سیگنال هشدار فروش با تایید قوی تکنیکال

شناسه: 32712762
%257
هشدار فروش

نمادهایی که اندیکاتور RSI و MFI در منطقه اشباع خرید قرار دارند و حقوقی ها در حال فروش هستند.
همچنین وضعیت عرضه و تقاضای نماد متعادل است و یا عرضه بر تقاضا غلبه دارد.
مقدار RSI و MFI بین مقدار 80 و 100 + درصد فروش حقوقی بیشتر از روز قبل

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ دوشنبه 26 آبان 1399 تا چهارشنبه 27 تیر 1403 تعداد 741 هشدار فروش صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 257.27 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -38.24 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 189.16 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 92 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 88 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
خ**** چهارشنبه 27 تیر 1403 6,120 (4.2) 0.00 0.00 0.00 3
و**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 4,595 (6.39) 28.32 11.69 -1.88 67
و**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 20,080 (3.56) 26.21 18.47 -1.28 67
و**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 27,240 (6.99) 35.05 29.78 -2.30 67
ا**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 3,392 (4.98) 30.61 29.27 -15.60 83
و**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 4,717 (3.65) 95.56 62.66 -9.29 87
س**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 26,210 (5.47) 19.14 4.84 -4.34 108
س**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 24,640 (6.16) 12.00 -1.44 -10.07 115
و**** یکشنبه 27 اسفند 1402 15,950 (0.75) 0.69 -5.90 -21.58 125
و**** سه شنبه 22 اسفند 1402 13,390 (6.94) 13.57 -6.88 -10.07 130
و**** شنبه 19 اسفند 1402 2,320 (1.08) 37.85 20.21 -0.85 133
ث**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 99,700 (2.99) 5.22 -13.45 -14.60 136
ج**** سه شنبه 15 اسفند 1402 50,650 (4.97) 13.34 4.65 -7.91 137
ف**** شنبه 12 اسفند 1402 9,290 (1.97) 23.70 8.02 -5.97 140
ث**** دوشنبه 30 بهمن 1402 2,057 (2.95) 13.71 9.65 -7.30 152
و**** شنبه 21 بهمن 1402 3,064 (2.99) 46.67 34.98 -2.88 161
ک**** چهارشنبه 4 بهمن 1402 14,490 (5) 48.77 24.70 -30.87 178
و**** سه شنبه 3 بهمن 1402 6,640 (2.94) 69.00 68.14 -26.95 179
و**** دوشنبه 2 بهمن 1402 6,460 (2.86) 64.42 63.59 -28.93 180
ث**** سه شنبه 26 دی 1402 77,800 (2.97) -0.64 -32.49 -33.36 186
ل**** دوشنبه 25 دی 1402 74,550 (2.89) 13.13 9.96 -19.80 187
خ**** چهارشنبه 13 دی 1402 27,630 (0) 139.64 122.82 -28.60 199
د**** چهارشنبه 6 دی 1402 72,390 (3.28) 70.53 54.84 -2.31 206
ث**** یکشنبه 3 دی 1402 37,760 (4.97) 23.04 -3.18 -13.00 209
ل**** یکشنبه 3 دی 1402 20,400 (0.59) 15.32 5.21 -19.43 209
ق**** شنبه 2 دی 1402 11,650 (2.91) 20.73 12.67 -9.55 210
ک**** چهارشنبه 29 آذر 1402 12,630 (4.98) 5.34 -28.03 -55.29 213
ک**** شنبه 25 آذر 1402 11,830 (4.96) 0.25 -32.59 -58.12 217
ک**** چهارشنبه 22 آذر 1402 11,390 (4.97) -0.52 -35.10 -59.68 220
ل**** چهارشنبه 22 آذر 1402 18,680 (4.88) 5.60 -3.66 -26.22 220
