این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ دوشنبه 6 بهمن 1399 تا چهارشنبه 8 آذر 1402 تعداد 3,436 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 114.19 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -22.80 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 47.30 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 97 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 95 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ت**** سه شنبه 7 آذر 1402 7,700 (0.52) 0.00 0.00 0.00 1
پ**** سه شنبه 7 آذر 1402 2,760 (0.65) 0.00 0.00 0.00 1
س**** سه شنبه 7 آذر 1402 17,000 (4.8) 0.00 0.00 0.00 1
ح**** سه شنبه 7 آذر 1402 54,940 (6.32) 0.00 0.00 0.00 1
س**** دوشنبه 6 آذر 1402 25,750 (0.38) 0.00 0.00 0.00 2
ش**** دوشنبه 6 آذر 1402 137,100 (2.88) 0.00 0.00 0.00 2
س**** یکشنبه 5 آذر 1402 25,950 (2.6) 0.96 -0.66 -2.08 3
خ**** یکشنبه 5 آذر 1402 3,180 (4.98) 9.06 3.77 0.94 3
و**** یکشنبه 5 آذر 1402 2,436 (2.95) 2.42 2.22 -1.52 3
خ**** یکشنبه 5 آذر 1402 14,770 (2.56) 2.10 -1.96 -3.59 3
و**** شنبه 4 آذر 1402 32,340 (6.97) 2.84 -2.26 -2.72 4
پ**** چهارشنبه 1 آذر 1402 17,880 (1.41) 6.26 1.96 0.56 7
خ**** چهارشنبه 1 آذر 1402 14,500 (2.54) 4.28 0.76 -2.76 7
ت**** چهارشنبه 1 آذر 1402 7,600 (6.89) 6.58 -0.66 -2.37 7
و**** چهارشنبه 1 آذر 1402 42,450 (2.9) 2.59 -3.89 -3.89 7
و**** سه شنبه 30 آبان 1402 3,870 (-1.62) 10.49 10.49 6.33 8
س**** سه شنبه 30 آبان 1402 25,200 (1) 3.10 2.98 -1.98 8
خ**** سه شنبه 30 آبان 1402 4,900 (3.81) 3.65 1.41 -2.90 8
ک**** یکشنبه 28 آبان 1402 46,450 (3.61) 6.29 4.84 -3.55 10
س**** یکشنبه 28 آبان 1402 25,110 (0.72) 3.50 2.55 -2.71 10
ک**** شنبه 27 آبان 1402 12,090 (6.99) 6.53 -0.17 -8.52 11
د**** شنبه 27 آبان 1402 14,610 (6.95) 4.18 -2.60 -7.19 11
و**** شنبه 27 آبان 1402 40,750 (2.9) 6.87 3.19 -1.84 11
س**** شنبه 27 آبان 1402 25,060 (0.76) 4.55 2.87 -2.51 11
ل**** سه شنبه 23 آبان 1402 15,380 (0.52) 2.99 -5.53 -7.87 15
د**** دوشنبه 22 آبان 1402 12,970 (6.92) 17.35 17.19 0.31 16
ک**** دوشنبه 22 آبان 1402 10,910 (6.96) 18.06 12.10 -4.58 16
و**** شنبه 20 آبان 1402 16,240 (6.42) -43.60 -45.81 -49.08 18
ک**** چهارشنبه 17 آبان 1402 30,000 (-0.16) 10.17 4.67 -6.50 21
س**** چهارشنبه 17 آبان 1402 35,650 (1.24) 4.49 1.85 -2.10 21
س**** سه شنبه 16 آبان 1402 35,500 (2.51) 4.93 1.41 -2.39 22
پ**** سه شنبه 16 آبان 1402 8,450 (-0.7) 3.31 -7.57 -11.24 22
ب**** سه شنبه 16 آبان 1402 57,130 (1.36) 0.12 0.12 -5.48 22
س**** سه شنبه 16 آبان 1402 79,270 (4.99) 23.16 -1.45 -13.33 22
ک**** دوشنبه 15 آبان 1402 29,950 (-0.82) 10.35 3.17 -6.34 23
س**** دوشنبه 15 آبان 1402 78,930 (1.98) 23.69 -4.42 -12.96 23
پ**** یکشنبه 14 آبان 1402 8,400 (5) 3.93 -7.02 -10.71 24
س**** شنبه 13 آبان 1402 121,350 (2.1) 2.18 -10.34 -11.59 25
پ**** شنبه 13 آبان 1402 8,000 (4.98) 9.12 -3.12 -5.25 25
پ**** چهارشنبه 10 آبان 1402 7,800 (0.9) 11.92 -0.64 -2.82 28
ف**** سه شنبه 9 آبان 1402 44,670 (-0.13) 4.99 -1.07 -3.74 29
پ**** سه شنبه 9 آبان 1402 7,730 (4.88) 12.94 1.03 -4.92 29
س**** سه شنبه 9 آبان 1402 119,640 (6.99) 4.48 -8.89 -10.98 29
ف**** یکشنبه 7 آبان 1402 43,700 (4.69) 7.32 1.01 -1.60 31
و**** شنبه 29 مهر 1402 6,520 (4.48) 58.74 54.45 -3.99 39
و**** شنبه 29 مهر 1402 6,870 (1.47) 2.18 -17.47 -19.51 39
و**** چهارشنبه 26 مهر 1402 6,770 (-0.73) 3.69 -16.25 -18.32 42
ل**** چهارشنبه 26 مهر 1402 8,640 (4.85) 14.81 13.31 -15.39 42
ل**** سه شنبه 25 مهر 1402 8,410 (4.99) 17.95 13.91 -13.08 43
