 (-1.47) -1.37 -2.49 -5.24 10
د**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 38,410 (-0.44) 1.82 -2.00 -2.00 10
ح**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 6,150 (-0.16) 0.33 -0.81 -4.23 10
د**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 2,850 (-1.21) -1.40 -6.28 -6.28 10
و**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 2,534 (-1.97) 0.71 0.71 -6.87 10
ش**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 75,350 (-1.69) -0.80 -1.79 -4.38 10
و**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 1,092 (-1.97) 0.00 -0.18 -0.18 10
ق**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 4,880 (-1.81) -3.32 -7.99 -7.99 10
س**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 32,500 (-1.24) 2.71 2.71 -2.74 10
ب**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 13,340 (0) -1.50 -6.82 -6.82 10
غ**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 10,470 (-1.96) -1.72 -6.97 -6.97 10
ز**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 23,600 (-1.87) 1.06 1.06 -5.30 10
ا**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 6,300 (-1.86) 0.79 0.79 -4.76 10
و**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 5,680 (1.24) 0.70 -0.88 -3.35 10
س**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 21,000 (-0.56) 4.29 4.29 -0.95 10
و**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 1,004 (-1.08) -1.39 -4.38 -5.48 10
غ**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 4,518 (-1.99) 0.27 -10.87 -10.87 10
ق**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 2,401 (-2) -0.46 -4.87 -4.87 10
د**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 6,730 (-1.6) 0.30 -3.27 -3.86 10
ف**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 2,357 (-1.95) -1.02 -2.33 -3.56 10
ا**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 9,260 (-0.1) -1.84 -5.62 -5.62 10
ش**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 1,027 (0.48) 2.34 1.85 -3.12 10
خ**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 6,310 (-1.86) 1.27 -1.27 -3.80 10
ع**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 5,990 (-1.96) -3.17 -6.34 -7.68 10
س**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 1,638 (-0.78) 1.83 1.83 -5.37 10
و**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 2,822 (-0.03) -0.18 -0.96 -6.13 10
س**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 30,800 (-1.84) -1.95 -4.94 -5.23 10
ف**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 3,597 (-0.36) -1.61 -2.95 -6.06 10
ف**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 6,120 (-1.92) -3.92 -10.46 -10.46 10
ز**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 20,210 (0) 0.45 -3.81 -3.86 10
پ**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 1,600 (-0.99) -0.62 -3.38 -4.56 10
ن**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 11,490 (-0.08) -4.18 -10.18 -10.18 10
و**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 4,432 (-1.99) 2.50 -0.27 -2.91 10
و**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 4,638 (-1.98) 1.32 -4.03 -4.03 10
ک**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 7,430 (-1.19) 3.23 2.96 -1.08 10
س**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 129,800 (-0.84) 1.16 1.12 -4.66 10
س**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 22,010 (0.31) 2.82 2.82 -1.54 10
ت**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 10,080 (0.39) 0.69 0.69 -5.16 10
و**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 19,950 (1.68) 1.80 0.25 -2.81 10
ث**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 6,300 (-0.63) -2.38 -4.29 -6.03 10
ل**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 5,050 (0.19) 1.19 1.19 -3.17 10
ش**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 4,424 (-1.99) 1.72 -4.11 -4.11 10
خ**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 1,600 (1.26) -0.38 -3.19 -4.06 10
