معامله بیشتر از یک درصد سهام شرکت

شناسه: 47376923
اطلاع رسانی

نمادهایی که در معاملات آخرین روز کاری بیشتر از یک درصد سهام شرکت بین سهامداران جا به جا شده است.

تعداد 18 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
ت**** -0.38 -0.1 ه.ف 42 42 -81 6.98 - 17.56
س**** 0.12 0.55 خ 84 95 103 100 - 97.86
و**** 1.11 1.94 ه.ف 51 51 -75 31.86 - 20.39
و**** 0.16 14.57 ه.خ 58 59 129 84 - 73.51
و**** -0.15 -0.02 ه.خ 45 82 73 80.95 - 61.49
ف**** 0.22 1.21 ف 40 41 -14 45.15 - 26.57
خ**** -0.67 7.95 ف 46 57 6 38.31 - 47.2
ت**** -0.34 33.49 خ 84 91 167 96.4 - 98.8
خ**** 0.06 1.47 ه.ف 66 96 115 79.1 - 69.15
ث**** 0.35 3.81 خ 67 77 138 98.55 - 89.56
غ**** -0.65 16.62 ه.ف 42 22 -107 8.01 - 20.79
ث**** 0.01 8.2 خ 77 86 160 100 - 100
غ**** -0.12 0.04 ه.خ 38 46 -92 33.59 - 22.96
ف**** -0.45 1.38 ف 33 25 -88 0 - 2.87
ت**** 0.34 21.6 ه.خ 50 85 -42 38.13 - 22.18
ق**** 0.3 7.64 خ 68 85 139 95.03 - 98.34
غ**** 0.25 13.14 ه.خ 33 23 -73 11.55 - 16.78
ش**** -0.26 8.97 ه.خ 47 51 90 74.88 - 76.65

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.