نوسانگیر باهوش 2

شناسه: 99174153
%51
هشدار خرید

این فیلتر، دومین فیلتر از مجموعه نوسانگیر باهوش است. در این فیلتر از ترکیب فاکتورهای تکنیکال و تابلوخوانی از جمله الگوهای کندلی، قدرت حقیقی و نقاط پر تقاضا استفاده شده است تا ریسک معاملات به کمترین حد ممکن برسد.

این فیلتر، تعداد معاملات کمتر اما پر بازده تری دارد و مناسب افرادی است که تمایل دارند تعداد معاملات کمتری انجام دهند و زمان کمتری صرف کنند.

شما میتوانید با استفاده از میانگین بازدهی فیلتر و نمودارهای بازدهی و همچنین ریز معاملات، اطلاعات کافی نسبت به نحوه عملکرد فیلتر را به دست آورید. همچنین جهت معامله با این فیلتر، یک استراتژی معاملاتی کامل و تست شده هم برای شما آماده شده که میتوانید از آن بهره مند شوید.

فراموش نکنید که مهمترین اصل تحلیل میگوید که گذشته تکرار میشود. بنا بر این اگر بازدهی این فیلتر در گذشته خوب بوده است دلیلی ندارد که در آینده هم خوب نباشد.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ چهارشنبه 8 مرداد 1399 تا شنبه 22 مرداد 1401 تعداد 378 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 50.97 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -19.57 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 3.94 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 89 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 82 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
و**** شنبه 22 مرداد 1401 6,880 (0.29) 0.15 -0.44 -0.44 1
و**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 1,479 (2.99) 2.77 1.01 -2.23 4
و**** شنبه 15 مرداد 1401 6,890 (0.58) 2.90 -0.58 -0.58 8
س**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 18,610 (1.08) 4.46 2.85 -0.59 11
آ**** سه شنبه 11 مرداد 1401 8,380 (-0.82) 8.83 6.80 -1.31 12
ب**** دوشنبه 10 مرداد 1401 11,760 (-2.89) 6.63 3.66 -1.62 13
و**** یکشنبه 9 مرداد 1401 6,860 (0.14) 3.35 -0.15 -0.15 14
غ**** یکشنبه 9 مرداد 1401 7,020 (-3.17) 10.40 4.99 -1.71 14
و**** یکشنبه 9 مرداد 1401 3,643 (1.87) 0.71 -0.25 -5.54 14
ر**** شنبه 8 مرداد 1401 4,175 (-2.49) 2.20 -1.08 -4.19 15
ا**** سه شنبه 4 مرداد 1401 19,170 (-1.54) 1.20 -0.78 -4.02 19
غ**** سه شنبه 4 مرداد 1401 12,110 (-2.41) 3.14 -6.52 -11.81 19
و**** دوشنبه 3 مرداد 1401 2,014 (-0.78) 3.23 2.63 -4.57 20
ف**** شنبه 1 مرداد 1401 12,790 (-0.07) 3.75 1.25 -9.93 22
ر**** سه شنبه 28 تیر 1401 4,395 (0.43) 4.87 -6.03 -8.99 26
س**** سه شنبه 28 تیر 1401 18,560 (0.16) 7.81 3.12 -1.89 26
و**** سه شنبه 28 تیر 1401 2,015 (-1.8) 3.18 2.58 -4.62 26
ن**** چهارشنبه 22 تیر 1401 1,554 (-0.32) 2.96 -11.13 -19.56 32
و**** سه شنبه 21 تیر 1401 2,084 (-3.2) 2.45 -0.82 -7.77 33
غ**** سه شنبه 21 تیر 1401 12,700 (-2.53) 9.61 -10.87 -15.91 33
ا**** سه شنبه 21 تیر 1401 19,550 (-1.21) 1.13 -2.71 -5.88 33
