نمادهایی که روی مقاومت RSI قرار دارند

شناسه: 76345981
%54
هشدار فروش

نمادهایی که در فاصله -۱۰ تا ۱۰ درصد از مقاومت RSI خود قرار دارند و قبلا سابقه بازگشت و شروع یک روند نزولی را از همین ناحیه داشته اند.
به تنهایی ملاک عمل نیست و برای معامله بایستی شرایط تابلو و بنیادی را بررسی فرمایید.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ دوشنبه 31 شهریور 1399 تا چهارشنبه 9 فروردین 1402 تعداد 11,276 هشدار فروش صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 54.19 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -26.57 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و -5.90 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 79 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 65 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
و**** یکشنبه 6 فروردین 1402 6,000 (3.09) 0.00 0.00 0.00 3
س**** یکشنبه 6 فروردین 1402 13,800 (4.94) 0.00 0.00 0.00 3
خ**** یکشنبه 6 فروردین 1402 34,270 (2.63) 0.00 0.00 0.00 3
ک**** یکشنبه 6 فروردین 1402 7,290 (-4.95) 0.00 0.00 0.00 3
ک**** یکشنبه 6 فروردین 1402 11,340 (-4.94) 0.00 0.00 0.00 3
ف**** یکشنبه 6 فروردین 1402 7,970 (0.88) 0.00 0.00 0.00 3
ف**** یکشنبه 6 فروردین 1402 29,760 (-1.12) 0.00 0.00 0.00 3
ک**** یکشنبه 6 فروردین 1402 8,470 (-4.18) 0.00 0.00 0.00 3
غ**** یکشنبه 6 فروردین 1402 12,200 (1.32) 0.00 0.00 0.00 3
ث**** یکشنبه 6 فروردین 1402 4,928 (-2.08) 0.00 0.00 0.00 3
ک**** یکشنبه 6 فروردین 1402 18,100 (1.06) 0.00 0.00 0.00 3
ا**** یکشنبه 6 فروردین 1402 54,100 (-3.18) 0.00 0.00 0.00 3
ش**** یکشنبه 6 فروردین 1402 2,579 (5.56) 0.00 0.00 0.00 3
ذ**** یکشنبه 6 فروردین 1402 4,200 (0.45) 0.00 0.00 0.00 3
ف**** یکشنبه 6 فروردین 1402 8,380 (0.35) 0.00 0.00 0.00 3
ث**** یکشنبه 6 فروردین 1402 12,120 (6.97) 0.00 0.00 0.00 3
س**** یکشنبه 6 فروردین 1402 21,110 (4.97) 0.00 0.00 0.00 3
و**** یکشنبه 6 فروردین 1402 3,119 (1.03) 0.00 0.00 0.00 3
ث**** یکشنبه 6 فروردین 1402 3,546 (4.97) 0.00 0.00 0.00 3
ش**** یکشنبه 6 فروردین 1402 4,805 (4.54) 0.00 0.00 0.00 3
ث**** یکشنبه 6 فروردین 1402 6,470 (4.86) 0.00 0.00 0.00 3
ش**** یکشنبه 6 فروردین 1402 12,540 (4.93) 0.00 0.00 0.00 3
ف**** یکشنبه 6 فروردین 1402 7,690 (-6.9) 0.00 0.00 0.00 3
ش**** یکشنبه 6 فروردین 1402 8,770 (6.69) 0.00 0.00 0.00 3
غ**** یکشنبه 6 فروردین 1402 2,025 (4) 0.00 0.00 0.00 3
د**** یکشنبه 6 فروردین 1402 5,950 (4.2) 0.00 0.00 0.00 3
ش**** یکشنبه 6 فروردین 1402 4,391 (-3.93) 0.00 0.00 0.00 3
