نوسانگیر باهوش 1

شناسه: 64384722
%168
هشدار خرید

این فیلتر، اولین فیلتر از مجموعه نوسانگیر باهوش است. در این فیلتر از ترکیب فاکتورهای تکنیکال، تابلوخوانی و بنیادی استفاده شده است تا ریسک معاملات به کمترین حد ممکن برسد.

شما میتوانید با استفاده از میانگین بازدهی فیلتر و نمودارهای بازدهی و همچنین ریز معاملات، اطلاعات کافی نسبت به نحوه عملکرد فیلتر را به دست آورید. همچنین جهت معامله با این فیلتر، یک استراتژی معاملاتی کامل و تست شده هم برای شما آماده شده که میتوانید از آن بهره مند شوید.

فراموش نکنید که مهمترین اصل تحلیل میگوید که گذشته تکرار میشود. بنا بر این اگر بازدهی این فیلتر در گذشته خوب بوده است دلیلی ندارد که در آینده هم خوب نباشد. فقط به بعضی معاملات باید کمی زمان بدهید تا حرکتشان را شروع کنند.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ چهارشنبه 25 تیر 1399 تا دوشنبه 18 تیر 1403 تعداد 341 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 167.92 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -28.85 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 42.33 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 95 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 90 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ل**** دوشنبه 18 تیر 1403 68,850 (1.39) 4.28 -1.53 -1.53 12
خ**** سه شنبه 12 تیر 1403 13,480 (5.89) 10.16 2.89 -1.78 18
و**** سه شنبه 12 تیر 1403 6,540 (5.31) 10.86 -6.27 -7.03 18
ک**** شنبه 9 تیر 1403 4,441 (5.99) 18.62 14.84 -7.16 21
ه**** چهارشنبه 6 تیر 1403 3,997 (1.99) 6.33 3.43 -6.71 24
ب**** چهارشنبه 6 تیر 1403 11,170 (1.91) 5.37 -2.69 -10.21 24
و**** دوشنبه 4 تیر 1403 5,730 (-0.17) 12.91 9.60 -10.65 26
ک**** دوشنبه 4 تیر 1403 5,530 (1.84) 19.53 10.31 -8.50 26
پ**** یکشنبه 3 تیر 1403 10,090 (1.5) 4.86 4.76 -9.32 27
و**** شنبه 2 تیر 1403 6,860 (1.93) 5.69 -10.64 -11.37 28
غ**** چهارشنبه 30 خرداد 1403 13,610 (1.94) 15.94 11.39 -1.62 31
ف**** سه شنبه 29 خرداد 1403 44,690 (1.56) 16.36 11.86 -3.56 32
ب**** سه شنبه 29 خرداد 1403 2,065 (1.97) 1.60 -9.06 -10.99 32
ک**** یکشنبه 13 خرداد 1403 32,370 (1.79) 9.36 -1.82 -15.38 48
غ**** سه شنبه 8 خرداد 1403 15,060 (0.93) 2.46 -5.44 -14.14 53
و**** سه شنبه 8 خرداد 1403 5,680 (1.42) 10.92 -6.34 -8.27 53
و**** سه شنبه 8 خرداد 1403 971 (1.99) 4.22 -8.14 -10.20 53
ح**** سه شنبه 8 خرداد 1403 5,990 (1.87) 10.68 10.68 -4.01 53
خ**** سه شنبه 8 خرداد 1403 2,722 (1.98) 26.75 3.09 -5.22 53
د**** سه شنبه 8 خرداد 1403 15,780 (1.47) 22.62 5.96 -5.20 53
ث**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 4,026 (4.98) 12.67 4.32 -9.31 67
ک**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 30,500 (1.84) 1.97 -16.23 -16.23 87
