این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ دوشنبه 6 بهمن 1399 تا یکشنبه 23 مرداد 1401 تعداد 1,804 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 48.91 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -23.10 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 13.19 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 86 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 75 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
و**** شنبه 22 مرداد 1401 3,065 (5.98) 1.11 -1.34 -1.53 1
ش**** سه شنبه 11 مرداد 1401 16,060 (4.96) -10.34 -18.12 -20.05 12
د**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 27,920 (2.45) 8.17 5.12 -5.37 18
گ**** سه شنبه 4 مرداد 1401 39,100 (1.95) 0.64 -5.88 -5.88 19
گ**** دوشنبه 3 مرداد 1401 38,500 (2.66) 2.21 -4.42 -4.42 20
گ**** یکشنبه 2 مرداد 1401 38,150 (2.96) 3.15 -3.54 -3.54 21
ق**** یکشنبه 26 تیر 1401 24,800 (2.9) 0.81 -7.86 -10.89 28
گ**** شنبه 25 تیر 1401 37,450 (2.88) 5.07 -1.74 -2.80 29
ق**** شنبه 25 تیر 1401 24,150 (2.98) 3.52 -5.38 -8.49 29
ک**** چهارشنبه 22 تیر 1401 13,090 (2.9) 2.90 -20.93 -20.93 32
ق**** چهارشنبه 22 تیر 1401 23,850 (2.8) 4.82 -4.19 -7.34 32
گ**** سه شنبه 21 تیر 1401 35,700 (2.88) 10.22 3.08 -0.56 33
ق**** سه شنبه 21 تیر 1401 23,350 (2.86) 7.07 -2.14 -5.35 33
غ**** یکشنبه 12 تیر 1401 15,010 (2.8) 3.20 -27.05 -33.38 42
ا**** شنبه 11 تیر 1401 60,960 (2.38) 3.38 -5.74 -9.28 43
ح**** چهارشنبه 8 تیر 1401 3,393 (5.99) 2.56 -2.74 -15.12 46
و**** چهارشنبه 8 تیر 1401 5,970 (2.05) 3.85 -10.22 -28.81 46
و**** سه شنبه 7 تیر 1401 5,510 (2.79) 1.63 -6.17 -17.79 47
غ**** سه شنبه 7 تیر 1401 14,500 (4.99) 8.34 -24.48 -31.03 47
س**** یکشنبه 5 تیر 1401 15,270 (0.06) 2.29 -8.45 -11.33 49
و**** یکشنبه 5 تیر 1401 5,440 (2.83) 2.94 -4.96 -16.73 49
و**** شنبه 4 تیر 1401 7,510 (2.87) 2.53 -17.58 -18.51 50
ف**** سه شنبه 31 خرداد 1401 11,310 (4.91) 2.39 -27.85 -38.64 54
ف**** یکشنبه 29 خرداد 1401 10,340 (4.33) 11.99 -21.08 -32.88 56
ش**** شنبه 28 خرداد 1401 112,700 (1.99) 11.18 10.43 -2.00 57
ش**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 110,500 (1.98) 13.39 12.62 -0.05 60
ف**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 10,140 (3.68) 14.20 -19.53 -31.56 60
ف**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 2,523 (2.89) 48.24 41.74 -0.91 60
س**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 22,050 (2.79) 2.95 -4.54 -17.10 60
م**** سه شنبه 24 خرداد 1401 25,240 (4.99) 14.86 2.38 -19.29 61
ک**** سه شنبه 24 خرداد 1401 16,330 (2.96) -3.86 -15.62 -22.54 61
ن**** دوشنبه 23 خرداد 1401 25,950 (2.97) 3.66 -9.44 -12.33 62
ک**** دوشنبه 23 خرداد 1401 15,820 (-1.98) 3.22 -10.75 -20.04 62
و**** دوشنبه 23 خرداد 1401 7,730 (0.91) 6.08 -11.51 -20.18 62
و**** یکشنبه 22 خرداد 1401 7,690 (4.76) 6.63 -11.57 -19.77 63
ح**** شنبه 21 خرداد 1401 21,750 (4.86) 6.21 -23.13 -29.33 64
ل**** شنبه 21 خرداد 1401 140,740 (4.99) 3.67 -19.06 -25.39 64
م**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 23,520 (5) 23.26 9.86 -13.39 67
و**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 4,353 (5.98) 1.06 -20.74 -29.22 67
پ**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 28,450 (2.7) -1.58 -30.47 -34.09 67
ک**** سه شنبه 17 خرداد 1401 16,460 (2.93) 3.40 -16.28 -23.15 68
م**** سه شنبه 17 خرداد 1401 22,440 (4.95) 29.19 15.15 -9.22 68
ک**** دوشنبه 16 خرداد 1401 11,270 (-2.08) 19.52 -10.91 -10.91 69
ف**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 2,368 (0.15) 57.94 51.18 -5.45 74
ب**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 8,250 (4.82) 10.91 -22.91 -24.61 74
ک**** سه شنبه 10 خرداد 1401 11,460 (2.96) 17.54 -9.69 -9.69 75
و**** دوشنبه 9 خرداد 1401 17,730 (2.84) -1.41 -26.57 -34.01 76
ک**** دوشنبه 9 خرداد 1401 11,130 (2.96) 21.02 -7.01 -7.01 76
ف**** دوشنبه 9 خرداد 1401 2,355 (2.5) 58.81 51.85 -4.93 76
ث**** دوشنبه 9 خرداد 1401 9,520 (5.89) 1.89 -39.18 -44.22 76
و**** یکشنبه 8 خرداد 1401 4,500 (3.73) 10.67 -16.44 -17.11 77
پ**** یکشنبه 8 خرداد 1401 39,000 (1.77) 1.26 -21.18 -27.44 77
م**** یکشنبه 8 خرداد 1401 22,500 (4.45) 28.84 14.84 -9.47 77
ث**** یکشنبه 8 خرداد 1401 9,150 (5.9) 6.01 -36.72 -41.97 77
ف**** یکشنبه 8 خرداد 1401 2,314 (2.99) 61.62 54.54 -3.67 77
س**** یکشنبه 8 خرداد 1401 93,800 (4.99) 7.55 -6.91 -29.32 77
و**** شنبه 7 خرداد 1401 17,800 (2.89) 2.30 -26.85 -34.27 78
و**** شنبه 7 خرداد 1401 11,290 (2.07) 0.97 -20.55 -28.26 78
ث**** شنبه 7 خرداد 1401 8,800 (5.89) 10.23 -34.20 -39.66 78