ش**** یکشنبه 6 فروردین 1402 11,640 (4.3) 0.00 0.00 0.00 3
ک**** یکشنبه 6 فروردین 1402 9,760 (-1.9) 0.00 0.00 0.00 3
چ**** یکشنبه 6 فروردین 1402 6,900 (4.86) 0.00 0.00 0.00 3
ک**** یکشنبه 6 فروردین 1402 78,200 (0.79) 0.00 0.00 0.00 3
س**** یکشنبه 6 فروردین 1402 16,020 (-3.72) 0.00 0.00 0.00 3
ت**** یکشنبه 6 فروردین 1402 17,290 (-0.74) 0.00 0.00 0.00 3
ف**** یکشنبه 6 فروردین 1402 7,600 (-0.26) 0.00 0.00 0.00 3
ب**** یکشنبه 6 فروردین 1402 4,689 (6.85) 0.00 0.00 0.00 3
خ**** یکشنبه 6 فروردین 1402 11,570 (4.99) 0.00 0.00 0.00 3
س**** یکشنبه 6 فروردین 1402 85,180 (-2.02) 0.00 0.00 0.00 3
چ**** یکشنبه 6 فروردین 1402 2,413 (-2.18) 0.00 0.00 0.00 3
س**** یکشنبه 6 فروردین 1402 87,190 (-3.34) 0.00 0.00 0.00 3
و**** یکشنبه 6 فروردین 1402 4,090 (-0.92) 0.00 0.00 0.00 3
ف**** یکشنبه 6 فروردین 1402 27,000 (1.12) 0.00 0.00 0.00 3
ث**** یکشنبه 6 فروردین 1402 17,800 (-0.39) 0.00 0.00 0.00 3
س**** یکشنبه 6 فروردین 1402 31,790 (-0.56) 0.00 0.00 0.00 3
ب**** یکشنبه 6 فروردین 1402 48,180 (3.56) 0.00 0.00 0.00 3
ش**** یکشنبه 6 فروردین 1402 27,440 (2.54) 0.00 0.00 0.00 3
ب**** یکشنبه 6 فروردین 1402 3,520 (-3.82) 0.00 0.00 0.00 3
د**** یکشنبه 6 فروردین 1402 42,710 (0.25) 0.00 0.00 0.00 3
ک**** یکشنبه 6 فروردین 1402 5,990 (-4.92) 0.00 0.00 0.00 3
ک**** یکشنبه 6 فروردین 1402 14,230 (0.07) 0.00 0.00 0.00 3
ک**** یکشنبه 6 فروردین 1402 21,000 (-3) 0.00 0.00 0.00 3
ح**** یکشنبه 6 فروردین 1402 5,130 (-4.11) 0.00 0.00 0.00 3
س**** یکشنبه 6 فروردین 1402 51,140 (-4.39) 0.00 0.00 0.00 3
ش**** یکشنبه 6 فروردین 1402 24,950 (4.39) 0.00 0.00 0.00 3
ک**** شنبه 5 فروردین 1402 10,500 (3.55) 7.69 2.84 -2.42 4
ز**** شنبه 5 فروردین 1402 17,140 (1) 9.17 -2.83 -2.83 4
ک**** شنبه 5 فروردین 1402 10,090 (2.02) 4.56 1.31 -2.61 4
خ**** شنبه 5 فروردین 1402 1,480 (-1.06) 4.59 -1.40 -1.40 4
س**** شنبه 5 فروردین 1402 68,720 (4.98) 10.15 8.27 -2.14 4
پ**** شنبه 5 فروردین 1402 2,760 (2.56) 2.79 -4.93 -6.12 4
س**** شنبه 5 فروردین 1402 9,490 (0.52) 4.17 4.17 -3.36 4
ک**** شنبه 5 فروردین 1402 16,740 (1.08) 4.04 0.60 -3.12 4
ص**** شنبه 5 فروردین 1402 4,103 (4.98) 5.50 0.20 -1.35 4
ک**** شنبه 5 فروردین 1402 8,840 (6.89) 7.80 -5.35 -8.87 4
غ**** شنبه 5 فروردین 1402 5,130 (1.22) 5.99 -4.47 -4.65 4
غ**** شنبه 5 فروردین 1402 12,050 (2.81) 0.92 -5.79 -5.93 4
و**** شنبه 5 فروردین 1402 4,093 (5.27) 2.84 -6.23 -7.19 4
