این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ دوشنبه 1 دی 1399 تا دوشنبه 7 اسفند 1402 تعداد 12,652 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 150.42 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -25.77 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 51.18 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 94 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 89 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
و**** شنبه 5 اسفند 1402 1,580 (0.12) 0.00 0.00 0.00 2
و**** شنبه 5 اسفند 1402 8,780 (2.93) 0.00 0.00 0.00 2
ب**** شنبه 5 اسفند 1402 19,670 (2.98) 0.00 0.00 0.00 2
س**** شنبه 5 اسفند 1402 14,142 (0.14) 0.00 0.00 0.00 2
د**** شنبه 5 اسفند 1402 13,142 (0.16) 0.00 0.00 0.00 2
خ**** شنبه 5 اسفند 1402 35,700 (2) 0.00 0.00 0.00 2
آ**** شنبه 5 اسفند 1402 11,843 (0.14) 0.00 0.00 0.00 2
ک**** شنبه 5 اسفند 1402 13,765 (0.14) 0.00 0.00 0.00 2
و**** شنبه 5 اسفند 1402 3,814 (2.99) 0.00 0.00 0.00 2
س**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 6,940 (2.96) 2.88 -2.88 -2.88 5
ق**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 14,610 (4.95) 3.29 -1.44 -3.49 5
م**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 8,220 (2.87) 2.19 1.46 -2.31 5
و**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 8,540 (2.89) 2.81 2.81 0.00 5
ش**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 81,200 (0.06) 0.37 -0.06 -1.35 5
ش**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 20,450 (2.76) 0.73 0.73 0.73 5
ث**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 49,150 (2.93) 2.95 2.95 2.95 5
و**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 2,799 (2.98) 2.97 -1.07 -2.97 5
م**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 5,495 (4.98) 3.00 3.00 -1.18 5
ب**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 19,510 (2.95) 0.82 0.82 -0.56 5
ض**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 16,370 (-0.06) 0.92 0.24 -0.12 5
ف**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 10,560 (4.97) 4.73 4.73 4.73 5
ب**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 14,860 (4.94) 4.91 0.47 -0.40 5
س**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 10,022 (0.14) 0.17 0.15 0.14 5
ت**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 4,370 (4.99) 4.19 4.19 4.19 5
و**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 4,025 (2.99) 0.00 0.00 0.00 5
و**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 3,703 (2.97) 3.00 3.00 3.00 5
غ**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 7,020 (2.93) 2.99 2.99 2.99 5
