فیلتر چکش سبز با سایه بلند

شناسه: 26638841
اطلاع رسانی

این فیلتر نمادهایی را نمایش میدهد که یک چکش سبز رنگ با سایه بلند تشکیل داده اند.

- سایه پایینی کندل در این فیلتر باید حداقل ۳ و نیم برابر اندازه بدنه کندل باشد.
- کندل فاقد سایه بالایی باشد.
- کندل باید حداقل به اندازه ۳ دهم درصد بدنه داشته باشد.
- کندل باید سبز (سفید) رنگ باشد.

تعداد 2 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
ق**** 4.91 1.31 ه.ف 55 69 10 59.57 - 45.04
س**** -0.36 -1.94 ف 36 14 -88 18.34 - 10.56

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.