فیلتر سیگنال خرید شامل ترکیب اندیکاتورهای MFI + RSI + Stochastic + ورود پول هوشمند

شناسه: 37746124
%181
هشدار خرید

هشدار خرید اندیکاتور استوکاستیک Stochastic و اشباع فروش RSI و نیز ورود پول هوشمند در نظر گرفته شده است. ضمنا مرتب سازی نتیجه فیلتر بر اساس شاخص پول هوشمند 10 روزه تنظیم شده است.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ یکشنبه 18 آبان 1399 تا چهارشنبه 8 آذر 1402 تعداد 1,735 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 181.32 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -25.42 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 91.38 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 96 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 94 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
پ**** سه شنبه 7 آذر 1402 1,914 (-1.59) 0.00 0.00 0.00 1
ف**** دوشنبه 6 آذر 1402 3,200 (-4.61) 0.00 0.00 0.00 2
غ**** یکشنبه 5 آذر 1402 1,471 (1.94) 3.20 3.20 -0.75 3
پ**** یکشنبه 5 آذر 1402 12,550 (-1.95) 4.30 1.04 -0.08 3
ح**** شنبه 4 آذر 1402 16,890 (0.95) 5.51 2.96 -1.24 4
ف**** چهارشنبه 1 آذر 1402 11,470 (0.52) 4.45 -6.71 -6.71 7
ف**** چهارشنبه 1 آذر 1402 3,259 (-3.57) 0.58 -1.81 -2.06 7
س**** چهارشنبه 1 آذر 1402 5,180 (-0.57) -0.58 -7.14 -7.14 7
و**** سه شنبه 30 آبان 1402 1,142 (2.05) 1.40 -1.93 -2.19 8
ف**** سه شنبه 30 آبان 1402 11,440 (-0.6) 4.72 -3.76 -4.28 8
ت**** سه شنبه 30 آبان 1402 17,640 (0.97) 3.91 -1.81 -1.81 8
س**** یکشنبه 28 آبان 1402 5,300 (0.76) 0.94 -1.89 -3.02 10
و**** یکشنبه 28 آبان 1402 2,226 (0.72) 0.99 -1.17 -3.73 10
ت**** یکشنبه 28 آبان 1402 26,900 (-2.53) 4.46 1.12 -1.86 10
ت**** یکشنبه 28 آبان 1402 17,990 (-0.93) 1.89 -4.72 -4.72 10
ف**** شنبه 27 آبان 1402 3,281 (-3.92) 0.88 -2.77 -5.24 11
ا**** شنبه 27 آبان 1402 3,468 (-1.5) 5.22 0.37 -1.15 11
و**** دوشنبه 22 آبان 1402 1,722 (-0.4) 5.34 5.34 -5.17 16
ف**** دوشنبه 22 آبان 1402 968 (-2.9) -0.41 -3.51 -3.51 16
ق**** یکشنبه 21 آبان 1402 10,160 (1.09) 6.10 2.46 -2.95 17
س**** یکشنبه 21 آبان 1402 5,063 (4.99) 29.37 14.75 2.90 17
غ**** شنبه 20 آبان 1402 3,629 (1.31) 20.75 18.55 -1.90 18
ت**** چهارشنبه 17 آبان 1402 2,350 (-1.63) 4.68 -2.13 -7.11 21
ف**** چهارشنبه 17 آبان 1402 3,685 (6.99) 9.36 -8.20 -8.28 21
غ**** سه شنبه 16 آبان 1402 3,633 (1.7) 23.86 22.24 -3.52 22
ف**** سه شنبه 16 آبان 1402 1,570 (-1.81) 3.50 0.00 -1.53 22
ف**** دوشنبه 15 آبان 1402 3,375 (-2.84) 1.33 -5.19 -5.42 23
ق**** دوشنبه 15 آبان 1402 9,190 (-2.44) 9.36 9.36 -1.41 23
