کراس تنکانسن از پایین با Senkhou A یا Span A

شناسه: 76513544
%122
هشدار خرید

نمادهایی که در آنها المان تنکانسن (Tenkansen) از سیستم ایچی موکو از پایین خط Senkhou A یا Span A را رو به بالا قطع کرده است.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ چهارشنبه 2 مهر 1399 تا چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 تعداد 1,847 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 121.52 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -22.53 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 42.09 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 95 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 87 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
و**** یکشنبه 26 فروردین 1403 3,591 (0.98) 16.46 16.46 0.70 10
و**** یکشنبه 26 فروردین 1403 1,924 (-0.97) 1.77 1.20 -0.47 10
ح**** یکشنبه 19 فروردین 1403 6,000 (3.27) 3.00 -1.67 -5.50 17
غ**** یکشنبه 19 فروردین 1403 15,250 (0.33) 5.97 4.26 -1.70 17
و**** یکشنبه 19 فروردین 1403 3,690 (-1.89) 3.82 2.22 -0.24 17
س**** یکشنبه 19 فروردین 1403 10,030 (1.31) 6.58 6.58 -2.39 17
گ**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 2,600 (-0.34) 1.35 -0.88 -9.23 21
ش**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 2,065 (1.12) 0.68 -3.20 -11.86 21
س**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 37,590 (6.97) 4.92 -1.57 -5.56 21
و**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 2,847 (-2.03) 6.78 -4.14 -8.29 21
ش**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 7,440 (0.13) 0.27 -3.63 -8.33 21
س**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 9,060 (4.98) 8.28 1.32 -1.88 21
ز**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 21,700 (-0.22) 0.69 -3.92 -8.53 21
ا**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 26,000 (0.38) 9.62 9.04 -2.50 28
ش**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 4,875 (2.48) 5.23 4.04 -2.97 28
ث**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 5,292 (1.98) 0.72 -10.41 -12.51 28
و**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 4,222 (0.81) 1.85 -3.13 -9.31 28
پ**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 2,625 (3.5) 3.01 0.88 -4.80 28
ن**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 1,822 (-0.6) 2.47 -2.85 -14.54 28
و**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 5,740 (1.41) 3.14 -10.30 -21.20 28
و**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 13,780 (1.17) 3.77 -5.08 -8.06 28
ج**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 176,610 (0) 12.86 12.81 -0.71 28
ش**** یکشنبه 27 اسفند 1402 5,230 (2.54) 7.07 1.15 -4.02 38
