نمادهایی که روی مقاومت RSI قرار دارند

شناسه: 76345981
%104
هشدار فروش

نمادهایی که در فاصله -۱۰ تا ۱۰ درصد از مقاومت RSI خود قرار دارند و قبلا سابقه بازگشت و شروع یک روند نزولی را از همین ناحیه داشته اند.
به تنهایی ملاک عمل نیست و برای معامله بایستی شرایط تابلو و بنیادی را بررسی فرمایید.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ دوشنبه 31 شهریور 1399 تا چهارشنبه 6 بهمن 1400 تعداد 2,730 هشدار فروش صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 103.53 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -19.92 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 89.09 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 94 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 89 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ش**** سه شنبه 5 بهمن 1400 53,500 (-0.83) 0.00 0.00 0.00 1
خ**** سه شنبه 5 بهمن 1400 1,114 (2.95) 0.00 0.00 0.00 1
خ**** دوشنبه 4 بهمن 1400 1,108 (1.93) 2.12 -0.54 -0.54 2
ش**** دوشنبه 4 بهمن 1400 54,000 (1.98) 2.08 0.93 -1.46 2
ح**** دوشنبه 4 بهمن 1400 5,470 (-4.86) -0.36 -0.36 -4.54 2
ش**** دوشنبه 4 بهمن 1400 4,390 (0.18) -0.79 -2.66 -2.66 2
ش**** دوشنبه 4 بهمن 1400 245,900 (0.65) 3.10 2.46 -0.77 2
ش**** یکشنبه 3 بهمن 1400 4,391 (1.99) 0.25 -2.64 -2.64 3
ح**** یکشنبه 3 بهمن 1400 5,860 (4.83) 7.13 6.74 -1.35 3
خ**** یکشنبه 3 بهمن 1400 1,086 (-2.94) 2.94 -2.51 -2.95 3
ف**** یکشنبه 3 بهمن 1400 5,510 (0.18) 6.58 3.96 0.00 3
ش**** یکشنبه 3 بهمن 1400 52,950 (1.92) 0.09 -1.03 -3.38 3
ش**** یکشنبه 3 بهمن 1400 246,600 (1.81) 3.40 2.75 -0.52 3
ف**** شنبه 2 بهمن 1400 5,500 (0) 6.38 3.77 -0.18 4
خ**** شنبه 2 بهمن 1400 1,109 (1.55) 5.12 -0.45 -0.89 4
ح**** شنبه 2 بهمن 1400 5,610 (4.56) 3.51 2.19 -5.56 4
ق**** شنبه 2 بهمن 1400 72,350 (2.98) 6.55 6.55 -2.89 4
ش**** شنبه 2 بهمن 1400 53,200 (1.81) 1.24 -0.56 -2.92 4
ش**** شنبه 2 بهمن 1400 4,317 (1.98) 0.28 -4.28 -4.28 4
ش**** شنبه 2 بهمن 1400 243,950 (0.26) 2.29 1.65 -2.20 4
خ**** چهارشنبه 29 دی 1400 1,102 (0.45) 4.45 -3.67 -3.67 7
ش**** چهارشنبه 29 دی 1400 52,400 (0.96) 2.24 0.77 -4.38 7
ف**** چهارشنبه 29 دی 1400 21,660 (2.99) 6.44 0.28 -2.21 7
و**** چهارشنبه 29 دی 1400 2,284 (2.97) 9.07 1.42 -0.70 7
ش**** چهارشنبه 29 دی 1400 4,253 (3.95) 0.45 -3.27 -7.04 7
ش**** چهارشنبه 29 دی 1400 242,800 (-0.34) 2.84 -2.29 -2.67 7
ح**** چهارشنبه 29 دی 1400 5,374 (4.98) 2.17 -5.88 -9.53 7
ق**** چهارشنبه 29 دی 1400 71,050 (2.97) 6.92 6.92 -4.63 7
