نمادهایی که روی مقاومت RSI قرار دارند

شناسه: 76345981
%82
هشدار فروش

نمادهایی که در فاصله -۱۰ تا ۱۰ درصد از مقاومت RSI خود قرار دارند و قبلا سابقه بازگشت و شروع یک روند نزولی را از همین ناحیه داشته اند.
به تنهایی ملاک عمل نیست و برای معامله بایستی شرایط تابلو و بنیادی را بررسی فرمایید.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ دوشنبه 31 شهریور 1399 تا یکشنبه 23 مرداد 1401 تعداد 5,298 هشدار فروش صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 81.87 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -19.82 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 46.49 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 89 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 83 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
و**** شنبه 22 مرداد 1401 20,950 (2.94) 0.00 0.00 0.00 1
پ**** شنبه 22 مرداد 1401 2,700 (3.25) 0.00 0.00 0.00 1
ف**** شنبه 22 مرداد 1401 5,810 (5.25) 0.00 0.00 0.00 1
و**** شنبه 22 مرداد 1401 3,065 (5.98) 0.00 0.00 0.00 1
ت**** شنبه 22 مرداد 1401 6,510 (2.84) 0.00 0.00 0.00 1
ت**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 6,330 (2.92) -2.76 -2.76 -2.76 4
و**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 20,450 (-2.15) -0.97 -2.39 -2.39 4
س**** سه شنبه 18 مرداد 1401 37,400 (0.94) -0.93 -1.84 -1.84 5
ب**** شنبه 15 مرداد 1401 1,970 (-2.66) 3.63 -6.41 -6.86 8
ت**** شنبه 15 مرداد 1401 131,550 (2.97) -2.88 -3.80 -3.80 8
ش**** شنبه 15 مرداد 1401 187,900 (3.99) 2.95 2.87 -0.84 8
ث**** شنبه 15 مرداد 1401 5,660 (2.94) 8.64 6.79 -2.08 8
م**** شنبه 15 مرداد 1401 28,790 (3.18) 12.11 11.42 -0.69 8
س**** شنبه 15 مرداد 1401 11,890 (3.21) 5.88 2.06 0.08 8
ث**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 5,563 (0.18) 6.78 4.96 -3.75 11
ف**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 1,818 (1.22) 6.07 6.07 0.83 11
آ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 7,230 (2.99) 2.99 -0.69 -5.49 11
ب**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 13,110 (-2.96) 12.82 12.82 3.07 11
آ**** سه شنبه 11 مرداد 1401 7,020 (2.93) 0.00 -3.57 -8.24 12
ف**** سه شنبه 11 مرداد 1401 1,796 (-1.96) 4.78 4.78 -1.86 12
ث**** سه شنبه 11 مرداد 1401 5,460 (1.05) 4.80 3.02 -5.54 12
ب**** سه شنبه 11 مرداد 1401 13,040 (-2.97) 12.22 12.22 -2.76 12
ث**** دوشنبه 10 مرداد 1401 5,405 (2.99) 3.74 1.98 -6.49 13
ف**** دوشنبه 10 مرداد 1401 1,791 (-1.97) 4.49 4.49 -2.13 13
س**** دوشنبه 10 مرداد 1401 8,220 (1.98) 1.99 -2.61 -3.07 13
ب**** دوشنبه 10 مرداد 1401 13,100 (-1.13) 12.74 12.74 -5.35 13
