نوسانگیر باهوش 2

شناسه: 99174153
%34
هشدار خرید

این فیلتر، دومین فیلتر از مجموعه نوسانگیر باهوش است. در این فیلتر از ترکیب فاکتورهای تکنیکال و تابلوخوانی از جمله الگوهای کندلی، قدرت حقیقی و نقاط پر تقاضا استفاده شده است تا ریسک معاملات به کمترین حد ممکن برسد.

این فیلتر، تعداد معاملات کمتر اما پر بازده تری دارد و مناسب افرادی است که تمایل دارند تعداد معاملات کمتری انجام دهند و زمان کمتری صرف کنند.

شما میتوانید با استفاده از میانگین بازدهی فیلتر و نمودارهای بازدهی و همچنین ریز معاملات، اطلاعات کافی نسبت به نحوه عملکرد فیلتر را به دست آورید. همچنین جهت معامله با این فیلتر، یک استراتژی معاملاتی کامل و تست شده هم برای شما آماده شده که میتوانید از آن بهره مند شوید.

فراموش نکنید که مهمترین اصل تحلیل میگوید که گذشته تکرار میشود. بنا بر این اگر بازدهی این فیلتر در گذشته خوب بوده است دلیلی ندارد که در آینده هم خوب نباشد.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ چهارشنبه 8 مرداد 1399 تا چهارشنبه 6 بهمن 1400 تعداد 278 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 33.40 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -19.40 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و -11.88 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 73 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 57 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ش**** سه شنبه 5 بهمن 1400 11,800 (-0.92) 0.76 0.76 0.00 1
و**** سه شنبه 5 بهمن 1400 32,200 (2.87) 2.17 2.17 2.17 1
چ**** سه شنبه 5 بهمن 1400 2,500 (-0.47) 0.00 0.00 0.00 1
س**** دوشنبه 4 بهمن 1400 21,280 (0.42) 2.44 -1.32 -5.83 2
ک**** دوشنبه 4 بهمن 1400 7,990 (2.96) 4.38 2.50 -2.38 2
س**** یکشنبه 3 بهمن 1400 8,290 (-1.54) 3.86 -0.97 -3.74 3
ر**** شنبه 2 بهمن 1400 9,980 (3.2) 2.20 -5.01 -7.82 4
ز**** چهارشنبه 29 دی 1400 7,620 (-2.43) 3.54 -7.48 -10.10 7
س**** چهارشنبه 29 دی 1400 8,610 (1.17) 1.05 -4.65 -7.32 7
ف**** چهارشنبه 29 دی 1400 1,710 (1.84) 0.99 -4.62 -5.38 7
ف**** چهارشنبه 29 دی 1400 4,040 (-1.75) 5.45 0.50 -6.53 7
و**** چهارشنبه 29 دی 1400 4,600 (-0.69) 3.04 -7.85 -11.20 7
و**** چهارشنبه 29 دی 1400 4,004 (-0.94) 2.85 -0.12 -5.32 7
و**** چهارشنبه 29 دی 1400 8,540 (-1.95) 3.63 -5.62 -11.01 7
و**** سه شنبه 28 دی 1400 2,565 (-4.32) 6.82 5.54 -4.44 8
ث**** سه شنبه 28 دی 1400 1,425 (-2.12) 1.75 -7.72 -13.33 8
ب**** سه شنبه 28 دی 1400 1,805 (-1.09) 1.94 -4.16 -7.92 8
و**** سه شنبه 28 دی 1400 3,100 (-4.02) 6.45 2.03 -3.84 8
