نمادهایی که روی حمایت شش ماهه قرار دارند + حجم مناسب + خرید حقوقی

شناسه: 93252836
%129
هشدار خرید

نمادهایی که در فاصله مثبت ۵ درصد تا منفی ۵ درصد حمایت شش ماهه قرار دارند. طی ۳ روز معاملاتی گذشته افزایش حجم معاملات را تجربه کرده اند و حقوقی در بازه های زمانی ۳ و ۱۰ روز گذشته در حال خرید و حمایت از سهم بوده است.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ دوشنبه 5 آبان 1399 تا شنبه 29 اردیبهشت 1403 تعداد 175 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 128.64 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -31.86 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 13.76 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 94 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 89 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
چ**** شنبه 29 اردیبهشت 1403 12,490 (6.93) -1.76 -13.13 -13.13 28
خ**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 6,690 (6.86) 6.88 -6.88 -9.27 32
ث**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 2,740 (0.18) 2.19 -23.39 -23.39 35
ث**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 2,725 (-2.39) 2.97 -22.97 -22.97 40
و**** سه شنبه 15 اسفند 1402 14,800 (1.99) 3.24 2.57 -13.04 102
و**** دوشنبه 14 اسفند 1402 59,650 (2.93) 4.69 -39.98 -39.98 103
آ**** شنبه 12 اسفند 1402 57,450 (6.98) 3.57 -97.67 -98.03 105
ا**** شنبه 21 بهمن 1402 14,000 (-0.84) 23.57 9.79 -3.57 126
ا**** سه شنبه 10 بهمن 1402 14,390 (-0.75) 20.22 6.81 -6.18 137
ث**** سه شنبه 10 بهمن 1402 4,790 (-1.48) 14.20 -16.64 -18.43 137
ا**** دوشنبه 9 بهمن 1402 14,540 (-0.27) 18.98 5.71 -7.15 138
ث**** دوشنبه 9 بهمن 1402 18,660 (4.94) 80.60 71.60 -22.24 138
ف**** شنبه 7 بهمن 1402 3,188 (0.34) 6.68 -27.79 -28.70 140
غ**** شنبه 7 بهمن 1402 3,480 (3.72) 10.63 -25.29 -25.55 140
ش**** شنبه 30 دی 1402 4,542 (-2.99) 9.29 -11.71 -20.74 147
چ**** یکشنبه 17 دی 1402 2,504 (-0.63) 19.85 -16.97 -19.69 160
س**** یکشنبه 19 آذر 1402 10,690 (2.98) 32.93 26.47 -19.93 188
ل**** سه شنبه 14 آذر 1402 1,385 (2.97) 4.48 -32.78 -32.78 193
ث**** سه شنبه 23 آبان 1402 6,100 (0.49) 1.80 -21.25 -21.25 214
خ**** یکشنبه 14 آبان 1402 2,095 (2.39) 13.41 -23.63 -24.49 223
چ**** دوشنبه 8 آبان 1402 2,760 (4.15) 21.74 -26.70 -26.70 229
ث**** دوشنبه 8 آبان 1402 6,260 (4.85) 137.22 14.54 -6.87 229
غ**** یکشنبه 7 آبان 1402 22,400 (4.04) 27.90 -38.93 -38.93 230
ث**** شنبه 29 مهر 1402 2,609 (0.61) 29.21 -19.55 -19.55 238
غ**** چهارشنبه 26 مهر 1402 3,248 (-3.01) 10.19 -40.98 -42.43 241
غ**** سه شنبه 25 مهر 1402 3,335 (-0.62) 7.32 -42.52 -43.93 242
ث**** سه شنبه 25 مهر 1402 2,010 (-0.19) 25.07 -12.24 -12.59 242
ث**** دوشنبه 24 مهر 1402 3,450 (3.79) 74.78 12.96 -7.19 243
خ**** دوشنبه 24 مهر 1402 11,260 (6.83) 18.47 -30.91 -30.91 243