ش**** شنبه 5 فروردین 1402 22,950 (4.55) 4.08 -2.75 -4.38 4
و**** شنبه 5 فروردین 1402 2,030 (0.24) 4.64 -4.34 -4.34 4
ح**** شنبه 5 فروردین 1402 5,290 (0.22) 4.34 0.19 -4.68 4
و**** شنبه 5 فروردین 1402 1,669 (3.21) 6.24 -2.40 -3.13 4
س**** شنبه 5 فروردین 1402 14,220 (-0.21) 6.92 2.08 -1.18 4
ک**** شنبه 5 فروردین 1402 7,330 (-4.05) 3.24 -4.06 -6.03 4
و**** شنبه 5 فروردین 1402 3,009 (-2.14) 7.35 0.30 -2.53 4
ش**** شنبه 5 فروردین 1402 4,500 (2.45) 5.88 1.35 -1.10 4
ب**** شنبه 5 فروردین 1402 3,586 (1.81) 5.47 -0.39 -1.65 4
ف**** شنبه 5 فروردین 1402 26,450 (0.18) 0.95 -5.20 -5.20 4
و**** شنبه 5 فروردین 1402 5,890 (5.36) 1.20 -1.83 -3.12 4
ف**** شنبه 5 فروردین 1402 8,350 (6.91) 2.33 0.00 -6.49 4
ش**** شنبه 5 فروردین 1402 2,464 (6.99) 3.97 -13.76 -13.76 4
ک**** شنبه 5 فروردین 1402 1,589 (3.31) 4.06 -9.20 -10.07 4
س**** شنبه 5 فروردین 1402 9,850 (4.89) 5.35 -4.65 -5.47 4
ا**** شنبه 5 فروردین 1402 55,950 (6.4) 5.01 1.91 -4.98 4
ر**** شنبه 5 فروردین 1402 5,029 (1.26) 3.05 -7.84 -7.84 4
و**** شنبه 5 فروردین 1402 3,092 (6.98) 2.38 -2.61 -6.16 4
ک**** شنبه 5 فروردین 1402 77,770 (6.98) 2.21 -0.52 -5.73 4
ز**** شنبه 5 فروردین 1402 2,799 (6.99) 4.25 -3.15 -7.32 4
غ**** شنبه 5 فروردین 1402 10,880 (4.51) 4.72 -3.80 -3.80 4
ش**** شنبه 5 فروردین 1402 26,790 (6.9) -0.30 -4.15 -8.88 4
ک**** شنبه 5 فروردین 1402 6,340 (4.96) 8.19 0.79 -2.46 4
ک**** شنبه 5 فروردین 1402 11,680 (0.08) 5.70 -4.96 -6.41 4
ش**** شنبه 5 فروردین 1402 33,920 (5.24) 4.31 -1.68 -3.09 4
ذ**** شنبه 5 فروردین 1402 4,183 (4.99) 2.02 -7.37 -7.37 4
ت**** شنبه 5 فروردین 1402 4,200 (1.1) 4.87 1.57 -1.64 4
ف**** شنبه 5 فروردین 1402 21,310 (4.97) 6.39 1.77 -2.65 4
و**** شنبه 5 فروردین 1402 16,200 (3.38) 7.86 3.32 -2.47 4
چ**** شنبه 5 فروردین 1402 2,500 (2.96) 7.11 1.21 -1.81 4
ق**** شنبه 5 فروردین 1402 2,855 (-1) 6.29 0.56 -1.55 4
ش**** شنبه 5 فروردین 1402 1,286 (-0.61) 2.55 -1.46 -3.45 4
خ**** شنبه 5 فروردین 1402 11,020 (4.95) -4.26 -12.82 -12.82 4
ا**** شنبه 5 فروردین 1402 26,700 (5.32) 8.10 6.16 2.30 4
س**** شنبه 5 فروردین 1402 31,780 (-0.06) 2.71 -4.25 -4.28 4
ح**** شنبه 5 فروردین 1402 6,400 (-0.77) 5.44 -0.31 -2.29 4
س**** شنبه 5 فروردین 1402 31,700 (-2.19) 9.08 6.45 0.79 4
س**** شنبه 5 فروردین 1402 46,600 (2.57) 3.56 0.76 -2.10 4
د**** شنبه 5 فروردین 1402 43,000 (3.24) 4.75 -0.14 -2.27 4
ت**** شنبه 5 فروردین 1402 17,520 (4.03) 6.25 4.41 -2.61 4