ک**** یکشنبه 27 اسفند 1402 10,410 (6.76) 20.56 12.39 -2.88 38
ک**** شنبه 26 اسفند 1402 12,090 (2.37) 3.31 -1.57 -6.95 39
ب**** شنبه 26 اسفند 1402 2,598 (4.17) 6.20 -2.50 -10.16 39
و**** شنبه 26 اسفند 1402 8,820 (6.9) 14.17 -11.68 -14.63 39
غ**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 2,367 (-1.41) 12.17 2.32 -6.29 42
س**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 5,350 (-1.47) 23.74 17.94 -0.37 42
و**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 4,457 (-2.23) 8.19 -6.46 -13.98 42
و**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 1,907 (0.63) 8.50 0.42 -1.36 42
ث**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 4,930 (-1) 8.11 -1.30 -6.09 42
و**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 17,500 (-0.34) 11.94 10.69 -2.29 42
ل**** سه شنبه 22 اسفند 1402 8,480 (-2.75) 26.30 4.36 -4.48 43
ب**** سه شنبه 22 اسفند 1402 14,710 (0.27) 4.28 -0.75 -8.02 43
ش**** سه شنبه 22 اسفند 1402 4,938 (0.34) 6.34 -8.87 -13.69 43
ث**** سه شنبه 22 اسفند 1402 2,243 (0.31) 5.17 -6.51 -17.92 43
ف**** دوشنبه 21 اسفند 1402 1,921 (1.31) 35.29 23.32 -0.57 44
پ**** دوشنبه 21 اسفند 1402 8,170 (1.49) 19.34 7.22 -4.41 44
ا**** دوشنبه 21 اسفند 1402 25,750 (1.17) 17.09 16.50 -2.91 44
ق**** دوشنبه 21 اسفند 1402 11,590 (2.93) 11.13 -0.43 -6.21 44
ث**** یکشنبه 20 اسفند 1402 2,874 (-1.6) 8.46 1.15 -5.78 45
ق**** شنبه 19 اسفند 1402 2,924 (1) 7.63 0.27 -6.87 46
ب**** شنبه 19 اسفند 1402 2,989 (3.46) 6.06 -5.32 -14.89 46
ب**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 4,470 (5.52) 0.00 -9.06 -11.95 49
س**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 50,800 (2.54) 7.64 7.60 -3.19 49
غ**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 7,850 (0.89) 0.13 -2.80 -8.28 49
ق**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 2,841 (4.98) 11.58 3.94 -8.48 49
ش**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 32,130 (1.93) 7.84 -1.65 -6.85 49
چ**** سه شنبه 15 اسفند 1402 2,727 (2.44) 10.05 -4.66 -11.11 50
ف**** سه شنبه 15 اسفند 1402 13,210 (-1.19) 61.01 42.47 -3.33 50
ک**** سه شنبه 15 اسفند 1402 11,350 (2.16) 4.85 -3.17 -11.19 50
ب**** سه شنبه 15 اسفند 1402 2,820 (0.49) 7.80 -26.99 -33.26 50
ش**** سه شنبه 15 اسفند 1402 162,540 (6.98) 2.53 -0.31 -4.57 50
ف**** دوشنبه 14 اسفند 1402 22,090 (3.7) 5.25 -3.40 -12.86 51
و**** دوشنبه 14 اسفند 1402 11,580 (4.79) 18.74 10.97 -1.12 51
غ**** دوشنبه 14 اسفند 1402 5,510 (3.51) 22.14 8.89 -2.90 51
ب**** دوشنبه 14 اسفند 1402 19,900 (4.95) 21.86 17.34 0.00 51
س**** دوشنبه 14 اسفند 1402 32,900 (1.01) 15.81 -10.73 -11.55 51
