فیلتر سیگنال خرید شامل ترکیب اندیکاتورهای MFI + RSI + Stochastic + ورود پول هوشمند

شناسه: 37746124
%104
هشدار خرید

هشدار خرید اندیکاتور استوکاستیک Stochastic و اشباع فروش RSI و نیز ورود پول هوشمند در نظر گرفته شده است. ضمنا مرتب سازی نتیجه فیلتر بر اساس شاخص پول هوشمند 10 روزه تنظیم شده است.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ یکشنبه 18 آبان 1399 تا یکشنبه 6 فروردین 1402 تعداد 1,593 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 104.40 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -25.46 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 79.37 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 96 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 94 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ف**** یکشنبه 6 فروردین 1402 8,470 (4.95) 0.00 0.00 0.00 3
ف**** یکشنبه 6 فروردین 1402 6,220 (6.87) 0.00 0.00 0.00 3
ح**** یکشنبه 6 فروردین 1402 12,460 (4.97) 0.00 0.00 0.00 3
ا**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 1,560 (1.82) 4.94 4.94 -1.60 14
خ**** سه شنبه 23 اسفند 1401 16,230 (-1.45) 6.96 6.59 -2.03 15
ف**** شنبه 20 اسفند 1401 3,803 (0.74) 4.18 4.10 -0.97 18
آ**** سه شنبه 9 اسفند 1401 6,900 (-0.43) 3.62 0.87 -4.35 29
ا**** سه شنبه 9 اسفند 1401 1,695 (-0.76) 1.83 -3.42 -11.09 29
آ**** دوشنبه 8 اسفند 1401 2,004 (-0.59) 2.69 -11.28 -15.72 30
ا**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 14,880 (-1.12) 17.41 14.38 -0.20 42
ب**** سه شنبه 25 بهمن 1401 49,000 (-1.46) 24.33 7.86 -8.14 43
ا**** یکشنبه 23 بهمن 1401 1,834 (-1.92) 0.05 -10.74 -17.83 45
ا**** یکشنبه 23 بهمن 1401 8,490 (-0.35) 4.24 1.06 -0.94 45
ب**** سه شنبه 18 بهمن 1401 18,170 (4.96) 19.92 19.92 -4.02 50
ا**** سه شنبه 18 بهمن 1401 1,892 (-1.91) 0.42 -13.48 -20.35 50
ق**** سه شنبه 18 بهمن 1401 10,270 (6.97) 20.06 16.85 -7.89 50
ا**** دوشنبه 17 بهمن 1401 15,020 (-1.31) 16.31 13.78 -1.46 51
ا**** یکشنبه 16 بهمن 1401 8,490 (-0.58) 4.24 1.06 -1.06 52
ا**** دوشنبه 10 بهمن 1401 15,040 (-3.03) 16.16 13.63 -2.99 58
ا**** دوشنبه 10 بهمن 1401 8,510 (-0.58) 4.00 0.82 -1.29 58
م**** شنبه 17 دی 1401 6,930 (5) 11.98 5.77 -12.12 81
ا**** سه شنبه 13 دی 1401 2,004 (-0.79) 7.93 -18.66 -24.80 85
ا**** یکشنبه 27 آذر 1401 2,144 (-1.96) 0.89 -23.65 -29.71 101
ب**** دوشنبه 21 آذر 1401 26,180 (4.97) 93.32 93.32 0.27 107
غ**** دوشنبه 21 آذر 1401 3,645 (3.11) 21.67 4.77 -12.59 107
ح**** یکشنبه 20 آذر 1401 15,300 (1.72) 13.14 -6.99 -16.93 108
ا**** یکشنبه 20 آذر 1401 2,322 (1.84) 0.82 -29.50 -35.10 108
ف**** چهارشنبه 16 آذر 1401 10,460 (4.91) 28.87 28.87 -7.84 112
غ**** سه شنبه 15 آذر 1401 3,657 (4.99) 21.27 7.33 -12.88 113