ل**** یکشنبه 23 مهر 1402 8,050 (4.95) 23.23 19.01 -9.19 45
ب**** شنبه 22 مهر 1402 5,248 (4.98) 11.09 -5.68 -12.12 46
ب**** چهارشنبه 19 مهر 1402 5,073 (4.94) 14.92 -0.65 -9.09 49
س**** دوشنبه 10 مهر 1402 91,000 (6.17) 7.13 -4.21 -14.29 58
س**** دوشنبه 10 مهر 1402 22,580 (4.97) 8.72 -2.17 -16.16 58
پ**** یکشنبه 9 مهر 1402 7,580 (2.71) 2.11 -7.39 -22.16 59
س**** چهارشنبه 5 مهر 1402 77,000 (1.87) 3.96 -6.23 -12.61 63
د**** چهارشنبه 5 مهر 1402 12,350 (6.92) 23.24 15.22 -21.46 63
س**** سه شنبه 4 مهر 1402 76,990 (2.46) 3.97 -12.08 -12.60 64
س**** دوشنبه 3 مهر 1402 30,630 (6.98) 11.62 3.17 -5.32 65
و**** دوشنبه 3 مهر 1402 34,400 (2.99) 26.60 22.24 -9.59 65
پ**** شنبه 1 مهر 1402 39,700 (-0.05) 3.25 -0.48 -13.63 67
و**** شنبه 1 مهر 1402 33,550 (2.91) 29.81 21.61 -7.30 67
ا**** شنبه 1 مهر 1402 11,190 (5.46) 18.41 -5.27 -11.17 67
ف**** چهارشنبه 29 شهریور 1402 17,960 (2.98) 9.69 -12.31 -14.48 70
و**** چهارشنبه 29 شهریور 1402 33,100 (1.22) 31.57 27.04 -6.04 70
ف**** سه شنبه 28 شهریور 1402 40,650 (-0.56) 15.38 8.71 -8.36 71
ک**** سه شنبه 28 شهریور 1402 3,981 (4.98) 0.45 -14.59 -31.10 71
پ**** سه شنبه 28 شهریور 1402 39,700 (-0.05) 3.25 0.00 -13.63 71
ق**** سه شنبه 28 شهریور 1402 11,410 (4.96) 5.08 -0.96 -8.06 71
س**** یکشنبه 26 شهریور 1402 45,150 (0.53) 1.13 -6.38 -14.73 73
و**** دوشنبه 20 شهریور 1402 86,200 (2.98) 24.42 -17.46 -17.46 79
س**** دوشنبه 20 شهریور 1402 56,510 (4.99) 72.77 38.24 -15.02 79
و**** دوشنبه 20 شهریور 1402 31,100 (2.98) 40.03 35.21 0.00 79
و**** شنبه 11 شهریور 1402 4,111 (2.98) 4.40 4.40 -19.41 88
و**** دوشنبه 23 مرداد 1402 3,702 (2.98) 19.04 17.50 -10.51 107
چ**** دوشنبه 23 مرداد 1402 11,270 (4.44) 11.18 -25.82 -39.31 107
س**** شنبه 14 مرداد 1402 52,290 (2.77) 18.53 -21.82 -35.93 116
س**** شنبه 14 مرداد 1402 116,190 (4.99) 4.14 -95.00 -96.20 116
ف**** چهارشنبه 4 مرداد 1402 49,420 (3.95) 6.45 -17.69 -19.30 126
س**** چهارشنبه 4 مرداد 1402 47,150 (6.96) 31.45 -17.07 -28.95 126
ب**** سه شنبه 3 مرداد 1402 5,153 (4.9) 13.14 -3.94 -21.62 127
س**** شنبه 24 تیر 1402 112,240 (3.39) 11.37 -2.89 -21.26 137
چ**** شنبه 24 تیر 1402 10,180 (4.94) 23.08 -17.88 -32.81 137
س**** سه شنبه 20 تیر 1402 111,800 (2.61) 11.81 -2.50 -20.95 141
چ**** سه شنبه 20 تیر 1402 9,500 (4.28) 31.89 -12.00 -28.00 141
س**** شنبه 17 تیر 1402 46,000 (6.95) 4.30 -9.30 -19.35 144
د**** شنبه 17 تیر 1402 57,000 (1.6) 1.84 -8.77 -18.42 144
س**** شنبه 17 تیر 1402 24,530 (4.91) 5.95 4.97 -18.75 144
س**** شنبه 17 تیر 1402 107,850 (4.99) 15.90 0.88 -18.05 144
ق**** دوشنبه 12 تیر 1402 24,800 (4.81) 52.62 -34.52 -35.85 149
و**** یکشنبه 11 تیر 1402 3,821 (1.83) 5.26 -0.68 -10.29 150
و**** یکشنبه 11 تیر 1402 5,940 (2.59) 18.18 -4.55 -19.19 150
ا**** چهارشنبه 7 تیر 1402 23,990 (3.62) 19.42 -27.84 -29.97 154
و**** سه شنبه 6 تیر 1402 85,500 (2.95) 25.44 -16.78 -25.96 155
س**** شنبه 3 تیر 1402 63,070 (4.97) 26.92 7.33 -5.42 158
س**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 71,580 (6.99) 1.98 -92.78 -93.74 161
خ**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 7,300 (4.88) 8.08 -20.14 -34.11 161
ف**** یکشنبه 28 خرداد 1402 19,320 (2.98) 8.95 -18.48 -29.09 164
و**** یکشنبه 28 خرداد 1402 76,950 (2.94) 39.38 -7.54 -17.74 164
ف**** دوشنبه 22 خرداد 1402 5,235 (4.99) 24.68 -30.07 -40.74 170
ف**** دوشنبه 22 خرداد 1402 17,650 (2.02) 19.26 -10.76 -22.38 170
خ**** دوشنبه 22 خرداد 1402 6,560 (4.96) 20.27 -11.13 -26.68 170
و**** شنبه 20 خرداد 1402 74,850 (2.95) 43.29 -0.27 -15.43 172