ث**** یکشنبه 9 مرداد 1401 5,267 (2.99) -0.02 -1.92 -8.88 14
ف**** یکشنبه 9 مرداد 1401 1,828 (1.95) 5.85 3.92 -1.88 14
ف**** شنبه 8 مرداد 1401 1,796 (1.98) 4.78 4.78 -3.60 15
آ**** شنبه 8 مرداد 1401 6,820 (2.86) -2.85 -6.32 -10.85 15
س**** شنبه 8 مرداد 1401 36,050 (0.98) -0.96 -5.38 -5.38 15
آ**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 6,650 (2.94) -0.75 -8.65 -13.07 18
ف**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 1,761 (1.96) 2.74 2.74 -5.48 18
ف**** سه شنبه 4 مرداد 1401 1,727 (1.94) 0.76 0.76 -7.30 19
ف**** دوشنبه 3 مرداد 1401 1,697 (1.98) -0.18 -0.99 -8.91 20
د**** دوشنبه 3 مرداد 1401 27,270 (2.9) 3.22 -7.59 -9.70 20
ف**** یکشنبه 2 مرداد 1401 3,526 (-2.99) 10.74 -1.40 -2.06 21
ت**** یکشنبه 2 مرداد 1401 14,820 (-1.98) 0.27 0.27 -1.00 21
ف**** یکشنبه 2 مرداد 1401 1,666 (1.95) 1.46 -2.80 -10.57 21
س**** یکشنبه 2 مرداد 1401 7,680 (1.99) -1.92 -9.00 -9.43 21
ت**** شنبه 1 مرداد 1401 10,500 (12.05) 26.66 20.00 4.90 22
ف**** شنبه 1 مرداد 1401 1,672 (1.95) 4.17 -2.45 -10.25 22
د**** شنبه 1 مرداد 1401 21,950 (1.76) 20.27 13.03 -0.23 22
ل**** شنبه 1 مرداد 1401 25,200 (-1.94) 14.29 13.00 -1.37 22
ف**** چهارشنبه 29 تیر 1401 59,050 (0.85) 3.60 3.60 0.51 25
ل**** چهارشنبه 29 تیر 1401 25,250 (-1.94) 14.51 13.23 -1.17 25
د**** چهارشنبه 29 تیر 1401 21,850 (-0.86) 19.73 12.51 -2.85 25
ف**** چهارشنبه 29 تیر 1401 1,640 (1.99) 2.18 -4.32 -11.97 25
س**** چهارشنبه 29 تیر 1401 14,700 (-1.2) 6.52 -1.08 -4.85 25
ف**** چهارشنبه 29 تیر 1401 3,650 (-2.92) 14.64 2.07 1.39 25
ت**** سه شنبه 28 تیر 1401 15,120 (1.95) 2.30 2.30 -1.95 26
ف**** سه شنبه 28 تیر 1401 1,613 (1.95) 0.50 -5.89 -13.42 26
آ**** سه شنبه 28 تیر 1401 8,500 (1.19) 14.09 10.39 2.66 26
ل**** سه شنبه 28 تیر 1401 25,750 (1.98) 16.78 15.47 -1.90 26
س**** سه شنبه 28 تیر 1401 14,830 (0.67) 7.46 -0.20 -4.01 26
گ**** سه شنبه 28 تیر 1401 38,000 (-0.39) 4.40 3.26 -3.43 26
و**** سه شنبه 28 تیر 1401 24,000 (-2.83) 20.00 14.56 -1.23 26
ف**** سه شنبه 28 تیر 1401 59,200 (0.85) 3.86 3.86 0.17 26
آ**** یکشنبه 26 تیر 1401 8,420 (2.8) 13.02 9.35 -2.09 28
د**** یکشنبه 26 تیر 1401 995 (-1.19) 13.97 4.19 -1.49 28
ل**** یکشنبه 26 تیر 1401 25,250 (1.81) 14.51 13.23 -3.81 28
د**** یکشنبه 26 تیر 1401 21,870 (3.4) 19.84 12.62 -2.76 28
و**** یکشنبه 26 تیر 1401 24,000 (-2.43) 20.00 14.56 -3.23 28
ف**** یکشنبه 26 تیر 1401 59,000 (0.34) 3.51 3.51 -0.42 28
ت**** یکشنبه 26 تیر 1401 14,830 (1.99) 0.34 0.34 -3.83 28
