سیگنال هشدار فروش با تایید قوی تکنیکال

شناسه: 32712762
%120
هشدار فروش

نمادهایی که اندیکاتور RSI و MFI در منطقه اشباع خرید قرار دارند و حقوقی ها در حال فروش هستند.
همچنین وضعیت عرضه و تقاضای نماد متعادل است و یا عرضه بر تقاضا غلبه دارد.
مقدار RSI و MFI بین مقدار 80 و 100 + درصد فروش حقوقی بیشتر از روز قبل

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ دوشنبه 26 آبان 1399 تا سه شنبه 18 مرداد 1401 تعداد 347 هشدار فروش صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 119.90 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -22.09 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 73.02 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 89 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 83 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
آ**** سه شنبه 18 مرداد 1401 7,470 (2.89) 4.18 4.18 -2.35 5
س**** دوشنبه 10 مرداد 1401 8,220 (1.98) 1.99 -2.61 -3.07 13
ش**** دوشنبه 10 مرداد 1401 15,400 (3.14) 19.94 17.11 -4.11 13
ف**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 1,761 (1.96) 4.70 4.70 -5.48 18
آ**** سه شنبه 4 مرداد 1401 6,440 (0.78) -1.08 -11.54 -15.82 19
ب**** دوشنبه 20 تیر 1401 13,320 (2.93) 14.63 14.63 -3.76 34
و**** یکشنبه 19 تیر 1401 1,899 (2.98) 17.95 4.74 -5.52 36
غ**** چهارشنبه 15 تیر 1401 30,000 (4.34) 28.59 -8.76 -8.76 39
ش**** سه شنبه 7 تیر 1401 122,300 (1.95) 3.51 -1.73 -2.39 47
ب**** سه شنبه 31 خرداد 1401 9,620 (2.99) 1.26 -17.21 -30.49 54
ف**** یکشنبه 29 خرداد 1401 15,730 (2.94) 10.31 10.31 -4.61 56
ف**** سه شنبه 24 خرداد 1401 14,420 (3) 2.27 1.12 -12.55 61
ف**** دوشنبه 23 خرداد 1401 14,110 (2.99) 1.95 1.95 -14.43 62
س**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 11,790 (4.98) 12.29 -15.18 -21.82 67
س**** سه شنبه 17 خرداد 1401 11,250 (4.94) 7.14 -19.06 -25.40 68
س**** دوشنبه 16 خرداد 1401 10,810 (4.84) 2.95 -22.23 -28.32 69
س**** دوشنبه 9 خرداد 1401 96,100 (4.99) 44.95 10.05 -4.74 76
م**** یکشنبه 8 خرداد 1401 22,500 (4.45) 10.46 -12.93 -22.39 77
ا**** شنبه 7 خرداد 1401 15,550 (4.99) 10.21 -10.32 -15.44 78
س**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 58,960 (4.98) 24.39 13.60 -15.77 81
ب**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 11,820 (2.96) 2.60 -9.15 -14.90 81
ح**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 23,170 (4.98) 27.59 0.17 -2.61 81
س**** سه شنبه 3 خرداد 1401 10,080 (5) 2.34 -27.48 -33.16 82
ف**** سه شنبه 3 خرداد 1401 55,800 (2.95) 18.85 12.05 -4.12 82
غ**** یکشنبه 1 خرداد 1401 9,030 (2.96) 33.98 33.38 -2.80 84
ش**** یکشنبه 1 خرداد 1401 22,840 (0.97) 46.79 40.55 -4.59 84
ب**** یکشنبه 1 خرداد 1401 7,730 (2.92) 3.07 -33.48 -44.15 84
ش**** شنبه 31 اردیبهشت 1401 22,790 (1.37) 46.47 40.25 -4.80 85