ش**** سه شنبه 9 خرداد 1402 113,550 (2.99) 33.91 17.35 -7.84 183
ک**** سه شنبه 9 خرداد 1402 18,532 (2.9) 61.07 5.76 -0.53 183
و**** سه شنبه 9 خرداد 1402 7,680 (6.96) 5.73 -39.97 -48.55 183
ف**** سه شنبه 9 خرداد 1402 14,450 (4.93) 12.25 -29.97 -33.63 183
ش**** دوشنبه 8 خرداد 1402 110,300 (2.98) 37.85 24.25 -5.12 184
ک**** یکشنبه 7 خرداد 1402 17,761 (2.88) 68.06 10.35 1.40 185
و**** دوشنبه 1 خرداد 1402 7,970 (6.84) 5.40 -41.02 -43.91 191
و**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 3,846 (2.99) 11.18 11.18 -26.68 196
و**** یکشنبه 24 اردیبهشت 1402 3,633 (2.97) 22.05 22.05 -22.38 199
ش**** یکشنبه 24 اردیبهشت 1402 95,200 (-0.52) 59.72 43.96 -1.10 199
ف**** یکشنبه 17 اردیبهشت 1402 16,330 (6.94) 11.76 -35.64 -44.83 206
و**** یکشنبه 17 اردیبهشت 1402 3,577 (2.99) 22.31 22.31 -21.16 206
ث**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 4,469 (6.99) 0.02 -33.32 -43.95 207
و**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 2,865 (6.98) 3.32 -45.90 -51.48 207
غ**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 8,380 (6.88) 6.80 -46.25 -55.69 207
س**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 33,400 (2.3) 0.30 -26.26 -32.19 207
د**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 36,810 (4.99) 4.02 -23.23 -29.64 207
و**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 2,954 (6.99) 7.96 -26.61 -33.78 207
و**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 5,380 (4.85) 30.48 5.58 -19.09 207
ل**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 22,180 (4.96) 3.92 -35.21 -40.49 207
ک**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 4,818 (3.93) 0.66 -32.11 -43.07 207
ر**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 18,570 (3.17) 2.85 -39.36 -46.15 207
د**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 67,300 (4.99) 3.24 -40.53 -42.18 207
ت**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 22,320 (1.82) 2.37 -24.78 -32.26 207
ک**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 13,810 (2.98) 0.65 -19.99 -26.00 207
و**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 7,560 (6.93) 11.11 -37.66 -40.87 207
س**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 51,890 (4.99) 88.15 37.17 -23.59 207
ا**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 7,640 (4.94) 3.40 -53.90 -55.60 207
د**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 35,180 (4.98) 8.84 -19.67 -26.38 210
و**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 7,080 (6.94) 18.64 -37.74 -37.75 210
ا**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 21,830 (4.95) 31.24 -20.75 -23.04 210
د**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 11,070 (4.04) 8.22 -47.24 -51.13 210
ک**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 15,821 (2.91) 88.67 29.51 -6.29 210
د**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 10,570 (4.96) 22.89 -27.34 -36.14 210
ک**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 10,336 (4.98) 18.90 -23.96 -41.95 210
و**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 15,940 (6.97) 6.02 -92.65 -93.16 210
خ**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 6,330 (4.97) 24.64 -7.90 -24.01 210
س**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 41,650 (4.91) 6.84 -13.81 -17.89 210
س**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 51,030 (6.98) 5.96 -17.17 -27.87 210