خ**** دوشنبه 24 مهر 1402 2,218 (2.97) 7.12 -27.86 -28.67 243
ث**** یکشنبه 23 مهر 1402 1,948 (-1.41) 29.06 -9.45 -9.80 244
خ**** سه شنبه 28 شهریور 1402 6,390 (2.4) -0.47 -63.36 -63.36 270
ا**** چهارشنبه 28 تیر 1402 6,160 (0.48) 4.87 -52.71 -52.84 332
و**** دوشنبه 16 آبان 1401 1,173 (2.36) 100.60 -7.08 -8.01 586
و**** شنبه 14 آبان 1401 2,895 (4.96) 142.49 2.42 -4.91 588
خ**** دوشنبه 9 آبان 1401 1,474 (4.98) 204.48 74.63 -2.24 593
ش**** دوشنبه 9 آبان 1401 26,350 (6.89) 131.50 -52.11 -53.40 593
ث**** یکشنبه 8 آبان 1401 1,268 (4.01) 252.52 68.06 -0.79 594
س**** یکشنبه 8 آبان 1401 23,390 (2.09) 212.10 -77.98 -80.85 594
خ**** یکشنبه 8 آبان 1401 18,820 (2.06) 232.31 -24.92 -26.78 594
ث**** شنبه 7 آبان 1401 1,204 (-2.19) 271.26 74.34 -0.50 595
ث**** چهارشنبه 4 آبان 1401 1,217 (-3.79) 267.30 72.47 -1.56 598
س**** چهارشنبه 4 آبان 1401 16,520 (-3.78) 105.75 -61.68 -62.29 598
س**** چهارشنبه 20 مهر 1401 17,360 (-1.08) 95.79 -63.54 -64.11 612
ت**** سه شنبه 12 مهر 1401 2,717 (6.96) 155.80 32.28 -4.12 620
ف**** دوشنبه 11 مهر 1401 6,870 (-0.57) 109.61 1.02 -14.70 621
غ**** دوشنبه 4 مهر 1401 2,187 (0.38) 173.89 18.88 -4.53 628
ث**** شنبه 2 مهر 1401 1,998 (-3.05) 201.80 95.05 -10.76 630
ش**** یکشنبه 27 شهریور 1401 30,850 (0) 97.73 -59.09 -60.19 636
ت**** دوشنبه 31 مرداد 1401 1,283 (2.96) 159.24 32.19 -20.19 663
خ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 1,882 (4.96) 146.07 51.97 -5.42 682
خ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 1,642 (4.98) 140.56 52.07 -3.17 682
س**** سه شنبه 28 تیر 1401 18,560 (0.16) 83.14 -65.89 -66.43 697
ت**** یکشنبه 26 تیر 1401 1,309 (2.98) 154.09 29.56 -21.77 699
ک**** چهارشنبه 20 بهمن 1400 7,768 (4.95) 138.81 -10.27 -15.96 857
ث**** دوشنبه 11 بهمن 1400 2,749 (4.96) 408.91 168.83 -19.17 866
غ**** چهارشنبه 6 بهمن 1400 1,687 (4.38) 255.07 54.12 -16.89 871
س**** چهارشنبه 6 بهمن 1400 13,700 (2.16) 209.27 143.65 0.73 871
و**** سه شنبه 5 بهمن 1400 2,136 (-3.97) 156.09 90.64 -14.37 872
ب**** شنبه 2 بهمن 1400 6,846 (0.91) 69.19 -36.72 -39.47 875
ه**** چهارشنبه 29 دی 1400 2,196 (2.18) 76.82 -65.66 -65.66 878
و**** سه شنبه 28 دی 1400 392 (-3.92) 13.27 10.97 -10.46 879
و**** سه شنبه 28 دی 1400 391 (-4.4) 16.11 11.00 -8.95 879
و**** دوشنبه 27 دی 1400 408 (-0.24) 8.82 6.62 -13.97 880
و**** دوشنبه 27 دی 1400 406 (-0.97) 11.82 6.90 -12.32 880
ف**** دوشنبه 27 دی 1400 25,080 (-1.1) 130.98 22.73 -26.63 880
ب**** یکشنبه 26 دی 1400 7,165 (2.85) 61.66 -39.54 -42.16 881
ث**** شنبه 25 دی 1400 6,500 (2.2) 761.08 354.62 -32.91 882
و**** شنبه 25 دی 1400 1,472 (1.76) 239.81 177.85 -23.37 882
و**** چهارشنبه 22 دی 1400 1,183 (4.98) 183.18 20.37 -32.80 885
ش**** سه شنبه 21 دی 1400 5,380 (4.87) 438.29 -79.24 -79.35 886
س**** سه شنبه 21 دی 1400 5,831 (4.93) 22.04 -58.31 -58.60 886