ه**** سه شنبه 14 تیر 1401 17,260 (4.98) 9.33 -1.91 -4.35 40
غ**** دوشنبه 13 تیر 1401 44,000 (-0.78) 1.93 -19.09 -22.84 41
ا**** یکشنبه 12 تیر 1401 19,900 (-0.4) 0.50 -4.42 -7.54 42
و**** چهارشنبه 8 تیر 1401 8,880 (1.13) 0.23 -15.88 -21.17 46
و**** دوشنبه 6 تیر 1401 13,840 (0.72) 1.59 -6.79 -9.61 48
چ**** دوشنبه 6 تیر 1401 2,455 (0.08) 15.03 -11.81 -23.10 48
ا**** یکشنبه 5 تیر 1401 19,240 (-1.63) 6.13 -1.14 -4.37 49
و**** شنبه 4 تیر 1401 6,860 (-0.14) 3.35 0.29 -1.46 50
ک**** چهارشنبه 1 تیر 1401 18,190 (0) 2.91 -9.84 -12.04 53
ا**** چهارشنبه 1 تیر 1401 19,510 (-0.45) 4.66 -2.51 -5.69 53
ا**** دوشنبه 30 خرداد 1401 19,440 (-1.26) 5.04 -2.26 -5.35 55
و**** یکشنبه 29 خرداد 1401 7,000 (-1.26) 1.29 -1.71 -3.43 56
و**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 3,980 (5.85) 8.04 -25.83 -33.42 60
ا**** سه شنبه 10 خرداد 1401 20,100 (-0.78) 1.59 -5.37 -8.46 75
ا**** یکشنبه 8 خرداد 1401 20,220 (-1.07) 0.99 -5.93 -9.00 77
ا**** شنبه 31 اردیبهشت 1401 20,730 (-0.33) 1.30 -8.25 -11.24 85
ا**** سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 20,690 (-0.95) 1.50 -8.17 -11.07 89
ا**** سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 20,350 (-1.26) 5.11 -6.54 -9.58 96
ا**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 20,750 (-0.86) 3.08 -8.34 -11.33 99
س**** یکشنبه 21 فروردین 1401 14,800 (0.13) 41.82 23.65 1.42 126
و**** چهارشنبه 17 فروردین 1401 7,110 (0) 28.55 -3.66 -4.92 130
ب**** چهارشنبه 25 اسفند 1400 11,700 (0.34) 36.58 4.19 -1.28 151
غ**** سه شنبه 24 اسفند 1400 7,220 (-0.41) 84.21 2.08 -4.43 152
د**** دوشنبه 23 اسفند 1400 8,470 (-2.3) 79.69 34.00 -1.77 153
غ**** دوشنبه 23 اسفند 1400 3,144 (0.25) 59.99 7.51 -2.99 153
ف**** یکشنبه 15 اسفند 1400 3,720 (2.7) 63.71 -7.07 -18.66 161
ب**** یکشنبه 15 اسفند 1400 11,440 (-0.6) 39.69 7.17 -2.71 161
ب**** شنبه 14 اسفند 1400 11,350 (-1.56) 40.79 8.02 -1.94 162
س**** شنبه 14 اسفند 1400 8,300 (0) 49.40 6.02 -1.08 162
ب**** شنبه 14 اسفند 1400 10,320 (0.19) 127.52 111.14 -1.26 162
ث**** شنبه 14 اسفند 1400 3,636 (-0.13) 25.22 0.19 -6.57 162
و**** شنبه 14 اسفند 1400 3,652 (1.53) 40.39 10.82 0.14 162
و**** شنبه 14 اسفند 1400 1,856 (0.05) 46.61 20.31 -5.60 162
و**** چهارشنبه 11 اسفند 1400 3,970 (0) 51.13 11.84 -0.71 165
ب**** دوشنبه 9 اسفند 1400 10,200 (-1.06) 130.20 113.63 -2.16 167
ل**** دوشنبه 9 اسفند 1400 14,630 (2.3) 43.06 14.49 -6.84 167
ث**** دوشنبه 9 اسفند 1400 1,358 (4.22) 27.84 3.90 -6.63 167
ب**** دوشنبه 9 اسفند 1400 7,780 (-0.51) 82.90 16.07 -3.86 167
و**** یکشنبه 8 اسفند 1400 4,290 (2.87) 64.34 1.24 -10.68 168
س**** یکشنبه 8 اسفند 1400 8,260 (0.12) 50.12 6.54 -1.33 168
