خرید حقوقی بیشتر از دو برابر حجم مبنا در قیمت های منفی

شناسه: 15019297
تحت نظر

نمادهایی که حقوقی بیشتر از دو برابر حجم مبنا در قیمت های منفی خرید کرده است و میزان خرید حقوقی بیشتر از میزان فروش حقوقی است.

تعداد 1 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.