سیگنال هشدار فروش با تایید قوی تکنیکال

شناسه: 32712762
%98
هشدار فروش

نمادهایی که اندیکاتور RSI و MFI در منطقه اشباع خرید قرار دارند و حقوقی ها در حال فروش هستند.
همچنین وضعیت عرضه و تقاضای نماد متعادل است و یا عرضه بر تقاضا غلبه دارد.
مقدار RSI و MFI بین مقدار 80 و 100 + درصد فروش حقوقی بیشتر از روز قبل

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ دوشنبه 26 آبان 1399 تا چهارشنبه 9 فروردین 1402 تعداد 552 هشدار فروش صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 97.81 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -27.40 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 13.95 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 85 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 76 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ت**** شنبه 5 فروردین 1402 5,540 (4.82) -1.07 -12.48 -12.48 4
ک**** شنبه 27 اسفند 1401 18,790 (6.94) 9.24 2.01 -5.81 11
س**** شنبه 27 اسفند 1401 51,100 (6.9) 2.20 -1.73 -7.09 11
س**** شنبه 27 اسفند 1401 13,310 (4.22) 3.26 -3.06 -4.93 11
ا**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 52,960 (6.98) 4.03 -5.16 -10.05 14
و**** سه شنبه 23 اسفند 1401 184,100 (2.99) 2.79 -3.76 -9.64 15
ک**** سه شنبه 23 اسفند 1401 7,820 (6.97) 4.83 -16.27 -19.38 15
ث**** دوشنبه 22 اسفند 1401 25,750 (4.97) 15.47 13.49 -4.38 16
س**** دوشنبه 22 اسفند 1401 8,740 (2.94) -1.47 -6.12 -11.00 16
خ**** دوشنبه 22 اسفند 1401 1,589 (2.98) 12.30 6.22 -0.38 16
ق**** یکشنبه 21 اسفند 1401 6,810 (6.9) 4.13 -2.71 -10.39 17
ث**** یکشنبه 21 اسفند 1401 24,590 (4.99) 10.27 7.80 -8.69 17
س**** یکشنبه 21 اسفند 1401 8,520 (2.89) 0.24 -6.48 -13.24 17
س**** سه شنبه 16 اسفند 1401 37,150 (2.9) 9.59 3.63 -4.74 22
س**** دوشنبه 15 اسفند 1401 44,300 (6.98) -0.45 -4.79 -17.20 23
ث**** دوشنبه 15 اسفند 1401 13,040 (4.99) -0.84 -23.88 -30.27 23
ف**** دوشنبه 15 اسفند 1401 34,350 (3) 11.17 3.15 -2.83 23
س**** دوشنبه 15 اسفند 1401 172,470 (9.72) 9.85 -6.99 -8.74 23
ف**** یکشنبه 14 اسفند 1401 33,350 (2.93) 7.93 -0.45 -5.66 24
س**** یکشنبه 14 اسفند 1401 15,700 (2.95) -1.38 -9.77 -12.92 24
س**** شنبه 13 اسفند 1401 157,510 (4.99) 0.32 -15.06 -16.65 25
س**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 9,230 (2.89) 12.15 9.88 -0.75 28
و**** سه شنبه 9 اسفند 1401 14,560 (1.11) 6.82 0.69 -3.51 29
ج**** سه شنبه 9 اسفند 1401 48,970 (4.99) 5.00 -6.65 -7.60 29
ف**** سه شنبه 9 اسفند 1401 15,200 (-0.19) 7.27 -8.10 -16.02 29
ا**** دوشنبه 8 اسفند 1401 23,200 (4.74) 13.17 -7.75 -10.77 30
پ**** یکشنبه 7 اسفند 1401 4,420 (4.93) 16.07 -5.25 -5.96 31
ش**** شنبه 6 اسفند 1401 73,550 (4.99) 1.03 -9.98 -12.44 32
س**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 124,810 (4.99) -2.45 -35.78 -35.78 35