و**** چهارشنبه 15 دی 1400 27,431 (2.99) 199.11 199.11 -3.39 892
ز**** دوشنبه 22 آذر 1400 13,390 (-4.96) 143.47 45.18 -26.74 915
ث**** دوشنبه 22 آذر 1400 1,418 (-4.89) 215.23 48.03 -15.51 915
ز**** شنبه 20 آذر 1400 14,370 (-2.57) 126.86 35.28 -31.73 917
پ**** سه شنبه 16 آذر 1400 1,483 (1.5) 152.87 48.01 -31.29 921
ذ**** یکشنبه 14 آذر 1400 3,381 (3.15) 70.36 -87.87 -88.52 923
ث**** یکشنبه 14 آذر 1400 1,540 (1.85) 190.26 36.30 -22.21 923
ک**** شنبه 13 آذر 1400 40,190 (4.52) 148.82 -60.26 -60.71 924
ز**** شنبه 13 آذر 1400 14,680 (-1.27) 122.07 32.43 -33.17 924
ح**** شنبه 13 آذر 1400 3,932 (-3.98) 111.09 55.14 -22.84 924
غ**** شنبه 13 آذر 1400 9,829 (-4.99) 229.64 -0.91 -28.61 924
ف**** شنبه 13 آذر 1400 6,719 (0.56) 36.33 -41.88 -71.89 924
ث**** چهارشنبه 10 آذر 1400 1,510 (-3.26) 196.03 39.01 -20.66 927
ح**** چهارشنبه 10 آذر 1400 4,118 (-2.8) 101.55 48.13 -26.32 927
ف**** چهارشنبه 10 آذر 1400 5,176 (-1.52) 149.23 59.00 -41.46 927
ث**** سه شنبه 9 آذر 1400 1,534 (-2.35) 191.40 36.83 -21.90 928
ش**** سه شنبه 9 آذر 1400 2,410 (-1.59) 41.41 -45.39 -48.13 928
ف**** دوشنبه 8 آذر 1400 3,746 (4.99) 174.69 9.08 -29.74 929
ث**** شنبه 6 آذر 1400 1,559 (-3.4) 186.72 34.64 -23.16 931
ف**** شنبه 6 آذر 1400 38,115 (0.83) 87.46 44.43 -46.22 931
س**** چهارشنبه 26 آبان 1400 57,951 (2.99) 60.48 -92.06 -94.50 941
ش**** چهارشنبه 12 آبان 1400 5,730 (4.94) 405.41 -80.51 -80.61 955
س**** یکشنبه 9 آبان 1400 18,580 (-3.87) 292.90 -71.91 -75.89 958
چ**** شنبه 8 آبان 1400 11,400 (-1.46) 141.14 -4.82 -56.05 959
غ**** شنبه 8 آبان 1400 51,990 (4.98) 123.79 8.44 -18.12 959
ل**** چهارشنبه 5 آبان 1400 39,980 (1.32) 94.22 35.44 -61.33 962
ث**** چهارشنبه 5 آبان 1400 1,694 (4.89) 163.87 23.91 -29.28 962
ر**** چهارشنبه 5 آبان 1400 7,554 (-2.25) 122.13 11.20 -27.68 962
و**** سه شنبه 4 آبان 1400 2,856 (-2.38) 85.96 31.02 -36.34 963
ث**** سه شنبه 4 آبان 1400 1,638 (5) 172.89 28.14 -26.86 963
و**** سه شنبه 4 آبان 1400 30,634 (4.99) 167.84 167.84 -17.17 963
ز**** دوشنبه 3 آبان 1400 16,000 (-3.08) 103.75 21.50 -38.69 964
ث**** شنبه 1 آبان 1400 1,628 (-4.96) 174.57 28.93 -26.41 966
ش**** شنبه 1 آبان 1400 14,380 (-4.99) 269.61 -19.47 -21.35 966
ز**** شنبه 1 آبان 1400 16,300 (-4.23) 100.00 19.26 -39.82 966
ر**** سه شنبه 27 مهر 1400 22,874 (1.88) 189.85 -51.82 -57.82 970
ر**** یکشنبه 25 مهر 1400 22,792 (-3.96) 190.89 -51.65 -57.66 972
و**** یکشنبه 25 مهر 1400 479 (-4.96) 12.53 -9.81 -23.59 972
و**** شنبه 24 مهر 1400 2,132 (4.98) 160.79 4.92 -26.50 973
م**** شنبه 24 مهر 1400 13,650 (4.91) 1.98 -47.91 -50.33 973
پ**** شنبه 24 مهر 1400 3,800 (3.57) 195.53 83.95 -46.05 973
ز**** چهارشنبه 21 مهر 1400 17,000 (-1.79) 91.76 14.35 -42.29 976
ر**** سه شنبه 20 مهر 1400 24,487 (-3.86) 170.76 -55.00 -60.60 977