د**** یکشنبه 14 آبان 1402 11,200 (-0.08) 17.14 10.98 -1.79 24
گ**** یکشنبه 14 آبان 1402 9,630 (-2.23) 6.65 6.65 -2.18 24
ق**** یکشنبه 14 آبان 1402 17,990 (4.95) 7.12 -9.28 -11.56 24
و**** شنبه 13 آبان 1402 1,171 (5.3) 4.61 -3.50 -6.06 25
ن**** شنبه 13 آبان 1402 18,800 (0.05) 4.04 -3.72 -10.37 25
ک**** شنبه 13 آبان 1402 5,830 (1.56) 18.52 9.09 0.00 25
خ**** شنبه 13 آبان 1402 15,430 (6.04) 10.11 3.76 -4.08 25
و**** شنبه 13 آبان 1402 1,680 (-0.82) 8.99 8.99 -2.86 25
ف**** شنبه 13 آبان 1402 3,414 (-1.95) 0.26 -6.27 -6.50 25
س**** شنبه 13 آبان 1402 4,710 (3.81) 39.07 23.99 -0.64 25
ک**** شنبه 13 آبان 1402 4,881 (3.85) 16.57 14.12 -1.66 25
ث**** شنبه 13 آبان 1402 19,610 (3.64) 26.98 23.71 -4.64 25
ق**** چهارشنبه 10 آبان 1402 9,540 (-0.52) 5.35 5.35 -5.03 28
خ**** چهارشنبه 10 آبان 1402 19,100 (2.96) 17.85 9.69 -1.05 28
د**** سه شنبه 9 آبان 1402 12,310 (4.94) 6.66 -8.37 -16.57 29
و**** دوشنبه 8 آبان 1402 1,207 (1.08) 1.49 -6.38 -9.69 30
ش**** دوشنبه 8 آبان 1402 10,770 (0.93) 2.04 -13.93 -13.93 30
ف**** دوشنبه 8 آبان 1402 20,650 (-2.36) 11.38 6.05 -5.81 30
ز**** یکشنبه 7 آبان 1402 22,200 (-0.49) 23.60 16.80 0.45 31
غ**** یکشنبه 7 آبان 1402 6,810 (-0.29) 9.84 6.75 -3.67 31
ح**** یکشنبه 7 آبان 1402 16,870 (4.97) 4.51 1.13 -4.86 31
خ**** یکشنبه 7 آبان 1402 14,860 (0.47) 14.33 7.40 -4.17 31
س**** یکشنبه 7 آبان 1402 7,900 (1.93) 16.96 14.05 -1.90 31
ک**** یکشنبه 7 آبان 1402 5,890 (0.51) 91.85 67.40 0.00 31
خ**** یکشنبه 7 آبان 1402 3,790 (0.45) 24.54 23.61 -4.67 31
ک**** یکشنبه 7 آبان 1402 13,190 (2.72) 12.89 2.73 -4.17 31
غ**** یکشنبه 7 آبان 1402 3,320 (4.17) 15.96 13.25 -0.90 31
و**** یکشنبه 7 آبان 1402 5,200 (0) 20.19 14.04 -6.15 31
ق**** یکشنبه 7 آبان 1402 9,900 (0.1) 1.41 0.30 -8.48 31
ف**** یکشنبه 7 آبان 1402 3,423 (-2.17) 3.42 -5.67 -5.90 31
ر**** یکشنبه 7 آبان 1402 8,450 (-1.16) 9.59 9.59 -2.96 31
س**** یکشنبه 7 آبان 1402 4,756 (3.66) 14.59 9.76 -0.59 31
ک**** یکشنبه 7 آبان 1402 4,510 (1.85) 10.42 1.53 -3.77 31
ز**** چهارشنبه 3 آبان 1402 24,440 (0.49) 12.27 4.95 -12.03 35
ت**** چهارشنبه 3 آبان 1402 57,900 (-1.19) 8.72 -1.64 -5.44 35
غ**** چهارشنبه 3 آبان 1402 3,418 (0.32) 16.44 12.05 -7.17 35
خ**** چهارشنبه 3 آبان 1402 15,880 (0.95) 6.99 0.82 -13.22 35
خ**** سه شنبه 2 آبان 1402 6,340 (2.92) 13.41 -0.32 -2.84 36
و**** سه شنبه 2 آبان 1402 1,239 (0.81) 2.91 -9.60 -12.03 36
ت**** دوشنبه 1 آبان 1402 57,450 (-2.7) 9.57 0.78 -4.70 37
و**** یکشنبه 30 مهر 1402 5,480 (-0.18) 14.05 4.20 -10.95 38
