فیلتر سیگنال خرید شامل ترکیب اندیکاتورهای MFI + RSI + Stochastic + ورود پول هوشمند

شناسه: 37746124
%33
هشدار خرید

هشدار خرید اندیکاتور استوکاستیک Stochastic و اشباع فروش RSI و نیز ورود پول هوشمند در نظر گرفته شده است. ضمنا مرتب سازی نتیجه فیلتر بر اساس شاخص پول هوشمند 10 روزه تنظیم شده است.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ یکشنبه 18 آبان 1399 تا چهارشنبه 6 بهمن 1400 تعداد 1,114 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 32.26 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -24.11 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و -15.46 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 83 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 72 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
و**** سه شنبه 5 بهمن 1400 2,672 (-0.4) 0.00 0.00 0.00 1
ب**** سه شنبه 5 بهمن 1400 7,740 (-3.49) 0.00 0.00 0.00 1
ل**** سه شنبه 5 بهمن 1400 32,000 (-3.9) 0.00 0.00 0.00 1
و**** سه شنبه 5 بهمن 1400 32,200 (2.87) 0.00 0.00 0.00 1
و**** سه شنبه 5 بهمن 1400 5,400 (-2.35) 0.00 0.00 0.00 1
پ**** سه شنبه 5 بهمن 1400 1,870 (0.21) 0.00 0.00 0.00 1
ب**** دوشنبه 4 بهمن 1400 62,960 (0.14) 3.46 3.46 -3.11 2
و**** دوشنبه 4 بهمن 1400 1,600 (-0.06) -0.38 -4.38 -5.88 2
د**** دوشنبه 4 بهمن 1400 5,850 (-4.72) 0.34 -3.59 -3.59 2
و**** دوشنبه 4 بهمن 1400 394 (-3.43) -0.25 -2.03 -2.54 2
ک**** دوشنبه 4 بهمن 1400 76,900 (1.25) 6.50 3.38 -3.51 2
ب**** دوشنبه 4 بهمن 1400 2,669 (-3.5) 0.79 -2.81 -2.81 2
ح**** دوشنبه 4 بهمن 1400 1,966 (-1.74) 2.54 -3.87 -4.78 2
گ**** دوشنبه 4 بهمن 1400 1,256 (0.39) -0.40 -5.73 -5.97 2
غ**** دوشنبه 4 بهمن 1400 1,725 (-4.06) 3.59 -2.49 -2.49 2
و**** دوشنبه 4 بهمن 1400 390 (3.17) -0.51 -5.13 -8.21 2
ک**** دوشنبه 4 بهمن 1400 10,550 (-1.03) 2.18 0.00 -3.41 2
س**** دوشنبه 4 بهمن 1400 4,598 (-0.79) 3.09 -2.17 -4.55 2
ف**** دوشنبه 4 بهمن 1400 855 (0.58) 1.64 -4.80 -6.08 2
خ**** دوشنبه 4 بهمن 1400 5,810 (-3.48) 4.65 -2.07 -2.07 2
ا**** دوشنبه 4 بهمن 1400 10,230 (0.09) 1.56 0.20 -2.93 2
ث**** دوشنبه 4 بهمن 1400 1,253 (0.32) 0.80 -3.43 -4.39 2
ث**** دوشنبه 4 بهمن 1400 1,292 (-2.71) 2.55 -2.09 -4.41 2
ب**** دوشنبه 4 بهمن 1400 12,420 (-3.42) 1.05 -1.05 -2.17 2
و**** یکشنبه 3 بهمن 1400 13,790 (0.65) 0.29 -5.22 -5.73 3
و**** یکشنبه 3 بهمن 1400 31,950 (0) 0.78 0.78 -4.85 3
پ**** یکشنبه 3 بهمن 1400 4,650 (-3.32) 3.87 -5.08 -5.08 3
ا**** شنبه 2 بهمن 1400 10,460 (4.91) 1.15 -2.01 -6.41 4
