فیلتر سیگنال خرید شامل ترکیب اندیکاتورهای MFI + RSI + Stochastic + ورود پول هوشمند

شناسه: 37746124
%174
هشدار خرید

هشدار خرید اندیکاتور استوکاستیک Stochastic و اشباع فروش RSI و نیز ورود پول هوشمند در نظر گرفته شده است. ضمنا مرتب سازی نتیجه فیلتر بر اساس شاخص پول هوشمند 10 روزه تنظیم شده است.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ یکشنبه 18 آبان 1399 تا چهارشنبه 2 خرداد 1403 تعداد 1,957 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 173.52 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -27.43 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 53.05 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 94 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 90 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ح**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 6,810 (-1.16) 1.91 -1.32 -1.32 8
ش**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 161,900 (-1.34) 1.76 -3.21 -3.21 8
چ**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 7,820 (0.51) 17.65 15.73 0.51 8
د**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 38,650 (-2.02) 3.49 -1.81 -4.79 8
و**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 41,300 (0.12) 2.78 -3.87 -3.87 8
ش**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 1,250 (1.87) 1.76 -4.40 -8.00 8
گ**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 3,160 (2.43) 2.85 -1.52 -4.72 8
د**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 39,450 (-1.25) 1.39 -3.80 -6.72 11
ک**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 3,080 (-0.35) 0.39 -12.01 -13.73 11
گ**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 3,119 (-0.98) 4.20 -0.22 -3.46 11
غ**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 1,049 (1.74) 9.72 2.38 -4.29 14
س**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 43,800 (-1.68) 3.31 -0.68 -0.68 14
ش**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 82,000 (-1.38) 1.34 1.34 -3.48 14
و**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 6,980 (0.72) 1.43 -10.60 -13.90 14
ش**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 11,680 (1.91) 4.28 4.28 0.00 24
غ**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 1,134 (2.99) 5.64 -5.29 -11.64 25
و**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 4,200 (-0.04) 3.88 0.48 -2.60 25
ت**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 2,221 (-0.31) -0.27 -2.07 -6.80 25
و**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 6,910 (-0.58) 0.58 -6.37 -7.24 28
پ**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 6,250 (2.97) 3.04 -12.64 -12.64 28
