تعداد 9 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • قدرت بالای خریدار
  • جریان قدرت حقیقی: 10 روزه
  • حجم مشکوک: ۱/۵ برابر حجم ۵ روزه
  • درصد خرید حقوقی: بیشتر از روز قبل
  • چینش بر اساس قدرت ورود پول هوشمند
  • امروز ورود پول هوشمند
  • دیروز ورود پول هوشمند
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
و**** 0.31 -17.53 ه.خ 54 75 165 73.48 - 83.81
و**** 0.82 -0.66 ه.خ 57 59 151 97.53 - 90.66
و**** 0.41 -12.11 ه.خ 55 57 138 81.32 - 87.46
چ**** 1.17 -1,000 ه.خ 45 46 64 48.6 - 44.23
س**** 0.54 0.13 خ 60 83 272 83.13 - 69.98
ق**** 0.3 7.64 خ 68 85 139 95.03 - 98.34
و**** 0.56 0.76 ه.خ 53 44 174 84.38 - 62.38
ک**** 0.25 0.63 خ 62 71 213 80.51 - 77.79
ش**** 0.37 -3.34 ف 42 34 -96 4.85 - 23.62

این فیلتر از تاریخ دوشنبه 2 تیر 1399 تا یکشنبه 23 مرداد 1401 تعداد 1,302 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 59.30 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -26.59 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 13.11 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 85 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 76 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.