ک**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 9,690 (4.98) -3.20 -11.75 -19.85 35
س**** سه شنبه 2 اسفند 1401 119,450 (4.99) -2.73 -35.58 -36.79 36
س**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 108,910 (-2.04) 3.40 -41.27 -42.37 42
س**** یکشنبه 23 بهمن 1401 111,380 (4.99) 5.74 -39.93 -41.06 45
س**** یکشنبه 16 بهمن 1401 101,340 (4.98) -3.79 -45.35 -46.38 52
ش**** دوشنبه 10 بهمن 1401 169,350 (1.98) 6.21 -3.12 -9.54 58
و**** یکشنبه 9 بهمن 1401 2,253 (1.99) -1.96 -23.47 -23.47 59
و**** یکشنبه 9 بهمن 1401 1,694 (6.94) 21.17 5.35 -11.82 59
ش**** شنبه 8 بهمن 1401 48,100 (2.99) 6.30 -8.47 -17.78 60
ف**** شنبه 8 بهمن 1401 29,650 (2.95) 15.15 -10.96 -16.12 60
ش**** شنبه 8 بهمن 1401 6,230 (2.97) 31.16 7.04 0.32 60
ث**** چهارشنبه 5 بهمن 1401 11,340 (6.98) 7.90 -9.64 -26.32 63
ث**** چهارشنبه 5 بهمن 1401 10,600 (4.22) 21.14 -13.75 -22.51 63
ف**** چهارشنبه 5 بهمن 1401 6,550 (1.39) 12.35 -3.96 -7.09 63
د**** سه شنبه 4 بهمن 1401 36,500 (0.85) 22.20 6.41 -4.80 64
ش**** سه شنبه 4 بهمن 1401 6,390 (6.85) 22.41 12.90 -5.33 64
ف**** سه شنبه 4 بهمن 1401 45,400 (2.94) 26.29 26.29 -3.40 64
ش**** دوشنبه 3 بهمن 1401 5,760 (2.67) 21.26 -1.03 -7.54 65
س**** دوشنبه 3 بهمن 1401 29,430 (6.97) 15.50 -15.99 -22.35 65
س**** دوشنبه 3 بهمن 1401 14,800 (0.06) 16.54 -14.20 -17.91 65
د**** دوشنبه 3 بهمن 1401 112,250 (2.98) 23.42 13.79 -6.30 65
ت**** دوشنبه 3 بهمن 1401 6,010 (2.91) 18.77 11.50 -2.91 65
غ**** یکشنبه 2 بهمن 1401 6,320 (4.98) 31.39 16.39 -9.33 66
گ**** یکشنبه 2 بهمن 1401 137,450 (2.99) 6.14 -9.36 -14.41 66
س**** یکشنبه 2 بهمن 1401 32,410 (4.98) 19.68 -17.64 -19.98 66
پ**** یکشنبه 2 بهمن 1401 20,050 (4.97) 19.13 -11.01 -15.04 66
س**** شنبه 1 بهمن 1401 35,600 (2.89) 9.88 -23.19 -23.28 67
د**** شنبه 1 بهمن 1401 41,600 (-1.39) 10.73 -12.48 -18.91 67
س**** شنبه 1 بهمن 1401 30,500 (6.83) 51.36 8.35 -11.08 67
ف**** شنبه 1 بهمن 1401 43,550 (2.95) 21.14 21.14 -7.34 67
ث**** شنبه 1 بهمن 1401 10,650 (6.92) 1.33 -15.14 -30.80 67
ز**** چهارشنبه 28 دی 1401 33,100 (6.94) 43.29 6.77 -3.92 70
ش**** چهارشنبه 28 دی 1401 5,920 (6.85) 13.41 -2.15 -12.30 70
س**** چهارشنبه 28 دی 1401 45,590 (3.33) 33.42 -5.63 -7.24 70
ف**** چهارشنبه 28 دی 1401 1,470 (2.15) 8.73 -35.01 -35.01 70
س**** چهارشنبه 28 دی 1401 28,600 (6.91) 41.94 1.60 -16.62 70
ف**** چهارشنبه 28 دی 1401 19,750 (1.64) 33.72 9.54 -7.32 70
ف**** چهارشنبه 28 دی 1401 5,262 (2.99) 28.09 -5.36 -6.37 70
ک**** سه شنبه 27 دی 1401 12,570 (4.92) 19.60 -12.83 -15.07 71
ب**** دوشنبه 26 دی 1401 2,664 (6.98) 29.95 -23.56 -29.71 72
پ**** دوشنبه 26 دی 1401 3,913 (1.58) 23.17 -16.12 -16.74 72
و**** دوشنبه 26 دی 1401 3,180 (2.51) 33.95 0.79 -1.21 72
