سیگنال هشدار فروش با تایید قوی تکنیکال

شناسه: 32712762
%132
هشدار فروش

نمادهایی که اندیکاتور RSI و MFI در منطقه اشباع خرید قرار دارند و حقوقی ها در حال فروش هستند.
همچنین وضعیت عرضه و تقاضای نماد متعادل است و یا عرضه بر تقاضا غلبه دارد.
مقدار RSI و MFI بین مقدار 80 و 100 + درصد فروش حقوقی بیشتر از روز قبل

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ دوشنبه 26 آبان 1399 تا سه شنبه 5 بهمن 1400 تعداد 230 هشدار فروش صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 132.47 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -21.53 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 117.45 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 94 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 90 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ش**** سه شنبه 5 بهمن 1400 4,510 (1.99) 0.00 0.00 0.00 1
ش**** یکشنبه 3 بهمن 1400 4,391 (1.99) 0.25 -2.64 -2.64 3
ش**** شنبه 2 بهمن 1400 4,317 (1.98) 0.28 -4.28 -4.28 4
خ**** شنبه 2 بهمن 1400 1,109 (1.55) 5.12 -0.45 -0.89 4
ش**** چهارشنبه 29 دی 1400 4,253 (3.95) 0.45 -5.70 -5.70 7
ش**** سه شنبه 28 دی 1400 244,100 (2.99) 3.28 1.71 -2.71 8
س**** سه شنبه 9 آذر 1400 7,138 (2.98) 80.62 69.07 -2.91 57
ت**** یکشنبه 7 آذر 1400 24,586 (4.99) 50.37 -4.89 -7.57 59
ش**** سه شنبه 2 آذر 1400 13,152 (2.99) 28.06 17.53 -1.04 64
س**** دوشنبه 17 آبان 1400 6,405 (2.99) 62.07 51.71 -12.88 79
ا**** سه شنبه 27 مهر 1400 12,030 (4.79) 26.90 17.37 -5.20 99
خ**** چهارشنبه 14 مهر 1400 111,310 (4.99) 26.13 26.13 -17.40 112
خ**** دوشنبه 12 مهر 1400 106,810 (4.99) 21.03 21.03 -20.73 114
ق**** دوشنبه 12 مهر 1400 93,448 (1.99) -1.96 -29.61 -34.17 114
ق**** یکشنبه 21 شهریور 1400 19,509 (2.99) 6.54 -11.32 -28.50 136
پ**** یکشنبه 21 شهریور 1400 13,780 (-2.47) 84.72 79.43 -1.15 136
ک**** یکشنبه 21 شهریور 1400 13,391 (2.99) 78.79 64.91 4.34 136
ک**** شنبه 20 شهریور 1400 30,260 (4.99) 164.74 164.74 -7.74 137
خ**** شنبه 20 شهریور 1400 83,850 (4.99) 35.02 27.05 -11.55 137
و**** سه شنبه 16 شهریور 1400 5,700 (2.07) 50.16 50.16 -3.42 141
ح**** سه شنبه 16 شهریور 1400 40,124 (4.99) 181.97 181.97 -15.02 141
ب**** سه شنبه 16 شهریور 1400 210,490 (4.99) 320.98 253.71 -20.54 141
د**** دوشنبه 15 شهریور 1400 39,016 (2.99) 69.33 60.56 -3.37 142
ب**** دوشنبه 15 شهریور 1400 201,180 (5) 302.36 238.06 -24.05 142
ح**** یکشنبه 14 شهریور 1400 36,899 (4.99) 159.30 159.30 -21.85 143
و**** یکشنبه 14 شهریور 1400 221,800 (1.56) 109.19 109.19 -21.90 143
و**** شنبه 13 شهریور 1400 219,050 (4.99) 106.59 106.59 -22.87 144
و**** چهارشنبه 10 شهریور 1400 4,617 (4.97) 81.70 68.50 -12.89 147
ح**** چهارشنبه 10 شهریور 1400 35,159 (4.99) 147.08 147.08 -25.53 147