غ**** یکشنبه 8 اسفند 1400 1,740 (-0.4) 88.85 28.68 -2.87 168
د**** شنبه 7 اسفند 1400 10,520 (-0.94) 48.29 1.33 -7.22 169
ه**** دوشنبه 2 اسفند 1400 7,450 (0) 40.40 2.01 -2.55 174
س**** دوشنبه 2 اسفند 1400 5,380 (-0.18) 53.72 32.34 -0.93 174
د**** دوشنبه 2 اسفند 1400 21,010 (-0.28) 37.55 9.61 -1.95 174
ب**** دوشنبه 2 اسفند 1400 7,760 (1.17) 83.38 16.37 -3.61 174
س**** یکشنبه 1 اسفند 1400 8,180 (0.36) 51.59 7.58 -1.83 175
آ**** یکشنبه 1 اسفند 1400 8,180 (-2.73) 77.26 9.41 -1.96 175
د**** چهارشنبه 27 بهمن 1400 2,220 (2.39) 77.48 10.36 -3.15 179
ز**** چهارشنبه 27 بهمن 1400 12,000 (3.09) 67.75 6.67 -13.42 179
و**** چهارشنبه 27 بهمن 1400 3,993 (0) 50.26 11.19 -3.46 179
غ**** دوشنبه 25 بهمن 1400 7,330 (-0.27) 81.45 4.23 -5.87 181
د**** شنبه 23 بهمن 1400 2,188 (1.57) 80.07 11.97 -3.56 183
د**** شنبه 23 بهمن 1400 96,450 (-2.96) 14.15 -22.24 -27.63 183
ا**** شنبه 23 بهمن 1400 10,300 (0) 15.73 10.49 -0.78 183
س**** چهارشنبه 20 بهمن 1400 24,750 (-1.19) 48.08 23.43 -1.01 186
د**** چهارشنبه 20 بهمن 1400 3,836 (-0.31) 48.33 -5.87 -12.70 186
د**** چهارشنبه 20 بهمن 1400 4,629 (-3.3) 76.69 16.22 -12.75 186
د**** سه شنبه 19 بهمن 1400 16,830 (-2.77) 79.44 74.39 -3.51 187
و**** سه شنبه 19 بهمن 1400 3,978 (-0.17) 50.83 10.61 -3.09 187
س**** سه شنبه 19 بهمن 1400 8,200 (0.24) 51.22 6.22 -2.20 187
ب**** سه شنبه 19 بهمن 1400 11,720 (-2.17) 36.35 4.01 -5.20 187
آ**** سه شنبه 19 بهمن 1400 8,640 (-1.25) 67.82 1.50 -7.18 187
س**** سه شنبه 19 بهمن 1400 23,950 (4.99) 192.28 111.23 -3.84 187
غ**** دوشنبه 18 بهمن 1400 11,010 (1.56) 40.78 -10.63 -19.89 188
و**** دوشنبه 18 بهمن 1400 2,197 (1.01) 59.31 -8.15 -12.52 188
د**** دوشنبه 18 بهمن 1400 11,020 (-0.36) 41.56 -3.81 -11.43 188
و**** یکشنبه 17 بهمن 1400 7,090 (0.14) 28.91 -3.39 -4.65 189
غ**** شنبه 16 بهمن 1400 11,230 (-0.79) 38.02 -12.38 -21.46 190
س**** شنبه 16 بهمن 1400 5,430 (0.36) 52.30 29.10 -4.60 190
و**** شنبه 16 بهمن 1400 4,195 (2.81) 68.06 1.22 -8.65 190
س**** شنبه 16 بهمن 1400 32,750 (2.98) 95.57 84.89 -4.27 190
ز**** چهارشنبه 13 بهمن 1400 8,030 (-0.74) 80.45 15.57 -6.60 193
ش**** چهارشنبه 13 بهمن 1400 10,760 (2.86) 42.66 25.74 -8.46 193
ش**** سه شنبه 12 بهمن 1400 5,670 (2.9) 25.93 -26.60 -29.37 194
ب**** دوشنبه 11 بهمن 1400 12,800 (0.7) 24.84 -4.22 -13.20 195
س**** دوشنبه 11 بهمن 1400 20,220 (4.98) 59.64 39.47 -2.08 195
خ**** دوشنبه 11 بهمن 1400 2,353 (4.99) 65.75 57.25 -9.26 195
ز**** دوشنبه 11 بهمن 1400 12,730 (0.79) 58.13 0.55 -18.38 195
ز**** دوشنبه 11 بهمن 1400 8,200 (1.99) 76.71 13.17 -8.54 195
ف**** دوشنبه 11 بهمن 1400 3,520 (1.49) 47.07 34.20 -3.41 195