س**** دوشنبه 26 دی 1401 43,320 (4.99) 26.78 -10.83 -11.86 72
د**** دوشنبه 26 دی 1401 3,914 (6.99) 35.81 -2.97 -9.50 72
و**** شنبه 24 دی 1401 102,300 (2.96) 16.45 -28.79 -28.79 74
غ**** شنبه 24 دی 1401 4,780 (6.98) 36.57 -6.27 -10.32 74
خ**** شنبه 24 دی 1401 7,610 (1.46) 38.36 -4.64 -13.42 74
خ**** شنبه 24 دی 1401 14,590 (4.88) 27.42 10.95 -3.25 74
خ**** شنبه 24 دی 1401 4,635 (4.86) 35.57 1.29 -3.20 74
غ**** شنبه 24 دی 1401 49,280 (4.98) 23.94 -4.37 -7.52 74
ش**** چهارشنبه 21 دی 1401 146,100 (1.98) 1.46 -16.42 -21.96 77
د**** چهارشنبه 21 دی 1401 3,068 (4.99) 10.28 -13.04 -18.38 77
ا**** چهارشنبه 21 دی 1401 4,575 (4.97) 3.91 -21.53 -25.73 77
پ**** سه شنبه 20 دی 1401 3,817 (6.97) 20.14 -21.53 -21.53 78
ب**** سه شنبه 20 دی 1401 2,317 (6.97) 13.02 -37.21 -38.87 78
آ**** دوشنبه 19 دی 1401 4,889 (2.99) -2.59 -22.15 -26.92 79
ا**** دوشنبه 19 دی 1401 4,195 (4.97) -4.05 -28.04 -31.90 79
غ**** دوشنبه 19 دی 1401 9,600 (2.89) 21.83 -6.34 -15.27 79
ت**** دوشنبه 19 دی 1401 117,450 (1.99) 19.36 12.34 -2.37 79
ح**** دوشنبه 19 دی 1401 5,770 (1.94) 9.70 0.35 -3.83 79
د**** دوشنبه 19 دی 1401 24,330 (1.71) 3.40 -20.10 -28.27 79
د**** دوشنبه 19 دی 1401 20,450 (4.97) 2.97 -21.01 -21.04 79
و**** دوشنبه 19 دی 1401 23,600 (-2.27) 11.06 -9.58 -16.01 79
پ**** یکشنبه 18 دی 1401 3,549 (3.8) 11.71 -23.92 -24.49 80
ح**** یکشنبه 18 دی 1401 5,680 (1.97) 7.98 0.71 -5.33 80
ذ**** یکشنبه 18 دی 1401 3,290 (4.97) 28.52 -24.19 -25.90 80
خ**** شنبه 17 دی 1401 3,412 (4.98) 23.76 0.06 -5.35 81
و**** شنبه 17 دی 1401 1,340 (6.96) 1.98 -16.67 -30.24 81
خ**** چهارشنبه 14 دی 1401 4,676 (-1.86) 26.24 -24.09 -24.21 84
خ**** سه شنبه 13 دی 1401 6,430 (0.46) 16.91 -22.62 -26.85 85
پ**** سه شنبه 13 دی 1401 3,750 (5) -1.96 -75.63 -76.85 85
و**** دوشنبه 12 دی 1401 2,879 (4.16) 21.27 -12.89 -12.89 86
ح**** دوشنبه 12 دی 1401 23,950 (4.81) 5.04 -24.92 -29.35 86
غ**** دوشنبه 12 دی 1401 7,740 (4.73) 4.31 -18.27 -21.02 86
و**** یکشنبه 11 دی 1401 2,800 (2.11) 17.94 -15.28 -15.28 87
و**** یکشنبه 11 دی 1401 4,180 (6.22) 49.02 12.97 -8.33 87
ک**** یکشنبه 11 دی 1401 7,970 (4.86) 18.42 -8.29 -13.46 87
خ**** یکشنبه 11 دی 1401 3,176 (6.97) 27.40 -9.54 -15.08 87
و**** شنبه 10 دی 1401 4,118 (4.54) 30.07 -2.42 -15.77 88
و**** شنبه 10 دی 1401 3,980 (6.98) 41.89 7.57 -12.72 88
و**** چهارشنبه 7 دی 1401 3,966 (6.98) 25.27 -0.35 -18.88 91
د**** چهارشنبه 7 دی 1401 6,340 (4.96) 4.62 -21.05 -21.73 91
و**** چهارشنبه 7 دی 1401 4,947 (6.98) 26.85 -16.72 -19.43 91
و**** چهارشنبه 7 دی 1401 6,650 (6.91) 10.83 -16.04 -18.10 91
س**** چهارشنبه 7 دی 1401 2,235 (2.99) 7.97 -5.14 -6.09 91
پ**** چهارشنبه 7 دی 1401 3,260 (6.99) 4.89 -30.12 -30.64 91
