خرید حقوقی در قیمت های مثبت

شناسه: 16949481
اطلاع رسانی

نمادهایی که حداقل قیمت امروزشان مثبت بوده و در هیچ زمانی منفی نشده اند اما برآیند معاملات حقوقی مثبت است و حقوقی در قیمت های مثبت اقدام به خرید کرده است.

تعداد 10 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • قیمت کمترین: بازه مثبت
  • چینش بر اساس ارزش بازار
  • درصد خرید حقوقی: بیشتر از میزان فروش
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
س**** -0.37 -734.39 ف 15 1 -84 1.65 - 1.13
و**** 0.12 -39.01 ف 20 0 -105 13.29 - 13.21
خ**** -0.62 -2.36 ف 30 8 -95 14.19 - 12.4
ک**** -0.31 -1.81 ف 42 31 -103 13.76 - 12.04
و**** -0.04 -1.45 ف 33 19 -98 13.04 - 11.24
ث**** 0.23 -0.59 خ 77 62 117 100 - 100
ش**** 5.08 -31.04 ه.خ 25 36 -13 44.9 - 42.35
ک**** -0.01 -29.43 ف 34 6 -94 11.63 - 10.72
چ**** 0.25 -3.59 ه.خ 51 54 59 72.41 - 61.4
خ**** 1.43 -22.01 ف 37 22 -41 26.01 - 22.81

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.