این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ چهارشنبه 1 بهمن 1399 تا یکشنبه 23 مرداد 1401 تعداد 1,409 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 34.86 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -27.76 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و -2.85 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 83 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 68 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ف**** شنبه 22 مرداد 1401 1,054 (4.98) 2.47 -2.28 -2.56 1
ف**** شنبه 22 مرداد 1401 12,420 (2.98) 1.85 -3.14 -3.54 1
و**** شنبه 22 مرداد 1401 2,540 (3.84) 0.00 -2.05 -4.33 1
پ**** شنبه 22 مرداد 1401 3,401 (0.23) 0.56 -0.32 -2.38 1
ق**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 2,240 (-0.31) 4.02 -2.46 -3.71 4
و**** سه شنبه 18 مرداد 1401 1,783 (2.88) 4.71 4.71 -3.37 5
خ**** شنبه 15 مرداد 1401 6,970 (4.96) 4.59 -1.87 -4.59 8
ل**** شنبه 15 مرداد 1401 23,550 (1.33) 0.72 -3.01 -8.37 8
ز**** شنبه 15 مرداد 1401 19,550 (5.96) 6.91 -2.05 -3.58 8
ش**** شنبه 15 مرداد 1401 34,200 (2.7) 2.05 -4.24 -4.53 8
و**** شنبه 15 مرداد 1401 4,918 (5.99) 15.49 10.00 -0.35 8
د**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 33,800 (-1.45) 8.28 -0.15 -2.07 11
غ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 35,900 (1.84) 4.87 -0.84 -5.43 11
ف**** سه شنبه 11 مرداد 1401 7,440 (1.91) 5.51 0.40 -1.34 12
ث**** سه شنبه 11 مرداد 1401 1,376 (4.95) 6.47 0.51 -1.60 12
خ**** سه شنبه 11 مرداد 1401 16,610 (4.99) 9.21 1.14 -0.90 12
و**** سه شنبه 11 مرداد 1401 1,221 (2.69) 14.58 8.11 -1.31 12
ک**** سه شنبه 11 مرداد 1401 26,470 (1.03) 8.42 5.78 -2.53 12
ب**** دوشنبه 10 مرداد 1401 1,784 (2.41) 18.27 14.41 -1.91 13
خ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 1,499 (4.53) 25.28 17.88 -2.87 13
ث**** یکشنبه 9 مرداد 1401 2,132 (1.42) 11.73 6.57 -2.86 14
ز**** شنبه 8 مرداد 1401 1,962 (5.99) 1.94 0.41 -7.49 15
ث**** شنبه 8 مرداد 1401 7,260 (1.25) 19.28 19.28 -2.62 15
ت**** شنبه 8 مرداد 1401 5,780 (0.69) 12.63 12.63 -2.77 15
ت**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 2,921 (5.98) 10.61 1.44 -4.48 18
ک**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 10,140 (2.01) 9.66 4.14 -4.04 18
ش**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 34,450 (2.83) 1.31 -4.93 -5.37 18
خ**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 3,199 (1.94) 7.85 1.22 -12.69 18
و**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 3,855 (1.2) 8.17 4.64 -6.56 18
ق**** شنبه 1 مرداد 1401 20,460 (4.97) 30.45 30.45 -0.10 22
ح**** شنبه 1 مرداد 1401 17,340 (0.17) 1.96 -3.75 -15.63 22
ک**** چهارشنبه 29 تیر 1401 26,280 (4.99) 7.72 6.54 -4.11 25
غ**** چهارشنبه 29 تیر 1401 2,373 (5.98) 0.25 -16.27 -23.39 25
ق**** چهارشنبه 29 تیر 1401 24,350 (2.95) 4.11 4.11 -5.75 25