ب**** دوشنبه 14 آذر 1401 25,880 (1.37) 102.55 102.55 -4.64 114
ح**** یکشنبه 13 آذر 1401 14,240 (2.96) 21.56 0.91 -10.74 115
ب**** چهارشنبه 9 آذر 1401 26,200 (1.9) 93.17 93.17 -5.80 119
ک**** دوشنبه 7 آذر 1401 5,128 (4.99) 79.60 62.64 0.08 121
ت**** یکشنبه 6 آذر 1401 87,950 (1.97) 36.78 14.33 -0.17 122
ل**** سه شنبه 24 آبان 1401 17,340 (-1.97) 30.62 30.62 -3.86 134
خ**** یکشنبه 15 آبان 1401 8,980 (2.98) 137.19 135.19 -1.45 143
م**** شنبه 14 آبان 1401 8,650 (2.97) 97.11 90.52 -1.16 144
ا**** شنبه 14 آبان 1401 9,840 (0.75) 22.22 13.52 -2.38 144
س**** شنبه 14 آبان 1401 5,440 (4.81) 53.68 50.74 0.92 144
ف**** شنبه 14 آبان 1401 11,950 (4.91) 83.18 75.23 -0.25 144
و**** شنبه 14 آبان 1401 201,100 (2.44) 64.69 45.90 -2.69 144
و**** شنبه 14 آبان 1401 752 (2.38) 338.16 322.21 -55.05 144
پ**** چهارشنبه 11 آبان 1401 1,654 (0.36) 879.44 858.28 -1.87 147
ر**** چهارشنبه 11 آبان 1401 2,328 (1.39) 46.65 38.10 -24.44 147
ک**** دوشنبه 9 آبان 1401 8,280 (2.98) 113.29 99.40 -1.09 149
د**** دوشنبه 9 آبان 1401 6,860 (1.47) 120.85 109.77 -2.48 149
م**** دوشنبه 9 آبان 1401 8,520 (2.89) 95.66 94.84 -3.40 149
و**** دوشنبه 9 آبان 1401 12,260 (-0.24) 68.19 61.50 -2.61 149
ر**** یکشنبه 8 آبان 1401 30,500 (-3.17) 140.49 123.61 -1.80 150
ش**** یکشنبه 8 آبان 1401 25,300 (0.19) 60.87 59.68 -2.96 150
ث**** یکشنبه 8 آبان 1401 2,610 (-0.26) 101.46 101.46 -0.38 150
خ**** یکشنبه 8 آبان 1401 5,900 (-0.84) 162.88 105.25 -2.37 150
ک**** یکشنبه 8 آبان 1401 4,081 (-0.8) 91.37 74.22 0.17 150
و**** یکشنبه 8 آبان 1401 1,908 (1.62) 33.12 29.45 -7.23 150
و**** یکشنبه 8 آبان 1401 2,722 (0.7) 46.95 43.02 -2.17 150
ف**** یکشنبه 8 آبان 1401 11,380 (-2.98) 30.05 4.22 -8.79 150
ف**** یکشنبه 8 آبان 1401 11,860 (0.5) 84.57 77.07 -4.81 150
ب**** شنبه 7 آبان 1401 1,211 (-2.41) 212.96 187.78 -2.23 151
د**** شنبه 7 آبان 1401 3,264 (-3.31) 88.42 88.42 -0.43 151
ت**** شنبه 7 آبان 1401 12,290 (-3.9) 117.90 105.04 -1.38 151
ز**** شنبه 7 آبان 1401 9,990 (-1.76) 76.08 66.17 -1.60 151
ف**** شنبه 7 آبان 1401 20,720 (1.12) 46.14 34.75 -3.86 151
و**** شنبه 7 آبان 1401 1,839 (-0.21) 76.73 76.73 -4.02 151
ت**** شنبه 7 آبان 1401 41,450 (-1.77) 55.85 33.17 -2.53 151
و**** شنبه 7 آبان 1401 1,070 (-2.72) 69.35 55.61 -2.15 151
و**** شنبه 7 آبان 1401 3,353 (-2.44) 107.87 72.08 -1.46 151
غ**** شنبه 7 آبان 1401 7,790 (-2.25) 229.91 123.23 -3.72 151
ب**** شنبه 7 آبان 1401 2,886 (-2.51) 112.40 106.17 -2.39 151
س**** شنبه 7 آبان 1401 34,300 (-1.88) 104.72 88.05 -2.77 151
ش**** شنبه 7 آبان 1401 11,100 (-2.28) 93.69 82.88 -0.63 151
