فیلتر سیگنال خرید شامل ترکیب اندیکاتورهای MFI + RSI + Stochastic + ورود پول هوشمند

شناسه: 37746124
%54
هشدار خرید

هشدار خرید اندیکاتور استوکاستیک Stochastic و اشباع فروش RSI و نیز ورود پول هوشمند در نظر گرفته شده است. ضمنا مرتب سازی نتیجه فیلتر بر اساس شاخص پول هوشمند 10 روزه تنظیم شده است.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ یکشنبه 18 آبان 1399 تا شنبه 22 مرداد 1401 تعداد 1,429 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 53.62 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -24.03 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 8.92 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 92 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 85 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ش**** شنبه 22 مرداد 1401 4,162 (1.43) 0.00 0.00 0.00 1
و**** شنبه 22 مرداد 1401 20,700 (1.97) 0.00 0.00 0.00 1
ح**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 1,850 (0.87) 1.73 0.00 -1.24 4
ا**** شنبه 15 مرداد 1401 5,330 (3.29) 1.88 -2.44 -4.50 8
ق**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 1,860 (0.59) 4.73 -0.38 -3.01 11
غ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 35,900 (1.84) 4.87 -0.84 -5.43 11
س**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 10,990 (1.29) 2.37 0.09 -2.09 11
ه**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 2,553 (4.75) 2.62 -1.53 -6.78 11
ق**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 15,400 (1.18) 10.65 8.51 1.30 11
پ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 3,789 (2.1) 8.74 8.21 -0.61 11
آ**** سه شنبه 11 مرداد 1401 8,380 (-0.82) 8.83 6.80 -1.31 12
ک**** سه شنبه 11 مرداد 1401 15,710 (-3.2) 7.00 4.71 -1.91 12
غ**** سه شنبه 11 مرداد 1401 10,850 (-2.34) 7.37 4.33 -1.38 12
ز**** سه شنبه 11 مرداد 1401 11,200 (3.7) 15.45 14.29 -1.61 12
ا**** سه شنبه 11 مرداد 1401 5,280 (2.12) 2.84 -1.52 -5.30 12
ر**** سه شنبه 11 مرداد 1401 9,550 (0.73) 9.11 7.85 -0.73 12
ش**** سه شنبه 11 مرداد 1401 11,620 (-0.76) 6.80 -0.09 -1.29 12
ف**** سه شنبه 11 مرداد 1401 11,820 (0.59) 7.45 6.94 -0.93 12
و**** سه شنبه 11 مرداد 1401 2,910 (-3) 4.81 1.41 -2.71 12
ذ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 2,082 (0.43) 23.05 23.05 -1.06 13
ش**** دوشنبه 10 مرداد 1401 4,050 (-3.2) 6.15 4.94 -1.31 13
پ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 12,390 (0) 13.40 13.40 -2.74 13
غ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 35,560 (-2.73) 5.62 5.37 -2.00 13
ف**** دوشنبه 10 مرداد 1401 2,796 (-3.75) 4.43 2.93 -2.32 13
ک**** دوشنبه 10 مرداد 1401 5,010 (1.62) 5.39 5.39 -2.20 13