و**** چهارشنبه 29 تیر 1401 1,340 (2.99) 1.94 -0.15 -14.18 25
خ**** چهارشنبه 29 تیر 1401 6,990 (4.95) 3.86 -3.58 -17.60 25
ت**** چهارشنبه 29 تیر 1401 18,430 (5.98) 2.55 2.44 -14.54 25
خ**** چهارشنبه 29 تیر 1401 16,670 (5.97) 5.58 3.60 -20.94 25
ک**** چهارشنبه 29 تیر 1401 14,960 (2.95) 1.40 -7.89 -15.44 25
خ**** سه شنبه 28 تیر 1401 5,210 (5.89) -2.09 -2.09 -11.98 26
ف**** سه شنبه 28 تیر 1401 3,372 (4.98) 3.77 2.52 -10.26 26
ک**** سه شنبه 28 تیر 1401 2,800 (1.85) 10.61 10.61 -13.36 26
و**** یکشنبه 26 تیر 1401 3,361 (2.97) 6.19 5.00 -3.24 28
س**** یکشنبه 26 تیر 1401 3,112 (2.97) 6.94 6.94 -2.89 28
ش**** یکشنبه 26 تیر 1401 85,050 (1.97) 5.82 -9.05 -9.05 28
د**** شنبه 25 تیر 1401 4,039 (4.99) -0.35 -7.53 -17.08 29
ث**** شنبه 25 تیر 1401 3,750 (3.22) 4.00 -12.51 -21.04 29
س**** شنبه 25 تیر 1401 20,080 (0.55) 8.81 1.94 -2.14 29
ک**** شنبه 25 تیر 1401 25,260 (1.16) 12.07 10.85 -3.72 29
غ**** شنبه 25 تیر 1401 3,442 (3.02) 8.08 2.12 -5.00 29
خ**** چهارشنبه 22 تیر 1401 1,761 (2.38) 1.93 -6.13 -16.41 32
ب**** چهارشنبه 22 تیر 1401 16,510 (5.96) 8.90 -15.02 -18.72 32
و**** چهارشنبه 22 تیر 1401 2,748 (5.97) 5.46 2.47 -8.88 32
س**** چهارشنبه 22 تیر 1401 64,870 (0.6) 7.82 -19.99 -26.93 32
ب**** چهارشنبه 22 تیر 1401 2,000 (3.78) 3.80 3.80 -14.60 32
ح**** چهارشنبه 22 تیر 1401 3,250 (2.78) 2.15 1.54 -11.38 32
خ**** چهارشنبه 22 تیر 1401 1,790 (1.3) 4.08 4.08 -16.20 32
س**** چهارشنبه 22 تیر 1401 19,120 (2.13) 4.65 0.10 -5.07 32
خ**** چهارشنبه 22 تیر 1401 2,034 (1.44) 1.43 -1.18 -15.34 32
ب**** سه شنبه 21 تیر 1401 95,100 (-0.25) 9.84 7.62 -2.21 33
ب**** سه شنبه 21 تیر 1401 15,670 (2.82) 14.74 -10.47 -14.36 33
و**** دوشنبه 20 تیر 1401 8,930 (0.67) 3.02 -12.99 -22.40 34
س**** یکشنبه 19 تیر 1401 58,050 (2) 2.60 -3.19 -7.73 36
م**** یکشنبه 19 تیر 1401 9,910 (1.32) 0.71 -7.37 -21.49 36
ش**** چهارشنبه 15 تیر 1401 85,250 (1.97) 5.57 -10.79 -10.79 39
و**** چهارشنبه 15 تیر 1401 24,400 (2.95) 5.94 5.94 -3.69 39
غ**** سه شنبه 14 تیر 1401 2,133 (-0.04) 6.42 1.83 -15.61 40
ش**** سه شنبه 14 تیر 1401 23,300 (4.95) 13.52 -14.29 -19.31 40
پ**** دوشنبه 13 تیر 1401 34,030 (4.99) 4.14 -9.67 -16.84 41
ت**** دوشنبه 13 تیر 1401 19,520 (2.95) 12.96 0.41 -2.61 41
س**** دوشنبه 13 تیر 1401 11,810 (3.14) 27.69 17.70 -9.48 41
ق**** یکشنبه 12 تیر 1401 7,270 (5.82) 6.88 -31.98 -35.03 42
ث**** یکشنبه 12 تیر 1401 28,430 (4.98) 9.74 -9.74 -21.21 42
ت**** یکشنبه 12 تیر 1401 1,373 (0.14) 4.88 -10.42 -12.96 42
س**** یکشنبه 12 تیر 1401 31,090 (1.9) 4.50 -2.83 -6.47 42
ک**** یکشنبه 12 تیر 1401 11,000 (-0.54) 1.36 -1.82 -11.55 42
ح**** یکشنبه 12 تیر 1401 19,570 (1.82) 1.07 -14.72 -25.24 42
ح**** شنبه 11 تیر 1401 19,880 (3.54) 7.29 -15.90 -22.69 43
ش**** شنبه 11 تیر 1401 54,350 (3.62) 1.10 -15.00 -23.00 43
