نمادهایی که روی مقاومت RSI قرار دارند

شناسه: 76345981
%156
هشدار فروش

نمادهایی که در فاصله -۱۰ تا ۱۰ درصد از مقاومت RSI خود قرار دارند و قبلا سابقه بازگشت و شروع یک روند نزولی را از همین ناحیه داشته اند.
به تنهایی ملاک عمل نیست و برای معامله بایستی شرایط تابلو و بنیادی را بررسی فرمایید.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ دوشنبه 31 شهریور 1399 تا شنبه 26 خرداد 1403 تعداد 14,680 هشدار فروش صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 156.32 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -41.43 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 109.44 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 90 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 82 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ث**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 31,580 (1.96) -1.37 -1.37 -6.29 10
د**** چهارشنبه 16 خرداد 1403 1,957 (-0.25) 3.99 3.99 -2.30 10
د**** یکشنبه 13 خرداد 1403 1,957 (-0.25) 3.99 3.99 -2.30 13
ث**** یکشنبه 13 خرداد 1403 31,580 (1.96) 2.37 -1.37 -6.29 13
ث**** سه شنبه 8 خرداد 1403 30,710 (1.99) 2.88 -4.09 -8.87 18
ث**** سه شنبه 8 خرداد 1403 12,130 (1.93) -1.94 -12.92 -12.92 18
ش**** سه شنبه 8 خرداد 1403 1,881 (1.95) 8.04 8.04 -1.93 18
س**** سه شنبه 8 خرداد 1403 7,180 (1.84) 7.00 1.70 -1.10 18
د**** دوشنبه 7 خرداد 1403 1,891 (1.99) 0.48 0.48 -5.59 19
ث**** یکشنبه 30 اردیبهشت 1403 29,350 (-0.06) 0.00 -8.34 -12.91 27
د**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 11,360 (6.96) 16.04 16.04 -6.12 32
و**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 27,240 (6.99) 26.52 13.36 -2.30 32
و**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 4,595 (6.39) 25.31 21.43 -1.88 32
د**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 19,900 (6.98) 28.14 28.14 -5.24 32
و**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 20,080 (3.56) 20.53 17.43 -1.28 32
ث**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 27,460 (4.96) 0.96 -14.24 -18.52 32
و**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 19,070 (3.75) 14.47 11.52 -6.24 35
د**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 17,540 (6.95) 12.94 12.94 -16.48 35
م**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 3,770 (2.39) 8.90 5.78 -3.08 35
ا**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 3,853 (4.95) 26.33 26.33 -4.13 35
و**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 4,075 (6.98) 11.13 7.69 -12.98 35
م**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 3,693 (6.98) 6.67 3.62 -5.31 38
د**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 16,760 (-4.11) 7.92 7.92 -20.19 38
ک**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 169,300 (6.98) 27.48 24.49 -6.39 38
ل**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 13,270 (-0.45) 32.97 32.97 -2.43 38