ش**** شنبه 2 بهمن 1400 23,800 (2.8) 3.57 -4.20 -6.09 4
ت**** شنبه 2 بهمن 1400 3,150 (-3.64) 2.03 -7.33 -7.33 4
ف**** شنبه 2 بهمن 1400 15,000 (-3.78) 5.47 -2.93 -5.27 4
ب**** شنبه 2 بهمن 1400 14,180 (-1.25) 3.95 -2.33 -2.33 4
ک**** چهارشنبه 29 دی 1400 11,150 (0.26) 2.24 -5.38 -8.61 7
د**** چهارشنبه 29 دی 1400 2,306 (-4.19) 1.43 -3.64 -3.64 7
و**** چهارشنبه 29 دی 1400 1,959 (-2.44) 3.62 -3.01 -5.77 7
ک**** چهارشنبه 29 دی 1400 1,518 (-0.32) -0.20 -8.76 -8.76 7
و**** چهارشنبه 29 دی 1400 8,540 (-1.95) 3.63 -7.26 -7.96 7
چ**** چهارشنبه 29 دی 1400 1,971 (-2.03) 2.49 -11.97 -11.97 7
گ**** چهارشنبه 29 دی 1400 1,320 (2.56) 2.95 -10.30 -10.53 7
ف**** چهارشنبه 29 دی 1400 1,269 (0.31) 2.36 -10.17 -11.66 7
پ**** چهارشنبه 29 دی 1400 4,750 (-2.66) 1.89 -7.07 -7.07 7
ش**** چهارشنبه 29 دی 1400 10,470 (1.74) 0.10 -9.46 -9.46 7
غ**** چهارشنبه 29 دی 1400 7,880 (-2.71) 5.96 -6.47 -6.47 7
ف**** چهارشنبه 29 دی 1400 13,970 (-0.49) 3.08 -11.24 -11.24 7
د**** چهارشنبه 29 دی 1400 6,670 (0.45) 3.15 -15.44 -15.44 7
ث**** چهارشنبه 29 دی 1400 8,180 (-2.73) 3.30 -14.67 -14.67 7
ث**** سه شنبه 28 دی 1400 1,282 (-2.65) 1.40 -5.62 -6.55 8
و**** سه شنبه 28 دی 1400 3,100 (-4.02) 6.45 -3.00 -3.84 8
و**** سه شنبه 28 دی 1400 2,264 (-3.41) 5.08 -6.71 -6.71 8
ش**** سه شنبه 28 دی 1400 3,470 (-2.41) 13.37 9.51 -0.20 8
خ**** دوشنبه 27 دی 1400 6,390 (-0.31) 1.41 -12.36 -12.36 9
و**** دوشنبه 27 دی 1400 16,900 (-1.85) 8.82 1.36 -1.66 9
ف**** دوشنبه 27 دی 1400 16,560 (-3.55) 0.00 -10.75 -10.75 9
گ**** یکشنبه 26 دی 1400 1,351 (-1.6) 1.78 -12.36 -12.58 10
د**** یکشنبه 26 دی 1400 16,490 (-3.56) 6.67 -10.55 -10.55 10
و**** یکشنبه 26 دی 1400 8,190 (-1.08) 6.23 -3.05 -3.05 10
ف**** شنبه 25 دی 1400 5,130 (-0.38) 0.00 0.00 0.00 11
ف**** شنبه 25 دی 1400 29,150 (1.03) 8.06 3.60 -5.49 11
ث**** چهارشنبه 22 دی 1400 12,600 (-1.94) 0.08 -11.83 -11.83 14
ت**** سه شنبه 21 دی 1400 2,503 (1.25) 1.08 -19.10 -19.10 15
و**** سه شنبه 21 دی 1400 8,660 (-2.14) 1.50 -8.31 -8.31 15
ش**** سه شنبه 21 دی 1400 5,650 (0.89) 1.24 -25.40 -25.40 15
ش**** دوشنبه 20 دی 1400 11,280 (-0.7) 1.95 -15.96 -15.96 16
خ**** یکشنبه 19 دی 1400 6,560 (2.98) 15.40 2.13 2.13 17
ث**** چهارشنبه 15 دی 1400 13,448 (-0.37) 1.87 -17.39 -17.39 21
ث**** چهارشنبه 15 دی 1400 3,900 (1.35) 4.41 -1.97 -2.44 21
ث**** شنبه 11 دی 1400 3,918 (1.97) 3.93 -2.42 -3.01 25
و**** سه شنبه 7 دی 1400 3,166 (2.99) 10.99 -15.60 -17.78 29
ث**** دوشنبه 6 دی 1400 3,853 (-0.82) 5.68 -0.78 -2.10 30