ک**** چهارشنبه 22 آذر 1402 10,700 (3.68) 17.84 -7.92 -48.95 220
ث**** یکشنبه 19 آذر 1402 32,100 (4.97) 4.59 -17.69 -26.04 223
ک**** چهارشنبه 15 آذر 1402 10,290 (5) 13.33 -13.53 -50.91 227
پ**** چهارشنبه 15 آذر 1402 35,660 (4.97) 94.86 43.91 -18.58 227
ز**** سه شنبه 14 آذر 1402 9,280 (6.91) 6.54 -66.44 -75.51 228
ث**** سه شنبه 14 آذر 1402 28,050 (4.97) -2.60 -28.08 -35.37 228
و**** دوشنبه 13 آذر 1402 5,248 (4.79) 84.59 79.73 -4.41 229
و**** یکشنبه 12 آذر 1402 4,513 (-2.48) 14.86 14.28 -50.35 230
ک**** شنبه 11 آذر 1402 9,100 (0) 2.25 -21.69 -56.58 231
خ**** چهارشنبه 8 آذر 1402 3,485 (3.62) 35.08 24.20 -19.50 234
ق**** چهارشنبه 8 آذر 1402 10,630 (2.11) 241.14 219.32 -19.04 234
ک**** سه شنبه 7 آذر 1402 9,180 (4.91) 3.15 -22.86 -56.20 235
ف**** سه شنبه 7 آذر 1402 33,350 (2.93) 24.44 19.53 -14.27 235
و**** دوشنبه 6 آذر 1402 7,300 (6.41) 42.58 16.24 -6.17 236
ث**** یکشنبه 28 آبان 1402 21,790 (4.36) 8.14 -44.13 -49.79 244
ب**** یکشنبه 23 مهر 1402 5,467 (4.95) 31.96 28.00 -7.62 279
ث**** چهارشنبه 5 مهر 1402 27,950 (2.94) 64.03 58.00 -21.82 297
س**** سه شنبه 4 مهر 1402 3,805 (4.99) 65.36 43.31 -29.54 298
پ**** چهارشنبه 29 شهریور 1402 39,700 (-0.05) 32.91 19.36 -16.21 304
ش**** یکشنبه 26 شهریور 1402 8,740 (2.94) 142.78 129.94 -5.72 307
ث**** دوشنبه 23 مرداد 1402 23,550 (1.94) 38.20 33.13 -34.13 341
س**** چهارشنبه 4 مرداد 1402 85,300 (1.97) 103.10 103.10 -1.95 360
ث**** دوشنبه 12 تیر 1402 12,790 (2.97) 31.31 -4.19 -13.70 383
ک**** یکشنبه 11 تیر 1402 28,300 (2.9) 77.43 67.46 -5.19 384
ک**** چهارشنبه 7 تیر 1402 52,160 (4.99) 850.09 586.32 -6.42 388
س**** سه شنبه 6 تیر 1402 7,480 (2.88) 76.25 59.93 -10.85 389
س**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 104,100 (3) 2,702.15 2,183.90 -13.97 395
س**** دوشنبه 22 خرداد 1402 2,152 (-2.97) 11.56 7.65 -42.60 404
ق**** شنبه 20 خرداد 1402 95,800 (2.98) 20.65 15.42 -15.22 406
ک**** سه شنبه 9 خرداد 1402 18,532 (2.9) 16.19 9.66 -37.92 417
ق**** دوشنبه 8 خرداد 1402 89,175 (2.97) 12.31 8.09 -21.08 418
پ**** دوشنبه 8 خرداد 1402 23,280 (4.95) 154.43 131.64 -4.51 418
و**** یکشنبه 7 خرداد 1402 7,090 (4.41) 222.27 144.48 -12.68 419
خ**** یکشنبه 7 خرداد 1402 3,945 (4.97) 29.43 14.81 -37.18 419
چ**** یکشنبه 31 اردیبهشت 1402 22,500 (4.99) 133.40 119.94 -18.15 426
و**** یکشنبه 17 اردیبهشت 1402 10,180 (1.29) 2.11 -35.24 -37.16 440
آ**** یکشنبه 17 اردیبهشت 1402 77,800 (2.4) 6,784.96 6,443.31 -39.08 440
ف**** یکشنبه 17 اردیبهشت 1402 61,490 (-0.8) 49.18 27.71 -1.95 440
ق**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 17,670 (6.96) 119.23 108.87 -4.07 441
غ**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 11,010 (4.95) 221.93 172.93 -10.49 441
س**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 19,170 (4.98) 40.85 40.65 -4.86 441
و**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 3,135 (4.98) 102.39 88.63 -2.03 441