ب**** دوشنبه 27 دی 1400 13,360 (-1.11) 0.15 -4.12 -9.58 9
ک**** دوشنبه 27 دی 1400 7,910 (2.99) 5.44 3.54 -4.42 9
ف**** یکشنبه 26 دی 1400 4,150 (-0.55) 2.65 -2.17 -9.01 10
س**** یکشنبه 26 دی 1400 8,750 (0) 0.46 -6.17 -8.80 10
ث**** یکشنبه 26 دی 1400 1,327 (-2.78) 1.58 -5.05 -9.72 10
و**** یکشنبه 26 دی 1400 8,990 (-3.54) 2.00 -10.34 -15.46 10
ک**** شنبه 25 دی 1400 6,630 (0.91) 1.36 -4.98 -11.31 11
پ**** چهارشنبه 22 دی 1400 49,400 (0.5) 4.05 -21.05 -23.28 14
س**** چهارشنبه 22 دی 1400 8,780 (-0.45) 0.11 -6.49 -9.11 14
ک**** سه شنبه 21 دی 1400 6,740 (-2.03) 1.93 -6.53 -12.76 15
س**** سه شنبه 21 دی 1400 52,300 (-0.09) 1.15 -8.24 -12.01 15
و**** سه شنبه 21 دی 1400 1,739 (-1.58) 11.50 2.07 -0.81 15
پ**** سه شنبه 21 دی 1400 48,000 (-2.43) 7.08 -18.75 -21.04 15
ث**** سه شنبه 21 دی 1400 1,378 (0.21) 0.58 -8.56 -13.06 15
غ**** دوشنبه 20 دی 1400 8,940 (1.13) 3.80 -14.21 -18.34 16
و**** دوشنبه 20 دی 1400 7,070 (0.14) 0.14 -0.14 -0.42 16
ب**** یکشنبه 19 دی 1400 13,700 (2.23) 1.31 -6.50 -11.82 17
ف**** یکشنبه 19 دی 1400 5,290 (0) -0.19 -3.02 -4.54 17
ث**** شنبه 18 دی 1400 8,960 (0.11) 37.39 37.39 -3.01 18
و**** چهارشنبه 15 دی 1400 10,150 (-0.29) 2.46 -1.48 -4.83 21
ب**** چهارشنبه 15 دی 1400 13,607 (2.56) 2.01 -5.86 -11.22 21
ک**** دوشنبه 13 دی 1400 6,018 (-0.87) 2.03 -28.96 -28.96 23
ب**** دوشنبه 13 دی 1400 13,679 (-1.94) 1.76 -6.35 -11.69 23
پ**** یکشنبه 12 دی 1400 51,813 (-0.06) 3.97 -24.73 -26.85 24
و**** یکشنبه 12 دی 1400 2,350 (4.95) 3.23 -18.72 -21.45 24
س**** یکشنبه 12 دی 1400 21,000 (0.14) 1.29 -6.86 -12.81 24
ف**** یکشنبه 12 دی 1400 5,464 (-1.21) 2.49 -6.11 -7.58 24
غ**** شنبه 11 دی 1400 1,957 (4.98) 8.33 -27.49 -29.48 25
س**** سه شنبه 7 دی 1400 13,880 (-0.21) 13.54 -10.81 -12.54 29
ق**** سه شنبه 7 دی 1400 21,550 (1.31) 22.27 9.23 -5.10 29
س**** سه شنبه 7 دی 1400 21,200 (1.04) 3.54 -7.74 -13.63 29
ث**** دوشنبه 6 دی 1400 9,030 (-0.87) 36.32 36.32 -5.65 30
ف**** دوشنبه 6 دی 1400 5,376 (-1.33) 5.62 -4.58 -6.06 30
ب**** دوشنبه 6 دی 1400 1,940 (0.83) 5.67 -10.82 -14.33 30
ف**** یکشنبه 5 دی 1400 5,415 (-1.91) 4.86 -5.26 -6.74 31
و**** سه شنبه 30 آذر 1400 9,270 (2.21) 7.34 -13.05 -18.02 36
ب**** سه شنبه 30 آذر 1400 14,020 (4.16) 2.43 -8.63 -13.84 36
ب**** سه شنبه 30 آذر 1400 9,450 (4.6) 6.24 -13.86 -19.37 36
پ**** سه شنبه 30 آذر 1400 51,000 (0.03) 7.84 -23.53 -25.69 36
ب**** سه شنبه 30 آذر 1400 1,851 (4.99) 10.75 -6.54 -10.21 36