ح**** شنبه 29 مهر 1402 16,900 (3.8) 5.44 3.61 -5.21 39
ک**** شنبه 29 مهر 1402 6,200 (1.63) 38.71 26.77 -1.61 39
ث**** دوشنبه 24 مهر 1402 24,000 (-0.45) 3.75 -3.67 -22.08 44
و**** دوشنبه 24 مهر 1402 5,570 (0.54) 12.21 3.59 -12.39 44
م**** یکشنبه 23 مهر 1402 3,010 (-0.29) 10.40 8.37 -7.67 45
ف**** یکشنبه 23 مهر 1402 5,970 (0.5) 31.32 17.76 0.34 45
و**** یکشنبه 23 مهر 1402 1,918 (-1.43) 6.57 -1.98 -9.28 45
ر**** یکشنبه 23 مهر 1402 2,921 (-2.34) 27.01 12.91 -0.72 45
و**** شنبه 22 مهر 1402 3,255 (-1.39) 16.74 10.81 -6.91 46
ت**** شنبه 22 مهر 1402 30,200 (-1.62) 5.46 -9.27 -12.25 46
غ**** سه شنبه 18 مهر 1402 2,596 (1.64) 4.47 0.39 -19.11 50
ک**** سه شنبه 18 مهر 1402 10,120 (0.99) 5.83 5.83 -8.50 50
ت**** سه شنبه 18 مهر 1402 30,700 (-1.28) 3.75 -11.40 -14.01 50
و**** دوشنبه 17 مهر 1402 1,148 (2.04) 14.11 2.00 -5.05 51
د**** دوشنبه 17 مهر 1402 3,200 (0.97) 4.06 -13.88 -17.66 51
و**** دوشنبه 17 مهر 1402 5,720 (-0.52) 9.27 0.87 -14.69 51
ز**** دوشنبه 17 مهر 1402 24,800 (-0.52) 10.65 2.82 -13.31 51
ف**** دوشنبه 17 مهر 1402 6,190 (1.47) 26.66 13.89 -6.62 51
ا**** دوشنبه 17 مهر 1402 25,440 (0.51) 8.41 1.06 -3.11 51
پ**** دوشنبه 17 مهر 1402 12,560 (-4.41) 15.37 0.96 -2.55 51
خ**** دوشنبه 17 مهر 1402 18,960 (2.87) 4.54 -13.50 -27.32 51
ش**** دوشنبه 17 مهر 1402 118,500 (-1.41) 19.11 15.65 -3.33 51
ح**** یکشنبه 16 مهر 1402 5,149 (5.85) 3.90 -5.79 -14.55 52
ک**** چهارشنبه 12 مهر 1402 10,210 (0.88) 9.11 5.97 -9.30 56
پ**** دوشنبه 10 مهر 1402 13,980 (-2.98) 5.15 -9.23 -12.45 58
ک**** یکشنبه 9 مهر 1402 5,820 (-2.18) 4.12 -2.75 -7.22 59
ک**** شنبه 8 مهر 1402 9,980 (-2.15) 4.31 3.61 -7.21 60
د**** چهارشنبه 5 مهر 1402 6,100 (1.83) 1.31 -4.26 -11.31 63
ث**** چهارشنبه 5 مهر 1402 15,090 (-1.69) 1.46 0.80 -13.06 63
د**** چهارشنبه 5 مهر 1402 7,320 (0.27) 13.11 4.92 -7.79 63
ن**** سه شنبه 4 مهر 1402 20,680 (2.98) 6.62 -12.48 -18.52 64
ک**** سه شنبه 4 مهر 1402 10,280 (0.58) 4.18 4.18 -9.92 64
ک**** دوشنبه 3 مهر 1402 13,530 (4.96) 111.46 111.46 1.33 65
س**** دوشنبه 3 مهر 1402 7,430 (4.94) 1.08 -21.80 -40.51 65
ت**** دوشنبه 20 شهریور 1402 2,068 (-1.52) 22.92 22.68 -12.62 79
س**** چهارشنبه 1 شهریور 1402 2,678 (-2.47) 87.30 83.91 -1.87 98
خ**** چهارشنبه 1 شهریور 1402 5,500 (1.1) 35.82 6.00 -12.55 98
ف**** چهارشنبه 1 شهریور 1402 1,671 (4.04) 29.80 14.30 -12.63 98
خ**** چهارشنبه 1 شهریور 1402 2,220 (0.45) 11.44 -5.54 -10.77 98
و**** چهارشنبه 1 شهریور 1402 11,400 (3.82) 89.47 63.68 1.23 98