ش**** سه شنبه 28 دی 1400 51,950 (1.96) 2.06 -0.10 -5.20 8
و**** سه شنبه 28 دی 1400 2,219 (2.96) 5.97 -1.47 -3.52 8
ح**** سه شنبه 28 دی 1400 5,258 (4.99) 1.12 -7.92 -11.48 8
ش**** سه شنبه 28 دی 1400 244,100 (2.99) 3.39 -1.77 -2.71 8
ف**** سه شنبه 28 دی 1400 5,500 (0) 6.38 0.00 -0.36 8
ق**** سه شنبه 28 دی 1400 69,000 (2.98) 3.84 3.84 -7.38 8
ق**** دوشنبه 27 دی 1400 67,000 (4.93) 0.83 0.83 -10.07 9
و**** دوشنبه 27 دی 1400 2,158 (4.96) 3.06 -4.17 -6.17 9
ک**** دوشنبه 27 دی 1400 25,070 (-0.39) 12.42 8.72 2.04 9
ش**** دوشنبه 27 دی 1400 241,350 (4.98) 2.22 -2.88 -3.81 9
و**** یکشنبه 26 دی 1400 2,056 (2.95) -0.29 -8.70 -10.61 10
ک**** یکشنبه 26 دی 1400 25,240 (4.99) 13.18 9.45 -2.89 10
ش**** یکشنبه 26 دی 1400 229,900 (2.97) 0.00 -7.48 -8.37 10
ش**** شنبه 25 دی 1400 49,050 (1.97) -1.90 -8.32 -10.49 11
ح**** دوشنبه 20 دی 1400 5,032 (4.98) 5.49 -11.87 -15.29 16
ش**** یکشنبه 19 دی 1400 221,300 (2.42) 5.94 -10.95 -11.80 17
ف**** شنبه 18 دی 1400 5,500 (0) 6.38 3.77 -0.54 18
ش**** شنبه 18 دی 1400 216,000 (0.56) 3.40 -10.00 -13.91 18
ف**** شنبه 18 دی 1400 19,820 (0.54) 8.19 -5.84 -10.52 18
ف**** چهارشنبه 15 دی 1400 19,740 (5) 7.75 -6.22 -10.88 21
و**** چهارشنبه 15 دی 1400 443 (1.83) 26.21 22.71 0.23 21
ش**** چهارشنبه 15 دی 1400 215,547 (2.99) 3.18 -10.19 -14.09 21
ف**** چهارشنبه 15 دی 1400 5,501 (0.05) 6.40 3.79 -0.52 21
ف**** سه شنبه 14 دی 1400 5,500 (0.01) 6.38 0.00 -0.54 22
و**** سه شنبه 14 دی 1400 440 (-2.86) 23.60 17.02 -2.22 22
ش**** سه شنبه 14 دی 1400 209,869 (2.99) 2.37 -15.55 -16.35 22
خ**** سه شنبه 14 دی 1400 1,506 (-2.96) 20.77 20.67 3.08 22
خ**** دوشنبه 13 دی 1400 1,552 (-3) 24.46 24.36 3.05 23
و**** دوشنبه 13 دی 1400 442 (-0.67) 25.93 18.18 -1.78 23
و**** دوشنبه 13 دی 1400 451 (-0.66) 26.69 19.95 0.00 23
ح**** دوشنبه 13 دی 1400 4,878 (4.99) 6.27 -14.57 -17.88 23
ش**** دوشنبه 13 دی 1400 205,810 (2.99) 0.39 -17.18 -17.97 23
و**** یکشنبه 12 دی 1400 460 (1.54) 29.21 27.78 0.00 24
و**** یکشنبه 12 دی 1400 450 (0.67) 28.21 24.65 0.00 24
ح**** یکشنبه 12 دی 1400 4,718 (4.98) 2.79 -14.06 -20.57 24
خ**** یکشنبه 12 دی 1400 1,600 (29.97) 24.51 24.51 0.38 24
ح**** شنبه 11 دی 1400 4,509 (4.78) 2.48 -17.87 -24.09 25
و**** شنبه 11 دی 1400 455 (-1.3) 27.81 26.39 -1.30 25
ف**** شنبه 11 دی 1400 5,503 (2.11) 6.44 3.83 -0.49 25
س**** شنبه 11 دی 1400 15,300 (-0.05) 22.79 19.07 0.13 25