ق**** دوشنبه 14 اسفند 1402 8,440 (2.92) 14.93 -0.36 -4.62 51
ن**** یکشنبه 13 اسفند 1402 152,380 (2.13) 26.08 24.80 -3.42 52
ل**** یکشنبه 13 اسفند 1402 79,000 (1.8) 5.95 1.27 -8.16 52
ث**** یکشنبه 13 اسفند 1402 3,052 (0.19) 2.13 -2.85 -11.27 52
غ**** یکشنبه 13 اسفند 1402 3,695 (1.01) -0.03 -11.26 -22.46 52
ح**** یکشنبه 13 اسفند 1402 7,200 (2.12) 7.92 4.03 -5.56 52
و**** یکشنبه 13 اسفند 1402 3,620 (1.51) 18.78 9.48 -2.65 52
و**** یکشنبه 13 اسفند 1402 3,770 (2.8) 16.68 1.33 -6.84 52
ک**** یکشنبه 13 اسفند 1402 44,700 (2.75) 16.00 14.43 -3.13 52
پ**** یکشنبه 13 اسفند 1402 4,155 (0.8) 5.22 -2.55 -9.84 52
ق**** یکشنبه 13 اسفند 1402 10,980 (0.18) 24.23 6.10 -1.55 52
س**** یکشنبه 13 اسفند 1402 22,020 (6.99) 8.99 4.54 -6.58 52
ز**** شنبه 12 اسفند 1402 38,840 (3.07) 11.23 3.40 -2.91 53
و**** شنبه 12 اسفند 1402 57,000 (2.98) 24.21 24.21 -3.86 53
د**** شنبه 12 اسفند 1402 22,500 (3.68) 9.78 -2.67 -8.89 53
غ**** شنبه 12 اسفند 1402 12,040 (4.96) 11.96 -14.95 -31.73 53
غ**** شنبه 12 اسفند 1402 2,283 (3.34) 7.05 1.40 -10.21 53
ک**** شنبه 12 اسفند 1402 7,450 (6.88) 13.69 -5.91 -13.29 53
ف**** سه شنبه 8 اسفند 1402 13,180 (4.93) 61.38 35.81 -3.11 57
د**** دوشنبه 7 اسفند 1402 40,000 (0.22) 3.12 -1.45 -8.20 58
ت**** دوشنبه 7 اسفند 1402 4,780 (4.98) 17.36 -0.63 -6.36 58
و**** دوشنبه 7 اسفند 1402 2,090 (0.62) 21.15 21.15 -11.72 58
ح**** شنبه 5 اسفند 1402 2,062 (4.98) 21.92 6.45 -6.89 60
س**** شنبه 5 اسفند 1402 44,750 (2.99) 3.80 -92.92 -93.44 60
ز**** سه شنبه 1 اسفند 1402 6,350 (-0.31) 5.20 -3.46 -16.22 64
ق**** چهارشنبه 25 بهمن 1402 7,300 (2.96) 9.73 -0.96 -3.15 70
پ**** چهارشنبه 25 بهمن 1402 4,125 (-0.93) 5.99 -2.52 -9.19 70
ت**** سه شنبه 24 بهمن 1402 4,570 (-1.97) 8.97 -8.47 -14.57 71
چ**** سه شنبه 24 بهمن 1402 9,730 (6.92) 26.72 -3.60 -9.56 71
و**** سه شنبه 24 بهمن 1402 3,540 (-1.11) 21.47 11.92 -3.36 71
ز**** دوشنبه 23 بهمن 1402 24,350 (6.79) 4.11 -14.00 -19.10 72
س**** دوشنبه 23 بهمن 1402 117,170 (6.99) 5.40 -6.19 -10.34 72
ب**** شنبه 21 بهمن 1402 4,331 (-1.14) 5.68 -3.12 -9.12 74
غ**** شنبه 21 بهمن 1402 4,593 (4.98) 8.19 -9.34 -13.50 74
د**** شنبه 21 بهمن 1402 16,930 (4.63) 16.48 2.54 -2.48 74
ک**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 15,620 (2.96) 3.78 -48.59 -55.70 77
ث**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 3,170 (0.89) 2.18 -8.30 -14.57 77
ب**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 3,000 (2.98) 8.23 -21.83 -26.13 77
ق**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 25,000 (1.21) 1.60 -83.72 -84.06 77
د**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 45,460 (4.98) 2.07 -13.29 -19.23 77
