نوسانگیری کوتاه مدت 1

شناسه: 27953056
%67
هشدار خرید

فیلتر نوسانگیری کوتاه مدت شماره یک با استفاده از آیتم های تابلوخوانی و تکنیکال نمادهایی را پیدا میکند که مناسب نوسانگیری کوتاه مدت (کمتر از ۳ ماه) میباشند.
قبل از خرید میتوانید هشدارهای این فیلتر را در تاریخ های مختلف و همچنین میانگین بازدهی رو مشاهده فرمایید.

برای شما عزیزان، یک استراتژی با استفاده از این فیلتر ساخته شده است که شما میتوانید معاملات خود را هماهنگ با استراتژی نمایید.
همچنین بازدهی و میانگین مدت باز بودن معاملات را هم در استراتژی ساخته شده میتوانید مشاهده کنید.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ سه شنبه 7 مرداد 1399 تا چهارشنبه 6 بهمن 1400 تعداد 167 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 66.17 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -30.59 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و -9.06 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 91 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 88 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ش**** سه شنبه 5 بهمن 1400 11,800 (-0.92) 0.76 0.76 0.00 1
د**** سه شنبه 5 بهمن 1400 14,430 (-4.94) 3.53 -0.14 -4.23 1
ت**** سه شنبه 5 بهمن 1400 6,920 (4.21) 3.47 0.58 -3.90 1
ب**** یکشنبه 3 بهمن 1400 14,370 (0.27) 2.37 -2.02 -3.97 3
ث**** سه شنبه 28 دی 1400 1,425 (-2.12) 1.75 -7.72 -13.33 8
ث**** سه شنبه 28 دی 1400 1,282 (-2.65) 1.40 -1.72 -6.55 8
ل**** یکشنبه 19 دی 1400 43,950 (4.99) 4.73 -10.78 -11.04 17
خ**** یکشنبه 19 دی 1400 6,560 (2.98) 15.40 -0.30 -0.30 17
ا**** شنبه 18 دی 1400 10,380 (-4.94) 3.18 -1.16 -8.67 18
ف**** سه شنبه 16 آذر 1400 10,756 (1.69) 1.12 -25.62 -28.32 50
ث**** دوشنبه 15 آذر 1400 4,920 (1.31) 0.00 -21.08 -23.33 51
ن**** سه شنبه 2 آذر 1400 10,300 (-19.88) 17.77 6.80 -0.86 64
پ**** شنبه 29 آبان 1400 3,124 (4.97) 0.77 -39.08 -43.25 67
خ**** چهارشنبه 26 آبان 1400 10,700 (0.75) -0.09 -38.88 -40.75 70
و**** چهارشنبه 26 آبان 1400 14,850 (4.94) 20.67 -14.21 -16.30 70
آ**** سه شنبه 25 آبان 1400 12,540 (-2.94) 6.86 -29.59 -32.93 71
ب**** یکشنبه 23 آبان 1400 19,044 (2.99) 12.36 -26.07 -27.54 73
خ**** سه شنبه 11 آبان 1400 2,672 (4.99) 3.82 -33.46 -33.46 85
خ**** یکشنبه 9 آبان 1400 5,390 (-1.1) 5.75 -33.77 -33.88 87
ث**** شنبه 8 آبان 1400 8,676 (4.99) 3.73 -46.40 -47.10 88
م**** چهارشنبه 5 آبان 1400 32,150 (4.57) 0.71 -7.93 -21.46 91
ت**** یکشنبه 4 مهر 1400 2,216 (-2.97) 70.58 -8.89 -8.89 122
و**** سه شنبه 8 تیر 1400 6,770 (2.58) 23.04 -68.40 -68.85 211
غ**** چهارشنبه 2 تیر 1400 15,159 (2.99) 20.32 -28.49 -28.49 217
ت**** سه شنبه 1 تیر 1400 32,700 (4.4) 33.79 17.61 -21.19 218
ل**** سه شنبه 1 تیر 1400 78,700 (-0.49) 131.32 2.82 -22.22 218
ش**** یکشنبه 30 خرداد 1400 110,062 (-4.99) 127.96 125.78 -16.59 220