ف**** دوشنبه 6 دی 1400 35,000 (0.57) 9.38 7.36 0.00 30
و**** یکشنبه 5 دی 1400 8,023 (-2.99) 14.29 14.29 -2.15 31
ف**** یکشنبه 5 دی 1400 34,970 (-0.93) 9.28 7.27 -0.93 31
غ**** شنبه 4 دی 1400 138,576 (4.99) -2.82 -14.11 -14.11 32
ف**** شنبه 4 دی 1400 34,920 (-1.49) 9.12 7.12 -1.08 32
و**** شنبه 4 دی 1400 8,114 (-1.39) 15.58 15.58 -1.29 32
گ**** چهارشنبه 1 دی 1400 30,237 (2.99) 9.91 0.12 -8.79 35
ف**** چهارشنبه 1 دی 1400 35,580 (3.28) 11.19 9.14 0.08 35
و**** چهارشنبه 1 دی 1400 454 (4.84) 27.53 26.11 -6.39 35
ش**** چهارشنبه 1 دی 1400 22,150 (1.79) 40.63 36.90 -2.21 35
ش**** سه شنبه 30 آذر 1400 22,100 (4.98) 40.32 36.59 -2.43 36
و**** سه شنبه 30 آذر 1400 441 (3.76) 23.88 22.50 -9.07 36
ف**** سه شنبه 30 آذر 1400 34,410 (2.71) 7.53 5.55 -3.29 36
و**** دوشنبه 29 آذر 1400 7,855 (2.98) 11.89 11.89 -6.82 37
ا**** دوشنبه 29 آذر 1400 8,860 (4.97) 49.92 48.41 -2.64 37
ک**** دوشنبه 29 آذر 1400 31,241 (2.99) -2.18 -9.05 -17.79 37
ک**** یکشنبه 28 آذر 1400 30,385 (3) 3.17 -11.28 -20.04 38
ا**** شنبه 27 آذر 1400 101,850 (4.89) 82.43 82.43 -0.71 39
ک**** شنبه 27 آذر 1400 29,500 (17.92) 3.09 -14.12 -22.37 39
و**** سه شنبه 23 آذر 1400 8,067 (-1.12) 17.59 14.91 -4.31 43
و**** دوشنبه 22 آذر 1400 8,138 (2.14) 15.93 15.93 -3.46 44
و**** یکشنبه 21 آذر 1400 452 (-2.58) 26.97 25.56 -6.80 45
ا**** شنبه 20 آذر 1400 102,000 (-3.87) 91.12 83.45 -1.07 46
و**** شنبه 20 آذر 1400 7,989 (0.47) 16.46 13.80 -5.23 46
و**** شنبه 20 آذر 1400 465 (4.96) 30.62 23.67 -4.12 46
ا**** چهارشنبه 17 آذر 1400 5,051 (4.98) 8.62 2.98 -1.35 49
و**** چهارشنبه 17 آذر 1400 450 (4.89) 26.40 25.00 -7.22 49
ف**** چهارشنبه 17 آذر 1400 34,800 (-0.48) 8.75 6.75 -2.19 49
ا**** چهارشنبه 17 آذر 1400 105,400 (1.06) 88.79 88.79 -2.17 49
ف**** سه شنبه 16 آذر 1400 34,990 (0.8) 9.34 7.33 -1.66 50
ا**** سه شنبه 16 آذر 1400 104,220 (0.2) 95.28 87.45 -3.84 50
ا**** دوشنبه 15 آذر 1400 102,150 (2.03) 91.40 83.72 -6.28 51
ا**** یکشنبه 14 آذر 1400 101,310 (4.99) 81.46 81.46 -7.05 52
خ**** شنبه 13 آذر 1400 1,231 (2.99) 0.00 -1.36 -23.06 53
خ**** چهارشنبه 10 آذر 1400 1,203 (2.99) -1.64 -6.38 -24.81 56
غ**** چهارشنبه 10 آذر 1400 43,200 (4.98) 58.71 58.71 -4.13 56
ا**** چهارشنبه 10 آذر 1400 4,948 (-0.3) 8.22 0.88 -3.36 56
ح**** سه شنبه 9 آذر 1400 3,748 (-2.97) 27.44 27.44 -3.35 57
ا**** سه شنبه 9 آذر 1400 28,799 (1.92) 71.42 71.42 -1.03 57
ا**** سه شنبه 9 آذر 1400 4,969 (4.3) 8.68 1.30 -3.14 57