و**** دوشنبه 23 مرداد 1402 4,035 (0.69) 21.19 15.51 -5.25 107
س**** دوشنبه 23 مرداد 1402 29,300 (0.17) 27.13 22.87 -4.10 107
و**** سه شنبه 17 مرداد 1402 2,030 (-0.87) 9.75 3.30 -6.11 113
د**** یکشنبه 15 مرداد 1402 1,050 (-1.77) 2.76 -13.24 -13.24 115
ج**** یکشنبه 15 مرداد 1402 1,021 (-1.06) 2.84 -14.69 -14.69 115
ش**** شنبه 14 مرداد 1402 76,350 (-0.06) 0.00 -6.16 -8.25 116
و**** شنبه 14 مرداد 1402 2,290 (0.65) 4.85 -0.09 -17.90 116
ف**** چهارشنبه 4 مرداد 1402 5,460 (-1.08) 3.30 -24.18 -26.28 126
ف**** یکشنبه 1 مرداد 1402 1,861 (0.86) 10.16 -7.79 -20.47 129
ح**** یکشنبه 1 مرداد 1402 5,140 (-0.77) 35.80 28.21 -12.45 129
و**** یکشنبه 1 مرداد 1402 17,130 (0.05) 27.79 20.84 0.18 129
و**** یکشنبه 1 مرداد 1402 2,018 (1.2) 15.36 -6.84 -13.78 129
ک**** یکشنبه 1 مرداد 1402 30,200 (1.95) 18.34 -2.38 -13.91 129
و**** چهارشنبه 28 تیر 1402 5,030 (-3.45) 105.77 101.79 -17.63 133
و**** دوشنبه 26 تیر 1402 17,690 (-0.22) 23.74 17.02 -5.09 135
س**** دوشنبه 26 تیر 1402 32,070 (0.72) 16.15 11.66 -12.38 135
خ**** دوشنبه 26 تیر 1402 7,800 (-3.58) 14.87 -4.49 -26.15 135
ب**** دوشنبه 26 تیر 1402 25,110 (-1.72) 70.45 47.75 -17.88 135
ش**** دوشنبه 26 تیر 1402 36,990 (-1.51) 15.95 11.84 -13.79 135
و**** دوشنبه 26 تیر 1402 6,050 (-4.27) 14.21 -5.62 -19.34 135
ب**** دوشنبه 26 تیر 1402 21,990 (-3.8) -9.60 -18.14 -21.37 135
غ**** دوشنبه 26 تیر 1402 3,700 (-0.91) 6.70 -8.46 -20.81 135
ث**** دوشنبه 26 تیر 1402 2,100 (-3.49) 18.05 3.33 -13.57 135
و**** دوشنبه 26 تیر 1402 12,500 (-1.96) 30.56 -29.60 -33.84 135
و**** دوشنبه 26 تیر 1402 4,930 (-5.73) 48.88 48.07 -10.93 135
ث**** دوشنبه 26 تیر 1402 2,603 (-4.05) 24.09 11.03 -3.76 135
گ**** شنبه 17 تیر 1402 13,160 (1.7) 1.82 -22.26 -28.42 144
ف**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 5,680 (0.17) 13.20 -27.57 -29.14 161
و**** یکشنبه 28 خرداد 1402 5,560 (2.96) 46.22 28.42 0.00 164
و**** سه شنبه 23 خرداد 1402 1,301 (-1.21) 29.44 -0.77 -5.46 169
ا**** سه شنبه 23 خرداد 1402 6,300 (-2.47) 15.87 -16.35 -17.78 169
م**** دوشنبه 22 خرداد 1402 34,200 (-2.5) 9.71 -32.46 -33.04 170
ا**** دوشنبه 8 خرداد 1402 6,970 (0) 5.74 -23.96 -25.68 184
س**** دوشنبه 8 خرداد 1402 7,110 (-0.14) 16.46 -6.19 -9.42 184
ز**** یکشنبه 24 اردیبهشت 1402 52,990 (-1.85) 10.17 -30.72 -34.87 199
ف**** یکشنبه 6 فروردین 1402 8,470 (4.95) 91.50 19.48 2.13 248
ح**** یکشنبه 6 فروردین 1402 12,460 (4.97) 65.73 -15.73 -24.32 248
ف**** یکشنبه 6 فروردین 1402 6,220 (6.87) 47.27 29.90 0.00 248