س**** سه شنبه 30 آذر 1400 43,151 (1.05) 12.25 0.81 -7.77 36
ث**** سه شنبه 30 آذر 1400 1,765 (3.7) 10.71 -4.65 -7.08 36
چ**** دوشنبه 29 آذر 1400 25,209 (4.99) 53.12 10.48 -0.83 37
و**** دوشنبه 29 آذر 1400 3,059 (4.97) 19.29 2.55 -3.11 37
غ**** دوشنبه 29 آذر 1400 9,180 (-0.21) 11.11 -16.45 -20.48 37
س**** دوشنبه 29 آذر 1400 8,830 (1.02) 10.42 -7.02 -9.63 37
و**** دوشنبه 29 آذر 1400 1,683 (4.99) 23.05 4.87 -1.43 37
ص**** دوشنبه 29 آذر 1400 5,927 (0.49) 9.65 -2.99 -5.18 37
ت**** دوشنبه 29 آذر 1400 2,389 (0.84) 8.79 1.72 -2.47 37
خ**** دوشنبه 29 آذر 1400 3,189 (1.72) 14.93 -14.42 -18.94 37
س**** دوشنبه 29 آذر 1400 19,040 (0.47) 14.92 -9.14 -9.14 37
ح**** دوشنبه 29 آذر 1400 12,490 (-0.31) 16.97 -9.93 -15.77 37
س**** دوشنبه 29 آذر 1400 6,780 (3.82) 15.93 5.46 -2.80 37
ت**** دوشنبه 29 آذر 1400 8,125 (2.48) 7.40 -13.48 -18.40 37
د**** دوشنبه 29 آذر 1400 11,560 (0.08) 6.75 -0.95 -2.25 37
و**** یکشنبه 28 آذر 1400 2,231 (-1.41) 8.74 -14.39 -17.26 38
و**** شنبه 27 آذر 1400 37,140 (1.22) 6.09 -29.46 -29.46 39
پ**** شنبه 27 آذر 1400 51,600 (0.35) 6.59 -24.42 -26.55 39
ش**** شنبه 27 آذر 1400 12,905 (4.99) 17.71 -7.87 -12.28 39
غ**** چهارشنبه 24 آذر 1400 9,460 (0.21) 7.82 -18.92 -22.83 42
ا**** چهارشنبه 24 آذر 1400 3,380 (-1.45) 10.15 4.73 -2.37 42
ث**** چهارشنبه 24 آذر 1400 1,710 (-0.69) 14.27 -1.58 -4.09 42
س**** چهارشنبه 24 آذر 1400 18,580 (-1.11) 20.56 4.63 -3.23 42
و**** چهارشنبه 24 آذر 1400 1,389 (-0.71) 18.79 17.21 -1.37 42
ح**** چهارشنبه 24 آذر 1400 10,490 (-3.04) 34.80 10.39 -6.96 42
ز**** چهارشنبه 24 آذر 1400 6,021 (-3.27) 23.40 -0.02 -6.49 42
ب**** سه شنبه 23 آذر 1400 13,626 (-2.27) 5.39 -5.99 -11.35 43
ز**** سه شنبه 23 آذر 1400 7,740 (-0.9) 15.50 -8.91 -11.50 43
ب**** سه شنبه 23 آذر 1400 8,960 (-2.5) 12.05 -9.15 -14.96 43
و**** سه شنبه 23 آذر 1400 9,111 (-2.78) 9.21 -11.54 -16.58 43
س**** سه شنبه 23 آذر 1400 8,890 (-0.89) 9.67 -7.65 -10.24 43
ث**** سه شنبه 23 آذر 1400 1,458 (0.96) 12.21 -9.81 -15.29 43
ک**** سه شنبه 23 آذر 1400 19,601 (0.7) 20.66 14.28 -4.73 43
ت**** سه شنبه 23 آذر 1400 7,920 (-0.16) 10.18 -11.24 -16.29 43
د**** سه شنبه 23 آذر 1400 27,930 (-1.27) 6.34 -9.42 -12.78 43
د**** سه شنبه 23 آذر 1400 11,510 (-1.45) 7.21 -0.52 -3.56 43
گ**** سه شنبه 23 آذر 1400 1,838 (0.27) 2.29 -32.15 -35.75 43
پ**** دوشنبه 22 آذر 1400 5,300 (-3.63) 8.87 -13.06 -16.94 44
چ**** یکشنبه 21 آذر 1400 25,347 (-3.9) 52.29 9.87 -8.06 45