ن**** سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 23,150 (2.88) 2.89 -1.49 -16.58 89
س**** سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 9,210 (1.09) 6.97 -33.74 -38.93 89
ش**** سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 22,850 (2.42) 46.85 40.62 -4.55 89
م**** سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 71,750 (2.94) 14.98 14.98 -9.23 89
ث**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 4,599 (5.99) 9.79 -36.04 -48.90 90
س**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 41,050 (2.88) 53.75 52.04 -4.98 90
و**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 98,700 (2.97) 10.90 2.17 -8.57 90
و**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 2,210 (2.98) 38.91 31.70 -5.47 90
س**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 9,170 (4.8) 6.50 -34.03 -39.19 91
ش**** یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 21,750 (-3.11) 39.78 33.85 -9.15 91
ت**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 23,100 (5.96) 13.79 5.38 -5.56 92
غ**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 5,680 (4.89) 57.78 44.31 -3.73 92
ث**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 12,610 (5.96) 113.73 101.76 -11.26 92
و**** شنبه 24 اردیبهشت 1401 93,550 (2.97) 5.11 -3.16 -13.34 92
س**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 6,000 (2.91) 41.51 30.66 -8.40 95
غ**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 12,770 (4.93) 85.07 67.15 -3.98 95
ف**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 254,820 (4.99) 27.54 5.30 -4.74 95
ب**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 7,360 (1.65) 9.36 -36.66 -46.82 95
ب**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 14,910 (5) -1.00 -31.57 -36.50 95
ک**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 18,420 (3.3) 49.88 39.23 -3.15 95
م**** چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 27,320 (3.09) 8.76 3.88 -21.04 95
غ**** سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 48,460 (4.98) 0.10 -18.62 -31.65 96
ش**** دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 24,290 (5.88) 98.29 75.38 -0.78 97
ف**** یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 23,250 (2.6) 59.25 51.37 -2.31 98
پ**** یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 24,850 (2.89) 32.53 25.63 -12.81 98
ب**** یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 2,450 (4.56) 15.29 3.81 -7.02 98
ث**** شنبه 17 اردیبهشت 1401 10,040 (5.57) 70.17 60.64 -29.35 99
د**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 16,743 (2.87) 32.51 24.58 -5.29 104
ف**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 22,950 (4.98) 57.19 49.41 -3.57 104