ا**** شنبه 26 اسفند 1402 18,150 (0.49) 12.12 0.99 -6.17 126
ث**** شنبه 19 اسفند 1402 16,380 (5) 105.74 51.95 -4.40 133
غ**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 1,394 (1.97) 9.33 -26.40 -27.91 136
و**** یکشنبه 13 اسفند 1402 1,233 (2.92) 2.35 -18.73 -18.73 139
ف**** یکشنبه 13 اسفند 1402 2,432 (2.96) 9.99 -7.94 -7.94 139
ت**** شنبه 12 اسفند 1402 15,380 (4.98) 15.15 12.68 -5.85 140
ش**** شنبه 12 اسفند 1402 17,800 (4.52) 3.31 -20.90 -23.99 140
ف**** سه شنبه 8 اسفند 1402 6,610 (6.95) 32.68 -1.66 -8.47 144
ف**** چهارشنبه 25 بهمن 1402 3,259 (6.15) 3.93 -29.49 -32.65 157
د**** سه شنبه 24 بهمن 1402 11,530 (4.91) 6.85 -18.73 -20.12 158
ک**** دوشنبه 23 بهمن 1402 3,690 (6.98) 9.19 -30.08 -38.92 159
و**** شنبه 21 بهمن 1402 24,000 (0.84) 1.04 -8.75 -26.12 161
ت**** سه شنبه 17 بهمن 1402 16,870 (0.29) 39.00 13.34 0.00 165
غ**** دوشنبه 9 بهمن 1402 73,530 (4.99) 1.39 -29.50 -31.93 173
ف**** شنبه 7 بهمن 1402 7,980 (1.01) 23.81 6.77 -3.38 175
ق**** شنبه 7 بهمن 1402 6,800 (2.87) 17.79 -4.85 -5.59 175
خ**** شنبه 23 دی 1402 4,194 (2.06) 9.68 -50.41 -55.63 189
ق**** شنبه 23 دی 1402 156,300 (2.99) 10.68 -7.84 -15.23 189
ش**** شنبه 16 دی 1402 4,860 (1.25) 4.36 -21.69 -25.93 196
خ**** چهارشنبه 13 دی 1402 47,450 (2.92) 8.01 -18.86 -18.86 199
ث**** سه شنبه 28 آذر 1402 1,649 (-1.07) 34.57 13.77 -3.70 214
گ**** چهارشنبه 15 آذر 1402 163,400 (-2.85) 6.24 -0.24 -9.06 227
ل**** یکشنبه 12 آذر 1402 47,750 (2.9) 62.62 14.14 -1.88 230
س**** شنبه 11 آذر 1402 51,650 (1.97) 11.71 -18.68 -18.68 231
خ**** شنبه 4 آذر 1402 50,400 (2.96) 9.03 -23.61 -23.61 238
و**** شنبه 4 آذر 1402 3,644 (1.98) 13.34 -1.21 -8.26 238
خ**** شنبه 4 آذر 1402 6,500 (2.84) 1.69 -25.69 -26.26 238
گ**** سه شنبه 23 آبان 1402 9,920 (2.9) 7.66 -24.90 -24.90 249
ف**** سه شنبه 16 آبان 1402 20,650 (2.99) 11.38 -29.69 -30.75 256
غ**** یکشنبه 14 آبان 1402 46,060 (4.99) 32.20 -10.59 -14.87 258
ت**** شنبه 13 آبان 1402 57,800 (2.93) 8.91 -7.18 -7.79 259
س**** شنبه 13 آبان 1402 24,530 (0.69) 15.33 -68.98 -74.72 259
ب**** شنبه 13 آبان 1402 3,533 (6.99) 24.40 -37.65 -43.53 259
و**** شنبه 13 آبان 1402 1,444 (2.99) 5.96 -30.61 -30.61 259
س**** یکشنبه 7 آبان 1402 15,810 (0.76) 29.66 -27.83 -44.09 265
غ**** یکشنبه 7 آبان 1402 3,463 (4.11) 16.66 -14.01 -27.38 265
و**** یکشنبه 7 آبان 1402 1,754 (2.99) 3.19 -18.81 -18.81 265
ح**** یکشنبه 23 مهر 1402 275,050 (2.99) 10.76 -25.30 -25.30 279
س**** دوشنبه 17 مهر 1402 7,100 (-0.28) 9.44 -2.82 -21.83 285
م**** دوشنبه 17 مهر 1402 1,657 (6.97) 135.37 96.32 2.23 285
چ**** دوشنبه 17 مهر 1402 4,018 (4.99) 30.66 -15.68 -18.24 285