س**** یکشنبه 26 تیر 1401 14,810 (3.13) 7.32 -0.34 -4.14 28
گ**** یکشنبه 26 تیر 1401 38,200 (2.55) 4.95 3.80 -2.92 28
س**** شنبه 25 تیر 1401 36,350 (1.82) 18.60 18.02 -0.82 29
گ**** شنبه 25 تیر 1401 37,450 (2.88) 2.88 1.77 -4.83 29
ل**** شنبه 25 تیر 1401 25,200 (1.81) 14.29 13.00 -4.00 29
د**** شنبه 25 تیر 1401 1,005 (-0.69) 15.12 5.24 -1.37 29
آ**** شنبه 25 تیر 1401 8,190 (2.76) 9.93 6.36 -4.77 29
خ**** شنبه 25 تیر 1401 28,000 (-2.94) 14.29 12.22 0.36 29
ا**** چهارشنبه 22 تیر 1401 21,140 (0) 62.87 62.62 59.67 32
د**** چهارشنبه 22 تیر 1401 1,031 (-0.19) 18.10 7.96 -1.43 32
گ**** چهارشنبه 22 تیر 1401 36,700 (2.94) 0.82 -0.27 -6.73 32
ل**** چهارشنبه 22 تیر 1401 24,550 (0.82) 11.34 10.09 -6.48 32
خ**** چهارشنبه 22 تیر 1401 3,838 (3) 18.38 3.73 -1.51 32
ت**** چهارشنبه 22 تیر 1401 14,300 (1.99) -1.92 -3.25 -7.26 32
ا**** چهارشنبه 22 تیر 1401 61,200 (-1.48) 10.67 6.51 -0.63 32
و**** چهارشنبه 22 تیر 1401 1,939 (-2.95) 20.43 6.95 2.54 32
ف**** سه شنبه 21 تیر 1401 2,124 (-2.96) 7.71 5.67 2.96 33
د**** سه شنبه 21 تیر 1401 1,028 (-5.77) 17.75 7.64 -4.73 33
و**** سه شنبه 21 تیر 1401 1,998 (2.98) 24.10 10.20 -0.60 33
م**** سه شنبه 21 تیر 1401 33,980 (2.28) 35.27 29.20 -1.79 33
ت**** سه شنبه 21 تیر 1401 14,020 (1.96) -1.96 -5.14 -9.08 33
ب**** دوشنبه 20 تیر 1401 13,320 (2.93) 14.63 14.63 -3.76 34
ح**** دوشنبه 20 تیر 1401 43,230 (-4.98) 25.30 15.31 -4.36 34
و**** دوشنبه 20 تیر 1401 1,940 (2.97) 20.50 7.00 -3.48 34
خ**** دوشنبه 20 تیر 1401 4,801 (-2.02) 5.52 3.69 -10.60 34
ف**** دوشنبه 20 تیر 1401 2,189 (-2.96) 11.00 8.91 0.64 34
ف**** یکشنبه 19 تیر 1401 2,190 (-2.96) 11.05 8.96 0.05 36
ب**** یکشنبه 19 تیر 1401 13,050 (2.99) 12.31 12.31 -5.71 36
و**** یکشنبه 19 تیر 1401 1,899 (2.98) 17.95 4.74 -5.52 36
ک**** یکشنبه 19 تیر 1401 48,850 (2.95) 6.54 5.28 -2.20 36
ب**** یکشنبه 19 تیر 1401 49,000 (1.78) 32.47 29.39 1.74 36
ح**** یکشنبه 19 تیر 1401 45,610 (4.97) 32.20 21.66 0.91 36
خ**** یکشنبه 19 تیر 1401 3,790 (0.71) 16.90 2.43 -2.82 36
ت**** یکشنبه 19 تیر 1401 5,900 (2.25) 8.86 -9.37 -9.37 36
ت**** چهارشنبه 15 تیر 1401 8,730 (9.94) 5.31 -0.23 -16.86 39
و**** چهارشنبه 15 تیر 1401 2,631 (3.09) 44.96 17.82 -3.31 39
س**** چهارشنبه 15 تیر 1401 33,200 (0.91) -0.90 -12.86 -12.86 39
و**** چهارشنبه 15 تیر 1401 1,815 (1.22) 12.73 0.11 -9.70 39
ب**** چهارشنبه 15 تیر 1401 47,910 (3.7) 29.52 26.51 -5.20 39
ک**** چهارشنبه 15 تیر 1401 48,000 (1.26) 4.69 3.45 -3.90 39
خ**** چهارشنبه 15 تیر 1401 3,728 (0.02) 14.99 0.76 -4.41 39
ب**** چهارشنبه 15 تیر 1401 8,910 (-0.33) 43.25 36.87 -2.20 39