د**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 40,850 (4.98) 29.68 25.69 -20.51 104
د**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 21,600 (5.31) 13.09 2.71 -14.62 104
ز**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 13,880 (4.99) 55.08 41.34 -18.35 104
و**** دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 87,000 (0.75) 4.69 -9.94 -19.41 104
ف**** یکشنبه 11 اردیبهشت 1401 22,010 (0.13) 50.75 43.29 -7.52 105
غ**** یکشنبه 11 اردیبهشت 1401 6,040 (1.51) 27.43 8.63 -18.93 105
و**** یکشنبه 11 اردیبهشت 1401 1,979 (2.01) 23.84 9.34 -10.05 105
و**** یکشنبه 11 اردیبهشت 1401 2,331 (1.96) 23.86 19.97 -9.69 105
غ**** یکشنبه 11 اردیبهشت 1401 67,790 (4.98) 95.81 86.24 -12.98 105
پ**** یکشنبه 11 اردیبهشت 1401 23,400 (2.85) 24.80 18.30 -17.89 105
س**** شنبه 10 اردیبهشت 1401 8,242 (5.93) 13.53 0.51 -22.46 106
و**** شنبه 10 اردیبهشت 1401 3,767 (2.36) 42.15 27.61 -15.20 106
گ**** شنبه 10 اردیبهشت 1401 5,970 (4.92) 20.61 13.07 -2.29 106
غ**** شنبه 10 اردیبهشت 1401 64,570 (4.99) 86.51 77.39 -17.11 106
و**** چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 4,558 (2.98) 62.15 43.88 -13.85 109
و**** چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 3,390 (5.97) 77.77 44.26 -17.92 109
و**** چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 3,715 (5.44) 40.19 25.85 -16.37 109
د**** سه شنبه 6 اردیبهشت 1401 37,070 (4.98) 17.68 14.06 -27.87 110
و**** سه شنبه 6 اردیبهشت 1401 6,430 (5.93) 46.47 13.20 -6.81 110
و**** دوشنبه 5 اردیبهشت 1401 6,230 (5.95) 41.91 9.68 -9.71 111
ف**** دوشنبه 5 اردیبهشت 1401 47,550 (2.92) 9.06 -4.52 -18.30 111
ف**** یکشنبه 4 اردیبهشت 1401 46,200 (2.89) 5.96 -7.23 -20.62 112
غ**** یکشنبه 4 اردیبهشت 1401 56,230 (4.98) 62.42 54.48 -27.82 112
ث**** چهارشنبه 31 فروردین 1401 7,270 (5.97) 23.22 16.32 -48.84 116
خ**** چهارشنبه 31 فروردین 1401 8,010 (2.95) -1.11 -39.73 -40.53 116
و**** سه شنبه 30 فروردین 1401 5,800 (5.12) 32.12 2.11 -15.94 117
خ**** سه شنبه 30 فروردین 1401 8,720 (5.95) -0.11 -49.51 -60.56 117
ف**** سه شنبه 30 فروردین 1401 7,430 (4.94) 11.73 -15.57 -22.60 117
و**** دوشنبه 29 فروردین 1401 2,400 (1.01) 3.72 -16.96 -24.95 118
م**** دوشنبه 29 فروردین 1401 24,510 (0.61) 0.04 -6.81 -29.16 118
و**** شنبه 27 فروردین 1401 5,153 (4.99) 17.38 -9.28 -25.32 120
و**** شنبه 27 فروردین 1401 6,040 (4.86) 27.43 17.74 -16.69 120
ف**** شنبه 27 فروردین 1401 41,600 (2.97) -2.80 -16.47 -28.52 120
خ**** چهارشنبه 24 فروردین 1401 29,800 (-2.93) 11.82 11.82 -23.59 123
ف**** چهارشنبه 24 فروردین 1401 40,400 (2.92) -2.88 -16.44 -30.58 123
ف**** دوشنبه 22 فروردین 1401 38,150 (2.96) -0.91 -23.39 -34.45 125
و**** دوشنبه 22 فروردین 1401 82,840 (4.99) 5.95 -20.54 -35.41 125