ک**** چهارشنبه 7 دی 1401 16,800 (5) 7.42 -21.86 -24.29 91
غ**** چهارشنبه 7 دی 1401 7,650 (3.23) 7.75 -16.39 -21.94 91
و**** چهارشنبه 7 دی 1401 3,721 (6.98) 32.66 2.79 -18.40 91
پ**** چهارشنبه 7 دی 1401 2,637 (4.97) 18.20 -25.09 -27.73 91
ب**** چهارشنبه 7 دی 1401 35,200 (1.7) 10.62 -30.45 -30.45 91
ب**** چهارشنبه 7 دی 1401 4,543 (-0.67) 10.43 -22.87 -22.87 91
س**** چهارشنبه 7 دی 1401 26,390 (-1.74) 11.59 -19.05 -27.20 91
ش**** چهارشنبه 7 دی 1401 1,971 (2.97) 33.18 1.81 1.08 91
و**** چهارشنبه 7 دی 1401 5,370 (6.92) 18.99 -14.76 -15.96 91
و**** چهارشنبه 7 دی 1401 5,000 (2.29) 19.90 8.11 -15.97 91
س**** چهارشنبه 7 دی 1401 51,910 (6.98) 7.56 -45.00 -45.24 91
غ**** دوشنبه 5 دی 1401 18,400 (4.96) 1.27 -55.68 -57.50 93
و**** دوشنبه 5 دی 1401 4,700 (3.31) 20.51 -21.01 -23.45 93
و**** دوشنبه 5 دی 1401 5,340 (0.56) 5.74 -24.89 -27.84 93
و**** دوشنبه 5 دی 1401 3,521 (6.98) 25.53 -4.84 -22.79 93
و**** دوشنبه 5 دی 1401 6,380 (4.07) 6.33 -19.04 -21.43 93
ک**** دوشنبه 5 دی 1401 16,150 (2.99) 4.13 -30.54 -35.27 93
ق**** دوشنبه 5 دی 1401 9,030 (2.73) 36.61 7.50 -3.94 93
غ**** یکشنبه 4 دی 1401 11,490 (4.94) 19.04 -12.42 -24.46 94
ف**** یکشنبه 4 دی 1401 9,090 (0.33) 5.21 -22.64 -23.87 94
ت**** یکشنبه 4 دی 1401 1,488 (2.19) 3.77 -15.50 -18.47 94
د**** یکشنبه 4 دی 1401 10,290 (6.96) 10.05 -6.96 -13.89 94
غ**** شنبه 3 دی 1401 11,597 (6.95) 11.09 -51.48 -58.51 95
ب**** شنبه 3 دی 1401 32,240 (4.98) 1.32 -38.50 -38.50 95
ش**** شنبه 3 دی 1401 18,370 (4.97) 17.98 -5.94 -5.94 95
ف**** شنبه 3 دی 1401 1,909 (6.96) 3.24 -51.60 -53.14 95
چ**** شنبه 3 دی 1401 8,960 (4.91) 3.82 -33.87 -38.04 95
س**** شنبه 3 دی 1401 22,340 (6.99) 3.91 -22.94 -26.83 95
ق**** شنبه 3 دی 1401 8,420 (-0.82) 27.38 0.24 -10.43 95
غ**** چهارشنبه 30 آذر 1401 17,600 (4.94) 4.76 -56.37 -59.34 98
غ**** سه شنبه 29 آذر 1401 16,800 (5) 0.00 -58.35 -61.19 99
ق**** دوشنبه 28 آذر 1401 7,810 (1.95) 18.15 -6.91 -16.91 100
پ**** دوشنبه 28 آذر 1401 2,789 (4.97) 2.61 -82.40 -82.78 100
ت**** دوشنبه 28 آذر 1401 3,799 (4.92) 4.80 -29.65 -36.04 100
و**** دوشنبه 28 آذر 1401 1,832 (4.98) 17.44 -1.93 -12.76 100
و**** یکشنبه 27 آذر 1401 5,109 (0.03) 4.27 -21.64 -25.09 101
ه**** یکشنبه 27 آذر 1401 26,900 (4.87) 1.89 -12.38 -17.74 101
ت**** یکشنبه 27 آذر 1401 55,050 (2.99) 8.58 -0.27 -14.78 101
ق**** شنبه 26 آذر 1401 7,320 (4.87) 10.74 -12.86 -22.13 102
ک**** شنبه 26 آذر 1401 6,860 (0.73) 0.88 -37.52 -43.26 102
پ**** شنبه 26 آذر 1401 2,539 (4.86) 1.40 -83.50 -84.33 102
خ**** شنبه 26 آذر 1401 2,524 (4.6) 19.00 -17.70 -23.33 102
پ**** چهارشنبه 23 آذر 1401 2,482 (4.04) -0.88 -83.87 -84.68 105
ت**** چهارشنبه 23 آذر 1401 52,150 (2.96) 2.86 -6.54 -19.27 105