آ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 8,270 (-2.7) 10.28 8.22 -0.36 13
ز**** دوشنبه 10 مرداد 1401 9,270 (-2.83) 7.98 5.93 -3.45 13
ب**** دوشنبه 10 مرداد 1401 11,760 (-2.89) 6.63 4.25 -1.62 13
غ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 1,300 (-0.53) 4.92 4.15 -1.54 13
غ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 1,828 (0.16) 8.70 8.70 -0.44 13
و**** دوشنبه 10 مرداد 1401 9,040 (-0.87) 4.76 -2.65 -5.20 13
د**** دوشنبه 10 مرداد 1401 5,420 (-3.04) 3.32 1.85 -6.27 13
پ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 3,757 (0) 9.66 9.13 -3.59 13
و**** دوشنبه 10 مرداد 1401 7,350 (2.94) 3.40 3.40 1.09 13
ق**** دوشنبه 10 مرداد 1401 9,000 (-1.63) 13.56 12.22 -1.44 13
ف**** دوشنبه 10 مرداد 1401 14,880 (-2.29) 6.65 3.23 -1.88 13
و**** دوشنبه 10 مرداد 1401 3,080 (2.05) 11.04 11.04 -1.56 13
غ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 36,950 (-0.67) 1.89 -3.65 -8.12 13
ق**** دوشنبه 10 مرداد 1401 4,920 (-1.6) 6.71 0.51 -4.00 13
و**** یکشنبه 9 مرداد 1401 1,979 (-1.64) 4.60 2.32 -2.88 14
غ**** یکشنبه 9 مرداد 1401 7,020 (-3.17) 9.40 4.99 -1.71 14
ش**** یکشنبه 9 مرداد 1401 4,030 (-4.2) 5.41 0.99 -0.82 14
س**** یکشنبه 9 مرداد 1401 8,330 (-1.88) 4.32 3.96 -1.44 14
ک**** یکشنبه 9 مرداد 1401 2,567 (1.06) 19.52 14.34 -4.52 14
ک**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 5,010 (0) 5.39 5.39 -4.19 18
ت**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 2,360 (0.34) 4.03 2.63 -2.46 18
خ**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 28,880 (2.23) 2.15 -3.29 -10.46 18
و**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 22,150 (2.78) 1.81 -5.42 -9.71 18
ف**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 11,750 (0) 12.94 10.21 -1.62 18
و**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 1,375 (-3.5) 0.00 0.00 0.00 18
و**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 7,000 (0.14) 13.29 13.29 -9.29 18
ث**** سه شنبه 4 مرداد 1401 2,538 (-3.01) 16.23 14.78 -3.39 19
و**** سه شنبه 4 مرداد 1401 8,400 (-0.59) 12.62 12.62 -2.02 19
ح**** سه شنبه 4 مرداد 1401 15,610 (-3.64) 7.88 7.11 -1.54 19
ز**** سه شنبه 4 مرداد 1401 11,810 (-0.33) 9.48 8.38 -12.02 19
ف**** سه شنبه 4 مرداد 1401 2,851 (-4.07) 5.02 0.95 -4.21 19
س**** سه شنبه 4 مرداد 1401 8,440 (-0.93) 4.62 4.27 -2.73 19
آ**** سه شنبه 4 مرداد 1401 8,440 (-2.08) 8.06 6.04 -2.84 19
ش**** سه شنبه 4 مرداد 1401 4,180 (-3.53) 2.85 1.67 -4.38 19
س**** سه شنبه 4 مرداد 1401 11,020 (-0.63) 3.63 -0.18 -3.54 19
ش**** سه شنبه 4 مرداد 1401 13,530 (0.66) 5.32 4.95 -5.17 19
