فیلتر تشخیص سهام بنیادی نزدیک حمایت شش ماهه

شناسه: 37494396
%139
هشدار خرید

این فیلتر بیشتر برای پیداکردن نمادهای بنیادی طراحی نزدیک حمایت طراحی شده اما در عین حال با استفاده از این فیلتر می توانید نمادهای بنیادی که الان در وضعیت خوبی قرار دارند را پیدا کنید و سپس با بررسی وضعیت تکنیکال آن نماد برای خرید و معامله نماد مورد نظر تصمیم گیری کنید.
برای اینکه سهمی از این استراتژی روند سودآوری در تحلیل بنیادی عبور نماید باید دارای خصوصیت زیر باشد :
۱ – شرکت زیان ده نباشد . (حتما تولید سود یا سودآوری داشته باشد)
۲ – شرکت باید روند سود آوری مثبت و در حال افزایش داشته باشدبطوریکه سودآوری دوره آخر آن از دو دوره گذشته بیشتر باشد
انتخاب P/E نمیتواند به تنهایی کاربردی باشد . توجه داشته باشید که P/E هر سهم بهتر است با میانگین P/E گروه سهم مقایسه گردد.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ شنبه 4 بهمن 1399 تا چهارشنبه 8 آذر 1402 تعداد 17,540 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 138.88 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -11.73 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 69.07 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 91 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 84 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ح**** سه شنبه 7 آذر 1402 11,270 (-3.34) 0.00 0.00 0.00 1
ف**** سه شنبه 7 آذر 1402 4,083 (-0.12) 0.00 0.00 0.00 1
و**** سه شنبه 7 آذر 1402 1,279 (-2.14) 0.00 0.00 0.00 1
د**** سه شنبه 7 آذر 1402 2,756 (-2.06) 0.00 0.00 0.00 1
ش**** سه شنبه 7 آذر 1402 28,400 (-0.87) 0.00 0.00 0.00 1
ف**** سه شنبه 7 آذر 1402 5,060 (0.79) 0.00 0.00 0.00 1
غ**** سه شنبه 7 آذر 1402 12,300 (-4.35) 0.00 0.00 0.00 1
پ**** سه شنبه 7 آذر 1402 2,360 (0.98) 0.00 0.00 0.00 1
س**** سه شنبه 7 آذر 1402 80,200 (0.19) 0.00 0.00 0.00 1
ح**** سه شنبه 7 آذر 1402 3,134 (0.12) 0.00 0.00 0.00 1
ف**** سه شنبه 7 آذر 1402 3,190 (-4.57) 0.00 0.00 0.00 1
و**** سه شنبه 7 آذر 1402 2,065 (-0.62) 0.00 0.00 0.00 1
ا**** سه شنبه 7 آذر 1402 4,737 (-4.84) 0.00 0.00 0.00 1
ق**** سه شنبه 7 آذر 1402 88,700 (0.05) 0.00 0.00 0.00 1
ت**** سه شنبه 7 آذر 1402 7,780 (-0.89) 0.00 0.00 0.00 1
ت**** سه شنبه 7 آذر 1402 12,700 (-0.93) 0.00 0.00 0.00 1
س**** سه شنبه 7 آذر 1402 50,150 (-1.95) 0.00 0.00 0.00 1
و**** سه شنبه 7 آذر 1402 4,408 (-6.96) 0.00 0.00 0.00 1
ک**** سه شنبه 7 آذر 1402 17,730 (1.08) 0.00 0.00 0.00 1
