این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ یکشنبه 4 اردیبهشت 1401 تا یکشنبه 21 اسفند 1401 تعداد 122 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 48.11 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -15.74 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 33.03 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 87 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 80 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
پ**** یکشنبه 21 اسفند 1401 65,450 (2.98) 5.73 -0.61 -4.13 17
ب**** شنبه 20 اسفند 1401 5,360 (-4.96) 9.89 9.89 -4.48 18
ک**** شنبه 13 اسفند 1401 5,580 (6.91) 19.35 7.17 -4.30 25
چ**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 4,631 (4.98) 61.95 56.34 -3.48 42
ک**** دوشنبه 24 بهمن 1401 9,660 (5) 21.64 14.91 -4.24 44
ت**** یکشنبه 23 بهمن 1401 27,620 (4.97) 13.22 13.22 -8.91 45
ش**** دوشنبه 17 بهمن 1401 76,100 (-2.8) 18.07 18.00 -4.01 51
س**** دوشنبه 17 بهمن 1401 15,730 (-4.95) 3.37 2.35 -10.30 51
و**** یکشنبه 16 بهمن 1401 1,593 (-2.98) 11.61 11.61 -6.47 52
و**** یکشنبه 16 بهمن 1401 4,102 (6.99) 4.34 -1.27 -12.36 52
خ**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 18,910 (-2.97) 1.53 -8.94 -15.92 56
ح**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 4,113 (4.97) 5.32 -7.56 -18.53 56
ف**** دوشنبه 10 بهمن 1401 1,780 (-6.85) 37.64 26.69 -14.49 58
ف**** شنبه 8 بهمن 1401 29,650 (2.95) 19.22 12.31 -13.15 60
د**** چهارشنبه 5 بهمن 1401 12,070 (16.28) 19.72 17.65 -7.62 63
ا**** دوشنبه 3 بهمن 1401 4,546 (4.98) 35.50 29.34 0.00 65
ک**** دوشنبه 3 بهمن 1401 24,470 (-4.97) 28.73 24.52 -5.03 65
د**** یکشنبه 2 بهمن 1401 4,999 (-4.45) 1.02 -13.98 -17.18 66
ح**** یکشنبه 2 بهمن 1401 2,670 (4.98) 33.45 33.45 -16.37 66
د**** شنبه 24 دی 1401 5,024 (6.98) 15.19 -14.41 -17.60 74
ل**** شنبه 24 دی 1401 1,282 (2.97) 0.23 -6.24 -23.56 74
د**** شنبه 24 دی 1401 25,700 (4.98) 31.98 20.58 -5.80 74
ت**** چهارشنبه 21 دی 1401 8,160 (2.9) -3.55 -14.22 -20.22 77
ف**** چهارشنبه 14 دی 1401 16,510 (1.97) 68.99 68.99 -1.57 84
س**** سه شنبه 13 دی 1401 12,480 (1.96) 14.18 -4.65 -8.33 85
و**** سه شنبه 13 دی 1401 1,937 (6.95) 36.86 16.83 -8.21 85
ر**** شنبه 10 دی 1401 10,830 (6.91) 30.19 21.79 -13.30 88
و**** شنبه 10 دی 1401 2,758 (2.98) 4.35 -5.26 -11.24 88
ح**** شنبه 10 دی 1401 42,950 (6.97) 41.79 39.93 -3.38 88
خ**** شنبه 10 دی 1401 2,987 (6.98) 25.21 17.54 -16.54 88
و**** چهارشنبه 30 آذر 1401 60,350 (-2.97) 21.38 -13.09 -18.56 98
ت**** چهارشنبه 30 آذر 1401 5,700 (4.97) 15.96 2.81 -12.46 98
س**** چهارشنبه 23 آذر 1401 25,050 (2.87) 85.23 85.03 -2.20 105
ش**** چهارشنبه 23 آذر 1401 4,152 (2.97) 50.05 43.79 1.16 105
غ**** چهارشنبه 23 آذر 1401 8,700 (4.94) 30.00 30.00 -7.36 105
ب**** چهارشنبه 23 آذر 1401 3,258 (2.97) 25.11 16.82 1.75 105
غ**** چهارشنبه 9 آذر 1401 8,918 (4.94) 70.55 46.89 -2.87 119