و**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 3,849 (3.41) 4.96 1.72 -17.81 38
د**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 17,300 (6.92) 11.40 11.40 -17.62 40
و**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 22,390 (6.97) 3.99 -6.82 -19.69 40
ک**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 2,888 (4.98) 19.83 13.21 -2.27 40
ش**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 7,740 (0) 15.52 5.74 -2.64 48
و**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 5,050 (6.51) 59.96 59.96 -2.88 48
د**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 13,630 (0.29) -0.80 -12.23 -35.10 48
ا**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 3,392 (4.98) 11.21 11.21 -15.60 48
ت**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 22,400 (2.75) 10.89 9.80 -4.48 48
ت**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 2,458 (0.4) 13.17 5.31 -3.80 48
د**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 12,200 (-0.65) 45.07 45.07 -2.32 49
م**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 3,013 (0.26) 0.37 -15.46 -22.74 49
ت**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 2,425 (1.42) 11.65 3.90 -5.09 49
ا**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 25,100 (0.8) 26.64 26.13 -1.18 49
ش**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 7,750 (1.83) 15.67 5.87 -2.52 49
و**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 3,688 (4.32) 7.52 -2.54 -21.25 49
ا**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 3,244 (4.98) 6.36 6.36 -19.28 49
ب**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 79,550 (0.31) 37.08 37.08 -1.79 49
ف**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 45,840 (1.01) 23.09 15.50 -2.96 52
س**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 138,000 (6.94) 28.85 19.53 -3.23 52
ش**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 7,600 (3.83) 13.43 3.83 -4.64 52
ب**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 79,700 (-0.45) 37.34 37.34 -1.60 52
و**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 4,717 (3.65) 49.41 49.41 -9.29 52
و**** شنبه 25 فروردین 1403 69,100 (2.98) 2.07 -15.78 -15.78 63
و**** یکشنبه 19 فروردین 1403 63,850 (2.98) 0.55 -22.18 -22.18 69
س**** یکشنبه 19 فروردین 1403 16,140 (-3.41) 35.18 29.02 -3.35 69
ن**** یکشنبه 19 فروردین 1403 175,940 (1.69) 3.61 2.17 -9.31 69
و**** یکشنبه 19 فروردین 1403 6,360 (4.95) 16.48 3.25 -8.09 69
ب**** یکشنبه 19 فروردین 1403 68,690 (1.1) 18.37 18.37 -16.64 69
و**** یکشنبه 19 فروردین 1403 17,900 (3.47) 8.48 4.68 -12.00 69
ح**** یکشنبه 19 فروردین 1403 6,000 (3.27) 11.11 7.14 -4.76 69
س**** یکشنبه 19 فروردین 1403 39,250 (4.95) 23.82 21.52 -4.73 69
س**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 23,850 (3.92) 41.46 33.02 -0.62 73