ز**** چهارشنبه 18 بهمن 1402 38,940 (1.69) 10.94 0.85 -6.60 77
و**** سه شنبه 17 بهمن 1402 2,034 (0.99) 7.67 -24.39 -31.81 78
ت**** سه شنبه 17 بهمن 1402 5,880 (-0.16) 15.31 10.71 -10.71 78
ث**** دوشنبه 16 بهمن 1402 16,420 (1.35) 5.12 -15.83 -30.15 79
و**** دوشنبه 16 بهمن 1402 3,539 (-1.28) 21.50 11.50 -3.33 79
د**** دوشنبه 16 بهمن 1402 11,220 (1.72) 4.28 -6.68 -18.18 79
ث**** یکشنبه 15 بهمن 1402 9,030 (6.61) 3.21 -16.61 -26.14 80
ب**** یکشنبه 15 بهمن 1402 4,389 (-0.85) 2.30 -7.38 -10.32 80
و**** یکشنبه 15 بهمن 1402 27,000 (2.85) 3.70 2.96 -10.56 80
ک**** یکشنبه 15 بهمن 1402 12,230 (3.55) 1.80 -17.42 -19.71 80
ک**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 14,590 (2.96) 6.99 -2.67 -12.47 84
غ**** چهارشنبه 11 بهمن 1402 5,445 (2.42) 23.60 9.46 -12.21 84
ز**** سه شنبه 10 بهمن 1402 40,140 (6.38) 7.62 -2.17 -9.39 85
ق**** سه شنبه 10 بهمن 1402 11,900 (2.94) 8.24 -5.80 -17.31 85
س**** سه شنبه 10 بهمن 1402 83,420 (0) 13.76 6.69 -5.42 85
ز**** سه شنبه 10 بهمن 1402 3,688 (4.23) 12.45 2.28 -9.63 85
ف**** دوشنبه 9 بهمن 1402 11,100 (0.54) 17.21 12.07 -7.75 86
ف**** یکشنبه 8 بهمن 1402 8,570 (6.99) 9.92 4.90 -5.02 87
ح**** یکشنبه 8 بهمن 1402 59,800 (3.19) 7.02 -1.51 -11.71 87
ف**** یکشنبه 8 بهمن 1402 4,550 (2.68) 25.16 17.91 -7.19 87
ح**** چهارشنبه 4 بهمن 1402 20,610 (4.99) 6.02 -17.76 -20.62 91
ب**** دوشنبه 2 بهمن 1402 61,490 (3.13) 34.01 28.26 -8.03 93
ث**** دوشنبه 2 بهمن 1402 1,743 (0.57) 22.72 20.54 -3.61 93
غ**** چهارشنبه 27 دی 1402 18,160 (2.94) 3.52 -1.10 -17.35 98
و**** چهارشنبه 27 دی 1402 1,860 (-1.06) 11.24 6.08 -11.02 98
و**** چهارشنبه 27 دی 1402 6,060 (1.5) 0.99 -8.58 -12.54 98
س**** سه شنبه 26 دی 1402 84,250 (2.08) 12.64 6.94 -6.35 99
و**** سه شنبه 26 دی 1402 1,973 (0) 59.91 29.80 -0.35 99
و**** دوشنبه 25 دی 1402 1,291 (-1.52) -0.08 -21.77 -24.63 100
و**** دوشنبه 25 دی 1402 14,600 (4.8) 24.04 18.97 -2.53 100
د**** یکشنبه 24 دی 1402 9,300 (6.89) 6.02 -15.91 -17.63 101
ف**** یکشنبه 24 دی 1402 47,190 (4.82) 5.85 -7.84 -19.58 101
ف**** یکشنبه 24 دی 1402 8,290 (2.72) 13.87 13.87 -7.00 101
و**** چهارشنبه 20 دی 1402 25,400 (2) 3.94 -13.98 -15.94 105
غ**** چهارشنبه 20 دی 1402 2,411 (2.07) 2.86 -1.08 -20.16 105
و**** سه شنبه 19 دی 1402 11,810 (2.96) 16.93 -61.88 -68.09 106
ش**** سه شنبه 19 دی 1402 10,100 (2.95) 18.81 18.42 -8.32 106
س**** یکشنبه 17 دی 1402 54,000 (1.98) 6.85 -17.69 -17.69 108
ف**** شنبه 16 دی 1402 1,662 (4.99) 32.67 6.74 2.95 109
ش**** شنبه 16 دی 1402 16,780 (2.94) 47.50 10.31 -3.46 109
و**** دوشنبه 11 دی 1402 27,200 (2.83) 0.37 -28.68 -28.68 114