د**** سه شنبه 7 آذر 1402 39,980 (-0.27) 0.00 0.00 0.00 1
ک**** سه شنبه 7 آذر 1402 5,090 (3.03) 0.00 0.00 0.00 1
د**** سه شنبه 7 آذر 1402 11,280 (-0.52) 0.00 0.00 0.00 1
س**** سه شنبه 7 آذر 1402 99,680 (-1.45) 0.00 0.00 0.00 1
ح**** سه شنبه 7 آذر 1402 5,010 (0.48) 0.00 0.00 0.00 1
ف**** سه شنبه 7 آذر 1402 3,353 (-0.26) 0.00 0.00 0.00 1
ک**** سه شنبه 7 آذر 1402 14,110 (-0.7) 0.00 0.00 0.00 1
س**** سه شنبه 7 آذر 1402 42,400 (-1.85) 0.00 0.00 0.00 1
ا**** سه شنبه 7 آذر 1402 5,300 (-0.56) 0.00 0.00 0.00 1
و**** سه شنبه 7 آذر 1402 10,620 (-2.92) 0.00 0.00 0.00 1
ش**** سه شنبه 7 آذر 1402 1,184 (0.16) 0.00 0.00 0.00 1
و**** سه شنبه 7 آذر 1402 24,700 (2.91) 0.00 0.00 0.00 1
د**** سه شنبه 7 آذر 1402 28,860 (-1.56) 0.00 0.00 0.00 1
د**** سه شنبه 7 آذر 1402 28,440 (0) 0.00 0.00 0.00 1
و**** سه شنبه 7 آذر 1402 25,700 (2.39) 0.00 0.00 0.00 1
ا**** سه شنبه 7 آذر 1402 24,900 (0.2) 0.00 0.00 0.00 1
س**** سه شنبه 7 آذر 1402 6,670 (-1.47) 0.00 0.00 0.00 1
ج**** سه شنبه 7 آذر 1402 40,320 (-0.81) 0.00 0.00 0.00 1
ق**** سه شنبه 7 آذر 1402 16,320 (0.43) 0.00 0.00 0.00 1
ف**** سه شنبه 7 آذر 1402 10,440 (0.96) 0.00 0.00 0.00 1
د**** سه شنبه 7 آذر 1402 106,700 (0.14) 0.00 0.00 0.00 1
ج**** سه شنبه 7 آذر 1402 5,410 (-2.87) 0.00 0.00 0.00 1
و**** سه شنبه 7 آذر 1402 1,850 (0.1) 0.00 0.00 0.00 1
ا**** سه شنبه 7 آذر 1402 2,960 (-1.82) 0.00 0.00 0.00 1
ش**** دوشنبه 6 آذر 1402 1,881 (1.02) 0.00 0.00 0.00 2
س**** دوشنبه 6 آذر 1402 80,000 (-0.23) 0.00 0.00 0.00 2
ا**** دوشنبه 6 آذر 1402 2,958 (-2.44) 0.00 0.00 0.00 2
ح**** دوشنبه 6 آذر 1402 11,380 (-3.55) 0.00 0.00 0.00 2
ف**** دوشنبه 6 آذر 1402 4,590 (0.28) 0.00 0.00 0.00 2
و**** دوشنبه 6 آذر 1402 1,291 (-0.61) 0.00 0.00 0.00 2
و**** دوشنبه 6 آذر 1402 8,100 (0.49) 0.00 0.00 0.00 2
ف**** دوشنبه 6 آذر 1402 5,010 (0.8) 0.00 0.00 0.00 2
ق**** دوشنبه 6 آذر 1402 16,240 (0) 0.00 0.00 0.00 2
س**** دوشنبه 6 آذر 1402 43,150 (-2.92) 0.00 0.00 0.00 2
ج**** دوشنبه 6 آذر 1402 5,560 (-2.79) 0.00 0.00 0.00 2
آ**** دوشنبه 6 آذر 1402 75,550 (0.06) 0.00 0.00 0.00 2
و**** دوشنبه 6 آذر 1402 10,680 (-2.99) 0.00 0.00 0.00 2
ک**** دوشنبه 6 آذر 1402 5,030 (-0.78) 0.00 0.00 0.00 2
و**** دوشنبه 6 آذر 1402 2,075 (-0.47) 0.00 0.00 0.00 2
د**** دوشنبه 6 آذر 1402 8,620 (-0.8) 0.00 0.00 0.00 2
ق**** دوشنبه 6 آذر 1402 89,350 (0.84) 0.00 0.00 0.00 2