ف**** سه شنبه 4 مرداد 1401 12,150 (1.33) 4.53 4.03 -4.69 19
ث**** سه شنبه 4 مرداد 1401 5,880 (-2) 13.44 13.44 -11.39 19
و**** سه شنبه 4 مرداد 1401 2,191 (-0.27) 18.21 14.56 -4.75 19
ق**** سه شنبه 4 مرداد 1401 68,000 (-0.41) 8.35 8.35 -4.04 19
و**** سه شنبه 4 مرداد 1401 2,417 (-0.61) 8.98 8.40 -1.45 19
پ**** سه شنبه 4 مرداد 1401 12,790 (-0.85) 9.85 9.85 -5.79 19
و**** دوشنبه 3 مرداد 1401 2,014 (-0.78) 3.23 2.63 -4.57 20
س**** دوشنبه 3 مرداد 1401 6,340 (0.15) 6.31 2.05 -3.79 20
ن**** دوشنبه 3 مرداد 1401 1,320 (-1.71) 6.06 4.62 -5.30 20
ر**** دوشنبه 3 مرداد 1401 14,450 (-4.3) 7.68 5.33 -1.73 20
ف**** دوشنبه 3 مرداد 1401 4,703 (-1.97) -0.06 -1.13 -4.66 20
و**** دوشنبه 3 مرداد 1401 5,200 (0.19) 2.88 -1.35 -8.85 20
ف**** شنبه 1 مرداد 1401 12,790 (-0.07) 3.75 1.25 -9.93 22
ز**** سه شنبه 28 تیر 1401 9,870 (-3.51) 14.59 -0.51 -9.32 26
و**** سه شنبه 28 تیر 1401 2,015 (-1.8) 3.18 2.58 -4.62 26
س**** سه شنبه 28 تیر 1401 8,720 (-0.34) 2.18 0.92 -5.85 26
ف**** سه شنبه 28 تیر 1401 2,915 (-3.82) 6.04 -1.27 -6.31 26
و**** سه شنبه 28 تیر 1401 4,306 (-1.19) 4.90 3.11 -4.51 26
غ**** سه شنبه 28 تیر 1401 10,420 (4.93) 8.16 -9.40 -12.38 26
ب**** سه شنبه 28 تیر 1401 25,250 (2.26) 2.28 -0.67 -40.59 26
غ**** یکشنبه 26 تیر 1401 37,630 (-2.73) 8.69 -3.27 -8.00 28
ف**** یکشنبه 26 تیر 1401 23,990 (1.09) 10.84 10.80 -0.13 28
ف**** یکشنبه 26 تیر 1401 5,720 (-3.21) 3.67 -6.12 -11.71 28
آ**** چهارشنبه 22 تیر 1401 9,350 (-0.1) 2.14 -4.28 -12.30 32
س**** چهارشنبه 22 تیر 1401 9,000 (1.92) 0.89 -2.22 -8.78 32
ت**** چهارشنبه 22 تیر 1401 1,300 (1.08) 10.00 -5.38 -8.08 32
د**** چهارشنبه 22 تیر 1401 20,430 (-1.68) 6.31 -10.72 -17.72 32
س**** چهارشنبه 22 تیر 1401 6,770 (0) 0.00 -4.43 -9.90 32
آ**** سه شنبه 21 تیر 1401 9,370 (-4.67) 3.42 -4.48 -12.49 33
ز**** سه شنبه 21 تیر 1401 10,960 (-3.77) 3.47 -10.40 -18.34 33
غ**** سه شنبه 21 تیر 1401 12,700 (-2.53) 9.61 -10.87 -15.91 33
و**** سه شنبه 21 تیر 1401 24,050 (2.99) 4.57 -12.89 -16.84 33
ل**** سه شنبه 21 تیر 1401 19,850 (-1.73) 8.82 -8.66 -11.79 33
ش**** دوشنبه 20 تیر 1401 11,790 (-0.5) 19.59 14.76 -2.88 34
و**** دوشنبه 20 تیر 1401 8,000 (-1.96) 3.75 -6.62 -12.50 34
ف**** یکشنبه 19 تیر 1401 3,021 (-4.03) 2.32 -4.73 -9.60 36
س**** چهارشنبه 15 تیر 1401 7,090 (0) 1.13 -8.74 -13.96 39
ث**** دوشنبه 13 تیر 1401 24,300 (2.96) 5.35 -2.26 -8.02 41
س**** یکشنبه 12 تیر 1401 2,920 (-0.23) 5.82 -7.77 -16.06 42
س**** یکشنبه 12 تیر 1401 7,270 (-0.13) 0.83 -11.00 -16.09 42
د**** یکشنبه 12 تیر 1401 14,500 (2.83) 8.76 -4.76 -8.28 42
