این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ یکشنبه 4 اردیبهشت 1401 تا یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 تعداد 243 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 83.58 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -25.98 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 11.26 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 85 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 74 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
م**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 5,790 (4.89) 10.02 -5.53 -7.25 24
د**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 14,450 (4.93) 4.50 -18.20 -20.76 24
ش**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 2,857 (2.99) 13.44 8.86 -2.52 25
و**** یکشنبه 19 فروردین 1403 2,473 (6.96) 5.05 -13.55 -14.64 45
خ**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 22,790 (-6.97) 10.49 -41.25 -41.95 56
ف**** شنبه 26 اسفند 1402 120,900 (-0.98) 10.63 7.86 -3.68 67
ب**** شنبه 26 اسفند 1402 1,753 (2.99) 5.99 -21.79 -22.30 67
و**** سه شنبه 22 اسفند 1402 2,853 (-2.99) 0.00 -9.18 -23.10 71
د**** دوشنبه 21 اسفند 1402 1,060 (-2.93) 1.42 -27.55 -28.96 72
خ**** دوشنبه 21 اسفند 1402 7,750 (4.87) 11.10 -18.71 -20.26 72
ب**** دوشنبه 21 اسفند 1402 3,050 (-2.98) 2.30 -32.49 -33.87 72
ک**** دوشنبه 21 اسفند 1402 45,750 (2.92) 15.30 10.27 0.55 72
خ**** دوشنبه 21 اسفند 1402 4,990 (-2.91) 9.22 1.60 -3.95 72
و**** دوشنبه 21 اسفند 1402 2,941 (-2.96) 0.00 -11.90 -25.40 72
و**** یکشنبه 13 اسفند 1402 11,060 (6.96) 24.32 12.30 0.27 80
س**** یکشنبه 13 اسفند 1402 6,320 (-2.91) 8.86 8.86 -12.18 80
و**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 12,060 (-2.97) 18.57 5.56 -2.65 91
خ**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 4,387 (7) 16.25 -1.03 -6.75 91
ک**** سه شنبه 1 اسفند 1402 29,950 (1.87) 6.84 -2.67 -3.67 92
ف**** دوشنبه 30 بهمن 1402 2,203 (2.99) 0.09 -10.35 -19.56 93
ف**** دوشنبه 30 بهمن 1402 5,094 (6.99) 4.00 -28.68 -30.68 93
ش**** چهارشنبه 25 بهمن 1402 102,750 (1.98) 4.62 -19.12 -22.97 98
د**** سه شنبه 24 بهمن 1402 137,150 (2.96) 10.68 -2.15 -8.06 99
ز**** دوشنبه 23 بهمن 1402 24,350 (6.79) 4.11 -26.53 -29.16 100
آ**** دوشنبه 23 بهمن 1402 65,490 (4.98) 1.13 -97.78 -98.27 100
س**** سه شنبه 17 بهمن 1402 6,720 (-2.89) 2.38 2.38 -17.41 106
