فیلتر چکش سبز با سایه بلند

شناسه: 26638841
اطلاع رسانی

این فیلتر نمادهایی را نمایش میدهد که یک چکش سبز رنگ با سایه بلند تشکیل داده اند.

- سایه پایینی کندل در این فیلتر باید حداقل ۳ و نیم برابر اندازه بدنه کندل باشد.
- کندل فاقد سایه بالایی باشد.
- کندل باید حداقل به اندازه ۳ دهم درصد بدنه داشته باشد.
- کندل باید سبز (سفید) رنگ باشد.

تعداد 9 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
ک**** -0.09 1.58 ف 26 18 -116 14.21 - 5.4
ز**** 0.09 3.92 ف 18 24 -147 15.86 - 7.8
ج**** 1.24 -0.67 ه.خ 46 73 -97 31.76 - 18.77
ش**** 0.53 -0.21 ف 36 17 -103 26.2 - 9.42
ف**** 0.42 0.12 ف 48 22 1 70.83 - 37.41
ک**** 0.51 -264.53 ف 32 17 -77 21.41 - 12.81
ش**** 0.33 -2.77 ف 38 22 -138 29.73 - 13.14
ک**** 2 -0.18 نا 0 0 0 -
ش**** -0.41 4.93 ف 40 50 -157 29.36 - 9.79

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.