ه**** یکشنبه 12 تیر 1401 16,650 (2.52) 13.33 2.10 -3.48 42
ب**** یکشنبه 12 تیر 1401 2,965 (1.92) 5.56 5.56 -14.40 42
ش**** یکشنبه 12 تیر 1401 1,804 (1.63) 2.27 -4.93 -15.74 42
و**** شنبه 11 تیر 1401 61,200 (1.49) 13.56 2.29 -14.54 43
ش**** چهارشنبه 8 تیر 1401 5,220 (-1.13) -3.45 -20.27 -23.28 46
د**** سه شنبه 7 تیر 1401 14,200 (0.7) 11.06 -2.75 -6.34 47
ک**** دوشنبه 6 تیر 1401 5,830 (0.17) 3.77 -9.43 -17.84 48
د**** دوشنبه 6 تیر 1401 10,510 (0.09) 16.08 1.43 -7.14 48
ه**** یکشنبه 5 تیر 1401 16,790 (-2.44) 12.39 1.25 -4.71 49
د**** یکشنبه 5 تیر 1401 85,650 (0.94) 2.04 -12.43 -18.51 49
ق**** شنبه 4 تیر 1401 11,670 (0.34) -0.17 -13.45 -24.68 50
ک**** چهارشنبه 1 تیر 1401 5,940 (1.02) 1.85 -11.11 -19.36 53
د**** چهارشنبه 1 تیر 1401 20,300 (-0.09) 10.79 -4.33 -11.08 53
د**** چهارشنبه 1 تیر 1401 14,600 (-3.56) 8.01 -5.41 -8.90 53
ف**** سه شنبه 31 خرداد 1401 1,410 (-1.39) 32.13 21.56 -3.19 54
خ**** سه شنبه 31 خرداد 1401 18,340 (4.08) 23.06 15.65 -10.31 54
ث**** سه شنبه 31 خرداد 1401 11,600 (-1.52) 44.91 44.91 -1.98 54
ق**** دوشنبه 30 خرداد 1401 11,680 (4.94) 5.65 -13.53 -24.74 55
غ**** دوشنبه 30 خرداد 1401 12,960 (-1.51) 8.49 -1.23 -8.41 55
د**** دوشنبه 30 خرداد 1401 861 (5) 4.99 -13.47 -23.69 55
خ**** سه شنبه 24 خرداد 1401 17,070 (4.98) 32.22 24.25 -3.63 61
م**** سه شنبه 24 خرداد 1401 21,100 (1.53) 0.00 -15.73 -18.48 61
ه**** دوشنبه 23 خرداد 1401 18,760 (4.98) 3.62 -9.38 -14.71 62
ت**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 12,480 (-2.8) 10.18 4.01 -5.85 67
ث**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 4,100 (1.56) 6.34 -15.68 -29.10 67
و**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 8,780 (-0.34) 8.43 -14.92 -20.27 67
خ**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 16,440 (4.98) 37.29 29.01 -3.59 67
ف**** سه شنبه 17 خرداد 1401 17,450 (2.4) 4.58 -27.56 -33.64 68
و**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 25,500 (2) 2.94 -18.82 -20.39 90
و**** شنبه 27 فروردین 1401 25,900 (1.96) 11.20 -20.08 -21.62 120
ک**** چهارشنبه 24 فروردین 1401 14,620 (2.95) 75.10 24.90 0.07 123
ک**** یکشنبه 21 فروردین 1401 6,940 (4.99) 17.44 -25.22 -32.85 126
و**** یکشنبه 21 فروردین 1401 3,650 (1.47) 27.12 17.70 -5.89 126
س**** یکشنبه 14 فروردین 1401 9,790 (4.93) 34.83 32.79 3.06 133
خ**** یکشنبه 14 فروردین 1401 1,713 (4.96) 42.44 6.36 -6.60 133
س**** یکشنبه 14 فروردین 1401 56,040 (4.98) 35.76 0.41 -4.43 133
ف**** یکشنبه 14 فروردین 1401 7,560 (1.33) 16.40 11.11 -5.69 133
ز**** یکشنبه 14 فروردین 1401 3,567 (2.97) 22.37 -25.26 -25.26 133