ت**** چهارشنبه 15 تیر 1401 5,820 (2.28) 7.38 -10.60 -10.60 39
ب**** چهارشنبه 15 تیر 1401 12,670 (2.92) 9.04 9.04 -8.45 39
س**** چهارشنبه 15 تیر 1401 12,890 (0.15) 19.24 10.64 -0.08 39
د**** سه شنبه 14 تیر 1401 1,416 (2.98) 5.20 5.20 -2.88 40
ت**** سه شنبه 14 تیر 1401 5,700 (-2.89) 42.50 29.34 -1.21 40
ب**** سه شنبه 14 تیر 1401 9,030 (3.08) 45.18 38.71 -1.31 40
و**** سه شنبه 14 تیر 1401 2,552 (5.98) 40.61 14.29 -6.21 40
خ**** سه شنبه 14 تیر 1401 3,720 (4.31) 14.74 0.54 -4.62 40
ا**** سه شنبه 14 تیر 1401 62,200 (2.26) 12.48 8.25 0.99 40
ک**** سه شنبه 14 تیر 1401 47,400 (2.93) 3.38 2.16 -5.11 40
ق**** سه شنبه 14 تیر 1401 24,700 (2.91) 7.63 -2.56 -2.76 40
ب**** سه شنبه 14 تیر 1401 22,960 (-0.08) 11.19 5.37 0.39 40
ت**** سه شنبه 14 تیر 1401 5,730 (-2.05) 5.72 -11.98 -11.98 40
و**** سه شنبه 14 تیر 1401 1,793 (2.98) 11.37 -1.10 -10.80 40
ف**** سه شنبه 14 تیر 1401 15,530 (-2.99) 8.91 8.91 0.65 40
ب**** سه شنبه 14 تیر 1401 12,310 (2.92) 5.94 5.94 -11.05 40
خ**** سه شنبه 14 تیر 1401 12,540 (2.95) 42.34 30.76 -2.87 40
خ**** دوشنبه 13 تیر 1401 12,180 (2.95) 38.25 27.01 -5.65 41
س**** دوشنبه 13 تیر 1401 13,040 (-1.51) 20.63 11.93 -0.91 41
ت**** دوشنبه 13 تیر 1401 5,770 (-1.19) 6.46 -11.37 -11.37 41
خ**** دوشنبه 13 تیر 1401 3,633 (5) 12.06 -1.81 -6.85 41
ب**** دوشنبه 13 تیر 1401 8,760 (4.91) 40.84 34.56 -4.26 41
ت**** دوشنبه 13 تیر 1401 5,800 (-0.85) 45.00 31.61 -2.85 41
ب**** دوشنبه 13 تیر 1401 11,960 (2.92) 2.93 2.93 -13.58 41
ب**** دوشنبه 13 تیر 1401 22,900 (3.29) 10.90 5.09 -2.47 41
و**** دوشنبه 13 تیر 1401 1,741 (2.95) 8.14 -3.97 -13.38 41
ث**** دوشنبه 13 تیر 1401 4,150 (-1.02) 40.16 26.49 -0.91 41
و**** یکشنبه 12 تیر 1401 1,691 (2.98) 5.03 -6.73 -15.87 42
ک**** یکشنبه 12 تیر 1401 28,000 (1.74) 22.81 19.91 -1.44 42
ت**** یکشنبه 12 تیر 1401 5,880 (5.94) 47.00 33.42 -4.85 42
ا**** یکشنبه 12 تیر 1401 60,510 (0.56) 9.42 5.31 -3.98 42
د**** یکشنبه 12 تیر 1401 1,335 (2.92) -0.82 -0.82 -8.44 42
س**** یکشنبه 12 تیر 1401 13,360 (4.94) 23.59 14.68 -0.96 42
ت**** یکشنبه 12 تیر 1401 5,860 (2.98) 8.12 -9.98 -9.98 42
ح**** یکشنبه 12 تیر 1401 3,400 (3.03) 18.06 3.03 -2.21 42
ب**** یکشنبه 12 تیر 1401 11,620 (2.92) 0.00 0.00 -16.04 42
ث**** شنبه 11 تیر 1401 4,129 (4.98) 39.45 25.85 -3.93 43
ا**** شنبه 11 تیر 1401 60,960 (2.38) 10.24 6.09 -3.27 43
ح**** شنبه 11 تیر 1401 3,370 (-0.23) 17.01 2.12 -3.16 43
ک**** شنبه 11 تیر 1401 27,700 (2.78) 21.49 18.63 -2.84 43
ب**** شنبه 11 تیر 1401 11,290 (2.91) -1.40 -2.84 -18.42 43