و**** سه شنبه 17 بهمن 1402 355,150 (-2.99) 18.25 -4.27 -9.91 106
ک**** سه شنبه 17 بهمن 1402 7,140 (5) 16.53 6.44 0.14 106
ب**** دوشنبه 16 بهمن 1402 19,830 (4.97) 1.87 -57.39 -57.79 107
ت**** یکشنبه 15 بهمن 1402 99,850 (-2.96) 5.16 -5.81 -6.71 108
ث**** یکشنبه 15 بهمن 1402 16,420 (6.97) 5.12 -21.92 -30.15 108
ک**** یکشنبه 15 بهمن 1402 15,490 (6.97) 18.21 -28.66 -29.83 108
و**** شنبه 14 بهمن 1402 1,205 (-2.9) 5.15 -9.96 -9.96 109
و**** شنبه 14 بهمن 1402 3,690 (-0.99) 21.36 16.15 -14.09 109
خ**** شنبه 14 بهمن 1402 6,620 (2.63) 6.50 -72.51 -72.81 109
ش**** سه شنبه 10 بهمن 1402 93,600 (1.96) 14.85 -11.22 -15.44 113
غ**** سه شنبه 10 بهمن 1402 12,430 (-2.96) 2.98 -49.48 -49.48 113
و**** سه شنبه 10 بهمن 1402 3,737 (-0.98) 19.83 15.84 -15.17 113
ز**** یکشنبه 8 بهمن 1402 24,650 (6.94) 5.27 -22.52 -25.35 115
ک**** یکشنبه 8 بهمن 1402 31,350 (1.95) 2.07 -7.02 -7.97 115
ف**** چهارشنبه 4 بهمن 1402 60,550 (2.97) 7.35 -3.06 -10.49 119
ف**** چهارشنبه 27 دی 1402 8,990 (-2.91) 41.38 19.02 -0.89 126
و**** دوشنبه 25 دی 1402 6,790 (6.92) 17.38 -36.44 -52.12 128
و**** چهارشنبه 20 دی 1402 37,350 (6.98) 4.42 -7.23 -12.72 133
ث**** سه شنبه 19 دی 1402 24,830 (4.98) 49.82 24.81 -10.99 134
خ**** سه شنبه 19 دی 1402 24,400 (6.97) 4.47 -30.20 -33.89 134
ف**** یکشنبه 17 دی 1402 21,900 (6.82) 6.16 -14.11 -16.03 136
ک**** یکشنبه 17 دی 1402 16,780 (4.94) 9.95 -16.57 -18.41 136
ب**** شنبه 16 دی 1402 5,740 (4.93) 12.37 -14.98 -17.07 137
خ**** شنبه 16 دی 1402 17,000 (6.98) 4.06 -59.24 -63.88 137
آ**** شنبه 16 دی 1402 5,400 (-2.87) 2.78 -12.80 -12.80 137
م**** شنبه 16 دی 1402 3,647 (6.98) 2.80 -28.71 -30.00 137
غ**** دوشنبه 11 دی 1402 39,850 (6.97) 35.26 -65.35 -65.97 142
ن**** یکشنبه 10 دی 1402 168,750 (4.97) 20.00 -77.99 -79.32 143
م**** دوشنبه 4 دی 1402 2,188 (6.99) 78.24 67.82 -11.65 149
م**** شنبه 2 دی 1402 15,050 (2.94) 16.41 15.48 -9.57 151
ک**** چهارشنبه 29 آذر 1402 13,410 (6.93) 36.54 -17.60 -18.94 154
س**** شنبه 25 آذر 1402 49,700 (-1.97) 16.10 -12.47 -12.47 158
ک**** شنبه 25 آذر 1402 5,670 (-2.91) 8.64 -32.15 -32.61 158
ر**** شنبه 25 آذر 1402 14,470 (6.94) 6.70 -26.40 -26.88 158
ک**** چهارشنبه 22 آذر 1402 39,700 (2.98) 32.87 27.08 -10.33 161
ف**** چهارشنبه 22 آذر 1402 46,000 (4.9) 2.07 -96.41 -96.41 161
ک**** سه شنبه 21 آذر 1402 6,440 (6.97) 4.81 -58.57 -58.57 162
ف**** سه شنبه 21 آذر 1402 8,260 (6.99) 14.04 1.94 -5.33 162
