نوسانگیری کوتاه مدت 1

شناسه: 27953056
%191
هشدار خرید

فیلتر نوسانگیری کوتاه مدت شماره یک با استفاده از آیتم های تابلوخوانی و تکنیکال نمادهایی را پیدا میکند که مناسب نوسانگیری کوتاه مدت (کمتر از ۳ ماه) میباشند.
قبل از خرید میتوانید هشدارهای این فیلتر را در تاریخ های مختلف و همچنین میانگین بازدهی رو مشاهده فرمایید.

برای شما عزیزان، یک استراتژی با استفاده از این فیلتر ساخته شده است که شما میتوانید معاملات خود را هماهنگ با استراتژی نمایید.
همچنین بازدهی و میانگین مدت باز بودن معاملات را هم در استراتژی ساخته شده میتوانید مشاهده کنید.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ سه شنبه 7 مرداد 1399 تا سه شنبه 8 خرداد 1403 تعداد 181 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 191.00 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -38.56 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 45.97 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 99 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 99 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ث**** سه شنبه 8 خرداد 1403 2,305 (0) 2.82 -8.94 -8.94 18
ل**** یکشنبه 5 آذر 1402 57,500 (0) 61.65 24.52 -5.22 202
ح**** دوشنبه 9 آبان 1401 1,376 (3.75) 94.04 13.81 -10.90 593
ف**** سه شنبه 3 آبان 1401 21,430 (-4.97) 133.08 85.21 -7.05 599
ت**** یکشنبه 24 مهر 1401 10,890 (2.93) 209.46 87.33 1.01 608
ف**** یکشنبه 17 مهر 1401 4,990 (2.25) 110.42 -53.87 -54.45 615
ز**** سه شنبه 12 مهر 1401 10,230 (2.81) 169.31 72.92 -21.31 620
م**** چهارشنبه 26 مرداد 1401 11,448 (2.37) 110.52 -50.21 -68.73 668
ا**** سه شنبه 25 مرداد 1401 2,908 (4.98) 173.38 4.88 -15.37 669
ش**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 3,291 (4.97) 142.18 125.77 -23.40 689
س**** سه شنبه 21 تیر 1401 8,820 (-3.71) 132.43 16.44 -11.56 704
ب**** دوشنبه 13 تیر 1401 1,199 (4.99) 80.90 -7.42 -17.76 712
ب**** یکشنبه 12 تیر 1401 15,790 (-1.68) 88.41 48.51 -24.51 713
و**** شنبه 11 تیر 1401 12,510 (0.16) 354.04 106.24 -11.27 714
ش**** دوشنبه 25 بهمن 1400 11,400 (4.97) 140.35 -58.15 -65.51 852
و**** یکشنبه 17 بهمن 1400 2,164 (-4.41) 159.24 29.16 -18.44 860
و**** سه شنبه 12 بهمن 1400 1,853 (11.06) 282.08 115.16 -7.18 865
خ**** شنبه 9 بهمن 1400 6,660 (1.67) 103.45 -25.08 -25.08 868
ف**** چهارشنبه 6 بهمن 1400 2,941 (-0.62) 254.30 135.29 -5.10 871
س**** چهارشنبه 6 بهمن 1400 13,700 (2.16) 209.27 143.65 0.73 871
ت**** سه شنبه 5 بهمن 1400 3,163 (4.21) 185.80 36.52 -20.52 872
د**** سه شنبه 5 بهمن 1400 14,430 (-4.94) 295.01 66.25 -6.44 872
ش**** سه شنبه 5 بهمن 1400 11,800 (-0.92) 350.42 -1.86 -4.15 872
ب**** یکشنبه 3 بهمن 1400 14,370 (0.27) 107.03 63.19 -18.51 874
ث**** سه شنبه 28 دی 1400 1,425 (-2.12) 213.68 47.30 -15.93 879
ث**** سه شنبه 28 دی 1400 1,282 (-2.65) 156.01 37.60 -6.55 879
ل**** یکشنبه 19 دی 1400 12,233 (4.99) 106.98 57.12 -41.96 888