و**** چهارشنبه 6 بهمن 1400 2,259 (4.42) 54.94 -10.67 -14.92 200
گ**** چهارشنبه 6 بهمن 1400 10,360 (0.77) 59.85 5.89 -6.95 200
و**** چهارشنبه 6 بهمن 1400 2,707 (1.99) 42.22 15.18 -2.11 200
ش**** چهارشنبه 6 بهمن 1400 3,908 (4.99) 57.88 32.60 4.17 200
س**** چهارشنبه 6 بهمن 1400 8,210 (0.12) 51.04 6.09 -2.80 200
ر**** چهارشنبه 6 بهمن 1400 9,480 (0.31) 54.01 8.86 -1.69 200
چ**** سه شنبه 5 بهمن 1400 2,500 (-0.47) 31.32 -13.40 -24.48 201
ش**** سه شنبه 5 بهمن 1400 11,800 (-0.92) 63.98 10.85 -4.15 201
و**** سه شنبه 5 بهمن 1400 32,200 (2.87) 235.25 206.83 2.17 201
ک**** دوشنبه 4 بهمن 1400 7,990 (2.96) 68.59 25.66 -14.77 202
س**** دوشنبه 4 بهمن 1400 21,280 (0.42) 59.30 33.46 -5.83 202
س**** یکشنبه 3 بهمن 1400 8,290 (-1.54) 49.58 6.15 -3.74 203
ر**** شنبه 2 بهمن 1400 9,980 (3.2) 46.29 3.21 -7.82 204
ز**** چهارشنبه 29 دی 1400 7,620 (-2.43) 123.10 28.87 -16.93 207
و**** چهارشنبه 29 دی 1400 4,270 (-1.95) 65.11 1.71 -11.01 207
س**** چهارشنبه 29 دی 1400 8,610 (1.17) 44.02 2.21 -7.32 207
ف**** چهارشنبه 29 دی 1400 1,710 (1.84) 8.95 0.23 -24.21 207
ف**** چهارشنبه 29 دی 1400 4,040 (-1.75) 50.74 -14.43 -25.10 207
و**** چهارشنبه 29 دی 1400 2,674 (-0.69) 66.12 10.40 -16.31 207
و**** چهارشنبه 29 دی 1400 4,004 (-0.94) 49.85 10.89 -5.32 207
و**** سه شنبه 28 دی 1400 2,565 (-4.32) 50.10 21.60 -4.44 208
و**** سه شنبه 28 دی 1400 2,214 (-4.02) 58.08 -6.64 -13.19 208
ب**** سه شنبه 28 دی 1400 1,805 (-1.09) 46.54 7.26 -9.70 208
ث**** سه شنبه 28 دی 1400 1,425 (-2.12) 21.82 -0.98 -13.47 208
ک**** دوشنبه 27 دی 1400 7,910 (2.99) 70.29 30.85 -13.91 209
ب**** دوشنبه 27 دی 1400 13,360 (-1.11) 19.61 -8.23 -16.84 209
و**** یکشنبه 26 دی 1400 4,495 (-3.54) 56.84 -5.54 -15.46 210
ث**** یکشنبه 26 دی 1400 1,327 (-2.78) 37.98 6.78 -9.72 210
س**** یکشنبه 26 دی 1400 8,750 (0) 41.71 -0.46 -8.80 210
ف**** یکشنبه 26 دی 1400 4,150 (-0.55) 46.75 -20.24 -27.08 210
ک**** شنبه 25 دی 1400 6,630 (0.91) 45.10 -4.37 -12.82 211
س**** چهارشنبه 22 دی 1400 8,780 (-0.45) 41.23 0.23 -9.11 214
پ**** چهارشنبه 22 دی 1400 12,351 (0.5) 13.76 -30.45 -39.92 214
ث**** سه شنبه 21 دی 1400 1,378 (0.21) 32.87 3.77 -13.06 215
پ**** سه شنبه 21 دی 1400 12,001 (-2.43) 17.07 -28.42 -38.17 215
و**** سه شنبه 21 دی 1400 1,035 (-1.58) 44.15 8.21 -8.41 215
س**** سه شنبه 21 دی 1400 52,300 (-0.09) 92.89 66.96 -17.50 215
ک**** سه شنبه 21 دی 1400 6,740 (-2.03) 42.73 -2.67 -14.24 215
و**** دوشنبه 20 دی 1400 7,070 (0.14) 29.28 -2.69 -4.38 216
غ**** دوشنبه 20 دی 1400 8,940 (1.13) 48.77 -14.54 -22.82 216
ب**** یکشنبه 19 دی 1400 13,700 (2.23) 16.64 -11.02 -18.91 217
ف**** یکشنبه 19 دی 1400 5,290 (0) 8.51 -15.29 -15.29 217
ث**** شنبه 18 دی 1400 8,960 (0.11) 83.48 36.72 -3.01 218