و**** سه شنبه 9 شهریور 1400 4,403 (4.98) 73.28 60.69 -16.92 148
و**** سه شنبه 9 شهریور 1400 5,580 (4.88) 127.66 111.36 -12.13 148
غ**** سه شنبه 9 شهریور 1400 84,550 (4.99) 79.40 77.25 -4.62 148
و**** سه شنبه 9 شهریور 1400 201,270 (4.99) 89.82 89.82 -29.13 148
د**** دوشنبه 8 شهریور 1400 49,720 (4.98) 31.88 29.48 -3.85 149
ت**** شنبه 6 شهریور 1400 4,638 (4.86) 105.22 90.24 -3.54 151
ح**** شنبه 6 شهریور 1400 33,154 (4.99) 132.99 132.99 -29.78 151
و**** شنبه 6 شهریور 1400 14,553 (4.99) 85.15 83.75 -4.71 151
د**** شنبه 6 شهریور 1400 20,191 (3.15) 52.11 30.86 -2.89 151
و**** شنبه 6 شهریور 1400 14,130 (3.51) 95.44 90.95 -0.21 151
س**** شنبه 6 شهریور 1400 11,100 (4.91) 76.47 63.24 -2.55 151
د**** شنبه 6 شهریور 1400 36,776 (2.99) 59.61 51.34 -8.92 151
خ**** چهارشنبه 3 شهریور 1400 1,832 (3.32) 20.37 8.40 -15.46 154
آ**** چهارشنبه 3 شهریور 1400 17,471 (2.99) 45.59 34.70 -11.21 154
د**** چهارشنبه 3 شهریور 1400 19,878 (4.98) 49.75 28.83 -4.39 154
ک**** چهارشنبه 3 شهریور 1400 10,561 (2.99) 41.00 30.06 -21.13 154
خ**** سه شنبه 2 شهریور 1400 1,789 (4.98) 17.54 5.86 -17.44 155
پ**** سه شنبه 2 شهریور 1400 11,130 (5) 49.20 44.92 -23.03 155
س**** سه شنبه 2 شهریور 1400 4,133 (2.98) 111.95 106.96 -7.75 155
ص**** سه شنبه 2 شهریور 1400 10,239 (0.65) 82.19 80.26 -2.30 155
ب**** دوشنبه 1 شهریور 1400 150,080 (4.99) 200.16 152.19 -43.34 156
ش**** دوشنبه 1 شهریور 1400 20,889 (4.99) 84.53 77.03 -1.78 156
ب**** یکشنبه 31 مرداد 1400 78,000 (4.76) 29.63 19.74 -15.22 157
و**** یکشنبه 24 مرداد 1400 4,039 (4.9) 56.31 55.95 -16.13 164
ش**** چهارشنبه 20 مرداد 1400 13,479 (4.77) 34.52 27.28 -10.38 168
ح**** سه شنبه 19 مرداد 1400 27,287 (4.99) 91.76 91.76 -42.21 169
ح**** دوشنبه 18 مرداد 1400 26,350 (4.48) 85.17 85.17 -44.19 170
و**** یکشنبه 17 مرداد 1400 25,626 (2.46) 97.12 96.07 -5.31 171
ح**** یکشنبه 17 مرداد 1400 25,500 (1.94) 79.20 79.20 -45.99 171
ح**** چهارشنبه 13 مرداد 1400 24,690 (3.42) 73.51 73.51 -47.71 175
ک**** یکشنبه 10 مرداد 1400 210,030 (4.99) 296.28 275.19 -25.37 178
ش**** یکشنبه 10 مرداد 1400 8,169 (2.98) 3.67 -27.00 -38.53 178
ج**** شنبه 9 مرداد 1400 95,590 (4.99) 1.83 -15.85 -28.17 179
ش**** شنبه 9 مرداد 1400 145,980 (4.26) 20.17 20.17 -28.30 179
ب**** شنبه 9 مرداد 1400 60,510 (4.99) 8.05 -9.24 -27.32 179
ک**** چهارشنبه 6 مرداد 1400 200,370 (4.99) 278.06 257.93 -28.80 182
و**** سه شنبه 5 مرداد 1400 10,550 (1.73) 24.26 24.26 -20.97 183
ک**** دوشنبه 4 مرداد 1400 182,530 (4.99) 244.40 226.06 -35.14 184
و**** یکشنبه 27 تیر 1400 82,070 (2.99) 0.45 0.45 -44.80 192
ف**** شنبه 26 تیر 1400 38,400 (2.7) 136.89 127.49 -1.29 193
