نوسانگیری کوتاه مدت 2

شناسه: 72722811
%153
هشدار خرید

نمادهایی که

1- از لحاظ بنیادی در شرایط مناسب هستند.
2- روی نقاط حمایتی RSI هستند.
3- نسبت به مقاومت مشخص،‌ اصلاح مناسبی داشته اند.
4- حقوقی در حال حمایت از سهم است.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ چهارشنبه 30 مهر 1399 تا سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 تعداد 284 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 153.09 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -24.30 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 36.70 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 98 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 93 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
خ**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 2,187 (-2.88) 4.21 -3.11 -5.72 8
خ**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 2,041 (-1.3) 2.40 -10.83 -11.81 25
خ**** یکشنبه 19 فروردین 1403 6,300 (-1.87) 9.52 -14.29 -14.44 45
ک**** شنبه 26 اسفند 1402 3,241 (-3.13) 32.68 9.63 -0.06 67
خ**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 7,130 (-5.81) 27.63 -2.81 -13.88 70
خ**** سه شنبه 22 اسفند 1402 7,520 (-5.17) 21.01 -7.85 -18.35 71
خ**** دوشنبه 21 اسفند 1402 7,920 (0.5) 14.90 -12.50 -22.47 72
خ**** شنبه 19 اسفند 1402 7,560 (-0.91) 20.37 -8.33 -18.78 74
و**** سه شنبه 8 اسفند 1402 14,200 (-1.04) 96.34 58.73 -0.56 85
ش**** سه شنبه 8 اسفند 1402 2,780 (0.28) 22.59 -3.99 -4.06 85
ا**** سه شنبه 8 اسفند 1402 7,940 (2.84) 6.05 -16.88 -19.65 85
و**** دوشنبه 7 اسفند 1402 14,160 (-5.97) 96.89 59.18 -3.25 86
و**** دوشنبه 7 اسفند 1402 3,565 (-6.62) 20.62 -2.22 -4.40 86
خ**** دوشنبه 7 اسفند 1402 19,010 (-4.99) 14.94 -10.42 -15.15 86
آ**** دوشنبه 7 اسفند 1402 1,555 (-3.59) 12.28 -10.03 -14.02 86
و**** شنبه 5 اسفند 1402 14,810 (-6.56) 88.25 52.19 -7.49 88
غ**** چهارشنبه 2 اسفند 1402 7,020 (2.93) 16.52 -10.54 -10.54 91
غ**** سه شنبه 1 اسفند 1402 3,163 (0.28) 13.82 -7.27 -8.09 92
و**** دوشنبه 23 بهمن 1402 4,830 (-0.73) 2.46 -36.85 -38.39 100
و**** یکشنبه 15 بهمن 1402 1,248 (-0.63) 12.90 -10.98 -13.30 108
د**** یکشنبه 15 بهمن 1402 3,037 (-2.12) 19.46 -2.70 -6.16 108
و**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 2,379 (-0.79) 9.21 -10.13 -11.27 112
د**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 3,062 (-1.95) 18.48 -3.49 -6.92 112
د**** سه شنبه 10 بهمن 1402 3,060 (-4.16) 18.56 -3.43 -6.86 113
و**** سه شنبه 10 بهمن 1402 2,382 (-1.93) 9.07 -10.24 -11.38 113
و**** دوشنبه 9 بهمن 1402 2,455 (0.04) 5.82 -12.91 -14.01 114