س**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 26,500 (2.91) 79.05 40.43 -2.57 441
ش**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 21,910 (6.98) 104.77 72.38 -4.74 441
د**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 22,860 (4.95) 166.74 130.68 -3.75 441
ق**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 9,560 (4.25) 57.50 38.75 -0.62 441
و**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 3,288 (4.02) 113.23 76.96 -0.66 441
و**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 7,760 (2.1) 48.37 32.42 -34.24 441
و**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 10,630 (2.9) 98.32 86.16 -41.37 441
و**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 30,190 (6.98) 187.52 43.83 -4.76 441
غ**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 79,240 (4.99) 102.09 92.42 -3.95 441
ث**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 10,826 (6.99) 88.61 -28.73 -41.16 444
ق**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 25,150 (2.86) 613.48 583.42 -30.33 444
غ**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 23,760 (4.99) 2,036.69 1,827.01 -9.21 444
ش**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 4,099 (6.99) 165.65 139.71 -4.00 444
غ**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 7,840 (6.95) 111.15 86.36 -12.40 444
س**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 203,070 (5) 21.24 -9.53 -46.97 444
ف**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 14,470 (2.98) 56.26 -17.50 -31.26 444
خ**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 7,420 (6.91) 298.71 248.68 -11.35 444
خ**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 13,260 (6.93) 157.98 128.23 -12.24 444
ف**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 3,133 (4.99) 159.57 133.46 -4.60 444
ت**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 10,380 (6.9) 94.75 64.24 -6.74 444
ف**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 59,050 (4.99) 43.26 22.64 -9.27 444
پ**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 6,820 (6.89) 50.19 14.43 -16.32 446
آ**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 8,720 (1.98) 47.55 47.55 -9.73 446
پ**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 5,932 (1.15) 183.83 168.90 -12.39 446
و**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 2,556 (6.99) 38.91 27.35 -11.86 446
س**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 184,310 (4.99) 10.04 -22.54 -51.86 446
ل**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 9,490 (4.97) 62.22 6.15 -31.92 446
ش**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 21,230 (4.99) 439.93 272.46 -22.52 446
ش**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 2,810 (0.64) 93.79 75.19 -2.60 446
ک**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 7,870 (12.1) 172.13 155.19 -12.46 447
د**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 6,840 (6.87) 77.62 -24.84 -43.47 447