ب**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 68,000 (0.28) 17.18 17.18 -17.48 73
س**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 6,490 (4.17) 31.64 24.33 -1.07 73
ن**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 173,500 (1.99) 2.17 0.75 -10.57 73
س**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 112,300 (6.95) 12.19 -2.73 -21.25 73
س**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 32,120 (-0.4) 57.99 49.19 -1.89 73
ح**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 5,870 (2.8) 8.70 4.82 -6.83 73
س**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 16,420 (6.97) 37.52 31.25 -4.92 73
س**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 26,210 (5.47) 12.30 9.71 -4.34 73
س**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 23,880 (5.66) 70.21 62.56 -3.52 73
خ**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 2,864 (0.7) 26.33 14.70 -1.24 73
س**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 56,330 (0.21) 40.83 35.18 -1.18 73
خ**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 2,872 (-0.17) 26.69 15.02 -1.31 80
و**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 13,370 (0) 13.40 5.52 -0.45 80
ا**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 26,000 (-0.99) 31.18 30.65 -1.59 80
ب**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 66,470 (3.4) 14.54 14.54 -19.33 80
ن**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 164,540 (1.1) 0.05 -4.45 -15.19 80
س**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 22,340 (0.85) 59.23 52.08 -9.74 80
ب**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 1,804 (2.96) 34.33 34.33 -2.91 80
د**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 7,370 (3.8) 6.50 -24.72 -39.09 80
س**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 95,950 (-0.67) 3.12 -16.89 -32.71 80
و**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 9,860 (1.02) 64.06 58.52 -0.10 80
و**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 5,843 (4.99) 9.01 -5.15 -15.56 80
س**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 23,000 (0.83) 36.42 28.28 -4.17 80
و**** یکشنبه 5 فروردین 1403 9,720 (6.93) 61.73 56.27 -3.48 83
ا**** یکشنبه 5 فروردین 1403 25,880 (4.98) 30.58 30.05 -3.76 83
خ**** یکشنبه 5 فروردین 1403 2,793 (5) 23.20 11.85 -5.45 83
ش**** یکشنبه 5 فروردین 1403 26,780 (6.99) 28.69 24.79 -9.00 83
و**** یکشنبه 5 فروردین 1403 2,050 (1.08) 32.34 24.02 -0.92 83
ف**** یکشنبه 5 فروردین 1403 13,020 (4.91) 41.21 38.51 -2.84 83
ش**** یکشنبه 5 فروردین 1403 1,249 (5.22) 28.50 19.41 -1.26 83
ح**** یکشنبه 5 فروردین 1403 2,415 (0.83) 54.21 54.21 -2.97 83
ب**** یکشنبه 5 فروردین 1403 24,850 (3.97) 41.92 39.61 -5.51 83
آ**** یکشنبه 5 فروردین 1403 76,050 (3.25) 586.37 574.80 -6.80 83
د**** یکشنبه 5 فروردین 1403 9,110 (5.8) 40.80 39.94 -3.09 83