خ**** سه شنبه 9 آذر 1400 1,172 (2.93) 3.44 -6.09 -26.75 57
س**** سه شنبه 9 آذر 1400 58,500 (3.88) 101.03 95.98 -4.80 57
خ**** دوشنبه 8 آذر 1400 1,139 (4.99) 2.61 -11.36 -28.81 58
ا**** دوشنبه 8 آذر 1400 4,795 (4.99) 4.88 -2.24 -6.53 58
ا**** دوشنبه 8 آذر 1400 28,256 (0.89) 68.09 68.09 -2.90 58
س**** دوشنبه 8 آذر 1400 56,751 (4.99) 94.35 94.35 -7.65 58
غ**** دوشنبه 8 آذر 1400 41,290 (4.98) 51.69 51.69 -8.37 58
س**** یکشنبه 7 آذر 1400 11,204 (0.53) -0.38 -14.08 -14.08 59
ا**** یکشنبه 7 آذر 1400 28,583 (3.79) 70.04 70.04 -1.78 59
ک**** یکشنبه 7 آذر 1400 21,440 (2.99) 21.06 21.06 -2.84 59
ت**** یکشنبه 7 آذر 1400 24,586 (4.99) 50.37 -4.89 -7.57 59
غ**** یکشنبه 7 آذر 1400 39,480 (5) 45.04 45.04 -12.38 59
ا**** یکشنبه 7 آذر 1400 4,590 (2.56) 0.42 -6.42 -10.53 59
غ**** یکشنبه 7 آذر 1400 13,760 (1.62) 66.99 66.99 -1.64 59
ح**** یکشنبه 7 آذر 1400 3,795 (-0.73) 25.16 25.16 -4.29 59
خ**** یکشنبه 7 آذر 1400 1,085 (2.99) -1.09 -15.56 -32.19 59
ا**** شنبه 6 آذر 1400 4,480 (0.78) 3.46 -8.66 -12.67 60
ق**** شنبه 6 آذر 1400 125,880 (0.46) 13.52 -5.18 -11.32 60
ک**** شنبه 6 آذر 1400 20,837 (2.99) 17.66 15.89 -5.57 60
ت**** شنبه 6 آذر 1400 23,550 (4.99) 44.04 -8.90 -11.47 60
غ**** شنبه 6 آذر 1400 38,050 (2.22) 46.35 33.09 -15.56 60
ا**** شنبه 6 آذر 1400 27,700 (3.12) 64.88 64.88 -4.81 60
ح**** شنبه 6 آذر 1400 3,770 (1.07) 28.19 28.19 -4.92 60
غ**** شنبه 6 آذر 1400 13,390 (-1.83) 63.89 63.89 -5.10 60
ش**** شنبه 6 آذر 1400 35,019 (-4.99) 28.51 20.13 0.34 60
ا**** چهارشنبه 3 آذر 1400 4,420 (4.31) 2.91 -9.89 -13.84 63
ش**** چهارشنبه 3 آذر 1400 35,800 (1.41) 31.38 22.81 -1.65 63
خ**** چهارشنبه 3 آذر 1400 29,610 (0.1) 55.84 39.34 -0.77 63
ک**** چهارشنبه 3 آذر 1400 20,587 (4.99) 16.25 14.50 -6.71 63
ت**** چهارشنبه 3 آذر 1400 22,289 (3.59) 36.32 -13.78 -16.21 63
ف**** چهارشنبه 3 آذر 1400 35,150 (2) 9.84 7.82 -1.21 63
ح**** چهارشنبه 3 آذر 1400 3,773 (2.97) 28.29 28.29 -4.84 63
ا**** چهارشنبه 3 آذر 1400 26,949 (2.37) 60.41 60.41 -7.39 63
غ**** چهارشنبه 3 آذر 1400 13,700 (2.39) 67.69 67.69 -2.91 63
ق**** چهارشنبه 3 آذر 1400 125,300 (1.99) 13.00 -5.61 -11.73 63
آ**** سه شنبه 2 آذر 1400 13,720 (4.97) 118.12 110.75 -4.26 64
ش**** سه شنبه 2 آذر 1400 35,990 (4.99) 32.07 23.46 -2.91 64
غ**** سه شنبه 2 آذر 1400 38,150 (0.15) 46.73 33.44 -15.34 64
ح**** سه شنبه 2 آذر 1400 3,610 (0.97) 22.75 22.75 -8.95 64
