بورس
سهام

خرید

تعداد حجم قیمت
4 56,130 5,550
3 245,042 5,540
1 27,004 5,534

فروش

تعداد حجم قیمت
1 18,500 5,652
2 5,185 5,653
2 77,123 5,654
 • تعداد معاملات 581
 • حجم معاملات 12.53 M
 • حجم مبنا 3.2 M
 • میانگین حجم ۵ روزه 12.91 M
 • میانگین حجم ۲۱ روزه 14.44 M
 • میانگین حجم ۱۰۰ روزه 6.87 M

بیمه ما


خرید
 • تعداد خریدار حقیقی: 220
  سرانه خرید: 194.2 M
 • تعداد خریدار حقوقی: 4
  سرانه خرید: 6.75 B
فروش
 • تعداد فروشنده حقیقی: 173
  سرانه فروش: 117.32 M
 • تعداد فروشنده حقوقی: 3
  سرانه فروش: 16.48 B
جریان قدرت حقیقی

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

جریان قدرت حقوقی

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

حجم عرضه و تقاضا
قدرت حقیقی
جریان پول هوشمند

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.