د**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 1,700 (0.77) 1.82 -9.65 -9.65 28
س**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 44,300 (-1.45) 3.27 -1.69 -1.69 28
ش**** یکشنبه 26 فروردین 1403 1,746 (-0.73) 11.97 -10.25 -10.25 38
چ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 3,550 (-0.14) 11.32 -4.76 -7.46 38
و**** یکشنبه 19 فروردین 1403 3,541 (-2.21) 21.89 21.89 -8.19 45
س**** یکشنبه 19 فروردین 1403 7,830 (0.13) 4.73 -10.60 -11.24 45
پ**** یکشنبه 19 فروردین 1403 6,950 (0.87) 4.89 -14.82 -14.82 45
چ**** یکشنبه 19 فروردین 1403 3,692 (-1.02) 7.04 -8.42 -11.02 45
پ**** یکشنبه 19 فروردین 1403 2,238 (-0.09) 11.26 -0.54 -3.04 45
ف**** یکشنبه 19 فروردین 1403 5,450 (2.06) 9.36 -12.48 -14.68 45
ز**** یکشنبه 19 فروردین 1403 17,550 (2.27) 3.99 -21.37 -23.82 45
ف**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 7,750 (-1.89) -0.13 -13.55 -14.84 49
و**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 3,695 (6.97) 16.81 16.81 -12.02 56
و**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 3,420 (0.23) 2.02 -10.82 -12.98 56
ف**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 8,030 (1) -0.12 -16.56 -17.81 56
ت**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 4,700 (5.07) 4.26 -30.89 -33.55 56
خ**** یکشنبه 5 فروردین 1403 3,521 (6.98) 15.00 -11.90 -13.21 59
و**** یکشنبه 5 فروردین 1403 4,459 (2.93) 3.14 -4.35 -4.35 59
خ**** یکشنبه 5 فروردین 1403 19,240 (-2.92) 15.12 10.71 -2.29 59
ش**** یکشنبه 5 فروردین 1403 5,008 (1.47) 20.01 -9.88 -9.88 59
و**** یکشنبه 27 اسفند 1402 6,500 (-1.66) 18.62 18.62 -13.85 66
پ**** یکشنبه 27 اسفند 1402 9,160 (0) 17.58 10.15 -1.31 66
ت**** یکشنبه 27 اسفند 1402 2,270 (0.13) 1.32 -4.19 -8.81 66
و**** یکشنبه 27 اسفند 1402 1,873 (-1.73) 7.96 -9.08 -9.08 66
د**** یکشنبه 27 اسفند 1402 1,785 (2.23) 7.06 -13.11 -13.95 66
ش**** شنبه 26 اسفند 1402 2,649 (2.99) 22.35 17.40 -6.42 67
ت**** شنبه 26 اسفند 1402 2,315 (-1.74) 10.37 -5.05 -5.79 67
ش**** شنبه 26 اسفند 1402 4,990 (4.98) 20.44 -9.56 -9.56 67
ک**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 7,760 (-2.14) 7.22 -2.06 -3.22 70
ا**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 3,315 (4.31) 2.53 -10.05 -11.95 70
س**** سه شنبه 22 اسفند 1402 7,850 (0.51) 6.24 -10.83 -11.46 71
غ**** سه شنبه 22 اسفند 1402 1,331 (-1.55) 14.50 -7.66 -7.66 71
و**** سه شنبه 22 اسفند 1402 13,860 (-2.46) 10.25 8.51 -7.14 71
و**** دوشنبه 21 اسفند 1402 1,431 (4.98) 11.67 -13.70 -14.74 72
و**** دوشنبه 21 اسفند 1402 1,727 (0.29) 4.63 -10.31 -10.42 72
ک**** یکشنبه 20 اسفند 1402 3,348 (5.34) 28.43 6.12 -3.38 73