و**** شنبه 7 خرداد 1401 4,367 (5.96) 14.04 -13.90 -14.59 78
م**** شنبه 7 خرداد 1401 21,780 (4.91) 33.10 18.64 -6.47 78
خ**** شنبه 7 خرداد 1401 4,981 (4.99) 5.86 -25.68 -32.32 78
و**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 4,138 (5.99) 6.31 -16.63 -25.54 81
و**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 8,900 (5.95) 2.70 -22.70 -24.04 81
س**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 3,761 (2.98) 0.56 -11.51 -21.03 81
م**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 20,850 (4.98) 39.04 23.93 -5.37 81
پ**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 39,180 (4.95) 1.81 -21.54 -27.77 81
ث**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 8,580 (5.92) 13.05 -32.52 -38.11 81
خ**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 9,130 (2.46) 41.40 5.04 -3.94 81
س**** سه شنبه 3 خرداد 1401 91,250 (4.99) 10.55 -4.66 -27.34 82
س**** سه شنبه 3 خرداد 1401 3,657 (2.98) 3.42 -6.29 -18.79 82
ث**** سه شنبه 3 خرداد 1401 8,220 (5.92) 18.00 -33.45 -35.40 82
ک**** سه شنبه 3 خرداد 1401 15,600 (2.97) 9.10 -9.49 -18.91 82
ک**** سه شنبه 3 خرداد 1401 10,620 (2.9) 26.84 -5.46 -5.46 82
س**** سه شنبه 3 خرداد 1401 22,660 (4.95) 16.06 15.18 -17.26 82
س**** دوشنبه 2 خرداد 1401 3,603 (2.97) 4.97 -7.63 -17.57 83
د**** دوشنبه 2 خرداد 1401 36,900 (5.88) 1.49 -8.54 -25.34 83
خ**** دوشنبه 2 خرداد 1401 4,693 (4.98) 12.36 -21.12 -28.17 83
ن**** دوشنبه 2 خرداد 1401 25,600 (2.81) 8.40 -8.20 -11.13 83
ق**** دوشنبه 2 خرداد 1401 24,550 (2.93) 2.85 -6.92 -27.49 83
خ**** دوشنبه 2 خرداد 1401 8,920 (2.88) 44.73 7.51 -3.25 83
و**** دوشنبه 2 خرداد 1401 2,426 (5.98) 12.16 -7.96 -25.19 83
ک**** دوشنبه 2 خرداد 1401 15,150 (2.99) 12.34 -9.04 -16.50 83
س**** دوشنبه 2 خرداد 1401 22,050 (2.08) 18.50 17.46 -14.97 83
خ**** یکشنبه 1 خرداد 1401 6,590 (4.93) 16.08 2.28 -13.05 84
خ**** یکشنبه 1 خرداد 1401 8,960 (2.98) 44.08 7.03 -5.47 84
و**** یکشنبه 1 خرداد 1401 16,850 (2.99) 8.07 -22.73 -30.56 84
ک**** یکشنبه 1 خرداد 1401 13,150 (4.11) 0.46 -17.87 -26.01 84
ق**** یکشنبه 1 خرداد 1401 23,900 (2.79) 5.65 -4.39 -25.52 84
ن**** یکشنبه 1 خرداد 1401 24,900 (2.89) 11.45 -5.62 -8.63 84
ک**** یکشنبه 1 خرداد 1401 11,990 (6.57) -6.67 -40.28 -44.12 84
ش**** شنبه 31 اردیبهشت 1401 22,790 (1.37) 5.05 -28.70 -31.72 85
و**** شنبه 31 اردیبهشت 1401 20,420 (2.92) 5.63 -22.33 -24.05 85
ن**** شنبه 31 اردیبهشت 1401 24,200 (2.97) 14.67 -2.89 -5.99 85
س**** شنبه 31 اردیبهشت 1401 9,510 (4.96) 58.57 46.16 -6.41 85
و**** شنبه 31 اردیبهشت 1401 4,047 (5.99) 23.05 -7.09 -8.57 85
س**** شنبه 31 اردیبهشت 1401 21,240 (4.99) 23.02 21.94 -11.72 85
د**** چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 34,450 (0.14) 8.71 -2.03 -20.03 88
ل**** چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 29,620 (4.99) 4.59 -22.82 -32.78 88
ن**** چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 23,800 (2.8) 16.60 -1.26 -4.41 88
س**** چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 3,510 (2.99) 7.75 -5.19 -15.38 88
ک**** چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 12,680 (2.75) 5.52 -14.83 -23.26 88
پ**** چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 8,879 (1.87) 0.80 -22.96 -26.12 88
س**** چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 6,220 (2.98) 5.31 -26.17 -31.83 88
س**** چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 20,640 (4.98) 26.60 25.48 -9.16 88
د**** چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 45,290 (3.78) 13.47 -28.24 -30.45 88
و**** سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 5,380 (0.37) 0.74 -24.57 -32.04 89
ن**** سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 23,150 (2.88) 19.87 1.51 -2.81 89
س**** سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 3,408 (2.99) 10.97 0.56 -12.85 89
ب**** سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 11,580 (4.32) 22.88 -24.09 -31.69 89
س**** سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 24,350 (4.95) 4.31 -18.28 -19.92 89
ش**** سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 22,850 (2.42) 4.77 -29.02 -31.90 89
ل**** سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 28,240 (4.98) 9.70 -19.12 -29.50 89
و**** سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 2,276 (2.98) 2.72 -28.08 -30.10 89
د**** سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 7,705 (-0.92) 3.63 -30.18 -33.03 89