خ**** یکشنبه 19 دی 1400 6,560 (2.98) 106.55 -23.93 -23.93 888
ا**** شنبه 18 دی 1400 6,636 (-4.94) 46.93 -56.10 -56.22 889
ف**** سه شنبه 16 آذر 1400 10,756 (1.69) 397.40 50.99 -28.32 921
ث**** دوشنبه 15 آذر 1400 4,920 (1.31) 69.72 -2.36 -30.96 922
ن**** سه شنبه 2 آذر 1400 10,300 (-19.88) 32.72 26.60 -34.08 935
پ**** شنبه 29 آبان 1400 1,070 (4.97) 216.26 44.49 -48.79 938
خ**** چهارشنبه 26 آبان 1400 10,700 (0.75) 26.64 -53.36 -53.36 941
و**** چهارشنبه 26 آبان 1400 2,917 (4.94) 123.52 -24.27 -25.95 941
آ**** سه شنبه 25 آبان 1400 12,540 (-2.94) 50.88 -23.29 -37.24 942
ب**** یکشنبه 23 آبان 1400 19,044 (2.99) 56.22 23.14 -38.51 944
خ**** سه شنبه 11 آبان 1400 2,672 (4.99) 34.92 -40.12 -44.87 956
خ**** یکشنبه 9 آبان 1400 3,902 (-1.1) 114.51 -46.00 -46.46 958
ث**** شنبه 8 آبان 1400 8,676 (4.99) 159.34 61.71 -48.47 959
م**** چهارشنبه 5 آبان 1400 6,521 (4.57) 160.39 24.21 -21.45 962
ت**** یکشنبه 4 مهر 1400 2,216 (-2.97) 70.58 -23.47 -53.79 993
و**** سه شنبه 8 تیر 1400 6,770 (2.58) 37.37 -32.75 -69.42 1082
غ**** چهارشنبه 2 تیر 1400 10,798 (2.99) 82.44 -48.14 -51.75 1088
ل**** سه شنبه 1 تیر 1400 78,700 (-0.49) 131.32 -66.58 -67.04 1089
ت**** سه شنبه 1 تیر 1400 32,700 (4.4) 119.11 -0.06 -48.38 1089
ش**** یکشنبه 30 خرداد 1400 4,402 (-4.99) 462.24 371.83 -16.58 1091
ف**** چهارشنبه 26 خرداد 1400 4,167 (-23.32) 146.94 -1.94 -36.84 1095
و**** دوشنبه 24 خرداد 1400 23,278 (3) 131.87 -29.20 -34.70 1097
س**** یکشنبه 23 خرداد 1400 5,884 (-2.12) 51.16 -58.68 -58.97 1098
و**** یکشنبه 23 خرداد 1400 22,600 (-37.58) 138.83 -27.08 -32.74 1098
خ**** شنبه 22 خرداد 1400 5,680 (2.34) 648.42 253.70 -10.92 1099
ف**** شنبه 22 خرداد 1400 43,520 (-2.03) 64.18 26.49 -52.90 1099
ا**** شنبه 22 خرداد 1400 2,912 (-3.58) 75.55 -22.73 -35.99 1099
ح**** سه شنبه 18 خرداد 1400 3,704 (4.99) 17.71 -53.32 -60.48 1103
ث**** چهارشنبه 12 خرداد 1400 3,111 (1.86) 349.69 137.54 -28.58 1109
و**** چهارشنبه 12 خرداد 1400 2,240 (-2.44) 208.93 175.00 -19.64 1109
پ**** سه شنبه 11 خرداد 1400 3,635 (-4.69) 710.18 29.88 -22.72 1110
س**** دوشنبه 10 خرداد 1400 4,300 (-1.69) 95.12 9.58 -43.00 1111
غ**** یکشنبه 9 خرداد 1400 9,770 (-4.99) 60.08 -36.85 -44.01 1112
و**** یکشنبه 9 خرداد 1400 2,334 (-2.99) 196.49 163.92 -22.88 1112
س**** یکشنبه 9 خرداد 1400 19,300 (-4.64) 278.24 -72.95 -76.79 1112
خ**** شنبه 8 خرداد 1400 1,503 (4.99) 424.95 20.09 -6.99 1113
خ**** شنبه 8 خرداد 1400 3,708 (3.45) 307.50 55.88 -30.93 1113
پ**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 13,095 (4.99) 57.31 -72.39 -74.73 1116
د**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 28,500 (-19.71) 143.79 32.95 -26.95 1116
و**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 2,577 (2.99) 335.00 52.62 -5.78 1116
