نمادهایی که نزدیک به حمایت یک ساله هستند.

شناسه: 43084820
تحت نظر

نمادهایی که نزدیک به حمایت یک ساله خود قرار دارند و در معاملات روز آینده و با یک منفی دیگر به حمایت یک ساله خود خواهند رسید. نمادهای فیلتر شده در حال حمایت و خرید توسط حقوقی نیز هستند و حقوقی ها در بازه های زمانی ۳، ۱۰ و ۳۰ روزه در حال خرید و حمایت از سهم هستند.
این نمادها باید تحت نظر باشند و در صورتی که در معاملات روز آینده شاهده افزایش حجم معاملات بودند در لیست خرید قرار بگیرند.

تعداد 4 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
 • چینش بر اساس شاخص حجم
 • روند سه روزه: روند نزولی
 • روند ده روزه: روند نزولی
 • روند سی روزه: روند نزولی
 • جریان حمایت حقوقی: 3، 10، 30 روزه
 • درصد خرید حقوقی: بیشتر از میزان فروش
 • فاصله قیمت آخرین معامله تا حمایت یک ساله بین 2 و 10 درصد
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
ث**** -0.72 6.01 ف 38 44 -93 30 - 28.29
س**** -1.7 0.65 ف 16 25 -159 1.61 - 1.07
ب**** -1.57 -2.58 ف 35 49 -154 3.39 - 2.26
ک**** -0.64 -1,000 ف 37 16 -126 13.23 - 17.56

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

 • رسا رفیعی
  2 سال پیش

  لطفا بفرمایید کدوم سهم و کدام تاریخ تا صحت اش بررسی بشه.
  #43084820

  در پاسخ به 09169272***

  فیلتر عالیه.rsiسهمها در فیلتر اشتباهه فکر کنم.
  ۱۸ زده. در صورتیکه نگاه کردم ۴۱
  #43084820

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

 • 09169272***
  2 سال پیش

  فیلتر عالیه.rsiسهمها در فیلتر اشتباهه فکر کنم.
  ۱۸ زده. در صورتیکه نگاه کردم ۴۱
  #43084820

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.