پ**** سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 8,724 (2.97) 2.84 -23.20 -24.81 89
و**** سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 6,100 (0.49) 5.74 -32.49 -43.08 89
و**** سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 15,420 (0.71) 0.06 -5.77 -12.06 89
پ**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 14,820 (4.95) 3.24 -15.11 -21.93 90
ف**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 5,100 (3.34) 0.98 -7.37 -18.22 90
ث**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 8,270 (5.88) 3.75 -25.03 -33.62 90
و**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 11,320 (1.34) 2.47 -16.43 -27.30 90
س**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 12,100 (4.94) 2.48 -27.27 -32.15 90
و**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 5,028 (3.17) 1.97 -19.51 -21.24 90
و**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 15,400 (3.07) 1.95 -23.64 -31.17 90
ک**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 10,600 (2.91) 27.08 -2.36 -8.49 90
ل**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 27,260 (4.96) 13.65 -16.14 -26.96 90
س**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 19,060 (4.95) 37.09 35.89 -1.63 90
د**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 28,000 (1.04) 10.61 -9.57 -15.07 90
ک**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 4,580 (0.26) 6.72 -25.79 -32.95 90
غ**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 6,460 (4.87) 1.39 -34.20 -37.04 90
ف**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 32,890 (5.99) 3.80 -17.36 -30.53 90
ب**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 17,200 (4.17) 1.69 -9.83 -11.63 90
ح**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 41,700 (4.9) 1.92 -8.75 -17.27 90
و**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 15,330 (0.98) 4.24 -4.63 -11.55 90
و**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 2,210 (2.98) 5.79 -24.07 -28.01 90
س**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 6,190 (2.31) 5.82 -25.82 -31.50 90
ف**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 266,950 (4.99) -4.63 -9.35 -25.16 90
غ**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 9,010 (2.97) 3.11 -24.86 -25.19 90
د**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 10,980 (-0.81) 0.73 -26.96 -30.33 90
س**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 10,129 (5.94) 4.94 -19.04 -28.32 91
د**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 18,520 (4.98) 10.21 -10.31 -13.55 91
ص**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 5,021 (1.74) 4.26 -3.80 -12.15 91
ت**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 10,780 (4.96) 8.44 -2.88 -10.67 91
پ**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 25,280 (0.67) 4.94 -5.42 -14.64 91
ب**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 10,180 (2.93) 36.44 27.80 1.28 91
و**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 15,090 (2.3) 4.04 -22.07 -29.75 91
ف**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 7,510 (4.88) 54.19 8.66 -7.59 91
ز**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 11,230 (5.94) 5.16 -29.03 -38.38 91
د**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 18,750 (4.98) 4.43 -34.51 -39.63 91
ش**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 58,600 (4.92) 1.88 -21.16 -28.58 91
س**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 9,170 (4.8) 64.45 51.58 -6.11 91
غ**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 47,330 (5.5) 2.05 -20.83 -26.37 91
د**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 7,999 (5.89) 2.25 -30.74 -35.49 91
پ**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 8,411 (2.97) 6.67 -18.68 -22.01 91
و**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 2,146 (2.97) 8.95 -21.81 -25.86 91
ف**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 257,250 (-2.55) 3.77 -5.93 -22.34 91
ز**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 7,650 (5.95) 0.65 -34.77 -40.92 91
ک**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 18,580 (2.82) 0.86 -28.79 -33.85 91
ف**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 267,500 (4.99) -0.20 -9.53 -25.31 92
ف**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 4,902 (0) 5.61 -3.63 -14.91 92
د**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 10,930 (5.91) 5.31 -26.62 -30.01 92