د**** دوشنبه 6 آذر 1402 3,551 (0.31) 0.00 0.00 0.00 2
ش**** دوشنبه 6 آذر 1402 28,700 (-0.17) 0.00 0.00 0.00 2
ا**** دوشنبه 6 آذر 1402 5,270 (-1.67) 0.00 0.00 0.00 2
ا**** دوشنبه 6 آذر 1402 4,888 (-2.24) 0.00 0.00 0.00 2
ح**** دوشنبه 6 آذر 1402 3,110 (-1.55) 0.00 0.00 0.00 2
ش**** دوشنبه 6 آذر 1402 75,800 (0) 0.00 0.00 0.00 2
ف**** دوشنبه 6 آذر 1402 10,370 (0.29) 0.00 0.00 0.00 2
ف**** دوشنبه 6 آذر 1402 3,200 (-4.61) 0.00 0.00 0.00 2
ک**** دوشنبه 6 آذر 1402 17,420 (-0.68) 0.00 0.00 0.00 2
پ**** دوشنبه 6 آذر 1402 2,323 (-0.59) 0.00 0.00 0.00 2
س**** دوشنبه 6 آذر 1402 6,680 (-1.32) 0.00 0.00 0.00 2
و**** دوشنبه 6 آذر 1402 1,840 (-0.64) 0.00 0.00 0.00 2
د**** دوشنبه 6 آذر 1402 15,320 (-0.13) 0.00 0.00 0.00 2
ک**** دوشنبه 6 آذر 1402 14,290 (0.63) 0.00 0.00 0.00 2
ف**** دوشنبه 6 آذر 1402 3,350 (-1.55) 0.00 0.00 0.00 2
و**** دوشنبه 6 آذر 1402 24,550 (-2.38) 0.00 0.00 0.00 2
ف**** دوشنبه 6 آذر 1402 10,190 (0.39) 0.00 0.00 0.00 2
س**** دوشنبه 6 آذر 1402 102,530 (6.99) 0.00 0.00 0.00 2
ش**** دوشنبه 6 آذر 1402 1,185 (0.16) 0.00 0.00 0.00 2
و**** دوشنبه 6 آذر 1402 24,050 (2.99) 0.00 0.00 0.00 2
و**** دوشنبه 6 آذر 1402 1,280 (-2.88) 0.00 0.00 0.00 2
س**** دوشنبه 6 آذر 1402 50,250 (-1.95) 0.00 0.00 0.00 2
د**** دوشنبه 6 آذر 1402 103,650 (-2.67) 0.00 0.00 0.00 2
د**** دوشنبه 6 آذر 1402 39,650 (-1.17) 0.00 0.00 0.00 2
ف**** دوشنبه 6 آذر 1402 4,081 (-0.17) 0.00 0.00 0.00 2
ج**** دوشنبه 6 آذر 1402 40,570 (-1.98) 0.00 0.00 0.00 2
ت**** دوشنبه 6 آذر 1402 12,720 (-0.85) 0.00 0.00 0.00 2
ز**** دوشنبه 6 آذر 1402 122,000 (0.78) 0.00 0.00 0.00 2
د**** دوشنبه 6 آذر 1402 11,090 (1.93) 0.00 0.00 0.00 2
ت**** دوشنبه 6 آذر 1402 7,850 (0.12) 0.00 0.00 0.00 2
د**** دوشنبه 6 آذر 1402 28,900 (-0.68) 0.00 0.00 0.00 2
ح**** دوشنبه 6 آذر 1402 4,974 (-0.57) 0.00 0.00 0.00 2
ا**** دوشنبه 6 آذر 1402 24,650 (-0.8) 0.00 0.00 0.00 2
غ**** دوشنبه 6 آذر 1402 12,640 (-0.31) 0.00 0.00 0.00 2
ج**** یکشنبه 5 آذر 1402 5,600 (0) 1.79 -3.39 -3.39 3
و**** یکشنبه 5 آذر 1402 10,830 (-2.95) -1.20 -1.94 -1.94 3
س**** یکشنبه 5 آذر 1402 50,300 (-1.94) -0.10 -0.30 -0.30 3
م**** یکشنبه 5 آذر 1402 23,100 (-1.32) 0.00 0.00 0.00 3
پ**** یکشنبه 5 آذر 1402 2,327 (-0.68) 1.85 1.42 -1.12 3
ف**** یکشنبه 5 آذر 1402 10,350 (0.09) 1.74 0.87 -1.26 3
و**** یکشنبه 5 آذر 1402 23,300 (-2.91) 6.01 6.01 0.21 3
د**** یکشنبه 5 آذر 1402 11,170 (4.98) 3.40 0.98 -5.55 3