و**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 15,800 (2.13) 79.14 9.87 -1.25 447
ش**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 2,793 (6.97) 92.62 74.13 -5.55 447
د**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 8,927 (4.97) 16.95 -33.23 -48.13 447
خ**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 7,720 (1.04) 106.42 81.65 -20.98 447
غ**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 4,630 (4.98) 30.86 -44.68 -48.95 447
و**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 3,729 (2.98) 55.38 49.16 -19.75 447
و**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 4,990 (1.83) 181.92 164.86 -1.54 447
ح**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 51,660 (5) 145.18 74.35 -26.25 447
ث**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 3,629 (5.4) 85.15 67.47 -18.81 447
ش**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 19,540 (4.99) 11.34 -22.21 -33.61 447
ک**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 104,020 (4.99) 95.31 80.56 -17.73 447
س**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 28,810 (-0.44) 24.99 -6.34 -24.38 447
ش**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 3,599 (6.98) 133.25 112.58 -15.71 447
ت**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 20,703 (6.99) 117.93 95.31 -7.81 447
و**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 9,520 (1.7) 77.61 66.73 -47.49 447
ش**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 20,780 (4.21) 428.48 264.56 -24.16 447
د**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 21,000 (-2.1) 145.04 111.91 -11.58 451
خ**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 10,870 (2.93) 126.79 125.05 -12.27 451
گ**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 6,460 (4.87) 114.55 88.89 -7.45 451
ا**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 21,130 (4.97) 76.38 49.96 -7.28 451
ت**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 5,420 (4.84) 370.89 318.86 -6.87 451
ت**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 3,412 (6.99) 64.83 58.62 -4.96 451
م**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 5,540 (3.63) 108.27 96.45 -7.82 451
خ**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 5,770 (4.91) 228.21 212.23 -26.87 451
س**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 23,000 (2.9) 55.41 21.89 -15.44 451
و**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 6,160 (-1.44) 107.41 91.90 -27.36 451
چ**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 4,162 (6.99) 116.77 93.13 -13.35 451
خ**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 11,560 (6.94) 124.90 92.03 -23.49 451
ث**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 32,010 (4.99) 49.16 -9.53 -42.81 451
و**** چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 2,681 (2.99) 35.82 27.61 -11.52 451
