نمادهایی که نزدیک به حمایت یک ساله هستند.

شناسه: 43084820
تحت نظر

نمادهایی که نزدیک به حمایت یک ساله خود قرار دارند و در معاملات روز آینده و با یک منفی دیگر به حمایت یک ساله خود خواهند رسید. نمادهای فیلتر شده در حال حمایت و خرید توسط حقوقی نیز هستند و حقوقی ها در بازه های زمانی ۳، ۱۰ و ۳۰ روزه در حال خرید و حمایت از سهم هستند.
این نمادها باید تحت نظر باشند و در صورتی که در معاملات روز آینده شاهده افزایش حجم معاملات بودند در لیست خرید قرار بگیرند.

تعداد 10 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
و**** -1.14 1.3 ه.خ 40 56 -152 45.95 - 17.93
م**** -0.86 -23.92 ف 31 57 -154 10.76 - 6.28
و**** -0.52 -0.45 ف 37 71 -75 15.05 - 5.02
خ**** -0.91 25.06 ه.خ 34 52 -97 0 - 19.78
س**** -1.4 1.36 ف 34 42 -116 10.69 - 19.19
غ**** -0.81 0.18 ف 31 39 -144 12.81 - 11.1
و**** -0.66 -3.33 ف 37 40 -104 8.33 - 2.78
غ**** 0.21 0.28 ف 28 22 -144 16.14 - 10.01
د**** -28.82 -326.9 ف 31 14 -133 0 - 0.55
غ**** -1.11 -1.6 ه.خ 35 53 -42 25.37 - 27.7

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

 • رسا رفیعی
  3 ماه پیش

  لطفا بفرمایید کدوم سهم و کدام تاریخ تا صحت اش بررسی بشه.
  #43084820

  در پاسخ به 09169272***

  فیلتر عالیه.rsiسهمها در فیلتر اشتباهه فکر کنم.
  ۱۸ زده. در صورتیکه نگاه کردم ۴۱
  #43084820

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

 • 09169272***
  3 ماه پیش

  فیلتر عالیه.rsiسهمها در فیلتر اشتباهه فکر کنم.
  ۱۸ زده. در صورتیکه نگاه کردم ۴۱
  #43084820

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.