ا**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 1,513 (1.27) 1.92 -0.07 -1.98 5
ب**** سه شنبه 1 اسفند 1402 1,548 (2.99) 2.97 2.97 2.97 6
ل**** سه شنبه 1 اسفند 1402 71,850 (2.93) 2.02 2.02 -1.74 6
س**** سه شنبه 1 اسفند 1402 286,290 (4.99) 3.52 1.99 0.06 6
و**** سه شنبه 1 اسفند 1402 56,150 (2.93) 0.18 0.18 0.18 6
ب**** سه شنبه 1 اسفند 1402 19,390 (2.97) 0.62 0.62 -0.72 6
و**** سه شنبه 1 اسفند 1402 1,486 (6.9) 3.97 3.90 -1.35 6
ق**** سه شنبه 1 اسفند 1402 14,100 (4.98) 3.62 3.62 0.99 6
ن**** سه شنبه 1 اسفند 1402 9,620 (2.99) 0.94 0.94 0.94 6
ف**** سه شنبه 1 اسفند 1402 12,110 (4.93) 4.46 2.64 -0.33 6
ت**** سه شنبه 1 اسفند 1402 12,266 (0.08) 0.12 0.12 0.11 6
خ**** سه شنبه 1 اسفند 1402 4,625 (6.98) 5.45 3.33 0.99 6
ب**** سه شنبه 1 اسفند 1402 10,606 (0.05) 0.12 0.12 0.08 6
ح**** سه شنبه 1 اسفند 1402 13,220 (2.95) 2.12 2.12 0.08 6
ف**** سه شنبه 1 اسفند 1402 6,840 (0.44) 1.61 -0.73 -2.19 6
غ**** سه شنبه 1 اسفند 1402 6,890 (2.98) 1.89 1.89 0.00 6
ت**** سه شنبه 1 اسفند 1402 11,396 (0.07) 0.21 0.20 0.20 6
ث**** سه شنبه 1 اسفند 1402 88,950 (4.95) 2.98 2.98 2.98 6
ک**** سه شنبه 1 اسفند 1402 19,060 (2.91) -0.16 -5.56 -5.56 6
ک**** سه شنبه 1 اسفند 1402 27,700 (0.72) 1.44 1.26 -1.08 6
ک**** سه شنبه 1 اسفند 1402 13,724 (0.06) 0.16 0.14 0.14 6
م**** سه شنبه 1 اسفند 1402 10,680 (0.07) 0.14 0.14 0.13 6
ح**** سه شنبه 1 اسفند 1402 2,882 (2.96) 2.91 2.15 1.49 6
ث**** دوشنبه 30 بهمن 1402 2,057 (2.95) 1.51 -7.68 -8.46 7
م**** دوشنبه 30 بهمن 1402 10,672 (0.08) 0.38 0.38 0.07 7
پ**** دوشنبه 30 بهمن 1402 9,740 (2.95) 2.46 -0.92 -2.46 7
ب**** دوشنبه 30 بهمن 1402 25,350 (4.96) 4.14 -1.46 -6.31 7
س**** دوشنبه 30 بهمن 1402 4,782 (4.98) 10.83 10.41 0.06 7
و**** دوشنبه 30 بهمن 1402 4,025 (2.99) 0.00 0.00 0.00 7
م**** دوشنبه 30 بهمن 1402 5,082 (5) 11.37 11.37 0.55 7
س**** دوشنبه 30 بهمن 1402 10,195 (0.1) -1.53 -1.55 -1.84 7
ک**** دوشنبه 30 بهمن 1402 13,715 (0.07) 0.39 0.36 0.07 7
س**** دوشنبه 30 بهمن 1402 14,500 (0.9) 3.45 -3.45 -4.14 7
ک**** دوشنبه 30 بهمن 1402 14,610 (2.95) 1.78 -3.76 -4.45 7
و**** دوشنبه 30 بهمن 1402 6,850 (2.85) 5.84 3.65 0.58 7
ر**** دوشنبه 30 بهمن 1402 13,108 (0.08) 0.42 0.42 0.05 7
ا**** دوشنبه 30 بهمن 1402 10,820 (0.93) 0.28 -0.92 -1.57 7
ب**** دوشنبه 30 بهمن 1402 10,600 (0.08) 10.00 0.35 0.06 7
س**** دوشنبه 30 بهمن 1402 41,200 (2.87) 0.24 -0.12 -2.67 7
ا**** دوشنبه 30 بهمن 1402 1,525 (1.8) 2.62 -0.85 -5.05 7
ق**** دوشنبه 30 بهمن 1402 12,070 (2.98) 5.72 5.72 0.83 7
گ**** دوشنبه 30 بهمن 1402 10,407 (0.08) 0.40 0.39 0.11 7