د**** دوشنبه 17 مهر 1402 16,650 (2.27) 0.90 -17.96 -33.27 285
س**** شنبه 8 مهر 1402 60,050 (0.67) 0.75 -30.06 -30.06 294
ث**** چهارشنبه 5 مهر 1402 19,010 (2.97) 40.98 4.42 -1.63 297
و**** سه شنبه 4 مهر 1402 1,593 (6.84) 4.14 -32.33 -35.47 298
غ**** شنبه 1 مهر 1402 11,040 (2.98) 20.29 -53.08 -53.08 301
و**** شنبه 1 مهر 1402 4,349 (2.98) 65.33 22.79 -24.58 301
و**** سه شنبه 28 شهریور 1402 12,350 (0) 8.02 -27.13 -28.83 305
و**** چهارشنبه 7 دی 1401 2,680 (2.99) 73.40 -6.72 -10.45 570
س**** شنبه 12 آذر 1401 4,777 (2.9) 105.57 44.44 -1.61 595
س**** دوشنبه 7 آذر 1401 26,710 (1.67) 122.65 86.07 -5.24 600
و**** دوشنبه 30 آبان 1401 2,763 (2.97) 305.72 44.01 -1.63 607
ز**** یکشنبه 15 آبان 1401 9,160 (4.92) 200.76 -88.22 -89.53 622
ف**** شنبه 14 آبان 1401 21,370 (1.95) 133.74 98.46 -6.79 623
ش**** چهارشنبه 11 آبان 1401 67,950 (-0.43) 67.26 11.26 0.29 626
ک**** سه شنبه 10 آبان 1401 9,772 (1.28) 205.46 72.94 -10.78 627
و**** دوشنبه 9 آبان 1401 943 (2.94) 614.74 119.41 -0.64 628
و**** دوشنبه 9 آبان 1401 2,503 (2.94) 347.86 58.97 2.88 628
ک**** یکشنبه 8 آبان 1401 9,650 (2.65) 456.58 229.33 -4.97 629
و**** شنبه 7 آبان 1401 3,886 (1.46) 163.77 36.90 -1.83 630
ف**** شنبه 7 آبان 1401 20,720 (1.12) 141.07 104.68 -3.86 630
د**** یکشنبه 1 آبان 1401 17,080 (0) 115.16 56.91 -9.07 636
ث**** چهارشنبه 27 مهر 1401 6,580 (1.85) 249.54 170.52 -3.50 640
و**** سه شنبه 26 مهر 1401 1,880 (2.95) 337.77 174.47 -4.73 641
ت**** سه شنبه 26 مهر 1401 2,679 (4.83) 237.44 84.17 -4.44 641
ت**** یکشنبه 24 مهر 1401 10,890 (2.93) 209.46 75.57 1.01 643
خ**** چهارشنبه 20 مهر 1401 1,152 (1.95) 445.14 198.26 -9.72 647
ف**** سه شنبه 19 مهر 1401 1,433 (4.98) 355.48 96.58 -17.38 648
ک**** سه شنبه 19 مهر 1401 1,659 (4.96) 465.04 352.68 -11.33 648
ت**** سه شنبه 19 مهر 1401 8,469 (4.95) 165.17 25.16 -18.22 648
و**** سه شنبه 19 مهر 1401 2,411 (2.98) 87.02 -32.81 -34.80 648
پ**** دوشنبه 18 مهر 1401 2,913 (6.98) 179.78 104.60 -11.50 649
د**** دوشنبه 18 مهر 1401 5,810 (6.99) 183.13 52.50 -17.73 649
د**** دوشنبه 18 مهر 1401 7,607 (2.19) 159.23 119.80 -6.18 649
ک**** سه شنبه 12 مهر 1401 85,600 (2.51) 164.60 57.83 -9.05 655
و**** سه شنبه 12 مهر 1401 1,740 (0.92) 147.07 33.51 -19.54 655
ق**** یکشنبه 10 مهر 1401 74,050 (1.99) 52.60 11.41 -14.04 657
ث**** دوشنبه 4 مهر 1401 2,068 (3.45) 191.59 103.09 -13.78 663
ف**** دوشنبه 4 مهر 1401 1,225 (4.97) 168.08 10.61 -14.29 663
پ**** دوشنبه 4 مهر 1401 13,500 (1.19) 224.44 83.33 -16.30 663
ل**** دوشنبه 4 مهر 1401 21,650 (1.88) 329.33 213.16 -23.00 663
ل**** دوشنبه 4 مهر 1401 1,210 (1.85) 1,052.07 638.84 -9.09 663
ف**** شنبه 2 مهر 1401 4,450 (1.57) 122.02 93.26 -15.64 665