و**** دوشنبه 6 دی 1400 7,162 (-22.1) 1.58 -7.57 -11.76 30
و**** دوشنبه 6 دی 1400 4,182 (-2.28) 2.56 -21.81 -23.31 30
و**** دوشنبه 6 دی 1400 2,611 (-2.97) 12.56 11.34 -2.53 30
و**** یکشنبه 5 دی 1400 2,286 (1.96) 11.11 -0.66 -3.02 31
پ**** شنبه 4 دی 1400 7,099 (2.17) 4.80 -12.80 -12.95 32
ف**** چهارشنبه 1 دی 1400 1,961 (4.97) 13.62 -31.00 -31.06 35
ث**** سه شنبه 30 آذر 1400 4,000 (-0.17) 1.80 -4.42 -5.70 36
س**** سه شنبه 30 آذر 1400 26,360 (0.19) 19.42 -22.38 -22.38 36
گ**** سه شنبه 30 آذر 1400 10,825 (3.44) 23.33 -6.05 -6.05 36
و**** سه شنبه 30 آذر 1400 2,315 (2.98) 9.76 -14.56 -16.20 36
خ**** سه شنبه 30 آذر 1400 2,907 (4.98) 15.17 -22.36 -22.36 36
ث**** سه شنبه 30 آذر 1400 5,889 (1.39) 10.36 -12.38 -12.38 36
ف**** سه شنبه 30 آذر 1400 12,200 (0.9) 10.98 -11.48 -11.48 36
ک**** سه شنبه 30 آذر 1400 7,060 (4.9) 16.01 -10.06 -14.02 36
خ**** سه شنبه 30 آذر 1400 11,220 (4.95) 18.54 -23.53 -23.53 36
و**** سه شنبه 30 آذر 1400 1,744 (0) 11.18 1.83 -2.52 36
غ**** سه شنبه 30 آذر 1400 2,569 (4.98) 11.72 -14.36 -18.10 36
س**** سه شنبه 30 آذر 1400 5,110 (1.59) 13.31 -11.98 -14.11 36
س**** دوشنبه 29 آذر 1400 24,390 (1.83) 11.07 -12.75 -12.75 37
پ**** دوشنبه 29 آذر 1400 5,230 (1.55) 10.33 -15.60 -15.60 37
ح**** دوشنبه 29 آذر 1400 2,213 (-1.77) 17.62 -14.60 -15.41 37
ف**** دوشنبه 29 آذر 1400 16,450 (1.41) 17.20 -17.87 -17.87 37
ک**** دوشنبه 29 آذر 1400 6,830 (0.14) 16.84 -1.46 -3.95 37
ج**** دوشنبه 29 آذر 1400 2,140 (-0.32) 18.22 9.02 -1.59 37
ت**** دوشنبه 29 آذر 1400 6,500 (-1.21) 8.31 -13.08 -13.08 37
غ**** دوشنبه 29 آذر 1400 4,880 (-0.81) 21.93 -25.10 -25.10 37
ق**** دوشنبه 29 آذر 1400 21,360 (1.61) 23.36 11.80 -4.26 37
ک**** دوشنبه 29 آذر 1400 13,010 (-1.81) 11.61 -7.23 -7.23 37
ق**** دوشنبه 29 آذر 1400 8,190 (-1.08) 30.04 23.44 -7.81 37
و**** دوشنبه 29 آذر 1400 2,670 (-2.69) 20.94 -1.12 -8.20 37
و**** دوشنبه 29 آذر 1400 6,980 (2.49) 17.34 -24.50 -25.21 37
و**** دوشنبه 29 آذر 1400 4,670 (0.95) 18.61 -11.18 -11.18 37
غ**** دوشنبه 29 آذر 1400 1,956 (-1.21) 15.29 -14.01 -14.01 37
ز**** دوشنبه 29 آذر 1400 13,010 (-0.07) 20.29 -6.46 -8.07 37
د**** یکشنبه 28 آذر 1400 7,700 (-3.26) 21.04 10.39 -2.47 38
غ**** شنبه 27 آذر 1400 2,331 (5) 23.12 -5.62 -9.74 39
ح**** شنبه 27 آذر 1400 3,540 (0.14) 21.44 -11.55 -11.86 39
غ**** شنبه 27 آذر 1400 12,619 (1.56) 36.86 5.40 -2.52 39
س**** شنبه 27 آذر 1400 21,010 (-0.14) 9.33 -0.95 -4.62 39
