بهبود دسترسی به پکیج های خریداری شده

مشاهده پکیج های خریداری شده در یک نگاه

با درخواست تعدادی از کاربران جهت دسترسی به پکیج های خریداری شده در یک صفحه مشخص، تیم فنی امکان مشاهده پکیج های خریداری شده در یک نگاه را در آدرس /my-packages فراهم نموده است. لازم به ذکر است که این امکان، در حالی اضافه شده است که کاربران محترم همچنان میتوانند نسبت به ساخت دیده بان های شخصی و اضافه نمودن پکیج ها، فیلترها و استراتژی های مشخص به دیده بان های خود اقدام کنند.

واحد فروش
یکشنبه 15 خرداد 1401