ث**** چهارشنبه 30 شهریور 1401 1,113 (2.52) 126.42 68.55 -7.01 668
ک**** چهارشنبه 23 شهریور 1401 16,130 (6.96) 121.02 -3.41 -17.85 675
د**** شنبه 5 شهریور 1401 6,990 (5.9) 126.47 -9.30 -13.73 693
و**** سه شنبه 1 شهریور 1401 6,030 (2.9) 200.66 -5.31 -11.11 697
و**** سه شنبه 1 شهریور 1401 58,100 (2.92) 84.60 -44.23 -46.99 697
و**** یکشنبه 30 مرداد 1401 5,720 (2.87) 216.96 -0.17 -6.29 699
و**** سه شنبه 25 مرداد 1401 21,150 (1.92) 55.56 3.55 -24.35 704
و**** شنبه 22 مرداد 1401 1,840 (12.33) 80.38 0.98 -22.61 707
پ**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 19,440 (2.96) 159.77 -73.30 -73.97 710
و**** شنبه 15 مرداد 1401 1,741 (2.95) 422.11 126.82 -20.16 714
ز**** شنبه 15 مرداد 1401 12,270 (5.95) 165.69 63.00 -20.05 714
و**** شنبه 15 مرداد 1401 3,800 (4.45) 64.21 9.45 -17.18 714
پ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 12,870 (4.97) 240.33 92.31 -12.20 717
ش**** سه شنبه 28 تیر 1401 1,725 (2.98) 97.57 -16.75 -29.16 732
د**** چهارشنبه 22 تیر 1401 12,660 (0.79) 87.60 -21.72 -32.31 738
س**** چهارشنبه 22 تیر 1401 9,000 (1.92) 127.78 26.78 -13.33 738
ث**** دوشنبه 13 تیر 1401 24,300 (2.96) 380.45 374.28 -21.73 747
خ**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 6,820 (2.86) 98.68 -26.55 -28.74 773
ث**** سه شنبه 16 فروردین 1401 29,050 (2.83) 301.89 296.73 -34.53 837
ک**** چهارشنبه 10 فروردین 1401 16,250 (2.97) 70.15 -2.52 -41.35 843
س**** شنبه 6 فروردین 1401 6,717 (4.73) 284.10 272.19 0.30 847
ح**** شنبه 28 اسفند 1400 13,670 (4.99) 357.21 1.17 -3.44 854
ح**** دوشنبه 23 اسفند 1400 1,654 (4.96) 157.13 6.59 -2.66 859
و**** شنبه 21 اسفند 1400 2,424 (4.98) 234.98 14.93 -16.87 861
س**** دوشنبه 16 اسفند 1400 3,611 (1.48) 132.35 29.52 -32.12 866
ت**** یکشنبه 15 اسفند 1400 17,090 (4.97) 122.41 48.86 -8.72 867
و**** یکشنبه 8 اسفند 1400 2,218 (4.96) 411.72 121.78 -3.07 874
چ**** سه شنبه 3 اسفند 1400 1,450 (5) 231.24 48.62 -27.93 879
ک**** چهارشنبه 20 بهمن 1400 7,768 (4.95) 138.81 -34.41 -39.07 892
و**** چهارشنبه 20 بهمن 1400 1,360 (1.94) 102.35 6.25 -9.34 892
ف**** سه شنبه 19 بهمن 1400 7,970 (2.97) 571.27 82.18 -3.01 893
و**** شنبه 16 بهمن 1400 1,673 (2.98) 329.77 219.19 -1.73 896
و**** چهارشنبه 13 بهمن 1400 2,745 (0.69) 313.11 112.02 -10.97 899
د**** دوشنبه 11 بهمن 1400 97,200 (1.35) 56.17 42.49 -28.19 901
خ**** دوشنبه 11 بهمن 1400 1,830 (2.98) 96.99 -17.32 -19.51 901
م**** یکشنبه 10 بهمن 1400 4,583 (4.96) 164.02 -4.39 -8.66 902
غ**** شنبه 9 بهمن 1400 8,640 (4.98) 1,012.96 634.95 -9.72 903
ک**** شنبه 9 بهمن 1400 1,507 (4.97) 638.55 70.07 -27.41 903
غ**** شنبه 9 بهمن 1400 3,908 (3.36) 107.27 52.25 -15.58 903