ث**** شنبه 7 آبان 1401 4,470 (-2.61) 308.05 214.54 -3.80 151
ز**** شنبه 7 آبان 1401 5,360 (-3.24) 65.11 45.15 -2.80 151
و**** چهارشنبه 4 آبان 1401 1,905 (-2.32) 33.33 29.66 -7.09 154
و**** چهارشنبه 4 آبان 1401 2,319 (-2.19) 43.17 39.54 0.95 154
ص**** چهارشنبه 4 آبان 1401 1,777 (-4.95) 130.89 128.36 -2.08 154
د**** سه شنبه 3 آبان 1401 18,300 (-4.24) 109.51 87.43 -5.36 155
ک**** سه شنبه 3 آبان 1401 2,669 (-3.26) 149.53 124.05 -6.33 155
ث**** سه شنبه 3 آبان 1401 4,061 (-1) 78.77 78.77 -4.43 155
ف**** سه شنبه 3 آبان 1401 5,570 (-2.96) 29.98 -4.85 -12.57 155
و**** سه شنبه 3 آبان 1401 3,598 (-2.84) 93.72 60.37 -8.17 155
گ**** یکشنبه 1 آبان 1401 18,160 (0.55) 24.45 17.57 -10.35 157
و**** یکشنبه 1 آبان 1401 13,580 (2.88) 71.21 68.63 -12.67 157
ف**** یکشنبه 1 آبان 1401 22,260 (-3.64) 36.03 25.43 -10.51 157
ب**** شنبه 30 مهر 1401 8,200 (-0.48) 31.10 21.59 -12.68 158
م**** چهارشنبه 27 مهر 1401 8,660 (0.93) 96.88 90.30 -7.16 161
ک**** چهارشنبه 27 مهر 1401 8,760 (0.68) 101.60 87.10 -9.93 161
س**** چهارشنبه 27 مهر 1401 22,600 (-1.73) 72.57 58.85 -6.42 161
ر**** سه شنبه 26 مهر 1401 39,500 (2.06) 85.70 72.66 -25.19 162
ک**** سه شنبه 26 مهر 1401 8,620 (-1.26) 104.87 90.14 -8.47 162
ا**** سه شنبه 26 مهر 1401 11,066 (-2.23) 8.68 0.94 -14.40 162
د**** سه شنبه 26 مهر 1401 7,130 (-1.65) 112.48 99.16 -7.43 162
و**** سه شنبه 26 مهر 1401 6,400 (1.91) 84.06 75.62 -7.03 162
ک**** سه شنبه 26 مهر 1401 4,357 (-3.17) 72.60 70.53 -16.27 162
خ**** سه شنبه 26 مهر 1401 11,830 (-0.25) 69.65 46.24 -1.61 162
ا**** سه شنبه 26 مهر 1401 4,389 (-0.72) 35.79 33.29 -14.54 162
د**** سه شنبه 26 مهر 1401 16,200 (-0.61) 128.40 110.49 -2.16 162
چ**** سه شنبه 26 مهر 1401 4,115 (-0.12) 83.23 83.23 -12.22 162
ر**** دوشنبه 25 مهر 1401 2,473 (1) 38.05 30.00 -28.87 163
ت**** دوشنبه 25 مهر 1401 1,140 (0.79) 60.09 50.09 -10.18 163
ر**** دوشنبه 25 مهر 1401 2,470 (-2.13) 36.88 36.84 -14.94 163
آ**** دوشنبه 25 مهر 1401 7,100 (-0.97) 27.18 -1.97 -14.93 163
ف**** یکشنبه 24 مهر 1401 23,410 (-3.74) 29.35 19.27 -14.91 164
ص**** یکشنبه 24 مهر 1401 1,997 (-1.41) 105.46 103.20 -12.87 164
ف**** یکشنبه 24 مهر 1401 31,700 (1.6) 41.80 36.75 -6.94 164
خ**** یکشنبه 24 مهر 1401 11,800 (-1.83) 70.08 45.93 -2.12 164
ت**** شنبه 23 مهر 1401 16,000 (-0.06) 82.69 76.69 -2.50 165
ک**** چهارشنبه 20 مهر 1401 4,820 (0.2) 65.77 58.51 -8.55 168
س**** چهارشنبه 20 مهر 1401 6,650 (4.88) 25.71 23.31 -23.76 168
م**** چهارشنبه 20 مهر 1401 8,730 (2.94) 95.30 88.77 -7.90 168
ث**** سه شنبه 19 مهر 1401 19,650 (0) 62.85 41.22 -3.21 169
گ**** سه شنبه 19 مهر 1401 20,350 (2.77) 11.06 6.14 -20.00 169