ف**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 5,156 (4.96) 260.16 35.38 -29.62 1116
د**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 6,200 (-0.32) 63.71 -20.32 -47.74 1116
غ**** سه شنبه 4 خرداد 1400 2,335 (-4.13) 37.69 -19.79 -48.61 1117
خ**** سه شنبه 4 خرداد 1400 1,919 (-4.95) 384.11 214.75 -13.86 1117
ف**** دوشنبه 3 خرداد 1400 4,402 (-1.38) 138.53 -47.71 -48.36 1118
ش**** دوشنبه 3 خرداد 1400 1,971 (4.93) 226.74 35.16 -0.25 1118
و**** چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 2,526 (-4.95) 158.12 -12.55 -14.49 1123
و**** چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 1,347 (-4.98) 155.16 34.00 -7.72 1123
خ**** یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 671 (-0.14) 806.11 222.21 -22.80 1126
خ**** یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 2,341 (-1.22) 296.84 158.01 -29.39 1126
خ**** یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 4,176 (-4.98) 261.83 38.41 -38.67 1126
و**** شنبه 25 اردیبهشت 1400 12,850 (-4.95) 203.50 159.92 -43.89 1127
ف**** چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 19,884 (-1.14) 227.30 124.90 -20.52 1130
ش**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 3,456 (2.91) 331.71 183.56 -8.16 1132
خ**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 2,438 (-1.97) 56.32 -34.37 -39.58 1132
ش**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 2,133 (1.95) 201.92 24.89 -14.96 1132
ش**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 2,932 (2.78) 254.71 84.17 -13.64 1132
خ**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 2,265 (-2.2) 246.58 72.27 -22.74 1132
ر**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 9,633 (-1.92) 98.28 3.60 -32.30 1132
م**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 4,977 (0.49) 46.57 -23.41 -61.92 1132
ش**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 2,836 (0.52) 744.15 332.30 -12.24 1132
ا**** شنبه 18 اردیبهشت 1400 13,604 (-2.99) 127.14 40.55 -22.38 1134
م**** چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 5,373 (-2.74) 35.77 -29.05 -64.73 1144
ذ**** سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 3,201 (-0.12) 79.94 -87.19 -87.88 1145
و**** سه شنبه 31 فروردین 1400 2,231 (-1.95) 217.35 78.71 -27.48 1152
ب**** سه شنبه 24 فروردین 1400 2,793 (-0.21) 58.40 -30.83 -49.30 1159
ف**** دوشنبه 16 فروردین 1400 16,545 (-1.62) 70.75 -43.19 -44.27 1167
و**** یکشنبه 24 اسفند 1399 3,811 (-1.93) 197.56 59.28 -37.29 1189
خ**** سه شنبه 19 اسفند 1399 2,976 (-4) 28.06 -46.24 -50.50 1194
و**** دوشنبه 18 اسفند 1399 15,140 (-1.94) 157.60 120.61 -52.38 1195
ه**** شنبه 9 اسفند 1399 2,925 (5.96) 32.75 -74.22 -74.22 1204
و**** سه شنبه 5 اسفند 1399 2,260 (-1.55) 146.02 -1.02 -30.66 1208