م**** سه شنبه 8 آذر 1401 7,310 (6.87) 35.16 35.16 -6.57 120
پ**** دوشنبه 7 آذر 1401 1,932 (4.84) 738.51 720.39 -2.02 121
ش**** شنبه 5 آذر 1401 4,645 (1.99) 23.36 23.36 -2.07 123
غ**** سه شنبه 1 آذر 1401 2,727 (6.98) 50.86 48.70 -4.66 127
و**** دوشنبه 30 آبان 1401 9,830 (6.96) 35.10 17.29 -6.51 128
ث**** دوشنبه 30 آبان 1401 3,421 (4.97) 100.82 100.82 -1.90 128
ف**** یکشنبه 29 آبان 1401 27,250 (2.83) 72.48 31.93 0.37 129
ح**** چهارشنبه 25 آبان 1401 3,544 (2.99) 72.69 4.94 -3.47 133
ک**** سه شنبه 24 آبان 1401 103,100 (6.95) 17.41 -5.04 -12.08 134
ح**** دوشنبه 23 آبان 1401 14,012 (-1.73) 23.54 1.56 -9.29 135
د**** چهارشنبه 18 آبان 1401 12,440 (4.97) 103.70 87.70 -4.58 140
ک**** سه شنبه 17 آبان 1401 6,140 (4.95) 75.24 66.29 -2.61 141
آ**** سه شنبه 17 آبان 1401 3,778 (2.99) 77.08 66.23 -5.45 141
پ**** سه شنبه 17 آبان 1401 31,150 (4.98) 41.86 41.86 -3.69 141
ق**** سه شنبه 17 آبان 1401 12,700 (4.95) 42.60 32.44 -4.09 141
ک**** سه شنبه 17 آبان 1401 3,643 (4.98) 78.42 72.66 -5.30 141
ن**** سه شنبه 10 آبان 1401 7,000 (-2.91) 32.57 17.57 -3.00 148
د**** سه شنبه 10 آبان 1401 921 (-2.95) 21.17 13.03 -9.23 148
ف**** سه شنبه 10 آبان 1401 11,370 (-2.98) 30.17 4.31 -8.71 148
ف**** یکشنبه 1 آبان 1401 25,900 (-2.63) 57.34 12.55 -22.78 157
د**** یکشنبه 1 آبان 1401 19,350 (-6.97) 98.14 77.26 -10.49 157
ث**** شنبه 30 مهر 1401 20,950 (-2.87) 52.74 33.17 -8.11 158
و**** شنبه 30 مهر 1401 19,050 (-2.95) 54.07 -26.88 -50.92 158
آ**** چهارشنبه 27 مهر 1401 1,245 (6.95) 58.23 48.92 -12.45 161
گ**** دوشنبه 25 مهر 1401 113,250 (-1.9) 41.81 33.91 -11.83 163
ل**** دوشنبه 25 مهر 1401 14,040 (-2.97) 75.57 64.53 -5.84 163
م**** شنبه 23 مهر 1401 10,917 (-4.93) 36.94 36.94 -19.63 165
ک**** دوشنبه 18 مهر 1401 89,200 (6.95) 35.71 10.87 -12.72 170
ح**** دوشنبه 18 مهر 1401 16,019 (-8.14) 8.06 -10.29 -20.66 170
گ**** شنبه 16 مهر 1401 1,923 (-4.99) 34.69 8.32 -14.09 172
د**** سه شنبه 12 مهر 1401 17,890 (4.98) 29.68 23.42 -16.66 176
و**** چهارشنبه 6 مهر 1401 2,115 (-2.98) 45.86 19.15 -15.32 182
د**** چهارشنبه 6 مهر 1401 17,090 (4.97) 98.48 81.33 -5.85 182
د**** سه شنبه 22 شهریور 1401 17,130 (4.96) 39.81 38.35 -12.38 197
ق**** سه شنبه 22 شهریور 1401 6,110 (2.86) 63.34 21.11 -18.33 197
و**** یکشنبه 20 شهریور 1401 2,694 (-2.96) 6.83 -3.01 -9.13 199
پ**** سه شنبه 15 شهریور 1401 80,200 (2.95) 0.94 -18.89 -37.16 204
ف**** یکشنبه 13 شهریور 1401 1,696 (-2.97) 58.67 12.32 -26.42 206
ح**** شنبه 12 شهریور 1401 4,545 (1.99) 32.01 26.51 -5.41 207
ش**** چهارشنبه 9 شهریور 1401 1,196 (6.97) 23.83 23.83 -29.35 210
ث**** دوشنبه 7 شهریور 1401 4,256 (6.98) 50.38 50.38 -19.43 212
س**** شنبه 5 شهریور 1401 74,400 (2.97) 14.25 -18.88 -34.14 214
ب**** چهارشنبه 2 شهریور 1401 6,250 (5.93) 33.12 28.00 -29.70 217
ه**** چهارشنبه 2 شهریور 1401 17,950 (4.97) 82.17 78.55 -10.31 217