غ**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 7,840 (6.95) 14.16 -42.00 -52.64 210
غ**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 7,850 (0.25) 1.53 -46.23 -48.20 210
ق**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 9,210 (4.89) 4.45 -13.36 -25.08 210
ش**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 58,250 (6.97) 4.72 -40.00 -44.46 210
ز**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 49,900 (3.76) 1.54 -30.00 -37.80 210
و**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 5,196 (1.86) 35.10 9.12 -16.22 210
د**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 12,890 (6.97) 18.31 -15.52 -29.48 210
و**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 3,850 (2.96) 17.12 -45.61 -50.49 212
پ**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 16,460 (4.84) 15.61 10.51 -25.27 212
ه**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 7,820 (4.96) 4.99 -36.30 -44.49 212
ف**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 37,110 (1.19) 26.38 19.08 -22.12 212
ش**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 26,420 (1.81) 7.15 -24.11 -28.01 212
ف**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 5,052 (1.18) 4.43 -38.78 -43.19 212
و**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 6,350 (6.9) 32.28 -30.58 -30.60 212
ت**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 21,920 (6.79) 2.45 -42.06 -50.05 212
ک**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 17,500 (1.98) 1.66 -38.17 -47.09 212
ر**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 382,250 (2.99) 2.32 -43.98 -43.98 212
ش**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 21,230 (4.99) 12.44 11.59 -30.00 212
پ**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 61,010 (4.99) 8.83 -3.67 -18.47 212
ز**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 27,840 (6.99) 17.10 -8.41 -25.90 212
و**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 4,424 (0.15) 0.63 -17.04 -29.70 212
س**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 24,950 (2.88) 9.02 -31.70 -40.68 212
ک**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 9,520 (4.96) 29.10 -17.44 -36.97 212
چ**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 9,690 (4.98) 29.31 -13.73 -29.41 212
و**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 3,312 (2.98) 33.88 33.88 -14.86 212
ک**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 15,100 (2.88) 97.68 35.70 -2.31 212
ت**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 19,130 (1.43) 19.45 15.00 -10.45 212
ش**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 111,650 (2.99) 1.79 -37.08 -37.26 213
ک**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 9,250 (4.05) 32.86 -15.14 -35.14 213
ت**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 20,703 (6.99) 8.47 -38.56 -47.11 213
و**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 3,228 (0.43) 35.53 35.53 -12.64 213
پ**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 5,266 (0.24) 5.58 -44.82 -50.63 213
م**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 44,500 (3.56) 3.42 -48.09 -48.54 213
چ**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 9,340 (4.94) 34.15 -8.99 -26.77 213
و**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 15,800 (2.13) 1.27 -35.25 -44.18 213
و**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 15,290 (6.99) 10.53 -92.61 -92.87 213