ف**** یکشنبه 5 فروردین 1403 5,039 (4.28) 7.08 4.57 -11.52 83
غ**** یکشنبه 5 فروردین 1403 5,067 (6.98) 32.30 28.80 -5.68 83
خ**** یکشنبه 5 فروردین 1403 3,390 (4.98) 27.35 18.53 -2.22 83
ن**** یکشنبه 5 فروردین 1403 158,900 (4.99) -1.67 -7.72 -18.09 83
ب**** یکشنبه 5 فروردین 1403 6,290 (6.97) 35.04 34.32 -4.26 83
ف**** یکشنبه 5 فروردین 1403 2,366 (3.81) 33.30 33.30 -8.96 83
و**** یکشنبه 5 فروردین 1403 13,420 (-0.37) 13.83 5.92 -0.52 83
آ**** یکشنبه 27 اسفند 1402 73,950 (0.88) 567.42 556.17 -9.38 90
ف**** یکشنبه 27 اسفند 1402 2,320 (3.38) 30.70 30.70 -10.73 90
و**** یکشنبه 27 اسفند 1402 2,019 (2.8) 30.34 22.14 -2.42 90
و**** یکشنبه 27 اسفند 1402 15,950 (0.75) 0.69 -6.73 -21.58 90
و**** یکشنبه 27 اسفند 1402 13,450 (-0.44) 14.08 6.16 -2.04 90
ب**** یکشنبه 27 اسفند 1402 23,800 (-0.83) 35.92 33.71 -9.51 90
خ**** یکشنبه 27 اسفند 1402 3,136 (0.9) 17.81 9.65 -9.55 90
و**** شنبه 26 اسفند 1402 1,995 (3.31) 28.79 20.69 -3.58 91
ب**** شنبه 26 اسفند 1402 1,753 (2.99) 30.53 30.53 -5.65 91
و**** شنبه 26 اسفند 1402 13,700 (3.08) 16.20 8.13 -0.36 91
آ**** شنبه 26 اسفند 1402 73,650 (4.98) 564.71 553.50 -9.74 91
ف**** شنبه 26 اسفند 1402 2,272 (6.96) 28.00 28.00 -12.58 91
ب**** شنبه 26 اسفند 1402 23,900 (-0.41) 36.49 34.27 -9.13 91
خ**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 3,105 (-2.2) 16.64 8.57 -10.44 94
ج**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 49,810 (-1.22) 3.68 0.85 -9.44 94
ب**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 23,850 (-2.45) 36.21 33.99 -9.32 94
خ**** سه شنبه 22 اسفند 1402 3,130 (1.26) 17.58 9.44 -9.72 95
ب**** سه شنبه 22 اسفند 1402 24,000 (-1.23) 37.06 34.83 -8.75 95
و**** سه شنبه 22 اسفند 1402 15,790 (0.57) 1.09 -7.66 -22.37 95
و**** سه شنبه 22 اسفند 1402 13,390 (6.94) 13.57 5.68 -2.62 95
و**** دوشنبه 21 اسفند 1402 15,750 (0.44) 0.96 -7.89 -22.57 96
ش**** دوشنبه 21 اسفند 1402 160,250 (0.55) 14.29 11.68 -3.85 96
ش**** دوشنبه 21 اسفند 1402 33,890 (1.8) 16.98 15.39 1.38 96
ش**** دوشنبه 21 اسفند 1402 26,040 (-1.21) 14.36 13.27 -7.17 96
ا**** دوشنبه 21 اسفند 1402 25,100 (-1.02) 26.64 26.13 -6.66 96
خ**** دوشنبه 21 اسفند 1402 5,280 (6.99) 36.54 35.32 -2.91 96
و**** دوشنبه 21 اسفند 1402 12,450 (0.24) 5.60 -1.74 -9.45 96
ب**** دوشنبه 21 اسفند 1402 23,850 (-1.64) 36.21 33.99 -9.32 96
خ**** دوشنبه 21 اسفند 1402 3,120 (4.97) 17.21 9.09 -10.01 96
خ**** دوشنبه 21 اسفند 1402 2,721 (4.97) 20.03 8.97 -7.89 96
و**** یکشنبه 20 اسفند 1402 12,320 (-2.14) 4.50 -2.76 -10.40 97
س**** یکشنبه 20 اسفند 1402 22,000 (4.36) 10.06 10.06 -7.17 97
و**** یکشنبه 20 اسفند 1402 2,265 (-4.99) 28.04 26.89 -2.66 97
س**** یکشنبه 20 اسفند 1402 36,860 (4.98) 44.21 36.87 -3.25 97
ش**** یکشنبه 20 اسفند 1402 33,000 (0.91) 13.91 12.36 -4.76 97
و**** یکشنبه 20 اسفند 1402 15,410 (2.66) -0.26 -9.88 -24.24 97
ق**** شنبه 19 اسفند 1402 9,490 (0.1) 33.66 28.42 -0.63 98