ف**** چهارشنبه 23 تیر 1400 37,640 (2.5) 132.20 122.99 -4.10 196
ک**** چهارشنبه 23 تیر 1400 174,560 (4.99) 229.36 211.83 -37.97 196
ش**** سه شنبه 22 تیر 1400 37,816 (4.99) 33.67 26.26 -27.56 197
ک**** سه شنبه 22 تیر 1400 166,470 (4.99) 214.09 197.37 -40.85 197
و**** سه شنبه 22 تیر 1400 5,961 (4.64) 29.25 29.25 -19.45 197
پ**** دوشنبه 21 تیر 1400 181,450 (2.66) 17.78 12.90 -19.71 198
ف**** دوشنبه 21 تیر 1400 36,660 (4.86) 126.16 117.18 -6.60 198
خ**** دوشنبه 21 تیر 1400 152 (9.59) 24.59 -86.36 -86.48 198
ش**** یکشنبه 20 تیر 1400 128,600 (4.07) 5.86 5.86 -36.83 199
و**** یکشنبه 20 تیر 1400 6,090 (5) 61.07 56.19 -16.80 199
پ**** یکشنبه 20 تیر 1400 177,090 (1.67) 14.95 10.19 -21.64 199
ا**** شنبه 19 تیر 1400 7,630 (4.95) 3.39 -25.56 -39.87 200
ک**** چهارشنبه 16 تیر 1400 40,800 (0.69) 7.65 -7.46 -30.43 203
و**** چهارشنبه 16 تیر 1400 5,730 (4.94) 51.55 46.96 -21.72 203
ن**** سه شنبه 15 تیر 1400 88,920 (0) 15.14 1.97 -32.12 204
ف**** سه شنبه 15 تیر 1400 34,560 (4.98) 113.20 104.74 -11.95 204
ش**** سه شنبه 15 تیر 1400 125,780 (4.45) 4.38 3.54 -38.22 204
ف**** دوشنبه 14 تیر 1400 17,061 (4.99) 83.43 74.45 -4.15 205
خ**** یکشنبه 13 تیر 1400 140 (2.99) 14.75 -87.43 -87.54 206
ن**** یکشنبه 13 تیر 1400 89,500 (-0.66) 15.89 2.64 -31.68 206
ش**** یکشنبه 13 تیر 1400 12,261 (0) 26.55 11.97 -30.53 206
د**** یکشنبه 13 تیر 1400 3,252 (4.98) 109.67 109.67 -35.10 206
پ**** چهارشنبه 9 تیر 1400 164,430 (5) 6.73 2.31 -27.24 210
ن**** چهارشنبه 9 تیر 1400 88,230 (4.89) 14.24 1.18 -32.65 210
د**** چهارشنبه 9 تیر 1400 2,958 (4.97) 90.72 90.72 -40.97 210
ن**** یکشنبه 6 تیر 1400 84,040 (4.12) 8.82 -3.62 -35.85 213
ن**** شنبه 5 تیر 1400 80,000 (0.45) 3.59 -8.26 -38.93 214
ج**** شنبه 5 تیر 1400 40,680 (4.98) 6.69 -3.56 -24.51 214
ن**** سه شنبه 1 تیر 1400 79,440 (1.79) 2.86 -8.90 -39.36 218
ف**** دوشنبه 31 خرداد 1400 16,082 (4.99) 72.91 64.44 -9.65 219
ف**** یکشنبه 30 خرداد 1400 15,317 (4.99) 64.68 56.62 -13.95 220
ف**** دوشنبه 24 خرداد 1400 13,900 (1) 12.73 11.74 -22.78 226
م**** چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 40,000 (4.99) 10.65 -12.95 -16.91 252
غ**** سه شنبه 28 اردیبهشت 1400 25,650 (92.2) 112.67 92.86 -21.08 253
س**** یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 25,360 (4.96) 14.70 -23.13 -29.73 255
د**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 31,040 (4.3) 110.44 110.44 -4.49 261
و**** دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 7,555 (1) 21.37 3.35 -12.41 268
غ**** چهارشنبه 18 فروردین 1400 29,660 (0.03) 173.36 173.36 -10.09 294
و**** سه شنبه 10 فروردین 1400 23,360 (5.99) 40.81 40.81 -10.64 302