م**** چهارشنبه 8 تیر 1401 10,150 (0.59) 1.18 -6.31 -23.35 46
پ**** چهارشنبه 8 تیر 1401 12,390 (5) 11.22 1.53 -6.62 46
ف**** سه شنبه 7 تیر 1401 21,850 (2.34) 7.09 -6.18 -8.24 47
ش**** سه شنبه 7 تیر 1401 5,320 (0.56) 3.76 -2.59 -7.89 47
ک**** سه شنبه 7 تیر 1401 5,099 (3.28) 4.53 1.59 -7.24 47
خ**** سه شنبه 7 تیر 1401 20,350 (2.98) 15.97 12.53 -3.93 47
ل**** دوشنبه 6 تیر 1401 21,300 (1.91) 23.24 5.40 -0.94 48
ک**** دوشنبه 6 تیر 1401 14,820 (2.91) 7.22 -12.62 -15.25 48
ز**** دوشنبه 6 تیر 1401 9,570 (5.98) 3.45 -7.31 -21.63 48
ف**** دوشنبه 6 تیر 1401 1,439 (1.19) 3.54 -10.22 -20.08 48
چ**** دوشنبه 6 تیر 1401 2,455 (0.08) 15.03 -11.81 -23.10 48
ش**** دوشنبه 6 تیر 1401 14,970 (4.32) 3.41 -24.52 -25.65 48
ث**** دوشنبه 6 تیر 1401 8,450 (1.68) 4.50 -16.92 -25.09 48
چ**** شنبه 4 تیر 1401 2,470 (-0.4) 14.33 -12.35 -23.56 50
ث**** شنبه 4 تیر 1401 3,285 (-0.6) 3.96 -11.32 -25.36 50
ح**** شنبه 4 تیر 1401 35,910 (3.04) 27.04 4.40 -3.93 50
خ**** چهارشنبه 1 تیر 1401 19,760 (2.97) 19.43 16.40 -2.78 53
ح**** چهارشنبه 1 تیر 1401 3,690 (-0.21) 12.17 0.11 -14.04 53
م**** چهارشنبه 1 تیر 1401 1,124 (1.81) 12.54 4.98 -4.80 53
ک**** سه شنبه 31 خرداد 1401 39,200 (-2.48) 27.42 18.37 -2.68 54
ز**** سه شنبه 31 خرداد 1401 13,330 (0.37) 2.78 -26.33 -32.86 54
و**** سه شنبه 31 خرداد 1401 4,241 (5.91) 1.39 -30.39 -37.51 54
ف**** دوشنبه 30 خرداد 1401 34,710 (4.99) 19.13 -29.62 -38.20 55
غ**** دوشنبه 30 خرداد 1401 3,212 (5.97) 12.05 -12.48 -19.99 55
د**** دوشنبه 30 خرداد 1401 13,831 (2.9) 7.71 -2.39 -8.65 55
خ**** دوشنبه 30 خرداد 1401 4,450 (4.09) 14.61 -15.84 -24.25 55
ز**** دوشنبه 30 خرداد 1401 7,370 (0.13) 6.78 -12.75 -14.38 55
آ**** یکشنبه 29 خرداد 1401 5,220 (0.19) 46.55 39.46 -3.45 56
گ**** یکشنبه 29 خرداد 1401 123,700 (-2.98) 5.01 -11.84 -13.54 56
س**** یکشنبه 29 خرداد 1401 3,210 (2.98) 3.68 3.68 -7.48 56
ش**** یکشنبه 29 خرداد 1401 12,840 (4.98) 2.80 -8.10 -15.11 56
چ**** شنبه 28 خرداد 1401 7,160 (4.98) 6.42 -13.27 -17.46 57
و**** شنبه 28 خرداد 1401 3,414 (-1.07) 12.16 3.37 -8.11 57
س**** شنبه 28 خرداد 1401 20,600 (1.02) 1.46 -7.09 -11.89 57
ث**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 1,545 (4.95) 8.09 -8.67 -17.93 60
خ**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 13,670 (4.99) 13.39 -20.04 -30.50 60
ک**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 4,391 (4.99) 11.32 -22.59 -30.06 60
ث**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 3,519 (0.37) 3.32 -17.22 -30.32 60
ن**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 26,900 (2.86) -0.37 -12.64 -15.43 60
س**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 20,490 (-0.34) 2.29 -6.59 -11.42 60
ز**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 7,640 (-0.39) 3.01 -14.40 -17.41 60
