بلند مدت

  • این فیلتر توسط ترکیب Parabolic SAR & RSI روندهای صعودی کوتاه مدت و بلند مدت را تشخیص می دهد. در بورس تهران که بازار یک طرفه است این فیلتر فقط در تشخیص روند صعودی می‌تواند کارایی داشته باشد.. شرط اول: زمانی نخستین شرط ورود برقرار می‌‌گردد که قیمت از پایین به بالا با پارابولیک سار تقاطع ایجاد کند. شرط دوم: دومین اندیکاتوری که در این استراتژی مورد استفاده قرار می‌گیرد RSI نام دارد. در این شرط مقدار RSI باید بزرگتر از ۳۰ باشد یا به عبارتی دیگر از ناحیه اشباع فروش خارج شده باشد. شرط سوم : مقدار RSI روز قبل بیشتر از 2 روز قبل باشد.

  • نمادهایی که حقوقی در کوتاه مدت و بلند مدت در حال حمایت و خرید سهم است و نمادها در شرایط بنیادی خیلی خوبی هستند.

  • نسبت P/E نسبت قیمت به سودآوری سهم است و هر چه قدر این نسبت پایین تر باشد به این معنی است که سرمایه گذاری پر سودتر است. این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های بنیادی محسوب میشود.

  • نسبت P/B نسبت قیمت به ارزش دفتری سهم است و هر چه قدر این نسبت پایین تر باشد به این معنی است که خرید به صرفه تر و ارزشمند تر است. این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های بنیادی محسوب میشود.

  • نسبت P/S نسبت قیمت به فروش شرکت به ازای سهم است و هر چه قدر این نسبت پایین تر باشد به این معنی است که شرکت وضعیت فروش بهتری دارد. این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های بنیادی محسوب میشود.

  • نمادهایی که از لحاظ فاکتور های P/E و P/B و P/S در وضعیت مطلوبی هستند و جهت نگهداری بلند مدت توصیه میشوند. لطفا دقت کنید که نمیشود صرفا به خاطر بنیاد خوب اقدام به خرید کرد. باید از لحاظ تکنیکال منتظر موقعیت مناسب باشید تا در نقطه مناسب اقدام به خرید کنید.