د**** دوشنبه 9 بهمن 1402 3,187 (-1.84) 13.84 -7.28 -10.57 114
و**** یکشنبه 8 بهمن 1402 2,458 (0.04) 5.70 -13.02 -14.12 115
و**** شنبه 7 بهمن 1402 2,467 (0.52) 5.31 -13.34 -14.43 116
د**** چهارشنبه 4 بهمن 1402 3,227 (0.49) 12.43 -8.43 -11.68 119
ف**** چهارشنبه 4 بهمن 1402 14,980 (-2.85) 10.88 -7.41 -8.68 119
د**** سه شنبه 3 بهمن 1402 30,900 (-3.61) 6.15 -16.99 -19.45 120
د**** سه شنبه 3 بهمن 1402 3,204 (-6.12) 13.23 -7.77 -11.05 120
غ**** سه شنبه 3 بهمن 1402 4,110 (-3.56) 30.71 1.46 -2.31 120
خ**** سه شنبه 3 بهمن 1402 5,300 (-3.28) 16.23 -18.08 -23.47 120
ف**** سه شنبه 3 بهمن 1402 15,380 (-2.96) 8.00 -9.82 -11.05 120
ق**** دوشنبه 2 بهمن 1402 9,670 (-5.19) 12.51 -47.05 -48.60 121
د**** دوشنبه 2 بهمن 1402 3,353 (-3.59) 8.20 -11.87 -15.00 121
و**** دوشنبه 2 بهمن 1402 1,313 (-3.02) 7.31 -15.38 -17.59 121
خ**** یکشنبه 1 بهمن 1402 19,970 (-1.28) 1.05 -31.70 -32.25 122
خ**** شنبه 30 دی 1402 19,950 (-2.91) 1.15 -31.63 -32.18 123
خ**** چهارشنبه 27 دی 1402 20,410 (-1.54) 1.18 -33.17 -33.71 126
خ**** چهارشنبه 10 آبان 1402 20,500 (-2.88) 11.56 -33.46 -34.00 203
ر**** شنبه 6 آبان 1402 8,540 (-4.89) 40.16 2.46 -4.22 207
د**** شنبه 6 آبان 1402 3,552 (-6.99) 11.91 -16.81 -19.76 207
غ**** شنبه 6 آبان 1402 3,173 (-6.97) 32.24 -7.56 -8.38 207
غ**** شنبه 6 آبان 1402 3,779 (-6.92) 42.15 10.35 -1.75 207
خ**** شنبه 6 آبان 1402 20,420 (-6.97) 12.00 -33.20 -33.74 207
خ**** چهارشنبه 3 آبان 1402 15,880 (0.95) 27.14 -5.23 -13.22 210
و**** سه شنبه 2 آبان 1402 4,220 (-3.36) 30.09 -27.73 -29.48 211
خ**** سه شنبه 2 آبان 1402 15,880 (-5.47) 27.14 -5.23 -13.22 211
ک**** شنبه 29 مهر 1402 6,000 (-2.75) 29.50 -54.83 -55.72 214
ک**** سه شنبه 25 مهر 1402 6,210 (0) 25.12 -56.36 -57.21 218
ک**** دوشنبه 24 مهر 1402 6,500 (1.24) 93.08 43.23 -7.69 219
و**** دوشنبه 17 مهر 1402 4,205 (-4.41) 53.63 -18.29 -47.68 226
خ**** دوشنبه 23 مرداد 1402 6,220 (-3.71) 13.99 -30.19 -34.79 282
و**** شنبه 24 تیر 1402 3,000 (-2.56) 16.77 -27.73 -32.00 312
و**** شنبه 24 تیر 1402 3,177 (-2.93) 28.93 -38.15 -39.25 312
و**** سه شنبه 9 اسفند 1401 11,892 (1.43) 33.62 -35.17 -52.91 449
ا**** شنبه 7 آبان 1401 5,850 (-1.01) 72.65 -37.86 -37.90 571
ش**** شنبه 7 آبان 1401 25,000 (-3.84) 144.00 -40.96 -47.60 571
و**** شنبه 7 آبان 1401 1,208 (-0.41) 163.99 0.50 0.08 571
خ**** شنبه 7 آبان 1401 1,262 (-0.55) 153.49 25.99 0.32 571
و**** شنبه 7 آبان 1401 2,656 (-2.71) 164.31 9.19 -1.28 571
خ**** چهارشنبه 4 آبان 1401 1,248 (-6.16) 156.33 27.40 -0.56 574
و**** چهارشنبه 4 آبان 1401 1,870 (-4.59) 226.20 5.08 -5.19 574
و**** چهارشنبه 4 آبان 1401 2,731 (-2.84) 157.05 6.19 -3.99 574