چ**** شنبه 16 اسفند 1399 18,200 (6) 219.86 219.86 -8.73 326
م**** سه شنبه 28 بهمن 1399 70,944 (6) 180.97 151.13 -5.65 344
س**** دوشنبه 13 بهمن 1399 93,087 (5) 235.05 218.79 -6.87 359
د**** دوشنبه 13 بهمن 1399 47,700 (5) 129.11 105.25 -4.41 359
س**** یکشنبه 12 بهمن 1399 76,633 (4.99) 107.90 102.20 -8.25 360
د**** یکشنبه 12 بهمن 1399 45,650 (4.99) 119.26 96.43 -8.52 360
ز**** چهارشنبه 8 بهمن 1399 16,164 (5) 187.10 187.10 -27.58 364
و**** چهارشنبه 1 بهمن 1399 22,765 (5) 182.34 171.01 -17.14 371
س**** چهارشنبه 24 دی 1399 111,770 (5) 209.78 199.97 -31.01 378
خ**** سه شنبه 23 دی 1399 13,324 (4.99) 292.23 292.23 -11.67 379
س**** سه شنبه 23 دی 1399 41,408 (2) 65.36 64.32 -17.45 379
س**** سه شنبه 23 دی 1399 106,690 (4.99) 195.70 186.34 -34.14 379
ف**** سه شنبه 23 دی 1399 10,167 (5) 21.59 -51.70 -54.10 379
ت**** دوشنبه 22 دی 1399 22,480 (5) 297.88 297.88 -17.57 380
ش**** دوشنبه 22 دی 1399 253,468 (3) 160.64 157.07 -5.07 380
ب**** یکشنبه 21 دی 1399 160,162 (5) 220.32 169.13 -39.54 381
ک**** یکشنبه 21 دی 1399 36,380 (4.99) 257.02 244.83 -14.30 381
و**** یکشنبه 21 دی 1399 4,105 (-3) 75.05 75.05 -3.41 381
س**** یکشنبه 21 دی 1399 100,130 (4.99) 177.52 168.73 -38.19 381
و**** شنبه 20 دی 1399 26,341 (3) 171.28 171.28 -2.61 382
ب**** شنبه 20 دی 1399 154,878 (5) 209.76 160.26 -41.53 382
س**** شنبه 20 دی 1399 161,950 (5) 243.84 243.84 -8.65 382
س**** شنبه 20 دی 1399 159,912 (5) 651.47 651.47 -7.92 382
س**** شنبه 20 دی 1399 95,490 (4.99) 164.66 156.28 -41.06 382
ک**** شنبه 20 دی 1399 34,650 (5) 240.04 228.44 -18.37 382
ش**** چهارشنبه 17 دی 1399 121,320 (2.07) 83.26 58.36 -12.14 385
ث**** چهارشنبه 17 دی 1399 16,112 (5) 272.19 272.19 -3.81 385
ب**** چهارشنبه 17 دی 1399 148,211 (5) 196.42 149.05 -44.05 385
ث**** سه شنبه 16 دی 1399 15,422 (5) 256.25 256.25 -7.93 386
غ**** سه شنبه 16 دی 1399 5,045 (4.98) 265.58 252.80 -8.39 386
خ**** سه شنبه 16 دی 1399 9,210 (4.96) 135.67 135.67 -4.56 386
خ**** سه شنبه 16 دی 1399 15,060 (5) 34.95 6.51 -45.20 386
غ**** دوشنبه 15 دی 1399 4,806 (4.96) 248.26 236.08 -12.73 387
س**** دوشنبه 15 دی 1399 142,156 (4.98) 568.03 568.03 -18.15 387
ش**** دوشنبه 15 دی 1399 27,117 (5) 184.07 137.87 -17.71 387
س**** دوشنبه 15 دی 1399 146,540 (4.99) 211.13 211.13 -17.34 387
ح**** یکشنبه 14 دی 1399 56,164 (5) 479.01 479.01 -3.68 388
چ**** یکشنبه 14 دی 1399 12,360 (4.92) 128.04 108.78 -25.14 388
غ**** یکشنبه 14 دی 1399 458,781 (5) 607.34 607.34 -23.16 388
ث**** یکشنبه 14 دی 1399 48,630 (4.99) 45.21 45.21 -17.44 388
س**** شنبه 13 دی 1399 132,930 (5) 182.23 182.23 -25.02 389
ث**** شنبه 13 دی 1399 38,233 (3) 123.58 123.58 -7.08 389