ت**** چهارشنبه 23 آذر 1401 10,210 (4.93) 1.90 -39.15 -43.25 105
غ**** سه شنبه 22 آذر 1401 14,190 (0.28) 0.64 -65.82 -67.22 106
و**** یکشنبه 20 آذر 1401 19,210 (2.94) -2.83 -27.65 -31.64 108
غ**** یکشنبه 20 آذر 1401 13,580 (4.94) -1.24 -66.34 -68.63 108
غ**** شنبه 19 آذر 1401 13,000 (1.48) 0.46 -67.77 -69.97 109
ت**** سه شنبه 15 آذر 1401 2,883 (4.91) -0.14 -54.45 -54.45 113
ح**** یکشنبه 13 آذر 1401 4,056 (2.99) 11.61 7.90 -33.73 115
ح**** شنبه 12 آذر 1401 3,942 (2.97) 8.48 4.87 -35.59 116
خ**** چهارشنبه 9 آذر 1401 9,810 (2.61) 9.00 -18.99 -36.75 119
د**** سه شنبه 8 آذر 1401 15,800 (0.95) 5.33 -37.87 -39.99 120
ب**** یکشنبه 6 آذر 1401 2,290 (6.95) 4.90 -25.31 -30.29 122
ث**** شنبه 5 آذر 1401 9,000 (2.97) 3.81 -28.12 -29.30 123
د**** شنبه 5 آذر 1401 15,760 (4.99) 5.07 -38.03 -40.14 123
خ**** سه شنبه 1 آذر 1401 8,820 (5) -2.00 -28.99 -43.13 127
ح**** سه شنبه 1 آذر 1401 3,822 (2.99) 5.17 1.68 -37.55 127
پ**** دوشنبه 30 آبان 1401 12,400 (4.9) 17.87 2.90 -8.08 128
د**** دوشنبه 30 آبان 1401 14,630 (0) 2.67 -43.47 -44.44 128
ح**** یکشنبه 29 آبان 1401 3,677 (2.99) 2.14 -2.18 -39.92 129
ح**** شنبه 28 آبان 1401 3,606 (2.26) 3.53 -4.07 -41.08 130
ف**** سه شنبه 24 آبان 1401 6,860 (2.84) 40.86 29.43 -5.25 134
ف**** یکشنبه 22 آبان 1401 6,510 (2.84) 33.68 22.83 -10.08 136
ح**** یکشنبه 22 آبان 1401 2,213 (2.97) -2.90 -56.95 -56.95 136
ح**** چهارشنبه 18 آبان 1401 3,102 (2.98) -0.26 -17.48 -49.31 140
ح**** سه شنبه 17 آبان 1401 3,029 (2.99) 0.53 -19.42 -50.51 141
چ**** یکشنبه 15 آبان 1401 13,616 (2.98) 6.78 -71.98 -71.98 143
و**** چهارشنبه 11 آبان 1401 1,848 (5) 32.95 9.41 -7.51 147
و**** دوشنبه 9 آبان 1401 14,100 (2.99) 5.38 -46.89 -49.82 149
ک**** سه شنبه 3 آبان 1401 14,046 (0) 5.73 -53.90 -62.04 155
و**** شنبه 30 مهر 1401 13,120 (2.98) 6.49 -50.58 -53.31 158
و**** چهارشنبه 27 مهر 1401 12,740 (2.99) 3.41 -51.19 -54.66 161
و**** دوشنبه 25 مهر 1401 12,200 (2.95) -0.97 -54.05 -56.58 163
و**** یکشنبه 24 مهر 1401 12,140 (2.96) -0.49 -54.27 -56.80 164
و**** شنبه 23 مهر 1401 11,640 (1.92) 1.75 -56.16 -58.58 165
ش**** دوشنبه 4 مهر 1401 31,850 (2.9) -2.90 -39.39 -45.56 184
ق**** چهارشنبه 23 شهریور 1401 6,290 (2.94) 26.05 -15.00 -36.97 196
غ**** سه شنبه 22 شهریور 1401 326,600 (2.99) 8.96 -58.74 -66.18 197
ز**** یکشنبه 20 شهریور 1401 45,840 (3.96) 3.66 -27.26 -38.88 199
س**** شنبه 12 شهریور 1401 39,900 (2.04) 58.65 -17.41 -18.82 207
س**** چهارشنبه 9 شهریور 1401 39,680 (3.71) 57.77 -17.86 -19.27 210
س**** دوشنبه 7 شهریور 1401 37,710 (4.98) 49.94 -21.94 -23.28 212
ق**** یکشنبه 6 شهریور 1401 5,394 (4.9) 13.46 -34.38 -34.38 213
غ**** شنبه 5 شهریور 1401 265,900 (0.03) 1.70 -66.41 -72.46 214