و**** چهارشنبه 15 دی 1400 10,150 (-0.29) 27.78 0.69 -4.83 221
ب**** چهارشنبه 15 دی 1400 13,607 (2.56) 17.44 -9.90 -18.35 221
ک**** دوشنبه 13 دی 1400 6,018 (-0.87) 13.49 -15.75 -41.46 223
ب**** دوشنبه 13 دی 1400 13,679 (-1.94) 16.82 -10.37 -18.78 223
پ**** یکشنبه 12 دی 1400 12,954 (-0.06) 8.46 -34.46 -42.72 224
ف**** یکشنبه 12 دی 1400 5,464 (-1.21) 5.05 -17.99 -17.99 224
و**** یکشنبه 12 دی 1400 2,350 (4.95) 15.79 -7.23 -25.45 224
س**** یکشنبه 12 دی 1400 21,000 (0.14) 53.71 37.43 -12.90 224
غ**** شنبه 11 دی 1400 1,957 (4.98) 20.95 -30.81 -36.33 225
س**** سه شنبه 7 دی 1400 13,880 (-0.21) 65.63 35.09 -18.95 229
ق**** سه شنبه 7 دی 1400 21,550 (1.31) 29.79 -22.46 -30.35 229
س**** سه شنبه 7 دی 1400 21,200 (1.04) 52.26 33.02 -13.73 229
ث**** دوشنبه 6 دی 1400 9,030 (-0.87) 82.06 35.66 -5.65 230
ف**** دوشنبه 6 دی 1400 5,376 (-1.33) 6.77 -16.65 -16.65 230
ب**** دوشنبه 6 دی 1400 1,940 (0.83) 36.34 -5.77 -15.98 230
ف**** یکشنبه 5 دی 1400 5,415 (-1.91) 6.00 -14.13 -17.19 231
و**** سه شنبه 30 آذر 1400 4,635 (2.21) 52.10 -6.30 -18.02 236
ب**** سه شنبه 30 آذر 1400 14,020 (4.16) 13.98 -12.55 -20.76 236
ب**** سه شنبه 30 آذر 1400 9,450 (4.6) 50.58 -4.44 -20.85 236
پ**** سه شنبه 30 آذر 1400 12,751 (0.03) 10.19 -32.63 -41.81 236
ب**** سه شنبه 30 آذر 1400 1,851 (4.99) 42.90 4.59 -11.94 236
س**** سه شنبه 30 آذر 1400 43,151 (1.05) 47.16 19.00 -7.77 236
ث**** سه شنبه 30 آذر 1400 1,765 (3.7) 54.05 33.54 -7.08 236
چ**** دوشنبه 29 آذر 1400 25,209 (4.99) 53.12 5.91 -5.79 237
و**** دوشنبه 29 آذر 1400 3,059 (4.97) 43.05 11.80 -3.11 237
غ**** دوشنبه 29 آذر 1400 9,180 (-0.21) 44.88 -16.78 -24.84 237
س**** دوشنبه 29 آذر 1400 8,830 (1.02) 40.43 -0.34 -9.63 237
و**** دوشنبه 29 آذر 1400 1,683 (4.99) 39.16 -6.65 -16.76 237
ص**** دوشنبه 29 آذر 1400 3,951 (0.49) 32.50 22.25 -10.23 237
ت**** دوشنبه 29 آذر 1400 1,838 (0.84) 63.71 31.77 -2.50 237
خ**** دوشنبه 29 آذر 1400 3,189 (1.72) 48.98 7.18 -19.69 237
س**** دوشنبه 29 آذر 1400 19,040 (0.47) 85.40 42.86 -9.14 237
ح**** دوشنبه 29 آذر 1400 12,490 (-0.31) 90.47 85.19 -15.77 237
س**** دوشنبه 29 آذر 1400 6,780 (3.82) 80.53 44.99 -2.80 237
ت**** دوشنبه 29 آذر 1400 8,125 (2.48) 39.45 -11.38 -22.09 237
د**** دوشنبه 29 آذر 1400 8,084 (0.08) 42.38 -0.79 -12.42 237
و**** یکشنبه 28 آذر 1400 2,231 (-1.41) 21.96 0.09 -21.47 238
و**** شنبه 27 آذر 1400 37,140 (1.22) 245.32 200.11 -29.46 239
پ**** شنبه 27 آذر 1400 12,901 (0.35) 8.91 -34.19 -42.49 239
ش**** شنبه 27 آذر 1400 12,905 (4.99) 49.94 1.36 -12.36 239
غ**** چهارشنبه 24 آذر 1400 9,460 (0.21) 40.59 -19.24 -27.06 242
ا**** چهارشنبه 24 آذر 1400 3,380 (-1.45) 46.83 -7.66 -17.01 242
