ورود پول هوشمند + حمایت حقوقی 10 روزه + کندل پوشا صعودی + حجم معاملات بیشتر از میانگین ۵ روزه

شناسه: 16768801
%150
هشدار خرید

نمادهایی که در آخرین روز معاملاتی ورود پول هوشمند داشته اند و یک الگوی پوشا صعودی را تشکیل داده اند. همچنین حقوقی در د۰ روز گذشته در حال خرید و حمایت از سهم بوده است و حجم معاملات هم بیشتر از میانگین ۵ روزه گذشته است.

تعداد 14 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • ورود پول هوشمند
  • چینش بر اساس قدرت حقیقی
  • جریان حمایت حقوقی: 10 روزه
  • الگوهای کندلی: پوشا صعودی
  • حجم معاملات: بیشتر از میانگین ۵ روزه
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
و**** 0.21 0.24 ه.ف 46 52 -113 18.88 - 6.29
د**** 0.46 -0.01 ه.خ 52 31 11 68.75 - 22.92
و**** 0.45 0.55 خ 58 53 176 85.25 - 71.95
و**** 0.5 0.18 ه.خ 55 55 141 97.41 - 72.3
و**** 1.6 1.65 ف 54 35 -3 53.53 - 25.36
و**** 0.52 -0.58 ه.خ 47 53 -36 69.49 - 39.75
م**** 2.35 3.54 خ 72 72 129 100 - 88.05
غ**** 0.71 5.62 خ 76 88 168 96.36 - 96.74
ق**** 1.76 10.46 خ 66 75 109 100 - 97
د**** 0.08 -0.43 ه.خ 56 47 129 73.08 - 67.13
ت**** 0.57 0.37 ه.خ 24 54 -105 17.93 - 5.98
ب**** 0.18 -7.63 ف 52 58 11 41.27 - 29.63
ق**** 0.76 1.5 ه.خ 41 73 307 83.09 - 66.2
ش**** 0.59 -3 ه.خ 55 54 109 67.19 - 42.28

این فیلتر از تاریخ یکشنبه 1 تیر 1399 تا چهارشنبه 8 آذر 1402 تعداد 5,647 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 149.70 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -29.51 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 69.22 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 95 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 92 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.