فیلتر سه سرباز سفید

شناسه: 28908761
%21
هشدار خرید

الگوی سه سرباز سفید هشداری مبنی بر خرید و ادامه روند صعودی است.

این فیلتر از تاریخ چهارشنبه 8 مرداد 1399 تا سه شنبه 28 دی 1400 تعداد 164 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 20.64 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -20.94 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و -13.08 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 72 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 56 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.