ا**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 20,350 (1.14) 40.79 -14.15 -17.44 213
ف**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 19,960 (6.96) 10.22 -26.50 -29.86 213
ش**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 77,170 (6.98) 2.37 -41.17 -50.97 213
س**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 30,150 (1.41) 12.74 -17.38 -24.88 213
گ**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 6,930 (5) 0.72 -44.16 -47.73 213
ل**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 4,299 (4.8) 4.68 -16.72 -19.75 213
ک**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 4,735 (3.31) 2.68 -27.90 -42.07 213
ش**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 30,480 (6.98) 9.58 -35.33 -44.49 213
س**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 28,810 (-0.44) 17.67 0.10 -19.99 213
ک**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 27,060 (4.96) 3.03 -31.63 -34.74 213
د**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 8,927 (4.97) 92.56 57.95 -14.50 213
س**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 23,550 (1.68) 10.36 9.34 -19.49 213
س**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 24,250 (2.97) 12.16 -29.81 -38.97 213
و**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 6,173 (6.98) 5.62 -26.36 -39.02 213
ش**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 19,540 (4.99) 14.12 5.12 -10.18 213
غ**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 7,730 (4.88) 4.79 -44.75 -47.40 213
د**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 20,160 (6.94) 16.47 -24.01 -27.48 213
ف**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 8,550 (4.9) 5.61 -14.39 -20.70 213
ح**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 43,300 (4.96) 44.34 -59.84 -65.13 213
پ**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 58,120 (4.98) 14.25 -4.16 -14.42 213
ق**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 15,580 (0.71) 15.53 -34.53 -40.50 217
ل**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 21,330 (4.97) 8.06 -32.77 -38.12 217
ت**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 3,412 (6.99) 5.22 -19.49 -29.07 217
ش**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 67,790 (6.99) 16.54 -33.03 -44.18 217
خ**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 5,770 (4.91) 36.74 1.21 -16.64 217
س**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 23,000 (2.9) 18.26 -26.00 -35.65 217
گ**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 6,460 (4.87) 8.05 -40.09 -43.93 217
ک**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 16,800 (4.87) 5.89 -36.25 -44.88 217
غ**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 4,457 (6.99) 10.81 -41.53 -52.88 217
غ**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 5,160 (1.23) 7.56 -34.36 -43.22 217
ف**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 4,579 (6.99) 15.22 -32.85 -37.32 217
و**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 3,234 (2.99) 35.28 35.28 -12.80 217
و**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 2,775 (1.06) 13.51 -33.69 -36.11 217
س**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 29,670 (2.45) 14.56 -16.04 -23.66 217
د**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 6,440 (6.97) 13.35 -33.23 -40.20 217
ش**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 106,200 (2.01) 7.02 -33.85 -34.04 217