غ**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 15,820 (0.38) 1.71 -28.45 -32.49 60
ب**** سه شنبه 24 خرداد 1401 8,050 (4.54) 13.66 -20.99 -22.73 61
د**** سه شنبه 24 خرداد 1401 21,100 (4.97) 20.85 -17.58 -19.38 61
د**** سه شنبه 24 خرداد 1401 33,050 (1.84) 12.41 -0.30 -16.64 61
س**** سه شنبه 24 خرداد 1401 4,359 (0.9) 9.86 -6.84 -8.86 61
چ**** سه شنبه 24 خرداد 1401 2,600 (0.89) 8.62 -16.73 -27.38 61
ش**** دوشنبه 23 خرداد 1401 12,730 (3.16) 3.69 -10.84 -14.38 62
د**** دوشنبه 23 خرداد 1401 1,802 (4.95) 10.38 -18.42 -21.03 62
ز**** دوشنبه 23 خرداد 1401 3,540 (2.99) 2.63 -24.69 -24.69 62
ق**** دوشنبه 23 خرداد 1401 2,270 (4.36) 7.67 -24.01 -28.37 62
ک**** دوشنبه 23 خرداد 1401 13,390 (4.93) 4.48 -27.78 -30.62 62
ل**** دوشنبه 23 خرداد 1401 19,440 (-0.66) 7.66 -13.89 -15.28 62
ف**** دوشنبه 23 خرداد 1401 29,000 (3.68) 1.31 -14.69 -25.52 62
ب**** دوشنبه 23 خرداد 1401 11,780 (4.99) 7.81 -15.11 -15.11 62
و**** دوشنبه 23 خرداد 1401 2,800 (2.52) 1.71 -6.18 -16.07 62
پ**** دوشنبه 23 خرداد 1401 5,250 (1.94) 0.76 -23.33 -31.01 62
ز**** دوشنبه 23 خرداد 1401 24,700 (1.85) 4.66 -22.47 -27.29 62
و**** دوشنبه 23 خرداد 1401 10,350 (0.58) 2.42 -15.94 -21.74 62
خ**** دوشنبه 23 خرداد 1401 6,590 (-0.15) 16.08 -2.12 -13.05 62
و**** دوشنبه 23 خرداد 1401 4,162 (3.4) 2.07 -10.14 -14.90 62
ک**** دوشنبه 23 خرداد 1401 16,280 (2.32) 4.42 -17.38 -18.67 62
ح**** دوشنبه 23 خرداد 1401 4,000 (1.13) 3.48 -7.65 -20.70 62
ت**** دوشنبه 23 خرداد 1401 4,527 (2.39) 36.51 -4.66 -11.64 62
ت**** دوشنبه 23 خرداد 1401 4,247 (5.17) 3.13 -30.23 -37.01 62
و**** یکشنبه 22 خرداد 1401 5,570 (1.82) 4.49 -20.29 -26.18 63
س**** یکشنبه 22 خرداد 1401 3,374 (2.99) 1.96 -20.18 -27.36 63
ش**** یکشنبه 22 خرداد 1401 1,878 (4.97) 6.50 -14.70 -20.66 63
و**** یکشنبه 22 خرداد 1401 3,056 (3.94) 5.99 -17.87 -31.87 63
غ**** یکشنبه 22 خرداد 1401 12,860 (3.62) 9.72 -28.69 -31.49 63
ک**** یکشنبه 22 خرداد 1401 15,890 (1.27) 11.64 -8.75 -12.15 63
غ**** یکشنبه 22 خرداد 1401 50,730 (4.98) 10.39 -28.25 -31.76 63
ز**** یکشنبه 22 خرداد 1401 24,500 (0.61) 5.51 -18.00 -26.69 63
د**** شنبه 21 خرداد 1401 33,000 (-0.15) 12.58 2.27 -16.52 64
س**** شنبه 21 خرداد 1401 7,120 (2.74) 8.15 -13.90 -18.26 64
غ**** شنبه 21 خرداد 1401 67,940 (0.78) 3.03 -12.35 -17.91 64
ف**** شنبه 21 خرداد 1401 1,823 (4.95) 36.31 -7.90 -9.98 64
ت**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 4,222 (0.04) 3.74 -28.45 -36.64 67
ف**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 26,750 (0.52) 4.49 -0.64 -11.51 67
و**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 3,684 (0.24) 8.58 -7.17 -18.87 67
ب**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 16,930 (3.42) 12.82 -17.13 -20.73 67
و**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 4,349 (1.63) 42.56 23.25 -5.56 67