ث**** چهارشنبه 24 آذر 1400 1,710 (-0.69) 59.01 37.84 -4.09 242
س**** چهارشنبه 24 آذر 1400 18,580 (-1.11) 35.63 15.12 -3.23 242
و**** چهارشنبه 24 آذر 1400 1,389 (-0.71) 43.20 6.55 -1.37 242
ح**** چهارشنبه 24 آذر 1400 10,490 (-3.04) 96.66 59.10 -6.96 242
ز**** چهارشنبه 24 آذر 1400 6,021 (-3.27) 85.19 8.62 -6.49 242
گ**** سه شنبه 23 آذر 1400 1,838 (0.27) 3.86 -17.19 -35.75 243
د**** سه شنبه 23 آذر 1400 8,049 (-1.45) 43.00 -0.36 -12.04 243
د**** سه شنبه 23 آذر 1400 27,930 (-1.27) 22.81 -13.96 -27.68 243
ت**** سه شنبه 23 آذر 1400 7,920 (-0.16) 43.06 -9.09 -20.08 243
ک**** سه شنبه 23 آذر 1400 19,601 (0.7) 154.83 136.72 -4.73 243
ث**** سه شنبه 23 آذر 1400 1,458 (0.96) 19.07 -3.22 -15.43 243
س**** سه شنبه 23 آذر 1400 8,890 (-0.89) 39.48 -1.01 -10.24 243
و**** سه شنبه 23 آذر 1400 4,556 (-2.78) 54.74 -4.68 -16.59 243
ب**** سه شنبه 23 آذر 1400 8,960 (-2.5) 58.82 0.78 -16.52 243
ز**** سه شنبه 23 آذر 1400 7,740 (-0.9) 119.64 26.87 -18.22 243
ب**** سه شنبه 23 آذر 1400 13,626 (-2.27) 17.28 -10.02 -18.46 243
پ**** دوشنبه 22 آذر 1400 5,300 (-3.63) 13.58 -22.64 -31.66 244
چ**** یکشنبه 21 آذر 1400 25,347 (-3.9) 52.29 5.34 -8.06 245
آ**** یکشنبه 21 آذر 1400 9,210 (-4.95) 57.44 -2.82 -12.92 245
و**** شنبه 20 آذر 1400 3,036 (-1.01) 44.14 12.65 -8.43 246
آ**** چهارشنبه 17 آذر 1400 9,900 (-2.65) 46.46 -9.60 -18.99 249
س**** چهارشنبه 17 آذر 1400 44,160 (0.7) 43.80 16.28 -9.87 249
غ**** چهارشنبه 17 آذر 1400 14,135 (-0.15) 24.73 -19.92 -24.44 249
س**** چهارشنبه 17 آذر 1400 9,180 (0.87) 35.08 -4.14 -13.07 249
و**** چهارشنبه 17 آذر 1400 7,061 (0.01) 29.44 -2.56 -4.26 249
و**** چهارشنبه 17 آذر 1400 3,040 (0.09) 43.95 12.50 -8.55 249
ز**** چهارشنبه 17 آذر 1400 14,800 (0) 36.01 -13.51 -29.80 249
ر**** چهارشنبه 17 آذر 1400 10,911 (1.32) 33.81 -5.60 -15.68 249
ذ**** چهارشنبه 17 آذر 1400 3,475 (1.93) 10.65 -26.27 -40.78 249
ز**** چهارشنبه 17 آذر 1400 12,380 (0.6) 135.86 62.28 -13.21 249
س**** چهارشنبه 17 آذر 1400 15,922 (2.01) 31.83 14.94 -10.63 249
ش**** سه شنبه 16 آذر 1400 19,000 (0) 28.84 -27.11 -35.53 250
ب**** دوشنبه 15 آذر 1400 3,378 (-1.37) 70.52 24.42 -30.58 251
غ**** دوشنبه 15 آذر 1400 1,836 (-1.53) 28.92 -26.96 -32.14 251
ح**** دوشنبه 15 آذر 1400 3,910 (-0.02) 30.18 -5.52 -20.20 251
ث**** یکشنبه 14 آذر 1400 1,366 (0) 34.04 4.69 -12.30 252
گ**** یکشنبه 14 آذر 1400 14,000 (0.11) 18.29 -22.64 -31.14 252
غ**** یکشنبه 14 آذر 1400 14,821 (0.64) 18.95 -23.62 -27.94 252
و**** یکشنبه 14 آذر 1400 2,486 (-2.3) 40.79 -16.85 -22.69 252
ث**** یکشنبه 14 آذر 1400 6,886 (4.98) 24.60 -9.96 -27.68 252
د**** شنبه 13 آذر 1400 13,480 (-0.88) 15.73 -20.92 -27.60 253
