هشدار خرید قوی و آماده روند صعودی ( پول بک در برخی شرایط )

شناسه: 46049476
%134
هشدار خرید

خروج پول هوشمند در 5 روز گذشته به صورت متوالی + حجم مشکوک ۲ برابر حجم ۵ روزه + حجم معاملات امروز بیشتر از میانگین ۲۱ روزه + ورود پول هوشمند امروز

تعداد 5 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • چینش بر اساس قدرت حقیقی
  • حجم مشکوک: ۲ برابر حجم ۵ روزه
  • حجم معاملات: بیشتر از میانگین ۲۱ روزه
  • امروز ورود پول هوشمند
  • دیروز خروج پول هوشمند
  • دو روز پیش خروج پول هوشمند
  • سه روز پیش خروج پول هوشمند
  • چهار روز پیش خروج پول هوشمند
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
و**** 0.7 39.69 ه.خ 58 51 66 72.29 - 30.79
ک**** 0.53 10.18 خ 60 58 123 90.16 - 46.37
ف**** 0.09 53.61 خ 70 70 319 100 - 66.44
د**** 3.39 0.83 ه.ف 57 61 152 61.76 - 44.06
ش**** 0.86 2.26 ه.خ 54 59 69 65.63 - 28.93

این فیلتر از تاریخ دوشنبه 9 تیر 1399 تا چهارشنبه 8 آذر 1402 تعداد 2,045 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 134.08 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -37.26 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 55.39 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 93 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 89 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.