و**** سه شنبه 2 آذر 1400 470 (-1.26) 32.02 25.00 -3.09 64
ا**** سه شنبه 2 آذر 1400 26,400 (-1.9) 57.14 57.14 -9.28 64
ت**** سه شنبه 2 آذر 1400 21,520 (4.99) 31.62 -16.75 -19.10 64
غ**** سه شنبه 2 آذر 1400 13,500 (0.97) 65.24 65.24 -4.32 64
ح**** دوشنبه 1 آذر 1400 3,660 (2.98) 24.45 24.45 -7.69 65
س**** دوشنبه 1 آذر 1400 11,108 (1.99) 1.70 -14.95 -14.95 65
ت**** دوشنبه 1 آذر 1400 21,010 (2.32) 28.50 -18.72 -21.02 65
و**** دوشنبه 1 آذر 1400 478 (0.63) 34.27 27.13 -1.44 65
غ**** دوشنبه 1 آذر 1400 38,250 (4.99) 47.12 33.79 -15.11 65
غ**** دوشنبه 1 آذر 1400 13,160 (1.07) 61.08 61.08 -6.73 65
ا**** دوشنبه 1 آذر 1400 26,900 (0.07) 60.12 60.12 -7.56 65
ش**** دوشنبه 1 آذر 1400 34,277 (4.99) 25.79 17.59 -7.53 65
و**** یکشنبه 30 آبان 1400 483 (0) 35.67 28.46 -0.41 66
ز**** یکشنبه 30 آبان 1400 28,729 (4.99) 103.46 103.46 5.92 66
غ**** یکشنبه 30 آبان 1400 37,120 (3.34) 42.77 29.84 -17.62 66
ح**** یکشنبه 30 آبان 1400 3,543 (-2.98) 20.47 20.47 -10.64 66
ا**** یکشنبه 30 آبان 1400 26,830 (0.3) 59.70 59.70 -7.80 66
خ**** یکشنبه 30 آبان 1400 974 (2.99) -2.89 -21.96 -39.12 66
و**** یکشنبه 30 آبان 1400 7,265 (2.99) 5.90 3.49 -14.62 66
ت**** یکشنبه 30 آبان 1400 20,532 (4.99) 25.58 -20.57 -22.81 66
ح**** یکشنبه 30 آبان 1400 4,280 (-2.99) 26.37 26.37 -5.04 66
ح**** یکشنبه 30 آبان 1400 5,902 (0.78) 94.27 78.85 -2.61 66
ز**** شنبه 29 آبان 1400 27,557 (4.99) 94.34 94.34 -4.08 67
و**** شنبه 29 آبان 1400 7,010 (-1.72) -0.14 -0.14 -17.62 67
غ**** شنبه 29 آبان 1400 36,490 (4.46) 34.06 34.06 -19.02 67
و**** شنبه 29 آبان 1400 475 (-4.04) 33.43 31.94 -4.43 67
ا**** شنبه 29 آبان 1400 26,431 (1.6) 57.23 57.23 -9.17 67
ح**** شنبه 29 آبان 1400 3,640 (-2.98) 20.05 20.05 -8.20 67
خ**** شنبه 29 آبان 1400 946 (2.99) -2.87 -26.38 -40.88 67
ا**** چهارشنبه 26 آبان 1400 26,000 (2.09) 54.67 54.67 -10.65 70
غ**** چهارشنبه 26 آبان 1400 34,970 (4.98) 28.47 28.47 -22.39 70
ش**** چهارشنبه 26 آبان 1400 32,666 (0.83) 19.88 18.14 -11.87 70
ف**** چهارشنبه 26 آبان 1400 35,410 (0.28) 10.66 8.62 -0.48 70
ح**** چهارشنبه 26 آبان 1400 5,885 (-2.12) 93.71 82.76 -3.86 70
و**** سه شنبه 25 آبان 1400 148,467 (2.99) 81.72 81.72 3.86 71
ح**** سه شنبه 25 آبان 1400 5,918 (-1.59) 94.80 83.79 -5.31 71
ش**** سه شنبه 25 آبان 1400 32,521 (4.99) 19.34 17.62 -12.26 71
ا**** سه شنبه 25 آبان 1400 25,685 (2.81) 52.80 52.80 -11.74 71
ف**** سه شنبه 25 آبان 1400 35,400 (0.65) 10.62 8.59 -1.75 71