د**** شنبه 13 دی 1399 20,924 (4.99) 232.13 220.92 -3.26 389
ک**** شنبه 13 دی 1399 31,590 (4.99) 210.01 199.43 -25.58 389
خ**** چهارشنبه 10 دی 1399 9,401 (5) 176.74 176.74 -37.68 392
خ**** چهارشنبه 10 دی 1399 13,418 (4.99) 20.23 -5.11 -51.17 392
غ**** سه شنبه 9 دی 1399 18,361 (4.98) 149.13 149.13 -34.57 393
و**** سه شنبه 9 دی 1399 29,037 (5) 208.58 183.84 -34.01 393
م**** سه شنبه 9 دی 1399 37,788 (2) 8.93 5.41 -40.04 393
غ**** سه شنبه 9 دی 1399 4,144 (4.95) 200.29 189.79 -24.75 393
خ**** سه شنبه 9 دی 1399 8,953 (4.95) 163.56 163.56 -40.65 393
ث**** دوشنبه 8 دی 1399 34,617 (3) 102.44 102.44 -15.87 394
غ**** دوشنبه 8 دی 1399 17,512 (4.99) 137.61 137.61 -37.60 394
و**** یکشنبه 7 دی 1399 8,719 (4.97) 255.73 230.27 -1.80 395
م**** یکشنبه 7 دی 1399 2,116 (5) 104.44 100.57 -3.20 395
س**** شنبه 6 دی 1399 47,362 (3) 133.31 128.80 -32.66 396
د**** شنبه 6 دی 1399 53,109 (3) 130.50 118.56 -4.53 396
د**** شنبه 6 دی 1399 11,870 (4.95) 198.24 150.47 -6.54 396
ح**** شنبه 6 دی 1399 43,184 (5) 345.20 345.20 -25.94 396
غ**** چهارشنبه 3 دی 1399 402,475 (5) 520.53 520.53 -32.59 399
غ**** چهارشنبه 3 دی 1399 15,935 (4.99) 116.21 116.21 -43.22 399
و**** چهارشنبه 3 دی 1399 8,982 (4.99) 105.07 84.06 -5.73 399
م**** سه شنبه 2 دی 1399 1,993 (4.83) 92.56 88.91 -8.83 400
ا**** سه شنبه 2 دی 1399 14,236 (4.53) 105.63 39.57 -6.26 400
ا**** دوشنبه 1 دی 1399 13,899 (4.99) 100.77 36.26 -8.47 401
و**** یکشنبه 30 آذر 1399 8,306 (4.99) 238.88 214.62 -6.45 402
غ**** یکشنبه 30 آذر 1399 173,260 (10) 267.62 263.23 5.56 402
و**** یکشنبه 30 آذر 1399 10,478 (2.99) 165.47 165.47 -24.83 402
غ**** شنبه 29 آذر 1399 158,020 (10) 235.29 231.28 -8.80 403
ک**** شنبه 29 آذر 1399 9,141 (5) 166.27 166.27 -17.94 403
ث**** شنبه 29 آذر 1399 15,300 (4.94) 282.60 261.53 -19.39 403
و**** چهارشنبه 26 آذر 1399 7,949 (4.58) 224.32 201.10 -10.47 406
گ**** یکشنبه 23 آذر 1399 36,660 (5) 260.47 260.47 -26.57 409
ک**** یکشنبه 23 آذر 1399 52,690 (4.98) 162.27 162.27 -23.64 409
ک**** یکشنبه 23 آذر 1399 8,975 (5) 161.43 161.43 -19.43 409
غ**** یکشنبه 23 آذر 1399 139,950 (10) 196.94 193.40 -19.23 409
ح**** یکشنبه 23 آذر 1399 13,138 (5) 47.68 -18.85 -25.48 409
ش**** یکشنبه 23 آذر 1399 10,719 (1.43) 27.76 1.22 -28.73 409
ز**** شنبه 22 آذر 1399 10,404 (5) 84.80 84.80 -53.39 410
غ**** شنبه 22 آذر 1399 47,267 (3) 284.91 188.39 -16.93 410
ک**** چهارشنبه 19 آذر 1399 22,290 (4.99) 539.97 539.97 -17.44 413
و**** چهارشنبه 19 آذر 1399 3,372 (3) 124.80 118.68 -18.14 413
د**** چهارشنبه 19 آذر 1399 8,880 (4.96) 123.12 87.38 -30.08 413
ر**** چهارشنبه 19 آذر 1399 55,486 (5) 137.63 137.63 -18.22 413