ک**** شنبه 5 فروردین 1402 20,920 (-0.38) 3.05 -6.31 -6.31 4
و**** شنبه 5 فروردین 1402 3,053 (2.27) 3.99 -2.43 -3.39 4
ث**** شنبه 5 فروردین 1402 10,520 (0.76) 5.84 1.54 -1.68 4
ث**** شنبه 5 فروردین 1402 11,330 (6.98) -3.16 -15.38 -15.38 4
ت**** شنبه 5 فروردین 1402 17,240 (-0.28) 1.41 -9.07 -9.07 4
ث**** شنبه 5 فروردین 1402 6,200 (4.9) -0.80 -9.75 -9.75 4
س**** شنبه 5 فروردین 1402 21,500 (3.11) 10.82 6.59 -2.27 4
س**** شنبه 5 فروردین 1402 20,110 (4.95) -1.90 -12.94 -12.94 4
ق**** شنبه 5 فروردین 1402 303,200 (2.98) 0.00 -5.44 -5.44 4
پ**** شنبه 5 فروردین 1402 3,482 (3.07) 2.41 -1.64 -4.58 4
س**** شنبه 5 فروردین 1402 53,850 (2.88) 7.70 2.87 -2.09 4
ک**** شنبه 5 فروردین 1402 7,420 (-2.75) 9.12 5.25 -1.20 4
ف**** شنبه 5 فروردین 1402 2,679 (2.84) 3.84 0.34 -4.01 4
س**** شنبه 5 فروردین 1402 17,640 (-2.1) 6.14 -5.21 -5.21 4
ف**** شنبه 5 فروردین 1402 7,580 (1.74) 3.98 -0.26 -2.32 4
و**** شنبه 5 فروردین 1402 5,290 (0.34) 5.17 -4.34 -7.03 4
س**** شنبه 5 فروردین 1402 16,520 (-0.06) 5.90 0.79 -2.71 4
ب**** شنبه 5 فروردین 1402 47,450 (3.08) 3.15 -9.48 -9.48 4
س**** شنبه 5 فروردین 1402 13,380 (1.21) 1.52 -2.41 -5.77 4
و**** شنبه 5 فروردین 1402 2,108 (3.99) 5.88 -1.72 -3.30 4
ف**** شنبه 5 فروردین 1402 30,100 (2.87) 4.26 -1.31 -4.44 4
و**** شنبه 5 فروردین 1402 3,871 (-1.45) 3.23 -3.99 -3.99 4
ف**** شنبه 5 فروردین 1402 2,008 (0.75) 4.47 -5.46 -7.38 4
و**** شنبه 5 فروردین 1402 15,280 (0.13) 4.73 -6.94 -6.94 4
ث**** شنبه 5 فروردین 1402 17,880 (4.99) 6.05 0.73 -4.39 4
ق**** شنبه 5 فروردین 1402 7,020 (2.63) 7.34 0.29 -2.36 4
ق**** شنبه 5 فروردین 1402 97,900 (2.71) 4.13 -1.01 -1.55 4
ا**** شنبه 5 فروردین 1402 23,240 (-2.47) 5.16 -2.06 -2.11 4
ش**** شنبه 5 فروردین 1402 8,200 (-0.24) 0.99 -8.99 -10.58 4
ر**** شنبه 5 فروردین 1402 3,281 (1.86) 4.16 -5.20 -5.20 4
ح**** شنبه 5 فروردین 1402 14,000 (-3.04) 4.01 -0.78 -3.45 4
ث**** شنبه 5 فروردین 1402 4,950 (0.38) 2.70 -9.92 -9.92 4
ش**** شنبه 5 فروردین 1402 37,580 (-3.14) 5.53 0.75 -1.08 4
و**** شنبه 5 فروردین 1402 3,355 (-0.94) 4.78 -1.29 -3.56 4
س**** یکشنبه 28 اسفند 1401 13,180 (-1.56) 2.25 -4.01 -5.86 10
ک**** یکشنبه 28 اسفند 1401 7,520 (0.93) 10.59 5.77 -2.21 10
س**** یکشنبه 28 اسفند 1401 90,900 (4.59) 4.48 -3.69 -4.11 10
ر**** یکشنبه 28 اسفند 1401 13,740 (-1.22) 6.84 2.08 -2.48 10
ر**** یکشنبه 28 اسفند 1401 3,198 (1.29) 1.52 -5.38 -5.41 10