س**** شنبه 27 آذر 1400 6,610 (1.38) 18.91 2.87 -4.69 39
ت**** شنبه 27 آذر 1400 7,550 (0.18) 16.16 -8.34 -15.50 39
خ**** شنبه 27 آذر 1400 141 (2.91) 697.16 690.07 2.84 39
ک**** شنبه 27 آذر 1400 13,630 (4.92) 6.53 -11.45 -11.45 39
غ**** شنبه 27 آذر 1400 4,970 (-1.6) 12.66 -7.85 -7.85 39
د**** شنبه 27 آذر 1400 7,181 (-0.48) 19.62 -21.46 -21.46 39
ک**** شنبه 27 آذر 1400 5,790 (4.89) 1.90 -39.84 -39.84 39
د**** چهارشنبه 24 آذر 1400 6,593 (-0.13) 25.59 -1.11 -4.44 42
ت**** چهارشنبه 24 آذر 1400 17,980 (-2.17) 7.90 -4.62 -4.73 42
ح**** چهارشنبه 24 آذر 1400 4,049 (-1.74) 31.22 15.58 -2.42 42
و**** چهارشنبه 24 آذر 1400 2,858 (-4.25) 12.98 -7.63 -14.24 42
چ**** چهارشنبه 24 آذر 1400 2,189 (-1.08) 15.67 -20.74 -20.74 42
آ**** چهارشنبه 24 آذر 1400 8,780 (-0.79) 20.62 -1.82 -4.10 42
ف**** چهارشنبه 24 آذر 1400 16,481 (0.71) 17.71 -24.76 -24.76 42
ت**** چهارشنبه 24 آذر 1400 1,874 (-1.78) 29.67 -2.88 -4.38 42
ث**** چهارشنبه 24 آذر 1400 5,111 (-3.56) 21.70 -9.02 -9.02 42
و**** چهارشنبه 24 آذر 1400 1,780 (-3.26) 48.88 27.02 0.51 42
ک**** چهارشنبه 24 آذر 1400 2,550 (0.83) 19.61 -3.92 -5.45 42
ک**** سه شنبه 23 آذر 1400 6,410 (-1.53) 15.44 -25.12 -25.74 43
ب**** سه شنبه 23 آذر 1400 3,019 (-1.33) 19.91 -14.08 -14.08 43
ت**** سه شنبه 23 آذر 1400 6,700 (-4.69) 5.07 -15.67 -15.67 43
ش**** سه شنبه 23 آذر 1400 6,023 (2.99) 23.53 16.55 -6.41 43
س**** سه شنبه 23 آذر 1400 13,500 (-3.84) 16.74 -6.59 -8.07 43
و**** سه شنبه 23 آذر 1400 3,184 (-0.71) 17.15 -5.56 -6.38 43
ک**** سه شنبه 23 آذر 1400 25,712 (-2.66) 27.18 10.07 -6.27 43
و**** سه شنبه 23 آذر 1400 2,470 (-3.44) 12.11 -14.49 -14.49 43
غ**** سه شنبه 23 آذر 1400 26,510 (-4.97) 35.42 30.89 -3.06 43
و**** سه شنبه 23 آذر 1400 9,111 (-2.78) 9.21 -13.07 -13.73 43
ب**** سه شنبه 23 آذر 1400 1,797 (-1.48) 14.08 -6.34 -7.51 43
س**** سه شنبه 23 آذر 1400 20,500 (-3.93) 12.05 1.51 -2.24 43
ب**** سه شنبه 23 آذر 1400 1,651 (-2.53) 19.26 -6.66 -6.66 43
و**** سه شنبه 23 آذر 1400 10,300 (-2.18) 10.68 -18.74 -18.74 43
ک**** سه شنبه 23 آذر 1400 5,770 (-1.02) 2.25 -39.64 -39.64 43
چ**** سه شنبه 23 آذر 1400 23,710 (-3.22) 62.80 12.19 -1.72 43
ا**** سه شنبه 23 آذر 1400 1,660 (1.46) 15.06 -15.60 -15.60 43
ا**** سه شنبه 23 آذر 1400 9,753 (4.99) 23.94 -2.70 -12.23 43
پ**** سه شنبه 23 آذر 1400 2,326 (0.25) 11.13 -19.60 -23.77 43
ق**** سه شنبه 23 آذر 1400 1,953 (-4.87) 22.48 -12.19 -12.19 43
ش**** سه شنبه 23 آذر 1400 14,501 (-4.19) 10.75 -8.56 -8.56 43
