فیلتر چکش سبز با سایه بلند

شناسه: 26638841
اطلاع رسانی

این فیلتر نمادهایی را نمایش میدهد که یک چکش سبز رنگ با سایه بلند تشکیل داده اند.

- سایه پایینی کندل در این فیلتر باید حداقل ۳ و نیم برابر اندازه بدنه کندل باشد.
- کندل فاقد سایه بالایی باشد.
- کندل باید حداقل به اندازه ۳ دهم درصد بدنه داشته باشد.
- کندل باید سبز (سفید) رنگ باشد.

تعداد 1 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.