و**** چهارشنبه 4 آبان 1401 1,209 (-5.47) 163.77 0.41 -0.33 574
و**** سه شنبه 3 آبان 1401 1,259 (-3.08) 153.30 -3.57 -5.48 575
خ**** سه شنبه 3 آبان 1401 1,320 (-4.14) 142.35 20.45 -5.98 575
ف**** دوشنبه 2 آبان 1401 2,099 (-5.52) 251.12 134.40 -5.76 576
ف**** دوشنبه 2 آبان 1401 6,070 (-1.78) 137.23 15.16 -3.46 576
ب**** شنبه 16 مهر 1401 4,418 (-2.25) 162.18 10.68 -6.20 592
ب**** سه شنبه 12 مهر 1401 4,489 (1.29) 158.03 8.93 -7.69 596
ب**** یکشنبه 10 مهر 1401 4,542 (-4.28) 155.02 7.66 -8.76 598
ب**** شنبه 9 مهر 1401 4,701 (-6.75) 146.39 4.02 -11.85 599
و**** شنبه 2 مهر 1401 1,977 (-2.79) 181.23 8.14 -7.18 606
ف**** یکشنبه 27 شهریور 1401 7,000 (-2.23) 105.71 -0.14 -16.29 612
و**** یکشنبه 20 شهریور 1401 9,170 (-2.96) 40.24 -69.92 -72.18 619
ک**** یکشنبه 30 مرداد 1401 2,644 (-3.73) 224.51 57.15 -35.93 640
ف**** سه شنبه 11 مرداد 1401 2,730 (1.48) 229.67 157.51 -15.20 659
خ**** یکشنبه 9 مرداد 1401 1,426 (-5.37) 124.33 11.50 -12.97 661
ف**** یکشنبه 9 مرداد 1401 2,705 (0.18) 232.72 159.89 -14.42 661
و**** یکشنبه 9 مرداد 1401 3,053 (-2.95) 129.94 -5.01 -14.12 661
خ**** شنبه 8 مرداد 1401 1,470 (-4.6) 117.62 8.16 -15.58 662
و**** یکشنبه 26 تیر 1401 1,514 (-2.25) 110.63 -19.82 -21.40 675
و**** یکشنبه 26 تیر 1401 1,940 (-1.67) 186.60 10.21 -5.41 675
ف**** یکشنبه 26 تیر 1401 3,055 (0.49) 194.60 130.11 -24.22 675
ف**** شنبه 25 تیر 1401 3,045 (-1.93) 195.57 130.87 -23.97 676
ف**** سه شنبه 21 تیر 1401 3,100 (-2.2) 190.32 126.77 -25.32 680
ت**** دوشنبه 20 تیر 1401 1,855 (-0.63) 93.53 17.25 -4.64 681
ف**** دوشنبه 20 تیر 1401 3,130 (-2.79) 187.54 124.60 -26.04 681
ف**** دوشنبه 13 تیر 1401 3,295 (0.3) 173.14 113.35 -29.74 688
و**** یکشنبه 12 تیر 1401 2,198 (-1.34) 152.96 -2.73 -16.52 689
ف**** یکشنبه 12 تیر 1401 3,290 (-1.49) 173.56 113.68 -29.64 689
و**** شنبه 11 تیر 1401 2,192 (-5.25) 153.65 -2.46 -16.29 690
ف**** شنبه 11 تیر 1401 3,320 (-1.48) 171.08 111.75 -30.27 690
و**** دوشنبه 6 تیر 1401 2,289 (0.57) 142.90 -6.60 -19.83 695
ف**** یکشنبه 5 تیر 1401 3,355 (-3.31) 168.26 109.54 -31.00 696
و**** یکشنبه 22 خرداد 1401 5,780 (1.94) 32.87 -47.23 -48.51 710
ف**** شنبه 21 خرداد 1401 4,937 (-3.79) 85.54 -3.38 -61.74 711
ف**** دوشنبه 16 خرداد 1401 4,929 (-5.98) 85.84 -3.23 -61.68 716
ف**** سه شنبه 23 فروردین 1401 7,200 (-3.35) 100.00 -2.92 -18.61 771
ف**** دوشنبه 15 فروردین 1401 7,530 (0.4) 91.24 -7.17 -22.18 779
ف**** چهارشنبه 10 فروردین 1401 7,470 (12.5) 92.77 -6.43 -21.55 784
و**** شنبه 7 اسفند 1400 2,400 (-3.61) 86.67 -33.67 -35.54 816
آ**** چهارشنبه 27 بهمن 1400 1,797 (-2.94) 272.29 93.99 -43.52 826