ف**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 6,820 (2.86) 102.43 84.77 -7.34 452
پ**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 7,850 (4.66) 44.83 40.93 -3.21 452
آ**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 16,800 (4.86) 95.80 85.43 -11.21 452
و**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 3,713 (2.89) 136.20 129.34 -17.65 452
ف**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 7,110 (3.64) 120.06 105.08 -20.02 452
ش**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 8,220 (6.96) 113.67 105.60 -22.96 452
س**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 53,150 (2.9) 38.23 34.73 -4.75 452
ش**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 26,020 (4.96) 136.55 120.14 -8.09 452
ک**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 8,740 (4.92) 248.21 241.01 -21.47 452
و**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 2,618 (2.98) 32.62 24.61 -13.60 452
غ**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 14,130 (2.98) 172.78 172.78 -9.65 452
ش**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 10,410 (6.65) 80.73 59.66 -18.22 452
ق**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 172,380 (4.99) 36.33 22.79 -25.25 452
د**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 32,500 (1.15) 55.58 24.43 -17.28 452
ل**** سه شنبه 29 فروردین 1402 4,204 (4.39) 114.60 88.35 -6.58 459
و**** سه شنبه 29 فروردین 1402 7,440 (6.89) 79.58 51.25 -34.45 459
ش**** سه شنبه 29 فروردین 1402 93,850 (4.91) 38.01 30.17 -15.14 459
غ**** سه شنبه 29 فروردین 1402 14,030 (4.93) 74.29 31.12 -19.60 459
د**** سه شنبه 29 فروردین 1402 4,576 (6.99) 90.51 66.95 -17.99 459
ک**** سه شنبه 29 فروردین 1402 88,680 (4.99) 66.50 53.93 -29.86 459
ت**** سه شنبه 29 فروردین 1402 5,100 (-1.27) 343.09 294.13 -12.37 459
ت**** سه شنبه 29 فروردین 1402 3,255 (0.06) 57.25 51.32 -9.33 459
د**** سه شنبه 29 فروردین 1402 31,800 (4.29) 52.23 21.75 -19.06 459
ش**** سه شنبه 29 فروردین 1402 2,259 (3.62) 55.79 40.84 -23.61 459
د**** سه شنبه 29 فروردین 1402 28,600 (4.95) 346.88 297.77 -10.62 459
ث**** سه شنبه 29 فروردین 1402 2,478 (5) 48.38 30.42 -24.50 459
ف**** سه شنبه 29 فروردین 1402 5,620 (6.84) 87.21 64.33 -2.77 459
ش**** سه شنبه 29 فروردین 1402 16,548 (2.92) 30.20 27.78 -14.09 459
چ**** سه شنبه 29 فروردین 1402 3,440 (6.99) 79.17 59.63 -28.38 459
م**** سه شنبه 29 فروردین 1402 17,600 (2.98) 391.62 233.33 -26.97 459
ب**** سه شنبه 29 فروردین 1402 222 (6.98) 44.16 -88.18 -92.99 459
و**** سه شنبه 29 فروردین 1402 8,190 (2.88) 52.80 43.43 -54.83 459
ح**** سه شنبه 29 فروردین 1402 47,210 (0.16) 124.06 59.33 -32.61 459
پ**** سه شنبه 29 فروردین 1402 27,870 (2.23) 52.30 12.61 -36.37 459
آ**** یکشنبه 27 فروردین 1402 48,520 (4.99) 4,193.81 3,980.74 -62.01 461
خ**** یکشنبه 27 فروردین 1402 10,110 (5.09) 96.69 74.01 -33.09 461
خ**** یکشنبه 27 فروردین 1402 9,590 (2.89) 100.08 98.55 -22.60 461