م**** شنبه 19 اسفند 1402 2,609 (-0.64) 8.30 -26.80 -33.10 98
د**** شنبه 19 اسفند 1402 61,340 (0.92) 26.45 24.27 -7.05 98
ب**** شنبه 19 اسفند 1402 24,900 (-1.96) 42.20 39.89 -5.32 98
و**** شنبه 19 اسفند 1402 2,320 (1.08) 31.15 29.97 -0.85 98
و**** شنبه 19 اسفند 1402 12,600 (1.36) 6.87 -0.55 -8.36 98
ا**** شنبه 19 اسفند 1402 25,330 (4.97) 27.80 27.29 -5.80 98
ش**** شنبه 19 اسفند 1402 33,000 (3.09) 13.91 12.36 -4.76 98
ش**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 32,130 (1.93) 10.91 9.40 -7.27 101
خ**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 5,002 (-1.04) 29.35 28.19 -8.02 101
م**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 2,613 (1.63) 8.47 -26.68 -33.00 101
ش**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 26,500 (1.14) 16.38 15.27 -5.53 101
و**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 3,650 (1.19) 34.09 -3.54 -22.06 101
ک**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 20,180 (5.26) 18.78 17.19 -4.90 101
و**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 2,354 (4.99) 33.07 31.88 -2.28 101
و**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 12,740 (4.25) 8.06 0.55 -7.35 101
ق**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 9,360 (4.69) 31.83 26.66 -3.51 101
ش**** سه شنبه 15 اسفند 1402 162,540 (6.98) 15.93 13.28 -2.47 102
ق**** سه شنبه 15 اسفند 1402 12,000 (5.54) 16.50 7.33 -12.02 102
ن**** سه شنبه 15 اسفند 1402 10,930 (1.95) 5.10 -16.18 -20.04 102
ش**** سه شنبه 15 اسفند 1402 26,210 (4.96) 15.11 14.01 -6.56 102
ح**** سه شنبه 15 اسفند 1402 68,290 (2.29) 224.11 141.31 -2.51 102
و**** سه شنبه 15 اسفند 1402 12,220 (4.98) 3.65 -3.55 -11.13 102
خ**** سه شنبه 15 اسفند 1402 4,955 (0.87) 28.14 26.99 -8.88 102
ف**** سه شنبه 15 اسفند 1402 12,400 (5.98) 34.49 31.91 -7.46 102
و**** سه شنبه 15 اسفند 1402 2,180 (0.13) 23.23 22.13 -9.51 102
ش**** سه شنبه 15 اسفند 1402 31,400 (3.76) 8.39 6.91 -9.38 102
م**** سه شنبه 15 اسفند 1402 2,626 (6.96) 9.01 -26.32 -32.67 102
س**** سه شنبه 15 اسفند 1402 20,290 (4.96) 1.50 1.50 -14.39 102
و**** دوشنبه 14 اسفند 1402 11,580 (4.79) 1.14 -8.60 -15.78 103
ت**** دوشنبه 14 اسفند 1402 20,450 (2.76) 16.46 0.25 -12.79 103
ف**** دوشنبه 14 اسفند 1402 9,500 (1.6) 26.50 12.83 -3.85 103
م**** دوشنبه 14 اسفند 1402 2,560 (5.96) 6.27 -28.17 -34.36 103
و**** دوشنبه 14 اسفند 1402 2,131 (2.59) 20.46 19.38 -11.54 103
و**** یکشنبه 13 اسفند 1402 2,077 (4.95) 17.41 16.36 -13.78 104
س**** یکشنبه 13 اسفند 1402 22,020 (6.99) 30.60 22.81 -8.25 104
ف**** یکشنبه 13 اسفند 1402 9,390 (1.95) 25.03 11.52 -4.96 104
ح**** یکشنبه 13 اسفند 1402 66,490 (4.95) 215.57 134.95 -5.08 104
ن**** یکشنبه 13 اسفند 1402 10,750 (0.74) 3.37 -17.56 -21.36 104
د**** یکشنبه 13 اسفند 1402 60,330 (4.61) 24.37 22.22 -8.58 104
ح**** شنبه 12 اسفند 1402 63,990 (2.46) 203.70 126.11 -8.65 105