و**** چهارشنبه 20 بهمن 1400 6,870 (-2.96) 235.52 118.92 -13.39 833
ک**** دوشنبه 18 بهمن 1400 4,714 (-4.92) 199.11 132.07 -3.39 835
ف**** چهارشنبه 6 بهمن 1400 3,008 (4.95) 75.40 16.19 -38.33 847
ذ**** چهارشنبه 6 بهمن 1400 2,495 (0.91) 130.86 -83.25 -83.49 847
ش**** سه شنبه 5 بهمن 1400 9,200 (-2.64) 122.72 69.02 -16.41 848
ش**** سه شنبه 5 بهمن 1400 4,198 (-4.92) 154.17 -0.45 -6.86 848
ا**** یکشنبه 3 بهمن 1400 1,036 (-4.99) 296.81 154.44 -7.82 850
و**** شنبه 2 بهمن 1400 2,048 (-2) 159.33 70.21 -11.23 851
ذ**** چهارشنبه 29 دی 1400 2,704 (-3.83) 113.02 -84.54 -84.76 854
ف**** چهارشنبه 29 دی 1400 5,452 (-4.33) 68.01 -12.51 -65.35 854
و**** سه شنبه 28 دی 1400 8,120 (-4.91) 198.89 -23.15 -25.99 855
ش**** سه شنبه 28 دی 1400 16,340 (-4.66) 104.41 -12.85 -33.84 855
و**** دوشنبه 20 دی 1400 1,100 (-1.08) 204.55 45.45 -27.73 863
و**** دوشنبه 13 دی 1400 9,060 (-1.46) 154.42 66.00 -34.33 870
ش**** یکشنبه 28 آذر 1400 847 (-3.55) 86.42 21.13 -11.10 885
ف**** شنبه 27 آذر 1400 6,219 (-0.09) 47.29 -23.30 -69.63 886
ا**** چهارشنبه 24 آذر 1400 1,121 (0.18) 266.73 135.15 -14.81 889
ف**** سه شنبه 23 آذر 1400 6,350 (-3.19) 44.25 -24.88 -70.25 890
و**** سه شنبه 23 آذر 1400 3,957 (-4.76) 93.08 1.09 -31.54 890
ا**** شنبه 20 آذر 1400 1,212 (-1.71) 239.19 117.49 -21.20 893
ا**** سه شنبه 16 آذر 1400 1,233 (-2.1) 233.41 113.79 -22.55 897
و**** شنبه 13 آذر 1400 9,170 (-3.87) 164.67 -31.95 -34.46 900
و**** شنبه 22 آبان 1400 1,894 (-2.99) 288.60 134.37 -21.44 921
س**** دوشنبه 10 آبان 1400 4,970 (-4.97) 589.34 196.78 -10.38 933
و**** دوشنبه 10 آبان 1400 3,144 (4.97) 123.28 -7.76 -16.60 933
ن**** دوشنبه 10 آبان 1400 1,999 (-3.39) 66.53 -16.91 -37.47 933
و**** یکشنبه 9 آبان 1400 1,690 (-4.94) 88.70 -28.17 -29.59 934
ف**** یکشنبه 9 آبان 1400 6,786 (-4.49) 34.98 -29.71 -72.16 934
و**** یکشنبه 9 آبان 1400 1,653 (-4.94) 93.59 0.18 -27.16 934
و**** یکشنبه 9 آبان 1400 1,928 (-4.97) 216.39 1.92 -8.04 934
ن**** یکشنبه 9 آبان 1400 2,046 (-4.99) 62.71 -18.82 -38.91 934
و**** چهارشنبه 5 آبان 1400 3,290 (-0.27) 113.37 -11.85 -20.30 938
س**** چهارشنبه 5 آبان 1400 2,570 (-2.97) 110.12 15.33 -30.35 938
س**** سه شنبه 4 آبان 1400 3,137 (-4.73) 309.31 43.35 -2.87 939
و**** سه شنبه 4 آبان 1400 3,275 (-3.87) 114.35 -11.45 -19.94 939
س**** دوشنبه 3 آبان 1400 3,265 (-4.98) 293.26 37.73 -6.68 940
و**** دوشنبه 26 مهر 1400 1,904 (-4.19) 65.44 -21.27 -27.15 947
س**** چهارشنبه 21 مهر 1400 3,626 (-4.59) 254.11 24.02 -15.97 952
ث**** سه شنبه 20 مهر 1400 26,181 (-2.2) 164.70 78.95 -63.22 953