و**** یکشنبه 7 فروردین 1401 3,410 (0.85) 36.07 25.98 -0.29 140
ک**** شنبه 28 اسفند 1400 61,400 (-1.99) 6.03 -8.55 -10.18 148
ش**** شنبه 28 اسفند 1400 31,950 (1.91) 56.03 6.89 1.56 148
ح**** چهارشنبه 25 اسفند 1400 2,349 (-0.42) 21.29 -7.75 -16.90 151
و**** سه شنبه 24 اسفند 1400 2,275 (1.06) 15.12 -22.64 -23.82 152
ث**** سه شنبه 24 اسفند 1400 4,920 (2.92) 34.35 -1.42 -3.86 152
پ**** دوشنبه 23 اسفند 1400 2,798 (4.99) 35.81 5.86 -7.08 153
س**** دوشنبه 23 اسفند 1400 18,850 (-1.82) 40.42 1.54 -4.67 153
و**** دوشنبه 23 اسفند 1400 1,046 (-0.66) 42.64 7.07 -3.35 153
و**** دوشنبه 23 اسفند 1400 1,236 (2.4) 62.62 46.68 -1.70 153
ا**** یکشنبه 22 اسفند 1400 22,470 (-1.61) 6.36 -15.35 -18.11 154
س**** یکشنبه 22 اسفند 1400 18,960 (0.1) 39.61 0.95 -5.22 154
ف**** شنبه 21 اسفند 1400 11,710 (-2.25) 35.35 6.06 -6.23 155
ش**** شنبه 21 اسفند 1400 71,750 (2.94) 36.59 -8.01 -18.89 155
و**** شنبه 21 اسفند 1400 4,183 (4.99) 24.79 -1.72 -10.66 155
خ**** چهارشنبه 18 اسفند 1400 22,900 (2.92) 70.31 19.65 -3.28 158
ن**** چهارشنبه 18 اسفند 1400 14,760 (-1.2) 88.01 59.21 -5.89 158
و**** چهارشنبه 18 اسفند 1400 1,056 (2.92) 41.29 6.06 -4.26 158
س**** چهارشنبه 18 اسفند 1400 19,260 (-0.1) 37.44 -0.62 -6.70 158
ک**** سه شنبه 17 اسفند 1400 13,600 (1.64) 79.34 38.82 -5.07 159
و**** سه شنبه 17 اسفند 1400 1,978 (-0.9) 30.49 -1.77 -4.85 159
ث**** سه شنبه 17 اسفند 1400 7,800 (4.97) 92.05 21.15 -1.03 159
خ**** سه شنبه 17 اسفند 1400 128 (3.53) 5,095.31 4,860.94 -13.28 159
ث**** سه شنبه 17 اسفند 1400 5,180 (0.19) 27.61 -6.37 -9.65 159
د**** دوشنبه 16 اسفند 1400 5,500 (4.96) 74.73 0.36 -7.64 160
س**** دوشنبه 16 اسفند 1400 6,370 (-1.84) 33.12 32.50 -10.20 160
ف**** دوشنبه 16 اسفند 1400 12,210 (1.15) 29.81 1.72 -10.07 160
ف**** یکشنبه 15 اسفند 1400 23,450 (-2.89) 10.02 -11.30 -16.42 161
ت**** یکشنبه 15 اسفند 1400 1,400 (0.71) 38.79 -12.14 -14.64 161
ف**** یکشنبه 15 اسفند 1400 750 (-1.83) 33.33 7.87 -0.80 161
و**** یکشنبه 15 اسفند 1400 1,194 (2.93) 68.34 51.84 -1.34 161
ک**** شنبه 14 اسفند 1400 13,000 (3.09) 87.62 45.23 -2.62 162
ف**** شنبه 14 اسفند 1400 23,900 (-2.84) 7.95 -12.97 -17.99 162
پ**** شنبه 14 اسفند 1400 3,386 (0) 24.04 0.44 -4.70 162
و**** شنبه 14 اسفند 1400 3,810 (2.41) 21.78 12.76 -17.95 162
س**** شنبه 14 اسفند 1400 2,532 (2.96) 49.37 31.44 -0.28 162
س**** شنبه 14 اسفند 1400 18,070 (-2.42) 46.49 5.92 -0.55 162
ث**** شنبه 14 اسفند 1400 3,636 (-0.13) 25.22 0.19 -6.57 162
ف**** چهارشنبه 11 اسفند 1400 4,730 (-0.02) 40.80 -10.57 -17.27 165
و**** دوشنبه 9 اسفند 1400 3,067 (4.99) 35.21 -0.82 -8.87 167