ش**** دوشنبه 22 فروردین 1401 12,820 (4.9) 11.97 -5.25 -16.48 125
ف**** یکشنبه 21 فروردین 1401 37,150 (4.94) -0.13 -25.40 -36.17 126
خ**** یکشنبه 21 فروردین 1401 164 (4.91) 7.19 -97.42 -97.53 126
ق**** شنبه 20 فروردین 1401 4,343 (4.67) 8.01 -8.41 -21.89 127
پ**** سه شنبه 16 فروردین 1401 21,970 (-3.38) 12.38 -8.11 -17.19 131
ک**** دوشنبه 15 فروردین 1401 19,170 (0.94) 16.61 1.54 -21.40 132
و**** یکشنبه 14 فروردین 1401 2,460 (2.23) 46.43 35.46 -18.35 133
ا**** یکشنبه 14 فروردین 1401 4,480 (0.06) 59.71 45.83 -9.73 133
خ**** چهارشنبه 10 فروردین 1401 3,284 (4.98) 17.58 1.42 -26.15 137
ف**** چهارشنبه 10 فروردین 1401 33,550 (2.91) 3.55 -30.61 -42.35 137
آ**** چهارشنبه 10 فروردین 1401 86,800 (4.95) 28.59 19.81 -13.20 137
س**** چهارشنبه 10 فروردین 1401 55,960 (-1.44) 9.13 -35.68 -44.53 137
و**** سه شنبه 9 فروردین 1401 64,800 (2.93) 3.35 -32.92 -39.97 138
ف**** سه شنبه 9 فروردین 1401 32,700 (4.97) 1.40 -34.34 -43.81 138
ک**** یکشنبه 22 اسفند 1400 28,000 (-0.99) 19.20 3.17 -31.87 154
س**** سه شنبه 17 اسفند 1400 5,617 (4.99) 0.66 -59.59 -62.75 159
س**** سه شنبه 3 اسفند 1400 28,050 (2.93) 8.30 3.89 -35.07 173
ش**** یکشنبه 1 اسفند 1400 335,000 (-0.81) 31.92 26.18 -11.14 175
س**** یکشنبه 1 اسفند 1400 26,750 (4.9) 3.28 -0.93 -38.08 175
ش**** دوشنبه 25 بهمن 1400 318,900 (2.98) 25.58 20.11 -15.41 181
ت**** شنبه 23 بهمن 1400 1,460 (2.6) 15.78 8.63 -16.33 183
خ**** چهارشنبه 13 بهمن 1400 1,274 (2.99) 11.27 -33.30 -35.75 193
ش**** سه شنبه 12 بهمن 1400 275,700 (2.98) 8.56 3.84 -26.87 194
ش**** سه شنبه 5 بهمن 1400 4,510 (1.99) 20.56 9.81 -6.02 201
ش**** یکشنبه 3 بهمن 1400 4,391 (1.99) 17.38 6.63 -8.50 203
خ**** شنبه 2 بهمن 1400 1,109 (1.55) 5.12 -41.94 -44.07 204
ش**** شنبه 2 بهمن 1400 4,317 (1.98) 15.40 4.83 -10.04 204
ش**** چهارشنبه 29 دی 1400 4,253 (3.95) 13.69 3.28 -11.38 207
ش**** سه شنبه 28 دی 1400 244,100 (2.99) 3.39 -8.06 -35.25 208
س**** سه شنبه 9 آذر 1400 7,138 (2.98) 191.23 165.06 -2.91 257
ت**** یکشنبه 7 آذر 1400 24,586 (4.99) 50.37 17.64 -15.37 259
ش**** سه شنبه 2 آذر 1400 13,152 (2.99) 53.64 27.94 -4.00 264
س**** دوشنبه 17 آبان 1400 6,405 (2.99) 161.32 137.84 -12.88 279
ا**** سه شنبه 27 مهر 1400 12,030 (4.79) 26.90 5.71 -5.20 299
خ**** چهارشنبه 14 مهر 1400 111,310 (4.99) 26.13 1.28 -18.15 312
خ**** دوشنبه 12 مهر 1400 106,810 (4.99) 21.03 -2.81 -21.46 314
ق**** دوشنبه 12 مهر 1400 93,448 (1.99) -1.96 -17.52 -34.17 314
ک**** یکشنبه 21 شهریور 1400 13,391 (2.99) 96.64 29.38 -0.59 336
ق**** یکشنبه 21 شهریور 1400 19,509 (2.99) 21.40 -14.62 -28.50 336
پ**** یکشنبه 21 شهریور 1400 5,742 (-2.47) 84.75 68.83 -1.14 336
خ**** شنبه 20 شهریور 1400 15,414 (4.99) 37.31 -27.33 -31.71 337