ق**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 21,480 (4.99) 76.21 -24.39 -25.93 217
ف**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 8,280 (1.6) 9.06 -11.59 -18.12 217
ث**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 32,010 (4.99) 74.85 69.45 -20.09 217
ت**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 5,420 (4.84) 7.38 -58.58 -59.72 217
ش**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 8,780 (6.94) 21.53 -45.62 -52.03 217
ک**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 16,150 (4.93) 18.89 -42.35 -64.83 217
س**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 18,780 (4.97) 4.90 -19.76 -28.27 217
ح**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 6,550 (-1.06) 26.72 0.61 -31.30 217
د**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 8,217 (4.98) 109.20 71.60 -7.11 217
م**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 43,420 (-0.02) 5.99 -46.80 -47.26 217
ث**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 2,654 (4.81) 23.66 -16.84 -31.61 218
ک**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 16,100 (1.76) 10.50 -35.78 -42.48 218
ش**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 17,870 (1.59) 24.79 13.60 -2.46 218
ش**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 8,220 (6.96) 29.81 -41.05 -48.76 218
ش**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 26,020 (4.96) 8.80 -22.29 -26.90 218
ف**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 34,030 (4.99) 37.82 29.71 -15.07 218
س**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 17,900 (4.98) 10.06 -16.15 -24.75 218
ش**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 47,370 (6.97) 13.36 -36.12 -41.50 218
د**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 10,680 (6.9) 42.79 -4.21 -14.89 218
ق**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 12,910 (4.95) 3.64 -12.47 -33.31 218
م**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 5,384 (6.99) 11.63 -19.50 -38.15 218
چ**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 8,850 (4.98) 41.58 -4.86 -22.71 218
د**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 7,850 (4.75) 118.98 82.68 -2.76 218
س**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 50,440 (1.1) 7.20 -16.44 -27.02 218
ث**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 30,490 (4.99) 83.57 78.06 -16.10 218
و**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 15,060 (6.73) 6.97 -32.27 -41.43 218
س**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 22,550 (2.96) 20.62 -24.66 -34.37 218
و**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 3,140 (2.98) 36.18 36.18 -10.19 218
ف**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 9,370 (0.32) 12.06 -63.90 -65.21 218
س**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 53,150 (2.9) 4.99 -20.98 -23.42 218
گ**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 6,160 (4.94) 13.31 -37.68 -41.20 218
غ**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 4,155 (4.99) 117.33 74.97 -14.85 218
و**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 13,020 (1.71) 29.80 -91.40 -91.63 218
د**** سه شنبه 29 فروردین 1402 9,950 (6.98) 20.40 -41.31 -45.63 225
ا**** سه شنبه 29 فروردین 1402 7,800 (0) 29.49 -39.27 -39.36 225
س**** سه شنبه 29 فروردین 1402 35,500 (6.99) 7.41 -7.35 -16.76 225