و**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 1,466 (-0.74) 1.57 -0.68 -5.80 10
و**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 4,910 (-1.99) -3.79 -11.20 -11.20 10
ش**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 4,112 (-1.67) 2.43 0.88 -1.19 10
ب**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 4,154 (-0.47) -1.32 -6.60 -6.72 10
س**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 4,234 (-1.37) -0.94 -2.48 -5.48 10
ث**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 12,260 (-1.99) -1.31 -4.08 -5.63 10
ت**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 2,142 (0) 0.42 -0.56 -2.19 10
س**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 33,020 (-0.66) 2.45 1.45 -1.51 10
ش**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 209,850 (-1.98) -0.14 -0.24 -0.24 10
ک**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 6,650 (-1.91) 0.60 -4.66 -4.66 10
ف**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 4,242 (-1.98) -1.04 -3.68 -5.52 10
غ**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 7,300 (-0.27) 0.68 -2.05 -2.88 10
و**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 2,139 (0.65) 0.94 -1.87 -2.29 10
پ**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 5,660 (-1.9) 2.47 -2.65 -2.65 10
د**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 13,690 (-1.93) 2.05 -0.88 -0.88 10
س**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 2,560 (-1.8) -1.37 -5.04 -5.70 10
خ**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 3,050 (0.49) -0.79 -4.59 -5.41 10
م**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 145,950 (0.06) 0.79 -0.31 -2.64 10
س**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 2,753 (-1.99) -2.65 -8.75 -9.12 10
ف**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 7,120 (0.56) 0.98 -2.81 -2.81 10
و**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 23,200 (0.43) -1.94 -3.88 -6.03 10
ش**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 14,550 (-1.68) 0.41 0.41 -4.81 10
ز**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 18,460 (-1.96) -0.92 -3.20 -6.12 10
ک**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 2,630 (-0.9) -1.48 -3.08 -5.25 10
خ**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 4,102 (1.98) 4.31 4.29 -3.10 10
و**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 2,843 (1.97) 6.79 4.29 0.07 10
ن**** یکشنبه 13 خرداد 1403 11,490 (-0.08) 0.00 -10.18 -10.18 13
و**** یکشنبه 13 خرداد 1403 2,534 (-1.97) 0.71 0.71 -6.87 13
د**** یکشنبه 13 خرداد 1403 15,840 (-1.91) 3.98 -0.76 -2.02 13
ف**** یکشنبه 13 خرداد 1403 4,242 (-1.98) 1.34 -3.68 -5.52 13
ق**** یکشنبه 13 خرداد 1403 7,210 (-1.09) 2.50 2.50 -1.53 13
و**** یکشنبه 13 خرداد 1403 3,503 (-1.98) 0.03 -2.37 -2.37 13
آ**** یکشنبه 13 خرداد 1403 75,900 (-0.78) 1.05 -1.78 -3.95 13
ب**** یکشنبه 13 خرداد 1403 4,980 (-0.2) 0.00 -5.96 -6.47 13
ا**** یکشنبه 13 خرداد 1403 17,100 (-1.94) 3.68 2.40 -0.29 13
س**** یکشنبه 13 خرداد 1403 4,753 (1.99) 0.00 -2.12 -6.19 13
د**** یکشنبه 13 خرداد 1403 24,710 (-1.98) 1.34 -2.91 -2.91 13
ک**** یکشنبه 13 خرداد 1403 17,770 (-1.98) 0.00 0.00 0.00 13
م**** یکشنبه 13 خرداد 1403 145,950 (0.06) 0.79 -0.31 -2.64 13
ت**** یکشنبه 13 خرداد 1403 26,920 (0.03) 0.33 -2.86 -2.86 13
آ**** یکشنبه 13 خرداد 1403 1,342 (-0.07) 0.52 -6.18 -6.18 13
و**** یکشنبه 13 خرداد 1403 329,400 (-1.99) 0.49 -3.57 -4.36 13
ک**** یکشنبه 13 خرداد 1403 10,350 (-1.98) 0.77 -2.42 -2.42 13
ب**** یکشنبه 13 خرداد 1403 13,340 (0) 0.45 -6.82 -6.82 13
ک**** یکشنبه 13 خرداد 1403 18,810 (0) 1.59 -2.34 -2.71 13
ف**** یکشنبه 13 خرداد 1403 7,120 (0.56) 0.98 -2.81 -2.81 13
ف**** یکشنبه 13 خرداد 1403 3,442 (-1.99) 0.00 0.00 0.00 13
د**** یکشنبه 13 خرداد 1403 49,000 (-1.98) 3.02 -0.20 -3.90 13
و**** یکشنبه 13 خرداد 1403 15,720 (-1.93) 2.93 -0.83 -0.83 13