و**** سه شنبه 25 آبان 1400 7,147 (-2.28) 3.13 1.81 -16.01 71
ح**** دوشنبه 24 آبان 1400 3,520 (1.61) 16.09 16.09 -11.22 72
و**** دوشنبه 24 آبان 1400 148,684 (2.99) 81.99 81.99 0.15 72
ف**** دوشنبه 24 آبان 1400 35,360 (-0.25) 10.50 8.47 -1.86 72
ح**** دوشنبه 24 آبان 1400 5,917 (-4.99) 94.77 83.76 -5.33 72
و**** دوشنبه 24 آبان 1400 7,293 (-2.99) 5.24 3.89 -14.29 72
و**** یکشنبه 23 آبان 1400 7,550 (0.93) 8.95 7.55 -11.27 73
ف**** یکشنبه 23 آبان 1400 35,300 (0.42) 10.31 8.28 -2.03 73
ح**** یکشنبه 23 آبان 1400 6,310 (4.99) 107.70 95.96 -1.39 73
ک**** یکشنبه 23 آبان 1400 19,275 (4.56) 8.84 8.84 -12.65 73
ح**** یکشنبه 23 آبان 1400 3,464 (2.97) 14.25 14.25 -12.64 73
و**** شنبه 22 آبان 1400 508 (4.95) 33.68 31.95 -3.97 74
ح**** شنبه 22 آبان 1400 4,305 (2.99) 20.76 20.76 -4.48 74
و**** شنبه 22 آبان 1400 7,500 (2.59) 8.23 6.84 -11.86 74
ف**** شنبه 22 آبان 1400 35,110 (-0.67) 9.72 7.70 -2.55 74
ح**** شنبه 22 آبان 1400 3,333 (-2.14) 9.93 9.93 -15.94 74
ح**** شنبه 22 آبان 1400 6,089 (4.94) 100.43 89.10 -4.84 74
و**** چهارشنبه 19 آبان 1400 7,360 (-2.17) 6.20 4.84 -13.50 77
ش**** چهارشنبه 19 آبان 1400 30,629 (0.03) 12.40 10.77 -17.37 77
ف**** چهارشنبه 19 آبان 1400 35,700 (0.76) 11.56 9.51 -0.92 77
ح**** چهارشنبه 19 آبان 1400 5,848 (4.99) 92.50 81.61 -8.61 77
ح**** چهارشنبه 19 آبان 1400 4,202 (2.99) 17.87 17.87 -6.77 77
ف**** سه شنبه 18 آبان 1400 35,300 (0.11) 10.31 8.28 -2.03 78
ح**** سه شنبه 18 آبان 1400 5,570 (4.99) 83.34 72.98 -12.96 78
و**** سه شنبه 18 آبان 1400 467 (4.94) 31.18 29.72 -11.05 78
ش**** سه شنبه 18 آبان 1400 30,100 (-0.85) 10.46 8.86 -18.80 78
و**** دوشنبه 17 آبان 1400 7,431 (-1.19) 7.23 5.85 -12.67 79
ت**** دوشنبه 17 آبان 1400 17,250 (2.42) 9.10 -33.27 -35.15 79
ح**** دوشنبه 17 آبان 1400 5,332 (4.98) 75.51 65.59 -16.67 79
ف**** دوشنبه 17 آبان 1400 35,220 (-0.22) 10.06 8.04 -2.25 79
ش**** دوشنبه 17 آبان 1400 29,737 (-4.99) 9.13 7.55 -19.78 79
ش**** یکشنبه 16 آبان 1400 30,560 (1.59) 12.15 10.52 -17.55 80
ت**** یکشنبه 16 آبان 1400 16,852 (4.99) 6.58 -34.81 -36.65 80
ح**** یکشنبه 16 آبان 1400 3,159 (2.99) 4.19 4.19 -20.33 80
ف**** یکشنبه 16 آبان 1400 34,920 (-3.64) 9.12 7.12 -3.08 80
خ**** یکشنبه 16 آبان 1400 959 (-2.99) 10.87 -25.37 -40.06 80
ح**** یکشنبه 16 آبان 1400 3,893 (2.98) 9.20 9.20 -13.62 80
ک**** شنبه 15 آبان 1400 27,780 (3.73) 24.57 24.57 -0.79 81