ث**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 6,200 (1.3) 43.39 39.68 -5.32 67
آ**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 4,890 (2.99) 56.44 48.88 0.35 67
و**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 9,100 (2.82) 4.40 -16.48 -23.85 67
ف**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 1,108 (4.92) 7.40 -4.87 -13.00 67
ک**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 4,954 (4.97) 9.93 5.37 -5.13 67
ف**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 20,880 (2.95) 12.55 -8.09 -21.41 67
ث**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 4,353 (2.98) 32.78 21.76 -11.10 67
چ**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 4,840 (4.98) 19.83 -1.24 -6.61 67
د**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 21,510 (1.51) 17.62 -2.23 -10.13 67
ق**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 24,910 (4.97) 7.91 7.15 -26.13 67
ف**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 15,600 (4.62) 13.78 -16.99 -25.83 67
و**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 19,520 (1.03) 10.50 -18.75 -20.54 67
س**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 20,800 (3.79) 8.12 -16.49 -25.48 67
س**** سه شنبه 17 خرداد 1401 26,690 (5.99) 20.94 8.13 -2.59 68
س**** سه شنبه 17 خرداد 1401 9,740 (5.98) 25.67 -0.41 -7.39 68
س**** سه شنبه 17 خرداد 1401 32,550 (5.99) 22.70 18.71 2.30 68
س**** سه شنبه 17 خرداد 1401 27,310 (5.97) 29.26 -3.41 -9.52 68
س**** سه شنبه 17 خرداد 1401 27,950 (5.07) 3.76 -35.60 -36.49 68
غ**** سه شنبه 17 خرداد 1401 12,260 (5.87) 1.79 -17.54 -25.37 68
س**** سه شنبه 17 خرداد 1401 18,580 (5.98) 7.48 2.64 -9.47 68
و**** سه شنبه 17 خرداد 1401 3,630 (0.19) 10.19 -2.45 -17.66 68
ث**** سه شنبه 17 خرداد 1401 6,140 (0.49) 47.23 46.74 -4.40 68
ز**** سه شنبه 17 خرداد 1401 6,340 (0.47) 9.31 -24.94 -28.71 68
و**** دوشنبه 16 خرداد 1401 11,770 (5.94) 5.69 -26.42 -31.18 69
و**** دوشنبه 16 خرداد 1401 3,481 (2.98) 10.00 0.55 -9.88 69
ک**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 9,130 (4.94) 7.78 -15.01 -20.04 74
خ**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 16,270 (5.1) 35.89 -0.80 -18.99 74
ح**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 5,730 (4.37) 5.58 -6.63 -23.21 74
غ**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 4,633 (4.27) -0.09 -27.69 -32.44 74
خ**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 6,100 (5.9) 13.11 -13.48 -24.82 74
و**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 2,780 (1.12) 15.04 4.24 -8.24 74
خ**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 3,940 (3.87) 6.42 -14.57 -26.85 74
ح**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 2,872 (1.77) 21.17 11.39 -7.07 74