س**** شنبه 9 بهمن 1400 5,898 (4.98) 20.65 -50.66 -60.34 903
س**** شنبه 9 بهمن 1400 14,130 (4.97) 199.86 140.84 -1.49 903
و**** چهارشنبه 6 بهمن 1400 1,296 (0.97) 285.96 185.19 -12.96 906
و**** چهارشنبه 6 بهمن 1400 1,182 (2.51) 118.78 36.38 -15.23 906
و**** چهارشنبه 6 بهمن 1400 1,860 (4.88) 69.35 -23.12 -29.95 906
ش**** چهارشنبه 6 بهمن 1400 4,413 (4.99) 141.79 -9.40 -12.83 906
و**** چهارشنبه 6 بهمن 1400 374 (4.76) 18.72 16.31 1.34 906
ک**** چهارشنبه 6 بهمن 1400 4,806 (4.89) 149.23 16.73 -25.11 906
ف**** شنبه 2 بهمن 1400 29,900 (2.92) 138.96 84.45 -31.44 910
د**** چهارشنبه 29 دی 1400 28,200 (4.83) 289.72 202.84 -2.48 913
و**** چهارشنبه 29 دی 1400 1,300 (2.84) 127.69 -31.38 -32.92 913
س**** چهارشنبه 29 دی 1400 4,135 (2.98) 102.90 13.11 -40.73 913
ق**** چهارشنبه 29 دی 1400 4,617 (4.97) 189.80 150.16 -4.05 913
آ**** چهارشنبه 29 دی 1400 8,900 (-0.44) 112.58 1.80 -11.57 913
و**** دوشنبه 27 دی 1400 2,814 (1.85) 298.37 41.40 -13.72 915
ب**** سه شنبه 21 دی 1400 8,119 (3.24) 95.10 44.11 -2.64 921
س**** سه شنبه 21 دی 1400 5,831 (4.93) 22.04 -50.09 -59.89 921
و**** دوشنبه 20 دی 1400 1,736 (2.99) 323.96 196.08 -14.29 922
ک**** دوشنبه 20 دی 1400 8,896 (4.83) 112.23 1.62 -31.65 922
ز**** شنبه 18 دی 1400 58,950 (4.92) 91.35 -78.59 -79.29 924
س**** شنبه 18 دی 1400 217 (2.9) 1,627.65 821.20 -81.11 924
ف**** سه شنبه 7 دی 1400 5,577 (1.95) 77.16 54.20 -32.69 935
خ**** یکشنبه 5 دی 1400 6,326 (4.98) 243.82 -13.69 -33.69 937
د**** سه شنبه 23 آذر 1400 17,650 (-3.76) 222.95 25.33 -23.51 949
ک**** سه شنبه 23 آذر 1400 4,855 (0.7) 514.83 248.09 -4.72 949
ث**** چهارشنبه 17 آذر 1400 3,966 (4.97) 535.40 307.46 -30.56 955
ق**** سه شنبه 16 آذر 1400 4,433 (-0.96) 201.83 160.55 -9.02 956
س**** یکشنبه 14 آذر 1400 6,860 (4.89) 262.54 174.64 -8.31 958
ب**** یکشنبه 14 آذر 1400 5,067 (4.99) 147.68 26.50 -19.36 958
ف**** یکشنبه 14 آذر 1400 5,506 (4.95) 134.29 75.99 -44.97 958
ف**** دوشنبه 8 آذر 1400 3,746 (4.99) 174.69 18.26 -29.74 964
پ**** یکشنبه 7 آذر 1400 13,301 (-1.25) 54.88 -72.38 -75.12 965
س**** چهارشنبه 3 آذر 1400 8,439 (4.96) 303.60 295.07 -10.24 969
ن**** شنبه 29 آبان 1400 18,090 (2.88) 260.97 -37.59 -38.64 973
و**** چهارشنبه 19 آبان 1400 1,024 (2.91) 558.20 102.05 -27.73 983
ش**** شنبه 15 آبان 1400 1,252 (4.94) 136.18 28.12 -38.82 987
ح**** چهارشنبه 12 آبان 1400 32,640 (4.99) 180.94 -79.23 -80.48 990
د**** چهارشنبه 12 آبان 1400 13,040 (4.99) 80.06 -14.72 -40.80 990
خ**** چهارشنبه 12 آبان 1400 1,527 (4.99) 228.16 83.76 -17.29 990
ث**** چهارشنبه 12 آبان 1400 4,839 (4.99) 420.77 233.95 -43.09 990
