هشدار ریزش صف فروش

شناسه: 91136317
تحت نظر

فیلتر هشدار ریزش صف فروش، نمادهایی را به شما نمایش میدهد که در آستانه جمع شدن صف فروش هستند.
قدرت صف فروش در این نمادها به شدت کم شده و هر لحظه ممکن است با افزایش حجم معاملات، صف فروششان جمع شود.

تعداد 4 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
و**** 0.56 19.74 ه.خ 27 52 -69 0 - 19.01
ق**** -0.58 0.2 خ 63 49 24 58.51 - 69.06
ت**** -0.36 -35.04 ف 29 27 -125 0.58 - 2.8
ح**** -0.01 13.7 ف 43 31 -44 30 - 42.78

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • رسا رفیعی
    5 ماه پیش

    فیلتر #91136317 فقط نمادهایی رو نشون میده که در لحظه اجرا صف فروش باشند. به همین خاطر این فیلتر باید در زمان بازار رصد بشه.

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.