و**** سه شنبه 5 اسفند 1399 2,510 (-1.57) 27.49 -34.14 -52.03 1208
د**** چهارشنبه 15 بهمن 1399 2,863 (4.96) 501.12 373.98 -36.99 1228
و**** شنبه 27 دی 1399 5,648 (4.92) 39.87 -74.22 -75.55 1246
س**** یکشنبه 16 آذر 1399 455 (-17.15) 723.96 341.98 -90.99 1287
و**** یکشنبه 9 آذر 1399 3,829 (5) 87.78 51.48 -58.84 1294
ک**** شنبه 8 آذر 1399 3,391 (3) 29.05 -46.65 -69.54 1295
غ**** سه شنبه 4 آذر 1399 7,286 (-6.05) 68.27 -23.69 -59.51 1299
غ**** سه شنبه 27 آبان 1399 11,194 (-4.91) 282.35 -43.01 -49.74 1306
د**** سه شنبه 27 آبان 1399 20,175 (-4.21) 444.73 273.98 -4.32 1306
ش**** یکشنبه 25 آبان 1399 1,951 (-3) 1,168.58 964.58 -8.10 1308
و**** شنبه 24 آبان 1399 13,510 (-2.99) 82.32 12.36 -55.96 1309
ر**** شنبه 24 آبان 1399 15,230 (-4.57) 78.92 2.76 -59.95 1309
ف**** چهارشنبه 21 آبان 1399 5,593 (-0.91) 66.55 -32.76 -59.59 1312
س**** چهارشنبه 21 آبان 1399 13,500 (4.49) 213.85 147.26 -1.78 1312
ش**** دوشنبه 19 آبان 1399 18,910 (-1.97) 193.28 55.31 -2.80 1314
ب**** شنبه 17 آبان 1399 10,044 (3) 67.45 -35.88 -40.91 1316
و**** چهارشنبه 14 آبان 1399 3,358 (-3) 233.83 17.12 -27.72 1319
ت**** چهارشنبه 14 آبان 1399 5,125 (-2.24) 155.02 82.83 -43.90 1319
ب**** چهارشنبه 14 آبان 1399 9,737 (-3) 72.73 -33.86 -39.05 1319
ث**** دوشنبه 12 آبان 1399 8,840 (2.67) 114.71 -18.89 -71.36 1321
د**** شنبه 10 آبان 1399 16,365 (-5) 27.89 -53.13 -76.93 1323
د**** دوشنبه 5 آبان 1399 6,832 (-3.03) 75.35 -35.76 -35.76 1328
و**** سه شنبه 22 مهر 1399 4,268 (-0.8) 112.98 -4.55 -67.43 1341
ن**** دوشنبه 21 مهر 1399 25,016 (3) 161.03 -53.87 -53.87 1342
ر**** یکشنبه 20 مهر 1399 17,690 (-4.69) 54.04 -11.53 -65.52 1343
ر**** شنبه 19 مهر 1399 6,188 (4.97) 80.41 -70.18 -70.38 1344
ب**** سه شنبه 15 مهر 1399 3,979 (4.91) 18.52 -36.92 -76.43 1348
س**** دوشنبه 14 مهر 1399 8,090 (4.93) 183.31 41.29 -46.14 1349
د**** دوشنبه 14 مهر 1399 8,294 (2.86) 88.45 -17.05 -51.30 1349
س**** یکشنبه 13 مهر 1399 4,450 (-4.44) 531.46 392.13 -2.31 1350
د**** چهارشنبه 9 مهر 1399 20,550 (-0.32) 36.25 -45.69 -62.43 1354
و**** چهارشنبه 9 مهر 1399 6,419 (0.09) 76.90 1.57 -40.88 1354
آ**** چهارشنبه 9 مهر 1399 1,710 (1.12) 291.23 84.21 -40.64 1354
ت**** شنبه 5 مهر 1399 5,698 (3.22) 129.38 64.44 -49.54 1358
ش**** چهارشنبه 2 مهر 1399 6,143 (0.73) 73.69 -32.48 -36.35 1361
ش**** سه شنبه 1 مهر 1399 9,220 (0.44) 214.10 -87.89 -87.95 1362
و**** دوشنبه 31 شهریور 1399 8,085 (1.7) 567.59 103.83 -1.45 1363
ن**** چهارشنبه 26 شهریور 1399 21,904 (-5) 252.81 104.85 -27.21 1368
ق**** چهارشنبه 26 شهریور 1399 6,222 (-4.97) 76.47 18.77 -43.59 1368
غ**** چهارشنبه 26 شهریور 1399 6,985 (1.09) 78.81 -46.16 -61.30 1368
د**** سه شنبه 25 شهریور 1399 11,243 (-4.93) 116.69 -42.10 -42.45 1369
د**** سه شنبه 25 شهریور 1399 9,479 (-4.97) 64.89 -27.42 -57.39 1369