آ**** یکشنبه 21 آذر 1400 9,210 (-4.95) 14.98 -4.13 -8.69 45
و**** شنبه 20 آذر 1400 3,036 (-1.01) 20.19 3.33 -8.43 46
آ**** چهارشنبه 17 آذر 1400 9,900 (-2.65) 6.97 -10.81 -15.05 49
س**** چهارشنبه 17 آذر 1400 44,160 (0.7) 9.69 -1.49 -9.87 49
غ**** چهارشنبه 17 آذر 1400 14,135 (-0.15) 22.18 -1.24 -14.67 49
س**** چهارشنبه 17 آذر 1400 9,180 (0.87) 6.21 -10.57 -13.07 49
و**** چهارشنبه 17 آذر 1400 7,061 (0.01) 3.34 -0.01 -3.84 49
و**** چهارشنبه 17 آذر 1400 3,040 (0.09) 20.03 3.19 -8.55 49
ز**** چهارشنبه 17 آذر 1400 14,800 (0) 5.74 -15.74 -19.19 49
ذ**** چهارشنبه 17 آذر 1400 3,475 (1.93) 10.65 -26.76 -31.05 49
ر**** چهارشنبه 17 آذر 1400 10,911 (1.32) 11.81 -13.12 -15.68 49
ز**** چهارشنبه 17 آذر 1400 12,380 (0.6) 18.34 -5.41 -13.21 49
س**** چهارشنبه 17 آذر 1400 15,922 (2.01) 8.91 1.24 -2.65 49
ش**** سه شنبه 16 آذر 1400 19,000 (0) 10.37 -24.16 -26.26 50
ب**** دوشنبه 15 آذر 1400 3,378 (-1.37) 7.16 -22.08 -24.45 51
غ**** دوشنبه 15 آذر 1400 1,836 (-1.53) 15.47 -22.71 -24.84 51
ح**** دوشنبه 15 آذر 1400 3,910 (-0.02) 9.95 -19.92 -20.20 51
ث**** یکشنبه 14 آذر 1400 1,366 (0) 17.20 -7.76 -12.30 52
گ**** یکشنبه 14 آذر 1400 14,000 (0.11) 2.06 -26.00 -29.29 52
غ**** یکشنبه 14 آذر 1400 14,821 (0.64) 16.52 -5.81 -18.62 52
و**** یکشنبه 14 آذر 1400 3,480 (-2.3) 7.18 -9.11 -14.34 52
ث**** یکشنبه 14 آذر 1400 6,886 (4.98) 13.78 -20.13 -24.34 52
د**** شنبه 13 آذر 1400 13,480 (-0.88) 2.74 -16.47 -20.62 53
س**** شنبه 13 آذر 1400 43,000 (-1.12) 12.64 1.16 -7.44 53
غ**** چهارشنبه 10 آذر 1400 15,101 (-0.83) 14.36 -7.56 -20.13 56
ث**** یکشنبه 7 آذر 1400 1,387 (0.07) 15.43 -9.16 -13.63 59
ث**** یکشنبه 7 آذر 1400 1,560 (-1.45) 4.87 -15.71 -20.83 59
و**** یکشنبه 7 آذر 1400 3,680 (-0.99) 2.69 -14.05 -18.99 59
و**** دوشنبه 1 آذر 1400 7,060 (0) 3.36 0.00 -3.82 65
و**** سه شنبه 25 آبان 1400 10,294 (-1.98) 1.64 -12.57 -22.09 71
پ**** سه شنبه 25 آبان 1400 7,040 (0.28) 5.68 -34.55 -37.47 71
و**** سه شنبه 25 آبان 1400 7,061 (0) 3.34 -0.01 -3.84 71
ک**** سه شنبه 18 آبان 1400 19,200 (2.01) 27.08 -40.62 -40.62 78
ح**** دوشنبه 17 آبان 1400 45,787 (1.35) 2.84 -11.77 -20.27 79
ف**** دوشنبه 17 آبان 1400 5,817 (-0.8) 2.99 -30.20 -35.09 79
د**** دوشنبه 10 آبان 1400 26,252 (0.3) 17.32 -2.29 -15.24 86
غ**** دوشنبه 10 آبان 1400 51,500 (3.99) 56.35 -2.49 -8.68 86
ر**** دوشنبه 10 آبان 1400 11,969 (1.76) 15.63 -20.80 -23.13 86
د**** دوشنبه 10 آبان 1400 18,990 (3.99) 14.22 -24.12 -27.22 86