ح**** شنبه 15 آبان 1400 3,785 (2.99) 6.17 6.17 -16.02 81
ح**** شنبه 15 آبان 1400 5,146 (4.99) 69.39 59.81 -19.58 81
ح**** شنبه 15 آبان 1400 3,075 (2.98) 1.42 1.42 -22.45 81
ف**** شنبه 15 آبان 1400 35,790 (1.5) 11.84 9.79 -0.86 81
خ**** شنبه 15 آبان 1400 960 (-0.96) 10.98 -25.29 -40.00 81
ف**** شنبه 15 آبان 1400 6,200 (3.02) 20.32 16.98 0.00 81
ت**** چهارشنبه 12 آبان 1400 22,936 (1.07) 56.24 54.24 -0.28 84
ح**** چهارشنبه 12 آبان 1400 4,920 (-1.48) 61.95 52.80 -23.11 84
ح**** چهارشنبه 12 آبان 1400 3,730 (0.64) 4.63 4.63 -17.24 84
ح**** چهارشنبه 12 آبان 1400 3,000 (-2.24) 0.00 -1.06 -24.34 84
ف**** چهارشنبه 12 آبان 1400 35,430 (1.46) 10.72 8.68 -3.85 84
ف**** چهارشنبه 12 آبان 1400 6,043 (1.92) 17.27 14.02 -3.77 84
ت**** سه شنبه 11 آبان 1400 22,691 (2.99) 54.57 52.60 -2.91 85
ف**** سه شنبه 11 آبان 1400 34,920 (0.22) 9.12 7.12 -5.24 85
ح**** سه شنبه 11 آبان 1400 3,715 (2.93) 4.21 4.21 -17.57 85
ح**** سه شنبه 11 آبان 1400 4,975 (-4.98) 63.76 54.50 -22.25 85
ح**** دوشنبه 10 آبان 1400 3,660 (2.37) 2.66 2.66 -18.79 86
و**** دوشنبه 10 آبان 1400 4,234 (-2.97) 66.37 45.65 2.97 86
ح**** دوشنبه 10 آبان 1400 5,200 (3.07) 71.17 61.49 -18.74 86
ف**** دوشنبه 10 آبان 1400 34,600 (1.31) 8.12 6.13 -6.11 86
ح**** یکشنبه 9 آبان 1400 2,920 (-2.99) -0.68 -3.69 -26.36 87
ح**** یکشنبه 9 آبان 1400 3,520 (-2.97) 1.38 -1.26 -21.90 87
ح**** یکشنبه 9 آبان 1400 4,927 (-4.99) 62.18 53.01 -23.00 87
و**** یکشنبه 9 آبان 1400 4,275 (-2.99) 67.98 47.06 -0.58 87
و**** یکشنبه 9 آبان 1400 144,354 (2.99) 76.69 76.69 -2.91 87
ق**** شنبه 8 آبان 1400 53,137 (-2.99) 11.37 -21.74 -28.68 88
و**** شنبه 8 آبان 1400 4,300 (-0.96) 68.96 47.92 -5.04 88
ح**** شنبه 8 آبان 1400 3,648 (4.97) 5.07 2.33 -19.06 88
ح**** شنبه 8 آبان 1400 124,855 (2.99) 71.86 63.64 -0.75 88
ح**** شنبه 8 آبان 1400 5,170 (-3.25) 70.18 60.56 -19.21 88
و**** شنبه 8 آبان 1400 140,150 (2.99) 71.54 71.54 -5.74 88
ف**** چهارشنبه 5 آبان 1400 35,160 (1.32) 9.88 7.85 -4.59 91
و**** چهارشنبه 5 آبان 1400 136,068 (2.99) 66.55 66.55 -8.49 91
ق**** چهارشنبه 5 آبان 1400 54,788 (2.99) 14.83 -19.31 -26.46 91
ت**** سه شنبه 4 آبان 1400 21,929 (2.99) 49.38 47.47 -6.17 92
ق**** سه شنبه 4 آبان 1400 53,193 (2.99) 11.49 -21.66 -28.60 92
ح**** سه شنبه 4 آبان 1400 3,400 (2.99) -2.07 -4.63 -24.56 92
و**** سه شنبه 4 آبان 1400 132,105 (2.99) 61.70 61.70 -11.15 92
ف**** سه شنبه 4 آبان 1400 34,890 (1.51) 9.03 7.02 -5.32 92