خ**** یکشنبه 20 اسفند 1402 7,840 (3.84) 16.07 -11.61 -21.68 73
ت**** یکشنبه 20 اسفند 1402 2,405 (0) 6.24 -8.61 -9.31 73
و**** شنبه 19 اسفند 1402 1,725 (0.17) 4.75 -7.71 -10.32 74
ف**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 4,663 (1.59) 7.29 -2.47 -7.06 77
ث**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 20,650 (-2.36) 5.08 -2.42 -3.15 77
و**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 4,202 (2.99) 9.45 1.50 -3.86 77
چ**** سه شنبه 15 اسفند 1402 21,200 (2.91) 78.30 78.30 -0.47 78
خ**** سه شنبه 15 اسفند 1402 2,367 (-1.16) 5.28 4.27 -4.65 78
ش**** سه شنبه 15 اسفند 1402 2,630 (0.03) 23.23 18.25 -5.74 78
م**** دوشنبه 14 اسفند 1402 3,909 (4.99) 38.14 38.14 -8.42 79
د**** یکشنبه 13 اسفند 1402 1,883 (2.95) 2.23 -17.63 -18.43 80
ت**** یکشنبه 13 اسفند 1402 2,488 (1.34) 2.69 -11.66 -12.34 80
ت**** شنبه 12 اسفند 1402 2,457 (-0.68) 3.99 -10.54 -11.23 81
ت**** شنبه 12 اسفند 1402 2,280 (0.17) 4.47 -4.61 -9.21 81
خ**** شنبه 12 اسفند 1402 7,680 (6.96) 18.49 -9.77 -20.05 81
د**** شنبه 12 اسفند 1402 8,650 (0.93) 51.79 8.79 -7.51 81
ه**** شنبه 12 اسفند 1402 4,259 (2.23) 3.69 -7.26 -9.13 81
س**** شنبه 12 اسفند 1402 8,030 (2.68) 3.86 -12.83 -13.45 81
ف**** شنبه 12 اسفند 1402 4,778 (6.98) 18.67 2.97 -3.03 81
چ**** شنبه 12 اسفند 1402 21,550 (-2.92) 75.41 75.41 -6.26 81
و**** شنبه 12 اسفند 1402 6,790 (-0.87) 13.55 13.55 -17.53 81
و**** شنبه 12 اسفند 1402 3,020 (2.72) 9.44 -3.97 -6.36 81
ش**** شنبه 12 اسفند 1402 5,062 (6.99) 27.22 2.33 1.54 81
پ**** سه شنبه 8 اسفند 1402 9,700 (0.2) 11.03 4.02 -8.04 85
ا**** سه شنبه 8 اسفند 1402 7,940 (2.84) 6.05 -16.88 -19.65 85
خ**** سه شنبه 8 اسفند 1402 4,580 (1.64) 11.07 -19.08 -21.07 85
و**** سه شنبه 8 اسفند 1402 4,103 (4.98) 55.25 47.70 -1.80 85
ک**** سه شنبه 8 اسفند 1402 18,740 (-1.78) 12.49 -8.70 -10.41 85
غ**** سه شنبه 8 اسفند 1402 17,820 (0.45) 15.77 -12.18 -12.23 85
پ**** سه شنبه 8 اسفند 1402 10,600 (-2.12) 32.08 1.42 -2.92 85
ر**** دوشنبه 7 اسفند 1402 2,972 (-1.71) 7.84 -26.18 -26.18 86
ش**** دوشنبه 7 اسفند 1402 33,990 (0.44) -69.93 -76.26 -78.20 86
و**** شنبه 5 اسفند 1402 21,500 (-1.82) 0.23 -20.14 -20.33 88
ش**** شنبه 5 اسفند 1402 2,640 (2.96) 22.77 17.80 -6.10 88
ل**** شنبه 5 اسفند 1402 31,100 (-0.89) 14.76 -13.41 -13.67 88
ق**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 6,330 (6.92) 7.90 -19.12 -21.48 91
ف**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 130,700 (-0.98) 2.33 -0.23 -10.90 91
ک**** دوشنبه 30 بهمن 1402 7,530 (0) 10.49 0.93 -2.66 93
د**** دوشنبه 30 بهمن 1402 9,000 (6.88) 45.89 4.56 -11.11 93
م**** چهارشنبه 25 بهمن 1402 8,000 (-0.86) 12.38 -5.50 -5.50 98