و**** چهارشنبه 12 آبان 1400 2,086 (4.98) 275.36 139.69 -21.09 990
ب**** چهارشنبه 12 آبان 1400 9,381 (5) 23.47 -54.48 -57.79 990
ب**** دوشنبه 10 آبان 1400 9,465 (4.99) 129.27 14.84 -20.97 992
و**** دوشنبه 10 آبان 1400 2,029 (4.96) 200.64 -4.48 -12.62 992
ک**** شنبه 8 آبان 1400 6,733 (4.99) 119.37 -21.88 -47.68 994
ث**** چهارشنبه 5 آبان 1400 4,798 (3.29) 425.22 236.81 -42.60 997
ر**** سه شنبه 4 آبان 1400 7,690 (2.58) 118.21 12.48 -28.96 998
غ**** شنبه 1 آبان 1400 9,068 (1.8) 117.25 -42.10 -45.19 1001
ر**** چهارشنبه 28 مهر 1400 23,917 (4.96) 177.21 -53.09 -59.66 1004
ه**** چهارشنبه 28 مهر 1400 2,402 (4.87) 61.66 -67.36 -69.78 1004
ا**** چهارشنبه 28 مهر 1400 2,506 (2.36) 217.24 4.71 -5.47 1004
ث**** سه شنبه 27 مهر 1400 8,053 (4.99) 148.35 59.82 -46.60 1005
ف**** سه شنبه 27 مهر 1400 12,055 (1.99) 362.88 125.22 -48.57 1005
ک**** دوشنبه 26 مهر 1400 15,405 (2.99) 79.49 2.82 -38.14 1006
ب**** شنبه 24 مهر 1400 16,642 (1.89) 37.30 -24.17 -36.31 1008
و**** شنبه 24 مهر 1400 3,051 (4.91) 74.07 16.36 -40.41 1008
ز**** شنبه 24 مهر 1400 17,410 (4.94) 87.25 14.88 -43.65 1008
ک**** چهارشنبه 14 مهر 1400 5,582 (2.99) 434.75 202.76 -17.13 1018
ت**** چهارشنبه 14 مهر 1400 6,133 (2.98) 31.26 -21.44 -39.41 1018
س**** شنبه 10 مهر 1400 49,280 (4.98) 460.43 -51.91 -59.70 1022
ر**** یکشنبه 4 مهر 1400 11,870 (4.95) 129.57 24.43 -48.61 1028
ت**** یکشنبه 4 مهر 1400 6,275 (2.98) 28.29 -23.22 -40.78 1028
ز**** شنبه 3 مهر 1400 18,580 (4.97) 75.46 7.64 -47.20 1029
ا**** چهارشنبه 31 شهریور 1400 2,711 (4.99) 193.25 -3.21 -12.95 1032
غ**** دوشنبه 29 شهریور 1400 13,500 (4.97) 612.30 370.37 -42.22 1034
ث**** شنبه 27 شهریور 1400 7,348 (2.99) 34.87 -47.60 -49.55 1036
ق**** چهارشنبه 24 شهریور 1400 11,155 (5) 24.34 -55.89 -62.61 1039
ک**** دوشنبه 8 شهریور 1400 5,188 (2.99) 475.37 225.75 -10.83 1055
ش**** سه شنبه 19 مرداد 1400 16,709 (5) 69.43 -28.18 -43.80 1075
د**** شنبه 16 مرداد 1400 18,890 (4.99) 142.19 -4.45 -19.95 1078
ت**** شنبه 16 مرداد 1400 4,811 (5) 366.78 120.33 -4.76 1078
ل**** چهارشنبه 13 مرداد 1400 65,820 (4.99) 176.59 -61.73 -64.14 1081
خ**** چهارشنبه 13 مرداد 1400 23,283 (2.99) 39.80 -10.23 -50.39 1081
و**** شنبه 9 مرداد 1400 19,971 (2.99) 170.27 -4.21 -23.89 1085
ف**** چهارشنبه 16 تیر 1400 40,555 (2.99) 76.18 35.99 -49.45 1109
غ**** چهارشنبه 16 تیر 1400 28,862 (4.99) 96.97 -48.31 -57.49 1109
ف**** چهارشنبه 2 تیر 1400 4,129 (4.99) 149.21 7.29 -36.26 1123
ب**** دوشنبه 31 خرداد 1400 6,184 (2.99) 132.70 -8.47 -8.47 1125
س**** یکشنبه 30 خرداد 1400 16,318 (2.99) 172.70 120.92 -12.80 1126
غ**** چهارشنبه 19 خرداد 1400 5,112 (4.88) 144.33 -27.74 -47.12 1137