ک**** شنبه 20 شهریور 1400 30,260 (4.99) 233.63 8.07 -7.74 337
و**** سه شنبه 16 شهریور 1400 3,840 (2.07) 128.30 118.43 -3.42 341
ب**** سه شنبه 16 شهریور 1400 105,245 (4.99) 601.63 319.64 -20.54 341
ح**** سه شنبه 16 شهریور 1400 40,124 (4.99) 216.44 125.42 -15.02 341
ب**** دوشنبه 15 شهریور 1400 100,590 (5) 570.60 301.08 -24.05 342
د**** دوشنبه 15 شهریور 1400 20,287 (2.99) 77.75 50.94 -3.37 342
ح**** یکشنبه 14 شهریور 1400 36,899 (4.99) 191.00 107.30 -21.85 343
و**** یکشنبه 14 شهریور 1400 221,800 (1.56) 114.92 94.51 -21.90 343
و**** شنبه 13 شهریور 1400 219,050 (4.99) 112.26 92.10 -22.87 344
و**** چهارشنبه 10 شهریور 1400 3,446 (4.97) 105.12 86.47 -12.87 347
ح**** چهارشنبه 10 شهریور 1400 35,159 (4.99) 177.28 97.52 -25.53 347
و**** سه شنبه 9 شهریور 1400 3,286 (4.98) 95.60 77.81 -16.92 348
و**** سه شنبه 9 شهریور 1400 5,580 (4.88) 127.66 78.90 -12.13 348
غ**** سه شنبه 9 شهریور 1400 84,550 (4.99) 83.56 59.62 -4.62 348
و**** سه شنبه 9 شهریور 1400 201,270 (4.99) 95.03 76.51 -29.13 348
د**** دوشنبه 8 شهریور 1400 21,712 (4.98) 43.91 11.80 -3.85 349
د**** شنبه 6 شهریور 1400 19,122 (2.99) 67.55 42.28 -8.92 351
ح**** شنبه 6 شهریور 1400 33,154 (4.99) 161.47 86.26 -29.78 351
س**** شنبه 6 شهریور 1400 11,100 (4.91) 76.47 12.92 -9.31 351
د**** شنبه 6 شهریور 1400 20,191 (3.15) 78.37 64.42 -2.89 351
و**** شنبه 6 شهریور 1400 14,130 (3.51) 95.44 57.53 -0.21 351
ت**** شنبه 6 شهریور 1400 3,568 (4.86) 105.29 47.32 -3.52 351
و**** شنبه 6 شهریور 1400 7,277 (4.99) 91.50 67.56 -4.70 351
ک**** چهارشنبه 3 شهریور 1400 10,561 (2.99) 55.08 2.04 -21.60 354
خ**** چهارشنبه 3 شهریور 1400 1,832 (3.32) 29.01 2.92 -15.54 354
آ**** چهارشنبه 3 شهریور 1400 8,692 (2.99) 45.59 12.88 -11.22 354
د**** چهارشنبه 3 شهریور 1400 19,878 (4.98) 75.60 61.87 -4.39 354
ص**** سه شنبه 2 شهریور 1400 6,826 (0.65) 92.44 41.33 -2.30 355
پ**** سه شنبه 2 شهریور 1400 4,638 (5) 49.23 36.37 -23.02 355
خ**** سه شنبه 2 شهریور 1400 1,789 (4.98) 25.99 0.51 -17.52 355
س**** سه شنبه 2 شهریور 1400 4,133 (2.98) 111.95 71.56 -7.75 355
ش**** دوشنبه 1 شهریور 1400 20,889 (4.99) 84.69 55.77 -1.78 356
ب**** دوشنبه 1 شهریور 1400 75,040 (4.99) 400.27 199.20 -43.34 356
ب**** یکشنبه 31 مرداد 1400 3,714 (4.76) 46.34 18.66 -15.22 357
و**** یکشنبه 24 مرداد 1400 4,039 (4.9) 72.46 59.02 -16.13 364
ش**** چهارشنبه 20 مرداد 1400 13,479 (4.77) 64.18 59.70 -10.38 368
ح**** سه شنبه 19 مرداد 1400 27,287 (4.99) 115.20 53.30 -42.21 369
ح**** دوشنبه 18 مرداد 1400 26,350 (4.48) 107.81 48.03 -44.19 370
ح**** یکشنبه 17 مرداد 1400 25,500 (1.94) 101.10 43.26 -45.99 371
و**** یکشنبه 17 مرداد 1400 25,626 (2.46) 97.12 61.58 -5.31 371
ح**** چهارشنبه 13 مرداد 1400 24,690 (3.42) 94.72 38.71 -47.71 375
ش**** یکشنبه 10 مرداد 1400 8,169 (2.98) 3.67 -20.54 -40.37 378