ک**** دوشنبه 11 دی 1402 2,818 (-0.49) 17.10 7.98 -3.05 114
ن**** یکشنبه 10 دی 1402 168,750 (4.97) 20.00 -77.69 -79.32 115
د**** یکشنبه 10 دی 1402 15,130 (4.99) 5.62 -13.28 -16.59 115
ا**** شنبه 9 دی 1402 24,950 (-0.59) 20.84 20.24 -0.40 116
س**** شنبه 9 دی 1402 7,230 (1.26) 3.87 -19.23 -23.24 116
و**** شنبه 9 دی 1402 8,990 (1.46) 0.44 -14.68 -18.46 116
ف**** چهارشنبه 6 دی 1402 42,180 (0.69) 4.22 -7.09 -16.12 119
گ**** چهارشنبه 6 دی 1402 26,450 (1.92) 0.38 -19.47 -22.31 119
و**** سه شنبه 5 دی 1402 7,810 (-1.76) 19.08 10.76 -11.40 120
س**** سه شنبه 5 دی 1402 78,900 (2.93) 14.26 -95.34 -95.96 120
گ**** سه شنبه 5 دی 1402 4,220 (0.57) 12.20 -17.46 -23.29 120
آ**** سه شنبه 5 دی 1402 8,560 (0.46) 0.23 -8.76 -8.76 120
ک**** دوشنبه 4 دی 1402 21,500 (2.96) 4.19 -20.05 -23.26 121
ث**** دوشنبه 4 دی 1402 1,688 (-0.99) 26.72 19.79 -5.92 121
و**** یکشنبه 3 دی 1402 8,450 (0) 31.95 9.11 -9.59 122
م**** یکشنبه 3 دی 1402 2,067 (6.98) 51.86 47.07 -6.48 122
ح**** یکشنبه 3 دی 1402 64,250 (1.34) 7.55 -8.33 -17.82 122
و**** یکشنبه 3 دی 1402 1,730 (-1.14) 2.25 -15.61 -19.08 122
غ**** یکشنبه 3 دی 1402 11,370 (2.98) 16.80 -37.99 -42.04 122
ش**** یکشنبه 3 دی 1402 14,190 (-2.4) 5.92 -4.86 -16.28 122
ش**** شنبه 2 دی 1402 79,150 (4.28) 4.99 3.03 -9.16 123
گ**** شنبه 2 دی 1402 27,200 (0.55) 0.18 -20.04 -24.45 123
ش**** شنبه 2 دی 1402 1,997 (4.99) 7.51 -6.16 -12.07 123
ف**** شنبه 2 دی 1402 5,640 (5.22) 2.13 -14.89 -26.42 123
ق**** چهارشنبه 29 آذر 1402 6,980 (2.94) 14.76 5.59 -5.73 126
ک**** چهارشنبه 29 آذر 1402 21,350 (2.99) 6.79 -12.46 -13.30 126
و**** چهارشنبه 29 آذر 1402 3,830 (0.41) 1.80 -22.98 -28.93 126
و**** سه شنبه 28 آذر 1402 5,119 (-1.36) 3.54 -18.73 -25.86 127
غ**** سه شنبه 28 آذر 1402 3,372 (4.04) 4.09 -29.69 -36.45 127
ث**** سه شنبه 28 آذر 1402 5,260 (-2.77) 7.41 -5.70 -11.98 127
س**** سه شنبه 28 آذر 1402 71,650 (0.27) -0.29 -81.51 -81.70 127
آ**** دوشنبه 27 آذر 1402 1,589 (2.98) 18.82 7.68 -2.20 128
و**** دوشنبه 27 آذر 1402 4,818 (6.99) 14.36 -11.73 -13.45 128
ف**** شنبه 25 آذر 1402 12,160 (2.87) 11.02 -60.93 -64.36 130
ف**** شنبه 25 آذر 1402 13,410 (-1.39) 58.61 44.74 -8.87 130
ش**** شنبه 25 آذر 1402 13,720 (-0.07) 4.01 -1.82 -14.80 130
س**** چهارشنبه 22 آذر 1402 35,950 (0) 14.60 -4.17 -5.56 133
س**** چهارشنبه 22 آذر 1402 32,250 (0.43) 24.03 7.13 -6.91 133
گ**** چهارشنبه 22 آذر 1402 4,250 (0.97) 11.41 -18.59 -23.84 133
ف**** سه شنبه 21 آذر 1402 55,250 (2.98) 29.32 5.34 0.72 134
ف**** سه شنبه 21 آذر 1402 11,290 (-1.05) 16.92 -38.35 -40.12 134
د**** سه شنبه 21 آذر 1402 11,060 (4.73) 7.50 -2.26 -17.00 134
ش**** دوشنبه 20 آذر 1402 2,680 (6.98) 12.24 -30.97 -35.41 135