ق**** یکشنبه 19 آذر 1402 9,870 (-2.94) 33.03 -64.78 -65.56 164
و**** یکشنبه 19 آذر 1402 4,140 (-2.99) 67.15 40.34 -9.73 164
ش**** چهارشنبه 15 آذر 1402 9,340 (-2.91) -1.50 -17.02 -33.40 168
گ**** سه شنبه 14 آذر 1402 164,900 (-3) 5.28 -2.21 -9.88 169
ز**** سه شنبه 14 آذر 1402 135,700 (4.99) 8.33 -9.10 -11.53 169
و**** دوشنبه 13 آذر 1402 2,692 (2.98) 85.81 52.19 1.78 170
ک**** دوشنبه 6 آذر 1402 10,710 (5) 17.27 7.47 -2.89 177
س**** دوشنبه 6 آذر 1402 102,530 (6.99) 12.70 -71.26 -78.10 177
د**** دوشنبه 6 آذر 1402 15,610 (2.96) 35.36 19.28 -2.95 177
غ**** دوشنبه 6 آذر 1402 10,130 (4.97) 6.71 -38.80 -42.55 177
د**** دوشنبه 6 آذر 1402 12,430 (-2.96) 1.69 -87.52 -87.64 177
خ**** دوشنبه 6 آذر 1402 17,340 (6.97) 123.18 -22.78 -23.70 177
ب**** یکشنبه 5 آذر 1402 5,310 (4.94) 21.47 -8.10 -10.36 178
ا**** یکشنبه 5 آذر 1402 10,170 (6.94) 29.60 -21.44 -22.03 178
و**** شنبه 4 آذر 1402 32,340 (6.97) 20.59 7.14 -2.81 179
ح**** شنبه 4 آذر 1402 12,740 (6.96) 9.11 -5.81 -15.31 179
چ**** یکشنبه 21 آبان 1402 3,203 (6.98) 1.12 -32.88 -34.03 192
س**** یکشنبه 21 آبان 1402 3,841 (4.97) 40.59 -22.83 -24.47 192
ا**** یکشنبه 21 آبان 1402 1,712 (-1.94) 13.55 8.35 -16.18 192
ل**** یکشنبه 21 آبان 1402 19,750 (-2.94) 4.81 -21.06 -30.94 192
ش**** یکشنبه 21 آبان 1402 8,540 (4.91) 8.20 -47.15 -47.15 192
و**** یکشنبه 21 آبان 1402 3,389 (2.97) 168.22 36.91 -2.04 192
س**** شنبه 20 آبان 1402 7,050 (2.91) 6.52 -2.41 -21.28 193
س**** چهارشنبه 17 آبان 1402 93,350 (6.99) 11.54 -96.72 -96.85 196
ق**** دوشنبه 15 آبان 1402 7,380 (4.97) 49.05 5.42 0.27 198
د**** دوشنبه 15 آبان 1402 12,350 (-4.92) 20.16 -14.17 -16.84 198
س**** دوشنبه 15 آبان 1402 7,230 (4.93) 27.11 -37.80 -40.21 198
ش**** یکشنبه 14 آبان 1402 22,950 (6.99) 22.22 8.28 -7.45 199
ش**** یکشنبه 14 آبان 1402 45,950 (6.98) 22.29 14.30 -5.66 199
و**** یکشنبه 30 مهر 1402 1,417 (-2.94) 7.97 -23.43 -23.43 213
ث**** شنبه 29 مهر 1402 54,650 (-4.95) 111.53 106.22 -11.25 214
ح**** سه شنبه 25 مهر 1402 281,700 (2.99) 8.15 -24.30 -26.61 218
م**** سه شنبه 25 مهر 1402 10,560 (6.99) 32.48 -17.71 -19.98 218
ت**** دوشنبه 24 مهر 1402 2,595 (4.97) 21.35 14.07 -1.62 219
ش**** دوشنبه 24 مهر 1402 38,900 (-1.89) 3.73 -42.80 -47.17 219
د**** سه شنبه 18 مهر 1402 7,520 (6.97) 19.68 -28.32 -28.32 225
ت**** دوشنبه 10 مهر 1402 32,500 (-2.98) 2.92 -26.77 -29.38 233
ث**** شنبه 8 مهر 1402 33,290 (-4.99) 1.23 -11.84 -56.41 235