ث**** دوشنبه 10 آبان 1400 1,677 (4.74) 9.42 -21.59 -26.36 86
ب**** دوشنبه 10 آبان 1400 9,465 (4.99) 22.63 -14.00 -19.49 86
ق**** چهارشنبه 5 آبان 1400 14,400 (-1.43) 14.24 -9.93 -12.92 91
خ**** سه شنبه 4 آبان 1400 2,544 (0.99) 33.06 -8.33 -16.63 92
ش**** سه شنبه 4 آبان 1400 15,717 (1.26) 37.32 -38.92 -40.26 92
ث**** سه شنبه 4 آبان 1400 1,638 (5) 12.03 -19.72 -24.60 92
ش**** سه شنبه 4 آبان 1400 13,825 (0.22) 11.25 -14.00 -18.12 92
د**** دوشنبه 3 آبان 1400 23,170 (4.93) 1.04 -26.63 -28.27 93
ب**** دوشنبه 3 آبان 1400 9,424 (-2.75) 23.16 -13.62 -19.14 93
و**** چهارشنبه 28 مهر 1400 4,180 (-1.5) 4.55 -24.33 -28.68 98
آ**** سه شنبه 27 مهر 1400 6,331 (-2.65) 3.24 -21.34 -22.60 99
ر**** سه شنبه 27 مهر 1400 70,051 (1.88) 7.74 -35.26 -36.69 99
پ**** دوشنبه 26 مهر 1400 17,440 (0) 7.22 -38.65 -39.97 100
ت**** دوشنبه 26 مهر 1400 3,017 (0.4) 3.51 -19.46 -25.09 100
و**** دوشنبه 26 مهر 1400 11,940 (-0.45) 4.48 0.17 -16.83 100
ز**** دوشنبه 26 مهر 1400 17,110 (-0.58) 8.12 -27.12 -30.10 100
غ**** دوشنبه 26 مهر 1400 24,390 (-0.85) 84.75 17.22 -2.38 100
ک**** یکشنبه 25 مهر 1400 15,012 (2.99) 47.00 19.77 -0.27 101
ب**** شنبه 24 مهر 1400 16,642 (1.89) 3.35 -23.03 -27.41 102
ر**** شنبه 24 مهر 1400 71,600 (0.57) 5.41 -36.66 -38.06 102
ح**** شنبه 24 مهر 1400 19,669 (4.97) 2.95 -35.63 -36.60 102
ت**** دوشنبه 19 مهر 1400 3,215 (-1.06) 0.28 -24.42 -29.70 107
ب**** شنبه 17 مهر 1400 17,952 (0.23) 1.78 -28.64 -32.71 109
ز**** چهارشنبه 14 مهر 1400 10,816 (0.76) -1.10 -34.82 -36.67 112
ب**** دوشنبه 12 مهر 1400 18,015 (0.6) 1.80 -28.89 -32.94 114
ز**** سه شنبه 6 مهر 1400 10,631 (-2.26) 7.64 -33.68 -35.57 120
ز**** شنبه 3 مهر 1400 10,958 (0.66) 4.43 -35.66 -37.49 123
س**** دوشنبه 29 شهریور 1400 13,390 (-0.74) 0.82 -38.69 -40.40 128
و**** شنبه 27 شهریور 1400 28,352 (2.99) 6.17 -40.36 -41.38 130
س**** یکشنبه 21 شهریور 1400 14,460 (-2.29) 3.18 -43.22 -44.81 136
و**** شنبه 20 شهریور 1400 29,990 (-1.05) 3.36 -19.14 -26.88 137
ف**** سه شنبه 2 شهریور 1400 7,524 (0.99) -0.33 -31.82 -32.88 155
و**** یکشنبه 31 مرداد 1400 2,979 (2.97) 13.39 -40.42 -42.93 157
ف**** شنبه 23 مرداد 1400 7,449 (-0.99) 1.22 -31.13 -32.21 165
س**** چهارشنبه 20 مرداد 1400 8,320 (0) 31.01 -28.25 -41.83 168
س**** چهارشنبه 20 مرداد 1400 14,940 (2.82) 16.47 -45.05 -46.59 168
غ**** سه شنبه 19 مرداد 1400 18,400 (1.74) 9.24 -11.30 -33.26 169