ت**** شنبه 11 تیر 1401 5,580 (-2.1) 39.50 26.62 -9.71 43
ت**** شنبه 11 تیر 1401 5,700 (2.7) 5.17 -12.44 -12.44 43
ک**** چهارشنبه 8 تیر 1401 26,500 (-2.35) 14.08 -5.36 -6.39 46
ح**** چهارشنبه 8 تیر 1401 3,393 (5.99) 17.81 2.82 -2.50 46
ت**** چهارشنبه 8 تیر 1401 5,670 (5) 41.75 28.66 -8.25 46
ک**** چهارشنبه 8 تیر 1401 27,300 (4.23) 19.74 16.92 -4.24 46
ا**** چهارشنبه 8 تیر 1401 60,000 (2.89) 8.50 4.42 -4.79 46
ب**** چهارشنبه 8 تیر 1401 10,970 (2.9) -1.26 -5.59 -20.74 46
ح**** چهارشنبه 8 تیر 1401 43,600 (4.98) 26.38 16.30 -4.43 46
ت**** چهارشنبه 8 تیر 1401 5,580 (2.95) 2.95 -14.29 -14.29 46
ح**** سه شنبه 7 تیر 1401 3,228 (5.97) 12.08 -2.18 -7.24 47
س**** سه شنبه 7 تیر 1401 15,300 (0.19) 13.00 9.44 0.00 47
ت**** سه شنبه 7 تیر 1401 5,500 (2.61) 37.50 24.80 -11.00 47
ث**** سه شنبه 7 تیر 1401 2,632 (0.38) 29.72 11.67 -3.20 47
ا**** سه شنبه 7 تیر 1401 58,500 (2.46) 5.79 1.81 -7.17 47
ک**** سه شنبه 7 تیر 1401 27,140 (4.99) 16.83 -3.07 -4.74 47
ت**** سه شنبه 7 تیر 1401 5,400 (-1.09) 0.93 -17.05 -17.05 47
ح**** سه شنبه 7 تیر 1401 41,550 (4.97) 20.43 10.83 -8.92 47
ب**** سه شنبه 7 تیر 1401 10,660 (2.99) -0.74 -8.26 -22.98 47
س**** دوشنبه 6 تیر 1401 31,500 (0.96) -0.32 -17.32 -17.32 48
ث**** دوشنبه 6 تیر 1401 2,613 (3.97) 28.78 10.86 -3.90 48
س**** دوشنبه 6 تیر 1401 15,470 (1.37) 14.25 10.66 -0.96 48
ت**** دوشنبه 6 تیر 1401 5,370 (0.75) 0.56 -17.51 -17.51 48
ح**** دوشنبه 6 تیر 1401 39,650 (4.97) 14.93 5.76 -13.09 48
ا**** دوشنبه 6 تیر 1401 57,540 (2.34) 4.05 0.14 -8.70 48
س**** یکشنبه 5 تیر 1401 31,500 (0.96) 1.94 -17.32 -17.32 49
خ**** یکشنبه 5 تیر 1401 11,840 (13.95) -2.07 -10.91 -12.10 49
ح**** یکشنبه 5 تیر 1401 37,890 (4.98) 9.83 1.07 -16.94 49
و**** یکشنبه 5 تیر 1401 27,200 (-2.85) 36.00 29.83 -0.73 49
ت**** یکشنبه 5 تیر 1401 5,330 (2.89) 0.00 -18.13 -18.13 49
پ**** شنبه 4 تیر 1401 3,687 (4.98) 41.81 24.48 -0.38 50
ت**** شنبه 4 تیر 1401 5,520 (2.29) 38.00 25.26 -10.68 50
ث**** شنبه 4 تیر 1401 2,580 (1.45) 27.16 9.46 -5.11 50
ش**** شنبه 4 تیر 1401 92,200 (0.1) 19.20 19.20 0.22 50
ح**** شنبه 4 تیر 1401 35,910 (3.04) 4.09 -4.21 -21.28 50
ت**** شنبه 4 تیر 1401 5,250 (2.96) 0.00 -19.35 -19.35 50
خ**** شنبه 4 تیر 1401 4,901 (2.98) 7.71 5.85 -8.73 50
و**** شنبه 4 تیر 1401 12,810 (-2.95) 8.10 5.96 -8.83 50
و**** شنبه 4 تیر 1401 27,850 (-2.96) 39.25 32.94 0.18 50
ب**** شنبه 4 تیر 1401 10,000 (2.98) -2.91 -13.94 -27.75 50
و**** چهارشنبه 1 تیر 1401 13,120 (1.7) 10.72 8.52 -6.62 53