ز**** شنبه 8 مهر 1402 5,880 (6.9) 28.06 -12.24 -20.92 235
ب**** شنبه 8 مهر 1402 252,900 (-1.99) -0.08 -22.22 -22.68 235
و**** چهارشنبه 29 شهریور 1402 27,300 (2.82) 2.38 -30.44 -30.84 245
و**** سه شنبه 28 شهریور 1402 69,800 (2.94) 20.34 -91.32 -94.26 246
ک**** دوشنبه 20 شهریور 1402 20,250 (2.79) 2.72 -12.25 -18.52 254
ب**** دوشنبه 20 شهریور 1402 16,710 (4.96) 2.51 -21.84 -23.88 254
و**** شنبه 11 شهریور 1402 14,410 (1.98) 13.53 -32.48 -46.22 263
و**** دوشنبه 23 مرداد 1402 30,550 (-2.86) 8.35 -18.66 -25.86 282
ش**** سه شنبه 3 مرداد 1402 26,220 (-4.96) 2.78 -95.44 -95.61 302
ک**** شنبه 17 تیر 1402 22,930 (6.99) 3.18 -75.80 -76.28 319
س**** شنبه 17 تیر 1402 17,180 (2.99) 26.02 -21.59 -50.17 319
و**** دوشنبه 12 تیر 1402 12,490 (6.93) 10.09 -0.56 -29.38 324
ش**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 143,350 (-2.97) 27.07 -42.03 -47.23 336
ع**** یکشنبه 28 خرداد 1402 23,917 (4.93) 5.78 -73.41 -75.37 339
س**** شنبه 20 خرداد 1402 2,184 (2.97) 71.66 -6.36 -7.23 347
ف**** شنبه 20 خرداد 1402 3,945 (1.99) 26.74 -40.18 -45.91 347
ب**** شنبه 20 خرداد 1402 28,070 (4.97) 13.75 -69.90 -70.18 347
ت**** سه شنبه 9 خرداد 1402 24,050 (2.99) 40.12 -15.18 -34.55 358
م**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 14,340 (6.94) 18.41 -39.40 -41.07 392
پ**** یکشنبه 21 اسفند 1401 65,450 (2.98) 123.07 60.35 -4.13 437
ب**** شنبه 20 اسفند 1401 1,317 (-4.96) 349.35 273.58 -4.48 438
ک**** شنبه 13 اسفند 1401 5,580 (6.91) 53.05 -52.19 -52.19 445
چ**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 4,631 (4.98) 189.35 40.36 -3.48 462
ک**** دوشنبه 24 بهمن 1401 9,660 (5) 95.45 13.56 -4.24 464
ت**** یکشنبه 23 بهمن 1401 27,620 (4.97) 159.41 26.39 -8.91 465
ش**** دوشنبه 17 بهمن 1401 76,100 (-2.8) 49.34 2.30 -8.02 471
س**** دوشنبه 17 بهمن 1401 15,730 (-4.95) 28.10 2.86 -10.30 471
و**** یکشنبه 16 بهمن 1401 1,593 (-2.98) 72.76 -1.63 -12.93 472
و**** یکشنبه 16 بهمن 1401 4,102 (6.99) 89.66 48.22 -12.36 472
ح**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 4,113 (4.97) 31.05 -65.99 -66.69 476
خ**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 18,910 (-2.97) 72.13 12.64 -15.92 476
ف**** دوشنبه 10 بهمن 1401 1,780 (-6.85) 118.93 6.18 -14.49 478
ف**** شنبه 8 بهمن 1401 29,650 (2.95) 80.44 -44.62 -45.70 480
د**** چهارشنبه 5 بهمن 1401 12,070 (16.28) 63.38 28.25 -7.62 483