غ**** دوشنبه 18 مهر 1401 5,640 (1.8) 100.89 81.74 -3.01 170
ف**** دوشنبه 18 مهر 1401 4,140 (0) 12.78 -3.62 -9.32 170
ک**** دوشنبه 18 مهر 1401 8,540 (0.23) 106.79 91.92 -7.61 170
م**** دوشنبه 18 مهر 1401 8,640 (-2.81) 97.34 90.74 -6.94 170
ر**** دوشنبه 18 مهر 1401 2,459 (-0.43) 38.84 38.63 -28.47 170
م**** دوشنبه 18 مهر 1401 4,830 (0.2) 60.66 52.59 -0.97 170
ث**** دوشنبه 18 مهر 1401 7,420 (-1.85) 8.09 -14.82 -17.25 170
ث**** دوشنبه 18 مهر 1401 9,780 (0) 175.36 133.23 -2.04 170
ح**** دوشنبه 18 مهر 1401 5,659 (1.1) 88.02 -24.25 -31.94 170
س**** شنبه 16 مهر 1401 6,360 (0.63) 158.96 148.90 -4.87 172
غ**** شنبه 16 مهر 1401 33,000 (2.19) 64.39 26.67 -5.42 172
ل**** سه شنبه 12 مهر 1401 8,610 (-2.27) 59.23 50.99 -17.54 176
د**** سه شنبه 12 مهر 1401 8,030 (1.26) 88.67 76.84 -17.81 176
ک**** سه شنبه 12 مهر 1401 8,650 (1.76) 104.16 89.48 -8.79 176
ر**** دوشنبه 11 مهر 1401 2,580 (-1.9) 32.33 32.13 -31.82 177
ک**** دوشنبه 11 مهر 1401 2,540 (4.91) 52.32 39.17 -20.67 177
ش**** دوشنبه 11 مهر 1401 1,490 (-0.2) 33.76 33.76 -16.11 177
س**** دوشنبه 11 مهر 1401 6,850 (4.9) 22.04 19.71 -25.99 177
س**** یکشنبه 10 مهر 1401 24,950 (2.25) 56.31 43.89 -15.23 178
ل**** یکشنبه 10 مهر 1401 21,850 (0.97) 42.52 42.52 -9.61 178
ک**** یکشنبه 10 مهر 1401 33,020 (1.44) 105.18 92.13 -6.66 178
ک**** یکشنبه 10 مهر 1401 6,130 (-1.76) 75.53 66.56 -18.11 178
ک**** شنبه 9 مهر 1401 49,250 (0) 32.49 -8.32 -8.53 179
غ**** چهارشنبه 6 مهر 1401 38,200 (2.77) 42.02 7.80 -18.30 182
پ**** چهارشنبه 6 مهر 1401 7,950 (1.14) 54.21 43.65 -11.95 182
م**** دوشنبه 4 مهر 1401 5,400 (2.2) 43.70 35.74 -13.41 184
ت**** دوشنبه 4 مهر 1401 8,180 (0.73) 119.93 108.31 -9.78 184
ش**** دوشنبه 4 مهر 1401 13,660 (0.14) 31.77 27.75 -4.10 184
و**** دوشنبه 4 مهر 1401 19,550 (1.98) 12.02 3.07 -18.16 184
ک**** دوشنبه 4 مهر 1401 8,090 (2.92) 29.54 13.97 -5.07 184
ش**** دوشنبه 4 مهر 1401 8,290 (1.22) 75.87 68.88 -13.75 184
س**** شنبه 2 مهر 1401 24,450 (-1.21) 59.51 46.83 -13.50 186
و**** چهارشنبه 30 شهریور 1401 3,540 (-2.5) 35.17 20.03 -11.10 189
ف**** چهارشنبه 30 شهریور 1401 1,711 (-3.48) 138.11 130.51 -8.65 189
س**** چهارشنبه 30 شهریور 1401 18,180 (-3.4) 83.17 82.56 -7.43 189
م**** چهارشنبه 30 شهریور 1401 5,533 (-2.58) 40.25 33.20 -15.49 189
ل**** چهارشنبه 30 شهریور 1401 9,210 (3.13) 48.86 41.15 -22.91 189
س**** سه شنبه 29 شهریور 1401 25,500 (-1.54) 52.94 40.78 -17.06 190
ف**** چهارشنبه 23 شهریور 1401 12,940 (-2.92) 14.37 -11.13 -19.78 196
ت**** یکشنبه 20 شهریور 1401 17,810 (-2.99) 64.12 63.22 -12.41 199
ف**** یکشنبه 20 شهریور 1401 1,766 (-2.89) 130.69 123.33 -11.49 199