د**** دوشنبه 30 بهمن 1402 9,000 (6.88) 6.44 0.78 -4.89 7
ت**** دوشنبه 30 بهمن 1402 11,389 (0.08) 0.45 0.45 0.05 7
ف**** دوشنبه 30 بهمن 1402 4,196 (6.98) 6.39 -5.86 -6.94 7
د**** دوشنبه 30 بهمن 1402 6,550 (0.15) 0.76 -3.36 -3.51 7
ث**** دوشنبه 30 بهمن 1402 15,900 (2.97) 1.38 -1.95 -3.96 7
ث**** دوشنبه 30 بهمن 1402 11,300 (1.8) 0.80 -5.49 -5.49 7
ر**** چهارشنبه 25 بهمن 1402 13,071 (0.15) 0.70 0.70 0.20 12
و**** چهارشنبه 25 بهمن 1402 7,820 (2.89) 12.28 12.28 3.84 12
ن**** چهارشنبه 25 بهمن 1402 10,070 (0.1) 0.66 0.66 0.24 12
ا**** چهارشنبه 25 بهمن 1402 11,285 (0.13) 1.78 0.64 0.19 12
غ**** چهارشنبه 25 بهمن 1402 1,197 (2.92) 14.37 14.37 3.01 12
ف**** چهارشنبه 25 بهمن 1402 2,275 (2.98) 12.48 5.93 5.93 12
ک**** چهارشنبه 25 بهمن 1402 13,678 (0.15) 0.66 0.64 0.20 12
ف**** چهارشنبه 25 بهمن 1402 2,096 (2.99) 5.20 -0.72 -1.00 12
ث**** چهارشنبه 25 بهمن 1402 10,182 (0.13) 0.28 -1.39 -1.72 12
چ**** چهارشنبه 25 بهمن 1402 4,749 (4.99) 3.68 3.68 -4.19 12
م**** چهارشنبه 25 بهمن 1402 10,643 (0.14) 0.66 0.66 0.20 12
ح**** سه شنبه 24 بهمن 1402 13,340 (0.83) 11.62 4.42 -2.10 13
ل**** سه شنبه 24 بهمن 1402 71,600 (2.94) 2.37 2.37 -1.40 13
ز**** سه شنبه 24 بهمن 1402 17,780 (6.97) 17.15 14.79 -1.24 13
ث**** سه شنبه 24 بهمن 1402 10,169 (0.07) 0.41 -1.50 -1.59 13
غ**** سه شنبه 24 بهمن 1402 1,164 (2.91) 17.61 17.61 2.84 13
ن**** سه شنبه 24 بهمن 1402 9,520 (2.91) 2.00 2.00 0.21 13
د**** سه شنبه 24 بهمن 1402 11,530 (4.91) 6.85 0.26 -1.13 13
س**** سه شنبه 24 بهمن 1402 14,042 (0.06) 0.57 0.57 0.13 13
د**** سه شنبه 24 بهمن 1402 8,210 (0.85) 0.37 -2.07 -3.53 13
ا**** سه شنبه 24 بهمن 1402 13,454 (0.09) 0.64 0.64 0.16 13
پ**** سه شنبه 24 بهمن 1402 13,124 (0.07) 0.61 0.61 0.13 13
ف**** سه شنبه 24 بهمن 1402 2,095 (2.99) 5.25 -0.57 -0.95 13
ث**** سه شنبه 24 بهمن 1402 1,900 (2.98) 9.89 2.05 -3.16 13
ت**** سه شنبه 24 بهمن 1402 17,730 (2.96) 8.01 8.01 -2.65 13
خ**** سه شنبه 24 بهمن 1402 35,370 (6.98) 7.01 -3.31 -12.58 13
پ**** سه شنبه 24 بهمن 1402 8,400 (5) 6.07 0.36 -1.19 13
ک**** سه شنبه 24 بهمن 1402 22,150 (0.68) 8.58 4.51 -4.51 13
س**** سه شنبه 24 بهمن 1402 79,700 (2.11) 5.96 5.96 -0.63 13
و**** دوشنبه 23 بهمن 1402 4,022 (2.99) 1.99 0.07 0.02 14
ا**** دوشنبه 23 بهمن 1402 13,441 (0.07) 0.91 0.90 0.06 14
س**** دوشنبه 23 بهمن 1402 9,480 (2.93) 4.01 4.01 -3.59 14
ت**** دوشنبه 23 بهمن 1402 11,333 (0.03) 0.94 0.94 0.07 14
م**** دوشنبه 23 بهمن 1402 10,620 (0.07) 0.88 0.88 0.07 14
س**** دوشنبه 23 بهمن 1402 5,710 (2.88) 25.04 18.04 2.98 14
آ**** دوشنبه 23 بهمن 1402 10,022 (0.14) 0.85 0.85 0.06 14