س**** چهارشنبه 25 بهمن 1402 33,020 (6.99) 15.93 -10.75 -22.59 98
ت**** چهارشنبه 25 بهمن 1402 2,550 (0.07) 0.67 -13.80 -14.47 98
ا**** چهارشنبه 25 بهمن 1402 2,630 (-1.05) 52.81 25.21 -6.43 98
س**** چهارشنبه 25 بهمن 1402 9,210 (-2.12) 18.35 10.64 -4.02 98
ا**** سه شنبه 24 بهمن 1402 13,720 (-1.01) 26.09 10.79 -1.60 99
خ**** سه شنبه 24 بهمن 1402 1,895 (-0.52) 13.25 -7.76 -8.18 99
و**** سه شنبه 24 بهمن 1402 4,023 (2.99) 58.34 50.63 0.02 99
و**** سه شنبه 24 بهمن 1402 7,060 (-1.53) 9.21 9.21 -20.68 99
س**** سه شنبه 24 بهمن 1402 8,040 (0.24) 3.86 -12.94 -13.56 99
م**** دوشنبه 23 بهمن 1402 14,360 (-2.71) 22.01 21.03 -5.22 100
ف**** دوشنبه 23 بهمن 1402 4,797 (-0.06) 1.73 -24.95 -26.77 100
و**** شنبه 21 بهمن 1402 1,149 (0.34) 14.53 -11.84 -13.84 102
ش**** شنبه 21 بهمن 1402 3,956 (-2.24) 25.48 1.87 -9.00 102
ا**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 3,397 (-2.13) 2.65 -12.22 -14.07 105
ف**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 4,829 (-0.06) 1.06 -25.45 -27.25 105
و**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 2,716 (6.97) 91.46 26.51 -19.00 105
س**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 8,180 (0.98) 2.08 -14.43 -15.04 105
س**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 9,470 (-0.84) 15.10 7.60 -6.65 105
م**** سه شنبه 17 بهمن 1402 14,390 (-2.77) 21.75 20.78 -5.42 106
ل**** سه شنبه 17 بهمن 1402 3,145 (-3.11) 0.13 -13.35 -15.36 106
ا**** سه شنبه 17 بهمن 1402 14,160 (-0.28) 22.18 7.34 -4.66 106
و**** سه شنبه 17 بهمن 1402 1,149 (0.7) 14.53 -11.84 -13.84 106
م**** سه شنبه 17 بهمن 1402 3,751 (2.99) 43.96 43.96 -4.56 106
ت**** سه شنبه 17 بهمن 1402 2,547 (0.11) 1.10 -13.70 -14.37 106
ت**** دوشنبه 16 بهمن 1402 15,300 (1.59) 12.09 -1.18 -5.62 107
س**** دوشنبه 16 بهمن 1402 9,520 (-1.24) 14.50 7.04 -7.14 107
خ**** دوشنبه 16 بهمن 1402 20,700 (-2.35) 7.00 2.90 -9.18 107
ف**** دوشنبه 16 بهمن 1402 4,852 (0.04) 0.58 -25.80 -27.60 107
و**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 2,588 (4.73) 100.93 32.77 -14.99 112
ت**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 2,550 (0.11) 1.33 -13.80 -14.47 112
س**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 9,500 (-2.66) 14.74 7.26 -6.95 112
ف**** سه شنبه 10 بهمن 1402 4,973 (2.72) 0.54 -27.61 -29.36 113
د**** دوشنبه 9 بهمن 1402 44,900 (0) 6.90 -15.48 -18.04 114
م**** دوشنبه 9 بهمن 1402 8,050 (0) 16.27 5.71 -4.35 114
غ**** یکشنبه 8 بهمن 1402 1,176 (-0.42) 19.56 -8.67 -14.80 115
س**** یکشنبه 8 بهمن 1402 8,740 (0.57) 0.00 -19.68 -20.48 115
غ**** شنبه 7 بهمن 1402 2,346 (1.86) 13.17 -12.40 -13.94 116