ک**** دوشنبه 3 بهمن 1401 24,470 (-4.97) 127.79 -70.45 -70.62 485
ا**** دوشنبه 3 بهمن 1401 4,546 (4.98) 74.88 -27.56 -45.86 485
د**** یکشنبه 2 بهمن 1401 4,999 (-4.45) 99.04 -31.57 -33.97 486
ح**** یکشنبه 2 بهمن 1401 2,670 (4.98) 101.39 2.36 -16.37 486
د**** شنبه 24 دی 1401 25,700 (4.98) 79.77 55.91 -5.80 494
ل**** شنبه 24 دی 1401 1,282 (2.97) 69.27 -23.95 -24.10 494
د**** شنبه 24 دی 1401 5,024 (6.98) 98.05 -31.91 -34.30 494
ت**** چهارشنبه 21 دی 1401 8,160 (2.9) 127.33 73.53 -20.22 497
ف**** چهارشنبه 14 دی 1401 16,510 (1.97) 237.98 81.71 -1.57 504
س**** سه شنبه 13 دی 1401 12,480 (1.96) 63.38 -7.45 -12.82 505
و**** سه شنبه 13 دی 1401 1,937 (6.95) 93.13 49.66 -8.21 505
ر**** شنبه 10 دی 1401 10,830 (6.91) 76.36 -1.66 -13.30 508
و**** شنبه 10 دی 1401 2,758 (2.98) 68.49 4.79 -11.24 508
ح**** شنبه 10 دی 1401 42,950 (6.97) 113.50 37.14 -3.38 508
خ**** شنبه 10 دی 1401 2,987 (6.98) 89.15 -4.72 -16.54 508
و**** چهارشنبه 30 آذر 1401 30,175 (-2.97) 32.73 -37.07 -37.43 518
ت**** چهارشنبه 30 آذر 1401 3,056 (4.97) 83.57 48.04 -12.43 518
س**** چهارشنبه 23 آذر 1401 25,050 (2.87) 122.75 77.25 -2.20 525
ش**** چهارشنبه 23 آذر 1401 2,529 (2.97) 225.03 129.34 1.15 525
غ**** چهارشنبه 23 آذر 1401 8,700 (4.94) 100.57 4.37 -7.36 525
ب**** چهارشنبه 23 آذر 1401 3,258 (2.97) 94.29 -45.06 -49.91 525
غ**** چهارشنبه 9 آذر 1401 8,918 (4.94) 120.90 -32.38 -41.58 539
م**** سه شنبه 8 آذر 1401 7,310 (6.87) 132.28 18.88 -6.57 540
پ**** دوشنبه 7 آذر 1401 1,932 (4.84) 746.79 206.42 -2.02 541
ش**** شنبه 5 آذر 1401 1,109 (1.99) 735.89 263.39 -2.07 543
غ**** سه شنبه 1 آذر 1401 2,727 (6.98) 125.16 7.55 -4.66 547
ث**** دوشنبه 30 آبان 1401 3,421 (4.97) 1,168.63 870.77 -1.90 548
و**** دوشنبه 30 آبان 1401 9,830 (6.96) 63.89 26.35 -10.27 548
ف**** یکشنبه 29 آبان 1401 5,807 (2.83) 569.88 461.39 0.36 549
ح**** چهارشنبه 25 آبان 1401 3,544 (2.99) 72.69 -42.69 -42.75 553
ک**** سه شنبه 24 آبان 1401 103,100 (6.95) 119.69 40.45 -12.08 554
ح**** دوشنبه 23 آبان 1401 14,012 (-1.73) 67.00 -2.80 -19.00 555
د**** چهارشنبه 18 آبان 1401 12,440 (4.97) 207.80 88.83 -4.58 560
ک**** سه شنبه 17 آبان 1401 6,140 (4.95) 136.97 45.60 -2.61 561
آ**** سه شنبه 17 آبان 1401 3,778 (2.99) 102.22 24.64 -5.45 561
پ**** سه شنبه 17 آبان 1401 31,150 (4.98) 134.35 89.73 -3.69 561
ق**** سه شنبه 17 آبان 1401 12,700 (4.95) 198.03 -2.68 -4.09 561