و**** یکشنبه 27 فروردین 1402 10,230 (4.81) 214.67 213.61 -12.34 461
س**** یکشنبه 27 فروردین 1402 28,100 (5.75) 21.91 -9.91 -26.25 461
ز**** یکشنبه 27 فروردین 1402 42,670 (4.99) 37.47 10.63 -15.79 461
س**** یکشنبه 27 فروردین 1402 51,720 (4.99) 29.75 21.41 -28.17 461
ش**** یکشنبه 27 فروردین 1402 2,894 (6.98) 87.56 69.24 -32.22 461
د**** چهارشنبه 16 فروردین 1402 48,660 (6.99) 15.53 -20.16 -29.78 472
ک**** چهارشنبه 16 فروردین 1402 25,380 (4.91) 5.35 -20.14 -52.75 472
ب**** چهارشنبه 16 فروردین 1402 7,598 (6.97) 91.87 77.94 -34.40 472
ش**** چهارشنبه 16 فروردین 1402 27,500 (4.96) 17.02 14.58 -27.73 472
ف**** چهارشنبه 16 فروردین 1402 2,547 (4.98) 160.16 133.88 -24.64 472
ر**** چهارشنبه 16 فروردین 1402 6,950 (6.92) 46.93 44.79 -17.06 472
م**** چهارشنبه 16 فروردین 1402 15,560 (2.97) 334.64 194.70 -35.44 472
ش**** چهارشنبه 16 فروردین 1402 9,040 (6.98) 56.94 38.65 -28.99 472
ث**** چهارشنبه 16 فروردین 1402 15,320 (6.98) 58.43 38.52 -58.64 472
ه**** چهارشنبه 16 فروردین 1402 6,420 (4.9) 72.16 55.30 -21.80 472
د**** چهارشنبه 16 فروردین 1402 6,357 (4.95) 2.20 -52.45 -63.06 472
ت**** چهارشنبه 16 فروردین 1402 7,020 (4.93) 50.00 40.68 -29.80 472
و**** چهارشنبه 16 فروردین 1402 9,090 (6.94) 49.75 39.20 -19.56 472
س**** چهارشنبه 16 فروردین 1402 18,370 (2.97) 24.12 -2.65 -32.46 472
ب**** چهارشنبه 16 فروردین 1402 3,290 (2.26) 103.97 77.84 -18.32 472
ک**** سه شنبه 15 فروردین 1402 24,760 (2.9) 2.78 -22.09 -53.90 473
آ**** سه شنبه 15 فروردین 1402 13,390 (4.93) 56.06 47.79 -29.23 473
ت**** شنبه 5 فروردین 1402 5,540 (4.82) 18.38 11.02 -44.60 483
س**** شنبه 27 اسفند 1401 13,310 (4.22) 3.26 -37.10 -43.84 490
ک**** شنبه 27 اسفند 1401 18,790 (6.94) 247.32 223.97 -30.41 490
س**** شنبه 27 اسفند 1401 51,100 (6.9) 1,040.62 697.19 -30.00 490
ا**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 52,960 (6.98) 4.03 -16.91 -19.06 493
ک**** سه شنبه 23 اسفند 1401 4,794 (6.97) 5.13 -35.99 -48.86 494
و**** سه شنبه 23 اسفند 1401 2,677 (2.99) 45.41 38.49 -67.07 494
ث**** دوشنبه 22 اسفند 1401 12,277 (4.97) 25.12 -53.46 -72.39 495
س**** دوشنبه 22 اسفند 1401 8,740 (2.94) 57.48 26.67 -11.00 495
خ**** دوشنبه 22 اسفند 1401 1,589 (2.98) 109.35 106.63 -33.43 495
ق**** یکشنبه 21 اسفند 1401 6,810 (6.9) 39.26 19.26 -42.04 496
ث**** یکشنبه 21 اسفند 1401 11,724 (4.99) 19.49 -52.90 -73.64 496
س**** یکشنبه 21 اسفند 1401 8,520 (2.89) 53.51 23.12 -13.24 496
س**** سه شنبه 16 اسفند 1401 37,150 (2.9) 1,766.83 1,529.39 -58.56 501
ث**** دوشنبه 15 اسفند 1401 13,040 (4.99) -0.84 -63.14 -76.70 502
س**** دوشنبه 15 اسفند 1401 172,470 (9.72) 668.24 627.72 -37.55 502
ف**** دوشنبه 15 اسفند 1401 34,350 (3) 140.21 136.57 -35.79 502
س**** دوشنبه 15 اسفند 1401 44,300 (6.98) 19.44 12.55 -29.40 502
س**** یکشنبه 14 اسفند 1401 15,700 (2.95) 6.08 -16.80 -42.28 503
ف**** یکشنبه 14 اسفند 1401 33,350 (2.93) 133.22 129.68 -37.66 503
س**** شنبه 13 اسفند 1401 157,510 (4.99) 601.60 564.60 -42.97 504