ش**** دوشنبه 18 مرداد 1400 2,938 (1.27) 55.72 49.66 -1.97 170
س**** یکشنبه 17 مرداد 1400 14,940 (4.11) 16.47 -45.05 -46.59 171
غ**** یکشنبه 17 مرداد 1400 9,004 (0.4) 47.71 -14.82 -18.92 171
غ**** شنبه 16 مرداد 1400 17,471 (2.99) 15.05 -6.59 -29.71 172
ز**** شنبه 16 مرداد 1400 17,100 (-1.04) 38.42 -27.08 -30.06 172
گ**** شنبه 16 مرداد 1400 112,463 (0) 44.05 -9.13 -10.99 172
گ**** سه شنبه 12 مرداد 1400 112,449 (-1.65) 44.07 -9.11 -10.98 176
س**** سه شنبه 12 مرداد 1400 14,040 (-1.12) 23.93 -41.52 -43.16 176
ر**** سه شنبه 12 مرداد 1400 75,008 (-0.05) 41.32 -39.54 -40.87 176
ر**** دوشنبه 11 مرداد 1400 17,080 (4.99) 18.85 -44.50 -46.14 177
گ**** دوشنبه 11 مرداد 1400 111,599 (-2.98) 45.16 -8.42 -10.30 177
و**** شنبه 9 مرداد 1400 14,193 (2.99) 21.60 -42.65 -44.41 179
ر**** شنبه 9 مرداد 1400 75,202 (0.07) 40.95 -39.70 -41.03 179
س**** چهارشنبه 6 مرداد 1400 14,830 (1.22) 17.33 -44.64 -46.19 182
س**** چهارشنبه 23 تیر 1400 14,870 (-1.13) 17.01 -44.79 -46.33 196
آ**** چهارشنبه 23 تیر 1400 6,553 (-1.57) 14.36 -24.00 -25.23 196
غ**** چهارشنبه 23 تیر 1400 42,851 (4.99) 27.69 -14.94 -40.02 196
و**** چهارشنبه 23 تیر 1400 4,326 (5) 9.25 -63.06 -64.01 196
ر**** چهارشنبه 9 تیر 1400 15,217 (4.22) 33.40 -37.70 -39.54 210
ق**** چهارشنبه 9 تیر 1400 30,000 (1.52) 33.00 -21.53 -31.83 210
ق**** دوشنبه 31 خرداد 1400 29,700 (-1.16) 34.34 -20.74 -31.14 219
د**** یکشنبه 30 خرداد 1400 2,087 (4.98) 140.11 -26.02 -27.22 220
ف**** شنبه 29 خرداد 1400 6,548 (4.98) 27.40 -38.00 -42.33 221
س**** چهارشنبه 12 خرداد 1400 141,000 (-2.78) 13.48 -41.03 -50.28 238
د**** دوشنبه 10 خرداد 1400 24,443 (5) 35.74 -21.00 -23.37 240
و**** دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 7,000 (-1.96) 55.57 6.43 -10.86 254
و**** یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 2,660 (3.7) 33.05 -10.00 -29.85 255
و**** یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 43,710 (0.18) 34.98 -32.85 -39.14 255
پ**** شنبه 25 اردیبهشت 1400 23,400 (-2.5) 36.75 -33.33 -34.70 256
س**** یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 14,000 (-2.91) 88.57 -2.14 -5.29 262
ک**** شنبه 11 اردیبهشت 1400 34,760 (-0.09) 68.73 35.16 -19.02 270
س**** دوشنبه 16 فروردین 1400 154,240 (-1.98) 4.16 -46.09 -54.55 296
س**** سه شنبه 19 اسفند 1399 159,960 (-0.18) 5.32 -48.02 -56.18 323
ش**** یکشنبه 17 اسفند 1399 8,077 (2.03) 71.23 17.37 -1.08 325