ک**** سه شنبه 17 آبان 1401 3,643 (4.98) 152.26 29.56 -5.30 561
ن**** سه شنبه 10 آبان 1401 7,000 (-2.91) 94.00 93.71 -3.00 568
د**** سه شنبه 10 آبان 1401 921 (-2.95) 61.56 -9.99 -9.99 568
ف**** سه شنبه 10 آبان 1401 11,370 (-2.98) 42.04 -5.89 -21.64 568
ف**** یکشنبه 1 آبان 1401 25,900 (-2.63) 57.34 -46.45 -47.18 577
د**** یکشنبه 1 آبان 1401 19,350 (-6.97) 194.57 32.25 -10.49 577
ث**** شنبه 30 مهر 1401 20,950 (-2.87) 451.79 437.95 -8.11 578
و**** شنبه 30 مهر 1401 19,050 (-2.95) 81.63 30.45 -50.92 578
آ**** چهارشنبه 27 مهر 1401 1,245 (6.95) 157.03 12.37 -12.45 581
گ**** دوشنبه 25 مهر 1401 113,250 (-1.9) 92.94 42.38 -11.83 583
ل**** دوشنبه 25 مهر 1401 14,040 (-2.97) 147.15 11.04 -5.84 583
م**** شنبه 23 مهر 1401 10,917 (-4.93) 120.76 -50.54 -67.21 585
ک**** دوشنبه 18 مهر 1401 89,200 (6.95) 153.92 62.33 -12.72 590
ح**** دوشنبه 18 مهر 1401 16,019 (-8.14) 46.08 -14.98 -29.15 590
گ**** شنبه 16 مهر 1401 1,923 (-4.99) 99.69 10.40 -14.09 592
د**** سه شنبه 12 مهر 1401 17,890 (4.98) 80.55 -40.75 -42.59 596
و**** چهارشنبه 6 مهر 1401 2,115 (-2.98) 289.13 261.23 -15.32 602
د**** چهارشنبه 6 مهر 1401 17,090 (4.97) 170.33 134.46 -5.85 602
ق**** سه شنبه 22 شهریور 1401 6,110 (2.86) 68.90 15.38 -18.33 617
د**** سه شنبه 22 شهریور 1401 17,130 (4.96) 86.81 -57.68 -58.61 617
و**** یکشنبه 20 شهریور 1401 2,694 (-2.96) 72.49 7.28 -9.13 619
پ**** سه شنبه 15 شهریور 1401 80,200 (2.95) 82.04 30.86 -37.16 624
ف**** یکشنبه 13 شهریور 1401 1,696 (-2.97) 58.67 16.45 -26.42 626
ح**** شنبه 12 شهریور 1401 4,545 (1.99) 79.76 47.85 -5.41 627
ش**** چهارشنبه 9 شهریور 1401 1,196 (6.97) 147.24 41.64 -29.35 630
ث**** دوشنبه 7 شهریور 1401 4,256 (6.98) 492.11 336.56 -19.43 632
س**** شنبه 5 شهریور 1401 74,400 (2.97) 25.00 -93.81 -95.71 634
ب**** چهارشنبه 2 شهریور 1401 6,250 (5.93) 71.36 -19.52 -29.70 637
خ**** چهارشنبه 2 شهریور 1401 6,826 (-2.98) 81.51 -25.73 -29.78 637
ه**** چهارشنبه 2 شهریور 1401 17,950 (4.97) 146.52 10.58 -10.31 637
ل**** سه شنبه 1 شهریور 1401 793 (2.98) 173.64 22.95 -22.45 638
ت**** سه شنبه 1 شهریور 1401 5,920 (15.39) 213.34 139.19 -9.12 638
ک**** سه شنبه 18 مرداد 1401 18,090 (4.99) 64.40 -69.32 -69.93 652
و**** دوشنبه 10 مرداد 1401 1,178 (-2.96) 167.83 94.57 -10.70 660
ش**** دوشنبه 10 مرداد 1401 7,440 (-5.94) 41.13 -35.75 -37.90 660
ک**** شنبه 8 مرداد 1401 49,050 (-2.96) 12.95 2.85 -41.79 662