د**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 29,280 (4.57) 5.77 -15.30 -18.78 74
ث**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 6,400 (1.91) 41.25 40.78 -8.91 74
د**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 13,960 (1.52) -1.15 -26.79 -40.19 74
خ**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 22,180 (2.82) 2.43 -24.26 -29.85 74
ق**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 7,050 (5.85) 17.45 -31.19 -33.01 74
ف**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 7,780 (0.38) 23.39 11.31 -14.52 74
د**** سه شنبه 10 خرداد 1401 37,100 (4.95) 0.54 -19.54 -26.95 75
س**** سه شنبه 10 خرداد 1401 51,400 (2.9) 22.08 22.08 -14.79 75
ق**** سه شنبه 10 خرداد 1401 5,580 (4.88) 4.12 -23.42 -32.97 75
و**** سه شنبه 10 خرداد 1401 2,723 (1.9) 10.72 3.42 -10.76 75
و**** سه شنبه 10 خرداد 1401 2,053 (1.83) 7.16 -11.84 -22.16 75
د**** سه شنبه 10 خرداد 1401 27,740 (0.72) 11.64 -8.72 -14.28 75
ک**** سه شنبه 10 خرداد 1401 7,010 (2.48) 24.39 0.43 -12.27 75
خ**** سه شنبه 10 خرداد 1401 34,070 (4.99) 8.25 -18.02 -24.10 75
ش**** سه شنبه 10 خرداد 1401 9,050 (1.45) 8.18 -14.92 -17.24 75
ک**** سه شنبه 10 خرداد 1401 12,210 (4.98) 4.59 0.08 -16.46 75
ق**** سه شنبه 10 خرداد 1401 25,300 (4.97) 6.25 5.49 -27.27 75
د**** سه شنبه 10 خرداد 1401 13,600 (1.41) 2.65 -23.24 -38.60 75
ب**** دوشنبه 9 خرداد 1401 93,660 (2.37) 11.53 9.28 -5.02 76
ح**** دوشنبه 9 خرداد 1401 17,440 (4.99) 18.29 -4.30 -16.11 76
ک**** دوشنبه 9 خرداد 1401 11,930 (4.92) 7.04 2.43 -14.50 76
پ**** یکشنبه 8 خرداد 1401 7,810 (4.97) 3.07 -19.97 -26.38 77
ف**** یکشنبه 8 خرداد 1401 19,970 (4.99) 6.66 -23.08 -26.89 77
خ**** یکشنبه 8 خرداد 1401 3,350 (-0.79) 4.48 -15.28 -27.76 77
س**** یکشنبه 8 خرداد 1401 18,430 (0.71) 22.08 11.07 -2.06 77
ت**** یکشنبه 8 خرداد 1401 61,100 (1.66) -0.16 -16.28 -18.66 77
غ**** یکشنبه 8 خرداد 1401 15,690 (-0.38) 12.36 -27.85 -31.93 77
ش**** یکشنبه 8 خرداد 1401 5,380 (-1.1) 7.43 -6.54 -8.92 77
د**** شنبه 7 خرداد 1401 28,190 (4.99) 9.86 -10.18 -15.64 78
ف**** شنبه 7 خرداد 1401 2,247 (2.98) 66.44 59.15 -2.31 78
ا**** شنبه 7 خرداد 1401 2,490 (-0.16) 3.86 -21.69 -30.52 78
غ**** شنبه 7 خرداد 1401 12,830 (4.99) 22.45 -14.65 -22.06 78
پ**** شنبه 7 خرداد 1401 2,390 (2.31) 1.00 -12.59 -22.89 78
خ**** شنبه 7 خرداد 1401 6,690 (1.21) 20.93 7.03 -8.07 78
ح**** شنبه 7 خرداد 1401 25,860 (2.13) 76.41 44.97 -4.06 78
د**** شنبه 7 خرداد 1401 40,100 (2.03) 17.21 11.60 -2.24 78
غ**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 4,373 (5.98) 3.36 -19.62 -26.82 81
ش**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 12,970 (4.93) 7.94 -9.02 -15.96 81
ک**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 6,370 (4.94) 6.75 0.47 -14.60 81
ل**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 7,730 (4.88) 8.41 -20.31 -25.10 81