ث**** دوشنبه 19 مهر 1400 27,310 (-39.67) 153.75 71.55 -64.74 954
ث**** یکشنبه 11 مهر 1400 9,215 (-5) 117.04 39.12 -53.34 962
آ**** چهارشنبه 13 مرداد 1400 2,662 (-32.7) 313.22 20.14 -46.92 1022
و**** چهارشنبه 2 تیر 1400 3,554 (-4.99) 168.99 0.59 -50.70 1064
ک**** چهارشنبه 2 تیر 1400 56,776 (-0.41) 298.94 155.04 -2.21 1064
خ**** سه شنبه 1 تیر 1400 4,609 (-4.33) 81.60 -48.88 -48.88 1065
ه**** سه شنبه 1 تیر 1400 2,455 (-0.59) 58.17 -65.99 -66.23 1065
ک**** دوشنبه 31 خرداد 1400 11,633 (-4.96) 133.39 -30.11 -37.76 1066
س**** یکشنبه 30 خرداد 1400 5,204 (-4.99) 70.91 -49.02 -50.92 1067
غ**** یکشنبه 30 خرداد 1400 4,755 (-3.82) 158.68 -18.78 -28.08 1067
غ**** شنبه 29 خرداد 1400 4,830 (-0.41) 154.66 -20.04 -29.19 1068
س**** شنبه 29 خرداد 1400 5,404 (-0.89) 64.58 -50.91 -52.74 1068
خ**** شنبه 29 خرداد 1400 1,456 (-4.48) 394.51 174.24 -19.51 1068
س**** چهارشنبه 26 خرداد 1400 5,456 (-4.79) 63.01 -51.37 -53.19 1071
و**** چهارشنبه 26 خرداد 1400 8,632 (-4.93) 267.24 161.12 -40.45 1071
و**** سه شنبه 25 خرداد 1400 9,072 (-4.94) 249.43 148.46 -43.34 1072
س**** سه شنبه 25 خرداد 1400 14,550 (0.69) 171.48 113.88 -0.27 1072
ش**** دوشنبه 24 خرداد 1400 15,600 (-3.94) 242.24 -48.27 -52.50 1073
چ**** شنبه 22 خرداد 1400 3,762 (-5) 51.25 -39.82 -46.84 1075
و**** سه شنبه 18 خرداد 1400 2,117 (-2.49) 226.88 174.44 -14.97 1079
خ**** دوشنبه 17 خرداد 1400 1,772 (-1.55) 306.32 125.34 -33.86 1080
و**** دوشنبه 17 خرداد 1400 2,135 (-2.96) 224.12 172.13 -15.69 1080
غ**** دوشنبه 17 خرداد 1400 6,280 (-8.45) 95.86 -38.50 -45.54 1080
پ**** چهارشنبه 12 خرداد 1400 3,584 (-5) 721.71 60.71 -21.62 1085
خ**** چهارشنبه 12 خرداد 1400 3,950 (-1.49) 424.56 75.44 -5.75 1085
ث**** سه شنبه 11 خرداد 1400 2,945 (-5) 375.04 171.65 -24.55 1086
پ**** سه شنبه 11 خرداد 1400 3,635 (-4.69) 710.18 58.46 -22.72 1086
ر**** سه شنبه 11 خرداد 1400 3,633 (-1.44) 83.59 -39.61 -51.58 1086
ر**** دوشنبه 10 خرداد 1400 3,666 (0.73) 81.94 -40.15 -52.02 1087
ش**** یکشنبه 9 خرداد 1400 2,659 (-0.22) 199.74 168.52 -5.19 1088
ت**** یکشنبه 9 خرداد 1400 6,645 (-4.99) 36.54 -19.19 -62.17 1088
ق**** یکشنبه 9 خرداد 1400 6,084 (0.5) 120.09 -38.41 -49.54 1088
ش**** شنبه 8 خرداد 1400 1,906 (-1.44) 331.27 204.30 -3.83 1089
غ**** شنبه 8 خرداد 1400 6,027 (0.94) 145.40 -28.95 -42.76 1089
ت**** شنبه 8 خرداد 1400 6,977 (-4.99) 30.04 -23.03 -63.97 1089
و**** شنبه 8 خرداد 1400 581 (-4.99) 742.69 278.66 -14.46 1089
د**** شنبه 8 خرداد 1400 228 (-4.6) 2,347.37 1,196.05 -26.32 1089
پ**** شنبه 8 خرداد 1400 2,223 (0.72) 68.69 -3.15 -54.16 1089
ش**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 1,936 (-2.57) 324.59 199.59 -5.32 1092