ش**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 22,670 (5.98) 5.60 -28.32 -31.36 92
ک**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 10,320 (2.99) 30.52 0.29 -6.01 92
و**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 8,080 (5.89) 10.15 -20.79 -26.36 92
ک**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 11,414 (1.46) 2.02 -27.72 -41.56 92
د**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 34,450 (6) 8.71 -2.03 -20.03 92
د**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 36,500 (4.88) 2.19 -18.22 -25.75 92
د**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 27,980 (4.99) 10.69 -9.51 -15.01 92
ک**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 11,600 (1.22) 2.33 -38.53 -41.64 92
پ**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 14,350 (3.31) 6.62 -12.33 -19.37 92
چ**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 3,657 (4.99) 3.47 -27.67 -35.41 92
و**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 5,970 (3.82) 8.04 -27.30 -41.84 92
س**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 6,180 (3) 5.99 -25.70 -31.39 92
ب**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 2,428 (1.71) 8.53 -2.80 -12.48 92
س**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 8,890 (4.95) 69.63 56.36 -3.15 92
د**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 14,760 (4.97) 6.91 -29.27 -43.43 92
ک**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 28,400 (4.99) 3.87 -24.65 -26.94 92
ب**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 9,900 (2.91) 40.30 31.41 1.01 92
د**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 15,330 (5) 1.76 -30.46 -36.33 92
پ**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 8,173 (2.94) 9.78 -16.31 -19.74 92
ه**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 20,950 (4.89) 4.00 -18.85 -23.63 92
ت**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 23,100 (5.96) 5.89 -5.11 -12.12 92
س**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 9,773 (5.99) 8.76 -16.10 -25.71 92
ک**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 12,650 (4.97) 4.90 -33.60 -39.37 92
و**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 11,140 (5.99) 4.94 -15.08 -26.12 92
د**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 17,650 (4.99) 15.64 -5.89 -9.29 92
و**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 35,050 (5.95) 6.59 -3.88 -12.70 95
پ**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 25,300 (2.01) 12.65 -21.82 -25.89 95
د**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 14,610 (4.95) 6.78 -27.04 -33.20 95
د**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 33,530 (4.97) 2.30 -28.33 -31.05 95
ب**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 96,930 (3) 7.77 5.59 -11.22 95
پ**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 24,990 (0.64) 6.16 -4.32 -13.65 95
غ**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 14,590 (5.95) 5.41 -28.31 -37.29 95
س**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 6,000 (2.91) 9.17 -23.47 -29.33 95
ش**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 53,600 (4.99) 11.38 -13.81 -21.92 95
ت**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 21,940 (5.99) 11.49 -0.09 -7.47 95
ث**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 7,640 (3.66) 26.96 -24.21 -30.50 95
ف**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 254,820 (4.99) 4.98 -5.03 -21.60 95
و**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 1,362 (2.94) 9.54 -17.77 -18.43 95
د**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 27,190 (0.11) 4.78 -12.95 -24.90 95
ک**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 18,420 (3.3) 3.26 -28.18 -33.28 95
ت**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 16,070 (2.94) 2.86 -19.23 -26.88 95
ح**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 19,070 (4.83) 21.13 -12.32 -19.40 95
ب**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 9,650 (2.98) 43.94 34.82 1.55 95
م**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 6,330 (2.42) 1.11 -36.02 -37.91 95
ش**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 7,210 (2.7) 5.13 -12.62 -14.29 95
د**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 44,870 (4.98) 14.53 -27.57 -29.80 95
د**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 10,530 (5.82) 9.31 -23.84 -27.35 95