ا**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 1,560 (1.82) 22.69 6.79 -1.60 259
خ**** سه شنبه 23 اسفند 1401 16,230 (-1.45) 100.55 48.18 -2.03 260
ف**** شنبه 20 اسفند 1401 3,803 (0.74) 112.99 85.64 -0.97 263
آ**** سه شنبه 9 اسفند 1401 6,900 (-0.43) 40.00 8.26 -4.35 274
ا**** سه شنبه 9 اسفند 1401 1,695 (-0.76) 12.92 -1.71 -11.09 274
آ**** دوشنبه 8 اسفند 1401 2,004 (-0.59) 10.63 -24.30 -29.89 275
ا**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 14,880 (-1.12) 53.16 -12.30 -19.49 287
ب**** سه شنبه 25 بهمن 1401 24,233 (-1.46) 86.94 53.10 -14.91 288
ا**** یکشنبه 23 بهمن 1401 1,834 (-1.92) 4.36 -9.16 -17.83 290
ا**** یکشنبه 23 بهمن 1401 8,490 (-0.35) 14.84 -37.93 -38.99 290
ا**** سه شنبه 18 بهمن 1401 1,892 (-1.91) 1.16 -11.95 -20.35 295
ق**** سه شنبه 18 بهمن 1401 10,270 (6.97) 75.27 -0.68 -9.74 295
ب**** سه شنبه 18 بهمن 1401 18,170 (4.96) 75.73 18.33 -4.02 295
ا**** دوشنبه 17 بهمن 1401 15,020 (-1.31) 51.73 -14.18 -20.24 296
ا**** یکشنبه 16 بهمن 1401 8,490 (-0.58) 14.84 -37.93 -38.99 297
ا**** دوشنبه 10 بهمن 1401 15,040 (-3.03) 51.53 -14.30 -20.35 303
ا**** دوشنبه 10 بهمن 1401 8,510 (-0.58) 14.57 -37.72 -39.13 303
م**** شنبه 17 دی 1401 6,930 (5) 74.60 34.20 -12.12 326
ا**** سه شنبه 13 دی 1401 2,004 (-0.79) 7.93 -16.87 -24.80 330
ا**** یکشنبه 27 آذر 1401 2,144 (-1.96) 0.89 -22.29 -29.71 346
غ**** دوشنبه 21 آذر 1401 3,645 (3.11) 52.26 -11.39 -19.62 352
ب**** دوشنبه 21 آذر 1401 26,180 (4.97) 136.44 116.00 0.27 352
ا**** یکشنبه 20 آذر 1401 2,322 (1.84) 0.82 -28.25 -35.10 353
ح**** یکشنبه 20 آذر 1401 15,300 (1.72) 52.94 6.21 -16.93 353
ف**** چهارشنبه 16 آذر 1401 10,460 (4.91) 62.14 9.94 -7.84 357
غ**** سه شنبه 15 آذر 1401 3,657 (4.99) 51.76 -7.38 -19.88 358
ب**** دوشنبه 14 آذر 1401 25,880 (1.37) 139.18 118.51 -4.64 359
ح**** یکشنبه 13 آذر 1401 14,240 (2.96) 64.33 14.12 -10.74 360
ب**** چهارشنبه 9 آذر 1401 26,200 (1.9) 136.26 115.84 -5.80 364
ک**** دوشنبه 7 آذر 1401 5,128 (4.99) 210.45 160.34 0.08 366
ت**** یکشنبه 6 آذر 1401 87,950 (1.97) 68.16 29.11 -0.17 367
ل**** سه شنبه 24 آبان 1401 17,340 (-1.97) 304.27 231.60 -3.86 379
خ**** یکشنبه 15 آبان 1401 8,980 (2.98) 333.74 138.31 -1.45 388
س**** شنبه 14 آبان 1401 5,440 (4.81) 151.84 64.52 0.92 389
و**** شنبه 14 آبان 1401 376 (2.38) 749.73 642.02 -55.05 389
ا**** شنبه 14 آبان 1401 9,840 (0.75) 51.32 8.13 -2.38 389
ف**** شنبه 14 آبان 1401 11,950 (4.91) 136.40 -8.20 -11.30 389
و**** شنبه 14 آبان 1401 201,100 (2.44) 153.51 59.12 -2.69 389