ف**** چهارشنبه 9 اسفند 1402 9,260 (1.98) 23.30 9.98 -6.28 108
ف**** سه شنبه 8 اسفند 1402 9,080 (1.9) 20.91 7.84 -8.10 109
و**** سه شنبه 8 اسفند 1402 9,080 (2.83) 125.20 122.88 -0.11 109
ف**** دوشنبه 7 اسفند 1402 8,920 (1.94) 18.77 5.94 -9.72 110
و**** دوشنبه 7 اسفند 1402 8,810 (0.45) 118.50 116.25 -3.08 110
ت**** دوشنبه 7 اسفند 1402 19,260 (2.99) 9.68 -5.59 -17.87 110
و**** شنبه 5 اسفند 1402 8,780 (2.93) 117.76 115.51 -3.41 112
ح**** شنبه 5 اسفند 1402 62,210 (4.94) 195.25 119.82 -11.19 112
ث**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 49,150 (2.93) -2.87 -27.51 -31.31 115
و**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 7,450 (3.47) 17.14 14.26 -7.68 115
و**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 8,540 (2.89) 111.81 109.62 -6.05 115
س**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 6,940 (2.96) 54.95 47.28 -2.80 115
م**** سه شنبه 1 اسفند 1402 2,441 (0.04) 6.78 -31.51 -37.41 116
س**** دوشنبه 30 بهمن 1402 6,550 (2.98) 46.24 39.01 -8.26 117
م**** دوشنبه 30 بهمن 1402 2,450 (0.61) 7.17 -31.26 -37.18 117
ح**** دوشنبه 30 بهمن 1402 60,590 (4.93) 187.57 114.10 -13.50 117
چ**** دوشنبه 30 بهمن 1402 11,690 (1.38) 54.22 35.46 -3.63 117
ت**** دوشنبه 30 بهمن 1402 16,240 (-2.98) 28.79 9.88 -12.45 117
و**** دوشنبه 30 بهمن 1402 2,370 (3.58) 12.86 -4.47 -10.57 117
د**** چهارشنبه 25 بهمن 1402 18,970 (5.03) 26.30 23.18 -3.80 122
م**** چهارشنبه 25 بهمن 1402 2,449 (0.08) 7.13 -31.29 -37.21 122
ث**** چهارشنبه 25 بهمن 1402 1,942 (2.96) 7.35 -0.31 -12.48 122
ش**** چهارشنبه 25 بهمن 1402 102,750 (1.98) 29.82 23.65 -4.42 122
س**** چهارشنبه 25 بهمن 1402 37,500 (1.02) 17.55 11.64 -6.25 122
غ**** چهارشنبه 25 بهمن 1402 4,650 (-4.24) 28.21 23.24 -1.32 122
ث**** چهارشنبه 25 بهمن 1402 17,880 (4.56) 45.37 11.82 -2.83 122
خ**** چهارشنبه 25 بهمن 1402 37,170 (6.99) 202.93 202.93 -3.95 122
س**** سه شنبه 24 بهمن 1402 37,250 (6.97) 16.77 10.90 -6.88 123
ت**** سه شنبه 24 بهمن 1402 15,570 (2.97) 23.47 5.35 -16.06 123
ث**** سه شنبه 24 بهمن 1402 17,190 (6.7) 39.76 7.50 -6.58 123
م**** سه شنبه 24 بهمن 1402 2,450 (3.81) 7.17 -31.26 -37.18 123
غ**** سه شنبه 24 بهمن 1402 4,758 (1.94) 31.18 26.11 -4.25 123
م**** دوشنبه 23 بهمن 1402 2,400 (1.47) 4.99 -32.66 -38.46 124
و**** دوشنبه 23 بهمن 1402 3,147 (2.7) 46.71 46.71 0.54 124
ش**** دوشنبه 23 بهمن 1402 2,105 (0.57) 24.93 20.91 -0.61 124
ث**** دوشنبه 23 بهمن 1402 16,140 (6.95) 31.22 0.94 -12.28 124
غ**** دوشنبه 23 بهمن 1402 4,642 (1.46) 27.98 23.03 -6.58 124
س**** دوشنبه 23 بهمن 1402 37,300 (0.51) 27.78 27.39 -0.72 124
ت**** دوشنبه 23 بهمن 1402 15,120 (2.99) 19.90 2.30 -18.49 124
ث**** دوشنبه 23 بهمن 1402 5,810 (-2.35) 53.22 49.09 -2.02 124
و**** شنبه 21 بهمن 1402 2,180 (6.49) 57.17 57.17 23.16 126
و**** شنبه 21 بهمن 1402 3,064 (2.99) 42.84 42.84 -2.88 126
غ**** شنبه 21 بهمن 1402 4,593 (4.98) 26.63 21.73 -7.57 126