ف**** چهارشنبه 26 خرداد 1400 8,709 (-23.32) 55.51 -29.61 -36.85 224
و**** دوشنبه 24 خرداد 1400 46,556 (3) 26.73 -29.33 -34.70 226
و**** یکشنبه 23 خرداد 1400 45,200 (-37.58) 30.53 -27.21 -32.74 227
س**** یکشنبه 23 خرداد 1400 9,657 (-2.12) 51.16 -4.73 -12.40 227
خ**** شنبه 22 خرداد 1400 5,680 (2.34) 76.06 3.87 -10.92 228
ف**** شنبه 22 خرداد 1400 43,520 (-2.03) 27.30 -32.10 -36.70 228
ا**** شنبه 22 خرداد 1400 3,906 (-3.58) 46.95 -9.37 -17.26 228
ح**** سه شنبه 18 خرداد 1400 4,731 (4.99) 17.71 -58.99 -60.47 232
ث**** چهارشنبه 12 خرداد 1400 3,111 (1.86) 60.78 -14.91 -20.60 238
و**** چهارشنبه 12 خرداد 1400 2,738 (-2.44) 41.49 -14.39 -14.39 238
پ**** سه شنبه 11 خرداد 1400 18,223 (-4.69) 67.37 31.43 -22.74 239
س**** دوشنبه 10 خرداد 1400 4,300 (-1.69) 70.98 -1.09 -13.49 240
غ**** یکشنبه 9 خرداد 1400 9,770 (-4.99) 39.90 -25.08 -26.20 241
و**** یکشنبه 9 خرداد 1400 2,853 (-2.99) 35.79 -17.84 -17.84 241
س**** یکشنبه 9 خرداد 1400 19,300 (-4.64) 87.67 -10.36 -10.36 241
خ**** شنبه 8 خرداد 1400 1,864 (4.99) 98.55 19.90 -6.97 242
خ**** شنبه 8 خرداد 1400 3,708 (3.45) 48.33 -26.40 -30.29 242
د**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 6,200 (-0.32) 25.81 -39.00 -41.61 245
د**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 28,500 (-19.71) 23.51 -17.16 -26.95 245
پ**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 52,376 (4.99) 49.08 -25.54 -27.64 245
و**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 12,591 (2.99) 85.05 1.50 -1.52 245
ف**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 14,380 (4.96) 49.03 2.36 -7.23 245
غ**** سه شنبه 4 خرداد 1400 2,335 (-4.13) 37.69 -39.23 -40.90 246
خ**** سه شنبه 4 خرداد 1400 1,919 (-4.95) 67.80 29.70 -13.86 246
ف**** دوشنبه 3 خرداد 1400 4,402 (-1.38) 94.91 58.11 -1.41 247
ش**** دوشنبه 3 خرداد 1400 3,189 (4.93) 71.40 22.55 -0.25 247
و**** چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 12,860 (-4.95) 47.36 -0.93 -14.15 252
و**** چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 1,724 (-4.98) 66.07 25.87 -7.71 252
ش**** سه شنبه 28 اردیبهشت 1400 19,561 (-2.25) 11.67 -50.92 -52.00 253
خ**** یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 2,341 (-1.22) 37.55 6.32 -29.39 255
خ**** یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 92 (-0.14) 1,143.48 1,143.48 -22.83 255
خ**** یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 4,176 (-4.98) 31.70 -34.65 -38.10 255
و**** شنبه 25 اردیبهشت 1400 12,850 (-4.95) 29.96 -33.15 -37.90 256
ف**** چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 377,790 (-1.14) 64.11 15.33 -20.52 259