ل**** چهارشنبه 4 بهمن 1402 1,193 (1.18) 11.82 -18.27 -18.44 119
س**** چهارشنبه 4 بهمن 1402 3,588 (6.97) 17.03 -14.74 -18.00 119
ف**** چهارشنبه 4 بهمن 1402 4,880 (-0.2) 4.14 -26.23 -28.01 119
ق**** سه شنبه 3 بهمن 1402 9,390 (-2.99) 15.87 -45.47 -47.07 120
س**** یکشنبه 1 بهمن 1402 10,050 (-1.17) 8.46 1.39 -12.04 122
غ**** یکشنبه 1 بهمن 1402 2,420 (-1.98) 9.71 -15.08 -16.57 122
غ**** یکشنبه 1 بهمن 1402 1,200 (0.41) 17.17 -10.50 -16.50 122
م**** یکشنبه 1 بهمن 1402 8,270 (2.35) 13.18 2.90 -6.89 122
ت**** یکشنبه 1 بهمن 1402 2,551 (-0.54) 2.43 -13.84 -14.50 122
و**** یکشنبه 1 بهمن 1402 5,760 (-0.86) 9.20 -3.30 -6.08 122
ف**** چهارشنبه 27 دی 1402 10,890 (2.93) 45.36 41.60 -14.97 126
ت**** چهارشنبه 27 دی 1402 2,566 (-0.69) 1.83 -14.34 -15.00 126
ک**** چهارشنبه 27 دی 1402 5,070 (-0.19) 4.93 -13.18 -13.94 126
و**** سه شنبه 26 دی 1402 2,951 (2.14) 0.98 -25.55 -37.61 127
م**** دوشنبه 25 دی 1402 8,000 (-0.86) 17.00 6.38 -3.75 128
ک**** دوشنبه 25 دی 1402 5,110 (-0.58) 4.11 -13.86 -14.62 128
خ**** دوشنبه 25 دی 1402 2,601 (-2.58) 1.54 -5.11 -13.23 128
س**** یکشنبه 24 دی 1402 10,260 (1.18) 6.24 -0.68 -13.84 129
و**** یکشنبه 24 دی 1402 5,860 (0.68) 7.34 -4.95 -7.68 129
ت**** یکشنبه 24 دی 1402 2,615 (0.77) 0.38 -15.95 -16.60 129
ک**** شنبه 23 دی 1402 18,490 (1.25) 2.49 -15.36 -17.63 130
ش**** شنبه 23 دی 1402 2,876 (0.98) 12.69 8.14 -15.06 130
خ**** چهارشنبه 20 دی 1402 3,646 (3.22) 6.97 -21.94 -23.31 133
و**** چهارشنبه 20 دی 1402 1,934 (0.57) 1.65 -17.68 -20.01 133
ف**** چهارشنبه 20 دی 1402 5,260 (1.54) 7.03 -25.17 -25.23 133
غ**** چهارشنبه 20 دی 1402 2,543 (-0.27) 4.40 -19.19 -20.61 133
ت**** چهارشنبه 20 دی 1402 2,613 (0.15) 0.46 -15.88 -16.53 133
و**** چهارشنبه 20 دی 1402 1,289 (0.23) 2.33 -21.41 -23.20 133
ا**** چهارشنبه 20 دی 1402 15,560 (0.19) 11.18 -2.31 -13.24 133
غ**** چهارشنبه 20 دی 1402 6,300 (0.63) 11.90 -1.59 -7.62 133
س**** سه شنبه 19 دی 1402 10,140 (-0.09) 7.50 0.49 -12.82 134
و**** یکشنبه 17 دی 1402 1,940 (0.31) 1.34 -17.94 -20.26 136
ف**** یکشنبه 17 دی 1402 5,380 (0.74) 4.65 -26.84 -26.90 136
ف**** یکشنبه 17 دی 1402 9,250 (-0.53) 2.38 -24.43 -27.24 136
ث**** یکشنبه 17 دی 1402 22,530 (4.98) 65.11 37.55 -1.91 136
ا**** یکشنبه 17 دی 1402 16,010 (3.62) 8.06 -5.06 -15.68 136
ف**** یکشنبه 17 دی 1402 15,080 (1.82) 5.84 -23.54 -25.27 136
ت**** شنبه 16 دی 1402 2,586 (-0.5) 2.82 -15.00 -15.66 137
م**** شنبه 16 دی 1402 8,140 (0.24) 14.99 4.55 -5.41 137
غ**** شنبه 16 دی 1402 2,570 (1.58) 3.31 -20.04 -21.44 137
ش**** چهارشنبه 13 دی 1402 2,887 (2.99) 12.26 7.72 -15.38 140
ک**** چهارشنبه 13 دی 1402 5,500 (-0.18) 0.36 -24.45 -25.25 140