ل**** شنبه 21 بهمن 1402 16,580 (0.6) 239.06 224.46 -1.89 126
ث**** شنبه 21 بهمن 1402 5,870 (2.08) 54.80 50.63 -1.01 126
م**** شنبه 21 بهمن 1402 2,326 (-1.39) 2.78 -34.74 -40.36 126
ک**** شنبه 21 بهمن 1402 18,530 (4.98) 58.51 58.51 -11.59 126
ت**** شنبه 21 بهمن 1402 14,680 (2.94) 16.42 -0.68 -20.86 126
م**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 2,368 (6.95) 4.64 -33.56 -39.28 129
ت**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 14,260 (2.96) 13.08 -3.52 -23.13 129
ل**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 16,580 (0.42) 239.06 224.46 -3.49 129
ث**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 5,790 (4.89) 52.69 48.58 -3.98 129
ک**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 17,650 (4.99) 50.98 50.98 -15.79 129
و**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 2,063 (-0.19) 48.74 48.74 -5.80 129
و**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 2,976 (2.97) 38.74 38.74 -5.67 129
ک**** سه شنبه 17 بهمن 1402 10,800 (1.12) 34.83 34.83 -13.94 130
ل**** سه شنبه 17 بهمن 1402 89,050 (2.94) 31.63 24.37 -4.20 130
و**** سه شنبه 17 بهمن 1402 2,034 (0.99) 46.65 46.65 -7.12 130
ل**** سه شنبه 17 بهمن 1402 16,290 (-0.61) 233.13 218.79 -5.18 130
و**** سه شنبه 17 بهمن 1402 2,908 (2.97) 35.57 35.57 -7.83 130
ت**** سه شنبه 17 بهمن 1402 13,960 (2.94) 10.71 -5.55 -24.74 130
ل**** دوشنبه 16 بهمن 1402 16,400 (0.55) 235.38 220.94 -4.54 131
و**** دوشنبه 16 بهمن 1402 2,029 (6.95) 46.29 46.29 -7.35 131
ل**** دوشنبه 16 بهمن 1402 86,500 (2.97) 27.86 20.81 -6.94 131
ث**** دوشنبه 16 بهمن 1402 5,470 (-3.01) 44.25 40.36 -9.29 131
ت**** دوشنبه 16 بهمن 1402 13,560 (2.8) 7.53 -8.25 -26.90 131
و**** دوشنبه 16 بهمن 1402 2,827 (2.98) 31.79 31.79 -10.40 131
ک**** دوشنبه 16 بهمن 1402 10,750 (0.18) 34.21 34.21 -14.34 131
گ**** دوشنبه 16 بهمن 1402 4,735 (4.98) 57.26 49.42 17.06 131
ش**** دوشنبه 16 بهمن 1402 18,610 (-0.37) 17.49 17.49 -2.05 131
ل**** یکشنبه 15 بهمن 1402 16,420 (0.98) 235.79 221.33 -4.42 132
ت**** یکشنبه 15 بهمن 1402 13,190 (2.96) 4.60 -10.76 -28.89 132
ک**** یکشنبه 15 بهمن 1402 10,530 (4.05) 31.46 31.46 -16.10 132
و**** یکشنبه 15 بهمن 1402 7,590 (2.98) 88.24 86.30 -16.50 132
ث**** یکشنبه 15 بهمن 1402 5,460 (0.55) 43.99 40.11 -9.45 132
و**** یکشنبه 15 بهمن 1402 2,745 (2.96) 27.97 27.97 -13.00 132
ل**** یکشنبه 15 بهمن 1402 84,000 (2.94) 24.17 17.32 -9.63 132
و**** یکشنبه 15 بهمن 1402 4,444 (4.95) 58.49 58.49 -4.37 132
ت**** شنبه 14 بهمن 1402 12,820 (2.97) 1.67 -13.26 -30.89 133
س**** شنبه 14 بهمن 1402 159,070 (-4.99) 87.08 79.44 -11.35 133
ث**** شنبه 14 بهمن 1402 45,500 (2.94) -2.88 -32.89 -36.41 133
ث**** شنبه 14 بهمن 1402 5,450 (4.96) 43.72 39.85 -9.62 133
ل**** شنبه 14 بهمن 1402 81,600 (2.96) 20.62 13.97 -12.21 133
و**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 11,140 (4.89) 126.88 126.88 -1.76 136