ر**** یکشنبه 5 آذر 1402 5,210 (0) 4.22 0.96 -1.15 3
ز**** یکشنبه 5 آذر 1402 121,100 (0.33) 2.85 2.64 -0.04 3
ا**** یکشنبه 5 آذر 1402 5,320 (-1.11) 1.13 -0.38 -1.32 3
ش**** یکشنبه 5 آذر 1402 1,862 (0.37) 2.31 0.91 -0.54 3
و**** یکشنبه 5 آذر 1402 1,290 (-1.22) 2.71 2.25 -1.63 3
س**** یکشنبه 5 آذر 1402 44,200 (-1.99) 0.34 -4.07 -5.09 3
ک**** یکشنبه 5 آذر 1402 19,600 (1.13) 4.54 4.54 -0.20 3
غ**** یکشنبه 5 آذر 1402 12,870 (4.97) 3.42 -4.43 -4.90 3
د**** یکشنبه 5 آذر 1402 3,522 (-1.06) 5.00 4.46 0.09 3
ا**** یکشنبه 5 آذر 1402 5,008 (0.16) 1.24 -5.41 -5.55 3
ق**** یکشنبه 5 آذر 1402 16,170 (-4.93) 1.36 0.93 -1.36 3
و**** یکشنبه 5 آذر 1402 8,070 (-2.18) 1.86 0.74 -0.25 3
ب**** یکشنبه 5 آذر 1402 17,930 (-2.44) 2.06 -0.17 -1.67 3
ج**** یکشنبه 5 آذر 1402 41,410 (0) 0.87 -2.63 -2.92 3
ف**** یکشنبه 5 آذر 1402 4,562 (-0.37) 4.56 1.93 -0.94 3
و**** یکشنبه 5 آذر 1402 6,420 (2.88) 4.36 4.36 0.78 3
د**** یکشنبه 5 آذر 1402 40,020 (-0.59) 1.17 -0.10 -2.77 3
ف**** یکشنبه 5 آذر 1402 10,120 (-0.39) 1.48 0.40 -0.20 3
ش**** یکشنبه 5 آذر 1402 28,500 (-1.04) 2.28 -0.35 -1.40 3
ف**** یکشنبه 5 آذر 1402 4,980 (-0.2) 2.61 1.61 -0.60 3
و**** یکشنبه 5 آذر 1402 1,293 (-2.34) 0.46 -1.08 -1.93 3
و**** یکشنبه 5 آذر 1402 1,845 (0) 0.98 0.27 -1.08 3
غ**** یکشنبه 5 آذر 1402 9,620 (-0.31) 7.59 4.89 1.98 3
ت**** یکشنبه 5 آذر 1402 12,770 (-0.85) 1.49 -0.55 -1.17 3
ف**** یکشنبه 5 آذر 1402 3,383 (-1.08) 1.48 -0.89 -2.42 3
س**** یکشنبه 5 آذر 1402 80,000 (0.01) 1.99 0.25 -0.14 3
س**** یکشنبه 5 آذر 1402 94,450 (-3.96) 12.23 5.54 -2.70 3
ک**** یکشنبه 5 آذر 1402 5,130 (-0.77) 0.78 -0.78 -4.48 3
ق**** یکشنبه 5 آذر 1402 91,100 (2.87) 0.16 -2.63 -5.60 3
د**** یکشنبه 5 آذر 1402 8,610 (-1.14) 2.09 0.70 -1.05 3
و**** یکشنبه 5 آذر 1402 24,450 (-2.97) 5.73 5.11 -0.41 3
ح**** یکشنبه 5 آذر 1402 3,172 (1.69) 0.88 -1.20 -2.43 3
ک**** یکشنبه 5 آذر 1402 17,510 (-0.22) 2.11 1.26 -1.14 3
آ**** یکشنبه 5 آذر 1402 75,450 (0.26) 1.72 0.99 -0.60 3
س**** یکشنبه 5 آذر 1402 42,000 (0.59) 2.38 -1.55 -1.55 3
ت**** یکشنبه 5 آذر 1402 7,900 (2.59) 1.27 -1.52 -2.53 3
ک**** یکشنبه 5 آذر 1402 14,250 (0.7) 1.89 -0.98 -1.75 3
ف**** یکشنبه 5 آذر 1402 3,229 (-4.04) 1.52 -1.21 -3.72 3
ح**** یکشنبه 5 آذر 1402 5,009 (1.58) 1.82 0.02 -1.58 3
ش**** یکشنبه 5 آذر 1402 75,900 (0.19) 0.79 -0.13 -0.40 3