و**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 7,480 (5.94) 18.98 -14.44 -20.45 81
د**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 20,109 (1.65) 11.84 -3.43 -10.24 81
غ**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 6,010 (4.88) 4.49 -29.27 -32.33 81
ث**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 9,520 (3.47) 1.79 -23.84 -33.51 81
و**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 3,092 (5.99) 4.75 -18.82 -32.66 81
ح**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 9,230 (3.01) 24.27 3.03 -11.27 81
و**** سه شنبه 3 خرداد 1401 11,500 (5.89) 5.22 -28.70 -44.78 82
ک**** سه شنبه 3 خرداد 1401 1,720 (2.62) 5.23 -27.62 -29.30 82
د**** سه شنبه 3 خرداد 1401 21,250 (4.93) 20.00 -18.16 -19.95 82
ب**** سه شنبه 3 خرداد 1401 7,520 (4.88) 21.68 -15.43 -17.29 82
ث**** سه شنبه 3 خرداد 1401 15,000 (3.3) 1.93 -18.33 -24.87 82
ث**** سه شنبه 3 خرداد 1401 1,633 (4.94) 4.35 -15.31 -22.35 82
غ**** سه شنبه 3 خرداد 1401 11,550 (5) 22.16 -20.00 -23.72 82
غ**** سه شنبه 3 خرداد 1401 5,350 (3.68) 2.80 -29.21 -32.71 82
س**** سه شنبه 3 خرداد 1401 18,750 (0.86) 20.00 8.00 -7.52 82
ث**** سه شنبه 3 خرداد 1401 6,670 (-0.59) 35.53 35.08 -12.59 82
غ**** سه شنبه 3 خرداد 1401 5,850 (1.21) 7.35 -28.21 -30.48 82
د**** دوشنبه 2 خرداد 1401 27,200 (1.22) 13.86 -6.91 -12.57 83
ث**** دوشنبه 2 خرداد 1401 7,920 (5.88) 22.47 -26.89 -32.95 83
ک**** دوشنبه 2 خرداد 1401 10,380 (2.97) 29.77 -0.29 -2.70 83
ق**** یکشنبه 1 خرداد 1401 26,090 (0.77) 1.95 -35.95 -42.47 84
ر**** یکشنبه 1 خرداد 1401 14,000 (4.94) 4.29 -26.43 -33.36 84
خ**** یکشنبه 1 خرداد 1401 13,780 (6) 2.90 -17.27 -24.17 84
و**** یکشنبه 1 خرداد 1401 10,200 (1.89) 16.67 -13.73 -15.98 84
ب**** یکشنبه 1 خرداد 1401 2,487 (3.23) 5.95 -5.11 -14.56 84
ک**** یکشنبه 1 خرداد 1401 4,486 (4.98) 8.96 -24.23 -31.54 84
ث**** یکشنبه 1 خرداد 1401 1,628 (-0.42) 4.67 -13.33 -22.11 84
ح**** یکشنبه 1 خرداد 1401 5,980 (0.16) 1.17 -11.20 -26.42 84
س**** یکشنبه 1 خرداد 1401 35,130 (1.79) 13.69 10.96 -13.44 84
ک**** شنبه 31 اردیبهشت 1401 11,250 (1.16) 3.11 -26.40 -36.00 85
س**** چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 34,370 (-1.15) 16.21 13.41 -11.52 88
ث**** سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 13,150 (2.97) 7.91 -30.27 -30.27 89
ک**** سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 11,240 (0.98) 3.20 -29.18 -35.94 89
س**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 19,000 (-0.52) 18.42 7.74 -9.89 90
ک**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 27,120 (4.87) 6.67 -18.95 -27.54 90
ف**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 20,970 (5.96) 12.06 -8.49 -21.75 90
و**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 4,920 (5.21) 2.64 -16.44 -21.75 90