د**** دوشنبه 23 بهمن 1402 135,200 (2.97) 7.66 1.44 -4.40 14
س**** دوشنبه 23 بهمن 1402 40,850 (2.89) 9.55 9.55 -2.08 14
س**** دوشنبه 23 بهمن 1402 14,033 (0.12) 0.78 0.78 0.06 14
م**** دوشنبه 23 بهمن 1402 3,769 (2.97) 3.40 3.40 0.29 14
د**** دوشنبه 23 بهمن 1402 13,037 (0.09) 0.81 0.81 0.06 14
غ**** شنبه 21 بهمن 1402 1,109 (2.97) 23.44 23.44 -0.36 16
س**** شنبه 21 بهمن 1402 5,550 (2.98) 28.65 21.44 1.80 16
ف**** شنبه 21 بهمن 1402 11,592 (0.17) 0.99 0.98 0.10 16
س**** شنبه 21 بهمن 1402 17,480 (0.4) 11.90 4.81 -2.00 16
ت**** شنبه 21 بهمن 1402 56,000 (0.17) 1.79 -4.38 -4.46 16
ل**** شنبه 21 بهمن 1402 71,400 (2.95) 5.32 -0.70 -3.22 16
ز**** شنبه 21 بهمن 1402 42,330 (4.98) 2.27 -10.75 -10.82 16
ب**** شنبه 21 بهمن 1402 3,087 (2.96) 5.18 -1.52 -6.12 16
د**** شنبه 21 بهمن 1402 133,250 (2.97) 9.23 2.93 -3.00 16
س**** شنبه 21 بهمن 1402 39,750 (2.97) 12.58 12.58 0.63 16
ث**** شنبه 21 بهمن 1402 1,872 (2.97) 11.54 1.44 -1.71 16
ت**** شنبه 21 بهمن 1402 13,350 (4.95) 4.79 1.12 -3.37 16
ن**** شنبه 21 بهمن 1402 44,310 (5) 12.84 -3.63 -8.15 16
ت**** شنبه 21 بهمن 1402 14,680 (2.94) 14.71 7.22 2.93 16
ت**** شنبه 21 بهمن 1402 17,480 (2.94) 9.84 9.84 -1.26 16
ک**** شنبه 21 بهمن 1402 3,525 (6.98) 14.30 -1.84 -2.58 16
ک**** شنبه 21 بهمن 1402 14,900 (2.68) -1.61 -8.26 -8.86 16
ل**** شنبه 21 بهمن 1402 1,259 (2.94) 1.67 -8.98 -9.45 16
س**** شنبه 21 بهمن 1402 79,400 (2.98) 9.32 9.32 -3.21 16
و**** شنبه 21 بهمن 1402 1,177 (2.97) 5.35 -10.88 -11.05 16
د**** شنبه 21 بهمن 1402 13,025 (0.16) 0.90 0.90 0.09 16
ر**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 11,220 (4.95) 6.68 -2.41 -8.47 19
ث**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 1,865 (2.98) 11.96 3.97 -1.34 19
ص**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 11,030 (0.09) 12.42 7.16 0.00 19
م**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 10,591 (0.15) 0.98 0.98 0.20 19
و**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 17,530 (2.39) 6.10 -3.99 -5.08 19
ف**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 11,572 (0.13) 0.99 0.98 0.17 19
ت**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 15,880 (0.18) 2.14 0.63 -0.76 19
ن**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 15,920 (2.97) 7.41 -2.20 -2.20 19
ق**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 87,300 (0.11) 2.75 -0.17 -3.09 19
س**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 30,980 (6.97) 19.34 17.98 -5.10 19
د**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 22,300 (2.29) 5.38 2.02 -2.47 19