خ**** چهارشنبه 2 شهریور 1401 6,826 (-2.98) 10.31 10.31 -26.60 217
ت**** سه شنبه 1 شهریور 1401 5,920 (15.39) 37.84 18.24 -9.12 218
ل**** سه شنبه 1 شهریور 1401 793 (2.98) 62.04 55.74 -22.45 218
ک**** سه شنبه 18 مرداد 1401 18,090 (4.99) 14.43 2.43 -37.76 232
و**** دوشنبه 10 مرداد 1401 1,178 (-2.96) 31.07 23.94 -10.70 240
ش**** دوشنبه 10 مرداد 1401 7,440 (-5.94) 3.63 -2.69 -37.90 240
ح**** شنبه 8 مرداد 1401 4,413 (-3.98) 35.96 30.30 -3.72 242
ک**** شنبه 8 مرداد 1401 49,050 (-2.96) 2.14 -36.49 -41.79 242
ق**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 8,350 (-4.89) 23.23 19.76 -7.78 245
و**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 1,622 (-4.97) 90.94 23.67 -42.54 245
و**** سه شنبه 28 تیر 1401 1,847 (5.96) 41.85 41.85 -24.20 253
د**** شنبه 25 تیر 1401 7,639 (5.94) 56.43 42.30 -18.37 256
ف**** یکشنبه 19 تیر 1401 2,190 (-2.96) 22.88 -11.87 -43.01 263
و**** یکشنبه 19 تیر 1401 6,960 (-2.92) 4.17 -8.33 -21.12 263
غ**** یکشنبه 19 تیر 1401 4,142 (4.95) 7.07 -7.80 -31.75 263
ف**** چهارشنبه 15 تیر 1401 6,660 (-2.91) 8.71 -20.42 -26.88 266
ن**** دوشنبه 13 تیر 1401 9,380 (-2.99) 0.32 -13.65 -27.61 268
غ**** دوشنبه 13 تیر 1401 3,635 (5.98) 114.25 109.08 -21.10 268
ح**** یکشنبه 12 تیر 1401 86,700 (2.96) 64.76 55.71 -9.75 269
آ**** شنبه 11 تیر 1401 6,370 (2.9) 55.42 23.70 -19.00 270
و**** سه شنبه 7 تیر 1401 2,133 (-1.97) 38.02 38.02 -17.67 274
س**** دوشنبه 6 تیر 1401 6,510 (1.87) 118.89 82.80 -1.69 275
غ**** دوشنبه 6 تیر 1401 2,820 (4.93) 247.52 235.82 -34.08 275
غ**** شنبه 4 تیر 1401 206,200 (1.97) 368.28 283.87 -1.99 277
ث**** چهارشنبه 1 تیر 1401 16,550 (2.98) 291.24 262.84 -4.41 280
ت**** دوشنبه 30 خرداد 1401 5,265 (2.99) 32.00 6.55 -11.87 282
و**** یکشنبه 29 خرداد 1401 4,174 (5.99) 36.56 29.37 -37.21 283
س**** یکشنبه 29 خرداد 1401 8,040 (5.92) 2.36 -6.59 -44.19 283
ح**** سه شنبه 24 خرداد 1401 82,300 (2.93) 73.57 64.03 -4.92 288
ک**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 105,850 (5.95) 14.36 -7.51 -26.50 294
ش**** سه شنبه 17 خرداد 1401 12,050 (-4.96) 21.00 16.18 -40.66 295
س**** دوشنبه 16 خرداد 1401 30,100 (1.86) 32.23 27.91 -16.94 296
خ**** دوشنبه 16 خرداد 1401 3,689 (5.97) 61.05 19.14 -32.72 296
س**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 2,272 (-2.98) 7.83 3.70 -21.21 301
ب**** شنبه 7 خرداد 1401 7,910 (4.9) 15.68 -8.72 -48.34 305
س**** دوشنبه 2 خرداد 1401 38,770 (4.98) 14.44 -1.21 -37.35 310
ف**** دوشنبه 2 خرداد 1401 16,411 (4.87) 30.89 15.65 -42.39 310
ا**** یکشنبه 1 خرداد 1401 37,350 (-4.96) -1.07 -32.53 -62.92 311
ش**** یکشنبه 1 خرداد 1401 12,520 (2.96) 3.27 -28.27 -41.61 311
س**** دوشنبه 5 اردیبهشت 1401 1,065 (5.97) 0.00 0.00 0.00 338
پ**** یکشنبه 4 اردیبهشت 1401 20,700 (2.83) 53.38 41.79 -12.66 339

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.