ک**** یکشنبه 10 مرداد 1400 210,030 (4.99) 299.14 262.87 -25.37 378
ج**** شنبه 9 مرداد 1400 95,590 (4.99) 1.83 -25.30 -44.90 379
ش**** شنبه 9 مرداد 1400 145,980 (4.26) 20.17 -20.08 -28.30 379
ب**** شنبه 9 مرداد 1400 60,510 (4.99) 8.05 -40.88 -42.07 379
ک**** چهارشنبه 6 مرداد 1400 200,370 (4.99) 280.79 246.18 -28.80 382
و**** سه شنبه 5 مرداد 1400 4,884 (1.73) 24.24 -5.35 -23.69 383
ک**** دوشنبه 4 مرداد 1400 182,530 (4.99) 246.88 215.36 -35.14 384
و**** یکشنبه 27 تیر 1400 82,070 (2.99) 56.92 31.10 -44.80 392
ف**** شنبه 26 تیر 1400 38,400 (2.7) 231.61 203.80 -1.29 393
ک**** چهارشنبه 23 تیر 1400 174,560 (4.99) 231.74 201.59 -37.97 396
ف**** چهارشنبه 23 تیر 1400 37,640 (2.5) 225.04 197.78 -4.10 396
ک**** سه شنبه 22 تیر 1400 166,470 (4.99) 216.36 187.61 -40.85 397
و**** سه شنبه 22 تیر 1400 4,115 (4.64) 30.47 -5.40 -19.44 397
ش**** سه شنبه 22 تیر 1400 37,816 (4.99) 33.67 10.57 -27.56 397
ف**** دوشنبه 21 تیر 1400 36,660 (4.86) 216.58 190.03 -6.60 398
خ**** دوشنبه 21 تیر 1400 1,108 (9.59) 24.63 -41.99 -44.13 398
پ**** دوشنبه 21 تیر 1400 2,287 (2.66) 17.83 -3.22 -26.18 398
پ**** یکشنبه 20 تیر 1400 2,232 (1.67) 14.99 -5.54 -27.95 399
و**** یکشنبه 20 تیر 1400 6,090 (5) 69.07 47.39 -16.80 399
ش**** یکشنبه 20 تیر 1400 128,600 (4.07) 5.86 -29.60 -36.83 399
ا**** شنبه 19 تیر 1400 7,630 (4.95) 3.39 -32.95 -39.87 400
و**** چهارشنبه 16 تیر 1400 5,730 (4.94) 59.08 38.67 -21.72 403
ک**** چهارشنبه 16 تیر 1400 40,800 (0.69) 7.65 -30.39 -41.04 403
ن**** سه شنبه 15 تیر 1400 88,920 (0) 15.14 -7.35 -35.09 404
ف**** سه شنبه 15 تیر 1400 34,560 (4.98) 198.45 173.42 -11.95 404
ش**** سه شنبه 15 تیر 1400 125,780 (4.45) 4.38 -31.14 -38.22 404
ف**** دوشنبه 14 تیر 1400 8,980 (4.99) 83.45 10.05 -22.45 405
خ**** یکشنبه 13 تیر 1400 1,021 (2.99) 14.85 -46.54 -48.51 406
د**** یکشنبه 13 تیر 1400 3,252 (4.98) 150.15 116.08 -35.10 406
ن**** یکشنبه 13 تیر 1400 89,500 (-0.66) 15.89 -6.74 -34.67 406
ش**** یکشنبه 13 تیر 1400 12,261 (0) 93.70 84.10 -30.53 406
پ**** چهارشنبه 9 تیر 1400 2,072 (5) 6.75 -12.31 -33.12 410
د**** چهارشنبه 9 تیر 1400 2,958 (4.97) 127.54 96.54 -40.97 410
ن**** چهارشنبه 9 تیر 1400 88,230 (4.89) 14.24 -8.07 -35.60 410
ن**** یکشنبه 6 تیر 1400 84,040 (4.12) 8.82 -12.43 -38.66 413
ج**** شنبه 5 تیر 1400 40,680 (4.98) 6.69 -1.74 -24.51 414
ن**** شنبه 5 تیر 1400 80,000 (0.45) 3.59 -16.64 -41.61 414
ن**** سه شنبه 1 تیر 1400 79,440 (1.79) 2.86 -17.22 -42.01 418
ف**** دوشنبه 31 خرداد 1400 8,465 (4.99) 72.93 3.74 -26.90 419
ف**** یکشنبه 30 خرداد 1400 8,062 (4.99) 64.70 -1.20 -30.38 420
ف**** دوشنبه 24 خرداد 1400 13,900 (1) 15.83 0.72 -22.78 426
م**** چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 17,391 (4.99) 10.65 -2.19 -20.26 452