ب**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 13,169 (0.19) 0.77 0.74 0.05 19
ت**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 14,260 (2.96) 18.09 10.94 2.95 19
ا**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 13,000 (1.01) 1.23 0.38 -1.31 19
س**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 38,650 (2.92) 12.68 12.42 -0.39 19
د**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 131,350 (2.97) 10.77 10.77 -1.60 19
ف**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 60,250 (1.26) 6.89 6.22 -2.57 19
س**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 35,870 (6.97) 8.39 -4.66 -5.21 19
و**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 13,810 (2.98) 0.00 0.00 0.00 19
ک**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 13,612 (0.13) 0.98 0.96 0.15 19
ب**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 3,000 (2.98) 8.23 0.00 -3.40 19
چ**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 22,650 (2.95) 2.21 -4.86 -5.30 19
آ**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 11,714 (0.15) 3.30 0.96 0.13 19
م**** سه شنبه 17 بهمن 1402 2,240 (6.97) 12.50 8.35 1.03 20
س**** سه شنبه 17 بهمن 1402 4,156 (4.97) 9.70 -9.05 -10.97 20
د**** سه شنبه 17 بهمن 1402 21,850 (0.22) 7.55 1.14 -0.69 20
ز**** سه شنبه 17 بهمن 1402 6,320 (0.47) 12.34 -0.32 -1.90 20
ر**** سه شنبه 17 بهمن 1402 12,990 (0.08) 1.33 1.33 0.11 20
س**** سه شنبه 17 بهمن 1402 29,080 (6.99) 31.64 25.10 1.10 20
ک**** سه شنبه 17 بهمن 1402 5,186 (2.99) 2.58 -6.29 -6.29 20
ت**** سه شنبه 17 بهمن 1402 13,960 (2.94) 20.63 12.75 2.08 20
ت**** سه شنبه 17 بهمن 1402 38,490 (4.99) 1.79 -9.33 -12.57 20
ث**** سه شنبه 17 بهمن 1402 20,670 (6.98) 10.30 -10.01 -10.01 20
ث**** سه شنبه 17 بهمن 1402 10,120 (0.08) 0.90 -0.79 -1.12 20
ب**** سه شنبه 17 بهمن 1402 10,504 (0.06) 11.01 1.27 0.06 20
د**** سه شنبه 17 بهمن 1402 10,113 (0.05) 0.94 -0.74 -1.05 20
ف**** سه شنبه 17 بهمن 1402 11,340 (1.34) 11.55 9.61 -2.29 20
ب**** سه شنبه 17 بهمن 1402 3,250 (2.23) 15.08 7.69 0.00 20
پ**** سه شنبه 17 بهمن 1402 7,360 (4.99) 4.76 0.54 -7.34 20
پ**** سه شنبه 17 بهمن 1402 13,064 (0.08) 1.21 1.20 0.11 20
ح**** سه شنبه 17 بهمن 1402 3,065 (2.99) -10.93 -13.34 -16.18 20
ف**** سه شنبه 17 بهمن 1402 1,994 (2.99) 10.58 4.36 1.96 20
ک**** سه شنبه 17 بهمن 1402 13,100 (4.96) 4.35 -3.28 -4.66 20
ت**** دوشنبه 16 بهمن 1402 36,780 (4.99) 6.53 -6.39 -8.51 21
ت**** دوشنبه 16 بهمن 1402 13,250 (2.31) 5.58 0.83 -4.68 21
ف**** دوشنبه 16 بهمن 1402 1,994 (2.99) 10.58 4.46 0.00 21
ر**** دوشنبه 16 بهمن 1402 12,981 (0.08) 1.20 1.19 0.04 21