ح**** دوشنبه 20 آذر 1402 12,780 (0.39) 16.51 -62.59 -63.76 135
ش**** دوشنبه 20 آذر 1402 1,834 (-0.91) 8.51 -0.22 -15.16 135
ش**** دوشنبه 20 آذر 1402 1,877 (-0.89) 14.38 -0.16 -6.45 135
خ**** دوشنبه 20 آذر 1402 17,030 (0.65) 18.56 3.46 -13.09 135
ح**** دوشنبه 20 آذر 1402 5,660 (2.9) 9.19 4.24 -10.07 135
د**** دوشنبه 20 آذر 1402 3,240 (5.7) 13.43 -16.30 -19.75 135
ب**** یکشنبه 19 آذر 1402 5,460 (-0.54) 5.49 -12.36 -16.89 136
ش**** یکشنبه 19 آذر 1402 72,950 (1.38) 15.70 10.21 -0.96 136
س**** یکشنبه 19 آذر 1402 84,000 (1.49) 12.98 7.26 -6.07 136
م**** یکشنبه 19 آذر 1402 16,760 (4.94) 6.92 -62.11 -69.62 136
ش**** شنبه 18 آذر 1402 38,700 (6.9) 7.11 4.78 -11.76 137
ر**** شنبه 18 آذر 1402 3,520 (-2.19) 11.65 -22.73 -25.57 137
غ**** شنبه 18 آذر 1402 10,330 (-1.52) 3.97 -36.59 -43.18 137
ق**** شنبه 18 آذر 1402 10,740 (2.97) 19.93 4.38 -8.85 137
و**** چهارشنبه 15 آذر 1402 2,110 (0.47) 49.53 18.48 -9.29 140
ف**** چهارشنبه 15 آذر 1402 11,070 (2.88) 17.52 12.38 -11.38 140
و**** چهارشنبه 15 آذر 1402 3,849 (1.98) 7.30 -2.00 -5.98 140
و**** چهارشنبه 15 آذر 1402 1,606 (2.94) 5.17 -15.01 -24.03 140
خ**** سه شنبه 14 آذر 1402 22,200 (2.54) 19.59 10.14 -14.19 141
ف**** سه شنبه 14 آذر 1402 7,880 (4.78) 32.23 -7.23 -9.26 141
س**** سه شنبه 14 آذر 1402 7,830 (4.95) 17.37 -34.58 -41.51 141
ا**** سه شنبه 14 آذر 1402 26,830 (2.05) 8.09 -41.00 -49.68 141
ا**** سه شنبه 14 آذر 1402 12,040 (6.92) 20.35 -34.63 -44.02 141
ر**** سه شنبه 14 آذر 1402 17,130 (5.48) 11.21 -7.53 -12.43 141
د**** سه شنبه 14 آذر 1402 6,160 (1.65) 16.88 -4.38 -6.98 141
پ**** سه شنبه 14 آذر 1402 6,440 (4.88) 30.43 0.31 -2.02 141
ز**** سه شنبه 14 آذر 1402 135,700 (4.99) 8.33 1.84 -11.53 141
ث**** سه شنبه 14 آذر 1402 1,677 (-2.95) 27.55 25.28 -5.31 141
غ**** سه شنبه 14 آذر 1402 14,170 (1.5) 6.21 -28.93 -32.67 141
خ**** سه شنبه 14 آذر 1402 6,280 (-0.15) 12.26 -67.64 -70.68 141
ه**** سه شنبه 14 آذر 1402 2,240 (2.65) 1.38 -57.23 -59.64 141
ک**** سه شنبه 14 آذر 1402 60,000 (6.26) 7.50 -66.32 -69.63 141
و**** دوشنبه 13 آذر 1402 3,810 (2.97) 3.41 -17.69 -28.56 142
و**** دوشنبه 13 آذر 1402 9,590 (0.52) 13.66 -39.94 -45.36 142
م**** دوشنبه 13 آذر 1402 4,540 (2.04) 4.19 -28.55 -33.92 142
ک**** دوشنبه 13 آذر 1402 11,050 (1.09) 13.03 7.69 -4.52 142
آ**** دوشنبه 13 آذر 1402 81,100 (3.04) 25.71 8.38 -3.51 142
غ**** دوشنبه 13 آذر 1402 7,500 (1.9) 8.67 5.87 -5.87 142
ش**** دوشنبه 13 آذر 1402 21,470 (7.67) 5.26 -25.01 -27.99 142
ع**** دوشنبه 13 آذر 1402 21,850 (1.39) 2.06 -70.07 -73.04 142
د**** دوشنبه 13 آذر 1402 15,700 (4.73) 25.61 11.27 -4.01 142