ک**** یکشنبه 28 اسفند 1401 18,730 (-0.05) 8.90 1.68 -3.65 10
و**** یکشنبه 28 اسفند 1401 3,933 (1.94) 4.88 1.03 -1.06 10
غ**** یکشنبه 28 اسفند 1401 3,916 (0.15) 6.91 -0.36 -4.49 10
و**** یکشنبه 28 اسفند 1401 3,394 (-0.46) 6.00 0.95 -3.58 10
ث**** یکشنبه 28 اسفند 1401 10,400 (-3.07) 4.63 0.58 -2.35 10
د**** یکشنبه 28 اسفند 1401 25,650 (0.7) 4.23 0.87 -2.58 10
و**** یکشنبه 28 اسفند 1401 3,065 (1.75) 9.35 0.56 -4.16 10
ق**** یکشنبه 28 اسفند 1401 2,899 (4.31) 7.93 2.44 -3.04 10
ح**** یکشنبه 28 اسفند 1401 14,310 (0.21) 6.32 2.80 -1.31 10
س**** یکشنبه 28 اسفند 1401 87,700 (4.65) 5.66 2.20 -2.23 10
خ**** یکشنبه 28 اسفند 1401 1,485 (-0.8) 4.95 -0.74 -2.81 10
و**** یکشنبه 28 اسفند 1401 2,028 (5.35) 1.86 -4.16 -6.37 10
ش**** یکشنبه 28 اسفند 1401 39,250 (6.33) 10.22 3.92 0.64 10
س**** یکشنبه 28 اسفند 1401 173,890 (-4.99) 5.26 -6.22 -6.22 10
خ**** یکشنبه 28 اسفند 1401 10,500 (5) -4.72 -11.69 -13.51 10
ک**** یکشنبه 28 اسفند 1401 7,640 (4.94) 7.61 0.79 -4.38 10
ا**** یکشنبه 28 اسفند 1401 23,980 (4.99) 8.51 3.94 -3.31 10
ک**** یکشنبه 28 اسفند 1401 40,650 (1.65) 7.97 4.61 -5.09 10
ف**** یکشنبه 28 اسفند 1401 7,500 (1.35) 2.88 -1.06 -4.82 10
چ**** یکشنبه 28 اسفند 1401 6,600 (2.16) -3.65 -8.84 -12.00 10
و**** یکشنبه 28 اسفند 1401 5,600 (4.86) 5.26 -6.67 -7.89 10
ک**** یکشنبه 28 اسفند 1401 14,300 (4.91) 5.46 -0.83 -3.38 10
ک**** یکشنبه 28 اسفند 1401 73,030 (3.98) -0.64 -6.54 -11.48 10
ف**** یکشنبه 28 اسفند 1401 26,400 (1.93) 1.73 -4.00 -4.00 10
ک**** یکشنبه 28 اسفند 1401 8,350 (6.91) 1.83 -10.89 -10.89 10
ک**** یکشنبه 28 اسفند 1401 9,800 (3.7) 7.22 2.83 -0.91 10
ا**** یکشنبه 28 اسفند 1401 25,350 (6.96) 2.63 -1.55 -5.94 10
ح**** یکشنبه 28 اسفند 1401 6,450 (1.41) 6.26 2.87 -3.44 10
ق**** یکشنبه 28 اسفند 1401 11,780 (1.37) 3.79 -1.83 -4.46 10
س**** یکشنبه 28 اسفند 1401 52,500 (3.04) 2.94 -1.69 -7.44 10
ک**** یکشنبه 28 اسفند 1401 16,560 (4.94) 2.92 -1.02 -4.61 10
ب**** یکشنبه 28 اسفند 1401 4,452 (6.99) 5.45 -5.05 -6.17 10
ص**** یکشنبه 28 اسفند 1401 3,911 (4.99) 0.57 -3.62 -4.68 10
ت**** یکشنبه 28 اسفند 1401 16,840 (4.98) 3.63 -1.17 -6.39 10
و**** یکشنبه 28 اسفند 1401 15,350 (6.96) 5.21 -1.60 -4.54 10
ک**** یکشنبه 28 اسفند 1401 6,410 (6.83) 14.26 7.19 -3.75 10
ف**** یکشنبه 28 اسفند 1401 29,800 (6.08) 3.22 -0.67 -4.49 10
د**** یکشنبه 28 اسفند 1401 4,149 (6.93) 8.24 2.85 -4.07 10
ش**** یکشنبه 28 اسفند 1401 7,450 (5.52) 1.22 -5.93 -6.29 10
