حقیقی و حقوقی با قدرت بالا در حال خرید هستند

شناسه: 27036326
%29
هشدار خرید

نمادهایی که حقیقی و حقوقی با قدرت بالا در حال خرید هستند.

قدرت خریدار حقیقی بسیار بالا است و درصد خرید حقوقی بیشتر از درصد فروش حقوقی است.
ضمن اینکه برآیند معاملات حقوقی در کوتاه مدت و بلند مدت مثبت است و حقوقی ها در حال ورود به سهم هستند.

تعداد 15 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
غ**** 3 -2.48 ف 31 18 -113 17.21 - 5.92
ث**** 5.6 -2.04 ف 32 17 -115 21.28 - 11.81
ز**** 3.64 -51.25 ف 33 28 -129 12.42 - 4.14
س**** 6.35 -0.52 ف 37 16 -105 22.17 - 13.22
و**** 6.78 -2.63 ف 46 41 -78 52.6 - 24.07
س**** 3.15 -0.11 ف 45 35 -129 51.39 - 27.64
و**** 6.34 3.13 ف 33 15 -107 29.11 - 17.2
آ**** 9.75 -140.9 ه.خ 37 23 -72 26.58 - 16.45
و**** 2.71 -26.98 ه.خ 42 27 -24 53.56 - 47.78
و**** 2.15 -21.16 ف 30 28 -122 20.64 - 9.61
ا**** 2.47 -56.38 ف 19 28 -86 60.47 - 46.6
و**** 16.66 -1,000 ف 38 28 -83 20.83 - 12.23
ک**** 3.04 -0.2 ف 47 25 -117 41.43 - 26.54
ب**** 6.54 -41.98 ف 39 38 -93 40.56 - 19.69
ث**** 3.14 -13.22 ف 34 13 -78 29.95 - 19.19

این فیلتر از تاریخ یکشنبه 1 تیر 1399 تا چهارشنبه 6 بهمن 1400 تعداد 4,443 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 28.81 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -27.40 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و -19.70 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 74 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 59 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.