د**** دوشنبه 13 آذر 1402 11,430 (2.32) 16.89 16.89 -26.16 142
ب**** دوشنبه 13 آذر 1402 6,740 (6.3) 9.20 -14.69 -25.67 142
د**** دوشنبه 13 آذر 1402 9,020 (2.61) 6.43 -11.31 -14.08 142
ل**** دوشنبه 13 آذر 1402 75,900 (1.67) 10.28 5.99 -6.79 142
و**** یکشنبه 12 آذر 1402 2,540 (5.21) 0.71 -20.47 -24.65 143
خ**** یکشنبه 12 آذر 1402 9,010 (2.97) 11.54 -33.30 -36.40 143
ب**** یکشنبه 12 آذر 1402 7,600 (3.96) 7.24 -6.32 -17.63 143
س**** یکشنبه 12 آذر 1402 27,080 (3.99) 4.47 -70.61 -72.30 143
ش**** یکشنبه 12 آذر 1402 4,890 (3.33) 5.52 3.72 -8.65 143
غ**** یکشنبه 12 آذر 1402 10,150 (1.6) 7.19 -49.91 -53.30 143
ف**** یکشنبه 12 آذر 1402 5,060 (3.79) 7.71 -23.22 -32.13 143
غ**** یکشنبه 12 آذر 1402 2,990 (2.74) 5.79 -15.89 -20.00 143
ر**** یکشنبه 12 آذر 1402 9,670 (2.21) 23.78 0.72 -10.34 143
و**** یکشنبه 12 آذر 1402 5,520 (6.97) 8.88 -12.25 -22.21 143
ش**** یکشنبه 12 آذر 1402 5,830 (5.04) 2.23 -7.03 -16.30 143
ش**** یکشنبه 12 آذر 1402 4,399 (4.01) 5.57 -26.60 -37.58 143
آ**** یکشنبه 12 آذر 1402 2,148 (6.97) 8.57 -25.42 -30.73 143
غ**** شنبه 11 آذر 1402 3,444 (1.41) 3.92 -30.02 -35.60 144
س**** شنبه 11 آذر 1402 44,100 (2.2) 54.88 0.79 -8.39 144
و**** شنبه 11 آذر 1402 2,363 (3.09) 7.07 -38.72 -42.91 144
پ**** شنبه 11 آذر 1402 1,900 (1.27) 15.00 0.47 -8.68 144
س**** شنبه 11 آذر 1402 22,300 (0.54) 15.70 4.84 -7.17 144
و**** شنبه 11 آذر 1402 6,630 (2.79) 21.72 4.07 -0.60 144
ح**** شنبه 11 آذر 1402 2,490 (1.05) 6.83 -12.89 -21.81 144
پ**** شنبه 11 آذر 1402 58,800 (0.22) 24.15 12.41 -3.06 144
خ**** شنبه 11 آذر 1402 5,290 (4.93) 15.50 3.59 -11.34 144
د**** شنبه 11 آذر 1402 22,950 (3.14) 8.93 -4.36 -11.33 144
و**** شنبه 11 آذر 1402 1,808 (4.99) 33.24 8.96 -9.29 144
ک**** شنبه 11 آذر 1402 31,140 (2.97) 10.79 -0.45 -11.01 144
ب**** شنبه 11 آذر 1402 2,540 (-2.3) 8.74 0.75 -13.03 144
و**** شنبه 11 آذر 1402 2,868 (6.97) 49.90 37.97 -3.42 144
ف**** شنبه 11 آذر 1402 2,000 (3.68) 29.95 18.45 -16.85 144
و**** شنبه 11 آذر 1402 1,640 (2.37) 9.76 -26.83 -35.98 144
س**** شنبه 11 آذر 1402 15,790 (0.38) 56.74 19.70 -0.51 144
ب**** شنبه 11 آذر 1402 2,646 (0.83) 16.93 -21.43 -28.87 144
ت**** شنبه 11 آذر 1402 17,440 (2.46) 13.53 -7.11 -17.20 144
ک**** شنبه 11 آذر 1402 19,390 (2.37) 15.78 -62.20 -64.36 144
پ**** شنبه 11 آذر 1402 17,190 (4.94) 7.50 -58.87 -60.91 144
ف**** شنبه 11 آذر 1402 8,000 (-0.86) 3.62 -49.62 -55.84 144
ش**** شنبه 11 آذر 1402 8,500 (4.16) 10.59 -11.76 -18.71 144
ک**** شنبه 11 آذر 1402 18,310 (-1.71) 11.20 -55.76 -62.92 144
ش**** شنبه 11 آذر 1402 12,030 (1.17) 17.54 11.22 -2.41 144
ش**** شنبه 11 آذر 1402 30,740 (1.41) 12.72 1.46 -12.10 144