د**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 14,080 (4.99) 12.07 -25.85 -40.70 95
غ**** سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 12,360 (2.31) 7.61 -38.19 -44.17 96
غ**** سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 4,561 (5.99) 10.28 -25.89 -31.37 96
و**** سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 5,236 (3.68) 5.42 -20.93 -30.18 96
و**** سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 1,318 (0.68) 13.20 -15.02 -15.71 96
ز**** سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 4,229 (5.98) 17.97 -15.35 -27.19 96
س**** سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 28,870 (5.98) 18.15 -25.53 -33.25 96
د**** سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 30,750 (5.85) 21.79 9.76 -10.41 96
س**** سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 8,090 (4.92) 86.40 71.82 1.73 96
ب**** سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 95,400 (3.21) 9.50 7.29 -9.80 96
ف**** سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 243,400 (4.99) 9.91 -0.58 -17.92 96
ز**** سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 17,100 (5.94) 17.72 -25.15 -39.24 96
ر**** سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 14,170 (4.96) 3.03 -27.31 -34.16 96
و**** سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 5,700 (5.94) 13.16 -23.86 -39.09 96
س**** سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 29,520 (2.89) 9.35 -4.47 -18.26 96
ب**** سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 17,840 (4.94) 3.64 -13.06 -14.80 96
ب**** سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 9,380 (2.96) 48.08 38.70 -0.11 96
د**** سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 43,400 (4.98) 18.41 -25.12 -27.42 96
پ**** سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 24,940 (2.54) 6.38 -4.13 -13.47 96
و**** سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 3,930 (5.98) 5.09 -40.20 -51.48 96
ش**** سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 7,070 (0.28) 7.21 -10.89 -12.59 96
و**** سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 3,111 (1.6) 8.97 -15.78 -24.46 96
ک**** سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 9,970 (2.99) 35.11 3.81 -3.01 96
ص**** سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 4,849 (1.42) 7.96 -0.39 -9.03 96
غ**** سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 5,282 (4.96) 11.70 -25.48 -31.84 96
ف**** دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 4,739 (4.98) 9.24 -0.32 -11.99 97
ن**** دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 20,480 (2.96) 35.50 14.75 2.10 97
س**** دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 7,710 (4.89) 95.59 80.29 2.33 97
غ**** دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 8,450 (2.92) 9.94 -19.88 -20.24 97
س**** دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 5,770 (2.85) 13.52 -20.42 -26.52 97
ص**** دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 4,794 (2.15) 9.20 0.75 -7.99 97
د**** دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 7,015 (5.97) 16.59 -21.03 -26.44 97
پ**** دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 25,550 (2.81) 11.55 -22.58 -26.61 97
ک**** دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 9,870 (2.91) 36.47 4.86 -2.03 97
ش**** دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 24,290 (5.88) 0.78 -42.98 -49.57 97
ز**** دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 20,810 (5.95) 40.32 -3.46 -13.70 97
و**** دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 3,189 (0.09) 9.75 -35.18 -39.73 97
د**** دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 29,800 (5.86) 25.67 13.26 -7.55 97
ب**** یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 16,470 (4.97) 12.26 -5.83 -7.71 98
ز**** یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 26,580 (4.97) 17.76 -32.24 -35.63 98
ک**** یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 10,724 (4.82) 8.59 -23.07 -37.80 98
و**** یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 1,341 (1.82) 11.26 -17.75 -17.75 98
و**** یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 33,960 (5.99) 10.01 -0.77 -9.89 98
ش**** یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 23,020 (5.98) 6.34 -40.18 -46.79 98
غ**** یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 12,300 (4.94) 19.59 -15.61 -26.10 98
