این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ یکشنبه 4 اردیبهشت 1401 تا سه شنبه 18 مرداد 1401 تعداد 38 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 8.50 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -15.34 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و -8.65 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 45 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 34 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ک**** سه شنبه 18 مرداد 1401 18,090 (4.99) 7.35 4.09 -2.43 5
و**** دوشنبه 10 مرداد 1401 1,178 (-2.96) 0.85 -6.37 -6.37 13
ش**** دوشنبه 10 مرداد 1401 7,440 (-5.94) 2.02 -12.90 -14.92 13
ح**** شنبه 8 مرداد 1401 4,413 (-3.98) 1.72 -1.97 -3.42 15
ک**** شنبه 8 مرداد 1401 49,050 (-2.96) 0.00 -3.98 -4.08 15
ق**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 8,350 (-4.89) 6.59 2.99 -2.99 18
و**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 1,622 (-4.97) -1.23 -10.60 -18.43 18
و**** سه شنبه 28 تیر 1401 1,847 (5.96) 2.33 0.05 -9.04 26
د**** شنبه 25 تیر 1401 7,639 (5.94) 2.30 -55.36 -55.36 29
غ**** یکشنبه 19 تیر 1401 9,320 (4.95) 0.86 -20.92 -25.97 36
و**** یکشنبه 19 تیر 1401 6,960 (-2.92) 4.17 -14.51 -14.51 36
ف**** یکشنبه 19 تیر 1401 2,190 (-2.96) -0.05 -8.45 -9.95 36
ف**** چهارشنبه 15 تیر 1401 6,660 (-2.91) 3.30 -6.01 -6.01 39
ن**** دوشنبه 13 تیر 1401 9,380 (-2.99) 0.32 -5.44 -5.44 41
غ**** دوشنبه 13 تیر 1401 3,967 (5.98) 4.76 -14.80 -21.10 41
ح**** یکشنبه 12 تیر 1401 86,700 (2.96) 12.86 -1.38 -1.67 42
آ**** شنبه 11 تیر 1401 6,370 (2.9) 20.09 14.29 -1.10 43
و**** سه شنبه 7 تیر 1401 2,133 (-1.97) 1.83 -10.17 -11.77 47
س**** دوشنبه 6 تیر 1401 6,510 (1.87) 31.49 31.49 -1.69 48
غ**** دوشنبه 6 تیر 1401 13,820 (4.93) 13.68 -22.00 -27.64 48
غ**** شنبه 4 تیر 1401 206,200 (1.97) 10.69 10.69 -1.99 50
ث**** چهارشنبه 1 تیر 1401 16,550 (2.98) 21.51 21.51 -4.41 53
ت**** دوشنبه 30 خرداد 1401 5,265 (2.99) 27.26 26.50 -5.60 55
س**** یکشنبه 29 خرداد 1401 8,040 (5.92) 2.36 -19.90 -27.86 56
و**** یکشنبه 29 خرداد 1401 4,174 (5.99) 3.02 -29.28 -36.51 56
ح**** سه شنبه 24 خرداد 1401 82,300 (2.93) 18.89 1.15 -2.73 61
ک**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 105,850 (5.95) 1.18 -22.53 -26.50 67
ش**** سه شنبه 17 خرداد 1401 12,050 (-4.96) 1.41 -15.52 -20.66 68
خ**** دوشنبه 16 خرداد 1401 3,726 (5.97) 12.56 -16.80 -24.53 69
س**** دوشنبه 16 خرداد 1401 30,100 (1.86) 21.76 1.50 1.16 69
س**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 2,272 (-2.98) 7.83 7.04 -9.77 74
ب**** شنبه 7 خرداد 1401 7,910 (4.9) 15.68 -17.70 -21.37 78
س**** دوشنبه 2 خرداد 1401 38,770 (4.98) 14.44 -33.09 -37.35 83
ف**** دوشنبه 2 خرداد 1401 35,500 (4.87) 9.44 -30.42 -37.46 83
ا**** یکشنبه 1 خرداد 1401 37,350 (-4.96) -1.07 -50.39 -54.16 84
ش**** یکشنبه 1 خرداد 1401 12,520 (2.96) 3.27 -17.89 -19.81 84
س**** دوشنبه 5 اردیبهشت 1401 1,065 (5.97) 0.00 0.00 0.00 111
پ**** یکشنبه 4 اردیبهشت 1401 20,700 (2.83) 37.68 -1.79 -9.42 112

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.