خ**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 4,340 (4.83) 377.42 59.68 -14.22 1092
و**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 1,891 (0.31) 68.64 -35.80 -37.07 1092
و**** سه شنبه 4 خرداد 1400 1,746 (1.51) 83.28 -5.15 -31.04 1093
و**** سه شنبه 4 خرداد 1400 1,889 (-1.46) 68.82 -35.73 -37.00 1093
د**** دوشنبه 3 خرداد 1400 8,812 (4.96) 206.40 34.14 -5.41 1094
و**** دوشنبه 3 خرداد 1400 1,740 (-3.7) 83.91 -4.83 -30.80 1094
ل**** دوشنبه 3 خرداد 1400 1,936 (2.84) 132.44 40.75 -3.10 1094
و**** دوشنبه 3 خرداد 1400 6,580 (1.85) 144.83 88.75 -1.22 1094
و**** دوشنبه 3 خرداد 1400 2,168 (-0.41) 106.64 -26.57 -28.64 1094
و**** یکشنبه 2 خرداد 1400 1,805 (-5) 77.29 -8.25 -33.30 1095
و**** یکشنبه 2 خرداد 1400 2,200 (-1.21) 103.64 -27.64 -29.68 1095
و**** یکشنبه 2 خرداد 1400 1,667 (-3.1) 88.96 -10.08 -16.80 1095
ش**** یکشنبه 2 خرداد 1400 4,590 (-4.96) 132.46 -8.95 -14.81 1095
ف**** یکشنبه 2 خرداد 1400 3,058 (-4.89) 212.30 35.71 -4.35 1095
و**** یکشنبه 2 خرداد 1400 2,184 (-4.96) 179.30 -10.03 -18.82 1095
و**** شنبه 1 خرداد 1400 6,600 (-3.22) 144.09 88.18 -5.45 1096
و**** شنبه 1 خرداد 1400 1,700 (-3.95) 85.29 -11.82 -18.41 1096
و**** شنبه 1 خرداد 1400 2,245 (-3.48) 99.55 -29.09 -31.09 1096
و**** چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 3,110 (-5) 70.77 12.09 -41.54 1099
ث**** چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 3,421 (-4.99) 182.67 95.56 -31.86 1099
و**** چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 2,526 (-4.95) 158.12 -8.55 -14.49 1099
و**** چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 6,800 (-2.43) 136.91 82.65 -8.24 1099
س**** سه شنبه 28 اردیبهشت 1400 12,640 (-4.96) 222.78 137.34 -13.77 1100
س**** سه شنبه 28 اردیبهشت 1400 5,230 (-4.9) 230.21 144.74 -10.71 1100
س**** دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 7,040 (-4.99) 253.27 151.28 -16.05 1101
ک**** یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 5,475 (-4.82) 118.78 15.25 -34.26 1102
س**** یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 6,583 (-4.92) 275.97 123.30 -22.44 1102
س**** یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 7,310 (-4.94) 240.22 142.00 -19.15 1102
و**** یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 12,520 (-2.87) 211.50 176.76 -42.41 1102
ل**** یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 2,276 (-4.73) 97.72 19.73 -21.22 1102
و**** شنبه 25 اردیبهشت 1400 5,165 (-4.98) 69.80 -3.39 -33.44 1103
و**** شنبه 25 اردیبهشت 1400 2,503 (-3.65) 143.71 -21.49 -29.17 1103