ث**** یکشنبه 28 اسفند 1401 10,600 (6.96) -6.44 -17.96 -17.96 10
ح**** یکشنبه 28 اسفند 1401 5,300 (5.47) 4.54 0.95 -4.68 10
ث**** یکشنبه 28 اسفند 1401 6,900 (2.98) 2.99 -4.96 -4.96 10
خ**** یکشنبه 28 اسفند 1401 5,700 (4.97) 8.78 -2.40 -4.04 10
س**** یکشنبه 28 اسفند 1401 32,320 (5.72) 11.22 8.49 -0.22 10
س**** یکشنبه 28 اسفند 1401 52,900 (3.52) 5.80 1.73 -3.82 10
ا**** یکشنبه 28 اسفند 1401 51,890 (-5.29) 1.92 -7.07 -11.87 10
پ**** یکشنبه 28 اسفند 1401 2,699 (3.64) 0.52 -5.66 -6.77 10
ر**** یکشنبه 28 اسفند 1401 4,971 (6.99) 2.92 -3.21 -4.22 10
س**** یکشنبه 28 اسفند 1401 9,440 (2.94) 3.06 1.40 -3.87 10
ف**** یکشنبه 28 اسفند 1401 7,870 (6.92) 5.50 3.42 -10.36 10
ت**** یکشنبه 28 اسفند 1401 4,208 (-0.37) 5.07 3.90 -2.37 10
ش**** یکشنبه 28 اسفند 1401 14,040 (4.93) 7.50 0.29 -3.70 10
پ**** یکشنبه 28 اسفند 1401 42,650 (3.82) 1.96 -1.39 -2.13 10
و**** یکشنبه 28 اسفند 1401 7,170 (4.97) 4.22 1.41 -3.11 10
ف**** یکشنبه 28 اسفند 1401 7,510 (6.98) -0.13 -8.41 -11.12 10
ک**** یکشنبه 28 اسفند 1401 11,680 (4.84) 5.70 -2.10 -4.65 10
ب**** یکشنبه 28 اسفند 1401 3,590 (6.97) 5.59 1.27 -4.52 10
س**** یکشنبه 28 اسفند 1401 18,030 (4.94) 8.48 0.06 -2.54 10
آ**** یکشنبه 28 اسفند 1401 1,750 (6.38) 0.23 -6.07 -11.17 10
و**** یکشنبه 28 اسفند 1401 19,990 (0.15) 3.04 0.96 -3.06 10
س**** یکشنبه 28 اسفند 1401 7,300 (4.58) 5.95 2.10 -3.69 10
و**** یکشنبه 28 اسفند 1401 1,640 (6.97) 4.39 -1.50 -5.20 10
س**** یکشنبه 28 اسفند 1401 14,250 (4.93) 7.14 3.34 -2.13 10
ت**** یکشنبه 28 اسفند 1401 17,290 (4.97) 2.86 -5.10 -5.10 10
و**** یکشنبه 28 اسفند 1401 2,013 (0.24) 3.76 -3.78 -3.78 10
ب**** یکشنبه 28 اسفند 1401 2,700 (5.26) 6.93 2.51 -1.46 10
د**** یکشنبه 28 اسفند 1401 41,980 (4.92) 3.63 -2.35 -4.59 10
ک**** یکشنبه 28 اسفند 1401 6,060 (4.84) 3.41 -4.11 -6.77 10
س**** یکشنبه 28 اسفند 1401 20,900 (6.46) 7.73 4.87 -5.98 10
چ**** یکشنبه 28 اسفند 1401 2,416 (1.08) 6.90 -3.13 -5.11 10
د**** یکشنبه 28 اسفند 1401 49,080 (4.98) 6.35 0.70 -4.33 10
س**** یکشنبه 28 اسفند 1401 38,810 (0.43) 10.89 3.22 -0.97 10
و**** یکشنبه 28 اسفند 1401 5,940 (1.71) 3.12 0.00 -3.26 10
و**** یکشنبه 28 اسفند 1401 25,650 (2.68) 5.77 4.06 -0.04 10
ث**** یکشنبه 28 اسفند 1401 17,180 (4.94) 0.41 0.29 -8.13 10
س**** یکشنبه 28 اسفند 1401 31,750 (2.02) 3.42 -1.37 -4.65 10
ج**** یکشنبه 28 اسفند 1401 51,350 (0.05) 2.60 -2.12 -3.11 10
