تعداد 4 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • چینش بر اساس قدرت حقیقی
  • الگوهای کندلی: سه سرباز سفید
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
د**** 0.08 -1.43 ه.ف 54 62 -34 26.47 - 18.87
و**** 0.12 67.02 خ 65 78 218 97.63 - 76.85
ش**** 0.1 -0.23 خ 65 65 166 82.68 - 86.77
پ**** 0.9 -0.48 ف 36 32 -77 23.33 - 16.77

این فیلتر از تاریخ چهارشنبه 8 مرداد 1399 تا چهارشنبه 8 آذر 1402 تعداد 494 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 127.04 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -18.32 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 60.03 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 90 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 88 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.