س**** دوشنبه 16 بهمن 1402 4,003 (4.98) 13.89 -3.22 -4.95 21
ح**** دوشنبه 16 بهمن 1402 1,732 (4.96) 15.53 15.53 0.98 21
ک**** دوشنبه 16 بهمن 1402 16,470 (6.94) 11.17 1.70 0.79 21
پ**** دوشنبه 16 بهمن 1402 13,055 (0.07) 1.14 1.14 0.06 21
و**** دوشنبه 16 بهمن 1402 4,382 (0.73) 4.18 -8.97 -13.12 21
س**** دوشنبه 16 بهمن 1402 27,460 (6.97) 34.63 33.10 0.51 21
د**** دوشنبه 16 بهمن 1402 21,900 (0.45) 7.31 3.88 -1.37 21
ب**** دوشنبه 16 بهمن 1402 8,660 (2.97) 3.35 -7.39 -7.39 21
ب**** دوشنبه 16 بهمن 1402 13,136 (0.06) 1.03 1.00 0.06 21
ث**** دوشنبه 16 بهمن 1402 10,113 (0.07) 0.97 -0.96 -1.05 21
غ**** دوشنبه 16 بهمن 1402 6,400 (3.39) 3.44 -9.06 -12.50 21
ح**** دوشنبه 16 بهمن 1402 2,976 (2.97) 2.99 -13.68 -13.68 21
ش**** یکشنبه 15 بهمن 1402 22,800 (2.93) 8.55 -9.65 -14.69 22
و**** یکشنبه 15 بهمن 1402 7,360 (2.08) 4.48 -10.87 -16.71 22
و**** یکشنبه 15 بهمن 1402 2,745 (2.96) 14.94 0.87 -2.22 22
و**** یکشنبه 15 بهمن 1402 2,573 (4.97) 6.84 -5.67 -7.58 22
غ**** یکشنبه 15 بهمن 1402 12,630 (4.98) 10.21 -0.40 -3.72 22
ب**** یکشنبه 15 بهمن 1402 2,753 (2.99) 17.94 10.42 -0.11 22
ن**** یکشنبه 15 بهمن 1402 13,600 (4.93) 6.10 1.32 -7.13 22
و**** یکشنبه 15 بهمن 1402 27,000 (2.85) 1.85 -2.22 -6.11 22
پ**** یکشنبه 15 بهمن 1402 13,045 (0.06) 1.36 1.35 0.07 22
ث**** یکشنبه 15 بهمن 1402 5,036 (1.98) 8.62 7.63 -0.71 22
ب**** یکشنبه 15 بهمن 1402 8,420 (2.93) 6.29 -4.99 -6.29 22
ا**** یکشنبه 15 بهمن 1402 11,199 (0.1) 2.56 1.41 0.07 22
ط**** یکشنبه 15 بهمن 1402 37,447 (0.08) 1.43 1.43 0.09 22
ث**** یکشنبه 15 بهمن 1402 12,850 (4.98) 8.87 -21.01 -22.10 22
ک**** یکشنبه 15 بهمن 1402 41,900 (2.94) 5.61 -1.55 -4.42 22
س**** یکشنبه 15 بهمن 1402 8,760 (0.11) 12.56 12.56 -1.37 22
ث**** یکشنبه 15 بهمن 1402 10,106 (0.07) 1.04 -0.65 -0.98 22
و**** یکشنبه 15 بهمن 1402 16,500 (0.54) 12.73 -1.82 -2.00 22
د**** یکشنبه 15 بهمن 1402 10,764 (0.3) 0.23 -2.76 -3.76 22
ش**** یکشنبه 15 بهمن 1402 7,670 (4.92) 7.17 -4.69 -8.74 22
د**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 10,078 (0.14) 1.29 -0.40 -0.70 26
و**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 54,500 (1.86) 3.30 3.30 -5.50 26
ش**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 95,450 (1.97) 12.62 4.82 1.31 26
ث**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 15,600 (4.97) 22.88 -8.33 -10.06 26
و**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 2,589 (2.98) 21.86 6.95 2.97 26
ت**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 4,398 (1.19) 3.52 3.52 -7.00 26
ث**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 44,200 (2.91) 14.48 14.48 2.83 26