ش**** سه شنبه 12 اسفند 1399 75,830 (2.06) 97.66 51.26 -11.90 330
خ**** شنبه 25 بهمن 1399 7,765 (1.05) 4.83 -54.02 -54.10 347
ب**** شنبه 25 بهمن 1399 6,838 (-0.16) 13.18 -25.12 -32.52 347
ک**** سه شنبه 21 بهمن 1399 24,170 (-2.44) 34.75 -17.25 -25.86 351
م**** شنبه 18 بهمن 1399 13,250 (-3.43) 99.62 45.89 3.17 354
غ**** شنبه 18 بهمن 1399 3,503 (-0.91) 27.32 -38.48 -41.85 354
ف**** چهارشنبه 15 بهمن 1399 26,100 (-0.15) 26.25 -19.27 -22.87 357
ث**** چهارشنبه 8 بهمن 1399 10,770 (-3.05) 29.06 -48.93 -51.62 364
خ**** سه شنبه 23 دی 1399 7,888 (0.05) 4.83 -54.74 -54.82 379
و**** دوشنبه 15 دی 1399 3,990 (-1.48) 25.89 -41.93 -45.76 387
خ**** سه شنبه 4 آذر 1399 7,060 (-1.24) 207.22 -33.85 -47.27 428
ث**** دوشنبه 3 آذر 1399 6,670 (4.99) 151.12 -35.10 -35.10 429
ل**** دوشنبه 3 آذر 1399 61,080 (4.98) 81.96 -35.81 -38.57 429
ف**** دوشنبه 3 آذر 1399 310,000 (-0.68) 100.00 40.55 -4.65 429
ف**** دوشنبه 3 آذر 1399 1,455 (1.25) 40.48 -43.64 -45.02 429
س**** چهارشنبه 28 آبان 1399 14,944 (-0.89) 79.58 6.20 -7.32 434
ق**** سه شنبه 27 آبان 1399 21,877 (3.29) 71.32 -26.22 -40.26 435
ز**** سه شنبه 27 آبان 1399 9,740 (0.3) 106.79 -17.56 -20.64 435
ز**** سه شنبه 27 آبان 1399 7,474 (-3.93) 198.64 -19.45 -24.67 435
ک**** دوشنبه 26 آبان 1399 8,445 (-0.68) 136.71 116.70 -2.50 436
ش**** دوشنبه 26 آبان 1399 23,611 (-1.12) 57.57 -29.02 -36.30 436
د**** شنبه 24 آبان 1399 11,350 (-2.78) 61.54 17.53 -27.22 438
س**** شنبه 24 آبان 1399 5,440 (4.94) 58.64 -0.92 -6.62 438
ز**** شنبه 24 آبان 1399 9,704 (2.12) 107.55 -17.25 -20.34 438
غ**** شنبه 24 آبان 1399 6,200 (4.91) 53.55 -30.40 -38.87 438
ش**** چهارشنبه 21 آبان 1399 8,509 (2.14) 39.62 -50.46 -50.46 441
ز**** چهارشنبه 21 آبان 1399 8,555 (-0.75) 63.65 -16.42 -23.79 441
ک**** چهارشنبه 21 آبان 1399 9,820 (4.91) 51.22 -10.39 -18.53 441
س**** چهارشنبه 21 آبان 1399 14,389 (-4.75) 86.50 10.29 -3.75 441
د**** چهارشنبه 21 آبان 1399 11,172 (2.42) 216.42 10.10 -3.35 441
و**** دوشنبه 19 آبان 1399 8,372 (4.16) 214.63 13.83 -10.65 443
س**** دوشنبه 19 آبان 1399 30,510 (-0.84) 113.11 18.62 -4.29 443
د**** یکشنبه 18 آبان 1399 21,017 (5) 167.40 22.04 -5.47 444
س**** چهارشنبه 14 آبان 1399 19,080 (-3.39) 57.18 2.52 -9.54 448
د**** دوشنبه 12 آبان 1399 14,059 (-1.33) 66.76 8.40 -26.00 450
و**** دوشنبه 12 آبان 1399 8,548 (2.72) 208.15 11.49 -12.49 450
د**** دوشنبه 12 آبان 1399 9,355 (-2.98) 131.21 -27.95 -32.66 450
و**** دوشنبه 12 آبان 1399 1,992 (0.65) 134.49 39.56 -8.03 450