ش**** دوشنبه 9 اسفند 1400 75,150 (2.94) 30.41 -12.18 -22.55 167
و**** یکشنبه 8 اسفند 1400 2,280 (4.97) 53.51 -9.34 -15.70 168
س**** یکشنبه 8 اسفند 1400 19,040 (4.84) 39.02 0.53 -5.62 168
و**** یکشنبه 8 اسفند 1400 3,832 (4.98) 21.09 12.11 -18.42 168
ج**** یکشنبه 8 اسفند 1400 727 (0.13) 28.20 4.95 -6.46 168
و**** یکشنبه 8 اسفند 1400 2,405 (0.08) 40.96 8.94 -8.11 168
ف**** یکشنبه 8 اسفند 1400 13,000 (2.92) 21.92 -4.46 -15.54 168
ا**** یکشنبه 8 اسفند 1400 5,676 (0.31) 27.87 -8.39 -13.32 168
ف**** یکشنبه 8 اسفند 1400 21,400 (2.88) 171.96 132.71 -0.70 168
چ**** یکشنبه 8 اسفند 1400 3,947 (0.17) 54.29 21.10 -4.64 168
ک**** شنبه 7 اسفند 1400 14,730 (4.98) 50.31 11.68 -0.68 169
ت**** شنبه 7 اسفند 1400 14,100 (0) 47.73 33.90 -3.55 169
د**** شنبه 7 اسفند 1400 7,500 (-0.79) 53.47 6.93 -5.60 169
ح**** شنبه 7 اسفند 1400 62,050 (2.98) 62.29 37.79 -3.63 169
خ**** چهارشنبه 4 اسفند 1400 29,680 (4.98) 61.56 -5.90 -12.87 172
و**** چهارشنبه 4 اسفند 1400 5,490 (2.04) 62.11 16.58 -3.28 172
س**** چهارشنبه 4 اسفند 1400 2,272 (0.93) 49.65 2.29 -0.92 172
و**** سه شنبه 3 اسفند 1400 3,608 (-0.75) 42.10 12.17 -2.77 173
غ**** سه شنبه 3 اسفند 1400 26,650 (4.96) 192.31 36.59 0.56 173
آ**** سه شنبه 3 اسفند 1400 70,300 (0) 42.25 3.13 -3.98 173
ث**** سه شنبه 3 اسفند 1400 3,469 (-0.74) 66.62 52.78 -10.09 173
و**** دوشنبه 2 اسفند 1400 2,278 (-0.65) 53.64 -9.26 -15.63 174
ک**** دوشنبه 2 اسفند 1400 14,690 (1.66) 50.71 11.98 -6.54 174
ن**** دوشنبه 2 اسفند 1400 14,110 (-1.94) 96.67 66.55 -4.25 174
و**** دوشنبه 2 اسفند 1400 6,070 (-2.72) 79.57 28.01 -1.98 174
ث**** دوشنبه 2 اسفند 1400 2,594 (1.17) 246.95 177.18 -1.50 174
ب**** دوشنبه 2 اسفند 1400 12,790 (-2.95) 39.87 3.99 -8.44 174
ک**** دوشنبه 2 اسفند 1400 8,940 (-0.55) 48.43 -6.04 -14.21 174
غ**** دوشنبه 2 اسفند 1400 3,370 (3.24) 95.55 11.07 -0.89 174
د**** دوشنبه 2 اسفند 1400 7,590 (0) 51.65 5.67 -6.72 174
و**** دوشنبه 2 اسفند 1400 3,963 (4.98) 23.62 -20.41 -27.98 174
ک**** یکشنبه 1 اسفند 1400 13,950 (4.96) 74.84 35.34 -12.47 175
ر**** یکشنبه 1 اسفند 1400 39,950 (-1.84) 53.94 30.91 -2.88 175
و**** یکشنبه 1 اسفند 1400 2,665 (0.49) 132.65 101.13 -0.94 175
س**** یکشنبه 1 اسفند 1400 4,870 (-1.09) 34.50 -5.71 -15.95 175
د**** یکشنبه 1 اسفند 1400 12,350 (-3.06) 106.48 45.75 -2.35 175
ث**** یکشنبه 1 اسفند 1400 4,499 (-1.72) 97.60 92.49 -0.20 175
غ**** چهارشنبه 27 بهمن 1400 3,800 (-2.83) 68.16 6.92 -4.21 179
ف**** چهارشنبه 27 بهمن 1400 9,120 (4.94) 17.00 -27.63 -32.79 179
گ**** چهارشنبه 27 بهمن 1400 18,480 (2.95) 134.85 30.14 -2.27 179
غ**** چهارشنبه 27 بهمن 1400 8,900 (-2.3) 65.28 16.85 -3.93 179