ت**** سه شنبه 4 آبان 1400 15,122 (0.05) 15.29 -41.50 -43.15 92
ا**** دوشنبه 3 آبان 1400 12,350 (1.89) 30.27 20.49 -2.68 93
ح**** دوشنبه 3 آبان 1400 2,703 (2.97) -4.76 -10.85 -31.83 93
ح**** دوشنبه 3 آبان 1400 3,323 (2.97) -0.51 -6.79 -26.27 93
ت**** دوشنبه 3 آبان 1400 15,181 (0.86) 15.74 -41.27 -42.93 93
ح**** شنبه 1 آبان 1400 3,190 (3.67) 0.00 -10.52 -29.22 95
ک**** شنبه 1 آبان 1400 31,623 (4.99) 63.43 62.17 -2.91 95
ت**** شنبه 1 آبان 1400 20,991 (4.99) 42.99 41.16 -10.18 95
ا**** شنبه 1 آبان 1400 12,190 (1.24) 28.59 18.93 -3.94 95
ح**** شنبه 1 آبان 1400 4,638 (4.97) 52.67 44.04 -27.52 95
ف**** شنبه 1 آبان 1400 34,900 (0.08) 9.06 7.06 -5.29 95
ت**** شنبه 1 آبان 1400 15,012 (1.32) 14.45 -41.93 -43.56 95
و**** شنبه 1 آبان 1400 4,235 (2.99) 66.40 45.68 -7.11 95
ف**** چهارشنبه 28 مهر 1400 34,900 (-0.68) 9.06 7.06 -5.29 98
ا**** چهارشنبه 28 مهر 1400 11,990 (0.08) 26.48 16.98 -5.52 98
ک**** چهارشنبه 28 مهر 1400 30,610 (4.26) 58.19 56.97 -6.02 98
ت**** چهارشنبه 28 مهر 1400 15,060 (-1.46) 14.81 -41.74 -43.38 98
ح**** چهارشنبه 28 مهر 1400 4,434 (4.99) 45.95 37.70 -30.71 98
ف**** چهارشنبه 28 مهر 1400 6,150 (2.58) 19.35 16.04 -2.07 98
ا**** سه شنبه 27 مهر 1400 12,030 (4.79) 26.90 17.37 -5.20 99
د**** سه شنبه 27 مهر 1400 46,990 (4.98) 113.20 65.52 -3.63 99
ش**** سه شنبه 27 مهر 1400 64,800 (4.99) 58.05 51.44 -4.00 99
ک**** سه شنبه 27 مهر 1400 29,880 (4.48) 54.42 53.23 -8.26 99
ت**** سه شنبه 27 مهر 1400 15,306 (0.33) 16.69 -40.79 -42.46 99
ت**** سه شنبه 27 مهر 1400 19,670 (2.99) 33.99 32.28 -15.84 99
ف**** سه شنبه 27 مهر 1400 34,880 (-0.59) 9.00 6.99 -5.35 99
ح**** سه شنبه 27 مهر 1400 4,223 (4.99) 39.01 31.15 -34.01 99
ا**** دوشنبه 26 مهر 1400 11,710 (4.18) 23.52 14.24 -7.72 100
ز**** دوشنبه 26 مهر 1400 339,310 (1.57) 138.11 129.57 0.09 100
ت**** دوشنبه 26 مهر 1400 15,270 (0.99) 16.41 -40.93 -42.59 100
ک**** دوشنبه 26 مهر 1400 28,950 (-0.2) 49.61 48.46 -11.11 100
ف**** دوشنبه 26 مهر 1400 35,500 (-0.08) 10.94 8.90 -3.66 100
ت**** یکشنبه 25 مهر 1400 15,120 (1.02) 15.27 -41.51 -43.16 101
ز**** یکشنبه 25 مهر 1400 338,000 (2.81) 137.19 128.69 -2.03 101
ا**** یکشنبه 25 مهر 1400 11,270 (0.53) 18.88 9.95 -11.19 101
ک**** یکشنبه 25 مهر 1400 29,070 (0.7) 50.23 49.08 -10.75 101
ف**** یکشنبه 25 مهر 1400 6,220 (-1.61) 20.71 17.36 -0.96 101

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.