ا**** چهارشنبه 26 مرداد 1401 13,373 (4.97) 41.17 19.72 -17.45 224
آ**** سه شنبه 18 مرداد 1401 7,470 (2.89) 44.77 -5.20 -24.55 232
ش**** دوشنبه 10 مرداد 1401 15,400 (3.14) 37.38 -8.28 -8.66 240
س**** دوشنبه 10 مرداد 1401 8,220 (1.98) 2.24 -28.40 -42.32 240
ف**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 1,761 (1.96) 20.04 -17.32 -20.28 245
آ**** سه شنبه 4 مرداد 1401 6,440 (0.78) 24.81 -20.59 -34.95 246
ب**** دوشنبه 20 تیر 1401 13,320 (2.93) 93.04 53.10 -3.76 261
و**** یکشنبه 19 تیر 1401 1,899 (2.98) 34.20 -17.36 -20.88 263
غ**** چهارشنبه 15 تیر 1401 30,000 (4.34) 28.59 -6.25 -35.37 266
ش**** سه شنبه 7 تیر 1401 122,300 (1.95) 4.35 -31.02 -34.67 274
ب**** سه شنبه 31 خرداد 1401 9,620 (2.99) 39.42 10.57 -30.49 281
ف**** یکشنبه 29 خرداد 1401 15,730 (2.94) 27.89 -53.04 -55.50 283
ف**** سه شنبه 24 خرداد 1401 14,420 (3) 17.24 -56.70 -59.21 288
ف**** دوشنبه 23 خرداد 1401 14,110 (2.99) 14.72 -57.63 -60.08 289
س**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 11,790 (4.98) 132.54 44.31 -21.82 294
س**** سه شنبه 17 خرداد 1401 11,250 (4.94) 121.89 37.70 -25.40 295
س**** دوشنبه 16 خرداد 1401 10,810 (4.84) 113.21 32.31 -28.32 296
س**** دوشنبه 9 خرداد 1401 96,100 (4.99) 47.64 -10.38 -19.51 303
م**** یکشنبه 8 خرداد 1401 7,500 (4.45) 60.39 2.32 -22.38 304
ا**** شنبه 7 خرداد 1401 10,366 (4.99) 10.21 -7.20 -36.01 305
س**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 58,960 (4.98) 55.94 -68.20 -68.80 308
ب**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 11,820 (2.96) 65.08 18.56 -14.90 308
ح**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 7,518 (4.98) 95.20 77.14 -29.34 308
ف**** سه شنبه 3 خرداد 1401 55,800 (2.95) 90.44 28.72 -4.12 309
س**** سه شنبه 3 خرداد 1401 10,080 (5) 98.82 23.38 -33.16 309
ش**** یکشنبه 1 خرداد 1401 22,840 (0.97) 74.35 30.89 -4.59 311
غ**** یکشنبه 1 خرداد 1401 9,030 (2.96) 65.08 -12.75 -20.30 311
ب**** یکشنبه 1 خرداد 1401 7,730 (2.92) 12.03 -11.15 -44.15 311
ش**** شنبه 31 اردیبهشت 1401 22,790 (1.37) 73.97 30.60 -4.80 312
م**** سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 12,706 (2.94) 44.81 -15.01 -15.01 316
ش**** سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 22,850 (2.42) 74.43 30.95 -4.55 316
س**** سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 9,210 (1.09) 81.66 12.73 -38.93 316
ن**** سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 23,150 (2.88) 19.64 -43.47 -46.96 316
و**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 98,700 (2.97) 100.81 82.78 -8.57 317
س**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 41,050 (2.88) 94.09 14.35 -4.98 317
ث**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 4,599 (5.99) 9.79 -45.89 -58.68 317