س**** شنبه 13 آذر 1400 43,000 (-1.12) 47.67 19.42 -7.44 253
غ**** چهارشنبه 10 آذر 1400 15,101 (-0.83) 16.75 -25.04 -29.28 256
ث**** یکشنبه 7 آذر 1400 1,387 (0.07) 32.01 3.10 -13.63 259
ث**** یکشنبه 7 آذر 1400 1,560 (-1.45) 11.28 -9.55 -20.96 259
و**** یکشنبه 7 آذر 1400 2,629 (-0.99) 33.13 -21.38 -26.89 259
و**** دوشنبه 1 آذر 1400 7,060 (0) 29.46 -2.55 -4.25 265
و**** سه شنبه 25 آبان 1400 5,972 (-1.98) 1.64 -50.59 -52.60 271
پ**** سه شنبه 25 آبان 1400 7,040 (0.28) 5.68 -41.76 -48.55 271
و**** سه شنبه 25 آبان 1400 7,061 (0) 29.44 -2.56 -4.26 271
ک**** سه شنبه 18 آبان 1400 19,200 (2.01) 48.39 45.83 -52.76 278
ف**** دوشنبه 17 آبان 1400 5,817 (-0.8) 4.69 -40.57 -47.98 279
ح**** دوشنبه 17 آبان 1400 45,787 (1.35) 30.82 -7.40 -23.34 279
ب**** دوشنبه 10 آبان 1400 9,465 (4.99) 50.34 -4.60 -20.97 286
ث**** دوشنبه 10 آبان 1400 1,677 (4.74) 9.42 -15.86 -26.48 286
ر**** دوشنبه 10 آبان 1400 11,969 (1.76) 21.98 -13.94 -23.13 286
د**** دوشنبه 10 آبان 1400 18,990 (3.99) 33.23 10.74 -28.91 286
غ**** دوشنبه 10 آبان 1400 51,500 (3.99) 56.35 2.85 -10.56 286
د**** دوشنبه 10 آبان 1400 26,252 (0.3) 42.08 13.71 -15.24 286
ق**** چهارشنبه 5 آبان 1400 14,400 (-1.43) 21.32 -9.38 -20.90 291
ش**** سه شنبه 4 آبان 1400 13,825 (0.22) 39.96 -3.00 -18.19 292
ث**** سه شنبه 4 آبان 1400 1,638 (5) 12.03 -13.86 -24.73 292
ش**** سه شنبه 4 آبان 1400 15,717 (1.26) 37.32 16.56 -40.26 292
خ**** سه شنبه 4 آبان 1400 1,514 (0.99) 61.16 20.34 -16.58 292
د**** دوشنبه 3 آبان 1400 23,170 (4.93) 30.34 27.36 -29.91 293
ب**** دوشنبه 3 آبان 1400 9,424 (-2.75) 51.00 -4.18 -20.63 293
و**** چهارشنبه 28 مهر 1400 2,986 (-1.5) 17.21 -30.78 -35.63 298
ر**** سه شنبه 27 مهر 1400 70,051 (1.88) 7.74 -25.34 -44.61 299
آ**** سه شنبه 27 مهر 1400 6,331 (-2.65) 3.24 -37.09 -46.52 299
غ**** دوشنبه 26 مهر 1400 24,390 (-0.85) 190.69 144.16 -2.38 300
ز**** دوشنبه 26 مهر 1400 17,110 (-0.58) 17.65 -25.19 -39.28 300
و**** دوشنبه 26 مهر 1400 11,940 (-0.45) 52.51 9.05 -16.83 300
ت**** دوشنبه 26 مهر 1400 2,321 (0.4) 29.64 4.35 -25.12 300
پ**** دوشنبه 26 مهر 1400 17,440 (0) 7.22 -27.87 -45.76 300
ک**** یکشنبه 25 مهر 1400 15,012 (2.99) 47.00 -9.41 -11.80 301
ح**** شنبه 24 مهر 1400 19,669 (4.97) 17.44 -14.99 -38.69 302
ر**** شنبه 24 مهر 1400 71,600 (0.57) 5.41 -26.96 -45.81 302
ب**** شنبه 24 مهر 1400 16,642 (1.89) 3.35 -26.33 -33.24 302
ت**** دوشنبه 19 مهر 1400 2,473 (-1.06) 21.67 -2.06 -29.72 307
ب**** شنبه 17 مهر 1400 17,952 (0.23) 1.78 -31.71 -38.11 309
ز**** چهارشنبه 14 مهر 1400 10,816 (0.76) 57.17 -9.21 -41.48 312
ب**** دوشنبه 12 مهر 1400 18,015 (0.6) 1.80 -31.95 -38.33 314