ش**** دوشنبه 12 آبان 1399 18,980 (1.33) 192.20 97.89 -3.42 450
ش**** دوشنبه 12 آبان 1399 11,067 (4.96) 71.16 4.73 -25.44 450
و**** شنبه 10 آبان 1399 43,813 (4.99) 72.18 -33.01 -39.29 452
س**** شنبه 10 آبان 1399 19,410 (-3) 54.51 0.77 -11.08 452
د**** چهارشنبه 7 آبان 1399 23,133 (1.77) 125.54 -16.53 -19.03 455
ر**** سه شنبه 6 آبان 1399 30,421 (-2.81) 123.04 -24.07 -24.07 456
ح**** سه شنبه 6 آبان 1399 17,060 (4.98) 178.31 -32.12 -42.79 456
ف**** دوشنبه 5 آبان 1399 17,086 (4.47) 129.72 -1.21 -5.13 457
ق**** دوشنبه 5 آبان 1399 6,431 (1.24) 62.85 22.38 -4.94 457
ک**** دوشنبه 28 مهر 1399 20,590 (-2.09) 168.97 -5.34 -12.04 464
ک**** چهارشنبه 23 مهر 1399 21,810 (-4.63) 153.92 -10.64 -16.96 469
ک**** دوشنبه 14 مهر 1399 18,491 (4.98) 68.43 -65.06 -67.17 478
س**** دوشنبه 14 مهر 1399 8,075 (4.88) 117.34 69.66 -6.06 478
س**** دوشنبه 14 مهر 1399 18,920 (4.99) 58.51 3.38 -8.77 478
د**** چهارشنبه 9 مهر 1399 41,600 (4.05) 46.83 -17.07 -21.08 483
س**** دوشنبه 7 مهر 1399 40,436 (3.6) 106.55 -5.36 -15.24 485
ش**** چهارشنبه 2 مهر 1399 2,102 (4.96) 87.92 34.06 -20.08 490
د**** سه شنبه 1 مهر 1399 26,191 (1.68) 50.05 7.82 -35.24 491
س**** سه شنبه 1 مهر 1399 13,264 (0.55) 172.09 60.96 -11.01 491
ک**** دوشنبه 31 شهریور 1399 12,552 (2.52) 62.86 -10.21 -35.34 492
س**** چهارشنبه 26 شهریور 1399 25,864 (5) 286.48 15.41 -8.08 497
س**** دوشنبه 24 شهریور 1399 18,010 (3.03) 66.52 8.61 -5.83 499
س**** چهارشنبه 19 شهریور 1399 18,290 (0.16) 63.97 6.94 -8.64 504
س**** شنبه 15 شهریور 1399 18,870 (-0.89) 57.82 2.97 -11.98 508
ق**** یکشنبه 19 مرداد 1399 6,965 (1.03) 50.37 12.99 -16.45 535
ک**** سه شنبه 14 مرداد 1399 73,889 (5) 58.85 -17.44 -32.80 540
م**** چهارشنبه 8 مرداد 1399 25,989 (1.95) 142.51 40.44 -9.27 546

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

 • رسا رفیعی
  2 ماه پیش

  سلام

  فیلترها در تایم بازار هم سیگنال دهی دارند و به همین خاطر اشتراک شما در ۲۳ آبان آغاز شده چون در ۲۳ آبان در تایم بازار سیگنال دهی داشته هرچند سیگنالی که داده شده تا آخر تایم بازار موجود نبوده و به همین خاطر در تاریخچه قابل مشاهده نیست.
  #99174153

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

 • حمیدرضا
  2 ماه پیش

  با سلام

  این استراتژی و فیلترها در تاریخ 20 آبان خریداری شده و اولین هشدار 25 آبان بوده در حالیکه نوشته از 23 آبان شروع میشه ؟!
  #99174153

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.