ک**** شنبه 11 آذر 1402 21,500 (2.62) 13.72 6.74 -8.60 144
و**** شنبه 11 آذر 1402 1,475 (6.96) 4.07 -14.37 -20.95 144
ک**** شنبه 11 آذر 1402 5,000 (5.7) 6.40 -18.46 -38.40 144
ف**** چهارشنبه 8 آذر 1402 4,732 (1.15) 27.43 27.43 -1.63 147
ف**** چهارشنبه 8 آذر 1402 1,787 (4.38) 13.04 0.06 -11.42 147
ر**** چهارشنبه 8 آذر 1402 12,590 (6.96) 22.64 -1.43 -7.39 147
و**** چهارشنبه 8 آذر 1402 4,598 (4) 19.40 -26.58 -33.04 147
ش**** چهارشنبه 8 آذر 1402 20,880 (1.26) 40.95 16.86 -0.10 147
غ**** چهارشنبه 8 آذر 1402 16,580 (3.56) 19.72 -52.96 -59.05 147
خ**** چهارشنبه 8 آذر 1402 3,636 (6.97) 14.77 -26.02 -33.86 147
ف**** چهارشنبه 8 آذر 1402 7,590 (1.87) 24.11 18.45 -0.26 147
خ**** چهارشنبه 8 آذر 1402 4,548 (6.11) 19.57 9.28 -10.73 147
م**** چهارشنبه 8 آذر 1402 9,340 (2.41) 11.35 -39.94 -42.83 147
ا**** چهارشنبه 8 آذر 1402 27,850 (3.14) 21.72 -16.52 -22.26 147
د**** چهارشنبه 8 آذر 1402 4,601 (7) 89.96 74.31 0.87 147
ه**** چهارشنبه 8 آذر 1402 29,550 (4.78) 5.75 -8.12 -15.23 147
و**** سه شنبه 7 آذر 1402 2,288 (2.97) 7.87 -17.70 -20.80 148
و**** سه شنبه 7 آذر 1402 13,960 (1.08) 11.10 6.09 -6.16 148
پ**** سه شنبه 7 آذر 1402 7,150 (1.41) 13.99 -25.87 -32.59 148
غ**** سه شنبه 7 آذر 1402 6,680 (0.9) 18.56 -29.93 -35.39 148
و**** سه شنبه 7 آذر 1402 12,330 (-1.98) 7.38 -18.33 -20.36 148
ش**** سه شنبه 7 آذر 1402 1,785 (0.73) 54.06 11.99 1.68 148
س**** سه شنبه 7 آذر 1402 40,880 (5.6) 6.29 -9.49 -21.72 148
و**** سه شنبه 7 آذر 1402 6,060 (5.2) 4.79 -8.58 -12.54 148
غ**** دوشنبه 6 آذر 1402 4,691 (6.97) 14.52 1.22 -14.41 149
خ**** دوشنبه 6 آذر 1402 3,961 (6.99) 13.38 1.89 -9.62 149
س**** دوشنبه 6 آذر 1402 24,100 (1.3) 16.60 -5.85 -11.58 149
غ**** یکشنبه 5 آذر 1402 12,710 (4.95) 25.02 -50.98 -57.04 150
و**** یکشنبه 5 آذر 1402 2,436 (2.95) 14.82 -12.32 -17.61 150
ت**** یکشنبه 5 آذر 1402 6,980 (4.96) 25.79 10.74 -4.01 150
ک**** یکشنبه 5 آذر 1402 19,000 (4.51) 24.21 14.74 -4.68 150
م**** یکشنبه 5 آذر 1402 3,275 (3.5) 14.47 -11.91 -21.53 150
ت**** شنبه 4 آذر 1402 5,750 (1.05) 17.91 13.22 -8.70 151

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

 • 09125822***
  10 ماه پیش

  سلام شنبه چه سهمی مناسب خریداست
  #76513544

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

 • رسا رفیعی
  2 سال پیش

  سلام فیلتر #76513544 با توجه به درخواست شما ایجاد شده است.

  در پاسخ به 09149108***

  سلام تشکر از فیلترهای کاربردیتون

  اگر امکان داره فیلتر ایچی با شراطی کراس تنکانسن با اسپن A در تایم روزانه و حتما کراس رو به بالا یعنی تنکانسن از پایین به بالا اسپن A رو قطع کنه

  تشکر

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.