م**** شنبه 14 آبان 1401 8,650 (2.97) 156.07 62.54 -1.16 389
ر**** چهارشنبه 11 آبان 1401 2,328 (1.39) 186.51 37.46 -24.44 392
پ**** چهارشنبه 11 آبان 1401 1,654 (0.36) 889.12 624.30 -1.87 392
ک**** دوشنبه 9 آبان 1401 8,280 (2.98) 204.95 75.12 -1.09 394
د**** دوشنبه 9 آبان 1401 6,860 (1.47) 271.72 126.38 -2.48 394
و**** دوشنبه 9 آبان 1401 12,260 (-0.24) 255.22 236.46 -2.61 394
م**** دوشنبه 9 آبان 1401 8,520 (2.89) 159.98 67.02 -3.40 394
ث**** یکشنبه 8 آبان 1401 2,610 (-0.26) 258.24 191.95 -0.38 395
ف**** یکشنبه 8 آبان 1401 11,860 (0.5) 138.20 -7.17 -7.67 395
و**** یکشنبه 8 آبان 1401 2,722 (0.7) 157.90 108.67 -2.17 395
ر**** یکشنبه 8 آبان 1401 9,959 (-3.17) 565.73 48.41 -1.81 395
ک**** یکشنبه 8 آبان 1401 4,081 (-0.8) 148.71 64.18 0.17 395
ف**** یکشنبه 8 آبان 1401 11,380 (-2.98) 41.92 -5.54 -8.79 395
ش**** یکشنبه 8 آبان 1401 25,300 (0.19) 141.11 40.32 -2.96 395
خ**** یکشنبه 8 آبان 1401 5,900 (-0.84) 251.19 136.61 -2.37 395
و**** یکشنبه 8 آبان 1401 1,908 (1.62) 73.06 21.54 -7.23 395
ث**** شنبه 7 آبان 1401 4,470 (-2.61) 347.43 231.10 -3.80 396
و**** شنبه 7 آبان 1401 2,235 (-2.44) 216.78 106.85 -1.43 396
س**** شنبه 7 آبان 1401 34,300 (-1.88) 264.43 225.95 -2.77 396
ب**** شنبه 7 آبان 1401 2,886 (-2.51) 193.14 59.36 -2.39 396
ز**** شنبه 7 آبان 1401 5,360 (-3.24) 136.94 28.36 -2.80 396
ف**** شنبه 7 آبان 1401 20,720 (1.12) 126.35 113.03 -3.86 396
غ**** شنبه 7 آبان 1401 7,790 (-2.25) 229.91 92.55 -3.72 396
و**** شنبه 7 آبان 1401 1,070 (-2.72) 176.64 44.86 -2.15 396
د**** شنبه 7 آبان 1401 3,264 (-3.31) 210.97 87.81 -0.43 396
ب**** شنبه 7 آبان 1401 962 (-2.41) 377.96 206.86 -2.29 396
ش**** شنبه 7 آبان 1401 11,100 (-2.28) 200.90 81.17 -0.63 396
و**** شنبه 7 آبان 1401 1,839 (-0.21) 205.06 73.14 -4.02 396
ت**** شنبه 7 آبان 1401 41,450 (-1.77) 120.02 37.27 -2.53 396
ز**** شنبه 7 آبان 1401 9,990 (-1.76) 226.33 159.56 -1.60 396
ت**** شنبه 7 آبان 1401 7,023 (-3.9) 219.76 81.83 -1.38 396
و**** چهارشنبه 4 آبان 1401 1,905 (-2.32) 73.33 22.57 -7.09 399
و**** چهارشنبه 4 آبان 1401 2,319 (-2.19) 93.19 58.26 0.95 399
ص**** چهارشنبه 4 آبان 1401 1,185 (-4.95) 274.94 156.62 -2.11 399
و**** سه شنبه 3 آبان 1401 2,399 (-2.84) 195.12 90.83 -8.17 400
ث**** سه شنبه 3 آبان 1401 4,061 (-1) 264.93 194.51 -4.43 400
ک**** سه شنبه 3 آبان 1401 2,669 (-3.26) 219.97 121.81 -6.33 400
ف**** سه شنبه 3 آبان 1401 5,570 (-2.96) 32.14 -25.67 -27.74 400
د**** سه شنبه 3 آبان 1401 18,300 (-4.24) 211.48 57.92 -5.36 400