و**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 2,210 (2.98) 41.85 -8.15 -8.15 317
س**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 9,170 (4.8) 80.87 12.24 -39.19 318
ش**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 21,750 (-3.11) 66.03 24.64 -9.15 318
ت**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 23,100 (5.96) 48.08 -18.29 -20.97 319
ث**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 12,610 (5.96) 113.73 -7.62 -26.13 319
غ**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 3,407 (4.89) 64.35 -24.96 -30.47 319
و**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 93,550 (2.97) 90.34 78.36 -13.34 319
ب**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 14,910 (5) 11.94 -34.63 -37.48 322
غ**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 5,676 (4.93) 100.78 48.63 -3.98 322
ف**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 23,165 (4.99) 105.18 10.31 -4.75 322
ب**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 7,360 (1.65) 9.36 -15.40 -46.82 322
م**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 27,320 (3.09) 23.12 -17.41 -21.04 322
ک**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 18,420 (3.3) 79.88 10.10 -3.15 322
س**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 6,000 (2.91) 41.51 -35.55 -38.90 322
غ**** سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 48,460 (4.98) 55.27 15.93 -31.65 323
ش**** دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 24,290 (5.88) 124.70 19.66 -0.78 324
ف**** یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 7,549 (2.6) 177.45 168.79 -13.12 325
ب**** یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 2,450 (4.56) 15.29 -47.75 -48.37 325
پ**** یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 24,850 (2.89) 37.44 -15.33 -21.73 325
ث**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 10,040 (5.57) 70.17 -29.69 -41.18 326
و**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 87,000 (0.75) 77.01 61.11 -19.41 331
د**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 16,743 (2.87) 32.51 -14.58 -18.64 331
د**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 40,850 (4.98) 37.08 -16.21 -34.41 331
د**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 21,600 (5.31) 24.71 -39.72 -43.66 331
ز**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 13,880 (4.99) 72.42 7.18 -18.35 331
ف**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 7,451 (4.98) 173.87 154.72 -14.24 331
غ**** یکشنبه 11 اردیبهشت 1401 6,040 (1.51) 27.43 -42.48 -44.49 332
و**** یکشنبه 11 اردیبهشت 1401 1,979 (2.01) 60.50 29.60 -10.05 332