س**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 9,230 (2.89) 13.95 -34.45 -57.37 507
ف**** سه شنبه 9 اسفند 1401 15,200 (-0.19) 113.78 95.12 -30.91 508
ج**** سه شنبه 9 اسفند 1401 48,970 (4.99) 21.85 1.18 -28.30 508
و**** سه شنبه 9 اسفند 1401 14,560 (1.11) 10.30 -14.10 -28.42 508
ا**** دوشنبه 8 اسفند 1401 23,200 (4.74) 29.39 18.07 -24.92 509
پ**** یکشنبه 7 اسفند 1401 3,746 (4.93) 79.23 69.81 -44.68 510
ش**** شنبه 6 اسفند 1401 73,550 (4.99) 8.16 2.01 -33.50 511
س**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 124,810 (4.99) 455.95 426.62 -54.81 514
ک**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 9,690 (4.98) 20.67 14.00 -31.28 514
س**** سه شنبه 2 اسفند 1401 119,450 (4.99) 432.07 404.01 -56.75 515
س**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 108,910 (-2.04) 385.12 359.54 -60.57 521
س**** یکشنبه 23 بهمن 1401 111,380 (4.99) 396.12 369.96 -59.67 524
س**** یکشنبه 16 بهمن 1401 101,340 (4.98) 351.40 327.59 -63.31 531
ش**** دوشنبه 10 بهمن 1401 169,350 (1.98) 13.54 5.98 -32.40 537
و**** یکشنبه 9 بهمن 1401 1,694 (6.94) 64.79 57.14 -33.57 538
و**** یکشنبه 9 بهمن 1401 2,253 (1.99) -1.96 -37.42 -52.35 538
ش**** شنبه 8 بهمن 1401 3,795 (2.97) 31.18 4.66 -53.83 539
ف**** شنبه 8 بهمن 1401 29,650 (2.95) 107.34 104.20 -44.58 539
ش**** شنبه 8 بهمن 1401 48,100 (2.99) 673.31 522.25 -34.87 539
ث**** چهارشنبه 5 بهمن 1401 11,340 (6.98) 7.90 -26.12 -59.93 542
ث**** چهارشنبه 5 بهمن 1401 5,100 (4.22) 21.14 -65.98 -72.28 542
ف**** چهارشنبه 5 بهمن 1401 6,550 (1.39) 20.40 5.99 -37.56 542
ف**** سه شنبه 4 بهمن 1401 9,674 (2.94) 36.12 -65.33 -75.13 543
د**** سه شنبه 4 بهمن 1401 36,500 (0.85) 68.67 65.01 -35.96 543
ش**** سه شنبه 4 بهمن 1401 6,390 (6.85) 38.31 32.33 -32.74 543
د**** دوشنبه 3 بهمن 1401 112,250 (2.98) 23.42 -18.95 -26.05 544
س**** دوشنبه 3 بهمن 1401 29,430 (6.97) 15.50 -27.71 -43.38 544
س**** دوشنبه 3 بهمن 1401 14,800 (0.06) 16.54 -21.57 -45.59 544
ش**** دوشنبه 3 بهمن 1401 3,508 (2.67) 21.26 -3.25 -57.32 544
ت**** دوشنبه 3 بهمن 1401 6,010 (2.91) 27.30 24.74 -25.34 544
س**** یکشنبه 2 بهمن 1401 32,410 (4.98) 19.68 -26.82 -81.94 545
گ**** یکشنبه 2 بهمن 1401 137,450 (2.99) 6.14 -17.15 -37.09 545
پ**** یکشنبه 2 بهمن 1401 20,050 (4.97) 19.13 -18.99 -54.22 545
غ**** یکشنبه 2 بهمن 1401 6,320 (4.98) 55.44 6.22 -21.98 545
ث**** شنبه 1 بهمن 1401 10,650 (6.92) 1.33 -30.62 -62.37 546
س**** شنبه 1 بهمن 1401 35,600 (2.89) 9.88 -9.76 -36.20 546
ف**** شنبه 1 بهمن 1401 9,280 (2.95) 30.58 -66.74 -76.14 546
س**** شنبه 1 بهمن 1401 30,500 (6.83) 51.36 0.66 -63.69 546
د**** شنبه 1 بهمن 1401 41,600 (-1.39) 10.73 -11.02 -43.86 546
ش**** چهارشنبه 28 دی 1401 5,920 (6.85) 28.14 22.59 -37.68 549
ز**** چهارشنبه 28 دی 1401 33,100 (6.94) 49.10 37.34 -29.57 549
ف**** چهارشنبه 28 دی 1401 3,508 (2.99) 28.08 -37.80 -46.69 549
ف**** چهارشنبه 28 دی 1401 19,750 (1.64) 33.72 16.86 -32.25 549