ف**** یکشنبه 1 آبان 1401 22,260 (-3.64) 110.69 96.77 -10.51 402
و**** یکشنبه 1 آبان 1401 2,780 (2.88) 303.24 201.80 -12.66 402
گ**** یکشنبه 1 آبان 1401 18,037 (0.55) 72.91 -43.28 -47.77 402
ب**** شنبه 30 مهر 1401 8,200 (-0.48) 75.49 -9.27 -16.83 403
م**** چهارشنبه 27 مهر 1401 8,660 (0.93) 155.77 61.78 -7.16 406
س**** چهارشنبه 27 مهر 1401 22,600 (-1.73) 296.68 90.93 -6.42 406
ک**** چهارشنبه 27 مهر 1401 8,760 (0.68) 188.24 66.32 -9.93 406
ا**** سه شنبه 26 مهر 1401 4,389 (-0.72) 103.69 8.64 -14.54 407
ک**** سه شنبه 26 مهر 1401 2,223 (-3.17) 258.07 154.61 -16.28 407
د**** سه شنبه 26 مهر 1401 16,200 (-0.61) 182.41 37.65 -2.16 407
د**** سه شنبه 26 مهر 1401 7,130 (-1.65) 257.64 118.93 -7.43 407
ا**** سه شنبه 26 مهر 1401 11,066 (-2.23) 34.56 -4.21 -14.40 407
خ**** سه شنبه 26 مهر 1401 11,830 (-0.25) 175.15 103.30 -1.61 407
ر**** سه شنبه 26 مهر 1401 12,898 (2.06) 414.03 14.51 -25.19 407
ک**** سه شنبه 26 مهر 1401 8,620 (-1.26) 192.92 69.03 -8.47 407
و**** سه شنبه 26 مهر 1401 2,229 (1.91) 138.27 88.83 -7.04 407
چ**** سه شنبه 26 مهر 1401 4,115 (-0.12) 225.64 130.13 -12.22 407
ر**** دوشنبه 25 مهر 1401 2,470 (-2.13) 146.56 33.52 -14.94 408
ر**** دوشنبه 25 مهر 1401 2,473 (1) 169.71 34.25 -28.87 408
ت**** دوشنبه 25 مهر 1401 1,140 (0.79) 191.75 118.68 -10.18 408
آ**** دوشنبه 25 مهر 1401 7,100 (-0.97) 36.06 5.21 -14.93 408
ف**** یکشنبه 24 مهر 1401 31,700 (1.6) 115.46 64.04 -6.94 409
ف**** یکشنبه 24 مهر 1401 23,410 (-3.74) 100.34 87.10 -14.91 409
خ**** یکشنبه 24 مهر 1401 11,800 (-1.83) 175.85 103.81 -2.12 409
ص**** یکشنبه 24 مهر 1401 1,331 (-1.41) 233.81 128.47 -12.85 409
ت**** شنبه 23 مهر 1401 16,000 (-0.06) 137.56 81.25 -2.50 410
م**** چهارشنبه 20 مهر 1401 8,730 (2.94) 153.72 61.05 -7.90 413
س**** چهارشنبه 20 مهر 1401 6,650 (4.88) 106.02 34.59 -23.76 413
ک**** چهارشنبه 20 مهر 1401 4,820 (0.2) 140.87 90.46 -8.55 413
ث**** سه شنبه 19 مهر 1401 19,650 (0) 204.58 191.60 -3.21 414
گ**** سه شنبه 19 مهر 1401 20,212 (2.77) 54.30 -49.19 -53.39 414
ف**** دوشنبه 18 مهر 1401 4,140 (0) 95.65 70.53 -9.32 415
ر**** دوشنبه 18 مهر 1401 2,459 (-0.43) 171.25 35.01 -28.47 415
ح**** دوشنبه 18 مهر 1401 5,659 (1.1) 264.91 82.19 -21.45 415
غ**** دوشنبه 18 مهر 1401 5,640 (1.8) 177.30 98.58 -3.01 415
ث**** دوشنبه 18 مهر 1401 4,663 (0) 853.68 420.27 -2.06 415
ث**** دوشنبه 18 مهر 1401 7,420 (-1.85) 12.53 -24.12 -36.97 415
ک**** دوشنبه 18 مهر 1401 8,540 (0.23) 195.67 70.61 -7.61 415
م**** دوشنبه 18 مهر 1401 4,830 (0.2) 150.52 88.82 -0.97 415