ح**** شنبه 8 مرداد 1401 4,413 (-3.98) 85.13 52.28 -3.72 662
و**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 1,622 (-4.97) 90.94 23.67 -42.54 665
ق**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 8,350 (-4.89) 120.60 2.04 -7.78 665
و**** سه شنبه 28 تیر 1401 1,847 (5.96) 132.76 82.95 -24.20 673
د**** شنبه 25 تیر 1401 7,639 (5.94) 107.23 -3.26 -18.37 676
غ**** یکشنبه 19 تیر 1401 4,142 (4.95) 33.99 -50.39 -51.26 683
و**** یکشنبه 19 تیر 1401 6,960 (-2.92) 160.49 -13.22 -21.70 683
ف**** یکشنبه 19 تیر 1401 2,190 (-2.96) 22.88 -9.82 -43.01 683
ف**** چهارشنبه 15 تیر 1401 6,660 (-2.91) 10.51 -48.53 -49.41 686
ن**** دوشنبه 13 تیر 1401 9,380 (-2.99) 44.78 44.56 -27.61 688
غ**** دوشنبه 13 تیر 1401 3,635 (5.98) 243.60 7.29 -21.10 688
ح**** یکشنبه 12 تیر 1401 86,700 (2.96) 272.20 145.96 -9.75 689
آ**** شنبه 11 تیر 1401 6,370 (2.9) 72.68 -49.80 -53.34 690
و**** سه شنبه 7 تیر 1401 2,133 (-1.97) 121.66 68.64 -17.67 694
س**** دوشنبه 6 تیر 1401 6,510 (1.87) 213.21 77.42 -1.69 695
غ**** دوشنبه 6 تیر 1401 2,820 (4.93) 499.65 119.86 -34.08 695
غ**** شنبه 4 تیر 1401 206,200 (1.97) 420.08 -99.48 -99.51 697
ث**** چهارشنبه 1 تیر 1401 16,550 (2.98) 318.73 183.08 -4.41 700
ت**** دوشنبه 30 خرداد 1401 3,001 (2.99) 39.29 -19.69 -20.03 702
و**** یکشنبه 29 خرداد 1401 4,174 (5.99) 703.79 207.86 -37.21 703
س**** یکشنبه 29 خرداد 1401 4,899 (5.92) 45.25 -45.85 -47.87 703
ح**** سه شنبه 24 خرداد 1401 82,300 (2.93) 292.10 159.11 -4.92 708
ک**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 105,850 (5.95) 113.98 36.80 -26.50 714
ش**** سه شنبه 17 خرداد 1401 12,050 (-4.96) 144.23 102.24 -40.66 715
س**** دوشنبه 16 خرداد 1401 30,100 (1.86) 189.04 44.52 -16.94 716
خ**** دوشنبه 16 خرداد 1401 3,689 (5.97) 109.81 0.46 -32.72 716
س**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 2,272 (-2.98) 137.68 30.46 -21.21 721
ب**** شنبه 7 خرداد 1401 7,910 (4.9) 58.66 -22.88 -48.34 725
ف**** دوشنبه 2 خرداد 1401 16,411 (4.87) 51.73 -25.90 -42.39 730
س**** دوشنبه 2 خرداد 1401 38,770 (4.98) 85.71 20.07 -37.35 730
ا**** یکشنبه 1 خرداد 1401 37,350 (-4.96) -1.07 -74.38 -74.78 731
ش**** یکشنبه 1 خرداد 1401 12,520 (2.96) 8.23 -51.12 -51.12 731
س**** دوشنبه 5 اردیبهشت 1401 1,065 (5.97) 0.00 0.00 0.00 758
پ**** یکشنبه 4 اردیبهشت 1401 20,700 (2.83) 143.96 -73.53 -73.62 759

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.