د**** یکشنبه 5 آذر 1402 28,900 (-1.6) 3.81 -0.14 -1.04 3
ف**** یکشنبه 5 آذر 1402 4,090 (-0.14) 1.05 -0.17 -0.49 3
ح**** یکشنبه 5 آذر 1402 11,660 (-1.27) 1.20 -3.34 -3.52 3
ف**** شنبه 4 آذر 1402 4,584 (0.74) 4.06 0.13 -2.05 4
ر**** شنبه 4 آذر 1402 14,500 (3.42) 4.55 1.86 -1.72 4
و**** شنبه 4 آذر 1402 8,180 (-1.91) 0.61 -0.98 -2.08 4
ا**** شنبه 4 آذر 1402 5,059 (1.22) 0.22 -3.38 -3.42 4
ج**** شنبه 4 آذر 1402 40,980 (-1.13) 3.10 -1.00 -1.27 4
د**** شنبه 4 آذر 1402 10,650 (-4.14) 7.23 4.13 -3.57 4
د**** شنبه 4 آذر 1402 39,910 (-1.65) 1.45 -0.65 -2.28 4
پ**** شنبه 4 آذر 1402 2,338 (-0.51) 1.20 -0.64 -1.54 4
س**** شنبه 4 آذر 1402 97,390 (-4.61) 5.28 5.28 -5.64 4
و**** شنبه 4 آذر 1402 1,301 (-1.81) 0.69 -1.61 -1.69 4
ک**** شنبه 4 آذر 1402 5,120 (-3.93) 5.27 -1.76 -4.30 4
ت**** شنبه 4 آذر 1402 7,640 (-0.77) 4.71 2.75 0.52 4
د**** شنبه 4 آذر 1402 8,620 (-2.48) 3.13 0.00 -1.28 4
ش**** شنبه 4 آذر 1402 28,950 (-0.51) 1.55 -0.86 -2.94 4
و**** شنبه 4 آذر 1402 23,900 (-2.84) 0.63 0.63 -2.51 4
آ**** شنبه 4 آذر 1402 75,050 (-0.46) 1.27 0.67 0.27 4
م**** شنبه 4 آذر 1402 23,400 (0.08) 1.28 -1.28 -1.32 4
و**** شنبه 4 آذر 1402 1,845 (0) 1.14 -0.27 -0.70 4
ف**** شنبه 4 آذر 1402 4,098 (-0.29) 1.07 -0.41 -0.66 4
د**** شنبه 4 آذر 1402 3,540 (-1.58) 1.69 0.31 -0.65 4
س**** شنبه 4 آذر 1402 45,150 (2.96) 1.77 -4.43 -4.43 4
ک**** شنبه 4 آذر 1402 2,566 (-1.49) 3.27 0.08 0.08 4
د**** شنبه 4 آذر 1402 28,850 (-1.87) 3.99 0.17 -0.83 4
ف**** شنبه 4 آذر 1402 10,380 (0.28) 0.48 -0.10 -0.77 4
ح**** شنبه 4 آذر 1402 4,975 (1.11) 2.51 -0.02 -2.43 4
س**** شنبه 4 آذر 1402 6,610 (-2.5) 2.57 1.06 -0.15 4
ت**** شنبه 4 آذر 1402 12,880 (-0.07) 0.93 -1.24 -2.02 4
و**** شنبه 4 آذر 1402 24,550 (-2.96) 0.41 0.00 -0.61 4
ف**** شنبه 4 آذر 1402 10,140 (-0.29) 2.07 0.49 -0.69 4
و**** شنبه 4 آذر 1402 10,920 (-2.84) -0.73 -2.20 -2.20 4
و**** شنبه 4 آذر 1402 6,210 (-0.79) 5.15 4.67 1.13 4
ح**** شنبه 4 آذر 1402 60,350 (-1.62) 2.32 1.24 -0.99 4
ا**** شنبه 4 آذر 1402 24,600 (-1) 2.64 0.20 -0.20 4
ش**** شنبه 4 آذر 1402 1,863 (-1.16) 2.25 0.97 -0.81 4
ش**** شنبه 4 آذر 1402 2,310 (-0.73) 8.18 4.55 0.04 4
ج**** شنبه 4 آذر 1402 5,600 (-2.94) 2.86 -0.71 -0.89 4
غ**** شنبه 4 آذر 1402 9,650 (-3.78) 4.97 4.97 -1.45 4
د**** شنبه 4 آذر 1402 103,350 (-2.95) 5.47 0.29 0.29 4
س**** شنبه 4 آذر 1402 79,930 (0) 2.08 0.09 -0.10 4