غ**** سه شنبه 28 اردیبهشت 1400 25,650 (92.2) 140.17 126.59 -21.08 453
س**** یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 16,153 (4.96) 14.70 -37.27 -39.75 455
د**** دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 31,040 (4.3) 157.38 72.44 -4.49 461
و**** دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 7,555 (1) 21.37 -13.36 -17.97 468
غ**** چهارشنبه 18 فروردین 1400 29,660 (0.03) 236.28 212.87 -10.09 494
و**** سه شنبه 10 فروردین 1400 23,360 (5.99) 647.28 443.76 -10.64 502
چ**** شنبه 16 اسفند 1399 18,200 (6) 263.27 193.08 -8.73 526
م**** سه شنبه 28 بهمن 1399 70,944 (6) 180.97 59.42 -5.65 544
س**** دوشنبه 13 بهمن 1399 93,087 (5) 421.50 393.83 -6.87 559
د**** دوشنبه 13 بهمن 1399 47,700 (5) 129.11 46.77 -7.18 559
س**** یکشنبه 12 بهمن 1399 76,633 (4.99) 111.05 86.09 -8.25 560
د**** یکشنبه 12 بهمن 1399 45,650 (4.99) 119.26 40.46 -11.17 560
ز**** چهارشنبه 8 بهمن 1399 16,164 (5) 187.10 147.16 -27.58 564
و**** چهارشنبه 1 بهمن 1399 17,785 (5) 258.57 134.01 -17.14 571
س**** چهارشنبه 24 دی 1399 111,770 (5) 209.78 176.59 -31.01 578
س**** سه شنبه 23 دی 1399 106,690 (4.99) 195.70 164.02 -34.14 579
ف**** سه شنبه 23 دی 1399 10,167 (5) 21.59 -62.69 -73.56 579
خ**** سه شنبه 23 دی 1399 13,324 (4.99) 317.03 259.91 -11.67 579
س**** سه شنبه 23 دی 1399 41,408 (2) 69.70 34.44 -17.45 579
ش**** دوشنبه 22 دی 1399 253,468 (3) 335.51 284.04 -5.07 580
ت**** دوشنبه 22 دی 1399 22,480 (5) 342.52 156.91 -17.57 580
ب**** یکشنبه 21 دی 1399 80,081 (5) 433.87 219.30 -39.54 581
س**** یکشنبه 21 دی 1399 100,130 (4.99) 177.52 147.79 -38.19 581
و**** یکشنبه 21 دی 1399 4,105 (-3) 85.41 50.81 -3.41 581
ک**** یکشنبه 21 دی 1399 36,380 (4.99) 291.60 276.22 -14.30 581
ک**** شنبه 20 دی 1399 34,650 (5) 272.98 258.32 -18.37 582
س**** شنبه 20 دی 1399 161,950 (5) 275.32 85.47 -8.65 582
س**** شنبه 20 دی 1399 159,912 (5) 705.20 208.12 -7.92 582
س**** شنبه 20 دی 1399 95,490 (4.99) 164.66 136.30 -41.06 582
و**** شنبه 20 دی 1399 26,341 (3) 172.68 157.74 -2.61 582
ب**** شنبه 20 دی 1399 77,439 (5) 416.26 208.77 -41.53 582
ب**** چهارشنبه 17 دی 1399 74,106 (5) 394.04 195.48 -44.05 585
ث**** چهارشنبه 17 دی 1399 16,112 (5) 416.58 204.00 -3.81 585
ش**** چهارشنبه 17 دی 1399 4,750 (2.07) 83.26 46.20 -12.13 585
خ**** سه شنبه 16 دی 1399 15,060 (5) 34.95 12.64 -45.20 586
خ**** سه شنبه 16 دی 1399 9,210 (4.96) 144.30 36.65 -4.56 586
غ**** سه شنبه 16 دی 1399 5,045 (4.98) 304.90 272.60 -8.39 586
ث**** سه شنبه 16 دی 1399 15,422 (5) 394.45 190.98 -7.93 586
ش**** دوشنبه 15 دی 1399 27,117 (5) 184.07 133.57 -17.71 587
س**** دوشنبه 15 دی 1399 142,156 (4.98) 615.79 173.90 -18.15 587
غ**** دوشنبه 15 دی 1399 4,806 (4.96) 285.71 254.95 -12.73 587