ب**** چهارشنبه 27 بهمن 1400 11,350 (-2.74) 40.79 8.02 -2.11 179
پ**** چهارشنبه 27 بهمن 1400 13,890 (4.98) 33.05 1.15 -13.25 179
و**** چهارشنبه 27 بهمن 1400 6,440 (-1.22) 69.25 20.65 -7.61 179
ث**** دوشنبه 25 بهمن 1400 2,590 (-1.93) 247.49 177.61 -3.86 181
س**** دوشنبه 25 بهمن 1400 2,388 (2.53) 42.38 -2.68 -8.50 181
غ**** دوشنبه 25 بهمن 1400 32,210 (0.4) 50.54 16.33 -1.15 181
و**** دوشنبه 25 بهمن 1400 2,712 (0.48) 128.61 97.64 -4.87 181
ث**** دوشنبه 25 بهمن 1400 10,110 (2.95) 98.91 98.91 0.79 181
س**** دوشنبه 25 بهمن 1400 19,720 (-2.08) 34.23 -2.94 -8.87 181
ک**** دوشنبه 25 بهمن 1400 15,930 (2.31) 38.98 3.26 -13.81 181
س**** دوشنبه 25 بهمن 1400 4,890 (-1.58) 33.95 -6.09 -16.30 181
غ**** دوشنبه 25 بهمن 1400 4,114 (-3.4) 81.09 35.15 -4.67 181
غ**** دوشنبه 25 بهمن 1400 12,470 (2.71) 130.79 32.80 -0.88 181
آ**** دوشنبه 25 بهمن 1400 7,430 (-0.26) 19.25 3.63 -8.75 181
س**** دوشنبه 25 بهمن 1400 4,860 (-1.81) 79.01 50.62 -8.35 181
ث**** دوشنبه 25 بهمن 1400 4,860 (-2.01) 82.92 78.19 -10.27 181
آ**** دوشنبه 25 بهمن 1400 71,000 (0.14) 40.85 2.11 -4.93 181
و**** دوشنبه 25 بهمن 1400 5,710 (-0.69) 55.87 12.08 -7.53 181
ذ**** دوشنبه 25 بهمن 1400 2,379 (0.54) 38.42 7.69 -13.49 181
د**** دوشنبه 25 بهمن 1400 4,248 (-2.47) 92.54 30.41 -4.92 181
و**** یکشنبه 24 بهمن 1400 2,069 (3.39) 45.63 -10.68 -18.80 182
ف**** یکشنبه 24 بهمن 1400 4,722 (1.92) 21.56 -1.52 -5.04 182
غ**** یکشنبه 24 بهمن 1400 31,750 (-3.26) 52.72 18.02 -0.13 182
ن**** یکشنبه 24 بهمن 1400 14,960 (2.95) 85.49 57.09 -9.69 182
و**** یکشنبه 24 بهمن 1400 8,840 (0.34) 71.61 35.41 0.23 182
س**** یکشنبه 24 بهمن 1400 4,851 (-2.59) 35.02 -5.34 -15.63 182
ف**** یکشنبه 24 بهمن 1400 1,293 (-1.29) 49.27 2.71 -9.51 182
ر**** یکشنبه 24 بهمن 1400 19,130 (-0.52) 68.32 -2.88 -13.75 182
ک**** شنبه 23 بهمن 1400 15,970 (2.76) 38.63 3.01 -14.03 183
ا**** شنبه 23 بهمن 1400 10,300 (0) 15.73 10.49 -0.78 183
ش**** شنبه 23 بهمن 1400 21,850 (2.82) 49.43 17.16 1.14 183
ش**** شنبه 23 بهمن 1400 3,856 (-1.97) 60.79 10.22 -6.41 183
ف**** چهارشنبه 20 بهمن 1400 4,690 (-0.21) 22.39 -0.85 -4.39 186
ک**** چهارشنبه 20 بهمن 1400 5,051 (4.98) 72.64 39.38 -1.80 186
و**** چهارشنبه 20 بهمن 1400 979 (-0.89) 71.50 30.75 -3.98 186
و**** چهارشنبه 20 بهمن 1400 970 (-2.39) 53.81 15.46 -2.27 186
غ**** چهارشنبه 20 بهمن 1400 12,950 (4.94) 122.24 27.88 -8.80 186
ف**** چهارشنبه 20 بهمن 1400 1,362 (-1.87) 41.70 -2.50 -14.10 186
و**** چهارشنبه 20 بهمن 1400 6,090 (-2.4) 46.14 5.09 -13.30 186
ث**** چهارشنبه 20 بهمن 1400 9,730 (2.96) 72.76 72.76 -3.60 186