غ**** دوشنبه 22 آذر 1400 13,100 (-1.63) 31.83 1.53 -7.93 44
پ**** دوشنبه 22 آذر 1400 5,300 (-3.63) 8.87 -16.72 -16.72 44
و**** دوشنبه 22 آذر 1400 2,512 (-2.97) 1.15 -21.26 -22.77 44
د**** دوشنبه 22 آذر 1400 8,000 (-3.38) 16.50 6.25 -6.12 44
م**** دوشنبه 22 آذر 1400 4,900 (-1.46) 16.94 -22.45 -22.84 44
غ**** یکشنبه 21 آذر 1400 2,347 (4.96) 2.17 -28.33 -28.33 45
آ**** یکشنبه 21 آذر 1400 9,210 (-4.95) 14.98 -6.41 -8.58 45
س**** شنبه 20 آذر 1400 21,600 (-3.91) 6.34 -3.66 -7.22 46
ف**** چهارشنبه 17 آذر 1400 6,640 (2.94) 12.20 -3.77 -9.94 49
ب**** چهارشنبه 17 آذر 1400 71,070 (4.99) 30.01 -16.27 -29.65 49
ر**** چهارشنبه 17 آذر 1400 3,570 (1.5) 12.21 -10.36 -13.03 49
چ**** چهارشنبه 17 آذر 1400 7,730 (-0.89) 7.12 -26.39 -26.39 49
ت**** چهارشنبه 17 آذر 1400 2,668 (0.33) 0.45 -8.62 -15.29 49
غ**** چهارشنبه 17 آذر 1400 14,135 (-0.15) 22.18 -5.91 -14.67 49
و**** چهارشنبه 17 آذر 1400 3,467 (2.09) 7.59 -13.27 -14.02 49
آ**** چهارشنبه 17 آذر 1400 9,900 (-2.65) 6.97 -12.93 -14.95 49
غ**** چهارشنبه 17 آذر 1400 5,700 (0.81) -0.75 -19.65 -19.65 49
ک**** چهارشنبه 17 آذر 1400 7,400 (0.54) 7.84 -9.05 -12.16 49
د**** چهارشنبه 17 آذر 1400 8,800 (-1.89) 5.91 -3.41 -14.66 49
ا**** چهارشنبه 17 آذر 1400 1,814 (0.38) 5.29 -22.77 -22.77 49
و**** چهارشنبه 17 آذر 1400 7,070 (0.85) 5.52 -17.40 -17.40 49
و**** چهارشنبه 17 آذر 1400 4,320 (0.16) 9.42 -9.72 -12.25 49
ک**** چهارشنبه 17 آذر 1400 6,798 (0.24) 22.33 -10.86 -13.50 49
و**** چهارشنبه 17 آذر 1400 2,755 (-1.78) 1.20 -14.88 -14.88 49
م**** چهارشنبه 17 آذر 1400 5,418 (0.12) 5.76 -29.86 -30.21 49
و**** چهارشنبه 17 آذر 1400 1,570 (4.45) 3.06 -21.46 -24.59 49
ف**** چهارشنبه 17 آذر 1400 18,560 (1.8) 3.88 -27.21 -27.21 49
د**** سه شنبه 16 آذر 1400 2,620 (-2.92) 8.40 -15.19 -15.19 50
و**** سه شنبه 16 آذر 1400 4,018 (4.99) 9.51 -12.82 -12.82 50
د**** دوشنبه 15 آذر 1400 9,530 (-2.99) 5.98 -17.00 -17.00 51
ح**** دوشنبه 15 آذر 1400 3,910 (-0.02) 9.95 -19.92 -20.20 51
و**** دوشنبه 15 آذر 1400 5,319 (-0.69) 4.14 -22.02 -22.02 51
س**** دوشنبه 15 آذر 1400 12,450 (-0.58) 7.69 -14.86 -14.86 51
ب**** دوشنبه 15 آذر 1400 68,880 (-4.05) 34.15 -13.60 -27.41 51
ث**** دوشنبه 15 آذر 1400 5,800 (-3.55) 7.24 -19.83 -19.83 51
و**** یکشنبه 14 آذر 1400 3,210 (-4.86) 5.92 -17.76 -23.64 52
و**** یکشنبه 14 آذر 1400 3,480 (-2.3) 7.18 -13.59 -14.34 52
و**** یکشنبه 14 آذر 1400 12,890 (1.49) 2.17 -23.04 -23.04 52
