• ورود پول هوشمند
 • چینش بر اساس شاخص حجم
 • روند سه روزه: روند نزولی
 • 0.1 ≤ P/E ≤ 200
 • جریان حمایت حقوقی: 3، 10 روزه
 • الگوهای کندلی: پوشا صعودی، چکش سبز
 • تاریخ عرضه: نمادهای قدیمی تر از یک سال
 • روند ده روزه امروز: روند نزولی
 • روند سی روزه امروز: روند نزولی
 • روند ده روزه دیروز: روند نزولی
 • روند سی روزه دیروز: روند نزولی
 • حجم مشکوک: ۱/۵ برابر حجم ۵ روزه، ۱/۵ برابر حجم ۲۱ روزه، ۱/۵ برابر حجم ۱۰۰ روزه

این فیلتر برای امروز هیچ خروجی ای نداشته است. میتوانید دیروز یا تاریخ های دیگر و یا بخش فیلترهای مشابه را بررسی کنید.

استراتژی های زیر از این فیلتر در معاملات خود استفاده میکنند.

این فیلتر از تاریخ شنبه 11 مرداد 1399 تا سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 تعداد 117 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 165.21 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -40.10 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 27.45 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 96 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 93 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.