و**** یکشنبه 13 خرداد 1403 4,219 (0.04) 0.66 -5.50 -5.50 13
ب**** یکشنبه 13 خرداد 1403 4,154 (-0.47) 1.04 -6.60 -6.72 13
ب**** یکشنبه 13 خرداد 1403 4,387 (-1.98) 0.30 -2.64 -2.64 13
س**** یکشنبه 13 خرداد 1403 26,490 (-0.6) 1.66 1.66 -3.51 13
س**** یکشنبه 13 خرداد 1403 32,500 (-1.24) 2.71 2.71 -2.74 13
ف**** یکشنبه 13 خرداد 1403 6,590 (-1.49) 1.21 -3.34 -3.34 13
و**** یکشنبه 13 خرداد 1403 4,859 (-1.99) 2.65 -0.29 -0.91 13
ز**** یکشنبه 13 خرداد 1403 23,600 (-1.87) 1.69 1.06 -5.30 13
ح**** یکشنبه 13 خرداد 1403 7,280 (0) 0.14 -0.96 -5.22 13
س**** یکشنبه 13 خرداد 1403 32,400 (-1.36) 1.39 -0.31 -2.16 13
و**** یکشنبه 13 خرداد 1403 19,950 (1.68) 1.80 0.25 -2.86 13
ک**** یکشنبه 13 خرداد 1403 27,150 (-1.91) 2.39 -3.54 -4.49 13
ث**** یکشنبه 13 خرداد 1403 12,260 (-1.99) 3.59 -4.08 -5.63 13
ن**** یکشنبه 13 خرداد 1403 10,740 (1.99) 8.38 4.66 -1.02 13
ش**** یکشنبه 13 خرداد 1403 4,424 (-1.99) 1.72 -4.11 -4.11 13
خ**** یکشنبه 13 خرداد 1403 14,740 (-1.73) 1.76 -5.70 -5.70 13
ر**** یکشنبه 13 خرداد 1403 8,770 (-0.79) 2.51 -4.22 -5.13 13
ز**** یکشنبه 13 خرداد 1403 18,460 (-1.96) 0.11 -3.20 -6.12 13
خ**** یکشنبه 13 خرداد 1403 4,909 (0.8) 1.10 -3.61 -5.28 13
ل**** یکشنبه 13 خرداد 1403 70,700 (-1.87) 0.42 -5.45 -7.50 13
ث**** یکشنبه 13 خرداد 1403 6,300 (-0.63) 1.75 -4.29 -6.03 13
ف**** یکشنبه 13 خرداد 1403 31,890 (-0.93) 2.95 -3.48 -5.42 13
ا**** یکشنبه 13 خرداد 1403 6,300 (-1.86) 1.43 0.79 -4.76 13
پ**** یکشنبه 13 خرداد 1403 5,680 (-1.73) 2.11 -0.35 -0.35 13
و**** یکشنبه 13 خرداد 1403 1,092 (-1.97) 0.00 -0.18 -0.18 13
ش**** یکشنبه 13 خرداد 1403 209,850 (-1.98) 0.00 -0.24 -0.24 13
ک**** یکشنبه 13 خرداد 1403 42,550 (1.91) 1.41 -1.41 -4.00 13
س**** یکشنبه 13 خرداد 1403 214,890 (-1.99) 2.84 -7.48 -7.48 13
ش**** یکشنبه 13 خرداد 1403 891 (-1.98) 0.11 -7.74 -7.74 13
ک**** یکشنبه 13 خرداد 1403 32,370 (1.79) 1.17 -4.20 -4.20 13
ب**** یکشنبه 13 خرداد 1403 4,639 (-1.46) 1.31 -6.62 -6.68 13
ش**** یکشنبه 13 خرداد 1403 1,027 (0.48) 2.34 1.85 -3.12 13
س**** یکشنبه 13 خرداد 1403 21,000 (-0.56) 4.29 4.29 -1.43 13
و**** یکشنبه 13 خرداد 1403 23,200 (0.43) 1.51 -3.88 -6.03 13
د**** یکشنبه 13 خرداد 1403 18,400 (-0.21) -6.30 -7.93 -10.92 13
س**** یکشنبه 13 خرداد 1403 129,800 (-0.84) 1.31 1.12 -4.66 13
ب**** یکشنبه 13 خرداد 1403 4,571 (-1.74) 2.08 -3.17 -3.17 13
و**** یکشنبه 13 خرداد 1403 4,638 (-1.98) 1.32 -4.03 -4.03 13
ک**** یکشنبه 13 خرداد 1403 11,360 (1.97) 0.00 -8.36 -8.36 13
ف**** یکشنبه 13 خرداد 1403 7,000 (0.86) 0.57 -0.86 -3.29 13
ف**** یکشنبه 13 خرداد 1403 18,500 (-0.96) 1.41 -3.46 -3.46 13
غ**** یکشنبه 13 خرداد 1403 14,820 (-1.98) 2.56 -7.15 -7.15 13
د**** یکشنبه 13 خرداد 1403 79,700 (-1.6) 2.20 -5.33 -6.78 13
ه**** یکشنبه 13 خرداد 1403 19,960 (-0.05) 1.00 -3.51 -5.41 13
ز**** یکشنبه 13 خرداد 1403 17,450 (-1.96) 2.58 -0.29 -5.67 13
د**** یکشنبه 13 خرداد 1403 2,850 (-1.21) 2.46 -6.28 -6.28 13
پ**** یکشنبه 13 خرداد 1403 10,240 (-1.91) 2.15 -2.93 -3.03 13
ت**** یکشنبه 13 خرداد 1403 1,910 (-0.93) 1.99 0.58 -1.68 13
ش**** یکشنبه 13 خرداد 1403 2,699 (-0.62) 1.82 -1.30 -5.11 13
خ**** یکشنبه 13 خرداد 1403 5,330 (-1.47) 1.31 -6.38 -6.38 13
و**** یکشنبه 13 خرداد 1403 17,650 (-1.99) 0.06 -6.63 -6.63 13
د**** یکشنبه 13 خرداد 1403 824 (-1.9) 0.00 -0.12 -0.12 13
ف**** یکشنبه 13 خرداد 1403 13,230 (-0.45) 0.08 -2.19 -4.99 13
پ**** یکشنبه 13 خرداد 1403 59,300 (1.66) 1.01 0.34 -3.74 13
د**** یکشنبه 13 خرداد 1403 11,330 (-1.98) 2.47 -1.50 -1.50 13
ش**** یکشنبه 13 خرداد 1403 25,300 (0.39) 2.57 1.19 -2.96 13
غ**** یکشنبه 13 خرداد 1403 4,518 (-1.99) 4.01 -10.87 -10.87 13
ت**** یکشنبه 13 خرداد 1403 8,190 (0.73) 1.47 0.12 -3.42 13
ق**** یکشنبه 13 خرداد 1403 143,080 (-2) 1.73 -2.96 -6.77 13
گ**** یکشنبه 13 خرداد 1403 2,145 (-0.27) 2.24 -1.17 -6.39 13
د**** یکشنبه 13 خرداد 1403 38,410 (-0.44) 1.82 -2.00 -2.00 13
ت**** یکشنبه 13 خرداد 1403 14,970 (0) 1.87 0.80 -2.81 13

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.