م**** دوشنبه 18 مهر 1401 8,640 (-2.81) 156.37 62.15 -6.94 415
س**** شنبه 16 مهر 1401 6,360 (0.63) 438.68 310.38 -4.87 417
غ**** شنبه 16 مهر 1401 33,874 (2.19) 75.45 -50.88 -59.26 417
د**** سه شنبه 12 مهر 1401 8,030 (1.26) 217.56 90.91 -17.81 421
ل**** سه شنبه 12 مهر 1401 8,610 (-2.27) 125.78 70.03 -17.54 421
ک**** سه شنبه 12 مهر 1401 8,650 (1.76) 191.91 64.28 -8.79 421
ک**** دوشنبه 11 مهر 1401 2,540 (4.91) 91.42 33.86 -20.67 422
س**** دوشنبه 11 مهر 1401 6,850 (4.9) 100.00 30.66 -25.99 422
ش**** دوشنبه 11 مهر 1401 1,490 (-0.2) 128.72 20.40 -16.11 422
ر**** دوشنبه 11 مهر 1401 2,580 (-1.9) 158.53 32.56 -31.82 422
ک**** یکشنبه 10 مهر 1401 6,130 (-1.76) 137.36 70.31 -18.11 423
ل**** یکشنبه 10 مهر 1401 21,850 (0.97) 103.57 37.30 -9.61 423
س**** یکشنبه 10 مهر 1401 24,950 (2.25) 259.32 69.94 -15.23 423
ک**** یکشنبه 10 مهر 1401 33,020 (1.44) 202.85 66.44 -6.66 423
ک**** شنبه 9 مهر 1401 49,250 (0) 32.49 -36.75 -38.88 424
غ**** چهارشنبه 6 مهر 1401 39,212 (2.77) 51.57 -56.82 -64.81 427
پ**** چهارشنبه 6 مهر 1401 7,950 (1.14) 96.48 96.48 -11.95 427
ت**** دوشنبه 4 مهر 1401 3,891 (0.73) 156.75 99.43 -9.77 429
و**** دوشنبه 4 مهر 1401 19,550 (1.98) 68.29 25.58 -18.16 429
م**** دوشنبه 4 مهر 1401 5,400 (2.2) 124.07 68.89 -13.41 429
ش**** دوشنبه 4 مهر 1401 13,660 (0.14) 68.37 -14.42 -21.67 429
ک**** دوشنبه 4 مهر 1401 8,090 (2.92) 96.17 65.64 -5.07 429
ش**** دوشنبه 4 مهر 1401 8,290 (1.22) 169.00 147.77 -13.75 429
س**** شنبه 2 مهر 1401 24,450 (-1.21) 266.67 73.42 -13.50 431
م**** چهارشنبه 30 شهریور 1401 5,533 (-2.58) 118.69 64.83 -15.49 434
و**** چهارشنبه 30 شهریور 1401 3,540 (-2.5) 76.27 32.77 -11.10 434
ل**** چهارشنبه 30 شهریور 1401 9,210 (3.13) 111.07 58.96 -22.91 434
س**** چهارشنبه 30 شهریور 1401 18,180 (-3.4) 113.97 72.11 -7.43 434
ف**** چهارشنبه 30 شهریور 1401 1,711 (-3.48) 237.81 86.44 -8.65 434
س**** سه شنبه 29 شهریور 1401 25,500 (-1.54) 251.57 66.27 -17.06 435
ف**** چهارشنبه 23 شهریور 1401 12,940 (-2.92) 24.81 -17.23 -19.78 441
ف**** یکشنبه 20 شهریور 1401 1,766 (-2.89) 227.29 80.63 -11.49 444
ت**** یکشنبه 20 شهریور 1401 17,810 (-2.99) 113.42 63.34 -12.41 444
ش**** شنبه 19 شهریور 1401 14,780 (0.2) 55.62 -19.49 -27.60 445
و**** یکشنبه 6 شهریور 1401 2,596 (2.97) 73.69 -19.22 -26.58 458
ک**** چهارشنبه 2 شهریور 1401 11,870 (4.76) 124.94 54.59 -15.75 462
ش**** چهارشنبه 2 شهریور 1401 35,000 (0.43) 35.29 -1.00 -8.71 462

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.