و**** یکشنبه 28 اسفند 1401 5,250 (0.36) 4.37 -5.23 -5.23 10
ک**** یکشنبه 28 اسفند 1401 21,090 (4.92) 3.89 -2.50 -4.35 10
ش**** یکشنبه 28 اسفند 1401 8,240 (2.36) 2.74 -8.04 -9.55 10
غ**** یکشنبه 28 اسفند 1401 11,850 (1.45) 3.86 -5.05 -5.35 10
س**** یکشنبه 28 اسفند 1401 16,500 (1.47) 5.77 -1.14 -2.83 10
ش**** یکشنبه 28 اسفند 1401 1,300 (2.44) 3.67 -0.08 -2.62 10
غ**** یکشنبه 28 اسفند 1401 5,021 (1.37) 3.74 -1.55 -5.80 10
س**** یکشنبه 28 اسفند 1401 45,950 (1.83) 2.11 -0.95 -2.61 10
ف**** یکشنبه 28 اسفند 1401 2,004 (4.97) 4.27 -3.79 -3.79 10
س**** یکشنبه 28 اسفند 1401 53,460 (4.98) 5.34 0.11 -3.75 10
ک**** یکشنبه 28 اسفند 1401 34,330 (5.14) 3.72 0.73 -4.37 10
ش**** یکشنبه 28 اسفند 1401 37,700 (4.08) 0.53 -2.13 -4.19 10
و**** یکشنبه 28 اسفند 1401 15,750 (6.99) 4.86 0.77 -6.03 10
د**** یکشنبه 28 اسفند 1401 22,550 (0.44) 0.00 -2.59 -5.25 10
ذ**** یکشنبه 28 اسفند 1401 4,070 (4.97) 1.42 -6.22 -8.33 10
خ**** یکشنبه 28 اسفند 1401 2,810 (3) 6.44 -1.47 -4.10 10
و**** یکشنبه 28 اسفند 1401 9,840 (-0.6) 5.24 1.44 -1.60 10
ف**** یکشنبه 28 اسفند 1401 20,310 (4.96) 3.10 -3.29 -7.22 10
ث**** یکشنبه 28 اسفند 1401 4,962 (4.99) 3.16 -5.63 -5.63 10
ک**** یکشنبه 28 اسفند 1401 9,780 (0.92) 2.30 -1.91 -5.60 10
ق**** یکشنبه 28 اسفند 1401 97,000 (2.12) 3.17 0.39 -1.50 10
ک**** یکشنبه 28 اسفند 1401 10,160 (4.95) 4.21 -1.36 -5.58 10
ق**** یکشنبه 28 اسفند 1401 6,770 (-3) 3.52 -1.88 -4.65 10
ش**** یکشنبه 28 اسفند 1401 4,467 (4.76) 5.11 -0.42 -3.12 10
د**** شنبه 27 اسفند 1401 46,890 (4.99) 1.60 -3.80 -8.60 11
ح**** شنبه 27 اسفند 1401 6,400 (6.84) 5.44 2.07 -4.19 11
و**** شنبه 27 اسفند 1401 5,245 (6.99) 4.27 -5.32 -5.32 11
ا**** شنبه 27 اسفند 1401 8,530 (6.89) 6.49 -3.94 -4.05 11
د**** شنبه 27 اسفند 1401 40,310 (6.97) 1.10 -6.23 -8.39 11
ش**** شنبه 27 اسفند 1401 24,480 (6.99) -0.97 -12.42 -14.26 11
ج**** شنبه 27 اسفند 1401 51,740 (4.99) 5.44 -1.37 -2.38 11
ک**** شنبه 27 اسفند 1401 7,310 (4.87) 2.96 -3.56 -8.51 11
ک**** شنبه 27 اسفند 1401 20,170 (4.99) -0.64 -6.75 -8.53 11
ب**** شنبه 27 اسفند 1401 8,070 (6.88) 6.75 0.88 -2.54 11
و**** شنبه 27 اسفند 1401 19,960 (2.99) 2.99 0.81 -3.20 11
ک**** شنبه 27 اسفند 1401 11,140 (4.99) 0.81 -6.62 -9.06 11
و**** شنبه 27 اسفند 1401 9,960 (6.98) 6.52 2.68 -0.90 11
ب**** شنبه 27 اسفند 1401 2,565 (6.96) 1.58 -2.62 -6.46 11
ک**** شنبه 27 اسفند 1401 7,460 (6.87) 9.71 4.92 -4.48 11