خ**** سه شنبه 25 شهریور 1399 29,600 (-4.98) 165.20 -53.04 -53.45 1369
ز**** سه شنبه 25 شهریور 1399 3,256 (-5) 58.14 3.22 -66.58 1369
غ**** سه شنبه 25 شهریور 1399 8,980 (-3.94) 186.19 88.75 -16.48 1369
غ**** سه شنبه 25 شهریور 1399 10,420 (0.19) 109.88 -2.40 -62.36 1369
غ**** سه شنبه 25 شهریور 1399 3,161 (4.31) 74.22 -40.75 -62.04 1369
ت**** سه شنبه 25 شهریور 1399 6,248 (-1.58) 109.19 49.97 -53.99 1369
د**** سه شنبه 25 شهریور 1399 354 (4.76) 1,476.27 654.52 -52.54 1369
ب**** سه شنبه 25 شهریور 1399 9,314 (-4.99) 70.07 36.35 -29.50 1369
د**** دوشنبه 24 شهریور 1399 36,120 (-5) 92.36 4.90 -42.36 1370
ک**** دوشنبه 24 شهریور 1399 36,688 (-4.98) 197.92 -56.47 -56.96 1370
ک**** دوشنبه 24 شهریور 1399 14,914 (-4.6) 79.03 14.79 -37.15 1370
ف**** دوشنبه 24 شهریور 1399 24,150 (-4.36) 139.88 27.45 -23.81 1370
پ**** دوشنبه 24 شهریور 1399 3,122 (-2.81) 116.88 -28.64 -41.45 1370
ش**** دوشنبه 24 شهریور 1399 2,584 (-1.27) 208.44 183.28 -17.76 1370
و**** دوشنبه 24 شهریور 1399 1,949 (-4.9) 48.79 -0.56 -45.51 1370
ا**** دوشنبه 24 شهریور 1399 11,996 (-2.29) 33.94 -69.26 -69.26 1370
ز**** دوشنبه 24 شهریور 1399 18,054 (-4.15) 316.31 53.76 -27.30 1370
د**** دوشنبه 24 شهریور 1399 17,145 (4.53) 123.33 27.38 -43.10 1370
س**** دوشنبه 24 شهریور 1399 9,796 (-4.93) 153.88 83.03 -39.67 1370
س**** دوشنبه 24 شهریور 1399 7,835 (-4.17) 120.42 59.67 -40.40 1370
ت**** دوشنبه 24 شهریور 1399 7,314 (-4.76) 136.30 -40.96 -65.63 1370
س**** دوشنبه 24 شهریور 1399 5,679 (-4.92) 394.81 285.63 -23.45 1370
س**** دوشنبه 24 شهریور 1399 14,646 (-4.65) 254.91 166.22 -22.38 1370
ک**** یکشنبه 23 شهریور 1399 6,918 (-2.81) 146.70 -35.96 -59.38 1371
ا**** شنبه 22 شهریور 1399 12,364 (-5) 29.96 -70.18 -70.18 1372
د**** شنبه 22 شهریور 1399 341 (-4.96) 1,536.36 683.28 -50.73 1372
س**** چهارشنبه 19 شهریور 1399 2,970 (-4.97) 822.56 704.38 -7.00 1375
ب**** چهارشنبه 19 شهریور 1399 14,178 (-1.09) 18.63 -54.58 -58.14 1375
ف**** چهارشنبه 19 شهریور 1399 14,408 (-4.83) 126.63 -55.79 -55.79 1375
ر**** چهارشنبه 19 شهریور 1399 7,116 (-2.77) 27.37 -24.82 -56.37 1375
خ**** یکشنبه 16 شهریور 1399 4,311 (-4.98) 94.15 -51.13 -51.54 1378
ش**** یکشنبه 16 شهریور 1399 93,287 (-2) 168.53 60.85 -9.82 1378
ح**** سه شنبه 11 شهریور 1399 6,014 (1.21) 340.84 118.99 -14.48 1383
ح**** دوشنبه 10 شهریور 1399 5,982 (-2.16) 343.20 120.16 -14.03 1384
چ**** سه شنبه 4 شهریور 1399 12,070 (4.96) 36.79 -49.13 -70.07 1390
و**** دوشنبه 3 شهریور 1399 1,716 (2.99) 154.14 -3.21 -38.29 1391
س**** چهارشنبه 29 مرداد 1399 38,650 (-4.33) 107.12 -72.06 -72.60 1396
ز**** سه شنبه 28 مرداد 1399 39,660 (-4.98) 70.88 -3.56 -60.16 1397
س**** دوشنبه 27 مرداد 1399 14,052 (-2.69) 93.57 34.29 -29.05 1398
خ**** سه شنبه 7 مرداد 1399 38,400 (-5) 104.43 -63.80 -64.11 1418