پ**** یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 24,850 (2.89) 14.69 -18.19 -24.55 98
غ**** یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 5,178 (4.98) 13.94 -26.86 -30.48 98
ب**** یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 2,450 (4.56) 7.55 -1.88 -13.27 98
و**** یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 10,310 (1.87) 13.39 -2.81 -20.17 98
ا**** یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 2,461 (5.98) 5.36 -20.36 -29.70 98
ز**** یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 4,093 (1.76) 21.89 -13.58 -24.77 98
ت**** یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 17,370 (0.81) 4.09 -8.29 -13.87 98
و**** یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 3,573 (5.99) 15.59 -33.39 -46.63 98
ص**** یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 4,780 (3.35) 9.52 1.03 -7.72 98
س**** یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 5,650 (2.91) 15.93 -18.02 -24.96 98
ن**** یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 19,890 (2.95) 39.52 18.15 -2.97 98
ح**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 18,930 (4.99) 22.03 -11.67 -18.81 99
ش**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 9,710 (5.88) 2.27 -20.70 -22.86 99
س**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 19,540 (2.95) 16.17 7.73 -6.45 99
ت**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 17,180 (3.8) 5.24 -6.29 -12.92 99
و**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 1,327 (2.94) 12.43 -15.60 -16.28 99
غ**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 4,971 (4.98) 18.69 -20.82 -27.58 99
چ**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 5,900 (4.98) 3.22 -18.98 -24.41 99
ش**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 22,000 (5.97) 11.27 -37.05 -44.32 99
ش**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 7,210 (5.87) 5.13 -12.62 -14.29 99
د**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 12,790 (4.92) 23.38 -18.37 -34.71 99
و**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 3,167 (-0.09) 10.51 -34.73 -39.31 99
و**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 2,948 (5.96) 14.99 -11.13 -20.28 99
ث**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 7,260 (3.41) 33.61 -20.25 -26.86 99
ک**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 9,720 (2.96) 38.58 6.48 -4.22 99
ز**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 6,620 (5.92) 16.31 -24.62 -31.72 99
د**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 17,237 (2.95) 2.56 -22.03 -26.70 99
د**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 9,900 (-1.49) 16.26 -18.99 -22.73 99
و**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 4,971 (5.99) 11.04 -16.72 -26.45 99
ا**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 2,326 (5.96) 11.48 -16.17 -25.62 99
ج**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 5,450 (2.94) 24.59 -11.32 -22.40 99
و**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 33,090 (5.98) 12.90 1.81 -7.52 99
و**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 9,600 (3) 23.96 -8.33 -10.73 99
د**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 42,520 (4.98) 20.86 -23.57 -25.92 99
و**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 5,410 (5.87) 19.22 -19.78 -35.82 99
ش**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 77,820 (0.68) 4.68 -11.72 -25.20 99
ش**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 14,220 (4.86) 7.95 -4.85 -19.48 99
ش**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 39,150 (3.43) 2.17 -12.64 -18.65 104
و**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 1,499 (4.99) 12.01 -14.61 -21.61 104
د**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 21,600 (5.31) 17.13 -2.64 -11.57 104
د**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 40,850 (4.98) 25.80 -20.44 -22.89 104
س**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 29,000 (0.65) 11.31 -2.76 -16.79 104
و**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 3,299 (3.25) 25.19 -28.77 -42.19 104
ک**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 4,320 (4.98) 13.15 -21.32 -28.91 104
د**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 27,400 (3.12) 4.71 -13.61 -25.47 104
د**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 27,970 (4.99) 3.32 -17.66 -24.56 104

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.