سیگنال خرید استوکاستیک + ورود پول هوشمند + حجم مشکوک ۵ روزه

شناسه: 18759981
%115
هشدار خرید

نمادهای که اندیکاتور استوکاستیک سیگنال خرید صادر کرده است و ورود پول هوشمند داشته اند و حجم معاملات امروزشان بیشتر از ۱۵۰ درصد میانگین حجم ۵ روزه است.

  • ورود پول هوشمند
  • چینش بر اساس شاخص حجم
  • 0.1 ≤ P/B ≤ 25
  • 0.1 ≤ P/E ≤ 200
  • حجم معاملات: بیشتر از حجم مبنا
  • حجم مشکوک: ۱/۵ برابر حجم ۵ روزه
  • استوکاستیک دیروز: (0 ≤ K ≤ 19) & (0 ≤ D ≤ 19)
  • استوکاستیک امروز: (20 ≤ K ≤ 100) & (0 ≤ D ≤ 100)

این فیلتر برای امروز هیچ خروجی ای نداشته است. میتوانید دیروز یا تاریخ های دیگر و یا بخش فیلترهای مشابه را بررسی کنید.

این فیلتر از تاریخ چهارشنبه 1 بهمن 1399 تا چهارشنبه 24 اسفند 1401 تعداد 1,158 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 114.94 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -28.78 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 92.21 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 95 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 89 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.