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

 • رسا رفیعی
  2 سال پیش

  در بخش خروجی فیلتر میتونید نام نمادها رو ببینید. فیلتری که هر روز خروجی داشته باشه خطا و درصد ضرر و زیانش بالاست.
  اگر میخاهید پر سود و کم ریسک معامله کنید باید حوصله داشته باشید و منتظر شکار موقعیت های معاملاتی مناسب باشید.
  #27953056

  در پاسخ به 09174911***

  ببخشید فیلتر در زمان باز بودن بازار. چه طور نماد را معرفی میکنه. وآیا فیلتر هر روز خروجی داره
  #27953056

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

 • 09174911***
  2 سال پیش

  ببخشید فیلتر در زمان باز بودن بازار. چه طور نماد را معرفی میکنه. وآیا فیلتر هر روز خروجی داره
  #27953056

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

 • محسن محزون
  2 سال پیش

  منظورتون رو متوجه نشدم... فیلتر ها و استراتژی ها بر اساس کد نویسی های انجام شده در زمان بازار و با توجه به نوع فیلتر، نمادهایی رو به شما معرفی میکنند. اینکه شما در چه زمانی خروج یا ورود بزنید با توجه به عملکرد هر یک متفاوت هست و مسئولیت هر گونه معامله با خود شما هست چون استراتژی و مدیریت مالی هر شخصی در بازار سرمایه متفاوت هست.
  #27953056

  در پاسخ به 09171403***

  سلام شما خودتان خرید وبه وقتش میفروشید یا وقت خرید وفروش شما هشدار ویا اعلام می کنید.
  #27953056

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

 • 09171403***
  2 سال پیش

  سلام شما خودتان خرید وبه وقتش میفروشید یا وقت خرید وفروش شما هشدار ویا اعلام می کنید.
  #27953056

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.