ش**** شنبه 19 شهریور 1401 14,780 (0.2) 21.79 17.79 -11.37 200
و**** یکشنبه 6 شهریور 1401 3,978 (2.97) 25.04 15.76 -12.04 213
ک**** چهارشنبه 2 شهریور 1401 11,870 (4.76) 45.75 35.13 -15.75 217
ش**** چهارشنبه 2 شهریور 1401 35,000 (0.43) 20.86 2.43 -8.71 217
و**** سه شنبه 1 شهریور 1401 7,960 (-1.72) 47.99 41.21 -25.25 218
ک**** دوشنبه 31 مرداد 1401 15,400 (-2.28) 91.56 79.55 -13.96 219
و**** شنبه 29 مرداد 1401 14,980 (-1.25) 23.50 23.50 -18.56 221
و**** شنبه 29 مرداد 1401 8,230 (-1.08) 43.13 33.66 -27.70 221
ب**** چهارشنبه 26 مرداد 1401 5,063 (7.38) 63.54 58.01 -13.21 224
س**** چهارشنبه 26 مرداد 1401 27,100 (0.18) 43.91 32.29 -21.96 224
خ**** چهارشنبه 26 مرداد 1401 26,450 (2.91) 6.43 -8.13 -27.37 224
و**** سه شنبه 25 مرداد 1401 2,666 (-2.3) 4.73 -6.23 -17.48 225
و**** شنبه 22 مرداد 1401 20,700 (1.97) 15.22 -2.66 -22.71 228
ش**** شنبه 22 مرداد 1401 4,162 (1.43) 49.69 43.44 -6.30 228
ح**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 1,850 (0.87) 177.89 177.89 -13.57 231
ا**** شنبه 15 مرداد 1401 5,330 (3.29) 15.38 7.13 -29.62 235
غ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 35,900 (1.84) 106.69 106.55 -5.43 238
س**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 10,990 (1.29) 64.06 56.96 -9.28 238
ه**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 2,553 (4.75) 33.65 6.78 -14.14 238
ق**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 7,700 (1.18) 60.13 55.84 -4.35 238
پ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 2,750 (2.1) 74.69 44.33 -6.25 238
ق**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 130 (0.59) 2,308.46 2,042.31 -2.31 238
آ**** سه شنبه 11 مرداد 1401 8,380 (-0.82) 48.81 42.12 -6.09 239
ک**** سه شنبه 11 مرداد 1401 15,710 (-3.2) 87.78 76.00 -15.66 239
غ**** سه شنبه 11 مرداد 1401 7,307 (-2.34) 282.51 231.19 -3.97 239
ز**** سه شنبه 11 مرداد 1401 11,200 (3.7) 57.05 48.21 -12.41 239
ا**** سه شنبه 11 مرداد 1401 5,280 (2.12) 16.48 8.14 -28.96 239
ر**** سه شنبه 11 مرداد 1401 5,671 (0.73) 86.74 77.22 -0.72 239
ش**** سه شنبه 11 مرداد 1401 11,620 (-0.76) 60.59 57.31 -4.39 239
و**** سه شنبه 11 مرداد 1401 2,910 (-3) 31.27 11.68 -29.14 239
ف**** سه شنبه 11 مرداد 1401 3,435 (0.59) 90.27 -43.74 -48.90 239
ذ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 2,041 (0.43) 117.54 112.64 -7.01 240
ش**** دوشنبه 10 مرداد 1401 4,050 (-3.2) 97.28 88.89 -4.05 240
پ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 12,390 (0) 90.48 81.84 -8.80 240
ف**** دوشنبه 10 مرداد 1401 1,839 (-3.75) 114.79 112.83 -15.01 240
ک**** دوشنبه 10 مرداد 1401 5,010 (1.62) 141.32 119.56 -4.79 240
