بورس
سهام

خرید

تعداد حجم قیمت
21 35,195 23,000
1 2,200 22,990
3 750 22,910

فروش

تعداد حجم قیمت
1 3,000 25,950
3 3,452 27,000
1 1,376 27,400
 • تعداد معاملات 1,875
 • حجم معاملات 5.05 M
 • حجم مبنا 629,459
 • میانگین حجم ۵ روزه 2.08 M
 • میانگین حجم ۲۱ روزه 566,821
 • میانگین حجم ۱۰۰ روزه 1.31 M

دارویی لقمان


خرید
 • تعداد خریدار حقیقی: 616
  سرانه خرید: 176.3 M
 • تعداد خریدار حقوقی: 1
  سرانه خرید: 2.87 B
فروش
 • تعداد فروشنده حقیقی: 629
  سرانه فروش: 170.2 M
 • تعداد فروشنده حقوقی: 1
  سرانه فروش: 4.42 B
جریان قدرت حقیقی

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

جریان قدرت حقوقی

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

حجم عرضه و تقاضا
قدرت حقیقی
جریان پول هوشمند

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.