و**** یکشنبه 14 آذر 1400 2,632 (-0.86) 5.21 -19.76 -19.76 52
د**** یکشنبه 14 آذر 1400 2,742 (-2.48) 3.87 -18.96 -18.96 52
ک**** یکشنبه 14 آذر 1400 7,630 (0.65) 4.59 -11.80 -14.81 52
س**** یکشنبه 14 آذر 1400 13,808 (-2.93) 15.50 -2.16 -4.12 52
ح**** یکشنبه 14 آذر 1400 2,538 (-2.15) 5.59 -25.53 -26.24 52
و**** یکشنبه 14 آذر 1400 4,300 (-1.57) 9.93 -9.30 -11.84 52
ف**** یکشنبه 14 آذر 1400 18,190 (3.29) 39.75 12.42 -5.61 52
ز**** یکشنبه 14 آذر 1400 1,260 (0.8) 26.83 5.63 -13.65 52
و**** یکشنبه 14 آذر 1400 2,650 (-4.53) 5.17 -25.36 -26.79 52
چ**** یکشنبه 14 آذر 1400 7,840 (-1.01) 5.61 -27.42 -27.42 52
و**** شنبه 13 آذر 1400 16,238 (-0.42) 3.34 -19.51 -19.94 53
ک**** شنبه 13 آذر 1400 11,660 (-1.27) 16.55 -14.58 -14.58 53
م**** شنبه 13 آذر 1400 10,090 (-1.46) 5.05 -11.00 -15.66 53
ر**** شنبه 13 آذر 1400 10,551 (-4.69) 15.63 -10.25 -11.76 53
د**** سه شنبه 9 آذر 1400 125,196 (-2.99) 2.24 -16.73 -16.73 57
غ**** سه شنبه 9 آذر 1400 7,400 (-1.93) 14.86 -1.08 -2.57 57
ز**** سه شنبه 9 آذر 1400 1,338 (-0.81) 19.43 -0.52 -18.68 57
ب**** سه شنبه 9 آذر 1400 80,230 (-1.38) 15.17 -25.83 -37.68 57
ش**** سه شنبه 9 آذر 1400 17,640 (9.97) 10.15 -46.26 -46.26 57
و**** سه شنبه 9 آذر 1400 2,191 (-3.26) 1.69 -27.29 -27.29 57
ش**** سه شنبه 9 آذر 1400 3,389 (-1.59) -0.91 -30.36 -30.36 57
ث**** دوشنبه 8 آذر 1400 8,990 (-4.05) 34.93 34.26 -6.23 58
س**** دوشنبه 8 آذر 1400 6,340 (-0.47) 21.45 0.63 -5.36 58
و**** دوشنبه 8 آذر 1400 12,880 (0.38) 2.25 -22.98 -22.98 58
چ**** دوشنبه 8 آذر 1400 8,730 (4.92) 2.86 -34.82 -34.82 58
ر**** دوشنبه 8 آذر 1400 3,801 (-1.4) 5.39 -15.81 -18.31 58
ز**** دوشنبه 8 آذر 1400 1,310 (-4.51) 21.98 1.60 -16.95 58
آ**** یکشنبه 7 آذر 1400 11,400 (-2.97) 1.67 -24.39 -26.14 59
ف**** یکشنبه 7 آذر 1400 20,616 (-2.29) 4.77 -34.47 -34.47 59
و**** یکشنبه 7 آذر 1400 5,905 (-2.39) 3.96 -29.75 -29.75 59
ف**** یکشنبه 7 آذر 1400 11,950 (1.98) 0.32 -34.48 -34.48 59
و**** یکشنبه 7 آذر 1400 49,999 (-0.28) 1.40 -24.90 -24.90 59
ق**** یکشنبه 7 آذر 1400 1,969 (0.45) 1.57 -31.79 -31.79 59
س**** یکشنبه 7 آذر 1400 14,168 (-2.96) 12.56 -4.64 -6.56 59
ح**** یکشنبه 7 آذر 1400 4,910 (-1) 8.21 -4.68 -19.53 59
ث**** چهارشنبه 3 آذر 1400 5,260 (-1.99) 1.71 -27.32 -28.29 63
ن**** چهارشنبه 3 آذر 1400 10,514 (2.99) 15.37 4.62 -2.88 63
ب**** سه شنبه 2 آذر 1400 7,745 (-0.53) 4.18 -33.51 -34.67 64
و**** سه شنبه 2 آذر 1400 4,210 (3.43) 17.55 -43.11 -46.32 64