ف**** شنبه 4 آذر 1402 4,960 (-0.99) 3.02 1.01 -0.40 4
ک**** شنبه 4 آذر 1402 14,120 (-0.56) 2.83 1.20 -0.85 4
د**** شنبه 4 آذر 1402 15,300 (0.26) 2.16 0.13 0.07 4
ک**** شنبه 4 آذر 1402 19,310 (-0.41) 4.19 4.19 -0.31 4
ف**** شنبه 4 آذر 1402 3,227 (-4.32) 1.58 -0.84 -1.08 4
ش**** شنبه 4 آذر 1402 5,730 (-3.69) 15.18 11.17 1.05 4
ح**** شنبه 4 آذر 1402 11,600 (-2.52) 1.72 -1.90 -2.07 4
ش**** شنبه 4 آذر 1402 76,000 (0.33) 0.66 -0.26 -1.05 4
غ**** شنبه 4 آذر 1402 12,090 (-2.34) 10.09 4.55 -0.08 4
ق**** شنبه 4 آذر 1402 16,910 (3.42) 0.41 -3.96 -5.68 4
ک**** شنبه 4 آذر 1402 17,280 (-1.98) 3.30 0.81 0.52 4
ف**** شنبه 4 آذر 1402 3,410 (-0.43) 3.90 -1.76 -2.64 4
ز**** شنبه 4 آذر 1402 121,200 (0.45) 1.20 0.66 -0.41 4
س**** شنبه 4 آذر 1402 50,350 (-1.94) -0.10 -0.20 -0.20 4
ش**** شنبه 4 آذر 1402 1,177 (-0.59) 1.87 0.68 -0.34 4
ف**** چهارشنبه 1 آذر 1402 4,650 (1.68) 2.58 -1.29 -3.87 7
و**** چهارشنبه 1 آذر 1402 1,350 (1.65) -0.74 -5.19 -5.26 7
و**** چهارشنبه 1 آذر 1402 11,320 (-1.73) 0.53 -5.65 -5.65 7
ف**** چهارشنبه 1 آذر 1402 3,259 (-3.57) 0.58 -1.81 -2.06 7
د**** چهارشنبه 1 آذر 1402 15,310 (0.78) 2.09 0.07 -2.55 7
د**** چهارشنبه 1 آذر 1402 29,100 (-2.05) 3.09 -0.69 -2.37 7
س**** چهارشنبه 1 آذر 1402 101,690 (-2.03) 1.68 0.83 -9.63 7
ا**** چهارشنبه 1 آذر 1402 5,005 (1.19) 2.08 -2.34 -2.38 7
ف**** چهارشنبه 1 آذر 1402 4,109 (0.14) 1.22 -0.68 -0.95 7
د**** چهارشنبه 1 آذر 1402 12,480 (-2.95) 2.32 -0.40 -0.40 7
ح**** چهارشنبه 1 آذر 1402 3,141 (0.09) 3.47 -0.99 -1.24 7
و**** چهارشنبه 1 آذر 1402 8,330 (-0.35) 2.28 -2.76 -3.84 7
غ**** چهارشنبه 1 آذر 1402 4,200 (0.62) 11.69 11.69 -1.19 7
و**** چهارشنبه 1 آذر 1402 24,800 (-1.19) -0.81 -3.02 -6.05 7
د**** چهارشنبه 1 آذر 1402 105,000 (-1.5) 3.81 -1.29 -1.57 7
ف**** چهارشنبه 1 آذر 1402 4,970 (-1.38) 2.82 0.80 -0.60 7
ج**** چهارشنبه 1 آذر 1402 41,260 (-0.48) 2.40 -1.67 -1.94 7
ش**** چهارشنبه 1 آذر 1402 5,950 (0.16) 10.92 7.06 -3.70 7
ر**** چهارشنبه 1 آذر 1402 8,810 (0.34) 9.88 9.65 -2.38 7
پ**** چهارشنبه 1 آذر 1402 2,347 (-0.25) 0.81 -1.02 -1.92 7
ق**** چهارشنبه 1 آذر 1402 16,740 (4.95) 2.51 -2.99 -4.72 7
ف**** چهارشنبه 1 آذر 1402 49,100 (-1.99) 5.91 5.91 -1.93 7
غ**** چهارشنبه 1 آذر 1402 12,250 (-0.56) 8.65 3.18 -1.39 7
ق**** چهارشنبه 1 آذر 1402 9,740 (2.95) 3.18 3.18 1.03 7
ش**** چهارشنبه 1 آذر 1402 76,050 (0.46) 0.59 -0.33 -1.45 7