م**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 7,300 (0.49) 46.58 -45.60 -48.63 261
خ**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 2,265 (-2.2) 46.80 -1.19 -22.74 261
ش**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 5,432 (2.78) 59.50 -0.96 -13.64 261
ش**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 3,450 (1.95) 58.43 13.28 -14.96 261
ش**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 25,000 (0.52) 84.96 38.28 -12.20 261
خ**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 2,438 (-1.97) 56.32 -27.07 -27.07 261
ش**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 3,456 (2.91) 113.54 80.56 -8.16 261
ر**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 14,800 (-1.92) 43.85 -7.70 -20.95 261
ا**** شنبه 18 اردیبهشت 1400 13,604 (-2.99) 45.39 -14.00 -17.01 263
م**** چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 7,880 (-2.74) 35.79 -49.61 -52.41 273
ذ**** سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 3,265 (-0.12) 48.76 -22.05 -26.62 274
و**** سه شنبه 31 فروردین 1400 5,020 (-1.95) 35.06 -23.37 -27.49 281
ب**** سه شنبه 24 فروردین 1400 2,793 (-0.21) 6.48 -38.06 -40.49 288
ف**** دوشنبه 16 فروردین 1400 182,000 (-1.62) 31.26 -15.38 -22.47 296
و**** یکشنبه 24 اسفند 1399 3,811 (-1.93) 18.60 -35.37 -37.29 318
خ**** سه شنبه 19 اسفند 1399 2,976 (-4) 28.06 -40.26 -40.26 323
و**** دوشنبه 18 اسفند 1399 15,140 (-1.94) 10.30 -43.26 -47.29 324
ه**** شنبه 9 اسفند 1399 9,950 (5.96) 10.45 -33.87 -37.59 333
و**** سه شنبه 5 اسفند 1399 2,510 (-1.57) 12.35 -29.68 -37.09 337
و**** سه شنبه 5 اسفند 1399 3,820 (-1.55) 28.85 -27.77 -30.68 337
د**** چهارشنبه 15 بهمن 1399 25,765 (4.96) 14.73 -34.02 -35.49 357
و**** سه شنبه 30 دی 1399 4,522 (-5) 24.15 -37.59 -38.39 372
و**** شنبه 27 دی 1399 5,648 (4.92) 29.60 -28.31 -41.87 375
س**** یکشنبه 16 آذر 1399 13,287 (-17.15) 75.95 -41.22 -54.99 416
و**** یکشنبه 9 آذر 1399 14,234 (5) 49.89 -55.81 -55.81 423
ک**** شنبه 8 آذر 1399 3,391 (3) 29.05 -59.16 -59.16 424
غ**** سه شنبه 4 آذر 1399 8,992 (-6.05) 55.00 -54.01 -54.67 428
د**** سه شنبه 27 آبان 1399 20,175 (-4.21) 115.89 44.49 -4.32 435
غ**** سه شنبه 27 آبان 1399 13,450 (-4.91) 149.14 -44.68 -44.68 435
ش**** یکشنبه 25 آبان 1399 48,767 (-3) 414.49 409.57 -8.11 437
و**** شنبه 24 آبان 1399 13,510 (-2.99) 82.32 -39.75 -41.60 438
ر**** شنبه 24 آبان 1399 15,230 (-4.57) 53.64 -57.52 -57.98 438
ک**** چهارشنبه 21 آبان 1399 10,597 (0.57) 159.88 13.33 -2.47 441
س**** چهارشنبه 21 آبان 1399 13,500 (4.49) 95.56 1.48 -1.78 441
ف**** چهارشنبه 21 آبان 1399 5,593 (-0.91) 66.55 -27.41 -32.49 441
ش**** دوشنبه 19 آبان 1399 18,910 (-1.97) 193.28 98.63 -2.80 443
