بهبود نمایش بازدهی فیلترها و استراتژی ها

افزایش بیشتر دقت محاسبات

به اطلاع کاربران عزیز میرسانیم که تغییرات زیر به جهت بهبود کارایی نمودارها و افزایش دقت فرمولهای محاسبات بازدهی به بخش فیلترها و استراتژی های ترندیفای اعمال شد.

  1. نمایش نمودار خورشیدی از میزان موفقیت هشدارهای فیلترها در دسترسی به اهداف ۵ تا ۵۰ درصدی. این نمودار در صفحه جزئیات فیلترهای خرید و فروش اضافه شده است.
  2. نمایش میزان بازدهی فیلترها بر اساس میانگین بیشترین بازدهی به جای میانگین بازدهی فعلی. لازم به ذکر است که میانگین بازدهی فعلی هشدارها همچنان در نمودار مربوطه قابل مشاهده است.
  3. نمایش میزان بازدهی استراتژی ها بر حسب بازدهی یک ساله به صورت پیش فرض
  4. پارامترهای بازدهی کل معاملات، بازدهی معاملات بسته شده و بازدهی معاملات باز با هدف سهولت بررسی و انتخاب آگاهانه تر به بخش استراتژی ها اضافه شد.
  5. محاسبه بازدهی ماهانه و سالانه استراتژی بر اساس میانگین مدت باز بودن معاملات و میانگین بازدهی کلیه معاملات
  6. چینش پیش فرض استراتژی ها بر اساس میزان بازدهی سالانه

تمامی تغییرات اعمال شده با هدف تسهیل جستجو و انتخاب فیلترها و استراتژی های برتر معاملاتی است تا کاربران عزیز معاملات موفق تری را تجربه فرمایند.

واحد نرم افزار
شنبه 11 دی 1400