معامله بیشتر از یک درصد سهام شرکت

شناسه: 47376923
اطلاع رسانی

نمادهایی که در معاملات آخرین روز کاری بیشتر از یک درصد سهام شرکت بین سهامداران جا به جا شده است.

تعداد 14 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
و**** 0.13 177.13 خ 89 100 111 96.99 - 99
و**** -2.68 1.78 ه.ف 61 75 49 52.56 - 77.01
ث**** 2.06 24.4 خ 70 72 120 90.55 - 73.07
خ**** 0.67 7.5 خ 62 69 151 84.68 - 68.16
و**** 0.12 67.02 خ 65 78 218 97.63 - 76.85
ک**** -0.18 12.33 خ 50 48 -58 23.98 - 37.06
غ**** 0.71 5.62 خ 76 88 168 96.36 - 96.74
خ**** 0.36 8.7 خ 69 77 141 92.38 - 87.47
ث**** 0.63 73.69 خ 71 88 126 100 - 87.11
ت**** -0.42 0.35 ه.خ 43 23 -31 43.04 - 25.51
س**** 0.85 15.15 خ 80 100 127 100 - 100
د**** -0.74 22.61 خ 56 61 12 57.18 - 68.86
ش**** 0.86 2.26 ه.خ 54 59 69 65.63 - 28.93
خ**** 0.54 14.46 خ 80 97 148 95.25 - 92.23

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.