ک**** چهارشنبه 19 آذر 1399 100,810 (4.96) 207.16 134.22 -7.77 413
ش**** چهارشنبه 19 آذر 1399 11,643 (3) 114.70 4.05 -12.39 413
ز**** چهارشنبه 19 آذر 1399 15,465 (5) 96.01 96.01 -23.22 413
غ**** سه شنبه 18 آذر 1399 118,630 (10) 151.71 148.70 -31.53 414
و**** سه شنبه 18 آذر 1399 21,951 (3) 85.10 73.12 -22.47 414
غ**** سه شنبه 18 آذر 1399 20,062 (5) 167.85 167.85 -40.13 414
ز**** سه شنبه 18 آذر 1399 10,290 (2.99) 114.06 114.06 -16.21 414
د**** سه شنبه 18 آذر 1399 18,870 (4.99) 68.18 46.96 -46.62 414
ک**** سه شنبه 18 آذر 1399 21,370 (4.96) 513.55 513.55 -20.85 414
ش**** سه شنبه 18 آذر 1399 26,943 (5) 138.01 128.33 -28.92 414
گ**** سه شنبه 18 آذر 1399 31,670 (5) 211.41 211.41 -36.56 414
گ**** دوشنبه 17 آذر 1399 30,162 (5) 196.58 196.58 -39.58 415
م**** دوشنبه 17 آذر 1399 1,656 (4.97) 60.00 56.97 -24.25 415
ز**** دوشنبه 17 آذر 1399 9,690 (0.4) 101.58 101.58 -21.09 415
ح**** یکشنبه 16 آذر 1399 25,419 (5) 162.05 162.05 -56.41 416
ش**** یکشنبه 16 آذر 1399 68,739 (5) 38.56 -4.13 -42.24 416
غ**** یکشنبه 16 آذر 1399 9,106 (5) 163.94 156.15 -25.37 416
و**** یکشنبه 16 آذر 1399 19,640 (4.97) 25.74 18.38 -24.87 416
غ**** یکشنبه 16 آذر 1399 12,227 (4.99) 65.90 65.90 -56.43 416
غ**** شنبه 15 آذر 1399 32,674 (5) 131.57 120.32 -20.44 417
گ**** چهارشنبه 12 آذر 1399 27,030 (5) 165.78 165.78 -45.86 420
غ**** چهارشنبه 12 آذر 1399 11,859 (4.97) 60.91 60.91 -57.74 420
و**** یکشنبه 9 آذر 1399 16,980 (4.94) 8.71 2.35 -35.04 423
ق**** شنبه 8 آذر 1399 17,625 (5.88) 356.72 93.51 8.24 424
ت**** شنبه 8 آذر 1399 11,001 (10) 513.90 504.45 0.47 424
ق**** شنبه 8 آذر 1399 250,920 (10) 309.53 286.09 -7.07 424
غ**** شنبه 8 آذر 1399 15,790 (8.29) 73.90 73.90 -9.50 424
ت**** چهارشنبه 5 آذر 1399 19,229 (5) 75.42 45.56 -34.72 427
ز**** چهارشنبه 5 آذر 1399 15,653 (10) 270.13 265.90 -8.88 427
س**** سه شنبه 4 آذر 1399 40,307 (4.99) 97.00 97.00 -67.75 428
غ**** سه شنبه 4 آذر 1399 13,695 (10) 50.83 50.83 -21.51 428
ق**** دوشنبه 3 آذر 1399 14,120 (10) 265.90 55.03 -22.88 429
پ**** یکشنبه 2 آذر 1399 4,504 (9.99) 223.56 217.18 -25.65 430
غ**** یکشنبه 2 آذر 1399 35,357 (110) 243.71 165.84 8.79 430
پ**** شنبه 1 آذر 1399 4,139 (10.02) 197.34 191.48 -31.68 431
خ**** چهارشنبه 28 آبان 1399 16,920 (4.96) 126.81 126.81 -69.03 434
ک**** سه شنبه 27 آبان 1399 11,342 (5) 77.22 51.03 -35.86 435
غ**** دوشنبه 26 آبان 1399 307,123 (5) 373.52 373.52 -48.56 436

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • رسا رفیعی
    5 ماه پیش

    فیلتر #32712762 یکی از بهترین فیلترها برای دریافت سیگنال فروش هست.

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.