خ**** چهارشنبه 1 تیر 1401 4,897 (2.98) 7.63 5.77 -8.81 53
ت**** چهارشنبه 1 تیر 1401 5,432 (5.99) 35.80 23.26 -12.10 53
ش**** چهارشنبه 1 تیر 1401 92,150 (1.99) 19.13 19.13 -1.76 53
ب**** چهارشنبه 1 تیر 1401 9,710 (2.96) -2.90 -16.44 -29.84 53
ث**** چهارشنبه 1 تیر 1401 2,573 (4.97) 26.81 9.16 -5.37 53
پ**** چهارشنبه 1 تیر 1401 36,750 (3.37) 14.84 6.99 -3.16 53
ث**** چهارشنبه 1 تیر 1401 7,330 (1.94) 11.23 1.95 -18.56 53
س**** سه شنبه 31 خرداد 1401 33,700 (1.17) 36.38 23.90 -2.88 54
ش**** سه شنبه 31 خرداد 1401 90,350 (1.97) 16.81 16.81 -3.68 54
ف**** سه شنبه 31 خرداد 1401 11,310 (4.91) 62.97 38.60 -2.33 54
ب**** سه شنبه 31 خرداد 1401 9,620 (2.99) 1.26 -17.21 -30.49 54
خ**** سه شنبه 31 خرداد 1401 4,785 (2.99) 5.16 3.35 -10.89 54
ث**** سه شنبه 31 خرداد 1401 7,290 (4.29) 10.62 1.39 -19.00 54
ک**** سه شنبه 31 خرداد 1401 24,990 (5) 7.58 -10.75 -12.29 54
و**** سه شنبه 31 خرداد 1401 12,910 (2.95) 8.95 6.78 -8.11 54
ف**** دوشنبه 30 خرداد 1401 54,650 (0.92) -0.91 -4.12 -7.92 55
ب**** دوشنبه 30 خرداد 1401 21,100 (0.66) 9.16 -3.17 -10.14 55
ب**** دوشنبه 30 خرداد 1401 9,350 (2.97) 3.20 -19.54 -32.44 55
ث**** دوشنبه 30 خرداد 1401 7,170 (0.84) 8.80 -0.28 -20.33 55
ب**** دوشنبه 30 خرداد 1401 8,640 (-2.04) 38.91 32.72 -5.57 55
و**** دوشنبه 30 خرداد 1401 12,560 (2.95) 5.99 3.89 -10.60 55
ح**** دوشنبه 30 خرداد 1401 7,290 (3.84) 14.62 -0.41 -4.58 55
س**** دوشنبه 30 خرداد 1401 33,310 (5.98) 34.80 22.46 -5.64 55
ف**** دوشنبه 30 خرداد 1401 28,750 (3.6) 29.50 16.40 -0.86 55
ک**** یکشنبه 29 خرداد 1401 24,020 (4.98) 3.40 -14.21 -15.69 56
خ**** یکشنبه 29 خرداد 1401 4,617 (2.98) 3.38 -0.28 -14.02 56
م**** یکشنبه 29 خرداد 1401 32,150 (4.11) 27.99 22.24 -7.08 56
ف**** یکشنبه 29 خرداد 1401 2,638 (1.53) 5.52 -26.23 -29.47 56
ق**** یکشنبه 29 خرداد 1401 22,950 (-2.95) 4.56 -9.47 -9.65 56
و**** یکشنبه 29 خرداد 1401 7,060 (0.28) 15.36 14.05 -8.31 56
ث**** یکشنبه 29 خرداد 1401 7,190 (5.58) 9.10 0.00 -20.11 56
ب**** یکشنبه 29 خرداد 1401 8,660 (0.23) 39.23 33.03 -5.36 56
س**** یکشنبه 29 خرداد 1401 12,640 (-1.48) 20.38 -9.06 -16.18 56
ب**** یکشنبه 29 خرداد 1401 9,080 (2.94) 0.22 -21.86 -34.39 56
ح**** یکشنبه 29 خرداد 1401 35,180 (-2.54) 8.21 -6.16 -22.88 56
و**** یکشنبه 29 خرداد 1401 12,310 (2.92) 3.88 1.82 -12.38 56
ب**** یکشنبه 29 خرداد 1401 21,120 (2.37) 9.26 -3.07 -10.05 56
خ**** یکشنبه 29 خرداد 1401 20,930 (5.97) 58.80 21.19 -5.34 56
پ**** یکشنبه 29 خرداد 1401 36,000 (0.55) 12.50 4.80 -5.14 56
خ**** شنبه 28 خرداد 1401 19,870 (5.97) 50.76 15.06 -10.13 57