و**** چهارشنبه 13 دی 1402 5,850 (-0.51) 7.52 -4.79 -7.52 140
ا**** چهارشنبه 13 دی 1402 15,830 (0) 9.29 -3.98 -14.72 140
ف**** چهارشنبه 13 دی 1402 5,520 (1.28) 1.99 -28.70 -28.75 140
غ**** سه شنبه 12 دی 1402 6,300 (-1.86) 11.90 -1.59 -7.62 141
ت**** سه شنبه 12 دی 1402 2,590 (-0.95) 2.66 -15.14 -15.79 141
ل**** سه شنبه 12 دی 1402 15,770 (-2.89) 9.83 -1.14 -13.51 141
خ**** سه شنبه 12 دی 1402 2,866 (-0.69) 0.31 -13.89 -21.25 141
ک**** دوشنبه 11 دی 1402 9,200 (0.87) 35.43 6.96 -1.09 142
ش**** دوشنبه 11 دی 1402 2,858 (-2.65) 13.40 8.82 -14.52 142
ف**** یکشنبه 10 دی 1402 9,730 (-2.7) 30.63 9.97 -8.43 143
خ**** شنبه 9 دی 1402 2,871 (-0.55) 2.54 -14.04 -21.39 144
غ**** شنبه 9 دی 1402 2,620 (1.86) 1.34 -21.56 -22.94 144
ک**** شنبه 9 دی 1402 12,160 (2.96) 28.37 12.66 0.08 144
ل**** چهارشنبه 6 دی 1402 33,410 (4.99) 39.75 -19.40 -19.63 147
غ**** چهارشنبه 6 دی 1402 6,470 (-1.07) 8.96 -4.17 -10.05 147
ف**** چهارشنبه 6 دی 1402 16,140 (-0.24) 2.73 -28.56 -30.17 147
ق**** چهارشنبه 6 دی 1402 152,900 (2.99) 13.15 12.16 -13.34 147
ت**** چهارشنبه 6 دی 1402 2,624 (-1.2) 1.71 -16.23 -16.88 147
ش**** سه شنبه 5 دی 1402 31,000 (0.32) 3.87 -28.23 -33.71 148
ف**** سه شنبه 5 دی 1402 10,650 (0.47) 25.82 11.74 -4.88 148
ک**** دوشنبه 4 دی 1402 9,240 (6.94) 34.85 6.49 -1.62 149
خ**** دوشنبه 4 دی 1402 2,930 (1.55) 1.30 -15.77 -22.97 149
ق**** یکشنبه 3 دی 1402 22,850 (-2.76) 11.16 -83.51 -83.51 150
غ**** شنبه 2 دی 1402 2,694 (1.16) -0.04 -23.72 -25.06 151
ت**** شنبه 2 دی 1402 2,690 (-1.96) 1.12 -18.29 -18.92 151
خ**** شنبه 2 دی 1402 2,875 (-0.69) 3.23 -14.16 -21.50 151
س**** چهارشنبه 29 آذر 1402 9,890 (-1.1) 39.03 36.20 -13.45 154
ک**** سه شنبه 28 آذر 1402 12,040 (2.99) 29.65 13.79 0.08 155
و**** سه شنبه 28 آذر 1402 5,890 (0.34) 6.79 -5.43 -8.15 155
س**** دوشنبه 27 آذر 1402 10,150 (-0.97) 35.47 32.71 -15.67 156
و**** دوشنبه 27 آذر 1402 1,919 (6.96) 9.38 -23.24 -24.75 156
ک**** دوشنبه 27 آذر 1402 6,280 (-2.02) 1.75 -29.90 -30.53 156
ف**** سه شنبه 21 آذر 1402 904 (-1.63) 4.54 -11.62 -13.16 162
ل**** دوشنبه 20 آذر 1402 17,430 (-0.85) 1.09 -10.56 -21.74 163
ب**** دوشنبه 20 آذر 1402 19,530 (1.71) 15.46 14.44 -8.91 163
پ**** یکشنبه 19 آذر 1402 1,840 (-0.43) 9.62 0.49 -5.87 164
و**** یکشنبه 19 آذر 1402 1,914 (0.05) 4.02 -16.82 -19.17 164
گ**** چهارشنبه 15 آذر 1402 163,400 (-2.85) 6.24 -1.32 -9.06 168
پ**** سه شنبه 14 آذر 1402 1,877 (-0.1) 7.46 -0.75 -7.73 169
ا**** سه شنبه 14 آذر 1402 1,598 (-0.18) 21.65 16.27 -10.20 169
ک**** سه شنبه 14 آذر 1402 5,830 (-1.68) 5.66 -34.46 -34.46 169
ا**** سه شنبه 14 آذر 1402 3,306 (3.63) 21.57 -1.57 -25.56 169
و**** یکشنبه 12 آذر 1402 1,925 (2.94) 3.43 -17.30 -19.64 171