و**** سه شنبه 29 فروردین 1402 2,740 (0.36) 14.96 -32.48 -35.29 225
خ**** سه شنبه 29 فروردین 1402 6,550 (2.02) 45.04 -29.01 -44.84 225
ج**** سه شنبه 29 فروردین 1402 59,340 (4.98) 15.10 -32.05 -32.25 225
ک**** سه شنبه 29 فروردین 1402 13,433 (2.85) 122.21 52.53 -1.11 225
ش**** سه شنبه 29 فروردین 1402 47,300 (0.63) 28.96 -26.11 -31.61 225
ت**** سه شنبه 29 فروردین 1402 3,255 (0.06) 10.29 -15.36 -25.65 225
ه**** سه شنبه 29 فروردین 1402 7,730 (4.88) 6.21 -35.56 -43.84 225
ر**** سه شنبه 29 فروردین 1402 4,986 (6.99) 33.77 -31.41 -40.63 225
پ**** سه شنبه 29 فروردین 1402 52,710 (-2.69) 25.97 11.50 -5.63 225
د**** سه شنبه 29 فروردین 1402 25,090 (4.97) 7.61 -45.08 -48.90 225
م**** سه شنبه 29 فروردین 1402 9,630 (4.9) 25.65 -5.30 -19.00 225
غ**** سه شنبه 29 فروردین 1402 9,010 (0) 38.62 -25.86 -41.62 225
و**** سه شنبه 29 فروردین 1402 5,247 (4.41) 18.93 -10.43 -21.71 225
ث**** سه شنبه 29 فروردین 1402 2,478 (5) 32.45 -11.82 -26.76 225
ز**** سه شنبه 29 فروردین 1402 23,980 (6.95) 35.95 6.34 -13.97 225
ح**** سه شنبه 29 فروردین 1402 6,500 (1.72) 27.69 0.77 -30.77 225
و**** سه شنبه 29 فروردین 1402 13,507 (4.98) 16.74 3.35 -12.96 225
ک**** سه شنبه 29 فروردین 1402 10,291 (6.97) 16.39 -36.94 -45.00 225
ز**** سه شنبه 29 فروردین 1402 44,550 (4.99) 13.74 -21.59 -30.33 225
ب**** سه شنبه 29 فروردین 1402 29,110 (3.7) 2.65 -38.51 -40.60 225
ق**** سه شنبه 29 فروردین 1402 20,140 (4.95) 87.93 -18.97 -21.00 225
غ**** یکشنبه 27 فروردین 1402 13,010 (2.92) 20.22 -13.91 -20.52 227
ا**** یکشنبه 27 فروردین 1402 19,470 (4.95) 17.05 -34.05 -38.47 227
غ**** یکشنبه 27 فروردین 1402 3,890 (6.98) 26.97 -33.01 -46.02 227
چ**** یکشنبه 27 فروردین 1402 3,178 (6.96) 51.13 -6.77 -23.47 227
م**** یکشنبه 27 فروردین 1402 4,923 (6.99) 22.08 -12.05 -32.36 227
س**** یکشنبه 27 فروردین 1402 21,250 (2.9) 28.00 -19.91 -30.35 227
ف**** یکشنبه 27 فروردین 1402 8,700 (4.94) 20.57 -12.07 -15.75 227
پ**** یکشنبه 27 فروردین 1402 4,890 (6.97) 14.52 -40.57 -46.83 227
ا**** یکشنبه 27 فروردین 1402 3,580 (6.99) 14.83 -17.37 -27.01 227
و**** یکشنبه 27 فروردین 1402 5,202 (6.99) 25.34 -12.61 -27.64 227
و**** یکشنبه 27 فروردین 1402 13,130 (6.92) 28.71 -91.39 -91.70 227
د**** یکشنبه 27 فروردین 1402 5,840 (6.95) 25.00 -26.37 -34.06 227
ل**** یکشنبه 27 فروردین 1402 3,952 (4.87) 13.87 -9.41 -12.70 227
ک**** یکشنبه 27 فروردین 1402 8,320 (6.94) 22.00 -17.79 -27.88 227
د**** یکشنبه 27 فروردین 1402 7,000 (5) 145.57 101.43 -0.86 227
پ**** یکشنبه 27 فروردین 1402 26,220 (4.92) 25.10 20.10 -15.52 227
س**** یکشنبه 27 فروردین 1402 18,280 (4.99) 11.16 -11.93 -17.94 227
ق**** یکشنبه 27 فروردین 1402 11,950 (4.82) 11.97 -7.45 -27.95 227
ز**** یکشنبه 27 فروردین 1402 42,670 (4.99) 18.75 -18.56 -27.26 227
ف**** یکشنبه 27 فروردین 1402 9,260 (6.92) 13.39 -63.82 -64.79 227
و**** چهارشنبه 23 فروردین 1402 6,080 (6.85) 94.08 58.88 -5.10 231
ش**** چهارشنبه 16 فروردین 1402 75,600 (2.99) 101.12 81.35 -0.66 238
چ**** چهارشنبه 16 فروردین 1402 2,757 (6.98) 74.21 7.47 -11.79 238
و**** چهارشنبه 16 فروردین 1402 4,648 (6.99) 80.72 1.14 -3.83 238
ش**** چهارشنبه 16 فروردین 1402 27,500 (4.96) 38.36 4.36 -0.55 238
س**** چهارشنبه 16 فروردین 1402 18,370 (2.97) 48.07 -7.35 -19.43 238
ف**** چهارشنبه 16 فروردین 1402 13,620 (6.99) 36.34 -2.28 -21.22 238
و**** چهارشنبه 16 فروردین 1402 4,326 (6.97) 22.77 -2.70 -22.31 238
ف**** چهارشنبه 16 فروردین 1402 7,930 (4.89) 32.28 -3.53 -7.57 238

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.