ک**** شنبه 27 اسفند 1401 7,750 (-3.36) -1.27 -17.29 -17.29 11
ف**** شنبه 27 اسفند 1401 7,400 (6.47) 3.50 -2.37 -6.09 11
س**** شنبه 27 اسفند 1401 86,900 (6.96) -0.11 -7.93 -8.33 11
و**** شنبه 27 اسفند 1401 25,040 (6.96) 3.26 1.58 -5.47 11
ب**** شنبه 27 اسفند 1401 3,356 (6.98) 2.13 -5.33 -10.74 11
ر**** شنبه 27 اسفند 1401 13,980 (6.96) 8.71 3.86 -0.85 11
و**** شنبه 27 اسفند 1401 14,450 (6.95) 0.35 -7.37 -10.14 11
ک**** شنبه 27 اسفند 1401 21,250 (4.99) 3.36 -1.16 -4.24 11
و**** شنبه 27 اسفند 1401 3,860 (4.97) 2.93 -0.85 -3.50 11
و**** شنبه 27 اسفند 1401 2,879 (1.98) -1.94 -2.21 -2.21 11
س**** شنبه 27 اسفند 1401 51,100 (6.9) 2.20 -1.73 -7.09 11
و**** شنبه 27 اسفند 1401 2,008 (4.96) 3.51 -4.02 -4.02 11
ک**** شنبه 27 اسفند 1401 9,710 (6.93) 1.57 -2.61 -6.27 11
ت**** شنبه 27 اسفند 1401 4,284 (5) 6.97 5.78 -0.60 11
ث**** شنبه 27 اسفند 1401 1,568 (2.95) -2.67 -2.67 -2.67 11
و**** شنبه 27 اسفند 1401 6,830 (4.91) -0.73 -3.39 -7.70 11
س**** شنبه 27 اسفند 1401 13,310 (4.22) 3.26 -3.06 -4.93 11
و**** شنبه 27 اسفند 1401 3,429 (6.95) 7.09 1.99 -2.59 11
ش**** شنبه 27 اسفند 1401 1,270 (4.95) 1.28 -2.38 -4.87 11
ش**** شنبه 27 اسفند 1401 80,200 (4.97) 2.82 -0.99 -4.52 11
س**** شنبه 27 اسفند 1401 38,760 (6.98) 10.74 3.09 -4.11 11
ف**** شنبه 27 اسفند 1401 16,930 (6.94) 4.83 2.36 -6.46 11
خ**** شنبه 27 اسفند 1401 1,479 (-1.79) 4.52 -1.14 -3.21 11
س**** شنبه 27 اسفند 1401 31,240 (6.98) 2.23 -2.95 -6.19 11
و**** شنبه 27 اسفند 1401 3,056 (6.96) 9.03 0.26 -4.44 11
س**** شنبه 27 اسفند 1401 45,590 (4.99) 1.31 -1.72 -3.62 11
س**** شنبه 27 اسفند 1401 36,130 (6.98) 10.29 3.14 -4.67 11
چ**** شنبه 27 اسفند 1401 3,800 (14.18) 10.18 6.89 3.60 11
ک**** شنبه 27 اسفند 1401 40,320 (5) 7.09 3.76 -5.86 11
ک**** شنبه 27 اسفند 1401 6,910 (4.53) 9.34 6.47 -0.43 11
غ**** شنبه 27 اسفند 1401 3,945 (6.99) 7.70 0.38 -3.78 11
س**** شنبه 27 اسفند 1401 50,930 (6.99) 14.45 9.46 -4.80 11
ث**** شنبه 27 اسفند 1401 16,400 (4.79) -0.12 -4.26 -12.30 11
ث**** شنبه 27 اسفند 1401 10,600 (0) 6.64 2.51 -1.12 11
ش**** شنبه 27 اسفند 1401 4,268 (4.99) 0.42 -4.86 -7.44 11
س**** شنبه 27 اسفند 1401 83,930 (4.99) 1.12 -2.19 -6.43 11
ق**** شنبه 27 اسفند 1401 296,900 (2.98) 6.32 -6.01 -6.01 11
ح**** شنبه 27 اسفند 1401 5,030 (6.99) -0.40 -4.19 -9.53 11
ا**** شنبه 27 اسفند 1401 22,910 (4.99) 3.67 -0.69 -7.62 11

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.