د**** سه شنبه 20 مهر 1400 22,832 (-4.92) 40.15 -71.36 -71.36 977
و**** دوشنبه 19 مهر 1400 501 (4.81) 7.58 -13.77 -26.95 978
ث**** دوشنبه 19 مهر 1400 9,300 (1.89) 204.30 59.89 -48.71 978
و**** یکشنبه 18 مهر 1400 501 (3.08) 7.58 -13.77 -26.95 979
و**** شنبه 17 مهر 1400 485 (-3.96) 11.13 -10.93 -24.54 980
س**** یکشنبه 28 شهریور 1400 13,350 (-4.57) 53.56 -23.07 -41.57 1000
س**** چهارشنبه 17 شهریور 1400 42,921 (4.99) 95.71 -37.21 -68.20 1011
و**** یکشنبه 24 مرداد 1400 2,412 (1.32) 40.55 -17.08 -61.03 1035
س**** دوشنبه 11 مرداد 1400 14,190 (-2) 44.47 -27.63 -45.03 1048
س**** یکشنبه 10 مرداد 1400 14,310 (-2.58) 43.26 -28.23 -45.49 1049
ر**** شنبه 9 مرداد 1400 24,556 (0.07) 170.00 -55.12 -60.71 1050
غ**** سه شنبه 22 تیر 1400 5,911 (0.13) 41.63 -10.00 -44.19 1068
ه**** سه شنبه 8 تیر 1400 2,455 (1.95) 58.17 -69.29 -69.29 1082
ق**** دوشنبه 7 تیر 1400 4,734 (3.2) 182.64 134.69 -14.81 1083
ک**** چهارشنبه 2 تیر 1400 6,152 (2.99) 437.22 292.56 -0.34 1088
ر**** چهارشنبه 2 تیر 1400 24,436 (-4.99) 171.32 -54.90 -60.51 1088
ش**** دوشنبه 31 خرداد 1400 14,340 (-3) 270.64 -19.25 -21.13 1090
ب**** دوشنبه 31 خرداد 1400 6,184 (2.99) 132.70 4.14 -2.20 1090
غ**** سه شنبه 25 خرداد 1400 3,941 (-0.98) 49.99 -51.36 -52.55 1096
ش**** یکشنبه 9 خرداد 1400 1,952 (2.1) 321.11 133.25 -6.10 1112
و**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 7,850 (-2.11) 115.29 -87.77 -87.91 1116
ح**** سه شنبه 4 خرداد 1400 5,190 (2.36) 59.92 17.53 -41.54 1117
و**** سه شنبه 4 خرداد 1400 1,889 (-1.46) 68.82 -19.27 -38.17 1117
ب**** سه شنبه 4 خرداد 1400 8,143 (0.43) 107.76 -46.80 -49.11 1117
ذ**** دوشنبه 3 خرداد 1400 2,744 (1.71) 109.91 -85.06 -85.86 1118
و**** یکشنبه 2 خرداد 1400 1,667 (-3.1) 88.96 -16.80 -16.80 1119
د**** یکشنبه 2 خرداد 1400 8,469 (-3.92) 218.81 40.87 -3.70 1119
و**** شنبه 1 خرداد 1400 1,291 (-4.93) 166.23 39.81 -3.72 1120
ف**** شنبه 4 اردیبهشت 1400 2,793 (1.18) 222.23 156.71 -17.11 1148
ف**** دوشنبه 30 فروردین 1400 2,840 (1.79) 216.90 152.46 -18.49 1153
ش**** شنبه 16 اسفند 1399 7,910 (-1.9) 159.04 84.70 -2.78 1197
ش**** دوشنبه 11 اسفند 1399 8,110 (1.25) 152.65 80.15 -5.18 1202
آ**** دوشنبه 4 اسفند 1399 48,925 (-2) 144.46 52.38 -3.93 1209
و**** دوشنبه 20 بهمن 1399 16,500 (-3.73) 58.42 -49.39 -81.05 1223
ف**** دوشنبه 20 بهمن 1399 2,605 (4.93) 245.49 175.24 -11.13 1223
ش**** شنبه 18 بهمن 1399 7,810 (-5) 162.36 87.07 -1.54 1225
ش**** سه شنبه 30 دی 1399 54,600 (4.56) 117.95 37.91 -12.82 1243
ف**** سه شنبه 30 دی 1399 5,175 (5) 120.41 -24.54 -63.50 1243
ش**** دوشنبه 29 دی 1399 86,900 (0.53) 153.16 65.12 -5.24 1244
و**** دوشنبه 29 دی 1399 8,763 (-4.97) 242.35 128.23 -3.95 1244
و**** دوشنبه 29 دی 1399 3,095 (-4.92) 148.14 -4.85 -6.79 1244