آ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 8,270 (-2.7) 50.79 44.01 -4.84 240
ز**** دوشنبه 10 مرداد 1401 9,270 (-2.83) 53.61 34.74 -13.16 240
ب**** دوشنبه 10 مرداد 1401 11,760 (-2.89) 37.76 33.50 -9.86 240
غ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 1,300 (-0.53) 61.92 57.62 -7.69 240
غ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 1,828 (0.16) 26.37 6.07 -0.44 240
ق**** دوشنبه 10 مرداد 1401 4,920 (-1.6) 92.89 77.24 -24.80 240
د**** دوشنبه 10 مرداد 1401 5,420 (-3.04) 104.06 102.58 -11.81 240
پ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 2,726 (0) 76.23 45.60 -5.43 240
و**** دوشنبه 10 مرداد 1401 9,040 (-0.87) 30.31 21.68 -34.18 240
و**** دوشنبه 10 مرداد 1401 7,350 (2.94) 282.31 261.22 -0.68 240
ق**** دوشنبه 10 مرداد 1401 3,600 (-1.63) 111.11 91.67 -11.67 240
غ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 8,890 (-2.73) 40.83 40.38 -8.10 240
ف**** دوشنبه 10 مرداد 1401 4,831 (-2.29) 79.84 -41.87 -43.68 240
و**** دوشنبه 10 مرداد 1401 3,080 (2.05) 29.87 26.40 -14.87 240
غ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 36,950 (-0.67) 100.81 100.68 -8.12 240
و**** یکشنبه 9 مرداد 1401 1,979 (-1.64) 72.81 72.76 -10.81 241
س**** یکشنبه 9 مرداد 1401 8,330 (-1.88) 74.79 67.23 -6.36 241
غ**** یکشنبه 9 مرداد 1401 3,120 (-3.17) 42.15 25.80 -9.39 241
ش**** یکشنبه 9 مرداد 1401 4,030 (-4.2) 98.26 88.59 -3.57 241
ک**** یکشنبه 9 مرداد 1401 2,567 (1.06) 277.87 263.85 -6.51 241
ک**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 5,010 (0) 141.32 119.56 -4.79 245
ت**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 2,360 (0.34) 48.31 44.49 -2.46 245
خ**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 28,880 (2.23) 32.83 19.49 -28.91 245
و**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 22,150 (2.78) 32.51 -37.11 -57.79 245
ف**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 5,875 (0) 62.89 55.74 -19.06 245
و**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 1,375 (-3.5) 46.76 33.24 29.38 245
و**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 2,474 (0.14) 97.62 60.87 -9.30 245
پ**** سه شنبه 4 مرداد 1401 12,790 (-0.85) 84.52 82.41 -11.65 246
و**** سه شنبه 4 مرداد 1401 8,400 (-0.59) 58.10 37.26 -14.29 246
ح**** سه شنبه 4 مرداد 1401 15,610 (-3.64) 117.17 104.36 -3.65 246
ز**** سه شنبه 4 مرداد 1401 11,810 (-0.33) 49.36 49.36 -16.93 246
ف**** سه شنبه 4 مرداد 1401 1,876 (-4.07) 117.16 110.23 -16.68 246
س**** سه شنبه 4 مرداد 1401 8,440 (-0.93) 72.51 65.05 -7.58 246
آ**** سه شنبه 4 مرداد 1401 8,440 (-2.08) 47.75 46.33 -6.75 246