ف**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 1,992 (2.99) 10.69 4.47 0.10 26
گ**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 42,300 (2.91) 2.60 -7.80 -11.47 26
ث**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 5,289 (4.98) 14.01 -9.25 -10.76 26
ن**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 10,181 (0.12) 0.22 -0.44 -1.71 26
ک**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 13,547 (0.13) 1.63 1.61 0.13 26
ب**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 5,210 (1.95) 1.34 -2.11 -2.11 26
ف**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 10,865 (0.49) 1.98 -3.77 -13.32 26
ث**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 1,802 (2.97) 15.87 5.38 -0.33 26
ا**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 11,176 (0.16) 2.77 1.62 0.10 26
ش**** سه شنبه 10 بهمن 1402 1,791 (2.99) 2.62 -8.15 -11.22 27
و**** سه شنبه 10 بهمن 1402 7,580 (2.98) 13.46 12.66 -5.67 27
ک**** سه شنبه 10 بهمن 1402 9,340 (6.98) 17.99 1.28 -4.93 27
ک**** سه شنبه 10 بهمن 1402 5,066 (2.98) 5.01 -3.67 -3.67 27
س**** سه شنبه 10 بهمن 1402 10,061 (0.05) 1.33 -0.39 -0.54 27
ل**** سه شنبه 10 بهمن 1402 36,090 (4.97) 4.27 -13.83 -14.10 27
و**** سه شنبه 10 بهمن 1402 2,270 (6.97) 8.81 -16.87 -19.30 27
ا**** سه شنبه 10 بهمن 1402 11,158 (0.09) 2.94 1.67 0.08 27
ک**** سه شنبه 10 بهمن 1402 13,529 (0.07) 1.60 1.58 0.13 27
و**** سه شنبه 10 بهمن 1402 54,950 (2.61) 2.37 2.37 -6.28 27
آ**** سه شنبه 10 بهمن 1402 11,642 (0.07) 3.93 1.59 0.13 27
م**** سه شنبه 10 بهمن 1402 10,523 (0.05) 1.63 1.63 0.14 27
ث**** سه شنبه 10 بهمن 1402 1,777 (2.95) 17.50 9.12 1.07 27
و**** سه شنبه 10 بهمن 1402 7,000 (100) -41.40 -42.50 -42.77 27
ا**** سه شنبه 10 بهمن 1402 1,489 (0.74) 8.87 1.61 -2.75 27
ا**** سه شنبه 10 بهمن 1402 13,324 (0.06) 1.62 1.62 0.20 27
ث**** سه شنبه 10 بهمن 1402 10,071 (0.07) 1.39 -0.55 -0.64 27
ث**** دوشنبه 9 بهمن 1402 18,660 (4.94) 1.93 -14.74 -14.74 28
س**** دوشنبه 9 بهمن 1402 20,850 (1.21) -3.84 -9.88 -13.05 28
و**** دوشنبه 9 بهمن 1402 12,420 (4.98) 11.19 -69.65 -69.65 28
ز**** دوشنبه 9 بهمن 1402 12,600 (6.96) 33.65 25.71 -2.94 28
ف**** دوشنبه 9 بهمن 1402 1,896 (2.98) 16.30 9.76 2.00 28
ب**** دوشنبه 9 بهمن 1402 2,002 (2.98) 3.00 -12.04 -12.09 28
ش**** دوشنبه 9 بهمن 1402 92,400 (1.98) 16.34 8.28 -1.95 28
ک**** دوشنبه 9 بهمن 1402 2,268 (5) 14.37 2.07 -1.90 28
ث**** دوشنبه 9 بهمن 1402 16,855 (0.29) 9.70 -1.65 -4.30 28
ک**** دوشنبه 9 بهمن 1402 21,130 (2.97) 4.73 -5.82 -7.95 28
ل**** دوشنبه 9 بهمن 1402 1,255 (2.95) 2.79 -8.69 -9.16 28
