حقیقی و حقوقی با قدرت بالا در حال خرید هستند

شناسه: 27036326
%66
هشدار خرید

نمادهایی که حقیقی و حقوقی با قدرت بالا در حال خرید هستند.

قدرت خریدار حقیقی بسیار بالا است و درصد خرید حقوقی بیشتر از درصد فروش حقوقی است.
ضمن اینکه برآیند معاملات حقوقی در کوتاه مدت و بلند مدت مثبت است و حقوقی ها در حال ورود به سهم هستند.

تعداد 12 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • چینش بر اساس قدرت حقیقی
  • قدرت بسیار بالای خریدار
  • جریان قدرت حقیقی: 3، 10، 30، 100 روزه
  • درصد خرید حقوقی: بیشتر از میزان فروش
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
س**** 3.61 1.65 خ 71 73 78 79.31 - 76.13
ا**** 8.34 0.86 ه.خ 47 53 142 100 - 86.91
آ**** 3.2 3.6 خ 74 80 157 96.49 - 97.05
و**** 14.15 10.91 نا 0 0 0 -
ف**** 6.82 -2.25 خ 90 85 84 95.66 - 95.5
ل**** 2.65 0.06 خ 71 52 179 100 - 99.52
و**** 7.87 4.88 خ 64 47 259 100 - 73.05
پ**** 13.16 5.89 ه.خ 47 67 84 90.55 - 72.24
ا**** 7.26 -4.25 ه.خ 49 40 0 44.74 - 44.74
و**** 5.77 1.65 خ 60 73 119 85.08 - 84.42
ب**** 5.04 2.5 خ 72 86 161 97.59 - 95.66
س**** 2.3 -0.49 خ 75 82 130 94.82 - 94.77

این فیلتر از تاریخ یکشنبه 1 تیر 1399 تا چهارشنبه 9 فروردین 1402 تعداد 7,656 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 66.09 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -25.48 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 42.31 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 92 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 86 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.