فیلتر حجم مشکوک و پول هوشمند

شناسه: 67909265
%137
هشدار خرید

نمادهایی که

۱- ورود پول هوشمند داشته اند.
۲- حجم معاملات امروزشان حداقل ۲ برابر میانگین حجم ۵ روزه بوده است.

تعداد 30 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • ورود پول هوشمند
  • حجم مشکوک: ۲ برابر حجم ۵ روزه
  • حجم معاملات: بیشتر از حجم مبنا
  • چینش بر اساس قدرت ورود پول هوشمند
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
ر**** 1.77 51.81 خ 72 74 324 100 - 93.22
و**** 2.85 26.15 ه.خ 59 59 98 81.95 - 42.86
و**** 0.13 177.13 خ 89 100 111 96.99 - 99
و**** 0.7 39.69 ه.خ 58 51 66 72.29 - 30.79
ک**** 0.53 10.18 خ 60 58 123 90.16 - 46.37
س**** 1.9 66.94 ه.خ 61 91 312 75.97 - 62.74
و**** 1.1 6.38 خ 64 69 300 96.47 - 59.56
ف**** 0.73 7.18 ف 57 29 48 57.9 - 27.16
ح**** 1.92 9.94 ه.خ 52 64 105 72.97 - 37.58
خ**** 0.67 7.5 خ 62 69 151 84.68 - 68.16
و**** 0.12 67.02 خ 65 78 218 97.63 - 76.85
ک**** 0.83 2.18 ف 51 43 -95 51.97 - 31.05
ش**** 6.1 8.87 خ 68 73 205 100 - 74.4
و**** 1.6 1.65 ف 54 35 -3 53.53 - 25.36
و**** 1.86 6.77 ه.خ 57 63 146 90.91 - 43.03
ز**** 0 4.29 ه.خ 50 39 -18 41.59 - 29.12
ف**** 0.09 53.61 خ 70 70 319 100 - 66.44
و**** 6.7 63.6 ه.خ 57 56 46 63.68 - 33.2
ث**** 0.63 73.69 خ 71 88 126 100 - 87.11
ذ**** 1.31 12.05 خ 72 60 279 96.64 - 84.87
س**** 1.15 90.27 خ 56 66 150 86.36 - 65.3
ز**** 4.94 13.6 خ 61 71 111 76.4 - 51.2
ت**** 1.21 19.19 ه.خ 54 40 117 68.66 - 49.94
و**** 0.64 464.34 خ 75 89 307 100 - 87.27
آ**** 0.37 13.73 ه.خ 28 60 -86 0 - 0
ش**** 0.86 2.26 ه.خ 54 59 69 65.63 - 28.93
ز**** 1.33 7.23 خ 56 53 140 65.06 - 38.42
د**** 0.4 50.89 خ 68 75 267 100 - 82.52
غ**** 0.06 11.73 ه.خ 46 59 34 46.47 - 33.38
د**** 0.39 18.79 ه.خ 67 65 294 100 - 77.45

این فیلتر از تاریخ یکشنبه 1 تیر 1399 تا چهارشنبه 8 آذر 1402 تعداد 10,108 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 136.81 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -29.87 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 59.23 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 94 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 91 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.