س**** دوشنبه 15 دی 1399 146,540 (4.99) 239.61 67.82 -17.34 587
غ**** یکشنبه 14 دی 1399 171,828 (5) 620.00 372.05 -23.16 588
ث**** یکشنبه 14 دی 1399 48,630 (4.99) 117.10 89.52 -17.44 588
چ**** یکشنبه 14 دی 1399 12,360 (4.92) 143.31 115.71 -25.14 588
ح**** یکشنبه 14 دی 1399 56,164 (5) 497.49 433.88 -3.68 588
ث**** شنبه 13 دی 1399 38,233 (3) 441.54 304.58 -7.08 589
د**** شنبه 13 دی 1399 15,039 (4.99) 272.34 171.46 -3.26 589
ک**** شنبه 13 دی 1399 31,590 (4.99) 240.04 226.68 -25.58 589
س**** شنبه 13 دی 1399 132,930 (5) 208.06 52.23 -25.02 589
خ**** چهارشنبه 10 دی 1399 9,401 (5) 194.24 153.94 -37.68 592
خ**** چهارشنبه 10 دی 1399 13,418 (4.99) 20.23 0.36 -51.17 592
غ**** سه شنبه 9 دی 1399 18,361 (4.98) 158.61 67.68 -34.57 593
و**** سه شنبه 9 دی 1399 29,037 (5) 239.61 142.58 -34.01 593
م**** سه شنبه 9 دی 1399 37,788 (2) 8.93 -39.44 -52.20 593
غ**** سه شنبه 9 دی 1399 4,144 (4.95) 232.58 206.06 -24.75 593
خ**** سه شنبه 9 دی 1399 8,953 (4.95) 180.22 141.84 -40.65 593
ث**** دوشنبه 8 دی 1399 34,617 (3) 390.33 266.32 -15.87 594
غ**** دوشنبه 8 دی 1399 17,512 (4.99) 146.65 59.93 -37.60 594
و**** یکشنبه 7 دی 1399 8,719 (4.97) 255.73 179.54 -1.80 595
م**** یکشنبه 7 دی 1399 2,116 (5) 104.44 79.32 -3.20 595
د**** شنبه 6 دی 1399 27,615 (3) 141.96 105.47 -4.53 596
د**** شنبه 6 دی 1399 502 (4.95) 198.81 -47.43 -58.51 596
س**** شنبه 6 دی 1399 47,362 (3) 139.81 75.41 -32.66 596
ح**** شنبه 6 دی 1399 43,184 (5) 359.40 310.49 -25.94 596
و**** چهارشنبه 3 دی 1399 4,678 (4.99) 132.04 72.62 -5.74 599
غ**** چهارشنبه 3 دی 1399 15,935 (4.99) 124.44 45.53 -43.22 599
غ**** چهارشنبه 3 دی 1399 150,740 (5) 531.64 314.12 -32.59 599
ا**** سه شنبه 2 دی 1399 9,253 (4.53) 105.62 20.01 -6.26 600
م**** سه شنبه 2 دی 1399 1,993 (4.83) 92.56 68.90 -8.83 600
ا**** دوشنبه 1 دی 1399 9,034 (4.99) 100.76 17.17 -8.48 601
و**** یکشنبه 30 آذر 1399 8,306 (4.99) 238.88 166.30 -6.45 602
و**** یکشنبه 30 آذر 1399 4,191 (2.99) 181.65 149.76 -24.84 602
غ**** یکشنبه 30 آذر 1399 173,260 (10) 276.16 227.09 5.56 602
ث**** شنبه 29 آذر 1399 15,300 (4.94) 426.32 342.58 -19.39 603
غ**** شنبه 29 آذر 1399 158,020 (10) 243.07 198.32 -8.80 603
ک**** شنبه 29 آذر 1399 9,141 (5) 192.70 164.57 -17.94 603
و**** چهارشنبه 26 آذر 1399 7,949 (4.58) 224.32 154.86 -10.47 606
ح**** یکشنبه 23 آذر 1399 13,138 (5) 47.68 -66.10 -69.41 609
غ**** یکشنبه 23 آذر 1399 139,950 (10) 203.84 164.21 -19.23 609
ش**** یکشنبه 23 آذر 1399 10,719 (1.43) 30.56 27.00 -28.73 609

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • رسا رفیعی
    1 سال پیش

    فیلتر #32712762 یکی از بهترین فیلترها برای دریافت سیگنال فروش هست.

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.