ز**** سه شنبه 6 مهر 1400 10,631 (-2.26) 59.91 -7.63 -40.46 320
ز**** شنبه 3 مهر 1400 10,958 (0.66) 55.14 -10.39 -42.23 323
س**** دوشنبه 29 شهریور 1400 13,390 (-0.74) 0.82 -34.28 -40.40 328
و**** شنبه 27 شهریور 1400 28,352 (2.99) 7.93 -28.58 -52.28 330
س**** یکشنبه 21 شهریور 1400 14,460 (-2.29) 3.18 -39.14 -44.81 336
و**** شنبه 20 شهریور 1400 29,990 (-1.05) 3.36 -13.80 -50.35 337
و**** یکشنبه 31 مرداد 1400 1,773 (2.97) 13.42 -36.83 -46.53 357
س**** چهارشنبه 20 مرداد 1400 8,320 (0) 31.01 -12.02 -46.47 368
س**** چهارشنبه 20 مرداد 1400 14,940 (2.82) 16.47 -41.10 -46.59 368
غ**** سه شنبه 19 مرداد 1400 18,400 (1.74) 9.24 -30.43 -35.49 369
ش**** دوشنبه 18 مرداد 1400 2,938 (1.27) 63.34 40.16 -1.97 370
س**** یکشنبه 17 مرداد 1400 14,940 (4.11) 16.47 -41.10 -46.59 371
غ**** یکشنبه 17 مرداد 1400 9,004 (0.4) 47.71 -15.15 -23.37 371
غ**** شنبه 16 مرداد 1400 17,471 (2.99) 15.05 -26.74 -32.06 372
ز**** شنبه 16 مرداد 1400 17,100 (-1.04) 38.42 -25.15 -39.24 372
گ**** شنبه 16 مرداد 1400 112,463 (0) 44.05 -3.03 -43.45 372
گ**** سه شنبه 12 مرداد 1400 112,449 (-1.65) 44.07 -3.02 -43.44 376
س**** سه شنبه 12 مرداد 1400 14,040 (-1.12) 23.93 -37.32 -43.16 376
ر**** سه شنبه 12 مرداد 1400 75,008 (-0.05) 41.32 -30.27 -48.27 376
ر**** دوشنبه 11 مرداد 1400 17,080 (4.99) 18.85 -39.70 -46.14 377
گ**** دوشنبه 11 مرداد 1400 111,599 (-2.98) 45.16 -2.28 -43.01 377
و**** شنبه 9 مرداد 1400 14,193 (2.99) 21.60 -45.25 -58.08 379
ر**** شنبه 9 مرداد 1400 75,202 (0.07) 40.95 -30.45 -48.41 379
س**** چهارشنبه 6 مرداد 1400 14,830 (1.22) 17.33 -40.66 -46.19 382
س**** چهارشنبه 23 تیر 1400 14,870 (-1.13) 17.01 -40.82 -46.33 396
آ**** چهارشنبه 23 تیر 1400 6,553 (-1.57) 14.36 -39.22 -48.33 396
غ**** چهارشنبه 23 تیر 1400 42,851 (4.99) 27.69 -35.71 -42.01 396
و**** چهارشنبه 23 تیر 1400 2,731 (5) 9.26 -53.13 -65.58 396
ر**** چهارشنبه 9 تیر 1400 15,217 (4.22) 33.40 -32.31 -39.54 410
ق**** چهارشنبه 9 تیر 1400 30,000 (1.52) 33.00 -44.30 -49.97 410
ق**** دوشنبه 31 خرداد 1400 29,700 (-1.16) 34.34 -43.74 -49.46 419

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

 • رسا رفیعی
  8 ماه پیش

  سلام

  فیلترها در تایم بازار هم سیگنال دهی دارند و به همین خاطر اشتراک شما در ۲۳ آبان آغاز شده چون در ۲۳ آبان در تایم بازار سیگنال دهی داشته هرچند سیگنالی که داده شده تا آخر تایم بازار موجود نبوده و به همین خاطر در تاریخچه قابل مشاهده نیست.
  #99174153

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

 • حمیدرضا
  8 ماه پیش

  با سلام

  این استراتژی و فیلترها در تاریخ 20 آبان خریداری شده و اولین هشدار 25 آبان بوده در حالیکه نوشته از 23 آبان شروع میشه ؟!
  #99174153

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.