ش**** چهارشنبه 20 بهمن 1400 1,611 (2.8) 50.59 -0.56 -14.96 186
ک**** سه شنبه 19 بهمن 1400 3,312 (-3.29) 55.68 17.75 -2.02 187
ث**** سه شنبه 19 بهمن 1400 2,592 (-4.17) 65.82 26.58 -4.78 187
ف**** سه شنبه 19 بهمن 1400 3,698 (-3.06) 64.68 -6.52 -18.17 187
ث**** سه شنبه 19 بهمن 1400 5,050 (-3.07) 69.90 22.77 -1.19 187
و**** سه شنبه 19 بهمن 1400 2,073 (-1.37) 99.23 13.36 -8.01 187
و**** سه شنبه 19 بهمن 1400 2,711 (0.37) 128.70 97.71 -4.83 187
ب**** سه شنبه 19 بهمن 1400 11,720 (-2.17) 36.35 4.61 -5.20 187
خ**** سه شنبه 19 بهمن 1400 3,395 (-1.62) 55.32 9.04 -5.89 187
ث**** سه شنبه 19 بهمن 1400 6,990 (1.89) 52.93 3.72 -9.44 187
ث**** سه شنبه 19 بهمن 1400 2,800 (-2.23) 221.43 156.79 -11.07 187
ش**** سه شنبه 19 بهمن 1400 94,550 (-1.45) 32.52 31.62 -4.07 187
ش**** سه شنبه 19 بهمن 1400 4,018 (-3.71) 54.31 5.77 -10.18 187
آ**** سه شنبه 19 بهمن 1400 71,500 (0.28) 39.86 1.40 -5.59 187
چ**** سه شنبه 19 بهمن 1400 5,230 (0.38) 73.04 18.74 -4.21 187
خ**** سه شنبه 19 بهمن 1400 3,377 (-3.81) 104.62 51.05 -2.75 187
و**** سه شنبه 19 بهمن 1400 1,506 (-0.73) 55.25 11.42 -1.20 187
و**** سه شنبه 19 بهمن 1400 2,280 (-1.77) 94.82 29.47 -1.84 187
و**** دوشنبه 18 بهمن 1400 2,022 (-1.22) 49.01 -8.61 -16.91 188
ر**** دوشنبه 18 بهمن 1400 43,600 (1.16) 41.06 19.95 -11.01 188
ا**** دوشنبه 18 بهمن 1400 10,320 (0.09) 15.50 10.27 -2.13 188
گ**** دوشنبه 18 بهمن 1400 19,080 (-2.99) 127.46 26.05 -8.70 188
غ**** دوشنبه 18 بهمن 1400 7,040 (0) 97.87 34.94 -3.69 188
غ**** دوشنبه 18 بهمن 1400 34,100 (-2.98) 42.20 9.88 -7.92 188
آ**** دوشنبه 18 بهمن 1400 4,231 (-0.63) 61.19 5.41 -9.41 188
س**** دوشنبه 18 بهمن 1400 4,960 (-1.39) 32.06 -7.42 -17.48 188
ا**** دوشنبه 18 بهمن 1400 4,050 (-1.31) 18.27 1.01 -6.59 188
ش**** دوشنبه 18 بهمن 1400 56,000 (-0.24) 45.46 22.68 -9.11 188
خ**** دوشنبه 18 بهمن 1400 13,910 (2.96) 69.66 65.35 -2.16 188
ش**** یکشنبه 17 بهمن 1400 21,800 (-0.22) 49.77 17.43 -5.28 189
و**** شنبه 16 بهمن 1400 2,834 (-1.04) 118.77 89.13 -8.96 190
ک**** شنبه 16 بهمن 1400 11,900 (4.93) 104.96 58.66 1.34 190
ت**** شنبه 16 بهمن 1400 4,368 (-0.56) 20.63 13.30 -14.49 190
ک**** چهارشنبه 13 بهمن 1400 16,660 (4.97) 32.89 -1.26 -17.59 193
ش**** چهارشنبه 13 بهمن 1400 1,678 (4.94) 44.58 -4.53 -18.36 193
د**** چهارشنبه 13 بهمن 1400 8,610 (5.25) 33.68 -6.85 -17.77 193
و**** چهارشنبه 13 بهمن 1400 2,170 (0.41) 38.85 -14.84 -22.58 193
و**** سه شنبه 12 بهمن 1400 1,291 (1.01) 55.69 40.43 -12.63 194
ح**** سه شنبه 12 بهمن 1400 16,040 (-2.13) 184.41 133.73 -4.24 194

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.