م**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 2,163 (3.29) 7.03 -39.31 -44.54 136
و**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 2,589 (2.98) 20.70 20.70 -17.94 136
و**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 7,360 (-2.9) 82.54 80.66 -19.03 136
ث**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 15,150 (1.74) 23.17 -5.25 -17.66 136
س**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 167,490 (4.99) 96.98 88.93 -6.66 136
ش**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 73,570 (1.28) 6.16 -2.30 -17.33 136
ک**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 16,200 (-0.97) 38.58 38.58 -22.71 136
ف**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 3,830 (3.42) 16.31 16.31 -12.36 136
و**** سه شنبه 10 بهمن 1402 7,580 (2.98) 88.00 86.06 -16.61 137
ت**** سه شنبه 10 بهمن 1402 12,550 (2.95) 0.56 -15.09 -32.35 137
ث**** سه شنبه 10 بهمن 1402 15,010 (0.8) 22.03 -6.13 -18.42 137
س**** سه شنبه 10 بهمن 1402 159,670 (4.99) 87.78 80.11 -11.02 137
ک**** سه شنبه 10 بهمن 1402 16,360 (4.93) 39.95 39.95 -21.95 137
ل**** سه شنبه 10 بهمن 1402 77,250 (3) 14.19 7.89 -16.89 137
و**** سه شنبه 10 بهمن 1402 2,516 (2.98) 17.30 17.30 -20.25 137
ث**** دوشنبه 9 بهمن 1402 14,650 (4.12) 19.11 -8.38 -20.38 138
و**** دوشنبه 9 بهمن 1402 7,320 (3.97) 69.96 60.77 -7.22 138
ش**** دوشنبه 9 بهمن 1402 2,088 (-0.61) 23.92 19.93 -2.75 138
ش**** دوشنبه 9 بهمن 1402 73,000 (1.45) 5.34 -3.05 -17.97 138
ک**** دوشنبه 9 بهمن 1402 15,590 (4.98) 33.36 33.36 -25.62 138
س**** دوشنبه 9 بهمن 1402 29,070 (0.31) 21.48 3.75 -10.06 138
س**** دوشنبه 9 بهمن 1402 157,900 (2.06) 85.70 78.12 -12.00 138
ت**** دوشنبه 9 بهمن 1402 10,600 (6.31) 57.97 55.65 -1.85 138
و**** دوشنبه 9 بهمن 1402 2,495 (2.97) 16.32 16.32 -20.92 138
و**** دوشنبه 9 بهمن 1402 7,360 (2.93) 82.54 80.66 -19.03 138
پ**** دوشنبه 9 بهمن 1402 70,480 (2.02) 24.54 18.45 -3.45 138
ت**** دوشنبه 9 بهمن 1402 11,730 (-2.97) -0.85 -20.64 -36.77 138
و**** یکشنبه 8 بهمن 1402 7,200 (6.5) 67.17 58.14 -8.75 139
ش**** یکشنبه 8 بهمن 1402 2,090 (2.7) 24.04 20.05 -2.65 139
ت**** یکشنبه 8 بهمن 1402 10,060 (3.6) 49.93 47.72 -6.85 139
س**** یکشنبه 8 بهمن 1402 154,710 (4.97) 81.95 74.52 -13.78 139
س**** یکشنبه 8 بهمن 1402 28,940 (-1.39) 20.94 3.28 -10.46 139
ش**** یکشنبه 8 بهمن 1402 72,480 (4.98) 4.59 -3.75 -18.55 139
ک**** یکشنبه 8 بهمن 1402 14,850 (4.94) 27.03 27.03 -29.15 139
و**** شنبه 7 بهمن 1402 7,010 (2.93) 73.86 72.07 -22.88 140
س**** شنبه 7 بهمن 1402 29,010 (3.57) 21.23 3.53 -10.24 140
ک**** شنبه 7 بهمن 1402 14,850 (4.94) 27.03 27.03 -29.15 140
ت**** چهارشنبه 4 بهمن 1402 11,700 (2.99) -0.26 -20.84 -36.93 143
س**** چهارشنبه 4 بهمن 1402 148,740 (4.99) 74.93 67.78 -17.11 143
و**** چهارشنبه 4 بهمن 1402 15,150 (1.06) 5.28 -11.40 -25.52 143

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.