ث**** شنبه 28 خرداد 1401 6,980 (-0.56) 5.92 -2.92 -22.44 57
ب**** شنبه 28 خرداد 1401 8,650 (4.97) 39.07 32.87 -5.46 57
ب**** شنبه 28 خرداد 1401 9,130 (2.93) 0.77 -21.43 -34.03 57
ک**** شنبه 28 خرداد 1401 22,960 (4.98) 5.61 -18.00 -19.41 57
س**** شنبه 28 خرداد 1401 34,200 (1.93) 11.58 11.04 -6.68 57
ف**** شنبه 28 خرداد 1401 2,598 (2.98) 3.92 -27.35 -30.53 57
ف**** شنبه 28 خرداد 1401 28,600 (-4.98) 28.83 15.79 -1.72 57
س**** شنبه 28 خرداد 1401 12,950 (4.94) 23.33 -6.83 -14.12 57
و**** شنبه 28 خرداد 1401 27,500 (-2.82) 37.50 31.26 -5.17 57
ش**** شنبه 28 خرداد 1401 31,700 (2.92) 31.54 23.83 -2.91 57
خ**** شنبه 28 خرداد 1401 4,483 (2.98) 0.38 -3.17 -16.52 57
و**** شنبه 28 خرداد 1401 7,040 (2.92) 15.03 13.73 -8.57 57
و**** شنبه 28 خرداد 1401 12,090 (2.98) 2.98 0.00 -13.95 57
ح**** شنبه 28 خرداد 1401 36,460 (4.98) 12.15 -2.75 -20.08 57
م**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 31,440 (4.97) 25.16 19.54 -9.13 60
م**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 25,800 (2.54) 26.66 -0.15 -11.00 60
ث**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 6,910 (3.59) 4.86 -3.89 -23.22 60
خ**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 4,353 (2.98) -2.53 -5.98 -18.94 60
پ**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 35,750 (4.99) 11.72 4.08 -5.80 60
ح**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 34,850 (1.96) 7.20 -7.04 -23.61 60
ب**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 52,850 (-1.67) 123.94 96.83 -0.28 60
ش**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 30,950 (2.99) 28.42 20.90 -5.21 60
س**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 12,390 (5) 18.00 -10.86 -17.84 60
و**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 6,840 (2.85) 11.76 10.50 -11.17 60
ب**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 8,440 (4.97) 35.69 29.65 -7.76 60
خ**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 18,820 (5.96) 42.79 8.98 -14.88 60
و**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 11,770 (2.97) 3.34 -2.65 -16.23 60
ب**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 21,140 (4.96) 9.36 -2.98 -9.97 60
ق**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 20,630 (2.99) -6.01 -18.62 -18.78 60
و**** سه شنبه 24 خرداد 1401 6,700 (2.91) 9.48 8.24 -12.99 61
و**** سه شنبه 24 خرداد 1401 11,460 (2.96) 0.61 -5.21 -18.43 61
ث**** سه شنبه 24 خرداد 1401 6,820 (5.9) 3.49 -5.15 -24.22 61
ب**** سه شنبه 24 خرداد 1401 20,460 (4.97) 5.85 -6.10 -12.86 61