ف**** یکشنبه 11 اردیبهشت 1401 7,146 (0.13) 162.65 144.28 -17.75 332
و**** یکشنبه 11 اردیبهشت 1401 2,331 (1.96) 32.74 -20.93 -20.93 332
غ**** یکشنبه 11 اردیبهشت 1401 67,790 (4.98) 128.71 26.85 -12.98 332
پ**** یکشنبه 11 اردیبهشت 1401 23,400 (2.85) 29.42 -22.39 -26.30 332
و**** شنبه 10 اردیبهشت 1401 3,767 (2.36) 43.72 -28.53 -33.91 333
گ**** شنبه 10 اردیبهشت 1401 3,902 (4.92) 20.62 -16.98 -24.56 333
غ**** شنبه 10 اردیبهشت 1401 64,570 (4.99) 117.85 25.31 -17.11 333
س**** شنبه 10 اردیبهشت 1401 8,242 (5.93) 13.53 -27.19 -41.83 333
و**** چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 3,390 (5.97) 81.28 3.07 -17.92 336
و**** چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 3,715 (5.44) 41.74 -29.52 -34.82 336
و**** چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 1,849 (2.98) 62.19 -29.21 -37.85 336
و**** سه شنبه 6 اردیبهشت 1401 6,430 (5.93) 63.45 -8.66 -21.97 337
د**** سه شنبه 6 اردیبهشت 1401 37,070 (4.98) 24.40 -23.96 -40.48 337
و**** دوشنبه 5 اردیبهشت 1401 6,230 (5.95) 58.36 -9.97 -24.39 338
ف**** دوشنبه 5 اردیبهشت 1401 47,550 (2.92) 62.29 9.69 -18.30 338
غ**** یکشنبه 4 اردیبهشت 1401 56,230 (4.98) 89.71 5.22 -27.82 339
ف**** یکشنبه 4 اردیبهشت 1401 46,200 (2.89) 57.68 7.19 -20.62 339
ث**** چهارشنبه 31 فروردین 1401 7,270 (5.97) 23.22 -49.09 -57.41 343
خ**** چهارشنبه 31 فروردین 1401 4,099 (2.95) -1.11 -45.56 -45.56 343
و**** سه شنبه 30 فروردین 1401 5,800 (5.12) 47.43 -16.18 -29.61 344
خ**** سه شنبه 30 فروردین 1401 8,720 (5.95) -0.11 -62.74 -67.46 344
ف**** سه شنبه 30 فروردین 1401 2,293 (4.94) 51.65 -62.22 -65.57 344
م**** دوشنبه 29 فروردین 1401 24,510 (0.61) 10.46 -25.91 -29.16 345
و**** دوشنبه 29 فروردین 1401 2,400 (1.01) 3.72 -47.81 -63.91 345
و**** شنبه 27 فروردین 1401 4,696 (4.86) 35.72 -25.46 -26.39 347
و**** شنبه 27 فروردین 1401 5,153 (4.99) 30.99 -25.53 -37.46 347
ف**** شنبه 27 فروردین 1401 41,600 (2.97) 41.98 -4.04 -28.52 347
خ**** چهارشنبه 24 فروردین 1401 29,800 (-2.93) 55.13 22.63 -23.59 350
ف**** چهارشنبه 24 فروردین 1401 40,400 (2.92) 37.88 -6.81 -30.58 350
ف**** دوشنبه 22 فروردین 1401 38,150 (2.96) 30.20 -11.48 -34.45 352
و**** دوشنبه 22 فروردین 1401 9,261 (4.99) 5.95 -14.25 -44.10 352
ش**** دوشنبه 22 فروردین 1401 12,820 (4.9) 11.97 -54.13 -56.39 352
ف**** یکشنبه 21 فروردین 1401 37,150 (4.94) 26.79 -13.81 -36.17 353
خ**** یکشنبه 21 فروردین 1401 164 (4.91) 7.19 -97.68 -97.80 353
ق**** شنبه 20 فروردین 1401 4,343 (4.67) 8.01 -39.00 -45.37 354

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • رسا رفیعی
    1 سال پیش

    فیلتر #32712762 یکی از بهترین فیلترها برای دریافت سیگنال فروش هست.

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.