ر**** چهارشنبه 1 آذر 1402 14,090 (0.28) 7.59 4.83 -1.70 7
و**** چهارشنبه 1 آذر 1402 6,230 (-0.95) 4.82 4.33 -0.80 7
و**** چهارشنبه 1 آذر 1402 12,200 (-3.17) 8.11 1.31 0.25 7
ک**** چهارشنبه 1 آذر 1402 14,100 (-2.28) 2.98 1.35 -0.71 7
خ**** چهارشنبه 1 آذر 1402 16,090 (0.37) 7.77 7.77 -1.06 7
و**** چهارشنبه 1 آذر 1402 1,838 (0.43) 1.63 0.11 -0.76 7
د**** چهارشنبه 1 آذر 1402 9,200 (0.21) 8.48 5.22 0.00 7
غ**** چهارشنبه 1 آذر 1402 9,020 (-0.66) 7.10 7.10 -2.22 7
غ**** چهارشنبه 1 آذر 1402 3,026 (-0.98) 5.02 1.75 -3.50 7
ک**** چهارشنبه 1 آذر 1402 5,430 (-2.16) 1.29 -7.37 -9.76 7
ش**** چهارشنبه 1 آذر 1402 28,900 (-0.17) 3.11 -0.69 -2.77 7
ز**** چهارشنبه 1 آذر 1402 120,000 (0.25) 2.21 1.67 0.00 7
و**** چهارشنبه 1 آذر 1402 24,600 (-2.95) 2.03 -0.20 -0.81 7
د**** چهارشنبه 1 آذر 1402 11,000 (-4.76) 3.82 0.82 -6.64 7
ت**** چهارشنبه 1 آذر 1402 12,870 (0.07) 1.01 -1.17 -1.94 7
آ**** چهارشنبه 1 آذر 1402 75,450 (0.86) 0.73 0.13 -0.99 7
ش**** چهارشنبه 1 آذر 1402 1,184 (0) 1.27 0.08 -1.01 7
غ**** چهارشنبه 1 آذر 1402 3,513 (1.23) 13.29 9.02 0.77 7
و**** چهارشنبه 1 آذر 1402 17,330 (-0.11) 2.08 0.12 -2.19 7
د**** چهارشنبه 1 آذر 1402 40,100 (-1.4) 0.97 -1.12 -2.74 7
ش**** چهارشنبه 1 آذر 1402 2,330 (-0.25) 7.25 3.65 -1.29 7
ک**** چهارشنبه 1 آذر 1402 2,604 (0) 1.77 -1.38 -1.46 7
س**** چهارشنبه 1 آذر 1402 44,100 (-1.78) 4.20 -2.15 -2.15 7
ف**** چهارشنبه 1 آذر 1402 10,400 (0.67) 0.58 -0.29 -0.96 7
ج**** چهارشنبه 1 آذر 1402 5,770 (-2.86) -0.17 -3.64 -3.81 7
د**** چهارشنبه 1 آذر 1402 2,919 (-0.44) 1.71 -4.42 -4.42 7
س**** چهارشنبه 1 آذر 1402 79,900 (-0.03) 2.12 0.13 -0.73 7
ف**** چهارشنبه 1 آذر 1402 10,140 (-0.29) 2.07 0.49 -1.28 7
ک**** چهارشنبه 1 آذر 1402 17,420 (-1.24) 2.47 0.00 -1.03 7
د**** چهارشنبه 1 آذر 1402 3,570 (-0.47) 1.74 -0.53 -1.48 7
م**** چهارشنبه 1 آذر 1402 23,670 (0.89) 1.39 -2.41 -2.45 7
خ**** سه شنبه 30 آبان 1402 4,600 (-0.73) 18.04 13.91 2.39 8
د**** سه شنبه 30 آبان 1402 40,850 (0.17) 0.37 -1.66 -4.75 8
غ**** سه شنبه 30 آبان 1402 12,740 (0.71) 5.65 4.00 0.00 8
ق**** سه شنبه 30 آبان 1402 16,370 (-0.06) 4.83 -1.71 -2.81 8
غ**** سه شنبه 30 آبان 1402 3,518 (1.23) 13.13 6.99 -0.14 8
ش**** سه شنبه 30 آبان 1402 28,500 (0.17) 4.56 1.05 -1.40 8
د**** سه شنبه 30 آبان 1402 29,310 (-1.57) 2.35 -0.38 -3.07 8
ک**** سه شنبه 30 آبان 1402 54,890 (0.16) 3.46 2.02 -0.42 8