ف**** چهارشنبه 28 دی 1401 1,470 (2.15) 50.15 34.99 -56.51 549
س**** چهارشنبه 28 دی 1401 28,600 (6.91) 41.94 -5.61 -65.95 549
س**** چهارشنبه 28 دی 1401 13,303 (3.33) 33.42 -46.79 -48.44 549
ک**** سه شنبه 27 دی 1401 12,570 (4.92) 35.75 -5.91 -29.34 550
د**** دوشنبه 26 دی 1401 3,914 (6.99) 35.81 -56.99 -67.65 551
س**** دوشنبه 26 دی 1401 12,640 (4.99) 26.77 -49.44 -51.01 551
و**** دوشنبه 26 دی 1401 3,180 (2.51) 44.55 9.66 -60.84 551
پ**** دوشنبه 26 دی 1401 3,316 (1.58) 58.66 50.32 -51.03 551
ب**** دوشنبه 26 دی 1401 2,116 (6.98) 29.98 -11.35 -53.98 551
خ**** شنبه 24 دی 1401 4,535 (4.88) 28.80 5.71 -37.01 553
غ**** شنبه 24 دی 1401 49,280 (4.98) 25.68 19.67 -40.27 553
خ**** شنبه 24 دی 1401 4,635 (4.86) 163.65 150.81 -41.25 553
خ**** شنبه 24 دی 1401 4,078 (1.46) 38.71 17.02 -35.24 553
غ**** شنبه 24 دی 1401 4,780 (6.98) 36.57 13.62 -46.59 553
و**** شنبه 24 دی 1401 102,300 (2.96) 2,425.30 2,362.09 -61.20 553
ش**** چهارشنبه 21 دی 1401 146,100 (1.98) 1.46 -8.57 -41.68 556
د**** چهارشنبه 21 دی 1401 3,068 (4.99) 41.32 28.96 -29.49 556
ا**** چهارشنبه 21 دی 1401 4,575 (4.97) 85.90 74.35 -42.45 556
ب**** سه شنبه 20 دی 1401 1,840 (6.97) 13.02 -22.92 -59.98 557
پ**** سه شنبه 20 دی 1401 3,235 (6.97) 54.78 46.65 -52.22 557
ح**** دوشنبه 19 دی 1401 5,770 (1.94) 9.70 -9.70 -29.38 558
ا**** دوشنبه 19 دی 1401 4,195 (4.97) 70.46 59.87 -47.23 558
آ**** دوشنبه 19 دی 1401 4,889 (2.99) 6.14 -1.91 -36.01 558
غ**** دوشنبه 19 دی 1401 9,600 (2.89) 85.33 85.33 -38.62 558
و**** دوشنبه 19 دی 1401 23,600 (-2.27) 61.09 60.87 -33.52 558
د**** دوشنبه 19 دی 1401 20,450 (4.97) 33.75 27.81 -41.40 558
ت**** دوشنبه 19 دی 1401 117,450 (1.99) 31.82 31.82 -20.59 558
د**** دوشنبه 19 دی 1401 24,330 (1.71) 3.40 -30.19 -47.34 558
ذ**** یکشنبه 18 دی 1401 3,290 (4.97) 747.94 647.73 -42.88 559
ح**** یکشنبه 18 دی 1401 5,680 (1.97) 7.98 -11.11 -30.48 559
پ**** یکشنبه 18 دی 1401 3,008 (3.8) 43.92 36.36 -55.58 559
و**** شنبه 17 دی 1401 1,340 (6.96) 30.35 24.30 -47.45 560
خ**** شنبه 17 دی 1401 3,412 (4.98) 51.64 21.77 -26.32 560
خ**** چهارشنبه 14 دی 1401 4,676 (-1.86) 26.24 -20.48 -49.67 563
پ**** سه شنبه 13 دی 1401 3,750 (5) -1.96 -31.07 -77.08 564
خ**** سه شنبه 13 دی 1401 3,446 (0.46) 17.21 1.12 -45.28 564
و**** دوشنبه 12 دی 1401 2,879 (4.16) 30.86 3.34 -64.54 565
غ**** دوشنبه 12 دی 1401 7,740 (4.73) 32.99 16.74 -54.23 565
ح**** دوشنبه 12 دی 1401 23,950 (4.81) 77.93 75.59 -61.68 565
و**** یکشنبه 11 دی 1401 2,800 (2.11) 27.27 -3.45 -65.52 566
خ**** یکشنبه 11 دی 1401 3,176 (6.97) 27.40 3.18 -43.79 566
ک**** یکشنبه 11 دی 1401 7,970 (4.86) 18.42 -12.03 -49.94 566
و**** یکشنبه 11 دی 1401 4,180 (6.22) 100.96 85.70 -35.89 566
و**** شنبه 10 دی 1401 3,980 (6.98) 91.35 76.81 -38.96 567

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • رسا رفیعی
    2 سال پیش

    فیلتر #32712762 یکی از بهترین فیلترها برای دریافت سیگنال فروش هست.

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.