خ**** سه شنبه 24 خرداد 1401 17,850 (5.99) 35.43 3.36 -19.27 61
ح**** سه شنبه 24 خرداد 1401 34,100 (3.86) 4.89 -9.04 -25.25 61
م**** سه شنبه 24 خرداد 1401 25,240 (4.99) 23.91 -2.32 -12.94 61
ف**** سه شنبه 24 خرداد 1401 29,650 (-3.26) 33.56 20.04 -3.89 61
س**** سه شنبه 24 خرداد 1401 11,880 (4.57) 13.14 -14.53 -21.22 61
م**** سه شنبه 24 خرداد 1401 30,100 (2.9) 19.82 14.45 -13.01 61
م**** دوشنبه 23 خرداد 1401 24,000 (0.2) 17.82 -7.12 -17.21 62
ح**** دوشنبه 23 خرداد 1401 32,690 (-4.99) 0.55 -12.80 -28.34 62
و**** دوشنبه 23 خرداد 1401 7,730 (0.91) 25.28 13.68 -5.73 62
ب**** دوشنبه 23 خرداد 1401 19,500 (4.27) 0.88 -10.51 -16.95 62
ح**** دوشنبه 23 خرداد 1401 22,050 (-2) 43.46 31.88 -4.13 62
م**** دوشنبه 23 خرداد 1401 29,310 (2.08) 16.68 11.44 -15.29 62
ب**** دوشنبه 23 خرداد 1401 52,850 (4.96) 123.94 96.83 -3.91 62
س**** دوشنبه 23 خرداد 1401 11,490 (0.26) 9.43 -17.34 -23.81 62
و**** دوشنبه 23 خرداد 1401 11,130 (-2.96) 0.18 -7.94 -20.78 62
ح**** دوشنبه 23 خرداد 1401 40,600 (-2.98) 6.42 4.77 1.75 62
ف**** دوشنبه 23 خرداد 1401 30,250 (1.34) 36.26 22.47 -2.42 62
ث**** دوشنبه 23 خرداد 1401 6,530 (2.51) 2.67 -9.18 -27.44 62
و**** یکشنبه 22 خرداد 1401 7,690 (4.76) 24.64 13.09 -6.22 63
خ**** یکشنبه 22 خرداد 1401 10,690 (2.98) 21.34 11.47 -17.20 63
و**** یکشنبه 22 خرداد 1401 11,260 (-2.93) 1.35 -6.87 -19.86 63
ح**** یکشنبه 22 خرداد 1401 22,350 (3.95) 45.41 33.67 -3.25 63
ث**** یکشنبه 22 خرداد 1401 6,380 (5.45) 1.27 -11.27 -29.11 63
ح**** یکشنبه 22 خرداد 1401 32,790 (-2.23) 0.86 -12.54 -28.12 63
ق**** یکشنبه 22 خرداد 1401 19,780 (2.96) -2.90 -21.97 -22.13 63
ح**** یکشنبه 22 خرداد 1401 41,800 (2.7) 9.57 7.87 -2.68 63
م**** یکشنبه 22 خرداد 1401 24,200 (-0.65) 18.80 -6.35 -16.52 63
ک**** یکشنبه 22 خرداد 1401 16,140 (-2.94) 27.59 17.13 -1.59 63
ف**** یکشنبه 22 خرداد 1401 30,350 (1.67) 36.71 22.87 -2.25 63
خ**** یکشنبه 22 خرداد 1401 4,157 (-0.14) 1.89 -10.22 -22.59 63
س**** یکشنبه 22 خرداد 1401 11,500 (0) 9.52 -17.27 -23.74 63
ح**** یکشنبه 22 خرداد 1401 7,620 (5.98) 19.81 4.10 -1.68 63
ب**** یکشنبه 22 خرداد 1401 18,720 (-0.21) 0.86 -14.09 -20.27 63
و**** شنبه 21 خرداد 1401 7,360 (4.99) 19.29 8.24 -10.24 64
س**** شنبه 21 خرداد 1401 11,720 (-0.5) 11.62 -15.68 -22.28 64
ق**** شنبه 21 خرداد 1401 19,210 (2.94) -2.88 -24.22 -24.37 64
ک**** شنبه 21 خرداد 1401 16,080 (-2.72) 27.11 16.69 -1.95 64
ح**** شنبه 21 خرداد 1401 21,750 (4.86) 41.51 30.08 -5.84 64

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.