ش**** شنبه 27 دی 1399 86,060 (-4.98) 155.64 66.73 -4.58 1246
ش**** شنبه 27 دی 1399 2,602 (-4.97) 820.06 371.18 -5.38 1246
ف**** شنبه 20 دی 1399 1,762 (-4.68) 318.27 178.49 -16.35 1253
ا**** چهارشنبه 17 دی 1399 4,323 (-2.2) 125.54 -32.62 -32.80 1256
ا**** شنبه 13 دی 1399 4,210 (-1.42) 131.59 -30.81 -31.00 1260
ا**** چهارشنبه 10 دی 1399 4,251 (-2.06) 129.36 -31.47 -31.66 1263
و**** چهارشنبه 28 آبان 1399 3,245 (3.12) 194.61 -2.28 -46.01 1305
و**** یکشنبه 25 آبان 1399 13,112 (-3) 87.85 15.77 -54.62 1308
س**** چهارشنبه 21 آبان 1399 13,500 (4.49) 213.85 147.26 -1.78 1312
ف**** چهارشنبه 21 آبان 1399 13,104 (1.47) 91.98 -77.56 -77.56 1312
س**** دوشنبه 19 آبان 1399 4,952 (2.43) 129.77 -50.91 -51.25 1314
س**** شنبه 17 آبان 1399 2,078 (-2.98) 99.23 -19.73 -25.41 1316
ز**** دوشنبه 12 آبان 1399 17,260 (-4.64) 88.88 12.63 -43.16 1321
ف**** یکشنبه 11 آبان 1399 14,104 (-1.73) 78.37 -79.15 -79.15 1322
ا**** چهارشنبه 7 آبان 1399 12,411 (5) 148.97 54.06 -14.91 1326
ف**** چهارشنبه 7 آبان 1399 13,983 (-1.94) 79.91 -78.97 -78.97 1326
ا**** سه شنبه 6 آبان 1399 11,800 (-4.47) 161.86 62.03 -10.51 1327
ش**** دوشنبه 5 آبان 1399 16,013 (-4.97) 172.28 43.57 -9.04 1328
ا**** دوشنبه 5 آبان 1399 12,700 (0.27) 143.31 50.55 -16.85 1328

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

 • محسن محزون
  2 سال پیش

  دوست عزیز ممنون از توجه شما
  1- بر خلاف سایت های دیگه و دیگر دوستان و نرم افزار ها خرید حقوقی و حقیقی در بازه های زمانی متفاوت بررسی و دقیق محاسبه می شه و به صورت جریان نقدینگی مداوم به اون نگاه میشه نه فقط ورود یا خروج پول هوشمند در یک روز....شما در پلتفرم ترندیفای همه چیز رو در اختیار دارید. و حتی اگه به زبان SQL اشنا باشید میتونید خودتون هر مدل فیلتری رو بنویسید.
  2- فیلتر های متفاوتی در مورد رفتار حقوقی ها در سایت وجود داره.البته شما میتونید درخواست فیلتر اختصاصی رو هم داشته باشید که طراحی بشه توسط تیم فنی سایت و اختصاصی در اختیار شما قرار بگیره. اما اگه قطعا همه این امکانات در سایت بورس قابل انجام بود و در محیط کد نویسی ، ترندیفای و ظهورش معنایی نداشت. #93252836 و فیلتر #59727579 به صورت نمونه هستند.. نکته اینه که شما در بخش فیلتر نویسی میتونید هر مدل فیلتری رو ترکیب کنید با توجه به عوامل مختلف و طی 4 روز معاملاتی ..
  3- برای اطلاع بیشتر در مورد سایر بخش های ترندیفای در پیام راسان وات ساپ یا به صورت تلفنی با پشتیبانی سایت در تماس باشید
  سپاس از شما

  در پاسخ به محسن

  با عرض سلام مجدد. فیلترهای شما بسیار کاربردی و مفید هستند، من ابتدا تصورم این بود که این فیلترها در سایت بورس قابل پیاده سازی هستند! ممنون از پاسختون ولی اگر ربات یا یک جور web scraper خاصی دارید که میشه باهاش فیلتر خرید حقوقی در 10 روز معاملاتی اخیر رو رصد کرد بنده حاضر به پرداخت مبلغ آن هستم و اگر نه که از سایت بسیار مفید شما بهره برداری خواهم کرد. با تشکر

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.