ب**** شنبه 17 آبان 1399 10,044 (3) 67.45 -22.64 -40.91 445
ب**** چهارشنبه 14 آبان 1399 9,737 (-3) 72.73 -20.20 -39.05 448
ت**** چهارشنبه 14 آبان 1399 20,500 (-2.24) 91.27 -20.73 -23.76 448
و**** چهارشنبه 14 آبان 1399 16,406 (-3) 72.57 -22.10 -27.72 448
ث**** دوشنبه 12 آبان 1399 8,840 (2.67) 114.71 -52.35 -54.76 450
د**** شنبه 10 آبان 1399 22,970 (-5) 27.90 -74.97 -76.23 452
د**** دوشنبه 5 آبان 1399 13,971 (-3.03) 43.30 -18.04 -22.34 457
و**** سه شنبه 22 مهر 1399 6,335 (-0.8) 44.21 -39.02 -40.17 470
ن**** دوشنبه 21 مهر 1399 52,534 (3) 29.44 -42.23 -45.46 471
ر**** یکشنبه 20 مهر 1399 17,690 (-4.69) 32.28 -63.43 -63.82 472
ر**** شنبه 19 مهر 1399 6,745 (4.97) 80.42 -14.01 -27.26 473
ب**** سه شنبه 15 مهر 1399 5,010 (4.91) 18.52 -72.02 -72.69 477
س**** دوشنبه 14 مهر 1399 8,090 (4.93) 183.31 -43.26 -45.97 478
د**** دوشنبه 14 مهر 1399 11,540 (2.86) 87.44 -41.59 -45.41 478
س**** یکشنبه 13 مهر 1399 7,699 (-4.44) 127.95 77.95 -2.31 479
د**** چهارشنبه 9 مهر 1399 20,550 (-0.32) 36.25 -57.81 -57.81 483
و**** چهارشنبه 9 مهر 1399 12,551 (0.09) 76.89 -31.16 -40.88 483
آ**** چهارشنبه 9 مهر 1399 13,890 (1.12) 41.66 -4.97 -32.76 483
ت**** شنبه 5 مهر 1399 22,790 (3.22) 72.05 -28.70 -31.42 487
ش**** چهارشنبه 2 مهر 1399 24,572 (0.73) 36.51 -28.17 -31.71 490
ش**** سه شنبه 1 مهر 1399 9,220 (0.44) 165.73 -58.35 -60.20 491
و**** دوشنبه 31 شهریور 1399 16,169 (1.7) 362.14 103.48 -1.44 492
ن**** چهارشنبه 26 شهریور 1399 68,420 (-5) 102.86 -13.77 -27.21 497
ق**** چهارشنبه 26 شهریور 1399 6,222 (-4.97) 28.13 -36.63 -42.77 497
غ**** چهارشنبه 26 شهریور 1399 7,624 (1.09) 27.62 -57.67 -57.96 497
د**** سه شنبه 25 شهریور 1399 8,360 (4.76) 51.91 -43.31 -52.39 498
د**** سه شنبه 25 شهریور 1399 16,313 (-4.93) 116.70 -24.60 -36.46 498
ک**** سه شنبه 25 شهریور 1399 15,776 (-2.54) 74.57 -23.87 -36.52 498
د**** سه شنبه 25 شهریور 1399 13,189 (-4.97) 64.00 -48.90 -52.23 498
خ**** سه شنبه 25 شهریور 1399 29,600 (-4.98) 165.20 -32.67 -36.62 498
ز**** سه شنبه 25 شهریور 1399 3,256 (-5) 58.14 -59.77 -66.58 498
غ**** سه شنبه 25 شهریور 1399 8,980 (-3.94) 94.30 6.12 -11.17 498
غ**** سه شنبه 25 شهریور 1399 10,420 (0.19) 109.88 -55.85 -56.43 498
غ**** سه شنبه 25 شهریور 1399 3,161 (4.31) 74.22 -55.11 -56.34 498
ت**** سه شنبه 25 شهریور 1399 24,990 (-1.58) 56.90 -34.97 -37.45 498
ب**** سه شنبه 25 شهریور 1399 22,634 (-4.99) 38.32 -55.47 -55.47 498
ا**** دوشنبه 24 شهریور 1399 26,990 (-2.29) 33.94 -37.75 -37.75 499
و**** دوشنبه 24 شهریور 1399 3,605 (-4.9) 43.08 -26.21 -38.56 499
ک**** دوشنبه 24 شهریور 1399 36,688 (-4.98) 197.92 17.31 -10.54 499
ک**** دوشنبه 24 شهریور 1399 28,510 (-4.6) 15.40 -29.85 -37.14 499
ف**** دوشنبه 24 شهریور 1399 24,150 (-4.36) 67.91 -7.16 -23.06 499
