ورود پول هوشمند + حمایت حقوقی ۱۰ روزه + حجم مشکوک ۲۱ روزه + الگوی ماروبوزو صعودی

شناسه: 37616247
%41
هشدار خرید

نمادهایی که در آخرین روز معاملاتی ورود پول هوشمند داشته اند و برآیند معاملات حقوقی در جهت خرید و حمایت از سهم بوده است و یک الگوی کندلی ماروبوزو صعودی را ساخته اند (حرکت قیمت به سمت بالا). همچنین حجم معاملات امروزشان بیشتر از حجم مبنا بوده است و دیروز حجم مشکوک ۲۱ روزه داشته اند.

تعداد 9 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
غ**** 1.31 1.89 ف 35 36 -115 21.79 - 8.09
و**** 0.08 0.53 ف 43 26 -74 37.1 - 17.16
ف**** 0.75 -2.74 ف 30 16 -100 17.32 - 9.42
و**** 0.14 0.22 ف 33 26 -100 29.23 - 11.73
و**** 6.34 3.13 ف 33 15 -107 29.11 - 17.2
و**** 2.26 -14.42 ف 36 16 -112 16.51 - 6.14
ک**** 0.37 -1 ف 43 17 -119 36.02 - 14.46
ک**** 3.04 -0.2 ف 47 25 -117 41.43 - 26.54
ف**** 0.25 -1.85 ف 44 37 -91 37.33 - 15.38

این فیلتر از تاریخ سه شنبه 21 مرداد 1399 تا چهارشنبه 6 بهمن 1400 تعداد 364 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 40.15 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -32.22 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و -22.57 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 89 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 79 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.