ت**** دوشنبه 9 بهمن 1402 5,980 (4.91) 4.18 -5.52 -7.02 28
س**** دوشنبه 9 بهمن 1402 4,616 (2.98) 54.68 46.01 0.97 28
و**** دوشنبه 9 بهمن 1402 402,600 (2.99) 1.40 -15.55 -17.80 28
ک**** دوشنبه 9 بهمن 1402 40,250 (2.94) 9.94 2.48 -2.48 28
پ**** دوشنبه 9 بهمن 1402 12,991 (0.06) 1.78 1.77 0.08 28
س**** دوشنبه 9 بهمن 1402 10,055 (0.05) 1.39 -0.18 -0.48 28
غ**** دوشنبه 9 بهمن 1402 16,680 (0.6) 9.11 -3.18 -6.83 28
ک**** دوشنبه 9 بهمن 1402 5,004 (2.98) 6.31 -2.88 -2.88 28
آ**** دوشنبه 9 بهمن 1402 11,634 (0.07) 4.01 1.80 0.06 28
ا**** یکشنبه 8 بهمن 1402 10,880 (0.55) 2.39 -1.47 -2.48 29
گ**** یکشنبه 8 بهمن 1402 24,900 (1.84) 1.61 -10.84 -10.84 29
ث**** یکشنبه 8 بهمن 1402 17,870 (4.99) 6.44 -10.97 -10.97 29
س**** یکشنبه 8 بهمن 1402 20,600 (0.73) 1.70 -8.79 -11.99 29
ک**** یکشنبه 8 بهمن 1402 13,510 (0.06) 1.91 1.89 0.07 29
غ**** یکشنبه 8 بهمن 1402 11,690 (4.93) 19.08 7.61 -4.02 29
ت**** یکشنبه 8 بهمن 1402 12,086 (0.05) 1.81 1.80 0.07 29
د**** یکشنبه 8 بهمن 1402 16,710 (0.84) 15.62 2.33 -4.73 29
ب**** یکشنبه 8 بهمن 1402 10,790 (2.08) -0.28 -5.19 -6.21 29
ن**** یکشنبه 8 بهمن 1402 10,155 (0.05) 0.47 -0.19 -1.46 29
د**** یکشنبه 8 بهمن 1402 5,950 (4.93) 2.18 -10.08 -12.44 29
ب**** یکشنبه 8 بهمن 1402 14,320 (4.98) 8.87 4.26 -13.97 29
ش**** یکشنبه 8 بهمن 1402 91,350 (1.95) 17.68 9.52 -0.82 29
س**** یکشنبه 8 بهمن 1402 3,954 (6.98) 6.20 -13.91 -15.66 29
ن**** یکشنبه 8 بهمن 1402 9,310 (2.98) 4.40 4.40 0.21 29
ب**** یکشنبه 8 بهمن 1402 5,420 (4.83) 2.77 -6.83 -10.89 29
و**** یکشنبه 8 بهمن 1402 25,750 (3) 5.24 -16.50 -17.48 29
ش**** یکشنبه 8 بهمن 1402 22,350 (2.99) 10.74 -7.83 -12.98 29
ش**** یکشنبه 8 بهمن 1402 4,860 (2.98) 4.67 0.00 -6.79 29
و**** یکشنبه 8 بهمن 1402 8,990 (4.9) 12.01 -1.56 -7.68 29
س**** یکشنبه 8 بهمن 1402 8,780 (1.73) 3.30 -3.30 -3.99 29
پ**** یکشنبه 8 بهمن 1402 8,430 (4.98) 6.17 -2.49 -6.88 29
ا**** یکشنبه 8 بهمن 1402 11,140 (0.08) 3.11 1.95 0.06 29
خ**** یکشنبه 8 بهمن 1402 4,151 (6.98) 9.06 2.07 -3.16 29
ق**** یکشنبه 8 بهمن 1402 2,716 (4.98) 1.91 -1.22 -5.89 29
ت**** یکشنبه 8 بهمن 1402 5,770 (4.9) 7.97 -2.08 -3.64 29
ک**** یکشنبه 8 بهمن 1402 11,390 (6.94) 9.39 -3.69 -7.73 29
و**** یکشنبه 8 بهمن 1402 1,656 (2.98) 5.92 -4.59 -6.58 29
ق**** یکشنبه 8 بهمن 1402 11,750 (2.97) 11.23 8.60 -3.66 29
غ**** یکشنبه 8 بهمن 1402 5,003 (4.99) 20.53 4.34 -0.06 29
ز**** یکشنبه 8 بهمن 1402 11,900 (6.91) 41.51 33.11 -1.09 29

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09138017***
    1 سال پیش

    تحلیل #قاسم
    #82563951

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.