ب**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 7,470 (4.91) 22.49 -12.85 -16.73 90
ل**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 131,420 (3.7) 11.02 -13.32 -20.10 90
پ**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 3,956 (0.07) 1.87 -14.03 -16.53 90
ب**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 36,500 (0.45) 2.74 -31.29 -58.90 90
و**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 2,150 (0.7) 5.35 -26.93 -34.84 90
و**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 2,160 (1.36) 6.02 -27.27 -37.55 90
خ**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 13,230 (2.47) 7.18 -13.83 -21.01 90
و**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 10,820 (5.97) 2.96 -30.96 -35.30 90
س**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 79,910 (4.99) 26.24 9.27 -17.03 91
ف**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 7,980 (5) 20.30 10.28 -16.67 91
س**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 42,610 (4.97) 8.07 -12.16 -16.43 91
ف**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 48,750 (2.95) 19.38 2.15 -3.69 91
ث**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 4,336 (5.98) 15.24 -9.36 -20.20 91
خ**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 13,220 (5.92) 7.26 -13.77 -20.95 91
ب**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 2,041 (-0.97) 3.63 -24.11 -31.90 91
ا**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 12,960 (0) 4.48 -24.61 -40.28 91
ث**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 9,570 (1.26) 6.48 -30.30 -45.56 91
خ**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 4,220 (2.17) 24.95 -12.27 -20.12 91
ث**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 9,490 (5.91) 7.38 -29.72 -45.10 92
ک**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 5,810 (4.87) 17.04 9.12 -6.37 92
چ**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 8,560 (2.88) 5.72 -28.15 -30.96 92
گ**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 5,830 (3.55) 0.34 -9.78 -15.09 92
و**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 17,780 (2.95) 9.62 -16.42 -18.17 92
ت**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 4,570 (1.98) 35.23 -5.56 -12.47 92
و**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 2,161 (-0.04) 4.81 -27.72 -35.17 92
و**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 1,883 (2.95) 16.83 -4.20 -15.14 92
ق**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 5,630 (2.92) 6.75 -4.80 -22.20 92
ف**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 914 (4.93) 30.31 12.69 -0.88 95
ف**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 27,700 (5.96) 23.25 -3.25 -17.51 95

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.