غ**** چهارشنبه 19 خرداد 1400 24,145 (4.99) 186.39 -52.37 -59.08 1137
خ**** دوشنبه 17 خرداد 1400 1,983 (4.97) 295.86 90.02 -7.16 1139
ت**** دوشنبه 17 خرداد 1400 6,773 (4.99) 33.96 -27.15 -62.88 1139
و**** شنبه 8 خرداد 1400 3,034 (4.93) 75.05 17.01 -40.08 1148
ح**** شنبه 8 خرداد 1400 5,610 (4.85) 47.95 18.18 -45.92 1148
و**** شنبه 8 خرداد 1400 8,868 (2.18) 245.29 66.78 -9.07 1148
س**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 15,796 (4.96) 276.49 214.64 -3.49 1151
خ**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 547 (2.98) 1,011.52 236.56 2.56 1151
ف**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 5,156 (4.96) 260.16 53.61 -29.62 1151
ا**** چهارشنبه 5 خرداد 1400 1,181 (4.99) 248.09 130.74 -19.14 1151
ص**** دوشنبه 3 خرداد 1400 2,035 (-1.98) 118.33 52.24 -43.00 1153
و**** دوشنبه 3 خرداد 1400 2,216 (1.32) 175.27 -12.55 -19.99 1153
ش**** دوشنبه 3 خرداد 1400 10,793 (4.99) 245.59 -22.73 -30.88 1153
خ**** یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 671 (-0.14) 806.11 174.37 -22.80 1161
د**** چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 29,511 (5.82) 312.05 208.53 -36.53 1165
خ**** سه شنبه 21 اردیبهشت 1400 2,512 (2.99) 51.71 -39.77 -41.36 1166
ذ**** سه شنبه 21 اردیبهشت 1400 3,198 (5.98) 80.11 -86.24 -87.87 1166
ب**** سه شنبه 21 اردیبهشت 1400 2,276 (5.95) 94.38 -15.69 -37.79 1166
ذ**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 3,066 (5.97) 87.87 -85.65 -87.35 1167
و**** یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 9,288 (5.99) 229.67 59.24 -13.18 1175
د**** دوشنبه 6 اردیبهشت 1400 15,306 (-2.94) 140.10 75.09 -31.87 1181
و**** سه شنبه 26 اسفند 1399 2,207 (5.76) 84.41 17.08 -22.20 1222
ل**** دوشنبه 25 اسفند 1399 26,250 (-0.57) 69.45 18.06 -40.72 1223
و**** یکشنبه 24 اسفند 1399 14,442 (3) 263.18 42.29 -31.24 1224
ش**** یکشنبه 17 اسفند 1399 2,305 (2.99) 256.62 57.31 -20.48 1231
و**** چهارشنبه 13 اسفند 1399 17,180 (5.98) 52.15 -49.53 -81.80 1235
ف**** دوشنبه 11 اسفند 1399 12,679 (2.99) 321.96 14.52 -39.19 1237
م**** دوشنبه 11 اسفند 1399 14,700 (0.55) 213.06 -44.83 -51.22 1237
گ**** شنبه 9 اسفند 1399 2,647 (5.96) 45.07 -13.11 -55.38 1239
ش**** شنبه 9 اسفند 1399 3,049 (2.98) 48.54 -52.90 -59.92 1239
پ**** سه شنبه 5 اسفند 1399 1,638 (2.22) 138.10 34.31 -5.31 1243
آ**** شنبه 25 بهمن 1399 1,490 (3) 348.99 134.90 -31.88 1253
ف**** یکشنبه 19 بهمن 1399 2,485 (4.96) 262.17 208.25 -6.84 1259
و**** یکشنبه 19 بهمن 1399 1,690 (4.99) 98.22 -14.50 -52.96 1259
د**** شنبه 11 بهمن 1399 14,449 (4.98) 165.00 62.36 -32.49 1267
ف**** دوشنبه 6 بهمن 1399 12,907 (2.99) 39.46 0.72 -26.55 1272