خ**** سه شنبه 30 آبان 1402 16,100 (-0.24) 13.60 8.39 -1.12 8
ک**** سه شنبه 30 آبان 1402 14,730 (-0.33) -0.14 -2.58 -4.96 8
غ**** سه شنبه 30 آبان 1402 12,490 (0.32) 6.57 -0.88 -3.28 8
ف**** سه شنبه 30 آبان 1402 10,370 (0.38) 2.22 2.03 -1.45 8
س**** سه شنبه 30 آبان 1402 79,520 (-0.71) 3.04 1.19 -0.25 8
و**** سه شنبه 30 آبان 1402 17,270 (0.17) 4.05 1.27 -1.85 8
غ**** سه شنبه 30 آبان 1402 10,460 (-2.6) 7.27 5.16 0.19 8
س**** سه شنبه 30 آبان 1402 103,600 (-2.24) 2.32 -3.99 -11.29 8
آ**** سه شنبه 30 آبان 1402 74,500 (0) 4.03 3.69 0.00 8
د**** سه شنبه 30 آبان 1402 105,800 (-0.93) 3.02 0.19 -2.32 8
ج**** سه شنبه 30 آبان 1402 41,300 (-0.64) 2.30 -2.45 -2.69 8
م**** سه شنبه 30 آبان 1402 23,150 (-1.57) 3.67 -0.22 -0.69 8
م**** سه شنبه 30 آبان 1402 158,000 (0.79) 2.82 0.51 -1.55 8
د**** سه شنبه 30 آبان 1402 12,510 (-2.94) 2.08 -0.40 -3.60 8
د**** سه شنبه 30 آبان 1402 27,180 (-0.65) 11.52 11.52 0.04 8
و**** سه شنبه 30 آبان 1402 6,260 (0.96) 10.06 10.06 -1.28 8
و**** سه شنبه 30 آبان 1402 1,312 (-1.27) 2.90 -1.98 -3.35 8
س**** سه شنبه 30 آبان 1402 44,850 (-2.92) 2.45 -6.13 -6.58 8
د**** سه شنبه 30 آبان 1402 9,040 (0) 10.40 8.30 -0.44 8
ف**** سه شنبه 30 آبان 1402 3,244 (-4.22) 1.39 -0.12 -4.16 8
د**** سه شنبه 30 آبان 1402 3,000 (1.48) -0.70 -4.67 -8.33 8
غ**** سه شنبه 30 آبان 1402 8,990 (0.11) 8.90 7.34 -1.89 8
ا**** سه شنبه 30 آبان 1402 4,841 (1.57) 5.54 -2.15 -7.04 8
ه**** سه شنبه 30 آبان 1402 26,950 (-0.18) 9.83 9.65 0.19 8
و**** سه شنبه 30 آبان 1402 8,420 (-0.11) 1.19 -1.07 -4.87 8
ا**** سه شنبه 30 آبان 1402 24,750 (-0.6) 2.02 0.00 -2.22 8
ف**** سه شنبه 30 آبان 1402 10,200 (0.09) 1.96 1.96 -1.86 8
س**** سه شنبه 30 آبان 1402 6,640 (-2.92) 3.01 -0.60 -1.36 8
غ**** سه شنبه 30 آبان 1402 11,160 (-1.32) 18.82 17.29 -2.24 8
ب**** سه شنبه 30 آبان 1402 5,140 (0.39) 8.75 6.61 -0.78 8
د**** سه شنبه 30 آبان 1402 3,569 (-0.5) 4.37 2.33 -1.46 8
د**** سه شنبه 30 آبان 1402 15,280 (0.52) 3.40 2.36 -2.36 8
غ**** سه شنبه 30 آبان 1402 3,032 (-1.46) 4.82 1.09 -3.69 8
ش**** سه شنبه 30 آبان 1402 75,400 (-0.46) 1.46 0.73 -0.60 8
ز**** سه شنبه 30 آبان 1402 119,950 (-0.24) 4.88 4.46 -0.17 8
ش**** سه شنبه 30 آبان 1402 1,176 (0.34) 3.49 1.79 -0.34 8
غ**** سه شنبه 30 آبان 1402 4,169 (0.04) 14.39 9.64 -0.82 8

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.