خ**** شنبه 11 آذر 1402 3,088 (2.96) 2.59 -20.08 -26.91 172
ا**** چهارشنبه 8 آذر 1402 3,519 (-0.05) 13.95 -3.18 -7.62 175
پ**** سه شنبه 7 آذر 1402 1,914 (-1.59) 5.38 -3.40 -9.51 176
ف**** دوشنبه 6 آذر 1402 3,200 (-4.61) 15.28 6.38 -6.19 177
پ**** یکشنبه 5 آذر 1402 12,550 (-1.95) 37.05 -14.34 -18.01 178
غ**** یکشنبه 5 آذر 1402 1,471 (1.94) 5.17 -16.45 -16.45 178
ح**** شنبه 4 آذر 1402 16,890 (0.95) 29.37 -15.33 -16.22 179
س**** چهارشنبه 1 آذر 1402 5,180 (-0.57) 37.84 -9.92 -18.07 182
ف**** چهارشنبه 1 آذر 1402 11,470 (0.52) 16.83 3.75 -11.68 182
ف**** چهارشنبه 1 آذر 1402 3,259 (-3.57) 13.19 8.75 -7.89 182
و**** سه شنبه 30 آبان 1402 1,142 (2.05) 8.06 -9.37 -12.43 183
ت**** سه شنبه 30 آبان 1402 17,640 (0.97) 32.94 15.65 -10.77 183
ف**** سه شنبه 30 آبان 1402 11,440 (-0.6) 17.13 4.02 -11.45 183
و**** یکشنبه 28 آبان 1402 2,226 (0.72) 3.10 -2.61 -8.36 185
ت**** یکشنبه 28 آبان 1402 26,900 (-2.53) 9.29 -11.52 -14.68 185
س**** یکشنبه 28 آبان 1402 5,300 (0.76) 24.91 -0.75 -3.21 185
ت**** یکشنبه 28 آبان 1402 17,990 (-0.93) 30.35 13.40 -12.51 185
ف**** شنبه 27 آبان 1402 3,281 (-3.92) 12.44 8.02 -8.50 186
ا**** شنبه 27 آبان 1402 3,468 (-1.5) 15.63 -1.76 -6.26 186
و**** دوشنبه 22 آبان 1402 1,722 (-0.4) 8.07 -9.00 -19.45 191
ف**** دوشنبه 22 آبان 1402 968 (-2.9) -0.41 -17.46 -18.90 191
س**** یکشنبه 21 آبان 1402 5,063 (4.99) 29.37 -13.92 -13.92 192
ق**** یکشنبه 21 آبان 1402 10,160 (1.09) 34.25 6.79 -2.95 192
غ**** شنبه 20 آبان 1402 3,629 (1.31) 36.92 6.42 -1.90 193
ت**** چهارشنبه 17 آبان 1402 2,350 (-1.63) 4.68 -34.04 -34.85 196
ف**** چهارشنبه 17 آبان 1402 3,685 (6.99) 9.36 -34.14 -34.14 196
ف**** سه شنبه 16 آبان 1402 1,570 (-1.81) 40.45 25.80 -2.61 197
غ**** سه شنبه 16 آبان 1402 3,633 (1.7) 36.77 6.30 -3.52 197
ف**** دوشنبه 15 آبان 1402 3,375 (-2.84) 9.30 5.01 -11.05 198
ق**** دوشنبه 15 آبان 1402 9,190 (-2.44) 40.15 13.71 -1.41 198
ق**** یکشنبه 14 آبان 1402 17,990 (4.95) 7.12 -31.30 -31.30 199
د**** یکشنبه 14 آبان 1402 11,200 (-0.08) 17.14 -86.15 -86.29 199
گ**** یکشنبه 14 آبان 1402 9,630 (-2.23) 10.90 -17.13 -17.86 199
س**** شنبه 13 آبان 1402 4,710 (3.81) 39.07 -7.47 -7.47 200
ث**** شنبه 13 آبان 1402 19,610 (3.64) 57.22 49.67 -26.01 200
و**** شنبه 13 آبان 1402 1,171 (5.3) 5.38 -11.61 -14.60 200
ن**** شنبه 13 آبان 1402 18,800 (0.05) 4.04 -37.02 -37.55 200
ک**** شنبه 13 آبان 1402 4,881 (3.85) 24.97 -29.32 -34.85 200
خ**** شنبه 13 آبان 1402 15,430 (6.04) 30.85 -2.46 -5.06 200
و**** شنبه 13 آبان 1402 1,680 (-0.82) 10.77 -6.73 -17.44 200
ک**** شنبه 13 آبان 1402 5,830 (1.56) 29.50 8.23 0.00 200
