ورود پول هوشمند + چکش معکوس سبز + حمایت حقوقی 10 روزه + حجم بیشتر از میانگین ۵ روزه

شناسه: 70364376
%139
هشدار خرید

نمادهایی که در معاملات امروز ورود پول هوشمند داشته اند و یک الگوی چکش سبز رنگ تشکیل داده اند. همچنین از حمایت ۱۰ روز حقوقی برخوردار هستند و بیشتر از میانگین ۵ روزه حجم خورده اند.

تعداد 16 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • ورود پول هوشمند
  • چینش بر اساس قدرت حقیقی
  • جریان حمایت حقوقی: 10 روزه
  • الگوهای کندلی: چکش معکوس سبز
  • حجم معاملات: بیشتر از میانگین ۵ روزه
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
ف**** 0.13 -2.57 ه.خ 38 38 -41 28.02 - 23.99
و**** 0.21 0.24 ه.ف 46 52 -113 18.88 - 6.29
ل**** 0.43 5.49 ه.خ 56 51 127 54.7 - 45.3
خ**** 0.1 0.67 خ 71 90 135 87.87 - 82.39
و**** 1.95 1.23 ه.خ 58 40 220 77.78 - 38.54
خ**** 0.3 -2.41 ه.ف 52 56 -7 46.53 - 47.11
غ**** 0.2 1.06 خ 55 54 93 56.77 - 63.45
ز**** 0 4.29 ه.خ 50 39 -18 41.59 - 29.12
د**** 0.08 -0.43 ه.خ 56 47 129 73.08 - 67.13
ت**** 0.57 0.37 ه.خ 24 54 -105 17.93 - 5.98
پ**** 0.9 -0.48 ف 36 32 -77 23.33 - 16.77
ف**** 0.15 1.36 ه.خ 57 34 113 69.56 - 34.01
ه**** 0.4 -0.34 خ 68 65 278 86.49 - 72.79
ش**** 0 -0.51 ه.خ 52 44 144 66.1 - 56.31
آ**** 0.37 13.73 ه.خ 28 60 -86 0 - 0
ش**** 0.59 -3 ه.خ 55 54 109 67.19 - 42.28

این فیلتر از تاریخ دوشنبه 2 تیر 1399 تا چهارشنبه 8 آذر 1402 تعداد 3,630 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 138.73 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -26.62 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 62.70 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 94 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 90 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.