و**** دوشنبه 1 آذر 1400 1,961 (2.99) 17.29 11.52 -17.29 65
و**** دوشنبه 1 آذر 1400 6,728 (0.97) 3.88 -38.35 -38.35 65
ش**** یکشنبه 30 آبان 1400 12,900 (4.99) 25.88 -11.63 -12.56 66
و**** یکشنبه 30 آبان 1400 2,060 (-0.14) 5.58 -13.79 -17.48 66
غ**** چهارشنبه 26 آبان 1400 11,820 (4.97) 40.61 -19.20 -19.20 70
خ**** چهارشنبه 26 آبان 1400 6,810 (2.25) 2.35 -42.61 -42.61 70
ث**** چهارشنبه 26 آبان 1400 9,168 (2.88) 5.25 -43.72 -43.72 70
آ**** سه شنبه 25 آبان 1400 12,540 (-2.94) 6.86 -31.26 -32.85 71
پ**** سه شنبه 25 آبان 1400 7,040 (0.28) 5.68 -37.30 -37.30 71
ب**** سه شنبه 25 آبان 1400 1,833 (-1.61) 11.02 -23.62 -24.50 71
ق**** سه شنبه 25 آبان 1400 5,300 (0.95) -0.19 -16.32 -23.91 71
ک**** سه شنبه 25 آبان 1400 4,086 (4.98) 7.61 -15.98 -15.98 71
ف**** سه شنبه 25 آبان 1400 9,000 (1.3) 26.67 -3.56 -5.20 71
و**** دوشنبه 24 آبان 1400 4,774 (2.99) 3.90 -17.32 -17.32 72
ت**** یکشنبه 23 آبان 1400 16,453 (2.99) 7.04 -29.50 -30.29 73
پ**** یکشنبه 23 آبان 1400 3,408 (4.99) 6.98 -6.92 -10.30 73
ث**** یکشنبه 23 آبان 1400 12,069 (2.99) 3.23 -35.21 -39.59 73
ش**** یکشنبه 23 آبان 1400 13,650 (5) 29.30 -19.78 -21.25 73
پ**** یکشنبه 23 آبان 1400 8,159 (2.99) 11.53 -24.13 -24.26 73
س**** چهارشنبه 19 آبان 1400 31,890 (4.97) 20.10 -33.27 -33.27 77
ق**** چهارشنبه 19 آبان 1400 5,490 (3) 0.73 -19.22 -26.54 77
ف**** سه شنبه 18 آبان 1400 9,141 (-1.12) 24.71 -5.04 -6.66 78
ث**** سه شنبه 18 آبان 1400 8,409 (4.99) 14.75 -38.64 -38.64 78
ل**** سه شنبه 18 آبان 1400 35,182 (1.66) 9.65 -27.80 -29.37 78
آ**** سه شنبه 18 آبان 1400 1,800 (-0.11) 11.94 -20.72 -20.72 78
ش**** سه شنبه 18 آبان 1400 8,350 (4.89) 27.07 4.79 -0.60 78
س**** سه شنبه 18 آبان 1400 26,050 (1.12) 13.24 -20.12 -23.07 78
غ**** سه شنبه 18 آبان 1400 122,500 (2.71) 23.89 -47.05 -47.05 78
ب**** سه شنبه 18 آبان 1400 12,500 (2.2) 0.32 -22.08 -22.16 78
و**** سه شنبه 18 آبان 1400 7,400 (-2.32) 4.73 -43.95 -43.95 78
ب**** دوشنبه 17 آبان 1400 8,995 (1.01) 3.84 -14.17 -22.82 79
و**** دوشنبه 17 آبان 1400 15,007 (-2.99) 5.61 -31.83 -37.30 79
ق**** دوشنبه 17 آبان 1400 5,400 (0.74) 3.52 -17.87 -25.31 79
ز**** دوشنبه 17 آبان 1400 1,766 (4.99) 3.06 -24.63 -38.39 79
ب**** یکشنبه 16 آبان 1400 1,924 (4.96) 5.77 -27.23 -28.07 80
خ**** شنبه 15 آبان 1400 6,480 (4.85) 16.20 -39.69 -39.69 81
پ**** شنبه 15 آبان 1400 7,390 (16.19) 1.35 -40.27 -40.27 81
و**** شنبه 15 آبان 1400 1,795 (1.06) 3.90 -14.09 -16.43 81
د**** چهارشنبه 12 آبان 1400 4,760 (2.98) 4.77 -19.29 -19.29 84