ف**** شنبه 13 آبان 1402 3,414 (-1.95) 8.06 3.81 -12.07 200
ق**** چهارشنبه 10 آبان 1402 9,540 (-0.52) 35.01 9.54 -5.03 203
خ**** چهارشنبه 10 آبان 1402 19,100 (2.96) 39.01 8.90 -1.05 203
د**** سه شنبه 9 آبان 1402 12,310 (4.94) 20.55 -13.89 -16.57 204
و**** دوشنبه 8 آبان 1402 1,207 (1.08) 2.24 -14.25 -17.15 205
ف**** دوشنبه 8 آبان 1402 20,650 (-2.36) 11.38 -20.48 -22.03 205
ش**** دوشنبه 8 آبان 1402 10,770 (0.93) 2.04 -28.04 -42.25 205
ر**** یکشنبه 7 آبان 1402 8,450 (-1.16) 41.66 2.96 -2.96 206
ف**** یکشنبه 7 آبان 1402 3,423 (-2.17) 7.77 -0.56 -12.30 206
ق**** یکشنبه 7 آبان 1402 9,900 (0.1) 30.10 5.56 -8.48 206
و**** یکشنبه 7 آبان 1402 5,200 (0) 53.27 -17.00 -37.48 206
ز**** یکشنبه 7 آبان 1402 22,200 (-0.49) 31.08 -8.78 -11.71 206
غ**** یکشنبه 7 آبان 1402 6,810 (-0.29) 25.26 10.43 -3.67 206
ح**** یکشنبه 7 آبان 1402 16,870 (4.97) 29.52 -14.23 -16.06 206
خ**** یکشنبه 7 آبان 1402 14,860 (0.47) 35.87 0.94 -4.17 206
س**** یکشنبه 7 آبان 1402 7,900 (1.93) 24.18 0.25 -1.90 206
ک**** یکشنبه 7 آبان 1402 5,890 (0.51) 91.85 17.49 -1.19 206
خ**** یکشنبه 7 آبان 1402 3,790 (0.45) 39.31 -16.36 -19.37 206
ک**** یکشنبه 7 آبان 1402 13,190 (2.72) 26.61 -47.38 -49.28 206
ک**** یکشنبه 7 آبان 1402 4,510 (1.85) 20.40 -40.86 -43.61 206
س**** یکشنبه 7 آبان 1402 4,756 (3.66) 39.19 8.92 -0.59 206
غ**** یکشنبه 7 آبان 1402 3,320 (4.17) 26.39 -11.66 -12.44 206
ت**** چهارشنبه 3 آبان 1402 57,900 (-1.19) 8.72 -3.97 -7.69 210
غ**** چهارشنبه 3 آبان 1402 3,418 (0.32) 22.76 -14.19 -14.95 210
ز**** چهارشنبه 3 آبان 1402 24,440 (0.49) 19.07 -16.78 -19.97 210
خ**** چهارشنبه 3 آبان 1402 15,880 (0.95) 27.14 -5.23 -13.22 210
خ**** سه شنبه 2 آبان 1402 6,340 (2.92) 13.41 -20.03 -24.40 211
و**** سه شنبه 2 آبان 1402 1,239 (0.81) 2.91 -16.46 -19.29 211
ت**** دوشنبه 1 آبان 1402 57,450 (-2.7) 9.57 -3.22 -6.96 212
و**** یکشنبه 30 مهر 1402 5,480 (-0.18) 45.44 -21.24 -40.68 213
ک**** شنبه 29 مهر 1402 6,200 (1.63) 102.42 50.16 -1.61 214
ح**** شنبه 29 مهر 1402 16,900 (3.8) 29.29 -15.38 -16.27 214
و**** دوشنبه 24 مهر 1402 5,570 (0.54) 43.09 -22.51 -41.63 219
ث**** دوشنبه 24 مهر 1402 24,000 (-0.45) 28.46 22.29 -39.54 219
ف**** یکشنبه 23 مهر 1402 5,970 (0.5) 31.32 -34.07 -34.12 220
و**** یکشنبه 23 مهر 1402 1,918 (-1.43) 15.54 -13.66 -13.97 220
م**** یکشنبه 23 مهر 1402 3,010 (-0.29) 24.55 -13.62 -15.18 220
ر**** یکشنبه 23 مهر 1402 2,921 (-2.34) 29.03 -34.10 -34.51 220
ت**** شنبه 22 مهر 1402 30,200 (-1.62) 5.46 -21.19 -24.01 221
و**** شنبه 22 مهر 1402 3,255 (-1.39) 43.87 29.25 -16.37 221
ک**** سه شنبه 18 مهر 1402 10,120 (0.99) 24.11 13.74 -8.50 225

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.