س**** شنبه 25 اردیبهشت 1400 6,879 (-4.92) 259.79 113.69 -25.77 1103
س**** چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 5,640 (-2.92) 206.21 126.95 -17.20 1106
س**** سه شنبه 21 اردیبهشت 1400 5,770 (-2.69) 199.31 121.84 -19.06 1107
غ**** یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 1,623 (-2.94) 269.07 78.80 -21.87 1109
ت**** یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 6,878 (-2.98) 232.22 119.83 -4.62 1109
ا**** یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 1,107 (-2.1) 271.36 138.12 -13.73 1109
ذ**** شنبه 18 اردیبهشت 1400 2,976 (-2.99) 93.55 -85.95 -86.16 1110
آ**** چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 1,159 (-1.26) 477.22 200.78 -12.42 1113
ذ**** چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 3,067 (-2.99) 87.81 -86.37 -86.57 1113
آ**** دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 1,171 (-2) 471.31 197.69 -13.32 1115
پ**** دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 17,630 (-2.97) 175.10 79.86 -5.67 1115
س**** دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 14,740 (-2.96) 187.45 124.90 -10.04 1115
م**** شنبه 11 اردیبهشت 1400 5,225 (-2.98) 39.62 13.49 -63.73 1117
ش**** شنبه 11 اردیبهشت 1400 2,899 (-3) 725.80 337.74 -14.14 1117
س**** شنبه 11 اردیبهشت 1400 15,510 (-2.94) 173.18 113.73 -14.51 1117
ذ**** دوشنبه 6 اردیبهشت 1400 3,231 (-2.08) 78.27 -87.06 -87.25 1122
خ**** سه شنبه 19 اسفند 1399 13,024 (-0.99) 8.11 -58.31 -61.38 1170
ا**** یکشنبه 17 اسفند 1399 1,136 (-1.15) 261.88 132.04 -15.93 1172
خ**** سه شنبه 21 بهمن 1399 14,855 (-4.36) 5.63 -63.45 -66.14 1198
خ**** شنبه 18 بهمن 1399 1,418 (-4.96) 125.60 12.13 -27.86 1201
ش**** شنبه 18 بهمن 1399 11,777 (-5) 251.53 41.04 -5.29 1201
و**** سه شنبه 30 دی 1399 3,258 (4.97) 135.73 -6.38 -8.66 1219
ش**** سه شنبه 30 دی 1399 12,276 (-1.02) 237.24 35.30 -9.14 1219
ن**** سه شنبه 30 دی 1399 54,980 (-3.59) 252.86 225.08 -12.11 1219
و**** دوشنبه 29 دی 1399 2,240 (-4.68) 42.86 -26.07 -46.25 1220
ف**** دوشنبه 29 دی 1399 2,975 (-4.96) 77.34 17.48 -37.65 1220
و**** دوشنبه 29 دی 1399 2,404 (-4.87) 86.36 -33.78 -35.65 1220
و**** دوشنبه 29 دی 1399 7,240 (-4.99) 122.51 71.55 -13.81 1220
ف**** دوشنبه 29 دی 1399 1,540 (-4.93) 378.57 219.48 -4.29 1220
ش**** دوشنبه 29 دی 1399 86,900 (0.53) 153.16 69.55 -5.24 1220
ف**** دوشنبه 29 دی 1399 4,927 (-4.99) 131.50 -3.19 -61.66 1220
ش**** دوشنبه 29 دی 1399 19,300 (-4.97) 187.36 52.85 -4.77 1220
ز**** دوشنبه 29 دی 1399 172,439 (-5) 100.07 -28.47 -48.16 1220
و**** شنبه 27 دی 1399 2,350 (-4.86) 36.17 -29.53 -48.77 1222