ث**** سه شنبه 4 مرداد 1401 2,538 (-3.01) 116.71 111.58 -4.73 246
ش**** سه شنبه 4 مرداد 1401 4,180 (-3.53) 91.15 81.82 -7.03 246
س**** سه شنبه 4 مرداد 1401 11,020 (-0.63) 63.61 57.89 -9.53 246
ش**** سه شنبه 4 مرداد 1401 13,530 (0.66) 77.38 74.43 -10.79 246
ف**** سه شنبه 4 مرداد 1401 3,531 (1.33) 92.58 89.46 -46.50 246
ث**** سه شنبه 4 مرداد 1401 5,880 (-2) 132.65 109.01 -17.18 246
و**** سه شنبه 4 مرداد 1401 2,191 (-0.27) 45.96 36.92 -24.87 246
ق**** سه شنبه 4 مرداد 1401 68,000 (-0.41) 47.57 45.44 -7.60 246
و**** سه شنبه 4 مرداد 1401 2,417 (-0.61) 42.74 42.74 -5.71 246
و**** دوشنبه 3 مرداد 1401 4,043 (0.19) 60.28 55.33 -14.42 247
ف**** دوشنبه 3 مرداد 1401 4,703 (-1.97) -0.06 -15.16 -20.18 247
ر**** دوشنبه 3 مرداد 1401 9,405 (-4.3) 49.92 40.24 -30.65 247
ن**** دوشنبه 3 مرداد 1401 1,320 (-1.71) 68.41 68.41 -5.30 247
س**** دوشنبه 3 مرداد 1401 6,340 (0.15) 6.31 1.74 -31.70 247
و**** دوشنبه 3 مرداد 1401 2,014 (-0.78) 69.81 69.76 -12.36 247
ف**** شنبه 1 مرداد 1401 6,395 (-0.07) 49.65 43.08 -25.65 249
غ**** سه شنبه 28 تیر 1401 10,420 (4.93) 33.11 22.65 -23.61 253
ز**** سه شنبه 28 تیر 1401 9,870 (-3.51) 44.28 26.55 -18.44 253
و**** سه شنبه 28 تیر 1401 2,015 (-1.8) 61.29 61.29 -12.41 253
س**** سه شنبه 28 تیر 1401 8,720 (-0.34) 66.97 58.14 -10.55 253
ف**** سه شنبه 28 تیر 1401 1,918 (-3.82) 105.94 104.07 -18.51 253
و**** سه شنبه 28 تیر 1401 4,306 (-1.19) 71.85 64.19 -13.24 253
ب**** سه شنبه 28 تیر 1401 25,250 (2.26) 54.18 54.18 -40.59 253
غ**** یکشنبه 26 تیر 1401 37,630 (-2.73) 42.01 42.01 -21.23 255
ف**** یکشنبه 26 تیر 1401 23,990 (1.09) 26.22 16.72 -16.97 255
ف**** یکشنبه 26 تیر 1401 5,720 (-3.21) 37.76 32.87 -17.83 255
آ**** چهارشنبه 22 تیر 1401 9,350 (-0.1) 33.37 32.09 -15.83 259
س**** چهارشنبه 22 تیر 1401 9,000 (1.92) 61.78 54.78 -13.33 259
س**** چهارشنبه 22 تیر 1401 6,770 (0) 0.00 -4.73 -36.04 259
ت**** چهارشنبه 22 تیر 1401 1,300 (1.08) 40.38 35.46 -21.23 259
د**** چهارشنبه 22 تیر 1401 20,430 (-1.68) 13.56 8.08 -27.02 259
ل**** سه شنبه 21 تیر 1401 19,850 (-1.73) 65.49 54.66 -22.12 260
و**** سه شنبه 21 تیر 1401 24,050 (2.99) 22.04 -42.08 -61.12 260
غ**** سه شنبه 21 تیر 1401 8,552 (-2.53) 226.82 182.97 -17.95 260
ز**** سه شنبه 21 تیر 1401 10,960 (-3.77) 29.93 13.96 -26.55 260
آ**** سه شنبه 21 تیر 1401 9,370 (-4.67) 33.08 27.11 -16.01 260
و**** دوشنبه 20 تیر 1401 8,000 (-1.96) 25.62 21.25 -28.38 261
ش**** دوشنبه 20 تیر 1401 11,790 (-0.5) 142.15 137.07 -2.88 261
ف**** یکشنبه 19 تیر 1401 1,988 (-4.03) 98.69 96.88 -21.38 263
س**** چهارشنبه 15 تیر 1401 7,090 (0) 1.13 -9.03 -38.93 266
ث**** دوشنبه 13 تیر 1401 24,300 (2.96) 31.69 14.20 -21.73 268
