فیلتر حجم مشکوک و پول هوشمند

شناسه: 67909265
%60
هشدار خرید

نمادهایی که

۱- ورود پول هوشمند داشته اند.
۲- حجم معاملات امروزشان حداقل ۲ برابر میانگین حجم ۵ روزه بوده است.

تعداد 14 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • ورود پول هوشمند
  • حجم مشکوک: ۲ برابر حجم ۵ روزه
  • حجم معاملات: بیشتر از حجم مبنا
  • چینش بر اساس قدرت ورود پول هوشمند
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
و**** 0.16 14.57 ه.خ 58 59 129 84 - 73.51
ش**** 7.81 5.99 ه.خ 52 60 296 100 - 84.98
س**** 0.98 1.14 ه.خ 48 44 22 50 - 30.75
ش**** 0.93 10.71 ه.خ 45 46 3 44.93 - 33.48
س**** 0.33 9.55 خ 66 73 179 100 - 96.28
ق**** 0.02 4.24 ه.خ 54 76 200 100 - 73.93
و**** 0.26 31.2 خ 61 60 76 73.83 - 59.94
خ**** 0.33 23.14 ه.خ 63 80 176 91.45 - 96.14
و**** 0.13 54.38 ه.خ 54 63 92 85.53 - 50.16
ت**** 0.34 21.6 ه.خ 50 85 -42 38.13 - 22.18
غ**** 0.25 13.14 ه.خ 33 23 -73 11.55 - 16.78
ت**** 0.05 12.5 خ 63 62 140 80 - 83.53
ذ**** 1.1 28.86 ه.خ 68 77 201 100 - 100
و**** 9.32 11.06 ه.خ 66 71 267 100 - 78.91

این فیلتر از تاریخ یکشنبه 1 تیر 1399 تا یکشنبه 23 مرداد 1401 تعداد 6,824 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 60.04 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -33.41 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 4.92 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 86 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 76 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.