و**** شنبه 27 دی 1399 7,600 (-5) 111.97 63.42 -17.89 1222
ف**** شنبه 27 دی 1399 1,616 (-4.98) 356.06 204.46 -8.79 1222
ف**** شنبه 27 دی 1399 3,128 (-4.95) 68.67 11.73 -40.70 1222
ش**** شنبه 27 دی 1399 86,060 (-4.98) 155.64 71.21 -4.58 1222
و**** شنبه 27 دی 1399 3,252 (-4.97) 136.16 -6.21 -9.19 1222
و**** چهارشنبه 24 دی 1399 8,755 (-4.95) 198.12 108.57 -12.75 1225
ش**** چهارشنبه 24 دی 1399 89,160 (-2.6) 146.75 65.25 -7.90 1225
و**** چهارشنبه 24 دی 1399 3,394 (-3.13) 126.28 -10.14 -12.99 1225
و**** سه شنبه 23 دی 1399 3,497 (-4.95) 119.62 -12.78 -15.56 1226
ش**** سه شنبه 4 آذر 1399 11,878 (-5) 248.54 39.84 -6.10 1275
ا**** سه شنبه 27 آبان 1399 3,448 (-4.47) 48.90 -31.76 -45.94 1282
و**** دوشنبه 26 آبان 1399 4,147 (-1.28) 85.19 -26.45 -28.79 1283
و**** یکشنبه 25 آبان 1399 4,173 (-4.87) 84.04 -26.91 -29.24 1284
ش**** یکشنبه 25 آبان 1399 6,968 (-2.37) 115.84 -18.34 -18.34 1284
خ**** یکشنبه 25 آبان 1399 1,341 (-5.5) 138.55 18.57 -23.71 1284
ش**** سه شنبه 20 آبان 1399 76,474 (-0.16) 187.68 92.67 -0.39 1289
و**** سه شنبه 20 آبان 1399 2,359 (-4.85) 72.79 38.62 -7.80 1289
ک**** دوشنبه 19 آبان 1399 1,397 (-3.27) 469.79 192.84 -2.65 1290
خ**** شنبه 10 آبان 1399 1,423 (-3) 124.81 11.74 -28.11 1299
س**** چهارشنبه 7 آبان 1399 4,890 (-3.65) 162.58 -8.04 -37.69 1302
ش**** چهارشنبه 7 آبان 1399 18,500 (0.27) 199.78 59.46 -2.86 1302
خ**** چهارشنبه 7 آبان 1399 1,467 (-4.93) 118.06 8.38 -30.27 1302
ش**** سه شنبه 6 آبان 1399 11,368 (-4.62) 191.96 29.84 -14.50 1303
ک**** سه شنبه 6 آبان 1399 1,452 (-4.87) 448.21 181.75 -6.34 1303
و**** سه شنبه 6 آبان 1399 9,177 (-4.66) 184.41 98.98 -16.76 1303
ش**** سه شنبه 6 آبان 1399 77,909 (-2.59) 182.38 89.12 -3.33 1303
ف**** سه شنبه 6 آبان 1399 6,079 (-4.95) 112.21 38.51 -50.16 1303
ش**** دوشنبه 5 آبان 1399 19,390 (-4.86) 186.02 52.14 -9.59 1304
ک**** دوشنبه 5 آبان 1399 1,526 (-4.88) 421.63 168.09 -10.88 1304
ک**** دوشنبه 5 آبان 1399 1,459 (-3.57) 488.07 184.78 -7.61 1304
ش**** دوشنبه 5 آبان 1399 81,031 (-2.57) 171.50 81.83 -7.06 1304
ش**** شنبه 3 آبان 1399 83,065 (-5) 164.85 77.38 -9.33 1306
ک**** چهارشنبه 30 مهر 1399 1,679 (-0.24) 374.09 143.66 -19.00 1309

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

 • محسن محزون
  7 ماه پیش

  سلام . دوست عزیز شما باید با توجه به روند بازار و با توجه به برایند و بازدهی هر فیلتر در شرایط مختلف بازار و در گذشته اقدام به خرید فیلتر نمایید.فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...
  #72722811

  پیام حذف شده است.

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.