س**** یکشنبه 12 تیر 1401 2,920 (-0.23) 95.89 55.27 -16.06 269
س**** یکشنبه 12 تیر 1401 7,270 (-0.13) 0.83 -11.28 -40.44 269
د**** یکشنبه 12 تیر 1401 14,500 (2.83) 78.62 72.41 -14.41 269
ه**** یکشنبه 12 تیر 1401 16,650 (2.52) 96.40 84.38 -3.48 269
ب**** یکشنبه 12 تیر 1401 2,965 (1.92) 26.81 19.56 -22.12 269
ش**** یکشنبه 12 تیر 1401 1,804 (1.63) 9.26 7.32 -30.71 269
و**** شنبه 11 تیر 1401 61,200 (1.49) 13.56 -25.74 -34.97 270
ش**** چهارشنبه 8 تیر 1401 5,220 (-1.13) 19.35 11.49 -25.29 273
د**** سه شنبه 7 تیر 1401 14,200 (0.7) 82.39 76.06 -12.61 274
ک**** دوشنبه 6 تیر 1401 5,830 (0.17) 107.38 88.34 -18.18 275
د**** دوشنبه 6 تیر 1401 10,510 (0.09) 150.52 146.24 -7.14 275
ه**** یکشنبه 5 تیر 1401 16,790 (-2.44) 94.76 90.89 -4.71 276
د**** یکشنبه 5 تیر 1401 85,650 (0.94) 39.87 15.35 -18.51 276
ق**** شنبه 4 تیر 1401 4,668 (0.34) 62.81 49.96 -31.88 277
ک**** چهارشنبه 1 تیر 1401 5,940 (1.02) 103.54 84.85 -19.70 280
د**** چهارشنبه 1 تیر 1401 20,300 (-0.09) 26.80 25.22 -23.50 280
د**** چهارشنبه 1 تیر 1401 14,600 (-3.56) 77.40 77.33 -15.00 280
ف**** سه شنبه 31 خرداد 1401 1,410 (-1.39) 56.67 51.06 -3.19 281
خ**** سه شنبه 31 خرداد 1401 18,340 (4.08) 33.10 5.67 -11.12 281
ث**** سه شنبه 31 خرداد 1401 11,600 (-1.52) 73.36 56.38 -1.98 281
ق**** دوشنبه 30 خرداد 1401 4,672 (4.94) 62.67 47.69 -31.93 282
غ**** دوشنبه 30 خرداد 1401 12,960 (-1.51) 42.82 42.82 -11.96 282
د**** دوشنبه 30 خرداد 1401 861 (5) 17.07 13.12 -34.03 282
خ**** سه شنبه 24 خرداد 1401 17,070 (4.98) 43.00 13.53 -4.51 288
م**** سه شنبه 24 خرداد 1401 21,100 (1.53) 0.00 -47.44 -56.40 288
ه**** دوشنبه 23 خرداد 1401 18,760 (4.98) 74.31 63.65 -14.71 289
خ**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 16,440 (4.98) 48.48 17.88 -3.59 294
و**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 8,780 (-0.34) 14.46 10.48 -34.74 294
ث**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 4,100 (1.56) 28.24 28.24 -38.24 294
ت**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 12,480 (-2.8) 73.88 59.46 -15.71 294
ف**** سه شنبه 17 خرداد 1401 5,071 (2.4) 28.88 -61.89 -65.39 295
و**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 25,500 (2) 2.94 -20.98 -37.25 317
و**** شنبه 27 فروردین 1401 25,900 (1.96) 11.20 -22.20 -38.22 347
ک**** چهارشنبه 24 فروردین 1401 7,310 (2.95) 75.10 56.36 -9.85 350
و**** یکشنبه 21 فروردین 1401 3,650 (1.47) 86.85 84.66 -5.89 353
ک**** یکشنبه 21 فروردین 1401 1,923 (4.99) 260.89 230.73 -43.11 353
ز**** یکشنبه 14 فروردین 1401 2,692 (2.97) 22.40 -24.37 -43.91 360

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.