س**** چهارشنبه 1 بهمن 1399 12,460 (4.97) 221.03 160.19 0.64 1277
ش**** چهارشنبه 1 بهمن 1399 2,157 (4.91) 198.56 31.20 -15.90 1277
خ**** چهارشنبه 1 بهمن 1399 2,050 (4.59) 92.68 20.78 -30.39 1277
و**** چهارشنبه 1 بهمن 1399 9,655 (4.95) 151.37 -29.78 -37.75 1277
و**** سه شنبه 30 دی 1399 8,327 (3.73) 213.44 143.43 -1.07 1278
و**** یکشنبه 14 دی 1399 12,500 (2) 23.50 -73.30 -74.64 1294
آ**** یکشنبه 14 دی 1399 20,482 (3) 30.75 -71.15 -71.15 1294
ک**** سه شنبه 2 دی 1399 12,460 (5) 41.91 -27.13 -53.85 1306
ف**** دوشنبه 17 آذر 1399 10,012 (2) 457.33 171.17 -38.07 1321
و**** یکشنبه 9 آذر 1399 468 (3) 1,637.18 313.03 -53.63 1329
ف**** شنبه 8 آذر 1399 5,373 (2.99) 658.42 130.78 -3.15 1330
ح**** چهارشنبه 5 آذر 1399 26,770 (4.98) 161.67 10.68 -42.62 1333
غ**** دوشنبه 3 آذر 1399 11,883 (5) 65.78 -55.82 -58.18 1335
ل**** دوشنبه 3 آذر 1399 17,001 (4.98) 81.95 14.05 -58.24 1335
غ**** دوشنبه 3 آذر 1399 36,929 (5) 97.08 -58.95 -64.55 1335
د**** یکشنبه 2 آذر 1399 22,140 (4.98) 157.45 -0.09 -39.02 1336
ش**** شنبه 1 آذر 1399 23,273 (2) 74.67 -36.02 -47.41 1337
ز**** چهارشنبه 28 آبان 1399 7,803 (4.99) 385.71 254.35 -33.23 1340
ک**** چهارشنبه 28 آبان 1399 19,332 (4.99) 43.37 -23.96 -47.03 1340
ب**** سه شنبه 27 آبان 1399 38,707 (3) 74.39 -39.55 -69.75 1341
ش**** سه شنبه 27 آبان 1399 8,448 (5) 171.66 57.79 -3.62 1341
ک**** دوشنبه 26 آبان 1399 2,560 (5) 139.34 0.00 -38.63 1342
چ**** دوشنبه 26 آبان 1399 5,078 (4.85) 53.96 -63.61 -65.14 1342
س**** دوشنبه 26 آبان 1399 12,400 (5) 229.03 200.73 -12.10 1342
ش**** دوشنبه 26 آبان 1399 2,799 (4.99) 237.62 217.26 -9.93 1342
ش**** دوشنبه 26 آبان 1399 5,796 (2.99) 180.71 -85.01 -86.75 1342
س**** شنبه 24 آبان 1399 12,583 (0.29) 313.10 223.53 -9.66 1344
ف**** شنبه 24 آبان 1399 5,714 (4.97) 63.02 -39.32 -60.45 1344
پ**** شنبه 24 آبان 1399 799 (4.94) 600.88 343.93 -37.17 1344
ز**** شنبه 24 آبان 1399 13,978 (5) 112.48 46.80 -57.72 1344
ت**** شنبه 24 آبان 1399 4,224 (4.96) 136.51 127.27 -18.13 1344
م**** شنبه 24 آبان 1399 8,758 (5) 93.88 -13.56 -41.52 1344
ف**** شنبه 24 آبان 1399 3,183 (4.95) 200.03 10.87 -8.11 1344
م**** شنبه 24 آبان 1399 1,036 (4.97) 276.45 214.00 -3.96 1344
ک**** چهارشنبه 21 آبان 1399 8,309 (4.98) 235.54 -22.37 -30.20 1347
خ**** چهارشنبه 21 آبان 1399 4,042 (2.98) 104.85 24.20 -41.76 1347
س**** چهارشنبه 21 آبان 1399 2,080 (2.99) 99.04 -9.62 -25.48 1347
غ**** چهارشنبه 21 آبان 1399 1,993 (4.97) 110.09 -48.37 -49.57 1347
م**** چهارشنبه 21 آبان 1399 7,516 (-2.3) 60.99 -41.70 -45.49 1347
پ**** چهارشنبه 21 آبان 1399 9,128 (4.96) 110.23 27.96 -50.91 1347

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.