فیلتر اینگالفینگ یا پوشا صعودی

شناسه: 41401464
اطلاع رسانی

الگوی کندلی انگالفینگ صعودی یا پوشا صعودی یکی از نشانه های مثبت مربوط به تغییر روند یا ادامه روند صعودی است.
این الگو چنانچه در نقاط حمایتی اتفاق بیفتد تاثیر دو چندان خواهد داشت.

توجه به شرایط کلی بازار از جمله شاخص کل و شرایط بنیادی و دیگر فاکتورهای تکنیکال، قبل از اقدام به معامله الزامی است.

تعداد 9 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • چینش بر اساس قدرت حقیقی
  • الگوهای کندلی: پوشا صعودی
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
س**** 2.47 0.49 ه.خ 46 70 106 98.07 - 62.98
د**** -0.79 -18.46 ف 31 32 -61 22.71 - 19.31
خ**** 0.2 1.8 ه.خ 54 65 156 100 - 99.16
پ**** 0 -459.57 ه.خ 38 50 -32 24.18 - 48.09
ث**** 0.04 5.24 ف 20 35 -107 12.09 - 5.34
د**** -0.14 -522.93 ه.خ 34 11 -98 6.43 - 2.14
ب**** 0.6 -10.74 ه.ف 87 71 64 100 - 100
ک**** 1.03 -0.05 ف 52 36 29 53.22 - 38.68
س**** -0.52 -2.92 ه.خ 50 48 126 96.9 - 81.39

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.