س**** سه شنبه 11 آبان 1400 6,387 (2.99) 20.54 9.28 1.19 85
د**** سه شنبه 11 آبان 1400 8,170 (2.12) 16.03 -20.20 -22.89 85
غ**** سه شنبه 11 آبان 1400 12,470 (-3.31) 61.19 31.44 -0.52 85
و**** سه شنبه 11 آبان 1400 1,828 (-1.93) 2.02 -15.65 -17.94 85
س**** سه شنبه 11 آبان 1400 5,100 (0.79) 45.10 17.06 -2.16 85
د**** سه شنبه 11 آبان 1400 9,312 (2.52) 11.33 -39.43 -39.43 85
غ**** سه شنبه 11 آبان 1400 120,300 (-0.97) 26.16 -46.08 -46.08 85
س**** سه شنبه 11 آبان 1400 35,540 (-1.3) 8.44 -35.62 -35.62 85
ک**** سه شنبه 11 آبان 1400 40,260 (-1.66) 21.29 6.91 -18.48 85
ر**** سه شنبه 11 آبان 1400 14,330 (2.13) 23.73 -6.35 -6.35 85
ب**** دوشنبه 10 آبان 1400 3,590 (1.95) 19.58 -27.74 -27.74 86
ز**** دوشنبه 10 آبان 1400 2,027 (4.97) 24.07 -4.79 -7.60 86
ث**** دوشنبه 10 آبان 1400 3,601 (-3.53) 26.80 -25.02 -25.02 86
خ**** دوشنبه 10 آبان 1400 2,325 (0.82) 45.59 -3.91 -8.77 86
ز**** دوشنبه 10 آبان 1400 16,750 (2.82) 18.27 -1.07 -5.19 86
ح**** دوشنبه 10 آبان 1400 29,001 (-2.7) 38.27 -2.07 -11.66 86
و**** دوشنبه 10 آبان 1400 37,620 (4.99) 30.89 -30.36 -30.36 86
ف**** دوشنبه 10 آبان 1400 16,010 (-1.71) 51.28 -9.06 -11.24 86
م**** دوشنبه 10 آبان 1400 11,180 (-2.44) 24.51 -19.68 -23.88 86
خ**** دوشنبه 10 آبان 1400 1,520 (0.39) 36.78 4.47 -0.26 86
ک**** دوشنبه 10 آبان 1400 3,796 (-2.49) 34.09 15.36 -3.24 86
ت**** دوشنبه 10 آبان 1400 3,908 (-2.59) 24.97 -25.31 -25.31 86
و**** دوشنبه 10 آبان 1400 1,919 (3.17) 38.09 17.82 -8.29 86
ب**** دوشنبه 10 آبان 1400 4,990 (2.92) 42.67 25.05 -2.30 86
ر**** دوشنبه 10 آبان 1400 11,969 (1.76) 15.63 -20.88 -22.22 86
و**** دوشنبه 10 آبان 1400 423 (3.93) 24.11 -14.89 -15.84 86
ف**** دوشنبه 10 آبان 1400 10,605 (-0.82) 10.23 -7.78 -12.30 86
ف**** دوشنبه 10 آبان 1400 9,450 (-3.38) 20.63 -8.15 -9.71 86
ب**** دوشنبه 10 آبان 1400 14,950 (1.13) 15.05 -17.79 -18.73 86
ش**** دوشنبه 10 آبان 1400 12,959 (1.59) 18.68 -8.94 -12.65 86
و**** دوشنبه 10 آبان 1400 422 (-3.21) 21.09 -14.45 -16.82 86
و**** دوشنبه 10 آبان 1400 437 (4.54) 23.34 -10.76 -16.25 86
و**** دوشنبه 10 آبان 1400 423 (0.47) 25.06 -8.98 -10.17 86
ت**** دوشنبه 10 آبان 1400 2,577 (1.6) 17.42 -5.39 -12.30 86
و**** دوشنبه 10 آبان 1400 429 (4.88) 23.31 -13.75 -16.55 86
ت**** دوشنبه 10 آبان 1400 9,270 (-2.62) 12.73 -39.05 -39.05 86
ک**** دوشنبه 10 آبان 1400 11,400 (2.15) 35.09 -7.46 -10.61 86

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.