پ**** دوشنبه 24 شهریور 1399 4,351 (-2.81) 7.86 -26.22 -41.46 499
د**** دوشنبه 24 شهریور 1399 36,120 (-5) 38.15 -34.63 -42.36 499
ز**** دوشنبه 24 شهریور 1399 77,429 (-4.15) 145.05 39.03 -27.30 499
ش**** دوشنبه 24 شهریور 1399 66,000 (-1.27) 109.23 17.44 -17.76 499
د**** دوشنبه 24 شهریور 1399 32,568 (4.53) 50.25 -41.32 -42.27 499
س**** دوشنبه 24 شهریور 1399 9,796 (-4.93) 16.27 -27.01 -39.67 499
ت**** دوشنبه 24 شهریور 1399 16,000 (-4.76) 136.31 -56.50 -60.12 499
س**** دوشنبه 24 شهریور 1399 7,835 (-4.17) 30.31 -16.15 -40.40 499
س**** دوشنبه 24 شهریور 1399 14,646 (-4.65) 108.18 32.73 -22.38 499
س**** دوشنبه 24 شهریور 1399 9,824 (-4.92) 78.64 39.45 -23.44 499
ک**** یکشنبه 23 شهریور 1399 17,207 (-2.81) 146.70 -37.06 -40.78 500
ا**** شنبه 22 شهریور 1399 27,818 (-5) 29.95 -39.61 -39.61 501
د**** شنبه 22 شهریور 1399 8,050 (-4.96) 57.76 -41.13 -50.56 501
ف**** چهارشنبه 19 شهریور 1399 17,290 (-4.83) 126.63 -26.26 -44.18 504
س**** چهارشنبه 19 شهریور 1399 2,970 (-4.97) 88.15 63.64 -7.00 504
ب**** چهارشنبه 19 شهریور 1399 14,178 (-1.09) 18.63 -45.20 -58.14 504
ر**** چهارشنبه 19 شهریور 1399 7,116 (-2.77) 27.37 -53.74 -56.37 504
ش**** یکشنبه 16 شهریور 1399 93,287 (-2) 71.32 12.56 -9.82 507
خ**** یکشنبه 16 شهریور 1399 5,955 (-4.98) 48.04 -40.05 -40.15 507
ح**** سه شنبه 11 شهریور 1399 9,743 (1.21) 80.95 68.94 -14.49 512
ح**** دوشنبه 10 شهریور 1399 9,691 (-2.16) 81.92 69.85 -14.03 513
چ**** سه شنبه 4 شهریور 1399 12,070 (4.96) 36.79 -50.70 -55.10 519
و**** دوشنبه 3 شهریور 1399 4,230 (2.99) 154.14 -22.70 -24.18 520
س**** چهارشنبه 29 مرداد 1399 38,650 (-4.33) 68.23 -6.36 -24.45 525
ز**** سه شنبه 28 مرداد 1399 39,660 (-4.98) 70.88 -55.75 -59.96 526
س**** دوشنبه 27 مرداد 1399 14,052 (-2.69) 46.75 -26.20 -26.20 527
خ**** سه شنبه 7 مرداد 1399 38,400 (-5) 104.43 -48.10 -51.15 547

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

 • محسن محزون
  4 ماه پیش

  منظورتون رو متوجه نشدم... فیلتر ها و استراتژی ها بر اساس کد نویسی های انجام شده در زمان بازار و با توجه به نوع فیلتر، نمادهایی رو به شما معرفی میکنند. اینکه شما در چه زمانی خروج یا ورود بزنید با توجه به عملکرد هر یک متفاوت هست و مسئولیت هر گونه معامله با خود شما هست چون استراتژی و مدیریت مالی هر شخصی در بازار سرمایه متفاوت هست.
  #27953056

  در پاسخ به 09171403***

  سلام شما خودتان خرید وبه وقتش میفروشید یا وقت خرید وفروش شما هشدار ویا اعلام می کنید.
  #27953056

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

 • 09171403***
  4 ماه پیش

  سلام شما خودتان خرید وبه وقتش میفروشید یا وقت خرید وفروش شما هشدار ویا اعلام می کنید.
  #27953056

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.